Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

14-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 20-февралындагы
№140 токтому менен
бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын каттоо жана сертификаттоо боюнча борбору жөнүндө жобо
ЖОБО

 (КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 19-июну № 381, 2017-жылдын 7-декабрындагы № 789 токтомдун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын каттоо жана сертификаттоо боюнча борбору (мындан ары - Борбор) Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин (мындан ары - Министрлик) ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын сертификаттоо жана ветеринариялык дары-дармек каражаттарын жана тоют кошулмаларын каттоо боюнча функцияларды ишке ашыруучу ведомстволук бөлүнүшү болуп саналат.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 19-июну № 381, 2017-жылдын 7-декабрындагы № 789токтомдун редакциясына ылайык)

2. Борбор өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, нормативдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, министрликтин буйруктарын жана тескемелерин, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Борбор юридикалык жак болуп эсептелет, анын оперативдик башкаруу укугундагы обочолонгон мүлкү, өз алдынча балансы, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин казыналык системасындагы алыш-бериш жана башка эсептери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн мөөрү, мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталышы, штампы, бланкы, эмблемасы болот.

4. Борбордун расмий аталышы:

- мамлекеттик тилде: "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын каттоо жана сертификаттоо боюнча борбору";

- расмий тилде "Центр по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики".

 (КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 19-июну № 381, 2017-жылдын 7-декабрындагы № 789 токтомдун редакциясына ылайык)

5. Борбордун юридикалык дареги:

- Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Киев көчөсү, 96 А.

2. Борбордун максаты

6. Борбордун ишинин максаты ветеринариялык дары-дармек каражаттарынын, тоюттардын жана тоют кошулмаларынын сапатын, натыйжалуулугун жана коопсуздугун камсыз кылуу болуп саналат.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 19-июну № 381 токтомдун редакциясына ылайык)

3. Борбордун милдеттери

7. Борбордун милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын өндүрүүнү, экспорттоону жана импорттоону мамлекеттик жөнгө салууну камсыз кылуу;

- ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын сертификаттоо, каттоо жана алардын мамлекеттик реестрин жүргүзүү.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 19-июну № 381 токтомдун редакциясына ылайык)

4. Борбордун функциялары

8. Тармактык саясатты ишке ашыруу функциясы:

- ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын каттоо, сертификаттоо жана алардын мамлекеттик реестрин жүргүзүү жаатында мамлекеттик саясатты ишке ашырат;

- Борбордун компетенциясына кирген нормативдик укуктук актылардын, регламенттердин, нускамалардын долбоорлорун белгиленген тартипте иштеп чыгат.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 19-июну № 381 токтомдун редакциясына ылайык)

9. Жөнгө салуу функциясы:

- Кыргыз Республикасынын ветеринариялык мекемелеринде сакталган, ошондой эле чет өлкөдөн алып келинүүчү микроорганизмдерди жана башка биологиялык активдүү заттарды мамлекеттик каттоого алат;

- ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын мамлекеттик каттоону, сертификаттоону ишке ашырат жана алардын мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- менчигинин түрүнө жана ведомстволук таандыгына карабастан жеке жана юридикалык жактар тарабынан ветеринариялык дары-дармек каражаттарынын, тоюттардын жана тоют кошулмаларынын өндүрүлүшүнүн, даярдалышынын, сакталышынын, дүң жана чекене сатылышынын шайкештигине баалоо жүргүзөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 19-июну № 381 токтомдун редакциясына ылайык)

10. Координациялоо жана иштерди аткарууну мониторингдөө функциясы:

- ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын көзөмөлдөө компетенциясына кирген аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары менен өз ара аракеттенүү маселелери боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- рекламацияларды карайт, маалыматтарды чогултат жана ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын колдонуунун жана алардын өз ара аракеттенүүсүнүн өзгөчөлүктөрүнүн натыйжасындагы терс таасирлерге талдоо жүргүзөт жана корутунду берет;

- жаныбарлар үчүн ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын өндүргөн ишканалардын, уюмдардын жана мекемелердин эсебин жүргүзөт;

- ветеринариялык биологиялык препараттардын, тоюттардын жана тоют кошулмаларынын эталандорун, стандарттык үлгүлөрүн, ветеринарияда колдонулуучу өстүрүлгөн микроорганизмдер жана алардын штаммдары сактайт.

 (КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 19-июну № 381, 2017-жылдын 7-декабрындагы № 789 токтомдун редакциясына ылайык)

11. Кызмат көрсөтүү функциясы:

- Кыргыз Республикасында өндүрүлүүчү жана Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келүүчү ветеринариялык дары-дармек каражаттарынын, тоюттардын жана тоют кошулмаларынын сапатына, коопсуздугуна, натыйжалуулугуна, алардын стандарттардын, техникалык регламенттердин, ченемдик укуктук актылардын талаптарына шайкеш келишине экспертиза жүргүзөт, буга наркотикалык каражаттар, психотроптук заттар жана алардын прекурсорлору кирбейт;

- ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошумчаларын мамлекеттик каттоону жана сертификаттоону жүргүзөт, буга наркотикалык каражаттар, психотроптук заттар жана алардын прекурсорлору кирбейт;

- белгиленген тартипте акы төлөнүүчү жана акысыз кызматтарды көрсөтөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 19-июну № 381 токтомдун редакциясына ылайык)

12. Колдоо функциясы:

- ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын жүгүртүү чөйрөсүндөгү ишти жүргүзгөн адистерди даярдоону жана кайра даярдоону уюштурат;

- ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын сертификаттоо боюнча методдорду өркүндөтөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 19-июну № 381 токтомдун редакциясына ылайык)

5. Борбордун укугу

13. Борбор өзүнүн компетенциясынын чегинде төмөнкүлөргө укуктуу:

- Борбордун ишин жакшыртуу үчүн эл аралык уюмдардын жана мекемелердин, донор-өлкөлөрдүн каражаттарын жана гранттарын белгиленген тартипте тартууга;

- консультация кылуу, окутуу, экспертизалоо жана башка максаттар үчүн окумуштууларды жана адистерди келишимдин негизинде тартууга;

- биринчи кезектеги милдеттерди чечүү үчүн иш чөйрөсүндө кеңештерди, комиссияларды түзүүгө;

- Борборго жүктөлгөн милдеттерди талаптагыдай аткаруу үчүн зарыл болгон башка ыйгарым укуктарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзүүгө.

6. Борбордун ишин уюштуруу

14. Борборду директор жетектейт, аны Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 19-июнундагы № 381, 2017-жылдын 7-декабрындагы № 789 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

15. Борбордун кызматкерлерин Борбордун директору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот.

16. Борбордун директору:

- Борбордун ишине жалпы жетекчилик жүргүзөт жана Борборго жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышына жеке жоопкерчилик тартат;

- Борбордун түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана алардын адистеринин ортосундагы функционалдык милдеттерди бөлүштүрөт;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде Борбордун кызыкчылыгын билдирет;

- ветеринариялык дары-дармек каражаттарына, тоюттарга жана тоют кошулмаларына сертификаттарга жана ветеринариялык дары-дармек каражаттарына жана тоют кошулмаларына каттоо күбөлүктөрүнө кол коёт;

- Борбордун кызматкерлери үчүн милдеттүү түрдө аткарыла турган буйруктарды чыгарат, көрсөтмөлөрдү берет, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

- оперативдүү башкарууга берилген мүлктүн сакталышы жана арналышына ылайык колдонулушун боюнча чараларды көрөт.

- жүктөлгөн ыйгарым укуктарынын чегинде финансылык жана банк документтерине кол коюуга укуктуу.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 19-июну № 381 токтомдун редакциясына ылайык)

7. Борбордун мүлкү жана каржылоо

17. Борбор өзүнө оперативдик башкаруу укугунда бекитип берилген мамлекеттик мүлккө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген чектерде ээлик жүргүзөт жана колдонот.

18. Борбордун ишин каржылоонун булагы болуп республикалык бюджеттин каражаттары, гранттар жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактар эсептелет.

19. Эсепке алуу, отчеттуулук жана контролдоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

8. Кайра уюштуруу жана жоюу

20. Борборду кайра уюштуруу жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзөт.

21. Борбордун иши токтотулган учурда анын документтери "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана колдонулат.