Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 20-ноябрындагы
№ 779 токтому менен бекитилген

 

"Суу, газ, электр жана жылуулук энергиясын эсептегичтердин коопсуздугу жөнүндө"
ТЕХНИКАЛЫК РЕГЛАМЕНТ

1-глава

Жалпы жоболор

 

1. "Суу, газ, электр жана жылуулук энергиясын эсептегичтердин коопсуздугу жөнүндө" ушул Техникалык регламенттин (мындан ары - Техникалык регламент) максаты жарандардын өмүрүн жана ден соолугун, айлана чөйрөнү коргоо, суу, газ, электр жана жылуулук энергиясын эсептегичтердин коопсуздугунун негизги талаптарын белгилөө, ошондой эле керектөөчүлөрдү адаштыруучу аракеттердин алдын алуу болуп саналат.

2. Ушул техникалык регламент төмөнкүлөрдү белгилейт:

1) техникалык жөнгө салуу объекттери, анын ичинде аларды идентификациялоо;

2) долбоорлоо процессинде (изилдөөнү кошо алганда), өндүрүүдө, курууда, куроодо, монтаждоодо жана жөнгө салууда, сактоодо, ташууда, сатууда, эксплуатациялоодо жана утилдештирүүдө эсептегичтердин коопсуздугуна карата олуттуу (жалпы) талаптарды;

3) техникалык жөнгө салуу объекттерине карата милдеттүү (эң аз зарыл болгон) метрологиялык талаптарды;

4) ушул Техникалык регламентте белгиленген, эсептегичтердин коопсуздугун камсыздоо боюнча милдеттик (эң аз зарыл) талаптарды аткарбагандыгы үчүн жеке жана юридикалык жактардын, мамлекеттик органдардын жоопкерчилигин;

5) ушул Техникалык регламентке жана бул ченөө каражаттары даярдалган тиешелүү стандартка ылайык техникалык жөнгө салуу объекттерин идентификациялоо эрежелерин;

6) техникалык жөнгө салуу объекттеринин ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайыктуулугуна баа берүүнүн формаларын.

3. "Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө", "Ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, ушул Техникалык регламент жана ушул Техникалык регламенттин колдонуу чөйрөсүнө тиешелүү Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары эсептегичтердин коопсуздугу жагындагы техникалык жөнгө салуунун укуктук негизи болуп саналат.

4. Ушул Техникалык регламентте "Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө" жана "Ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген төмөнкүдөй терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

1) эксплуатациялоого киргизүү - эсептегичти багытталган максаты үчүн орнотулган жеринде биринчи ирет колдонуу;

2) даярдоочу - эсептегичтерди даярдаган жана аны өз атынан рынокко жайгаштырууда жана (же) аны багытталган максаттары үчүн пайдаланууга киргизүүдө эсептегичтин ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайыктуулугу үчүн жооптуу жеке же юридикалык жак;

3) импорттоочу - эсептегичтерди башка өлкөлөрдөн ташып келген, ошонун өзү менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чет өлкөлүк даярдоочунун ордуна алардын коопсуздугу үчүн иш-милдеттерди жана жоопкерчиликти өзүнө алган юридикалык жак же жеке ишкер;

4) эсептегичтин тактык классы - эсептегичтин бул тибинин жол берилген негизги жана кошумча кемчиликтеринин чектерин, ошондой эле тактыгына таасир этүүчү башкы мүнөздөмөлөрүн туюнтуучу анын тактык деңгээлин чагылдырчу жалпыланган мүнөздөмөсү;

5) рынокто жайгаштыруу - эсептегичтер биринчи ирээт акыга же акы төлөбөстөн рынокто сатып өткөрүү үчүн жеткиликтүү болгон учур;

6) сапат менеджменти системасы - сапатына карата уюмга жетекчилик кылуу жана башкаруу үчүн менеджмент системасы;

7) эсептегичтин тактыгы - анын кемчилиги дээрлик жоктугун чагылдырган, эсептегичтин сапаттык мүнөздөмөсү;

8) эсептегичтерди жок кылуу - утилдештирүү боюнча ыкмалардын жыйындысы, анын натыйжасында долбоорлоочу жана (же) даярдоочу аныктаган алардын кандайдыр бир касиеттери жана белгилери сакталбастан жок кылынат;

9) эсептегичтерди кайра иштетүү - кошумча чийки заттарды же материалдарды (запас бөлүктөрдү) алуу менен эсептегичтерди жок кылуу ыкмаларынын жыйындысы.

5. Эсептегичтерди чыгаруу (даярдоо) боюнча ишканалар Кыргыз Республикасынын аймагында рынокто колдонууга келип түшкөн продукциянын коопсуздугун техникалык документтерде көрсөтүлгөн кепилдик мөөнөтү бою же жарактуучулук мөөнөтүндө камсыз кылат.

6. Ушул Техникалык регламенттин техникалык жөнгө салуу объекттери төмөнкүлөр болуп саналат:

1) эсептегичтер;

2) эсептегичтерди долбоорлоо, өндүрүү (даярдоо), ташуу, сактоо, сатып өткөрүү, пайдалануу жана жок кылуу процесстери.

7. Ушул Техникалык регламенттин колдонуу чөйрөсүнө кирген эсептегичтерди идентификациялоо Тышкы экономикалык иштердин Товардык номенклатурасынын (ТЭИ ТН) коддорун пайдалануу жолу менен белгиленет.

8. Алардын ушул Техникалык регламентти колдонуу чөйрөсүнө таандык экенин жана керектөөчүлөрдү адаштыруучу аракеттердин алдын алуу үчүн эсептегичтер идентификацияланууга алынат.

9. Ушул Техникалык регламентти колдонуу чөйрөсүнө таандык экенин белгилөө боюнча идентификациялоо төмөнкү жолдор менен жүзөгө ашырылат:

- эсептегичтердин негизги мүнөздөмөлөрүн, алардын аталыштарын, түрлөрүн, үлгүлөрүн, модификацияларын ченемдик-техникалык документтерде, буюмдарда жана (же) коштоочу документтерде көрсөтүлгөн мүнөздөмөлөрүн көрүп салыштыруу менен;

- ушул Техникалык регламентте каралган ылайыктуулугуна баа берүүнүн кандай гана болбосун формаларын жүзөгө ашырууда алынган иш жүзүндөгү маалыматтарды номиналдык маалыматтар жана (же) негизги метрологиялык мүнөздөмөлөр менен салыштыруу аркылуу.

10. Керектөөчүлөрдү адаштыруучу аракеттерди алдын алуу боюнча эсептегичтерди идентификациялоодо ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайыктуулугунун эсептегичтерге жана товардык-коштоочу документтерге түшүрүлгөн маалыматтарды контролдоо жүргүзүлөт.

11. Долбоорлоо (изилдөөнү кошо алганда), өндүрүү, куруу, куроо, монтаждоо, жөнгө салуу, сактоо, ташуу, сатып өткөрүү, эксплуатациялоо жана утилдештирүү процесстери эсептегичтерди техникалык жөнгө салуу ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайык келтирүү үчүн жүргүзүлөт.

12. Эсептегичтерди идентификациялоо түрлөрдү, метрологиялык аттестацияны, текшерүүлөрдү, мамлекеттик метрологиялык көзөмөлдү бекитүү жол-жоболорун жүзөгө ашыруу жолу менен жүргүзүлөт.

13. Эсептегичтер рынокко чыгарылат же алар ушул техникалык регламенттин талаптарына ылайык болсо эксплуатациялоого берилет.

Эсептегичтер колдонууга чыгарылганга, рынокко жайгаштырылганга жана эксплуатациялоо башталганга чейин "Ченөө бирдилигин камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык түрүн бекитүү, метрологиялык аттестациялоо жана текшерүү жол-жоболорунан өтүүгө тийиш.

2-глава

Долбоорлоо, анын ичинде изилдөө, өндүрүү, куруу, монтаждоо, жөнгө салуу, сактоо, ташуу, сатып өткөрүү, эксплуатациялоо жана утилдештирүү процессинде суу, газ, электр жана жылуулук энергиясын эсептегичтерге карата коопсуздук талаптары

 

14. Эсептегичтерди долбоорлоо, анын ичинде изилдөө, өндүрүү, куруу, куроо, жөнгө салуу, сактоо, ташуу, сатып өткөрүү, эксплуатациялоо жана утилдештирүү процессинде алардын метрологиялык мүнөздөмөлөрү ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкеш келүүгө тийиш.

15. Эсептегичтерди долбоорлоо аларды эксплуатациялоо коркунучтуу кесепеттерди алдын алууну жана юридикалык жана жеке жактардын менчигине келтирилүүчү мүмкүн болгон зыяндарды азайтуу боюнча чаралардын комплексин камсыз кылууну эске алуу менен жүзөгө ашырылат.

16. Эсептегичтер аларды багыты боюнча колдонуу үчүн жана эксплуатациялоонун бүткүл мөөнөтү ичинде төмөнкүлөрдү камсыз кылгандай долбоорлонууга жана даярдалууга тийиш:

1) адамдын өмүрүн жана ден соолугун электр тогунун тикелей жана кыйыр таасиринен коргоонун зарыл болгон деңгээлин;

2) адамдын өмүрүн жана ден соолугун, мүлкүн эсептегичтерди колдонууда келип чыгуучу электрдик эмес коркунучтардан коргоонун зарыл болгон деңгээлин;

3) изоляциялык коргоонун зарыл болгон деңгээлин;

4) тышкы чөйрөнүн тиешелүү климаттык шарттарында тышкы таасир этүүчү факторлорго, анын ичинде механикалык эмес мүнөздөгүлөргө карата чыдамдуулуктун зарыл болгон деңгээлин;

5) тышкы таасир этүүчү факторлордун таасири астында пайда болгон ашыкча күч келүүдө тобокелдикке жол бербөөнү;

6) кошууда жана (же) монтаждоодо (кайра монтаждоо) тобокелчиликке жол бербөөнү;

7) жарылуудан коргоонун зарыл болгон деңгээлин;

8) керектөөчүлөрдү адаштыруучу аракеттерден коргоо чараларынын зарыл болгон деңгээлин.

17. Эсептегичтин конструкциясы ушул Техникалык регламенттин 16-пунктунда көрсөтүлгөн параметрлердин аткарылышына контролдукту ишке ашырууга көмөк берүүгө тийиш.

18. Кандай гана болбосун иштеп жаткан эсептегичтен чыккан, ушул техникалык регламенттин колдонулушу жайылтылган үндүн эквиваленттүү деңгээли (кубаты боюнча) алардан 1 м аралыкта тиешелүү эл аралык, аймактык жана улуттук стандарттарда белгиленген ченемдерден ашпоого тийиш.

19. Эсептегичтер даярдоочу завод белгилеген жол берилген эн чоң басымдын чегинде бекем жана жылчыксыз туюк болууга тийиш.

20. Эсептегичтер көрсөткүчтөрдү же метрологиялык мүнөздөмөлөрдү өзгөртүү максатында уруксатсыз ачып алуудан коргоочу каражаттар менен камсыз болушу керек.

21. Даярдоочу тиешелүү ченемдик-техникалык документтерде каралган талаптарды эске алуу менен эсептегичтерди, кубат берүү булактарын жана анын мүнөздөмөсүнө таасир этүүчү чоңдуктарды колдонуу белгиленген климаттык, механикалык жана электрмагниттик шарттарды белгилеши керек.

Эсептегичтерди даярдоо конструктордук жана ченемдик-техникалык документтерге ылайык гана жүзөгө ашырылышы керек.

22. Эсептегичтер транспорттун ар бир түрүндө колдонулуучу эрежелерге ылайык ар кандай типтеги жабык транспорт каражаттары менен ташылат.

23. Эсептегичтер даярдоочу заводдордун таңгактарында жабык орун жайлардагы текчелерде сакталышы керек. Эсептегичтерди сактоо даярдоочу заводдор тарабынан белгиленген шарттарга ылайык келүүгө тийиш.

Таңгактоо алдында суу, газ жана жылуулук энергиясын эсептегичтердин ички беттери жана ушул Техникалык регламенттин колдонулушу тараган эсептегичтердин бардык түрлөрүнүн тышкы беттери консервацияланууга тийиш. Эсептегичтердин ички бөлүктөрүн консервациялангандан кийин алардын кирме жана чыкма түтүкчөлөрү да бекитилиши керек. Консервациялануучу каражаттар даярдоочу заводдордун тиешелүү документтеринин талаптарына ылайык келиши керек.

Эсептегичтер сакталган жайлардагы абада дат басууну пайда кылуучу чаң, кычкылтектин жана шакардын буулары, бузуучу газдары жана башка зыяндуу кошулмалар болбошу керек. Эсептегичтердин таңгагы ташуу жана сактоо учурунда буюмдардын сакталышын камсыз кылууга тийиш.

24. Эсептегичтерди эксплуатациялоо эсептегичтердин азык-айкын түрлөрүн эксплуатациялоо документтерине ылайык жүзөгө ашырылууга тийиш.

Эсептегичтерди пайдалануучу юридикалык жана жеке жактар, ошондой эле балансында бул эсептегичтер турган уюмдар алардын оң абалда болушун жана пайдалануунун коопсуз шарттарын камсыз кылуулары тийиш.

Эсептегичтерди эксплуатациялоо ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайык келбегени аныкталганда дароо токтотулушу керек.

Эксплуатациялоо документтеринде белгиленген режимдерге жана шарттарга ылайык келбеген режимдерде жана шарттарда эсептегичтерди эксплуатациялоого жол берилбейт.

Иштөө мөөнөттөрү жана ресурстары аяктагандан кийин эсептегичтерди долбоорлоочу уюм жана (же) даярдоочу белгилеген шарттарда гана эксплуатациялоого жол берилет.

Иштөө мөөнөттөрү же ресурстары бүткөнгө чейин төмөнкү учурларда эсептегичти эксплуатациялоо токтотула турат:

1) метрологиялык ченемдер камсыз кылынбаганда;

2) эсептегичтер жараксыз болуп калганда;

3) эсептегичтерди эксплуатациялоо улантыла берген учурда кырсыкка алып келүүчү кооптуу (адаттан сырт) кырдаалдар пайда болгондо;

4) юридикалык же жеке жактардын аймагында же жайларында коркунучтуу (адаттан сырт) кырдаалдар же ошондой эсептегичтердин авариялары пайда болгондо.

25. Эксплуатациялоого жараксыз эсептегичтер утилдештирүүгө жатат. Аларды утилдештирүү процесстеринин коопсуздугун камсыз кылуу төмөнкү принциптерге ылайык жүзөгө ашырылат:

1) эсептегичтерди утилдештирүү учурунда зыян келтирүү тобокелчилигине алып келүүчү, коркунучтуу жагдайлардын пайда болуусун болтурбоочу, төмөндөтүүчү же жоюучу даярдык процесстерин милдеттүү түрдө жүргүзүү;

2) эсептегичтерди утилдештирүү процессинин ушул Техникалык төмөнкү регламенттин талаптарына ылайык келиши:

- эсептегичтерди утилдештирүү жок кылуу, анын ичинде кайра иштетүү ыкмасы менен жүзөгө ашырылат;

- жарылуу коопсуздугу жана өрт коопсуздугу боюнча талаптарды камсыз кылуу үчүн утилдештирүүгө чейин газ эсептегичтеринен зыян келтирүү тобокелчилигин жаратуучу газ калдыктарын чыгарып салуу зарыл;

- электр коопсуздугу боюнча талаптарды камсыз кылуу үчүн утилдештирүү процесси башталганга чейин электр энергиясын эсептегичтерди ар кандай кубаттуулук (энергия) булактарынан ажыратуу, ошондой эле эсептегичтердин технологиялык чыңалуулар ыктымалдуу болгон бөлүкчөлөрүнөн калган чыңалууну (зарядды, статикалык электр кубатын) алып салуу зарыл.

26. Эсептегичтерди маркалоодо, аларга жана (же) коштоочу документтерге түшүрүлүүчү маалыматтар төмөнкүдөй олуттуу талаптарды канааттандырышы керек:

1) метрологиялык маркалоолор даярдоочу тарабынан салынышы керек. Маркалоо эсептегичке анын бүтүндөй пайдалануу мөөнөтү ичинде сакталуусун камсыз кылуучу ыкма менен аны өндүрүү процессинде салынышы мүмкүн (эгерде бул өзүн өзү актаса);

2) эсептегичке керектөөчүлөрдү алдоого жөндөмдүү маркировканы коюуга тыюу салынат;

3) эгерде эсептегич ага белги салуу үчүн өтө кичинекей же абдан назик болсо, анда маркалоо эгер алар болсо таңгакка жана (же) коштоочу документтерге салынат;

4) эсептегичтин түрүн бекитүү белгиси Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн эсептегичтерге коюлат. Импорт боюнча алынып келген эсептегичтерге түрүн бекитүү белгисинин коюлушу милдеттүү эмес;

5) республикада өндүрүлгөн эсептегичтерде маалыматтарды жана белгилерди коюу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана расмий тилдеринде жүргүзүлөт.

Импорттолгон эсептегичтерде мамлекеттик жана расмий тилдерде тиешелүү маалымат болбогондо, бул маалымат импорттоочу фирманын эсебинен мамлекеттик жана расмий тилдерге которулушу керек;

6) маркалоо эсептегичке анын көрүнүшүн жана тактыгын чектебеген учурларда гана түшүрүлүүгө тийиш;

7) ченемдик документтерде каралган бардык маркалоолор жана жазуулар түшүнүктүү, сүрүлүп өчпөгөндөй, бир маанилүү жана көчүрүлбөгөндөй болушу керек.

Эсептегичтерге, алардын таңгактарына же коштоочу документтерде түшүрүлгөн маалымат анын түрүнө жана арналышына жараша болот.

Эсептегич төмөнкүдөй жазууларды камтууга тийиш:

1) товардык белгини же даярдоочунун аталышын;

2) анын тактыгынын мүнөздөмөлөрү жөнүндө маалыматты;

ошондой эле зарылчылык болгон учурда:

3) колдонуу шарттары жөнүндө маалыматты;

4) өлчөө мүмкүнчүлүгүн;

5) өлчөө диапазонун;

6) идентификациялык маркалоону;

7) Типти бекитүү сертификатынын номерин же типти бекитүүнүн белгисин.

Берилген эсептегичтердин жабдуу комплектине эксплуатациялоо документтери же паспорту кирет, алар бардык пайдалануучуларга түшүнүктүү болууга тийиш жана төмөнкү маалыматтарды камтышы керек:

1) ченөөнүн жумушчу шарттарын;

2) механикалык жана электрмагниттик шарттар боюнча эсептегичтерди колдонуу класстарын;

3) эсептегичтерди колдонуу жол берилген айлана-чөйрөдөгү климаттык шарттарды;

4) монтаждоо, тейлөө, оңдоо жана жол берилген юстировкалоо боюнча нускамаларды;

5) туура колдонуу боюнча нускамаларды;

6) эсептегичтерге тиешелүү стандарттарда каралган башка документтерди жана талаптарды.

27. Эл аралык, региондук жана улуттук стандарттарда ыктыярдуу негизде колдонуу ушул Техникалык регламенттин талаптарын сактоонун жетиштүү шарты болуп саналат.

3-глава

Шайкештикти баалоо

 

28. Метрологиялык мүнөздөмөлөрдү камсыз кылуу боюнча шайкештикти баалоо "Ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүргүзүлөт.

Эсептегичтердин коопсуздугун камсыз кылуу боюнча шайкештикти баалоо продукциянын шайкештигин декларациялоо формасында жүзөгө ашырылат.

29. Сериялык түрдө чыгарылган эсептегичтердин шайкештигин декларациялоо шайкештик жөнүндө декларацияны (шайкештигин декларациялоо) кабыл алуунун негизинде жүргүзүлөт.

30. Шайкештик декларациясын ата-мекендик жана чет өлкөлүк өндүрүүчүлөр (даярдоочулар) же алардын расмий өкүлдөрү (мындан ары дилер) кабыл алууга укуктуу.

Өндүрүүчү (даярдоочу) же дилер төмөнкүдөй схемалардын ичинен декларациялоо схемасын тандайт:

Д 1 схемасы - өз далилдеринин негизинде продукциянын шайкештиги жөнүндө декларацияны кабыл алууда колдонулат. Мында декларацияны кабыл алып жаткан табыштамачы продукциянын коопсуздуктун милдеттүү талаптарына шайкештигин ырастоо максатында далил базасын өз алдынча түзөт.

Д 2 схемасы - өндүрүүчү (даярдоочу) же дилер өз далилдеринин жана үчүнчү тараптын катышуусу менен алынган далилдердин негизинде эсептегичтердин шайкештиги жөнүндө декларацияны кабыл алган учурда колдонулат. Мында өзүнүн далилдерине кошумча түрдө техникалык документтердин комплектине үчүнчү тарап (аккредитацияланган көзкарандысыз сыноо лабораторияларында) жүргүзгөн декларацияланып жаткан продукцияны сыноонун протоколу киргизилет;

Д 3 схемасы - өндүрүүдө продукциянын сапат менеджмент системасы болгон негизде декларациялоо.

Табыштамачы схемада каралган тартипте түзүлгөн өзүнүн далил материалдарын келтирет жана аккредитацияланган сыноо лабораториясынын (борборунун) далил материалдарын келтирет, тиешелүү сертификатты берген сертификациялоо боюнча органдын сертификаттоо объектине инспекциялык контролу каралган сапат системасынын сертификатын берет. Шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алган табыштамачы продукцияны Техникалык регламентке шайкештик белгиси менен маркалайт.

Шайкештик жөнүндө декларациянын формасын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилейт.

31. Шайкештик жөнүндө декларация Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана расмий тилдеринде жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган белгиленген үлгүдөгү бланктарда толтурулат.

32. Шайкештик жөнүндө декларациянын колдонулушунун мөөнөтү 3 жылга чейин белгиленет.

33. Белгиленген эрежелер боюнча толтурулган шайкештик жөнүндө декларация Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган мамлекеттик көзөмөл боюнча атайын ыйгарым укуктуу органда катталат.

34. Шайкештик жөнүндө декларация жана курамдык далил материалдары декларациянын колдонулушунун мөөнөтү аяктаган учурдан тартып 3 жыл бою табыштамачыда сакталат.

4-глава

Мамлекеттик метрологиялык көзөмөл

 

35. Мамлекеттик жөнгө салуу чөйрөсүндө эсептегичтерди чыгарууну, анын абалын жана колдонулушун метрологиялык көзөмөлгө алуу метрологиялык көзөмөлгө алуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик аткаруу бийлик органы тарабынан жүзөгө ашырылат.

Мамлекеттик метрологиялык көзөмөлгө алуунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

36. Эсептегичтердин баалонун кандай гана болбосун формаларын жүзөгө ашырууда алардын даярдоочусу (импорттоочу) дайындуу эсептегичтерге техникалык документтерди бериши керек.

Техникалык документтерде эсептегичтердин түзүлүшү жана иштешинин сыпаттамасы каралышы керек жана алардын ушул техникалык регламенттин олуттуу талаптарына шайкештигине баа берүү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бериши керек.

Техникалык документтер төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

1) метрологиялык мүнөздөмөлөрдүн аныктамасын;

2) ушул үчүн эсептелген каражаттарды пайдалануу менен тийиштүү жөнгө салуу иштерин жүргүзгөн шарттарда эсептегичтердин метрологиялык мүнөздөмөлөрүнүн жаңылануусун;

3) эсептегичтердин жабдылмалуулугун.

Техникалык документтер эсептегичтердин түрлөрүнө баа берүү жана идентификациялоо үчүн зарыл болгон төмөнкүдөй маалыматтарды камтышы керек:

1) эсептегичтердин жалпы сыпаттамасын;

2) принципиалдуу схеманы жана жумушчу чиймелерди, тетиктердин, курамдык бөлүктөрдүн чиймелерин, электр схемаларын ж.б.;

3) эгерде талап кылынса, электр эсептегичтеринин сыпаттамаларын чиймелери, диаграммалары, логистикалык кыймылдын диаграммалары жана алардын мүнөздөмөсүн жана ишин түшүндүрүүчү программалык камсыздандыруу жөнүндө жалпы маалыматтарды;

4) толугу менен же жарым жартылай колдонулуучу стандарттардын жана (же) ченемдик укуктук актылардын тизмегин;

5) эсептегичтердин түрлөрүнүн айлана-чөйрөнүн белгиленген таасир этүүлөрүндө билдирмеленген талаптагыдай шарттарда иштөөсүндө ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайыктуулугун көрсөтүү үчүн сыноолордун тиешелүү натыйжаларын (зарыл болсо);

6) эсептегичтин түрүн бекитүү сертификаттарын же метрологиялык аттестация жөнүндө сертификаттарды.

Даярдоочу эсептегичте энтамгалар жана белгилер коюлуучу жерди аныкташы керек.

37. Даярдоочу, ыйгарым укуктуу өкүл, импорттоочу, эсептегичтерди эксплуатациялоочу юридикалык жана жеке жактар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эсептегичтердин ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайыктуулугу үчүн жоопкерчиликтүү болушат.

38. Ченөө бирдейлигин камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликтүү болот жана Кыргыз Республикасынын улуттук жана баштапкы эталондорун түзүү, сактоо жана колдонуу, баштапкы эталондорду бекитүү, түрүн бекитүү, текшерүү жана ченөө каражаттарын метрологиялык аттестациялоо боюнча эрежелерди жана жол-жоболорду белгилейт.

39. Мамлекеттик метрологиялык көзөмөл жүргүзүү тартибин жана ушул Техникалык регламенттин жоболорун бузууда күнөөлүү метрологиялык көзөмөлгө боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган, ошондой эле мамлекеттик инспекторлор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

5-глава

Корутунду жана өткөөл жоболор

 

40. Ушул Техникалык регламент күчүнө киргенге чейин эсептегичтердин ылайыктуулугуна баа берүүнүн натыйжалары боюнча белгиленген тартипте метрология жагындагы жумуштарды жүргүзүү боюнча орган тарабынан берилген документтер бул документтердин колдонулуу мөөнөтү аяктаганга чейин жарактуу болуп эсептелет.