Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 20-февралындагы
№ 137 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 3-майындагы № 225, 2017-жылдын 13-мартындагы № 147 токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду (мындан ары - Социалдык Фонд) өз алдынча башкаруу принциптеринде иштеген, Кыргыз Республикасында мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу системасынын аткаруучу органы болуп эсептелет, ал мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу чөйрөсүндө башкарууну ишке ашырат жана мамлекеттик саясатты жүргүзөт.

Социалдык фонд өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясына, "Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына, ушул Жобого, Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоочу кеңештин чечимдерине ылайык жүргүзөт.

2. Социалдык фонд юридикалык жак болуп эсептелет, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн жана өзүнүн аталышы жазылган мөөрү болот.

Социалдык фонддун жайгашкан жери Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын аймагында Социалдык фонддун региондук органдары жана ведомстволук мекемелери бар.

Социалдык фонддун региондук органдары жана ведомстволук мекемелери Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык түзүлөт, кайра уюштурулат жана ишин токтотот, Ведомстволук мекемелеринин жана региондук органдарынын ишин Социалдык фонд белгиленген тартипте контролдойт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы № 147 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Социалдык фонддун максаттары

3. Социалдык фонддун максаттары болуп Кыргыз Республикасында мамлекеттик социалдык камсыздандырууну туруктуу өнүктүрүүнү камсыздоо болуп эсептелет.

3. Социалдык фонддун милдеттери

4. Социалдык фонддун милдеттери төмөнкүлөр эсептелет:

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу жагында макулдашылган саясатты иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик социалдык камсыздандырууга камсыздандырылган адамдардын укугун камсыз кылуу;

- Социалдык фонддун финансылык туруктуулугун камсыз кылуу.

4. Социалдык фонддун функциялары

5. Социалдык фонд төмөнкү функцияларды аткарат:

- Кыргыз Республикасынын аймагында өзүнүн ишин жүргүзүүчү юридикалык жана жеке жактарды эсепке алуу, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөрдүн бардык категориялары боюнча маалыматтар банкын жүргүзүү;

- камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо, топтоо жана өз учурунда Пенсиялык фондго, Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондго, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна жана Калктын ден соолугун чыңдоо фондуна өткөрүп берүү;

- пенсияларды, жөлөкпулдарды дайындоо, компенсацияларды эсептөө жана аларды төлөп берүүнү уюштуруу;

- камсыздандырылган жактардын "Мамлекеттик милдеттүү социалдык камсыздандыруу максаттары үчүн Кыргыз Республикасынын жарандарын жекече (индивидуалдык) эсепке алуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жекече (индивидуалдык) эсебин жүргүзүү;

- Пенсиялык фонддун, Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонддун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жана Калктын ден соолугун чыңдоо фондунун чыгымдарын каржылоо;

- кызматкердин жана башка жарандардын ден соолугуна зыян келтирүүгө күнөөлүү иш берүүчүлөрдөн жана жарандардан эмгектик мертинүүдөн, кесиптик оорулардан улам алган майыптыгы боюнча же багар адамынан айрылгандыгы боюнча мамлекеттик пенсиянын суммасын өндүрүп алуу;

- камсыздандыруу төгүмдөрү Социалдык фондго өз учурунда жана толук келип түшүшүнө, ошондой эле мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык туура чыгымдалышына контролдук кылуу;

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыз кылуу тартибин аныктаган, топтомо бөлүктү камтыган мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу жаатында мамлекеттик фискалдык жана тарифтик саясаттын негизги багыттарын түзүү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүү;

- Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондду түзүү жана башкаруу;

- пенсиялык топтоолордун каражаттарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген максаттарда гана пайдалануу;

- Социалдык фондунун компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жана Кыргыз Республикасынын Президентине сунуштарды даярдоо;

- Социалдык фонддун компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча калк жана юридикалык жактардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү;

- пенсиялык топтоолорду инвестициялоо жана жарандарды пенсия менен камсыз кылуу маселелери боюнча топтомо пенсиялык системанын катышуучулары менен өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашыруу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка функцияларды аткаруу.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы № 147 токтомунун редакциясына ылайык)

 

5. Социалдык фонддун укуктары жана милдеттери

6. Алдыга коюлган милдеттерге жетишүү үчүн Социалдык фонд төмөнкүлөргө укуктуу:

- уюштуруу-укуктук формаларына жана менчигинин түрүнө карабастан Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердик кылган юридикалык жана жеке (анын ичинде четөлкөлүк) жактардын ишин белгиленген тартипте иликтөөгө, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттарын чыгымдоо маселелери боюнча зарыл документтерди жана маалыматтарды алууга;

- мамлекеттик социалдык жана пенсиялык камсыздандырууну жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон камсыздандыруучулар жана камсыздандырылган жактар жөнүндө маалыматты, анын ичинде салык декларациясын жана башка маалыматтарды салык кызматынын органдарынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте алууга;

- камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө жана пенсияларды, жөлөкпулдарды, компенсацияларды төлөөгө каралган каражаттарды чыгымдоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууларды жоюуну юридикалык жактын кызмат адамдарынан, жеке жактардан талап кылууга, буга "Кыргыз Республикасынын жарандарын бирдиктүү салык декларациясын берүүгө даярдоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган учурлар кирбейт;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноого тартууга;

- контролдоочу органдардын, башка уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын квалификациялуу адистерин экспертиза жүргүзүүгө тартууга;

- камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча табылган укук бузууларды жоюу жөнүндө талаптар аткарылбаган, камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө жана төлөө, социалдык камсыздандыруу боюнча төлөмдөр менен байланышкан документтерди камсыздандыруучунун кызмат адамдарына бербеген учурларда банк мекемелериндеги жана башка финансы-кредиттик мекемелердеги эсептер боюнча камсыздандыруучунун операцияларын мыйзамдарда белгиленген тартипте убактылуу токтотууга;

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыз кылуу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандык үчүн мыйзамдарда белгиленген тартипте администрациялык айып салууга;

- милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн качкан жана Социалдык фонддун талаптарын аткарбаган адамдарга материалдарды укук коргоо органдарына берүүгө;

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган камсыздандыруу төгүмдөрү, финансылык санкциялар боюнча белгиленген мөөнөттө төлөнбөгөн суммаларды Социалдык фонддун бюджетине өндүрүп алууга, ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте юридикалык жана жеке жактардын мүлкүн өндүрүүгө;

- банктарда эсептерди ачууга;

- банктардагы кыска мөөнөттүү депозиттерге эркин каражаттарды убактылуу жайгаштырууга, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталган мамлекеттик жана башка баалуу кагаздар менен операцияларды жүзөгө ашырууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында уруксат берилген активдерге пенсиялык топтоолордун каражаттарын жайгаштырууга;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы чыгарган баалуу кагаздарды сатып алууга жана сатууга;

- Социалдык фонддун финансылык туруктуулугун камсыз кылуу үчүн резервдик фондду, ошондой эле Социалдык фондду өнүктүрүү фондун түзүүгө;

- карыз каражаттарды тартууга;

- доо коюу же Социалдык фонддун таламдарын коргоо үчүн зарыл болгон башка укуктук аракеттерди жасоого;

- камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча мөөнөтү өткөн карызы бар, бирок оор финансылык абалга байланыштуу аны тындыруу мүмкүнчүлүгү болбогон камсыздандыруучуларга, эгерде мажбурлап өндүрүп алуу камсыздандыруучуну жоюуга же анын банкроттугуна алып келиши мүмкүн болсо, камсыздандыруу төгүмдөрү, туум, айып же башка финансылык санкциялар боюнча карызды тындырууну кийинкиге калтыруу мөөнөтүн (бөлүп-бөлүп төлөөнү) берүүгө;

- Социалдык фонддун ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан алууга;

- эл аралык кызматташууга, эл аралык келишимдердин долбоорлорун иштеп чыгууга жана Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди ишке ашырууга белгиленген тартипте катышууга;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте конкурстун жыйынтыгы боюнча тандалып алынган пенсиялык системанын топтомо бөлүгүнө башкаруучу компания жана адистештирилген депозитарий менен келишимдерди түзүүгө;

- пенсиялык топтоолордун каражаттарын түзүү жана инвестициялоо боюнча алардын ишинин финансылык натыйжалары жөнүндө адистештирилген депозитарийдин жана башкаруучу компаниянын отчетторун кароого.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы № 147 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Социалдык фонд төмөнкүлөргө милдеттүү:

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноону камсыздоого жана алардын эсебин жүргүзүүгө;

- камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөрдү каттоого коюуну жүргүзүүгө, камсыздандыруучулардын жана камсыздандырылган адамдардын бирдиктүү эсебин жүргүзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик социалдык жана пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө мыйзамдарында белгиленген тартипте жана шарттарда камсыздандыруу камсыздоосун алууга камсыздандырылган адамдардын укуктарын камсыздоого;

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандырылган адамдарга пенсияларды, пенсиялык топтомо каражаттарын жана жөлөкпулдарды эсептөөнүн жана акчалай түрдө гана төлөөнүн тууралыгын жана өз учурундалыгын камсыз кылууга;

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча жана пенсиялык системанын топтомо бөлүгү үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин долбоорун иштеп чыгууга;

- Социалдык фонддун бюджетинин долбоорун иштеп чыгууга жана аталган бюджеттин аткарылышын камсыз кылууга;

- Социалдык фонддун финансылык абалы жөнүндө камсыздандыруучуларга, камсыздандырылган адамдарга, мамлекеттик жана коомдук уюмдарга белгиленген тартипте маалымдоого жана Социалдык фонддун финансылык туруктуулугун камсыздоо боюнча чараларды көрүүгө;

- камсыздандыруучулар, камсыздандырылган адамдар жана башкаруучу компаниялар берген маалыматтарды камсыздандырылган адамдардын жеке камсыздандыруу эсептерине өз учурунда киргизүүнү, ошондой эле аларды ишенимдүү сактоону камсыз кылууга;

- камсыздандырылган адамдарды жылына бир жолу алардын өздүк камсыздандыруу эсептеринен пенсиялык топтоолору жөнүндө маалымат менен камсыз кылууга;

- санкцияланбаган кирүүдөн маалыматты (жеке маалыматтарды) коргоо маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын аткарууну камсыздоого;

- мамлекеттик социалдык жана пенсиялык камсыздандыруу маселелери боюнча ченемдик укуктук актылар жөнүндө камсыздандыруучуларга жана камсыздандырылган адамдарга маалымдоого жана консультация берүүгө;

- өз учурунда эмес же толук эмес төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрү үчүн төлөөчүлөргө төгүмдөрдү жана айыптарды мыйзамда белгиленген тартипте эсептөөгө;

- камсыздандыруу төгүмдөрүн мыйзамда белгиленген тартипте жана мөөнөттө төлөбөгөн төлөөчүдөн камсыздандыруу төгүмдөрү, туумдар, айыптар жана башка финансылык санкциялар боюнча карыздарынын суммасын мажбурлап өндүрүп алуу жөнүндө сотко ишти өткөрүп берүүгө;

- камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө жана түшүүсү жөнүндө жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун каражаттарын чыгымдоо жөнүндө отчетторду жогору турган органдарга бекитүүгө өз учурунда берүүгө;

- пенсиялык топтоолордун каражаттарын ишенимдүү башкаруу келишимдерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте жана мөөнөттөрдө пенсиялык топтоолордун каражаттарын башкаруучу компанияларга өткөрүп берүүгө;

- пенсиялык топтоолордун каражаттарын инвестициялоо менен байланышкан чыгымдарды төлөөгө;

- пенсиялык топтоолордун каражаттарын, аларды жайгаштырууну, алынган инвестициялык кирешени обочолонгон эсепке алууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгилеген тартипте жана мөөнөттөрдө камсыздандырылган адамдардын топтомо пенсиялык эсептеринде пенсиялык топтоолордун каражаттарын инвестициялоо натыйжаларын чагылдырууга;

- камсыздандырылган адамдардын пенсиялык активдерин анын арызы боюнча топтомо пенсиялык фонддорго жиберүүгө;

- пенсиялык топтомо каражаттарынан пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөөгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте камсыздандыруучулардын даттанууларын кароого.

Социалдык фонд өзүнүн компетенциясына кирген функцияларды аткарууга жоопкерчилик тартат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы № 147 токтомунун редакциясына ылайык)

 

6. Социалдык фонддун каражаттары

8. Социалдык фонддун каражаттары төмөнкүлөрдүн эсебинен түзүлөт:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иш берүүчүлөрдүн, иштеп жаткан жарандардын жана башка жактардын камсыздандыруу төгүмдөрүнөн, буга Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондго түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрү жана пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча операциялардан алынган инвестициялык киреше кирбейт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттардан;

- камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана толук эмес которгондугу үчүн туумдардан, айып акылардан жана пайыздардан;

- регресстик талаптарды коюунун натыйжасында иш берүүчүлөрдөн жана жарандардан өндүрүлгөн каражаттардан;

- эмгектин өзгөчө шарттары үчүн пенсияларды төлөөгө иш берүүчүлөр которуучу каражаттардан;

- жоюлуп жаткан ишканалардын кызматкерлерине пенсия жана жөлөкпулдарды төлөп берүү үчүн капиталдашкан суммалардан;

- ишканалардын Социалдык фондго таандык акциялары боюнча дивиденддерден;

- Кыргыз Республикасынын юридикалык жана жеке жактарынын жана чет өлкөлүк жарандардын ыктыярдуу төгүмдөрүнөн;

- Социалдык фонддун эркин каражаттарын жайгаштыруудан алынган кирешелерден;

- (11-абзац КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы № 147 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- Социалдык фондго ыкчам башкаруу укугунда таандык болгон мүлктү ижарага берүүдөн алынган кирешелерден, толук көлөмдө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка түшүүлөрдөн.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы № 147 токтомунун редакциясына ылайы

9. Социалдык фонддун каражаттары төмөнкүлөргө жумшалат:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык пенсияны төлөп берүүгө;

- расымдык (сөөк коюуга) жөлөкпулдарды төлөөгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эмгектик мертинүү же кесиптик оору боюнча компенсацияларды төлөөгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык милдеттүү медициналык камсыздандырууну каржылоого;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо боюнча иш-чараларды каржылоого;

- Социалдык фонддун учурдагы ишин финансылык жана материалдык-техникалык камсыз кылууга;

- Социалдык фонддун финансылык туруктуулугун камсыз кылуу үчүн резервдик фондду түзүүгө. Резервдик фондду түзүүнүн жана пайдалануунун тартиби Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоочу кеңеш тарабынан аныкталат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Социалдык фондду өнүктүрүү фондун түзүүгө. Өнүктүрүү фондун пайдалануу тартиби Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоочу кеңеш тарабынан аныкталат.

10. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин өлчөмдөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан белгиленет.

11. Социалдык фонддун мүлкү жана акча каражаттары мамлекеттин менчигинде турат. Социалдык фонддун акча каражаттары республикалык бюджеттик курамын11. Социалдык фонддун мүлкү жана акча каражаттары мамлекеттин менчигинде турат. Социалдык фонддун акча каражаттары республикалык бюджеттик курамына кирбейт, алып коюлбайт жана андан салыктык, салыктык эмес төлөмдөр жана комиссиялык жыйымдар алынбайт.

Социалдык фонд өзүнө таандык болгон акча каражаттарына, имараттарга, курулуштарга, башка материалдык баалуулуктарга жана мүлккө өзалдынча ээлик кылат, аларды пайдаланат жана тескейт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы № 147 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Социалдык фонддун бюджети жана отчеттуулук

12. Социалдык фонддун бюджети мамлекеттик социалдык камсыздандыруу системасынын акча каражаттарын түзүүнүн жана пайдалануунун негизги финансылык планы болуп эсептелет.

Социалдык фонддун бюджеттик системасы Пенсиялык фонддун, Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонддун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жана Калктын ден соолугун чыңдоо фондунун бюджеттерин түзөт.

Социалдык фонддун бюджетинин негизги өз алдынчалыгы болуп Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген Социалдык фонддун кирешелеринин өздүк булагынын болушу эсептелет.

Социалдык фонддун бюджетинин долбоору жыл сайын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жана Калктын ден соолугун чыңдоо фондунун каражаттарын бөлүштүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ыйгарым укук берген органдын катышуусу менен Социалдык фонд тарабынан иштелип чыгат, Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоочу кеңеш менен макулдашылат жана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна жиберилет.

Социалдык фонддун кезектеги финансылык жылга бюджетинин долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан каралат жана бекитилет.

Социалдык фонддун бюджети жөнүндө мыйзам Социалдык фондго чыгымдарды жүргүзүүгө жана бюджеттик милдеттенмелерди кабыл алууга ыйгарым укук берет.

Социалдык фонддун бекитилген бюджетин аткаруу процессине, Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган учурларды кошпогондо башка органдардын кийлигишүүсүнө жол берилбейт.

13. Социалдык фонддун бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчет Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоочу кеңеш, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан каралат жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилет.

14. Өз ишинин ачыктыгын камсыз кылуу максатында Социалдык фонд квартал сайын жалпыга маалымдоо каражаттарына финансылык отчетторду жарыялап турат. Социалдык фонддун финансылык отчетторунун структурасы, даярдоо жана жарыялоо тартиби Социалдык фонддун башкармасы тарабынан белгиленет.

8. Социалдык фонддун аудити

15. Социалдык фонддун ишинин аудитин Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жүргүзөт.

Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоочу кеңеш Социалдык фонддун көзкарандысыз финансылык аудитин жүргүзүүгө укуктуу.

Социалдык фондго аудит жүргүзүү жөнүндө чечим Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоочу кеңеш тарабынан аудитке алынуучу финансы жыл аяктаганга чейин кабыл алынат.

16. Аудитордук уюм тендер жүргүзүү жолу менен аныкталат жана Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоочу кеңеш бекитет. Аудит боюнча кызматтарга акы төлөө Социалдык фонддун каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

Социалдык фонддун ички аудити "Ички аудит жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык ишке ашырылат.

9. Социалдык фонддун ишин уюштуруу

17. Социалдык фонд өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ыйгарым укуктардын чегинде өз алдынча уюштурат жана жүргүзөт.

18. Социалдык фонд өзүнө жүктөлгөн милдеттерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоочу кеңештин чечимдерин жана сунуштарын жетекчиликке алуу менен чечет.

19. Социалдык фонддун ишин жетектөөнү коллегиялуу орган - Социалдык фонддун башкармасы жүргүзөт.

20. Социалдык фонддун башкармасынын компетенциясына төмөнкүлөр кирет:

- Социалдык фонддун келечектүү жана учурдагы милдеттерин аныктоо;

- Социалдык фонддун бюджетинин долбоорлорун жана бюджетти аткаруу жөнүндө отчетторду жактыруу;

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин долбоорун жактыруу;

- пенсиялык жана социалдык камсыздандыруу саясатына ылайык иштелип чыккан ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун жактыруу;

- Социалдык фонддун түзүмүн бекитүү;

- Социалдык фонддун кызматкерлеринин кызмат орундарынын тизмесин, эмгек акы төлөө формаларын, системасын жана өлчөмдөрүн бекитүү;

- Социалдык фонддун эсептеринин планын бекитүү;

- финансылык отчеттордун түзүмүн, аларды даярдоо жана жарыялоо тартибин аныктоо;

- Социалдык фонддун компетенциясына кирген ченемдик актыларды бекитүү;

- Социалдык фонддун жана анын башкармасынын регламентин, ошондой эле Социалдык фонддун ички жол-жоболорун бекитүү;

- Социалдык фонддун региондук органдарын жана башка өз алдынча түзүмдүк бөлүмдөрүн түзүү жана жоюу;

- эл аралык кызматташтыкка катышуу жөнүндө чечимдерди кабыл алуу;

- Социалдык фонддун ишин камсыздоо үчүн негизги каражаттарды сатып алуу жана сатуу жөнүндө чечимдерди кабыл алуу. Мында негизги каражаттарды сатып алуу жана сатуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Социалдык фонддун башкармасы Социалдык фонддун ишине тиешелүү ар кандай башка маселени кароого укуктуу.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы № 147 токтомунун редакциясына ылайык)

21. Социалдык фонддун башкармасынын чечими токтом түрүндө кабыл алынат жана Социалдык фонддун бардык органдары менен кызматкерлеринин аткарышы үчүн милдеттүү болуп саналат.

22. Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун башкармасы бир жыныстагы адамдардын жетимиш пайызынан көп эмес өкүлдөрүн эске алуу менен жети адамдан турат. Башкарманын курамына кызматы боюнча Социалдык фонддун төрагасы жана анын орун басарлары кирет. Башкарманын калган мүчөлөрү Социалдык фонддун башка жооптуу кызматкерлеринин ичинен Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 3-майындагы № 225 токтомунун редакциясына ылайык)

23. Социалдык фонддун башкармасы өз жыйындарын зарылчылыгына жараша, бирок бир айда кеминде бир жолу өткөрөт.

24. Башкарманын жыйындарынын кворуму башкарманын беш мүчөсүнөн турат. Эгерде анын мүчөлөрүнүн кеминде төртөө чечимди жактап добуш берсе, башкарманын чечими кабыл алынат.

25. Социалдык фонддун башкармасынын ишине Социалдык фонддун төрагасы, ал жок болгон учурда аны алмаштырган адам жетекчилик кылат жана анын жыйындарын алып барат.

26. Социалдык фонддун төрагасын Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот. Орун басарлары Социалдык фонддун төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

27. Социалдык фонддун төрагасы:

- Социалдык фондго жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы үчүн жекече жоопкерчилик тартат;

- Социалдык фонддун башкармасын башкарат жана анын ишин уюштурат;

- Социалдык фонддун атынан аракеттенет;

- Кыргыз Республикасында жана чет өлкөлөрдө мамлекеттик органдар, банктар, кредиттик, эл аралык жана башка мекемелер жана уюмдар менен мамилелерде Социалдык фонддун кызыкчылыгын көздөйт;

- ушул Жобого ылайык башкарманын компетенциясына киргизилген маселелерден тышкары Социалдык фонддун ишинин бардык маселелери боюнча чечим кабыл алат;

- башкарманын жыйындарынын чечимдерине, протоколдоруна, ошондой эле Социалдык фонд түзгөн макулдашуулар менен келишимдерге кол коет;

- өз орун басарларынын милдеттерин жана жоопкерчиликтерин аныктайт;

- борбордук аппараттын кызматкерлерин, региондук органдардын (мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруулардын башчылары менен макулдашуу боюнча) жана өз алдынча структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, аталган адамдарга тартип жазасын колдонууга жана аларды сыйлоого укуктуу;

- Социалдык фонддун бардык кызматкерлери үчүн милдеттүү болгон буйруктарды чыгарат жана көрсөтмө берет.

28. Социалдык фонддун кызматкерлери үчүн ишке кабыл алуунун шарты, кызматтык милдеттери жана укуктары, сыйлоо жана тартип жазасын колдонуу системасы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Социалдык фонддун башкармасы тарабынан аныкталат.