Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 20-февралындагы
№ 126 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курулуш жана региондук өнүктүрүү мамлекеттик агенттиги жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-январындагы № 32 токтомунун редакциясына ылайык)

 

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курулуш жана региондук өнүктүрүү мамлекеттик агенттиги (мындан ары - Агенттик) курулуш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана региондук өнүктүрүү чөйрөсүндө мамлекетик саясатты ишке ашырган аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы болуп саналат.

2. Агенттик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, ушул Жобону жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.

3. Агенттик юридикалык жак болуп саналат, анын мамлекеттик жана расмий тилдерде аталышы жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөттөлүшү түшүрүлгөн мөөрү, казыналык системасында жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналык банк-агенттеринде алыш-бериш жана башка эсептери, ошондой эле тийиштүү мөөрлөрү жана штамптары бар.

Агенттикти күтүүгө кеткен чыгымдарды каржылоо мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан тыюу салынбаган каржылоо булактарынын эсебинен ишке ашырылат.

2. Агенттиктин максаты

4. Агенттиктин максаты болуп региондорду туруктуу өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү саналат.

3. Агенттиктин милдеттери

5. Агенттиктин милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- курулуш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана региондук өнүктүрүү чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашыруу;

- региондук социалдык-экономикалык инфраструктураны жакшыртуу;

- жергиликтүү коомчулуктардын потенциалын күчөтүү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын керектөөлөрүнүн мониторинги;

- региондорду экономикалык жактан өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү программаларын ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү, координациялоо жана көмөк көрсөтүү.

4. Агенттиктин функциялары

6. Агенттик төмөнкү функцияларды жүзөгө ашырат:

1) тармактык саясат функциялары:

- курулуш жана региондук өнүктүрүү чөйрөсүндө ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууга катышат;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын экономикалык жана финансылык өз алдынчалуулугуна жетишүүгө багытталган сунуштарды иштеп чыгат;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун уюштуруучулук-укуктук жана финансы-экономикалык негиздерин бекемдөө боюнча мамлекеттик жана улуттук программалардын долбоорлорун жана башка чаралардын комплексин иштеп чыгуу жолу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу системаларынын реформаларын жүргүзүү боюнча иштерди уюштурат;

- курулуш, региондук өнүктүрүү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндө мамлекеттик программаларды ишке ашырат;

- региондорду комплекстүү өнүктүрүү жана калкты таза суу менен камсыздоо саясатын ишке ашырат;

- региондорду экономикалык өнүктүрүүнүн приоритеттери боюнча сунуштарды киргизет;

- Кыргыз Республикасынын административдик - аймактык түзүлүшүн жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизет;

- калктуу конуштардын жер ресурстарын инвентаризациялоо жана натыйжалуу башкаруу программалары боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- региондук мамлекеттик жана муниципалдык финансы, экономикалык жана адам ресурстарын (муниципалдык менчик, айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү жерлери, жайлоолор, токойлор ж.б.) натыйжалуу пайдалануу боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- тийиштүү шаар куруу документтерин иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышат;

- техникалык регламенттердин, эрежелердин, стандарттардын жана башка ченемдик-техникалык документтердин топтомдорун, анын ичинде курулуш тармагында региондук жана эл аралык стандарттарды иштеп чыгууга катышат жана алардын аткарылышын камсыз кылат;

- бюджеттин эсебинен каржылануучу объекттердин курулушунда эмгекти нормалоо боюнча методикалык камсыздоону жүзөгө ашырат;

- долбоорлоого, курууга, реконструкциялого, реабилитациялоого, мамлекеттик менчикте турган жаңы жана пайдалануудагы инфраструктуранын объекттерин капиталдык ремонттоого көтөрмө сатууларды өткөрүү тартибин иштеп чыгууга катышат;

- мамлекеттик каражаттардын эсебинен каржылануучу курулушу бүтө элек объекттерди курууну бүтүрүү же сатуу боюнча сунуштарды киргизет;

- мамлекеттик каражаттардын, гранттардын жана эл аралык долбоорлордун эсебинен каржылануучу объекттердин курулушу боюнча "Бирдиктүү заказчынын" функцияларын аткарат;

- долбоордук жана долбоорлоо-сметалык документтерди иштеп чыгуу, макулдашуу, экспертизалоо жана бекитүү тартибин аныктоо боюнча сунуштарды киргизет;

- региондорду өнүктүрүү боюнча аналитикалык маалыматтарды даярдоо иштерин жүзөгө ашырат.

2) жөнгө салуу функциялары:

- берилген лицензиялар жана сертификаттар реестрин жүргүзүү менен тармактын адистерине лицензия жана сертификат берүү жөнүндө мыйзамга ылайык курулуш ишин лицензиялоону жүзөгө ашырат;

- лицензиялоо субъекттери тарабынан лицензиялоо талаптарын сактоо мониторингин камсыз кылат;

- долбоордук жана долбоорлоо-сметалык документтердин долбоорлоонун ченемдерине жана ченемдик укуктук актылардын талаптарына туура келүүсүн белгиленген тартипте макулдашуу жана экспертиза жүргүзүүнү жүзөгө ашырат;

- кыймылсыз мүлктүн объекттерин куруу үчүн долбоорлоо документтерине мамлекеттик эмес экспертиза өткөрүүгө уюмду күбөлүктөрдү берүү жолу аркылуу аттестациялайт;

- капиталдык курулуштагы объекттердин курулуш-монтаждоо иштеринин өндүрүшүнө, пайдалануудагы кыймылсыз мүлктүн объекттерин реконструкцилоого, арналышын өзгөртүүгө, кайра пландаштырууга (көлөмдүк пландоо жана контрукциялык чечилиштерин өзгөртүү менен) белгиленген тартипте уруксат берет;

- тарыхый-маданий комплекстер жана өзгөчө жөнгө салынуучу башка зоналар аймактарындагы курулуш маселелерин жөнгө салат;

- лицензиялык жана сертификациялык талаптарды бузган фактылар боюнча лицензиялардын жана квалификациялуу сертификаттардын иш-аракетин токтотот же ажыратат.

3) координациялоо жана мониторинг функциялары:

- мамлекеттик аймактык органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, эл аралык жана коммерциялык эмес уюмдар менен өз ара аракеттенет жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелери боюнча алардын иштерин координациялоону жүзөгө ашырат;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштердин абалын изилдөө боюнча иш жүргүзөт;

- мамлекеттик органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен болгон өз ара мамилелерин өнүктүрүүнү жана алардын биргелешкен иштерин анализдейт жана мониторинг жүргүзөт;

- региондорду жана жергиликтүү коомчулуктарды өнүктүрүү үчүн эл аралык техникалык жана инвестициялык жардамдарды тартат;

- Агенттиктин ыйгарым укуктарына таандык маселелер боюнча мыйзамдардын талаптарын аткарууга мониторинг жүргүзөт;

- Агенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча жергиликтүү башкаруу органдарынын мамлекеттик бийлик органдары менен аракеттенүүсүнө көмөк көрсөтөт;

- региондорду өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү программаларынын негизинде региондук өнүктүрүүнүн пландаштыруу процессин координациялайт;

- "Курулуштагы коопсуздук" багыты боюнча илимий-изилдөө, долбоорлоо-конструктордук жана технологиялык иштерди өткөрүүнү жана координациялоону камсыз кылат;

- өндүрүштүк кубаттуулуктарды, технологияларды модернизациялоо, өндүрүлүп жаткан материалдардын жана курулуш багытындагы буюмдардын сапатын камсыздоо системасынын мониторингин жүзөгө ашырат, курулуш тармагына заманбап технологияларды жана материалдарды киргизүүгө көмөк көрсөтөт;

- аймактарды өнүктүрүү программаларын (пландарын ж.б.) ишке ашырууну иштеп чыгууда жана мониторингдөөдө региондорго жардам көрсөтөт;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына инвестициялоо программаларын жана долбоорлорун ишке ашырууда бул максаттар үчүн эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар менен өз ара аракеттешип жардам көрсөтөт;

- имараттардын энергетикалык натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча ченемдердин аткарылышын камсыз кылат.

4) колдоо функциялары:

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына уюштуруучулук, методикалык жана консультациялык жардамдарды, анын ичинде, жергиликтүү коомчулуктардын уставдарынын таасирдүүлүгүн жогорулатуу, аймактарды өнүктүрүү боюнча иштерге калкты тартуу, жарандык коомдун потенциалын жогорулатууга көмөк көрсөтүү маселелеринде көмөк көрсөтөт;

- маалымат базаларын, иштин негизги багыттары боюнча маалыматтар банкын түзөт;

- кадрлардын квалификацияларын жогорулатууну ишке ашырат;

- жумушчуларды социалдык коргоо боюнча чараларды жүзөгө ашырат;

- Агенттиктин ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана аймактык органдарынын кызматкерлерин ээлеген кызмат ордуларына туура келээрине аттестациялоо жүргүзөт;

- Агенттиктин ведомстволук бөлүмдөрү жана аймактык органдарынын финансылык тартипти сакташын, материалдык жана акча каражаттарын максаттуу багыты боюнча пайдаланышын, бекитилген чыгымдар сметаларынын аткарышын камсыз кылат;

- Агенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча юридикалык жана жеке жактардын кайрылуулары боюнча эксперттик жана жумушчу топторду түзөт;

- жаратылыш кырсыктарынан жабыр тарткан Кыргыз Республикасынын калкына узак мөөнөттүү жана жеңилдетилген ссудаларды берүү жана аларды кайтаруу боюнча мамлекеттик органдын функцияларын аткарат;

- конструкциялардын техникалык абалы, көлөмдүк - пландаштыруу чечимдерин реконструкциялоо жана өзгөртүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө тийиштүү корутундуларды берүү менен турак жай - жарандык, социалдык, маданий-тиричилик, өндүрүштүк багыттагы, инженердик-техникалык жана транспорттук инфраструктура имараттарын, курулмаларын жана объекттерин текшерүүнү уюштурат;

- курулуп жаткан жана пайдалануудагы имараттардын жана курулмалардын авария, бузулуу себептерин изилдөө боюнча комиссиялардын ишин уюштурууга жана өзгөчө кырдаалдар зоналарында авариялык-калыбына келтирүү иштерин координациялоого катышат, текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча корутундуларды берет;

- белгиленген тартипте аккредиттелген органдар аркылуу курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын шайкеш келүүсүн тастыктоону уюштурат;

- керектөөчүлөрдүн кайрылуулары боюнча, сертификациялоонун мамлекеттик эмес органдары тарабынан берилген сертификаттарга курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын сапатынын шайкеш келээри жөнүндө корутунду берет;

- жергиликтүү өз алдынча башкарууну ишке ашырууга жарандардын укуктарын камсыздоо жана коргоо чараларын жүзөгө ашырат.

5. Агенттиктин укуктары

7. Агенттик төмөнкүдөй укуктарга ээ:

- өзүнүн компетенциясынын чектеринде ведомстволук актыларды кабыл алууга;

- өзүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча эксперттик, кеңеш берүүчү жана башка органдарды түзүүгө;

- Агенттиктин ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана аймактык органдарынын мыйзамга каршы келген чечимдерин жокко чыгарууга;

- өзүнүн иш чөйрөсүндө жогорку квалификациялуу адистерди (анын ичинен чет мамлекеттик) келишимдик негизде тартууга;

- Агенттикке таандык маселелер боюнча эл аралык мамилелерде тарап катары катышууга;

- өз компетенциясынын чегинде эл аралык уюмдардын жана мекемелердин каражаттарын, донор өлкөлөрдүн гранттарын белгиленген тартипте тартууга;

- ченемдик укуктук актыларда каралган акысыз консультацияларды, маалыматтык-сурап билүү жана башка кызматтарды көрсөтүүгө;

- товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну белгиленген тартипте жүзөгө ашырууга;

- мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан ишканалардан, уюмдардан жана мекемелерден Агенттиктин ишине таандык маселелер боюнча маалыматтарды алууга;

- өзүнүн компетенциясынын чектеринде эл аралык конгресстерди, жыйындарды, семинарларды, конференцияларды, сынактарды уюштурууга жана өткөрүүгө;

- Агенттиктин грамоталарын, төш белгилерин жана башка сыйлыктарын белгиленген тартипте уюштурууга, мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө өтүнүч кат берүүгө;

- жарнамалык-басма иштерин жүзөгө ашырууга;

- ченемдик укуктук актыларда каралган башка укуктарды жүзөгө ашырууга.

6. Ишти уюштуруу

8. Агенттикти Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кызматка дайындоочу жана кызматтан бошотуучу директор жетектейт.

9. Агенттикте статс-катчынын жана директордун орун басарларынын кызмат орундары каралган.

Статс-катчыны кызмат ордуна дайындоо, кызматтан бошотуу, анын функциялары жана ыйгарым укуктары мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамда аныкталат.

Директордун орун басарлары директордун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызматынан бошотулат, алар түздөн түз директорго баш ийишет жана Агенттиктин ишин ага жүктөлгөн милдеттеринин чектеринде уюштурушат.

10. Директор:

- Агенттиктин ишине жалпы жетекчилик жүргүзөт жана Агенттикке жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ишканалар, мекемелер жана уюмдар менен болгон мамилелерде Агенттиктин атынан чыгат, өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана Агенттиктин компетенциясына таандык маселелер боюнча өз ара аракеттенүү жана кызматташтык жөнүндө келишимдерге белгиленген тартипте кол коет;

- ведомстволор аралык мүнөздөгү эл аралык келишимдерге белгиленген тартипте кол коет;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине директордун орун басарларын дайындоого талапкерди сунуштайт;

- директорунун орун басарларынын ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт;

- мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча статс-катчыга Агенттиктин компетенциясына таандык тармактык саясат маселелери боюнча функционалдык милдеттерди аткарууну жүктөйт;

- Агенттиктин борбордук аппаратынын, ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана аймактык органдарынын түзүмүн, штаттык тизимин аныкталган ченемдердин чегинде бекитет;

- Агенттиктин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү жана аймактык органдары жөнүндө жоболорду бекитет;

- Агенттиктин коллегиясы, Шаар куруу жана Техникалык кеңештери жөнүндө жоболорду бекитет;

- Агенттиктин Шаар куруу жана Техникалык кеңештеринин курамдарын бекитет;

- Агенттик системасынын административдик мамлекеттик кызмат орундарына квалификациялуу талаптарды бекитет;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине ведомстволук бөлүмдөрдүн жетекчилерин дайындоого сунуш киргизет;

- статс-катчынын сунушу боюнча Агенттик системасынын административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, аларга сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

- Агенттиктин аймактык органдарынын жетекчилерин дайындайт, аларга сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

- Агенттик системасынын кызматкерлери милдеттүү аткарууга тийиш болгон буйруктарды чыгарат;

- Агенттик системасынын кызматкерлеринин өкүлчүлүктүү органы менен жамааттык келишимге кол коет;

- мыйзамда аныкталган чекте Агенттиктин каражаттарын тескейт жана мүлкүн башкарат, бүтүмдөрдү түзөт;

- Агенттиктин кызматкерлеринин кызматтык маяналарына кошумча акыларды белгилейт;

- Агенттик системасынын кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого, ардак наамдарын ыйгарууга жана Кыргыз Республикасынын алдында өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн пенсия чектөөгө белгиленген тартипте көрсөтөт;

- кызматы боюнча Агенттиктин жарандык коргоосунун начальниги болуп саналат жана Агенттикте жарандык коргоону жетектейт;

- Агенттиктин ведомстволук бөлүмдөрүнө жана аймактык органдарына тапшырмаларды берет жана алардын аткарылышын контролдойт;

- эгер чечимдерди жокко чыгаруунун башка тартиби мыйзам тарабынан белгиленбесе, Агенттиктин ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана аймактык органдарынын мыйзамга каршы келген чечимдерин жокко чыгарат;

- адистерди даярдоону жана кайра даярдоону уюштурууну, алардын квалификацияларын жогорулатууну контролдойт;

- эмгек тартибинин сакталышын контролдойт жана эмгек шарттарын андан ары жакшыртуу жана чыңдоо боюнча иш-чараларды өткөрүүнү камсыз кылат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-январындагы № 32 токтомунун редакциясына ылайык)

11. Статс-катчы жана директордун басарлары директор тарабынан алардын жүргүзүүсүнө берилген маселелер боюнча өз алдынча чечим кабыл алышат, иштин тейлөөчү багыттары боюнча иштерди уюштурушат.

12. Агенттикте 9 адамдан турган коллегия түзүлөт. Коллегиянын мүчөлөрү болуп директор (төрага), статс-катчы жана директорун орун басарлары кызмат орундары боюнча, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү, ошондой эле башка мекемелердин, уюмдардын жана ишканалардын жетекчилери кирет.

Агенттиктин коллегиясынын жеке курамы директорун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет.

13. Агенттиктин алдында коомдук байкоочу кеңеш түзүлөт, ал Агенттиктин жана жарандык коомдун макулдашылган өз ара аракеттери максатында түзүлгөн консультациялык - байкоочу орган болуп саналат.

Коомдук байкоочу кеңештин чечимдери сунуштоо мүнөзүндө болот.

14. Ведомстволук бөлүмдөр жана аймактык органдар өз иштерин өз алдынча жүзөгө ашырат жана түздөн түз Агенттикке баш иет.

15. Агенттикте мамлекеттик кызматкерлердин этикасы боюнча комиссия иштейт.

16. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ведомстволук бөлүмдөрдүн жана аймактык органдардын ишин контролдоо Агенттик тарабынан белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

17. Агенттиктин алдында Шаар куруу жана Техникалык кеңештер түзүлөт.

7. Корутунду жоболор

18. Агенттиктин ишин кайра уюштуруу же жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.