Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн
2012-жылдын 20-февралындагы №140 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: C:\Users\Венера\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\41ff46f8-6156-449e-ac41-8d5222e547ca\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2010-жылдын 11-октябры № 237

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү
коргоо департаменти жөнүндө

 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 7-апрелиндеги № 1 Декретине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Тиркелгендер бекитилсин:

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаменти жөнүндө Жобо;

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментин башкаруу түзмөгү.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

Р. Отунбаева

 

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн
2010-жылдын
 11-октябрындагы
№ 237 токтому менен
бекитилди

 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаменти жөнүндө
 Жобо

 

I. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаменти (мындан ары - Департамент) Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин (мындан ары Айыл чарба министрлиги) ведомстволук бөлүмчөсү, Кыргыз Республикасынын аймагында айыл чарба өсүмдүктөрүн зыянкечтерден, дарттардан жана отоо чөптөрдөн коргоо жагындагы мамлекеттик иш чараларды ишке ашыруу боюнча иштерди жүзөгө ашыруучу, өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо жагындагы атайын ыйгарым укуктуу орган болуп саналат.

2. Департамент өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана тескемелерин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана тескемелерин, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин буйруктарын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Департамент өзүнүн ишин Айыл чарба министрлигинин ведомстволук бөлүмчөлөрү, министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор, Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин башка органдары, мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, эл аралык, коомдук уюмдар менен өз ара тыгыз аракетте жүзөгө ашырат.

Департамент өз ишинде Айыл чарба министрлигине отчет берет.

4. Департамент юридикалык жак болуп саналат, өз алдынча теңдемге, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин келбети түшүрүлгөн мөөргө жана өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган бурчмөөрлөргө, фирмалык бланктарга, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин казыналык тутумунда бет-эсептерге ээ болот.

5. Департамент уюштуруу-укуктук таризи боюнча мамлекеттик мекеме болуп саналат.

Департаменттин расмий аталышы:

- мамлекеттик тилде: «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаменти»;

- расмий тилде: «Департамент химизации и защиты растений при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики».

6. Департаменттин юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Бөкөмбаев көч., 241.

 

II. Департаменттин максаттары жана милдеттери

 

7. Кыргыз Республикасынын аймагындагы фитосанитардык жана агрохимиялык жагдайга ылайык пестициддерди жана агрохимикаттарды коопсуз урунууну көзөмөлгө алууну жана көзөмөлдөөнү жүзөгө ашыруу Департаменттин максаты болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Департаменттин негизги милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

- айыл чарба өсүмдүктөрүн зыянкечтерден, дарттардан жана отоо чөптөрдөн коргоого багытталган мамлекеттик иш чараларды уюштуруу жана жүзөгө ашыруу;

- пестициддерди жана агорхимикаттарды урунуу жагында мамлекеттик башкарууну жүзөгө ашырууда, ошондой эле пестициддерди жана агрохимикаттарды иштеп чыгууда, өндүрүүдө, сатып өткөрүүдө, сактоодо, ташууда, колдонууда, зыянсыздандырууда, калдыктарын иштетүүдө, жок кылууда, көмүүдө, Кыргыз Республикасына алып кирүүдө жана Кыргыз Республикасынан алып чыгууда пайда болуучу мамилелерди координациялоо.

 

III. Департаменттин ишмилдеттери

 

8. Департамент тагылган милдеттерди аткаруу максатында төмөнкү ишмилдеттерди жүзөгө ашырат:

- мыйзамда белгиленген тартипте каттоо сыноолорун уюштуруу, өткөрүү жана натыйжаларын талдоо;

- каттоо сыноолорун уюштуруу жана пестициддерди жана агрохимикаттарды мамлекеттик каттоого алуу;

- пестициддерди жана (же) агрохимикаттарды мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктөрдү берүү;

- Кыргыз Республикасынын аймагында колдонууга уруксат берилген пестициддерди жана агрохимикаттарды Мамлекеттик каталогко киргизүү;

- Кыргыз Республикасынын аймагында колдонууга уруксат берилген пестициддердин жана агрохимикаттардын Мамлекеттик каталогун жүргүзүү;

- менчигинин түрүнө карабастан, бардык жаратылышты пайдалануучулар үчүн милдеттүү пестициддердин жана агрохимикаттардын регламентине ылайык, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасында жана токой чарбасында колдонуу үчүн уруксат берилген пестициддердин жана агрохимикаттардын тизмесин бекитүүгө киргизүү;

- ыкчам башкарууга берилген мүлктүн сакталышын жана багыты боюнча пайдаланылышын камсыз кылуу;

- дарттардын, зыянкечтердин жана отоо чөптөрүнүн жайылуу очокторун табуу максатында айыл чарба жерлерин иликтөөнү жүргүзүү;

- адамдардын ден соолугу жана айлана чөйрө үчүн коопсуз пестициддерди жана агрохимикаттарды колдонуунун биологиялык, токсикологиялык жана экологиялык регламенттерин иликтөөнү жана текшерүүнү уюштуруу;

- аларды колдонуу чөйрөсүн каттоо жана кеңейтүү үчүн пестициддердин жана агрохимикаттардын келечектүү ассортиментин аныктоо;

- бюджеттик каражаттардын эсебинен сатып алынган пестициддердин мамлекеттик жыйымын түзүү, жана аларды өзгөчө коркунучтуу организмдер жана карантиндик объекттер менен күрөшүү үчүн республиканын аймактарына таратуу;

- бул каражаттарды аймактарда колдонуунун экологиялык абалына жараша пестициддерди жана агрохимикаттарды колдонуунун технологиясын иштеп чыгуу;

- даярдоочу-фирмалар жана уюмдар менен жаңы катталган пестициддерди жана агрохимикаттарды жана аларды колдонуунун технологияларын сыноо көргөзмөлөрүн регистранттын эсебинен макулдашуу;

- өсүмдүк зыянкечтеринин, дарттарынын жана отоо чөптөрдүн пайда болушу жана жайылышы, ошондой эле айыл чарба азыктарынын, кыртыштын, сугат сууларынын химиялык элементтер жана алардын кошулмалары менен булгануусун алдын алуу жана күрөшүү боюнча мамлекеттик программаларды ишке ашыруу;

- өз компетенциясынын чектеринде фитосанитардык жана агрохимиялык жагдайга жараша пестициддерди жана агрохимикаттарды коопсуз урунуу жагында эл аралык кызматташтыкты жүзөгө ашыруу;

- каттоого алынбаган жана тыюу салынган пестицидцердин жана агрохимикаттардын Кыргыз Республикасынын аймагында жүгүртүлүшүн болтурбоо;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, райондук жана облустук мамлекеттик администрацияларга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына коркунучтуу зыянкечтер, өсүмдүк дарттары жана отоо чөптөрү менен күрөшүүгө багытталган эпифитотикалык жана агрохимиялык карантин жана айыл чарба иштерининин жүргүзүүнүн, ошондой эле пестициддерди жана агрохимикаттарды пайдаланууга байланыштуу өзгөчө кырдаалдарда жана экологиялык кырсыктарда өзгөчө режимдерди белгилөөгө жана алып салууга зарыл материалдарды берүү;

- айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтери, дарттары жана отоо чөптөрү, өсүмдүк азыктарынын, кыртыштын жана сугат сууларынын пестициддер жана агрохимикаттар жана тамак-аш азыктарынын алардын аралашмалары менен жол берилгенден жогорку санда булгануусуна же тоюткорлордо, кыртышта, балык чарбаларынын көлмө сууларында жол берилген топтомунда болушун көзөмөлгө алуу, көзөмөлдөө жана алдын алуу чараларын жүргүзүү боюнча мамлекеттик башкаруу органдарынын өз ара аракеттенүүлөрүн камсыз кылуу;

- илимий мекемелер менен бирдикте пестициддерди жана агрохимикаттарды коопсуз урунуу жагындагы илимий иликтөөлөрдүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана макулдашуу;

- Кыргыз Республикасынын айыл чарба жерлериндеги фитосанитардык жана агрохимиялык жагдайды, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтеринин, дарттарынын жана отоо чөптөрүнүн жайылышын, өсүмдүк азыктарынын, кыртыштын жана сугат сууларынын пестициддер жана агрохимикаттар менен булгануусун болжолдоо;

- зыянкечтерди, дарттарды жана отоо чөптөрүнүн алдын алуу, күрөшүү жана жок кылуу, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн азыктарынын сапатын жана кыртыштын түшүмдүүлүгүн арттыруу боюнча сунуштарды берүү;

- зыянкечтер, дарттар жана отоо чөптөрү менен күрөшүү мөөнөттөрү жана ыкмалары, ошондой эле агрохимиялык жумуштарды жүргүзүүнүн оптималдуу мөөнөттөрү жөнүндө заманбап белги берүү кабарландырууларын уюштуруу;

- республиканын айыл чарбасынын пестициддерге жана агрохимикаттарга муктаждыктарын кошуп алганда, пестициддерди жана агрохимикаттарды коопсуз колдонуу жагын өнүктүрүү келечектери боюнча сунуштарды даярдоо;

- пестициддерди коопсуз колдонууну жана агрохимиялык жагдайды мамлекеттик көзөмөлгө алууну жана көзөмөлдөөнү жүзөгө ашыруу;

- кыртыштын, сугат сууларынын, өсүмдүк өнүмдөрүнүн химиялык элементтер жана алардын аралашмалары менен булгануусуна байланыштуу өзгөчө коркунучтуу зыянкечтерди, дарттарды жана отоо чөптөрүн чектөө жана жок кылуу боюнча мамлекеттик иш чараларды жүзөгө ашыруу;

- айдоолордун жана өсүмдүктөрдүн, кыртыштын, үрөөндүк материалдардын фитосанитардык жана агрохимиялык абалы, ошондой эле пестициддер жана агрохимикаттар менен жүргүзүлгөн иш чаралар жөнүндө маалыматтарды, алардын менчигинин таризине карабастан, ишканалардан, мекемелерден, уюмдардан жана башка жерди пайдалануучулардан суроо-талап кылуу;

- алардагы пестициддердин жана агрохимикаттардын калдыктарын аныктоо үчүн республиканын бүткүл аймактарындагы пестициддердин жана агрохимикаттардын, өсүмдүк өнүмдөрүнүн, кыртыштын үлгүлөрүн иргеп алуу;

- зыянкечтердин жана илдеттердин, өсүмдүктөрдүн, кыртыштын жана сугат сууларынын пестициддер жана агрохимикаттар менен булгануу очокторунун кеңири жайылышын алдын алуу жана жоюу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, жергиликтүү мамлекеттик уюмдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечими боюнча өзгөчө комиссияларды түзүүгө жана ишине катышуу;

- өсүмдүктөрдүн, жашылча-жемиш өнүмдөрүнүн, кыртыштын, сугат сууларынын пестициддердин жана агрохимикаттардын калдыктары канча санда камтылганына, ошондой эле алардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык калыптарга жана техникалык шарттарга ылайыктуулугуна химиялык талдоо жүргүзүү;

- жеке жана юридикалык жактардын билдирмелери боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык зыянкечтерди, дарттарды жана отоо чөптөрүн табуу жана алар менен күрөшүүдө химиялык жана башка усулдарды колдонуу боюнча айыл чарба өсүмдүктөрүнүн айдоолорун изилдөө.

 

IV. Департаменттин укуктары жана милдеттери

 

9. Департамент өз компетенциясынын чектеринде төмөнкүлөргө укуктуу:

- пестициддерди жана агрохимикаттарды каттоодо кабыл алынган технологияларды жана регламенттерди бузуу менен жүргүзүлүп жаткан пестициддерди жана агрохимикаттар колдонулган айыл чарба жумуштарын токтотууга;

- мамлекеттик каттоодон өтпөгөн пестициддерди жана агорхимикаттарды өндүрүүнү токтотууга;

- мыйзамда белгиленген тартипте, алардын менчигинин таризине карабастан, алардын фитосанитардык жана агрохимиялык абалын изилдөө үчүн объекттерде болууга;

- өсүмдүктөрдү, кыртышты, сугат сууларын пестициддер жана агрохимикаттар менен булгануудан коргоо жана аларды сактоодо жана колдонууда белгиленген жумуштардын технологиясын, эрежелерин жана регламенттерин аткаруу боюнча иш чараларды жүзөгө ашырууга;

- сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө, өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо маселелери боюнча кеңешмелерге, симпозиумдарга жана семинарларга катышууга;

- пестициддерди жана агрономдук химикаттарды колдонуу, фитосанитардык жана агрохимиялык жагдайды жакшыртуу маселелери боюнча татаал милдеттерди чечүү үчүн илимий-техникалык, эксперттик жана башка кеңештерди, топторду, комиссияларды уюштурууга;

- өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо жагындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү же жокко чыгаруу боюнча сунуштарды киргизүүгө;

- пестициддерди жана агрохимикаттарды сыноо боюнча жумуштарга келишимдик шарттарда, билдирүүчүлөрдүн эсебинен эксперттерди жана адистерди тартууга;

- тийешелүү атайын ыйгарым укуктуу органдар менен бирдикте, пестициддердин жана агрохимикаттардын каттоо сыноолорунун жыйынтыктарынын зарыл экспертизаларын өткөрүүгө;

- өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо жагындагы мыйзамдарды бузуулар табылганда администрациялык таасир этүү чараларын колдонууга.

 

V. Департаменттин ишин уюштуруу

 

10. Департаментти Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министринин сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана бошотулуучу директор жетектейт.

11. Департаменттин директорунун орун басары, түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жетекчилери Департаменттин директорунун сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министри тарабынан мыйзамда белгиленген тартипте кызмат орундарына дайындалат жана кызмат орундарынан бошотулат.

12. Департаменттин ишин көзөмөлдөөнү айыл чарба министрлиги жүзөгө ашырат.

13. Департаменттин директору:

- Департаменттин жана анын түзүмдүк бөлүкчөлөрүнүн ишине жетекчилик кылат жана координациялайт;

- Департаментке жүктөлгөн ишмилдеттердин жана милдеттердин толук жана сапаттуу аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- өз компетенциясынын чектеринде буйруктарды чыгарат жана көрсөтмөлөрдү берет;

- айыл чарба министрлигине Департаменттин түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жетекчилерин кызмат ордуна дайындоого жана кызмат ордунан бошотууга сунуштамаларды киргизет;

- Департаменттин мамлекеттик кызматкерлерин «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, ал эми башка кызматчыларын Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык, белгиленген тартипте жумушка кабыл алат жана бошотот;

- директордун орун басарынын жана Департаменттин түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жетекчилеринин ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт;

- Департаменттин бекитилген түзүмүнүн, санынын, эмгек акы фондунун чектеринде чыгымдардын сметасын жана штаттык ырааттамасын Айыл чарба министрлигине бекитүүгө берет;

- Департаменттин айырмаланган кызматкерлеринин ичинен мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоого талапкерлердин тизмесин Айыл чарба министрлигине киргизет;

- жетекчилерге, адистерге жана Департаменттин башка кызматчыларына тартиптик жаза чараларын колдонот;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Департаментти жетектөөгө байланыштуу башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

 

VI. Департаменттин ишин каржылоо

 

14. Департаменттин ишин каржылоонун негизги булактары төмөнкүлөр болуп саналат:

- республикалык бюджеттин каражаттары;

- акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрине ылайык, Департамент тарабынан көрсөтүлгөн акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшкөн атайын каражаттар.

15. Департамент белгиленген тартипте ыкчам башкаруу укугунда берилген мамлекеттик имараттарын, курулмаларды, жабдууларды, буюмдарды жана башка мүлктүк товардык-материалдык баалуулуктарды пайдаланат.

 

VII. Кайра уюштуруу жана жоюу

 

16. Департаментти кайра уюштуруу жана жоюу мыйзамдарда белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

 

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн
2010-жылдын
 11-октябрындагы
№ 237 токтому менен
бекитилди

 

Айыл чарба министрлигине караштуу Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо боюнча Департаментинин
Башкаруу схемасы

 

              +-----------------------------------------+

              |    Айыл чарба министрлигине караштуу    |

              |  Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо |

              |         боюнча Департаменти             |

              +-----------------------------------------+

                                   |

+------------------------------+   |   +------------------------------+

|    Нарын райондор аралык     |<--+-->|   Аламудун райондор аралык   |

| өсүмдүктөрдү химиялаштыруу   |   |   |  өсүмдүктөрдү химиялаштыруу  |

|  жана коргоо боюнча бөлүмү   |   |   |   жана коргоо боюнча бөлүмү  |

+------------------------------+   |   +------------------------------+

+------------------------------+   |   +------------------------------+

|    Талас райондор аралык     |<--+-->|    Карасуу райондор аралык   |

|  өсүмдүктөрдү химиялаштыруу  |   |   |  өсүмдүктөрдү химиялаштыруу  |

|   жана коргоо боюнча бөлүмү  |   |   |   жана коргоо боюнча бөлүмү  |

+------------------------------+   |   +------------------------------+

+------------------------------+   |   +------------------------------+

|     Аксуу райондор аралык    |<--+-->|    Сузак райондор аралык     |

|  өсүмдүктөрдү химиялаштыруу  |   |   |  өсүмдүктөрдү химиялаштыруу  |

|   жана коргоо боюнча бөлүмү  |   |   |   жана коргоо боюнча бөлүмү  |

+------------------------------+   |   +------------------------------+

+------------------------------+   |   +------------------------------+

|    Баткен райондор аралык    |<--+-->|        Оштогу атайын         |

|  өсүмдүктөрдү химиялаштыруу  |   |   |көзөмөлдөөчү - токсикологиялык|

|   жана коргоо боюнча бөлүмү  |   |   |        лабораториясы         |

+------------------------------+   |   +------------------------------+

                                   |   +------------------------------+

                                   |   |      Борбордук, атайын       |

                                   +-->|көзөмөлдөөчү - токсикологиялык|

                                       |        лабораториясы         |

                                       +------------------------------+