Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

7-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2012-жылдын 30-августундагы

№ 600 токтому менен

бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курулуш жана региондук өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин

алдындагы Ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу берүүнү өнүктүрүү департаменти жөнүндө

ЖОБО

 

1. Жалпы жоболор

2. Департаменттин максаты

3. Департаменттин милдеттери

4. Департаменттин функциялары

5. Департаменттин укуктары

6. Департаменттин ишин уюштуруу

7. Департаменттин мүлкү

8. Өзгөртүп түзүү жана жоюу

 

1. Жалпы жоболор

 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курулуш жана региондук өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы Ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу берүүнү өнүктүрүү департаменти (мындан ары- Департамент) өз ишин калктуу конуштарды ичүүчү суу менен борбордоштуруп камсыз кылууну жана суу берүүнү өнүктүрүү жаатында ишке ашырат.

Департамент Кыргыз Республикасынын суу чарба жана мелиорация Мамлекеттик комитетинин алдындагы айылдарды суу менен камсыздоо департаментинин укуктук мураскери болуп саналат.

3. Департамент өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президенгинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токгомдорун жана буйруктарын, Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирүүчү эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

4. Департамент юридикалык жак болуп саналат, мамлекеттик жана расмий тилдерде аталышы өзүнүн аталышы жазылган гербдүү мөөрү, штамптары жана бланктары, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин Казыналык системасында алыш-бериш жана башка эсептери бар.

Департаментти кармоого кеткен чыгымдарды каржылоо республикалык бюджеттин каражатынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка каржылоо булактарынын эсебинен ишке ашырылат.

4. Департаменттин юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Манас проспекти, 28.

5. Департаменттин толук расмий аталышы:

мамлекетгик тилде: "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курулуш жана региондук өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы Ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу берүүнү өнүктүрүү департаменти";

расмий тилде: "Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Государственном агентстве по строительству и региональному развитию при Правительстве Кыргызской Республики".

 

2. Департаменттин максаты

 

6. Департаменттин максаты болуп калктуу конуштарды ичүүчү суу менен камсыз кылууну жана суу берүүнү туруктуу өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү болуп саналат.

 

3. Департаменттин милдеттери

 

7. Департаменттин милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык калктуу конуштарды ичүүчү суу менен камсыз кылууну жана суу берүүнү өнүктүрүү;

- суу менен камсыз кылуунун жана суу берүүнүн борбордоштурулган системасын тейлөөчү субъектилердин, анын ичинде ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн коомдук бирикмелеринин потенциалын күчөтүү:

- калктуу конуштарды ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу берүүнү өнүктүрүүнүн узак мөөнөттөгү жана орто мөөнөттөгү программаларынын ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүү, координациялоо жана көмөк көрсөтүү.

 

4. Департаменттин функциялары

 

8. Жогоруда белгиленген милдеттерди аткаруу үчүн Департамент төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

1) тармактык саясат функциялары:

- калктуу конуштарды ичүүчү суу менен борбордоштуруп камсыз кылуу жана суу берүү жаатындагы ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууга катышат;

- суу менен борбордоштуруп камсыз кылуу жана суу берүү системаларын тейлөө субъектеринин экономикалык жана финансылык абалын жакшыртууга багытталган сунуштарды иштеп чыгат;

- калктуу конуштарды ичүүчү суу менен борбордоштуруп камсыз кылуу жана суу берүү секторун өнүктүрүү боюнча иш алып барат;

- калктуу конуштарды ичүүчү суу менен борбордоштуруп камсыз кылуу жана суу берүү системаларына тиешелүү документтерди иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышат;

- калктуу конуштарды ичүүчү суу менен борборлоштуруп камсыз кылуу жана суу берүү системаларын техникалык жактан кармоону жана пайдаланууну жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- ичүүчү суу менен борбордоштуруп камсыз кылуу жана суу берүү системаларын тейлөөчү субъектерди методикалык жактан камсыздоону ишке ашырат;

- ичүүчү суу менен борбордоштуруп камсыз кылуу жана суу берүү системаларын башкарууну жакшыртуу, калктуу конуштардын жашоочуларын ичүүчү таза суу менен камсыз кылуунун экономикалык механизмдери, ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу берүү объекттеринин абалын жакшыртуу боюнча сунуштарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана суу түтүктөрүн иштетүүчү ишканаларга киргизет;

- министрликтер, администрациялык ведомстволор жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирге ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу берүү системаларын пайдалануу менен байланышкан республикалык жана региондук страгегияларды, программаларды, иш пландарды жана ишкер долбоорлорун иштеп чыгууга катышат;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары меиен бирге ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу берүү системаларынын туруктуу пайдалануу потенциалын өнүктүрүүгө көмөк көрсөтөт;

- ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу берүү чөйрөсүндөгү чет өлкөлүк өнөктөштөр жана эл аралык уюмдар менен кызматташтыкты белгиленген тартипте ишке ашырат, Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген мамлекеттер аралык келишимдердин жана макулдашуулардын аткарылышын камсыз кылат;

2) жөнгө салуу функциялары:

- ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу берүү объектеринде туура эмес иш жүргүзүү, ичүүчү суу менен камсыз кылуунун борбордоштурулган системаларын техникалык жактан кармоонун жана пайдалануунун белгиленген режимдеринин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын "Ичүүчү суу жөнүндө" Мыйзамынын жоболорунун бузулуу фактыларын ачып көрсөтүүнүн жана болтурбоону прафилактикасын камсыз кылат;

- Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган жеке жана юридикалык жактардын - ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн укуктарынын сакталышына системалык контролду камсыз кылат;

3) координациялоо жана мониторинг жүргүзүү функциялары:

- калктуу конуштарды ичүүчү суу менен борбордоштуруп камсыз кылуу жана суу берүү объектерине мониторинг жүргүзөт;

- ичүүчү суу менен борбордоштуруп камсыз кылуу жана суу берүү чөйрөсүндөгү эл аралык донордук жардамдарды жана чет элдик инвестицияларды координациялайт;

4) колдоо функциялары:

- ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу берүү менен байланышкан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, уюмдардын, мекемелердин кызматкерлерин даярдоону жана квалификациясын жогорулатууну уюштурат;

- ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн коомдук бирикмелерин (ИСККБ), алардын райондук жана республикалык ассоциацияларын, ошондой эле ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу берүү системаларын кармоо жана пайдалануу боюнча башкаруу компанияларын түзүүдө жана өнүктүрүүдө көмөк көрсөтөт;

- ичүүчү сууга жана суу берүүгө төлөмдөр, акча каражаттарын чогултуу жана кайтаруу маселелери, суу менен камсыз кылуу жана суу берүү системаларын кармоо жана пайдалануу сметаларын түзүү ичүүчү суунун сапатына баа берүүгө келишимдерди түзүү боюнча ичүүчү сууну керектөөчүлөрүнүн коомдук бирикмелеринин, алардын райондук жана республикалык ассоциацияларынын, ошондой эле башкаруу компанияларынын чогулушунун ишине катышат;

- суу менен камсыз кылуу жана суу берүү курулмаларын жана алардын жабдууларын пайдаланууну жана оңдоону, техникалык тейлөөнү уюштуруу боюнча алдыңкы тажрыйбаны киргизет;

- ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу берүү системаларынын актуалдуу маалыматтары менен алмашуу жана жайылтуу, мониторинг киргизүү маселелери боюнча министрликтер, администрациялык ведомстволор, мекемелер, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенет;

- калктуу конуштарды ичүүчү суу менен борбордоштуруп камсыз кылуу жана суу берүү боюнча маалымат базасын түзөт.

 

5. Департаменттин укуктары

 

9. Департамент төмөнкү укуктарга ээ:

- пайдаланууга берилүүчү ичүүчү суу менен борбордоштуруп камсыз кылуу жана суу берүү объектеринин бүтүрүлгөн курулуш-монтаждоо иштерин кабыл алуу боюнча мамлекеттик комиссиянын курамында катышууга;

- подряддык уюмдардын ишине жана алардын көрсөткөн кызматына баа берүүгө жана зарыл болгондо келишимдерди бузуу жөнүндө сунуш киргизүүгө;

- ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу берүү ишинин натыйжалуулугун жана сапатын өркүндөтүүгө багытталган илимий-техникалык программалардын заказ берүүчүсү болууга;

- ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу берүү секторунда директивдик методикалык көрсөтмөлөрдү, стандарттарды жана ченемдерди, макулдашууга жана ишке ашырууга;

- мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан ишканалардан, уюмдардан жана мекемелерден Департаменттин ишине таандык маалыматтарды суроого жана алууга.

 

6. Департаменттин ишин уюштуруу

 

10. Департаментти Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курулуш жана региондук өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин (мындан ары КРӨМА) директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалуучу жана бошотулуучу директор жетектейт.

11. Директорунун орун басары болот. Директор жок учурда анын милдеттерин директордун орун басары аткарат.

12. Директор:

- Департаменттин ишине жалпы жетекчилик кылат жана милдеттердин жана функциялардын аткарылышына жеке жоопкерчилик тартат;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамына ылайык Департаменттин кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- айрым иштерди аткарууга эмгектик келишимдерди, макулдашууларды түзөт;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде Департаменттин бардык кызматкерлери үчүн милдеттүү болгон буйруктарды чыгарат, көрсөтмөлөрдү берет жана алардын аткарылышын текшерүүнү уюштурат, бул Жободо белгиленген функцияларды ишке ашырууга керектүү документтерге кол коет;

- Департаменттин атынан ишеним катсыз иштейт, республиканын бардык уюмдарында жана мамлекеттик органдарында Департаменттин кызыкчылыгынын атынан чыгат, келишимдерди түзөт, ишеним каттарды берет, банктарда алыш-бериш жана башка эсептерди ачат, банктык жана финансылык документтерге кол коет;

- мүлктөрдү жана финансылык каражаттарды башкаруу боюнча чечимдерди чыгарат жана финансы-чарбалык иштер үчүн толук жоопкерчилик тартат;

- Департаменттин алдында аймактык түзүмдөр түзүлгөн учурда, алар жөнүндө жобону КРӨМАга бекитүүгө киргизет.

 

7. Департаменттин мүлкү

 

14. Департаменттин мүлкүн негизги жана жүгүртүүдөгү каражаттар, ошондой эле ага оперативдүү башкаруу укугунда бекитилген жана Департаменттин балансында көрсөтүлгөн материалдык баалуулуктар түзөт.

15. Департаменттин негизги фонддорун, жүгүртүүдөгү каражаттарын жана пайдалануудагы мүлкүн алып коюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

 

8. Өзгөртүп түзүү жана жоюу

 

16. Департаментти өзгөртүп түзүү же жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.