Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa9f2318-d558-4f47-88ef-478c9b1d164f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ѲКМѲТY

ТОКТОМ

2012-жылдын 2-июну № 365

Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамын бузуу тууралуу иштерди карап чыгуунун
эрежелерин бекитүү жөнүндө

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 23-июну № 403 токтомдун редакциясына ылайык)

 «Атаандаштык жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамын бузуу тууралуу иштерди карап чыгуунун эрежелери тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

 Ө. Бабанов

 

Тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 2-июнундагы № 365
токтому
менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамын бузуу тууралуу иштерди карап
чыгуунун эрежелери

 

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 23-июну № 403 токтомдун редакциясына ылайык)

 

Ушул Эрежелер атаандаштыкты коргоо жана өнүктүрүү боюнча иштерди карап чыгууда уюштуруу жана укуктук негиздерди аныктайт жана монополисттик иш-аракетти жана кара ниет атаандаштыкты болтурбоого, чектөөгө, жоюуга, ошондой эле Кыргыз Республикасында рынокторду түзүү жана натыйжалуу иштөөсү үчүн шарттарды камсыздоого багытталган.

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Монополияга каршы мыйзамдын бузулушу тууралуу иштерди карап чыгуу үчүн негиз болуп төмөнкүлөр эсептелет:

1) монополияга каршы мыйзамдын бузулуу белгилеринин бар экендигин көрсөткөн мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан түшкөн материалдар (мындан ары - материалдар);

2) монополияга каршы мыйзамдын бузулуу белгилеринин бар экендигин көрсөткөн юридикалык жана жеке жактардан түшкөн арыздар (мындан ары арыз);

3) монополияга каршы мыйзамдын бузулуу белгилеринин бар экендигин көрсөткөн жалпыга маалымдоо каражаттарынын билдирмелери;

4) монополияга каршы орган, анын аймактык органы (мындан ары - монополияга каршы орган), анын ичинде алар өткөргөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгында монополияга каршы мыйзамдын бузуу белгилерин табуусу.

2. Аймактык бөлүмдөр Кыргыз Республикасынын аймагына же эки же андан ашык региондорго таасири таркай турган монополияга каршы мыйзамдын бузулушун тапкан учурда монополияга каршы органдын борбордук аппаратына карап чыгуу үчүн арызды, материалдарды өткөрүп беришет, бул тууралуу арызды, материалдарды кабыл алгандан тартып 3 күндүн ичинде арызды, материалды өткөрүп берүү зарылдыгын көрсөткөн жагдайларды аныктаган күндөн тартып арызчыга билдиришет.

3. Арыздар, материалдар жазуу түрүндө эркин формада таризделет жана арызчы же анын өкүлү кол коюушу керек.

Арызда арыз берген арызчы жана арыз жазылган жак тууралуу маалымат, ченемдик укуктук актыга шилтеме кылуу менен монополияга каршы мыйзамдын бузулушун сүрөттөө, арызчы кайрылып жаткан талаптардын мааниси, ошондой эле тиркелген документтердин тизмеси камтылышы керек.

Арыз берген арызчы жана арыз жазылган жак тууралуу маалымат (бар болсо) төмөнкүлөрдү камтышы керек:

- юридикалык жактар үчүн - юридикалык жактын аталышы жана анын жайгашкан орду, аты-жөнү, телефон номери, жетекчинин факсы;

- жеке жактар үчүн - аты-жөнү, жашаган жери, телефон номери. Өзүн күбөлөндүргөн документтин көчүрмөсү тиркелет;

- арызчынын кызыкчылыгын коргоочу жана көрсөтүүчү ыйгарым укуктуу адам үчүн - аты-жөнү, жашаган жери, телефон номери, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте таризделген ыйгарым укуктуу өкүлдүн жазуу түрүндөгү далилдери. Өзүн күбөлөндүргөн документтин көчүрмөсү тиркелет.

Арызга, материалдарга монополияга каршы мыйзамдын (мындан ары документтер) бузулган фактылары тууралуу ырастаган документтер тиркелет. Мындай документтерди берүү мүмкүн болбогон учурда аларды берүү мүмкүнсүздүгүнүн себеби, ошондой эле бул документтер алынган божомолдонгон жак же орган көрсөтүлөт.

4. Документтерде камтылган коммерциялык сыр, кызматтык сыр же башка мыйзам тарабынан корголгон сыр аларды монополияга каршы органга берүүдөн баш тартууга негиз боло албайт. Ошол эле учурда арызчы коммерциялык сырды түзгөн документтердин жана маалыматтардын толук тизмесин көрсөтүшү керек, ага Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коммерциялык сыр болуп эсептелбеген документтер жана маалыматтар кирбейт.

5. Арызда, материалдарда көрсөтүлгөн документтер жана маалыматтар анык болушу керек. Тиркелген документтер түп нуска же түп нусканын көчүрмөсү болушу керек (тиешелүү түрдө таризделген жана ырасталган).

6. Арыздар, материалдар, ошондой эле тиркелген документтер жана маалыматтар мамлекеттик жана расмий тилдерде даярдалышы керек. Чет элдик жаран монополияга каршы органга арыз менен кайрылган учурда документтер белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик жана расмий тилдердеги котормосу менен чет тилинде берилиши керек.

7. Документтер менен бирге арыздар, материалдар төмөнкү ыкмалар менен монополияга каршы органга жиберилет:

1) почтадан жиберүү;

2) арызчынын өзүнүн жеткирүүсү;

3) курьердин кол койдуруп жеткирүүсү;

4) аймактык органдарга тапшыруу.

Арыз, материалдар алар монополияга каршы органда катталган күндөн тартып жеткирилген деп эсептелет.

8. Арызчы арызды, материалдарды берген учурда же көрсөтүлгөн документтерге жана маалыматтарга кошумча катары арызды, материалдарды карап чыгуу мөөнөтүнүн ичинде монополияга каршы органга арызчынын оюу боюнча чечим кабыл алуу үчүн маанилүү болгон ар кандай маалыматты берүүгө укуктуу.

 

2. Монополияга каршы органда арыздарды, материалдарды карап чыгуу тартиби жана мөөнөтү

 

9. Монополияга каршы орган арыздарды, материалдарды алгандан тартып он күндүк мөөнөттө карап чыгат.

Эгерде арызды карап чыгуу үчүн атайын текшерүүнү өткөрүү, кошумча материалдарды талап кылуу керек болсо, арызды карап чыгуу мөөнөтү монополияга каршы органдын жетекчиси же анын орун басары тарабынан узартылышы мүмкүн, бирок бул тууралуу арызды берген жакка билдирүү менен бир айдан ашпоосу керек.

10. Арызды, материалдарды карап чыгууга жана маалыматтарды жана документтерди изилдегенге даярдоодо, монополияга каршы орган:

1) бул иш монополияга каршы органдын компетенциясына кирээрин аныктайт;

2) бул ишти монополияга каршы органдын карап чыгууга мүмкүнчүлүгү болбогон жагдайдын бар экендигин аныктайт;

3) административдик укук бузуу тууралуу протокол туура түзүлгөндүгүн, ошондой эле башка материалдардын таризделгендигин тактайт;

4) иш боюнча өндүрүштү камтыбаган жагдайлардын бар экендигин аныктайт;

5) ишти карап чыгуу үчүн материалдардын жетишерлигин аныктайт:

- материалдар ушул Эрежелердин 3-пунктуна ылайык берилгенин;

- монополияга каршы мыйзамдын бузулуу фактыларын далилдеген документтердин берилгендигин;

- арыз берген арызчы жана арыз жазылган жак тууралуу көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын.

6) монополияга каршы мыйзамдын бузулуу белгилеринин бар экендигин тактайт жана колдонууга тиешелүү болгон монополияга каршы мыйзамдын ченемин аныктайт;

7) ишке катышууга тийиш болгон жактардын чөйрөсүн аныктайт;

8) ишти туура жана ар тараптуу карап чыгуу үчүн керек болгон башка маселелерди чечет.

11. Монополияга каршы органдын борбордук аппараты аймактык органдардан кайра жиберилген арызды, материалдарды монополияга каршы мыйзамды бузуу белгилеринин бар (жок) экендигин табуу максатына арызды жана материалды карап чыгат.

Мындай арызды, материалды карап чыгуу мөөнөтү аларды монополияга каршы органдын борбордук аппаратында каттаган күндөн тартып башталат.

12. Арызды, материалды карап чыгуунун жүрүшүндө монополияга каршы орган коммерциялык жана коммерциялык эмес органдардан (алардын кызмат адамдарынан), мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, юридикалык жана жеке жактардан, анын ичинде жеке ишкерлерден арызда, материалдарда баяндалган жагдайлар менен байланышкан жазуу түрүндөгү же оозеки формадагы түшүндүрмөлөрдү, маалыматтарды, документтерди суроого укуктуу.

13. Керек болгондо арыздарды, материалдарды карап чыгуунун жүрүшүндө монополияга каршы орган тиешелүү рыноктордо атаандаштык чөйрөсүнүн абалына талдоону жана баалоону жүргүзөт.

Рынокто атаандаштык чөйрөсүнүн абалына талдоону жана баалоону өткөрүү жүргүзүлөт жана төмөнкүлөрдү камтыйт:

1) рынокту изилдөөнүн убактылуу интервалын аныктоо;

2) рыноктун азыктык чегин аныктоо;

3) рыноктун географиялык чегин аныктоо;

4) товардык рынокто иштеген чарбакер субъекттердин курамын аныктоо;

5) рыноктун көлөмүн жана рыноктогу чарбакер субъекттердин үлүшүн эсептөө;

6) рыноктун концентрация деңгээлин аныктоо;

7) рынокко кирүү тоскоолдуктарын аныктоо;

8) рыноктогу атаандаштык чөйрөсүнүн абалын баалоо;

9) жыйынтык документтерин - аналитикалык отчетторду түзүү.

14. Арыздарды, материалдарды карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча монополияга каршы орган төмөнкү чечимдердин бирин кабыл алат:

1) монополияга каршы мыйзамдын бузулушу тууралуу иштерди карап чыгуу жөнүндө;

2) аны бузуу белгилери жок болгондуктан монополияга каршы мыйзамды бузуу жөнүндө ишти карап чыгуудан баш тартуу жөнүндө.

15. Монополияга каршы мыйзамды бузуу тууралуу иштер монополияга каршы орган тарабынан каралат - жетекчиси же анын орун басары жана анын аймактык бөлүмдөрүнүн башчылары, алардын орун басарлары гана карайт.

16. Туура изилдөөнү өткөрүү үчүн мааниси бар иштеги далилдер болуп төмөнкүлөр эсептелет:

1) арызчынын, изилдөө объектинин, кызыктар жактардын жана күбөлөрдүн түшүндүрмөсү;

2) эксперттердин корутундусу;

3) заттык далилдер;

4) башка документтер, анын ичинде компьютердик маалыматты камтыган маалыматтар (ЭВМ эске тутумунда болгон маалымат, электрондук-сандык формадагы машиналык же башка алып жүрүүчүлөрдө катталган же реквизиттери менен электромагниттик белгилер аркылуу байланыш каналы боюнча берилген маалыматтар) мыйзам тарабынан белгиленген тартиптеги фото жана киносьемкалар, үн, аудио жана видео тасмалар.

 

3. Монополияга каршы мыйзамдын бузулушу тууралуу иштерди карап чыгуу тартиби жана алар боюнча чечим кабыл алуу

 

17. Монополияга каршы органдын жетекчиси, жетекчинин орун басары же аймактык бөлүм башчысы ушул Эрежелердин 2-бөлүмүндө көрсөтүлгөн документтерди алган күндөн тартып 3 күндө ишти карап чыгуу жөнүндө, тиешелүү тапшырманы камтыган резолюция менен таризделген ишти карап чыгууну токтотуу чечимин кабыл алат.

18. Ишти карап чыгуу жөнүндө чечимди кабыл алган учурда ишти карап чыгуу убактысы жана орду, карап чыгууга чакырылган жак, иш боюнча керек болгон кошумча материалдарды суроо, экспертизаны дайындоо же ишти карап чыгуунун кийинкиге которуу көрсөтүлгөн аныктама чыгарылат.

Аныктама 3 күндүн ичинде монополияга каршы мыйзамдын бузулушу жөнүндө иши каралып жаткан жакка берилет же жөнөтүлөт.

19. Монополияга каршы мыйзамдын бузулуу белгилери жок болгондо ишти токтотуу жөнүндө чечимди кабыл алган учурда ишти токтотуу тууралуу чечим чыгарылат жана арызчыга 3 күндүн ичинде жиберилет.

20. Монополияга каршы мыйзамдын бузулушу жөнүндө иштер монополияга каршы мыйзамды бузган жактын (расмий өкүл) катышуусу менен гана каралат. Бул жак жок болгон учурда ишти карап чыгуунун орду жана убактысы тууралуу маалымат өз убагында берилгенде жана эгерде андан ишти которуу жөнүндө өтүнүч кат түшпөгөн учурда иш каралат.

21. Иш каралып жаткан учурда иш каралып жаткан жактын түшүндүрмөсү, иши боюнча карап чыгууга катышкан башка жактардын көрсөтмөсү, адистердин түшүндүрмөсү угулат.

Монополияга каршы мыйзамдын бузулушу жөнүндө ишти карап чыгууда материалды карап жаткан түзүмдүк бөлүмдүн адиси протокол түзөт, ага монополияга каршы органдын жетекчиси (жетекчинин орун басары) кол коет.

Ишти карап чыгуунун протоколунда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

1) ишти карап чыгуунун күнү жана орду;

2) ишти карап жаткан кызматтагы жооптуу жактын кызматы, фамилиясы, аты, атасынын аты;

3) кандай иш каралып жатат;

4) ишти карап чыгууда катышкан жактардын болушу тууралуу маалымат;

5) аларды карап чыгуунун өтүнүч каты жана жыйынтыгы;

6) ишти карап чыгууда катышкан жактардын түшүндүрмөсү, көрсөтүүсү, аныктамасы жана корутундусу;

7) ишти карап чыгууда изилденген документтер.

22. Монополияга каршы мыйзамды бузуу жөнүндө ишти карап чыгып, монополияга каршы орган монополияга каршы мыйзамдын бузулушун жоюу тууралуу жазма буйрукту жиберет. Жазма буйрукту аткарбаган учурда иш боюнча төмөнкүдөй түрдөгү чечимди кабыл алат:

- жаза колдонуу жөнүндө токтом;

- ишти токтотуу жөнүндө токтом;

- ишти сот органдарына же бул административдик укук бузуу үчүн башка түрдөгү же көлөмдөгү административдик жазаны колдонууга ыйгарым укуктуу башка органга өткөрүп берүү жөнүндө токтом.

23. Токтом төмөнкүлөрдү камтышы керек: токтомду чыгарган органдын аталышы, ишти карап чыгуу күнү, иш каралып жаткан жак тууралуу маалымат, ишти карап чыгууда белгиленген жагдайды баяндоо, чечимдин иши боюнча кабыл алынган бул тартип бузуу үчүн каралган жоопкерчиликти аныктоо.

Токтом ишти карап чыгуу аяктары менен тезинен жарыяланат.

Токтомдун көчүрмөсү 3 күндүн ичинде токтом чыгарылган жакка, ошондой эле анын өтүнүчү боюнча арызчыга берилет же жөнөтүлөт.

Токтомдун көчүрмөсү кол коюу менен тапшырылат. Эгерде токтомдун көчүрмөсү жөнөтүлсө бул тууралуу делодо тиешелүү жазуу жазылат жана жөнөтүлгөндүгү тууралуу дүмүрчөк тиркелет.

24. Монополияга каршы мыйзамдарды бузууларды жоюу жөнүндө жазма буйрук тиешелүү мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине, юридикалык жана жеке жактарга жиберилет. Аталган уюмдар жана адамдар жазма буйрукта белгиленген мөөнөттө монополияга каршы органга көрүлгөн чаралар жөнүндө билдирүүгө милдеттүү.

 (КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 23-июну № 403 токтомдун редакциясына ылайык)

4. Монополияга каршы органдын чечимдерине даттануу тартиби

 

25. Ишти карап чыгууга тиешелүү болгон жак аймактык органдардын иш-аракетине монополияга каршы органга же сотко даттануу берүүгө укуктуу.

26. Монополияга каршы органдын чечимине даттануу административдик жаза-берүү жөнүндө токтомдун көчүрмөсүн тапшырган күндөн тартып же иши каралып жаткан адамга айткандан тартып 10 күндүн ичинде берилет.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 23-июну № 403 токтомдун редакциясына ылайык)

27. Монополияга каршы орган даттанууну карап чыгып, төмөнкү чечимдердин бирин кабыл алат:

1) монополияга каршы органдын чечимин өзгөртүүсүз, даттанууну канааттандыруусуз калтыруу жөнүндө;

2) чечимди өзгөртүү жөнүндө, эгерде көбөйтүүгө жазанын көлөмү өзгөрбөсө же чечим чыгарыла турган жактын абалы төмөндөбөсө;

3) (КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 230июну № 403 токтомуна ылайык кγчγн жоготту)

4) монополияга каршы мыйзамдын бузулушунун белгилери жок болгондо ишти токтотуу жөнүндө;

5) кайрадан жаңы ачылган жагдайлар боюнча текшерүүнү өткөрүү жөнүндө.

28. Даттанууну карап чыгуудан монополияга каршы орган төмөнкү учурларда баш тартат:

1) бул даттанууну сот карап жатканда же соттун ал боюнча чечими бар болсо;

2) арызчынын мурда монополияга каршы орган тарабынан каралган предмет жана негиз боюнча даттануусу жана ал боюнча белгиленген тартипте чечим чыккан болсо.

Монополияга каршы мыйзамдын бузулушу жөнүндө иш боюнча чечимге даттанууну карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча чечим 3 күндүн ичинде иштин бардык катышуучуларына жөнөтүлөт.

 

5. Монополияга каршы органдын чечимдерин аткаруу

 

29. Монополияга каршы органдын чечимин бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ошондой эле кызмат адамдары, жарандар жана алардын бирикмелери, менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактар аткарууга милдеттүү.

Административдик жаза берүү жөнүндө чечим ал мыйзамдуу күчкө кирген учурдан тартып аткарылууга тийиш.

30. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, менчигинин түрүнө карабастан чарбакер субъекттер жана алардын кызмат адамдары монополияга каршы органдын чечимин аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жоопкерчилик тартат.