Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

15-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 20-февралындагы
№140 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин "Кыргызмамжердолбоорлоо"
жер жайгаштыруу мамлекеттик долбоорлоо институту" мамлекеттик ишканасынын
УСТАВЫ

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин "Кыргызмамжердолбоорлоо" жер жайгаштыруу мамлекеттик долбоорлоо институту" мамлекеттик ишканасы (мындан ары - Институт) Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин (мындан ары - Министрлик) ведомствого караштуу бөлүгү болот, өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын башка нормативдик укуктук актыларына, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине жана нормаларына, Кыргыз Республикасы катышкан жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге, ошондой эле ушул Уставга таянат.

2. Институтта Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү, мөөрлөрү, штамптары, эмблемасы, белгиленген үлгүдөгү бланктары болот.

3. Институттун толук расмий аталышы:

- мамлекеттик тилде: Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин "Кыргызмамжердолбоорлоо" жер жайгаштыруу мамлекеттик долбоорлоо институту" мамлекеттик ишканасы;

- расмий тилде: Государственное предприятие "Государственный проектный институт по землеустройству "Кыргызгипрозем" Министрества сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики".

4. Институттун кыскартылган аталышы:

- мамлекеттик тилде: "Кыргызмамжердолбоорлоо" МДИ" МИ;

- расмий тилде: ГП "ГПИ "Кыргызгипрозем".

5. "Кыргызгипрозем" юридикалык жак болот, Кыргыз Республикасынын банктарында жана Казыналык системасында алыш-бериш жана башка, анын ичинде валюталык эсептерди белгиленген тартипте ачууга укуктуу.

6. Укуктук-уюштуруу формасы боюнча Институт операциялык башкаруу укугунда негизделген, өзүнчө мүлккө ээ болгон мамлекеттик долбоорлоочу-изилдөөчү мекеме.

7. Институттун жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Орозбеков көчөсү 44.

8. Бул Жобо менен жөнгө салынбаган маселелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат.

2. Милдеттери

9. Институттун милдеттери болуп республиканын бардык аймагында жерге жайгаштыруучу долбоорлук-изилдөө жана жер кадастры жумуштарынын комплексин чарба субъекттеринин менчигинин түрүнө карабастан, ошондой эле жеке жана юридикалык жактар менен келишим аркылуу аткаруу эсептелет.

3. Функциялары

10. Институттун функциялары төмөнкүлөр болуп саналат:

- жерге жайгаштыруу, топографиялык жана кадастрдык жумуштарды аткаруу;

- шаар куруучулук, экологиялык жана экономикалык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен жер ресурстарын пайдалануунун, коргоонун республикалык, региондук программаларын жана болжолун иштеп чыгууга катышуу;

- менчик ээлеринин жана пайдалануучулардын жер участокторунун чек араларын туташ эместиктерди, тилке жерлерди жоюу менен тартипке келтирүү жана долбоорлорду түзүү, сервитуттарды белгилөө, жер участокторунун чектерин натуралай (жеринде) аныктоо, жерге жайгаштыруу иштеринин долбоорлорун даярдоо;

- менчик ээлеринин жана жер пайдалануучулардын жерлерин пайдалануу, коргоо боюнча долбоорлорду алардын жаратылыштык ландшафтын жакшыртуу менен иштеп чыгуу;

- топуракты суу, шамал эрозияларынан, селден, жер көчкүдөн, суу каптоодон, кургап кетүүдөн, сазга айлануудан, тыгыздалуудан, шор басуудан, өндүрүштүк акыр-чикирден, химиялык жана радиоактивдүү заттардан уулануудан коргоо жана бузулган жерлерди рекультивациялоо боюнча иш долбоорлорун иштеп чыгуу;

- күрдүүлүгү төмөн айыл чарба жерлерин айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүүгө берүү үчүн долбоорлоо-сметалык документтерди иштеп чыгуу жана долбоордук-сметалык документтер боюнча аткарылган жумуштардын сапатына автордук көзөмөл жүргүзүү;

- план-картографиялык материалдарды, жерге жайгаштыруу, мелиорациялык курулуш долбоорлорун, топуракты, топурак-мелиорациялык, геоботаникалык изилдөөлөрдү, туздук сүрөткө алууну, жер кадастрынын маалыматтарын, жерди инвентаризациялоонун материалдарын изилдөөнүн негизинде жердин башка түрлөрүнө которуу керек болгон айыл чарба жерлеринин кыртыштык-мелиорациялык абалын аныктоо жана трансформациялоонун негиздүүлүгү жөнүндө корутунду берүү;

- жер участогунун сапаттык абалын анын топурактын бонитетинин баллы, чабындынын түшүмдүүлүгү, жайыттын кургак желүүчү массасы аркылуу изилдөө менен анын жыйынтыктарынын негизинде күрдүүлүгү төмөндүгү жөнүндө корутунду даярдоо;

- жер участогунун күрдүүлүгүнүн төмөндүгү жөнүндө, айыл чарба жерлерин өздөштүрүү боюнча долбоорлонгон жумуштардын аткарылышы жөнүндө корутунду даярдоо;

- өзгөчө корголуучу жаратылыштык аймактардан сырткары, өзгөчө корголуучу жаратылыштуу жана башка укуктук режимдеги аймактарды чектөөнүн жана чектерин аныктоону негиздөө;

- шаардын, айылдык калктуу конуштардын жана шаарчалардын чектерин ошол жерлерде белгилөөгө катышуу;

- жерге жайгаштыруу, топографиялык, картографиялык, топурактык, агрохимиялык, геоботаникалык жана башка изилдөө иштерин, топуракты жана өсүмдүк үлгүлөрүн талдоону жүргүзүү;

- администрациялык аймактардын же анын бир бөлүгүнүн чегинде баардык категориядагы жерлерге инвентаризация жүргүзүү;

- айыл чарба өндүрүшүн жоготуунун ордун толтуруу, салык салуу өлчөмдөрүн аныктоо максатында жана жер рыногун уюштуруу, өнүктүрүү үчүн жер баалоо жумуштарын жүргүзүү;

- мамлекеттик жер фондуна мониторинг жүргүзүү;

- жер ресурстарын пайдалануунун абалы боюнча кадастрдык, тематикалык карталарды жана атластарды түзүү;

- мамлекеттик, администрациялык-аймактык чектерди делимитациялоо жана демаркациялоо жумуштарына катышуу;

- жерге жайгаштыруу жана жер кадастрын жүргүзүү үчүн өндүрүштүк иштерде геомаалыматтык системаларды пайдалануу;

- картографиялык материалдарды белгиленген эрежелерге ылайык системага салуу жана сактоо.

11. Институт аткарган жумуштарынын сапаты үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жооптуу болот.

4. Укуктары жана милдеттери

12. Институт өзүнүн милдеттерин ишке ашыруу үчүн, төмөндөгүлөргө укуктуу:

- башка юридикалык жана жеке жактар менен белгиленген тартипте эсептешүүлөрдү, анын ичинде акчалай эмес эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө;

- сотто доочу жана жоопкер болууга;

- Институттун функцияларына жана милдеттерине ылайык уюштуруу-укуктук формасына карабай юридикалык жактар, ошондой эле жеке

- жактар менен келишимдерди түзүүгө;

- өзүнүн атынан мүлктүк жана жекече мүлктүк эмес укуктарга ээ болууга жана милдеттерди алууга;

- Министрликке ведомствого караштуу уюмдарды, филиалдарды, экспедицияларды, бөлүмдөрдү, секторлорду, топторду жана өкүлчүлүктөрдү ачуу жөнүндө сунуштарды киргизүүгө;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде нормативдик укуктук актылардын долбоорлорун Министрликтин кароосуна киргизүүгө;

- Институттун өзгөчө айырмаланган кызматчыларына сыйлыктарды берүү, колдоо көрсөтүү жөнүндө белгиленген тартипте сунуш киргизүүгө;

- кеңеш берүү, окутуу үчүн жана башка максаттарда Институттун кызматчыларын келишимдин негизинде ишке тартууга;

- Институттун кызматчыларын командировкага, анын ичинде чет өлкөлөргө, ошондой эле эл аралык конференцияларга, семинар, көргөзмөлөргө катышууга жиберүүгө;

- мыйзамда белгиленген тартипте жерге жайгаштыруу тармагында эл аралык кызматташтык, сырткы экономикалык иш жүргүзүүгө, келишимдерди, контракттарды жана макулдашууларды түзүүгө;

- келишимдердин негизинде Институттун жумуштарын аткаруу үчүн жарандарды тартууга;

- Министрликтин макулдугу менен белгиленген тартипте банктардын кредиттерин жана гранттарын пайдаланууга;

- Институтка тапшырылган милдеттерди аткаруу үчүн инвестицияларды жана алдыңкы технологияларды тартуу жөнүндө сунуштарды киргизүүгө;

- мыйзамда белгиленген тартипте басма жана башка иштерди жүргүзүүгө;

- белгиленген тартипте акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүгө.

Эгер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого каршы келбесе, Институт Министрлик менен макулдашуу боюнча бул Жободо каралбаган башка укуктарга жана милдеттерге ээ болушу мүмкүн.

13. Институт төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана түзүлгөн келишимге ылайык өзүнүн милдеттерин аткарууга;

- тийиштүү органдарга Институттун отчетторун өз убагында берүүгө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жана өлчөмдөрдө салыктарды жана башка төлөмдөрдү төлөөгө.

14. Институттун кызматкерлери Институтта иштөөсүн токтоткондон кийин да Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген мезгилде мамлекеттик, кызматтык жана мыйзам менен корголуучу башка сырларды сактоого милдеттүү, кызматтык ишин аткарууда белгилүү болгон, жарандын жеке турмушуна, кадыр-баркына тийиштүү маалыматтарды сактоого милдеттүү.

5. Өндүрүштүк-чарбалык жана финансылык иши

15. Институттун негизги өндүрүштүк-чарбалык иши республикалык бюджеттин эсебинен жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка булактардан каржыланат.

16. Институт аткаруучу долбоорлоо-изилдөө, жерге жайгаштыруу жана изилдөө жумуштарынын план-тематикасы Министрлик тарабынан бекитилет.

17. Институт өзүнүн ишин жана жерге жайгаштыруу жумуштарынын өнүгүү келечегин заказдарга жана аларга болгон суроо-талаптарга жараша пландаштырат.

18. Институттун ишин пландоонун башкы негизи болуп Министрликтин берген тапшырмасы жана жеке, юридикалык жактар менен келишим боюнча аткарылчу жумуштар эсептелет.

19. Институт мамлекеттик заказ боюнча жумуштарды Министрлик бекитүүчү баада аткарат, ал эми келишимге ылайык аткарылчу жумуштар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте бекитилчү баада аткарат.

20. Бюджетке төлөөлөр жана эмгек акы төлөө эсептик документтердин келип түшүүсүнүн календардык кезегинде (төлөө мөөнөтү келишине жараша) жүргүзүлөт. Жеке жана юридикалык жактардын милдеттенмелери боюнча эсептер Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы бекиткен алыш-бериш жана кассалык операцияларды жүргүзүүнүн тартибине ылайык нак төлөмсүз банк мекемелери аркылуу, жана нак төлөөлөр жүргүзүлөт.

6. Эмгек жамааты

21. Эмгек жамаатын Институттун кызматкерлери түзүшөт, алар өздөрүнүн өндүрүштүк ишин эмгектик келишимдин (контракттын) негизине жүргүзүшөт.

22. Эмгек жамааттын ыйгарым укуктарын ишке ашыруунун негизги формасы жалпы чогулуш болот.

23. Эмгек жамааттын жалпы чогулушу Институттун ишинин негизги маселелерин карайт жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде тийиштүү чечимдерди кабыл алат.

24. Эмгектик келишим өндүрүштүк, социалдык жана эмгектик мамилелерди, эмгек коргоо маселесин жөнгө салат.

25. Эмгек жамаатынын ар бир мүчөсү өзүнө тапшырылган эмгектик милдеттерин ак ниет аткарууга, администрациянын буйруктарын өз убагында аткарууга, чыгарылчу долбоорлордун, иликтөөчү жана изилдөөчү жумуштардын материалдарынын сапатын жакшыртууга, эмгектик коргоо, коопсуздук ыкмалары жана өндүрүштүк санитария боюнча талаптарды аткарууга, Институттун мүлкүнө аяр мамиле кылууга милдеттүү.

7. Институттун ишинин уюштурулушу

26. Институттун ишин жалпы башкарууну Министрлик ишке ашырат.

27. Институттун ишин Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министринин сунушунун негизинде Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кызматка дайындачу жана кызматтан бошотуучу директор (мындан ары - директор) башкарат.

28. Институтта директордун эки орун басарын болот, аларды директордун сунушу менен Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министри кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот.

29. Институттун директору:

- өзүнүн ишинде түздөн-түз Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрине баш ийет;

- Институттун ишин жетектейт жана Институтка жүктөлгөн функцияларды жана милдеттерди аткаруу жана иштин натыйжалары үчүн жеке жоопкерчиликтүү болот;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Министрликтин чечимдерин аткарууну камсыз кылат;

- Институттун атынан ишеним катсыз иш жүргүзүп, анын кызыкчылыгын бардык мамлекеттик органдарда жана республикалык уюмдарда, жалпы юрисдикциядагы соттордо коргойт, келишимдерди түзөт, ишеним каттарды берет, банктарда алыш-бериш жана башка эсептерди ачат, банктык жана финансылык документтерге кол коет;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде Институттун бардык кызматчылары үчүн милдеттүү приказдарды, буйруктарды чыгарат жана алардын аткарылышын текшерүүнү уюштурат;

- Институттун директорунун орун басарларынын жана кызматкерлеринин ыйгарым укуктарын аныктайт;

- Институтка баш ийген бөлүктөрдү өндүрүштүк-техникалык жана чарбалык жактан жетектейт, алардын ишин, эсебин жана отчетторун контролдоону уюштурат, пландарын жана отчетторун бекитет;

- Министрлик менен макулдашып Институттун киреше жана чыгашалар сметасын бекитет;

- Министрлик менен макулдашып Институттун жылдык жана учурдагы пландарын бекитет;

- Институтка кызматкерлерди тандайт;

- Институттун, кызматтык нускамасын, иштөө режимин жана кызматкерлерди сыйлоо жөнүндө жобосун бекитет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматкерлерге карата колдоо көрсөтүү жана тартиптик жазалоо чараларын колдонот;

- Институттун милдеттерин жана функцияларын аткаруу үчүн Уставга ылайык Министрликтин компетенциясына киргенден башка аракеттерди жасайт.

31. Институттун түзүмүн жана штаттык санын Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министри бекитет.

32. Өтө маанилүү долбоорлорду, нускама-методикалык документтерди кароо үчүн директордун алдында техникалык кеңеш (кеңешчи орган катары) түзүлөт. Институттун жана башка тиешелүү министрликтердин жана ведомстволордун кыйла квалификациялуу адистеринен (алардын макулдугу менен) турган кеңештин курамы жана ал тууралуу жобо директор тарабынан бекитилет.

8. Мүлкү жана финансысы

33. Институттун мүлкүн негизги фондулар жана жүгүртүүдөгү каражаттар, ошондой эле наркы Институттун өзүнчө балансында көрсөтүлүүчү башка материалдык баалуулуктар түзөт.

34. Институттун негизги фондуларын, жүгүртүүдөгү каражаттарын жана пайдалануудагы мүлкүн алып коюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

35. Институттун мүлкүн жана финансы каражатын топтоо булагы болуп төмөндөгүлөр эсептелет:

- менчик ээси ага операциялык пайдалануу укугунда өткөзүп берген мүлктөр, алар Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ылайык мүлктүн менчик ээсинин (мамлекеттин атынан Маммүлк фонду) макулдугу менен тескелет жана пайдаланылат;

- чарбалык иштен алынган кирешелер;

- юридикалык жана жеке жактар (мунун ичинде чет өлкөлүк жактар) менен түзүлгөн келишимдин негизинде аткарылчу жумуштардан жана кызмат көрсөтүүлөрдөн алынчу кирешелер;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактар.

36. Институттун чарбалык иштен түшкөн кирешелери, ошондой эле өз каражаттарына сатып алынган мүлкү Институтка таандык болот жана анын балансына киргизилет.

37. Институт чарбалык иш жүргүзүүдөн алган пайда Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды, бюджетке чегерүүлөрдү жана төлөмдөрдү, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган кредиттер жана башка карыздар боюнча төлөмдөрдү төлөгөндөн кийин Институттун карамагында калат жана Министрлик менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналык системасы аркылуу Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген тартипте төмөнкүлөргө пайдаланылат:

- Институттун чарбалык-финансылык ишин өнүктүрүүгө жана кеңейтүүгө;

- Институттун кызматкерлерин материалдык кызыктырууга, окутууга жана квалификациясын жогорулатууга;

- илимий-изилдөө жумуштарын жүргүзүүгө, рыноктун коньюктурасын, кардарлардын керектөөлөрүн изилдөөгө, маркетингге;

- Институттун кызмат көрсөтүүсүн жарнама кылууга;

- жаңы техниканы жана технологияны өздөштүрүүгө жана киргизүүгө.

9. Пландаштыруу, эсеп, отчет

38. Институт өзүнүн ишин иштелип чыккан жана Министрлик менен макулдашылган иш пландардын негизинде жүргүзөт.

Институт өзүнүн ишинде Министрликке отчет берет.

39. Институт өзүнүн ишинин натыйжаларына операциялык чарбалык, бухгалтердик эсеп жана статистикалык отчетун жүргүзөт, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте өзүнүн финансылык-чарбалык ишинин натыйжалары жөнүндө мамлекеттик органдарга зарыл маалыматтарды берет.

39. Институттун ишин текшерүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

10. Өзгөртүп түзүү жана жоюу

40. Институтту өзгөртүп түзүү (кошуу, бириктирүү, бөлүү, бөлүнүп чыгуу, кайра түзүлүү) жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

41. Институттун иш процессинде пайда болгон документтер ал жоюлган учурда "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталууга тийиш.

 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин "Кыргызмамжердолбоорлоо"
жер жайгаштыруу мамлекеттик долбоорлоо институту" мамлекеттик ишканасынын башкаруу
СХЕМАСЫ

              ┌──────────────────────────┐

              │ "Кыргызмамжердолбоорлоо" │

              │         МДИ МИ"          │

              └─────────────┬────────────┘

                            │

                  ┌─────────┴──────────┐

                  │Аймактык ведомствого│

                  │  караштуу бөлүктөр │

                  └───────┬────────────┘

                          │

┌─────────────────────┐   │   ┌────────────────────────┐   ┌──────────┐

│Нарын жер жайгаштыруу│   │   │Ысык-Көл жер жайгаштыруу├───┤Ош зоналык│

│     экспедициясы    ├───┼───┤       экспедициясы     │   │ агрохим- │

└─────────────────────┘   │   └────────────────────────┘   │ станция  │

┌─────────────────────┐   │   ┌────────────────────────┐   └──────────┘

│   Жалал-Абад жер    │   │   │ Талас жер жайгаштыруу  │

│     жайгаштыруу     ├───┼───┤      экспедициясы      │

│     экспедициясы    │   │   └────────────────────────┘

└─────────────────────┘   │   ┌────────────────────────┐

┌─────────────────────┐   │   │      Республикалык     │

│ Ош жер жайгаштыруу  ├───┤   │    кыртыш-агрохимия    │

│ мамлекетти ишканасы │   │   │        станциясы       │

└─────────────────────┘   │   └────────────────────────┘

┌─────────────────────┐   │   ┌────────────────────────┐

│    Баткен жер       │   │   │Мамлекеттик чек араны   │

│    жайгаштыруу      ├───┴───┤ делимитациялоо жана    │

│   экспедициясы      │       │демаркациялоо боюнча    │

└─────────────────────┘       │түштүктөгү региондук    │

                              │        бөлүм           │

                              └────────────────────────┘