Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2012-жылдын 30-апрели № 265

"Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жактырылсын.

2. Аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин.

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы (макулдашуу боюнча) ушул мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши караган учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий өкүлү болуп дайындалсын.

 

Премьер-министри

Ө.Бабанов

 

 

Долбоор

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

 

1-берене.

 

Кыргыз Республикасынын "Микрофинансылык уюмдар жөнүндө" мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосттору 2002-жыл № 9, 412-бет) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 1-берененин:

1-пунктундагы:

- биринчи абзац төмөнкү редакцияда берилсин:

"Калкка, үй-чарбаларына, фермерлерге майда жана чакан ишкерлерге микрофинансылык кызмат көрсөтүүлөрдү, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык кызматтарды сунуштоо максатында, юридикалык жак катары түзүлгөн адистештирилген финансы-кредиттик же кредиттик мекеме (микрофинансылык компания, микрокредиттик компания, микрокредиттик агенттик) микрофинансылык уюм болуп саналат.";

- пункт төмөнкү мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"Өз ишин ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин укуктук жактан жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген";

2, 3 -жана 4-пункттар төмөнкү редакцияда берилсин:

"2. Улуттук банктан лицензия алган, юридикалык жактарды жана жеке адамдарды микрокредиттөөнү, ошондой эле операциялардын башка түрлөрүн жүзөгө ашырган, анын ичинде жеке адамдардан жана юридикалык жактардан ушул мыйзамда каралган мөөнөттүү аманаттарды тартуу менен иш алып барган, акционердик коом формасында түзүлгөн адистештирилген финансы-кредиттик мекеме, микрофинансылык компания болуп саналат.";

"3. Улуттук банктан күбөлүк алган, жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөнү жана операциялардын ушул Мыйзамда каралган башка түрлөрүн жүзөгө ашырган, кандай болбосун уюштуруу-укуктук формадагы коммерциялык уюм катары түзүлгөн адистештирилген финансы-кредиттик мекеме, микрокредиттик компания болуп саналат.";

"4. Улуттук банктан күбөлүк алган жана уюмдун уставдык максаттарына ылайык жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөнү жүзөгө ашырган, ушул мыйзамда белгиленгендерди эске албаганда, коммерциялык эмес уюм формасында түзүлгөн адистештирилген кредиттик мекеме, микрокредиттик агенттик болуп саналат.";

6-пункттун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"Бир эле адамга же байланыштуу жактардын тобуна берилүүчү микрокредиттин жана лизингдин чогуу алгандагы өлчөмү, Улуттук банк тарабынан белгиленген, жол берилген чектеги өлчөмдөн ашпоого тийиш.";

7-пункттагы "микрокредиттерди берүү" деген сөз "микрофинансылык кызмат көрсөтүү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

8-пункттагы:

- "же зайым келишими менен" деген сөздөр алынып салынсын;

- пункттагы "субсидиардык" деген сөздөн кийин "же биргелешкен" деген сөздөр менен толукталсын;

Берене төмөнкү мазмундагы 10 жана 11-пункттар менен толукталсын:

"10. Ушул мыйзамдын жоболорун колдонуу максатында, башка өлкөлөрдү экономикалык же социалдык өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүүнүн негизинде кайтарылуучу жана/же кайтарылбоочу жардамдарды көрсөтүшкөн чет өлкө коммерциялык эмес уюму, донор уюм болуп саналат.

11. Ушул мыйзамдын жоболорун колдонуу максатында, Кыргыз Республикасы мүчөсү болуп саналган жана башка өлкөлөрдүн экономикасына кайтарылуучу жана/же кайтарылбаган негизде жардам көрсөткөн эл аралык уюмду эл аралык финансылык уюм катары түшүнүү зарыл.

2. 2-берене төмөнкү редакцияда берилсин:

"2-берене. Микрофинансылык уюмдун максаты

 

Кыргыз Республикасында иш менен камсыз кылуу деңгээлин жогорулатуу жана ишкердикти өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү үчүн микрофинансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо, микрофинансылык уюмдардын максаты болуп саналат. Мында, микрофинансылык уюм өз ишинде, уюштуруу документтеринде аныкталган жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына каршы келбеген кошумча башка максаттарды да көздөшү мүмкүн.".

3. 3-беренеде:

5-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"5. Микрофинансылык уюмдардын аталышы аны Улуттук банкка алдын-ала макулдашуудан кийин өзгөртүлүшү тийиш. Микрофинансылык уюм аталышын жана/же жайгашкан ордун өзгөрткөндөн кийинки үч күн ичинде, ал тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоого милдеттүү.";

Берене төмөнкү мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

"6. Кыргыз Республикасынын аймагында мурда түзүлгөн же түзүлүп жаткан банктардын же микрофинансылык уюмдардын аталышына шайкеш келген же окшош белгилөөлөрдү аталышы катары пайдаланууга жол берилбейт.

Мындай тыюу салуу негизги банктардын (башкы) же микрофинансылык уюмдардын (башкы) аталыштарын пайдаланууда туунду банктарга же туунду микрофинансылык уюмдарга таркатылбайт.".

4. 7-берененин:

3-пункттун биринчи сүйлөмү алынып салынсын;

4-пункттагы "юстиция органдарынан эсепке алуу каттоосунан өткөрүүдөн тышкары" деген сөздөр "юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда эсептик каттоодон өтүүдөн тышкары" деген сөздөргө алмаштырылсын;

Берене төмөнкү мазмундагы 8-пункт менен толукталсын:

"8. Микрофинансылык уюмдардын чет мамлекеттердин аймагындагы филиалдарынын жана өкүлчүлүктөрүнүн иши алар орун алып турган өлкөнүн мыйзамдарынын жана/же Кыргыз Республикасы катышуучусунан болгон, белгиленген мыйзамдык тартипте күчүнө кирген тиешелүү эл аралык келишимдердин негизинде жүзөгө ашырылат.".

5. 8-берененин:

1-пунктунун 4-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

"4) донор уюмдардан, жергиликтүү жана чет өлкө финансы-кредиттик мекемелерден, анын ичинде адистештирилген финансы-кредиттик жана кредиттик мекемелерден, ошондой эле эл аралык финансылык уюмдардан каражаттарды карызга алуу;";

1-пункт төмөнкү мазмундагы 5-пунктча менен толукталсын:

"5) уюштуруучулардан (акционерлерден) Улуттук банк белгилеген чектөөлөрдүн чегинде каражаттарды карызга алуу";

Берене төмөнкү мазмундагы 4-пункт менен толукталсын:

"4. Микрофинансылык уюмдардын төмөнкүлөргө укугу жок:

1) ушул Мыйзам талабына ылайык, микрофинансылык компанияларга гарантияларды берүүдөн тышкары, кепилдиктерди жана гарантияларды берүүгө;

2) банктар менен жүргүзүлгөн ушундай операцияларды эске албаганда, туунду финансылык инструменттер (деривативдер) менен операцияларды жүргүзүүгө;

3) ушул мыйзамда каралган операциялардан жана бүтүмдөрдөн тышкары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган башка банктык операцияларды жана бүтүмдөрдү жүзөгө ашырууга;

4) баалуу кагаздар рыногунда кесипкөйлүк ишкердикти жүргүзүүгө.".

6. 9-беренеде:

Берене төмөнкү мазмундагы 3 жана 4-пункттар менен толукталсын:

"3. Микрофинансылык уюмдар, алардын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү жайгашкан жери боюнча өз аталыштары көрсөтүлгөн көрнөктөргө ээ болууга тийиш. Филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн аталышы башкы уюмдун аталышына төп келүүсү зарыл. Жайгашкан орду өзгөргөн шартта, микрофинансылык уюмдар жана алардын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү ал тууралуу каттоодон өткөргөн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына өз учурунда маалымдоого тийиш.

4. Ушул мыйзамга ылайык ишин жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдарга карата монополияга каршы мыйзам талаптарынын сакталышы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан контролдукка алынат, ал ушул максатта аткарылышы милдетүү болгон ченемдик укуктук актыларды чыгара алат.".

7. 10-берененин:

2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"2. Микрофинансылык уюм Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык катышуучуларынын (акционерлеринин) чечими боюнча жоюлушу мүмкүн. Мында, микрофинансылык уюм лицензиясынын же күбөлүгүнүн түп нускасын белгиленген мөөнөттө Улуттук банкка тапшырып, жоюу чечими кабыл алынган учурдан тартып лицензиясында жана/же күбөлүгүндө каралган операцияларды жүзөгө ашырууну токтотууга тийиш.

Микрофинансылык уюмду жоюу боюнча милдеттер, анын ичинде алардын лицензиясы же күбөлүгү Улуттук банк тарабынан кайтарып алынган учурдагы иш процесси, ушул берененин 4 жана 5-пункттарында көрсөтүлгөн учурларды эске албаганда, алардын катышуучуларына (акционерлерине) же болбосо микрофинансылык уюмунун уставында жоюуга ыйгарым укуктуу башкаруу органына жүктөлөт.".

4-пункттагы "банк сыяктуу" деген сөз алынып салынсын;

Берене төмөнкү мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

"5. Мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу укугуна ээ микрофинансылык компанияны жоюу, Кыргыз Республикасынын банктарды жоюу жана банкроттоо жөнүндө мыйзамына ылайык жүзөгө ашырылат.".

8. 13-берене төмөнкү редакцияда берилсин:

"13-берене. Микрофинансылык компания, анын уюштуруучулары жана

акционерлери:

 

1. Жеке адамдар жана юридикалык жактар - Кыргыз Республикасынын резиденттери же резидент эместери аны контролдукка алган же ал тарабынан контролдука алынган же жалпы контролдукта турган кайсыл болбосун башка юридикалык жактын үлүшү менен чогуу алганда юридикалык жактын үлүшү, микрофинансылык компаниянын добуш берүүгө укук чегерген акцияларынын 20 пайызынан ашпаган шартта гана микрофинансылык компаниялардын уюштуруучуларынан жана акционерлеринен боло алышат. Бул чектөөлөр банк жана/же финансылык ишкердикти жүргүзгөн юридикалык жактарга, ошондой эле Улуттук банктын талаптарына ылайык келген шартта, чет өлкө коммерциялык эмес уюмуна таркатылбайт.

2. Төмөнкү белгилердин бири же бир нечеси ишинен байкалган жактар микрофинансылык компаниялардын уюштуруучулары же акционерлери (катышуучулары) катары иш алып баруусуна жол берилбейт:

1) уюштуруучусунун же акционеринин (катышуучусунун) финансылык кудуретсиздиги (банкрот абалында калышы);

2) уюштуруучусунун же акционеринин (катышуучусунун) финансылык же экономикалык кылмыштуулук боюнча белгиленген мыйзамдык тартипте алынып салынбаган же аягына чейин өтөлбөгөн соттолгондугунун болушу;

3) уюштуруучуга же акционерге (катышуучуга) банктык иш менен алектенүүгө тыюу салган соттун чечими болсо;

4) оффшордук аймактарда каттоодон өткөн же оффшордук аймактарда каттоодон өткөн жактардын жана/же аффилирленген жактардын катышуучуларынан болгон юридикалык жактар же болбосо оффшордук аймактарда жашаган жана/же тизмеги Улуттук банк тарабынан белгиленген оффшордук аймактарда каттоодон өткөн юридикалык жактардын акционеринен (катышуучусунан) болуп саналган жеке адамдар;

5) оффшордук аймактарда жашаган, ошол аймактардын резиденти болуп саналган же тизмеги Улуттук банк тарабынан белгиленген оффшордук аймактарда каттоодон өткөн юридикалык жактардын акционеринен (катышуучусунан) болуп саналган жеке адамдар;

6) акчанын изин жашырууга жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча эл аралык стандарттарды иштеп чыгуу жана колдонууга киргизүү боюнча эл аралык уюмдардын сунуш-көрсөтмөлөрүн кабыл албаган мамлекеттерде катталган же ошол мамлекеттерде катталган жактар жана/же аффилирленген жактар алардын катышуучусунан болгон юридикалык жактар, же болбосо, ушул мамлекеттердин аймагында жашаган же тизмеги Кыргыз Республикасынын терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленген, ошол мамлекеттерде катталган юридикалык жактардын акционерлеринен (катышуучуларынан) болуп саналган жеке адамдар;

7) акчанын изин жашыруу жана терроризмди каржылоо менен күрөшүү жагында эл аралык стандарттарды иштеп чыгуу жана колдонууга киргизүү боюнча эл аралык уюмдардын сунуш-көрсөтмөлөрүн кабыл албаган жана терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндө эл аралык кызматташууга катышпаган мамлекеттердин резиденти болуп саналган жана/же анын аймагында жашаган же болбосо Кыргыз Республикасынын терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында иш алып барган мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленген тизмеге кирген ошол мамлекеттерде каттоодон өткөн юридикалык жактардын акционеринен (катышуучусунан) болуп саналган жеке адамдар;

8) Кыргыз Республикасы кошулган эл аралык уюмдардын аларга карата, ошол мамлекеттердин жеке адамдары жана юридикалык жактары же ошол мамлекеттерде каттоодон өткөн юридикалык жактардын акционерлери (катышуучулары) болуп саналышкандар менен кызматташууга тыюу салууну жана/же чектөөлөрдү караган санкцияларды колдонуу жөнүндө чечим (резолюция) кабыл алынган мамлекеттерде каттоодон өткөн жактардын катышуучулары жана/ же аффилирленген жактары катары каттоодон өткөн юридикалык жактар. Чет өлкө иштери чөйрөсүндө иш алып барган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талабы боюнча эл аралык санкциялар жөнүндө маалыматтарды берүүгө тийиш.

9) Кыргыз Республикасы кошулган эл аралык уюмдардын аларга карата, ошол мамлекеттердин жеке адамдары жана юридикалык жактары ошол мамлекеттерде каттоодон өткөн юридикалык жактардын акционерлеринен (катышуучуларынан) болуп саналышкандар менен кызматташууга тыюу салуу жана/же чектөөлөр каралган санкцияларды колдонуу жөнүндө чечим (резолюция) кабыл алынган мамлекеттердин резиденттери болуп саналышкан жана/же анда жашап турган жеке адамдар. Чет өлкө иштери чөйрөсүндө иш алып барган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талабы боюнча эл аралык санкциялар жөнүндө маалыматтарды берүүгө тийиш.".

9. 14-берененин 3-пункту төмөнкү мазмундагы экинчи-төртүнчү сүйлөмдөр менен толукталсын: "Уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүн коммерциялык банктагы топтоо эсебине салуу жөнүндөгү талап, микрофинансылык компанияга кайра өзгөртүп түзүлгөн жана мыйзамдарда белгиленген өлчөмдөгү капиталга ээ, ошондой эле Улуттук банк тарабынан коюлган талаптар боюнча аудиттен өтүшкөн микрокредиттик компанияларга таркатылбайт. Эгерде, микрофинансылык компанияга кайра өзгөртүп түзүлгөн микрокредиттик компаниянын уставдык капиталынын өлчөмү Улуттук банк тарабынан белгиленген өлчөмдөн аз болсо, анда анын уюштуруучулары жетпеген сумманы коммерциялык банктагы топтоо эсебине салуулары тийиш. Улуттук банк тарабынан уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү боюнча коюлган талаптардын сакталышын тастыктоо үчүн микрокредиттик компаниянын уставдык капиталынын топтолушуна атайын текшерүүлөр жүргүзүлүшү мүмкүн".

10. 15-берене төмөнкү редакцияда берилсин:

"15-берене. Микрофинансылык компанияларды лицензиялоо

өзгөчөлүктөрү

 

Аманатчы менен макулдашылган шарттарда өз атынан депозиттерди тартуу укугуна лицензия алууга талапкер микрофинансылык компания, ушул мыйзамдын 23-беренесинде көрсөтүлгөн документтерге кошумча Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" мыйзамында банктык лицензияны алуу үчүн каралган документтерди берүүгө тийиш. Мында, микрофинансылык компания отурукташкан жай жана анын жабдуулары Улуттук банк тарабынан аманатчылардын каражаттарынын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн белгиленген талаптарга ылайык келүүлөрү тийиш.".

11. 16-берененин:

1-пунктунун:

- пункт төмөнкү мазмундагы 5 жана 6-пунктчалар менен толукталсын:

"5) микрофинансылык компанияда кардарларга эсеп ачуусуз эле, банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого;

6) микрокредит (лизинг) менен чогуу алганда бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмү ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүүгө.";

Берене төмөнкү мазмундагы 1-1 жана 1-2 пункттар менен толукталсын:

"1-1. Улуттук банктын кошумча лицензиясы (лицензияда көрсөтүлгөн шартта) болгон болсо, микрофинансылык компания ушул берененин 1-пунктунун 1-4-жана 6-пунктчаларында келтирилген операциялардын бардыгын же алардын айрымдарын чет өлкө валютасында жүзөгө ашырууга, ошондой эле өз атынан чет өлкө валюталарын сатып алууга жана сатууга укуктуу. Бул учурда Улуттук банк, кошумча лицензия алуусу үчүн микрофинансылык компанияга карата талаптарды белгилөөгө укуктуу.

1-2. Микрофинансылык компаниянын карыз алуучусу (лизинг алуучу) же карыз алуучулар тобу эгерде микрокредитти чет өлкө валютасында алган болсо, анын негизги суммасын жана пайыздарын ошондой эле микрокредитти төлөөгө байланыштуу башка төлөмдөрдү чет өлкө валютасында сыяктуу эле, улуттук валютада да төлөй алат. Мында, микрокредиттин (лизингдин) ордун жабууга улуттук валютадагы төлөмдөрдү карыз алуучу (лизинг алуучу) же карыз алуучулар тобу, эгерде келишимде башка курс көрсөтүлбөсө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөм төлөнгөн күнгө карата аныкталган чет өлкө валютасынын расмий курсу боюнча жүзөгө ашырат.";

3-пункттагы "банктар жана башка финансы-кредит мекемелери" деген сөздөр "микрофинансылык компаниялар" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"4. Микрофинансылык компания Улуттук банк жол берген чекте жана Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык акцияларды жана карыздык баалуу кагаздарды (облигацияларды, вексельдерди) чыгарууга укуктуу.";

5-пункттун:

- пункт төмөнкү мазмундагы 6-пунктча менен толукталсын:

"6) гарантияларды жана башкаларды берүү боюнча.";

Берене төмөнкү мазмундагы 7-пункт менен толукталсын:

"7. Микрофинансылык компания ушул беренеде каралбаган банктык операцияларды жүргүзүүгө укугу жок.".

12. 17-берененин 3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"3. Микрофинансылык компания аккредитивдерди берүүгө, баалуу металлдар менен операцияларды жүргүзүүгө жана мүлктү ишеним боюнча тескөөгө алууга укугу жок.".

13. 19-берененин 2-пунктундагы:

"Микрофинансы компаниясы" деген деген сөздөрдөн кийин "активдерди жайгаштыруу боюнча" деген сөздөр менен толукталсын жана "(микрокредиттөө жана финансылык лизингден тышкары)" деген сөздөр алынып салынсын;

пункттагы "а" жана "б" деген тамгалай белгилөөлөр "1" жана "2" деген сандык белгилөөлөргө алмаштырылсын.

14. 23-берененин 1-пунктунун:

пункт төмөнкү мазмундагы 9-пунктча менен толукталсын:

"9) уюштуруучулардын микрофинансылык компаниянын уставдык капиталы катары салган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтар.".

15. 24-берененин 1-пунктундагы:

"бир айдын" деген сөздөр "төрт айдын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

пункт төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Көрсөтүлгөн мөөнөттө микрофинансылык компаниянын юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоодон өтүүгө (кайра каттоодон өтүүгө) сарпталган убактысы кирбейт.".

16. 27-берененин 2-пунктунун 4 жана 5-пунктчалары төмөнкү редакцияда берилсин:

"4) экономикалык ченемдер (капиталдын шайкештиги, бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмү, ликвиддүүлүк, ачык валюта позицияларынын лимиттери ж.б.);

5) чектөөлөр жана депозиттер (аманаттар) карыздык баалуу кагаздар менен иштөө эрежелери;".

17. 28-берененин:

4-пунктундагы "нускамаларды" деген сөз "жана/же жазма буйруктарды" деген сөздөр менен толукталсын;

8-пунктундагы "Кыргыз Республикасынын банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" мыйзамы менен деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын банкроттук, анын ичинде банктарды банкроттоо жөнүндө мыйзамдары" деген сөздөргө алмаштырылсын.

18. 30-беренеде:

2-пункттун 7-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

"7) Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" мыйзамына жана Кыргыз Республикасы "Банкроттук, анын ичинде банктарды банкроттоо жөнүндө мыйзамдарына ылайык, банкроттук жол-жобосун колдонуу.";

3-пункттун биринчи абзацынын 2-сүйлөмүндөгү "компаниясы" деген сөздөн мурда "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык" деген сөздөр менен толукталсын.

19. 32-берененин 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"1. Жеке адамдар жана юридикалык жактар - Кыргыз Республикасынын резиденттери же резидент эместери, эгерде алар ушул мыйзамдын 13-беренесинин 2-пунктунун 1-9-пунктчаларында келтирилген белгилер алардын ишинен байкалбаса, микрокредиттик компаниянын уюштуруучуларынан (катышуучулары, акционерлери) жана микрокредиттик агенттиктин уюштуруучуларынан, катышуучуларынан боло алышат.".

20. 33-берене төмөнкү редакцияда берилсин:

"33-берене. Микрокредиттик компаниялар жана микрокредиттик

агенттиктер жүзөгө ашыруучу операциялар

 

1. Микрокредиттик компания жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөнү (камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүүнү), ошондой эле Улуттук банктын күбөлүгү болгон учурда, карыз алуучу менен макулдашылган шарттарда, өз каражаттарынын жана донор уюмдардан, финансы-кредит мекемелеринен жана/же эл аралык финансылык уюмдардан алынган карыздык каражаттардын эсебинен гана улуттук валютада финансылык ижара (лизинг) боюнча операцияларды жүзөгө ашырат.

2. Микрокредиттик компания Улуттук банк тарабынан берилген лицензияда ошол операциялар көрсөтүлгөн шартта гана, төмөнкү банктык операцияларды кошумча жүзөгө ашыра алат:

1) карыздык милдеттенмелерди (факторинг) сатып алуу жана сатуу;

2) микрокредиттик компанияда кардарлардын эсептерин ачуусуз эле, банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого;

3) өз атынан чет өлкө валюталарын сатып алуу жана сатууну.

3. Микрокредиттик агенттик Улуттук банктын күбөлүгү болгон шартта, микрокредиттерди берүүнү (камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүүнү), ошондой эле өз каражаттарынын жана донордук уюмдардан, финансы-кредит мекемелерден жана/же эл аралык финансылык уюмдардан микрокредиттик агенттиктин катышуучулары жана донорлору аныктаган коммерциялык эмес уюмдун уставдык максаттарына ылайык, карыз алуучу менен макулдашылган шарттарда улуттук валютада финансылык ижара (лизинг) боюнча операцияларды жүзөгө ашырат.

4. Улуттук банктан ушул берененин 2-пунктунда көрсөтүлгөн банктык операцияларды жүзөгө ашырууга лицензия алган микрокредиттик компания өз ишин Улуттук банктын ишкердиктин ошол түрү үчүн каралган ченемдик укуктук актыларын кошо алганда, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга жана эрежелерге ылайык жүзөгө ашырууга тийиш.

Улуттук банк, ушул берененин 2-пунктунда көрсөтүлгөн операцияларды жүзөгө ашырган микрокредиттик компанияга карата ушул мыйзамдын 4-главасында микрофинансылык компанияларга карата каралган жөнгө салуу чараларын колдонууга укуктуу.

5. Микрокредиттик компания же микрокредиттик агенттик акционердик коом формасындагы микрокредиттик компаниялар тарабынан чыгарылган акциялардан тышкары, баалуу кагаздарды чыгарууга, ошондой эле ушул беренеде каралбаган башка банктык операцияларды жүзөгө ашырууга укугу жок.

21. 35-берененин:

3-пунктунун:

4-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

"4) микрокредиттик компаниялардын жана/же микрокредиттик агенттиктердин башкаруу органдарынын мүчөлөрүнүн тизмеси, микрокредиттик компаниялардын жана/же микрокредиттик агенттиктердин иш тартиби;";

пункт төмөнкү мазмундагы 6-пунктча менен толукталсын:

"6) микрокредиттик компаниянын уставдык капиталы катары салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактары тууралуу, уюштуруучулар тарабынан күбөлөндүрүлгөн маалыматтар.";

4-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Көрсөтүлгөн мөөнөткө микрокредиттик компаниялардын жана/же микрокредиттик агенттиктердин юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоодон (кайра каттоодон өтүүсүнө) сарпталган убактысы кирбейт.";

7-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"7. Улуттук банкка берилген кандай болбосун маалыматтарга өзгөртүүлөр киргизилген учурда ал тууралуу Улуттук банкка дароо билдирилип, өзгөртүүлөр камтылган документтер Улуттук банкка үч күн ичинде берилүүгө тийиш. Улуттук банк келип түшкөн өтүнүч каттарды жана бардык талап кылынган документтерди кароо мөөнөтүн 10 жумуш күнүнө узарта алат.";

9-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын: "Улуттук банк терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында ички контролдукту уюштуруу маселелери боюнча микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин ишине инспекциялык текшерүүлөрдү жүргүзүшү мүмкүн. Мындай текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча маалыматтар терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ыйгарым укуктуу органга жөнөтүлөт.";

10-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн кайтарылып алынышы микрокредиттик компанияларды же микрокредиттик агенттиктерди ушул мыйзамдын 10-беренесине ылайык жүзөгө ашырылуучу жоюу процессине алып келет.";

Берене төмөнкү мазмундагы 11 жана 12-пункттар менен толукталсын:

"11. Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди Улуттук банк жана иши ал тарабынан жөнгө салынган финансы-кредиттик жана кредиттик мекемелер үчүн каттоо органы менен макулдашылган формада жана тартипте ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоодон (кайра каттоодон) өтүүсүнө макулдук катын берет.

12. Улуттук банк өзү белгилеген критерийлер аларга таркатылган микрокредиттик компанияларга же агенттиктерге карата, ушул мыйзамдын 3 жана 4-главасында көрсөтүлгөн нормаларды колдонууга укуктуу.".

22. Мыйзам төмөнкү мазмундагы 36-1 жана 36-2-беренелер менен толукталсын:

"36-1-берене. Кызмат көрсөтүүлөр наркы жөнүндө маалымат

 

1. Пайыздык чен (пайыздык чендер), ошондой эле комиссиялык сый акылардын жана сунушталган кызмат көрсөтүүлөр үчүн тарифтердин өлчөмүнө тиешелүү маалыматтар ачык-айкын болуп, коммерциялык же болбосо банктык сырдын предмети болууга тийиш эмес. Берилген микрокредиттердин (лизингдин) ар бир түрү боюнча пайыздык чендер кардарларга бир мезгил үчүн пайыздык чен менен катары эле жылдык номиналдык түрдө туюндурулуп, эффективдүү пайыздык чен ыкмасында жылдык негизде эсептелинип берилүүгө тийиш. Пайыздын номиналдык чени калдыктын азаюусу ыкмасында эсептелинүүгө тийиш. Кардарларга берүү максатында эффективдүү пайыздык ченди эсептөө ыкмасы Улуттук банк тарабынан аныкталат.

Номиналдык жана эффективдүү пайыздык чендер комиссиялык сый акылардын жана тарифтердин өлчөмдөрү микрофинансылык уюмдар менен кардарлар ортосунда түзүлгөн эки тараптуу келишимде чагылдырылууга тийиш. Берилип жаткан микрокредиттер (лизингдер) боюнча пайыздык чендерге тиешелүү маалыматтарды жарнамалоодо, жарыялоодо жана таркатууда микрофинансылык уюмдар номиналдык жана эффективдүү пайыздык чендерди көрсөтүүгө тийиш.

2. Номиналдык жана эффективдүү пайыздык чен өлчөмү жөнүндө маалыматтар менен бирге микрофинансылык уюм кардар менен микрокредит (лизинг) боюнча келишим түзгөнгө (кол койгонго) чейин ошол микрокредиттин абсолюттук маанидеги толук наркы жөнүндөгү маалыматты, микрокредиттин негизги суммасын, пайыздарды, комиссиялык жыйымдарды жана микрокредит боюнча келишимди түзүүгө жана алардын талаптарын аткарууга байланыштуу башка төлөмдөрдү өз-өзүнчө көрсөтүү менен кардарларга берүүгө тийиш.

3. Кызмат көрсөтүү наркын бурмалаган жана кредиттик келишимдин валютасынан айырмаланган валютага байланыштыруу менен кредит боюнча төлөмдөрдүн индексацияланышын караган кредиттик продуктуну пайдаланууга жол берилбейт.

4. Ушул берененин 1-3-пункттарынын талаптары аткарылбаган шартта, Улуттук банк микрофинансылык уюмга карата ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзам актыларында каралган жөнгө салуу же таасир этүү чараларын колдонууга укуктуу. Мында, микрокредиттик компанияларга жана микрокредиттик агенттиктерге карата ушул мыйзамдын 28-беренесинин 2, 4, 5, 9 пункттарында микрофинансылык компаниялар үчүн каралган жөнгө салуу чаралары колдонулушу мүмкүн.

5. Микрофинансы секторунда үстөмдүк абалды ээлөөгө бөгөт коюу, ошондой эле микрофинансылык уюмдар сунуштап жаткан кызмат көрсөтүүлөрдүн ачык-айкындуулугун, монополияга каршы мыйзам талаптарынын бул уюмдар тарабынан сакталышын камсыз кылуу Улуттук банк тарабынан контролдукка алынат. Ушул максаттарда Улуттук банк тиешелүү ченемдик актыларды кабыл алып, монополияга каршы чараларды көрүшү мүмкүн.".

36-2-берене. Адилеттүүлүк негизинде кредиттөө

 

1. Микрофиңансылык уюмдар кредиттөөнү жана башка кызмат көрсөтүүлөрдү коммерциялык жана банктык сыр жөнүндө мыйзам талаптарын сактоо менен кардарларга карата адилеттүүлүк жана ачык-айкындуулук принциптеринде жүзөгө ашырышат.

2. Микрофинанссылык уюм кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоодо төмөнкү шарттардын аткарылышын камсыз кылууга тийиш:

- кардар, микрофинансылык уюм менен тиешелүү келишим түзгөндөн каражаттарды алганга чейинки мезгил ичинде микрокредитти (лизинг боюнча кызмат көрсөтүүнү) алуудан, же болбосо түзүлгөн келишимдин негизинде лизинг боюнча мүлк үчүн төлөөгө микрофинансылык уюмдардын төлөмдү жүзөгө ашырышынан баш тартууга укуктуу. Мында, кардар менен микрофинансылык уюмдун ортосундагы келишимде кардар, акча каражаттарын алган же микрофинансылык уюм лизинг боюнча мүлк үчүн төлөөнү жүзөгө ашырган күндө да, ал микрокредиттен (лизинг боюнча кызмат көрсөтүүлөрдөн) ушул келишимде берилген шарттарда баш тартууга укуктуу деп белгилениши мүмкүн;

- мында, мөөнөтүнөн мурда төлөө, микрокредитти келишимде каралган мөөнөттө төлөөгө салыштырганда, кардар үчүн экономикалык жактан алда канча пайдалуу болууга тийиш;

- кардар, кызмат көрсөтүүлөр келишими боюнча кабыл алынган милдеттенмелердин аткарылбай калышы же талаптагыдай аткарылбашынан улам келип чыгуучу бардык кесепеттери тууралуу билүүгө тийиш.

- кардар, даттанууларды кароо жол-жоболору жана микрофинансылык уюмда келип түшкөн арыздарды жана даттанууларды карап, аларга жооп берилишине жоопкерчиликтүү болгон адам тууралуу билүүгө тийиш.".

23. 37-берене төмөнкү редакцияда берилсин:

"37-берене. Микрофинансылык уюмдарга аудит

 

1. Микрофинансылык уюм ички аудитти, эсептердин тактыгын текшерүү, ошондой эле өзүнүн ички контролдук системасынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ченемдик укуктук актыларына шайкештигин жана анын таасирдүүлүгүн текшерип, ага баа берүү үчүн жүзөгө ашырат. Бул үчүн микрофинансылык компания ички аудит кызматын түзүүгө милдеттүү болсо, ал эми микрокредиттик компания (агенттик) мындай кызматты түзө алат.

2. Микрофинансылык компания көз карандысыз аудиторлордун күч-аракети менен жыл сайын көз карандысыз аудитти жүргүзүп турууга тийиш. Микрофинансылык компания тышкы аудитор отчетту берген учурдан кийинки отуз күн ичинде, бирок отчеттук жылдан кийинки жылдын 30-апрелинен кечиктирбестен, жетекчиликтин катын жана финансылык отчетторду кошо алганда, тышкы аудитордун толук отчетунун бир нускасын өзгөртүүсүз Улуттук банкка жыл сайын сунуштап турууга милдеттүү.

3. Микрокредиттик компания (агенттик) өз ишине тышкы аудитти жүргүзө алат. Улуттук банк тарабынан аныкталган критерийлерге жооп берген ири микрокредиттик компаниялар же агенттиктер мына ушундай аудиттерди жүргүзүп микрофинансылык компаниялар үчүн аныкталган мөөнөттөрдө тиешелүү отчетторду Улуттук банкка отчет берип турууга милдеттүү.

4. Улуттук банк жыл сайын көз карандысыз аудитти жүргүзүү боюнча минималдуу талаптарды белгилеген ченемдик актыларды чыгарат.".

 

2-берене.

 

Кыргыз Республикасынын "Кредиттик союздар жөнүндө" мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосттору, 2000-жыл, № 2, 108-бет) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 1-берененин:

Биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"Кредиттик союз - бул, кредиттик союздун катышуучуларынын өздүк жыйымдарын бириктирүү жана аларды өз ара кредиттөө, ошондой эле башка финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык, кызмат көрсөтүүлөр үчүн пайдалануу аркылуу өз катышуучуларына (мүчөлөрүнө) жардам көрсөтүү максатында, кооператив формасында түзүлгөн финансы-кредиттик уюм.";

Берене төмөнкү мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"Өз ишин ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган кредиттик союздардын ишин укуктук жактан жөнгө салуу өзгөчөлүктөрү, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген.".

2. 4-берененин:

1-пунктунун:

- пункт төмөнкү мазмундагы 3-пунктча менен толукталсын:

"3) кредиттик союздун катышуучулары менен лизинг операцияларын жүзөгө ашыруу.";

2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кредиттик союздардын реестрин жүргүзөт. Күбөлүгү бар кредиттик союздар жөнүндө маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат.

Кредиттик союз анын уставында аныкталган аймакта иш алып барат.";

4 жана 5-пункттар төмөнкү редакцияда берилсин:

"4. Кредиттик союз Улуттук банктын талаптарына ылайык берилген лицензияда бул операциялар көрсөтүлгөн шартта, төмөнкү банктык операцияларды кошумча жүзөгө ашыра алат:

1) кредиттик союздун катышуучуларынан аманаттарды (депозиттерди) тартуу;

2) кардарлардын кредиттик союздарда эсептерди ачуусуз эле - банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого;

3) кредиттик союзда банктык эсепти ачуусуз эле, банк менен же ыйгарым укук чегерилген башка финансы-кредиттик мекеме менен келишим боюнча кредиттик союздун катышуучуларынын тапшыруусуна ылайык эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууга;

4) өз атынан чет өлкө валюталарын сатып алууну жана сатууну жүзөгө ашырууга.

5. Кредиттик союз ушул беренеде каралган, финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү (операцияларды) гана сунуштоого укуктуу.";

Берене төмөнкү мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

"6. 4-пункттун 2-4-пунктчаларында көрсөтүлгөн операцияларды депозиттерди тартууга лицензиясы бар кредиттик союздар гана жүзөгө ашырууга укуктуу.".

3. 4-1-берененин 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"1) ушул Мыйзамдын 4-беренесинин 4-пунктунун 2 жана 4-пунктчаларында көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдөн тышкары, кредиттик союздун мүчөлөрү болуп саналышпаган адамдарга финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого;".

4. 8-берененин 2-пунктунун 4-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

"4) кредиттик союз ишин жүзөгө ашыра турган аймакты аныктоо;".

5. 15-берененин 3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"3. Кредиттик союздун ушул берененин 1-пунктунда келтирилген шарттарга жооп берген катышуучулары - жеке адамдар жалпы жыйында добуш берип же мыйзамда белгиленген тартипте таризделинген, ишеним каттарды аларга берүү менен добуш берүүчү өкүлдөрүн дайындай алат.

Ишеним чегерилген адамдар кредиттик союздун кайсы бир башкаруу органынын (башкарманын, кредиттик комитеттин, текшерүү комиссиянын же башка комитеттин) мүчөсү болууга тийиш эмес.".

6. 16-берененин 5-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"5. Кредиттик союздун башкарма мүчөлөрү өзүлөрүнүн биринчи отурумунда төраганы шайлап, бухгалтерди жана катчыны дайындай алат.".

7. 30-берененин 2-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы лицензияга ээ кредиттик союздардын ишине, берилген отчетторго жана маалыматтарга талдап иликтөөлөрдү, ошондой эле жеринде барып текшерүүлөрдү жүргүзүү аркылуу көзөмөлдүктү жүзөгө ашырышат.".

 

3-берене.

 

Кыргыз Республикасынын "Чет өлкө валютасындагы операциялар жөнүндө" Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосттору 1995г., № 7, 252-бет) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 1-берененин 3-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

""Алмашуу бюросу" - бул, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тиешелүү лицензиясына ылайык нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү үчүн юридикалык жак тарабынан түзүлгөн, атайын жабдылган пункт.".

2. 12-берененин биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"Жеке адамдар жана юридикалык жактар менен чет өлкө валютасында кесипкөйлүк негизде жүзөгө ашырган операцияларды Кыргыз банкынын лицензиясынын негизинде гана ыйгарым укуктуу банктар, алмашуу бюролору, кредиттик союздар, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялар жүзөгө ашырууга укуктуу. Мында, чет өлкө валютасындагы операциялардын тизмеги Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган.

Улуттук жана чет өлкө накталай валютасында бир жолку алмашуу операцияларына чек коюлбайт.

Ыйгарым укуктуу банктар, алмашуу бюролору, кредиттик союздар, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялар жеке адамдар менен чет өлкө валютасын алмашуу боюнча операцияларды (бүтүмдөрдү), Кыргыз Республикасынын "Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө" мыйзамында белгиленген чектүү суммадан ашкан суммада, жеке адам анын ким экендигин тастыктаган документти көрсөткөн шартта гана жүзөгө ашыра алат.".

 

4-берене.

 

Мыйзам, расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Президенти

 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата

МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" мыйзам долбоору "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө", "Кредиттик союздар жөнүндө" жана "Чет өлкө валютасындагы операциялар тууралуу" мыйзамдарга өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун киргизилишин карайт.

Аталган мыйзамдарга өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун киргизилиши микрокаржылоо секторунун андан ары сапаттуу өнүгүшү, микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар системасынын мүмкүнчүлүгүн арттыруу максатында, укуктук чөйрөнү өркүндөтүү, системанын туруктуулугун, жашоо турмушка кеңири аралашып, жөнөкөй жарандарга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2005-жылдын 30 декабрындагы № 637/37/7 Токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасында микрокаржылоону өнүктүрүүнүн 2006-2010-жылдарга орто мөөнөттүк стратегиясында аныкталган бул уюмдардын иши боюнча укуктук жоболорду андан ары өркүндөтүү үчүн шарттарды түзүү зарылчылыгынан улам келип чыккан.

Сунуш кылынып жаткан өзгөртүүлөр МФУлардын жана кредиттик союздардын (мындан ары - КС) мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө өбөлгө түзүп, карыз алуучулардын укугун коргоого жана рыноктук атаандаштыкты өнүктүрүүгө багытталган.

Алсак, мыйзам долбоору төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдүн киргизилишин болжолдойт:

- МФУ жана КСтерге ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууга укук чегерилет.

- донордук жана эл аралык финансылык уюмдардын аныктамалары камтылат.

- уюштуруучулары (акционерлери) тарабынан МФУлардын ресурс топтоо булактарынын тизмеги кеңейтилген.

- МФУлардын уюштуруучулары (акционерлери) боюнча чектөөлөр белгиленген.

- микрофинансылык компанияларга өзгөртүлүп түзүлгөн финансы-кредит мекемелери үчүн коммерциялык банктагы топтоо эсебине уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүн салуу боюнча талаптарга тактоолор киргизилген.

- МФУ жана КСлардын операцияларынын тизмеги - агенттик банкинг жана нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү менен толукталган.

- МФКга чет өлкө валютасында операцияларды жүзөгө ашырууга укук берилген.

- Лизинг лицензиялануучу ишкердиктин түрүнөн чыгарылат. Микрофинансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануучуларды коргоо максатында:

1) Кардарларга берилип жаткан кредиттин толук наркы жана эффективдүү пайыздык чени тууралуу жарыялоо/маалымдоо талабы МФУлар үчүн киргизилет.

2) МФУ кардарларына тиешелүү келишим түзүлгөндөн болжолдонуп жаткан акча каражатын алганга чейинки мезгилде кредиттен (лизингден) баш тартуу укугу берилет (лизинг боюнча мүлк үчүн төлөмдөрдү жүргүзүү).

3) Келишимде белгиленген мөөнөт боюнча төлөгөнгө караганда кредитти (лизингди) мөөнөтүнөн мурда төлөө, кардар үчүн экономикалык жактан алда-канча пайдалуураак экендиги белгиленет.

Микрофинансылык уюмдардын ишинин укуктук жана экономикалык негиздери жана принциптери "Микрофинансылык уюмдар жөнүндө" жана "Кредиттик союздар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында камтылган.

Ушуга байланыштуу бул мыйзамдарга МФУ жана КСтердин ислам банк иши принциптерине ылайык бүтүмдөрдүн чектелген тизмесин жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгүн жөнгө салган түзөтүүлөрдү киргизүү талап кылынууда. Мындай толуктоолор МФУ жана КСтерге Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерине ылайык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого жана мурдатан ишке ашырылып келинген банктык кызматтар менен катар эле, ислам кызмат көрсөтүүлөрүнүн кеңири түрмөгүн калайык-калкка сунуштоого өбөлгө түзө тургандыгын белгилеп кетүүгө тийишпиз.

Улуттук банк тарабынан белгиленген чектөөлөрдүн чегинде МФУларга уюштуруучулардан (акционерлерден) заем алууга укук берилген.

Микрофинансылык уюмдардын ишинде келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктерди басаңдатуу, терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди "адалдоого" каршы аракеттенүү жагындагы мыйзам талаптарын сактоо максатында, микрофинансылык уюмдардын акционерлеринен (уюштуруучуларынан) болушу мүмкүн болгон адамдар чөйрөсү чектелген.

МФУ жана КСтердин операцияларынын тизмеги кеңейтилген, эми алар банктар менен агенттик келишимдер боюнча операциялардын жаңы түрлөрүн жүзөгө ашыруу укугуна ээ болуп, кызмат көрсөтүүнүн бул түрүнө калктын кеңири катмарын тартуу менен финансы-кредит мекемесинин ушул түрүн сапаттык жактан өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк ачылат.

Чет өлкө валютасында микрокредиттерди (лизингди) берүү мүмкүнчүлүгү микрофинансылык компанияларга андан ары кредиттөө максаттарында чет өлкө валютасында акча каражаттарын улуттук валютага конвертирлөөдө келип чыккан чыгашаларды азайтууга өбөлгө түзөт, бул түпкү карыз алуучу башкача айтканда, калайык-калк үчүн кредиттин наркын 7-10 пайыздык пунктка төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет.

Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун кабыл алынышы МФУ жана КСтерге жүргүзүлүп жаткан операцияларда мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтип, карыз алуучулардын укугун коргоону камсыз кылып, атаандаштык чөйрөсүн калыптандырып, бул уюмдар ишке ашырган операциялардын ачык-айкындуулугун жогорулатат.

Аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, жарандык мыйзамдардын, ошондой эле белгиленген тартипте ратификацияланган эл аралык мыйзамдардын нормаларына ылайык келет.

Мыйзам долбоору "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө жана "Кредиттик союздар жөнүндө" мыйзамдарды Жарандык кодекске жана Кыргыз Республикасынын "Финансылык ижара (лизинг) жөнүндө" мыйзамына лизингди лицензиялоону алып салуу жана "лизинг" түшүнүгүн чечмелөөёё жагында ылайык келтирет.

Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жайгаштыруу аркылуу (2011-жылдын 8-сентябрында) белгиленген тартипте коомдук талкууга коюлган.

Мындан тышкары, бул долбоор боюнча өткөн чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши (парламенттик угуу), министрликтер жана ведомстволор, МФУ ассоциациялары, Кыргызстандын кредиттик союздар жана кооперативдер улуттук союзу, Кредиттик союздар жана кооперативдер ассоциациясы, Кыргыз банктар союзу, "Ишеним кредиттик маалымат бюросу" сыяктуу кызыкдар топтору менен консультациялар жүргүзүлгөн.

Мыйзам долбоорунун кабыл алынышы өлкө бюджетинен кошумча каржылоону талап кылбай тургандыгын да белгилеп кетмекчимин.

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" мыйзам долбоору жөнүндө токтом долбоору белгиленген тартипте макулдашылган жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна сунушталууда.

 

Төрага

З.Асанкожоева

 

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

САЛЫШТЫРМАЛУУ ТАБЛИЦА

("Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө", "Кредиттик союздар жөнүндө" жана "Чет өлкө валютасы менен операцияларды жүргүзүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдары).

 

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│   Колдонулуп жаткан редакциясы   │  Сунуш кылынып жаткан редакциясы │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│1-берене. Аныктамалар             │1-берене. Аныктамалар             │

│                                  │                                  │

│1. Микрофинансы уюму деп жеке жана│1. КАЛККА, ҮЙ ЧАРБАЛАРЫНА,        │

│юридикалык жактардын белгилүү бир │ФЕРМЕРЛЕРГЕ, ЧАКАН ИШКЕРЛЕРГЕ     │

│категорияларын микрокредиттөө     │МИКРОФИНАНСЫЛЫК КЫЗМАТ            │

│максатында юридикалык жак катары  │КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮ, АНЫН ИЧИНДЕ ИСЛАМ  │

│түзүлгөн адистештирилген финансы- │БАНК ИШИ ЖАНА КАРЖЫЛОО            │

│кредиттик же кредиттик мекемелер  │ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЫЛАЙЫК КЫЗМАТТАРДЫ  │

│(микрофинансы компаниясы,         │КӨРСӨТҮҮ МАКСАТЫНДА ЮРИДИКАЛЫК ЖАК│

│микрокредиттик компания,          │КАТАРЫ ТҮЗҮЛГӨН АДИСТЕШТИРИЛГЕН   │

│микрокредиттик агенттиги)         │ФИНАНСЫ-КРЕДИТТИК ЖЕ КРЕДИТТИК    │

│эсептелет.                        │МЕКЕМЕ (МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯ, │

│Микрофинансы уюму өз ишин Кыргыз  │МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯ,          │

│Республикасынын Улуттук банкынын  │МИКРОКРЕДИТТИК АГЕНТТИК)          │

│(мындан ары - Улуттук банк)       │МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМ БОЛУП САНАЛАТ.│

│лицензиясынын (күбөлүгүнүн)       │Микрофинансы уюму өз ишин Кыргыз  │

│негизинде ишке ашырат.            │Республикасынын Улуттук банкынын  │

│Микрофинансы уюму банк болуп      │(мындан ары - Улуттук банк)       │

│саналбайт жана ушул Мыйзамдын     │лицензиясынын (күбөлүгүнүн)       │

│талаптарына ылайык, айрым банк    │негизинде ишке ашырат.            │

│операцияларын жүргүзө алат.       │Микрофинансы уюму банк болуп      │

│2. Юридикалык жана жеке жактардын │саналбайт жана ушул Мыйзамдын     │

│айрым категорияларын өз           │талаптарына ылайык, айрым банк    │

│каражаттарынын, ошондой эле       │операцияларын жүргүзө алат.       │

│тартылган каражаттардын, анын     │ӨЗ ИШИН ИСЛАМ БАНК ИШИ ЖАНА       │

│ичинде донор уюмдардын            │КАРЖЫЛОО ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЫЛАЙЫК     │

│каражаттарынын, жергиликтүү жана  │ЖҮЗӨГӨ АШЫРГАН МИКРОФИНАНСЫЛЫК    │

│эл аралык финансы уюмдарынан      │УЮМДАРДЫН ИШИН УКУКТУК ЖАКТАН     │

│алынган карыз каражаттардын       │ЖӨНГӨ САЛУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ      │

│эсебинен микрокредиттөөнү жана    │КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК    │

│ушул Мыйзамга ылайык жеке жана    │БАНКЫНЫН ЧЕНЕМДИК УКУКТУК         │

│юридикалык жактардан мөөнөттүү    │АКТЫЛАРЫНДА БЕЛГИЛЕНЕТ.           │

│аманаттарды тартууну кошо алганда,│2. УЛУТТУК БАНКТАН ЛИЦЕНЗИЯ АЛГАН,│

│ушул Мыйзамда каралган            │ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫ ЖАНА ЖЕКЕ     │

│операциялардын башка түрлөрүн     │АДАМДАРДЫ МИКРОКРЕДИТТӨӨНҮ,       │

│жүзөгө ашырган акционердик коом   │ОШОНДОЙ ЭЛЕ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫН БАШКА  │

│түрүндө түзүлгөн адистештирилген  │ТҮРЛӨРҮН ЖҮЗӨГӨ АШЫРГАН, АНЫН     │

│финансы-кредиттик мекемелер       │ИЧИНДЕ ЖЕКЕ АДАМДАРДАН ЖАНА       │

│микрофинансы компаниясы болуп     │ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДАН УШУЛ МЫЙЗАМДА│

│саналат.                          │КАРАЛГАН МӨӨНӨТТҮҮ АМАНАТТАРДЫ    │

│3. Улуттук банктан күбөлүк алышкан│ТАРТУУ МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРГАН,      │

│жана жеке жана юридикалык жактарды│АКЦИОНЕРДИК КООМ ФОРМАСЫНДА       │

│өздөрүнүн гана каражаттарынын же  │ТҮЗҮЛГӨН АДИСТЕШТИРИЛГЕН          │

│донордук уюмдардын, жергиликтүү   │ФИНАНСЫ-КРЕДИТТИК МЕКЕМЕ          │

│жана эл аралык финансы уюмдарынын │МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯ БОЛУП    │

│каражаттарынын эсебинен ушул      │САНАЛАТ.                          │

│Мыйзамга ылайык микрокредиттөөнү  │3. УЛУТТУК БАНКТАН КҮБӨЛҮК АЛГАН, │

│ишке ашырган коммерциялык уюмдун  │ЖЕКЕ АДАМДАРДЫ ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК    │

│ар кандай уюштуруу-укуктук түрүндө│ЖАКТАРДЫ МИКРОКРЕДИТТӨӨНҮ ЖАНА    │

│түзүлгөн, адистештирилген         │ОПЕРАЦИЯЛАРДЫН УШУЛ МЫЙЗАМДА      │

│финансы-кредиттик мекеме          │КАРАЛГАН БАШКА ТҮРЛӨРҮН ЖҮЗӨГӨ    │

│микрокредиттик компания болуп     │АШЫРГАН, КАНДАЙ БОЛБОСУН УЮШТУРУУ │

│саналат.                          │УКУКТУК ФОРМАДАГЫ КОММЕРЦИЯЛЫК УЮМ│

│4. Улуттук банктан күбөлүк        │КАТАРЫ ТҮЗҮЛГӨН АДИСТЕШТИРИЛГЕН   │

│алышкан, жеке жана юридикалык     │ФИНАНСЫ-КРЕДИТТИК МЕКЕМЕ          │

│жактарды өздөрүнүн гана           │МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯ БОЛУП     │

│каражаттарынын же донордук        │САНАЛАТ.                          │

│уюмдардын, жергиликтүү болбосо эл │4. УЛУТТУК БАНКТАН КҮБӨЛҮК АЛГАН  │

│аралык финансы уюмдарынын         │ЖАНА УЮМДУН УСТАВДЫК МАКСАТТАРЫНА │

│каражаттарынын эсебинен уюмдун    │ЫЛАЙЫК ЖЕКЕ АДАМДАРДЫ ЖАНА        │

│уставдык максаттарына ылайык      │ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫ               │

│микрокредиттөөнү ишке ашырган,    │МИКРОКРЕДИТТӨӨНҮ ЖҮЗӨГӨ АШЫРГАН,  │

│ушул Мыйзамда белгиленгендерди    │УШУЛ МЫЙЗАМДА БЕЛГИЛЕНГЕНДЕРДИ    │

│эске албаганда, коммерциялык эмес │ЭСКЕ АЛБАГАНДА, КОММЕРЦИЯЛЫК ЭМЕС │

│уюм түрүндө түзүлгөн,             │УЮМ ФОРМАСЫНДА ТҮЗҮЛГӨН           │

│адистештирилген финансы-кредиттик │АДИСТЕШТИРИЛГЕН КРЕДИТТИК МЕКЕМЕ  │

│мекеме микрокредиттик агенттиги   │МИКРОКРЕДИТТИК АГЕНТТИК БОЛУП     │

│болуп саналат.                    │САНАЛАТ.                          │

│Микрокредиттик агенттиктер түшкөн │5. Микрофинансы уюмунун           │

│пайданы өздөрүнүн катышуучуларынын│аффилирленген жагы болуп -        │

│ортосунда бөлүштүрө алышпайт жана │түздөн-түз же кыйыр түрдө чечимди │

│аны Кыргыз Республикасынын        │аныктоого же микрофинансы уюму    │

│мыйзамдарына ылайык уставдык      │тарабынан кабыл алынган чечимге,  │

│максаттарды чечүүгө пайдаланат.   │анын ичинде келишимдин (оозеки    │

│5. Микрофинансы уюмунун           │келишимди кошуп алганда) же башка │

│аффилирленген жагы болуп -        │бүтүмдөрдүн күчүнө таасир тийгизе │

│түздөн-түз же кыйыр түрдө чечимди │алган ар кандай жеке (инсайдер) же│

│аныктоого же микрофинансы уюму    │юридикалык жактар (аларга берилген│

│тарабынан кабыл алынган чечимге,  │ыйгарым укуктун чегинде           │

│анын ичинде келишимдин (оозеки    │микрофинансы уюмунун ишине        │

│келишимди кошуп алганда) же башка │контролду жүзөгө ашырган          │

│бүтүмдөрдүн күчүнө таасир тийгизе │мамлекеттик органдарды эске       │

│алган ар кандай жеке (инсайдер) же│албаганда), ошондой эле аларга    │

│юридикалык жактар (аларга берилген│карата ушул аффилирленген жак     │

│ыйгарым укуктун чегинде           │мындай укуктарга ээ болгон ар     │

│микрофинансы уюмунун ишине        │кандай адамдар (инсайдер) же      │

│контролду жүзөгө ашырган          │юридикалык жактар саналат.        │

│мамлекеттик органдарды эске       │Микрофинансы компаниясынын        │

│албаганда), ошондой эле аларга    │аффилирленген жагы болуп ошондой  │

│карата ушул аффилирленген жак     │эле анын аткаруучу кызмат         │

│мындай укуктарга ээ болгон ар     │адамдары, анын добуш берүүчү      │

│кандай адамдар (инсайдер) же      │акцияларынын беш жана андан       │

│юридикалык жактар саналат.        │көбүрөөк пайызына ээ болушкан     │

│Микрофинансы компаниясынын        │акционерлер (катышуучулар) же ар  │

│аффилирленген жагы болуп ошондой  │кандай ишкана таанылат.           │

│эле анын аткаруучу кызмат         │6. "Микрокредит" - бул            │

│адамдары, анын добуш берүүчү      │микрофинансы уюму тарабынан жеке  │

│акцияларынын беш жана андан       │жактарга же микрофинансы уюмунун  │

│көбүрөөк пайызына ээ болушкан     │уставына ылайык алар тарабынан    │

│акционерлер (катышуучулар) же     │түзүлгөн шериктештиктерге,        │

│ар кандай ишкана таанылат.        │юридикалык жактарга берилүүчү акча│

│6. "Микрокредит" - бул            │каражаттары.                      │

│микрофинансы уюму тарабынан жеке  │БИР ЭЛЕ АДАМГА ЖЕ                 │

│жактарга же микрофинансы уюмунун  │БАЙЛАНЫШТУУ ЖАКТАРДЫН ТОБУНА      │

│уставына ылайык алар тарабынан    │БЕРИЛҮҮЧҮ МИКРОКРЕДИТТИН ЖАНА     │

│түзүлгөн шериктештиктерге,        │ЛИЗИНГДИН ЧОГУУ АЛГАНДАГЫ ӨЛЧӨМҮ  │

│юридикалык жактарга берилүүчү акча│УЛУТТУК БАНК ТАРАБЫНАН            │

│каражаттары.                      │БЕЛГИЛЕНГЕН, ЖОЛ БЕРИЛГЕН ЧЕКТЕГИ │

│Бир эле адамга берилген           │ӨЛЧӨМДӨН АШПООГО ТИЙИШ.           │

│микрокредиттин өлчөмү Улуттук банк│7. Микрофинансылык ишмердик - бул │

│тарабынан белгиленген             │ушул Мыйзамга ылайык              │

│микрокредиттин жол берилген       │микрофинансылык уюмдардын         │

│өлчөмүнүн чегинен ашпоого тийиш.  │МИКРОФИНАНСЫЛЫК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ   │

│7. Микрофинансы иши - бул ушул    │жагындагы иш.                     │

│Мыйзамга ылайык микрофинансы      │8. Микрофинансы компанияларына    │

│уюмдарынын микрокредиттерди берүү │микрокредиттерди берүү кредиттик  │

│жагындагы иш.                     │келишим боюнча, мыйзамдардын      │

│8. Микрофинансы компанияларына    │талабына ылайык, анын ичинде      │

│микрокредиттерди берүү кредиттик  │адамдардын тобунун субсидиардык   │

│келишим боюнча, же мыйзамдардын   │ЖЕ БИРГЕЛЕШКЕН жоопкерчилиги      │

│талабына ылайык, анын ичинде      │астында жол-жоболоштурулат.       │

│адамдардын тобунун субсидиардык   │9. Финансы-кредиттик уюмдардын    │

│жоопкерчилиги астында [зайым      │башка түрлөрү, анын ичинде        │

│келишим менен]                    │кредиттик союздардын иши          │

│жол-жоболоштурулат.               │Кыргыз Республикасынын "Кредиттик │

│9. Финансы-кредиттик уюмдардын    │союздар жөнүндө Мыйзамы жана      │

│дагы башка түрлөрү, анын ичинде   │Кыргыз Республикасынын дагы башка │

│кредиттик союздардын иши Кыргыз   │укуктук ченемдик актыларынын      │

│Республикасынын "Кредиттик союздар│негизинде жөнгө салынат.          │

│жөнүндө" Мыйзамы жана Кыргыз      │10. УШУЛ МЫЙЗАМДЫ КОЛДОНУУ        │

│Республикасынын дагы башка укуктук│МАКСАТЫНДА БАШКА ӨЛКӨЛӨРДҮ        │

│ченемдик актыларынын негизинде    │ЭКОНОМИКАЛЫК ЖЕ СОЦИАЛДЫК         │

│жөнгө салынат.                    │ӨНҮКТҮРҮҮГӨ КОЛДОО КӨРСӨТҮҮНҮН    │

│                                  │НЕГИЗИНДЕ КАЙТАРЫЛУУЧУ ЖАНА/ЖЕ    │

│                                  │КАЙТАРЫЛБООЧУ ЖАРДАМДАРДЫ         │

│                                  │КӨРСӨТҮШКӨН ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК           │

│                                  │КОММЕРЦИЯЛЫК ЭМЕС УЮМ ДОНОР УЮМ   │

│                                  │БОЛУП САНАЛАТ.                    │

│                                  │11. УШУЛ МЫЙЗАМДЫ КОЛДОНУУ        │

│                                  │МАКСАТЫНДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ    │

│                                  │МҮЧӨСҮ БОЛУП САНАЛГАН, БАШКА      │

│                                  │ӨЛКӨЛӨРДҮН ЭКОНОМИКАСЫНА          │

│                                  │КАЙТАРЫЛУУЧУ ЖАНА/ЖЕ КАЙТАРЫЛБАГАН│

│                                  │НЕГИЗДЕ ЖАРДАМ КӨРСӨТКӨН ЭЛ АРАЛЫК│

│                                  │УЮМДУ ЭЛ АРАЛЫК ФИНАНСЫЛЫК УЮМ    │

│                                  │КАТАРЫ ТҮШҮНҮҮ ЗАРЫЛ.             │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│2-берене. Микрофинансы уюмунун    │2-берене. Микрофинансы уюмунун    │

│          максаты                 │          максаты                 │

│                                  │                                  │

│Жакырчылыкты жоюу, калкты иш менен│КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИШ МЕНЕН   │

│камсыз кылуу деңгээлин көтөрүү,   │КАМСЫЗ КЫЛУУ ДЕҢГЭЭЛИН ЖОГОРУЛАТУУ│

│ишкердикти өнүктүрүү жана Кыргыз  │ЖАНА ИШКЕРДИКТИ ӨНҮКТҮРҮҮГӨ КӨМӨК │

│Республикасынын калкынын социалдык│КӨРСӨТҮҮ ҮЧҮН МИКРОФИНАНСЫЛЫК     │

│жактан жапырт тартылышына көмөк   │КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮ ИШКЕ АШЫРУУ  │

│көрсөтүү үчүн микрофинансылоо     │МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМДАРДЫН МАКСАТЫ │

│боюнча жеткиликтүү кызмат         │БОЛУП САНАЛАТ, МЫНДА,             │

│көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу       │МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМ ӨЗ ИШИНДЕ,    │

│микрофинансы уюмдарынын максаты   │ФИНАНСЫЛЫК УЮМДАРДЫН УЮШТУРУУ     │

│болуп саналат.                    │ДОКУМЕНТТЕРИНДЕ АНЫКТАЛГАН ЖАНА   │

│                                  │КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН            │

│                                  │МЫЙЗАМДАРЫНА КАРШЫ КЕЛБЕГЕН       │

│                                  │КОШУМЧА БАШКА МАКСАТТАРДЫ ДА      │

│                                  │КӨЗДӨШҮ МҮМКҮН.                   │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│3-берене. Микрофинансы уюмунун    │3-берене. Микрофинансы уюмунун    │

│          аталышы                 │          аталышы                 │

│                                  │                                  │

│1. Микрофинансы уюму микрофинансы │1. Микрофинансы уюму микрофинансы │

│уюмунун уставында айтылган        │уюмунун уставында айтылган        │

│аталышты гана пайдаланууга жана   │аталышты гана пайдаланууга жана   │

│өзүнүн аталышында айтылып турган  │өзүнүн аталышында айтылып турган  │

│"микрофинансы компаниясы",        │"микрофинансы компаниясы",        │

│"микрокредитик компания",         │"микрокредиттик компания",        │

│"микрокредиттик агенттиги" деген  │"микрокредиттик агенттиги" деген  │

│сөздөрдү өздөрүнүн ишинин түрүнө  │сөздөрдү өздөрүнүн ишинин түрүнө  │

│жараша, ал эми өзүнүн кыскача     │жараша, ал эми өзүнүн кыскача     │

│аталышына тиешелүү "МФК", "МКК",  │аталышына тиешелүү "МФК", "МКК",  │

│"МКА" деген аббревиатураларды     │"МКА" деген аббревиатураларды     │

│колдонууга тийиш.                 │колдонууга тийиш.                 │

│2. Микрофинансы уюму              │2. Микрофинансы уюму              │

│документтердин,                   │документтердин,                   │

│кулактандыруулардын же жарнамалык │кулактандыруулардын же жарнамалык │

│материалдардын биринде да анын    │материалдардын биринде да анын    │

│уставында жазылган аталыштан      │уставында жазылган аталыштан      │

│айырмаланган аталышты пайдаланууга│айырмаланган аталышты пайдаланууга│

│укугу жок.                        │укугу жок.                        │

│3. Микрофинансы уюму өз аталышына │3. Микрофинансы уюму өз аталышына │

│же символикасына "улуттук",       │же символикасына "улуттук",       │

│"мамлекеттик", "Кыргыз            │"мамлекеттик", "Кыргыз            │

│Республикасы", "Кыргызстан" деген │Республикасы", "Кыргызстан" деген │

│сөздөрдү ар кандай тилде жана ар  │сөздөрдү ар кандай тилде жана ар  │

│кандай айкалышта колдонууга       │кандай айкалышта колдонууга       │

│укугу жок.                        │укугу жок.                        │

│4. Микрофинансы уюмунун фирмалык  │4. Микрофинансы уюмунун фирмалык  │

│аталышындагы "микрофинансы        │аталышындагы "микрофинансы        │

│компаниясы", "микрокредиттик      │компаниясы", "микрокредиттик      │

│компания", "микрокредиттик        │компания", "микрокредиттик        │

│агенттиги" деген терминдер же     │агенттиги" деген терминдер же     │

│"МФК", "МКК", "МКА" деген         │"МФК", "МКК", "МКА" деген         │

│аббревиатуралар же ушул терминдер │аббревиатуралар же ушул терминдер │

│кошулуп айтылган кандайдыр бир    │кошулуп айтылган кандайдыр бир    │

│сөздөр ушул Мыйзамдын чегиндеги   │сөздөр ушул Мыйзамдын чегиндеги   │

│лицензияга же күбөлүккө ылайык иш │лицензияга же күбөлүккө ылайык иш │

│алып барган ошол микрофинансы     │алып барган ошол микрофинансы     │

│уюмун гана жарнамалоо максатында  │уюмун гана жарнамалоо максатында  │

│колдонулушу мүмкүн.               │колдонулушу мүмкүн.               │

│5. Микрофинансы уюмунун аталышын, │5. МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМДАРДЫН      │

│жайгашкан ордун өзгөртүү Улуттук  │АТАЛЫШЫН ӨЗГӨРТҮҮ АНЫ УЛУТТУК     │

│банкка тастыктоочу документгерди  │БАНККА АЛДЫН-АЛА МАКУЛДАШУУДАН    │

│берүү менен алдын ала билдиргенден│КИЙИН ИШКЕ АШЫРЫЛАТ.              │

│кийин гана жүзөгө ашырылат,       │МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМ АТАЛЫШЫН      │

│ошондой эле микрофинансы уюму үч  │ЖАНА/ЖЕ ЖАЙГАШКАН ОРДУН           │

│күндүн ичинде бул тууралу массалык│ӨЗГӨРТКӨНДӨН КИЙИНКИ ҮЧ КҮН       │

│маалымат каражаттарында жарыялоого│ИЧИНДЕ, АЛ ТУУРАЛУУ ЖАЛПЫГА       │

│милдеттүү.                        │МААЛЫМДОО КАРАЖАТТАРЫНДА          │

│                                  │ЖАРЫЯЛООГО МИЛДЕТТҮҮ.";           │

│                                  │6. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН         │

│                                  │АЙМАГЫНДА МУРДА ТҮЗҮЛГӨН ЖЕ       │

│                                  │ТҮЗҮЛҮП ЖАТКАН БАНКТАРДЫН ЖЕ      │

│                                  │МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМДАРДЫН         │

│                                  │АТАЛЫШЫНА ШАЙКЕШ КЕЛГЕН ЖЕ ОКШОШ  │

│                                  │БЕЛГИЛӨӨЛӨРДҮ АТАЛЫШЫ КАТАРЫ      │

│                                  │ПАЙДАЛАНУУГА ЖОЛ БЕРИЛБЕЙТ.       │

│                                  │УШУЛ ТЫЮУ САЛУУ НЕГИЗГИ БАНКТАРДЫН│

│                                  │(БАШКЫ) ЖЕ МИКРОФИНАНСЫЛЫК        │

│                                  │УЮМДАРДЫН (БАШКЫ) АТАЛЫШТАРЫН     │

│                                  │ПАЙДАЛАНУУДА ТУУНДУ БАНКТАРГА     │

│                                  │ЖЕ ТУУНДУ МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМДАРГА│

│                                  │ТАРКАТЫЛБАЙТ.                     │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│7-берене. Микрофинансы уюмдарынын │7-берене. Микрофинансы уюмдарынын │

│          филиалдары менен        │          филиалдары менен        │

│          өкүлчүлүктөрү           │          өкүлчүлүктөрү           │

│                                  │                                  │

│1. Юридикалык жак болуп           │1. Юридикалык жак болуп           │

│саналбаган, андан башка жерде     │саналбаган, андан башка жерде     │

│жайгашкан жана микрофинансы уюму  │жайгашкан жана микрофинансы уюму  │

│тарабынан бекитилген жобонун      │тарабынан бекитилген жобонун      │

│негизинде бардык операцияларды    │негизинде бардык операцияларды    │

│жана/же анын бир бөлүгүн жүргүзгөн│жана/же анын бир бөлүгүн жүргүзгөн│

│микрофинансы уюму тарабынан       │микрофинансы уюму тарабынан       │

│берилген ыйгарым укуктардын       │берилген ыйгарым укуктардын       │

│чегинде иш алып барган анын       │чегинде иш алып барган анын       │

│өзгөчөлөнгөн бөлүгү микрофинансы  │өзгөчөлөнгөн бөлүгү микрофинансы  │

│уюмунун филиалы болуп саналат.    │уюмунун филиалы болуп саналат.    │

│Филиал микрофинансы уюму менен    │Филиал микрофинансы уюму менен    │

│бирдиктүү уставдык капиталга,     │бирдиктүү уставдык капиталга,     │

│баланска, ошондой эле микрофинансы│баланска, ошондой эле микрофинансы│

│уюмунун аталышына толук дал       │уюмунун аталышына толук дал       │

│келүүчү, "филиал" деген сөз       │келүүчү, "филиал" деген сөз       │

│кошулуп жазылган аталышка ээ.     │кошулуп жазылган аталышка ээ.     │

│Филиалдын жетекчилери аны түзгөн  │Филиалдын жетекчилери аны түзгөн  │

│микрофинансы уюму тарабынан       │микрофинансы уюму тарабынан       │

│дайындалат жана аларга берилген   │дайындалат жана аларга берилген   │

│ишеним каттын негизинде           │ишеним каттын негизинде           │

│белгиленген тартипте иш алып      │белгиленген тартипте иш алып      │

│барат.                            │барат.                            │

│2. Микрофинансы уюмунун өкүлчүлүгү│2. Микрофинансы уюмунун өкүлчүлүгү│

│катары юридикалык жак болуп       │катары юридикалык жак болуп       │

│саналбаган, микрофинансы уюмунун  │саналбаган, микрофинансы уюмунун  │

│таламдарын коргогон жана анын     │таламдарын коргогон жана анын     │

│атынан иш алып барган, ошондой эле│атынан иш алып барган, ошондой эле│

│микрофинансы уюмдарынын атынан    │микрофинансы уюмдарынын атынан    │

│бүтүмдөрдү түзгөн жана            │бүтүмдөрдү түзгөн жана            │

│микрофинансы уюму тарабынан       │микрофинансы уюму тарабынан       │

│бекитилген өкүлчүлүк жөнүндөгү    │бекитилген өкүлчүлүк жөнүндөгү    │

│жобого ылайык укук чегиндеги башка│жобого ылайык укук чегиндеги башка│

│иш-аракеттерди ишке ашырган       │иш-аракеттерди ишке ашырган       │

│анын өзгөчөлөнгөн бөлүгү саналат. │анын өзгөчөлөнгөн бөлүгү саналат. │

│3. [Микрофинансы-уюмунун филиалы  │3. Микрофинансы уюмунун           │

│жана/же өкүлчүлүгү Улуттук банкка │филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн   │

│алдын ала билдирүү жасагандан     │ачуу тартиби Улуттук банктын      │

│кийин ачылат.] Микрофинансы       │ченемдик актыларында белгиленет.  │

│уюмунун филиалдарын жана          │4. Микрофинансы уюмунун филиалдары│

│өкүлчүлүгүн ачуунун тартиби       │жана өкүлчүлүктөрүнүн ЮРИДИКАЛЫК  │

│Улуттук банктын ченемдик          │ЖАКТАРДЫ КАТТООНУ ЖҮЗӨГӨ АШЫРГАН  │

│актыларында белгиленет.           │ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ МАМЛЕКЕТТИК       │

│4. Микрофинансы уюмунун филиалдары│ОРГАНДА ЭСЕПТИК КАТТООДОН ӨТҮҮДӨН │

│менен/же өкүлчүлүктөрүнүн юстиция │ТЫШКАРЫ, жергиликтүү бийлик       │

│органдарында эсепке алуу          │органдарында каттоодон            │

│каттоосунан өтүшүн эске албаганда,│өткөрүлбөйт.                      │

│жергиликтүү бийлик органдарында   │5. Микрофинансы уюмунун филиалы   │

│каттоодон өткөрүлбөйт.            │менен/же өкүлчүлүгүнүн аталышын,  │

│5. Микрофинансы уюмунун филиалы   │жайгашкан жерин, аткарган ишинин  │

│менен/же өкүлчүлүгүнүн аталышын,  │түрүн өзгөртүү бул тууралу Улуттук│

│жайгашкан жерин, аткарган ишинин  │банкка билдиргенден кийин         │

│түрүн өзгөртүү бул тууралу Улуттук│жүргүзүлүшү мүмкүн.               │

│банкка билдиргенден кийин         │6. Улуттук банк микрофинансы      │

│жүргүзүлүшү мүмкүн.               │уюмдарынын филиалдары менен       │

│6. Улуттук банк микрофинансы      │өкүлчүлүктөрүнүн ишине тиешелүү   │

│уюмдарынын филиалдары менен       │маалыматтарды талап кылууга жана  │

│өкүлчүлүктөрүнүн ишине тиешелүү   │ченемдик актыларды чыгарууга      │

│маалыматтарды талап кылууга жана  │укуктуу.                          │

│ченемдик актыларды чыгарууга      │7. Микрофинансы уюмунун филиалы   │

│укуктуу.                          │менен/же өкүлчүлүгүнүн иш-аракети │

│7. Микрофинансы уюмунун филиалы   │микрофинансы уюмунун иш-аракети   │

│менен/же өкүлчүлүгүнүн иш-аракети │катары каралат, мында аларды      │

│микрофинансы уюмунун иш-аракети   │түзгөн микрофинансы уюму өзүнүн   │

│катары каралат, мында аларды      │филиалдары менен/же               │

│түзгөн микрофинансы уюму өзүнүн   │өкүлчүлүктөрүнүн иш-аракеттери    │

│филиалдары менен/же               │үчүн толук жоопкерчилик тартат.   │

│өкүлчүлүктөрүнүн иш-аракеттери    │8. МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМДАРДЫН ЧЕТ  │

│үчүн толук жоопкерчилик тартат.   │МАМЛЕКЕТТЕРДИН АЙМАГЫНДАГЫ        │

│                                  │ФИЛИАЛДАРЫНЫН ЖАНА                │

│                                  │ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨРҮНҮН ИШИ АЛАР ОРУН    │

│                                  │АЛЫП ТУРГАН ӨЛКӨНҮН МЫЙЗАМДАРЫНЫН │

│                                  │ЖАНА/ЖЕ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ       │

│                                  │КАТЫШУУЧУСУНАН БОЛГОН, БЕЛГИЛЕНГЕН│

│                                  │МЫЙЗАМДЫК ТАРТИПТЕ КҮЧҮНӨ КИРГЕН  │

│                                  │ТИЕШЕЛҮҮ ЭЛ АРАЛЫК КЕЛИШИМДЕРДИН  │

│                                  │НЕГИЗИНДЕ ЖҮЗӨГӨ АШЫРЫЛАТ.        │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│8-берене. Микрофинансы уюмдары    │8-берене. Микрофинансы уюмдары    │

│          тарабынан ишке          │          тарабынан ишке          │

│          ашырылуучу бүтүмдөр     │          ашырылуучу бүтүмдөр     │

│                                  │                                  │

│1. Микрофинансы уюму              │1. Микрофинансы уюму              │

│микрокредиттөө боюнча негизги ишин│микрокредиттөө боюнча негизги ишин│

│жүзөгө ашыруудан тышкары,         │жүзөгө ашыруудан тышкары,         │

│Кыргыз Республикасынын            │Кыргыз Республикасынын            │

│мыйзамдарына ылайык, өз ишин      │мыйзамдарына ылайык, өз ишин      │

│камсыз кылуу үчүн дагы башка      │камсыз кылуу үчүн дагы башка      │

│бүтүмдөрдү түзүүгө укуктуу, анын  │бүтүмдөрдү түзүүгө укуктуу, анын  │

│ичинде:                           │ичинде:                           │

│1) күрөө коюучунун күрөөгө коюлган│1) күрөө коюучунун күрөөгө коюлган│

│мүлкүн анын микрофинансы уюмунун  │мүлкүн анын микрофинансы уюмунун  │

│алдындагы милдеттенмелерин        │алдындагы милдеттенмелерин        │

│төлөттүрүү үчүн алып коюуга жана  │төлөттүрүү үчүн алып коюуга жана  │

│сатып өткөрүүгө;                  │сатып өткөрүүгө;                  │

│2) микрокредиттөө боюнча          │2) микрокредиттөө боюнча          │

│кызматтарды көрсөтүүгө байланыштуу│кызматтарды көрсөтүүгө байланыштуу│

│консультациялык жана маалыматтарды│консультациялык жана маалыматтарды│

│берүү кызматтарын көрсөтүүгө;     │берүү кызматтарын көрсөтүүгө;     │

│3) коммерциялык банктарда         │3) коммерциялык банктарда         │

│эсептешүү (депозиттик) эсептерин  │эсептешүү (депозиттик) эсептерин  │

│ачууга жана кармап турууга;       │ачууга жана кармап турууга;       │

│4) эл аралык донордук уюмдардан,  │4) ДОНОР УЮМДАРДАН, ЖЕРГИЛИКТҮҮ   │

│банк жана финансы-кредиттик       │ЖАНА ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ФИНАНСЫ-КРЕДИТТИК│

│мекемелерден каражаттарды карызга │МЕКЕМЕЛЕРДЕН, АНЫН ИЧИНДЕ         │

│алып турууга.                     │АДИСТЕШТИРИЛГЕН ФИНАНСЫ-КРЕДИТТИК │

│2. Ушул Мыйзамда келтирилген      │ЖАНА КРЕДИТТИК МЕКЕМЕЛЕРДЕН ЖАНА  │

│чектөөлөргө, ошондой эле          │ЭЛ АРАЛЫК ФИНАНСЫЛЫК УЮМДАРДАН    │

│Кыргыз Республикасынын тиешелүү   │КАРАЖАТТАРДЫ КАРЫЗГА АЛУУГА;      │

│мыйзамдарына жана өзүнүн уставдык │5) УЮШТУРУУЧУЛАРДАН               │

│документтерине ылайык,            │(АКЦИОНЕРЛЕРДЕН) УЛУТТУК БАНК     │

│микрофинансы уюму менчикке сатып  │БЕЛГИЛЕГЕН ЧЕКТӨӨЛӨРДҮН ЧЕГИНДЕ   │

│алат, ага ээлик кылат, пайдаланат,│КАРАЖАТТАРДЫ КАРЫЗГА АЛУУГА.      │

│ээликтен ажырата алат жана        │2. Ушул Мыйзамда келтирилген      │

│Кыргыз Республикасынын            │чектөөлөргө, ошондой эле          │

│мыйзамдарына ылайык, өз ишин      │Кыргыз Республикасынын тиешелүү   │

│камсыз кылуу үчүн зарыл болгон    │мыйзамдарына жана өзүнүн уставдык │

│микрофинансылоо боюнча кызматтарды│документтерине ылайык,            │

│көрсөтүүгө байланыштуу дагы башка │микрофинансы уюму менчикке сатып  │

│бүтүмдөрдү жүзөгө ашырат.         │алат, ага ээлик кылат, пайдаланат,│

│3. Микрофинансы уюму тарабынан    │ээликтен ажырата алат жана        │

│кардарларга берилүүчү микрокредит │Кыргыз Республикасынын            │

│күрөө, кепилдик, ар кандай финансы│мыйзамдарына ылайык, өз ишин      │

│каражаттары же Кыргыз             │камсыз кылуу үчүн зарыл болгон    │

│Республикасынын мыйзамдарына      │микрофинансылоо боюнча кызматтарды│

│ылайык дагы башка каражаттар менен│көрсөтүүгө байланыштуу дагы башка │

│камсыз болушу мүмкүн.             │бүтүмдөрдү жүзөгө ашырат.         │

│                                  │3. Микрофинансы уюму тарабынан    │

│                                  │кардарларга берилүүчү микрокредит │

│                                  │күрөө, кепилдик, ар кандай финансы│

│                                  │каражаттары же Кыргыз             │

│                                  │Республикасынын мыйзамдарына      │

│                                  │ылайык дагы башка каражаттар менен│

│                                  │камсыз болушу мүмкүн.             │

│                                  │4. МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМДАРДЫН      │

│                                  │ТӨМӨНКҮЛӨРГӨ УКУГУ ЖОК:           │

│                                  │1) УШУЛ МЫЙЗАМГА ЫЛАЙЫК БЕРИЛГЕН  │

│                                  │МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯЛАРГА     │

│                                  │ГАРАНТИЯЛАРДАН ТЫШКАРЫ,           │

│                                  │КЕПИЛДИКТЕРДИ ЖАНА ГАРАНТИЯЛАРДЫ  │

│                                  │БЕРҮҮГӨ;                          │

│                                  │2) БАНКТАР МЕНЕН ЖҮРГҮЗҮЛГӨН      │

│                                  │УШУНДАЙ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЭСКЕ        │

│                                  │АЛБАГАНДА, ТУУНДУ ФИНАНСЫЛЫК      │

│                                  │ИНСТРУМЕНТТЕР (ДЕРИВАТИВДЕР) МЕНЕН│

│                                  │ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮРГҮЗҮҮГӨ;         │

│                                  │3) УШУЛ МЫЙЗАМДА КАРАЛГАН         │

│                                  │ОПЕРАЦИЯЛАРДАН ЖАНА БҮТҮМДӨРДӨН   │

│                                  │ТЫШКАРЫ, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН   │

│                                  │МЫЙЗАМДАРЫНДА АНЫКТАЛГАН БАШКА    │

│                                  │БАНКТЫК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖАНА        │

│                                  │БҮТҮМДӨРДҮ ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУГА;       │

│                                  │4) БААЛУУ КАГАЗДАР РЫНОГУНДА      │

│                                  │КЕСИПКӨЙЛҮК ИШКЕРДИКТИ ЖҮРГҮЗҮҮГӨ.│

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│9-берене. Микрофинансы            │9-берене. Микрофинансы            │

│          уюмдарынын иши          │          уюмдарынын иши          │

│                                  │                                  │

│1. Микрофинансы компаниясы өз ишин│1. Микрофинансы компаниясы өз ишин│

│жүзөгө ашырууну баштоо үчүн ушул  │жүзөгө ашырууну баштоо үчүн ушул  │

│Мыйзамдын жана Улуттук банктын    │Мыйзамдын жана Улуттук банктын    │

│ченемдик актыларынын талаптарына  │ченемдик актыларынын талаптарына  │

│ылайык банк операцияларынын айрым │ылайык банк операцияларынын айрым │

│түрлөрүн жүргүзүү укугуна Улуттук │түрлөрүн жүргүзүү укугуна Улуттук │

│банктан лицензия алууга милдеттүү.│банктан лицензия алууга милдеттүү.│

│2. Микрокредиттик компания жана/же│2. Микрокредиттик компания жана/же│

│микрокредиттик агенттик өз иштерин│микрокредиттик агенттик өз иштерин│

│жүргүзүү үчүн Улуттук банктан     │жүргүзүү үчүн Улуттук банктан     │

│микрокредиттик компанияны жана/же │микрокредиттик компанияны жана/же │

│микрокредиттик агенттигин эсепке  │микрокредиттик агенттигин эсепке  │

│алуу каттоосунан өткөндүгү тууралу│алуу каттоосунан өткөндүгү тууралу│

│Улуттук банктан күбөлүк алууга    │Улуттук банктан күбөлүк алууга    │

│милдеттүү. Микрокредиттик         │милдеттүү. Микрокредиттик         │

│компанияларга же микрокредиттик   │компанияларга же микрокредиттик   │

│агенттиктерге эсепке алуу         │агенттиктерге эсепке алуу         │

│каттоосунан өткөндүгү жөнүндө     │каттоосунан өткөндүгү жөнүндө     │

│күбөлүк Улуттук банктын ченемдик  │күбөлүк Улуттук банктын ченемдик  │

│актыларында белгиленген           │актыларында белгиленген           │

│жөнөкөйлөтүлгөн тартипте берилет. │жөнөкөйлөтүлгөн тартипте берилет. │

│                                  │3. МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМДАР, АЛАРДЫН│

│                                  │ФИЛИАЛДАРЫ ЖАНА ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨРҮ     │

│                                  │ЖАЙГАШКАН ЖЕРИ БОЮНЧА ӨЗ          │

│                                  │АТАЛЫШТАРЫ КӨРСӨТҮЛГӨН КӨРНӨКТӨРГӨ│

│                                  │ЭЭ БОЛУУГА ТИЙИШ. ФИЛИАЛДАРДЫН    │

│                                  │ЖАНА ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨРДҮН АТАЛЫШЫ      │

│                                  │БАШКЫ УЮМДУН АТАЛЫШЫНА ДАЛ КЕЛҮҮСҮ│

│                                  │ЗАРЫЛ. ЖАЙГАШКАН ОРДУ ӨЗГӨРГӨН    │

│                                  │ШАРТТА МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМДАР,    │

│                                  │АЛАРДЫН ФИЛИАЛДАРЫ ЖАНА           │

│                                  │ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨРҮ АЛ ТУУРАЛУУ         │

│                                  │КАТТООДОН ӨТКӨРГӨН ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ│

│                                  │МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРГА ЖАНА       │

│                                  │КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК    │

│                                  │БАНКЫНА ӨЗ УЧУРУНДА МААЛЫМДООГО   │

│                                  │ТИЙИШ.                            │

│                                  │4. УШУЛ МЫЙЗАМГА ЫЛАЙЫК ӨЗ ИШИН   │

│                                  │ЖҮЗӨГӨ АШЫРГАН МИКРОФИНАНСЫЛЫК    │

│                                  │УЮМДАРГА КАРАТА МОНОПОЛИЯГА КАРШЫ │

│                                  │МЫЙЗАМ ТАЛАПТАРЫНЫН САКТАЛЫШЫ     │

│                                  │КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК    │

│                                  │БАНКЫ ТАРАБЫНАН КОНТРОЛДУККА      │

│                                  │АЛЫНАТ, АЛ УШУЛ МАКСАТТА          │

│                                  │АТКАРЫЛЫШЫ МИЛДЕТҮҮ БОЛГОН        │

│                                  │ЧЕНЕМДИК УКУКТУК АКТЫЛАРДЫ        │

│                                  │ЧЫГАРА АЛАТ.                      │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│10-берене. Микрофинансы уюмдарын  │10-берене. Микрофинансы уюмдарын  │

│           кайра уюштуруу жана/же │           кайра уюштуруу жана/же │

│           жоюу                   │           жоюу                   │

│                                  │                                  │

│1. Микрофинансы уюму Кыргыз       │1. Микрофинансы уюму Кыргыз       │

│Республикасынын мыйзамдарына      │Республикасынын мыйзамдарына      │

│ылайык, анын уюштуруучуларынын    │ылайык, анын уюштуруучуларынын    │

│(катышуучуларынын) же болбосо     │(катышуучуларынын) же болбосо     │

│уюштуруу документтерине ыйгарым   │уюштуруу документтерине ыйгарым   │

│укуктуу юридикалык жактын         │укуктуу юридикалык жактын         │

│органынын, же Улуттук банктын     │органынын, же Улуттук банктын     │

│чечими боюнча кайра уюштурулушу   │чечими боюнча кайра уюштурулушу   │

│мүмкүн.                           │мүмкүн.                           │

│2. Микрофинансы уюму Кыргыз       │2. МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМ КЫРГЫЗ     │

│Республикасынын мыйзамдарына      │РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫНА      │

│ылайык, жоюлушу мүмкүн, мында     │ЫЛАЙЫК КАТЫШУУЧУЛАРЫНЫН           │

│микрофинансы уюму өз ыктыяры менен│(АКЦИОНЕРЛЕРИНИН) ЧЕЧИМИ БОЮНЧА   │

│жоюла тургандыгы жөнүндө чечим    │ЖОЮЛУШУ МҮМКҮН, МЫНДА,            │

│кабыл алынган учурдан кийин үч    │МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМ ЛИЦЕНЗИЯСЫНЫН │

│күндүн ичинде Улуттук банкка      │ЖЕ КҮБӨЛҮГҮНҮН ТҮП НУСКАСЫН       │

│лицензиясынын же күбөлүгүнүн түп  │БЕЛГИЛЕНГЕН МӨӨНӨТТӨ УЛУТТУК      │

│нускасын тапшырууга жана жоюлуу   │БАНККА ТАПШЫРЫП, ЖОЮУ ЧЕЧИМИ КАБЫЛ│

│жөнүндө чечим кабыл алынган       │АЛЫНГАН УЧУРДАН ТАРТЫП            │

│учурдан тартып лицензияда каралган│ЛИЦЕНЗИЯСЫНДА ЖАНА/ЖЕ КҮБӨЛҮГҮНДӨ │

│операцияларды жүргүзүүнү          │КАРАЛГАН ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮЗӨГӨ     │

│токтотууга тийиш.                 │АШЫРУУНУ ТОКТОТОТ.                │

│3. Микрокредиттик агенттик жоюлган│МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМДУ ЖОЮУ БОЮНЧА │

│учурда кредиторлордун доолорун    │МИЛДЕТТЕР, АНЫН ИЧИНДЕ АЛАРДЫН    │

│канааттандыруудан кийин калган    │ЛИЦЕНЗИЯСЫ ЖЕ КҮБӨЛҮГҮ            │

│бардык мүлк коммерциялык эмес     │УЛУТТУК БАНК ТАРАБЫНАН КАЙТАРЫП   │

│уюмдардын уставдык максаттарын    │АЛЫНГАН УЧУРДА, УШУЛ БЕРЕНЕНИН    │

│жүзөгө ашырууга багытталат.       │4 ЖАНА 5-ПУНКТТАРЫНДА КӨРСӨТҮЛГӨН │

│4. Төлөөгө кудуретсиз (банкрот)   │УЧУРЛАРДЫ ЭСКЕ АЛБАГАНДА, АЛАРДЫН │

│болгон учурда микрофинансы уюму   │КАТЫШУУЧУЛАРЫНА (АКЦИОНЕРЛЕРИНЕ)  │

│Кыргыз Республикасынын банкроттук │ЖЕ БОЛБОСО МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМУНУН│

│жөнүндө мыйзамына ылайык,         │УСТАВЫНДА ЖОЮУГА ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ  │

│[банк катары] жоюлат.             │БАШКАРУУ ОРГАНЫНА ЖҮКТӨЛӨТ.       │

│                                  │3. Микрокредиттик агенттик жоюлган│

│                                  │учурда кредиторлордун доолорун    │

│                                  │канааттандыруудан кийин калган    │

│                                  │бардык мүлк коммерциялык эмес     │

│                                  │уюмдардын уставдык максаттарын    │

│                                  │жүзөгө ашырууга багытталат.       │

│                                  │4. Төлөөгө кудуретсиз (банкрот)   │

│                                  │болгон учурда микрофинансы уюму   │

│                                  │Кыргыз Республикасынын банкроттук │

│                                  │жөнүндө мыйзамына ылайык жоюлат.  │

│                                  │5. МӨӨНӨТТҮҮ АМАНАТТАРДЫ КАБЫЛ    │

│                                  │АЛУУ УКУГУНА ЭЭ МИКРОФИНАНСЫЛЫК   │

│                                  │КОМПАНИЯНЫ ЖОЮУ КЫРГЫЗ            │

│                                  │РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАНКТАРДЫ ЖОЮУ    │

│                                  │ЖАНА БАНКРОТТУК ЖӨНҮНДӨ МЫЙЗАМЫНА │

│                                  │ЫЛАЙЫК ЖҮЗӨГӨ АШЫРЫЛАТ.           │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│13-берене. Микрофинансы компаниясы│13-берене. Микрофинансы компаниясы│

│           жана анын              │           жана анын              │

│           уюмдашуучулары         │           уюмдашуучулары         │

│                                  │                                  │

│Кыргыз Республикасынын            │1. ЖЕКЕ АДАМДАР ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК   │

│резиденттери жана резиденти эмес  │ЖАКТАР - КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН   │

│жеке жана юридикалык жактар       │РЕЗИДЕНТТЕРИ ЖЕ РЕЗИДЕНТ ЭМЕСТЕРИ │

│төмөндөгүдөй шарттарда            │АНЫ КОНТРОЛДУККА АЛГАН ЖЕ АЛ      │

│микрофинансы компаниясынын        │ТАРАБЫНАН КОНТРОЛДУКА АЛЫНГАН ЖЕ  │

│уюмдаштыруучулары жана            │ЖАЛПЫ КОНТРОЛДУКТА ТУРГАН КАЙСЫЛ  │

│акционерлери боло алышат:         │БОЛБОСУН БАШКА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТЫН  │

│1) юридикалык жактын үлүшү        │ҮЛҮШҮ МЕНЕН ЧОГУУ АЛГАНДА         │

│(ушул статьянын 2-пунктчасында    │ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТЫН ҮЛҮШҮ,          │

│көрсөтүлгөн жактардан башка) аны  │МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯНЫН ДОБУШ │

│контролдогон, ал тарабынан        │БЕРҮҮГӨ УКУК ЧЕГЕРГЕН АКЦИЯЛАРЫНЫН│

│контролдонуучу же аны менен бирге │20 ПАЙЫЗЫНАН АШПАГАН ШАРТТА ГАНА  │

│жалпы контролдо турган ар кандай  │МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯЛАРДЫН    │

│башка юридикалык жактын үлүшү     │УЮШТУРУУЧУЛАРЫНАН ЖАНА            │

│менен чогуу алганда, микрофинансы │АКЦИОНЕРЛЕРИНЕН БОЛО АЛЫШАТ.      │

│компаниясынын добуш берүүчү       │АТАЛГАН ЧЕКТӨӨЛӨР БАНК ЖАНА/ЖЕ    │

│акцияларынын 20 пайызынан         │ФИНАНСЫЛЫК ИШТЕРДИ ЖҮРГҮЗГӨН      │

│ашпоого тийиш;                    │ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА, ОШОНДОЙ ЭЛЕ  │

│2) өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн     │УЛУТТУК БАНКТЫН ТАЛАПТАРЫНА ЫЛАЙЫК│

│экономикасын көтөрүүгө жардам     │КЕЛГЕН ШАРТТА, ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК        │

│көрсөтүшкөн ар кандай эл аралык   │КОММЕРЦИЯЛЫК ЭМЕС УЮМГА           │

│финансылык уюм, микрофинансы      │ТАРКАТЫЛБАЙТ.                     │

│компаниясы же Улуттук банктын     │2. ТӨМӨНКҮ БЕЛГИЛЕРДИН БИРИ ЖЕ БИР│

│ченемдик актыларында көрсөтүлгөн  │НЕЧЕСИ ИШИНЕН БАЙКАЛГАН ЖАКТАР    │

│критерийлерге туура келген ар     │МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯЛАРДЫН    │

│кандай башка юридикалык жак       │УЮШТУРУУЧУЛАРЫ ЖЕ АКЦИОНЕРЛЕРИ    │

│микрофинансы компаниясынын добуш  │(КАТЫШУУЧУЛАРЫ) КАТАРЫ ИШ АЛЫП    │

│берүүчү акцияларынын 100 пайызына │БАРУУСУНА ЖОЛ БЕРИЛБЕЙТ:          │

│(же андан азыраагына) ээ          │1) УЮШТУРУУЧУСУНУН ЖЕ АКЦИОНЕРИНИН│

│боло алат.                        │(КАТЫШУУЧУСУНУН) ФИНАНСЫЛЫК       │

│                                  │КУДУРЕТСИЗДИГИ (БАНКРОТ АБАЛЫНДА  │

│                                  │КАЛЫШЫ);                          │

│                                  │2) УЮШТУРУУЧУСУНУН ЖЕ АКЦИОНЕРИНИН│

│                                  │(КАТЫШУУЧУСУНУН) ФИНАНСЫЛЫК ЖЕ    │

│                                  │ЭКОНОМИКАЛЫК КЫЛМЫШТУУЛУК БОЮНЧА  │

│                                  │БЕЛГИЛЕНГЕН МЫЙЗАМДЫК ТАРТИПТЕ    │

│                                  │АЛЫП САЛЫНБАГАН ЖЕ АЯГЫНА ЧЕЙИН   │

│                                  │ӨТӨЛБӨГӨН СОТТОЛГОНДУГУНУН БОЛУШУ;│

│                                  │3) УЮШТУРУУЧУГА ЖЕ АКЦИОНЕРГЕ     │

│                                  │(КАТЫШУУЧУГА) БАНКТЫК ИШ МЕНЕН    │

│                                  │АЛЕКТЕНҮҮГӨ ТЫЮУ САЛГАН СОТТУН    │

│                                  │ЧЕЧИМИ БОЛСО;                     │

│                                  │4) ОФФШОРДУК ЗОНАЛАРДА КАТТООДОН  │

│                                  │ӨТКӨН ЖЕ ОФФШОРДУК ЗОНАЛАРДА      │

│                                  │КАТТООДОН ӨТКӨН ЖАКТАРДЫН ЖАНА/ЖЕ │

│                                  │АФФИЛИРЛЕНГЕН ЖАКТАРДЫН           │

│                                  │КАТЫШУУЧУЛАРЫ КАТАРЫ ЮРИДИКАЛЫК   │

│                                  │ЖАКТАР ЖЕ БОЛБОСО ОФФШОРДУК       │

│                                  │ЗОНАЛАРДА ЖАШАГАН ЖАНА/ЖЕ ТИЗМЕГИ │

│                                  │УЛУТТУК БАНК ТАРАБЫНАН БЕЛГИЛЕНГЕН│

│                                  │ОФФШОРДУК ЗОНАЛАРДА КАТТООДОН     │

│                                  │ӨТКӨН ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН        │

│                                  │АКЦИОНЕРИНЕН (КАТЫШУУЧУСУНАН)     │

│                                  │БОЛУП САНАЛГАН ЖЕКЕ АДАМДАР;      │

│                                  │5) ОФФШОРДУК АЙМАКТАРДА ЖАШАГАН,  │

│                                  │ОШОЛ АЙМАКТАРДЫН РЕЗИДЕНТИ БОЛУП  │

│                                  │САНАЛГАН ЖЕ ТИЗМЕГИ УЛУТТУК БАНК  │

│                                  │ТАРАБЫНАН БЕЛГИЛЕНГЕН ОФФШОРДУК   │

│                                  │АЙМАКТАРДА КАТТООДОН ӨТКӨН        │

│                                  │ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН АКЦИОНЕРИНЕН │

│                                  │(КАТЫШУУЧУСУНАН) БОЛУП САНАЛГАН   │

│                                  │ЖЕКЕ АДАМДАР;                     │

│                                  │6) КЫЛМЫШ ЖОЛУ МЕНЕН АЛЫНГАН      │

│                                  │КИРЕШЕЛЕРДИ ЛЕГАЛДАШТЫРУУГА       │

│                                  │(АДАЛДООГО) КАРШЫ АРАКЕТТЕНҮҮ     │

│                                  │БОЮНЧА ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТТАРДЫ    │

│                                  │ИШТЕП ЧЫГУУ ЖАНА КОЛДОНУУГА       │

│                                  │КИРГИЗҮҮ БОЮНЧА ЭЛ АРАЛЫК         │

│                                  │УЮМДАРДЫН СУНУШ КӨРСӨТМӨЛӨРҮН     │

│                                  │КАБЫЛ АЛБАГАН МАМЛЕКЕТТЕРДЕ       │

│                                  │КАТТАЛГАН ЖЕ ОШОЛ МАМЛЕКЕТТЕРДЕ   │

│                                  │КАТТАЛГАН ЖАКТАР ЖАНА/ЖЕ          │

│                                  │АФФИЛИРЛЕНГЕН ЖАКТАР АЛАРДЫН      │

│                                  │КАТЫШУУЧУСУНАН БОЛГОН ЮРИДИКАЛЫК  │

│                                  │ЖАКТАР, ЖЕ БОЛБОСО, УШУЛ          │

│                                  │МАМЛЕКЕТТЕРДИН АЙМАГЫНДА ЖАШАГАН  │

│                                  │ЖЕ ТИЗМЕГИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН │

│                                  │ТЕРРОРИЗМДИ КАРЖЫЛООГО ЖАНА КЫЛМЫШ│

│                                  │ЖОЛУ МЕНЕН АЛЫНГАН КИРЕШЕЛЕРДИ    │

│                                  │ЛЕГАЛДАШТЫРУУГА (АДАЛДООГО) КАРШЫ │

│                                  │АРАКЕТТЕНҮҮ ЖАГЫНДА ЫЙГАРЫМ       │

│                                  │УКУКТУУ МАМЛЕКЕТТИК ОРГАН         │

│                                  │ТАРАБЫНАН БЕЛГИЛЕНГЕН, ОШОЛ       │

│                                  │МАМЛЕКЕТТЕРДЕ КАТТАЛГАН ЮРИДИКАЛЫК│

│                                  │ЖАКТАРДЫН АКЦИОНЕРЛЕРИНЕН         │

│                                  │(КАТЫШУУЧУЛАРЫНАН) БОЛУП САНАЛГАН │

│                                  │ЖЕКЕ АДАМДАР;                     │

│                                  │7) АКЧАНЫН ИЗИН ЖАШЫРУУ ЖАНА      │

│                                  │ТЕРРОРИЗМДИ КАРЖЫЛОО МЕНЕН КҮРӨШҮҮ│

│                                  │ЖАГЫНДА ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТТАРДЫ   │

│                                  │ИШТЕП ЧЫГУУ ЖАНА КОЛДОНУУГА       │

│                                  │КИРГИЗҮҮ БОЮНЧА ЭЛ АРАЛЫК         │

│                                  │УЮМДАРДЫН СУНУШ-КӨРСӨТМӨЛӨРҮН     │

│                                  │КАБЫЛ АЛБАГАН ЖАНА ТЕРРОРИЗМДИ    │

│                                  │КАРЖЫЛООГО ЖАНА КЫЛМЫШ ЖОЛУ МЕНЕН │

│                                  │АЛЫНГАН КИРЕШЕЛЕРДИ               │

│                                  │ЛЕГАЛДАШТЫРУУГА (АДАЛДООГО) КАРШЫ │

│                                  │АРАКЕТТЕНҮҮ ЧӨЙРӨСҮНДӨ ЭЛ АРАЛЫК  │

│                                  │КЫЗМАТТАШУУГА КАТЫШПАГАН          │

│                                  │МАМЛЕКЕТТЕРДИН РЕЗИДЕНТИ БОЛУП    │

│                                  │САНАЛГАН ЖАНА/ЖЕ АНЫН АЙМАГЫНДА   │

│                                  │ЖАШАГАН ЖЕ БОЛБОСО                │

│                                  │КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТЕРРОРИЗМДИ│

│                                  │КАРЖЫЛООГО ЖАНА КЫЛМЫШ ЖОЛУ МЕНЕН │

│                                  │АЛЫНГАН КИРЕШЕЛЕРДИ               │

│                                  │ЛЕГАЛДАШТЫРУУГА (АДАЛДООГО) КАРШЫ │

│                                  │АРАКЕТТЕНҮҮ ЖАГЫНДА ИШ АЛЫП БАРГАН│

│                                  │МАМЛЕКЕТТИК ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ ОРГАН │

│                                  │ТАРАБЫНАН БЕЛГИЛЕНГЕН ТИЗМЕГЕ     │

│                                  │КИРГЕН ОШОЛ МАМЛЕКЕТТЕРДЕ         │

│                                  │КАТТООДОН ӨТКӨН ЮРИДИКАЛЫК        │

│                                  │ЖАКТАРДЫН АКЦИОНЕРИНЕН            │

│                                  │(КАТЫШУУЧУСУНАН) БОЛУП САНАЛГАН   │

│                                  │ЖЕКЕ АДАМДАР;                     │

│                                  │8) КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КОШУЛГАН   │

│                                  │ЭЛ АРАЛЫК УЮМДАРДЫН АЛАРГА КАРАТА,│

│                                  │ОШОЛ МАМЛЕКЕТТЕРДИН ЖЕКЕ АДАМДАРЫ │

│                                  │ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРЫ ЖЕ ОШОЛ   │

│                                  │МАМЛЕКЕТТЕРДЕ КАТТООДОН ӨТКӨН     │

│                                  │ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН АКЦИОНЕРЛЕРИ │

│                                  │(КАТЫШУУЧУЛАРЫ) БОЛУП             │

│                                  │САНАЛЫШКАНДАР МЕНЕН КЫЗМАТТАШУУГА │

│                                  │ТЫЮУ САЛУУНУ ЖАНА/ЖЕ ЧЕКТӨӨЛӨРДҮ  │

│                                  │КАРАГАН САНКЦИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ     │

│                                  │ЖӨНҮНДӨ ЧЕЧИМ (РЕЗОЛЮЦИЯ) КАБЫЛ   │

│                                  │АЛЫНГАН МАМЛЕКЕТТЕРДЕ КАТТООДОН   │

│                                  │ӨТКӨН ЖАКТАРДЫН КАТЫШУУЧУЛАРЫ     │

│                                  │ЖАНА/ЖЕ АФФИЛИРЛЕНГЕН ЖАКТАРЫ     │

│                                  │КАТАРЫ КАТТООДОН ӨТКӨН ЮРИДИКАЛЫК │

│                                  │ЖАКТАР. ЧЕТ ӨЛКӨ ИШТЕРИ ЧӨЙРӨСҮНДӨ│

│                                  │ИШ АЛЫП БАРГАН ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ    │

│                                  │МАМЛЕКЕТТИК ОРГАН ЖАНА            │

│                                  │КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШКА      │

│                                  │МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫ             │

│                                  │КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК    │

│                                  │БАНКЫНЫН ТАЛАБЫ БОЮНЧА ЭЛ АРАЛЫК  │

│                                  │САНКЦИЯЛАР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАРДЫ  │

│                                  │БЕРҮҮГӨ ТИЙИШ.                    │

│                                  │9) КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КОШУЛГАН   │

│                                  │ЭЛ АРАЛЫК УЮМДАРДЫН АЛАРГА КАРАТА,│

│                                  │ОШОЛ МАМЛЕКЕТТЕРДИН ЖЕКЕ АДАМДАРЫ │

│                                  │ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРЫ ОШОЛ      │

│                                  │МАМЛЕКЕТТЕРДЕ КАТТООДОН ӨТКӨН     │

│                                  │ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН              │

│                                  │АКЦИОНЕРЛЕРИНЕН (КАТЫШУУЧУЛАРЫНАН)│

│                                  │БОЛУП САНАЛЫШКАНДАР МЕНЕН         │

│                                  │КЫЗМАТТАШУУГА ТЫЮУ САЛУУ ЖАНА/ЖЕ  │

│                                  │ЧЕКТӨӨЛӨР КАРАЛГАН САНКЦИЯЛАРДЫ   │

│                                  │КОЛДОНУУ ЖӨНҮНДӨ ЧЕЧИМ (РЕЗОЛЮЦИЯ)│

│                                  │КАБЫЛ АЛЫНГАН МАМЛЕКЕТТЕРДИН      │

│                                  │РЕЗИДЕНТТЕРИ БОЛУП САНАЛЫШКАН     │

│                                  │ЖАНА/ЖЕ АНДА ЖАШАП ТУРГАН ЖЕКЕ    │

│                                  │АДАМДАР. ЧЕТ ӨЛКӨ ИШТЕРИ          │

│                                  │ЧӨЙРӨСҮНДӨ ИШ АЛЫП БАРГАН ЫЙГАРЫМ │

│                                  │УКУКТУУ МАМЛЕКЕТТИК ОРГАН ЖАНА    │

│                                  │КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШКА      │

│                                  │МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫ             │

│                                  │КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК    │

│                                  │БАНКЫНЫН ТАЛАБЫ БОЮНЧА ЭЛ АРАЛЫК  │

│                                  │САНКЦИЯЛАР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАРДЫ  │

│                                  │БЕРҮҮГӨ ТИЙИШ.                    │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│14-берене. Микрофинансы           │14-берене. Микрофинансы           │

│           компаниясынын капиталы │           компаниясынын капиталы │

│                                  │                                  │

│1. Микрофинансы компаниясынын     │1. Микрофинансы компаниясынын     │

│капиталынын негизин толугу менен  │капиталынын негизин толугу менен  │

│төлөнгөн уставдык капитал түзөт.  │төлөнгөн уставдык капитал түзөт.  │

│Капиталдын курамына анын          │Капиталдын курамына анын          │

│уюмдаштыруучулары (акционерлери)  │уюмдаштыруучулары (акционерлери)  │

│тарабынан салынган каражаттарды   │тарабынан салынган каражаттарды   │

│кайтарып берүү микрофинансы       │кайтарып берүү микрофинансы       │

│компаниясынын милдеттенмеси       │компаниясынын милдеттенмеси       │

│болбогон уставдык капитал гана    │болбогон уставдык капитал гана    │

│кирет.                            │кирет.                            │

│2. Микрофинансы компаниясынын     │2. Микрофинансы компаниясынын     │

│уставдык капиталы Кыргыз          │уставдык капиталы Кыргыз          │

│Республикасынын улуттук           │Республикасынын улуттук           │

│валютасында гана                  │валютасында гана                  │

│уюмдаштыруучулардын               │уюмдаштыруучулардын               │

│(акционерлердин) каражаттарынын   │(акционерлердин) каражаттарынын   │

│эсебинен түзүлөт.                 │эсебинен түзүлөт.                 │

│Микрофинансы компанияларынын      │Микрофинансы компанияларынын      │

│уставдык капиталын негизги        │уставдык капиталын негизги        │

│каражаттардын жана материалдык    │каражаттардын жана материалдык    │

│эмес активдердин эсебинен         │эмес активдердин эсебинен         │

│топтоого жол берилбейт.           │топтоого жол берилбейт.           │

│3. Лицензия алганга чейин         │3. Лицензия алганга чейин         │

│микрофинансы компаниясы           │микрофинансы компаниясы           │

│Кыргыз Республикасынын            │Кыргыз Республикасынын            │

│коммерциялык банкында ачылуучу    │коммерциялык банкында ачылуучу    │

│топтоо эсебине минималдуу уставдык│топтоо эсебине минималдуу уставдык│

│капиталды салууга милдеттүү.      │капиталды салууга милдеттүү.      │

│4. Улуттук банк жаңыдан түзүлгөн  │УСТАВДЫК КАПИТАЛДЫН МИНИМАЛДУУ    │

│микрофинансы компанияларынын      │ӨЛЧӨМҮН КОММЕРЦИЯЛЫК БАНКТАГЫ     │

│капиталынын шайкеш стандартын,    │ТОПТОО ЭСЕБИНЕ САЛУУ ЖӨНҮНДӨГҮ    │

│уставдык капиталынын минималдуу   │ТАЛАП, МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯГА │

│өлчөмүн аныктоо боюнча            │КАЙРА ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮЛГӨН ЖАНА      │

│экономикалык ченемдерди белгилейт,│МЫЙЗАМДАРДА БЕЛГИЛЕНГЕН ӨЛЧӨМДӨГҮ │

│ошондой эле микрофинансы          │КАПИТАЛГА ЭЭ, УЛУТТУК БАНК        │

│компаниясынын капиталынын түзүмүн │ТАРАБЫНАН КОЮЛГАН ТАЛАПТАР БОЮНЧА │

│аныктайт.                         │АУДИТТЕН ӨТҮШКӨН МИКРОКРЕДИТТИК   │

│5. Микрофинансы компаниясынын     │КОМПАНИЯЛАРГА ТАРКАТЫЛБАЙТ.       │

│уставдык капиталынын өлчөмү       │ЭГЕРДЕ, МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯГА│

│Улуттук банктын ченемдик          │КАЙРА ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮЛГӨН           │

│актыларында белгиленген минималдуу│МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯНЫН        │

│талаптардан төмөн болбоого тийиш. │УСТАВДЫК КАПИТАЛЫНЫН ӨЛЧӨМҮ       │

│                                  │УЛУТТУК БАНК ТАРАБЫНАН БЕЛГИЛЕНГЕН│

│                                  │ӨЛЧӨМДӨН АЗ БОЛСО, АНДА АНЫН      │

│                                  │УЮШТУРУУЧУЛАРЫ ЖЕТПЕГЕН СУММАНЫ   │

│                                  │КОММЕРЦИЯЛЫК БАНКТАГЫ ТОПТОО      │

│                                  │ЭСЕБИНЕ САЛУУЛАРЫ ТИЙИШ. УЛУТТУК  │

│                                  │БАНК ТАРАБЫНАН УСТАВДЫК КАПИТАЛДЫН│

│                                  │МИНИМАЛДУУ ӨЛЧӨМҮ БОЮНЧА КОЮЛГАН  │

│                                  │ТАЛАПТАРДЫН САКТАЛЫШЫН ТАСТЫКТОО  │

│                                  │ҮЧҮН МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯНЫН   │

│                                  │УСТАВДЫК КАПИТАЛЫНЫН ТОПТОЛУШУНА  │

│                                  │АТАЙЫН ТЕКШЕРҮҮЛӨР ЖҮРГҮЗҮЛҮШҮ    │

│                                  │МҮМКҮН.                           │

│                                  │4. Улуттук банк жаңыдан түзүлгөн  │

│                                  │микрофинансы компанияларынын      │

│                                  │капиталынын шайкеш стандартын,    │

│                                  │уставдык капиталынын минималдуу   │

│                                  │өлчөмүн аныктоо боюнча            │

│                                  │экономикалык ченемдерди белгилейт,│

│                                  │ошондой эле микрофинансы          │

│                                  │компаниясынын капиталынын түзүмүн │

│                                  │аныктайт.                         │

│                                  │5. Микрофинансы компаниясынын     │

│                                  │уставдык капиталынын өлчөмү       │

│                                  │Улуттук банктын ченемдик          │

│                                  │актыларында белгиленген минималдуу│

│                                  │талаптардан төмөн болбоого тийиш. │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│15-берене. Микрофинансы           │15-берене. Микрофинансы           │

│           компаниясын            │           компаниясын            │

│           лицензиялоонун         │           лицензиялоонун         │

│           өзгөчөлүктөрү          │           өзгөчөлүктөрү          │

│                                  │                                  │

│Депозиттерди өз атынан аманатчы   │АМАНАТЧЫ МЕНЕН МАКУЛДАШЫЛГАН      │

│менен макулдашылган шарттарда     │ШАРТТАРДА ӨЗ АТЫНАН ДЕПОЗИТТЕРДИ  │

│тартуу укугуна лицензия алууга    │ТАРТУУ УКУГУНА ЛИЦЕНЗИЯ АЛУУГА    │

│талапкер болгон микрофинансы      │ТАЛАПКЕР МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯ,│

│компаниялары ушул Мыйзамдын       │УШУЛ МЫЙЗАМДЫН 23-БЕРЕНЕСИНДЕ     │

│23-статьясында көрсөтүлгөн        │КӨРСӨТҮЛГӨН ДОКУМЕНТТЕРГЕ КОШУМЧА │

│документтерге кошумча "Кыргыз     │КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН "КЫРГЫЗ    │

│Республикасындагы банктар жана    │РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ БАНКТАР ЖАНА    │

│банк иши жөнүндө" Кыргыз          │БАНК ИШИ ЖӨНҮНДӨ" МЫЙЗАМЫНДА      │

│Республикасынын Мыйзамынын        │БАНКТЫК ЛИЦЕНЗИЯНЫ АЛУУ ҮЧҮН      │

│14-статьясында каралган           │КАРАЛГАН ДОКУМЕНТТЕРДИ БЕРҮҮГӨ    │

│документтерди беришет.            │ТИЙИШ. МЫНДА, МИКРОФИНАНСЫЛЫК     │

│                                  │КОМПАНИЯНЫН ЖАЙЫ ЖАНА АНЫН        │

│                                  │ЖАБДУУЛАРЫ УЛУТТУК БАНК           │

│                                  │ТАРАБЫНАН АМАНАТЧЫЛАРДЫН          │

│                                  │КАРАЖАТТАРЫНЫН КООПСУЗДУГУН       │

│                                  │КАМСЫЗ КЫЛУУ ҮЧҮН БЕЛГИЛЕНГЕН     │

│                                  │ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК КЕЛҮҮЛӨРҮ ТИЙИШ.│

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│16-берене. Микрофинансы компаниясы│16-берене. Микрофинансы компаниясы│

│           тарабынан жүргүзүлүүчү │           тарабынан жүргүзүлүүчү │

│           операциялар            │           операциялар            │

│                                  │                                  │

│1. Микрофинансы компаниясы        │1. Микрофинансы компаниясы        │

│төмөндөгү операциялар лицензияда  │төмөндөгү операциялар лицензияда  │

│көрсөтүлгөн шартта, Улуттук банк  │көрсөтүлгөн шартта, Улуттук банк  │

│тарабынан белгиленген чектөөлөрдү │тарабынан белгиленген чектөөлөрдү │

│эске алуу менен мына бул банк     │эске алуу менен мына бул банк     │

│операцияларын жүргүзө алат:       │операцияларын жүргүзө алат:       │

│1) камсыз кылынган жана камсыз    │1) камсыз кылынган жана камсыз    │

│кылынбаган микрокредиттерди берүү;│кылынбаган микрокредиттерди берүү;│

│2) жеке жана юридикалык жактардан │2) жеке жана юридикалык жактардан │

│кардарлардын өздүк жыйымдарын     │кардарлардын өздүк жыйымдарын     │

│топтоо максатында кайтарып берүү  │топтоо максатында кайтарып берүү  │

│шарты менен мөөнөттүү аманаттарды │шарты менен мөөнөттүү аманаттарды │

│кабыл алуу;                       │кабыл алуу;                       │

│3) карыздык милдеттенмелерди      │3) карыздык милдеттенмелерди      │

│(факторинг) сатып алуу жана сатуу;│(факторинг) сатып алуу жана сатуу;│

│4) финансы лизинги боюнча         │4) финансы лизинги боюнча         │

│операцияларды жүргүзүү, мында     │операцияларды жүргүзүү, мында     │

│микрофинансы компаниясы берүүчүнүн│микрофинансы компаниясы берүүчүнүн│

│же өндүрүүчүнүн мүлкүн андан сатып│же өндүрүүчүнүн мүлкүн андан сатып│

│алуу жана кредиттин шартында сатып│алуу жана кредиттин шартында сатып│

│алуучуга сатуу жолу менен сатууну │алуучуга сатуу жолу менен сатууну │

│каржылоо аркылуу мүлктү берүүчүнүн│каржылоо аркылуу мүлктү берүүчүнүн│

│же өндүрүүчүнүн ортосунда ортомчу │же өндүрүүчүнүн ортосунда ортомчу │

│катары иш алып барат.             │катары иш алып барат;             │

│2. Микрофинансы компаниясы өз ишин│5) микрофинансылык компанияда     │

│баштаган учурдан тартып алгачкы   │кардарларга эсеп ачуусуз эле, банк│

│эки жыл ичинде төмөндөгү учурларды│менен агенттик келишим боюнча     │

│эске албаганда, ушул статьянын    │чекене банктык кызмат             │

│1-пунктунун 2-пунктчасында        │көрсөтүүлөрдү сунуштоого;         │

│көрсөтүлгөн операцияларды         │6) микрокредит (лизинг) менен     │

│жүргүзүүгө укук ала албайт:       │чогуу алганда бир карыз алуучуга  │

│1) эгерде уюм өз ишин ушул мыйзам │кредиттин максималдуу өлчөмү      │

│күчүнө киргенге чейин жүргүзүп    │ченеминен ашпаган өлчөмдө         │

│келген болсо жана ушул лицензияны │гарантияларды берүүгө.            │

│алганга чейинки эки жыл ичинде    │1-1. Улуттук банктын кошумча      │

│мыйзамдык негизде аманаттарды     │лицензиясы (лицензияда көрсөтүлгөн│

│кабыл алып жана кредиттерди берип │шартта) болгон болсо,             │

│келсе жана микрофинансы компаниясы│микрофинансылык компания ушул     │

│катары лицензия алуу максатында   │берененин 1-пунктунун 1-4-жана    │

│уюштуруу-укуктук формасын өзгөртсө│6-пунктчаларында келтирилген      │

│жана Улуттук банк бул мурдатан    │операциялардын бардыгын же алардын│

│бери эле иштеп келген ошол эле    │айрымдарын чет өлкө валютасында   │

│юридикалык жак экенине көзү жетсе;│жүзөгө ашырууга, ошондой эле өз   │

│2) "Кредиттик союздар жөнүндө"    │атынан чет өлкө валюталарын сатып │

│Кыргыз Республикасынын Мыйзамына  │алууга жана сатууга укуктуу.      │

│ылайык кредиттик союз катары      │Бул учурда Улуттук банк, кошумча  │

│түзүлгөн жак жигердүү иштесе жана │лицензия алуусу үчүн              │

│эки тараптуу негизде аманаттарды  │микрофинансылык компанияга карата │

│кабыл алып, ушул мыйзам күчүнө    │талаптарды белгилөөгө укуктуу.    │

│кирген учурдан тартып эки жыл     │1-2. Микрофинансылык компаниянын  │

│ичинде кредиттерди берсе жана     │карыз алуучусу (лизинг алуучу) же │

│микрофинансы компаниясы катары    │карыз алуучулар тобу эгерде       │

│лицензия алуу максатында          │микрокредитти чет өлкө валютасында│

│уюштуруу-укуктук формасын         │алган болсо, анын негизги суммасын│

│акционердик коомго өзгөртсө жана  │жана пайыздарын ошондой эле       │

│Улуттук банк бул мурдатан бери эле│микрокредитти төлөөгө байланыштуу │

│иштеп келген ошол эле юридикалык  │башка төлөмдөрдү чет өлкө         │

│жак экенине көзү жетсе;           │валютасында сыяктуу эле, улуттук  │

│3) микрокредиттик компания же     │валютада да төлөй алат.           │

│агенттик катары түзүлгөн жак      │Мында, микрокредиттин (лизингдин) │

│Улуттук банк тарабынан берилген   │ордун жабууга улуттук валютадагы  │

│күбөлүктүн негизинде эки жыл иштеп│төлөмдөрдү карыз алуучу (лизинг   │

│жана ал мөөнөттүү аманаттарды     │алуучу) же карыз алуучулар тобу,  │

│тартуу боюнча ишти жүзөгө ашыруу  │эгерде келишимде башка курс       │

│укугуна лицензия алуу үчүн        │көрсөтүлбөсө, Кыргыз              │

│Улуттук банктын квалификациялык   │Республикасынын мыйзамдарына      │

│жана башка талаптарына ылайык     │ылайык төлөм төлөнгөн күнгө карата│

│келсе.                            │аныкталган чет өлкө валютасынын   │

│3. Ушул статьянын 1-пунктунун     │расмий курсу боюнча жүзөгө ашырат.│

│2-пунктчасында көрсөтүлгөн, ушул  │2. Микрофинансы компаниясы өз ишин│

│статьянын 2-пунктунун талаптарына │баштаган учурдан тартып алгачкы   │

│ылайык келген шартта да, банктар  │эки жыл ичинде төмөндөгү учурларды│

│жана башка финансы-кредиттик      │эске албаганда, ушул статьянын    │

│мекемелери операцияларды жүзөгө   │1-пунктунун 2-пунктчасында        │

│ашыруу укугун ала алышпайт,       │көрсөтүлгөн операцияларды         │

│эгерде:                           │жүргүзүүгө укук ала албайт:       │

│1) алар төлөөгө кудуретсиз        │1) эгерде уюм өз ишин ушул мыйзам │

│(банкрот) деп таанылса жана       │күчүнө киргенге чейин жүргүзүп    │

│жоюлууга жана/же кайра            │келген болсо жана ушул лицензияны │

│уюштурулууга тийиш болсо;         │алганга чейинки эки жыл ичинде    │

│2) аларга карата Улуттук банктын  │мыйзамдык негизде аманаттарды     │

│эскертүү чаралары жана санкциялары│кабыл алып жана кредиттерди берип │

│колдонулган болсо, ошондой эле    │келсе жана микрофинансы компаниясы│

│алар Улуттук банктын ченемдик     │катары лицензия алуу максатында   │

│актыларын жана башка бузууларга   │уюштуруу-укуктук формасын өзгөртсө│

│жол берсе;                        │жана Улуттук банк бул мурдатан    │

│3) иштин ушул түрүн жүргүзүүгө    │бери эле иштеп келген ошол эле    │

│тыюу салган соттун чечими болсо;  │юридикалык жак экенине көзү жетсе;│

│4) мөөнөттүү аманаттарды кабыл    │2) "Кредиттик союздар жөнүндө"    │

│алуу боюнча ишти жүзөгө ашыруу    │Кыргыз Республикасынын Мыйзамына  │

│укугуна лицензия алуу үчүн Улуттук│ылайык кредиттик союз катары      │

│банктын квалификациялык же дагы   │түзүлгөн жак жигердүү иштесе жана │

│башка талаптарына ылайык келбесе. │эки тараптуу негизде аманаттарды  │

│4. Микрофинансы компаниясы        │кабыл алып, ушул мыйзам күчүнө    │

│Кыргыз Республикасынын            │кирген учурдан тартып эки жыл     │

│мыйзамдарына ылайык жана Улуттук  │ичинде кредиттерди берсе жана     │

│банк тарабынан жол берилген чекте │микрофинансы компаниясы катары    │

│жөнөкөй акцияларды жана карыздык  │лицензия алуу максатында          │

│баалуу кагаздарды чыгарууга       │уюштуруу-укуктук формасын         │

│укуктуу.                          │акционердик коомго өзгөртсө жана  │

│5. Улуттук банк микрофинансы      │Улуттук банк бул мурдатан бери эле│

│компаниясы үчүн чектөөлөрдү       │иштеп келген ошол эле юридикалык  │

│белгилеген ченемдик актыларды     │жак экенине көзү жетсе;           │

│чыгарат, анын ичинде:             │3) микрокредиттик компания же     │

│1) депозиттер менен иштөөнүн      │агенттик катары түзүлгөн жак      │

│ыкмалары боюнча;                  │Улуттук банк тарабынан берилген   │

│2) жеке жактардын аманаттарын     │күбөлүктүн негизинде эки жыл иштеп│

│андан ары кредиттөө үчүн          │жана ал мөөнөттүү аманаттарды     │

│пайдалануу боюнча;                │тартуу боюнча ишти жүзөгө ашыруу  │

│3) тартылган депозиттердин көлөмү │укугуна лицензия алуу үчүн Улуттук│

│боюнча;                           │банктын квалификациялык жана башка│

│4) милдеттүү резервдик талаптардын│талаптарына ылайык келсе.         │

│өлчөмүн сактоо тартиби боюнча;    │3. Ушул статьянын 1-пунктунун     │

│5) инвестициялардын өлчөмү боюнча.│2-пунктчасында көрсөтүлгөн, ушул  │

│                                  │статьянын 2-пунктунун талаптарына │

│                                  │ылайык келген шартта да,          │

│                                  │МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯЛАР       │

│                                  │операцияларды жүзөгө ашыруу       │

│                                  │укугун ала алышпайт, эгерде:      │

│                                  │1) алар төлөөгө кудуретсиз        │

│                                  │(банкрот) деп таанылса жана       │

│                                  │жоюлууга жана/же кайра            │

│                                  │уюштурулууга тийиш болсо;         │

│                                  │2) аларга карата Улуттук банктын  │

│                                  │эскертүү чаралары жана санкциялары│

│                                  │колдонулган болсо, ошондой эле    │

│                                  │алар Улуттук банктын ченемдик     │

│                                  │актыларын жана башка бузууларга   │

│                                  │жол берсе;                        │

│                                  │3) иштин ушул түрүн жүргүзүүгө    │

│                                  │тыюу салган соттун чечими болсо;  │

│                                  │4) мөөнөттүү аманаттарды кабыл    │

│                                  │алуу боюнча ишти жүзөгө ашыруу    │

│                                  │укугуна лицензия алуу үчүн Улуттук│

│                                  │банктын квалификациялык же дагы   │

│                                  │башка талаптарына ылайык келбесе. │

│                                  │4. МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯ       │

│                                  │УЛУТТУК БАНК ЖОЛ БЕРГЕН ЧЕКТЕ ЖАНА│

│                                  │КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМ     │

│                                  │АКТЫЛАРЫНА ЫЛАЙЫК АКЦИЯЛАРДЫ ЖАНА │

│                                  │КАРЫЗДЫК БААЛУУ КАГАЗДАРДЫ        │

│                                  │(ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ, ВЕКСЕЛЬДЕРДИ)    │

│                                  │ЧЫГАРУУГА УКУКТУУ.                │

│                                  │5. Улуттук банк микрофинансы      │

│                                  │компаниясы үчүн чектөөлөрдү       │

│                                  │белгилеген ченемдик актыларды     │

│                                  │чыгарат, анын ичинде:             │

│                                  │1) депозиттер менен иштөөнүн      │

│                                  │ыкмалары боюнча;                  │

│                                  │2) жеке жактардын аманаттарын     │

│                                  │андан ары кредиттөө үчүн          │

│                                  │пайдалануу боюнча;                │

│                                  │3) тартылган депозиттердин көлөмү │

│                                  │боюнча;                           │

│                                  │4) милдеттүү резервдик талаптардын│

│                                  │өлчөмүн сактоо тартиби боюнча;    │

│                                  │5) инвестициялардын өлчөмү боюнча;│

│                                  │6) ГАРАНТИЯЛАРДЫ ЖАНА БАШКАЛАРДЫ  │

│                                  │БЕРҮҮ БОЮНЧА.                     │

│                                  │7. МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯ УШУЛ  │

│                                  │БЕРЕНЕДЕ КАРАЛБАГАН БАНКТЫК       │

│                                  │ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮРГҮЗҮҮГӨ УКУГУ    │

│                                  │ЖОК.                              │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│17-берене. Каражаттарды           │17-берене. Каражаттарды           │

│           жайгаштыруу            │           жайгаштыруу            │

│                                  │                                  │

│1. Микрофинансы компанияларынын   │1. Микрофинансы компанияларынын   │

│каражаттарын жайгаштыруу тиешелүү │каражаттарын жайгаштыруу тиешелүү │

│башкаруу органы тарабынан         │башкаруу органы тарабынан         │

│бекитилүүгө тийиш болгон          │бекитилүүгө тийиш болгон          │

│микрофинансы компанияларынын ички │микрофинансы компанияларынын ички │

│кредит саясатына ылайык, ушул     │кредит саясатына ылайык, ушул     │

│Мыйзамда аныкталган максаттарда   │Мыйзамда аныкталган максаттарда   │

│жүзөгө ашырылууга тийиш.          │жүзөгө ашырылууга тийиш.          │

│2. Микрофинансы компаниясы        │2. Микрофинансы компаниясы        │

│микрофинансы компаниясынын өзү    │микрофинансы компаниясынын өзү    │

│чыгарган же баалуу кагаз катары   │чыгарган же баалуу кагаз катары   │

│бул максаттарга баалуу кагаздарды │бул максаттарга баалуу кагаздарды │

│сатып алганга үчүнчү жактарга     │сатып алганга үчүнчү жактарга     │

│кредиттерди бербөөгө тийиш.       │кредиттерди бербөөгө тийиш.       │

│3. Микрофинансы компаниясы        │3. МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯ       │

│аккредитивдерди жана              │АККРЕДИТИВДЕРДИ БЕРҮҮГӨ, БААЛУУ   │

│кепилдиктердин башка түрлөрүн     │МЕТАЛЛДАР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ     │

│берүүгө укугу жок.                │ЖҮРГҮЗҮҮГӨ ЖАНА МҮЛКТҮ ИШЕНИМ     │

│                                  │БОЮНЧА БАШКАРУУГА УКУГУ ЖОК.      │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│19-берене. Аффилирленген жактар   │19-берене. Аффилирленген жактар   │

│           менен жүргүзүлүүчү     │           менен жүргүзүлүүчү     │

│           операциялар            │           операциялар            │

│                                  │                                  │

│1. Микрофинансы компаниясы менен  │1. Микрофинансы компаниясы менен  │

│ар кандай аффилирленген жактын    │ар кандай аффилирленген жактын    │

│ортосунда жүргүзүлгөн ар кандай   │ортосунда жүргүзүлгөн ар кандай   │

│операция микрофинансы             │операция микрофинансы             │

│компаниясынын Директорлор кеңеши  │компаниясынын Директорлор кеңеши  │

│тарабынан жактырылууга тийиш      │тарабынан жактырылууга тийиш.     │

│Улуттук банк микрофинансы         │Улуттук банк микрофинансы         │

│компаниясы менен аффилирленген    │компаниясы менен аффилирленген    │

│жактын ортосунда жүргүзүлүүчү     │жактын ортосунда жүргүзүлүүчү     │

│операцияларга карата талаптар     │операцияларга карата талаптар     │

│боюнча ченемдик актыларды кабыл   │боюнча ченемдик актыларды кабыл   │

│алууга тийиш.                     │алууга тийиш.                     │

│2. Микрофинансы компаниясы        │2. Микрофинансы компаниясы        │

│аффилирленген жактар менен        │АКТИВДЕРДИ ЖАЙГАШТЫРУУ БОЮНЧА     │

│жүргүзүлгөн операцияларга         │аффилирленген жактар менен        │

│(микрокредиттөө жана финансылык   │жүргүзүлгөн операцияларга:        │

│лизингден башка): (а) ар кандай   │(1) ар кандай аффилирленген жакка │

│аффилирленген жакка карата        │карата операциялардын жалпы       │

│операциялардын жалпы суммасы      │суммасы микрофинансы компаниясынын│

│микрофинансы компаниясынын        │капиталына жана резервдерине      │

│капиталына жана резервдерине      │карата белгиленген пайыздык       │

│карата белгиленген пайыздык       │катыштан ашпаган (Улуттук банк    │

│катыштан ашпаган (Улуттук банк    │тарабынан кабыл алынуучу ченемдик │

│тарабынан кабыл алынуучу ченемдик │актыларда белгиленгендей) жана    │

│актыларда белгиленгендей) жана    │(2) мына ушундай операциялардын   │

│(б) мына ушундай операциялардын   │чогуу алгандагы суммасы           │

│чогуу алгандагы суммасы           │микрофинансы компаниясынын        │

│микрофинансы компаниясынын        │капиталына жана резервдерине      │

│капиталына жана резервдерине      │карата белгиленген пайыздык       │

│карата белгиленген пайыздык       │катыштан ашпаган (Улуттук банк    │

│катыштан ашпаган (Улуттук банк    │тарабынан кабыл алынуучу ченемдик │

│тарабынан кабыл алынуучу ченемдик │актыларда белгиленгендей)         │

│актыларда белгиленгендей)         │шарттарда катыша алат.            │

│шарттарда катыша алат.            │3. Микрофинансы компаниясы менен  │

│3. Микрофинансы компаниясы менен  │аффилирленген жактын ортосунда    │

│аффилирленген жактын ортосунда    │жүргүзүлүүчү операциялар менен    │

│жүргүзүлүүчү операциялар менен    │байланышкан, Директорлор кеңеши   │

│байланышкан, Директорлор кеңеши   │добуш берүүдөн баш тарткан же ошол│

│добуш берүүдөн баш тарткан же ошол│маселе боюнча чечим кабыл алууга  │

│маселе боюнча чечим кабыл алууга  │мүмкүнчүлүк болбогон ар кандай    │

│мүмкүнчүлүк болбогон ар кандай    │учурларда Директорлор кеңеши      │

│учурларда Директорлор кеңеши      │көпчүлүк добуш менен ошол маселени│

│көпчүлүк добуш менен ошол маселени│акционерлердин кийинки кезексиз   │

│акционерлердин кийинки кезексиз   │чакырылган жалпы жыйналышынын же  │

│чакырылган жалпы жыйналышынын же  │акционерлердин жылдык жыйналышынын│

│акционерлердин жылдык жыйналышынын│кароосуна берүү тууралу чечим     │

│кароосуна берүү тууралу чечим     │кабыл алышы мүмкүн.               │

│кабыл алышы мүмкүн.               │4. Микрофинансы компаниясы        │

│4. Микрофинансы компаниясы        │тарабынан микрофинансы            │

│тарабынан микрофинансы            │компаниясынын аффилирленген       │

│компаниясынын аффилирленген       │жактарынын пайдасына              │

│жактарынын пайдасына              │микрокредиттерди берүү же дагы    │

│микрокредиттерди берүү же дагы    │башка операцияларды жүргүзүү      │

│башка операцияларды жүргүзүү      │Улуттук банк тарабынан белгиленген│

│Улуттук банк тарабынан белгиленген│ченемдик актылардын талаптарына   │

│ченемдик актылардын талаптарына   │ылайык ишке ашырылууга тийиш.     │

│ылайык ишке ашырылууга тийиш.     │                                  │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│23-берене. Лицензия алууга        │23-берене. Лицензия алууга        │

│           керектелүүчү           │           керектелүүчү           │

│           документтер            │           документтер            │

│                                  │                                  │

│1. Микрофинансы компаниясынын     │1. Микрофинансы компаниясынын     │

│операцияларын жүргүзүүгө лицензия │операцияларын жүргүзүүгө лицензия │

│алуу үчүн табыштамачы Улуттук     │алуу үчүн табыштамачы Улуттук     │

│банкка төмөндөгү документтерди эки│банкка төмөндөгү документтерди эки│

│нускада берүүгө тийиш:            │нускада берүүгө тийиш:            │

│1) Улуттук банктын ченемдик       │1) Улуттук банктын ченемдик       │

│актыларында белгиленген формада   │актыларында белгиленген формада   │

│лицензия алууга арызын;           │лицензия алууга арызын;           │

│2) нотариус тарабынан тастыкталган│2) нотариус тарабынан тастыкталган│

│микрофинансы компаниясын түзүүчү  │микрофинансы компаниясын түзүүчү  │

│уюмдаштыруу документтеринин       │уюмдаштыруу документтеринин       │

│көчүрмөлөрүн;                     │көчүрмөлөрүн;                     │

│3) микрофинансы компаниясынын     │3) микрофинансы компаниясынын     │

│жалпы уюштуруу түзүмүн;           │жалпы уюштуруу түзүмүн;           │

│4) юридикалык жактын мамлекеттик  │4) юридикалык жактын мамлекеттик  │

│каттоодон өткөндүгү жөнүндөгү     │каттоодон өткөндүгү жөнүндөгү     │

│күбөлүгүнүн көчүрмөсүн;           │күбөлүгүнүн көчүрмөсүн;           │

│5) микрофинансы компаниясынын     │5) микрофинансы компаниясынын     │

│башкаруу органдарынын мүчөлөрүнүн │башкаруу органдарынын мүчөлөрүнүн │

│тизмесин жана Улуттук банк        │тизмесин жана Улуттук банк        │

│тарабынан белгиленген кесиптик    │тарабынан белгиленген кесиптик    │

│жактан дал келүү талабына алардын │жактан дал келүү талабына алардын │

│жооп бериши тууралу маалымдамалар;│жооп бериши тууралу маалымдамалар;│

│6) лицензиянын берилиши үчүн акы  │6) лицензиянын берилиши үчүн акы  │

│төлөнгөндүгүн тастыктаган         │төлөнгөндүгүн тастыктаган         │

│документ;                         │документ;                         │

│7) коммерциялык банктын топтоо    │7) коммерциялык банктын топтоо    │

│эсебине микрофинансы компаниясынын│эсебине микрофинансы компаниясынын│

│уставдык капиталы катары каражат  │уставдык капиталы катары каражат  │

│салгандыгын тастыктаган документ; │салгандыгын тастыктаган документ; │

│8) микрофинансы компаниясын түзүү │8) микрофинансы компаниясын түзүү │

│тууралу техникалык-экономикалык   │тууралу техникалык-экономикалык   │

│(бизнес-план) негиздөөлөр.        │(бизнес-план) негиздөөлөр;        │

│2. Улуттук банк лицензия алуу үчүн│9) УЮШТУРУУЧУЛАРДЫН               │

│табыштамачылар берүүгө тийиш      │МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯНЫН       │

│болгон кошумча маалыматтарды      │УСТАВДЫК КАПИТАЛЫ КАТАРЫ САЛГАН   │

│аныктоого укуктуу.                │АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЕЛИП ЧЫГУУ   │

│                                  │БУЛАКТАРЫН АНЫКТООГО МҮМКҮНДҮК    │

│                                  │БЕРГЕН МААЛЫМАТТАР.               │

│                                  │2. Улуттук банк лицензия алуу     │

│                                  │үчүн табыштамачылар берүүгө тийиш │

│                                  │болгон кошумча маалыматтарды      │

│                                  │аныктоого укуктуу.                │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│24-берене. Лицензия алууга        │24-берене. Лицензия алууга        │

│           жазылган арызды        │           жазылган арызды        │

│           кароонун шарттары      │           кароонун шарттары      │

│                                  │                                  │

│1. Арызды жана микрофинансы       │1. Арызды жана микрофинансы       │

│компаниясына керек болгон бардык  │компаниясына керек болгон бардык  │

│документтерди алгандан кийин      │документтерди алгандан кийин      │

│Улуттук банк төрт айдын ичинде    │Улуттук банк төрт айдын ичинде    │

│лицензия бериши керек, болбосо    │лицензия бериши керек, болбосо    │

│лицензия алуу арызына макул       │лицензия алуу арызына макул       │

│болбогонун билдирүүгө тийиш.      │болбогонун билдирүүгө тийиш.      │

│2. Улуттук банк тарабынан         │КӨРСӨТҮЛГӨН МӨӨНӨТКӨ              │

│лицензиялануучу финансы-кредиттик │МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯНЫН       │

│мекемелер үчүн Кыргыз             │ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫ КАТТООНУ      │

│Республикасынын Улуттук банкы жана│ЖҮЗӨГӨ АШЫРГАН ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ    │

│Юстиция министрлиги тарабынан     │МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДА КАТТООДОН     │

│белгиленген формада жана тартипте │ӨТҮҮГӨ (КАЙРА КАТТООДОН ӨТҮҮГӨ)   │

│Кыргыз Республикасынын юстиция    │САРПТАЛГАН УБАКТЫСЫ КИРБЕЙТ.      │

│органдарында мамлекеттик каттоодон│2. Улуттук банк тарабынан         │

│өтүүгө (кайрадан катталууга)      │лицензиялануучу финансы-кредиттик │

│макулдук билдирген кат            │мекемелер үчүн Кыргыз             │

│микрофинансы компаниясына оң жооп │Республикасынын Улуттук банкы жана│

│болуп саналат.                    │Юстиция министрлиги тарабынан     │

│3. Улуттук банкка берилген ар     │белгиленген формада жана тартипте │

│кандай маалыматка өзгөртүүлөр     │Кыргыз Республикасынын юстиция    │

│киргизилген учурда табыштамачы бул│органдарында мамлекеттик каттоодон│

│тууралу Улуттук банкка токтоосуз  │өтүүгө (кайрадан катталууга)      │

│билдирип, өзгөртүүлөр камтылган   │макулдук билдирген кат            │

│документтерди өзгөртүүлөр         │микрофинансы компаниясына оң жооп │

│киргизилгенден кийин 3 күндүн     │болуп саналат.                    │

│ичинде Улуттук банкка берүүгө     │3. Улуттук банкка берилген ар     │

│тийиш. Улуттук банк арызды        │кандай маалыматка өзгөртүүлөр     │

│жана талап кылынган бардык        │киргизилген учурда табыштамачы бул│

│документтерди кароо мезгилин      │тууралу Улуттук банкка токтоосуз  │

│10 жумуш күнүнө узарта алат.      │билдирип, өзгөртүүлөр камтылган   │

│Эгерде Улуттук банк өзгөртүүлөр   │документтерди өзгөртүүлөр         │

│маанилүү деп эсептесе, ал алгачкы │киргизилгенден кийин 3 күндүн     │

│берилген маалыматтарга өзгөртүүлөр│ичинде Улуттук банкка берүүгө     │

│киргизүү зарылдыгын билдирген     │тийиш. Улуттук банк арызды        │

│билдирмени алган күндөн тартып    │жана талап кылынган бардык        │

│арызды жана талап кылынган бардык │документтерди кароо мезгилин      │

│документтерди кароо мөөнөтүн      │10 жумуш күнүнө узарта алат.      │

│кайрадан баштоого укуктуу.        │Эгерде Улуттук банк өзгөртүүлөр   │

│4. Эгерде Улуттук банкка берилген │маанилүү деп эсептесе, ал алгачкы │

│документтер лицензия берүүгө      │берилген маалыматтарга өзгөртүүлөр│

│Улуттук банк тарабынан коюлган    │киргизүү зарылдыгын билдирген     │

│талаптарга ылайык келбесе,        │билдирмени алган күндөн тартып    │

│документтерди кароо мөөнөтү       │арызды жана талап кылынган бардык │

│коюлган талаптарды канааттандырган│документтерди кароо мөөнөтүн      │

│документтер алынган күндөн тартып │кайрадан баштоого укуктуу.        │

│башталат.                         │4. Эгерде Улуттук банкка берилген │

│5. Микрофинансы уюмунун           │документтер лицензия берүүгө      │

│лицензиясын берүүдөн баш тарткан  │Улуттук банк тарабынан коюлган    │

│же микрофинансы уюмунун           │талаптарга ылайык келбесе,        │

│уюмдаштыруучуларынын лицензиясын  │документтерди кароо мөөнөтү       │

│алуу арызын кайра кайтарып алган  │коюлган талаптарды канааттандырган│

│учурда, лицензия алуу үчүн        │документтер алынган күндөн тартып │

│берилген документтердин бир       │башталат.                         │

│нускасы кайтарып берилбейт.       │5. Микрофинансы уюмунун           │

│                                  │лицензиясын берүүдөн баш тарткан  │

│                                  │же микрофинансы уюмунун           │

│                                  │уюмдаштыруучуларынын лицензиясын  │

│                                  │алуу арызын кайра кайтарып алган  │

│                                  │учурда, лицензия алуу үчүн        │

│                                  │берилген документтердин бир       │

│                                  │нускасы кайтарып берилбейт.       │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│27-берене. Жөнгө салуу жана       │27-берене. Жөнгө салуу жана       │

│           көзөмөл органы         │           көзөмөл органы         │

│                                  │                                  │

│1. Улуттук банк "Кыргыз           │1. Улуттук банк "Кыргыз           │

│Республикасынын Улуттук банкы     │Республикасынын Улуттук банкы     │

│жөнүндө" Кыргыз Республикасынын   │жөнүндө" Кыргыз Республикасынын   │

│Мыйзамы менен Улуттук банкка      │Мыйзамы менен Улуттук банкка      │

│жүктөлгөн иш-милдеттери менен     │жүктөлгөн иш-милдеттери менен     │

│талаптарды аткаруу, туруктуу      │талаптарды аткаруу, туруктуу      │

│финансы тутумун колдоо,           │финансы тутумун колдоо,           │

│керектөөчүлөрдүн таламдарын       │керектөөчүлөрдүн таламдарын       │

│коргоо, ошондой эле микрофинансы  │коргоо, ошондой эле микрофинансы  │

│компаниялары тарабынан            │компаниялары тарабынан            │

│Кыргыз Республикасынын тиешелүү   │Кыргыз Республикасынын тиешелүү   │

│мыйзамдарынын аткарылышын камсыз  │мыйзамдарынын аткарылышын камсыз  │

│кылуу максатында микрофинансы     │кылуу максатында микрофинансы     │

│компанияларынын ишин жөнгө салат  │компанияларынын ишин жөнгө салат  │

│жана аларга карата көзөмөлдү      │жана аларга карата көзөмөлдү      │

│жүзөгө ашырат.                    │жүзөгө ашырат.                    │

│2. Улуттук банк ушул Мыйзамдын    │2. Улуттук банк ушул Мыйзамдын    │

│жоболоруна толуктоо иретинде      │жоболоруна толуктоо иретинде      │

│микрофинансы компанияларынын ишин │микрофинансы компанияларынын ишин │

│жөнгө салуучу, ошондой эле        │жөнгө салуучу, ошондой эле        │

│пруденциалдык жөнгө салуу         │пруденциалдык жөнгө салуу         │

│маселелерин караган ченемдик      │маселелерин караган ченемдик      │

│актыларды иштеп чыгат, анын ичинде│актыларды иштеп чыгат, анын ичинде│

│төмөндөгүлөрдү:                   │төмөндөгүлөрдү:                   │

│1) уставдык капиталдын минималдуу │1) уставдык капиталдын минималдуу │

│өлчөмүн;                          │өлчөмүн;                          │

│2) капиталдын түзүмүн жана        │2) капиталдын түзүмүн жана        │

│курамын;                          │курамын;                          │

│3) активдерди классификациялоо    │3) активдерди классификациялоо    │

│жана кредиттик жана лизингдик     │жана кредиттик жана лизингдик     │

│жоготуулардын ордун толтурууга    │жоготуулардын ордун толтурууга    │

│резервдерди түзүүнү;              │резервдерди түзүүнү;              │

│4) экономикалык ченемдер          │4) ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕР          │

│(капиталдын шайкештиги, бир карыз │(КАПИТАЛДЫН ШАЙКЕШТИГИ БИР КАРЫЗ  │

│алуучуга карата кредиттин         │АЛУУЧУГА КРЕДИТТИН МАКСИМАЛДУУ    │

│максималдуу өлчөмү, өтүмдүүлүк    │ӨЛЧӨМҮ, ӨТҮМДҮҮЛҮК, АЧЫК ВАЛЮТА   │

│жана башкалар);                   │ПОЗИЦИЯЛАРЫНЫН ЛИМИТТЕРИ Ж.Б.);   │

│5) чектөөлөр жана депозиттер      │5) ЧЕКТӨӨЛӨР ЖАНА ДЕПОЗИТТЕР      │

│(аманаттар) менен иштөө эрежелери;│(АМАНАТТАР) ЖАНА КАРЫЗДЫК БААЛУУ  │

│6) милдеттүү резервдик талаптардын│КАГАЗДАР МЕНЕН ИШТӨӨ ЭРЕЖЕЛЕРИ;   │

│өлчөмүн сактоо тартибин.          │6) милдеттүү резервдик талаптардын│

│3. Ченемдик актылардын            │өлчөмүн сактоо тартибин.          │

│долбоорлорун иштеп чыгууну кошо   │3. Ченемдик актылардын            │

│эсептегенде, микрофинансы         │долбоорлорун иштеп чыгууну кошо   │

│уюмдарынын ишин жөнгө салууга жана│эсептегенде, микрофинансы         │

│көзөмөлдү жүзөгө ашырууга тиешелүү│уюмдарынын ишин жөнгө салууга жана│

│болгон Улуттук банктын айрым      │көзөмөлдү жүзөгө ашырууга тиешелүү│

│ыйгарым укуктары ыйгарым укуктуу  │болгон Улуттук банктын айрым      │

│адамдарга берилиши мүмкүн.        │ыйгарым укуктары ыйгарым укуктуу  │

│                                  │адамдарга берилиши мүмкүн.        │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│28-берене. Улуттук банк тарабынан │28-берене. Улуттук банк тарабынан │

│           колдонулуучу жөнгө     │           колдонулуучу жөнгө     │

│           салуу чаралары         │           салуу чаралары         │

│                                  │                                  │

│Улуттук банк микрофинансы         │Улуттук банк микрофинансы         │

│компанияларына карата төмөндөгү   │компанияларына карата төмөндөгү   │

│чараларды колдонуу укугуна ээ:    │чараларды колдонуу укугуна ээ:    │

│1) баштапкы уставдык капиталдын   │1) баштапкы уставдык капиталдын   │

│минималдуу өлчөмүнө, уставдык     │минималдуу өлчөмүнө, уставдык     │

│капиталдын түзүмүнө жана          │капиталдын түзүмүнө жана          │

│мүнөздөмөсүнө, резервдерге        │мүнөздөмөсүнө, резервдерге        │

│тиешелүү стандарттарды кошуп      │тиешелүү стандарттарды кошуп      │

│алганда, финансы стандарттарын;   │алганда, финансы стандарттарын;   │

│капиталдын шайкештигинин          │капиталдын шайкештигинин          │

│коэффициентин; өтүмдүүлүктү; ар   │коэффициентин; өтүмдүүлүктү; ар   │

│кандай жактар менен иш алып       │кандай жактар менен иш алып       │

│баруунун түрлөрүнө чек коюучу     │баруунун түрлөрүнө чек коюучу     │

│эрежени жана мындай ишкердиктин   │эрежени жана мындай ишкердиктин   │

│чөйрөлөрүн, ошондой эле ушул      │чөйрөлөрүн, ошондой эле ушул      │

│Мыйзамда каралган же Улуттук      │Мыйзамда каралган же Улуттук      │

│банктын көз карашы боюнча         │банктын көз карашы боюнча         │

│микрофинансы компаниялары жана    │микрофинансы компаниялары жана    │

│кредиттик агенттиктер тарабынан   │кредиттик агенттиктер тарабынан   │

│ишке ашырылуучу иштердин          │ишке ашырылуучу иштердин          │

│алгылыктуулугун камсыз кылуу      │алгылыктуулугун камсыз кылуу      │

│максатында зарыл болгон жана башка│максатында зарыл болгон жана башка│

│финансы стандарттарын белгилөө;   │финансы стандарттарын белгилөө;   │

│2) микрофинансы компанияларынын   │2) микрофинансы компанияларынын   │

│жана алардын филиалдарынын        │жана алардын филиалдарынын        │

│ишин текшерүү;                    │ишин текшерүү;                    │

│3) микрофинансы компанияларынын   │3) микрофинансы компанияларынын   │

│ишин жакшыртуу боюнча             │ишин жакшыртуу боюнча             │

│сунуштамаларды берүү;             │сунуштамаларды берүү;             │

│4) Улуттук банк тарабынан         │4) Улуттук банк тарабынан         │

│аныкталган мезгил ичинде алардын  │аныкталган мезгил ичинде алардын  │

│ичинен табылган, ушул Мыйзамга же │ичинен табылган, ушул Мыйзамга же │

│Улуттук банктын ченемдик          │Улуттук банктын ченемдик          │

│актыларына карама-каршы келген    │актыларына карама-каршы келген    │

│кемчиликтерди жана катачылыктарды │кемчиликтерди жана катачылыктарды │

│четтетүүгө милдеттүү болгон       │четтетүүгө милдеттүү болгон       │

│нускамаларды иштеп чыгуу;         │нускамаларды ЖАНА/ЖЕ ЖАЗМА        │

│5) ушул Мыйзам, "Кыргыз           │БУЙРУКТАРДЫ иштеп чыгуу;          │

│Республикасындагы банктар жана    │5) ушул Мыйзам, "Кыргыз           │

│банк иши жөнүндө" Кыргыз          │Республикасындагы банктар жана    │

│Республикасынын Мыйзамы, Кыргыз   │банк иши жөнүндө" Кыргыз          │

│Республикасынын дагы башка мыйзам │Республикасынын Мыйзамы, Кыргыз   │

│актылары, ошондой эле Улуттук     │Республикасынын дагы башка мыйзам │

│банктын ченемдик актылары         │актылары, ошондой эле Улуттук     │

│тарабынан каралган эскертүү       │банктын ченемдик актылары         │

│чараларын жана санкцияларды       │тарабынан каралган эскертүү       │

│(анын ичинде жазапул) колдонуу;   │чараларын жана санкцияларды       │

│6) микрофинансы компанияларынын   │(анын ичинде жазапул) колдонуу;   │

│балансын, отчетторун жана алар    │6) микрофинансы компанияларынын   │

│тарабынан жүзөгө ашырылып жаткан  │балансын, отчетторун жана алар    │

│иштер же операциялар жөнүндө жана │тарабынан жүзөгө ашырылып жаткан  │

│башка документтерди же            │иштер же операциялар жөнүндө жана │

│маалыматтарды суратуу жана алуу;  │башка документтерди же            │

│7) микрофинансы компаниясынын     │маалыматтарды суратуу жана алуу;  │

│лицензиясын токтото туруу же      │7) микрофинансы компаниясынын     │

│кайтарып алуу же микрофинансы     │лицензиясын токтото туруу же      │

│компаниясына ушул Мыйзам тарабынан│кайтарып алуу же микрофинансы     │

│уруксат берилген операцияларды    │компаниясына ушул Мыйзам тарабынан│

│жүргүзүүсүн убактылуу токтото     │уруксат берилген операцияларды    │

│туруу же тыюу салуу;              │жүргүзүүсүн убактылуу токтото     │

│8) микрофинансы компаниясы төлөөгө│туруу же тыюу салуу;              │

│кудуретсиз болгон учурда ага      │8) микрофинансы компаниясы төлөөгө│

│карата Кыргыз Республикасынын     │кудуретсиз болгон учурда ага      │

│"Банкроттук (кудуретсиздик)       │карата КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН     │

│жөнүндө" Мыйзамына ылайык         │БАНКРОТТУК, АНЫН ИЧИНДЕ БАНКТАРДЫН│

│иш-аракеттерди көрүү;             │БАНКРОТТУГУ ЖӨНҮНДӨ МЫЙЗАМДАРЫНА  │

│9) ушул Мыйзамга же Кыргыз        │ЫЛАЙЫК ИШ-АРАКЕТТЕРДИ КӨРҮҮ;      │

│Республикасынын мыйзамдарына      │9) ушул Мыйзамга же Кыргыз        │

│ылайык уруксат берилген, Улуттук  │Республикасынын мыйзамдарына      │

│банк тарабынан чыгарылган тийиштүү│ылайык уруксат берилген, Улуттук  │

│ченемдик актылар аркылуу уруксат  │банк тарабынан чыгарылган тийиштүү│

│берилген башка иш-аракеттерди     │ченемдик актылар аркылуу уруксат  │

│көрүү.                            │берилген башка иш-аракеттерди     │

│                                  │көрүү.                            │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│30-берене. Лицензияны токтото     │30-берене. Лицензияны токтото     │

│           туруу жана кайтарып    │           туруу жана кайтарып    │

│           алуу                   │           алуу                   │

│                                  │                                  │

│1. Улуттук банк микрофинансы      │1. Улуттук банк микрофинансы      │

│компаниясынын операцияларын       │компаниясынын операцияларын       │

│токтото туруу же чектөө жөнүндө же│токтото туруу же чектөө жөнүндө же│

│мыйзамдарда аныкталган шарттарды  │мыйзамдарда аныкталган шарттарды  │

│сактоо менен төмөндөгүдөй         │сактоо менен төмөндөгүдөй         │

│учурларда лицензиянын колдонулушун│учурларда лицензиянын колдонулушун│

│токтото туруу же кайтарып алуу    │токтото туруу же кайтарып алуу    │

│жөнүндө чечим кабыл алууга        │жөнүндө чечим кабыл алууга        │

│укуктуу, эгерде:                  │укуктуу, эгерде:                  │

│1) ушул Мыйзамды, ушул Мыйзамга   │1) ушул Мыйзамды, ушул Мыйзамга   │

│ылайык иштелип чыккан Улуттук     │ылайык иштелип чыккан Улуттук     │

│банктын ченемдик актыларынын жана │банктын ченемдик актыларынын жана │

│Кыргыз Республикасынын башка      │Кыргыз Республикасынын башка      │

│мыйзам актыларынын жана ченемдик  │мыйзам актыларынын жана ченемдик  │

│укуктук актыларын бузууга жол     │укуктук актыларын бузууга жол     │

│берилсе;                          │берилсе;                          │

│2) микрофинансы компаниясы Улуттук│2) микрофинансы компаниясы Улуттук│

│банктын сунуштамаларын,           │банктын сунуштамаларын,           │

│эскертүүлөрүн, нускамаларын же    │эскертүүлөрүн, нускамаларын же    │

│дагы бөлөк санкцияларын аткарбаса;│дагы бөлөк санкцияларын аткарбаса;│

│3) Улуттук банк тарабынан         │3) Улуттук банк тарабынан         │

│белгиленген экономикалык жана     │белгиленген экономикалык жана     │

│башка ченемдерин бузган учурда;   │башка ченемдерин бузган учурда;   │

│4) микрофинансы компаниясынын     │4) микрофинансы компаниясынын     │

│төлөө кудурети кооптонууну        │төлөө кудурети кооптонууну        │

│туудурганда же төлөө              │туудурганда же төлөө              │

│кудуретсиздигине дуушар болгондо; │кудуретсиздигине дуушар болгондо; │

│5) берилүүгө тийиш болгон         │5) берилүүгө тийиш болгон         │

│маалыматтар Улуттук банкка        │маалыматтар Улуттук банкка        │

│берилбей калса же так эмес, толук │берилбей калса же так эмес, толук │

│эмес маалыматтар берилген болсо;  │эмес маалыматтар берилген болсо;  │

│6) Кыргыз Республикасынын         │6) Кыргыз Республикасынын         │

│мыйзамдары тарабынан белгиленген  │мыйзамдары тарабынан белгиленген  │

│башка учурларда.                  │башка учурларда.                  │

│2. Микрофинансы компаниясынын     │2. Микрофинансы компаниясынын     │

│белгилүү бир операцияларын токтото│белгилүү бир операцияларын токтото│

│туруу же чектөө, лицензияны       │туруу же чектөө, лицензияны       │

│токтото туруу же кайтарып алуу    │токтото туруу же кайтарып алуу    │

│жөнүндө Улуттук банк тарабынан    │жөнүндө Улуттук банк тарабынан    │

│кабыл алынган чечимде, бул        │кабыл алынган чечимде, бул        │

│чечимдин кабыл алынышына себеп    │чечимдин кабыл алынышына себеп    │

│болгон белгилүү фактыларга        │болгон белгилүү фактыларга        │

│түшүндүрмөлөр камтылууга тийиш.   │түшүндүрмөлөр камтылууга тийиш.   │

│Операцияларды токтото туруу же    │Операцияларды токтото туруу же    │

│чектөө же лицензияны токтото туруу│чектөө же лицензияны токтото туруу│

│учурунда төмөндөгү чараларды      │учурунда төмөндөгү чараларды      │

│камтууга тийиш, бирок булар менен │камтууга тийиш, бирок булар менен │

│гана чектелип калбаш керек:       │гана чектелип калбаш керек:       │

│1) микрофинансы компаниясына же   │1) микрофинансы компаниясына же   │

│анын Кыргыз Республикасында       │анын Кыргыз Республикасында       │

│жайгашкан ар кандай туунду        │жайгашкан ар кандай туунду        │

│компанияларына дивиденддерди      │компанияларына дивиденддерди      │

│төлөөсүнө чек коюуну;             │төлөөсүнө чек коюуну;             │

│2) микрофинансы компаниясынын     │2) микрофинансы компаниясынын     │

│өсүп-өнүгүшүнө филиалдарды,       │өсүп-өнүгүшүнө филиалдарды,       │

│өкүлчүлүктөрдү, туунду же дагы    │өкүлчүлүктөрдү, туунду же дагы    │

│башка компанияларды түзүүсүнө тыюу│башка компанияларды түзүүсүнө тыюу│

│салуу аркылуу чектөөнү;           │салуу аркылуу чектөөнү;           │

│3) микрофинансы компаниясынын     │3) микрофинансы компаниясынын     │

│көрсөтүлгөн активдерди сатуусуна  │көрсөтүлгөн активдерди сатуусуна  │

│жана алынган суммаларды           │жана алынган суммаларды           │

│пайдалануусуна талапты;           │пайдалануусуна талапты;           │

│4) микрофинансы компаниясынан     │4) микрофинансы компаниясынан     │

│Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын│Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын│

│бузуу менен түзүлгөн белгилүү бир │бузуу менен түзүлгөн белгилүү бир │

│контракттарды же макулдашууларды  │контракттарды же макулдашууларды  │

│жокко чыгаруу же оңдоолорду       │жокко чыгаруу же оңдоолорду       │

│киргизүү талабы же келечекте      │киргизүү талабы же келечекте      │

│мындай контракттарды түзүүнү      │мындай контракттарды түзүүнү      │

│токтото туруу жөнүндө талабы;     │токтото туруу жөнүндө талабы;     │

│5) лицензиясынын (күбөлүгүнүн)    │5) лицензиясынын (күбөлүгүнүн)    │

│чегинде уруксат берилген иштин    │чегинде уруксат берилген иштин    │

│белгилүү бир түрлөрүн токтото     │белгилүү бир түрлөрүн токтото     │

│турууга микрофинансы компаниясына │турууга микрофинансы компаниясына │

│коюлган талапты;                  │коюлган талапты;                  │

│6) кетирилген кемчиликтерди       │6) кетирилген кемчиликтерди       │

│четтетүү боюнча башка чараларды   │четтетүү боюнча башка чараларды   │

│кабыл алуу жөнүндө микрофинансы   │кабыл алуу жөнүндө микрофинансы   │

│компаниясына коюлган талапты;     │компаниясына коюлган талапты;     │

│7) "Кыргыз Республикасындагы      │7) КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН         │

│банктар жана банк иши жөнүндө"    │"КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ БАНКТАР │

│жана "банкроттук (кудуретсиздик)  │ЖАНА БАНК ИШИ ЖӨНҮНДӨ" МЫЙЗАМЫНА  │

│жөнүндө" Кыргыз Республикасынын   │ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН       │

│мыйзамдарына ылайык банкроттук    │БАНКРОТТУК, АНЫН ИЧИНДЕ БАНКТАРДЫН│

│жол-жобосун колдонуунун.          │БАНКРОТТУГУ ЖӨНҮНДӨ МЫЙЗАМДАРЫНА  │

│3. Лицензияны кайтарып алган      │ЫЛАЙЫК, БАНКРОТТУК ЖОЛ-ЖОБОЛОРУН  │

│учурдан тартып Улуттук банк       │КОЛДОНУУНУН.                      │

│микрофинансы компаниясын          │3. Лицензияны кайтарып алган      │

│микрофинансы уюмунун реестринен   │учурдан тартып Улуттук банк       │

│чыгарып салат. Бул учурда         │микрофинансы компаниясын          │

│микрофинансы компаниясы жоюлууга  │микрофинансы уюмунун реестринен   │

│тийиш.                            │чыгарып салат. Бул учурда         │

│Микрофинансы компаниясынын        │микрофинансы компаниясы,          │

│лицензиясынын токтотула турушу же │КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН            │

│кайтарып алынгандыгы жөнүндө      │МЫЙЗАМДАРЫНА ЫЛАЙЫК жоюлууга      │

│кардарларга билдирүүнүн жолу      │тийиш.                            │

│Улуттук банктын ченемдик          │Микрофинансы компаниясынын        │

│актыларында белгиленүүгө тийиш.   │лицензиясынын токтотула турушу же │

│4. Эгерде микрофинансы            │кайтарып алынгандыгы жөнүндө      │

│компаниясынын операцияларын       │кардарларга билдирүүнүн жолу      │

│токтото турууга жана чектөөгө алып│Улуттук банктын ченемдик          │

│келген кырдаал оңолсо, анда       │актыларында белгиленүүгө тийиш.   │

│Улуттук банк микрофинансы         │4. Эгерде микрофинансы            │

│компаниясына карата коюлган       │компаниясынын операцияларын       │

│чектөөлөр алынып салынгандыгы же  │токтото турууга жана чектөөгө алып│

│лицензияны токтото туруу алып     │келген кырдаал оңолсо, анда       │

│салынгандыгы жөнүндө микрофинансы │Улуттук банк микрофинансы         │

│компаниясына жазуу жүзүндө        │компаниясына карата коюлган       │

│билдирүү жөнөтөт.                 │чектөөлөр алынып салынгандыгы же  │

│                                  │лицензияны токтото туруу алып     │

│                                  │салынгандыгы жөнүндө микрофинансы │

│                                  │компаниясына жазуу жүзүндө        │

│                                  │билдирүү жөнөтөт.                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│32-берене. Микрокредиттик компания│32-берене. Микрокредиттик компания│

│           менен микрокредиттик   │           менен микрокредиттик   │

│           агенттигинин           │           агенттигинин           │

│           уюмдаштыруучулары жана │           уюмдаштыруучулары жана │

│           уюмдаштыруу            │           уюмдаштыруу            │

│           документтери           │           документтери           │

│                                  │                                  │

│1. Юридикалык жактардын кайсыл    │1. ЖЕКЕ АДАМДАР ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК   │

│жерде катталганына жана жеке      │ЖАКТАР - КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН   │

│жактардын кайсы жерде жашаганына  │РЕЗИДЕНТТЕРИ ЖЕ РЕЗИДЕНТ ЭМЕСТЕРИ,│

│же жарандыгына карабастан,        │ЭГЕРДЕ АЛАР УШУЛ МЫЙЗАМДЫН        │

│юридикалык жана жеке жактар       │13-БЕРЕНЕСИНИН 2-ПУНКТУНУН        │

│микрокредиттик компания менен     │1-9-ПУНКТЧАЛАРЫНДА КЕЛТИРИЛГЕН БИР│

│микрокредиттик агенттигинин       │ЖЕ БИР НЕЧЕ БЕЛГИЛЕР АЛАРДЫН      │

│уюмдаштыруучулары болушу мүмкүн.  │ИШИНЕН БАЙКАЛБАСА, МИКРОКРЕДИТТИК │

│2. Микрокредиттик компаниялар     │КОМПАНИЯНЫН УЮШТУРУУЧУЛАРЫНАН     │

│Кыргыз Республикасынын мыйзамдары │(КАТЫШУУЧУЛАРЫ, АКЦИОНЕРЛЕРИ) ЖАНА│

│тарабынан коммерциялык уюмдар үчүн│МИКРОКРЕДИТТИК АГЕНТТИКТИН        │

│каралган кандай гана болбосун     │УЮШТУРУУЧУЛАРЫНАН                 │

│уюштуруу-укуктук формада уюшулушу │(КАТЫШУУЧУЛАРЫНАН) БОЛО АЛЫШАТ.   │

│мүмкүн.                           │2. Микрокредиттик компаниялар     │

│3. Саясий партияларды, кесиптик   │Кыргыз Республикасынын мыйзамдары │

│кошундарды, диний уюмдарды        │тарабынан коммерциялык уюмдар үчүн│

│кошпогондо, микрокредиттик        │каралган кандай гана болбосун     │

│агенттиги Кыргыз Республикасынын  │уюштуруу-укуктук формада уюшулушу │

│коммерциялык эмес уюмдар үчүн     │мүмкүн.                           │

│мыйзамдарында каралгандан башка   │3. Саясий партияларды, кесиптик   │

│кандай гана болбосун              │кошундарды, диний уюмдарды        │

│уюштуруу-укуктук формасында       │кошпогондо, микрокредиттик        │

│уюшулушу мүмкүн.                  │агенттиги Кыргыз Республикасынын  │

│4. Микрокредиттик компания жана/же│коммерциялык эмес уюмдар үчүн     │

│микрокредиттик агенттиги ушул     │мыйзамдарында каралгандан башка   │

│Мыйзам жана Кыргыз Республикасынын│кандай гана болбосун              │

│башка мыйзамдары тарабынан        │уюштуруу-укуктук формасында       │

│каралган өзгөчөлүктөрдү эске алуу │уюшулушу мүмкүн.                  │

│менен жарандык мыйзамдарга ылайык │4. Микрокредиттик компания жана/же│

│талап кылынуучу негизги           │микрокредиттик агенттиги ушул     │

│маселелерди камтыган уставга ээ   │Мыйзам жана Кыргыз Республикасынын│

│болууга тийиш.                    │башка мыйзамдары тарабынан        │

│                                  │каралган өзгөчөлүктөрдү эске алуу │

│                                  │менен жарандык мыйзамдарга ылайык │

│                                  │талап кылынуучу негизги           │

│                                  │маселелерди камтыган уставга ээ   │

│                                  │болууга тийиш.                    │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│33-берене. Микрокредиттик компания│33-берене. Микрокредиттик компания│

│           менен микрокредиттик   │           менен микрокредиттик   │

│           агенттиги тарабынан    │           агенттиги тарабынан    │

│           жүргүзүлүүчү           │           жүргүзүлүүчү           │

│           операциялар            │           операциялар            │

│                                  │                                  │

│1. Микрокредиттик компания Улуттук│1. МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯ ЖЕКЕ   │

│банктын күбөлүгү болгондо, карыз  │АДАМДАРДЫ ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫ│

│алуучу менен макулдашылган        │МИКРОКРЕДИТТӨӨНҮ (КАМСЫЗДАЛГАН    │

│шарттарда жеке жана юридикалык    │ЖАНА КАМСЫЗДАЛБАГАН               │

│жактарга өзүнүн гана              │МИКРОКРЕДИТТЕРДИ БЕРҮҮНҮ), ОШОНДОЙ│

│каражаттарынын болбосо донордук   │ЭЛЕ УЛУТТУК БАНКТЫН КҮБӨЛҮГҮ      │

│уюмдардын, жергиликтүү же эл      │БОЛГОН УЧУРДА, КАРЫЗ АЛУУЧУ МЕНЕН │

│аралык финансы уюмдарынын         │МАКУЛДАШЫЛГАН ШАРТТАРДА, ӨЗ       │

│каражаттарынын эсебинен           │КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖАНА ДОНОР         │

│микрокредит берүүнү жүзөгө ашырат.│УЮМДАРДАН, ФИНАНСЫ-КРЕДИТ         │

│2. Микрокредиттик компания ушул   │МЕКЕМЕЛЕРИНЕН ЖАНА/ЖЕ ЭЛ АРАЛЫК   │

│Мыйзамда аныкталган, Улуттук банк │ФИНАНСЫЛЫК УЮМДАРДАН АЛЫНГАН      │

│тарабынан микрофинансы            │КАРЫЗДЫК КАРАЖАТТАРДЫН ЭСЕБИНЕН   │

│компанияларын лицензиялоо         │ГАНА УЛУТТУК ВАЛЮТАДА ФИНАНСЫЛЫК  │

│тартибине ылайык лицензияда бул   │ИЖАРА (ЛИЗИНГ) БОЮНЧА             │

│операциялар көрсөтүлгөн шартта,   │ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮЗӨГӨ АШЫРАТ.      │

│кошумча төмөнкү банк операцияларын│2. МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯ УЛУТТУК│

│жүргүзө алат:                     │БАНК ТАРАБЫНАН МИКРОФИНАНСЫЛЫК    │

│1) карыз милдеттенмелерди сатып   │КОМПАНИЯЛАРДЫ ЛИЦЕНЗИЯЛОО         │

│алуу жана сатуу (факторинг);      │ТАРТИБИНЕ ЫЛАЙЫК АЛЫНГАН          │

│2) финансылык лизинг боюнча       │ЛИЦЕНЗИЯДА ОШОЛ ОПЕРАЦИЯЛАР       │

│операцияларды жүргүзүү, мында     │КӨРСӨТҮЛГӨН ШАРТТА ГАНА, ТӨМӨНКҮ  │

│микрокредиттик компаниясы         │БАНКТЫК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ КОШУМЧА     │

│жөнөтүүчүнүн же өндүрүүчүнүн      │ЖҮЗӨГӨ АШЫРА АЛАТ:                │

│мүлкүн андан сатып алуу жана      │1) КАРЫЗДЫК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИ      │

│кредиттин шартында сатып алуучуга │(ФАКТОРИНГ) САТЫП АЛУУНУ ЖАНА     │

│сатуу аркылуу сатууну каржылоо    │САТУУНУ;                          │

│менен мүлктү жөнөтүүчүнүн же      │2) МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯДА      │

│өндүрүүчүнүн ортосунда ортомчу    │КАРДАРЛАРДЫН ЭСЕПТЕРИН АЧУУСУЗ    │

│катары иш алып барат.             │ЭЛЕ, БАНК МЕНЕН АГЕНТТИК КЕЛИШИМ  │

│3. Микрокредиттик агенттиги       │БОЮНЧА ЧЕКЕНЕ БАНКТЫК КЫЗМАТ      │

│микрокредиттик агенттигинин       │КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮ СУНУШТООГО;         │

│катышуучулары жана донорлору      │3) ӨЗ АТЫНАН ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАЛАРЫН │

│тарабынан аныкталуучу коммерциялык│САТЫП АЛУУНУ ЖАНА САТУУНУ.        │

│эмес уюмдардын уставдык           │3. МИКРОКРЕДИТТИК АГЕНТТИК УЛУТТУК│

│максаттарына ылайык, карыз алуучу │БАНКТЫН КҮБӨЛҮГҮ БОЛГОН ШАРТТА,   │

│менен макулдашылган шарттарда     │МИКРОКРЕДИТТЕРДИ БЕРҮҮНҮ          │

│өзүнүн каражаттарынын болбосо     │(КАМСЫЗДАЛГАН ЖАНА КАМСЫЗДАЛБАГАН │

│донордук уюмдардын, жергиликтүү же│МИКРОКРЕДИТТЕРДИ БЕРҮҮНҮ), ОШОНДОЙ│

│эл аралык финансы уюмдарынын      │ЭЛЕ ӨЗ КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖАНА        │

│каражаттарынын эсебинен           │ДОНОРДУК УЮМДАРДАН, ФИНАНСЫ-КРЕДИТ│

│микрокредиттерди (камсыз кылынган │МЕКЕМЕЛЕРДЕН ЖАНА/ЖЕ ЭЛ АРАЛЫК    │

│жана камсыз кылынбаган            │ФИНАНСЫЛЫК УЮМДАРДАН              │

│микрокредиттерди) берүүнү жүзөгө  │МИКРОКРЕДИТТИК АГЕНТТИКТИН        │

│ашырат, ошондой эле микрокредиттик│КАТЫШУУЧУЛАРЫ ЖАНА ДОНОРЛОРУ      │

│агенттиги мында жөнөтүүчүнүн же   │АНЫКТАГАН КОММЕРЦИЯЛЫК ЭМЕС УЮМДУН│

│өндүрүүчүнүн мүлкүнүн ортосунда,  │УСТАВДЫК МАКСАТТАРЫНА ЫЛАЙЫК,     │

│жөнөтүүчүнүн же өндүрүүчүнүн      │КАРЫЗ АЛУУЧУ МЕНЕН МАКУЛДАШЫЛГАН  │

│мүлкүн андан сатып алуу аркылуу   │ШАРТТАРДА УЛУТТУК ВАЛЮТАДА        │

│каржылоо жана Улуттук банктан     │ФИНАНСЫЛЫК ИЖАРА (ЛИЗИНГ) БОЮНЧА  │

│алынган лицензиясынын негизинде   │ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮЗӨГӨ АШЫРАТ.      │

│кредиттин шарттарында сатып       │4. УЛУТТУК БАНКТАН УШУЛ БЕРЕНЕНИН │

│алуучуга сатуу менен ортомчу      │2-ПУНКТУНДА КӨРСӨТҮЛГӨН БАНКТЫК   │

│катары иш алып барган финансылык  │ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУГА     │

│лизинги боюнча операцияларды      │ЛИЦЕНЗИЯ АЛГАН МИКРОКРЕДИТТИК     │

│жүргүзө алат.                     │КОМПАНИЯ ӨЗ ИШИН                  │

│4. Улуттук банктан ушул статьянын │КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН            │

│2-пунктунда көрсөтүлгөн банк      │МЫЙЗАМДАРЫНДА БЕЛГИЛЕНГЕН         │

│операцияларын жүргүзүүгө лицензия │ТАЛАПТАРГА ЖАНА ЭРЕЖЕЛЕРГЕ ЫЛАЙЫК │

│алышкан микрокредиттик компания же│ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУГА ТИЙИШ.            │

│микрокредиттик агенттиги өз ишин  │УЛУТТУК БАНК УШУЛ БЕРЕНЕНИН       │

│Кыргыз Республикасынын            │2-ПУНКТУНДА КӨРСӨТҮЛГӨН           │

│мыйзамдарында жана Улуттук банк   │ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮЗӨГӨ АШЫРГАН      │

│тарабынан ишкердиктин ушул түрү   │МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯГА КАРАТА  │

│боюнча белгилеген талаптарына жана│УШУЛ МЫЙЗАМДЫН 4-ГЛАВАСЫНДА       │

│эрежелерине ылайык жүзөгө ашырууга│МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯЛАРГА     │

│тийиш.                            │КАРАТА КАРАЛГАН ЖӨНГӨ САЛУУ       │

│Улуттук банк ушул статьянын       │ЧАРАЛАРЫН КОЛДОНУУГА УКУКТУУ.     │

│2-пунктунда көрсөтүлгөн           │5. МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯ ЖЕ     │

│операцияларды жүргүзүшкөн ушул    │МИКРОКРЕДИТТИК АГЕНТТИК           │

│микрокредиттик компанияларга же   │АКЦИОНЕРДИК КООМ ФОРМАСЫНДАГЫ     │

│агенттиктерге ушул Мыйзамдын      │МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯЛАР        │

│4-главасында каралган жөнгө салуу │ТАРАБЫНАН ЧЫГАРЫЛГАН АКЦИЯЛАРДАН  │

│чараларын колдонууга укуктуу.     │ТЫШКАРЫ, БААЛУУ КАГАЗДАРДЫ        │

│                                  │ЧЫГАРУУГА, ОШОНДОЙ ЭЛЕ ФИНАНСЫЛЫК │

│                                  │ЛИЗИНГ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН КОШПОГОНДО   │

│                                  │УШУЛ БЕРЕНЕДЕ КАРАЛБАГАН БАШКА    │

│                                  │БАНКТЫК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮЗӨГӨ      │

│                                  │АШЫРУУГА УКУГУ ЖОК.               │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│35-берене. Микрокредиттик         │35-берене. Микрокредиттик         │

│           компаниялар менен      │           компаниялар менен      │

│           микрокредиттик         │           микрокредиттик         │

│           агенттиктердин иштөө   │           агенттиктердин иштөө   │

│           өзгөчөлүктөрү          │           өзгөчөлүктөрү          │

│                                  │                                  │

│1. Микрокредиттик агенттиктер өз  │1. Микрокредиттик агенттиктер өз  │

│ишин ушул Мыйзамдын өзгөчөлүктөрүн│ишин ушул Мыйзамдын өзгөчөлүктөрүн│

│эске алуу менен коммерциялык эмес │эске алуу менен коммерциялык эмес │

│уюмдар жөнүндөгү Кыргыз           │уюмдар жөнүндөгү Кыргыз           │

│Республикасынын мыйзамдарына      │Республикасынын мыйзамдарына      │

│ылайык жүзөгө ашырышат.           │ылайык жүзөгө ашырышат.           │

│2. Өз иштерин жана/же донорлордун │2. Өз иштерин жана/же донорлордун │

│агенттик иш-милдеттерин жүзөгө    │агенттик иш-милдеттерин жүзөгө    │

│ашырууга киришээрден мурда        │ашырууга киришээрден мурда        │

│микрокредиттик компания менен/же  │микрокредиттик компания менен/же  │

│микрокредиттик агенттик Улуттук   │микрокредиттик агенттик Улуттук   │

│банктын ченемдик актыларынын      │банктын ченемднк актыларынын      │

│талаптарына ылайык, Улуттук       │талаптарына ылайык, Улуттук       │

│банктын күбөлүгүн алууга          │банктын күбөлүгүн алууга          │

│милдеттүү.                        │милдеттүү.                        │

│3. Микрокредиттик компания        │3. Микрокредиттик компания        │

│менен/же микрокредиттик агенттиги │менен/же микрокредиттик агенттиги │

│эсепке алуу каттоосунан өткөндүгү │эсепке алуу каттоосунан өткөндүгү │

│тууралу күбөлүк алуу үчүн         │тууралу күбөлүк алуу үчүн         │

│төмөндөгү документтерди эки       │төмөндөгү документтерди эки       │

│нускада берет:                    │нускада берет:                    │

│1) Улуттук банктын ченемдик       │1) Улуттук банктын ченемдик       │

│актыларында белгиленген формада   │актыларында белгиленген формада   │

│күбөлүк алууга арызды;            │күбөлүк алууга арызды;            │

│2) уюмдаштыруу документтеринин    │2) уюмдаштыруу документтеринин    │

│нотариустан күбөлөндүрүлгөн       │нотариустан күбөлөндүрүлгөн       │

│көчүрмөлөрүн;                     │көчүрмөлөрүн;                     │

│3) юридикалык жактын мамлекеттик  │3) юридикалык жактын мамлекеттик  │

│каттоодон өткөндүгү тууралу       │каттоодон өткөндүгү тууралу       │

│күбөлүгүнүн көчүрмөсүн;           │күбөлүгүнүн көчүрмөсүн;           │

│4) микрокредиттик компаниянын     │4) МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯЛАРДЫН  │

│жана/же микрокредиттик агенттиктин│ЖАНА/ЖЕ МИКРОКРЕДИТТИК            │

│башкаруу органынын мүчөлөрүнүн    │АГЕНТТИКТЕРДИН БАШКАРУУ           │

│тизмесин;                         │ОРГАНДАРЫНЫН МҮЧӨЛӨРҮНҮН ТИЗМЕСИ, │

│5) микрокредиттик компаниянын     │МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯЛАРДЫН     │

│уставдык капиталы катары          │ЖАНА/ЖЕ МИКРОКРЕДИТТИК            │

│коммерциялык банктын топтоо       │АГЕНТТИКТЕРДИН ИШ ТАРТИБИ;        │

│эсеп-чотуна (микрокредиттик       │5) микрокредиттик компаниянын     │

│агенттиктен тышкары) каражаттардын│уставдык капиталы катары          │

│салынганын тастыктаган документти.│коммерциялык банктын топтоо       │

│4. Арызды жана эсепке алуу        │эсеп-чотуна (микрокредиттик       │

│каттоосуна керектелүүчү бардык    │агенттиктен тышкары) каражаттардын│

│документтерди алгандан кийин      │салынганын тастыктаган документти;│

│Улуттук банк бир айдан кийин      │6) МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯНЫН     │

│эсепке алуу каттоосунан өткөндүгү │УСТАВДЫК КАПИТАЛЫ КАТАРЫ САЛЫНГАН │

│тууралу күбөлүк берүүгө болбосо   │АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЕЛИП ЧЫГУУ   │

│аны алууга макулдук берилбегенин  │БУЛАКТАРЫ ТУУРАЛУУ, УЮШТУРУУЧУЛАР │

│билдирүүгө тийиш.                 │ТАРАБЫНАН КҮБӨЛӨНДҮРҮЛГӨН         │

│5. Эгерде күбөлүк алуу үчүн       │МААЛЫМАТТАР.                      │

│Улуттук банкка берилген           │4. Арызды жана эсепке алуу        │

│документтер Улуттук банк          │каттоосуна керектелүүчү бардык    │

│тарабынан коюлган талаптарга      │документтерди алгандан кийин      │

│ылайык келбесе, анда кароо мөөнөтү│Улуттук банк бир айдан кийин      │

│талапка жооп берген документтер   │эсепке алуу каттоосунан өткөндүгү │

│алынган күндөн тартып башталат.   │тууралу күбөлүк берүүгө болбосо   │

│6. Күбөлүк берүүгө макулдук       │аны алууга макулдук берилбегенин  │

│берилбесе, болбосо күбөлүк алууга │билдирүүгө тийиш. КӨРСӨТҮЛГӨН     │

│берилген арыз кайтарылып алынса,  │МӨӨНӨТКӨ МИКРОКРЕДИТТИК           │

│күбөлүк алуу үчүн берилген        │КОМПАНИЯЛАРДЫН ЖАНА/ЖЕ            │

│документтердин бир нускасы        │МИКРОКРЕДИТТИК АГЕНТТИКТЕРДИН     │

│кайтарылып берилбейт.             │ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫ КАТТООНУ      │

│7. Улуттук банкка берилген ар     │ЖҮЗӨГӨ АШЫРГАН ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ    │

│кандай маалыматка өзгөртүүлөр     │МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДА КАТТООДОН     │

│киргизилген учурда, арыз ээси бул │ӨТҮҮГӨ (КАЙРА КАТТООДОН ӨТҮҮГӨ)   │

│жөнүндө Улуттук банкка билдирүүгө │САРПТАЛГАН УБАКТЫСЫ КИРБЕЙТ.      │

│жана өзгөртүүлөр киргизилгенден   │6. Күбөлүк берүүгө макулдук       │

│кийин 10 күндүн ичинде            │берилбесе, болбосо күбөлүк        │

│өзгөртүүлөрдү камтыган            │алууга берилген арыз кайтарылып   │

│документтерди Улуттук банкка      │алынса, күбөлүк алуу үчүн берилген│

│берүүгө тийиш.                    │документтердин бир нускасы        │

│8. Микрокредиттик компанияга жана │кайтарылып берилбейт.             │

│микрокредиттик агенттикке күбөлүк │7. УЛУТТУК БАНККА БЕРИЛГЕН КАНДАЙ │

│берүүнүн же берүүдөн баш тартуунун│БОЛБОСУН МААЛЫМАТТАРГА ӨЗГӨРТҮҮЛӨР│

│жана күбөлүктү кайтарып алуунун   │КИРГИЗИЛГЕН УЧУРДА АЛ ТУУРАЛУУ    │

│тартиби Улуттук банктын ченемдик  │АРЫЗ ЭЭСИ УЛУТТУК БАНККА ДАРОО    │

│актыларында белгиленет.           │БИЛДИРИП, ӨЗГӨРТҮҮЛӨР КАМТЫЛГАН   │

│9. Улуттук банк же ал ыйгарым укук│ДОКУМЕНТТЕРДИ УЛУТТУК БАНККА ҮЧ   │

│берген орган (жак), микрокредиттик│КҮН ИЧИНДЕ БЕРҮҮГӨ ТИЙИШ. УЛУТТУК │

│компаниянын жана микрокредиттик   │БАНК КЕЛИП ТҮШКӨН ӨТҮНҮЧ КАТТАРДЫ │

│агенттигинин ишине тиешелүү ар    │ЖАНА БАРДЫК ТАЛАП КЫЛЫНГАН        │

│кандай маалыматтарды текшерүүгө,  │ДОКУМЕНТТЕРДИ КАРОО МӨӨНӨТҮН 10   │

│талап кылууга жана алууга укуктуу.│ЖУМУШ КҮНҮНӨ УЗАРТА АЛАТ.         │

│10. Улуттук банк же ал ыйгарым    │8.  Микрокредиттик компанияга жана│

│укук берген орган (жак) ушул      │микрокредиттик агенттикке күбөлүк │

│Мыйзамдын 30-статьясынын          │берүүнүн же берүүдөн баш тартуунун│

│1-пунктунда көрсөтүлгөн учурларда │жана күбөлүктү кайтарып алуунун   │

│микрокредиттик компаниянын же     │тартиби Улуттук банктын ченемдик  │

│микрокредиттик агенттигинин       │актыларында белгиленет.           │

│каттоодон өткөндүгү тууралу       │9. Улуттук банк же ал ыйгарым укук│

│күбөлүгүн кайтарып алууга укуктуу.│берген орган (жак), микрокредиттик│

│                                  │компаниянын жана микрокредиттик   │

│                                  │агенттигинин ишине тиешелүү ар    │

│                                  │кандай маалыматтарды текшерүүгө,  │

│                                  │талап кылууга жана алууга укуктуу.│

│                                  │УЛУТТУК БАНК ТЕРРОРИЗМДИ          │

│                                  │КАРЖЫЛООГО ЖАНА КЫЛМЫШ ЖОЛУ МЕНЕН │

│                                  │АЛЫНГАН КИРЕШЕЛЕРДИ               │

│                                  │ЛЕГАЛДАШТЫРУУГА (АДАЛДООГО) КАРШЫ │

│                                  │АРАКЕТТЕНҮҮ МАКСАТЫНДА ИЧКИ       │

│                                  │КОНТРОЛДУКТУ УЮШТУРУУ МАСЕЛЕЛЕРИ  │

│                                  │БОЮНЧА МИКРОКРЕДИТТИК             │

│                                  │КОМПАНИЯЛАРДЫН ЖАНА МИКРОКРЕДИТТИК│

│                                  │АГЕНТТИКТЕРДИН ИШИНЕ ИНСПЕКЦИЯЛЫК │

│                                  │ТЕКШЕРҮҮЛӨРДҮ ЖҮРГҮЗҮШҮ МҮМКҮН.   │

│                                  │МЫНДАЙ ТЕКШЕРҮҮЛӨРДҮН ЖЫЙЫНТЫГЫ   │

│                                  │БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР ТЕРРОРИЗМДИ    │

│                                  │КАРЖЫЛООГО ЖАНА КЫЛМЫШ ЖОЛУ МЕНЕН │

│                                  │АЛЫНГАН КИРЕШЕЛЕРДИ               │

│                                  │ЛЕГАЛДАШТЫРУУГА (АДАЛДООГО) КАРШЫ │

│                                  │АРАКЕТТЕНҮҮ БОЮНЧА ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ│

│                                  │ОРГАНГА ЖӨНӨТҮЛӨТ.                │

│                                  │10. Улуттук банк же ал ыйгарым    │

│                                  │укук берген орган (жак) ушул      │

│                                  │Мыйзамдын 30-статьясынын          │

│                                  │1-пунктунда көрсөтүлгөн учурларда │

│                                  │микрокредиттик компаниянын же     │

│                                  │микрокредиттик агенттигинин       │

│                                  │каттоодон өткөндүгү тууралу       │

│                                  │күбөлүгүн кайтарып алууга укуктуу.│

│                                  │КАТТООДОН ӨТКӨНДҮГҮ ЖӨНҮНДӨ       │

│                                  │КҮБӨЛҮКТҮН КАЙТАРЫЛЫП АЛЫНЫШЫ     │

│                                  │МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯЛАРДЫ ЖЕ   │

│                                  │МИКРОКРЕДИТТИК АГЕНТТИКТЕРДИ УШУЛ │

│                                  │МЫЙЗАМДЫН 10-БЕРЕНЕСИНЕ ЫЛАЙЫК    │

│                                  │ЖҮЗӨГӨ АШЫРЫЛУУЧУ ЖОЮУ ПРОЦЕССИНЕ │

│                                  │АЛЫП КЕЛЕТ.                       │

│                                  │11. УЛУТТУК БАНК МИКРОКРЕДИТТИК   │

│                                  │КОМПАНИЯЛАРДЫ ЖАНА МИКРОКРЕДИТТИК │

│                                  │АГЕНТТИКТЕРДИ УЛУТТУК БАНК        │

│                                  │ТАРАБЫНАН ЖӨНГӨ САЛЫНГАН          │

│                                  │ФИНАНСЫ-КРЕДИТТИК ЖАНА КРЕДИТТИК  │

│                                  │МЕКЕМЕЛЕР ҮЧҮН КАТТОО ОРГАНЫ      │

│                                  │МЕНЕН МАКУЛДАШУУ БОЮНЧА, УЛУТТУК  │

│                                  │БАНК БЕЛГИЛЕГЕН ФОРМАДА ЖАНА      │

│                                  │ТАРТИПТЕ ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ          │

│                                  │МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДА КАТТООДОН     │

│                                  │(КАЙРА КАТТООДОН) ӨТҮҮСҮНӨ        │

│                                  │МАКУЛДУК-КАТ БЕРЕТ.               │

│                                  │12. УЛУТТУК БАНК ӨЗҮ БЕЛГИЛЕГЕН   │

│                                  │КРИТЕРИЙЛЕР АЛАРГА ТАРКАТЫЛГАН    │

│                                  │ИРИ МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯЛАРГА  │

│                                  │ЖЕ АГЕНТТИКТЕРГЕ КАРАТА, УШУЛ     │

│                                  │МЫЙЗАМДЫН 3 ЖАНА 4-ГЛАВАСЫНДА     │

│                                  │КӨРСӨТҮЛГӨН НОРМАЛАРДЫ КОЛДОНУУГА │

│                                  │УКУКТУУ.                          │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Жаңы статьялар.                   │36-1-БЕРЕНЕ. КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР   │

│                                  │             НАРКЫ ЖӨНҮНДӨ        │

│                                  │             МААЛЫМАТ             │

│                                  │                                  │

│                                  │1. ПАЙЫЗДЫК ЧЕН (ПАЙЫЗДЫК ЧЕНДЕР),│

│                                  │ОШОНДОЙ ЭЛЕ КОМИССИЯЛЫК СЫЙ       │

│                                  │АКЫЛАРДЫН ЖАНА СУНУШТАЛГАН КЫЗМАТ │

│                                  │КӨРСӨТҮҮЛӨР ҮЧҮН ТАРИФТЕРДИН      │

│                                  │ӨЛЧӨМҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ МААЛЫМАТТАР     │

│                                  │АЧЫК-АЙКЫН БОЛУП, КОММЕРЦИЯЛЫК ЖЕ │

│                                  │БОЛБОСО БАНКТЫК СЫРДЫН ПРЕДМЕТИ   │

│                                  │БОЛУУГА ТИЙИШ ЭМЕС. БЕРИЛГЕН      │

│                                  │МИКРОКРЕДИТТЕРДИН (ЛИЗИНГДИН) АР  │

│                                  │БИР ТҮРҮ БОЮНЧА ПАЙЫЗДЫК ЧЕНДЕР   │

│                                  │КАРДАРЛАРГА БИР МЕЗГИЛ ҮЧҮН       │

│                                  │ПАЙЫЗДЫК ЧЕН МЕНЕН КАТАР ЭЛЕ      │

│                                  │ЖЫЛДЫК НОМИНАЛДЫК ТҮРДӨ           │

│                                  │ТУЮНДУРУЛУП, ЭФФЕКТИВДҮҮ ПАЙЫЗДЫК │

│                                  │ЧЕН ЫКМАСЫНДА ЖЫЛДЫК НЕГИЗДЕ      │

│                                  │ЭСЕПТЕЛИНИП БЕРИЛҮҮГӨ ТИЙИШ.      │

│                                  │ПАЙЫЗДЫН НОМИНАЛДЫК ЧЕНИ КАЛДЫКТЫН│

│                                  │АЗАЮУСУ ЫКМАСЫНДА ЭСЕПТЕЛИНҮҮГӨ   │

│                                  │ТИЙИШ. КАРДАРЛАРГА БЕРҮҮ          │

│                                  │МАКСАТЫНДА ЭФФЕКТИВДҮҮ ПАЙЫЗДЫК   │

│                                  │ЧЕНДИ ЭСЕПТӨӨ ЫКМАСЫ УЛУТТУК БАНК │

│                                  │ТАРАБЫНАН АНЫКТАЛАТ.              │

│                                  │НОМИНАЛДЫК ЖАНА ЭФФЕКТИВДҮҮ       │

│                                  │ПАЙЫЗДЫК ЧЕНДЕР КОМИССИЯЛЫК СЫЙ   │

│                                  │АКЫЛАРДЫН ЖАНА ТАРИФТЕРДИН        │

│                                  │ӨЛЧӨМДӨРҮ МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМДАР  │

│                                  │МЕНЕН КАРДАРЛАР ОРТОСУНДА ТҮЗҮЛГӨН│

│                                  │ЭКИ ТАРАПТУУ КЕЛИШИМДЕ            │

│                                  │ЧАГЫЛДЫРЫЛУУГА ТИЙИШ. БЕРИЛИП     │

│                                  │ЖАТКАН МИКРОКРЕДИТТЕР (ЛИЗИНГДЕР) │

│                                  │БОЮНЧА ПАЙЫЗДЫК ЧЕНДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ │

│                                  │МААЛЫМАТТАРДЫ ЖАРНАМАЛООДО,       │

│                                  │ЖАРЫЯЛООДО ЖАНА ТАРКАТУУДА        │

│                                  │МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМДАР НОМИНАЛДЫК │

│                                  │ЖАНА ЭФФЕКТИВДҮҮ ПАЙЫЗДЫК ЧЕНДЕРДИ│

│                                  │КӨРСӨТҮҮГӨ ТИЙИШ.                 │

│                                  │2. НОМИНАЛДЫК ЖАНА ЭФФЕКТИВДҮҮ    │

│                                  │ПАЙЫЗДЫК ЧЕН ӨЛЧӨМҮ ЖӨНҮНДӨ       │

│                                  │МААЛЫМАТТАР МЕНЕН БИРГЕ           │

│                                  │МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМ КАРДАР МЕНЕН  │

│                                  │МИКРО-КРЕДИТ (ЛИЗИНГ) БОЮНЧА      │

│                                  │КЕЛИШИМ ТҮЗГӨНГӨ (КОЛ КОЙГОНГО)   │

│                                  │ЧЕЙИН ОШОЛ МИКРОКРЕДИТТИН         │

│                                  │АБСОЛЮТТУК МААНИДЕГИ ТОЛУК НАРКЫ  │

│                                  │ЖӨНҮНДӨГҮ МААЛЫМАТТЫ,             │

│                                  │МИКРОКРЕДИТТИН НЕГИЗГИ СУММАСЫН,  │

│                                  │ПАЙЫЗДАРДЫ, КОМИССИЯЛЫК ЖЫЙЫМДАРДЫ│

│                                  │ЖАНА МИКРОКРЕДИТ БОЮНЧА КЕЛИШИМДИ │

│                                  │ТҮЗҮҮГӨ ЖАНА АЛАРДЫН ТАЛАПТАРЫН   │

│                                  │АТКАРУУГА БАЙЛАНЫШТУУ БАШКА       │

│                                  │ТӨЛӨМДӨРДҮ ӨЗ-ӨЗҮНЧӨ КӨРСӨТҮҮ     │

│                                  │МЕНЕН КАРДАРЛАРГА БЕРҮҮГӨ ТИЙИШ.  │

│                                  │3. КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ НАРКЫН         │

│                                  │БУРМАЛАГАН ЖАНА КРЕДИТТИК         │

│                                  │КЕЛИШИМДИН ВАЛЮТАСЫНАН            │

│                                  │АЙЫРМАЛАНГАН ВАЛЮТАГА             │

│                                  │БАЙЛАНЫШТЫРУУ МЕНЕН КРЕДИТ БОЮНЧА │

│                                  │ТӨЛӨМДӨРДҮН ИНДЕКСАЦИЯЛАНЫШЫН     │

│                                  │КАРАГАН КРЕДИТТИК ПРОДУКТУНУ      │

│                                  │ПАЙДАЛАНУУГА ЖОЛ БЕРИЛБЕЙТ.       │

│                                  │4. УШУЛ БЕРЕНЕНИН 1-3-ПУНКТТАРЫНЫН│

│                                  │ТАЛАПТАРЫ АТКАРЫЛБАГАН ШАРТТА,    │

│                                  │УЛУТТУК БАНК МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМГА│

│                                  │КАРАТА УШУЛ МЫЙЗАМДА ЖАНА         │

│                                  │КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШКА      │

│                                  │МЫЙЗАМ АКТЫЛАРЫНДА КАРАЛГАН ЖӨНГӨ │

│                                  │САЛУУ ЖЕ ТААСИР ЭТҮҮ ЧАРАЛАРЫН    │

│                                  │КОЛДОНУУГА УКУКТУУ. МЫНДА,        │

│                                  │МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯЛАРГА ЖАНА │

│                                  │МИКРОКРЕДИТТИК АГЕНТТИКТЕРГЕ      │

│                                  │КАРАТА УШУЛ МЫЙЗАМДЫН             │

│                                  │28-БЕРЕНЕСИНИН 2, 4, 5,           │

│                                  │9-ПУНКТТАРЫНДА МИКРОФИНАНСЫЛЫК    │

│                                  │КОМПАНИЯЛАР ҮЧҮН КАРАЛГАН ЖӨНГӨ   │

│                                  │САЛУУ ЧАРАЛАРЫ КОЛДОНУЛУШУ МҮМКҮН.│

│                                  │5. МИКРОФИНАНСЫ СЕКТОРУНДА        │

│                                  │ҮСТӨМДҮК АБАЛДЫ ЭЭЛӨӨГӨ БӨГӨТ     │

│                                  │КОЮУ, ОШОНДОЙ ЭЛЕ МИКРОФИНАНСЫЛЫК │

│                                  │УЮМДАР СУНУШТАП ЖАТКАН КЫЗМАТ     │

│                                  │КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН АЧЫК-АЙКЫНДУУЛУГУН,│

│                                  │МОНОПОЛИЯГА КАРШЫ МЫЙЗАМ          │

│                                  │ТАЛАПТАРЫНЫН БУЛ УЮМДАР ТАРАБЫНАН │

│                                  │САКТАЛЫШЫН КАМСЫЗ КЫЛУУ УЛУТТУК   │

│                                  │БАНК ТАРАБЫНАН КОНТРОЛДУККА       │

│                                  │АЛЫНАТ. УШУЛ МАКСАТТАРДА УЛУТТУК  │

│                                  │БАНК ТИЕШЕЛҮҮ ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРДЫ  │

│                                  │КАБЫЛ АЛЫП, МОНОПОЛИЯГА КАРШЫ     │

│                                  │ЧАРАЛАРДЫ КӨРҮШҮ МҮМКҮН.          │

│                                  │                                  │

│                                  │36-2-БЕРЕНЕ. АДИЛЕТТҮҮЛҮК         │

│                                  │             НЕГИЗИНДЕ КРЕДИТТӨӨ  │

│                                  │                                  │

│                                  │1. МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМДАР         │

│                                  │КРЕДИТТӨӨНҮ ЖАНА БАШКА КЫЗМАТ     │

│                                  │КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮ КОММЕРЦИЯЛЫК ЖАНА   │

│                                  │БАНКТЫК СЫР ЖӨНҮНДӨ МЫЙЗАМ        │

│                                  │ТАЛАПТАРЫН САКТОО МЕНЕН           │

│                                  │КАРДАРЛАРГА КАРАТА АДИЛЕТТҮҮЛҮК   │

│                                  │ЖАНА АЧЫК-АЙКЫНДУУЛУК             │

│                                  │ПРИНЦИПТЕРИНДЕ ЖҮЗӨГӨ АШЫРЫШАТ.   │

│                                  │2. МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМ КЫЗМАТ     │

│                                  │КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮ СУНУШТООДО ТӨМӨНКҮ  │

│                                  │ШАРТТАРДЫН АТКАРЫЛЫШЫН КАМСЫЗ     │

│                                  │КЫЛУУГА ТИЙИШ:                    │

│                                  │- КАРДАР, МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМ     │

│                                  │МЕНЕН ТИЕШЕЛҮҮ КЕЛИШИМ ТҮЗГӨНДӨН  │

│                                  │КАРАЖАТТАРДЫ АЛГАНГА ЧЕЙИНКИ      │

│                                  │МЕЗГИЛ ИЧИНДЕ МИКРОКРЕДИТТИ       │

│                                  │(ЛИЗИНГ БОЮНЧА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮНҮ) │

│                                  │АЛУУДАН, ЖЕ БОЛБОСО ТҮЗҮЛГӨН      │

│                                  │КЕЛИШИМДИН НЕГИЗИНДЕ ЛИЗИНГ БОЮНЧА│

│                                  │МҮЛК ҮЧҮН ТӨЛӨӨГӨ МИКРОФИНАНСЫЛЫК │

│                                  │УЮМДАРДЫН ТӨЛӨМДҮ ЖҮЗӨГӨ          │

│                                  │АШЫРЫШЫНАН БАШ ТАРТУУГА УКУКТУУ.  │

│                                  │МЫНДА, КАРДАР МЕНЕН               │

│                                  │МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМДУН ОРТОСУНДАГЫ│

│                                  │КЕЛИШИМДЕ КАРДАР, АКЧА            │

│                                  │КАРАЖАТТАРЫН АЛГАН ЖЕ             │

│                                  │МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМ ЛИЗИНГ БОЮНЧА │

│                                  │МҮЛК ҮЧҮН ТӨЛӨӨНҮ ЖҮЗӨГӨ АШЫРГАН  │

│                                  │КҮНДӨ ДА, АЛ МИКРОКРЕДИТТЕН       │

│                                  │(ЛИЗИНГ БОЮНЧА КЫЗМАТ             │

│                                  │КӨРСӨТҮҮЛӨРДӨН) УШУЛ КЕЛИШИМДЕ    │

│                                  │БЕРИЛГЕН ШАРТТАРДА БАШ ТАРТУУГА   │

│                                  │УКУКТУУ ДЕП БЕЛГИЛЕНИШИ МҮМКҮН;   │

│                                  │- КАРДАР БАРДЫК УЧУРДА            │

│                                  │МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМДАР МЕНЕН      │

│                                  │КЕЛИШИМДЕ АЙТЫЛГАН ШАРТТАРДА      │

│                                  │МИКРОКРЕДИТТИ (ЛИЗИНГДИ)          │

│                                  │МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ЖОЮУГА УКУКТУУ   │

│                                  │ЖАНА МЫНДА КАРДАР МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА│

│                                  │ТӨЛӨӨГӨ, МИКРОКРЕДИТТИК КЕЛИШИМДЕ │

│                                  │КАРАЛГАН МӨӨНӨТТӨ ТӨЛӨӨЛӨРДҮ      │

│                                  │ТЫНДЫРУУ БОЮНЧА КАРДАР ҮЧҮН       │

│                                  │ЭКОНОМИКАЛЫК ЖАКТАН АЛДА КАНЧА    │

│                                  │ПАЙДАЛУУ БОЛУУГА ТИЙИШ;           │

│                                  │- КАРДАР, КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР      │

│                                  │КЕЛИШИМИ БОЮНЧА КАБЫЛ АЛЫНГАН     │

│                                  │МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН АТКАРЫЛБАЙ      │

│                                  │КАЛЫШЫ ЖЕ ТАЛАПТАГЫДАЙ            │

│                                  │АТКАРЫЛБАШЫНАН УЛАМ КЕЛИП ЧЫГУУЧУ │

│                                  │БАРДЫК КЕСЕПЕТТЕРИ ТУУРАЛУУ       │

│                                  │БИЛҮҮГӨ ТИЙИШ;                    │

│                                  │- КАРДАР, ДАТТАНУУЛАРДЫ КАРОО     │

│                                  │ЖОЛ-ЖОБОЛОРУ ЖӨНҮНДӨ ЖАНА         │

│                                  │МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМДА КЕЛИП ТҮШКӨН│

│                                  │АРЫЗДАРДЫ ЖАНА ДАТТАНУУЛАРДЫ      │

│                                  │КАРАП, АЛАРГА ЖООП БЕРИЛИШИНЕ     │

│                                  │ЖООПКЕРЧИЛИКТҮҮ БОЛГОН АДАМ       │

│                                  │ТУУРАЛУУ БИЛҮҮГӨ ТИЙИШ.           │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│37-берене. Микрофинансы уюмунун   │37-БЕРЕНЕ. МИКРОФИНАНСЫЛЫК        │

│           аудити                 │           УЮМДАРГА АУДИТ         │

│                                  │                                  │

│1. Микрофинансы уюму өзүнүн ички  │1. МИКРОФИНАНСЫЛЫК УЮМ ИЧКИ       │

│аудит кызматы аркылуу эсептердин  │АУДИТТИ ЭСЕПТЕРДИН ТАКТЫГЫН       │

│тактыгын текшерүү, ошондой эле    │ТЕКШЕРҮҮ, ОШОНДОЙ ЭЛЕ ӨЗҮНҮН ИЧКИ │

│Кыргыз Республикасынын            │КОНТРОЛДУК СИСТЕМАСЫНЫН КЫРГЫЗ    │

│мыйзамдарына жана ченемдик        │РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫНА,     │

│актыларына ылайык, өзүнүн ички    │ЧЕНЕМДИК УКУКТУК АКТЫЛАРЫНА       │

│контролдук тутумунун шайкештигин  │ШАЙКЕШТИГИН ЖАНА АНЫН             │

│жана натыйжалуулугун текшерүү жана│ТААСИРДҮҮЛҮГҮН ТЕКШЕРИП, АГА БАА  │

│ага баа берүү максатында ички     │БЕРҮҮ ҮЧҮН ЖҮЗӨГӨ АШЫРАТ. БУЛ ҮЧҮН│

│аудитти жүзөгө ашырат.            │МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯ ИЧКИ     │

│2. Микрофинансы компаниясы көз    │АУДИТ КЫЗМАТЫН ТҮЗҮҮГӨ МИЛДЕТТҮҮ  │

│карандысыз аудиторлордун күчү     │БОЛСО, АЛ ЭМИ МИКРОКРЕДИТТИК      │

│менен жыл сайын көз карандысыз    │КОМПАНИЯ (АГЕНТТИК) МЫНДАЙ        │

│аудитти өткөрүүгө тийиш.          │КЫЗМАТТЫ ТҮЗӨ АЛАТ.               │

│Микрофинансы компаниясы жыл сайын │2. МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯ КӨЗ   │

│Улуттук банкка тышкы аудитордун   │КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРЛОРДУН КҮЧ-     │

│толук отчетунун бир нускасын же   │АРАКЕТИ МЕНЕН ЖЫЛ САЙЫН КӨЗ       │

│көчүрмөсүн өзгөртүүсүз            │КАРАНДЫСЫЗ АУДИТТИ ЖҮРГҮЗҮП       │

│(жетекчиликтин отчету жана финансы│ТУРУУГА ТИЙИШ. МИКРОФИНАНСЫЛЫК    │

│отчетторун) микрофинансы          │КОМПАНИЯ ТЫШКЫ АУДИТОР ОТЧЕТТУ    │

│компаниясынын тышкы аудитору      │БЕРГЕН УЧУРДАН КИЙИНКИ ОТУЗ КҮН   │

│тарабынан корутунду берилген      │ИЧИНДЕ, БИРОК ОТЧЕТТУК ЖЫЛДАН     │

│учурдан кийинки 30 күн ичинде     │КИЙИНКИ ЖЫЛДЫН 30-АПРЕЛИНЕН       │

│Улуттук банкка берүүгө милдеттүү. │КЕЧИКТИРБЕСТЕН, ЖЕТЕКЧИЛИКТИН     │

│3. Микрокредиттик компания/       │КАТЫН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТОРДУ  │

│агентство өз ишинде тышкы аудитти │КОШО АЛГАНДА, ТЫШКЫ АУДИТОРДУН    │

│жүргүзө алат.                     │ТОЛУК ОТЧЕТУНУН БИР НУСКАСЫН      │

│4. Улуттук банк жыл сайын көз     │ӨЗГӨРТҮҮСҮЗ УЛУТТУК БАНККА ЖЫЛ    │

│карандысыз аудитти жүргүзүү боюнча│САЙЫН БЕРҮҮГӨ МИЛДЕТТҮҮ.          │

│минималдуу талаптарды белгилеген  │3. МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯ        │

│ченемдик актыларды чыгарат.       │(АГЕНТТИК) ӨЗ ИШИНЕ ТЫШКЫ АУДИТТИ │

│                                  │ЖҮРГҮЗӨ АЛАТ. УЛУТТУК БАНК        │

│                                  │ТАРАБЫНАН АНЫКТАЛГАН КРИТЕРИЙЛЕРГЕ│

│                                  │ЖООП БЕРГЕН ИРИ МИКРОКРЕДИТТИК    │

│                                  │КОМПАНИЯЛАР ЖЕ АГЕНТТИКТЕР МЫНА   │

│                                  │УШУНДАЙ АУДИТТЕРДИ ЖҮРГҮЗҮП       │

│                                  │МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯЛАР ҮЧҮН  │

│                                  │АНЫКТАЛГАН МӨӨНӨТТӨРДӨ ТИЕШЕЛҮҮ   │

│                                  │ОТЧЕТТОРДУ УЛУТТУК БАНККА БЕРИП   │

│                                  │ТУРУУГА МИЛДЕТТҮҮ.                │

│                                  │4. УЛУТТУК БАНК ЖЫЛ САЙЫН КӨЗ     │

│                                  │КАРАНДЫСЫЗ АУДИТТИ ЖҮРГҮЗҮҮ       │

│                                  │БОЮНЧА МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАРДЫ      │

│                                  │БЕЛГИЛЕГЕН ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРДЫ     │

│                                  │ЧЫГАРАТ.                          │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│          "Кредиттик союздар жөнүндө" Мыйзамына өзгөртүүлөр          │

│                          жана толуктоолор:                          │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│1-берене. Кредиттик союз түшүнүгү │1-берене. Кредиттик союз түшүнүгү │

│                                  │                                  │

│Кредиттик союз - бул кредиттик    │КРЕДИТТИК СОЮЗ - БУЛ КРЕДИТТИК    │

│союздун катышуучуларынын жеке акча│СОЮЗДУН КАТЫШУУЧУЛАРЫНЫН ӨЗДҮК    │

│каражаттарын кошуу жана аларды өз │ЖЫЙЫМДАРЫН БИРИКТИРҮҮ ЖАНА АЛАРДЫ │

│ара кредиттөө үчүн пайдалануу жолу│ӨЗ АРА КРЕДИТТӨӨ, ОШОНДОЙ ЭЛЕ     │

│менен өзүлөрүнүн катышуучуларына  │БАШКА ФИНАНСЫЛЫК КЫЗМАТ           │

│(мүчөлөрүнө) жардам берүү, ошондой│КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮ, АНЫН ИЧИНДЕ ИСЛАМ  │

│эле башка финансылык кызмат       │БАНК ИШИ ЖАНА КАРЖЫЛОО            │

│көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу       │ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЫЛАЙЫК, КЫЗМАТ      │

│максатында кооператив түрүндө     │КӨРСӨТҮҮЛӨР ҮЧҮН ПАЙДАЛАНУУ       │

│түзүлүүчү финансы-кредиттик уюм.  │АРКЫЛУУ ӨЗ КАТЫШУУЧУЛАРЫНА        │

│Кредиттик союздардын иши ушул     │(МҮЧӨЛӨРҮНӨ) ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ      │

│Мыйзам менен жөнгө салынат. Башка │МАКСАТЫНДА, КООПЕРАТИВ ФОРМАСЫНДА │

│мыйзамдарда камтылган жана        │ТҮЗҮЛГӨН ФИНАНСЫ-КРЕДИТТИК УЮМ.   │

│кредиттик союздардын ишине        │Кредиттик союздардын иши ушул     │

│байланышкан маселелерге тиешелүү  │Мыйзам менен жөнгө салынат. Башка │

│нормалар ушул Мыйзамга ылайык     │мыйзамдарда камтылган жана        │

│келүүгө тийиш. Кредиттик          │кредиттик союздардын ишине        │

│союздардын ишинин маселелерин     │байланышкан маселелерге тиешелүү  │

│жөнгө салуучу башка мыйзамдарда   │нормалар ушул Мыйзамга ылайык     │

│камтылган нормалар ушул Мыйзамдын │келүүгө тийиш. Кредиттик          │

│нормалары менен карама-каршы      │союздардын ишинин маселелерин     │

│келген учурда ушул Мыйзамдын      │жөнгө салуучу башка мыйзамдарда   │

│нормалары колдонулат.             │камтылган нормалар ушул Мыйзамдын │

│                                  │нормалары менен карама-каршы      │

│                                  │келген учурда ушул Мыйзамдын      │

│                                  │нормалары колдонулат.             │

│                                  │ӨЗ ИШИН ИСЛАМ БАНК ИШИ ЖАНА       │

│                                  │КАРЖЫЛОО ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЫЛАЙЫК     │

│                                  │ЖҮЗӨГӨ АШЫРГАН КРЕДИТТИК          │

│                                  │СОЮЗДАРДЫН ИШИН УКУКТУК ЖАКТАН    │

│                                  │ЖӨНГӨ САЛУУ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ КЫРГЫЗ  │

│                                  │РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫНЫН  │

│                                  │ЧЕНЕМДИК УКУКТУК АКТЫЛАРЫНДА      │

│                                  │БЕЛГИЛЕНЕТ.                       │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│4-берене. Кредиттик союздун иши   │4-берене. Кредиттик союздун иши   │

│                                  │                                  │

│1. Кредиттик союз өз ишин баштоо  │1. Кредиттик союз өз ишин баштоо  │

│үчүн Кыргыз Республикасынын       │үчүн Кыргыз Республикасынын       │

│Улуттук банкынын төмөнкүдөй       │Улуттук банкынын төмөнкүдөй       │

│операцияларды жүргүзүүгө укук     │операцияларды жүргүзүүгө укук     │

│берүүчү лицензиясын алууга тийиш: │берүүчү лицензиясын алууга тийиш: │

│1) катышуучулардын сактык пайларын│1) катышуучулардын сактык пайларын│

│сатып алуусу аркылуу алардын акча │сатып алуусу аркылуу алардын      │

│каражаттарын тартуу;              │акча каражаттарын тартуу;         │

│2) кредиттик союздун              │2) кредиттик союздун              │

│катышуучуларына мөөнөтүн тактоо,  │катышуучуларына мөөнөтүн тактоо,  │

│толугу менен кайтаруу, төлөөгө    │толугу менен кайтаруу, төлөөгө    │

│жөндөмдүүлүк шарттарында          │жөндөмдүүлүк шарттарында          │

│кредиттерди берүү.                │кредиттерди берүү;                │

│2. Кыргыз Республикасынын Улуттук │3) КРЕДИТТИК СОЮЗДУН КАТЫШУУЧУЛАРЫ│

│банкы лицензия берет жана         │МЕНЕН ЛИЗИНГ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖҮЗӨГӨ │

│кредиттик союздардын реестрин     │АШЫРУУ;                           │

│жүргүзөт. Лицензиясы бар кредиттик│2. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК │

│союздар тууралу маалыматтар       │БАНКЫ КРЕДИТТИК СОЮЗДАРДЫН        │

│массалык маалымат каражаттарында  │РЕЕСТРИН ЖҮРГҮЗӨТ. ЛИЦЕНЗИЯСЫ БАР │

│жарыяланып турат.                 │КРЕДИТТИК СОЮЗДАР ЖӨНҮНДӨ         │

│Лицензия чектелбеген мөөнөткө     │МААЛЫМАТТАР ЖАЛПЫГА МААЛЫМДОО     │

│берилет, ал бирөөнүн атына        │КАРАЖАТТАРЫНДА ЖАРЫЯЛАНАТ.        │

│берилгендиктен, аны үчүнчү жакка  │КРЕДИТТИК СОЮЗДУН УСТАВЫНДА       │

│берүүгө болбойт жана ал кредиттик │АНЫКТАЛГАН АЙМАКТА КРЕДИТТИК      │

│союздун Уставында аныкталган      │СОЮЗ ИШТЕЙТ.                      │

│калктуу пункттун аймагында        │3. Кыргыз Республикасынын Улуттук │

│колдонулат.                       │банкынын лицензиясыз кредиттик    │

│3. Кыргыз Республикасынын Улуттук │союз катары юридикалык жактын иш  │

│банкынын лицензиясысыз кредиттик  │алып баруусуна тыюу салынат.      │

│союз катары юридикалык жактын иш  │Лицензиясы жок иш алып баргандыгы │

│алып баруусуна тыюу салынат.      │үчүн кредиттик союзга Кыргыз      │

│Лицензиясы жок иш алып баргандыгы │Республикасынын мыйзамдарында     │

│үчүн кредиттик союзга Кыргыз      │каралган жоопкерчилик жүктөлөт.   │

│Республикасынын мыйзамдарында     │4. КРЕДИТТИК СОЮЗ УЛУТТУК БАНКТЫН │

│каралган жоопкерчилик жүктөлөт.   │ТАЛАПТАРЫНА ЫЛАЙЫК БЕРИЛГЕН       │

│4. Кыргыз Республикасынын Улуттук │ЛИЦЕНЗИЯДА КӨРСӨТҮЛГӨН БУЛ        │

│банкынын талаптары аткарылган жана│ОПЕРАЦИЯЛАР КӨРСӨТҮЛГӨН ШАРТТА,   │

│Кыргыз Республикасынын            │ТӨМӨНКҮ БАНКТЫК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ     │

│мыйзамдарынын талаптарына ылайык  │КОШУМЧА ЖҮЗӨГӨ АШЫРА АЛАТ:        │

│кошумча лицензия алынган шартта,  │1) КРЕДИТТИК СОЮЗДУН              │

│кредиттик союздар төмөнкүдөй      │КАТЫШУУЧУЛАРЫНАН АМАНАТТАРДЫ      │

│кошумча кызматтарды               │(ДЕПОЗИТТЕРДИ) ТАРТУУГА;          │

│(операцияларды) көрсөтө алышат:   │2) КАРДАРЛАРДЫН КРЕДИТТИК         │

│1) кредиттик союздун              │СОЮЗДАРДА ЭСЕПТЕРДИ АЧУУСУЗ ЭЛЕ - │

│катышуучуларынан аманаттарды      │БАНК МЕНЕН АГЕНТТИК КЕЛИШИМ БОЮНЧА│

│(депозиттерди) тартуу;            │ЧЕКЕНЕ БАНКТЫК КЫЗМАТ             │

│2) кредиттик союздун катышуучулары│КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮ ЖҮРГҮЗҮҮГӨ;         │

│менен лизинг операцияларын жүзөгө │3) КРЕДИТТИК СОЮЗДА БАНКТЫК ЭСЕПТИ│

│ашыруу;                           │АЧУУСУЗ ЭЛЕ, БАНК МЕНЕН ЖЕ ЫЙГАРЫМ│

│3) банк же башка ыйгарым укуктуу  │УКУКТУУ БАШКА ФИНАНСЫ-КРЕДИТТИК   │

│финансы-кредит мекемеси менен     │МЕКЕМЕ МЕНЕН КЕЛИШИМ БОЮНЧА       │

│түзүлгөн келишимге ылайык         │КРЕДИТТИК СОЮЗДУН КАТЫШУУЧУЛАРЫНЫН│

│кредиттик союздун катышуучуларынын│ТАПШЫРУУСУНА ЫЛАЙЫК ЭСЕПТЕШҮҮЛӨРДҮ│

│тапшырмасы боюнча кредиттик союзда│ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУГА;                  │

│эсептерди ачпай эле эсептешүүлөрдү│4) ӨЗ АТЫНАН ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАЛАРЫН │

│жүзөгө ашыруу.                    │САТЫП АЛУУНУ ЖАНА САТУУНУ ЖҮЗӨГӨ  │

│5. Кредиттик союз лицензияда      │АШЫРУУГА.                         │

│көрсөтүлгөн финансылык кызмат     │5. КРЕДИТТИК СОЮЗ УШУЛ БЕРЕНЕДЕ   │

│көрсөтүүлөрдү гана жүзөгө ашырууга│КАРАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК КЫЗМАТ        │

│укуктуу.                          │КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮ (ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ) ГАНА│

│                                  │СУНУШТООГО, ОШОНДОЙ ЭЛЕ ФИНАНСЫЛЫК│

│                                  │ЛИЗИНГ БОЮНЧА ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮЗӨГӨ│

│                                  │АШЫРУУГА УКУКТУУ.                 │

│                                  │6. 4-ПУНКТТУН 1-4-ПУНКТЧАЛАРЫНДА  │

│                                  │КӨРСӨТҮЛГӨН ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ         │

│                                  │ДЕПОЗИТТЕРДИ ТАРТУУГА ЛИЦЕНЗИЯСЫ  │

│                                  │БАР КРЕДИТТИК СОЮЗДАР ГАНА ЖҮЗӨГӨ │

│                                  │АШЫРУУГА УКУКТУУ.                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│4-1-берене. Кредиттик союздун ишин│4-1-берене. Кредиттик союздун ишин│

│            чектөөлөр             │            чектөөлөр             │

│                                  │                                  │

│Кредиттик союз төмөнкүлөргө       │Кредиттик союз төмөнкүлөргө       │

│укуксуз:                          │укуксуз:                          │

│1) кредиттик союздун мүчөсү болуп │1) УШУЛ МЫЙЗАМДЫН 4-БЕРЕНЕСИНИН   │

│саналбаган жактарга финансылык    │4-ПУНКТТУН 2 ЖАНА                 │

│кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө       │4-ПУНКТЧАЛАРЫНДА КӨРСӨТҮЛГӨН      │

│ашырууга;                         │КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДӨН ТЫШКАРЫ,    │

│2) өзүнүн мүчөлөрүнүн жана үчүнчү │КРЕДИТТИК СОЮЗДУН МҮЧӨЛӨРҮ БОЛУП  │

│жактардын милдеттенмелери боюнча  │САНАЛЫШПАГАН АДАМДАРГА ФИНАНСЫЛЫК │

│кепил болууга жана гарантия       │КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮГӨ;                │

│берүүгө;                          │2) өзүнүн мүчөлөрүнүн жана үчүнчү │

│3) өзүнүн менчик баалуу кагаздарын│жактардын милдеттенмелери боюнча  │

│чыгарууга.                        │кепил болууга жана гарантия       │

│                                  │берүүгө;                          │

│                                  │3) өзүнүн менчик баалуу кагаздарын│

│                                  │чыгарууга.                        │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│8-берене. Кредиттик союздун уставы│8-берене. Кредиттик союздун уставы│

│                                  │                                  │

│1. Кредиттик союз анын негизги    │1. Кредиттик союз анын негизги    │

│документи болуп саналган уставдын │документи болуп саналган уставдын │

│негизинде иш алып барат. Кредиттик│негизинде иш алып барат. Кредиттик│

│союзга мүчө болуу менен           │союзга мүчө болуу менен           │

│катышуучулар кредиттик союздун    │катышуучулар кредиттик союздун    │

│уставынын жоболорун жактырууга    │уставынын жоболорун жактырууга    │

│жана аны аткарууга                │жана аны аткарууга                │

│милдеттенмелерди алышат.          │милдеттенмелерди алышат.          │

│2. Кредиттик союздун уставы       │2. Кредиттик союздун уставы       │

│төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш:    │төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш:    │

│1) (КР 2009-жылдын 23-январындагы │1) (КР 2009-жылдын 23-январындагы │

│№ 23 Мыйзамына ылайык алынып      │№ 23 Мыйзамына ылайык алынып      │

│салынды)                          │салынды)                          │

│2) кредиттик союздун толук жана   │2) кредиттик союздун толук жана   │

│кыскартылып берилген фирмалык     │кыскартылып берилген фирмалык     │

│аталышын;                         │аталышын;                         │

│3) кредиттик союз жалпы           │3) кредиттик союз жалпы           │

│кызыкчылыкты көздөгөн топ         │кызыкчылыкты көздөгөн топ         │

│тарабынан түзүлгөндүгүн жана ошол │тарабынан түзүлгөндүгүн жана ошол │

│топтун иш мүнөзүнүн жалпылыгынын  │топтун иш мүнөзүнүн жалпылыгынын  │

│аныктамаларын ырастоону;          │аныктамаларын ырастоону;          │

│4) аймагында кредиттик союз өз    │4) КРЕДИТТИК СОЮЗ ИШИН ЖҮЗӨГӨ     │

│ишин жүзөгө ашырган калктуу       │АШЫРА ТУРГАН АЙМАКТЫ АНЫКТОО;     │

│пункттардын тизмесин;             │5) кредиттик союздун              │

│5) кредиттик союздун              │катышуучуларынын укуктары жана    │

│катышуучуларынын укуктары жана    │милдеттери жөнүндөгү жобону;      │

│милдеттери жөнүндөгү жобону;      │6) катышуучулардын кредиттик      │

│6) катышуучулардын кредиттик      │союзга өтүүсүнүн жана андан       │

│союзга өтүүсүнүн жана андан       │чыгуусунун (чыгаруунун) тартибин  │

│чыгуусунун (чыгаруунун) тартибин  │жана шарттарын;                   │

│жана шарттарын;                   │7) кредиттик союзга кирүү учурунда│

│7) кредиттик союзга кирүү учурунда│төлөнүүгө тийиш болгон сактык     │

│төлөнүүгө тийиш болгон сактык     │пайларынын минималдуу өлчөмүн     │

│пайларынын минималдуу өлчөмүн     │белгилөөнү;                       │

│белгилөөнү;                       │8) кредиттик союздун              │

│8) кредиттик союздун              │катышуучуларынын сактык пайларын  │

│катышуучуларынын сактык пайларын  │салуусунун жана андан алуусунун   │

│салуусунун жана андан алуусунун   │тартибин жана шарттарын;          │

│тартибин жана шарттарын;          │9) кредиттик союздун              │

│9) кредиттик союздун              │катышуучуларынын реестри жөнүндөгү│

│катышуучуларынын реестри жөнүндөгү│жоболорду;                        │

│жоболорду;                        │10) кредиттик союздун башкаруу    │

│10) кредиттик союздун башкаруу    │органдары тууралу жоболорду;      │

│органдары тууралу жоболорду;      │кредиттик союздун катышуучуларынын│

│кредиттик союздун катышуучуларынын│көпчүлүк добушу менен чечилүүгө   │

│көпчүлүк добушу менен чечилүүгө   │тийиш болгон маселелерди кошуп    │

│тийиш болгон маселелерди кошуп    │алганда, башкаруу органдарынын    │

│алганда, башкаруу органдарынын    │чечим кабыл алуусунун тартибин;   │

│чечим кабыл алуусунун тартибин;   │11) кредиттик союздун башкаруу    │

│11) кредиттик союздун башкаруу    │органдарынын ортосунда милдеттерди│

│органдарынын ортосунда милдеттерди│бөлүштүрүүнү;                     │

│бөлүштүрүүнү;                     │12) кредиттик союздун             │

│12) кредиттик союздун             │катышуучуларына кредиттерди       │

│катышуучуларына кредиттерди       │берүүнүн тартибин жана шарттарын, │

│берүүнүн тартибин жана шарттарын, │ошондой эле алардын камсыз        │

│ошондой эле алардын камсыз        │кылынышына карата талаптарды;     │

│кылынышына карата талаптарды;     │13) кредиттик союздун бош калган  │

│13) кредиттик союздун бош калган  │акча каражаттарын жайгаштыруунун  │

│акча каражаттарын жайгаштыруунун  │тартибин жана алар салынышы мүмкүн│

│тартибин жана алар салынышы мүмкүн│болгон каржылык-кредиттик         │

│болгон каржылык-кредиттик         │мекемелердин түрлөрүн;            │

│мекемелердин түрлөрүн;            │14) мүмкүн болуучу кредиттик      │

│14) мүмкүн болуучу кредиттик      │коромжулардын жана чыгым          │

│коромжулардын жана чыгым          │тартуулардын ордун жабуу үчүн     │

│тартуулардын ордун жабуу үчүн     │каралган резервдерди, ошондой     │

│каралган резервдерди, ошондой     │эле эгерде, аларды түзүү каралып  │

│эле эгерде, аларды түзүү каралып  │кала турган болсо, кредиттик      │

│кала турган болсо, кредиттик      │союздардын башка резервдерин,     │

│союздардын башка резервдерин,     │түзүүнүн тартибин;                │

│түзүүнүн тартибин;                │15) кредиттик союздун уставына    │

│15) кредиттик союздун уставына    │өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду  │

│өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду  │киргизүүнүн тартибин;             │

│киргизүүнүн тартибин;             │16) кредиттик союздун ишинин      │

│16) кредиттик союздун ишинин      │өзгөчөлүгүнө байланыштуу          │

│өзгөчөлүгүнө байланыштуу          │Кыргыз Республикасынын            │

│Кыргыз Республикасынын            │мыйзамдарына каршы келбеген башка │

│мыйзамдарына каршы келбеген башка │жоболорду.                        │

│жоболорду.                        │3. Кредиттик союз өзүнүн уставына │

│3. Кредиттик союз өзүнүн уставына │киргизилген бардык өзгөртүүлөр    │

│киргизилген бардык өзгөртүүлөр    │жана толуктоолор тууралу алар     │

│жана толуктоолор тууралу алар     │киргизилген учурдан кийинки бир   │

│киргизилген учурдан кийинки бир   │айдын ичинде Кыргыз               │

│айдын ичинде Кыргыз               │Республикасынын Улуттук банкына   │

│Республикасынын Улуттук банкына   │билдирүүгө милдеттүү.             │

│билдирүүгө милдеттүү.             │                                  │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│15-берене. Кредиттик союздун      │15-берене. Кредиттик союздун      │

│           катышуучуларынын       │           катышуучуларынын       │

│           чогулушундагы кворум   │           чогулушундагы кворум   │

│           жана добуш берүү       │           жана добуш берүү       │

│                                  │                                  │

│1. Жалпы жыйын, эгерде ага        │1. Жалпы жыйын, эгерде ага        │

│кредиттик союздун добуш берүүгө   │кредиттик союздун добуш берүүгө   │

│укуктуу болгон мүчөлөрүнүн кеминде│укуктуу болгон мүчөлөрүнүн кеминде│

│элүү пайызынын добушуна жетишилген│элүү пайызынын добушуна жетишилген│

│болсо, укук ченемдүү болуп        │болсо, укук ченемдүү болуп        │

│саналат.                          │саналат.                          │

│Кредиттик союздун катышуучуларынын│Кредиттик союздун катышуучуларынын│

│жалпы жыйынында добуш берүүгө жашы│жалпы жыйынында добуш берүүгө жашы│

│жеткен жеке адамдар - катышуучулар│жеткен жеке адамдар - катышуучулар│

│жана дыйкан (фермердик) чарба жана│жана дыйкан (фермердик) чарба жана│

│кооперативдер түрүндөгү юридикалык│кооперативдер түрүндөгү юридикалык│

│жактардын - катышуучулардын       │жактардын - катышуучулардын       │

│ыйгарым укуктуу өкүлдөрү укуктуу. │ыйгарым укуктуу өкүлдөрү укуктуу. │

│Кворум болбогон учурда кредиттик  │Кворум болбогон учурда кредиттик  │

│союздун башкармалыгы отуз күндөн  │союздун башкармалыгы отуз күндөн  │

│кечиктирилбеген мөөнөттө,         │кечиктирилбеген мөөнөттө,         │

│катышуучулардын жалпы чогулушун   │катышуучулардын жалпы чогулушун   │

│кайра чакырууга милдеттүү, эгерде │кайра чакырууга милдеттүү, эгерде │

│ага кредиттик союздун добуш берүү │ага кредиттик союздун добуш берүү │

│укугуна ээ катышуучуларынын отуз  │укугуна ээ катышуучуларынын отуз  │

│пайыздан кем эмеси катышса, ал    │пайыздан кем эмеси катышса, ал    │

│ыйгарым укуктуу болуп эсептелет.  │ыйгарым укуктуу болуп эсептелет.  │

│2. Ушул статьянын 1-пунктунун     │2. Ушул статьянын 1-пунктунун     │

│шарттарына ылайык келген кредиттик│шарттарына ылайык келген кредиттик│

│союздун катышуучусу ага тиешелүү  │союздун катышуучусу ага тиешелүү  │

│сактык пайларынын санын карабастан│сактык пайларынын санын карабастан│

│чечимдерди кабыл алууда бир гана  │чечимдерди кабыл алууда бир гана  │

│добушка ээ болот.                 │добушка ээ болот.                 │

│3. Кредиттик союздун ушул         │3. КРЕДИТТИК СОЮЗДУН УШУЛ         │

│статьянын 1-пунктунун шарттарына  │БЕРЕНЕНИН 1-ПУНКТУНДА КЕЛТИРИЛГЕН │

│ылайык келген жеке жактары -      │ШАРТТАРГА ЖООП БЕРГЕН             │

│катышуучулары ишеним берилген     │КАТЫШУУЧУЛАРЫ - ЖЕКЕ АДАМДАР ЖАЛПЫ│

│адамдар аркылуу, аларда           │ЖЫЙЫНДА ӨЗҮ ДОБУШ БЕРИП ЖЕ        │

│нотариалдык күбөлөндүрүлгөн ишеним│КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН            │

│каты болгон учурда жалпы жыйынында│МЫЙЗАМДАРЫНДА БЕЛГИЛЕНГЕН ТАРТИПТЕ│

│добуш бере алышат. Ишеним берилген│ТАРИЗДЕЛГЕН ИШЕНИМ КАТТАРДЫ АЛАРГА│

│адам кредиттик союздун кайсы бир  │БЕРҮҮ МЕНЕН ДОБУШ БЕРҮҮЧҮ         │

│башкаруу органынын (башкарманын,  │ӨКҮЛДӨРҮН ДАЙЫНДАЙ АЛАТ.          │

│кредиттик комитеттин, текшерүү    │ИШЕНИМ БЕРИЛГЕН АДАМДАР КРЕДИТТИК │

│комиссиясынын же башка комитеттин)│СОЮЗДУН КАЙСЫ БИР БАШКАРУУ        │

│мүчөсү болууга тийиш эмес. Ишеним │ОРГАНЫНЫН (БАШКАРМАНЫН, КРЕДИТТИК │

│берилген адам кредиттик союздун   │КОМИТЕТТИН, ТЕКШЕРҮҮ КОМИССИЯНЫН  │

│добуш берүүгө укуктуу 2ден көп    │ЖЕ БАШКА КОМИТЕТТИН) МҮЧӨСҮ       │

│болбогон башка жеке жактары -     │БОЛУУГА ТИЙИШ ЭМЕС.               │

│катышуучулары үчүн добуш бере     │4. Кредиттик союздун              │

│алат.                             │башкармасынын, кредиттик          │

│4. Кредиттик союздун              │комитетинин, текшерүү             │

│башкармасынын, кредиттик          │комиссиясынын жана башка          │

│комитетинин, текшерүү             │комитеттеринин мүчөлөрүн кайта    │

│комиссиясынын жана башка          │чакыртып алууга тиешелүү, жыйынга │

│комитеттеринин мүчөлөрүн кайта    │катышып жаткан жана добуш берүүгө │

│чакыртып алууга тиешелүү, жыйынга │укуктуу катышуучулар кеминде 2/3  │

│катышып жаткан жана добуш берүүгө │добушун талап кылган маселелерди  │

│укуктуу катышуучулар кеминде 2/3  │эске албаганда, жалпы жыйында     │

│добушун талап кылган маселелерди  │чечимдер ага катышкандардын       │

│эске албаганда, жалпы жыйында     │жөнөкөй көпчүлүк добушу менен     │

│чечимдер ага катышкандардын       │кабыл алынат.                     │

│жөнөкөй көпчүлүк добушу менен     │5. Жалпы жыйында кредиттик союздун│

│кабыл алынат.                     │уставына өзгөртүүлөрдү жана       │

│5. Жалпы жыйында кредиттик союздун│толуктоолорду киргизүү, бекитүү   │

│уставына өзгөртүүлөрдү жана       │кредиттик союзду кайра өзгөртүп   │

│толуктоолорду киргизүү, бекитүү   │түзүү жана/же жоюу маселелери     │

│кредиттик союзду кайра өзгөртүп   │боюнча чечимдер, эгерде           │

│түзүү жана/же жоюу маселелери     │кредиттик союздун добуш берүүгө   │

│боюнча чечимдер, эгерде           │укуктуу катышуучуларынын жалпы    │

│кредиттик союздун добуш берүүгө   │санынын элүү пайыздан кем         │

│укуктуу катышуучуларынын жалпы    │болбогону добуш берген болсо кабыл│

│санынын элүү пайыздан кем         │алынат.                           │

│болбогону добуш берген болсо кабыл│                                  │

│алынат.                           │                                  │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│16-берене. Кредиттик союздун      │16-берене. Кредиттик союздун      │

│           Башкармасы             │           Башкармасы             │

│                                  │                                  │

│Кредиттик союздун Башкармасы анын │Кредиттик союздун Башкармасы анын │

│катышуучуларынын ичинен шайланат  │катышуучуларынын ичинен шайланат  │

│жана кредиттик союздун күнүмдүк   │жана кредиттик союздун күнүмдүк   │

│ишине жетекчилик кылат.           │ишине жетекчилик кылат.           │

│Кредиттик союздун Башкармасынын   │Кредиттик союздун Башкармасынын   │

│жалпы милдети катышуучулардын     │жалпы милдети катышуучулардын     │

│өздүк жыйымдарын коргоо жана      │өздүк жыйымдарын коргоо жана      │

│алардын сакталышын камсыз кылуу,  │алардын сакталышын камсыз кылуу,  │

│кредиттик союздун катышуучулары   │кредиттик союздун катышуучулары   │

│үчүн мүмкүн болушунча кеңири      │үчүн мүмкүн болушунча кеңири      │

│спектрдеги кызматтарды көрсөтүү   │спектрдеги кызматтарды көрсөтүү   │

│болуп саналат.                    │болуп саналат.                    │

│Кредиттик союздун Башкармасы өз   │Кредиттик союздун Башкармасы өз   │

│ишинин жыйынтыгы боюнча жыл сайын │ишинин жыйынтыгы боюнча жыл сайын │

│кредиттик союздун катышуучуларынын│кредиттик союздун катышуучуларынын│

│жалпы чогулушунда отчет берет.    │жалпы чогулушунда отчет берет.    │

│2. Кредиттик союздун Башкармасынын│2. Кредиттик союздун Башкармасынын│

│ыйгарым укуктарына төмөндөгүлөр   │ыйгарым укуктарына төмөндөгүлөр   │

│кирет:                            │кирет:                            │

│1) кредиттик союздун ишинин       │1) кредиттик союздун ишинин       │

│эрежелерин жана аларга кийинки    │эрежелерин жана аларга кийинки    │

│өзгөртүүлөрдү бекитүү;            │өзгөртүүлөрдү бекитүү;            │

│2) бекитилген принциптерге жана   │2) бекитилген принциптерге жана   │

│ченемдерге ылайык кредиттик,      │ченемдерге ылайык кредиттик,      │

│пайыздык, ссудалык жана           │пайыздык, ссудалык жана           │

│инвестициялык саясатка карата     │инвестициялык саясатка карата     │

│сунуштарды даярдоо;               │сунуштарды даярдоо;               │

│3) катышуучулар тарабынан сактык  │3) катышуучулар тарабынан сактык  │

│пайларынын кошумча төлөмдөрүн     │пайларынын кошумча төлөмдөрүн     │

│киргизүү тартибин жана алардын    │киргизүү тартибин жана алардын    │

│өлчөмүн белгилөө;                 │өлчөмүн белгилөө;                 │

│4) кредиттик союзга жаңы          │4) кредиттик союзга жаңы          │

│катышуучуларды кабыл алуу жана    │катышуучуларды кабыл алуу жана    │

│чыгаруу менен байланышкан         │чыгаруу менен байланышкан         │

│маселелер;                        │маселелер;                        │

│5) эгерде кредиттик союздун       │5) эгерде кредиттик союздун       │

│уставында ал тууралу каралган     │уставында ал тууралу каралган     │

│болсо, жалданган кызматкерлердин  │болсо, жалданган кызматкерлердин  │

│эмгек акыларынын өлчөмүн аныктоо; │эмгек акыларынын өлчөмүн аныктоо; │

│6) кредиттик союздун күндөлүк     │6) кредиттик союздун күндөлүк     │

│ишине байланыштуу жана жалпы      │ишине байланыштуу жана жалпы      │

│чогулуштун компетенциясына        │чогулуштун компетенциясына        │

│кирбеген жана башка ыйгарым       │кирбеген жана башка ыйгарым       │

│укуктарды ишке ашыруу.            │укуктарды ишке ашыруу.            │

│3. Кредиттик союздун Башкармасы   │3. Кредиттик союздун Башкармасы   │

│так сандан, бирок кредиттик       │так сандан, бирок кредиттик       │

│союздун катышуучуларынын 3        │союздун катышуучуларынын 3        │

│мүчөсүнөн кем болбогон курамдан   │мүчөсүнөн кем болбогон курамдан   │

│турат.                            │турат.                            │

│Кредиттик союздун башкармасы      │Кредиттик союздун башкармасы      │

│3 жылдык мөөнөткө шайланат, анын  │3 жылдык мөөнөткө шайланат, анын  │

│мүчөлөрү кайтадан шайланышы да    │мүчөлөрү кайтадан шайланышы да    │

│мүмкүн.                           │мүмкүн.                           │

│Кредиттик союздун башкармасынын   │Кредиттик союздун башкармасынын   │

│мүчөлөрү башкарманын төрагасына   │мүчөлөрү башкарманын төрагасына   │

│жазуу жүзүндө арызын берүү менен  │жазуу жүзүндө арызын берүү менен  │

│каалаган учурда отставкага кетүүгө│каалаган учурда отставкага кетүүгө│

│укуктуу.                          │укуктуу.                          │

│4. Кредиттик союздун Башкармасынын│4. Кредиттик союздун Башкармасынын│

│мүчөлөрүн кызматтарынан чакырып   │мүчөлөрүн кызматтарынан чакырып   │

│алуу ошол адамга алдын ала        │алуу ошол адамга алдын ала        │

│тиешелүү түрдө толтурулган        │тиешелүү түрдө толтурулган        │

│билдирүүнү жөнөтүү менен          │билдирүүнү жөнөтүү менен          │

│катышуучулардын жалпы же кезексиз │катышуучулардын жалпы же кезексиз │

│чакырылган чогулушунун чечими     │чакырылган чогулушунун чечими     │

│менен ишке ашырылат. Ушул маселе  │менен ишке ашырылат. Ушул маселе  │

│боюнча чечим кредиттик союздун    │боюнча чечим кредиттик союздун    │

│чогулушуна катышып отурган жана   │чогулушуна катышып отурган жана   │

│добуш берүүгө укуктуу             │добуш берүүгө укуктуу             │

│катышуучуларынын 2/3 добушу менен │катышуучуларынын 2/3 добушу менен │

│кабыл алынууга тийиш.             │кабыл алынууга тийиш.             │

│5. Кредиттик союздун Башкармасынын│5. КРЕДИТТИК СОЮЗДУН БАШКАРМА     │

│мүчөлөрү өздөрүнүн биринчи        │МҮЧӨЛӨРҮ ӨЗДӨРҮНҮН БИРИНЧИ        │

│отурумунда өз катарларынан        │ЖЫЙЫНЫНДА ТӨРАГАНЫ ШАЙЛАП,        │

│төраганы, бухгалтерди шайлоого    │БУХГАЛТЕРДИ ЖАНА КАТЧЫНЫ          │

│жана катчыны дайындоого тийиш.    │ДАЙЫНДАШАТ.                       │

│Кредиттик союздун Башкармасынын   │Кредиттик союздун Башкармасынын   │

│төрагасы кредиттик союздун        │төрагасы кредиттик союздун        │

│күндөлүк ишине жетекчилик кылат   │күндөлүк ишине жетекчилик кылат   │

│жана кредиттик союздун тыштан     │жана кредиттик союздун тыштан     │

│тартылган кызматкерлеринин ишине  │тартылган кызматкерлеринин ишине  │

│башкаруунун жүргүзүлүшү үчүн      │башкаруунун жүргүзүлүшү үчүн      │

│жоопкерчиликтүү болуп саналат.    │жоопкерчиликтүү болуп саналат.    │

│6. Башкарманын отурумдары         │6. Башкарманын отурумдары         │

│зарылчылыкка жараша бирок, айына  │зарылчылыкка жараша бирок, айына  │

│кеминде бир жолу өткөрүлүп турат. │кеминде бир жолу өткөрүлүп турат. │

│Башкарма эгерде, отурумга анын    │Башкарма эгерде, отурумга анын    │

│мүчөлөрүнүн кеминде 2/3 катышкан  │мүчөлөрүнүн кеминде 2/3 катышкан  │

│учурда анын кароосуна коюлган     │учурда анын кароосуна коюлган     │

│маселелерди чечүүгө укуктуу. Чечим│маселелерди чечүүгө укуктуу. Чечим│

│көпчүлүк добуш менен кабыл алынат.│көпчүлүк добуш менен кабыл алынат.│

│7. Кредиттик союздун Башкармасынын│7. Кредиттик союздун Башкармасынын│

│отурумунун протоколун жана        │отурумунун протоколун жана        │

│стенографиялык отчетун кредиттик  │стенографиялык отчетун кредиттик  │

│союздун катчысы жүргүзөт.         │союздун катчысы жүргүзөт.         │

│Отурумдун протоколуна отурумга    │Отурумдун протоколуна отурумга    │

│катышкан кредиттик союздун        │катышкан кредиттик союздун        │

│башкармасынын бардык мүчөлөрү жана│башкармасынын бардык мүчөлөрү жана│

│анын катчысы кол коюуга тийиш.    │анын катчысы кол коюуга тийиш.    │

│8. Кредиттик союздун              │8. Кредиттик союздун              │

│Башкармасынын, кредиттик          │Башкармасынын, кредиттик          │

│комитеттин, текшерүү комиссиянын  │комитеттин, текшерүү комиссиянын  │

│жана башка комитеттердин жана     │жана башка комитеттердин жана     │

│комиссиялардын мүчөлөрү кредиттик │комиссиялардын мүчөлөрү кредиттик │

│союзда акысыз иштеп беришет. Жалпы│союзда акысыз иштеп беришет. Жалпы│

│чогулуштун чечими менен алардын   │чогулуштун чечими менен алардын   │

│кредиттик союздук башкаруу        │кредиттик союздук башкаруу        │

│органдарынын ишине катышуусунун   │органдарынын ишине катышуусунун   │

│деңгээлине жараша аларга сыйлык   │деңгээлине жараша аларга сыйлык   │

│акылар каралышы мүмкүн.           │акылар каралышы мүмкүн.           │

│Аталган адамдарга кредиттик       │Аталган адамдарга кредиттик       │

│союздун ишине байланыштуу өз      │союздун ишине байланыштуу өз      │

│милдетин аткаруу учурунда тарткан │милдетин аткаруу учурунда тарткан │

│чыгымдарынын орду толтуруп        │чыгымдарынын орду толтуруп        │

│берилет.                          │берилет.                          │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│30-берене. Кредиттик союздун ишин │30-берене. Кредиттик союздун ишин │

│           жөнгө салуу            │           жөнгө салуу            │

│                                  │                                  │

│1. Кыргыз Республикасынын Улуттук │1. Кыргыз Республикасынын Улуттук │

│банкы турукташкан каржы тутумун   │банкы турукташкан каржы тутумун   │

│сактап туруу жана кредиттик       │сактап туруу жана кредиттик       │

│союздардын катышуучуларынын       │союздардын катышуучуларынын       │

│кызыкчылыгын коргоо максатында    │кызыкчылыгын коргоо максатында    │

│кредиттик союздардын ишин жөнгө   │кредиттик союздардын ишин жөнгө   │

│салат.                            │салат.                            │

│Кредиттик союздардын ишин жөнгө   │Кредиттик союздардын ишин жөнгө   │

│салуу менен байланышкан өз        │салуу менен байланышкан өз        │

│милдетин жүзөгө ашыруу максатында │милдетин жүзөгө ашыруу максатында │

│Кыргыз Республикасынын Улуттук    │Кыргыз Республикасынын Улуттук    │

│банкы ченемдик актыларды          │банкы ченемдик актыларды          │

│(нускоолорду, директивалык        │(нускоолорду, директивалык        │

│көрсөтмөлөрдү ж.б.) чыгарууга,    │көрсөтмөлөрдү ж.б.) чыгарууга,    │

│кредиттик союздун колунда болгон  │кредиттик союздун колунда болгон  │

│тиешелүү маалыматтарды талап      │тиешелүү маалыматтарды талап      │

│кылууга жана алууга, ушул Мыйзамда│кылууга жана алууга, ушул Мыйзамда│

│жана банк мыйзамдарында каралган  │жана банк мыйзамдарында каралган  │

│чараларды жана санкцияларды       │чараларды жана санкцияларды       │

│колдонууга укуктуу.               │колдонууга укуктуу.               │

│2. Кыргыз Республикасынын Улуттук │2. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК │

│банкы кредиттик союздардын ишине  │БАНКЫ ЛИЦЕНЗИЯСЫ БАР КРЕДИТТИК    │

│көзөмөлдүктү берилген отчетторду  │СОЮЗДАРДЫН ИШИНЕ, БЕРИЛГЕН        │

│жана маалыматтарды изилдөө жана   │ОТЧЕТТОРДУ ЖАНА МААЛЫМАТТАРДЫ     │

│талдоо, ошондой эле жеринде       │ИЗИЛДЕП ЖАНА ТАЛДАП, ОШОНДОЙ ЭЛЕ  │

│текшерүүлөрдү жүргүзүү аркылуу    │ЖЕРИНЕ БАРЫП ТЕКШЕРҮҮЛӨРДҮ        │

│жүзөгө ашырат.                    │ЖҮРГҮЗҮҮ АРКЫЛУУ КӨЗӨМӨЛДҮКТҮ     │

│Кыргыз Республикасынын Улуттук    │ЖҮЗӨГӨ АШЫРЫШАТ.                  │

│банкы кредиттик союздун ишине     │Кыргыз Республикасынын Улуттук    │

│көзөмөлдүк кылуу милдетин өзү     │банкы кредиттик союздун ишине     │

│ыйгарым укук берген органга       │көзөмөлдүк кылуу милдетин өзү     │

│тапшырышы же ушул ыйгарым укуктуу │ыйгарым укук берген органга       │

│орган менен бирдикте көзөмөлдү    │тапшырышы же ушул ыйгарым укуктуу │

│ишке ашырышы мүмкүн.              │орган менен бирдикте көзөмөлдү    │

│3. Кредиттик союздардын ишин жөнгө│ишке ашырышы мүмкүн.              │

│салуу менен байланышкан өзүнүн    │3. Кредиттик союздардын ишин жөнгө│

│милдетин жүзөгө ашыруу максатында │салуу менен байланышкан өзүнүн    │

│Кыргыз Республикасынын Улуттук    │милдетин жүзөгө ашыруу максатында │

│банкы төмөндөгүлөргө укуктуу:     │Кыргыз Республикасынын Улуттук    │

│1) экономикалык ченемдерди        │банкы төмөндөгүлөргө укуктуу:     │

│белгилөөгө;                       │1) экономикалык ченемдерди        │

│2) кредиттик союздардын ишин      │белгилөөгө;                       │

│текшерүүгө;                       │2) кредиттик союздардын ишин      │

│3) сактык пайларын кредиттик      │текшерүүгө;                       │

│союздан алып коюуга чектөөлөрдү   │3) сактык пайларын кредиттик      │

│белгилөөнү кошуп алганда,         │союздан алып коюуга чектөөлөрдү   │

│кредиттик союздун каржылык абалын │белгилөөнү кошуп алганда,         │

│жакшыртуу боюнча сунуштарды       │кредиттик союздун каржылык абалын │

│берүүгө;                          │жакшыртуу боюнча сунуштарды       │

│4) кредиттик союздун ишинде       │берүүгө;                          │

│кетирилип жаткан укук бузуулар    │4) кредиттик союздун ишинде       │

│менен кемчиликтерди четтетүү      │кетирилип жаткан укук бузуулар    │

│тууралу милдеттүү түрдө           │менен кемчиликтерди четтетүү      │

│аткарылууга тийиш болгон          │тууралу милдеттүү түрдө           │

│көрсөтмөлөрдү жиберүүгө;          │аткарылууга тийиш болгон          │

│5) кредиттик союздун иши тууралу  │көрсөтмөлөрдү жиберүүгө;          │

│отчетторду жана башка             │5) кредиттик союздун иши тууралу  │

│документтерди же маалыматтарды    │отчетторду жана башка             │

│талап кылууга жана алууга;        │документтерди же маалыматтарды    │

│6) кредиттик союздун ишине        │талап кылууга жана алууга;        │

│тикеден-тике банк көзөмөлүн       │6) кредиттик союздун ишине        │

│киргизүүгө;                       │тикеден-тике банк көзөмөлүн       │

│7) кредиттик союзда убактылуу     │киргизүүгө;                       │

│администрациялык тартипти         │7) кредиттик союзда убактылуу     │

│киргизүүгө;                       │администрациялык тартипти         │

│8) кредиттик союздун кээ бир      │киргизүүгө;                       │

│операцияларын убактылуу токтотууга│8) кредиттик союздун кээ бир      │

│же чектөөгө;                      │операцияларын убактылуу токтотууга│

│9) кредиттик союздун лицензиясынын│же чектөөгө;                      │

│аракетин убактылуу токтотууга же  │9) кредиттик союздун лицензиясынын│

│чакырып алууга;                   │аракетин убактылуу токтотууга же  │

│10) республиканын мыйзам талабына │чакырып алууга;                   │

│ылайык кредиттик союзду жоюу      │10) республиканын мыйзам талабына │

│процессин баштоого;               │ылайык кредиттик союзду жоюу      │

│11) кредиттик союздун кызмат      │процессин баштоого;               │

│адамдарына мыйзам жоболорун       │11) кредиттик союздун кызмат      │

│бузгандыгы, Кыргыз Республикасынын│адамдарына мыйзам жоболорун       │

│Улуттук банкынын милдеттүү        │бузгандыгы, Кыргыз Республикасынын│

│көрсөтмөлөрүн аткарбагандыгы же   │Улуттук банкынын милдеттүү        │

│отчетторду системалуу бербегендиги│көрсөтмөлөрүн аткарбагандыгы же   │

│же болбосо так эмес информация,   │отчетторду системалуу бербегендиги│

│отчет же маалымат бергендиги үчүн │же болбосо так эмес информация,   │

│айып салуу.                       │отчет же маалымат бергендиги үчүн │

│4. Кыргыз Республикасынын Улуттук │айып салуу.                       │

│банкы алдын-ала кредиттик союзга  │4. Кыргыз Республикасынын Улуттук │

│далилдерди көрсөтүү менен         │банкы алдын-ала кредиттик союзга  │

│кредиттик союздун иш жүзүндө же   │далилдерди көрсөтүү менен         │

│пландаштырып жаткан аракеттерин   │кредиттик союздун иш жүзүндө же   │

│токтотуу тууралу төмөнкүдөй       │пландаштырып жаткан аракеттерин   │

│учурларда буйрук чыгарууга        │токтотуу тууралу төмөнкүдөй       │

│укуктуу:                          │учурларда буйрук чыгарууга        │

│1) кооптуу же ишенимсиз каржы ишин│укуктуу:                          │

│жүргүзгөн учурларда же жүргүзүүгө │1) кооптуу же ишенимсиз каржы ишин│

│даяр болсо;                       │жүргүзгөн учурларда же жүргүзүүгө │

│2) банк мыйзамдарын же Улуттук    │даяр болсо;                       │

│банктын ченемдик актыларын же     │2) банк мыйзамдарын же Улуттук    │

│жазуу жүзүндөгү талаптарын жана/же│банктын ченемдик актыларын же     │

│кредиттик союздун уставын         │жазуу жүзүндөгү талаптарын жана/же│

│бузууларга жол беришсе.           │кредиттик союздун уставын         │

│5. Кыргыз Республикасынын Улуттук │бузууларга жол беришсе.           │

│банкы ушул статьяда келтирилген   │5. Кыргыз Республикасынын Улуттук │

│таасир этүү чараларынан тышкары   │банкы ушул статьяда келтирилген   │

│банк мыйзам актыларында каралган  │таасир этүү чараларынан тышкары   │

│башка чараларды жана санкцияларды │банк мыйзам актыларында каралган  │

│колдонууга укуктуу.               │башка чараларды жана санкцияларды │

│                                  │колдонууга укуктуу.               │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│      "Чет өлкө валютасы менен операцияларды жүргүзүү жөнүндө"       │

│               Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор:               │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│1-берене. Негизги түшүнүктөр      │1-берене. Негизги түшүнүктөр      │

│                                  │                                  │

│Бул Мыйзамда колдонулган          │Бул Мыйзамда колдонулган          │

│түшүнүктөр буларды билдирет;      │түшүнүктөр буларды билдирет;      │

│"Полномочиелүү банктар" - бул     │"Полномочиелүү банктар" - бул     │

│чет өлкө валютасы менен           │чет өлкө валютасы менен           │

│операцияларды жүргүзүү укугуна    │операцияларды жүргүзүү укугуна    │

│Кыргызстандын Банкынын лицензиясын│Кыргызстандын Банкынын лицензиясын│

│алышкан банктар.                  │алышкан банктар.                  │

│"Алмашуу бюролору" - накталай     │"АЛМАШУУ БЮРОСУ" - БУЛ КЫРГЫЗ     │

│чет өлкө валютасында алмашуу      │РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫНЫН  │

│операцияларын жүргүзүү укугуна    │ЛИЦЕНЗИЯСЫНА ЫЛАЙЫК НАКТА ЧЕТ ӨЛКӨ│

│лицензия алышкан айырбаштоо       │ВАЛЮТАСЫ МЕНЕН АЛМАШУУ            │

│конторалары.                      │ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮ ҮЧҮН       │

│"Төлөө каражаттары" - бул накталай│ЮРИДИКАЛЫК ЖАК ТАРАБЫНАН ТҮЗҮЛГӨН │

│акчалар (банкноттор, тыйындар, жол│АТАЙЫН ЖАБДЫЛГАН ПУНКТ.           │

│чектери жана башка мүмкүн болуучу │"Төлөө каражаттары" - бул накталай│

│төлөө каражаттары), ошондой эле   │акчалар (банкноттор, тыйындар, жол│

│накталай эмес төлөө каражаттары   │чектери жана башка мүмкүн болуучу │

│(төлөө) поручениелери,            │төлөө каражаттары), ошондой эле   │

│аккредитивдер, төлөө              │накталай эмес төлөө каражаттары   │

│талап-поручениелери,              │(төлөө) поручениелери,            │

│аккредитивдер, төлөө              │аккредитивдер, төлөө              │

│талап-поручениелери жана эл аралык│талап-поручениелери,              │

│банк практикасында кабыл алынган  │аккредитивдер, төлөө              │

│башка мүмкүн болуучу төлөө        │талап-поручениелери жана эл аралык│

│каражаттары).                     │банк практикасында кабыл алынган  │

│"Күнүмдүк төлөөлөр" - бул салымдар│башка мүмкүн болуучу төлөө        │

│боюнча дивиденддер жана зайымдар  │каражаттары).                     │

│үчүн проценттерди төлөөнү кошуп   │"Күнүмдүк төлөөлөр" - бул салымдар│

│алганда товарларды жана кызмат    │боюнча дивиденддер жана зайымдар  │

│көрсөтүүлөрдү импорттоого         │үчүн проценттерди төлөөнү кошуп   │

│төлөөлөр.                         │алганда товарларды жана кызмат    │

│"Капиталдык которуу" - салымдар   │көрсөтүүлөрдү импорттоого         │

│зайымдар жана башка инвестициялар │төлөөлөр.                         │

│боюнча операцияларды кошуп алганда│"Капиталдык которуу" - салымдар   │

│капиталды импорттоо жана          │зайымдар жана башка инвестициялар │

│экспорттоо, ошондой эле чет өлкө  │боюнча операцияларды кошуп алганда│

│валютасы жана аны чагылдырган     │капиталды импорттоо жана          │

│баалуу кагаздар менен болгон      │экспорттоо, ошондой эле чет өлкө  │

│бардык операциялар.               │валютасы жана аны чагылдырган     │

│"Спот-алмашуу курсу" - чет өлкө   │баалуу кагаздар менен болгон      │

│валютасы полномочиелүү банктарга  │бардык операциялар.               │

│дароо эки күндүн ичинде сатуу үчүн│"Спот-алмашуу курсу" - чет өлкө   │

│ошондой эле ушул эле мөөнөттүн    │валютасы полномочиелүү банктарга  │

│ичинде дароо акчалай же башка     │дароо эки күндүн ичинде сатуу үчүн│

│каражаттар менен эсептешүү үчүн   │ошондой эле ушул эле мөөнөттүн    │

│сатылган курсту билдирет.         │ичинде дароо акчалай же башка     │

│"Резиденттер":                    │каражаттар менен эсептешүү үчүн   │

│1) Кыргыз Республикасында туруктуу│сатылган курсту билдирет.         │

│жашаган, анын ичинде убактылуу    │"Резиденттер":                    │

│чет өлкөлөрдө жүргөн адамдар.     │1) Кыргыз Республикасында туруктуу│

│Кыргыз Республикасында туруктуу   │жашаган, анын ичинде убактылуу    │

│жашап калган чет өлкө адамдары    │чет өлкөлөрдө жүргөн адамдар.     │

│иммиграция болгондугу тууралу     │Кыргыз Республикасында туруктуу   │

│тийиштүү органдарга кабарлагандан │жашап калган чет өлкө адамдары    │

│кийин гана резидент боло алышат;  │иммиграция болгондугу тууралу     │

│2) Кыргыз Республикасында         │тийиштүү органдарга кабарлагандан │

│жайгашкан, Кыргыз Республикасынын │кийин гана резидент боло алышат;  │

│мыйзамдарына ылайык түзүлгөн      │2) Кыргыз Республикасында         │

│юридикалык жактар;                │жайгашкан, Кыргыз Республикасынын │

│3) Чет өлкөдө жайгашкан,          │мыйзамдарына ылайык түзүлгөн      │

│Кыргыз Республикасынын            │юридикалык жактар;                │

│дипломатиялык жана башка расмий   │3) Чет өлкөдө жайгашкан,          │

│өкүлчүлүктөрү;                    │Кыргыз Республикасынын            │

│4) Кыргыз Республикасында         │дипломатиялык жана башка расмий   │

│жайгашкан, Кыргыз Республикасынын │өкүлчүлүктөрү;                    │

│мыйзамдарына ылайык түзүлгөн чет  │4) Кыргыз Республикасында         │

│өлкөлөрдүн юридикалык жактарынын  │жайгашкан, Кыргыз Республикасынын │

│филиалдары жана өкүлчүлүктөрү;    │мыйзамдарына ылайык түзүлгөн чет  │

│5) Кыргыз Республикасынын чет     │өлкөлөрдүн юридикалык жактарынын  │

│өлкөлөрдө жайгашкан юридикалык    │филиалдары жана өкүлчүлүктөрү;    │

│жактарынын филиалдары жана        │5) Кыргыз Республикасынын чет     │

│өкүлчүлүктөрү.                    │өлкөлөрдө жайгашкан юридикалык    │

│"Резидент эместер" - бул резидент │жактарынын филиалдары жана        │

│болуп эсептелбегендер.            │өкүлчүлүктөрү.                    │

│"Каражаттар" - банктардагы,       │"Резидент эместер" - бул резидент │

│счеттордогу жана аманаттардагы    │болуп эсептелбегендер.            │

│акча каражаттары.                 │"Каражаттар" - банктардагы,       │

│"Валюталык баалуулуктар" - ээси   │счеттордогу жана аманаттардагы    │

│валютага алмаша алган алтын жана  │акча каражаттары.                 │

│башка баалуу металлдар, ошондой   │"Валюталык баалуулуктар" - ээси   │

│эле башка каражаттар.             │валютага алмаша алган алтын жана  │

│                                  │башка баалуу металлдар, ошондой   │

│                                  │эле башка каражаттар.             │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│12-берене. Валюталык операцияларды│12-БЕРЕНЕ. ВАЛЮТАЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ│

│           жүзөгө ашырууга        │           ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУГА        │

│           чектөөлөр              │           ЧЕКТӨӨЛӨР              │

│                                  │                                  │

│Жеке адамдар менен чет өлкө       │ЖЕКЕ АДАМДАР ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК      │

│валюталарында операцияларды       │ЖАКТАР МЕНЕН ЧЕТ ӨЛКӨ             │

│кесиптик негизде полномочиелүү    │ВАЛЮТАЛАРЫНДА КЕСИПТИК НЕГИЗДЕ    │

│банктар жана алмашуу бюролору гана│ЖҮЗӨГӨ АШЫРГАН ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ      │

│жүргүзүүгө укуктуу.               │КЫРГЫЗСТАН БАНКЫНЫН ЛИЦЕНЗИЯСЫНЫН │

│Улуттук жана накталай чет өлкө    │НЕГИЗИНДЕ ГАНА ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ    │

│валюталарынын ортосундагы бир     │БАНКТАР, АЛМАШУУ БЮРОЛОРУ,        │

│жолку алмашуу операцияларына чек  │КРЕДИТТИК СОЮЗДАР, МИКРОФИНАНСЫЛЫК│

│коюлбайт.                         │ЖАНА МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯЛАР   │

│Ыйгарым укуктуу банктар жана      │ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУГА УКУКТУУ. ЧЕТ ӨЛКӨ │

│алмашуу бюролору "Терроризмди     │ВАЛЮТАСЫНДАГЫ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫН      │

│каржылоого жана кылмыш жолу менен │ТИЗМЕСИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН    │

│алынган кирешелерди               │МЫЙЗАМДАРЫНДА АНЫКТАЛГАН.         │

│легализациялоого (адалдоого) каршы│УЛУТТУК ЖАНА ЧЕТ ӨЛКӨНҮН НАКТАЛАЙ │

│аракеттенүү жөнүндө"              │ВАЛЮТАСЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ           │

│Кыргыз Республикасынын Мыйзамында │БИР ЖОЛКУ АЛМАШУУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫНА  │

│белгиленген чектик суммадан ашкан │ЧЕК КОЮЛБАЙТ.                     │

│чет өлкө валютасын жеке жактар    │ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ БАНКТАР, АЛМАШУУ  │

│менен алмашуу боюнча операцияларды│БЮРОЛОРУ, КРЕДИТТИК СОЮЗДАР,      │

│жеке жак ким экендигин ырастоочу  │МИКРОФИНАНСЫЛЫК ЖАНА              │

│документин көрсөткөндө гана жүзөгө│МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯЛАР ЖЕКЕ   │

│ашырышат.                         │АДАМДАР МЕНЕН ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫН  │

│                                  │АЛМАШУУ БОЮНЧА ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ      │

│                                  │(БҮТҮМДӨРДҮ) КЫРГЫЗ               │

│                                  │РЕСПУБЛИКАСЫНЫН "ТЕРРОРИЗМДИ      │

│                                  │КАРЖЫЛООГО ЖАНА КЫЛМЫШ ЖОЛУ МЕНЕН │

│                                  │АЛЫНГАН КИРЕШЕЛЕРДИ               │

│                                  │ЛЕГАЛИЗАЦИЯЛООГО (АДАЛДООГО)      │

│                                  │КАРШЫ АРАКЕТТЕНҮҮ ЖӨНҮНДӨ"        │

│                                  │МЫЙЗАМЫНДА БЕЛГИЛЕНГЕН ЧЕКТИК     │

│                                  │СУММАДАН АШКАН СУММАДА, ЖЕКЕ АДАМ │

│                                  │КИМ ЭКЕНДИГИН ТАСТЫКТАГАН         │

│                                  │ДОКУМЕНТИН КӨРСӨТКӨН ШАРТТА ГАНА  │

│                                  │ЖҮРГҮЗӨТ.                         │

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘