Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 29-ноябрындагы
№741 токтому менен
бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматындагы мамлекеттик административдик
кызматтын бош орунун ээлөө үчүн конкурс өткөрүү жөнүндө
УБАКТЫЛУУ ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн
2012-жылдын 11-июнундагы №392, 2014-жылдын 2-июлундагы № 366, 2014-жылдын 31-июлу № 428
токтомдорунун редакциясына ылайык)

Бул Жобо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматындагы мамлекеттик административдик кызматтын бош орундарын ээлөө үчүн конкурс өткөрүүнүн (мындан ары - конкурс) шарттарын жана тартибин аныктайт.

Конкурс Кыргыз Республикасынын жарандарынын жөндөмүнө жана кесиптик даярдыгына жараша мамлекеттик кызматка кирүүдөгү конституциялык тең укуктуулугун камсыз кылат.

1. Негизги жоболор

1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматындагы мамлекеттик административдик кызматтын бош орунун (мындан ары - мамлекеттик административдик кызмат оруну) ээлөө ушул Жобого ылайык конкурс өткөрүү жолу менен жүргүзүлөт.

2. Мамлекеттик административдик кызматтын бош оруну - бул мамлекеттик кызматкер дайындалбаган бош штаттык бирдик.

3. Мамлекеттик административдик кызматтын бош орунуна болгон конкурстун катышуучусу - ушул Жободо белгиленген тартипте конкурска катышууга уруксат берилген жана конкурска катышуу үчүн арызын жазган адам.

4. Конкурс өткөрүүнүн максаты - ээлей турган кызмат орунунун квалификациялык талаптарына туура келген, билимин, иш тажрыйбасын, кесиптик жана жалпы билимин, ишкердик сапатын, ошондой эле талапкердин мотивациясын (максаттарын) кошуп алганда, жогорку деңгээлде даярдыгы бар талапкерди тандап алуу.

5. Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын квалификациялык талаптарына мамлекеттик административдик кызмат орундарынын категориялары менен топторун эсепке алуу менен эмгек стажы жана адистиги жана тиешелүү кесиптик тажрыйбасы боюнча кесиптик билиминин деңгээли жана багыты киргизилет.

Мамлекеттик органдар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген Мамлекеттик административдик кызмат орундарына типтүү талаптардын негизинде (мындан ары - квалификациялык типтүү талаптар) штаттык тизимде каралган мамлекеттик административдик кызмат орундарына карата квалификациялык талаптарды мамлекеттик кызматтын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) менен макулдашып, иштеп чыгышат жана бекитишет.

6. Мамлекеттик кызматка талапкерлерди тандап алуу боюнча мамлекеттик органдардын иштерин координациялоону, усулдук жана консультативдик жардам берүүнү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ишке ашырат.

7. Мамлекеттик органдардагы мамлекеттик административдик бош кызмат орундарына талапкерлерди тестирлөөдөн өткөрүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Тестирлөө борборлорунда жана алардын филиалдарында (мындан ары - Тестирлөө борбору) жүргүзүлөт.

2. Конкурс өткөрүүнүн шарттары жана тартиби

8. Мамлекеттик административдик кызматтын бош оруну пайда болгондо мамлекеттик органдын статс-катчысы ал туурасында кат жүзүндө үч жумушчу күндүн ичинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга билдириши керек.

Мамлекеттик органдын аймактык бөлүмдөрүндө мамлекеттик административдик кызматтын бош орундары пайда болгондо аймактык бөлүмдүн жетекчиси ал туурасында мамлекеттик органдын статс-катчысына жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык өкүлчүлүгүнө билдирет.

Статс-катчылык кызмат оруну уюшулбаган мамлекеттик органдарда ушул Жободо каралган статс-катчынын ыйгарым укуктарын аткаруу ошол органдардын аппарат жетекчилерине жүктөлөт.

9. Конкурс мамлекеттик орган тарабынан мамлекеттик административдик кызматтын бош оруну пайда болгондон кийин бир айдын ичинде жарыяланат.

10. Биринчи кезекте мамлекеттик органдын кадрдык ички резервинде турушкан жана мамлекеттик административдик кызматынын бош оруну талап кылган тиешелүү квалификациялык талаптарга туура келген адамдар үчүн ички конкурс уюштурулат.

Ички конкурсту өткөрүү жөнүндө статс-катчынын (аппарат жетекчисинин) сунушу боюнча мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу чыгарылат.

11. Мамлекеттик органдын ички кадрлар резерви түздөн-түз ушул мамлекеттик органда мамлекеттик административдик кызмат орундарында иштешкен жана аттестациянын натыйжасында кызматынан жогорулоого сунушталган кызматкерлерден, ошондой эле мурунку өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча резервге киргизүүгө сунушталгандардан түзүлүп, мамлекеттик органдын статс-катчысынын (аппарат жетекчисинин) сунушу боюнча мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

12. Эгер ички конкурс ички резервде турган катышуучулардын баш тарткандарынан улам болбой калганда, же конкурстан өткөн адам кызмат орунуна дайындалбай, ошондой эле ички резервде квалификациялык талап кылынган тиешелүү кесиптеги талапкерлер жок болгондо, конкурс Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматынын Улуттук кадрлар резервинде тургандардын (мындан ары - Улуттук резерв) катышуусунда өткөрүлөт.

Улуттук резервде турушкан талапкерлерден квалификациялык талаптарга жооп бергендери жок болсо же Улуттук резервде турушкан адамдар конкурска катышуудан баш тартышканда, анда ачык конкурс өткөрүлөт, ага Кыргыз Республикасынын бардык жарандары, анын ичинде ички жана Улуттук резервде турушкан адамдар да катышууга укуктуу.

Улуттук резервде турушкан адамдар негизги тест боюнча тестирлөөдөн бошотулушат, ал эми предметтик тест жана аңгемелешүүдөн жалпы негизде өтүшөт.

13. Ачык конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруу мамлекеттик орган тарабынан жалпыга маалымдоо каражаттарында жайгаштырылат. Ушул эле кулактандыруулар кошумча башка жалпыга маалымдоо каражаттарында жана мамлекеттик органдардын Интернет тарамындагы веб-сайттарында да жайгаштырылышы мүмкүн.

14. Ачык конкурс жөнүндө кулактандырууда төмөнкүдөй маалыматтар жайгаштырылышы керек:

- мамлекеттик органдын аталышы жана юридикалык дареги;

- мамлекеттик административдик бош кызмат орунунун аталышы;

- мамлекеттик административдик бош кызмат орунуна карата коюлган квалификациялык талаптар;

- ушул кызмат оруну үчүн функционалдык кызматтык милдеттер;

- конкурска катышууга керектүү документтердин тизмеси;

- документтерди кабыл алуучу жайдын орду жана кабыл алуу мөөнөтү.

Документтер эки жумадан тартып төрт жумага чейинки мөөнөттө кабыл алынат.

Кулактандырылууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген кошумча маалыматтар да жайгаштырылышы мүмкүн.

Бир жыныстагы адамдар үчүн конкурс жарыялоого жол берилбейт.

Конкурстун катышуучуларынын документтерин карап чыгуу, документтер кабыл алынгандан кийин бир жумадан кечиктирилбестен өткөрүлөт.

15. Мамлекеттик административдик бош кызмат орунун ээлөө үчүн конкурска 21 жашка чыккан, ушул мамлекеттик административдик бош кызмат орунун ээлөөгө зарыл болгон, белгиленген квалификациялык талаптарга жооп берген Кыргыз Республикасынын жарандары катыша алышат.

16. Жарандын конкурска катышуусуна төмөнкү учурларда жол берилбейт:

- соттун чечими менен жумушка жараксыз деп табылганда;

- мыйзамдуу күчүнө кирген сот чечими менен белгилүү мөөнөткө мамлекеттик кызматтын мамлекеттик кызмат орунун ээлөөгө укугу жок деп табылганда;

- эгер, анын келечектеги мамлекеттик кызматы андагы түздөн-түз кол алдында же ошого баш ийген адамдар менен бирине-бири баш ийген жакын туугандыкта (ата-энеси, аялы-күйөөсү, бир туугандары, карындаштары, сиңдилери, уулдары, кыздары) болсо;

- мамлекеттик административдик бош кызмат орунун ээлөө үчүн керектүү делген белгиленген квалификациялык талаптарга туура келбей калганда.

17. Конкурс бир катар ырааттуу этаптардан турат:

- мамлекеттик органдын жетекчисинин ички конкурс өткөрүү жөнүндө же Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардан конкурс өткөрүү жөнүндө буйругун чыгаруудан;

- ачык конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандырууну жарыялоо;

- конкурска катышууну каалаган жарандардан документтерин кабыл алуудан;

- конкурстун катышуучуларынын документтеринин мамлекеттик административдик кызматтын белгиленген квалификациялык талаптарына туура келишин кароодон;

- мамлекеттик административдик кызматтын бош орундарына талапкерлерди Тестирлөө борборунда же анын филиалдарында негизги жана предметтик тесттен өткөрүү. Предметтик тесттер конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандыруунун текстинде көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмегине ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан түзүлөт. Предметтик тесттер мамлекеттик органдар бекитишкен ар бир кызмат оруну боюнча квалификациялык талаптарга жана кызматтык милдеттерге ылайык келүүсү керек. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болжолдуу предметтик тесттерди жооптордун варианттарын көрсөтпөстөн, мамлекеттик органдарга өздөрүнүн веб-сайттарында жарыялоо үчүн жиберет;

- талапкерлер менен аңгемелешүү.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 31-июлу № 428 токтомунун редакциясына ылайык)

 

3. Аттестациялык-конкурстук комиссия

 

18. Мамлекеттик административдик кызматтын бош орунуна конкурс өткөрүү үчүн мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен аттестациялык-конкурстук комиссия түзүлөт.

Мамлекеттик органдын ведомстволук же аймактык бөлүмдөрүндө аттестациялык-конкурстук комиссия түзүлүшү мүмкүн, анын курамы мамлекеттик кызматкерлерди кызматка дайындоого жана кызматтан бошотууга ыйгарым укуктуу жетекчи тарабынан (мамлекеттик органдын статс-катчысы менен макулдашуу боюнча) бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы №392 токтомунун редакциясына ылайык)

19. Мамлекеттик органдын аттестациялык-конкурстук комиссиясынын түзүмү жана курамы:

- аттестациялык-конкурстук комиссиянын төрагасы - мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси), эгерде статс-катчынын (аппарат жетекчисинин) оруну бош болуп калса, мамлекеттик административдик кызматтын бош оорунун ээлөөгө конкурс өткөрүү боюнча конкурстун төрагасы мамлекеттик органдын мамлекеттик кызматкерин, мамлекеттик органдын жетекчиси аныктаган комиссиянын мүчөлөрүнүн бирин дайындайт. Мамлекеттик органдын ведомстволук же аймактык бөлүмдөрүнүн аттестациялык-конкурстук комиссиясынын төрагалыгына мамлекеттик органдын ведомстволук же аймактык бөлүмүнүн жетекчиси тарабынан аныкталган (мамлекеттик органдын статс-катчысы менен макулдашуу боюнча) мамлекеттик кызматкер - комиссиянын мүчөлөрүнүн бири дайындалат;

- аттестациялык-конкурстук комиссиянын катчысы - мамлекеттик органдын мамлекеттик кызматкери;:

- аттестациялык-конкурстук комиссиянын мүчөлөрү!

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлү;

- мамлекеттик органдын адеп боюнча комиссиясынын төрагасы;

- жарандык коом институтунун, (же эксперттик жамааттын, бизнес ассоциациялардын) тиешелүү тармактык багыттагы өкүлдөрү;

- кызматчыларды башкаруу жана юридикалык кызматтын жетекчилери (адистери);

- мамлекеттик органдын башка түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери (адистери);

Аттестациялык-конкурстук комиссиянын курамына мамлекеттик административдик кызмат орундарын ээлешкен мамлекеттик кызматкерлер да киргизилет. Комиссиянын жок мүчөлөрүнүн ордуна башкалардын келүүсүнө жол берилбейт.

Мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин административдик кызматтарынын бош орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүүдө аттестациялык-конкурстук комиссиянын курамына жергиликтүү мамлекеттик органдын башчысы, республикалык маанидеги шаарлардын мэрлери (же алардын өкүлдөрү) киргизилет.

 (КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы №392 токтомунун редакциясына ылайык)

20. Иш-аракеттердин атайын түрлөрү боюнча кесиптик атайын билимдерин аныктоону өткөрүү үчүн аттестациялык-конкурстук комиссия эксперттерди тартышы мүмкүн. Эксперттердин тыянагы протокол менен бекитилет.

21. Конкурс өткөрүүдө аттестациялык-конкурстук комиссия:

- конкурс өткөрүүнүн мөөнөтүн жана анын ишинин регламентин аныктайт;

- конкурстун катышуучулары тапшырган документтерди карап чыгышат жана тестирлөөгө киргизүү жөнүндө чечим кабыл алат;

- конкурстун катышуучулары менен аңгемелешет;

- тандап алынган талапкерлерди бош кызмат орунуна дайындоо сунушу жөнүндө чечим кабыл алат;

- айрым жогорку көрсөткүчтөргө жетишип, бирок бош кызмат орунуна дайындоого сунуш кылынбаган талапкерлерди мамлекеттик органдын ички кадрлар резервине киргизүү чечимин кабыл алышы мүмкүн.

- конкурстун катышуучуларына тестирлөө жана аңгемелешүү өткөрүү жери, датасы жана убактысы жөнүндө кабарлайт

22. Кызматчыларды башкаруу кызматы:

- административдик кызматтын бош орундарын ээлөөгө талаптанган жарандардан документтерди кабыл алууну ишке ашырат;

- мамлекеттик административдик бош кызмат орунуна талапкер жарандарды конкурс өткөрүүнүн шарттары менен тааныштырат;

- документтерди иштеп чыгат жана аттестациялык-конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнө даярдап берет;

- тестирлөөнүн катышуучуларынын тизмесин түзөт;

- тестирлөөгө карата конкурстун катышуучуларынын арыздарын даярдайт;

- конкурс өткөрүлгөнгө чейинки беш күндүн ичинде тестирлөөнүн катышуучуларына конкурс (тестирлөө жана аңгемелешүү) өткөрүлчү жайды, анын датасы менен убактысын кабарлайт;

- Тестирлөө борборуна конкурстун катышуучуларын каттоого көмөктөшөт.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы №392 токтомунун редакциясына ылайык)

23. Мамлекеттик орган:

- (экинчи абзац КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 31-июлундагы № 428 токтомуна ылайык күчүн жоготту);

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга конкурстун катышуучуларын тестирлөө боюнча өтүнмө берет;

- мамлекеттик органдын байкоочусу катары тестирлөөгө катышуу жана протоколго кол коюу үчүн аттестациялык-конкурстук комиссиянын мүчөсүн жөнөтөт;

- мамлекеттик органдын ишин теске салган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмегин, ошондой эле ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан алган болжолдуу предметтик тесттерди жооптордун варианттарын көрсөтпөстөн веб-сайтына жарыялайт. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмеги конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандыруунун текстинде көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмеги менен бирдей болушу жана ар бир кызмат оруну боюнча квалификациялык талаптарга жана кызматтык милдеттерге ылайык келиши керек.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы №392, 2014-жылдын 31-июлундагы № 428 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

4. Документтерди кабыл алуу жана карап чыгуу

24. Конкурска катышуу үчүн керектүү документтер төмөнкүлөрдү камтыйт:

- өз арызын, кадрларды каттоо баракчасын, сүрөттөрүн;

- паспортун же ким экендигин тастыктаган башка документин (паспортунун же ким экендигин тастыктаган документтеринин түп нускасын конкурска келгенде өзү көрсөтөт) көчүрмөсүн;

- керектүү кесиптик билими, эмгек стажы жана квалификациясы жөнүндө документтерин (эмгек китепчесинин, билими жөнүндө квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги кызматчыларды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт);

- мурунку иштеген жеринен сунуш каттарын (мамлекеттик органдын талабы боюнча).

- соттуулугу жоктугу жөнүндө маалымкат.

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарды конкурска катыштырууга жол берилбейт.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 2-июлундагы № 366 токтомунун редакциясына ылайык)

25. Конкурска катышууга кеткен чыгымдарды (конкурс өтүүчү жерге чейин келип жана кайра кеткен жол кирелерди, жашай турган жайды ижарага алууну, анда жашоонун, бардык түрдөгү байланыштык тейлөөлөрдү пайдаланууну) жарандар өз эсебинен төлөшөт.

26. Документтер алынып бүткөндөн кийин конкурстун катышуучуларынын документтерин кароону аттестациялык-конкурстук комиссия ишке ашырат.

27. Берилген документтерди талдоонун негизинде комиссия тиешелүү мамлекеттик административдик кызматтардын бош орунуна белгиленген квалификациялык талаптарга туура келээрин жана конкурстун катышуучуларын тестирлөөгө катыштыруу боюнча чечимин кабыл алат.

5. Талапкерлердин жалпы жана кесиптик билимин, көндүмдөрүн жана жөндөмүн текшерүү

28. Талапкерлердин жалпы жана кесиптик билимдерин жана жөндөмдөрүн текшерүү компьютердик тестирлөө түрүндө Тестирлөө борборунда өткөрүлөт.

Тестирлөөнүн максаты жалпы билимин жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу жана мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды, ошондой эле мамлекеттик органдардын уюштурулушу жана иштөө багыттарын билишин аныктоо болуп эсептелет.

Жалпы билимин текшерүү негизги тесттер боюнча тестирлөө түрүндө жүргүзүлөт. Талапкерлердин кесиптик билимин жана жөндөмдөрүн текшерүү предметтик тесттер аркылуу бааланат.

29. Негизги жана предметтик тесттердин суроолорунун санын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аныктайт. Негизги жана предметтик тесттер мамлекеттик жана расмий тилдерде түзүлөт.

Тесттин негизги түрү боюнча тестирлөө, мамлекеттик органдын ички кадрлар резервинде жана Улуттук резервде тургандарды кошпогондо, конкурстун бардык катышуучулары үчүн милдеттүү болуп эсептелет. Предметтик тесттерде болсо тестирлөөнүн катышуучуларынын атайын багыттагы билимдерин аныктоочу суроолор камтылган.

Тестирлөөнүн натыйжалары протокол түрүндө түзүлөт жана Тестирлөө борбору аны мамлекеттик органдын аттестациялык-конкурстук комиссиясынын өкүлүнө тапшырат.

30. Мамлекеттик административдик кызмат орунунун функционалдык милдеттерин аткаруу менен байланышкан маселелер боюнча атайын билимдерин жана жөндөмдөрүн аныктоо үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашып, мамлекеттик орган тажрыйбалык тапшырмаларды пайдаланышы мүмкүн.

31. Аңгемелешүүгө төмөнкүлөр киргизилет:

- мамлекеттик органдын статс-катчысынын кызмат ордуна компьютердик тесттен өтүүдө жана практикалык тапшырмаларды чечүүдө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сунушу боюнча Мамлекеттик кызмат боюнча кеңеш тарабынан белгиленген өтүү маанисинен кем эмес баа алган талапкерлер;

- калган администрациялык мамлекеттик кызмат орундарына компьютердик тесттен өтүүдө (жана практикалык тапшырмаларды чечүүдө) жалпы баллдын суммасынын 50 пайызынан кем эмес деңгээлде белгиленген өтүү маанисинен кем эмес баа алган талапкерлер.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы №392 токтомунун редакциясына ылайык)

 

6. Талапкерлер менен аңгемелешүү

32. Аңгемелешүүнүн жүрүшүндө талапкерлердин адамдык жана кесиптик сапаттары жана алардын келечектеги кызматы туурасындагы түшүнүктөрү, күткөн максаты жана жүйөлөрү аныкталат.

Талапкерлер менен аңгемелешүүнү өткөрүү үчүн суроолордун тизмеси ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан иштелип чыгылат.

Бир эле орундагы кызматка талапкер болгондорго бирдей суроолор берилет. Мамлекеттик административдик бош кызмат орунун ээлөөгө тиешелүү башка шарттарды аныктоо керек болгон учурда, башка да кошумча суроолор берилиши мүмкүн.

Ачык конкурс өткөрүү учурунда аттестациялык-конкурстук комиссия тарабынан аңгемелешүү видео жазууга түшүрүлөт.

Конкурстун катышуучусунун өтүнүчү боюнча үч күндүн ичинде видео жазуунун ага тиешелүү бөлүгүнүн көчүрмөсү же толук жазуу берилет.

Аңгемелешүүнүн видео жазуусу мамлекеттик органдын кызматкерлерди башкаруу кызматында бир жыл сакталууга тийиш.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы №392 токтомунун редакциясына ылайык)

33. Аңгемелешүүнү жүргүзүүдө аттестациялык-конкурстук комиссия талапкерлердин аңгемелешүүнүн жүрүшүндөгү кесиптик билимин, жөндөмүн жана көндүмдөрүн текшерүүнүн натыйжаларына таянат, ошол эле учурда талапкерлердин жеке моралдык-адептик, кесиптик сапаттары да эсепке алынат.

34. Аттестациялык-конкурстук комиссиянын чечими анын жыйынга катышып жаткан мүчөлөрүнүн добушунун санынын көпчүлүк жөнөкөй добуш берүүсү аркылуу кабыл алынат.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы №392 токтомунун редакциясына ылайык)

35. Эгер талапкерлер бирдей добуш алып калышканда, чечимди аттестациялык-конкурстук комиссиянын төрагасы кабыл алат. Эгер эки башка жыныстагы талапкерлер бирдей добуш алып калышса (калктын полиэтникалык курамына карата), анда аттестациялык-конкурстук комиссия мамлекеттик органдагы ошол кызмат тобунда кайсы жыныстагы кызматкерлер аз болсо, ошол жыныстагы талапкерди сунуштайт.

36. Өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча аттестациялык-конкурстук комиссиянын чечими талапкердин катышуусусуз кабыл алынат. Конкурстун жыйынтыгы конкурсанттарга түздөн-түз ал аяктагандан кийин жарыяланат, ошондой эле конкурстун жыйынтыгы боюнча аттестациялык-конкурстук комиссия тарабынан сунуш кылынган адамды мамлекеттик административдик кызмат орунга дайындоо жөнүндө буйрук чыккандан кийин 3 иш күндүн ичинде ал буйрук мамлекеттик органдын веб-сайтында жайгаштырылат.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы №392, 2014-жылдын 31-июлундагы № 428 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

37. Аттестациялык-конкурстук комиссиянын чечими жыйынга курамынын кеминде үчтөн экиси катышкан учурда мыйзамдуу деп табылат.

38. Конкурстук тандап алуунун натыйжасы протокол түрүндө түзүлүп, ага жыйынга катышкан төрага, секретары жана комиссиянын мүчөлөрү кол коюшат. Протоколдун көчүрмөсүн аттестациялык-конкурстук комиссиянын секретары үч күндөн кечиктирбестен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жиберет. Мамлекеттик органдын ведомстволук же аймактык бөлүмдөрү тарабынан конкурс өткөрүлгөн учурда протоколдун көчүрмөсү аттестациялык-конкурстук комиссиянын катчысы тарабынан мамлекеттик органдын статс-катчысына үч жумушчу күндөн кечиктирилбестен жиберилет.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы №392 токтомунун редакциясына ылайык)

39. Мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) үч күндөн кечиктирбестен мамлекеттик органдын жетекчисине конкурстан ийгиликтүү өткөн адамды бош кызмат ордуна дайындоо жөнүндө сунуш киргизүүгө милдеттүү.

Мамлекеттик органдын жетекчиси аттестациялык-конкурстук комиссия конкурстун жыйынтыгы боюнча сунуштаган, статс-катчы (аппарат жетекчиси) үч жумушчу күндүн ичинде сунуш кылган адамды дайындоо жөнүндө буйрук чыгарат. Ошол адамдын кызматка дайындалгандыгы жөнүндө буйруктун көчүрмөсү беш күн ичинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтүлөт.

Мамлекеттик органдын ведомстволук же аймактык бөлүмдөрү тарабынан конкурс өткөрүлгөн учурда мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) протоколдун көчүрмөсүн алгандан кийин үч жумушчу күндөн кечиктирбестен конкурстан ийгиликтүү өткөн адамды дайындоо жөнүндө сунушту төмөнкүлөргө киргизүүгө милдеттүү:

мамлекеттик органдын жетекчисине  - анын кадрлар номенклатурасына тиешелүү бош кызмат ордуна;

мамлекеттик органдын ведомстволук же аймактык бөлүмүнүн жетекчисине  - анын кадрлар номенклатурасына тиешелүү бош кызмат ордуна.

Республикалык маанидеги шаардын, райондун чек арасынын чегинде мамлекеттик органдын аймактык бөлүнүшүнүн жетекчисинин бош кызмат ордун ээлөөгө өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) конкурстан ийгиликтүү өткөн талапкер жөнүндө маалыматты макулдашуу үчүн республикалык маанидеги шаардын мэрине, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысы - райондун акимине бир жумушчу күндөн кечиктирбестен жиберет.

Республикалык маанидеги шаардын мэри, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысы - райондун акими конкурстан ийгиликтүү өткөн талапкерди дайындоого макул болгондугу жөнүндө чечимин жазуу жүзүндө мамлекеттик органдын статс-катчысына (аппарат жетекчисине) эки жумушчу күндүн ичинде жиберет.

Республикалык маанидеги шаардын мэринен, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысынан - райондун акиминен конкурстан ийгиликтүү өткөн талапкерди дайындоого макулдук алгандан кийин мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) бир жумушчу күндөн кечиктирбестен мамлекеттик органдын жетекчисине аны дайындоо жөнүндө сунуштама киргизет.

Республикалык маанидеги шаардын мэри, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысы - райондун акими конкурстан ийгиликтүү өткөн талапкерди дайындоого макул болбогон учурда акыркы чечим Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кабыл алынат.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы №392, 2014-жылдын 2-июлундагы № 366 токтомдорунун редакциясына ылайык)

40. Мамлекеттик органдын жетекчиси талапкерди сунуштоодо "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана ушул Жободо белгиленген конкурстук тандап алуунун жол-жоболору бузулган фактылар аныкталган учурда сунушталган талапкерди колдобой коюшу мүмкүн.

41. Эгер ачык конкурс өткөрүүнүн натыйжасында бош орунду ээлөө үчүн жарыяланган мамлекеттик административдик кызматтын бош орунуна коюлган талаптарга туура келген талапкер аныкталбаса, анда мамлекеттик органдын жетекчиси кайталап конкурс өткөрүү чечимин кабыл алышы мүмкүн.

42. Конкурстун жыйынтыгы боюнча компьютердик тестирлөөдөн (жана практикалык тапшырмаларды чечүүдөн) өтүүдө баллдын жалпы санынан 75 пайызынан кем эмес алган, бирок бош орунга дайындоого сунушталбаган талапкерлер аттестациялык-конкурстук комиссия тарабынан мамлекеттик органдын кадрдык ички резервине киргизүү үчүн сунушталат.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы №392 токтомунун редакциясына ылайык)

43. Конкурс өткөрүүгө байланышкан талаштарды ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган карайт.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими менен макул болбогон учурда талаш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечилет.