Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 29-ноябрындагы
№741 токтому менен
бекитилген

Мамлекеттик органдын ички кадрлар резервин түзүүнүн жана иштетүүнүн тартиби жөнүндө
УБАКТЫЛУУ ЖОБО

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 12-февралы № 51 токтомунун редакциясына ылайык)

 

1. Жалпы жоболор

1. Бул Жобо "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыгылды жана мамлекеттик органдын ички кадрлар резервин (мындан ары - ички резерв) уюштуруунун жана анын иштешинин тартибин, уУКРдык негиздерин аныктайт.

2. Ички резерв - бул мамлекеттик органдагы кызматтык жогорулоого татыктуу, кесипкөй жана келечектүү мамлекеттик кызматкерлерден турган атайын түзүлгөн топ.

3. Ички резервди түзүүнүн максаттары жана милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- мамлекеттик органдын милдеттери менен кызматтык иш-аракеттерин кесипкөй жана таасирдүү аткарууга жөндөмдүү, жогорку мамлекеттик административдик кызмат орундарын ээлөө үчүн мамлекеттик кызматчылардын курамын түзүү;

- мамлекеттик кызматчылардын кызматы боюнча жогорулоого жана кесиптик өсүшкө түрткү берген аракеттерин өркүндөтүү;

- мамлекеттик органдын кадрдык резервин пайдалануунун натыйжалуулугун арттыруу саналат.

4. Ички резервди түзүүнүн негизги принциптери:

- жарандардын мамлекеттик кызматка кирүүдөгү бирдей мүмкүнчүлүгү;

- ички резервге киргизүүдө талапкерлердин кесиптик жана жеке сапаттарын баалоонун калыстыгы;

- компоненттүүлүгү жана кесипкөйлүгү;

- ички резервге киргизүүдөгү тазалык жана калыстык.

5. Ички резервди түзүүнү жана анын иштешин мамлекеттик орган камсыз кылат.

Ички резервди түзүүгө жана анын иштешине мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) жоопкерчилик тартат.

6. Мамлекеттик органдардагы ички резервди түзүү, аларга усулдук жардам берүү ишин мамлекеттик кызматтын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) ишке ашырат.

2. Ички резервди түзүүнүн тартиби

7. Ички резерв төмөнкүлөрдөн түзүлөт:

- ошол мамлекеттик органда административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген жана аттестациянын жыйынтыгы боюнча кызматынан жогорулоого сунушталган мамлекеттик кызматчылардан;

- “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-статьясынын 4-бөлүгүндө аталган адамдардан;

- конкурстун жыйынтыгы боюнча аттестациялык-конкурстук комиссия тарабынан сунушталган адамдардан.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 12-февралы № 51 токтомунун редакциясына ылайык)

8. Мамлекеттик органдын жетекчиси аттестациянын же конкурстун жыйынтыгы менен статс-катчынын (аппарат жетекчиси) сунушу боюнча адамдарды ички көрөңгөгө киргизүү жөнүндө буйрук чыгарат.

9. Кызматчыларды башкаруу кызматы ички резервге киргизилген адамдарга буйрукту кол койдуруу менен тааныштырат жана буйруктун көчүрмөсүн өздүк делосуна тиркейт.

3. Ички резервдин иштөө тартиби

10. Төмөнкү категориядагы адамдардын ички резервде туруу мөөнөтү төмөнкүдөй:

- мамлекеттик органдагы мамлекеттик административдик кызмат орунун ээлеген мамлекеттик кызматкерлер үчүн - кезектеги аттестацияга чейин;

- мамлекеттик органда иштебеген адамдар үчүн - бир жылга чейин.

11. Мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) жана персоналды башкаруу кызматы ар бир ички резервге киргизилген адам үчүн керектүү теоретикалык жана практикалык билим (1-тиркеме) алышын жана анын өсүшүн камсыз кыла турган комплекстүү иш-чаралардын жекече программаларын иштеп чыгышат. Жекече программалар Нускамага ылайык 2-тиркеме боюнча иштелип чыгылат жана мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

12. Ички резервде турушкан мамлекеттик кызматкерлер кайра даярдоого, квалификациясын жогорулатууга, стажировкадан өтүүгө, анын ичинде чет өлкөлөрдө да, биринчи кезекте жиберилет.

13. Мамлекеттик органда мамлекеттик административдик кызматтын бош орундары пайда болгондо, ички конкурс ички резервде турушкан адамдардын ичинде өткөрүлөт.

Персоналды башкаруу кызматы ички резервде турушкан жана квалификациялык талаптар боюнча бош кызмат орунуна туура келген адамдарга бош орундун пайда болгону туурасында кабарлайт.

Ички резервде турган адам ички конкурска катышууну каалаган болсо, мамлекеттик органдын жетекчиси статс-катчынын (аппарат жетекчисинин) сунушу боюнча ички конкурс өткөрүү жөнүндө буйрук чыгарат.

14. Персоналды башкаруу кызматы ички конкурска катышуучу адамдардын документтерин даярдайт жана мамлекеттик органдын аттестациялык-конкурстук комиссиясынын кароосуна киргизет.

15. Мамлекеттик органдын кадрларын ички резервден чыгаруу төмөнкү учурларда ишке ашырылат:

- ички конкурстун натыйжасында административдик мамлекеттик кызматтын бош турган кызмат орунунун ээлеген учурда;

- кезектеги аттестациянын натыйжасы боюнча кызматынан жогорулатуу сунушу болбогондо;

- мамлекеттик органдагы ээлеген мамлекеттик кызмат орунунан бошотулганда;

- өз арызын бергенде.

16. Ички резервден чыгаруу чечимин статс-катчы (аппарат жетекчиси) кабыл алат жана ал мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен таризделет. Ички резервден чыгарылган адамга белгиленген тартип боюнча маалымат берилет.

17. Ички резервден чыгарылгандыгына байланыштуу талаштарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган карайт.

 

 

1-тиркеме

 

 

Мамлекеттик органдын ички кадрлар

резервге киргизилген адам үчүн жеке

ПРОГРАММАСЫ

 

Мамлекеттик кызматчынын аты-жөнү, кызмат оруну ___________________
_______________________________________________________________________

┌─┬────────────────────────┬───────┬──────────────┬───────┬───────────┐

│№│   Иш-чаранын аталышы   │Темасы/│Окуу мекемеси/│Аткаруу│Ишке ашыруу│

│ │                        │максаты│мамлекеттик   │мөөнөтү│жөнүндө    │

│ │                        │жана   │орган,        │       │маалымат   │

│ │                        │милдети│түзүмдүк      │       │(натыйжасы)│

│ │                        │       │бөлүм/басылма/│       │           │

│ │                        │       │окуу жайы     │       │           │

├─┼─────────┬──────────────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┤

│ │Теориялык│Кайра даярдоо │       │              │       │           │

│ │даярдык  │(500-1000     │       │              │       │           │

│ │         │саат, 1000    │       │              │       │           │

│ │         │сааттан ашык) │       │              │       │           │

│ │         ├──────────────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┤

│ │         │Квалификацияны│       │              │       │           │

│ │         │жогорулатуу   │       │              │       │           │

│ │         │(72-500 саат) │       │              │       │           │

│ │         ├──────────────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┤

│ │         │Кыска         │       │              │       │           │

│ │         │мөөнөттүү     │       │              │       │           │

│ │         │семинарлар (72│       │              │       │           │

│ │         │саатка чейин) │       │              │       │           │

├─┼─────────┼──────────────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┤

│ │Практика-│Стажировка    │       │              │       │           │

│ │лык      ├──────────────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┤

│ │даярдык  │Конференция-  │       │              │       │           │

│ │         │ларга,        │       │              │       │           │

│ │         │кеңешмелерге, │       │              │       │           │

│ │         │жумушчу       │       │              │       │           │

│ │         │топторго,     │       │              │       │           │

│ │         │социологиялык │       │              │       │           │

│ │         │изилдөөлөргө, │       │              │       │           │

│ │         │мониторингдер-│       │              │       │           │

│ │         │ге            │       │              │       │           │

│ │         ├──────────────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┤

│ │         │Талдоочу      │       │              │       │           │

│ │         │макалаларды   │       │              │       │           │

│ │         │жана          │       │              │       │           │

│ │         │басылмаларды  │       │              │       │           │

│ │         │даярдоо       │       │              │       │           │

├─┼─────────┼──────────────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┤

│ │Кошумча  │Өз алдынча    │       │              │       │           │

│ │даярдык  │окуу          │       │              │       │           │

│ │         ├──────────────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┤

│ │         │Окутуучулук   │       │              │       │           │

│ │         │иштери        │       │              │       │           │

└─┴─────────┴──────────────┴───────┴──────────────┴───────┴───────────┘

                                                                                Мамлекеттик органдын кадр

кызматынын жетекчиси ____________________________________ аты-жөнү

                                                                                Ички кадрдык резервге киргизилген

мамлекеттик кызматы (ээлеген кызмат оруну _______________ аты-жөнү

 

 

2-тиркеме

Мамлекеттик органдын ички кадрлар
резервине киргизилген адамды өстүрүүнүн жеке программасын иштеп чыгуу боюнча
НУСКАМА

1. Жалпы жоболор

1. Бул Нускама Мамлекеттик органдын ички кадрлар резервин түзүүнүн жана иштетүүнүн тартиби жөнүндө убактылуу жобого ылайык иштелип чыкты.

2. Мамлекеттик органдын ички кадрлар резервге киргизилген адам үчүн жекече программасы, (мындан ары - жеке программа) - бул ички кадрлар резервине киргизилген адам үчүн керектүү теориялык жана практикалык билим алышын жана анын өсүшүн камсыз кыла турган комплекстүү иш-чараларды камтыган бир жылдык план.

3. Жеке программанын негизги максаттары:

- ички кадрлар резервине киргизилген мамлекеттик кызматкерлер менен иштөөнүн пландуулугу жана тутумдуулугу;

- ички кадрлар резервине киргизилген мамлекеттик кызматчылардын кесипкөйлүүлүгүнүн деңгээлин жана мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу;

- лидердик жана уюштуруучулук сапаттарын өнүктүрүү;

- ички кадрлар резервине киргизилген мамлекеттик кызматчыларды жогорку мамлекеттик административдик кызматтын бош орунуна даярдоо.

4. Ички кадрлар резервине киргизилген мамлекеттик кызматчылардын жеке программасы алардын теориялык, практикалык жана кошумча даярдыктарынын иш-чараларынан турат.

5. Жеке программа ушул мамлекеттик органда иштеп, ички кадрлар резервине киргизилген мамлекеттик кызматкерлер (мындан ары - ички резервге киргизилген мамлекеттик кызматкерлер) үчүн иштелип чыгылат.

6. Жеке программа мамлекеттик органдын статс-катчысы менен персоналды башкаруу кызматынын мамлекеттик кызматкери тарабынан бир жумуш жылына иштелип чыгылат жана ал мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

7. Персоналды башкаруу кызматы бекитилген жеке программа менен ички резервге киргизилген мамлекеттик кызматчыларды кол койдуруу аркылуу тааныштырат.

8. Жеке программалардын аткарылышын көзөмөлдөөнү мамлекеттик органдын статс-катчысы жүргүзөт.

9. Кызматчыларды башкаруу кызматы жыл жыйынтыгы боюнча жеке программанын аткарылышы боюнча мамлекеттик органдын статс-катчысына жана мамлекеттик кызматтын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) маалымат даярдайт.

10. Жеке программалардын аткарылыш мөөнөтү иш-чараларынын аткаруу мөөнөтүн так көрсөтүү менен түзүлөт.

11. Жеке программалардын аныкталган кайсы бир пункту аткарылбай калган учурда башкаруу кызматы аткарылбаганынын себебин көрсөтүү менен тактоо киргизет.

2. Ички кадрлар резервине киргизилген мамлекеттик кызматчылардын теориялык даярдоосу

12. Ички кадрлар резервине киргизилген мамлекеттик кызматчылардын теориялык даярдоосу (мындан ары - теориялык даярдоо) төмөнкү иш-чараларды камтыйт:

- кайра даярдоо курсу мөөнөтү 500 сааттан ашкан, ал эми көлөмү 1000 сааттан ашык курстар болсо жогорку билимине кошумча квалификация ыйгаруу менен жүргүзүлөт;

- мөөнөтү 72 сааттан 100 саатка чейинки кесибин жогорулатуу курсу кыска мөөнөттүү делип, ал эми мөөнөтү 100 сааттан - 500 саатка чейинкилер узак мөөнөттүү делинет;

- кыска мөөнөттөгү семинарлар, алардын мөөнөтү 72 сааттан ашпайт.

13. Жеке программанын "иш-чаранын аталышы" бөлүмүн толтурууда сөзсүз түрдө ар бир кадрлардын ички резервине киргизилген адам үчүн өтүлүүчү сааттын саны көрсөтүлөт.

14. Кайра даярдоо курстарынын, квалификациясын жогорулатуу жана кыска мөөнөттүү семинарлардын тематикалары мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган иштеп чыккан методикалар боюнча мамлекеттик кызматчыларды окутуунун муктаждыгын талдоого ылайык аныкталат.

15. Кадрлардын ички резервине киргизилген мамлекеттик кызматчыларды кайра даярдоо курстарында, квалификациясын жогорулатуу жана кыска мөөнөттүү семинарларда окутуу мамлекеттик тапшырыктын чегинде донорлордун, гранттардын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактардын каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

16. Жеке программада окутууну жүргүзүүдө пландалган окуу жайы көргөзүлөт. Мамлекеттик тапшырык менен окутуу жүргүзүлө турган окутуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык конкурс жолу менен тандалып алынган билим берүү уюмунда жүргүзүлөт.

17. Кадрлардын ички резервине киргизилген мамлекеттик кызматкер чет элдик окуу жайына жөнөтүлө турган болсо, анда окуу жайдын аталышынан тышкары, ошол өлкөнүн аталышы да көрсөтүлүшү керек.

3. Кадрлардын ички резервине киргизилген мамлекеттик кызматчыларды тажрыйбалык даярдоо

18. Кадрлардын ички резервине киргизилген мамлекеттик кызматчыларды тажрыйбалык даярдоо (мындан - ары-тажрыйбалык даярдоо) төмөнкү иш-чараларды камтыйт:

- конференцияларга, кеңешмелерге, жумушчу топтордун ишине, социалдык жана башка изилдөөлөргө, мониторингдерге катышуу;

- талдоо макалаларын жана басылмаларга материал даярдоо.

19. Кадрлардын ички резервине киргизилген мамлекеттик кызматчыларды стажировкадан өткөрүү төмөнкү максаттарда уюштурулат жана өткөрүлөт:

- теориялык даярдыктын негизинде алган адистик билимдерин тажрыйба жүзүндө бекемдөө;

- өзүнөн жогору турган мамлекеттик кызмат орунун милдеттерин аткаруу үчүн кошумча адистик жана практикалык жөндөмгө ээ болуу;

- кадрлардын ички резервинде турган мамлекеттик кызматкердин пландалып жаткан жогору турган мамлекеттик кызмат орунунун кызматтык милдеттерин аткара алышын текшерүү;

- чет өлкөлүк алдыңкы тажрыйбаны үйрөнүү.

20. Кадрлардын ички резервине киргизилген мамлекеттик кызматкерди стажировкадан өткөрүү ошол мамлекеттик органдын түзүмдүк бөлүмдөрүндө, Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдарында жана уюмдарында, ошондой эле чет өлкөдө да өткөрүлүшү мүмкүн.

21. Кадрлардын ички резервине киргизилген мамлекеттик кызматкерди такшалууга жиберүү мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен таризделет.

22. Жеке программада такшалуунун максаты көрсөтүлөт жана кадрлардын ички резервине киргизилген мамлекеттик кызматкердин такшалуу учурунда аткара турган максаттары белгиленет.

Ушул бөлүмдө стажировканын жетекчисинин маалыматтары (аты-жөнү ээлеген кызмат оруну) да көрсөтүлөт.

23. Жеке программада такшалуу өтө турган жердин аталышы (мамлекеттик органдын түзүмдүк бөлүмү, башка мамлекеттик орган) такшалуу учурунда аткарууга тийиш болгон пландалган кызматтык орундун милдеттери көрсөтүлөт.

Кызматтык милдеттерин аныктоо кызматынан жогорулоого пландалып жаткан мамлекеттик кызмат орунуна ылайык жүргүзүлөт.

24. Кадрлардын ички резервине киргизилген мамлекеттик кызматкердин ошол органдагы такшалуусунун түрлөрү болуп төмөнкүлөр саналат:

- түздөн-түз жетекчисинин өргүүсү, иш сапарда жүргөн же окуудагы учурунда анын милдеттерин жүктөө. Ошол учурда кадрлардын ички резервине киргизилген мамлекеттик кызматкер түзүмдүк бөлүмдү башкарат, жетекчинин тапшырмаларын аткарат, күндөлүк маселелер боюнча өз алдынча чечим кабыл алат, мамлекеттик органдын түзүмдүк бөлүмүнүн ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгышы жана киргизиши болжолдонот;

- ээлеген кызмат орунундагы кызматтык милдеттерин аткаруу менен бирге стажировкадан өтүү. Мындай учурда кадрлардын ички резервине киргизилген мамлекеттик кызматкер ошол эле бөлүмдүн жетекчисинин башкаруусунда өзүнөн жогорку кызмат орунунун милдеттерин кошумча түрдө аткарышы каралат.

25. Кадрлардын ички резервине киргизилген мамлекеттик кызматкердин конференциялар менен кеңешмелерге баяндамачы катары, жумушчу топтордо, социалдык жана башка изилдөөлөргө, мониторингдерге катышышы ага теориялык билимин бекемдөөгө, сүйлөө жөндөмүн арттырып командада иштөө жөндөмүн өрчүтүүгө мүмкүндүк берет.

26. Жеке программанын "тематика" бөлүмүндө баяндаманын темасы, конференциянын аталышы, жумушчу топтун же жүргүзүлгөн мониторингдин милдеттери көрсөтүлүшү керек.

27. Кадрлардын ички резервине киргизилген мамлекеттик кызматкерге өз алдынча жалпыга маалымдоо каражаттарында, ведомстволук же башка басылмаларда жарыялоо үчүн талдоо макалаларын даярдоо тапшырылышы мүмкүн.

Жеке программада макалалардын тематикасы көрсөтүлүшү керек.

28. Персоналды башкаруу кызматы аткарылган иш-чаралардын жыйынтыгы менен алардын натыйжасы тууралу төмөнкүдөй маалыматтарды киргизет:

- стажировка үчүн - бүткөндүгү, отчеттун бар экендиги, такшалуунун жетекчисинин баасы жана корутунду жөнүндө белги;

- конференциялар, кеңешмелер, социалдык жана башка изилдөөлөр, жумушчу топ жана мониторинг үчүн - бүтүргөндүгү, баяндамалардын, иштеп чыккан материалдарынын бар экендиги тууралу белгилер;

- талдоо макалалары жана басылмаларга чыккан материалдар үчүн басылманын аталышы, анын чыккан күнү жана номери.

4. Ички кадрлар резервине киргизилген мамлекеттик кызматкердин кошумча даярдыктан өтүшү

29. Кадрлардын ички көрөңгөсүнө киргизилген мамлекеттик кызматкердин кошумча даярдыктан өтүшү төмөнкү иш-чараларды камтыйт:

- өз алдынча окуу;

- мугалимдик иш-аракеттер.

30. Өз алдынча окуу кадрлардын ички резервине киргизилген мамлекеттик кызматкердин ар кандай окуу курстарына катышуу аркылуу, өз каражаты менен кошумча жогорку билим алышы, ар кандай сабактарды өз алдынча үйрөнүшү, эл аралык тажрыйбаларды жана башка иш-чараларга катышышы менен жетишилет.

31. Өз алдынча окуунун иш-чараларынын аткарылыш мөөнөтүн кадрлардын ички резервине киргизилген мамлекеттик кызматкер аныктайт.

32. Кадрлардын ички резервине киргизилген мамлекеттик кызматкерди мамлекеттик органдын кызматкерлерин окутуу үчүн лектор катары аныкталып, ведомстволук окуу борборунда же башка жогорку окуу жайларына мугалимдикке чегерилиши да мүмкүн.

33. Жеке программада лекциялардын тематикасы, курстардын, семинарлардын окуу жайлардын аталышы көрсөтүлүшү керек.

34. Жогорку окуу жайларындагы мугалимдик ишмердиги мамлекеттик кызматкердин демилгеси менен жеке программага киргизилет.

35. Персоналды башкаруу кызматы өткөрүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча төмөнкүдөй натыйжаларды камтыган маалыматтарды киргизет:

- өз алдынча окуу үчүн - окууну аяктагандыгы жөнүндө, отчеттун бар экендиги мамлекеттик органдын кызматкерлерине тааныштыруу өткөрүлгөндүгү жана башка белгилерди коет;

- мугалимдик иш-аракеттер үчүн - угуучулардын категориясы жөнүндө маалымат, өтүлгөн сааттардын саны.