Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн
2012-жылдын 20-февралындагы №140 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: C:\Users\Венера\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\0359e934-e893-4e0a-8804-aebdf3f52545\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2010-жылдын 18-ноябрындагы № 277

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Ветеринардык препараттарды контролдоо  жана сертификаттоо боюнча борбор жөнүндө жобону бекитүү тууралуу  токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 6-сентябрындагы № 191 «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин айрым маселелери жөнүндө» токтомун ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Ветеринардык препараттарды контролдоо жана сертификаттоо боюнча борбор жөнүндө тиркелген жобо бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги бир айлык мөөнөттө белгиленген тартипте:

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Ветеринардык препараттарды контролдоо жана сертификаттоо боюнча борбордун уюштуруучулук, финансылык жана башка маселелерин Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин мамлекеттик ветеринария департаментине 2010-жылга республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде чечсин;

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Ветеринардык препараттарды контролдоо жана сертификаттоо боюнча борборду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде каттатсын.

3. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Ветеринардык препараттарды контролдоо жана сертификаттоо боюнча борбордун чектүү штаттык саны Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин мамлекеттик ветеринария департаментинин штаттык санынын эсебинен 13 бирдик санында бекитилсин.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 19-сентябрындагы № 418 «Ветеринардык препараттарга контролду жана сертификаттоону уюштуруу маселелери жөнүндө» токтому күчүн жоготту деп табылсын.

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиешелүү бөлүмүнө жүктөлсүн.

6. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

Р. Отунбаева

 

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн
2010-жылдын
18-ноябрындагы
№ 277 токтому менен
бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Ветеринардык препараттарды контролдоо жана сертификаттоо боюнча борбор жөнүндө жобо

 

I. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Ветеринардык препараттарды контролдоо жана сертификаттоо боюнча борбор (мындан ары - Борбор) Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин ведомстволук бөлүмү болуп эсептелет, ал ветеринардык препараттарды контролдоо жана сертификаттоо боюнча функцияларды жүргүзөт.

2. Борбор өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка нормативдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Борбор юридикалык жак болуп эсептелет, анын оперативдүү башкаруу укугунда өзгөчөлөнгөн мүлкү, өз алдынча балансы, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин казыналык системасында алыш-бериш жана башка эсептери, ошондой эле мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталышы бар Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн гербдүү мөөрү, штампы, бланктары, эмблемасы бар болот.

4. Борбор мекеме - уюштуруу-укуктук формасында түзүлөт.

5. Мамлекеттик тилдеги толук аталышы: «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Ветеринардык препараттарды контролдоо жана сертификаттоо боюнча борбор».

6. Расмий тилдеги толук аталышы: «Центр по контролю и сертификации ветеринарных препаратов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики».

 

II. Борбордун милдеттери

 

7. Борбордун негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- тиешелүү сапаттагы ветеринардык препараттар менен республиканы камсыздоо боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу;

- баңгизат каражаттарын, психотроптуу заттарды жана алардын прекурсорлорун кошпогондо, Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн жана башка өлкөлөрдөн алып келинген ветеринардык арналыштагы дары-дармек каражаттарынын сапатын, натыйжалуулугун, коопсуздугун экспертизалоо;

- баңгизат каражаттарын, психотроптуу заттарды жана алардын прекурсорлорун кошпогондо, мал чарбасында жана ветеринарияда пайдаланылуучу ветеринардык дары-дармек каражаттарын контролдоо жана сертификаттоо боюнча методдорду өркүндөтүү;

- Кыргыз Республикасынын ветеринардык мекемелеринде сакталган, ошондой чет өлкөдөн алып келинген микроорганизмдердин культураларын жана башка биологиялык активдүү заттарды мамлекеттик эсепке алуу, алардын сакталышын, жүгүртүлүшүн жана пайдаланылышын контролдоо;

- ветаринардык дары-дармек каражаттарын жүгүртүү чөйрөсүндө иштеген адистерди даярдоону жана кайра даярдоону уюштуруу.

 

III. Борбордун функциялары

 

8. Жүктөлгөн милдеттерин аткарууну камсыз кылуу максатында Борбор төмөнкүдөй функцияларды жүргүзөт:

- баңгизат каражаттарын, психотроптуу заттарды жана алардын прекурсорлорун кошпогондо, республикада өндүрүлгөн жана Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келинген жаңы ветеринардык дары-дармек каражаттарынын сапатын, коопсуздугун, натыйжалуулугун, алардын техникалык регламенттердин, нормативдик укуктук актылардын жана стандарттардын талаптарына шайкеш келүүсүн экспертиза жүргүзүү;

- баңгизат каражаттарын, психотроптуу заттарды жана алардын прекурсорлорун кошпогондо, ветеринардык дары-дармек каражаттарын сертификаттоо жана сыноо;

- мал чарбасында жана ветеринардык практикада колдонуу үчүн каттоодон өткөн ветеринардык препараттардын, дары-дармек каражаттарынын партияларынын (серияларынын) жарамдуулугу жөнүндө корутундуларды берүү;

- баңгизат каражаттарын, психотроптуу заттарды жана алардын прекурсорлорун кошпогондо, эл аралык макулдашууларга ылайык ветеринардык дары-дармек каражаттарын мамлекеттик каттоо;

- ветеринарияда пайдалануу үчүн арналган дары-дармек каражаттарынын мамлекеттик реестрин жүргүзүү;

- ветеринардык дары-дармек каражаттарын пайдалануунун натыйжаларына, кошумча таасирлерине жана алардын өз ара аракеттенүүсүнүн өзгөчөлүктөрүнө анализ жүргүзүү, мал чарбасында жана ветеринарияда пайдаланылуучу препараттардын рекламацияларын кароо жана корутундуларды берүү;

- мал чарбасында жана ветеринарияда пайдаланылуучу препараттарды даярдаган ишканаларды, уюмдарды жана мекемелерди каттоону жүргүзүү жана алардын ишин контролдоо;

- баңгизат каражаттарын, психотроптуу заттарды жана алардын прекурсорлорун кошпогондо, ветеринардык дары-дармек каражаттарын өндүрүүнүн ветеринардык-санитардык коопсуздугуна экспертиза жүргүзүү;

- баңгизат каражаттарын, психотроптуу заттарды жана алардын прекурсорлорун кошпогондо, ветеринардык дары-дармек каражаттарынын өндүрүүнүн ветеринардык-санитардык талаптарына шайкеш келүүсү жөнүндө корутундуларды берүү;

- оперативдүү башкарууга берилген мүлктү сактоо жана арналышы боюнча пайдалануу чараларын көрөт;

- баңгизат каражаттарын, психотроптуу заттарды жана алардын прекурсорлорун кошпогондо, Кыргыз Республикасында өндүрүлүүчү ветеринардык дары-дармек каражаттарын пайдалануу боюнча нускамалардын долбоорлорун даярдоого катышуу;

- компетенциясына дары-дармек каражаттарынын сапатын жана коопсуздугун контролдоо кирген аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары менен эриш-аркак иштөө маселелери боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

- ветеринардык биологиялык препараттардын стандарттуу үлгүлөрүн, эталондорун, ветеринарияда пайдаланылуучу штаммдардын жана микроорганизмдердин улуттук коллекциясын сактоо;

- ветеринардык препараттарды контролдоо жана сертификаттоо жаатындагы Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актыларында каралган башка функциялар.

 

IV. Борбордун ишин уюштуруу

 

9. Борбордун директору, директорунун орун басары жана кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

10. Борбордун директору:

- Борбордун түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана алардын адистеринин ортосундагы функционалдык милдеттерди бөлүштүрөт;

- Борбордун ишине жалпы жетекчилик жүргүзөт, Борборго жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышына жеке жоопкерчилик тартат;

- Борбордун банктык жана финансылык документтерине биринчи кол коюу укугун жүргүзөт;

- компетенциясына кирген маселелер боюнча чыгыш документтерине кол коет;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде Борбордун кызыкчылыгын билдирет;

- ветеринардык дары-дармек каражаттарына берилген сертификаттарга кол коет;

- Борбордун кызматкерлери милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон буйруктарды чыгарат, көрсөтмөлөрдү берет, сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык колдонот.

 

V. Борбордун мүлкү жана каржылоо

 

11. Борбордун ишин каржылоонун булагы болуп республикалык бюджет эсептелет.

12. Борбор оперативдүү башкаруу укугунда Борборго бекитип берилген мамлекеттик мүлктү ээлөө жана пайдалануу укугун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген чектерде жүргүзөт.

 

VII. Эсепке алуу, отчет берүү жана контролдоо

 

13. Эсепке алуу, отчет берүү жана контролдоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

 

VIII. Кайра уюштуруу жана жоюу

 

14. Борборду кайра уюштуруу жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.