Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2010-жылдын 25-мартындагы
№ 184 токтому менен бекитилген

 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик укуктук актыларын каттоонун тартиби жөнүндө
ТИПТҮҮ ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-декабрындагы № 832, 2013-жылдын 10-июнундагы № 327
 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик укуктук актыларын каттоонун тартиби жөнүндө типтүү жобо (мындан ары - Типтүү жобо) "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдарга ылайык иштелип чыккан.

2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик укуктук актылары өздөрүнөн жогору юридикалык күчкө ээ болгон ченемдик укуктук актылардын негизинде жана аларды аткаруу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары тарабынан өз компетенциясынын чегинде жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү максатында кабыл алынат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик укуктук актылары (мындан ары - ченемдик укуктук актылар) токтом түрүндө чыгарылат жана аларга жергиликтүү кеңештин төрагасы кол коет.

3. Ченемдик укуктук актыларды төмөнкүлөр каттайт:

1) республикалык маанидеги шаарлардын шаардык кеңештеринин токтомдорун - республикалык маанидеги шаардын шаардык кеңешинин аппараты;

2) облустук маанидеги шаарлардын шаардык кеңештеринин токтомдорун - облустук маанидеги шаардын шаардык кеңешинин аппараты;

3) райондук маанидеги шаарлардын шаардык кеңештеринин токтомдорун - райондук маанидеги шаардын шаардык кеңешинин аппараты;

4) айылдык кеңештердин токтомдорун - айыл өкмөтүнүн аппараты.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-декабрындагы № 832 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Ченемдик укуктук актыларды каттоо алардын төмөнкүдөй реквизиттери көрсөтүлүү менен ченемдик укуктук актыларды каттоо жөнүндө журналга жазуу жолу менен ишке ашырылат:

1) актынын түрү көрсөтүлөт;

2) ушул ченемдик укуктук акты жөнгө салуучу предметти билдирген аталыш;

2) кабыл алынган жер жана күн;

3) каттоо номуру.

5. Ченемдик укуктук актылар Ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине киргизилет.

6. Ченемдик укуктук актылардын көчүрмөлөрү аларды каттаган органдар тарабынан мамлекеттик жана расмий тилдерде кагаз жүзүндө жана электрондук түрүндө, жарыяланган булагы көрсөтүлүү менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин тиешелүү аймактык бөлүктөрүнө ченемдик укуктук акты жарыяланган күнү жөнөтүлөт.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары мамлекеттик тилде гана кабыл алынган ченемдик укуктук актыларынын көчүрмөлөрү аларды каттоону ишке ашырган органдар тарабынан Юстиция министрлигинин тиешелүү аймактык бөлүмдөрүнө эки нускада, кагаз жүзүндө жана электрондук түрдө жарыялануу булагын жана ченемдик укуктук актыны жарыялоо күнүнө карата ченемдик укуктук актыны мамлекеттик тилде гана кабыл алууга боло тургандыгы жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын тиешелүү чечимин көрсөтүү менен жиберилет.

Юстиция министрлигинин аймактык бөлүмдөрү жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик укуктук актыларын Юстиция министрлигине алар түшкөн күнү жиберет.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы № 327 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Ченемдик укуктук актыларга киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор ушул типтүү Жободо көрсөтүлгөн тартипте катталууга тийиш.

8. Ченемдик укуктук акты (анын түзүмдүк элементи) мыйзамда белгиленген тартипте конституцияга ылайык келбейт же жараксыз деп табылса, ал жөнүндө маалымат тиешелүү сот тарабынан ушул ченемдик укуктук актыны каттаган жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын аппаратына соттун чечими күчүнө кирген күнү жиберилет. Ушул ченемдик укуктук актыны каттаган аппарат андай маалыматты алган күнү Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин тиешелүү аймактык бөлүгүнө соттун чечими жөнүндө расмий кат жиберет.

Соттун жүйөлүү чечими акыркы (кат жүзүндөгү) формада ал күчүнө кирген күндөн баштап он күндүн ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын тийиштүү аппаратына жөнөтүлүүгө тийиш, аппарат болсо соттун чечимин алган күнү аны Юстиция министрлигинин аймактык бөлүгүнө жиберет.

Соттун ченемдик укуктук актыны (анын түзүмдүк элементин) жараксыз деп табуу жөнүндө чечими белгиленген тартипте жокко чыгарылган учурда, андай чечим аны кабыл алган сот тарабынан ушул пунктта каралган тартипте жиберилүүгө тийиш. 

 

Премьер-министри

 

Ө. Бабанов