Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 29-ноябрындагы
№741 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик административдик кызматынын бош орундарын ээлөөгө талапкерлерди жана мамлекеттик кызматчыларды тесттен өткөрүүнүн тартиби жөнүндө
УБАКТЫЛУУ ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 31-июлу № 428 токтомунун редакциясына ылайык)

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Бул Жобо "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарындагы мамлекеттик административдик кызмат орундарын ээлешкен мамлекеттик кызматчыларды жана мамлекеттик административдик кызматтын бош орундарын ээлөөгө талапкерлерди (мындан ары - тестирлөөнүн катышуучулары) тесттен, аттестациядан жана квалификациялык конкурстан өткөрүүнүн тартибин белгилейт.

2. Тестирлөө тестирлөөнүн катышуучуларынын кесиптик даярдыгын, квалификациясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билишин калыс жана ачык баалоо максатында жүргүзүлөт.

3. Тестирлөө мамлекеттик кызматчыларды конкурс жолу менен тандап алуунун, аттестациялоонун курамдык бөлүгү болуп саналат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башкача учурларда да колдонулат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 31-июлу № 428 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Тестирлөөнү өткөрүүнүн калыстыгы шарттардын, убакыттын, жыйынтыктарды санап чыгуунун, тесттик суроолордун бирдейлиги менен камсыз кылынат.

5. Мамлекеттик кызматчыларды жана мамлекеттик административдик кызматтын бош орундарын ээлөөгө талапкерлерди тестирлөө, аттестациядан жана квалификациялык конкурстан өткөрүү мамлекеттик кызматтын ыйгарым укуктуу органынын (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) Тестирлөө борборунда өткөрүлөт.

Тестирлөө компьютерди пайдалануу менен ишке ашат.

2. Тесттердин түрлөрү

 

6. Мамлекеттик кызматчыларды жана мамлекеттик административдик кызматтын бош орундарын ээлөөгө талапкерлерди тестирлөө үчүн тесттин эки түрү колдонулат: мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган негизги тест жана предметтик тесттер. Жетекчилик категориясындагылар үчүн алардын логикалык ойлонуу жөндөмдүүлүгүн аныктоочу жана психологиялык тесттер, менеджмент жана адам ресурстарын башкаруу боюнча суроолор колдонулушу мүмкүн.

7. Негизги тесттин мазмууну мамлекеттик башкаруу жана мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тууралуу билимди жалпы баалоону камтыйт.

8. Предметтик тесттер катышуучулардын атайын багыттагы билимдерин аныктоо үчүн тапшырмаларды камтыйт. Тестирлөөнүн бул түрүндөгү тесттер белгилүү кызмат орунуна, келечектеги ишинин багытына жана атайын билимине карата квалификациялык талаптарды эске алуу менен жүргүзүлөт.

9. Негизги жана предметтик тесттер боюнча тестирлөө конкурстук тандап алууда, аттестация өткөрүүдө (ички жана Улуттук кадрлар резервинде турушкан адамдардын негизги тесттерди тапшырганын кошпогондо) милдеттүү болуп эсептелет.

Предметтик тесттерди түзүү мамлекеттик органдар менен макулдашуу боюнча жүргүзүлөт (5 жана 6-тиркемелер).

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 31-июлу № 428 токтомунун редакциясына ылайык)

10. Тесттик суроолордун негиздерин иштеп чыгуу, түзүү жана аны жаңыртып туруу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан тиешелүү адистерди тартуу менен ишке ашырылат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 31-июлу № 428 токтомунун редакциясына ылайык)

11. Тесттеги суроолордун саны, алардын татаалдык деңгээли, туура жоопторду аныктоонун усулдуктары ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталат.

 

3. Тестирлөөнү уюштуруудагы мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын функциялары

 

12. Тестирлөөнү уюштуруудагы мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын функциялары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- Тестирлөө борборун жана анын филиалдарын уУКРдык жана материалдык-техникалык камсыздоо;

- Тестирлөө борборун жана анын филиалдарын маалыматтык-техникалык жактан колдоо;

- республиканын калкын жана жер-жерлердеги башкаруу органдарды тестирлөө, тестирлөөнү өткөрүүнүн тартиби жана жол-жоболорунун эрежелери жөнүндө маалыматтар жана башка өткөрүлчү өнөктүктүн ачык жана калыс болушун камсыз кылган башка маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттары (мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын веб-сайты) аркылуу камсыздоо;

- негизги тест үчүн болжолдуу тесттик суроолорду мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын сайтында жайгаштыруу;

- тестирлөөнү даярдоонун, уюштуруунун жана өткөрүүнүн процессине жалпы мониторинг жүргүзүү;

- тестирлөөнү талдап чыгуунун, тариздөөнүн жана анын жыйынтыгын берүүнүн тартибин аныктоо.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 31-июлу № 428 токтомунун редакциясына ылайык)

 

4. Тестирлөөнү уюштуруудагы мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын аймактык өкүлчүлүктөрүнүн функциялары

 

13. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык өкүлчүлүктөрүнүн тестирлөөнү уюштуруудагы функциялары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- тестирлөөнү өткөрүү үчүн VP№-каналы боюнча байланышты камсыз кылуу;

- мамлекеттик органдардан тестирлөө өткөрүү үчүн (3-тиркеме) тесттен өткөрүү үчүн өтүнмөлөрдү кабыл алуу жана жалпы өтүнмөлөрдү түзүү (4-тиркеме);

- Тестирлөө борборуна катышуучулардын тизмеси жазылган жалпы өтүнмөнүн (кагаздагы жана электрондук версиясы менен) тестирлөө өткөрүүгө чейин кеминде үч күндөн мурда жөнөтүү. Тестирлөө өткөрүү үчүн адамдардын тизмеси мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган бекиткен форма менен түзүлөт;

- тестирлөөнүн катышуучуларын каттоодон өткөрүү;

- Тестирлөө борборуна, тестирлөө башталганга чейин катышуучулардын келүү баракчасын, тестирлөө аяктагандан кийин шифрди (кодду) каттоо баракчасын жөнөтүү (1-тиркеме);

- мамлекеттик органдын өкүлүнө тесттин натыйжалары жазылган протоколду тапшыруу (2-тиркеме).

14. Протоколго жетекчи (жетекчинин орун басары) же мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын аймактык өкүлчүлүгү, Тестирлөө борборунун администратору, мамлекеттик органдын өкүлү кол коет.

 

5. Тестирлөө борборунун функциялары

 

15. Тестирлөө борборунун тестирлөөнү уюштуруу боюнча функциялары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- тесттик суроолордун базасын иштеп чыгуу, түзүү жана жаңылап туруу;

- негизги тесттик суроолорду бекитүү;

- (төртүнчү абзац КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 31-июлундагы № 428 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- тестирлөө өткөрүү жөнүндө мамлекеттик органдардан түшкөн өтүнмөлөр боюнча тестирлөөнүн графигин түзүү;

- тестирлөөнүн катышуучуларын каттоону ишке ашыруу;

- тестирлөөнүн катышуучуларына тестирлөө тутумуна кирүү үчүн шифрлерди (коддорду) берүү;

- негизги жана предметтик тесттер боюнча тестирлөө өткөрүү;

- тестирлөөнүн натыйжаларын иштеп чыгуу жана тестирлөөнүн протоколун түзүү;

- тестирлөөнүн натыйжаларын мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө берүү;

- тестирлөөнүн натыйжаларын Тестирлөө борборунун филиалдарына берүү.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 31-июлу № 428 токтомунун редакциясына ылайык)

 

6. Тестирлөөнүн уюштуруудагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын функциялары

 

16. Тестирлөөнү даярдоодогу жана өткөрүүдөгү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын функциялары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- мамлекеттик административдик кызматтардын бош орундарын ээлөөгө талапкерлерди тандап алуунун алгачкы иштерин ишке ашыруу, ошондой эле аттестацияланууга жана квалификациялык конкурстан өтүүгө тиешелүү мамлекеттик кызматчыларды даярдоо;

- тестирлөөгө катыша тургандардын тизмесин түзүү жана бекитүү, тестирлөөнү өткөрүү үчүн өтүнмөнү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган белгилеген форма боюнча боло турган тестирлөө күнүнөн кеминде 7 күн мурда мамлекеттик ыйгарым укуктуу органга кабарлоо. Тестирлөө өткөрүү боюнча өтүнмөгө тестирлөөгө катышуучулардын тизмеси жана аттестациялык-конкурстук комиссиянын мүчөлөрү кол койгон аттестациялык-конкурстук комиссиянын протоколунун көчүрмөсү тиркелет;

- мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган менен макулдашылгандан кийин тестирлөө өткөрүлчү жер жана анын убактысы жөнүндө тестирлөөнүн катышуучуларын маалымдоо;

- (бешинчи абзац КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 31-июлундагы № 428 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- мамлекеттик органдын ишин теске салган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмегин, ошондой эле предметтик тест үчүн болжолдуу тесттерди жооптордун варианттарын көрсөтпөстөн мамлекеттик органдын веб-сайтына жайгаштыруу;

- предметтик тесттерди түзүү үчүн Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмегин макулдашуу. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмеги конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандыруунун текстинде көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмегине бирдей болушу зарыл жана ар бир кызмат оруну боюнча квалификациялык талаптарга жана кызматтык милдеттерге ылайык келүүсү керек;

- мамлекеттик органдын персонал менен иштөө боюнча түзүмдүк бөлүмдүн кызматкерин - аттестациялык-конкурстук комиссиянын мүчөсүн мамлекеттик органдын байкоочусу катары тестирлөөгө катышуу жана тестирлөөнүн протоколдорун алуу үчүн жиберүү;

- тестирлөөнүн катышуучуларын каттоодо Тестирлөө борборуна көмөк көрсөтүү.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 31-июлу № 428 токтомунун редакциясына ылайык)

 

7. Тестирлөөдөн өтүүнүн тартиби жана шарттары

 

17. Тестирлөө өткөрүлчү жай тестирлөөнүн катышуучулары үчүн ыңгайлуу жерде жайгашканы шартка ылайык келет.

Тестирлөө башталганга чейин администратор бардык керектүү материалдарды даярдап жана текшерип чыгууга тийиш.

Катышуучуларды каттоо паспорту же башка аскердик билети, айдоочунун күбөлүгү же колдонуудагы кызматтык күбөлүгү болгон учурда гана жүргүзүлөт. Катталгандан кийин тестирлөөнүн катышуучусу тестирлөө тутумуна кирүүгө мүмкүндүк бере турган шифрди (кодду) алат.

18. Тестирлөө башталаардын алдында администратор тестирлөөнүн жүрүшү туурасында катышуучуларга толук жана ар тараптуу нускама берет, компьютердик тестирлөө жол-жобосу боюнча катышуучулардын бардык суроолоруна жооп берет.

19. Ден соолуктары жакшы болбой турган тестирлөөнүн катышуучулары өз абалдары туурасында тестирлөө башталганча администраторго кабарлашы керек. Андай адамды тестирлөөдөн өткөрүү алардын жазуу жүзүндөгү арызынын негизинде мамлекеттик органдын аттестациялык-конкурстук комиссиясынын төрагасынын чечими жана Тестирлөө борборунун макулдугу боюнча башка мөөнөткө жылдырылышы мүмкүн.

20. Тестирлөөнүн эрежесин катышуучу бузган болсо, анда тестирлөөдөн чыгаруу туурасында администратор жана мамлекеттик органдын өкүлү кол койгон протокол түзүлүп, ал талапкер тестирлөөдөн четтетилип коюлушу мүмкүн.

Тестирлөө убагында:

- залдан чыгууга болбойт;

- тесттин башка катышуучулары менен сүйлөшкөнгө болбойт;

- жанына фотоаппарат алууга жана компьютердин мониторундагы тесттик суроолорду сүрөткө тартууга болбойт;

- столдун үстүндөгү ашыкча буюмдарды алып салуу керек (кагаз, сумка, папка);

- уюлдук телефондорду өчүрүү керек.

21. Тестирлөөгө кечигип келишкен катышуучуларга (жүйөлүү себептери болсо, бирок 15 мүнөттөн көп эмес) Тестирлөө борборунун жетекчисинин жана мамлекеттик органдын өкүлүнүн уруксаты менен тесттик тапшырмаларды аткарууга уруксат берилиши мүмкүн.

Жүйөлүү себептери болуп мамлекеттик органдын персонал менен иштөө боюнча түзүмдүк бөлүмү тарабынан тестирлөө күнүн өз убагында билдирбегендиги саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 31-июлу № 428 токтомунун редакциясына ылайык)

22. Тестирлөөнү аткарууга кетчү жалпы убакыт мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталат.

(экинчи абзац КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 31-июлундагы № 428 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

23. Тестирлөө аяктагандан кийин тесттерге катышкан адам фамилиясы коюлган шифрди (кодун) бекемдөө үчүн администраторго барып каттоодон өтүшү керек.

 

8. Талапкерлерге тестирлөөнүн натыйжасын берүү

 

24. Жетишилген баллдардын саны тест аяктаганда автоматтык түрдө аныкталат жана ал ар бир тестирлөөгө катышкандардын компьютеринин экранында пайда болот. Натыйжалары принтерде протокол түрүндө (2-тиркеме) эки нускада чыгарылат жана ага мамлекеттик органдын өкүлү, тестирлөө тутумунун администраторлору кол коет жана Тестирлөө борборунун мөөрү басылат. Протоколдун бир нускасы мамлекеттик органдын өкүлүнө тапшырылып, экинчи нускасы Тестирлөө борборунда калат.

Тестирлөө мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын Тестирлөө Борборунун аймактык өкүлчүлүгүндө өткөрүлгөн учурда протоколго мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын аймактык өкүлчүлүгүнүн, мамлекеттик органдын өкүлдөрү жана Тестирлөө борборунун администратору кол коюшат.

Компьютердик тестирлөөнүн жол-жобосунун ачыктыгын камсыздоо максатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сайтында on-line тартибинде тестирлөөнүн жыйынтыгы жөнүндө толук маалымат жайгаштырылат, анда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- конкурс/аттестация/квалификациялык экзамен өткөрүү боюнча тестирлөө өткөргөн мамлекеттик органдын аталышы;

- тестирлөөнүн катышуучулары - мамлекеттик кызматчылардын ээлеген кызмат оруну (аттестация өткөрүү, квалификациялык экзамен учурунда) жана мамлекеттик административдик бош кызмат орундарын ээлөө сынагына катышкан талапкерлердин аты-жөнү;

- негизги жана предметтик тестирлөө боюнча тестирлөөнүн катышуучуларынын тестирлөөдөн алган баллдарынын натыйжасы;

- тестирлөөнүн жүрүшүндө байкоочу катары катышкан мамлекеттик органдын өкүлүнүн - мамлекеттик органдын аттестациялык-конкурстук комиссиясынын мүчөсүнүн аты-жөнү.

25. Тестирлөөнүн протоколу аттестациялык-конкурстук комиссиянын жыйынынын протоколуна тиркелет жана мамлекеттик органда сакталат.

Тесттин жыйынтыгы жазылган протоколдор Тестирлөө борборунда жана алардын филиалдарында бир жыл бою сакталат.

 

9. Корутунду жоболор

 

26. Жасалма документтер, жалган маалыматтар берген адамды мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган тестирлөөгө киргизбей коюуга, ошондой эле тестирлөөнүн эрежесин бузган болсо тестирлөөнүн натыйжасын жокко чыгарууга укуктуу.

27. Администратор тарабынан тестирлөөнүн тартиби же шарттары бузулган болсо, тестирленүүчү байкаган бузулуулар жөнүндө тестирлөө өткөндөн кийинки үч күндүн ичинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга арыз менен кайрылууга укуктуу. Эгер бузуулар орун алган болсо, анда ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган арыз түшкөндөн кийин бир жумалык мөөнөттө кайталап тестирлөөнү өткөрүү үчүн шарттарды камсыз кылышы керек.

28. Эгер мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган негиздүү себеп бар деп эсептесе, анда катышуучуну кайталап тестирлөөдөн өткөрүүгө укуктуу.

29. Тестирлөөгө байланышкан талаштар мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

Мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын чечими менен келишпеген учурда талаш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечилет.

 

 

1-тиркеме

________________________________________________________________

(мамлекеттик органдын, административдик ведомствонун аталышы)

(мамлекеттик административдик кызматтын бош орундарын

ээлөөгө талапкерлерди/аттестацияны/квалификациялык экзаменди

тапшырууга тийиш болгон мамлекеттик кызматчыларды)

КАТТОО БАРАКЧАСЫ

 

Өткөрүлчү күнү ___________________________________________________

Убактысы _________________________________________________________

┌─┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│№│                   Аты-жөнү                    │        Колу       │

├─┼───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤

│ │                     Кызмат орунунун аталышы                       │

├─┼───────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤

│1│                                               │                   │

├─┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│2│                                               │                   │

├─┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3│                                               │                   │

└─┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

 

2-тиркеме

________________________________________________________________

(мамлекеттик органдын, административдик ведомствонун аталышы)

(мамлекеттик административдик кызматтын бош орундарын

ээлөөгө талапкерлерди/аттестацияны/квалификациялык

экзаменди тапшырууга тийиш болгон мамлекеттик

кызматчыларды) тестирлөөнүн натыйжаларынын

ПРОТОКОЛУ

Өткөрүлчү күнү ___________________________________________________

Убактысы _________________________________________________________

Тестирлөөнүн натыйжасы:

 

┌─┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┐

│№│                   Аты-жөнү                  │Негизги  │ Предметтик│

│ │                                             │тест     │тест боюнча│

│ │                                             │боюнча   │   баллдар │

│ │                                             │баллдар  │           │

├─┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┤

│                       Кызмат орунунун аталышы                       │

├─┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┤

│1│                                             │         │           │

├─┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤

│2│                                             │         │           │

├─┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤

│3│                                             │         │           │

└─┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┘

 

 

3-тиркеме

 

Тестирлөө өткөрүүгө
ӨТҮНМӨ

 

Мамлекеттик кызматтын
мамлекеттик ыйгарым укуктуу органы

Мамлекеттик орган (мамлекеттик органдын аталышы көрсөтүлөт) (иш-аракеттердин түрлөрү көрсөтүлөт: мамлекеттик административдик кызматтын бош орунун ээлөө үчүн/мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо/квалификациялык экзамен өткөрүү) өткөргөнгө байланыштуу компьютердик тестирлөө өткөрүү үчүн өтүнмө жөнөтөт _____ (тестирлөөнүн түрлөрү көрсөтүлөт: негизги суроолор боюнча/предметтик суроолор боюнча, тесттен өтө турган мамлекеттик кызматчылардын/талапкерлердин жалпы саны көрсөтүлөт).

Тиркеме: тестирлөөдөн өтө турган адамдардын тизмеси, түзүмдүк бөлүмдөрү жана кызмат орундары көрсөтүлөт, протоколдордун көчүрмөсү ___ баракта (тиркелген барактардын жалпы саны көрсөтүлөт).

Мамлекеттик органдын жетекчиси

 

 

4-тиркеме

 

Мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын
аймактык өкүлдүгүнөн тестирлөө өткөрүү үчүн
ӨТҮНМӨ

 

 

Мамлекеттик кызматтын
мамлекеттик ыйгарым укуктуу органы

 

Аймактык өкүлчүлүк мамлекеттик (ыйгарым укуктуу органдын аймактык өкүлчүлүгүнүн аталышы көрсөтүлөт) компьютердик тестирлөөдөн өткөрүү үчүн мамлекеттик органдар берген тизмени жиберет.

Датасы, Тестирлөө борборунун филиалы:

мамлекеттик орган (мамлекеттик органдын аталышы көрсөтүлөт) (иш-аракеттердин түрлөрү көрсөтүлөт: мамлекеттик административдик кызматтын бош орунун ээлөө үчүн/мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо/квалификациялык экзамен өткөрүү) өткөргөнгө байланыштуу компьютердик тестирлөө өткөрүү үчүн өтүнмө жөнөтөт (тестирлөөнүн түрлөрү көрсөтүлөт: негизги суроолор боюнча/предметтик суроолор боюнча) бош кызмат орундарынын саны - мамлекеттик орган боюнча тесттен өтө турган адамдардын жалпы саны көрсөтүлөт).

Тиркеме: тестирлөөдөн өтө турган адамдардын тизмеси, кызмат орундары жана түзүмдүк бөлүмдөрү көрсөтүлөт, ____ баракта (тиркелген барактардын жалпы саны көрсөтүлөт).

Мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын

аймактык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси

Аткаруучунун аты-жөнү,

телефону

 

 

5-тиркеме

 

________________________________________________________________

(мамлекеттик органдын аталышы)

мамлекеттик административдик кызматтын бош

орундарын ээлөө үчүн талапкерлердин

ТИЗМЕСИ

┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│    │ Түзүмдүк бөлүм, кызмат оруну (талапкерлер │  Предметтик тестти │

│    │   ээлөөгө аракеттенген кызмат орундары),  │ түзүү булактарынын │

│    │          бош орундардын саны              │     тизмеси(*)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│№   │Талапкердин аты-жөнү                       │                    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 1  │                                           │                    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 2  │                                           │                    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 3  │                                           │                    │

└────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

Статс-катчы ( аппарат жетекчиси)

Мамлекеттик органдын кызматкерлер менен иштөө боюнча түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (тестирлөөгө өтүнмө мамлекеттик орган тарабынан берилген болсо).

Мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын аймактык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси (эгер тестирлөө үчүн өтүнмө мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын аймактык өкүлчүлүгү тарабынан берилген болсо).

(*) предметтик тест түзүлө турган электрондук катологдун бөлүмүнүн аталышы (алдын ала мамлекеттик орган даярдайт).

 

 

6-тиркеме

 

Аттестациядан/квалификациялык экзаменден өтө турган мамлекеттик кызматчылардын
ТИЗМЕСИ

________________________________________________________________

(мамлекеттик органдын аталышы)

┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│    │  Түзүмдүк бөлүм, (мамлекеттик кызматкер   │ Предметтик тестти  │

│    │          ээлеген) кызмат оруну            │ түзүү булактарынын │

│    │                                           │      тизмеси(*)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ №  │Талапкердин аты-жөнү                       │                    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 1  │                                           │                    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 2  │                                           │                    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 3  │                                           │                    │

└────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

Статс-катчы ( аппарат жетекчиси)

Мамлекеттик органдын персонал менен иштөө боюнча түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчиси (эгер тестирлөөгө өтүнмө мамлекеттик орган тарабынан берилген болсо).

Мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын аймактык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси (эгер тестирлөө үчүн өтүнмө мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын аймактык өкүлчүлүгү тарабынан берилген болсо).

(*) предметтик тест түзүлө турган электрондук каталогдун бөлүмүнүн аталышы (алдын-ала мамлекеттик орган даярдайт).

 

 

7-тиркеме

Электрондук түрдөгү
ӨТҮНМӨ

┌────────────┬────────────┬──────┬─────────┬────┬────────┬────┬───────┐

│      A     │      B     │   C  │   D     │ E  │   F    │ G  │   H   │

├────────────┼────────────┼──────┼─────────┼────┼────────┼────┼───────┤

│Мамлекеттик │  Түзүмдүк  │Кызмат│Фамилиясы│Аты │Атасынын│ИНН │Жол-жо-│

│ органдын   │  бөлүмдүн  │оруну │         │    │  аты   │    │босу(*)│

│  аталышы   │   аталышы  │      │         │    │        │    │       │

├────────────┼────────────┼──────┼─────────┼────┼────────┼────┼───────┤

│            │            │      │         │    │        │    │       │

└────────────┴────────────┴──────┴─────────┴────┴────────┴────┴───────┘

(*) Конкурс/аттестация/квалификациялык экзамен