Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-августундагы № 409 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн 2011-жылдын

 6-апрелиндеги № 139

 токтому менен

бекитилген

"Бөтөлкөгө куюлган табигый минералдык, табигый ичүүчү жана ашкана сууларынын коопсуздугу жөнүндө"
ТЕХНИКАЛЫК РЕГЛАМЕНТ

1-глава

Жалпы жоболор

 

1. Бул техникалык регламентти колдонуу чөйрөсү

 

Бул техникалык регламент "Кыргыз Республикасында техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык бөтөлкөгө куюлган табигый минералдык, табигый ичүүчү жана ашкана сууларын (мындан ары - бөтөлкөгө куюлган продукция) колдонууда адамдардын өмүрүн жана ден соолугун сактоону камсыздоо, ошондой эле керектөөчүлөрдү адаштыруучу иш-аракеттерди болтурбоо максатында колдонулат.

Бул техникалык регламенттин объектиси керектөөчүлөр тамак-аш продуктусу катары колдонуучу бөтөлкөгө куюлган табигый минералдык, табигый ичүүчү жана ашкана суулары болот.

Бул техникалык регламенттин талаптары Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү, ошондой эле Кыргыз Республикасына алынып келүүчү бардык бөтөлкөгө куюлган продукцияга коюлат.

 

2. Негизги түшүнүктөр

 

Бул техникалык регламенттин максаттары үчүн төмөнкүдөй түшүнүктөр колдонулат:

тобокелдерди талдоо - бөтөлкөгө куюлган продукциянын коопсуздугуна таасир этиши мүмкүн болгон тобокелдиктер боюнча чечим кабыл алуу жана аларды тамак-аш продуктуларынын менеджментинин планында чагылдыруу үчүн алардын пайда болушуна алып келүүчү тобокелдиктер жана шарттар жөнүндө маалыматтарды жыйноо жана аларга баа берүү процесси;

бөтөлкөгө куюлган продукциянын коопсуздугу - бөтөлкөгө куюлган продукциянын сапаттарынын жана мүнөздөмөлөрүнүн жалпы жыйындысы, алар адам өмүрүнө, ден соолугуна жана кийинки муундарга зыян келтирүүчү жол берилгис тобокелдиктин жоктугу жөнүндө күбөлөндүрөт;

бөтөлкөгө куюлган суу - табигый минералдык, табигый ичүүчү же ашкана суусу, алар ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайык иштетилип, керектөө идишине куюлат жана азык-түлүк продуктусу катары керектөөгө арналат.

Бөтөлкөгө куюлган сууда негизги компоненти ар кандай кошумчалары бар ичүүчү суу болгон алкоголсуз суусундуктардан айырмаланып кант, таттуулар жана башка тамак-аш заттары болууга тийиш эмес;

бөтөлкөгө куюлган табигый газдуу суу - булактан алынган табигый көмүр кычкылы бар, бөтөлкөгө куюлган суу;

бөтөлкөгө куюлган, жасалма газдалган суу - башка типтеги көмүртектин кош кычкылы менен технологиялык иштетүү процессинде байытылып, бөтөлкөгө куюлган суу;

бөтөлкөгө куюлган газсыз суу - бөтөлкөгө куюлган суу, анда технологиялык иштетүүдөн жана идишке куюудан кийин көмүртектин бош кош кычкылы болбойт;

табигый суу - туруктуу органолептикалык, физикалык-химиялык жана микробиологиялык көрсөткүчтөрү менен белгилүү бир жерден чыккан жер алдындагы суу, ал төмөнкүдөй шарттарга жооп берет:

1) коомдук суу өткөргүч системасында иштетилбестен эле табигый түрдө чыгат;

2) чыккан жери суунун органолептикалык, физикалык-химиялык жана микробиологиялык көрсөткүчтөрүнө таасир этүүгө жөндөмдүү техногендик жана климаттык процесстерден корголот;

3) аны алуу процессинде баштапкы микробиологиялык тазалыгы жана чыккан жердеги маанилүү химиялык компоненттеринин сакталышы камсыздалат;

4) тамак-аш продуктусу катары адамдын керектөөсү үчүн бекитилген гигиеналык талаптарга ылайык туруктуу түрдөгү жарактуулугу кошумча иштетилбестен эле камсыздалат.

Табигый суу төмөнкүдөй бөлүнөт: табигый ичүүчү суу (колдонууга чектөөлөрсүз) жана табигый минералдык суу (атайын арналышта);

табигый ичүүчү суу - 1 г/куб.дм чейин минералдуу, ошондой эле бальнеологиялык нормадан ашпаган санда башка компоненттерди жана микроэлементтерди камтыган жер алдындагы суу (1-тиркеме).

Табигый ичүүчү суу жалпы минералдуулугу жана микроэлементтерди камтышы боюнча сапаты жагынан биринчи жана жогорку категорияга бөлүнөт (2-тиркеме);

табигый минерал суу - минералдуулугу 1 г/куб.дм жогору же минералдык суулар үчүн бальнеологиялык нормалардан төмөн болбогон сандагы биологиялык активдүү компоненттери болгондо минералдуулугу азыраак болгон жер алдындагы суу, жогоркулардын натыйжасында бул суу адамдын организмине дарылык таасир тийгизет;

минералдык дарылоочу-ашкана суусу - минералдык суулар үчүн бальнеологиялык нормалардан төмөн болбогон сандагы биологиялык активдүү компоненттери болгондо минералдуулугу 1 г/куб.дм жогору же минералдуулугу азыраак болгон жер алдындагы суу;

минералдык дарылоочу суу - минералдашуусу 10дон 15 г/куб.дм чейинки же анда мышьяктын, бордун жана башка биологиялык айрым активдүү компоненттер болгон учурда минералдуулугу азыраак болгон жер алдындагы суу (1-тиркеме);

ичүүчү (даярдалган) ашкана суусу - коопсуздугун жана даамдуулук сапатын жакшыртууну камсыздоо үчүн техникалык даярдыктан өткөн жер алдындагы суу.

Ашкана суусу эки же андан ашык жаратылыштык минералдык суунун, деңиз, туздуу көл суусунун, жана тузсуз ичүүчү суунун кошулмасынан түпкү жалпы минералдашуусу 1 г/куб.дм дан 2 г/куб.дм чейин болушу мүмкүн;

жасалма минералдаштырылган ашкана суусу - жалпы минералдашуусу 1г/куб.дм дан 2 г/куб.дм чейин болгон минералдык туздардын кошулмасы бар ичүүчү суу;

мамлекеттик көзөмөл - аткаруу бийлигинин атайын ыйгарым органдарынын керектөөчүлөрдү бөтөлкөгө куюлган коопсуз продукция менен камсыздоо жагындагы ушул Техникалык регламенттин талаптарын бузууларды болтурбоо, аныктоо, жоюу, ошондой эле керектөөчүлөрдүн адашуусуна алып келүүчү иштердин алдын алуу боюнча иши;

санитардык коргоо зонасы - аймак жана (же) акватория, анын чегинде ичүүчү суу менен жабдуу булактарын, суу өткөрүү курулмаларын жана ичүүчү сууну булгануудан коргоо максатында чарбалык же башка иштин өзгөчө режими белгиленет;

бөтөлкөгө куюлган продукциянын коопсуздугунун индикатордук көрсөткүчтөрү - бул органолептикалык жана физикалык-химиялык көрсөткүчтөр, алар бөтөлкөгө куюлган продукциянын даамын, жытын, киргилдигин, түсүн, суутектик көрсөткүчүн (рН) мүнөздөйт;

булак - геологиялык ыңгайлуу шарттар болгондо жер астындагы суулуу горизонт менен жер үстү тогошкон жерлерде суулардын табигый түрдө жердин үстүнө чыгышы;

критикалык контролдук чекит - бөтөлкөгө куюлган продукциянын коркунучтуулугун болтурбоо же жок кылуу, же аны алгылыктуу деңгээлге чейин азайтууну камсыздаган контроль жүргүзүлүүчү өндүрүштүк стадия;

ичүүчү суунун физиологиялык жетиктигине медициналык-биологиялык баа берүү - илимий-эксперименттик клиникага чейинки же клиникалык изилдөөлөрдүн, анын ичинде гидрогеологиялык, органолептикалык, физикалык-химиялык, микробиологиялык, санитардык-гигиеналык, физиологиялык изилдөөлөр комплекси, мындай процесстерде табигый ичүүчү же минералдык суулардын физиологиялык жетиктиги жана алардын коопсуздугу негизделет;

медициналык корутунду - табигый минералдык же табигый ичүүчү суунун физиологиялык жетиктигине жүргүзүлгөн медициналык-биологиялык баа берүүнүн негизинде анын чыккан жери, өзгөчө касиеттери жана курамы, коопсуздугу жана адамдын организмине физиологиялык жакшы таасири жөнүндө берилген корутунду;

мониторинг - суунун коопсуздугун аныктоо жана өзгөрүүлөрдү аныктоо үчүн белгилүү бир программа боюнча жүргүзүлүүчү туруктуу көзөмөлдөө жана контролдоо системасы;

бөтөлкөгө куюлган суунун партиясы - бирдей сыйымдуулуктагы бир типтеги идиштерге бир датада (күнү, айда, жылы) куюлган, сапаты жөнүндө бир документ боюнча кампага тапшырылуучу суунун көлөмү;

тамак-аш продуктуларынын коопсуздугуна менеджмент системасынын планы - тамак-аш продуктуларынын коопсуздугуна менеджмент системасынын принциптеринин негизинде түзүлгөн, өндүрүштүн технологиялык процессинин ар бир этабында бөтөлкөгө куюлган продукциянын коопсуздугуна таасир этүүчү опурталдарга контролду камсыздоо үчүн колдонулуучу документ;

жол берилчү эң жогорку концентрация (ЭЖК) - суудагы (сырьедогу жана даяр продукциядагы) заттардын адамдын организмине өмүр бою күн сайын киргенде ошол муундун жана кийинки муундардын ден соолугуна түз же кыйыр түрдө таасир тийгизбөөчү, ошондой эле бөтөлкөгө куюлган сууну керектөөнүн гигиеналык шарттарын начарлатпоочу эң жогорку концентрациясы;

тамак-аш продуктуларынын коопсуздугуна менеджмент системасы бөтөлкөгө куюлган продукциянын коопсуздугуна таасир этүүчү тобокелдиктерди аныктоочу, баа берүүчү жана контролдоочу система;

суу чыгаруучу скважина - жер алдындагы суулуу горизонттон суу алуу үчүн атайын түтүктөр жана чыпкалар менен жабдылган гидротехникалык түзүлүш;

табигый минералдык, табигый ичүүчү жана ашкана сууларынын касиеттери жана курамы - катиондордун (кальций, магний, натрий жана калий), аниондордун (гидрокарбонаттардын, сульфаттардын, хлориддердин), микроэлементтердин, органикалык заттардын, радиоактивдүү элементтердин саны жана катышы;

сырье - суунун куюлганга жана тыгындап бекитилгенге чейинки этаптардагы бардык түрлөрү.

 

2-глава

Бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүү, сактоо, ташуу, сатуу жана утилге чыгаруу процесстерине карата коопсуздук талаптары

 

3. Бөтөлкөгө куюлган продукциянын коопсуздугу

 

Бөтөлкөгө куюлган продукциянын коопсуздугу ушул Техникалык регламентте, ошондой эле тийиштүү техникалык регламенттердин талаптарын аткаруу менен камсыздалат.

 

4. Жер алдындагы сууларды алуу үчүн суу чыгаруучу түзүлүштү жана

жабдууну орнотуу жана иштетүү процессине талаптар

 

Бөтөлкөгө куюлган продукцияны чыгаруу боюнча объекттерди камсыздоо үчүн суу чыгаруучу курулмалар (скважиналар, булактар, нуктун астына коюлуучу дрен) ушул Техникалык регламенттин коопсуздук боюнча талаптарына жооп берүүгө тийиш.

Бөтөлкөгө куюлчу продукция чыгаруу үчүн булак геологиялык жана гидрогеологиялык изилдөөлөрдүн, суунун органолептикалык, гидрохимиялык, микробиологиялык, радиологиялык көрсөткүчтөрүн изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо менен, төмөнкүлөргө жараша тандалат:

1) жер алдындагы суулардын түзүлүү жана жайгашуу шарттарына;

2) суулуу горизонттун гидрогеологиялык параметрлерине;

3) жер алдындагы суулардын эксплуатациялык запастарына;

4) жер алдындагы сууларга колдонулчу мониторингдин натыйжасы боюнча жер алдындагы суулардын сапатына жана алардын курамынын туруктуулугуна;

5) суулуу горизонттун корголгонуна;

6) суу чыгаргыч суу алуучу аймакта жер алдындагы сууларды булгап жаткан жана потенциалдуу булгашы мүмкүн болгон булактардын бар экендигине;

7) суу чыгаргыч жайгашкан участоктун санитардык-эпидемиологиялык мүнөздөмөсүнө.

Суу чыгаргыч курулмалардын тиби жана конструкциясы алынуучу жер алдындагы суулардын коопсуздугун жана керектүү санын камсыздоого тийиш. Суу чыгаргычтын тиби жана конструкциясы аны жайгаштырчу участоктун геологиялык, гидрогеологиялык жана санитардык-эпидемиологиялык шарттарына жараша тандалат.

Бургулагычтар менен булак каптаждарынын баш жагын жана нугун жабдуу суулуу горизонттун коопсуздугун камсыздоого жана булгануудан, түгөнүүдөн сактоого тийиш, алар:

1) скважиналар жана булактар оңдоо иштерин жана санитардык иштетүүнү жүргүзүү, текшерип туруу үчүн жеткиликтүү каптаждык типтүү түзүлүштөр менен жабдылат;

2) жылчыксыз жабылууга жана корголууга тийиш;

3) артезиан (атылып туруучу) скважиналардын учтары суунун агып чыгышынын дебитин жөнгө салуу үчүн жөнгө салуучу чорго түзүл менен жабдылат;

4) өлчөөчү аппаратура менен жабдылат;

5) суунун пробасын алуу үчүн чорголор менен жабдылат;

6) жер астынан суу алууда скважинанын жабдуусу жана булактардын каптаждары, суу топтогучтар жана суу чыгаруучу мунаралар (минералдык жана термалдык суу чыгарганда) дат баспаган материалдан жасалып жана агрессивдүү суу чөйрөсүнө туруктуу болууга тийиш.

Суу чыгаргыч түзүлүштүн айланасына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык санитардык коргоо зонасы (СКЗ) белгиленет. СКЗны белгилебестен ичүүчү максатта суу чыгаруучу курулмаларды пайдаланууга болбойт.

 

5. Бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүү үчүн сырьену ташуу процессине талаптар

 

Бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүү үчүн сырьену ташуу объекттерине гигиеналык талаптар тийиштүү Техникалык регламент менен белгиленет.

Сырье атайын ушул максатка арналган, анын коопсуздугун камсыздоочу идиштерде ташылат, идиштер бардык пломбаларды даана басып бекитилүүгө тийиш.

Сырье атайын идиштерде, транспорт каражаты суюк тамак-аш азыктарын ташуу үчүн пайдаланылаарын күбөлөндүрүүчү документтери болгондо, суунун булганышына жол бербөөчү гигиеналык талаптарды сактоо менен ташылат.

Сырьену ташуу үчүн идиштер ичүүчү суунун жана минерал суунун баштапкы табигый касиеттери өзгөрбөшүн гарантиялоочу, коррозияга туруктуу, жуулчу жана уулуу эмес материалдан жасалууга жана "Минерал суу" деген маркасы болууга тийиш.

Жаратылыштык минералдык сууларды ташуу үчүн колдонулуучу (каптаждан ишканага чейин) суу өткөргүчтөр, авто- жана темир жол цистерналары саламаттык сактоо органдары колдонууга уруксат берген материалдардан даярдап, минералдык сууларды ташуу үчүн гана колдонулууга жана "Минвода" маркировкасы болууга тийиш.

Автоцистерналарды толтуруу, ошондой эле алардан сырьену куюп алуу үчүн саламаттык сактоо органдары колдонууга уруксат берген материалдардан жасалган стационардык өткөргүч түтүктөр колдонулушу керек. Өткөргүч түтүктөр учунан аягына чейин суу сиңбес жана тегиз болууга тийиш.

 

6. Бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүүдө колдонулчу сырьего жана материалдарга талаптар

 

Керектөө идишине жер алдындагы сууну куюу үчүн Кыргыз Республикасынын жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндөгү мыйзамдарында белгиленген тартипте табигый минералдык же табигый ичүүчү сууга киргизилген сырье жер байлыктарын пайдалануу укугуна лицензиянын негизинде пайдаланылууга тийиш.

Жер алдындагы сууну алгачкы ирет аныктоо же текшерүү булактын тибине ылайык илимий изилдөөгө негизденүүгө жана булакты жана ага суу келүүчү зонаны талаалык изилдөөгө таянышы керек, ал булактын, жабдуулардын жана сууну алуу операцияларынын коопсуздугун далилдөөгө тийиш. Баштапкы изилдөө жер алдындагы суунун негизги касиеттери: температурасы, дебети, органолептикалык, химиялык радиологиялык жана микробиологиялык коопсуздук көрсөткүчтөрү боюнча туруктуу негиздеги мониторинг (режимдик көзөмөлдөө) менен мезгил-мезгилинде тастыкталып турушу керек.

Сырьего көмүртектин кош кычкылын 0,2ден 0,4 процентке чейин кошууга болот.

Ичүүчү ашкана суусун даярдоо үчүн азык-түлүк продуктуларын өндүрүүгө саламаттык сактоо органдары пайдаланууга уруксат берген минералдык туздар, анын ичинде: натрий хлориди, калий хлориди, кальций хлориди, натрий карбонаты, натрий гидрокарбонаты, калий карбонаты жана калий гидрокарбонаты, кальций карбонаты, магний карбонаты, натрий сульфаты, кальций сульфаты, магний сульфаты, ошондой эле табигый минералдык сууларды дегидратациялоонун натыйжасында алынган аралашмалар колдонулат.

Ичүүчү ашкана суусуна кошумча катары колдонулчу ингредиенттер "Тамак-аш кошумчаларынын коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламентте белгиленген коопсуздук талаптарына шайкеш келүүгө жана алардын коопсуздугун жана көзөмөлгө алынышын камсыздоочу документтер менен коштолууга тийиш.

 

7. Бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүү үчүн колдонулчу сырьену иштетүү процессине талаптар

 

Бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүү үчүн колдонулчу сырьену иштетүү үчүн төмөнкүдөй ыкмаларды колдонууга уруксат:

1) чыпкалоо же декантирлөө аркылуу темирдин жана күкүрттүн, карбонаттардын кошулмалары сыяктуу эрибеген элементтерди бөлүү;

2) көмүртектин эркин кош кычкылынан жана башка сиңип кетпечү газдардан физикалык жол менен тазалоо аркылуу бөлүү;

3) көмүртектин кош кычкылы менен байытуу.

Жогоруда саналган ыкмалардан тышкары жер алдындагы сууларды иштетүү үчүн минералдык суунун баштапкы составын жана касиеттерин өзгөртпөөчү башка дагы ыкмаларды колдонууга уруксат берилет.

Жер алдындагы сууларды жана борбордук суу менен жабдуунун сууларын ичүүчү ашкана суусун өндүрүүгө колдонгондо технологиялык тазалоонун жана атайын даярдоонун башка түрлөрүн жол берилет, булар этикеткада көрсөтүлүшү керек. Мында сууну табигый суу деп көрсөтүүгө тыюу салынат.

 

8. Бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүүдө колдонулчу сууга жана суу менен жабдууга талаптар

 

Продукция өндүрүүгө пайдаланылчу ар кандай агрегаттык абалдагы сууга талаптар:

1) идиш же технологиялык идиштер менен тике контактта пайдалануу үчүн суу продукциясын "Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламенттин талаптарына ылайык келиши керек;

2) идиш жана технологиялык сыйымдуулуктар менен түздөн-түз контактта пайдаланылчу буу продукцияны булгабоого тийиш.

Суу менен жабдууга талаптар: продукция өндүрүү менен түздөн-түз байланышпаган технологиялык процесстерде (өрткө каршы системаларда, муздаткыч жабдууларды муздатуу, өндүрүштүк буу үчүн ж.б.) ичүүчү эмес сууну колдонууга болот. Бул максаттарга арналган өткөргүч түтүктөр бөтөлкөгө куюлган продукция жасоочу технологиялык процессте пайдаланылбайт жана аларды ичүүчү суу үчүн өткөргүч түтүктөрдөн айырмалоого мүмкүндүк берүүчү идентификациялык белгилери болууга тийиш.

 

9. Бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүү үчүн имараттарга жана өндүрүштүк жайларга талаптар

 

Бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүү үчүн өндүрүштүк жайлардын пландоо, конструкциялоо, жайгаштыруу тийиштүү техникалык регламентте белгиленген талаптарга ылайык ишке ашырылууга тийиш. Өндүрүштүк жайлардын санитардык-техникалык жана гигиеналык абалы, иш процессин уюштуруу кызматкерлердин ден соолугуна терс таасирин тийгизбеши керек.

 

10. Бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүү процессинде пайдаланылчу жабдууга жана шаймандарга талаптар

 

Продукция өндүрүүдө колдонулчу жабдуулар жана шаймандар төмөнкүдөй болууга тийиш:

1) ушул жана тамак-аш азыктарынын коопсуздугу чөйрөсүндөгү башка техникалык регламенттердин талаптарына дал келген, продукция өндүрүүнү камсыздоочу конструкциялык жана эксплуатациялык касиеттери болушу керек. Жабдууларды жана инвентарларды конструкциялоо жана жасоо аларды санитардык жактан тазалоо жана дезинфекциялоо үчүн мүмкүндүк берүүгө тийиш;

2) продукция булганбагыдай материалдан жасалып жана оң абалда болууга тийиш;

3) жабдуу аны санитардык тазалоого мүмкүндүк бергидей, ошондой эле айланадагы зонаны санитардык тазалоого болгудай абалда орнотулушу керек;

4) ушул Техникалык регламенттердин максатына жетүү үчүн зарылчылык болсо жабдуу тиешелүү контролдук-өлчөөчү приборлор менен жабдылууга тийиш.

Бөтөлкөгө куюлган сууну чыгаруу процессинде пайдаланылчу технологиялык жабдууну жана анын бөлүктөрүн пайдаланууга коомдук саламаттык сактоо тармагындагы ыйгарым укуктуу органдын уруксаты болушу керек.

 

11. Бөтөлкөгө куюлган продукция өндүргөндөгү калдыктарды иштетүү процессине талаптар

 

Калдыктарды сактоо жана чыгаруу шарты продукциянын булгануу мүмкүндүгүн, адамдын өмүрүнө жана саламаттыгына коркунуч жаралуу мүмкүндүгүн болтурбоого, ошондой эле айлана-чөйрөнүн булгануу мүмкүндүгүн жок кылууга тийиш.

 

12. Бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүү процессинде иштеген персоналга талаптар

 

Бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүү процессинде иштеген, ишти аткарууда сырье, материалдар жана шаймандар менен контактта болуучу кызматкерлер тийиштүү техникалык регламентте белгиленген талаптарды аткарууга милдеттүү. Алдын ала жана мезгилдүү медициналык кароодон өтпөгөн персоналды ичүүчү сууну өндүрүүгө, сактоо, ташууга жана сатууга байланышкан иштерге киргизүүгө тыюу салынат.

 

13. Бөтөлкөгө куюлган продукцияны сактоо процессине талаптар

 

Бөтөлкөгө куюлган продукциянын жарактуулук мөөнөтү жана сактоо шарты аларды сактоонун белгиленген шарттарына ылайык сакталганда адамдын ден соолугу үчүн коркунучтуу сапаттарга ээ болбогудай белгилениши керек. Ичинде куюлган суусу бар, ташуучу тарага салынган бөтөлкөлөр 5 Цельсия градустан 20 Цельсия градуска чейинки температурада, желденүүчү караңгы кампа жайларда чаңдабагыдай жана булганбагыдай шартта сакталат.

Бөтөлкөгө куюлган продукциянын жарактуулугунун гарантиялык мөөнөтү сактоо жана ташуу шарттары аткарылганда куюлган күндөн тартып: газдалган суу үчүн - 12 ай, газдалбаган суу үчүн - 6 ай белгиленет.

Сактоонун шарттары регламенттелген бөтөлкөгө куюлган продукцияны сактоо үчүн арналган жайлар жана жабдуулар сактоо шарттарын контролдоо үчүн контролдук-өлчөөчү приборлор менен жабдылышы керек.

Сактоо процессинде турган бөтөлкөгө куюлган продукция ага көз салууну камсыздоочу документтер, ошондой эле сактоо шарттары, даярдалган күнү жана жарактуулук мөөнөтү жөнүндө маалыматтар менен коштолууга тийиш.

 

14. Бөтөлкөгө куюлган продукцияны ташуу процессине талаптар

 

Бөтөлкөгө куюлган продукцияны ташуу бул максаттар үчүн жарактуу транспорт каражаты менен жүргүзүлөт. Ташуу шарттарын жүк жөнөтүүчү аныктайт. Алар бул продукцияны ташуу үчүн даярдоочу белгилеген шарттарга ылайык келүүгө тийиш. Транспорт каражаттарынын жүк бөлүмдөрү жана/же контейнерлер эгерде бул продукциянын булганышына алып келе турган болсо, башка жүктөрдү ташуу үчүн пайдаланылууга тийиш эмес.

Транспорт каражаттарын жана/же контейнерлерди бир эле учурда бөтөлкөгө куюлган продукцияны жана башка азык-түлүк продуктуларды же башка жүктөрдү ташуу үчүн пайдаланганда аларды продукция булганбагыдай кылып өз-өзүнчө ажыратып жүктөөнү камсыз кылуу зарыл.

Ташылуучу бөтөлкөгө куюлган продукция анын коопсуздугун тастыктоочу документтер (шайкештиги жөнүндө декларация же шайкештик сертификаты), көз салууну камсыздоочу документтер (накладной), ошондой эле бул продукцияны сактоо шарттары жана жарактуулук мөөнөтү жөнүндө маалыматтар менен коштолууга тийиш.

 

15. Бөтөлкөгө куюлган продукцияны жок кылуу процессине талаптар

 

Бөтөлкөгө куюлган продукция төмөнкүдөй учурларда жок кылынууга тийиш, эгерде:

1) бөтөлкөгө куюлган продукциянын жарактуулук мөөнөтү бүтсө;

2) бөтөлкөгө куюлган продукция адамдын ден соолугу үчүн зыяндуу деп табылса;

3) колдонуу этабында бөтөлкөгө куюлган жараксыз продукция аныкталса;

4) колдонуу этабында бөтөлкөгө куюлган продукция жасалма деп табылса.

Бөтөлкөгө куюлган продукция төмөнкүдөй учурда жараксыз деп табылат, эгерде:

1) индикатордук бактериялар жана вирустар ушул Техникалык регламентте белгиленген нормативдерден ашык экени аныкталса;

2) химиялык, микробиологиялык жана радиактивдүү булгануу көрсөткүчтөрүнүн эң жогорку концентрациядан ашык экени аныкталса;

3) башка заттардын аралашып кеткени аныкталса;

4) ушул Техникалык регламенттин упаковкага жана маркалоого карата талаптары аткарылбаса.

Ушул Техникалык регламентте бөтөлкөгө куюлган продукцияга карата белгиленген жана этикеткасында көрсөтүлгөн талаптар аткарылбаса бөтөлкөгө куюлган продукциянын жасалма деп табылат.

 

16. Бөтөлкөгө куюлган продукцияны упаковкалоо процессине талаптар

 

Бөтөлкөгө куюлган продукция упаковкасынын же упаковканы жабуучу капкагынын бүтүндүгү көрүнөө бузулмайынча ичин ачууга болбогудай кылып упаковкаланууга тийиш.

Упаковкасын тыгындап бекитүү ыкмасы бөтөлкөгө куюлган продукцияны жасалмалоо мүмкүндүгүн болтурбоого, ошондой эле анын жарактуулук мөөнөтүнүн ичинде аны ташыганда, сактоодо жана керектөөчүгө сатууда жылчыксыздыгын жана сакталышын камсыз кылууга тийиш.

Бөтөлкөгө куюлган продукцияны упаковкалоочу материалдар азык-түлүк продуктулары менен контактта болуучу материалдар чөйрөсүндөгү техникалык регламенттин талаптарына, ал күчүнө киргенге чейин - Кыргыз Республикасынын колдонуудагы нормативдик актыларынын талаптарына ылайык келүүгө тийиш.

 

17. Бөтөлкөгө куюлган продукцияны маркалоо процессине талаптар

 

Бөтөлкөгө куюлган продукцияны маркалоо тийиштүү техникалык регламенттин талаптарына ылайык ишке ашырылат жана бөтөлкөгө куюлган маркаланчу продукция жөнүндө туура маалыматты камтууга тийиш.

Табигый минералдык суу - табигый минералдык суунун соодалык аталышы катары булактын же ошол жердин, курорттун географиялык аталышы колдонулууга тийиш.

Табигый минералдык суунун соодалык аталышы катары минералдык булак чыккан жердин тарыхый аталышын жана ошол жерге байланыштуу аталыштарды колдонууга болот.

Табигый минералдык суунун соодалык аталышы ошол суу чыккан жердин жаратылышына жана анын касиеттерине карата керектөөчүнү адаштырбоого тийиш.

Бир жерден чыккан табигый минералдык сууну бирден ашык аталышта, ошондой эле суунун касиеттери жөнүндө ар бөлөк маалыматтар менен сатууга болбойт.

Эгерде табигый минералдык суунун аталышы ал чыккан жердин аталышынан башкача болсо, анда маркада ошол суу чыккан жер да көрсөтүлөт.

Жүргүзүлгөн медициналык-биологиялык баалоонун натыйжасында алынса жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын медициналык корутундусу менен тастыкталса, суунун физиологиялык касиеттери жөнүндө маалыматты этикеткага, жарлыкка, каттама баракчага, жарнамалык баракчаларга жана проспекттерге жазууга уруксат.

Табигый ичүүчү суу - ичүүчү суунун балдардын тамактарын даярдоого жарактуулугу жөнүндө белгиленген тартипте макулдашылган маалыматты жазууга уруксат берилет.

Табигый ичүүчү суунун ооруларды дарылоого байланыштуу терапиялык таасирлерин көрсөткөн белгилерди пайдаланууга, ошондой эле бул ичүүчү сууга тиешеси жок жана анын нукуралыгын гарантиялабаган маалыматтарды көрсөтүүгө жол берилбейт.

Ичүүчү ашкана суусу - ашкана суусунун дарылык касиеттерин жана жаратылышта чыккан жерин көрсөтүүгө тыюу салынат.

Ашкана суусун маркалоодо суунун жаратылышта чыккан жери жөнүндө керектөөчүнү чаташтырбоо максатында ичүүчү суунун булагынын географиялык орду жана скважинанын номери көрсөтүлбөйт, анткени бөтөлкөгө куюлган тазаланган ашкана суусунун иштетилгенден кийинки составы табигый булактагы суунукунан составынан бир топ айырмаланат.

Маркада сууну иштетилгенден кийин алынган жана куюштурулган суунун минералдуулугу жана химиялык курамы көрсөтүлөт.

Суу бир нече булактан алынып аралаштырылган учурда маркада аны купаждоодон кийинки минералдуулугу жана химиялык курамы көрсөтүлөт.

 

18. Бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүүдө өндүрүштүк контролдоо системасына талаптар

 

Бөтөлкөгө куюлган продукция төмөнкүдөй принциптерге ылайык өндүрүлүүгө тийиш:

1) бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүүнүн бардык этаптарында (участокторунда) өндүрүлчү продукциянын коопсуздугун камсыздоочу технологиялык процесстер менен режимдерди тандоо;

2) сырьену жана өндүрүлүп, бөтөлкөгө куюлган продукциянын булганышын болтурбоочу технологиялык процесстердин ырааттуулугун (удаалаштыгын) тандоо;

3) бөтөлкөгө куюлган продукция өндүрүүнү тиешелүү жайлар, жабдуулар, окутулган кызматкерлер менен камсыздоо;

4) сырьенун, көмөкчү материалдардын жана упаковканын сапатын, алар туура сакталышын жана ташылышын контролдоо;

5) технологиялык жабдуулардын иштешин контролдоону өндүрүлчү продукциянын коопсуздугун камсыздоочу тартипте уюштуруу (оңдоочу-профилактикалык иштердин планы);

6) сырьену ташуу жана сактоо шарттарын сактоо;

7) персоналды технологиялык программа боюнча дайыма окутуп жана тестирлеп туруу;

8) идиштерди жасоо үчүн арналган материалдарга контролду камсыздоо;

9) бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүү процессинде пайдаланылчу жайларды, автоцистерналарды, жабдуулар менен шаймандарды алар продукцияны булгабагыдай абалда кармоо;

10) өндүрүш процессинде пайдаланылчу жайларды дезинфекциялоонун, дезинсекциялоонун жана дератизациялоонун, автоцистерналарды, жабдууларды жана шаймандарды санитардык тазалоонун (жууштун) жана дезинфекциялоонун алардын коопсуздугун камсыздоочу ыкмаларын жана мезгилдүүлүгүн тандоо. Санитардык иштетүү, дезинфекция, дезинсекция жана дератизация продукциянын булгануу опурталын болтурбоо үчүн жетиштүү мезгилдүүлүктө жүргүзүлүүгө тийиш. Санитардык тазалоо, дезинфекциялоо, дезинсекциялоо жана дератизациялоо мезгилдүүлүгү өндүрүштүк контроль системасынын чегинде өндүрүүчү тарабынан белгиленет;

11) ушул Техникалык регламенттин талаптары аткарылганын тастыктоочу документтерди жүргүзүү жана сактоо.

Ушул Техникалык регламентте белгиленген талаптар аткарылганына өндүрүштүк контролду бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүүчү жүргүзөт, мунун ичинде өндүрүүдө, ташууда, сактоодо жана керектөөчүгө сатууда анын коопсуздугун камсыздоо үчүн лабораториялык изилдөөлөрдү жана сыноолорду жүргүзүү аркылуу контролдойт.

Бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүү башталганга чейин ушул Техникалык регламенттин талаптарынын негизинде өндүрүүчү өндүрүштүк контролдун жумуштук программасын (мындан ары - жумуштук программа) иштеп чыгат. Жумуштук программа ыйгарым укуктуу орган менен макулдашылат жана өндүрүүчү тарабынан бекитилет.

Өндүрүштүк контролдоо объекттери төмөнкүлөр болот: булактын суусу (сырье), сууну даярдоо этаптарындагы суу, куюу алдындагы суу, идиштер жана оозун бекитүүчү каражаттар, даяр продукция.

Жумуштук программасы технологиялык жабдуунун, өндүрүштүк персоналдын ишине, өндүрүштүк жайларды кармоого, аларды санитардык иштетүүгө, бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүү процессинде колдонулчу жабдууларды жана шаймандарды дезинфекциялоого, дезинсекциялоого, дератизациялоого, санитардык иштетүүгө, ошондой эле өндүрүштүк контроль программасы аткарылганын тастыктоочу өндүрүштүк документтердин жүргүзүлүшүнө жана сакталышына талаптарды камтууга тийиш.

Контролдонуучу көрсөткүчтөрдүн тизмеси, лабораториялык изилдөөлөр менен сыноолордун мезгилдүүлүгү суунун булагына, сууну даярдоо технологиясына, даяр продукциянын сапатына жараша аныкталат.

Бөтөлкөгө куюлган суулар партия-партия болуп чыгарылат.

Даяр продукциянын сапатын контролдоо үчүн кыскартылган (ар бир партияда), кыскартылган мезгилдүү (1 айда бирден кем эмес) жана толук (1 жылда бирден кем эмес) анализдер болушу белгиленүүгө тийиш.

Бөтөлкөгө куюлган сууга органолептикалык жана микробиологиялык контроль суунун булагына жана сууну даярдоо ыкмасына карабастан ар бир партияга жүргүзүлөт.

Кыскартылган (ар бир партияда), кыскартылган мезгилдүү (1 айда бирден кем эмес) анализдерде бөтөлкөгө куюлган продукциянын сапатынын аныкталчу көрсөткүчтөрүнүн түрлөрү 3-тиркемеде көрсөтүлгөн талаптарды эске алуу менен белгиленет.

Бөтөлкөгө куюлган продукцияга өндүрүштүк контролдун учурунда эреже бузуулар аныкталганда өндүрүүчү аныкталган кемчиликтерди жоюуга жана болтурбоого багытталган чараларды көрүүгө тийиш, анын ичинде:

1) бөтөлкөгө куюлган продукция өндүрүүнү убактылуу токтото туруу же токтотуу;

2) ушул Техникалык регламенттин талаптарына дал келбеген жана керектөөчү үчүн коркунуч келтирген бөтөлкөгө куюлган продукцияны сатуудан алып салуу;

3) ыйгарым укуктуу органга ушул Техникалык регламенттин талаптарын аныкталган бузууларды жоюу боюнча көрүлгөн чаралар жөнүндө маалымдоо.

 

3-глава

Бөтөлкөгө куюлган продукциянын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин баалоо

 

19. Шайкештикти баалоо формалары

 

1. Кыргыз Республикасында жасалчу жана анын аймагына алынып келчү бөтөлкөгө куюлган продукцияны ички рынокко ушул Техникалык регламентте белгиленген талаптарга ылайык келген шартта гана чыгарууга болот.

2. Бөтөлкөгө куюлган продукциянын шайкештигин баалоо төмөнкүдөй формаларда жүргүзөт:

- минералдык суунун физиологиялык жетиктигин милдеттүү түрдө медициналык-биологиялык баалоо (продукция өндүрүшкө коюлганда бир жолу);

- контролдоо;

- мамлекеттик көзөмөлдөө.

 

20. Контролдоо

 

Контроль төмөнкүдөй жолдор менен жүргүзүлөт:

- продукцияны коопсуздук көрсөткүчтөрү боюнча текшерүү;

- өндүрүштүк көзөмөлдөө.

 

21. Продукцияны текшерүү

 

1. Арыз ээсинин билдирүүсү менен тиешелүү түрдө идентификацияланган бөтөлкөгө куюлган продукциянын ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайыктуулугуна сыноо менчигинин түрүнө карабастан аккредиттелген сыноочу лабораторияда (борбордо) жүргүзүлөт.

2. Сыноонун жыйынтыгы боюнча аккредиттелген сыноочу лаборатория (борбор) белгиленген формадагы сыноо протоколун берет.

3. Текшерүү протоколунун негизинде Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо органдары бөтөлкөгө куюлган продукциянын ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайык эместиги же ылайыктыгы тууралуу чечимди чыгарат жана тиешелүү санитардык-эпидемиологиялык корутундуну берет.

4. Продукцияны текшерүү үчүн сынамыктарды алуу, текшерүүнүн жана көрсөткүчтөрдү өлчөөнүн ыкмалары менен эрежелери колдонуудагы улуттук, эл аралык стандарттарда, технологиялык документтерде жана башка документтерде белгиленет.

Текшерүүнүн ыкмалары, эрежелери, көлөмүн жана мезгилдүүлүгү белгиленген тартипте бекитилиши керек, өлчөө каражаттары Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик реестрине киргизилип, жана белгиленген тартипте аттестацияланууга жана текшерилүүгө тийиш.

 

22. Ушул Техникалык регламенттин жоболору аткарылышына мамлекеттик көзөмөл жана бөтөлкөгө куюлган продукция үчүн аны жүргүзүү эрежеси

 

1. Бул Техникалык регламенттин жоболорун аткарылышын мамлекеттик көзөмөлдөө бөтөлкөгө куюлган продукциянын өндүрүү жана жүгүртүү стадиясында жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

2. Мамлекеттик көзөмөлдөөнүн максаты - атайын ыйгарым укуктуу органдардын тийиштүү сыноолор жана өлчөөлөр менен коштолгон байкоо процессинде бөтөлкөгө куюлган продукциянын ушул Техникалык регламентте белгиленген коопсуздук талаптарына ылайыктыгын баалоону, ошондой эле бул Техникалык регламенттин талаптары бузулушун болтурбоону, аныктоону жана токтотууну көздөйт.

Бөтөлкөгө куюлган продукциянын коопсуздугун мамлекеттик көзөмөлдөө аны өндүрүүнүн жана сатуунун бардык этаптарында жүргүзүлөт.

Бөтөлкөгө куюлган продукциянын коопсуздугун ушул Техникалык регламентте белгиленген талаптарга ылайык мамлекеттик көзөмөлдөөнү мамлекеттик көзөмөлдүн ыйгарым укуктуу органдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз компетенцияларынын чегинде жүргүзүшөт.

Мамлекеттик көзөмөл өзүнө төмөнкүлөрдү текшерүүнү камтыйт:

1) суу чыгаргычтын жайгашкан ордун, суу чыгаргыч жабдууну санитардык коргоо зонасынын абалын, суу коруу иш-чаралары аткарылышын, сырьену иштетүү жана куюуга, ташууга жана сактоого даярдоо процесстерин;

2) сырье жана даяр продукция менен контактта болгон техникалык каражаттарды, материалдарды жана реагенттерди;

3) жер алдындагы суунун булагынын жана даяр продукциянын коопсуздук талаптарын ушул Техникалык регламентке ылайык аткарылышын;

4) өндүрүүчү кабыл алган өндүрүштүк контроль программалары сакталышын.

Мамлекеттик көзөмөлдүн ыйгарым укуктуу органдары өз компетенцияларынын чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төмөнкүлөргө укуктуу:

1) суу чыгаргычтын аймагына, бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүүчүлөрүнүн имарат-жайларына, аларды жайгаштырган жана сактаган жерлерге кирүүгө;

2) менчигинин түрүнө карабастан ишканалардын өндүрүштүк аймактарын жана жайларын инспекциялоого;

3) булагынан, иштетилгенден кийинки продукциядан сынамыктарды, идиштерге куюлчу продукция менен контактта болуучу заттардан жана материалдардан үлгүлөрдү текшерүү үчүн алууга;

4) бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүүчүлөр ушул Техникалык регламенттин талаптарын аткаруусун текшерүүгө;

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык администрациялык таасир этүү чараларын колдонууга.

Пландан тышкаркы мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү жана пландуу мамлекеттик көзөмөлдүн мезгилдүүлүгү мыйзамда белгиленген тартипте аныкталат.

 

23. Бөтөлкөгө куюлчу продукцияны өндүрүүдө тамак-аш продуктулардын коопсуздугуна менеджмент системасын киргизүү

 

Өндүрүүчү жеке жана юридикалык жактар тамак-аш продуктулардын коопсуздугуна менеджменттин натыйжалуу системасын түзүүгө, документтештирүүгө, колдонууга киргизүүгө жана иштеген абалда кармоого тийиш.

Өндүрүштүк контроль өндүрүштүк-технологиялык процесстин ар бир этабында тобокелдерди жана опурталдуу учурларды же тамак-аш продуктулардын коопсуздугуна менеджмент системасын анализдөөнүн негизинде жүргүзүлөт.

Ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайык бөтөлкөгө куюлган продукция чыгаруу үчүн чарбакер субъекттер төмөнкүдөй принциптерге негизделген өндүрүштүк контроль системасын уюштурууга, колдонууга жана сактоого тийиш, ал принциптер:

1) өндүрүү жана жүгүртүү процессинде ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайык келбеген продукциянын колдонууга чыгарылышына алып келүүчү бардык кандай коркунучтарды аныктоо;

2) коркунучту болтурбоо жана жоюу үчүн өндүрүш процессинде контролдоо зарыл болгон опурталдуу контролдук учурларды аныктоо;

3) опурталдуу контролдук учурлар деп технологиялык процесстин (анын бөлүгүнүн) айрым параметрлери түшүнүлөт, ал параметрлерди сактабай коюу ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайык келбеген продукциянын колдонууга чыгып кетишине алып келиши мүмкүн;

4) опурталдуу контролдук учурларда аныкталуучу жана контролдонуучу көрсөткүчтөрдүн эң жогорку маанилерин белгилөө;

5) опурталдуу контролдук учурларда контролдонуучу көрсөткүчтөргө мониторинг жүргүзүү;

6) белгиленген коопсуздук көрсөткүчтөрүнөн четтеп кеткен учурда продуктунун ар бир түрү боюнча иш-аракеттин тартибин аныктоо;

7) өндүрүштүн технологиялык режимдерин жана параметрлерин белгилөөчү тийиштүү документтерди жүргүзүү.

Тамак-аш азыктарынын коопсуздугуна менеджмент (башкаруу) системасын этабы менен колдонууга киргизүү тартиби жана графиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат жана бекитилет.

Ушул Техникалык регламенттин 20-пунктунда белгиленген контроль өндүрүүчү бөтөлкөгө куюлган продукцияны чыгаруучу ишканада тамак-аш продуктулардын коопсуздугуна менеджмент системасын киргизгенге жана ал иштеп баштаган учурга чейин жүргүзүлөт.

 

24. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары алынган шайкештикти баалоонун жыйынтыгын таануу

 

Бөтөлкөгө куюлган продукциянын ылайыктуулугун баалоо тууралуу Кыргыз Республикасынын чегинен сыртта алынган документтер, шайкештик белгилери, алынып келчү продукцияны сыноонун протоколдору Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине жана мамлекеттер аралык макулдашууларына ылайык таанылат.

 

25. Бөтөлкөгө куюлган продукциянын коопсуздугуна мониторинг жүргүзүү

 

Бөтөлкөгө куюлган продукциянын коопсуздугуна мониторинг ушул Техникалык регламенттин коопсуздук талаптарына ылайык жүргүзүлөт жана өндүрүүчү тарабынан ишке ашырылат.

Бөтөлкөгө куюлган продукцияга мониторинг ушул Техникалык регламентте аныкталган коопсуздук көрсөткүчтөрү боюнча жүргүзүлөт.

Суудан сынамык алуу жана изилдөө жыл бою такай жүргүзүлүш керек.

Гидрорежимдик байкоолордун жылдык циклинде жер алдындагы суулардын кеңейтилген мониторинги суу пайдалануучу жер казынасын пайдаланууга атайын ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген лицензияны алгандан кийин биринчи жылдын ичинде жүргүзүлөт.

Жер алдындагы суудан булактын тибине (булак, жер жана артезиан скважина, нуктун астындагы дрена) жараша жыл ичинде суунун коопсуздугу жөнүндө маалымат алуунун бирдейлигин камсыздоого мүмкүндүк берүүчү изилденүүчү пробанын минимум саны:

- жер алдындагы корголгон булактар үчүн - бир жылда 4 сынамык, сезон сайын алынат;

- жер алдындагы корголбогон булактар үчүн - бир жылда 12 сынамык, ай сайын алынат.

Мониторинг жүргүзүү үчүн көрсөткүчтөрдү тандоо бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүү үчүн суу чыгаргыч жайгашкан гидрогеологиялык жана гидрохимиялык шарттарга жараша аныкталат (4-тиркеме).

Мониторинг программасын түзүү үчүн 4-тиркемеде берилген маалымат пайдаланылат.

Мониторинг программасын бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүүчү саламаттык сактоо тармагындагы атайын ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу боюнча иштеп чыгат.

Бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүү үчүн сырьенун коопсуздугун мониторингдөө программасына 2-тиркемеде көрсөтүлгөн көрсөткүчтөргө кошумча алардын концентрациясы - 0,5 ПДК болсо коркунучтун 1 жана 2-класстарындагы заттарды кеңейтип изилдөө процессинде табылгандар, эгерде алардын концентрациясы > 0,5 ПДК болсо кошулат. Мында кеңейтип изилдөө процессинде табылган орточо эле эмес, ошондой эле максималдуу концентрациялар да эске алынат.

 

4-глава

Бөтөлкөгө куюлган продукциянын коопсуздугу жөнүндө керектөөчүгө маалымдоо

 

26. Бөтөлкөгө куюлган продукциянын коопсуздугу жөнүндө маалымат

 

Бөтөлкөгө куюлган продукцияны керектөөчүлөр өндүрүшчүлөрдөн жана мамлекеттик көзөмөлдөө органдарынан анын коопсуздугу жөнүндө так маалымат алууга укуктуу.

Бөтөлкөгө куюлган продукциянын ушул Техникалык регламенттин коопсуздук талаптарына ылайык эместиги аныкталса, өндүрүүчү мындай коркунуч жана кемчиликти жоюу боюнча көрүлгөн чаралар тууралуу дароо атайын ыйгарым укуктуу органдарга жана бөтөлкөгө куюлган сууну керектөөчүлөргө дароо маалымдоого милдеттүү.

Бөтөлкөгө куюлган продукция жөнүндө шайкештикке баалоо жүргүзүүнүн натыйжасында алынган маалымат керектөөчүлөргө жалпыга маалымдоо каражаттары же Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык башка жолдор аркылуу берилет.

 

5-глава

Жоопкерчилик

 

27. Ушул Техникалык регламенттин талаптарын бузгандык үчүн жоопкерчилик

 

Ушул Техникалык регламенттин бөтөлкөгө куюлган продукциянын коопсуздугу боюнча талаптарын бузгандык үчүн Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик белгиленет.

Бул Техникалык регламенттин бөтөлкөгө куюлган продукциянын коопсуздугу боюнча талаптарын бузгандык же аткарбагандык үчүн: бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүүчүлөр, суу чыгаргыч курулмалардын, өндүрүштүк линиялардын, технологиялык жабдуулардын менчик ээлери жоопкерчилик тартышат.

Ушул Техникалык регламент менен белгиленген продукцияны сертификаттоонун тартиби, мамлекеттик көзөмөлдөө тартиби бузулганы үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жоопкерчилик тартат.

 

6-глава

Корутунду жана өтмө жоболор

 

28. Өтмө жоболор

 

Бөтөлкөгө куюлган продукцияга карата талаптарды белгилөөчү бул Техникалык регламент күчүнө кирген күндөн тартып Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актыларында белгиленген, ушул Техникалык регламенттин талаптарына каршы келбеген талаптар колдонулат.

Бул Техникалык регламент күчүнө киргенге чейин белгиленген тартипте алынган шайкештикти тастыктоочу документтер, каттоо жөнүндө күбөлүк аларда белгиленген колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейин жарактуу болуп эсептелишет.

 

 

1-тиркеме

 

1-таблица

 

Минералдык сууну бальнеологиялык түрлөргө киргизүү үчүн анда биологиялык активдүү компоненттердин болушунун бальнеологиялык

ЧЕНЕМДЕРИ

 

┌────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐

│ Табигый минерал суунун │ Биологиялык активдүү │      Массалык       │

│    түрүнүн аталышы     │ компоненттин аталышы │   концентрациясы    │

│                        │                      │     мг/куб.дм,      │

│                        │                      │      кем эмес       │

├────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Көмүркычкыл             │Көмүртектин эркин кош │        500,0        │

│                        │оксиди                │                     │

├────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Темирлүү                │Темир                 │          5,0        │

├────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Мышьяктуу               │Мышьяк                │          0,7        │

├────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Бор                     │Ортобор кычкылдыгы    │         35,0        │

├────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Кремнийлүү              │Метакремний кислотасы │         50,0        │

├────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Бромдуу                 │Бром                  │         25,0        │

├────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Иоддуу                  │Иод                   │          1,0        │

├────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Фтордуу                 │Фтор                  │          1,5        │

├────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Органикалык заттарды    │Органикалык заттар    │          5,0        │

│камтыгандар             │(көмүртекке           │                     │

│                        │эсептегенде)          │                     │

├────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Радондуу                │Радон (Rn-222)        │    100 нКл/куб.дм   │

├────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Өзгөчө компоненттерсиз  │Жалпы минералдуулугу, │       1000,0        │

│                        │негизги иондор        │                     │

└────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

 

 

2-тиркеме

 

Бөтөлкөгө куюлган продукциянын коопсуздугунун

КӨРСӨТКҮЧҮ

 

2-таблица

 

Иидикатордук көрсөткүчтөр

 

┌────────────┬───────┬───────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Көрсөткүч-  │Өлчөө  │  Табигый ичүүчү суу   │  Табигый  │  Ичүүчү    │

│төрдүн      │бирдиги├───────────┬───────────┤  минерал  │  ашкана    │

│аталышы     │       │  биринчи  │  жогорку  │  суу      │  суусу     │

│            │       │ категория │ категория │           │            │

├────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤

│Даамы       │Балл   │Башка даамы│Башка даамы│Керектөөчү │Керектөөчү  │

│            │(ашпоо │жок        │жок        │үчүн       │үчүн        │

│            │керек) │0          │0          │алгылыктуу │алгылыктуу  │

├────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤

│Жыт         │       │Жыты жок   │Жыты жок   │Керектөөчү │Керектөөчү  │

│            │       │           │           │үчүн       │үчүн        │

│            │       │           │           │алгылыктуу │алгылыктуу  │

│20 Цельсия  │Балл   │0          │0          │1          │1           │

│градуста    │(ашпоо │           │           │           │            │

│60 Цельсия  │керек) │1          │0          │3          │3           │

│градуста    │       │           │           │           │            │

├────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤

│Киргилдиги  │ЕМФ    │Тунук      │Тунук      │Таза       │Таза        │

│            │(ашпоо │1,0        │0,5        │суюктук,   │суюктук,    │

│            │керек) │           │           │минерал    │минерал     │

│            │       │           │           │туздардын  │туздардын   │

│            │       │           │           │табигый    │накта       │

│            │       │           │           │тунушуна   │тунмасына   │

│            │       │           │           │жол берилет│жол берилет │

├────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤

│Түстүүлүгү  │Градус-│Түссүз     │Түссүз     │Түзсүз же  │Түзсүз же   │

│            │тары   │5          │5          │саргычтан  │саргычтан   │

│            │(ашпоо │           │           │жашылга    │жашылга     │

│            │керек) │           │           │чейинки    │чейинки     │

│            │       │           │           │өңдөгү     │өңдөгү      │

│            │       │           │           │суюктук    │суюктук     │

├────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤

│Суутек      │бирдик-│6,5-8,5    │6,5-8,5    │4,5-10     │6,5-8,5     │

│көрсөткүчү  │тер    │           │           │           │            │

│рН          │       │           │           │           │            │

└────────────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘

 

 

3-таблица

 

Микробиологиялык көрсөткүчтөр

 

┌────────────┬────────┬───────────────────────┬───────────┬───────────┐

│Көрсөткүчтүн│Өлчөө   │  Табигый ичүүчү суу   │ Табигый   │ Ичүүчү    │

│аталышы     │бирдиги ├───────────┬───────────┤ минерал   │ ашкана    │

│            │        │  биринчи  │  жогорку  │ суу       │ суусу     │

│            │        │ категория │ категория │           │           │

├────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Жалпы       │КОЕ/    │           │           │           │           │

│микробдуу   │куб.см  │           │           │           │           │

│саны (ОМЧ)  │ашпаган │           │           │           │           │

│22 Цельсия  │        │50         │20         │100        │50         │

│градуста    │        │           │           │           │           │

│37 Цельсия  │        │20         │5          │           │20         │

│градуста    │        │           │           │           │           │

├────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Жалпы       │КОЕ/100 │жок        │жок        │жок        │жок        │

│колиформалуу│куб.см  │болгондо   │болгондо   │болгондо   │болгондо   │

│бактериялар │        │           │           │           │           │

├────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Термотоле-  │КОЕ/100 │жок        │жок        │жок        │жок        │

│ранттык     │куб.см  │болгондо   │болгондо   │болгондо   │болгондо   │

│колиформалуу│        │           │           │           │           │

│бактериялар │        │           │           │           │           │

├────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Патогендүү  │Бакте-  │жок        │жок        │жок        │жок        │

│микроорга-  │риянын  │болгондо   │болгондо   │болгондо   │болгондо   │

│низмдер,    │саны    │           │           │           │           │

│анын ичинде │250     │           │           │           │           │

│сальмо-     │куб.см  │           │           │           │           │

│неллдер     │        │           │           │           │           │

├────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Фекалдык    │Бакте-  │жок        │жок        │жок        │жок        │

│стрептокок- │риянын  │болгондо   │болгондо   │болгондо   │болгондо   │

│тор         │саны    │           │           │           │           │

│            │250     │           │           │           │           │

│            │куб.см  │           │           │           │           │

├────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Сульфит-    │Бакте-  │жок        │жок        │жок        │жок        │

│редуцирленчү│риянын  │болгондо   │болгондо   │болгондо   │болгондо   │

│клостридий  │саны    │           │           │           │           │

│споралары   │100     │           │           │           │           │

│            │куб.см  │           │           │           │           │

├────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Pseudomonas │Бакте-  │жок        │жок        │жок        │жок        │

│aeruginosa  │риянын  │болгондо   │болгондо   │болгондо   │болгондо   │

│            │саны    │           │           │           │           │

│            │250     │           │           │           │           │

│            │куб.см  │           │           │           │           │

└────────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

 

 

4-таблица

 

Вирустук жана мителик көрсөткүчтөр

 

┌────────────┬─────────┬───────────────────────┬───────────┬──────────┐

│Көрсөткүчтүн│Өлчөө    │  Табигый ичүүчү суу   │ Табигый   │ Ичүүчү   │

│аталышы     │бирдиги  ├───────────┬───────────┤ минерал   │ ашкана   │

│            │         │  биринчи  │  жогорку  │ суу       │ суусу    │

│            │         │ категория │ категория │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Криптоспори-│Саны/50  │жок        │жок        │жок        │жок       │

│дий         │л.       │болгондо   │болгондо   │болгондо   │болгондо  │

│ооцисттери  │         │           │           │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Лямбла      │Саны/50  │жок        │жок        │жок        │жок       │

│цисттери    │л.       │болгондо   │болгондо   │болгондо   │болгондо  │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Гельминттер-│Саны/50  │жок        │жок        │жок        │жок       │

│дин         │л.       │болгондо   │болгондо   │болгондо   │болгондо  │

│жумурткалары│         │           │           │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Адамдын     │Саны/100 │жок        │жок        │жок        │жок       │

│ротавирусу- │мл.      │болгондо   │болгондо   │болгондо   │болгондо  │

│нун         │         │           │           │           │          │

│гр А        │         │           │           │           │          │

│антигени    │         │           │           │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│А гепатиттин│Саны/5   │жок        │жок        │жок        │жок       │

│вирусунун   │мл.      │болгондо   │болгондо   │болгондо   │болгондо  │

│антигени    │         │           │           │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Антиген     │Саны/2   │жок        │жок        │жок        │жок       │

│энтеро жана │мл.      │болгондо   │болгондо   │болгондо   │болгондо  │

│поливиртар  │         │           │           │           │          │

└────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┘

 

 

5-таблица

 

Химиялык көрсөткүчтөрдүн уруксат берилген деңгээли

(ашык эмес)

 

┌────────────┬─────────┬───────────────────────┬───────────┬──────────┐

│Көрсөткүчтүн│ Өлчөө   │  Табигый ичүүчү суу   │ Табигый   │ Ичүүчү   │

│аталышы     │ бирдиги ├───────────┬───────────┤ минерал   │ ашкана   │

│(ашык эмес) │         │  биринчи  │  жогорку  │ суу       │ суусу    │

│            │         │ категория │ категория │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│      1     │    2    │     3     │     4     │     5     │    6     │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Алюминий    │мг/куб.дм│   0,2     │   0,1     │   0,2     │   0,2    │

│(Аl(3+))    │         │           │           │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Аммиак жана │мг/куб.дм│   0,1     │   0,05    │   0,1     │   0,1    │

│аммоний -   │         │           │           │           │          │

│ион         │         │           │           │           │          │

│(NH(4-))    │         │           │           │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Барий       │мг/куб.дм│   0,7     │   0,1     │   0,7     │   0,7    │

│(Ba2+))     │         │           │           │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Берилий (Be)│мг/куб.дм│   0,0002  │   0,0002  │   0,0002  │   0,0002 │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Бор (B)     │мг/куб.дм│   0,5     │   0,3     │   5       │   0,5    │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Бромиддер   │мг/куб.дм│   0,2     │   0,1     │  Нормага  │   0,2    │

│(Br)        │         │           │           │ салынбайт │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Темир (Fe   │мг/куб.дм│   0,3     │   0,2     │  Нормага  │   0,3    │

│суммалуу)   │         │           │           │ салынбайт │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Калий (K+)  │мг/куб.дм│  20       │  10       │  Нормага  │   (*)    │

│            │         │           │           │ салынбайт │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Кальций     │мг/куб.дм│ 130       │  80       │  Нормага  │   (*)    │

│(Ca(2+))    │         │           │           │ салынбайт │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Кадмий (Cd) │мг/куб.дм│   0,001   │   0,001   │   0,003   │   0,001  │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Кобальт (Co)│мг/куб.дм│   0,1     │   0,1     │   0,1     │   0,1    │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Литий (Li+) │мг/куб.дм│   0,03    │   0,03    │  Нормага  │   0,03   │

│            │         │           │           │ салынбайт │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Магний (Mg+)│мг/куб.дм│  65       │  12       │  Нормага  │    (*)   │

│            │         │           │           │ салынбайт │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Марганец    │мг/куб.дм│   0,05    │   0,05    │    2,0    │   0,05   │

│(Mn)        │         │           │           │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Жез (Cu)    │мг/куб.дм│   1,0     │   1,0     │    1,0    │   1,0    │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Молибден    │мг/куб.дм│   0,07    │   0,07    │    0,07   │   0,07   │

│(Mo)        │         │           │           │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Натрий (Na+)│мг/куб.дм│ 200       │  40       │  Нормага  │    (*)   │

│            │         │           │           │ салынбайт │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Мышьяк (As) │мг/куб.дм│   0,05    │   0,01    │    1,5    │   0,05   │

│            │         │           │           │    2,0(**)│          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Нитраттар   │мг/куб.дм│  20,0     │  10,0     │   50,0    │  20,0    │

│(по NO(3-)) │         │           │           │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Нитриттер   │мг/куб.дм│   0,5     │   0,05    │    0,02   │   0,5    │

│(по NO(2-)) │         │           │           │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Никель      │мг/куб.дм│   0,02    │   0,02    │    0,02   │   0,02   │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Озон        │мг/куб.дм│   0,1     │   0,1     │    0,1    │   0,1    │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Сымап (Hg)  │мг/куб.дм│   0,0005  │   0,0002  │    0,005  │   0,0005 │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Коргошун    │мг/куб.дм│   0,001   │   0,0002  │    0,01   │   0,001  │

│(Pb)        │         │           │           │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Селен (Se)  │мг/куб.дм│   0,01    │   0,01    │    0,01   │    (*)   │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Күмүш (Ag)  │мг/куб.дм│   0,025   │   0,025   │    0,025  │    (*)   │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Силикаттар  │мг/куб.дм│  10       │  10       │  Нормага  │  10      │

│(по Si)     │         │           │           │ салынбайт │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Стронций    │мг/куб.дм│   7,0     │   7,0     │   25,0    │   7,0    │

│(Sr)        │         │           │           │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Сульфаттар  │мг/куб.дм│ 250,0     │ 120,0     │  Нормага  │    (*)   │

│(SO4(2-))   │         │           │           │ салынбайт │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Сурьма (Sb) │мг/куб.дм│   0,005   │   0,005   │    0,005  │   0,005  │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Фосфаттар   │мг/куб.дм│   3,5     │   3,5     │    5      │   3,5    │

│(PO4(3-))   │         │           │           │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Фториддер   │мг/куб.дм│   1,5     │   1,2     │   10      │   1,5    │

│(F)         │         │           │           │   15(**)  │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Хлориддер   │мг/куб.дм│ 250,0     │ 150,0     │  Нормага  │    (*)   │

│(Cl(-))     │         │           │           │ салынбайт │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Хром        │мг/куб.дм│   0,05    │   0,03    │    0,05   │   0,05   │

│(Cr(6+))    │         │           │           │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Хлор калдык │мг/куб.дм│   0,1     │   0,05    │    0,0    │   0,1    │

│байланышкан │         │           │           │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Хлор калдык │мг/куб.дм│   0,05    │   0,02    │    0,0    │   0,05   │

│эркин       │         │           │           │           │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Цианиддер   │мг/куб.дм│   0,035   │   0,035   │    0,07   │   0,035  │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Цинк        │мг/куб.дм│   5       │   3       │  Нормага  │   5      │

│(Zn(2+))    │         │           │           │ салынбайт │          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Минералдуу  │г/куб.дм │   1,0     │   0,5     │   10,0    │   2,0    │

│            │         │           │           │   15,0(**)│          │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Жалпы       │моль/    │   7       │   1,5-5,0 │  Нормага  │    (*)   │

│катуулугу   │куб.м    │           │           │ салынбайт │          │

└────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┘

Эскертүү:

(*) - кабыл алынган рецептурага ылайык;

(**) - дары суулар үчүн.

 

6-таблица

 

Бөтөлкөгө куюлган суулар үчүн органикалык көрсөткүчтөрдүн уруксат берилген деңгээли

(ашык эмес)

 

┌────────────┬──────────┬───────────────────────┬───────────┬─────────┐

│Компоненттин│ Өлчөө    │   Жаратылыш ичүүчү    │ Табигый   │ Ашкана  │

│аталышы     │ бирдиги  ├───────────┬───────────┤ минерал   │ суусу   │

│            │          │  биринчи  │  жогорку  │ суу       │         │

│            │          │ категория │ категория │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Кычкылданышы│мг        │   3       │   2       │   15      │   3     │

│перманганат │О/куб.дм  │           │           │           │         │

│            │          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Нефти       │мг/куб.дм │   0,05    │   0,01    │    0,05   │   0,01  │

│продуктулар │          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Органикалык │мг/куб.дм │  10       │   5       │   10      │  10     │

│көмүртек    │          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Атразин(*)  │мкг/куб.дм│   0,2     │   0,2     │    0,2    │   0,2   │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Бенз(а)пирен│мкг/куб.дм│   0,005   │   0,001   │    0,005  │   0,005 │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Бромдихлор- │мкг/куб.дм│  10       │   1       │   10      │  10     │

│метан(*)    │          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Бромоформ(*)│мкг/куб.дм│  20       │   1       │   20      │  20     │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Гексахлор-  │мкг/куб.дм│   0,2     │   0,2     │    0,2    │   0,2   │

│бензол(*)   │          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│2,4-ДДТ(*)  │мкг/куб.дм│   1       │   1       │    1      │   1     │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Гептахлор(*)│мкг/куб.дм│   0,05    │   0,05    │    0,05   │   0,05  │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│ДДТ         │мкг/куб.дм│   0,5     │   0,5     │    0,5    │   0,5   │

│(изомерлер- │          │           │           │           │         │

│дин         │          │           │           │           │         │

│суммасы) (*)│          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Дибромхлор- │мкг/куб.дм│  10       │   1       │   10      │  10     │

│метан(*)    │          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Ди(2-этил-  │мкг/куб.дм│   6       │   0,1     │    6      │   6     │

│гексил)-фта-│          │           │           │           │         │

│лат(*)      │          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Линдан(*)   │мкг/куб.дм│   0,5     │   0,2     │    0,5    │   0,5   │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│ПАВ         │мкг/куб.дм│  50       │  50       │   50      │  50     │

│(анионактив-│          │           │           │           │         │

│дүү)(*)     │          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Симазин(*)  │мкг/куб.дм│   0,2     │   0,2     │    0,2    │   0,2   │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Фенолдор    │мкг/куб.м │   0,5     │   0,5     │    0,5    │   0,5   │

│(суммалык)  │          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Формальде-  │мкг/куб.дм│   5       │   5       │    5      │   5     │

│гид(*)      │          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Хлороформ(*)│мкг/куб.дм│  60       │   1       │   60      │  60     │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Төртхлорлуу │мкг/куб.дм│   2       │   1       │    2      │   2     │

│көмүртек (*)│          │           │           │           │         │

└────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┘

Эскертүү:

(*) экспорттолгон жана импорттолгон суулар үчүн көрсөткүчтү аныктоо милдеттүү.

 

 

7-таблица

 

Радиологиялык көрсөткүчтөрдүн уруксат берилген деңгээли

(ашык эмес)

 

┌────────────┬──────────┬───────────────────────┬───────────┬─────────┐

│Көрсөткүчтүн│ Өлчөө    │    Табигый, ичүүчү    │ Табигый   │ Ашкана  │

│аталышы     │ бирдиги  ├───────────┬───────────┤ минерал   │ суусу   │

│(ашпаган)   │          │  биринчи  │  жогорку  │ суу       │         │

│            │          │ категория │ категория │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Суммалык    │Бк/л      │     0,1   │    0,1    │     0,1   │    0,1  │

│альфа-радио-│          │           │           │           │         │

│активдүүлүк │          │           │           │           │         │

│(*)         │          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Суммалык    │Бк/л      │     1,0   │    1,0    │     1,0   │    1,0  │

│бета-радио- │          │           │           │           │         │

│активдүүлүк │          │           │           │           │         │

│(*)         │          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Уран, U 234,│Бк/куб.дм │    45,0   │   45,0    │    90,0   │   45,0  │

│238         │          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Радий,      │Бк/куб.м  │    18,0   │   18,0    │    54,0   │   18,0  │

│Ra 226, 228 │          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Цезий,      │Бк/куб.дм │   600     │  600      │   600     │  600    │

│Cs 134, 137 │          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Стронций,   │Бк/куб.дм │   100     │  100      │   100     │  100    │

│Sr 90       │          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Йод, J 131  │Бк/куб.дм │   500     │  500      │   500     │  500    │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Плутоний,   │Бк/куб.дм │    10,0   │   10,0    │    10,0   │   10,0  │

│Pu 238, 239 │          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Америций,   │Бк/куб.дм │    10,    │   10,     │    10,    │   10,   │

│Am 241      │          │           │           │           │         │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Тритий      │Бк/куб.дм │   100,0   │  100,0    │   100,0   │  100,0  │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│Жалпы инди- │мЗв/жыл   │     0,1   │    0,1    │     0,1   │    0,1  │

│кациялык    │          │           │           │           │         │

│доза        │          │           │           │           │         │

└────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┘

Эскертүү:

(*) Бөтөлкөгө куюлган продукциянын радиациялык коопсуздугун мониторингдегенде жалпы альфа- жана бета-активдүүлүк бир же эки көрсөткүчтөн ашыктыгы аныкталган учурда ушул Техникалык регламенттин талаптарына жана радиациялык коопсуздук ченемдерине ылайык радионуклиддик анализ жүргүзүлөт.

(**) Бөтөлкөгө куюлган продукцияда бир нече радионуклид чогуу бар болсо, калктын нурлануусунун натыйжалык дозасы жылына 10 микрозиверттен (мЗв/жыл) ашпоого тийиш.

 

 

3-тиркеме

 

8-таблица

 

Кыскартылган жана мезгилдүү талдоодо бөтөлкөгө куюлган продукцияны өндүрүштүк контролдоонун

КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

 

┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│         Көрсөткүчтүн аталышы         │      Талдоонун түрлөрү       │

├──────────────────────────────────────┼──────────────┬───────────────┤

│                                      │Кыскартылган  │Кыскартылган   │

│                                      │(ар бир       │мезгилдүү      │

│                                      │партиясында)  │(айына 1       │

│                                      │              │жолудан кем    │

│                                      │              │эмес)          │

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│                  1                   │      2       │       3       │

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│Органолептикалык:                     │              │               │

│- жыты 20 Цельсия градуста;           │      +       │               │

│- 60 Цельсия градуска чейин ысытканда;│      +       │       +       │

│- берген даамы;                       │      +       │               │

│- суутектин көрсөткүчү (pH);          │      +       │               │

│- түсү;                               │              │       +       │

│- боздугу.                            │              │       +       │

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│Микробиологиялык:                     │              │               │

│- ОМЧ 37 Цельсия градус температурада;│      +       │               │

│- ОМЧ 22 Цельсия градус температурада;│              │       +       │

│- жалпы колиформалуу бактериялар;     │      +       │               │

│- глюкозага ыңгайлуу колиформалуу     │      +       │               │

│бактериялар;                          │              │               │

│- Pseudomonas aeruginosa              │              │       +       │

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│Органикалык булгануу көрсөткүчтөрү:   │              │               │

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│- перманганаттык кычкылданышы;        │              │       +       │

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│- жалпы минералдуулугу (кургак        │              │       +       │

│калдык;                               │              │               │

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│- катуулугу                           │      +       │               │

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│Реагенттердин камтылышы: (*)          │              │               │

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│- озон;                               │              │       +       │

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│- күмүш;                              │              │       +       │

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│- йодид-ион;                          │              │       +       │

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│- фторид-ион;                         │              │       +       │

├──────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│- көмүртектин кош оксиди              │              │       +       │

└──────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘

Эскертүү:

(*) технологиялык процессте пайдаланылган конкреттүү реагент канча экени гана аныкталат.

 

 

4-тиркеме

 

9-таблица

 

Бөтөлкөгө куюлган продукциянын коопсуздук көрсөткүчтөрүн мониторингдөө үчүн

КРИТЕРИЙЛЕРДИ ТАНДОО

 

┌─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┬───────────┐

│       Критерийдин аталышы       │Жер      │Иштетилгенден│Даяр       │

│                                 │алдындагы│кийинки      │продукция  │

│                                 │булак    │суу          │           │

├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤

│Суу чыгаргычтын жайгашуусуна     │    +    │             │           │

│гидрогеологиялык мүнөздөмө       │         │             │           │

├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤

│Суулуу горизонттун корголушу     │    +    │             │           │

├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤

│Суу чогулган аймакта жана суу    │    +    │             │           │

│келчү зонасында суу объекттин    │         │             │           │

│булгануу булактары (уулуу жана   │         │             │           │

│диффуздук)                       │         │             │           │

├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤

│Санитардык коргоо зонасынын,     │    +    │             │           │

│биринчи жана экинчи алкактардын  │         │             │           │

│бар экендиги жана аларда         │         │             │           │

│режимдердин сакталышы            │         │             │           │

├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤

│Суу чыгаргычтагы суунун курамы,  │    +    │             │           │

│чекиттик жана диффуздук          │         │             │           │

│булгануусунун көлөмү             │         │             │           │

├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤

│Сырьену иштетүүнүн уруксат       │         │      +      │     +     │

│берилген ыкмалары, сырьену       │         │             │           │

│зыянсыздандыруу ыкмалары         │         │             │           │

├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤

│Акыркы 3 жылдын ичинде өндүрүштүк│    +    │      +      │     +     │

│контролду жүргүзүүнүн            │         │             │           │

│жыйынтыктары                     │         │             │           │

├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤

│Кеңейтилген изилдөөлөрдүн        │    +    │      +      │     +     │

│программасына киргизүү үчүн      │         │             │           │

│көрсөткүчтөрдүн тизмеси          │         │             │           │

└─────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┴───────────┘

Эскертүү: "+" тийиштүү рубрикага киргизүүгө сунушталчу маалымат.