Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2009-жылдын
4-декабрындагы № 733
токтому менен бекитилген

 

 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Аманаттарды коргоо
агенттиги жөнүндө
ЖОБО

 

I. Жалпы жоболор

II. Агенттиктин максаты

III. Агенттиктин милдети

IV. Агенттиктин функциясы

V. Агенттиктин ыйгарым укуктары

VI. Агенттиктин ишин уюштуруу

 

I. Жалпы жоболор

 

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Аманаттарды коргоо агенттигинин (мындан ары - Агенттик) "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Мыйзамына жана башка ченемдик-укуктук актыларына ылайык иштелип чыкты жана Агенттиктин ишинин укуктук жана уюштуруучулук негиздерин, анын ыйгарым укуктарын, милдеттерин, функцияларын Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин (мындан ары - министрлик) башка бөлүктөр менен өз ара мамиле жана өз ара аракеттерин аныктайт.

2. Агенттик Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексин, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укук актыларын, ошондой эле жана ушул Жобону таянуу менен иш алып барат.

3. Агенттик өзүнүн ишин министрдин жалпы жетекчилиги алдында жана Агенттиктин башкаруу органдарынын укуктарына жана ыйгарым укуктарына ылайык ишке ашырылат.

4. Агенттик Депозиттерди коргоо Фондусунун активдерин башкаруу, "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Депозиттер коргоо фондусунун активдерин тескөөгө алуу менен гарантиялык учур келгенде, алардын суммасын жана алардын пайыздарын аманатчыларга төлөп берүү аркылуу Кыргыз Республикасында депозиттерди коргоо системасын камсыз кылууну ишке ашыруучу министрликке караштуу ведомствосу болуп саналат.

5. Агенттик өз алдынча юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби түшүрүлгөн жана өз аталышы кыргыз жана расмий тилдеринде жазылган мөөрү бар. Агенттиктин расмий толук аталышы:

мамлекеттик тилде: Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Аманаттарды коргоо агенттиги;

Расмий тилде: Агентство защиты депозитов при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Агенттиктин штампы, белгиленген үлгүдөгү фирмалык бланкы, эсептик эсеби жана казына системасындагы башка эсептери бар.

6. Агенттик өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, жарандары жана юридикалык жактары менен өз ара аракетте, ошондой эле министрликтин структуралык, ведомстволук баш ийүүдөгү бөлүктөрү жана аймактык органдары менен өз ара аракетте уюштурат.

 

II. Агенттиктин максаты

 

7. Агенттиктин негизги максаты Кыргыз Республикасында депозиттерди коргоо системасынын ишин камсыздоо болуп саналат.

 

III. Агенттиктин милдети

 

8. Агенттиктин милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык кепилдик учуру келип жеткенде, коргоого аманатчы-жарандардын укуктарын камсыздоо;

- Депозиттерди коргоо Фондун түзүү;

- Депозиттерди коргоо Фондунун бош каражаттарын натыйжалуу башкаруу;

- банкты жоюудан түшкөн каражаттарды төлөнгөн компенсациялардын ордуна Фондго кайтаруу.

 

VI. Агенттиктин функциясы

 

9. Агенттиктин функциялары төмөнкүлөр болуп саналат:

- Депозиттерди коргоо фондун түзүү үчүн төгүмдөрдүн эсебин алуу жана жыйноо;

- катышуучу - банктардын реестрин жүргүзүү;

- депозиттер боюнча төлөөгө тийиштүү сумманы жана компенсация суммасын эсепке алуу;

- кепилдик учур келип жеткенде аманатчыларга компенсациялык сумманы төлөө;

- аманатчыларга компенсацияларды төлөгөндөн кийин каражаттардын эсебин алуу менен Депозиттерди коргоо фондусуна кайтарууну камсыздоо;

- Депозиттерди коргоо фондусунун бош каражаттарын жайгаштыруу жана компенсациялык суммаларды аманатчыларга төлөөгө жетишпеген шарттарда каражаттарды тартуу;

- ченемдик-укук актылар долбоорун иштеп чыгуу жана депозиттерди коргоо системасын натыйжалуу камсыздоо үчүн сунуштарды киргизүү;

- ички контролдоо.

 

V. Агенттиктин ыйгарым укуктары

 

10. Агенттик төмөнкүлөргө укуктуу:

- зарыл болгон учурда жеке жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн, ошондой эле Агенттиктин иштерин ишке ашыруу үчүн көз карандысыз эксперттерди тартуу;

- "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" мыйзамдарда каралган тиешелүү жоопкерчилик чараларын банкка карата колдонуу сунушу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына кайрылуу;

- Агенттиктин жүктөлгөн милдеттерин аткаруу үчүн керектүү маалыматты "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан сурап алууга;

- Банк сунуш кылган кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдаланган аймактарда жашаган аманатчылар үчүн депозиттерди коргоо системасы жана банктын бул системага катышуусуна тиешелүү маалыматтарды бекитилген формада жана тартипте жайгаштырууну банктан талап кылуу;

- "Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттукка чыгаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, аларга карата мажбурлап жоюу жана банкроттукка чыгаруу жол-жобосу колдонулган банктарда өткөн жыйындарга жана кредиторлор комитеттерине катышууга;

- Агенттиктин ишин камсыздоого байланыштуу кыймылсыз мүлктү, кыймылдуу мүлктү жана башка мүлктү алуу;

- төгүмдөрдү өз убагында төлөбөгөндүк үчүн банк-катышуучуларга айыптарды белгилөө жана салууну жана туумдарды кошкондо өз убагында жана толук төлөөнү камсыздоого багытталган тийиштүү иш аракеттерди жүргүзүү.

 

VI. Агенттиктин ишин уюштуруу

 

11. Агенттиктин Директорлор кеңеши (мындан ары - Директорлор кеңеши) Агенттиктин беш мүчөдөн турган байкоочу органы болуп саналат:

- Кыргыз Республикасынын Финансы министри тарабынан дайындаган Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин (коллегия мүчөсүнүн деңгээлинен төмөн эмес) бир өкүлү;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын Башкармалыгы тарабынан дайындаган Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын (Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын башкармалыгынын мүчөсүнүн деңгээлинен төмөн эмес) бир өкүлү;

- банктар союзунун (бирикмесинин) байкоочу органынын чечими менен дайындалган банктар союзунун (бирикмесинин) бир өкүлү;

- Кыргыз Республикасынын Финансы министринин чечими менен дайындалган банк иши жаатындагы бир көз карандысыз эксперт;

- кызматы боюнча Директорлор кеңешинин курамына кирген Агенттиктин аткаруучу директору.

12. Көз карандысыз эксперт жана банк союзунун өкүлүн Директорлор кеңеши бекиткен гонорар өлчөмүндө, ал эми Директорлор кеңешинин башка мүчөлөрү өз ишин акысыз негизде жүргүзөт.

13. Директорлор кеңешинин төрагасы жана Директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен 2 жылдык мөөнөткө Кыргыз Республикасынын Финансы министринин макулдугу боюнча шайланат.

14. Директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары Директорлор кеңешинин төрагасынын ордунун вакансиясы бош турганда, же ал убактылуу жок болгон учурда анын милдетин аткарат.

15. Агенттиктин Директорлор кеңешинин өзүнө таандык компетенциясына төмөнкүлөр кирет:

- депозиттерди коргоо фондусуна ылайыкталган календардык жана өзгөчө төлөмдөрдүн өлчөмүн бекитүү;

- Агенттиктин эмгек акысы тууралуу жобону бекитүү;

- гарантиялык жана аманатчыларга компенсацияларды төлөөгө байланыштуу башка төлөмдөрдү төлөө учуру келгенде аманатчыларга компенсацияларды төлөө жөнүндө чечимдерди кабыл алуу;

- Агенттиктин инвестициялык саясатын бекитүү;

- Агенттиктин жылдык бюджетин жана жылдык отчетун бекитүү;

- Агенттиктин тышкы аудитин жүргүзүү үчүн көз карандысыз аудитордук уюмду бекитүү;

- "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана ушул жободо каралган башка ыйгарым укуктарды ишке ашыруу.

16. Директорлор Кеңеши өзүнүн отурумдарын Директорлор Кеңеши бекиткен Регламентке ылайык өткөрөт. Директорлор Кеңешиндеги ар кандай бош орун баштапкы квалификациялык талаптарга ылайык дайындоо сыяктуу эле 30 күндүн ичинде толукталат. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык аларды дайындаган жактар (органдар) тарабынан бошотулат.

17. Агенттикке жетекчиликти Кыргыз Республикасынын Финансы министринин сунуштоосу боюнча 5 жылдык мөөнөткө Кыргыз Республикасынын Премьер-министри дайындаган Агенттиктин Аткаруучу директору ишке ашырылат.

18. Аткаруучу директордун орун басарын Агенттиктин аткаруучу директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Финансы министри 5 жылдык мөөнөткө дайындайт жана Агенттиктин аткаруучу директорунун жок болуусунда анын милдетин аткарат.

19. Аткаруучу директор жана анын орун басары кызматка кайрадан дайындалышы мүмкүн жана кызматтан төмөндөгү учурларда бошотулат:

1) өзүнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн өтүшү;

2) кызматтан кетүү тууралуу жеке арыз бериши;

3) соттун өкүмү менен белгиленген кылмыш иш аракетин жасагандыгы үчүн мыйзам күчүнө кириши;

4) мамлекеттик медициналык комиссиянын корутундусу менен ырасталган кызматтык милдети аткаруунун мүмкүн эместигинде;

5) Кыргыз Республикасынын жарандыгынын жоготуусу.

20. Агенттиктин Аткаруучу директору:

- Агенттиктин Директорлор кеңешинин компетенциясына таандык маселелерди эске албаганда, Агенттиктин ишине тиешелүү бардык учурдагы маселелер боюнча чечим кабыл алат;

- Агенттиктин иш маселелери боюнча буйруктарды жана тескемелерди чыгарат, Агенттиктин кызматчыларын кызмат ордуна дайындайт жана бошотот;

- Агенттиктин уюштуруу түзүмүн, штаттык расписаниеси жана кызматчылар санын бекитүү үчүн Кыргыз Республикасынын Финансы министрине сунуш киргизет;

- Агенттиктин тийиштүү иштерин ишке ашыруу үчүн жеке жана юридикалык жактар менен келишимдер жана контракттар түзөт;

- Агенттиктин атынан чыгат жана бардык сот органдарында, мамлекеттик органдарда жана уюштуруучулук-укуктук формасына карабастан башка мекемелерде жана уюмдарда, ошондой эле жеке ишкерлер жана жарандарга карата Агенттиктин кызыкчылыктарын коргойт;

- Аткаруучу директордун орун басарлыгына дайындоо же бошотуу үчүн талапкерди Кыргыз Республикасынын Финансы министрине сунуштоо киргизет.

- Агенттиктин тийиштүү ишин камсыз кылуу үчүн зарыл болгон башка милдеттерди, ыйгарым укуктарды жана укуктарды ишке ашырат.

21. Агенттикке жүктөлгөн милдеттерди аткарууга байланыштуу Агенттиктин операциялык чыгымдар жана башка сарптоолор ар бир финансылык жылга төмөнкүлөрдүн эсебинен жабылат:

1) Фонддун максаттуу маанисинен жылына 2 пайыз, ал эми Фонддун максаттуу маанисине жетишкенден кийин жылдын башындагы Фонддо топтолгон каражаттардын жана аманатчыларга компенсациялар төлөнгөндөн кийин Фондго кайра кайтарууга тиешелүү болгон каражаттардын жыйындысынын жылына 2 пайыздык өлчөмү;

2) Фонддун бош каражаттарын жайгаштыруудан алынган кирешенин 25 пайызы;

3) башка (бюджеттик жана гранттык) каражаттар.

Агенттик ар бир айдын 20-күнүнөн кечиктирбестен ушул жобонун 21-пунктунун 2-пунктчасында каралган фонддун бош каражаттарын жайгаштыруудан алынган киреше каражаттардын 50 пайызын Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин атайын каражаттар боюнча эсебине которот.

22. Агенттик ар дайым тийиштүү формада эсепке алууну, финансылык отчеттуулукту жүргүзөт жана массалык маалымат каражаттарына мезгил-мезгили менен жарыялайт жана ар бир адамдын талабы боюнча берет.

23. Агенттиктин финансылык-чарбалык ишмердүүлүгү үчүн ички контролдукту Агенттиктин ички аудит кызматы ишке ашырат.

24. Агенттиктин жылдык финансылык отчеттуулугун текшерүү жана тастыктоо үчүн жыл сайын финансылык жылдын аякталышына чейин 6 айдан кеч эмес мөөнөттө аныкталуучу Агенттиктин көз карандысыз тышкы аудити тарабынан жүргүзүлөт.