Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

16-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 20-февралындагы
№140 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин "Айылмаалымат"
маалыматтык-маркетинг борбору мамлекеттик ишканасынын
УСТАВЫ

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин "Айылмаалымат" маалыматтык-маркетинг борбору мамлекеттик ишканасы (мындан ары - "Айылмаалымат" ММБ МИ) негизделген мамлекеттик ишкананын уюштуруу-укуктук формасындагы юридикалык жак болуп эсептелет, ал чарба жүргүзүү укугуна негизделген.

2. "Айылмаалымат" ММБ МИ өз ишин маалыматтык-маркетингдик кызмат көрсөтүү жана толук чарбалык эсепте жана өзүн-өзү каржылоо шарттарында жүргүзөт.

3. "Айылмаалымат" ММБ МИ өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин (мындан ары - Министрлик) приказдарын жана чечимдерин, ошондой эле ушул Уставды жетекчиликке алат.

4. "Айылмаалымат" ММБ МИнин Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү жана штампы, фирмалык бланктары, банктарда алыш-бериш эсептери болот.

5. Расмий аталышы:

- мамлекеттик тилде: Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин "Айылмаалымат" маалыматтык-маркетинг борбору мамлекеттик ишканасы;

- расмий тилде: Государственное предприятие информационно-маркетингового центр "Айылмаалымат" Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики.

6. Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, 720055, Бишкек шаары, Киев көчөсү, 96 "А".

2. "Айылмаалымат" ММБ МИнин максаты

7. "Айылмаалымат" ММБ МИнин максаты - келишимдин негизинде маалыматтык жана маркетингдик кызматтарды көрсөтүү жана жумуштарды аткаруу ыкмасы менен агрардык тармакта маалыматтык инфраструктураны жана өнүктүрүү жана тейлөө болот.

3. "Айылмаалымат" ММБ МИнин функциялары

8. "Айылмаалымат" ММБ МИ төмөнкүдөй функцияларды ишке ашырат:

- белгиленген тартипте маркетингдик, соода-сатып алуу жана ортомчулук иштер;

- айыл чарбада бирдиктүү маалыматтык тармакты түзүү, өнүктүрүү, мониторинг жүргүзүү жана мамлекеттик маалыматтык системалар менен бирдикте өз ара аракеттенүү;

- агрардык тармакта бирдиктүү маалыматтык мейкиндикти иштетүүнү жана өнүктүрүүнү камсыздоо максатында маалымат жыйноо, иштеп чыгуу, сактоо жана жайылтуу;

- агрардык сектордо илимий негизделген маалыматтык саясатты түзүү жана өнүктүрүү (маалыматтык-техникалык коммуникациялар тармагында нускамаларды, методикаларды, биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу, агрардык сектордун маалыматтык системасын мамлекеттик маалыматтык ресурстарга интеграциялоо, жалпы пайдалануудагы маалыматтык базаны түзүү);

- өз алдынча да, уюмдар, ведомстволор жана министрликтер менен бирдикте да республикалык жана тармактык классификациялардын системасын жана документтердин формасын иштеп чыгуу, киргизүү жана жүргүзүү;

- программалык каражаттарды иштеп чыгуу, киргизүү жана жайылтуу, жалпы маалыматтык жана локалдык тармактарды түзүү, маалыматтык сайттарды иштеп чыгуу;

- келишими боюнча тейленүүчү объекттерди материалдык-техникалык ресурстар менен камсыздоо, компьютердик жана уюштуруу техникалык каражаттарын сатуу, оңдоо жана техникалык тейлөө.

4. "Айылмаалымат" ММБ МИнин укуктары жана милдеттери

9. "Айылмаалымат" ММБ МИ төмөнкүлөргө укуктуу:

- юридикалык жана жеке жактар менен келишимдин негизинде чарбалык ишти уюштурууга;

- кызмат көрсөтүүдөн жана жумуштарды аткаруудан алынган кирешелерди тескөөгө;

- иштеринин профилине ылайык мамлекеттик башка ишканалар жана жеке структуралар менен келишим түзүүгө;

- "Айылмаалымат" ММБ МИнин максаттарына жетүү үчүн зарыл болгон, Кыргыз Рерпубликасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка укуктарды ишке ашырууга.

10. "Айылмаалымат" ММБ МИнин милдеттери:

- бюджетке төлөмдөр жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка төлөмдөр боюнча милдеттенмелерди өз убагында аткаруу;

- финансылык-чарбалык иштин эсеби жана отчету Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

5. "Айылмаалымат" ММБ МИнин мүлкү жана каражаты

11. Мүлктү негизги фонд жана жүгүртүүдөгү каражат, ошондой эле башка материалдык баалуулуктар түзөт, алардын наркы өз алдынча баланста көрсөтүлөт.

12. Мүлктү түзүүнүн булактары төмөнкүлөр болот:

- чарбалык иштердин натыйжасында алынган кирешелер;

- банктардын жана башка кредиторлордун гранттары, кредиттери;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте өздүк мүлктү пайдалануудан алынган киреше.

13. Алынган кирешелер, ошондой эле өздүк каражаттардын эсебинен сатып алынган мүлктөр өзүнчө баланста эсепке алынат.

14. Чарбалык иштин натыйжасында алынган киреше төмөнкүдөй бөлүштүрүлөт:

- 50 проценти - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондго чегерилет;

- 10 проценти - Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигине которулат;

- 40 проценти - ишкананын карамагына түшөт.

6. "Айылмаалымат" ММБ МИнин башкаруу органдары

15. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги "Айылмаалымат" ММБ МИни жалпы башкарат.

16. "Айылмаалымат" ММБ МИнин директорун министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот.

17. "Айылмаалымат" ММБ МИнин ишин директор башкарат.

Директордун компетенциясы:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишкананын финансылык-чарбалык иши үчүн жоопкерчилик тартат;

- "Айылмаалымат" ММБ МИ карамагындагы бардык маселелер боюнча приказдарды, буйруктарды, нускамаларды чыгарат, кадрдык, финансылык жана мүлктүк маселелерди чечет;

- чарбалык субъекттер менен түзүлгөн келишимдерге ылайык адистердин штатын жана кызматтык маяналарын бекитет жана зарыл болсо башкаруу органына сунуш киргизет;

- өзүнүн ыйгарым укугунун чегинде "Айылмаалымат" ММБ МИнин мөөрүн, документтерин жана башка мүлктөрүн пайдаланат жана сакталышын камсыз кылат.

7. "Айылмаалымат" ММБ МИнин милдеттенмелери боюнча жоопкерчилик

18. "Айылмаалымат" ММБ МИнин башка юридикалык жана жеке жактар менен өз ара мамилеси келишимдин негизинде, мыйзамда белгиленген тартипте ишке ашырылат.

19. "Айылмаалымат" ММБ МИнин, юридикалык жана жеке жактардын ортосунда чарбалык иштерди аткаруу процессинде чыккан талаш-тартыштар сүйлөшүү, биргелешкен комиссияларды түзүү менен чечилет, же макулдашууга жетишилбесе Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сот тартибинде каралат.

8. "Айылмаалымат" ММБ МИни өзгөртүп түзүү жана жоюу

20. "Айылмаалымат" ММБ МИни өзгөртүп түзүү жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

21. "Айылмаалымат" ММБ МИнин иши жөнүндөгү документтер "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык пайдаланылат жана сакталат.