Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн
2012-жылдын 20-февралындагы № 140 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: Описание: C:\Users\Венера\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\1011fa32-8cb4-42fe-80c3-28fb1291bba8\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2009-жылдын 8-декабры № 750

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги жөнүндө

(2010-жылдын 3-сентябрындагы №186 токтомунун , 2010-жылдын 6-сентябрындагы №191, 2010-жылдын 5-ноябрындагы №268,
2010-жылдын 8-декабрындагы №313, 2011-жылдын 11-январындагы №10 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 26-октябрындагы №425 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жүзөгө ашырууну камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө" Жарлыгына ылайык жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин түзүмүн оптималдаштыруу, анын ишмердигинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Төмөнкү тиркелгендер бекитилсин:

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги жөнүндө жобо;

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин башкаруу схемасы.

2. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин курамынан чыгарылган түзүмдөрдү кошпогондо, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөржай министрлигинин укук улантуучусу болуп эсептелээри белгиленсин.

3. (КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 6-сентябрындагы №191 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

4. Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин курамынан министрге түздөн-түз баш ийген өзүнчө түзүм катары Өсүмдүктөрдүн карантини боюнча мамлекеттик инспекциясы чыгарылсын.

5. (КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 6-сентябрындагы №191 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

6. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин системасында кызматкерлердин белгиленген санынын чегинде төмөнкүлөр түзүлсүн:

- (КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 6-сентябрындагы №191 токтомуна ылайык күчүн жоготту);

- мамлекеттик асыл тукум инспекциясы.

(КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 6-сентябрындагы №191 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин карамагынан:

- республикалык илимий айыл чарба китепканасы чыгарылсын жана Кыргыз агрардык университетинин карамагына өткөрүп берилсин;

- (КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 8-декабрындагы № 313 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

8. Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлиги үч айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин.

9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 25-апрелиндеги № 294 "Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маселелери" жөнүндө токтому күчүн жоготту деп табылсын.

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2009-жылдын 8-декабрындагы

№ 750 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинин башкаруу

СХЕМАСЫ

 

(2010-жылдын 3-сентябрындагы №186, 2010-жылдын 5-ноябрындагы №268, 2011-жылдын 11-январындагы № 10

 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

                ┌────────────────────────────────────┐

                │ Кыргыз Республикасынын айыл чарба  │

                │            министрлиги             │

                └──────────────────┬─────────────────┘

     ┌────────┬───────┬────────┬───┼────┬────────┬─────────┬─────────┬────┐

┌────┴───┐┌───┴──┐┌───┴───┐┌───┴──┐│┌───┴──┐┌────┴───┐┌────┴───┐ ┌───┴───┐│

│ Мамле- ││Мамле-││Респуб-││Жайыт │││Өсүм- ││Өсүмдүк-││ Балык  │ │Респуб-││

│ кеттик ││кеттик││ликалык││депар-│││дүк-  ││төрдүн  ││ чарба  │ │ликалык││

│ ветери-││вете- ││ветери-││тамен-│││төрдү ││каранти-││департа-│ │мамле- ││

│ нардык ││рина- ││нардык ││ ти   │││хими- ││ни      ││ менти  │ │кеттик ││

│ инспек-││рия   ││диаг-  │└──────┘││зация-││боюнча  │└────┬───┘ │үрөн   ││

│   ция  ││депар-││ностика│┌──────┐││ лоо  ││мамле-  │┌────┴───┐ │инспек-││

└────┬───┘│тамен-││борбору││ Кыр- │││депар-││кеттик  ││  Тоң   │ │циясы  ││

┌────┴───┐│ ти   ││       ││гызаг-├┤│тамен-││кызмат  ││ балык  │ └───┬───┘│

│Аймактык│└───┬──┘└───┬───┘│робио-│││  ти  │└────┬───┘│ багуу  │ ┌───┴───┐│

│ветери- │┌───┴──┐┌───┴───┐│борбор││└───┬──┘┌────┴───┐│ заводу │ │Район  ││

│нардык  ││Мамле-││Район  │└──────┘│┌───┴──┐│Район   │└────┬───┘ │аралык ││

│инспек- ││кеттик││аралык │    ┌───┘│Район ││аралык  │┌ ─ ─┴─ ─ ┐│жана   ││

│циялар  ││вете- ││жана   │    │    │аралык││жана    │|Кыргыз   |│район- ││

└────┬───┘│рина- ││район- │    │    │өсүм- ││райондук│|Балыгы:  |│дук    ││

┌────┴───┐│риянын││дук    │    │    │дүк-  ││өсүмдүк-│|Өзгөн,   |│үрөн   ││

│Чегара- ││район-││вет-   │    │    │төрдү ││төрдү   │|Токтогул,|│инс-   ││

│лык жана││дук   ││диаг-  │    │    │коргоо││каран-  │|Базар-   |│пек-   ││

│унаа    ││жана  ││ности- │    │    │стан- ││тиндөө  │|Коргон,  |│циясы- ││

│мамле-  ││шаар- ││калар  │    │    │цияла-││станция-│|Талас,   |│нын    ││

│кеттик  ││дык   │└───────┘    │    │ры    ││лары    │|Сөң-Көл, |│түзүм- ││

│ветер.  ││баш-  │             │    └──────┘└────┬───┘|Үч-Терек |│дөрү   ││

│көзөмөл ││карма-│             │            ┌────┴───┐└ ─ ─ ─ ─ ┘└───────┘│

│башкы   ││лары  │      ┌──────┼──────┐     │Өсүмдүк-│           ┌───────┐│

│башкар- │└──────┘ ┌────┴─────┐│┌─────┴────┐│төрдү   │           │Мамле- ││

│масы    │         │Райондук  │││  Данды   ││каран-  │           │кеттик ││

└────┬───┘         │агрардык  │││ эксперти-││тиндөө- │           │асыл-  ├┤

┌────┴───┐         │өнүктүрүү │││   задан  ││нүн     │           │данды- ││

│Ветери- │         │башкарма- │││  өткөрүү ││өткөрүү │           │руу    ││

│нардык  │         │лыктары   │││  борбору ││чегара- │           │инспек-││

│препа-  │         └──────────┘│└──────────┘│дагы    │           │циясы  ││

│раттарды│                     │            │пунктта-│           └───────┘│

│текшерүү│                     │            │ры      │           ┌───────┐│

│жана    │                     │            └────────┘           │Башкы  ││

│тастык- │     ┌──────────┬────┴─────┬───────────┐               │мамле- ││

│тоо     │┌ ─ ─┴─ ─ ┐┌ ─ ─┴─ ─ ┐┌ ─ ─┴─ ─ ┐ ┌ ─ ─┴─ ─ ┐          │кеттик ││

│тастык- │|"Айылмаа-||"Кыргыз- ||  Кыргыз | |"Кыргыз  |          │техни- ││

│тоо     │| лымат"  ||тамекиси"|| улуттук | |"Агро-   |          │калык  ││

│(серти- │|маалымат-||Мамлекет-|| агрардык| |азык-тү- |          │инспек-├┤

│фикация)│|эсептөө  ||тик      || универ- | |үк корпо-|          │ция (КР││

│боюнча  │| борбору ||акционер-|| ситети  | |рациясы" |          │Башкы  ││

│борбору │|         ||дик      ||         | |ачык     |          │мамтех-││

└────────┘|         ||компания-||         | |акционер-|          │инспек-││

          |         ||сы       ||         | |дик коому|          │циясы) ││

          └ ─ ─ ─ ─ ┘└ ─ ─ ─ ─ ┘└ ─ ─ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ─ ─ ┘          └───────┘│

                                                                 ┌───────┐│

                                                                 │Сорт   ││

                                                                 │сыноо  ││

                                                                 │мамле- ││

                                                                 │кеттик ├┘

                                                                 │комис- │

                                                                 │сия    │

                                                                 └───────┘

Эскертүү:

- ------ уюмдар республикалык бюджеттин каражаттарынан каржыланат;

- - - - - - уюмдар чарбалык эсепте турушат жана макулдашуу түрүндө иш алып барышат.

 

Премьер-министр

 

Д.Үсөнов