Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-февралындагы № 77 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\2ae883b7-26e3-47d5-b870-722800f5678d\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2010-жылдын 27-июлу № 134

Кыймылдуу мүлктүн күрөөлөрүн Кыргыз Республикасынынкүрөө каттоо кеңселери тарабынан каттоо тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу токтому

«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыймылдуу мүлктүн күрөөлөрүн Кыргыз Республикасынын күрөө каттоо кеңселери тарабынан каттоо тартиби жөнүндө тиркелген нускама бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2009-жылдын 3-июнундагы № 131 «Кыймылдуу мүлктүн күрөө бүтүмдөрүн Кыргыз Республикасынын күрөөнү каттоо конторалары тарабынан каттоо тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү жөнүндө» приказы күчүн жоготту деп табылсын.

3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Убактылуу Өкмөтүнүн Төрагасы

 Р. Отунбаева

 

 

Кыргыз Республикасынын
Убактылуу Өкмөтүнүн
2010-жылдын 27-июлундагы
№ 134 токтому менен
бекитилген

 

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-февралындагы № 77 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

Кыймылдуу мүлктүн күрөөлөрүн Кыргыз Республикасынын күрөө каттоо кеңселери тарабынан каттоо
тартиби жөнүндө нускама

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Бул Нускама Кыргыз Республикасынын «Күрөө жөнүндө» мыйзамынын негизинде иштелип чыккан жана кыймылдуу мүлктүн курөөлөрүн каттоо, катталган күрөөлөргө өзгөртүү киргизүү, кыймылдуу мүлктүн күрөөлөрү боюнча Бирдиктүү Мамлекеттик Реестрди жүргүзүү (андан кийин - БМР) жана күрөөдө турган катталган мүлк боюнча БМРнен маалымат (Көчүрмө) берүү тартибин аныктайт.

 

2. Кыймылдуу мүлктүн күрөөлөрүн каттоо тартиби

 

2.1. Бүтүмдүн катышуучуларынын (күрөө берүүчү, күрөө кармоочу, же алардын өкүлү) бирөөнүн, каттоого 1 форма түрүндөгү (1-тиркеме) арыз жана кыймылдуу мүлктүн күрөөлөрү жөнүндө келишимин бергенден кийин, адис-каттоочу тарабынан кыймылдуу мүлктүн күрөөлөрүн каттоо аткарылат.

2.2. Күрөө жөнүндөгү келишимде төмөндөгүлөр камтылышы керек:

1) тараптардын аты-жөнү (фамилиясы, аты, атасынын аты) жана турган жери (жашаган жери);

2) күрөө менен камсыздалган милдеттенменин баяндамасы, ал милдеттенменин максималдуу суммасы менен чагылдырылышы мүмкүн;

3) аны идентификациялоо үчүн күрөө предметинин жетиштүү жалпы баяндамасы;

4) катталуучу мүлккө укук белгилөөчү реквизиттерди көрсөтүү менен күрөөнүн предмети болуп саналган мүлк күрөө берүүчүгө таандык экендигин айкындаган укугу.

Жүгүртүүдөгү товарлардын күрөөсү жөнүндө келишимде күрөөнүн предмети болгон жүгүртүүдөгү товарлардын жалпы баяндамасы болууга тийиш.

2.3. Күрөө жөнүндө келишимдин тиркемелери анын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет.

2.4. Каттоо жыйымы жана акылуу кызматтар төлөмү жөнүндө квитанция берилгенден кийин каттоочу 2-форма түрүндөгү (2-тиркеме) күрөө жөнүндө кабарлоону жана 3-форма түрүндөгү (3-тиркеме) күрөө каттоо күбөлүгүн даярдайт жана жол жоболоштурат.

2.5. Күрөө жөнүндө кабарлоодо төмөндөгүлөр камтылышы керек:

а) күрөө кармоочу же эгер дайындалса күрөө башкаруучу жөнүндө, күрөө берүүчү жана күрөө менен камсыз кылынган милдет боюнча карызкор жөнүндө, эгер ал күрөө берүүчү болбосо:

- юридикалык жак үчүн: юридикалык жактын аталышы, юридикалык дареги, жана ОКПО коду;

- жеке жак үчүн: Ф.А.А., жашаган жеринин дареги;

- резидент эмес юридикалык жак үчүн - юридикалык жактын аталышы, юридикалык дареги жана юридикалык жак катталган өлкө;

б) күрөө менен камсыздалган милдеттенменин баяндамасы, ал милдеттенменин максималдуу суммасы менен чагылдырылышы мүмкүн (күрөө менен камсыз кылынган негизги милдеттенме, күрөө менен камсыз кылынган милдеттенменин суммасы көрсөтүлөт, документтин аталышы жана түзүлгөн айы-күнү белгиленет);

в) күрөө жөнүндө келишимдин айы-күнү жана түзүлгөн жери;

г) аны идентификациялоо үчүн күрөө предметинин жетиштүү жалпы баяндамасы;

д) менчик укугу жөнүндө маалымат;

е) эгер кайра күрөөгө коюу боюнча кандайдыр бир чектөөлөр болсо, кыскача кабарлоо;

ж) арыз берүүчүнүн же анын Кыргыз Республикасынын мыйзамынын негизинде жол жоболоштурулган ишеним кат боюнча өкүлүнүн колу.

2.6. Күрөө кабарландырмасында көрсөтүлгөн маалыматтар БМРдын маалымат базасына киргизилет, бул жерде автоматтуу түрдө каттоо реестринин номуру, айы-күнү жана каттоо убактысы коюлат.

2.7. Күрөө кабарландырмасы жана бөтөнчө көзөмөлдүк номери менен күрөө келишимин каттоо жөнүндө күрөө каттоо күбөлүгү арыз берүүчүгө берилет.

2.8. Күрөө жөнүндө келишимге тиркелген документтердин көчүрмөлөрү алардын түп нускалары менен салыштырылып каттоочу тарабынан кол коюлат.

2.9. Ар бир күрөө кабарландырмасы бир күрөө жөнүндө келишимде көрсөтүлгөн маалыматты камтышы зарыл.

 

3. Мамлекеттик каттоодон баш тартуу

 

3.1. Күрөөнү каттоо кеңсесинин каттоочусу төмөнкү учурларда күрөөнү каттоодон баш тартат:

- ушул Нускаманын 2.2-пунктунда көрсөтүлгөн маалыматтар так эмес жазылганда же жок болгондо;

- арыз берүүчү, күбөлөндүрүүчү документ, анын өкүлү ишеним кат жана күбөлөндүрүүчү документ көрсөтпөсө;

- акылуу кызматтын жана каттоо жыйымынын төлөмүн далилдеген документтер жок болсо.

3.2. Күрөөнү каттоодон баш тарткан учурда күрөөнү каттоо кеңсеси кат түрүндө жүйөлүү баш тартуусун жана каттоого төлөнгөн суммасын кайтарып берүүсү зарыл.

Каттоодон баш тартууга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде даттанууга болот.

 

4. Катталган күрөөлөргө өзгөртүүлөрдү киргизүүнү каттоо

 

4.1. Катталган күрөөнү өзгөртүү үчүн кошумча күрөө кармоочунун же анын ишеним катынын негизинде өкүлүнүн 4-форма түрүндөгү (4-тиркеме) арызы боюнча акылуу кызматтын жана каттоо жыйымынын төлөмүн далилдеген квитанция берилгенден кийин киргизилет.

Эгерде күрөө кармоочу юридикалык жак болсо, арыз фирмалык бланкында жазылып, мөөр менен башкаруучунун колу коюлушу керек.

Күрөө кармоочу 3 күндүн ичинде күрөөнүн токтотулгандыгы жөнүндө Күрөөнү каттоо кеңсесин билдирүүгө милдеттүү.

4.2. Акылуу кызматтын жана каттоо жыйымынын төлөмүн далилдеген квитанция берилгенден кийин гана каттоочу күрөө жөнүндө 5-форма түрүндөгү (5-тиркеме) кошумча кабарландырмасын жол жоболоштуруп даярдайт.

4.3. Күрөө жөнүндө кошумча кабарландырмада төмөндөгүлөр камтылышы керек:

1) күрөө кармоочу жана күрөө берүүчү боюнча маалымат, эгер күрөө башкаруучу дайындалса, ал жөнүндө маалымат. Эгер карызкор күрөө менен камсыз кылынган милдет боюнча күрөө берүүчү болбосо, ал жөнүндө маалымат:

- юридикалык жак үчүн: юридикалык жактын аталышы, юридикалык дареги;

- резидент эмес юридикалык жак үчүн: юридикалык жактын аталышы, юридикалык дареги жана юридикалык жак катталган өлкө;

- жеке жак үчүн: Ф.А.А., жашаган жеринин дареги;

2) эгер күрөө башкаруучу дайындалса - күрөө башкаруучунун аты-жөнү (толук аталышы) жана күрөө башкаруучунун дареги;

3) күрөөгө коюлган мүлк үчүнчү жак тарабынан сатылып алынса, күрөөгө болгон мүлктүн менчик укугуна ээ болгон жактын фамилиясы, аты, атасынын аты (толук аталышы);

4) күрөө кармоочу, негизги милдеттенмени камсыз кылган күрөө укугун башка жакка берсе, укукту берип жаткан жактын фамилиясы, аты, атасынын аты (толук аталышы) жана укукту алып жаткан жактын аты, атасынын аты (толук аталышы);

5) мажбурлап өндүрүп алуу жол жобосун баштаса - мажбурлап өндүрүп алуу билдирүүсүнүн айы-күнү жана номуру;

6) сот тарабынан мажбурлап өндүрүп алууну токтотуу, же болбосо токтотууну бузуу жөнүндө убактылуу тескеме чыгарылса - соттун аталышы, убактылуу тескеменин мазмууну, убактылуу тескемени чыгаруу боюнча расмий өтүнүчү менен кайрылган жактын аты;

7) күрөө токтогон учурда - токтотулган ай-күнү;

8) алгачкы катталган айы-күнү жана номуру;

9) катталган күрөөлөргө киргизилген өзгөртүүлөрдүн аталышы;

10) күрөө кармоочунун же анын өкүлүнүн колу.

4.4. Каттоочу өзгөртүү киргизгендигинин айы-күнү жана убактысы көрсөтүлгөн маалыматты БМРге киргизет жана күрөө кармоочуга же анын өкүлүнө кошумча кабарландырманын бир нускасын берет.

4.5. Катталган күрөөгө өзгөртүү жана кошумча киргизүү учурунда, каттоочу өзгөртүү киргизүүгө негиз болгон документтерди (кошумча макулдашма, өндүрүп алууну жүргүзүү тартибин баштоо жөнүндө билдирүү, сот чечиминин көчүрмөсү ж.б.) талап кылууга укуктуу.

Өзгөртүү жана кошумча киргизүүгө негиз болгон документтердин көчүрмөлөрү, алардын түп нускалары менен салыштырылып, каттоочу тарабынан кол коюлат.

4.6. Эгерде күрөө кармоочу же анын өкүлү тарабынан бул Нускаманын 4.1. жана 4.3. бөлүгүнүн талаптары аткарылбаса, каттоочу катталган күрөөгө өзгөртүү киргизүүдөн баш тартышы мүмкүн.

 

5. Күрөөлөр боюнча Бирдиктүү Мамлекеттик Реестринен маалымат алуунун жол-жобосу

 

5.1. Кайсы жак болбосун кыймылдуу мүлк күрөөлөрү боюнча БМРден каттоо жыйынын жана акылуу кызмат төлөмүн төлөп берип маалымат ала алат.

5.2. Көчүрмө алыш үчүн күрөө каттоо кеңселеринде төмөндөгүлөрдү камтыган 6-форма түрүндөгү (6-тиркеме) арыз берилет:

- мүлк жана анын ээси тууралуу маалымат.

Арызга көчүрмө берүү үчүн каттоо жыйымы жана акылуу кызматтар төлөмү жөнүндө квитанция кошо тиркелет.

Бирдиктүү Мамлекеттик Реестринен маалымат берүү үчүн документтерди кабыл алгандан кийин каттоочу:

- эгерде мүлк БМРде катталган болсо, каттоочу 7-форма түрүндөгү (7-тиркеме) көчүрмөсүн берет;

- эгерде мүлк БМРде катталбаган болсо, каттоочу 8-форма түрүндөгү (8-тиркеме) көчүрмөсүн берет.

Ар бир көчүрмө бир күрөө кабарландырмасында көрсөтүлгөн маалыматты камтышы зарыл.

5.3. Каттоочу кыймылдуу мүлк жөнүндө БМРден маалымат берүүдөн төмөндөгүдөй учурларда баш тартат:

- акылуу кызмат жана каттоо жыйымдарын төлөнгөндүгүн далилдеген документтер жок болсо;

- арызда күрөө берүүчү жана анын мүлкү жөнүндө маалымат так эмес жазылса.

 

6. Жоопкерчилик

 

6.1. Каттоочу күрөө жөнүндө келишимде көрсөтүлгөн маалыматтарды БМРнын маалымат базасына туура жана толук киргизүүсү, катталган күрөөгө өзгөртүүлөрдү киргизүүсү, ошондой эле кызыкдар жактардын арызы боюнча ишенимдүү маалымат берүүсү үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликти толук алып жүрөт.

 

1-тиркеме

 

1-форма

 

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрлигинин

алдындагы Борбордук күрөө

каттоо кеңешинин

директоруна

 

Күрөөнү каттатууга

арыз

 

«Күрөө жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 21-статьясынын негизинде _________________________________________

 «___» «__________»20__-жылынын № ______ күрөө жөнүндөгү келишимди каттап берүүңүздү суранам.

_______________________________________________________________________________________________________________________

(арыз берүүчүнүн аты-жөнү жана кол тамгасы)

 

«_____» «______»20__-ж.

 

2-тиркеме

 

2-форма

 

Күрөө кабарландырмасы

 

Катталган жери:

Каттоо номуру:

Каттоо датасы:

Каттоо убактысы:

 

Күрөө берүүчү: _______________________________________________________________________________________________________

(А.А.А/Аталышы, дареги)

Күрөө кармоочу: ______________________________________________________________________________________________________

(А.А.А/Аталышы, дареги)

Күрөө башкаруучу (эгерде дайындалса) ___________________________________________________________________________________

(А.А.А/Аталышы, дареги)

 

Карыз адам (эгерде ал күрөө берүүчү болбосо): _____________________________________________________________________________

(А.А.А/Аталышы, дареги)

Негизги милдеттенме: __________________________________________________________________________________________________

(Аталышы жана түзүү датасы)

Күрөө боюнча келишим _________________________________________________________________________________________________

(Түзүү датасы жана орду)

Күрөө предметинин баяндамасы: _________________________________________________________________________________________

(күрөө коюлган мүлктүн баяндамасы,

______________________________________________________________________________________________________________________

жайгашкан орду, менчикке укуктуулугу жөнүндө маалымат, кайрадан

______________________________________________________________________________________________________________________

күрөөгө коюнуу чектөө)

 

Күбөлүк:

 

М.О.

 

Күрөө берүүчү (күрөө кармоочу) ______

_____________________________________

(А.А.А.. кол тамгасы)

 

Каттоочу: ___________________________

(А.А.А., кол тамгасы)

 

3-тиркеме

 

3-форма

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛИГИ

 

__________________________________________________________________

Каттоо органдын аталышы

 

Күрөө каттоо күбөлүгү

№ ______________________

 

«_____»____________ 20_____-ж.

 

Каттоо убактысы _______________________________________________________________________________________________________

Күрөө кармоочу ________________________________________________________________________________________________________

Дареги ________________________________________________________________________________________________________________

Күрөөгө катталган мүлк _________________________________________________________________________________________________

Күрөө берүүчү _________________________________________________________________________________________________________

Дареги ________________________________________________________________________________________________________________

 

М.О.

 

Каттоочу: ______________________

(А.А.А., колтамгасы)

 

4-тиркеме

 

4-форма

 

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрлигинин

алдындагы Борбордук

күрөө каттоо кеңсесинин

директоруна

 

Катталган күрөөлөргө өзгөртүүлөрдү киргизүүгө

Арыз

 

______________________________________________________________________________________________________________________

(күрөө кармоочу (аты-жөнү),

 

«__» «_______»20__-ж. № __ катталган күрөөгө

______________________________________________________________________________________________________________________

(кандай себеп боюнча)

______________________________________________________________________________________________________________________

себептерге байланыштуу өзгөртүү киргизүүнү суранам.

 

Күрөө билдирмесинин көчүрмөсү тиркелет (муктаждап өндүрүп алуу башталганда же жокко чыгарылганда да билдирменин көчүрмөсү тиркелет)

 

Мекеменин жетекчисинин кол тамгасы

 

М.О.

 

5-тиркеме

 

5-форма

 

Күрөө боюнча кошумча кабарландырма

 

Катталган жери:

Каттоо номуру:

Каттоо датасы:

Алгачкы каттоо: (№, датасы)

Каттоо убактысы:

 

Күрөө кармоочу: _______________________________________________________________________________________________________

(А.А.А/Аталышы, дареги)

Күрөө берүүчү: ________________________________________________________________________________________________________

(А.А.А/Аталышы, дареги)

Күрөө башкаруучу (эгерде дайындалса) ____________________________________________________________________________________

(А.А.А/Аталышы, дареги)

Карыз адам (эгерде ал күрөө берүүчү болбосо): ______________________________________________________________________________

(А.А.А/Аталышы, дареги)

Өзгөртүү катталды: _____________________________________________________________________________________________________

 

Күрөө кармоочунун ишенимдүү адамы: __________________________

(А.А.А., кол тамгасы)

 

М.О.

Каттоочу: ________________________________________

(А.А.А., кол тамгасы)

 

6-тиркеме

 

6-форма

 

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрлигинин

алдындагы Борбордук

күрөө каттоо кеңсесинин

директоруна

 

Кыймылдуу мүлк күрөөлөрү боюнча Бирдиктүү Мамлекеттик Реестрден маалымат алууга

Арыз

 

«Күрөө жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесине ылайык ____________________________________________

(аталышы же А.А.А.)

тийиштүү ____________________________________________________________________________________________________________

(мүлктүн аталышы, жайгашкан орду, ээси)

мүлктүн күрөөгө коюлгандыгы тууралуу маалымат берүүңүздү суранам.

_______________________________

(Арыз берүүчүнүн кол тамгасы)

 

«____»________ 20_-ж.

 

7-тиркеме

 

7-форма

 

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрлигинин

алдындагы Борбордук күрөө

каттоо кеңсеси

 

(Герб КР)

Центральная залоговая

регистрационная контора

при Министерстве юстиции

Кыргызской Республики

 

720001, Бишкек ш,

Чүй проспекти, 219

тел.: 61-01-03;

факс: 61-45-86

ИНН 01108199710088

 

720001, г.Бишкек,

проспект Чуй, 219

тел.: 61-01-03;

факс: 61-45-86

ИНН 01108199710088

 

«___»___________ 20__-ж.

№ _______________________

 

Күрөөгө мүлк коюлгандыгы жөнүндө Бирдиктүү мамлекеттик реестрден

Көчүрмө

 

Каттоо номери, датасы жана каттоо убактысы: _____________________________________________________________________________

Катталган жери: _______________________________________________________________________________________________________

Күрөө берүүчү: ________________________________________________________________________________________________________

Карыз адам (эгерде ал Күрөө берүүчү болбосо): _____________________________________________________________________________

Күрөө кармоочу: _______________________________________________________________________________________________________

Күрөө башкаруучу (эгерде дайындалса): ____________________________________________________________________________________

Күрөө предмети жана анын жайгашкан орду: _______________________________________________________________________________

Өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча белгилер: _________________________________________________________________________________

Мурда күрөө милдеттенмесинин бардыгы жөнүндө маалыматтар: ________ _____________________________________________________

 

Директор

 

Маалымат даярдаган каттоочу

 

8-тиркеме

 

8-форма

 

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрлигинин

алдындагы Борбордук күрөө

каттоо кеңсеси

 

(Герб КР)

Центральная залоговая

регистрационная контора

при Министерстве юстиции

Кыргызской Республики

 

720001, Бишкек ш,

Чүй проспекти, 219

тел.: 61-01-03;

факс: 61-45-86

ИНН 01108199710088

 

720001, г.Бишкек,

проспект Чуй, 219

тел.: 61-01-03;

факс: 61-45-86

ИНН 01108199710088

 

«___»___________ 20__-ж.

№ _______________________

 

Күрөөдө мүлктүн жоктугу жөнүндө Бирдиктүү мамлекеттик Реестрден

Көчүрмө

 

Мүлктүн аталышы: _____________________________________________________________________________________________________

Мүлктүн жайгашкан орду: _______________________________________________________________________________________________

Мүлктүн ээсинин аталышы: _____________________________________________________________________________________________

Күрөө милдеттенмесинин бардыгы жөнүндө маалыматтар: __________________________________________________________________

 

Директор

 

Маалымат даярдаган каттоочу