Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн
2012-жылдын 20-февралындагы №140 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\e146b627-fb43-4c4d-b11b-a4f50f665f85\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2010-жылдын 3-сентябрындагы № 186

Кыргыз Республикасынын Суу чарба жана мелиорация боюнча мамлекеттик комитети жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №123 токтомунун редакциясына ылайык)

 

Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 20-майындагы № 41 «Кыргыз Республикасынын Суу чарба жана мелиорация боюнча мамлекеттик комитетин түзүү жөнүндө» Декретине, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын 12-июлундагы № 14 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана анын администрациялык ведомстволорунун түзүмү жөнүндө» Жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Тиркелгендер бекитилсин:

- Кыргыз Республикасынын Суу чарба жана мелиорация боюнча мамлекеттик комитети жөнүндө жобо;

- Кыргыз Республикасынын Суу чарба жана мелиорация боюнча мамлекеттик комитетинин башкаруу схемасы.

2. Кыргыз Республикасынын Суу чарба жана мелиорация боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлеринин штаттык санынын жогорку чеги 4728, анын ичинде борбордук аппаратта - 66 (техникалык жана тейлөөчү персоналды кошпогондо) жана ведомствого таандык подразделениелерде - 4662 адам санында белгиленсин.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 4-декабрындагы № 734 «Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстар министрлиги жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

- 3-пунктундагы «Суу чарба департаменти, Айылды суу менен жабдуу департаменти» деген сөздөр алып салынсын;

- Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстар министрлигинин башкаруу схемасындагы «Суу ресурстары», «Суу ресурстар агенттиги 28/4», «Суу ресурстарынын бассейндик башкармалыктары», «Мамлекеттик суу инспекциясы 104», «ПКиТИ Суу автоматика жана метрология», «Суу чарбасынын областтык жана райондук башкармалыктары», «Суу сактагычтар башкармалыгы», «Мелиоративдик гидрогеологиялык экспедиция», «Маркетинг башкармалыгы», «Айыл суу жабдуу башкармалыгы», «Ирригация мамлекеттик ишканасы 5497/783» жана «Курулуп жаткан суу чарбалык объекттердин дирекциясы» деген позициялар алып салынсын;

- аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстар министрлиги жөнүндө жободо:

Жобонун бүткүл тексти боюнча ар түрдүү жөндөмөлөрдөгү «жана суу ресурстар» деген сөздөр алып салынсын;

I главасынын 7-пунктундагы «жана суу чарба» деген сөздөр алып салынсын;

I главасынын 10-пунктунун экинчи абзацындагы «жана суу» деген сөздөр алып салынсын;

II главасынын 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«3. Жер казынасынын кадастрын жана суу кадастрын түзүү жана жүргүзүү.»;

III главасынын а) пунктунда:

бешинчи абзацындагы «суу, мелиоративдик» деген сөздөр алып салынсын;

он экинчи абзацы алып салынсын;

он тогузунчу абзацындагы «гидротехникалык жана мелиоративтик курулуштар» деген сөздөр алып салынсын;

отузунчу абзацындагы «жаңы өздөштүрүлгөн жана мелиоративдүү жакшыртылган» деген сөздөр алып салынсын;

отуз биринчи - отуз төртүнчү абзацтары алып салынсын;

III главасынын б) пунктунда:

бешинчи, алтынчы, онунчу, он үчүнчү абзацтары «жаратылыш ресурстарына» деген сөздөрдөн мурда «суу ресурстарынан башка» деген сөздөр менен толукталсын;

жыйырманчы абзацындагы «анын ичинде гидротехникалык объекттерди» деген сөздөр алып салынсын;

III главасынын в) пунктунда:

экинчи абзацындагы «жана суу чарба» деген сөздөр алып салынсын; бешинчи-жетинчи абзацтары алып салынсын;

онунчу абзацындагы «гидротехникалык объекттерди» деген сөздөр алып салынсын;

он тогузунчу жана жыйырманчы абзацтары «жаратылыш ресурстарын» деген сөздөрдөн мурда «(суу ресурстарынан башка)» деген сөздөр менен толукталсын;

жыйырманчы, жыйырма биринчи жана жыйырма үчүнчү абзацтары алып салынсын;

IV главасынын үчүнчү, сегизинчи, он бешинчи, он алтынчы, жыйырма алтынчы, жыйырма жетинчи абзацтары «жаратылыш ресурстарын» деген сөздөрдөн мурда «(суу ресурстарынан башка)» деген сөздөр менен толукталсын;

он биринчи абзацындагы «гидротехникалык объекттерди кошуп» жана «гидротехникалык объекттерде курулуш иштерин» деген сөздөр алып салынсын;

жыйырма жетинчи абзацындагы «Суу кодексинин» деген сөздөр алып салынсын.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 8-декабрындагы № 750 «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги жөнүндө» токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин башкаруу схемасына төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

«Ирригация» МИ» деген позиция алып салынсын.

5. (КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №123 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

6. Кыргыз Республикасынын Суу чарба жана мелиорация боюнча мамлекеттик комитети, Кыргыз Республикасынын тийиштүү министрликтери жана администрациялык ведомстволору өздөрүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтиришсин.

7. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

Р.Отунбаева

 

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн
2010-жылдын
 3-сентябрындагы
№ 186 токтому менен
бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Суу чарба жана мелиорация боюнча мамлекеттик комитети жөнүндө жобо

 

I. Жалпы жоболор

 

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Суу чарба жана мелиорация боюнча мамлекеттик комитетинин ишин жөнгө салат, анын статусун, милдеттерин, функцияларын жана ыйгарым укуктарын аныктайт.

2. Кыргыз Республикасынын Суу чарба жана мелиорация боюнча мамлекеттик комитети (мындан ары - Комитет) аткаруу бийлигинин системасында суу ресурстарын, ирригациялык жана мелиорациялык инфраструктура объекттерин, ошондой эле айылдын суу менен жабдылышын башкарууну, мониторингдөөнү, суу ресурстардын абалын жөнгө салууну жана пайдаланууну камсыздоочу мамлекеттик орган болот.

3. Комитет уюштуруу-укуктук формасы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн курамына кирген жана бирдиктүү мамлекеттик суу саясатын ишке ашыруу боюнча аткаруучу-тескөөчү жана координациялоочу функцияларды ишке ашырган мамлекеттик мекеме болот.

4. Комитет өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын Суу кодексине жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарына жана буйруктарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдоруна жана буйруктарына, Кыргыз Республикасынын башка нормативдик-укуктук актыларына, Кыргыз Республикасы катышып, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге, ошондой эле ушул Жобого таянат.

5. Комитет юридикалык жак болуп эсептелет, өз символикасы жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү, ошондой эле штампы, фирмалык бланктары жана өз аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган башка реквизиттери болот.

6. Комитеттин өз алдынча балансы, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин казыналык системасында алыш-бериш жана башка эсептери болот.

7. Комитет өз ишин башка министрликтер жана ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, суу пайдалануучу субъекттер болгон юридикалык жана жеке жактар, эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар менен өз ара байланышта иштешип түздөн-түз же аймактык органдар аркылуу жөнгө салуучу, чарбалык-тескөөчү жана көзөмөлдөөчү функцияларды бөлүштүрүү принцибинин негизинде жүргүзөт.

 

II. Комитеттин максаттары жана милдеттери

 

8. Комитеттин негизги максаттары төмөнкүлөр:

- суу фондун, суу чарба инфраструктурасынын объекттерин жана айылды суу менен камсыздоо системаларын сарамжалдуу пайдалануу жана коргоо тармагында бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

- мамлекеттин менчигинде турган суу ресурстарын жана суу чарба инфраструктурасынын объекттерин башкаруу;

- суу пайдалануучу бардык субъекттердин суу ресурстарына болгон ар тараптуу керектөөлөрүн камсыздоо.

9. Аталган максаттарды ишке ашыруу үчүн Комитет төмөнкүдөй маселелерди аткарат:

- мамлекеттин менчигинде турган суу чарба курулуштарын жана коммуникацияларын, ошондой эле бул объектилерге бөлүнүп берилген мамлекеттик суу фондунун жерлерин күтүү, эксплуатациялоо, техникалык тейлөө жана куруу;

- суу пайдалануу шарттарын пландаштыруу, уюштуруу жана администрациялык, экономикалык жана нормативдик-укуктук жөнгө салуу чараларын ишке ашыруу;

- суу чарба инфраструктурасынын объекттерин, суу фондунун жерлерин жана суу булактарын санитардык коруу зоналарын натыйжалуу эксплуатациялоо, кайтаруу чараларын пландоо, аткаруу жана ишке ашырууну көзөмөлдөө;

- суу пайдалануунун бардык субъекттеринин сууга болгон керектөөсүн айлана-чөйрөгө зыянсыз кепилдүү камсыз кылуу максатында боюнча суу ресурстарын пайдаланууну бассейндик (гидрографикалык) принцип боюнча комплекстүү пландаштыруу жана жөнгө салуу;

- Кыргыз Республикасынын аймагында пайда болгон суу ресурстарын мамлекет аралык бөлүштүрүүнү пландаштыруу жана уюштуруу;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары менен биргеликте мамлекет аралык суу мамилелерин белгиленген тартипте жөнгө салуу;

- суу ресурстарынын жана суу чарба инфраструктурасынын абалын жана пайдаланылышын системалуу мониторингдөө;

- суу фондунун абалы жана пайдаланылышы жөнүндө маалыматтардын улуттук базасын уюштуруу жана жүргүзүү;

- тейлеген зонадагы суу объекттеринде жана суу чарба системаларында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу боюнча жумуштарды уюштуруу жана жүргүзүү;

- айыл чарба багытындагы жерлердин мелиорациялык абалын жакшыртууга байланышкан иштерди пландаштыруу, уюштуруу жана көзөмөлдөө;

- суу пайдалануучулар федерацияларын жана ассоциацияларын жана суу пайдалануунун көз карандысыз субъекттерин түзүүгө жана потенциалын өнүктүрүүгө уюштуруучулук, методикалык жана техникалык колдоо көргөзүү;

- суу пайдалануучуларга суу ресурстары берүү камсыздалышын уюштуруу жана көзөмөлдөө;

- түзүлгөн келишимдерге ылайык суу пайдалануучуларга суу берүү боюнча кызмат үчүн акы чогултуу жол-жоболорун уюштуруу жана ишке ашырылышын көзөмөлдөө;

- суу ресурстарынын абалын жакшыртууга жана пайдаланууга, ирригациялык жана мелиорациялык курулмаларды өнүктүрүүгө, суу пайдалануу боюнча алдыңкы технологияларды киргизүүгө багытталган илимий, долбоорлоочу-изилдөөчү, тажрыйбалык-конструктордук, технологиялык жана башка иштерди пландаштыруу жана аткарууну координациялоо;

- калкты жана суу пайдалануучу субъекттерди улуттук суу саясатынын жана суу мамилесинин актуалдуу маселелери боюнча маалымат менен камсыздоону уюштуруу;

- суу мамилелерине байланышкан уюмдардын жана ишканалардын, башкаруу органдарынын кызматкерлерин даярдоону жана квалификациясын жогорулатууну уюштуруу.

 

III. Комитеттин функциялары

 

10. Комитет өзүнө тапшырылган маселелерге ылайык төмөнкү функцияларды аткарат:

суу ресурстарын башкаруу тармагында:

- Суу боюнча улуттук кеңештин Секретариатынын функцияларын аткарат;

- бассейндик суу кеңештеринин, суу пайдалануучулардын бирикмелеринин иштерин координациялайт;

- суу ресурстарын комплекстүү пайдалануунун жана кайтаруунун пландарын иштеп чыгат жана аларды Суу боюнча улуттук кеңештин бекитүүсүнө киргизет;

- Бассейнди пайдалануу жана суу ресурстарын кайтаруу пландарын иштеп чыгат жана алардын аткарылышына көзөмөлдү камсыздайт;

- жер үстүндөгү, жер алдындагы жана кайра кайткан сууларды пайдаланууну жөнгө салат;

- сууну пайдалануунун уруксат берүү системасын уюштурууну жана башкарууну, жер үстүндөгү жана жер алдындагы суу ресурстардын абалы жана пайдаланылышы жөнүндө бирдиктүү маалымат системасын жүргүзүүнү камсыздайт;

- Комитеттин компетенциясына тиешелүү нормативдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат, аларды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет;

- башка министрликтер, администрациялык ведомстволор жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргелешип, суу ресурстарды азаюудан жана булгануудан сактоого, сууларга зыяндуу таасирлердин алдын алууга жана кесепеттерин жок кылууга байланышкан иш-чараларды пландаштырат жана ишке ашырат;

- сууну коргоо зоналарын жана тилкелерин күтүү нормаларын жана режимдерин иштеп чыгат жана аларды ишке ашыруу боюнча ишти уюштурат;

- суу ресурстарынын канча экени жөнүндө корутундуларды берет;

- суу чарба объекттерин эксплуатацияга кабыл алууга катышат;

- башка министрликтер, администрациялык ведомстволор жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирге суу ресурстарын, суу чарба инфраструктурасынын объекттерин пайдаланууга жана суу мамилелерин өнүктүрүүгө байланышкан республикалык жана региондук стратегияларды, программаларды, иш пландарын жана иш боюнча долбоорлорду иштеп чыгууга жана экспертизалоого катышат;

мамлекет аралык суу мамилелеринин тармагында:

- суу мамилеси тармагында чет өлкөлүк өнөктөр жана эл аралык уюмдар менен кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясатты белгиленген тартипте жүргүзөт жана Кыргыз Республикасы катышып, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген мамлекет аралык келишимдер жана макулдашуулар аткарылышын камсыздайт;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тапшырмасы менен суу тематикасы боюнча мамлекет аралык келишимдердин жана макулдашуулардын долбоорлорун иштеп чыгууга катышат;

- Кыргыз Республикасынын аймагында жаралуучу суу ресурстарын мамлекет аралык бөлүштүрүүнү пландаштырат жана уюштурат;

- өз алдынча же башка мамлекеттик органдар менен бирдикте суу объекттерин, суу чарба системаларын жана мамлекеттер аралык маанидеги курулмаларды пайдалануу режимдерин жөнгө салат;

- суу мыйзамдарында каралган учурларда юридикалык жана жеке жактардын суу пайдалануу укугун чектейт же белгилүү мөөнөткө токтотот;

- суу мыйзамдарын бузуу фактылары жөнүндөгү материалдарды даярдайт жана күнөөлүү адамдарды соттук жоопкерчиликке тартуу үчүн укук коргоо органдарына өткөрүп берет, бул учурда сот органдарына доогер катары чыгат;

- эл аралык долбоорлордун ишин координациялайт, чет өлкөлүк мекемелер, уюмдар жана фирмалар, ошондой эле алардын өкүлдөрү жана чет өлкөлүк жарандар менен суу секторун, суу чарба системаларын, айылды суу менен жабдуу системаларын өнүктүрүү, суу фондун сарамжалдуу пайдалануу жана коргоо максаттарына чет өлкөлүк инвестицияларды жана донордук жардамдарды тартуу маселелерине карата байланыштарды түзүү боюнча иштерди жүргүзөт;

- суу мамилелери, суу чарба жана суу коргоо иштеринин чөйрөсүндө кызматташуунун мамлекеттер аралык программаларын жана ишкер долбоорлорун пландоого жана ишке ашырууга катышат;

- Комитеттин компетенциясына кирген маселелер боюнча эл аралык жана чет өлкөлүк уюмдар жана мекемелер, ошондой эле чет өлкөлүк көз карандысыз ишкердик түзүмдөрү менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте өз ара байланышта иштейт;

суу мамилелерин экономикалык жөнгө салуу жаатында:

- белгиленген тартипте суу бергендиги үчүн кызматка акы төлөө тарифтерин жана жол-жоболорун жөнгө салуучу нормативдерди Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бекитүүсүнө киргизет;

- суу берүү боюнча кызматтар үчүн суу пайдалануучулар төлөгөн акыны жыйноону уюштурат;

- салыштырма суу пайдалануу нормативдерин, суу чарба инфраструктурасынын объекттерин кармоого жана пайдаланууга чыгымдарды, курулуш, долбоорлоо-иликтөө, тажрыйба-конструктордук, илимий-изилдөө, технологиялык жана мамлекеттик заказдын жана Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин каражаттарынын алкагында аткарылуучу башка иштердин механизмдерин жана нормаларын иштеп чыгууну уюштурат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бекитүүсүнө берет;

- белгиленген тартипте суу чарба иштерине жана айылды суу менен жабдуу системасынын кызматтарына баа түзүү маселелерин жөнгө салат;

- республикалык бюджеттин каражаттарынан жана тышкы донордук колдоо менен каржылануучу суу ресурстарын коргоо жана пайдалануу, суу мамилелерин өнүктүрүү менен байланышкан илимий-техникалык жана башка программалардын жана ишкер долбоорлордун башкы заказчысы катары мамлекеттин атынан чыгат;

- улуттук суу фондун жана суу чарба инфраструктурасын башкаруу жана өнүктүрүү максаттарына бөлүнүүчү финансы каражаттарын жөнгө салууну жана максаттуу пайдаланууну контролдоону ишке ашырат;

- суу берүүгө жана суу мамилелеринин экономикалык аспекттери менен байланышкан башка жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө типтүү контракттарды иштеп чыгат жана бекитет;

- айыл калкын ичүүчү таза суу менен камсыздоо боюнча мамлекеттик саясатты иштеп чыгат жана жүргүзөт, айыл калкын борбордоштурулган суу менен камсыздоо системасын өнүктүрүү боюнча максаттуу улуттук жана мамлекеттик программаларды ишке ашырат;

суу чарба иши жаатында:

- капиталдык курулуш программаларын ишке ашырат жана суу чарба объекттерин куруунун титул кармоочусу болуп эсептелет;

- капиталдык курулуштун ар жылдык пландарын жана курулуштардын титулдук тизмелерин иштеп чыгат жана белгиленген тартипте бекитүүгө берет;

- сууларга жана көлмөлөргө плотиналарды куруу укугуна лицензияларды берет жана жокко чыгарат (суу ресурстарын пайдалануу менен байланышкан объекттерде долбоордук, иликтөө жана курулуш иштерине);

- бардык суу чарба жана суу коргоо долбоорлору, илимий-изилдөө, тажрыйба-конструктордук, долбоордук-иликтөө жана курулуш-монтаждоо иштерин мамлекеттик экспертизалоону жана мамлекеттик контролдоону ишке ашырат;

- бөлүнгөн капиталдык салымдардын көлөмдөрүнүн чегинде илимий-изилдөө, тажрыйба-конструктордук, долбоордук-иликтөө иштерин жана жаңы суу чарба объекттерин курууну каржылоону камсыз кылат;

- келишимдик милдеттенмелерди аткарбагандыгы же тиешелүү эмес түрдө аткаргандыгы үчүн бышмана (айып, туум) төлөө жөнүндө подряддык уюмдарга, берүүчүлөргө, илимий-изилдөө, тажрыйба-конструктордук, долбоордук-иликтөө жана башка уюмдарга дооматтарды коет;

- суу чарба багытындагы имараттарды жана курулмаларды пайдаланууга кабыл алууга мамлекеттик кабыл алуу комиссиясына бергенге чейин ушул объекттерди кабыл алуу, айрым конструкцияларын жана түйүндөрүн текшерүү үчүн жумушчу комиссияларды түзөт жана алардын ишин уюштурат;

- суу берүүгө узак мөөнөттүү контракттарга жана ар жылдык келишимдерге ылайык суу пайдалануучуларга суу топтоону, ташып жеткирүүнү жана берүүнү уюштурат жана ишке ашырат;

- мамлекеттик заказдын алкагында жана суу пайдалануучулар жана башка заказчылар менен келишимдердин негизинде курулуш-монтаждоо, реабилитациялык, ремонт, мелиорациялык жана башка иштерди уюштурат жана ишке ашырат;

- ирригациялык инфраструктуранын объекттеринин туруктуу жана коопсуз абалын камсыздоо, сугат жерлерин мелиорациялык абалын жакшыртуу, ирригациялык жана коллектордук-дренаждык системалар ээлеген суу фондунун жерлерин абалын жакшыртуу жана сарамжалдуу пайдалануу менен байланышкан иштерди уюштурат жана жүзөгө ашырат;

- айыл чарба өндүрүшүнүн коромжулуктарын болтурбоо максатында мелиорациялык системаларды жана курулмаларды жумушчу абалда кармоо боюнча иштерди жүргүзөт;

- суу чарба системаларына бөлүнгөн мамлекеттик суу фондунун жерлерин, санитардык коргоо зоналарын башкарууну ишке ашырат;

- плотиналардын жана башка суу чарба курулмаларынын коопсуздугун камсыздоо чараларын ишке ашырууну иштеп чыгат жана координациялайт;

- көз карандысыз суу пайдалануу субъекттеринин менчигиндеги жана башкаруусундагы, ошондой эле муниципалдык менчиктердин суу чарба инфраструктурасынын жана айылды суу менен жабдуу объекттерин нормативдүү кармоону камсыздоого мамлекеттик контролдоо жүргүзөт;

- мамлекеттик ирригациялык жана коллектордук-дренаждык тармакты, каналдарды, суу топтоочу, жөнгө салуучу жана башка гидротехникалык курулмаларды, насос станцияларын, скважиналарды, суу сактагычтарды, электр берүү линияларын, трансформатордук подстанцияларды жана мамлекеттик суу чарба инфраструктурасынын башка элементтерин кармоону, пайдаланууну, техникалык тейлөөнү, учурдагы жана капиталдык ремонттоону уюштурат;

- суу чарба инфраструктураларын башкаруу, пайдалануу, техникалык тейлөө жана өнүктүрүү жана сарамжалдуу суу пайдалануу менен байланышкан тематика боюнча окутууну жана актуалдуу маалыматтарды жайылтууну уюштурат;

- жеке жана юридикалык жактарга акы төлөмө кызматтарды көрсөтөт (сугат суусун берүү, жер казуу-транспорттук кызматтарды көрсөтүү);

- ичүүчү сууну пайдалануучулардын ассоциацияларын жана алардын бирикмелеринин, айылдык коомдук бирикмелеринин жана алардын ассоциацияларынын өнүгүшүнө ар тараптуу колдоо көрсөтөт;

суу ресурстарын мониторингдөө жаатында башка министрликтер жана администрациялык ведомстволор менен өз ара байланышта суу ресурстарынын жана суу чарба инфраструктурасынын абалы жана пайдалануу жөнүндө маалыматтардын бир түргө келтирилген базасын түзүүгө катышат. Ушул максатта Комитет төмөнкүдөй жол-жоболорду иштеп чыгат жана уюштурат:

- мамлекеттик менчиктеги, ошондой эле суу пайдалануунун көз карандысыз субъекттеринин менчигиндеги негизги суу чарба фонддорун эсепке алууну жана паспорттоштурууну;

- «Сууларды пайдалануу» бөлүмү боюнча мамлекеттик суу кадастрын, ошондой эле мамлекеттик мелиорациялык кадастрды жүргүзүүнү;

- суу чарба курулмаларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүүнү;

- суу пайдалануучуларды эсепке алууну жана каттоону;

- суу ресурстарын пайдалануу жөнүндө статистикалык отчет жүргүзүүнү;

- суу берүүгө контракттарды жана келишимдерди эсепке алууну жана каттоону;

- суу объекттеринен суу топтоо көлөмдөрүн жана суу пайдалануучуларга суу берүү көлөмдөрүн эсепке алууну;

- суу пайдалануучулардын суу пайдаланууларын алгачкы эсепке алууну;

- суу ресурстарын пайдалангандыгы үчүн байкоочу тармакты реабилитациялоо, туруктуу пайдаланууну камсыздоо жана өнүктүрүү боюнча чараларды ишке ашырууну пландоону жана уюштурууну;

- актуалдуу маалыматтарды жайылтуу жана алмашуу, суу ресурстарын мониторингдөөнү өркүндөтүүнүн биргелешкен долбоорлорун ишке ашыруу маселелери боюнча министрликтер, администрациялык ведомстволор, уюмдар жана суу пайдалануу субъекттери менен натыйжалуу өз ара байланышта иштөөнү;

суу ресурстарын пайдаланууга жана суу мыйзамдарын сактоого көзөмөлдүк жүргүзүү жаатында:

- Кыргыз Республикасынын суу мыйзамдарында каралган суу пайдаланууга уруксаттарды берет жана жокко чыгарат;

- суу коргоочу документтерге мамлекеттик экспертиза жүргүзөт;

- суу ресурстарын пайдаланууга белгиленген тартипте төмөнкүдөй мамлекеттик контролдоону ишке ашырат:

суу пайдалануу укугуна уруксаттарды, суу берүүгө контракттарда жана келишимдерде нормага салынган шарттарды сактоону;

суу чарба системаларын, суу сактагычтарды, ошондой эле көлдөрдү жана башка көлмөлөрдү пайдалануунун нормативдик режимдерин жана эрежелерин сактоону;

уюмдар, ишканалар жана башка суу чарба субъекттери тарабынан сууларды алгачкы эсепке алуунун нормаларын жана эрежелерин сактоону;

суу чарба системаларын жана курулмаларын кармоонун, ремонттоонун жана коопсуз пайдалануунун нормаларын жана эрежелерин сактоону;

- төмөнкүдөй фактыларды алдын алууну, аныктоону жана бөгөт коюуну камсыздайт:

суу объекттеринде жана суу чарба системаларында иштерди сарамжалдуу эмес жүргүзүүнү, суу чарба курулмаларын жана айылдык суу менен жабдуунун борбордоштурулган системаларын кармоонун жана пайдалануунун белгиленген режимдерин зыянга учуратууну же бузууну;

белгиленген тартипте суу пайдалануучулар тарабынан берилүүчү суу пайдалануунун чыныгы көлөмдөрү жөнүндө маалыматтарды же башка маалыматтарды жашырууну же бурмалоону;

суу ресурстарын булгоону, азайтууну же алардын жарандык, өнөр жай объекттерине, айыл чарба жерлерине жана жаратылыш ландшафттарына терс таасирин;

Комитеттин компетенциясына кирген, суу пайдалануучулардын укуктарын бузууну жана суу мыйзамдарын башка жолдор менен бузууларды;

- белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө суу мыйзамдарын бузгандыгы үчүн күнөөлүү жеке жана юридикалык жактарды администрациялык жоопкерчиликке тартуу жол-жоболоруна карата сунуштарды киргизет;

- Кыргыз Республикасынын колдонулуудагы суу жана башка мыйзамдарында каралган юридикалык жана жеке жактар - суу пайдалануучулардын укуктарын сактоого системалуу түрдө контролдоону камсыз кылат;

маалыматтык, илимий-техникалык жана кадрдык потенциалды өнүктүрүү жаатында:

- суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана коргоо зарылдыгын коомдук аң-сезимге жана суу пайдалануучулар чөйрөсүндө бекемдөө максатында суу мамилелеринин комплекси боюнча актуалдуу маалыматтарды жайылтууну уюштурат;

- ведомстволук уюмдардын, суу чарба органдарынын кызматкерлери, ошондой эле суу пайдалануучу уюмдардын жана ишканалардын адистерин, фермер жана дыйкан чарбаларынын өкүлдөрүн жана башка кызыкдар тараптарды окутууну жана квалификациясын жогорулатууну уюштурат;

- суу ресурстарын башкаруу органдарынын, суу чарба ишканаларынын жана башка суу пайдалануучулардын алдыңкы технологияларга жана техникалык каражаттарга жетүүсүн кеңейтүүнү камсыздайт, ушул максатта атайын илимий-изилдөө, долбоордук, конструктордук жана башка иштерди жүргүзүүнү, чет өлкөлөргө илимий-техникалык прогресстин жетишкендиктери жөнүндө маалыматтарды таратууну уюштурат;

- суу ресурстарынын абалы жана пайдалануу жөнүндө бирдиктүү улуттук маалыматтар базасын түзүү алкагында ведомстволук маалыматтык системаны түзүүнү камсыз кылат, ушул максатта маалыматтардын компьютердик базасын башкарууну, атайын программалык продуктуларды иштеп чыгууну, коммуникациялык тармакты өнүктүрүүнү, суу фондунун абалы жана пайдалануу жөнүндө системалаштырылган маалыматтарды топтоону жана керектөөчүлөр арасында жайылтууну уюштурат;

- ушул тармакта министрликтер жана администрациялык ведомстволор, өкмөттүк эмес уюмдар, суу пайдалануу субъекттери менен өз ара байланышта иштейт.

 

IV. Комитеттин укуктары

 

11. Комитет өз ыйгарым укуктарын ишке ашыруу максатында төмөнкүлөргө укуктуу:

- Комитеттин компетенциясына кирген укуктук, институттук, экономикалык, техникалык жана башка суу мамилелеринин аспекттерин өркүндөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жана Суу боюнча улуттук кеңешке сунуштарды киргизүүгө;

- суу мыйзамдарын сактоону текшерүүнү ишке ашыруу, аныкталган тартип бузууларды четтетүү жөнүндө актыларды, текшерүү протоколдорун жана көрсөтмөлөрдү түзүү максатында ишканаларга, мекемелерге, уюмдарга, кайтарылуучу аймактарга жана башка объекттерге анын атайын ыйгарым укуктуу кызмат адамдары менен мыйзамда белгиленген тартипте тоскоолдуксуз кирүүгө;

- министрликтерден, администрациялык ведомстволордон, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардан, башка мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, ошондой эле суу пайдалануунун көз карандысыз субъекттеринен Комитеттин компетенциясына кирген маалыматтарды алууга;

- ишканалардан, уюмдардан жана суу пайдалануунун башка субъекттеринен, ошондой эле курулуш жана иши иш жүзүндө же потенциалдуу түрдө суу фондунун абалынын өзгөрүшү менен байланышкан башка ишканалардан отчеттук маалыматтарды жана суу ресурстарын натыйжалуу башкаруу жана суу чарба иштерин комплекстүү жөнгө салуу үчүн зарыл болгон башка маалыматтарды берүүнү талап кылууга;

- суу ресурстарды бергендик үчүн акы алуу жол-жобосунун чегинде атайын эсептерде финансылык каражаттарды топтоого;

- мамлекеттик башкаруунун республикалык органдары жана өз алдынча юридикалык жактар үчүн колдонулуудагы мыйзамдарда каралган башка укуктарды ишке ашырууга.

 

V. Комитеттин мүлкү, финансысы жана фонддору

 

12. Комитеттин ишин каржылоо төмөнкүдөй каражаттардын эсебинен ишке ашырылат, алар:

- республикалык бюджеттин каражаттары;

- суу берүү боюнча кызматтарга акы төлөөдөн түшкөн каражаттар;

- инвестициялар;

- гранттар.

13. Комитет ага мамлекеттин менчигинде турган суу ресурстарды башкаруу, жөнгө салуу, сарамжалдуу пайдалануу, ошондой эле ирригациялык жана мелиорациялык курулмаларды кармоо, эксплуатациялоо жана өнүктүрүү максаттары үчүн бөлүнчү бюджеттик жана башка каражаттардын тескөөчүсү болот.

14. Комитет Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен макулдашуу боюнча башка мамлекеттик жана эл аралык түзүмдөрдүн ассоциацияланган мүчөсү болушу мүмкүн.

15. Комитет өзүнүн курамына кирген ишканалардын жана уюмдардын милдеттенмелери боюнча жооп бербейт, ал эми алар болсо өз кезегинде Комитеттин милдеттенмелери боюнча жооп бербейт.

 

VI. Комитеттин ишин уюштуруу

 

16. Комитетти Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти кызматка дайындоочу жана кызматтан бошотуучу төрага башкарат. Комитеттин төрагасы ошол эле мезгилде Суу боюнча улуттук кеңештин төрагасынын орун басары жана Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик суу инспектору болуп эсептелет.

17. Комитеттин төрагасынын компетенциясына төмөнкүлөр кирет:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тапшыруусу боюнча жана анын атынан эл аралык уюмдар жана чет өлкөлүк өнөктөштөр менен өз ара байланышка чыгуу;

- Комитетке жүктөлгөн функцияларды жана ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн жеке жоопкерчилик;

- Комитеттин кызматкерлеринин функционалдык милдеттерин бекитүү;

- борбордук аппараттын жана ведомстволук уюмдардын түзүмүн жана штаттык расписаниесин бекитүү;

- Комитеттин кызматкерлерин кызматка дайындоо жана кызматтан бошотуу;

- өз компетенциясынын чегинде буйруктарды чыгаруу;

- өзүнүн балансында турган Комитеттин мүлкүн жана каражаттарын башкаруу, Комитеттин финансылык жана чарбалык-тескөөчү ишин уюштуруу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген чектерде жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлк министрлигине берилген ыйгарым укуктардын алкагында өзүнө бекитилген мүлккө ээлик кылуу, ыкчам башкаруу жана пайдалануу укугун ишке ашыруу, бирок бул мүлктү ажыратуу укугу берилбейт;

- Комитеттин мамлекеттик, мамлекеттер аралык жана чет өлкөлүк уюмдар менен мамилелеринде Комитеттин атынан чыгуу, Комитеттин атынан келишимдерди, контракттарды жана макулдашууларды түзүү, ушул аракеттерди аткарууга ишеним каттарды берүү;

- өз компетенциясынын чегинде Комитеттин кызматкерлерин сыйлоо, негиздүү учурларда аларга эмгек мыйзамында каралган жазаларды берүү;

- ведомстволук уюмдардын жана ишканалардын ишин уюштуруу;

- Комитеттин коллегиясын, Илимий-техникалык кеңештин, плотиналар менен ирригациянын жана дренаждын коопсуздугу боюнча комиссиялардын ишин жетектөө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен өзүнө берилген башка ыйгарым укуктарды ишке ашыруу.

18. Комитетте статс-катчынын жана эки орун басардын кызматы каралат. Статс-катчынын кызматына дайындоо жана кызматтан бошотуу тартиби, анын функциялары жана ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдары менен аныкталат. Төраганын орун басарлары Комитеттин төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

19. Комитетте учурдагы жана келечектүү иштердин негизги маселелерин кароо үчүн коллегия түзүлөт. Коллегиянын курамына кызматы боюнча Комитеттин төрагасы, статс-катчы жана төраганын орун басарлары кирет. Коллегиянын калган мүчөлөрү Комитеттин төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет. Коллегиянын курамына Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлдөрү кириши мүмкүн. Коллегиянын чечимдери Комитеттин төрагасынын приказдары жана буйруктары менен ишке ашырылат.

20. Комитеттин бирдиктүү техникалык саясатын түзүү жана суу мамилелери жаатындагы татаал проблемаларды квалификациялык чечүү, суу фондун сарамжалдуу пайдаланууну жана коргоону камсыздоо максатында Комитеттин алдында Илимий-техникалык кеңеш түзүлөт. Кеңештин иши жөнүндө жобо жана анын жекече курамы Комитеттин төрагасы тарабынан бекитилет.

 

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн
2010-жылдын
 3-сентябрындагы
№ 186 токтому менен
бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Суу чарба жана мелиорация боюнча мамлекеттик комитетинин башкаруу схемасы

 

+---------+       +---------------------------------+        +-------+

| Илимий- |       |   Кыргыз Республикасынын Суу    |        |Улуттук|

| техника-|<------|  чарба жана мелиорация боюнча   |<-------|  Суу  +-+

|лык кеңеш|    +--|      мамлекеттик комитет        |        |кеңеши | |

+---------+    |  +---------------------------------+        +-------+ |

               |                       |                        |  |   |

+---------+    |                       |        +---------------+  |   |

|Коллегия |<---+                       |        |             +----+   |

+---------+                            |        |             |        |

                                       |        v             v        |

                                       |   +---------+   +---------+   |

                                       |   |Плотина- |   |Ирригация|   |

                                       |   | лардын  |   |  жана   |   |

                                       |   |коопсуз- |   | дренаж  |   |

                                       |   |  дугу   |   | боюнча  |   |

                                       |   | боюнча  |   | улуттук |   |

                                       |   | улуттук |   | комиссия|   |

                                       |   | комиссия|   +---------+   |

                                       |   +---------+                 |

             +-------------------------+---+                           |

             | Суу чарба системаларын  |   |                           |

             | эксплуатациялоо боюнча  |   | Суу ресурстарын башкаруу  |

             |   аймактык органдар     |   |    аймактык органдар      |

+------------|-------------------------++ +|----------------------+    |

|+--------+  |+-------+  +----------+  || ||  +---------+         |    |

|| Марке- |  ||МГЭнин |  | Мелиора- |  || ||  |  ПКТИ   |         |    |

||  тинг  |<-||регион-|  |  циялык- |  || ||  |  «Суу   |         |    |

|| башкар-|  || дук   |  |гидрогео- |  || |+->|автомати-|         |    |

||  масы  |  ||мелио- |<-| логиялык |<-|| ||  | ка жана |         |    |

|+--------+  ||рация- |  |экспедиция|  || ||  |метроло- |         |    |

|+--------+  ||  лык  |  |  (МГЭ)   |  || ||  | логия»  |         |    |

||  Суу   |  ||подраз-|  +----------+  || |   +---------+         |    |

|| чарба  |  ||делени-|  +----------+  || ||  +---------+         |    |

|| объект-|  || елери |  |Суу сакта-|  || |+->|НИЦ МКВК |         |    |

|| терин  |<-|+-------+  |  гычтар  |  || ||  | Филиалы |         |    |

|| куруу  |  |           |башкармасы|  || ||  +---------+         |    |

|| дирек- |  |           |   (3)    |  || ||  +---------+  +-----+|    |

|| циясы  |  |           +----------+   | ||  |Мамлекет-|  |Бас- ||    |

|+--------+  |+-------+  +----------+  || ||  |тик суу  |  |сейн-||    |

|+--------+  ||Район- |  |   Суу    |  || |+->| инспек- +->| дик ||    |

||  Эл    |  ||  дук  |  | чарбанын |  || ||  |  циясы  |  | суу ||    |

|| аралык |  ||(систе-|  | бассейн  |  || ||  |  (МСИ)  |  |инс- ||    |

||долбоор-|  ||малык) |  |башкарма- |  || ||  +---------+  |пек- ||    v

|| лорду  |<-|| суу   |<-|   лары   |<-|| ||  +---------+  |ция- ||+-----+

||  ишке  |  ||чарба  |  | (7 СЧББ) |  || ||  |   Cуу   |  |лары |||Бас- |

|| ашыруу |  ||башкар-|  |          |  || ||  |ресурста-|  | (5) |||сейн-|

|| бөлүм- |  ||малары |  |          |  || ||  |  рынын  |  +-----+||дик  |

||  дөрү  |  || (40   |  |          |  || |+->|бассейн- |         || суу |

|+--------+  || РСЧБ) |  |          |  || |   |   дик   |<---------| ке- |

|+--------+  |+-------+  +----------+  || |   |башкарма-|         ||ңеш- |

||Токтогул|  |+-------+  +----------+  || |   |  лары   |         ||тери |

||атайын  |<-+|  СПА  |  |СПА колдоо|  || |   |(5 СРББ) |         |+-----+

|| фонду  |   |  жана |  |  жана    |  || |   +---------+         |

|+--------+   | СПАФ  |  |өнүктүрүү |  || +-----------------------+

|             |колдоо-|<-|бассейндик|<-||

|             |  нун  |  |бөлүмдөрү |  ||

|             |район- |  |          |  ||

|             |  дук  |  |          |  ||

|             |бөлүм- |  |          |  ||

|             | дөрү  |  |          |  ||

|             +-------+  +----------+  ||

|             +-------+  +----------+  ||

|             |АСКДнын|  |Айылды суу|  ||

|             |регион-|<-|  менен   |<-+|

|             |дук бө-|  |камсыздоо |   |

|             |лүмдөрү|  | департа- |   |

|             |       |  |  менти   |   |

|             +-------+  +----------+   |

+---------------------------------------+