Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

4-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 20-февралындагы
№ 140 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Суу чарба жана мелиорация департаменти тууралуу
ЖОБО

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 27-февралы № 83, 2017-жылдын 4-июлундагы № 420 , 2019-жылдын 5-февралындагы № 42 токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Суу чарба жана мелиорация департаменти (мындан ары - Департамент) Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин (мындан ары - Министрлик) суу ресурстарын, ирригациялык жана мелиорациялык инфраструктура объекттерин башкарууну, мониторингдөөнү, абалын жөнгө салууну жана пайдалануунун камсыздоочу жана мамлекеттик бирдиктүү суу саясатын ишке ашырууда аткаруу-тескөө жана координациялоо милдетин аткаруучу ведомствого караштуу бөлүгү болуп эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 4-июлундагы № 420 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Департамент өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышкан жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Департамент юридикалык жак болуп саналат, өз алдынча балансы, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Казыналык системасында алыш-бериш жана башка эсептери, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гербинин сүрөтү түшүрүлгөн жана өзүнүн аталышы жазылган мөөрү, белгиленген үлгүдөгү расмий бланктары жана кыргыз, орус жана англис тилдериндеги башка реквизиттери болот.

Департаменттин расмий аталышы:

- мамлекеттик тилде: "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Суу чарба жана мелиорация департаменти";

- расмий тилде: "Департамент водного хозяйства и мелиорации Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики".

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 4-июлундагы № 420 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Департамент өз ишин жөнгө салуучу, чарбалык-тескөөчү жана көзөмөлдөөчү функцияларды жана бөлүштүрүүнүн принцибинде башка администрациялык ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жана жеке жактар - суу пайдалануучу субъекттер, эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар менен түздөн-түз же аймактык органдары аркылуу байланышуу менен жүргүзөт.

Департаменттин юридикалык дареги: Бишкек ш., Токтоналиев көчөсү, 4а.

2. Департаменттин максаты

5. Департаменттин максаты: суу фондун сарамжалдуу пайдалануу жана коргоо тармагында мамлекеттик бирдиктүү саясатты ишке ашыруу, мамлекеттин менчигиндеги суу ресурстарын жана суу чарбалык инфраструктура объекттерин башкаруу, суу пайдалануучулардын суу ресурстарга болгон бардык муктаждыктарын ар тараптуу камсыз кылуу.

3. Департаменттин милдеттери

6. Департаменттин милдеттери төмөнкүлөр:

- суу пайдалануунун администрациялык, экономикалык жана ченемдик укуктук шарттарын пландоо, уюштуруу жана ишке ашыруу;

- суу чарбалык инфраструктуранын объекттерин, фондунун жерлерин натыйжалуу эксплуатациялоо, коргоо боюнча иш-чараларды пландоо жана ишке ашыруу, чараларды көрүү;

- суу пайдалануучулардын бардык субъекттеринин сууга болгон муктаждыктарын кепилдүү камсыздоо максатында суу ресурстарын бассейндик (гидрографиялык) принцип боюнча, айлана-чөйрөгө зыян тийгизбестен комплекстүү пландоо жана жөнгө салуу;

- мамлекеттер аралык суу мамилелерин пландоо, уюштуруу, жөнгө салуу жана Кыргыз Республикасынын аймагында жаралган суу ресурстарын бөлүштүрүү;

- айыл чарбалык маанидеги жерлердин мелиорациялык абалын жакшыртууга байланышкан иштерди пландоо, уюштуруу жана көзөмөлдөө.

4. Департаменттин функциялары

7. Департамент ага жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкү функцияларды аткарат.

1. Тармактык саясатты ишке ашыруу функциясы:

- Департаменттин компетенциясына тийиштүү ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууга катышат жана белгиленген тартипте аларды Министрликтин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет;

- Суу боюнча Улуттук кеңештин Секретариатынын функциясын аткарат:

- суу ресурстарды комплекстүү пайдалануу жана коргоо пландарын иштеп чыгат жана аларды Суу боюнча улуттук кеңешке бекитүүгө киргизет;

- суу берүү кызматы үчүн акынын процедураларын жана тарифтерин жөнгө салган нормативдерди иштеп чыгат жана белгиленген тартипте бекитүүгө киргизет;

- башка администрациялык ведомстволор жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирдикте суу ресурстарын, суу чарбалык инфраструктура объекттерин пайдалануу жана суу мамилелерин өнүктүрүүгө байланышкан республикалык жана региондук стратегияларды, программаларды, иш-аракеттин пландарын жана ишкер долбоорлорду иштеп чыгууга жана экспертизалоого катышат;

- суу мамилеси жагында чет өлкөлүк өнөктөштөр жана эл аралык уюмдар менен кызматташтыкты өнүктүрүүнүн мамлекеттик саясатын белгиленген тартипте жүргүзөт жана Кыргыз Республикасы катышкан мамлекеттер аралык келишимдер менен макулдашуулардын аткарылышын камсыз кылат;

- Министрликке макулдашуу боюнча суу темасындагы мамлекет аралык келишимдер менен макулдашуулардын долбоорлорун иштеп чыгууга белгиленген тартипте катышат;

- Кыргыз Республикасынын аймагында жаралган суу ресурстарын мамлекеттер аралык бөлүштүрүүнү белгиленген тартипте пландаштырат жана уюштурат;

- суу мамилеси, суу чарба жана суу коргоо иши жагында кызматташуу боюнча мамлекеттер аралык программалар менен ишкердик долбоорлорду пландоого жана ишке ашырууга белгиленген тартипте катышат;

- Департаменттин компетенциясына тийиштүү маселелер боюнча эл аралык жана чет элдик уюмдар жана мекемелер менен белгиленген тартипте өз ара байланышта иштешет.

2. Жөнгө салуу функциялары:

- жер үстүндөгү жана кайтма сууларды пайдаланууну белгиленген тартипте жөнгө салат;

- суу ресурстарынын канча экендиги тууралуу белгиленген тартипте корутунду берет;

- суу объекттерин, суу чарба системаларын жана мамлекеттер аралык мааниге ээ курулмаларды эксплуатациялоо режимдерин өз алдынча же башка мамлекеттик органдар менен бирдикте жөнгө салат;

- суу боюнча мыйзамда каралган учурларда юридикалык жана жеке жактардын суу пайдалануу укугун чектейт же белгилүү мөөнөткө токтотот;

- суу чарба жумуштарына жана кызматтарына баа белгилөө маселесин белгиленген тартипте жөнгө салат;

- суу берүүгө жана суу мамилесинин экономикалык жактарына байланыштуу башка жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө типтүү контракттарды иштеп чыгат жана бекитет;

- дарыяларда жана көлмөлөрдө плотиналарды куруу укугуна белгиленген тартипте уруксат лицензияларды берет, белгилүү убакытка токтотот же кайта алат;

- Кыргыз Республикасынын бюджетинен каржыланган жана мамлекеттик заказдын алкагында ишке ашырылган суу чарба объекттеринин инфраструктурасын кармоо жана колдонуу чыгымдарын, долбоордук-изилдөө жумуштардын, тажрыйбалык-конструктордук, илимий-изилдөөчүлүк, технологиялык жана башка жумуштардын, суу керектөөнүн салыштырма ченемдерин иштеп чыгууну белгиленген тартипте уюштурат жана кароого берет;

- суу чарба системасына өткөрүлүп берилген мамлекеттик суу фондунун жерлерин белгиленген тартипте башкарат.

3. Координация, көзөмөл жана мониторинг функциялары:

- бассейндик суу кеңештеринин жана суу пайдалануучулар бирикмелеринин иштерин координациялайт;

- суу ресурстарды пайдалануунун жана коруунун бассейндик пландардын иштеп чыгууну координациялайт жана алардын аткарылышына көзөмөлдү камсыз кылат;

- суу пайдалануунун уруксаттык системасын уюштурууну жана башкарууну, жер үстүндөгү суу ресурстардын абалы жана пайдаланылышы тууралуу бирдиктүү маалыматтык системанын иштешин камсыз кылат;

- суу мыйзамдарын бузуу фактылары тууралуу материалдарды даярдайт жана күнөөлүүлөрдү сот жоопкерчилигине тартуу үчүн укук коргоо органдарына тапшырат, мында сот органдарында доочу катары чыгат;

- эл аралык долбоорлордун ишин координациялайт, чет өлкөлүк мекемелер, уюмдар жана юридикалык жактар менен, ошондой эле алардын өкүлдөрү жана чет өлкөлүк жарандар менен суу секторун, суу чарба системаларын өнүктүрүү, суу фондун сарамжалдуу пайдалануу жана коргоо максаттарына чет элдик инвестиция жана донорлук жардам тартуу үчүн мамиле түзүү боюнча иш жүргүзөт;

- улуттук суу фондун жана суу чарбалык инфраструктураны башкаруу жана өнүктүрүү максатында бөлүнгөн финансылык каражаттарын максаттуу пайдаланылышын жөнгө салат жана контролдойт;

- суу чарбалык жана суу коргоо долбоорлорунун, илимий-изилдөөчүлүк, тажрыйбалык-конструктордук, долбоордук-изилдөө жана курулуш-монтаж жумуштарына мамлекеттик экспертиза жасайт жана мамлекеттик контролго алат;

- мамлекеттик кабыл алуу комиссиясына кабыл алууга көрсөткөнгө чейин суу чарба конструкцияларын жана түйүндөрүн текшерүү, имараттары менен курулмаларын кабыл алуу үчүн жумушчу комиссияларды түзөт жана алардын ишин уюштурат;

- плотина жана башка суу чарба курулмаларынын коопсуздугун камсыз кылган чараларды иштеп чыгат жана аткарылышын координациялайт;

- КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 27-февралы № 83 токтомуна ылайык кγчγн жоготту

- мамлекеттин менчигиндеги, ошондой эле көз карандысыз суу пайдалануучу субъекттердин менчигиндеги суу чарбалык курулмалардын эсебин алат жана паспорттоштурат;

- "Суу колдонуу" бөлүмү боюнча мамлекеттик суу кадастрын жана мамлекеттик мелиорациялык кадастрды жүргүзөт;

- суу чарбалык курулмалардын мамлекеттик тизмесин (реестрин) жүргүзөт;

- суу коргоо курулмаларына мамлекеттик экспертиза жасайт;

- КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 27-февралы № 83 токтомуна ылайык кγчγн жоготту

- суу объекттеринде жана суу чарба системаларында жумуштарды туура эмес жүргүзгөн, суу чарбалык курулмалар бузулган же кармоонун жана эксплуатациялоонун режими бузулган, суу пайдалануунун чыныгы көлөмү жөнүндө маалыматты, же суу пайдалануучулар белгиленген тартипте берүүгө тийиш болгон башка маалыматтарды жашырган же бурмалаган фактыларды профилактикалоону, аныктоону жана токтотууну камсыздайт;

- КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 27-февралы № 83 токтомуна ылайык кγчγн жоготту

- КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 27-февралы № 83 токтомуна ылайык кγчγн жоготту

- суу мыйзамдарын бузган жеке жана юридикалык жактарды администрациялык жоопко тартуу жол-жоболору жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте киргизет;

- КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 27-февралы № 83 токтомуна ылайык кγчγн жоготту

- администрациялык мекемелер, уюмдар жана суу пайдалануучу субъекттер менен зарыл маалыматтарды таратуу жана алмашуу, жана суу ресурстарына мониторингди өркүндөтүүчү биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча байланышта иштейт.

4. Кызмат көрсөтүү функциялары:

- суу коргоо зоналарын жана тилкелерин, суу чарба системаларын кармоонун нормалары менен шарттарын иштеп чыгат жана аларды аткаруу боюнча ишти уюштурат;

- суу чарба объектилерин эксплуатацияга кабыл алууга катышат;

- суу пайдалануучулардан сугатка берилген суунун акысын жыйноону уюштурат;

- суу чыгарууну уюштурат жана ишке ашырат, суу берүүгө узак мөөнөткө түзүлгөн контракттарга жана ар жылдык келишимдерге ылайык суу пайдалануучуларга суу ресурстарды жеткирет жана берет;

- мамлекеттик заказдардын алкагында жана суу пайдалануучулар жана башка заказчылар менен келишимдин негизинде курулуш-монтаждоо, реабилитациялык, оңдоо, мелиорациялык жана башка иштерди уюштурат жана жүргүзөт;

- ирригациялык инфраструктура объектилеринин туруктуу жана коопсуз абалын камсыз кылууга, сугат жерлердин мелиорациялык абалын жакшыртууга, суу фондунун ирригациялык жана коллектордук-дренаждык системалар бар жерлеринин абалын жакшыртууга жана сарамжалдуу пайдаланууга байланышкан иштерди уюштурат жана жүргүзөт;

- айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларын болтурбоо үчүн мелиорациялык системаларды жана курулмаларды оң абалда кармоо боюнча иштерди жүргүзөт;

- жеке жана юридикалык жактарга сугат сууну берет жана жер казуучу-транспорттук техниканы белгиленген тартипте берет.

5. Колдоо функциялары:

- капиталдык курулуш программаларын ишке ашырат жана суу чарба объектилерин курууда титул ээси болот;

- капиталдык курулуштун ар жылдык пландарын жана курулуш объектилеринин титулдук тизмесин иштеп чыгат жана белгиленген тартипте бекитүүгө берет;

- суу боюнча мамилени өнүктүрүүгө, суу ресурстарды корууга жана пайдаланууга байланышкан, республикалык бюджеттин эсебинен жана сырткы донорлордун колдоосу менен каржылануучу илимий-техникалык жана башка программалардын жана башка долбоорлордун башкы заказчысы катары мамлекеттин атынан иш жүргүзөт;

- илимий-изилдөөчүлүк, тажрыйбалык-конструкторлук, долбоорлук-иликтөөчүлүк иштерди жана жаңы суу чарба объектилерин курууну бөлүнгөн капиталдык салымдын чегинде каржылоону камсыздайт;

- мамлекеттик ирригациялык жана коллектордук-дренаждык тармакты, каналдарды, суу чыгаруучу, жөнгө салуучу жана башка гидротехникалык курулмаларды, насостук станцияларды, скважиналарды, суу сактагычтарды, электр өткөрүүчү линияларды, трансформатордук подстанцияларды жана мамлекеттик суу чарба инфраструктурасынын башка элементтерин кармоону, эксплуатациялоону, техникалык тейлөөнү, утурумдук жана капиталдык оңдоону уюштурат;

- суу чарба инфраструктурасын башкарууга, эксплуатациялоого, техникалык тейлөөгө, өнүктүрүүгө жана сууну туура пайдаланууга байланышкан тематика боюнча окутууну жана актуалдуу маалыматтарды таркатууну уюштурат;

- коомдук аң-сезимде жана суу пайдалануучулар чөйрөсүндө суу ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу жана коруу зарылдыгын сиңирүү максатында суу боюнча мамилелердин комплекси тууралуу зарыл маалыматтарды таратууну уюштурат;

- ведомствого караштуу уюмдардын, суу чарба органдарынын кызматкерлерин, ошондой эле суу пайдалануучу уюмдардын жана ишканалардын адистерин, фермердик жана дыйкан чарбалардын өкүлдөрүн жана башка кызыкдар тараптарды окутууну жана квалификациясын жогорулатууну уюштурат;

- суу ресурстарды башкаруучу органдардын, суу чарба ишканаларынын жана башка суу пайдалануучуларды алдыңкы технологиялар жана техникалык каражаттар менен кеңири жабдылышын камсыздайт жана ушул максатта атайын илимий-изилдөөчү, долбоорлук, конструктордук жана башка иштерди жүргүзүүнү, чет өлкөлөрдөгү илимий-техникалык жетишкендиктер тууралуу маалыматты таркатууну уюштурат;

- суу ресурстардын абалы жана пайдаланылышы жөнүндө бирдиктүү улуттук маалыматтык база түзүүнүн алкагында ведомстволук информациялык системанын түзүлүшүн камсыздайт, бул максатта компьютердик маалымат борборун башкарууну, атайын программалык продуктуларды иштеп чыгууну, коммуникациялык тармакты өнүктүрүүнү, суу фондунун абалы жана пайдаланылышы тууралуу системага салынган маалыматтардын топтолушун жана кардарлардын арасында таратылышын уюштурат;

- бул тармак боюнча министрликтер жана администрациялык ведомстволор, башка мамлекеттик органдар, өкмөттүк эмес уюмдар, суу пайдалануучу субъекттер менен эриш-аркакта иш жүргүзөт;

- суу пайдалануучулардын ассоциациялары жана алардын бирикмелери өнүгүүсүнө ар тараптуу колдоо көрсөтөт;

- суу пайдалануучулардын эсебин алат жана каттоого коет, суу ресурстарын пайдалануу боюнча мамлекеттик статистикалык отчетту жасайт;

- айыл чарбалык товар өндүрүүчүлөрдү сугат суу менен камсыздоого, ошондой эле экономика секторундагы суу пайдалануучуларга суу берүү боюнча келишимдерди жана контракттарды эсепке алат жана каттайт;

- суу объекттеринен суу алуунун көлөмүн жана суу пайдалануучуларга берилген суунун өлчөмүн эсепке алат;

- көз салуу тармагынын туруктуу иштөөсүн жана өнүгүүсүн камсыздоо боюнча иштерди пландаштырат жана аткарылышын уюштурат;

- суу ресурстарын башкаруу органдарынын, суу чарба уюмдарынын жана башка суу пайдалануучулардын алдыңкы технологияларга жана техникалык каражаттарга кеңири жетүүсүн камсыздайт, бул максатта атайын илимий-изилдөө, долбоордук, конструктордук жана башка иштерди, чет өлкөлөрдөгү илимий-техникалык прогресстин жетишкендиктери жөнүндө маалыматтарды жайылтууну уюштурат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-февралы № 83, 2017-жылдын 4-июлундагы № 420 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

5. Департаменттин укуктары

8. Департамент өзүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашыруу максатында төмөнкүдөй укуктарга ээ:

- суу боюнча мамилелердин Департаменттин компетенциясына тиешелүү укуктук, институттук, экономикалык, техникалык жана башка жактарын өркүндөтүү боюнча сунуштарды белгиленген тартипте киргизүүгө;

- КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 27-февралы № 83 токтомуна ылайык кγчγн жоготту

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, уюмдарынан жана ишканаларынан, кызмат адамдарынан жана жарандарынан Департаменттин ишине тиешелүү маалыматтарды белгиленген тартипте суроого жана алууга;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 4-июлундагы № 420 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- подряддык уюмдарга, жабдуучу-берүүчүлөргө, илимий-изилдөөчү, тажрыйбалык-конструктордук, долбоордук-иликтөөчү институттарга жана башка уюмдарга келишимдик милдеттенмени аткарбаганы же тиешелүү түрдө аткарбаганы үчүн бышмана (айып, үстөк) төлөө жөнүндө көрсөтмөлөрдү берүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы болбогон башка укуктарды ишке ашырууга.

6. Департаменттин мүлкү, финансысы жана фонддору

9. Департаменттин иши төмөнкүдөй каражаттардын эсебинен каржыланат:

- республикалык бюджет;

- суу берүү боюнча кызмат көрсөтүүдөн түшкөн төлөмдөр;

- инвестициялар жана гранттар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка каржылоо булактары.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 4-июлундагы № 420 токтомунун редакциясына ылайык)

10. Департамент суу ресурстарды башкаруу, жөнгө салуу, сарамжалдуу пайдалануу үчүн, ошондой эле мамлекеттин менчигиндеги ирригациялык жана мелиорациялык курулмаларды кармоого, эксплуатациялоого жана өнүктүрүүгө бөлүнгөн бюджеттик жана башка каражаттардын бөлүштүрүүчүсү болот.

7. Департаменттин ишин уюштуруу

11. Департаментти Кыргыз Республикасынын айыл-чарба жана мелиорация министринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кызматка дайындачу жана кызматынан бошотуучу башкы директор башчылык кылат.

Башкы директор ошондой эле Суу боюнча улуттук кеңештин төрагасынын орун басары болот.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 27-февралы № 83 токтомдун редакциясына ылайык)

12. Кыргыз Республикасынын Суу кодексине ылайык башкы директор Плотиналардын коопсуздугун камсыздоо боюнча комиссияны жана Ирригация жана дренаж боюнча комиссияны башкарат.

13. Башкы директор:

- эл аралык уюмдарда жана чет өлкөлүк өнөктөштөр менен мамиледе Департаменттин атынан чыгат;

- Департаментке жүктөлгөн функциялар менен ыйгарым укуктардын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчиликтүү болот;

- Департамент кызматкерлеринин функциялык милдеттерин бекитет;

- ведомстволук уюмдардын жана аймактык бөлүнүштөрдүн түзүмүн, штаттык ырааттамасын жана жобосун бекитет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Департаменттин борбордук аппаратынын штаттык ырааттамасын, түзүмүн, белгиленген сандын чегинде чыгымдардын жыйынды сметасын, Департаменттин эмгек акы төлөө фондусун Министрликке бекитүүгө берет;

- Департаменттин номенклатурасына кирген кызматкерлерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматка дайындайт жана бошотот;

- Департаменттин жана Департаменттин карамагындагы ведомстволук түзүмдөрдүн кызматкерлерин, ушул тармакта иштеген башка адамдарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарына көрсөтүү жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте киргизет;

- өз компетенциясынын чегинде буйруктарды чыгарат;

- Департаменттин балансындагы мүлктү жана каражаттарды башкарат, Департаменттин финансылык жана чарбалык-тескөөчү ишин уюштурат;

- Департаментке бекитип берилген мамлекеттик мүлккө аны башкаларга берүү укугусуз ээлик кылууга, операциялык башкарууга жана пайдаланууга укукту Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген чекте ишке ашырат;

- Департаменттин кызматкерлерин өз компетенциясынын чегинде сыйлайт, ошондой эле аларды эмгек мыйзамдарында белгиленген тартипте жазалайт;

- ведомстволук уюмдардын жана аймактык бөлүнүштөрдүн ишин уюштурат жана контролдойт;

- Департаменттин коллегиясынын, Илимий-техникалык кеңешинин, плотиналардын коопсуздугун камсыздоо боюнча, ирригация жана дренаж боюнча комиссиялардын иштерин жетектейт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 4-июлундагы № 420 токтомунун редакциясына ылайык)

14. Департаментте орун басарлардын кызмат орундары каралган. Башкы директордун орун басарлары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын айыл-чарба , тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри тарабынан дайындалышат жана кызматтан бошотулушат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 4-июлундагы № 420 токтомунун редакциясына ылайык)

15. Департаментте учурдагы жана келечектеги иштин негизги маселелерин кароо үчүн Коллегия түзүлөт. Коллегиянын курамына башкы директор жана анын орун басарлары кызмат оруну боюнча киришет. Коллегиянын калган мүчөлөрүн башкы директордун сунушу боюнча министр бекитет. Коллегиянын чечимдери башкы директордун приказдары жана буйруктары менен ишке ашырылат. Департаменттин Коллегиясынын иши жөнүндө жобо башкы директор тарабынан бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 4-июлундагы № 420 токтомунун редакциясына ылайык)

16. Департаменттин бирдиктүү техникалык саясатын түзүү жана суу мамилеси тармагындагы татаал проблемаларды квалификациялуу чечүү, суу фондун сарамжалдуу пайдалануу жана коргоо максатында Департаментте Илимий-техникалык кеңеш түзүлөт, аны Департаменттин башкы директору жетектейт. Кеңештин иши тууралуу жобону жана анын персоналдык курамын министр бекитет.

17. Департаментти өзгөртүп түзүү жана ишин токтотуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

18. Иши токтотулган учурда Департаменттин документтери "Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.

 

Кыргыз Республикасынын Айыл-чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Суу чарба жана мелиорация департаментинин башкаруу
СХЕМАСЫ

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-февралы № 83, 2017-жылдын 4-июлундагы № 420 , 2019-жылдын 5-февралындагы № 42 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

Описание: Описание: Описание: 112001кырг050219.png