Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы № 646 токтому менен бекитилген

"Фармацевттик уюмдарда жана саламаттык сактоо уюмдарында дары-дармек каражаттарын коопсуз сактоо жана фармацевттик уюмдардын санитардык режими жөнүндө"
ТЕХНИКАЛЫК РЕГЛАМЕНТ

1-глава

Жалпы жоболор

 

1. "Фармацевттик уюмдарда жана саламаттык сактоо уюмдарында дары-дармек каражаттарын коопсуз сактоо жана фармацевттик уюмдардын санитардык режими жөнүндө" Техникалык регламент (мындан ары - Техникалык регламент) "Дары-дармек каражаттары жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 6-апрелиндеги № 137 "Дары каражаттардын медициналык колдонуу үчүн коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламентти кабыл алуу тууралуу" токтомуна ылайык иштелип чыккан.

2. Техникалык регламент адамдын ден соолугун жана өмүрүн коргоо жана дары-дармек каражаттарынын коопсуздугун, керектөөчүлөрдү адаштырууга алып келүүчү аракеттердин алдын алуу, дарыканаларда санитардык режимди сактоодо жана дары-дармек каражаттардын сактоодо коопсуздукту камсыз кылуу максатында колдонулат.

3. Техникалык регламенттин жөнгө салуу объектилери фармацевттик уюмдарда жана саламаттык сактоо уюмдарында дары-дармек каражаттарын сактоодо ар кандай топтогу дары-дармек каражаттардын сактоо процесстерин жана коопсуздукту камсыз кылуу боюнча уюштуруу чаралары, ошондой эле фармацевттик уюмдарга коюлган санитардык талаптар. Техникалык регламенттин талаптары менчигинин түрүнө жана ведомстволук таандыгына карабастан бардык саламаттык сактоо уюмдары жана фармацевттик уюмдар (мындан ары - фармацевттик уюмдар) үчүн милдеттүү.

4. Техникалык регламентте төмөнкү терминдер жана түшүнүктөр колдонулат:

1) Асептика - технологиялык процесстин бардык этаптарында стерилдүү продукция алууда микробдук жана башка булганууга жол бербөөгө багышталган иш-чаралар шарттары жана комплекси.

2) Асептикалык блок - микробиологиялык жана башка булгануулардын кирип кетишин, түзүлүшүн, анда кармалып турушун азайтуу үчүн атайын конструкцияланган, жабдылган жана пайдаланылган дарыкана аймагы.

3) Мамлекеттик фармакопея - фармакопея статьялар жыйнагы.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик фармакопеясы түзүлгөнгө чейин Кыргыз Республикасынын аймагында төмөнкүлөр колдонулат: СССР мамлекеттик фармакопеясынын IX, X, XI чыгарылыштары, Эл аралык фармакопея, АКШ (USP) жана Германия (DAB) фармакопеялары, Европа фармакопеясы (ЕР), Британиялык фармакопея (BP), Кытай фармакопеясы (Ch. Ph), Индия фармакопеясы (I№d. Ph), Беларусь Республикасынын жана Казакстан Республикасынын фармакопеялары.

4) Тайпалык тара - керектөөчү таңгактагы дары-дармек каражат, медициналык багыттагы буюмдар, медициналык техниканын белгилүү санын бириктирген таңгак.

5) Жарактуулук мөөнөтү бүткөн дата - дары-дармек препаратынын жеке таңгагында (демейде этикеткада) көрсөтүлгөн дата, ошол датага чейин туура сакталган шартта препарат спецификацияларына шайкеш келет. Товардын ар бир партиясы үчүн бул дата даярдоо датасын жана сактоо мөөнөтүн кошуп аныкталат.

6) Дезинфекция - буюмдагы же буюм ичиндеги, же анын сыртындагы микроорганизмдердин патогендик түрлөрүн өлтүрүү процесси (термикалык жана химиялык методдор жана каражаттар).

7) Булгануу - даярдоо, сынактарды тандап алуу, таңгактоо же кайра таңгактоо, сактоо же ташуу процессинде алгачкы материалга же ортодогу, же аяккы продуктуга химиялык же микробдук, же бөтөн заттардын жагымсыз кошулушу.

8) Маркалоо - кийин текшерүү жана этикетканы кошуу менен бардык керектүү маалыматы бар этикетканы туура тандап алуу процесси.

9) Материал(дар) - алгачкы материалды (активдүү фармацевттик ингредиенттерди жана жардамчы заттарды) реагенттерди, эриткичтерди, орто аралык продуктуларды, таңгактоочу материалды жана этикеткаларды белгилөө үчүн колдонулган жалпы термин.

10) Сапат үчүн жооптуу адам - уюмдун ишин жүргүзүүдө сапатты камсыз кылуу үчүн жооптуу адам.

11) Кайчылаш контаминация - алгачкы материалды, орто аралык продуктуну же аяккы продуктуну өндүрүү процессинде башка материал же продукту менен булгоо.

12) Сактоо бөлмөлөрү - дары-дармек каражатын, медициналык багыттагы буюмдар, медициналык техниканы сактоого арналган атайын бөлүнүп берилген жана жабдылган өндүрүштүк бөлмөлөр.

13) Жеткирүүчү - фармацевттик продукцияны талап боюнча жеткирүүнү камсыз кылган адам. Агенттер, ортомчулар, дистрибьюторлор, өндүрүүчүлөр же сатуучулар жеткирүүчүлөр болушу мүмкүн. Эрежеде, жеткирүүчүлөргө компетенттүү органдар тарабынан ыйгарым укук берилиши керек.

14) Стерилдештирүүгө чейинки иштетүү - белоктуу, майлуу, механикалык булганычтарды, дары каражаттарынын калдыктарын кетирүү. Буюмдарды жана объектилерди жууп тазалоо жана жууп-дезинфекциялоочу иштетип чыгуу стерилизациянын натыйжалуулугун аныктайт, пациентте пирогендик реакциялар коркунучун төмөндөтөт.

15) Психотроптук заттар - 1971-жылдагы психотроптук заттар жөнүндө конвенцияга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн жана жаңыртылуучу тизмеге киргизилген, адамдын психикалык ишине, эмоциялык абалына жана жүрүм-турумуна таасир көрсөтүүчү заттар.

16) Санитардык кийим - кызматкерлерден бөлүнүп чыгуучу кошумча микробиологиялык жана башка булгануулардан медикаменттерди, материалдарды жана даяр продукцияны коргоого арналган медициналык халат, баш кийим жана байланыч.

17) Дары каражаттарынын жарактуулук мөөнөтү - дары каражаттарын колдонуу үчүн белгиленген убакыт, бул убакыт учурунда ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык бир мезгилдин ичинде сактоонун шарттарын бузулбаса алардын коопсуздугу, натыйжалуулугу жана талаптагыдай тиешелүү сапаты кепилденет.

18) Стерилдештирүү - объекттен өнүгүүнүн бардык стадияларында турган микроорганизмдердин ар кандай түрлөрүн, анын ичинде спораларды буюмдардан же буюм ичинен жок кылуу (термикалык жана химиялык методдор жана каражаттар).

19) Стикер (чаптама) - таңгактагы дары каражаты жөнүндө мамлекеттик жана орус тилдерде маалыматты камтыган таңгактагы кошумча этикетка.

20) Транспорттук тара - өз алдынча транспорттук бирдикти түзгөн тара.

21) Дары каражатынын таңгагы - зыян тартуудан жана жоготуудан коргоону камсыздоочу каражат же каражаттар комплекси.

Таңгак алгачкы (ички) жана экинчи (тышкы) таңгактан турат:

- алгачкы (ички) таңгак - бул дары формасын түздөн түз оролгон таңгак;

- экинчи (тышкы) таңгак - бул алгачкы таңгактагы дары препараты салынган таңгак.

22) Таңгактоочу материал - ташуу жана жүктөө үчүн тышкы таңгактан бөлөк, фармацевттик продукциянын таңгактоо үчүн колдонулган материал, анын ичинде басылма материал. Продукт менен түздөн түз тийишкенине жараша таңгактоочу материал алгачкы жана экинчи болушу мүмкүн.

23) Дары каражаттарды сактоо - түшкөн учурдан тартып керектөөчү алганга чейин сактоо шарттарын камсыз кылуу менен продукцияны жайгаштыруу (жыйыштыруу) процесси.

24) Караңгы жерде сактоо - дары каражатын, медициналык багыттагы буюмдарды күн жарыгынан корголгон жерде сактоо.

25) Кургак жерде сактоо - дары каражатын, медициналык багыттагы буюмдарды жана медициналык техниканы салыштырмалуу нымдуулугу 60% ашык эмес бөлмөлөрдө сактоо.

26) Салкын жерде сактоо - дары каражатын, медициналык багыттагы буюмдарды жана медициналык техниканы +8 град. Цельсиядан ден +15 град. Цельсияга чейинки температурада сактоо.

27) Бөлмөдөгү температурада сактоо - дары каражатын, медициналык багыттагы буюмдарды жана медициналык техниканы +15 град. Цельсиядан +25 град. Цельсияга чейинки температурада сактоо (анын ичинде температура көрсөтүлбөгөн учурда да).

28) Муздаткыч элемент - сууну толтуруп, оозу катуу жабылган пластик же төрт бурчтуу металл идиш, ал колдоноордун алдында тоңдурулат жана контейнерде +2 град. Цельсиядан +8 град. Цельсияга чейинки температураны кармап турууга арналат.

29) Термоконтейнер - көңдөйүнө муздаткыч элементтерди салып, оптималдуу температуралык режимди (+2 град. Цельсиядан +8 град. Цельсияга чейин) камсыз кылган, оозу катуу жабылган жана жылуулукту өткөрбөгөн касиети бар, жогорку температуранын таасиринен корголууну талап кылган дары каражатын, медициналык багыттагы буюмду ташуу үчүн кутуча (же баштыкча).

Башка терминдердин мазмуну ушул техникалык регламенттин өз алдынча пункттарында аныкталат.

 

2-глава

Дары каражаттарын сактоонун коопсуздугуна

карата жалпы талаптар

 

§1. Дары каражаттарын сактоо жайларынын түзүлүшүнө жана

эксплуатацияланышына карата коопсуздук талаптары

 

5. Техникалык регламент фармацевттик уюмдарда жана саламаттык сактоо уюмдарында ар кандай топтогу дары каражаттарынын сакталышын уюштурууга коюлган коопсуздук талаптарды белгилейт.

6. Дары каражаттарын сактоо жайларынын түзүлүшү, курамы аянтынын көлөмү жана жабдуулары ченемдик техникалык документтердин бардык талаптарына шайкеш келиш керек.

Сактоо жайларынын түзүлүшү, эксплуатацияланышы жана жабдуулары дары каражаттарынын сакталышын камсыз кылышы керек.

7. Сактоо жайлары белгиленген ченемдерге ылайык сактоо жана өрткө каршы каражаттар менен камсыз кылынат.

8. Сактоо жайларында белгиленген температура жана абанын нымдуулугу кармалып турушу керек, алар күнүгө бир жолудан кем эмес текшерилип турушу зарыл. Ушул параметрлерге байкоо жүргүзүү үчүн кампа жайлары термометр жана гигрометр менен камсыз кылынат, алар сактагычтын ички дубалдарына жылыткыч приборлордон алыс, полдон 1,5-1,7 м бийиктикте жана эшиктен 3 м аралыкта бекитилет. Бул приборлордун көрсөткүчтөрү ушул техникалык регламенттин 1-тиркемесине ылайык сөзсүз түрдө катталат.

9. Сактоо жайларындагы абанын тазалыгын ченемдик-техникалык документтерге ылайык кармоо үчүн механикалык иштеген тартуучу-сордурма желдеткич менен жабдуу, керек. Сактоо жайларын тарткыч-сордурма желдеткич менен жабдуу мүмкүн болбогон учурда форточка, фрамуга, экинчи тор эшик ж.б. менен жабдуу сунушталат.

10. Дарыкана кампалары жана дарыканалар борбордук жылытуу аспаптары менен жабдылат. Жайларды ачык оту бар газ аспаптары же ачык электр спиралы бар электр жылыткычтар менен жылытууга уруксат берилбейт.

11. Салыштырмалуу аба нымдуулугунан жана жол берилген температура нормаларынан чоң четтөөлөр орун алган климаттык зонада жайгашкан кампаларда жана дарыканалардагы сактоо жайлары кондиционерлер менен жабдылышы керек.

12. Сактоо жайлары жетиштүү санда стеллаждар, шкафтар, поддон жана товар койгучтар ж.б. менен камсыз кылынышы керек.

Стеллаждар төмөнкүдөй орнотулат: тышкы дубалдан 0,6-0,7 м, потолоктон 0,5 м жана полдон 0,25 м кем эмес аралыкта жайгаштырылат. Стеллаждар терезелерге карата өтмө жерлер жарык болгудай жайгаштырылат, ал эми стеллаждар ортосундагы аралык 0,75 м кем эмес болуп, товарга ээн жеткидей коюлат.

13. Дарыкана мекемелеринин бөлмөлөрү тазалыкта кармалат; полдор уруксат берилген ар кандай жуучу каражаттарды колдонуп, нымдуу ыкма менен тазаланат (күнүгө бир жолудан кем эмес).

 

§2. Дары каражаттарынын сакталышын уюштурууга коюлган жалпы

талаптар

 

14. Дары каражаттарын сактоо бөлмөлөрүнүн аянтты толук колдонулуп, фармацевттик уюмдарда иштеген кызматкерлер үчүн эң жакшы эмгек шарттарды, механизация каражаттарын колдонуу жана фармацевттик тартипти камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн түзгөндөй жайгаштырылышы зарыл.

15. Дары каражаттары стеллаждарда, шкафтарда, зарыл болсо поддон, товар койгучтарга, ал эми зарыл болсо атайын плитаны ж.б. коюп полго жайгаштыруу зарыл.

16. Сактоо бөлмөлөрүндө дары каражаттары төмөнкүчө өзүнчө жайгаштырылат:

1) токсикологиялык топторуна ылайык;

2) уулуу жана таасири күчтүү дары каражаттар колдонуудагы коюлган талаптарга ылайык сакталышы керек;

3) заманбап технологияларды колдонууда фармакологиялык топторго ылайык дары каражаттарды жайгаштыруунун башка тартибине уруксат берилет (алфавит, код ж.б. боюнча);

4) колдонуу ыкмасына жараша (ички, тышкы);

5) "ангро" дары заттары агрегаттык абалына ылайык (суюктуктар чубурмадан, газдуулардан бөлөк ж.б.);

6) дары каражаттарынын физикалык-химиялык касиеттерине жана тышкы чөйрөнүн ар кандай факторлорунун таасирине ылайык;

7) жарамдуулук мөөнөтү чектелген дары препараттар үчүн белгиленген сактоо мөөнөтүн эске алуу менен;

8) ар кандай дары формаларынын мүнөзүн эске алуу менен.

17. Аталышы окшош, жогорку дозасы өтө айырмаланган ичиле турган колдонуу дары каражаттарын жакын коюу, ошондой эле аларды алфавиттик тартипте жайгаштыруу КР Саламаттык сактоо министрлиги тармагындагы ыйгарым укуктуу орган менен кошумча макулдашкандан кийин (заманбап технологияларды колдонууда дары каражаттарды жана медициналык багыттагы буюмдарды жайгаштыруунун башка тартибин колдонууга уруксат берилет (алфавит, код ж.б. боюнча).

18. Сактоо процессинде дары каражаттарынын жана медициналык багыттагы буюмдардын тышкы өзгөрүшүнө, тарасынын абалына башынан аягына чейин визуалдык контролду айына бир жолудан кем эмес жүргүзүп туруу керек. Тара бузулганда анын дефектилерин ошол замат жок кылуу зарыл же болбосо анын ичиндегини башка тарага ооштуруу керек. Дары каражаттар тыштан зыянга учурап, өзгөрүлгөндө алардын сапатын ченемдик документтердин талаптарына ылайык контролдоо жүргүзүлөт жана аларды белгиленген тартипте колдонууга жарамдуулугу аныкталат.

19. Сактоо бөлмөлөрүндө, ошондой эле кампанын аймагында кемирүүчүлөр, курт-кумурска жана башка зыянкечтерге каршы күрөшүү боюнча иш-чараларды системалуу жүргүзүү керек.

 

§3. Ар кандай топтогу дары каражаттарына коюлган коопсуздук

талаптары

 

20. Дары каражаттары тышкы чөйрөнүн ар кандай факторлору аларга таасир берүүсүнүн физикалык жана физикалык-химиялык касиеттерине жараша төмөнкү топторго бөлүнөт:

1) жарыктан коргоону талап кылган;

2) нымдын таасиринен коргоону талап кылган;

3) кургоодон жана бууланып жок болуудан коргоону талап кылган;

4) бийик температуранын таасиринен коргоону талап кылган;

5) төмөнкү температурадан коргоону талап кылган;

6) айлана чөйрөдөгү газдардын таасиринен коргоону талап кылган;

7) жыттуулар, боеочулар;

8) дезинфекциялык каражаттар.

21. Жарыктан коргоону талап кылган дары каражаттарын сактоонун өзгөчөлүктөрү.

Жарыктан коргоону талап кылган дары каражаттарына төмөнкүлөр кирет: антибиотиктер, галендик препараттар (настойкалар, экстракттар, өсүмдүк сырьесунун концентраттары), өсүмдүк дары сырьесу, органопрепараттар, витаминдер жана витаминдик препараттар; кортикостероиддер, эфир майлары, тоң майлар, драждалган препараттар, йод жана бром суутек кычкылдыгынын туздары, галогендерди алмаштыруучу кошулмалар, нитро жана нитрозо кошулмалар, нитраттар, нитриттер, амино жана амидо кошулмалар, фенолдук кошулмалар, фенотиазинден чыгарылгандар (жарыктан корголгон жерде сакталуучу дары каражаттарынын тизмеси техникалык регламенттин 2-тиркемесинде келтирилет).

22. Жарыктын таасиринен коргоону талап кылган дары каражаттарын жарыктан коргоочу материалдан жасалган тарада (саргыч айнектен жасалган тарада, темир тарада, алюминий фольгадан же кара, кочкул сары же саргыч түстөгү полимердик материалдан жасалган таңгакта), караңгы бөлмөдө же ичи кара боек менен сырдалган жана эшиктери жылчыксыз жабылган шкафта же капкагы тыгыз жабылган жылчыксыз жасалган кутучаларда сактоо керек.

23. Жарыкка өтө сезгич дары каражаттарды сактоо үчүн (күмүш нитраты, прозерин ж.б.) айнек тара жарык өткөрбөгөн кара кагаз менен чапталат. Жарыктын таасирине муктаж дары каражаттар (кычкылданган темир препараттары) ачык түстөгү чакан айнек тарада жарык тийген жерде сакталат. Күн шооласы түздөн түз таасир этишине уруксат берилет.

24. Нымдан коргонууну талап кылган дары каражаттарды сактоо өзгөчөлүктөрү.

Нымдын таасиринен коргоону талап кылган дары каражаттарына төмөнкүлөр кирет: гигроскопиялык заттар жана препараттар (мисалы, калий ацетаты, кургак экстракттар, өсүмдүк дары сырьесу, гидролизденген заттар, азот, азоттонгон туздар, галоген суутек жана фосфор кычкылдары, алкалоид туздар, натрийлик темир органикалык кошулмалар, гликозиддер, антибиотиктер, ферменттер, кургак органопрепараттар), фармакопея статьясын "сууда өтө эриген" катары мүнөздөлгөн дары заттары, ошондой эле нымдуулугу ченемдик документтерде коюлган чектен ашпаган дары каражаттар жана абанын кычкылтегине кычкылданган дары каражаттар (Нымдын таасиринен коргоону талап кылган дары каражаттарынын тизмеси техникалык регламенттин 3-тиркемесинде келтирилет).

25. Суунун атмосфералык бууларынын таасиринен коргоону талап кылган дары каражаттарды салкын жерде, суунун бууларын киргизбеген материалдан (айнектен, темирден, алюминий фольгадан) жасалган тыгыз жабылчу тарада, калың пластмасса тарасында сактоо керек.

26. Гигроскопиялык касиеттери бар дары каражаттарды кургак бөлмөдө капкагы тыгыз жабылган, үстүнө парафин куюлган айнек таранын ичинде сактоо зарыл. Мындай дарылык заттар салынган тараны жапканда моюнун жана тыгынды кылдат аарчыш керек.

27. Фармацевттик уюмдарды жабдууга арналган жана полимердик пленкадагы таңгактанылган нымдын таасиринен коргоону талап кылган дары каражаттарды заводдун таңгагында сактоо керек же айнек, темир тарага салуу зарыл.

28. Какталган гипс жана порошок горчицага окшогон препараттардын сакталашын уюштуруу өзгөчө көңүл бурууну талап кылат, алар ным соргондо майда аморфтук порошоктон майда дандарга айланып, өз сапатын жоготот жана медициналык максатта колдонууга жараксыз болуп калат.

Бузулбаш үчүн:

1) какталган гипсти жакшы жабылган тарада сактоо зарыл (мисалы, ичине полиэтилен пленка салынган тыгыз кагылган жыгач кутучада же челекте сактоо максатка ылайык);

2) порошок горчицаны ичине аба кирбей турган жабык, ичи лакталган тунуке банкада сактоо керек;

3) горчичникти пергамент кагазга же полиэтилен пленкага оролгон пачкада сактайт, аларды тыгыз жабылган тарага салат (мисалы, ичине полимер пленка жабыштырылган картон коробкага).

29. Кургоодон жана бууланып жок болуудан коргоону талап кылган дары каражаттарды сактоо өзгөчөлүктөрү.

Бууланып жок болуудан коргоону талап кылган дары каражаттарга төмөнкүлөр кирет:

1) бууланып учма заттардын өзү (буулануу касиеттерине ээ болгон дары каражаттарынын тизмеси техникалык регламенттин 4-тиркемесинде келтирилет);

2) курамында учма эриткич бар дары препараттары (спирт настойкалары, суюк спирттик концентраттар, коюу экстракттар);

3) учма заттардын эритмелери жана аралашмалары (эфирдик майлар, амиак, фомальдегид, хлордуу суутектин 13% жогору жана карбол кычкылынын эритмелери, ар кандай концентрациядагы этил спирти ж.б.);

4) эфирдик майы бар өсүмдүк дары сырьесу;

5) кристаллданган суусу бар дары препараттары кристаллогидраттар;

6) учма продуктулары пайда болуп эриген дары заттары (йодоформ, суутек кычкылы, хлорамин Б, натрий гидрокарбонат);

7) ченемдик документтерде нымдуулуктун эң ылдыйкы чеги аныкталган дары заттары (магний сульфаты, натрий парааминосалицилат, натрий сульфат ж.б.).

30. Кургоодон жана учуп кетүүдөн коргоону талап кылган дары каражаттарды салкын жерде, заттардын учуп кетишинен сактаган материалдан (айнектен, темирден, алюминий фольгадан) жасалган тыгыз жабылчу тарада сактоо керек. Полимердик тараны, таңгакты жана тыгыз жабуу ченемдик документтерге ылайык колдонулат.

31. Кристаллогидраттар абанын салыштырмалуу нымдуулугуна жараша гигроскопиялык да, учма заттардын да касиеттерин көрсөтүшү мүмкүн. Ошондуктан аларды 50-65% аба нымдуулугунда салкын жерде тыгыз жабылчу айнек, темир же калың пластмасса тарасында сактоо керек (Кристалдоо суусун камтыган дары каражаттарынын тизмеси техникалык регламенттин 5-тиркемесинде келтирилет).

32. Бийик температуранын таасиринен коргоону талап кылган дары каражаттарды сактоо өзгөчөлүктөрү.

Бийик температуранын таасиринен коргоону талап кылган дары каражаттарга төмөнкүлөр кирет:

1) кургоодон жана бууланып жок болуудан коргоону талап кылган дары каражаттар тобу (Техникалык регламенттин 29-пункту);

2) оңой эритилчү заттар;

3) иммунобиологиялык препараттар;

4) антибиотиктер;

5) органопрепараттар;

6) гормондук препараттар;

7) витаминдер жана витаминдик препараттар;

8) гликозиддери бар препараттар;

9) медициналык майлар;

10) майлуу негиздеги бетмайлар жана башка заттар.

33. Бийик температуранын таасиринен коргоону талап кылган дары каражаттарды бөлмө (18-20 град. Цельсия), салкын (же муздак) - (12-15 град. Цельсия) температурада сактоо керек. Айрым учурларда сактоого кыйла төмөн температура зарыл болот (АТФ үчүн - 3-5 град. Цельсия, ал этикеткада же препаратты колдонуу инструкциясында көрсөтүлүшү зарыл.

34. Иммунобиологиялык препараттарды өндүрүштүк таңгагында, аталыштары боюнча өз-өзүнчө, ар бир аталышы үчүн этикеткада же препаратты колдонуу инструкциясында көрсөтүлгөн температурада сактоо керек.

35. Бир аталыштагы иммунобиологиялык препараттарды, алардын сактоо мөөнөтүн эске алып, сериялар боюнча сакташат.

36. Иммунобиологиялык препараттарды сактоо процессинде айына бир жолудан кем эмес карап көрүп контролдоо керек.

37. Антибиотиктерди, эгерде этикеткада башкасы көрсөтүлбөсө, өндүрүштүк таңгакта бөлмөдөгү температурада сактоо керек.

38. Органопрепараттарды, эгерде этикеткада же препаратты колдонуу инструкциясында башка көрсөтмөлөр жок болсо, жарыктан корголгон салкын жана кургак жерде 0 +- 15 град. Цельсия температурада сактайт.

39. Төмөн температурадан коргоону талап кылган дары каражаттарды сактоо өзгөчөлүктөрү.

Төмөн температурадан коргоону талап кылган дары каражаттарга тоңгондон кийин физикалык-химиялык абалы өзгөрүп, кийин жылытканда калыбына келбегендер кирет (40% формальдегид эритмеси, инсулин эритмеси ж.б.) (Төмөн температуранын таасиринен коргоону талап кылган дары каражаттарынын тизмеси бул техникалык регламенттин 6-тиркемесинде келтирилет).

40. 40% формальдегид эритмесин (формалинди) +9 град. Цельсия төмөн болбогон температурада сактоо керек. Тундурмасы пайда болсо, эритмени бөлмө температурасында кармайт, андан кийин эритмени этияттап тундуруп куюп, формальдегиддин фактылык болушуна ылайык колдонот.

41. Муз уксус кычкылын +9 град. Цельсия төмөн болбогон температурада сактоо керек. Тундурма пайда болгондо аны тундурмасы эригенче бөлмөдөгү температурада кармайт.

Эгерде тундурмасы эрибесе, кычкылдын суюгун төгүп, препараттагы уксус кычкылынын фактылык болушуна ылайык колдонот.

42. Медициналык майларды +4+12 град. Цельсия температуранын чегинде сактоо керек. Тунмасы пайда болгондо бөлмөдөгү темпаратурада кармап, декантирлейт жана ченемдик документтердин бардык талаптарына шайкештигин текшерет. Тунмасы пайда болгон майлар медициналык практикада колдонулбайт.

43. Инсулин препараттарынын тоңуп калышына жол берилбейт.

44. Айлана чөйрөдө болгон газдардын таасиринен коргоону талап кылган дары каражаттарды сактоо өзгөчөлүктөрү.

Айлана чөйрөдө болгон газдардын таасиринен коргоону талап кылган дары каражаттардын тобуна төмөнкүлөр кирет:

1) аба кычкылтеги менен реакция жүргөн заттар: чектүү эмес көмүртек аралык байланыштары менен алифатикалык катардагы ар кандай кошулмалар, чектүү эмес көмүртек аралык байланыштары менен капталдагы алифатикалык топтору менен циклдик, фенолдук жана полифенолдук, морфин жана ордун толтурбаган гидроксилдик топтору менен андан өндүрүлгөндөр;

2) күкүртү бар гетерогендик жана гетереоциклдик кошулмалар, ферменттер жана органопрепараттар;

3) абанын көмүр кычкыл газы менен реакция жүргөн заттар: щелочь темирдин жана начар органикалык кычкылдарды туздары (мисалы, барбитал-натрий, гексенал ж.б.), көп атомдук аминдерди камтыган препараттар (мисалы, эуфиллин), магний кычкылы, жегич натрий, жегич калий ж.б.

45. Газдын таасиринен коргоону талап кылган дары каражаттарды газ чыкпаган материалдан жасалган, оозу бек жабылган, толук толтурулган тарада сактоо керек.

46. Аба кычкылтеги менен оңой кычкылданган дары каражаттарды оозу катуу жабылган айнек тарада, кургак бөлмөдө сактоо керек.

47. Барбитурдук кычкылдын натрий туздарын сактоо шартына өзгөчө көңүл буруш керек, аларды суунун атмосфералык буусу жана көмүр кычкыл газы жетпегидей материалдан жасалган оозу катуу жабылган тарада сактоо керек.

48. Жыттуу жана боек дары каражаттарды жана парафармацевттик продукцияны сактоо өзгөчөлүктөрү.

Жыттуулардын тобуна учма да, учма эмес да, бирок жыты күчтүү дары каражаттар кирет (Жыттуу боек дары каражаттарынын тизмеси техникалык регламенттин 8-тиркемесинде келтирилет).

Боек дары каражаттар тобуна демейки санитардык-гигиеналык иштетүү менен жууганда кетпеген тарада, оозу тыгыз жабылган каражаттарда, жабдыкта жана башка предметтерде боелгон изди калтырган заттар, алардын эритмеси, аралашмасы, препараттар ж.б. кирет (Боек дары каражаттарынын тизмеси техникалык регламенттин 9-тиркемесинде келтирилет).

49. Жыттуу дары каражаттарды оозу катуу жабылган, жыт кирбеген тарада, аталыштары боюнча өз-өзүнчө сактоо керек. Дары каражаттарды жана парафармацевттик продукцияны өз-өзүнчө сакталат.

50. Боек дары каражаттарды атайын шкафта, оозу катуу жабылган тарада, аталыштары боюнча өз-өзүнчө сактайт. Боек дары каражаттары менен иштөө үчүн ар бир аталышка атайын тараза, жанчыгыч, шпатель жана башка инвентарды бөлүп берүү керек.

51. Даяр дары каражаттарды сактоо өзгөчөлүктөрү.

Даяр дары каражаттарды сактоо ченемдик документтердин талаптарына, Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулган фармакопеялардын талаптарына жана дары каражаттарды, алардын курамына кирген ингредиенттердин касиеттерин эске алып сактоого коюлган техникалык регламенттин талаптарына жооп бериши керек.

Бардык даяр дары каражаттар оригиналдык таңгакта этикеткасы (маркировкасы) тышында коюлуп, оролот жана салынат. Стеллаждарда, текчелерде, шкафтарда стеллаждык карта чапталат, анда дары-дармектин аталышы, сериясы, жарамдуулук мөөнөтү, саны көрсөтүлөт. Карта калың кагазга басылып, ар бир түшкөн серияга анын өз убагында сатылышын контролдоо үчүн өз алдынча жазылат. Мындан тышкары, бөлүмдө жарамдуулук мөөнөтү көрсөтүлгөн картотека болушу керек.

52. Таблеткаларды жана дражелерди башка дары каражаттардан өз алдынча, тышкы таасирлерден сактаган жана айрым бейтаптар менен дарылоо мекемелерге берүүгө арналган заводдук таңгакта сакталат. Таблеткалар жана дражелер кургак, жарыктан корголгон жерде сакталат.

53. Инъекциялар үчүн дары формалар салкын, жарыктан корголгон жерде өз алдынча шкафта же өз алдынча бөлүнгөн бөлмөдө, эгерде таңгакта башка көрсөтмөсү жок болсо, таранын өзгөчөлүктөрүн эске алып (морттугу) сакталат.

54. Суюк дары формалары (сироптор, настойкалар) оозу катуу жабылган, толук толтурулган тарада, салкын, жарыктан корголгон жерде сакталат.

55. Плазма алмаштыруучу жана дезинтоксикациялык эритмелер 0 град. Цельсиядан 40 град. Цельсияга чейинки температурада жарыктан корголгон жерде өз алдынча сакталат. Айрым учурларда, эгерде ал препараттын сапатына таасир бербесе, эритменин тоңуп калышына жол берилет.

56. Экстракттар бурама капкактуу жана бекем тыгыздуу айнек тарада жарыктан корголгон жерде сакталат. Суюк жана коюу экстракттарды 12-15 град. Цельсия температурада сакталат.

57. Сыйпама майлар, линименттер салкын, жарыктан корголгон жерде бекем жабылган тарада сакталат. Зарыл болсо, сактоо шарттары ичиндеги ингредиенттердин касиеттерине жараша комбинацияланат (учма жана термолабилдүү заттары бар препараттар 10 град. Цельсиядан ашпаган температурада сакталат).

Суппозиторийлер кургак, салкын, жарыктан корголгон жерде сакталат.

58. Аэрозолдук таңгактагы дары каражаттарынын көбү +3төн +20 град. Цельсияга чейинки температурада, кургак, жарыктан корголгон жерде, оттон жана жылытуучу аспаптардан алыс жакта сакталат. Аэрозолдук таңгактарды соккудан жана механикалык жабыркоодон сактоо керек.

 

§4. Өсүмдүк дары сырьену сактоо коопсуздугуна талаптар

 

59. Дары өсүмдүк сырьеё кургак, жакшы вентиляцияланган бөлмөдө, жакшы жабылган тарада, дарыканада - айнек, темир тарада, капкагы бар кутучуда, кампаларда - оромолордо же жабык кутучада стеллаждарга коюлуп сакталат. Кесилген сырьеё кездеме капта, порошоктор - эки кабат каптарда (ичкиси - көп кабат кагаз, тышкысы - кездеме), картон таңгакта сакталат.

Дары өсүмдүк сырьенун физикалык-химиялык касиеттерине жараша полимердик материалдан таңгактоого уруксат берилет.

60. Эфирдик майы бар дары өсүмдүк сырье жакшы жабылган тарада өз алдынча сакталат.

61. Айрым гигроскопиялык чөптөр, жалбырактар жана жемиштер айнек же темир тарада жакшы жабылып сакталат (мисалы, наперстянка жалбырактары, бүчүр чай ж.б.).

62. Ширелүү жемиштерди кургатып сактаганда аларды зыянкечтерден алдын алуу үчүн жемиштер салынган ящикте хлороформдуу флаконду салып, анын капкагына хлороформ буулары кетүүчү түтүкчө коюу сунушталат. Хлороформ учуп жок болгон сайын толукталып турат.

63. Даяр дары өсүмдүктөр жыйымдары дарыканада жана дарыкана кампаларында жогоруда аталган жалпы эрежелерди аткаруу менен сакталат.

64. Дары өсүмдүк сырье ченемдик документтердин талаптарына ылайык мезгил-мезгили менен контролдонуп турат. Чыныгы түсүн, жытын жана таасир берчү заттардын талап кылынган санын жоготкон, ошондой эле көгөргөн, келемиш-чычкан зыян келтирген чөп, тамыр, чоң тамырлар, дандар, жемиштер зыяндын даражасына жараша же жокко чыгарылат, же кайра иштетилип контролдон өткөндөн кийин колдонулат.

65. Сактоодо жүрөк гликозиддери бар дары өсүмдүк сырьесуна өзгөчө көңүл буруу керек. Алар үчүн ченемдик документтерде сактоонун кыйла узак мөөнөтүн жана биологиялык активдүүлүгү сакталышын кайра контролдоо белгиленет.

66. Баңги каражаттары, психотроптук, уулуу жана таасири күчтүү заттар жана прекурсорлор бар дары өсүмдүк сырье өз алдынча бөлмөдө же өз алдынча шкафта кулпуланып сакталат (Баңги, психотроптук, уулуу заттарды жана прекурсорлорду, жүрөк гликозиддерди, эфирдик майларды камтыган дары өсүмдүк сырьенун тизмеси техникалык регламенттин 13-тиркемесинде келтирилген).

 

§5. Дезинфекциялоочу дары каражаттарды сактоо

 

67. Дезинфекциялык каражаттар (хлорамин Б ж.б.) оозу катуу жабылган тарада, жарыктан корголгон салкын жерде, өз алдынча бөлүнгөн бөлмөдө, пластмасса, резина жана темир буюмдарды сактоо бөлмөлөрүнөн, сууну тазалап алуу бөлмөлөрдөн алыс сакталат.

 

§6. Медициналык сүлүктү сактоо

 

68. Медициналык сүлүктөрдү сактоо бөлмөсү жарык, дарынын жыты жок болуш керек. Температура кескин өзгөрүлбөш керек, анткени андан сүлүктөр өлүп калышы мүмкүн.

69. Дарыканада сүлүк кең ооздуу айнек идиштe, 3 л сууда 50-100 сүлүк кармалат. Алар оозунан чыгып кетпеш үчүн кездеме же марли менен эки каптап жаап, шпагат же резинка менен катуу байланат.

70. Сүлүктү кармаган суу таза, хлор, кычкыл кошулмалар, оор темирлердин тузу, механикалык киргилденүүсү жок, бөлмө температурасында болушу керек. Идиштеги сууну күн сайын алмаштырылып, аны колдонууга эки күн калганда атайын даярдалат. Суу алмаштырганда идиштин капталдарынын ичин жууп чыгышат, андан кийин идиштин оозун марля менен жабып, ошол аркылуу сууну төгүшөт. Банканын 1/3 таза суу куюулат. Сүлүк мүмкүн болушунча таза кармоону талап кылат, алардын жытуу же уулуу заттар менен чогуу болуп калышына жол берилбейт. Сүлүктөр ооруп калса (араң жандык) суу күнүнө эки жолу алмаштырылат.

 

§7. Дары каражаттардын тарасына коюлган талаптар

 

71. Дары каражаттарды ченемдик документтерде тарага, таңгакка, бекитүүчү каражаттарга жана аларды колдонуу тартибине, дары каражаттарына карата каралган алгачкы, экинчи, тобу менен ташуучу транспорттук тарада сактоо жана ташуу керек.

72. Өндүрүштүк продукцияны кайра фасовкалаганда полимердик пленка же кагаздан жасалган алгачкы таңгакка оролгон медикаменттерди алдын ала өзүнчө топко чогултуп, атмосфера менен ным, буу же газ алмашуудан корголгон экинчи таңгакка оролот (полимердик пленкадан же комбинациялуу материалдардан жасалган пакет, ичи полиэтилен менен капталган картон коробка ж.б.) Учма, жыттуу, уулуу дары каражаттар бир транспорттук тарага (кутуча, коробка, барабан ж.б.) бир аталыштан көп салынбайт.

73. Алгачкы таранын жана таңгактын бардык түрү тиешелүү бекитүү каражаттар комплектен колдонуп (буралып жабылган такалмасы бар капкак, чоюлма капкак, темир капкак) же капкаксыз жылчыксыз жабылат: термо ширетүү (полимердик жана комбинациялуу материалдарды), желимдөө (целлофан, кагаз, картон) ж.б.

74. Транспорттук тара таңгакталган дары каражаттарды атмосферадагы жаан-чачындан жана чаңдан, күн тийгенден, механикалык зыяндоодон коргош керек.

Медициналык сүлүктөр үчүн тара аба жетиштүүлүгүн камсыз кылышы керек.

75. Тарага, таңгакка же оозун жабууга дары каражаттар үчүн ченемдик документтер жок болсо же карама каршы көрсөтмөлөр болуп калса тараны, таңгакты же капкакты тандаганда ушул техникалык регламенттин талаптарын жетекчиликке алуу керек.

 

3-глава

Фармацевттик уюмдарда жана саламаттык сактоо

уюмдарында күчтүү жана уулуу заттарды сактоого

карата коопсуздук талаптары

 

76. Өзгөчө уулуу заттар (мышьяктуу ангидрид, кристалдуу арсенат натрийи, стрихнин нитраты, сымап дихлориди (сулема), сымап оксицианиди, сымап цианиди) сейфтерде гана сакталышы керек.

77. "А" тизмегине караган уулуу заттар Кыргыз Республикасынын ченемдик укук актыларына ылайык, техникалык регламенттин 76-пункттунда көрсөтүлгөндөн тышкары, дарынын түрүнө карабастан, ушул максатка бөлүнгөн атайы кулпулануучу шкафтарда өзүнчө сакталышы керек.

78. Уулуу заттар бар жана жумуш убагында фармацевт-аналитиктин же фармацевт-технологдун столунда турган реактивдер жумуш бүткөндөн кийин кулпуланган шкафта сакталышы керек.

79. Күчтүү таасир этүүчү жана уулуу заттарды сактоочу сейфтер, шкафтар (кутучалар) жабык абалда турушу керек. Жумуш убагында ассистент бөлмөсүндө тарган "А" шкафынын ачкычы фармацевт-технологдо болуш керек. Жумуш күнү бүткөндөн кийин аларга мөөр басылат жана пломбаланат. Сейфтердин, шкафтардын (кутучалардын) ачкычтары, мөөрү жана пломбасы фармацевттик уюмдун материалдык жоопкерчиликтүү адамында гана сакталышы керек.

80. "А" тизмегиндеги дары каражаттар сакталган сейфтин жана шкафтын эшигинин ички бетинде "A" Ve№e№a деген жазуу болуш керек (Техникалык регламентке 10-тиркеме).

81. "Б" тизмегиндеги дары каражаттар сакталган шкафтын ички бетинде Кыргыз Республикасынын ченемдик укук актыларына ылайык "Б" Heroica жазуусу болуш керек (Техникалык регламентке 10-тиркеме) жана уулуу (Техникалык регламентке 12-тиркеме), күчтүү таасир этүүчү (регламентке 11-тиркеме) заттардын бир жолку жогорку жана суткалык дозалары көрсөтүлгөн тизмеги болуш керек.

82. Уулуу заттар сакталган штангластардагы жазуулар кара фондо ак өңдүү, күчтүү таасир этүүчү заттар бар штангластарда болсо ак фондо кызыл өңдүү болуш керек; эки учурда тең штангластарда бир жолку жогорку жана суткалык дозалары көрсөтүлүшү керек.

83. Өзгөчө уулу заттарды ассистенттик бөлмөлөргө күндөлүк иштер үчүн материалдык бөлмөдөн берүүнү, дарыкана башчысы же буга ыйгарым укуктуу адам тарабынан гана жүргүзүлөт.

84. Фармацевттик уюмдарда уулуу дары каражаттардын запасы, менчигинин түрүнө жана ведомстволук таандыгына карабай, үч айлык керектөөдөн ашпаш керек. Камсыздоо базасынан алыстагы дарыкана үчүн бул каражаттардын керектөө запасы алты айлык өлчөмдө бекитилет.

85. Ассистент бөлмөсүндө уулуу жана күчтүү таасир этүүчү заттардын запасы беш күндүк керектөөдөн ашпаш керек.

86. Кыргыз Республикасында колдонууга уруксат берилген күчтүү таасир этүүчү заттарды фармацевттик уюмдарда кулпуланган шкафтарда (кутучаларда ж.б.) сакталат, алардын ачкычы жоопкерчиликтүү ыйгарым укуктуу адамда сакталат.

Алыскы айыл жергесинде жайгашкан, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин жана ведомстводон тышкары күзөт бөлүмдөрү жок жерлерде, фармацевттик уюмдарда күчтүү таасир этүүчү заттар сакталган материалдык бөлмөлөрдүн терезелерин ич жагынан металл решеткалар менен бекитүүгө жол берилет, эшикти болсо темир менен каптоо зарыл. Жумуш бүткөндөн кийин дарыкана кулпуланат, материалдык жоопкерчиликтүү адам тарабынан мөөр басылат.

87. Колдонууга жарабай калган уулуу жана күчтүү таасир этүүчү заттарды жок кылуу Техникалык регламенттин 15-тиркемесинин 2-главасында көрсөтүлгөн талаптарга ылайык жүргүзүлөт.

 

4-глава

Фармацевттик уюмдарда жана саламаттык сактоо

уюмдарын өрт кооптуулугуна жана жарылгыч

кооптуулугуна ээ болгон дары каражаттарын сактоо

жана колдонуу коопсуздук талаптары

 

§1. Жалпы жоболор

 

88. Бул талаптар бардык дарыкана мекемелерине жана саламаттык сактоо уюмдарына менчигинин түрүнө жана ведомстволук таандыгына карабастан таралат.

89. Фармацевттик уюмдардын бардык кызматкерлери ушул Техникалык регламентте баяндалган талаптарды билүүгө жана аткарууга тийиш. Кызматкерлер бул техникалык регламенттин талаптарын аткарышына жоопкерчилик мекеме жетекчилерине жүктөлөт.

90. Жумушка жаңы келген ар бир адам өрт коркунучу күчтүү, жарылгыч заттарды, кысылган газды сактоо, коопсуздук техникасы жана өрткө коопсуздугу, кырсыкка учураганда жабыркаганга алгачкы жардам көрсөтүү маселелери боюнча жумушчу орунунда киришүү жана алгачкы нускама берүүдөн өтүүгө тийиш.

91. Өрт коркунучуна жана жарылгыч касиеттерге ээ болгон дары каражаттарды сактоо тартиби, коопсуздук техникасы жана өрткө каршы коопсуздук маселелери боюнча кызматкерлердин билимин жылына кеминде бир жолу текшерип туруу зарыл.

Ушул максатта квалификациялык комиссия түзүлөт. Текшерүүнүн жыйынтыктары протокол менен таризделет.

92. Фармацевттик уюмдарда тиешелүү жерде өрт өчүрүүнүн алгачкы каражаттары болуп, сакталып турушу керек.

Өрт жагынан кооптуу жана жарылгыч заттар сакталган жерлерде, ошондой эле жогоруда аталган заттарды иш процессинде колдонгон жумуш орундарында ушул Техникалык регламенттин жоболору сакталууга тийиш.

93. Фармацевттик уюмдарда алардын жетекчилери тарабынан ошол мекеме үчүн түзүлгөн жана таанышууга жеткиликтүү жерлерде жайгаштырылган Өрткө каршы коопсуздук эрежелери жана өрт же табигый кырсык пайда болгондо кабат-кабаттардын эвакуациялоо пландары иштелип чыгып бекитилиши керек.

 

§2. Өрт жагынан кооптуу жана жарылгыч каражаттарды сактоо

бөлмөлөрүнө коюлган талаптар

 

94. Физикалык-химиялык касиеттерине жараша өрт коркунучу күчтүү заттар жеңил тутануучу жана оңой күйүүчү болуп бөлүнөт, жарылгычтар жарылгычтарга жана жарылгыч аралашмаларды түзүүгө жөндөмдүү жарылуусу коркунучтууларга жана кысылган газдарга бөлүнүшөт (Өрт коркунучу күчтүү жана жарылгыч дары каражаттарынын тизмеси Техникалык регламенттин 14-тиркемесинде келтирилген).

Өрт жагынан кооптуу, жарылчу аралашма түзүүгө жөндөмдүү, ошондой эле аба, суу, күйүүчү заттар менен же күн тийгенден күйүп кетүүчү заттар ошондой мүмкүндүктү жана бийик температура менен механикалык таасирди толук четтеткен шартта сакталат (Аралаштырууда, сүртүүдө жана жогорку температурада таасир этүүдө өрт жалынын же жарылууну пайда кылган бирикмени түзө алган дары каражаттарынын тизмеси Техникалык регламенттин 15-тиркемесинде келтирилген).

95. Өрт жагынан кооптуу жана жарылчу заттарды сактоонун бөлмөлөрү ченем документтеринин талаптарына шайкеш келиши керек. Алар өз алдынча, кургак, күн тийгенден, атмосфералык жаан-чачын жана жер алдындагы суудан корголууга тийиш. Бул бөлмөлөр жана аларга кошулган коридорлор жана чарбалык жардамчы бөлмөлөр механикалык тарткыч-сорулчу желдеткич менен жабдылат.

96. Өрт жагынан кооптуу (жеңил тутануучу) заттарды сактоо бөлмөлөрү күйбөгөн же оңой менен күйбөгөн материалдан жасалышы керек жана башка кампа имараттарынан 20 м, турак жайлардан 50 м аралыкта жайгаштырылат.

97. Өрт жагынан кооптуу жана жарылчу дары каражаттар бир түрдүүлүгү принциби боюнча алардын физикалык-химиялык жана өрткө каршы касиеттерине жана таңгактын мүнөзүнө жараша сакталат. Ушул максатта өрткө алдырбаган кампалар күйбөгөн дубалдар (тосмолор) менен бири биринен бөлүнгөн өзүнчө бөлмөлөргө (отсектерге) бөлүнөт.

98. Жеңил тутануучу заттар үчүн өз алдынча сактагыч жок болсо алар өрткө алдырбаган жалпы курулмаларда, ошондой эле секцияга бөлүнгөн имараттарда сактоого бөлүнгөн заттарды милдеттүү түрдө өрткө алдырбаган дубалдар менен башка коңшу бөлмөлөрдөн изоляциялап жана өрткө каршы коопсуздук талаптарына жооп бергендей сакталат. Бул бөлмөлөрдө желдеткичтер болууга тийиш.

99. Күнүмдүк сарптоого өрт жагынан кооптуу заттардын зарыл өлчөмүн кампа же дарыкананын фасовка бөлмөсүндө кармоого уруксат берилет, бирок өрткө каршы коопсуздук чаралары так аткарылышы керек. Жумуш бүткөндө смена алмашканда өрт жагынан кооптуу заттардын калганы негизги сактоо жерине кайтарылат.

100. Бөлмөлөрдүн полдору жана түшүрүү аянтчалары аң-чөнөктөрү жок катуу, тегиз төшөлүүгө тийиш. Полдорду тактай жана темир менен тегиздөөгө уруксат берилбейт. Полдор элдин, жүктүн жана транспорттук каражаттардын коопсуз жана ыңгайлуу кыймылын камсыз кылып, сакталган материалдын салмагына туруштук берип, кампанын бөлмөсүн жеңил жана оңой жыйноону камсыз кылат.

101. Өрт жагынан кооптуу жана жарылчу дары каражаттарды сактаган бөлмөлөр күйбөгөн жана туруктуу, тиешелүү жүккө эсептелген стеллаждар жана поддондор менен жабдылат. Стеллаждарды полдон жана дубалдан 0,025 м аралыкта орнотулат, стеллаждардын кеңдиги 1 м ашпайт жана чекелери 0,025 м чыгып турат. Стеллаждар ортосунда өткөөл жер 1,35 м кем болбошу керек.

102. Электропровод, жарык берчү арматура жана электр жабдуулары жарылбай тургандай жасалып (электрпровод түтүктө катылган, электр лампа жабык арматурада), өчүргүчтөр жана кнопкалуу автоматтар коридорго чыгарылат.

103. Жеңил тутанган жана күйгөн заттарды сактоого арналган бөлмөлөр курулманын биринчи кабатында жайгашат, төбөсү темир бетон менен жабылат, дубалдары күйбөгөн материалдан, пол цементтелген, эшиктен бери жантайган, имараттын тышка чыгуусу же башка бөлмөлөрдөн бөлүнгөн курулманын ичине алып баруучу кирүүчү эшиги болууга тийиш.

104. Фармацевттик уюмдарда жеңил тутанган жана күйгөн суюктуктарды күйбөгөн шкафтарда сактоого жол берилет. Шкаф жылуулуктан алыс жайгаштырылат, ага ээн эркин жетүү камсыздалууга тийиш.

105. Башка багыттагы имаратка улай курулган фармацевттик уюмдарда өрт жагынан кооптуу фасовкаланбай сакталган заттар (жеңил тутанчу суюктуктар) 100 кг ашпоого тийиш.

106. 100 кг ашуун жеңил тутанчу суюктуктар өзүнчө турган имаратта айнек же темир тарада, башка топтогу өрт жагынан кооптуу заттарды сактаган бөлмөлөрдөн өзүнчө сакталат.

107. Өзгөчө көңүл бурулуп, дайыма катуу контроль алдында өрт жагынан кооптуу жана жарылчу касиеттери бар дары каражаттар менен медициналык буюмдарды кабыл алуу, берүү жана фасовкалоо бөлмөсү болушу керек.

108. Товар түшкөндө аны негизги сактоо жерлерине тез арада бөлүштүрүү керек. Кырсыктан алыс болуу үчүн кабыл алуу жана берүү бөлмөлөрүндө мындай медициналык товарларды кыска мөөнөттө сактоого да катуу тыюу салынат. Аларды кабыл алганда өзгөчө көңүлдү жекече сактоо тарасынын бекем жабылышына буруу керек.

Бир бөлмөдө бир нече дары заттарды бир убакта фасовкалоого катуу тыюу салынат. Дары каражаттардын ар бир аталышын фасовкалап бүткөндөн кийин бөлмө жакшылап желдетилет.

109. Өрт жагынан кооптуу жана жарылчу заттарды негизги сактоо жайларынын тышында, ошондой эле сактоо жана аталган заттар менен иштөө бөлмөлөрдүн ар бир эшигинде жана ошол бөлмөлөрдүн ичинде "Өрт жагынан кооптуу", "Жарылчу заттар", "Тамеки чегүүгө тыюу салынат", "Өрт башталса төмөнкү телефонго чалгыла..." деген тиешелүү жазуулар болушу керек.

110. Өрт жагынан кооптуу жана жарылчу заттарды сактоо жайларында фармацевттик уюмдардын кире бериш жеринде жана бөлмөнүн ичинде "Өрткө каршы коопсуздукту камсыз кылууга жооптуу _________________ (аты-жөнү)" жазуусу бар табличкалар илинет. Жооптуу адам өрт жагынан кооптуу жана жарылчу заттарды жыйноо максатында жана жумуш күнү аяктаганда башка чараларды жүргүзүү үчүн бөлмөнүн күн сайын карап чыгышы керек.

 

§3. Өрт жагынан кооптуу жана жарылчу заттарды сактоого коюлган

өзгөчө талаптар

 

111. Фармацевттик уюмдарда сакталган өрт жагынан кооптуу заттар тобуна негизинен суюктук жана оңой күйүүчү жеңил тутанчу заттар кирет. Сактоо бөлмөлөрүндө жеңил тутанчу жана оңой күйүүчү суюктуктар башка материалдардан бөлөк сакталат.

112. Жеңил тутанчу жана оңой күйүүчү суюктук заттардын негизги коркунучтуу касиеттерине куюлмалыгы, оңой бууланышы жана ар кандай тышкы булактан: ачык оттон, учкундан, электр учкундан ж.б. жеңил тутанышы эсептелет. Ошондуктан өрт жагынан кооптуу заттар менен иштегенде жана аларды сактаганда өтө этият болуп, оттон алыс болуш керек. Зарыл болсо бул заттарды ысытуу суу мончолорунда же спиралы жабык электр плиткада жүргүзүлөт.

113. Жеңил тутанчу суюктуктардын көбүнүн буулары организмге зыяндуу таасир берет, ошондуктан буу менен узак дем алуу эстен танууга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан мындай заттар менен идиштер жылчыксыз жабылышы керек. Жеңил тутанчу жана оңой күйүүчү заттарды ачык тарада сактоого тыюу салынат.

114. Жеңил тутанчу суюктуктар (бул техникалык регламенттин 14-тиркемесинде көрсөтүлгөн коллодий, этил спирти, скипидар, эфир жана тиркемеде көрсөтүлгөн башкалар) идиштен чыкпагыдай кылып тыгыз жабылган бекем, айнек же темир тарада сакталат.

115. Бөтөлкө, баллон жана жеңил тутанчу, оңой күйүүчү суюктуктары бар башка чоң идиштер бийиктиги боюнча бир катарда стеллаждардын текчелеринде сакталат, аларды бийиктиги боюнча бир нече катар кылып ар кандай ортолорго салчу материалдарды колдонуп сактоого тыюу салынат. Бул заттарды жылыткыч аспаптардын жанында жыйноого тыюу салынат. Стеллаж же штабелдин жылыткыч элементтен алыстыгы 1 метрден кем болбойт.

116. Жеңил тутанчу жана оңой күйүүчү бөтөлкөдөгү суюктуктар урунуудан сактаган тарада же баллондорду түшүргүчтүктөрдө бир катарда сакталат.

117. Фармацевттик уюмдардын жумуш орундарында бир сменада керектөөдөн ашыкча заттар сакталбашы керек. Мында идиштер жылчыксыз жабылууга тийиш.

118. Жеңил тутанчу жана оңой күйүүчү суюктук заттар толтурулган тарада сакталбашы керек. Толтуруу даражасы көлөмү 90% ашпайт. Көп сандагы спирттер металл идиштерде 95% көлөмү толтурулуп сакталат.

119. Жеңил тутанчу заттарды минерал кычкылдыктар (өзгөчө күкүрт жана азот кычкылдыктар), кысылган жана суюкталган газдар, жеңил күйүүчү заттар (тануучу материал, өсүмдүк майлар, күкүрт), ошондой эле органикалык заттар менен бириксе жарылчу аралашма берген органикалык эмес туздар менен (хлорат калий, перманганат калий, хромат калий ж.б.) бирге сактоого тыюу салынат.

120. Медициналык эфир жана наркоз үчүн эфир фабрикалык таңгакта, караңгы салкын жерде (оттон жана жылыткыч аспаптардан алыс) сакталат.

121. Кальций гипохлорит - күйүүчү эмес, бирок суюк май сымал органикалык продуктулар менен алардын тутанышына себеп болушу мүмкүн, ал эми аммиак жана аммоний туздары менен - жарылууга алып келет, ошондуктан айтылган касиеттерин эске алып аларды бөлөк сактайт.

122. Жеңил тутанчу суюктуктар менен иштегенде (фасовка, ташуу, жүктөө ж.б.) өтө этият болуш керек, ошондой эле таранын абалын, анын жылчыксыз жабылышын жана оңдугун дайыма байкап туруу керек. Таранын бузугун байкаганда аны четтетүүгө ошол замат чара көрүшөт же андагы заттарды башка дурус тарага куюштурат.

123. Челектердин капкактарын жумшак металлдан жасалган, урганда учкун чыгарбаган аспап менен же жыгач балка менен бурап чыгарат же жабышат. Челектерди томолоткондо жана сактагычка жүктөгөндө этият болуш керек, челек урунбай, учкун чыгарбаш керек. Полго төгүлгөн суюктук ошол замат жыйналышы керек.

124. Айрым жеңил тутанчу суюктуктарды (спирт, эфир медициналык жана башкалар) сактаганда статикалык электрди пайда кылышы мүмкүн, анын учкуну суюктукту күйүп кетишине алып келиши мүмкүн. Ошондуктан мындай суюктуктарды кампадан фасовкалоону өрткө каршы коргоо каражаттары менен жабдылган өз алдынча бөлмөдө жүргүзүү керек. Аларды куйганда жана фасовкалаганда алардын металл идиштери жерге туташтырылууга тийиш.

Жеңил тутанчу суюктуктан бошогон тараны бир нече убакытка ачык калтыруу керек.

125. Жарылчу заттардын тобуна жарылчу заттар жана жарылышы мүмкүн заттар, башкача айтканда жарылчу аралашма түзүүгө жөндөмдүү заттар кирет.

Бул топтогу заттар, өрткө туруштук берген кампанын атайын бөлмөлөрүндө (отсектерде) күйбөгөн дубалдар менен бөлүнүп бөлөк сакталат. Күмүш нитраты уулуу заттарды сактоо эрежелерине ылайык башкалардан бөлөк сакталат.

126. Жарылчу заттарды сактаганда аларды чаң менен булгоого каршы чара көрүш керек, анткени чаң жарылууга алып келиши ыктымал.

127. Жарылчу заттары бар идиштер (штанглас, темир барабан, склянка ж.б.) буусу абага учпагандай жылчыксыз жабылат.

128. Перманганат калий чаң, күкүрт, органикалык май, эфир, спирт, глицерин, органикалык кычкылдык жана башка органикалык заттар менен аралашса - жарылуу коркунучу түзүлөт. Аларды кампаларда темир барабанда сактайт, дарыканаларда - жогоруда аталган каражаттардан бөлөк капкагы бекем штангластарда сакталат. Оңой тутануучу жана күйүүчү заттар менен бирге сактоого жол берилбейт. Перманганат калий бар темир барабан жана штангластар өз убагында чаңдан этияттык менен сүрүлбөй тазаланат.

129. Нитроглицерин эритмени (жарылчу зат) дарыкана же дарыкана кампаларда чакан жакшы жабылган склянкада же металл идиште салкын караңгы жерде оттон этият болуу чараларын аткарып сактайт. Нитроглицерин бар идишти жылдырууну жана ал препаратты таразалап берүүнү өтө этияттык менен жасаш керек, анткени төгүлгөн нитроглицериндин буулары жарылуу коркунучун туудурат. Териге бир аз тийип калса, ууланууга (катуу баш ооруга) алып келиши мүмкүн.

130. Эфирди сактоодо (өзгөчө абага байланыш болсо) кычкылдануу пайда болот, алар чайкалса, урунса, сүртүлсө же температура көтөрүлсө жарылып кетиши мүмкүн, ошондуктан алар менен иштегенде өтө этият болуш керек.

131. Бардык өрт жагынан кооптуу жана жарылчу заттарды кычкылдыктар жана жегичтер менен сактоого катуу тыюу салынат.

132. Өрт жагынан кооптуу жана жеңил тутанчу суюктуктары бар баллондорду ташуу атайын ыңгайлуу кармагычтары бар клеткада же корзинада экөөлөп жүргүзүлөт. Чоң бөтөлкө, кутуча же клетка (20 кг жогору) салынган корзиналар, ошондой эле катуу тарага салынган заттар атайын жумшак дөңгөлөктөрү бар арабада гана ташылышы керек.

133. Азот жана күкүрт кычкылдыктарын сактаганда алардын жыгач, саман жана органикалык башка заттарга кошулуусуна жол бербөө чарасы көрүлөт.

134. Өрт жагынан кооптуу жана жарылчу заттарды сактоо бөлмөлөрүндө электр жарыгы өчкөндө керосин чырак жана шам жакканга катуу тыюу салынат. Мындай учурда бир гана электр фонарларды колдонуу керек.

 

§4. Кычкылтек баллондорун колдонуу жана сактоо талаптары

 

135. Дарылоо практикасында медициналык кычкылтек гана колдонулат, ал тууралуу баллондогу тиешелүү жазуу күбөлөндүрүп турушу керек.

Өзүнүн курамы боюнча кычкылтек ГОСТ 5583-78 ("Техникалык жана медициналык газ түрүндөгү кычкылтек". ТШ) талаптарына шайкеш келиши керек. Көк түстөгү баллон маркасы, катар №, өндүрүүчү завод, жумушчу басымы, кийинки сынагынын жылы көрсөтүлгөн бирка менен жабдылышы керек.

136. Кампаларда кычкылтек сактоо бөлмөлөрү башка бөлмөлөрдөн такыр белек болушу керек. Баллондорду күн нуру жана жаан-чачындын таасиринен милдеттүү түрдө корголгон ачык аянтчаларда сактоого уруксат берилет. Баллондору бар кампанын 10 м тегерегинде кайсы бир майларды, күйүүчү заттарды сактоого жана от менен иштөөгө тыюу салынат.

137. Кычкылтек баллондорун тике тийген күн нурунан сактоо үчүн кампа бөлмөлөрдүн терезелеринин айнектери ак түстөгү сыр менен сырдалат же күндөн коргогон орнотмолор менен жабдылат. Кысылган газдуу баллондор жылыткыч, кайнатуучу приборлордун жанында болбошу керек жана электр проводдор менен тийишпейт.

138. Газы бар баллондор тике тургузулуп сакталат. Сакталган жерлеринде баллондор жыгылбас үчүн атайын уялар же тосмолор менен жабдылат.

139. Кычкылтектүү баллондордо майланышкан (кирдеген) бөлүктөр же бөлгүчтөр болбошу керек жана аларга май жуккан, майланышкан буюмдарды тийгизүүгө болбойт.

140. Баллондорду жүктөгөндө, түшүргөндө, ташууда жана сактаганда алардын жыгылып урунушуна, зыян тартышына, булганышына жол бербеген чара көрүлөт. Кычкылтек баллондорду сактоочу капкакчасы жок жана борту жок транспортто ташууга жана сактоого тыюу салынат.

141. Кычкылтек баллондорду сактоочу жерлерде алар менен иштөө боюнча инструкциялар, эрежелер жана плакаттар илиниши керек.

Баллондорду жана вентилди оңдоо (башмак жана капка шакекчелерин ооштуруу) өндүрүүчү заводдо жүргүзүлөт.

 

5-глава

Фармацевттик уюмдардын санитардык

режимине коюлган коопсуздук талаптары

 

§1. Жалпы жоболор

 

142. Бул талаптар Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан, менчигинин түрүнө жана ведомстволук таандыгына карабастан, бардык фармацевттик уюмдарга (даяр дары формалары дарыканалары, дарыкана пункттары, дарыкана киосктору, дары каражаттарды даярдоого укуктуу кампалар) таркалат.

143. Фармацевттик уюмдардын аянтчаларында фармацевттик уюмга байланыштуу эмес башка бөлүктөрдүн жайгашуусуна уруксат берилбейт.

 

§2. Фармацевттик уюмдардын жабдылышына жана бөлмөлөрүнө коюлган

санитардык талаптар

 

144. Фармацевтик уюмдардын имараттарынын жана бөлмөлөрүнүн архитектуралык-пландаштыруучу жана конструкциялык чечилиши дары каражаттарды сатуу жана сактоонун санитардык-гигиеналык жана эпидемияга каршы эрежелерин, ошондой эле тейлеген кызматкерлердин эмгек жана эс алуу шарттарын оптималдуу камсыз кылышы керек.

145. Фармацевттик уюмдун фармацевттик тартипти, дары каражаттарын сатуу жана сактоонун технологиялык эрежелерин, санитардык-эпидемияга каршы режимдин аткарылышын, кызматкерлердин эмгегинин оптималдуу шарттарын жана товардык-материалдык баалуулуктардын толук сактыгын камсыз кылган бөлмөлөрдүн аянтчасы жана тобу болушу керек.

146. Бөлмөлөрдүн дубал, пол, төбөсүнүн ички жасалгасы алардын иш милдетине жараган материалдан жасалышы керек, механикалык таасирге жана дезинфекциялык каражаттарды көп жолу колдонууга туруктуу болот. Дубалдардын шыпка жана полго кошулган жерлери оюк, кырдуу келип, карниздери болбошу керек. Бөлмөлөрдү каптаган материалдар антистатикалуу, гигиеналык сертификаттуу болууга тийиш (сууга туруктуу сырлар, эмаль же ачык түстөгү глазурь кафель). Полдор глазурланбаган керамикалык плитка же чет жактары милдеттүү ширелген линолеум менен капталат.

147. Раковина жана дубалды нымдаткан башка санитардык-техникалык приборлор жана жабдуулар орнотулган жерлерде дубалдар глазурь плитка менен же башка сууга туруктуу материал менен полдон 1,6 м бийикте жана жазысы ар бир тарабынан прибор менен санитардык-техникалык жабдууга 20 см кем эмес аралыкта капталат.

148. Фармацевттик уюмдар бөлмөлөрүнүн бийиктиги турак жай үйдүн бир кабатынан бийик болбойт. Ар кандай конструкциядагы илме потолок калкты тейлөө, коридор, администрациялык-тиричилик бөлмөлөрүндө колдонулушу мүмкүн. Илме потолоктун конструкциясы жана материалдары нымдуу сүртүп жыйнаганга, тазалоого жана дезинфекцияга мүмкүндүк бере тургандай болот.

149. Дары каражаттарды сактоо шартын жана сакталышын камсыз кылуу үчүн фармацевттик уюмдар керектүү жабдуулар, эмерек жана инвентарь менен жабдылат, алар жарыкты тоспогондой жана жыйноого тоскоолдук кылбагандай жайгаштырылат.

150. Жабдуулар, эмерек жана инвентарь ачык түстө жуучу, химиялык жана дезинфекциялык каражаттарга туруктуу жылмакай гигиеналык жабуу менен капталган материалдан жасалышы керек. Алар азыркы ченемдик документтерге шайкеш келип, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги тармагынын ыйгарым укуктуу органы уруксат бергендердин бири болушу керек.

151. Жараксыз, иштебей калган жабдуулар, эмерек жана инвентарь ошол замат алмаштырылат же оңдолот, жараксыз болуп калгандары - өз убагында жокко чыгарылат. Иштебей калган же кемчилиги бар жабдууларды, эмеректи жана инвентарды колдонууга уруксат берилбейт.

152. Дары каражаттарды берүүчү жумуш орунда аба чөйрөсүнүн контаминациясын азайтуу үчүн экрандуу же акма бактерициддик нурданткычтарды орнотуу максатка ылайык. Калкты тейлөө залында фармацевттик кызматкерлердин жумуш орундары кызматкерлерди тамчылык түз инфекциядан коргогон орнотмолор менен жабдылат.

153. Бөлмөнү желдетүүгө колдонулган терезе фрамугасы же форточка алып салына турган 2x2 мм темир же пластмасс торчолор менен корголот. Жайкы убакта, зарыл болсо, күнгөй тараптагы терезе жана витрина күндөн коргогон орнотмо менен камсыз кылынат, алар терезенин тышында же раманын ортосунда жайгаштырылат.

154. Фармацевттик бөлмөлөрдү кемирүүчүлөрдөн жана курт-кумурскадан коргоо комплекстүү инженердик-курулуш, инженердик-техникалык, санитардык-гигиеналык жана дератизациялык, дезинсекциялык иш-чаралар менен камсыз кылынат.

 

§3. Дарыканаларды суу жана канализация менен камсыз кылууга

коюлган талаптар

 

155. Өз алдынча турган имараттардагы фармацевттик уюмдар водопровод, канализация, ысык суу, желдеткич менен жабдылышы керек жана иштеп жаткан электр, телефон жана башка тармакка кошулат. Борборлоштурган ысык суу жок болсо электр суу жылыткычты колдонууга уруксат берилет.

156. Санитардык-техникалык приборлор жана орнотмолор (кран, раковина, унитаз ж.б.) бузук болбошу керек, даттан жана башка нерселерден тазаланат, сыныгы же башка дефектиси жок болуш керек. Бузук приборлор тез арада алмаштырылат.

157. Жууй турган бөлмөдө инъекциялык эритме жана көз тамчыларын, ички дары формаларды, тышкы дары формаларды даярдоого арналган идишти жууганга раковиналар (ванналар) маркаланып бөлүнүшү керек. Ошол раковиналарды кол жууганга колдонууга тыюу салынат.

158. Кызматкерлердин колдорун жууганга асептикалык блоктун шлюздарында жана даярдоо бөлмөсүндө, жууган бөлмөдө, ассистенттердикинде, дааратканада раковина (кол жуугуч) орнотулат, аларды педалдык кран, кол менен ачылган кран же фотоэлементтер менен жабдылуу максатка ылайык. Жанында дезэритме, аба электр кургаткыч менен идиштер коюлат. Дары каражаттарды даярдабаган жана фасовкалабаган адамдарга өндүрүштүк бөлмөдө раковинаны пайдаланууга тыюу салынат.

 

§4. Фармацевттик уюмдарды жылытуу, желдетүү жана кондиционерлөө

талаптары

 

159. Жылытуу, желдетүү жана кондиционерлөө системалары бөлмөлөрдүн аба чөйрөсүнүн жана микроклиматтын оптималдуу шартын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык камсыз кылышы керек (Техникалык регламенттин 16-тиркемеси).

160. Бөлмөдөгү аба температурасы 18-20 град. Цельсия, салыштырмалуу нымдуулук 40-65%, аба кыймылынын ылдамдыгы 0,1-0,15 м/с болуш керек. Дубалдын температурасы бөлмөдөгү аба температурасынан 6 град. Цельсия айырмаланбайт, тикесинен жана жазысынын абанын айырмалыгы 3 град. Цельсия ашык болбошу керек.

161. Бөлмөлөрдө борбордук суу, нур-панелдик же жергиликтүү өрт жана эектр коопсуз жылытуу мамсан-, энерго жана өрт көзөмөл органдары менен макулдашып орнотулат. Борборлошкон жылытуу өчүрүлсө же аны өчүрүүгө чейин бөлмөлөрдү резервдик (коштогон) жылытуу болушу сунушталат.

162. Жылытуу системалары жылытуу мезгилинде бөлмөлөрдө абаны бир калыпта жылытуусун камсыз кылыш керек, аны иштетүү процессинде чыккан зыяндуу заттар жана жыттар менен абаны бузууга жол берилбейт, бир деңгээлден ашкан ызы-чуу чыгарбашы керек. Жылытуу системалары жөнгө салган орнотмолор менен жабдылат жана күнүнкү тейлөөгө жана оңдоого ыңгайлуу болушу керек.

163. Жылыткыч приборлор тышкы дубалдын терезе алдыларында жайгаштырылат. Администрациялык бөлмөлөрдө жылыткыч приборлорду декоративдүү решетка, торчо же перфорлонгон панель менен тосмолоого уруксат берилет.

164. Сактоо, таңгактан чыгаруу бөлмөсү жалпы алмаштыруучу же жергиликтүү механикалык кыймылдаткычы бар тарткыч-соргуч желдетүү системалары менен жабдылат.

Желдетүү системалары үчүн абаны тыштан алуу таза зонадан, бийиктиги жер үстүнөн 1,8 м кем эмес бийик жерден жүргүзүлөт. Таза аба алуу тешигине торчо коюлуп, ыпыр-сыпыр түшпөгөндөй жасалат.

165. Тарткыч-соргуч вентиляция системалары таза кармалат, механикалык зыян тартуулары, дат басуулар жылчыксыздыгы бузулбаш керек.

Иштеп жаткан желдеткичтер жана электр кыймылдаткычтары жөнгө салынып, бөтөн чуусу жок салмактуу иштеп, конструкциялардын вибрациясы болбошу керек. Вентиляциялык орнотмолордо иштетүү жана карап чыгуу инструкциясы болот.

166. Механикалык иштетүүдө аба алмашуу соода залында +3төн -4 град. Цельсияга чейин, таңгакты чечүү жайында +2 град. Цельсиядан -3 град. Цельсияга чейин, сактоо бөлмөлөрдө +2 град. Цельсиядан -3 град. Цельсияга чейин болуш керек.

167. Жылдын суук жана жылуу убагында бөлмөлөрдүн ар бирине локалдуу кондиционер орнотуп, же борбордук кондиционерлөө системасын орнотуу жолу менен абаны кондиционерлөөнү колдонуу максатка ылайык.

Администрация сактоо бөлмөлөрүндө температуралык режимди күн сайын контролдоону уюштурат. Приборлордун көрсөткүчтөрү күн сайын контролдоо журналына жазылат.

 

§5. Фармацевттик уюмдардын жарыктыгына коюлган талаптар

 

168. Фармацевттик уюмдардын бөлмөлөрү кадимки жана жасалма жарык берүү системалары менен Кыргыз Республикасынын ченемдик документтерине ылайык жабдылат. Жасалма жарык берүү сактоо бөлмөлөрүндө, дааратканада, кызматкерлердин бөлмөлөрүндө жана коридордо коюлат (Техникалык регламенттин 17-тиркемесинде жарык берүү көрсөткүчтөрү келтирилген).

169. Инсоляция узактыгы Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бекиткен нормаларды эске алынып кабыл алынат. Инсоляция узактыгынын көрсөтүлгөн нормаларынан четтеп кетүүгө конкреттүү жергиликтүү шарттарды жана фармацевттик уюмдарынын бөлмөлөрүнүн функционалдык дайындалышын эске алуу менен санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл органдарында макулдашуудан кийин уруксат берилет.

170. Терезелер таза болуш керек. Терезелер жылына кеминде 3 жолу же булганышына жараша тышынан жуулат. Жайкы убакта күнгөй тараптагы терезелер жана витриналар күндөн коргогон орнотмолордун тышкы же ички жагына же раманын ортосуна жайгаштырылат. Өндүрүштүк бөлмөлөрдө жана сактоо бөлмөлөрдө жуучу жана дезинфекциялык каражаттарга туруктуу жалюзди колдонууга уруксат берилет. Калкты тейлөө залында, кызматтык-тирилик бөлмөлөрдө башка күндөн коргоо ыкмалары колдонулушу мүмкүн.

171. Жасалма жарык берүү бөлмөнүн багытына ылайык келиши керек, жетиштүү, жөнгө салынган жана коопсуз болуп, көздү уялткан же адамга жана бөлмөлөрдүн ички чөйрөсүнө башка жагымсыз таасири тийбеш керек.

172. Жумушчу орун зоналарынын жасалма жарыктыгы соода залында 300 лк түзүш керек, өндүрүштүк бөлмөдө (ассистенттик, асептикалык, анализдик, контролдук-маркалоочу, фасовкалоо жайларында) - 500 лк, сактоо бөлмөлөрүндө, жардамчы бөлмөлөрдө (дистилляциялык, стерилизациялык, жуучу жайларда) жана соода залындагы кардарлар үчүн аянтта - 150 лк жана азыркы нормаларга ылайык люминисценттик лампалар менен камсыз кылынышы керек. Комбинациялуу жарыкты бир өңчөй жарык берүү булактарынан түзүүгө жол берилет.

173. Жарык берчү приборлордун коргоо арматурасы болушу керек. Жарык чачкан шам чырактарды колдонуу максатка ылайык. Калкты тейлөө зонасында кардарлардын эстетикалык муктаждыгына жооп берген шам чырактарды орнотууга уруксат берилет.

174. Калкты тейлөө залында кадимки жарыктын коэффициенти 2,5% кем эмес болууга тийиш, сактоо бөлмөлөрүндө - 0,5% кем эмес. Калкты тейлөө залында, сактоо бөлмөсүндө, кызматкерлердин бөлмөсүндө, администрациялык кабинеттерде жарык коэффициенти 1/6 болууга тийиш, таңгактан чыгаруу жайда - 1/4; бөлмөдөгү жарык түшүү бурчу жана тешиктин бурчу катарына жараша 27 градустан кем эмес жана 5 градус болушу керек. Кем эмес болушу керек, тосмолоо коэффициенти - 2 ашык эмес.

 

§6. Бөлмөлөрдү, жабдууларды жана инвентарды санитардык күтүү

 

175. Дарыканага кире бериште бут кийимди тазалагыч болуш керек. Тазалагычтын өзүн тазалап туруу зарылдыкка жараша, бирок күнүгө бир жолудан кем эмес жүргүзүлүп турат.

176. Өндүрүштүк бөлмөлөрдө парда илүүгө, килем салууга, гүл өстүрүүгө, дубал гезит, плакат ж.б. илүүгө уруксат жок. Ал үчүн коридорлор, кызматкерлердин эс алуу бөлмөсү, кабинеттер колдонулат. Өндүрүштүк бөлмөлөрдө иштөөгө керектүү маалыматтык стенд жана таблицалар суулап сүртүү жана дезинфекцияга жарактуу материалдан жасалат.

Өндүрүштүк эмес бөлмөлөрдү декоративдүү жасалгалоого, анын ичинде жашылдандырууга, аларды зарылдыкка жараша, бирок жумасына бир жолудан кем эмес керектүү кароо (чаңдан тазалоо, жуумай ж.б.) камсыз болгон шартта гана уруксат берилет.

177. Дарыкана бөлмөлөрүн жыйноо тыкан жасалып, жуугуч жана дезинфекциялык каражаттарды колдонуу инструкциясына ылайык сууланып жүргүзүлөт. Утурумдук жыйноо мезгил-мезгили менен бөлмөлөрдүн функционалдык багытына жараша жүргүзүлөт. Иштин башында дезинфекциялык каражаттарды колдонуу менен бөлмөлөрдү (полдорду жана жабдууларды) суулап жыйноо жүргүзүлөт.

178. Өндүрүштүк бөлмөлөрдү башкы жыйнап-тазалоо жумасына бир жолудан кем эмес жүргүзүлөт. Дубалдар, эшиктер, жабдуулар, полдор жуулат. Шып чаңдан суу тряпка менен айына бир жолу тазаланат. Терезенин айнектери, рама жана анын ортолору самындап ысык суу же башка жуучу каражаттар менен айына бир жолудан кем эмес жуулат.

179. Өндүрүштүк бөлмөлөрдүн жана соода залдарынын жабдуулары күн сайын тазаланат, сактоо бөлмөлөрүндөгү (материалдык бөлмөлөрдө) дары каражаттарды сактоо шкафтары зарылдыкка жараша, бирок жумасына бир жолудан кем эмес жыйналат.

180. Жыйноо шаймандары маркаланат жана арналышы боюнча так колдонулат. Аны атайын бөлүнгөн жерде (бөлмө, шкаф) бөлөк сактайт. Өндүрүштүк жабдууларды тазалаган чүпүрөктү дезинфекциялап кургаткандан кийин таза маркаланган жылчыксыз жабылган тарада (банка, кастрөл ж.б.) сактайт, асептикалык блок үчүн жыйноочу шаймандары өз алдынча сакталат.

181. Асептикалык блоктун бөлмөлөрүн жыйноону (полду жана жабдууларды) жумуштун аягында сменада бир жолудан кем эмес, дезинфекциялык каражаттар колдонулуп жүргүзүлөт (Кызматкерлердин асептикалык блоктогу иштөө эрежелери Техникалык регламенттин 18-тиркемесинде келтирилген).

182. Жумасына бир жолу мүмкүн болушунча жабдуулардан бошотуп, асептикалык блокту жууп-тазалоо өткөрүлөт. Асептикалык блокту жыйнаганда стадиялардын ыраатын так аткаруу керек. Асептикалыктан баштаган оң. Башында дубал менен эшиктер полго чейин жуулат. Шашпай, өөдөтөн ылдыйга карай тазаланат. Андан кийин стационардык жабдуулар жуулуп дезинфекцияланат, акыркы кезекте, пол жуулат.

183. Асептикалык блокко киргизилген бардык жабдуулар жана эмерек алдын ала дезинфекциялык эритме менен иштетилет. Үстүлөрүн жыйноо жана дезинфекциялоо үчүн поролон губка, четтери тигилбеген булалуу эмес материалдан салфеткалар сунушталат. Полду жууганга катуу кездемеден, четтери тигилген тряпкаларды колдонсо болот.

184. Дезинфекциялык эритмени даярдоо атайын үйрөтүлгөн кызматкерлер иштеп жаткан ченемдик документтерге ылайык жүргүзүлөт. Үстүлөрүн дезинфекциялоо үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган республикабыздын аймагында колдонууга уруксат берген дезинфекциялык каражаттарды колдонууга уруксат берилет.

185. Өндүрүштүк калдыктар жана ыпыр-сыпыр атайын капкагы бар контейнерге чогултулат жана сменада бир жолудан кем эмес чыгарылып турат. Кол жууганга раковина, санитардык түйүн жана таштандылар үчүн контейнерлер күнүгө жуулат, тазаланат жана дезинфекцияланат.

Дарыканада санитардык күн айына бир жолу өткөрүлөт (тыкан жыйнап-тазалоодон тышкары, күнүнкү майда оңдоону жүргүзсө болот).

 

§7. Асептикалык блоктун жабдуусуна жана бөлмөлөрүнө коюлган

санитардык талаптар

 

186. Асептикалык блоктун бөлмөлөрү өзүнчө бөлүнгөн отсекте жайгашат жана "таза", "булганыч" агымдардын кайчылаштыгына жол бербейт. Асептикалык блоктун өз алдынча эшиги болот же өндүрүштүн башка бөлүмдөрүнөн шлюздар менен бөлүнөт. Асептикалык блокко кирүүнүн алдында резиналык килемчелер же дезинфекциялык каражатка чыланган килемчелер төшөлөт.

187. Шлюзда төмөнкүлөр каралат: атайын бут кийим үчүн ячейкалары бар бут кийим кийүү отургучтары, халат жана стерилдүү кийим комплекти бар бикстер үчүн шкаф; раковиналар (кран кол менен ачылчу), аба электр кургаткыч жана күзгү; колду иштетүү үчүн гигиеналык буюмдар тобу, асептикалык блоктогу жүрүм турум эрежелери (Техникалык регламенттин 18, 19-тиркемелери).

188. Ассистенттик, асептикалык жайда суу жана канализация өткөрүүгө жол берилбейт. Тазаланган суу үчүн өткөргүч түтүктөр жыйноого оңой болгондой өткөрүлөт.

189. Материалды же продукцияны (арабаны ж.б.) ташууда дубалды бузбагандай атайын бурчтар же башка шаймандар каралышы керек.

190. Асептикалык блокко коридордон жана өндүрүштүк бөлмөлөрдөн абанын кирүүсүн токтотуу үчүн тарткыч-соргуч желдетүү каралышы керек, анда аба кыймылы асептикалык блоктун жанындагы бөлмөлөргө багытталышы керек, келген аба сорулгандан көбүрөөк болот.

191. Атайын жабдуулардын жардамы менен эң жооптуу участкаларды же операцияларды коргоо үчүн өз алдынча локалдуу зонада же бардык бөлмөдө таза абанын горизанталдуу же вертикалдуу агымдарын түзүү (таза камералар) сунушталат. Ламинардык аба агымы менен таза камералардын же столдордун жумушчу үстү жана жылмакай катуу материалдан жапкычы болушу керек. Ламинардык агымдын ылдамдыгы - 0,3-0,6 мс (-1) чекте, стерилдүү абаны айына бир жолудан кем эмес үзгүлтүксүз контролдоп турганда.

192. Асептикалык бөлмөлөрдө ар кандай нерселердин үстүн жана абаны дезинфекциялоо үчүн ачык же экрандалган лампасы бар бактерициддик лампаларды (стационардык жана көчмө нурданткычтарды) орнотот. Бактерициддик лампалардын саны жана кубаттуулугу 1 куб.м экрандалбаган нурданткычтын кубаттуулугунан 2-2,5 Вт кем эмес эсептелип тандалат. Бактерициддик нурданткычтар дарыканаларда паспортто берилген жана тиркелген эксплуатациялоо инструкциясындагы көрсөтмөлөргө ылайык колдонулат.

 

§8. Дарыкана кызматкерлерине коюлган санитардык-гигиеналык

талаптар

 

193. Дарыканалардын жетекчилери адистердин жана жардамчы кызматкерлердин тууpa жайгашуусу тууралуу кам көрүүгө милдеттүү, жеке гигиена жана коопсуздук техника эрежелери боюнча даярдоону жана кайра даярдоону, ошондой эле үзгүлтүксүз медициналык кароодон өтүп турушун (алдын алуучу жана мезгил мезгили менен өткөрүлүүчү кароолордон) камсыз кылышат.

194. Дары каражаттарды даярдоо, контролдоо, фасовкалоо менен алектенген жана дарыкана идишин иштетүүдөн өткөрүп, ошондой эле даяр продукцияга колу тийген дарыкана жумушчулары ишке киргенде медициналык кароодон, андан кийин алдын алуучу кароодон Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу органынын ченемдик документтерине ылайык өтүшөт. Кароонун жыйынтыктары санитардык китепчеге жазылат.

195. Ар бир кызматкер жетекчиликке ден соолугунун ар кандай өзгөрүшү тууралуу билдирип турат. Жугуштуу оорулары бар, териси жабыркаган кызматкерлер жумуштан четтетилет.

196. Дарыканага киргенде кызматкерлер сырт кийимин жана бут кийимин чечет, колун жууйт жана дезинфекциялайт, санитардык кийим жана санитардык бут кийим кийишет. Дааратканага бараар алдында халатты милдеттүү түрдө чечишет. Дарыканадан тышка чыкканда санитардык кийим жана бут кийим чечилет. Катуу респиратордук оорулар күчөп турганда дарыкана кызматкерлери бетине марля байламаны тагынышат.

197. Санитардык кийим жана санитардык бут кийим дарыкана кызматкерлерине аткарган өндүрүштүк операцияларды эске алып берилет. Санитардык кийимди алмаштыруу жумасына 2 жолудан кем эмес жүргүзүлөт, пайдаланган жеке кол арчылар - күн сайын.

Асептикалык шартта иштеген кызматкерлер үчүн атайын кийимдин комплекти жумуш алдында стерилдүү болушу керек. Кызматкерлердин санитардык кийимдеринде айырмачылык белгилер максатка ылайык, мисалы атайын кийим же анын деталдары актан бөлөк башка түстө болот, ошондо асептикалык зонада, бөлмөлөр ортосунда же асептикалык блоктун сыртында, башка өндүрүштүк зоналарда кызматкерлер жүрүү тартибин бузганы оңой билинет.

198. Өндүрүштөгү кызматкерлер үзгүлтүксүз душка жуунат, колдордун таза кармашат, тырмактарын алышат, лак менен боебойт. Дарыкананын өндүрүштүк бөлмөлөрүндө жана даяр продукция сакталган бөлмөлөрдө өндүрүштүк кызматкерлер тамактанбайт, тамеки чекпейт, ошондой эле тамак ашты, тамекини жана жеке дары каражаттарды сактоого тыюу салынат. Халаттардын чөнтөктөрүндө өтө зарыл (бет арчы, көз айнек ж.б.) буюмдан башка бөтөн нерселер болбошу керек.

199. Өзгөчө көңүл асептикалык шартта иштей турган өндүрүштүк кызматкерлерди тандоого жана даярдоого бөлүнүшү керек. Асептикалык блоктун кызматкерлери атайын билим жана практикалык иш тажрыйбадан тышкары гигиена жана микробиология негиздери боюнча билими болушу керек, анткени санитардык талаптарды жана эрежелерди иш билгилик менен аткарышы зарыл. Кызматкерлер колду системалуу түрдө иштетүүгө жана кийинүү чечинүүнүн белгилүү ыраатына, бетинде аба киргизбеген байламаны колдонууга, резина колгапты кийүүгө ж.б. байланыштуу жумуштагы оңтойсуздуктарга даяр болушу керек (Асептикалык блокто кызматкерлердин иштөө эрежелери жана алардын колдорун иштетүүсү Техникалык регламенттин 18, 19-тиркемелеринде келтирилген).

200. Өндүрүштүк кызматкерлерге ченемдик документтердин негизинде керектүү жерлерде өздүк гигиена, бөлмөлөргө кирүү жана чыгуу эрежелери, жыйноо регламенти, технологиялык процесстин жүрүшүнө ылайык буюмдар жана материалдарды транспорттоо эрежелери ж.б. дарыкана ишкананын өзгөчөлүктөрүн эске алып, иштелип чыгып илиниши керек. Өздүк гигиена эрежелери жана чаралары, санитардык кийим кийүү талаптарын кошуп, өндүрүштүк бөлмөгө кирген бардык адамдарга колдонулат - убактылуу жана дайыма иштеген, иштебеген (коноктор, инспекция, жогорку жетекчилик ж.б.)

201. Дарыкана кызматкерлери жекече гигиена, өндүрүштүк санитария, коопсуздук техника суроолоруна байланыштуу темалар боюнча администрация тарабынан заманбап талаптар тууралуу кызматкерлердин маалымдуулугун камсыз кылган мөөнөттө уюштурулган сабактарга системалуу түрдө катышууга милдеттүү. Сабактарды өткөрүү атайын журналда белгиленет. Дарыкана кызматкерлери коопсуздук техникасын жана өндүрүштүк санитариянын эрежелерин дарыканада иштегенде аткарууга милдеттүү.

202. Дарыканаларда кызматкерлер үчүн санитардык-тирилик бөлмөлөрдүн зарыл курамы каралышы керек:

1) үстүңкү, үйдөгү жана санитардык кийимдерди бөлөк сактоо үчүн тизмедеги 100% курамга жекече шкафтары бар кийинүүчү жай. Үйдөгү жана санитардык кийим үчүн гардеробдун аянтчасы кош шкафка өтмө аянтчаларды кошкондо 0,55 кв.м болот;

2) үстүңкү кийим жана бут кийимге гардеробу 0,08 кв.м илгичи менен (60% эки смена менен иштегендерге жана 100% - бир смена иштегенде);

3) душ - дарыканага бир душ кабинасы;

4) санитардык түйүн (санитардык приборлор иштегендердин санына жараша);

5) тамактануу жана эс алуу бөлмөлөрү (башка бөлмөлөрдөн бөлөк болушу керек).

 

§9. Тазаланган сууну жана инъекция үчүн сууну сактоого жана

ташууга, алууга коюлган санитардык талаптар

 

203. Инъекциялык эмес стерилдүү жана стерилдүү эмес дары каражаттарды даярдоо үчүн тазаланган суу колдонулат, ал дистилляция, тескери осмос, иондук алмашуу жана башка уруксат берилген ыкмалар менен алынышы мүмкүн.

Тазаланган суунун микробилогиялык тазалыгы ичилүүчү сууга коюлган талаптарга шайкеш келет, 1 мл 100 микроорганизмден ашык болбошу керек, сем. E№terobacteriacea, P. aerugi№osa, S. Aureus бактериялар болбойт. Стерилдүү инъекциялык эмес асептикалык даярдалган дары каражаттарды даярдоо үчүн сууну стерилдештирүү керек. Инъекциялар үчүн эритме даярдоо инъекциялар үчүн суу колдонулат, ал тазаланган сууга коюлган сынактан өтүшү керек жана апирогендүү болот.

204. Тазаланган сууну алуу жана сактоо ошол максатта атайын жабдылган бөлмөдө жүргүзүлүшү керек. Инъекциялар үчүн суу алуу асептикалык блоктун дистилляциялык бөлмөсүндө жүргүзүлөт, ал жерде суу алууга байланышпаган башка жумуштарды аткарууга тыюу салынат.

205. Тазаланган суу жаңы кезинде колдонулат же суунун касиетин сактаган жана микробиологиялык булганууга жол бербеген материалдан жасалган жабык идиште 3 суткадан ашык эмес сакталат. Инъекциялар үчүн суунун жаңы даярдалганы колдонулат же 5 град. Цельсиядан 10 град. Цельсияга чейин жана 80 град. Цельсиядан 95 град. Цельсияга чейинки температурада суунун касиетин сактаган жана микробиологиялык булганууга жол бербеген материалдан жасалган жабык идиште 24 сааттан ашык эмес сакталат.

206. Тазаланган сууну жана инъекциялар үчүн сууну алуу аквадистиллятор же ушул максатта уруксат берилген башка орнотмолордун жардамы менен жүргүзүлөт. Ишке даярдоо жана аларда иштөө тартиби эксплуатациялоо боюнча инструкцияда жана паспортто берилген көрсөтмөлөргө ылайык жүргүзүлөт.

207. Аквадистиллятордун жардамы менен суу алганда күн сайын жумуш алдында 10-15 мүнөт аквадистилляторго жана муздаткычка суу берүү вентилин жаап, буулантуу жүргүзүлөт. Алган суунун биринчи порцияларын 15-20 мүнөттүн ичинде төгүп таштайт, андан кийин гана суу алуу башталат.

208. Тазаланган суу жана инъекциялар үчүн алынган суу таза стерилдештирилген же ысык буу менен иштетилген өнөр жай өндүрүшүндөгү чогултмага топтолот (жок болсо - айнек баллондорго). Чогултмада так жазуу болот: "Тазаланган суу", "Инъекциялар үчүн суу". Эгерде бир нече чогултма бир убакта колдонулса, алар номерленет. Инъекциялар үчүн суу чогултуу жана сактоо идиштеринин этикеткасында ичиндеги суу стерилдештирилбеген деп белгилениши керек.

Айнек чогултмалар эки тешиктүү капкак менен бек жабылат: бири суу келүү түтүгү үчүн, экинчиси айнек түтүгү үчүн, ага стерилдүү ватадан тампон салынат (күн сайын алмаштырылат). Чогултмалар баллон түшүргүчкө орнотулат. Чогултмалар аквадистиллятор менен айнек түтүктөр, силикондуу резинадан шланг же тазаланган сууга индифференттүү, медицинада колдонууга уруксат берилген жана ысык буу менен иштетүүгө болгон материалдан жасалган түтүктүн жардамы менен кошулат.

209. Жумуш орундарга суу берүүнү трубопровод боюнча же баллондордо жүргүзөт. Трубопровод медицинада уруксат берилген жана суунун касиетин өзгөртпөгөн материалдан даярдалышы керек. Трубопроводдун өтө узун болсо, микробиологиялык анализге тазаланган сууну алуу, дезинфекциялоо, жууганы ыңгайлуу болуш үчүн ар бир 5-7 метр сайын тышка чыга турган жана краны менен тройниктер болот.

210. Трубопроводду жууп-тазалоо жана дезинфекциялоо чогултар алдында, иштетип жатканда 14 күндө 1 жолудан кем эмес, ошондой эле микробиологиялык анализдин жыйынтыктары канааттандырарлык эмес болгондо жүргүзүп турат. Ысыкка чыдамдуу материалдан жасалган трубопроводду зыянсыздандыруу үчүн алар аркылуу парогенератордон же автоклавдан ысык курч бууну өткөрөт. Иштетүү убактысы трубопроводдун аягынан буу чыкканда санап баштайт. Иштетүүнү 30 мүнөт ичинде жүргүзөт. Полимердик материалдан жана айнектен жасалган трубопровод кычкылданган суутектин 6% эритмеси менен 6 саат ичинде стерилдештирилип, тазаланган суу менен кылдат жуулат. Андан кийин калыбына келтирүүчү заттардын жоктугу текшерилет. Трубопроводду иштетип чыгуу милдеттүү түрдө катталат.

211. Пирогендүү заттардан тазалоо үчүн айнек түтүктөр жана идиштер перманганат калийдин кычкылдуу эритмеси менен 25-30 мүнөт ичинде иштетилет. Эритмени даярдоо үчүн перманганат калийдин 1% эритмесинин 10 бөлүгүнө күкүрт кычкылдыгынын 1,5% эритмесинин 6 бөлүгүн кошот. Иштетип чыккандан кийин идиштер жана түтүктөр жаңы даярдалган инъекциялар үчүн суу менен тыкан жууп таштайт.

Дарыкана жетекчиси тазаланган сууну алууга жооптуу адамды дайындайт.

 

§10. Асептикалык шартта дары каражаттарды даярдоодо коюлган

санитардык талаптар

 

212. Асептикалык шартта дары каражаттарды даярдоо бөлмөлөрү ушул Техникалык регламенттин 5-главасына (§2, 7) ылайык жасалгаланат, жабдылат жана иштетилет.

213. Асептикалык блокто абаны зыянсыздо үчүн полдон 2,0-2,2 м бийикте бактерициддик нурданткычтар бөлмөнүн 1 куб.м кубаттуулугу 2-2,5 Вт экрандалбаган лампа орнотулат, экрандалган лампа - Вт 1 куб. метрине, алар асептикалык блоктун бөлмөлөрүндө жыйнап-тазалоо жана дезинфекциялоо жүргүзүлгөндөн кийин (башкы жыйнап-тазалоо бүткөндөн 2 сааттан кийин) күйгүзүлөт. Бактерициддик нурданткычтарды күйгүзүү алардын ишин эки режимде камсыз кылып турушу керек: адамдар жокто жана иштин жүрүшүндө. Экрандалбаган лампалар күйгүзгүч бөлмөгө кире бериште жайгашат жана "Кирүүгө болбойт" деген жарык табло менен бириктирилет. Бактерициддик нурданткычтардын экрандалбаган лампалары күйгүзүлгөн бөлмөгө аларды өчүргөндөн кийин 15 мүнөт өткөндө кирүүгө уруксат. Кызматкерлер бар болгондо экрандалган лампалар гана иштетилет.

214. Асептикалык шартта иштей турган кызматкерлер санитардык талаптарга жана көрсөтмөлөргө ылайык даярдалат (Техникалык регламенттин 18, 19-тиркмелери).

215. Асептикалык шартта дары каражаттарды даярдоого керектүү дары заттар жылчыксыз жабылган шкафтарда, штангластарда булганбай сакталат. Штангластардын ар бир толтуруу алдында жууп-тазаланат жана стерилдештирилет.

216. Жардамчы материалды жабык бойдон даярдайт, стерилизациялайт жана 3 суткадан ашык сактайт. (Бекитүү каражаттарын жана жардамчы материалды иштетүү эрежелери Техникалык регламенттин 22-тиркемесинде келтирилген). Ачылган материалдар 24 саттын ичинде колдонулат. Материал алынган сайын биксти же банканы катуу жабат. Стерилдүү пинцет менен алынат.

217. Дарыкана идиштери иштетилип чыккан сайын (Техникалык регламентине 23-тиркемеси) дайындалышы боюнча колдонулат же оозун катуу жаап, ооздору жакшы жабылган шкафтарда сакташат. Асептикалык шартта дары каражаттарды даярдоо жана фасовкалоо үчүн колдонулган стерилдүү идиштерди сактоо мөөнөтү 24 сааттан ашпайт.

218. Чоң баллондорду жуугандан кийин 30 мүнөттүн ичинде ысык буу менен зыянсыздандырылат. Идиштерди иштеп чыккандан кийин стерилдүү капкак менен жабат же стерилдүү пергамент менен байлап, булганбай тургандай шартта 24 саатта ашык эмес сактайт.

219. Бекитүүчү материал (капкак, калпакчалар ж.б.) иштетилип чыгып, булганбай тургандай шартта сакталат (бул техникалык регламентке 22-тиркеме).

220. Дары заттын эритмеси менен түздөн түз тийишкен технологиялык жабдуулардын алып салма бөлүктөрү (резиналык жана айнек түтүктөр, фильтр-кармагычтар, мембраналык микрофильтрлер, прокладкалар ж.б.) тиешелүү жабдууларды колдонуу боюнча документтерде сүрөттөлгөн режимде сакталат, стерилизацияланат жана иштелип чыгат.

221. Концентрациялуу эритмелерди, полуфабрикаттарды, дарыкана ичиндеги даярдамаларды асептикалык шартта даярдайт жана алардын физикалык-химиялык касиеттерине, булгануу болбогондой шартта, белгиленген жарамдуулук мөөнөтүнө ылайык сакталат.

 

§11. Стерилдүү эмес дары формаларды даярдоодо коюлган санитардык

талаптар

 

222. Стерилдүү эмес дары формаларын даярдаганда колдонулган дары заттары жылчыксыз жабылган штангласта, анын булгануусун болтурбагандай шартта сакталат. Дары заттарды сактаганда колдонулган штангластарды толтурар алдында жууйт жана стерилизациялайт.

223. Дары каражаттарды даярдаганда жана фасовкалаганда керектүү жардамчы материал жана бекитүүчү каражаттар ушул Техникалык регламенттин 22-тиркемесине ылайык даярдалат, стерилизацияланат жана сакталат.

224. Дарыкана идишин колдонор алдында жууйт, кургатат жана стерилизациялайт. Стерилдүү идишти сактоо мөөнөтү 3 суткадан ашык эмес.

225. Дары каражаттарды даярдаганда жана фасовкалаганда колдонулган чакан механизация каражаттары аларга тиркелген инструкцияга ылайык жуулат жана дезинфекцияланат. Көрсөтмөлөр болбосо жумуш аяктаганда алар ажыратылат. Жумуш бөлүктөрү дары каражаттардын калдыгынан тазаланат, ысык суу менен жуулат (50-60 град. Цельсия), андан кийин даярдалган материалдын касиеттерине жараша дезинфекцияланат же стерилдештирилет. Дезинфекциядан кийин буюмду ысык суу менен жууп, тазаланган суу менен чайкайт жана булгануу болбогондой шартта сактайт.

226. Ар бир сменанын башында жана аягында тараза, шпатель, кайчы жана башка майда дарыкана буюмдары жуучу каражаттын 0,5% менен кычкылданган суутектин 3% эритмеси менен сүртүлөт, андан кийин жуучу каражаттардын калдыктарын контролдоп тазаланган суу менен чайкалат. Бюреттик орнотмолордун төгүү крандары жумуш алдында туздардын эритмелеринен, экстракттардан, настойкалардан пайда болгон катмарларынан тазаланып, спирттик эфирдик аралашма (1:1) менен сүртүлөт.

227. Бюретка орнотмолору жана пипеткалар 10 күндө 1 жолудан кем эмес концентраттан тазаланып, ысык суу менен (50-60 град. Цельсия) горчица порошоктун чымчымы же суутек кычкылдыгынын 3% эритмеси 0,5% жуучу каражат менен жуулат, андан кийин жуучу каражаттардын калдыктарын контролдоп тазаланган суу менен чайкалат. Бюреттик орнотмолордун төгүү крандары жумуш алдында туздардын эритмелеринен, экстракттардан, настойкалардан пайда болгон катмарларынан тазаланып, спирттик эфирдик аралашма (1:1) менен сүртүлөт.

228. Дары затты ар бир ченеп же таразалап бергенден кийин штангластын моюнчасын жана капкагын, ошондой эле кол таразаны марля салфеткасы менен сүртөт. Салфетка бир гана жолу колдонулат.

229. Суюк дары каражаттарды фильтрациялаганда же чыпкалаганда куйгучтар, ошондой эле порошок же сыйпама массаны таразалап тарага салганга чейин алдын ала дезинфекцияланган пластмасса же темир пластинка менен жабылат. Порошок же сыйпама массаны алуу үчүн пластмасса пластинка колдонулат. Картонду колдонууга болбойт. Сыйпама даярдагандан кийин майдын калдыктарын картон, кагаз, лигниндин жардамы менен жоготот, андан кийин сыйпама жуулат жана стерилизациялайт.

230. Жумушта колдонулган кагаз жана мом капсулалары, шпателдер, жиптер, курчагыч резинкалар ж.б. булганбай турган шартта жабык шкафтарда сакталат.

 

§12. Дарыканаларда микробиологиялык контролдоо объектилерине

талаптар

 

231. Дарыканаларда микробиологиялык контролдоо объектилери болуп башталгыч, аралык жана даяр продуктулар, жардамчы заттар жана материалдар, кызматкерлердин колдору жана санитардык кийимдери, бөлмөлөр менен жабдуулардын аба чөйрөсү жана үстүлөрү саналат. Контролдонуучу дарыкана продукциянын тизмеги жана анын микробиологиялык тазалыгын баалоо ченемдери азыркы ченемдик документтерге ылайык Техникалык регламенттин 25-тиркемесинде берилген.

 

6-глава

Фармацевттик уюмдарда жана саламаттык сактоо

уюмдарында дары каражаттарды сактоо процессинин

жана фармацевттик уюмдардын санитардык режиминин

ылайыктуулугун баалоо

 

232. Фармацевттик уюмдарда жана саламаттык сактоо уюмдарында дары каражаттарды сактоо процессинин жана фармацевттик уюмдардын санитардык режимин сакталышынын Техникалык регламенттин талаптарына ылайктуулугун баалоо мамлекеттик көзөмөлдөө жана контролдоо түрүндө жүргүзүлөт.

233. Техникалык регламент койгон талаптарды сакталышына мамлекеттик көзөмөлдү саламаттык сактоо жаатындагы дары каражаттарды колдонуу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органы жүргүзүлөт жана төмөнкү текшерүүлөрдү камтыйт:

1) дары каражаттарды сактоо бөлмөлөрдү Техникалык регламентке ылайык орнотуу жана иштетүү;

2) биринчи жана экинчи (керектөөчү) таңгакта көрсөтүлгөн дары каражаттардын өндүрүүчүлөрүнүн сактоо шарттары боюнча талаптарына ылайык же ар бир дарынын аталышынын экинчи таңгагына салынган колдонуу боюнча бекитилген инструкцияга ылайык дары каражаттарды сактоону уюштуруу процесси;

3) таасири күчтүү, өтө уулуу жана уулуу дары каражаттарды, ошондой эле өрт жана жарылуу жактан кооптуу дары каражаттарды сактоо үчүн бөлмөлөрдүн техникалык бекемделиши жана сактоону уюштуруу процесси;

4) фармацевттик уюмдардын жана саламаттык сактоо уюмдарынын санитардык режимине коюлган коопсуздук талаптарынын сакталышы.

234. Мамлекеттик инспекторлор төмөнкүлөрдү жүргүзөт:

1) алардын компетенциясына кирген суроолор боюнча мамлекеттик контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча чаралар;

2) бул техникалык регламентке ылайык, коопсуздук талаптарга жооп бербеген дары каражаттарды сактоону токтотуу жана алдын алуу боюнча чаралар;

3) бул техникалык регламентке ылайык, коопсуздук талаптарга жооп бербеген дарыкана уюмдарынын санитардык режим коопсуздугун бузулушун токтотуу жана алдын алуу боюнча чаралар.

235. Мамлекеттик көзөмөл жана контролдуктун объектилери болуп дары каражаттар, сактоо процесстери жана санитардык режимди аткаруу саналат, аларга ушул техникалык регламенттин күчү таркалат.

236. Дары каражаттарын колдонуу боюнча саламаттык сактоо тармагындагы ыйгарым укуктуу орган өз компетенциясынын чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төмөнкүлөргө укуктуу:

1) саламаттык сактоо уюмдарынын жана дарыкана мекемелеринин дары каражаттарды сактоо бөлмөлөрүнө менчигинин түрүнө жана ведомстволук таандыгына карабай кире алат;

2) дары каражаттарды сактоо бөлмөлөрдү инспекциялоо;

3) ушул техникалык регламенттин талаптарын саламаттык сактоо уюмдары жана дарыкана мекемелери аткарышын текшерүү;

4) керектөөчүлөрдүн ден соолугуна коркунуч келтирген коопсуздук талаптарына кыйла келишпестик табылганда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чара көрүү жана таасир этүү.

237. Мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталат.

238. Контролду өткөрүүнүн шайкештигин баалоо тазаланган суу жана инъекциялар үчүн суу алуу процессинде жүргүзүлөт.

 

7-бөлүм

Ушул Техникалык регламенттин талаптарын

бузгандык үчүн жоопкерчилик

 

239. Ушул техникалык регламенттин талаптарын бузган адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

 

 

"Фармацевттик уюмдарда жана

саламаттык сактоо уюмдарында

дары-дармек каражаттарын коопсуз

сактоо жана фармацевттик уюмдардын

санитардык режими жөнүндө"

Техникалык регламенттин

1-тиркемеси

 

Абанын салыштырмалуу нымдуулугун

жана температураны эсепке алуу

ЖУРНАЛЫ

 

┌────┬─────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬───────┐

│Күнү│Убак-│ Температураны  │ Нымдуулукту ченөө үчүн прибордун│  Кол  │

│    │тысы │    ченөө       │     көрсөтүүлөрү (психрометр,   │тамгасы│

│    │     │  приборунун    │         гигрометр)              │       │

│    │     │ көрсөтүүлөрү   ├──────────┬────────────┬─────────┤       │

│    │     │ (термометр)    │  Кургак  │    Ным     │Салыштыр-│       │

│    │     │                │ прибордун│ приборунун │малуу    │       │

│    │     │                │көрсөткөнү│ көрсөткөнү │нымдуулук│       │

├────┼─────┼────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┤

├────┼─────┼────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┤

└────┴─────┴────────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴───────┘

 

 

"Фармацевттик уюмдарда жана

саламаттык сактоо уюмдарында

дары-дармек каражаттарын коопсуз

сактоо жана фармацевттик уюмдардын

санитардык режими жөнүндө"

Техникалык регламенттин

2-тиркемеси

 

Жарыктан корголгон жерде сактала

турган дары каражаттарынын

ТИЗМЕГИ

 

┌───┬───────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────┐

│ № │             Аталышы               │ Тизме│  Сактоонун кошумча   │

│   │                                   │      │      шарттары        │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│1  │Адонизид                           │  Б   │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│2  │Адреналин гидротартрат             │  Б   │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│3  │Адреналин гидрохлорид эритме 0,1%  │  Б   │Салкын жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│4  │Акрихин                            │      │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│5  │Амидопирин                         │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│6  │Аминазин                           │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│7  │Анестезин                          │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│8  │Антипирин                          │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│9  │Аскорбин кычкылдыгы                │      │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│10 │Аскорбин кычкылдыгынын эритмеси    │      │Салкын жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│11 │Меңдубана жалбырагы                │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│12 │Бензогексоний                      │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│13 │Бензонал                           │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│14 │Билигност 20% 50% эритме           │  Б   │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│15 │Бромизовал                         │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│16 │Бромкамфара                        │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│17 │Бутадион                           │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│18 │Викасол                            │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│19 │Висмут нитрат негизги              │      │Сухое место           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│20 │Галаскорбин                        │      │Кургак салкын жер     │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│21 │Гексамидин                         │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│22 │Гидроперит                         │      │Кургак жер t 20 град. │

│   │                                   │      │Цельсия жогору эмес   │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│23 │Гистидин гидрохлорид               │      │Ошол эле              │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│24 │Дерматол                           │      │Ошол эле              │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│25 │Диазолин                           │  Б   │Ошол эле              │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│26 │Димедрол                           │  Б   │Ошол эле              │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│27 │Димеколин                          │  Б   │Ошол эле              │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│28 │Дипразин                           │  Б   │Ошол эле              │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│29 │Дифенин                            │  Б   │Ошол эле              │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│30 │Диэтилстильбэстрол                 │  Б   │Ошол эле              │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│31 │Диэтилстильбэстрол эритме          │  Б   │Ошол эле              │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│32 │Натуралдуу ашказан маңызы          │      │Кургак жер t 2-10     │

│   │                                   │      │град. Цельсия         │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│33 │Хлордук акиташ                     │      │Кургак жер t 2-10     │

│   │                                   │      │град. Цельсия         │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│34 │Имизин                             │  Б   │Кургак салкын жер     │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│35 │Йод                                │  Б   │Салкын жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│36 │Камфора эритмеси майы менен        │      │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│37 │Карбахолин                         │  А   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│38 │Глютамин кычкылдыгы                │      │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│39 │Никотин кычкылдыгы                 │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│40 │Салицил кычкылдыгы                 │      │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│41 │Кодеин (фосфат)                    │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│42 │Колларгол                          │      │Кургак салкын жер     │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│43 │Коллодий                           │      │Кургак салкын жер,    │

│   │                                   │      │оттон алыс            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│44 │Коргликон эритме                   │  Б   │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│45 │Кордиамин                          │  Б   │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│46 │Кортикотропин инъекциялар үчүн     │  Б   │Кургак жер t 20 град. │

│   │                                   │      │Цельсия               │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│47 │Красавка жалбырагы                 │  Б   │Ошол эле              │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│48 │Крахмал                            │      │Ошол эле              │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│49 │Ланолин суусу жок                  │      │Кургак салкын жер     │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│50 │Магний кычкылданган                │      │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│51 │Сыйпама                            │      │Кургак салкын жер     │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│52 │Майлуу майлар                      │      │Салкын жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│53 │Меңдубана майы                     │  Б   │Салкын жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│54 │Метацин, эритме                    │  А   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│55 │Морфин гидрохлорид, эритме         │  А   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│56 │Наперстянка жалбырагы              │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│57 │Натрий нитрит                      │  Б   │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│58 │Неомицин сулфат                    │  Б   │Кургак жер t 20 град. │

│   │                                   │      │Цельсияга чейин       │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│59 │Никотинамид эритмелери             │  Б   │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│60 │Никотин кычкылынын эритмеси        │  Б   │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│61 │Новокаин эритмеси                  │  Б   │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│62 │Новокаин                           │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│63 │Норадреналин гидротартрат          │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│64 │Норадреналин гидротартрат эритме   │  Б   │Салкын жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│65 │Оксафенамид                        │      │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│66 │Окситетрациклин гидрохлорид        │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│67 │Омнопон, эритмелер                 │  А   │Салкын жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│68 │Пентамин                           │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│69 │Пепсин                             │      │Кургак жер 2ден 5     │

│   │                                   │      │град. Цельсияга чейин │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│70 │Кычкылданган суутек эритмеси       │      │Салкын жер            │

│71 │Пергидроль                         │  Б   │t 25 град. Цельсия    │

│   │                                   │      │жогору эмес, пробкада │

│   │                                   │      │газ чыгарчу түтүкчө   │

│   │                                   │      │болуш керек           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│72 │Пиридоксин гидрохлорид             │      │Кургак жер, t 12-15   │

│   │                                   │      │град. Цельсия         │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│73 │Прогестерон                        │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│74 │Прогестерон раствор                │  Б   │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│75 │Прозерин                           │  А   │Сухое место           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│76 │Пропазин                           │  Б   │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│77 │Салициламид                        │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│78 │Салюзид эритилме                   │  Б   │Кургак жер, t 18-20   │

│   │                                   │      │град. Цельсия         │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│79 │Сироптор                           │      │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│80 │Скополамин гидробромид             │  А   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│81 │Спазмолитин                        │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│82 │Тиамин хлорид                      │      │Без контакта с        │

│   │                                   │      │металлами             │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│83 │Тетацин-кальций эритме             │      │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│84 │Тетрациклин гидрохлорид            │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│85 │Трипсин кристаллдуу                │      │Кургак жер 10 град.   │

│   │                                   │      │Цельсияга чейин       │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│86 │Хинин гидрохлорид                  │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│87 │Хлоралгидрат                       │  Б   │Кургак салкын жер     │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│88 │Хлорамин                           │  Б   │Кургак салкын жер     │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│89 │Хлорэтил                           │  Б   │Салкын жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│90 │Целанид                            │  А   │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│91 │Целанид эритме растворы            │  А   │Салкын жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│92 │Цистеин                            │      │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│93 │Цианокобаламин                     │      │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│94 │Красавка экстракты                 │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│95 │Эркек папоротниктин экстракты      │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│96 │Эметин гидрохлорид                 │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│97 │Эметин гидрохлорид эритмеси        │  Б   │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│98 │Эритромицин                        │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│99 │Эрготал                            │  Б   │t 5 град. Цельсия     │

│   │                                   │      │жогору эмес           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│100│Этазол натрий эритмеси             │  Б   │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│101│Этазол натрий                      │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│102│Эуфиллин                           │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│103│Эуфиллин эритме, таблеткалар       │  Б   │                      │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│104│Эфедрин гидрохлорид                │  Б   │Кургак жер            │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────┤

│105│Эфедрин гидрохлорид эритме         │  Б   │                      │

└───┴───────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────

 

 

"Фармацевттик уюмдарда жана

саламаттык сактоо уюмдарында

дары-дармек каражаттарын коопсуз

сактоо жана фармацевттик уюмдардын

санитардык режими жөнүндө"

Техникалык регламенттин

3-тиркемеси

 

Нымдан коргоону талап кылган дары каражаттардын

ТИЗМЕГИ

 

┌───┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐

│ № │        Дары каражаттын аталышы         │   Сактоонун кошумча    │

│   │                                        │        шарттары        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1  │Амизил                                  │Салкын жер              │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│2  │Аминазин                                │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│3  │Аммоний хлорид                          │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│4  │Апрессин порошок, таблеткалар           │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│5  │Ацетилхолин-хлорид                      │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│6  │Бензилпенициллин натрий, калий тузу     │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│7  │Бутамид порошок, таблеткалар            │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│8  │Галаскорбин(*) порошок, таблеткалар     │Салкын караңгы жер      │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│9  │Ганглерон порошок                       │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│10 │Гексенал                                │Караңгы, салкын жер     │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│11 │Глицерин                                │Караңгы, салкын жер     │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│12 │Глюкоза порошок, таблеткалар            │Караңгы, салкын леер    │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│13 │Горчичниктер                            │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│14 │Гризеофульвин порошок, таблеткалар      │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│15 │Декамин порошок                         │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│16 │Дибазол порошок, таблеткалар            │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│17 │Димедрол(*) порошок, таблеткалар        │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│18 │Динезин порошок, таблеткалар            │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│19 │Дипразин порошок                        │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│20 │Желатин медициналык(*)                  │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│21 │Изониазид (Римифон, Тубазид) порошок    │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│22 │Имизин(*) (Имипрамин) порошок           │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│23 │Калий ацетат(*)                         │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│24 │Калий йодид порошок, таблеткалар        │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│25 │Кальций хлорид(*)                       │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│26 │Кальций сульфат                         │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│27 │Карбахолин                              │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│28 │Квасцы(*) бардык түрлөрү                │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│29 │Фолий кислотасы                         │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│30 │Котарнин хлорид                         │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│31 │Метилтестостерон                        │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│32 │Натрий бромид порошок, таблеткалар      │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│33 │Натрий йодид                            │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│34 │Натрий нитрит                           │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│35 │Натрий пара-аминосалицилат (ПАСК-натрий)│Караңгы жер             │

│   │порошок, гранулдар                      │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│36 │Натрий салицилат порошок, таблеткалар   │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│37 │Натрий хлорид порошок, таблеткалар      │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│38 │Нафтамон                                │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│39 │Неодикумарин(*) (Пелентан)              │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│40 │икодин(*)                               │Караңгы жер t 20 град.  │

│   │                                        │Цельсия жогору эмес     │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│41 │Норсульфазол натрий                     │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│42 │Оксазил                                 │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│43 │Оксациллин натрий тузу                  │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│44 │Оксжедин порошок, таблеткалар           │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│45 │Окситетрациклин дигидрат жана           │Караңгы жер             │

│   │гидрохлорид                             │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│46 │Панкреатин                              │Салкын жер              │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│47 │Пантоцид                                │Караңгы, салкын жер     │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│48 │Пентамин порошок                        │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│49 │Пепсин                                  │12-15 град. Цельсия     │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│50 │Пилокарпин гидрохлорид (*) порошок      │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│51 │Пиперазин адининат порошок, таблеткалар │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│52 │Прозерин порошок, таблеткалар           │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│53 │Пропазин порошок, таблеткалар           │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│54 │Протаргол                               │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│55 │Секуринин нитрат порошок, таблеткалар   │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│57 │Стрептомицин сульфат                    │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│58 │Строфантин К порошок                    │Караңгы, салкын жер     │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│59 │Сульфацил натрий (альбуцид-натрий)      │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│60 │Танин                                   │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│61 │Тетрациклин гидрохлорид,                │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│62 │Тиамин хлорид бромид (Витамин В1)       │Караңгы жер, темирге    │

│   │порошок таблеткалар                     │жолобойт                │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│63 │Тиопентал-натрий                        │Караңгы, салкын жер     │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│64 │Тиреоидин                               │Караңгы, салкын жер     │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│65 │Трихомонацид порошок таблеткалар        │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│66 │Көмүр активдештирилген                  │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│67 │Фурадонин                               │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│68 │Хиниофон                                │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│69 │Хлоралгидрат                            │Караңгы, салкын жер     │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│70 │Целанид порошок таблеткалар             │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│71 │Цитизин                                 │                        │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│72 │Коюу экстракттар, кургак                │Караңгы, салкын жер     │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│73 │Эметин гидрохлорид порошок              │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│74 │Эритромицин                             │Караңгы жер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│75 │Этаминал натрий                         │                        │

└───┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

Эскертүү:

(*) дары каражаттарды кургак бөлмөдө оозу катуу жабылган, үстүнө парафин куюлган жылчыксыз айнек тарада сактоо керек.

 

 

"Фармацевттик уюмдарда жана

саламаттык сактоо уюмдарында

дары-дармек каражаттарын коопсуз

сактоо жана фармацевттик уюмдардын

санитардык режими жөнүндө"

Техникалык регламенттин

4-тиркемеси

 

Учма касиеттери бар дары каражаттардын

ТИЗМЕГИ

 

┌──┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│ №│       Дары каражатынын аталышы      │ Сактоонун кошумча шарттары │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│1 │Аммиак эритмеси                      │Салкын жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│2 │Бромкамфара                          │Караңгы, кургак жер         │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│3 │Йод                                  │Караңгы, салкын жер         │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│4 │Йодоформ                             │Караңгы жер                 │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│5 │Камфара                              │Салкын жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│6 │Метилсалицилат                       │Караңгы жер                 │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│7 │Ментол                               │Караңгы жер                 │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│8 │Темир сымап                          │Салкын жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│9 │Тимол                                │Караңгы жер                 │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│10│Формальдегид                         │Караңгы жер, t 9 град.      │

│  │                                     │Цельсия төмөн эмес          │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│11│Хлоралгидрат                         │Караңгы, салкын жер         │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│12│Эфир майлары                         │Караңгы жер, t 15 град.     │

│  │                                     │Цельсия жогору эмес         │

└──┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

 

 

"Фармацевттик уюмдарда жана

саламаттык сактоо уюмдарында

дары-дармек каражаттарын коопсуз

сактоо жана фармацевттик уюмдардын

санитардык режими жөнүндө"

Техникалык регламенттин

5-тиркемеси

 

Кристаллданган сууну (кристаллгидраттар)

камтыган дары каражаттардын

ТИЗМЕГИ

 

┌──┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│№ │     Дары каражатынын аталышы        │ Сактоонун кошумча шарттары │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│1 │Акрихин порошок                      │Караңгы жер, жакшы жабылган │

│  │                                     │тарада                      │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│2 │Анальгин порошок, таблеткалар        │Караңгы жер                 │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│3 │Апоморфин гидрохлорид порошок        │Караңгы жер                 │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│4 │Бензилпенициллин новокаин тузу       │Кургак жер, +18 град.       │

│  │                                     │Цельсия жогору эмес         │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│5 │Викасол порошок, таблеткалар         │Караңгы жер                 │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│6 │Глюкоза порошок, таблеткалар         │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│7 │Кычкылдуу темирдин сульфаты          │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│8 │Кычкылдуу темирдин лактат            │Караңгы жер                 │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│9 │Кальцекс таблетка                    │Кургак жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│10│Кальций глицерофосфат                │Кургак жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│11│Кальций глюконат порошок, таблеткалар│                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│12│Кальций лактат                       │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│13│Квасцы бардык түрлөрү                │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│14│Кодени фосфат                        │Караңгы жер                 │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│15│Кодеин                               │Оозу катуу жабылган         │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│16│Котарнин хлорид                      │Караңгы жер                 │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│17│Кофеин порошок                       │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│18│Магний сульфат порошок               │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│19│Жез сульфат                          │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│20│Меркаптопурин (Лейкерин)             │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│21│Метилен кок                          │Караңгы жер                 │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│22│Натрий арсенат                       │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│23│Натрий гидроцитрат порошок           │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│24│Натрий пара-аминосалицилат (ПАСК     │Караңгы, кургак жер         │

│  │натрий) прошок, таблетка             │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│25│Натрий сульфат                       │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│26│Натрия тиосульфат порошок            │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│27│Натрий тетраборат                    │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│28│Натрий фосфат                        │Салкын жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│29│Натрий цитрат                        │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│30│Норсульфазол-натрий                  │Караңгы, кургак жер         │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│31│Рутин порошок                        │Караңгы жер                 │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│32│Коргошун ацетат порошок              │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│33│Скополамин гидробромид порошок       │Караңгы жер                 │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│34│Сульгин порошок, таблетка            │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│35│Сульфацил-натрий (Альбуцид-натрий)   │Караңгы, кургак жер         │

│  │порошок                              │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│36│Теофиллин порошок                    │Караңгы жер                 │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│37│Тиамина бромид, хлорид порошок       │Караңгы жер, металлдарга    │

│  │                                     │кошпой                      │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│38│Терпингидрат порошок                 │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│39│Уросульфан порошок, таблетка         │Кургак жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│40│Фтивазид порошок, таблетка           │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│41│Хинин сульфат порошок, таблетка      │Караңгы жер                 │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│42│Цинк сульфат порошок                 │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│43│Этилморфин гидрохлорид               │Караңгы жер                 │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│44│Эметин гидрохлорид                   │Караңгы жер                 │

└──┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

 

 

"Фармацевттик уюмдарда жана

саламаттык сактоо уюмдарында

дары-дармек каражаттарын коопсуз

сактоо жана фармацевттик уюмдардын

санитардык режими жөнүндө"

Техникалык регламенттин

6-тиркемеси

 

Төмөн температуранын (тоңдуруудан) таасиринен

коргоону талап кылган дары каражаттардын

ТИЗМЕГИ

 

1. Алмагель суспензия

2. Алоэ линимент

3. Адиурекриндик мазь

4. АТФ (Фосфобион)

5. Бекотид аэрозоль

6. Беродуал аэрозоль

7. Беротек аэрозоль

8. Вамин

9. Верографин

10. Витогепат

11. Гамма-глобулиндин бардык түрлөрү

12. Дезоксикортикостерона триметилацетат инъекциялар үчүн эритме

13. Дибунола линимент

14. Өт медициналык

15. Ашказан ширеси

16. Инсулиндин бардык түрлөрү

17. Иммуноглобулиндин бардык түрлөрү

18. Канестен

19. Липофундин (Интралипид)

20. Маннитол

21. Маммотоцин

22. Мараславин

23. Метилэргометрин инъекциялар үчүн эритме

24. Метронидазол (Клион, Метрогил, Трихопол, Эфлоран) инъекциялар үчүн эритме

25. Оксипрогестерон капронат

26. Пармидин мазь

27. Пероксид суутек эритмеси

28. Пиперазин адипинат эритмеси

29. Пелоидин

30. Протамин сульфат

31. Реопирин (Пирабутол) инъекциялар үчүн эритме

32. Реополиглюкин

33. Салазопиридазин суспензия

34. Сальбутамол аэрозоль

35. Санорин

36. Айнек сымал нерсе

37. Сустак-митте, Сустак-форте таблетка

38. Флунитразепам (Рогипноль) инъекциялар үчүн эритме

39. Фолликулин

40. Формальдегид эритмеси (Формалин)

41. Фосфэстрол (Хонван)

42. Фторфеназин-деканоат (Модитен-депо)

43. Эглонил инъекциялар үчүн эритме

44. Этаден

45. Эргометрин инъекциялар үчүн эритме

 

 

"Фармацевттик уюмдарда жана

саламаттык сактоо уюмдарында

дары-дармек каражаттарын коопсуз

сактоо жана фармацевттик уюмдардын

санитардык режими жөнүндө"

Техникалык регламенттин

7-тиркемеси

 

Абанын көмүр кычкылдыгы менен реакция

берген дары каражаттардын

ТИЗМЕГИ

 

┌──┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│№ │      Дары каражаттын аталышы        │ Сактоонун кошумча шарттары │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│1 │Апоморфин гидрохлорид порошок        │Кургак жер, салкын жер      │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│2 │Барбитал-натрий                      │Кургак жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│3 │Гексенал                             │Кургак жер, салкын жер      │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│4 │Дифенин                              │Кургак жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│5 │Магний оксид                         │Кургак жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│6 │Магний пероксид                      │Караңгы, кургак жер         │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│7 │Норсульфазол-натрий                  │Караңгы, кургак жер         │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│8 │Темисал                              │Караңгы жер, салкын жер     │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│9 │Цинк оксид                           │Кургак жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│10│Этазол-натрий порошок                │Караңгы, кургак жер         │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│11│Этаминал-натрий                      │Кургак жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│12│Эуфиллин порошок, таблеткалар        │Кургак жер                  │

└──┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

 

 

"Фармацевттик уюмдарда жана

саламаттык сактоо уюмдарында

дары-дармек каражаттарын коопсуз

сактоо жана фармацевттик уюмдардын

санитардык режими жөнүндө"

Техникалык регламенттин

8-тиркемеси

 

Жыттуу дары каражаттардын

ТИЗМЕГИ

 

┌──┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│№ │             Аталышы                 │ Сактоонун кошумча шарттары │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│1 │Аммиак эритме                        │Салкын жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│2 │Валидол                              │Салкын жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│3 │Деготь                               │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│4 │Ихтиол                               │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│5 │Йодоформ                             │Караңгы салкын жер          │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│6 │Камфора                              │Салкын жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│7 │Ксероформ                            │Жарыктан жана нымдан        │

│  │                                     │корголгон тарада            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│8 │Метилсалицилат                       │Караңгы жер                 │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│9 │Ментол                               │Салкын жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│10│Нашатырь-анистик тамчылар            │Салкын жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│11│Препарат "АСД"                       │Салкын жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│12│Скипидар                             │Караңгы жер t 15 град.      │

│  │                                     │Цельсия жогору эмес         │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│13│Тимол                                │Караңгы салкын жер          │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│14│Фенол                                │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│15│Формалин                             │Караңгы жер, t 9 град.      │

│  │                                     │Цельсия төмөн эмес          │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│16│Эфир майлары                         │t 15 град. Цельсия жогору   │

│  │                                     │эмес, Караңгы салкын жер    │

└──┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

 

 

"Фармацевттик уюмдарда жана

саламаттык сактоо уюмдарында

дары-дармек каражаттарын коопсуз

сактоо жана фармацевттик уюмдардын

санитардык режими жөнүндө"

Техникалык регламенттин

9-тиркемеси

 

Боек дары каражаттардын

ТИЗМЕГИ

 

┌──┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│№ │              Аталышы                │ Сактоонун кошумча шарттары │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│1 │Акрихин                              │Караңгы, кургак жер         │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│2 │Бриллиант жашыл                      │Кургак жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│3 │Индигокармин инъекциялар үчүн        │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│4 │Калий перманганат                    │Кургак жер                  │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│5 │Метилен көк                          │Караңгы, кургак жер         │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│6 │Рибофлавин (Витамин В2)              │Караңгы, кургак жер         │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│7 │Фурациллин (Нитрофурол)              │Караңгы, кургак жер         │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│8 │"Фукорцин" эритме                    │                            │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│9 │Фуксин                               │Караңгы жер                 │

├──┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│10│Этакридин лактат                     │Кургак караңгы жер          │

└──┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

 

 

"Фармацевттик уюмдарда жана

саламаттык сактоо уюмдарында

дары-дармек каражаттарын коопсуз

сактоо жана фармацевттик уюмдардын

санитардык режими жөнүндө"

Техникалык регламенттин

10-тиркемеси

 

А тизмеги

 

┌───┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐

│ № │    ДК эл аралык     │  Негизги синонимдер │    Чыгаруу формасы  │

│п/п│патентелбеген аталышы│                     │                     │

│   │ (ЭАПА жок ДКтардын  │                     │                     │

│   │   белгилүү соода    │                     │                     │

│   │ аталышы көрсөтүлдү) │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│1  │Концентрацияланган   │                     │Порошок, таблеткалар,│

│   │адонизид(**)         │                     │сырты капталуу       │

│   │                     │                     │таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│2  │Азатиоприн           │Имуран               │Субстанция,          │

│   │                     │                     │таблеткалар,         │

│   │                     │                     │таблеткалар п/о      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│3  │Азаметоний бромид    │Пентамин             │Субст-порошок,       │

│   │                     │                     │инъекция үчүн эритме │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│4  │Алкуроний хлорид     │Аллоферин            │Инъекция үчүн эритме │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│5  │Аллапинин            │Аллапинин            │Порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│6  │Амбеноний хлорид     │Оксазил, Мисурана    │Порошок, таблеткалар │

│   │                     │хлорид               │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│7  │Аминостигмин(**)     │Ампулалар            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│8  │Амиридин             │Амиридин             │Субст-порошок,       │

│   │                     │                     │инъекция үчүн эритме,│

│   │                     │                     │таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│9  │Амфепрамон(*)        │Фепранон, Анорекс    │Таблеткалар          │

│   │                     │"Orto", Абулемин     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│10 │Амфетамина сульфат(*)│Фенамин, Актедрин,   │Таблеткалар          │

│   │                     │Алентол              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│11 │Анабазина гидрохлорид│                     │Порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│12 │Апоморфина           │                     │Порошок, ампулалар   │

│   │гидрохлорид          │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│13 │Армин(**)            │                     │Эритме (көз тамчы)   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│14 │Атракурия бесилат    │Тракриум             │Инъекция үчүн эритме │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│15 │Атропин              │Атропин сульфат      │Порошок, ампулалар,  │

│   │                     │Атромед              │шприц-тюбиктер,      │

│   │                     │                     │таблеткалар, эритме  │

│   │                     │                     │(көз тамчы), мазь,   │

│   │                     │                     │көз пленкалары       │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│16 │Атропин сульфата     │                     │Таблеткалар          │

│   │Папаверин            │                     │                     │

│   │гидрохлорида         │                     │                     │

│   │Фенобарбитал         │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│17 │Ацеклидин            │Глаукостат, Глаудин, │Порошок, ампулалар,  │

│   │                     │Глаунорм             │көз тамчы            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│18 │Аценокумарол         │Синкумар,            │Таблеткалар          │

│   │                     │Аценокумарин,        │                     │

│   │                     │Тромбостоп           │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│19 │Ацетарсол            │Осарсол, Арсафен,    │Порошок, вагиналдык  │

│   │                     │Осарбон, Осарцид     │суппозиторийлер      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│20 │Бенактизин           │Амизил, Бенактизин,  │Таблеткалар          │

│   │                     │Актозин, Амитакон,   │                     │

│   │                     │Кафрон               │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│21 │Бендазол гидрохлорид │                     │Таблеткалар          │

│   │Теобромин            │                     │                     │

│   │Платифиллин(**)      │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│22 │Бензотэф(**)         │                     │Порошок, ампулалар   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│23 │Бипериден            │Акинетон, Акинетон   │Таблеткалар,         │

│   │                     │CP, Декинет, Параден │таблеткалар и/о,     │

│   │                     │                     │таблетклар ретард,   │

│   │                     │                     │ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│24 │Блеомицин            │Блеоцин, Блеомицетин │Порошок, ампулалар,  │

│   │                     │гидрохлорид,         │Флакондор            │

│   │                     │Бланкосан, Бленоксан,│                     │

│   │                     │Пинъянмицин          │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│25 │Бупренорфин(*)       │Норфин, Анфин,       │Таблеткалар          │

│   │                     │Бупренал             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│26 │Бусульфан            │Миелосан,            │Порошок, таблеткалар │

│   │                     │Сульфабутин,         │                     │

│   │                     │Миелуцин, Милеран    │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│27 │Буторфанол(*)        │Морадол, Стадол,     │Ампулалар            │

│   │                     │Стадол НС, Бефорал   │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│28 │Векуроний бромид     │Норкурон, Мускурон   │Порошок, Флакондор   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│29 │Винбластин           │Вельбе, Розевин,     │Порошок, ампулалар,  │

│   │                     │Бластовин,           │Флакондор            │

│   │                     │Винбластин-Рихтер,   │                     │

│   │                     │Винбластин ликвид    │                     │

│   │                     │Рихтер               │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│30 │Винкристин           │Онковин,             │Ампулалар, Флакондор │

│   │                     │Леурокристин,        │                     │

│   │                     │Цитокристин суулуу,  │                     │

│   │                     │Цитомид, Винкристин  │                     │

│   │                     │Пьер Фабр, Винкристин│                     │

│   │                     │Рихтер, Винкристина  │                     │

│   │                     │сульфат              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│31 │Випраксин инъекциялар│                     │Ампулалар            │

│   │үчүн(**)             │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│32 │Галантамин           │Галантамина          │Порошок, ампулалар   │

│   │                     │гидробромид, Нивалин │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│33 │Гексафосфамид(**)    │                     │Порошок, таблеткалар │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│34 │Гоматропин           │Гоматропин           │Порошок, эртиме (көз │

│   │гидробромид          │гидробромид          │тамчы)               │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│35 │Метилцеллюлоза менен │                     │Эритме (көз тамчы)   │

│   │гоматропин           │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│36 │Дактиномицин         │Актиномицин-Д,       │Флакондор, стандарт  │

│   │                     │Космоген             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│37 │Даунорубицин         │Рубомицин            │Порошок, Флакондор   │

│   │                     │гидрохлорид,         │                     │

│   │                     │Даунобластин,        │                     │

│   │                     │Даунозом, Церубидин  │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│38 │Дегранол(**)         │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│39 │Дезоксипеганин       │                     │Порошок              │

│   │гидрохлорид          │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│40 │Демеколцин           │Колхамин, Омаин,     │Мазь, таблеткалар    │

│   │                     │Колцемид             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│41 │Диброспидий хлорид   │Спиробромин          │Порошок, ампулалар   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│42 │Дигитоксин           │Дигофтон, Кардитоксин│Стандарт, порошок,   │

│   │                     │                     │таблеткалар,         │

│   │                     │                     │ректалдык            │

│   │                     │                     │суппозиторийлер      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│43 │Дигоксин             │Дигоксин-Никомед,    │Порошок, ампулалар,  │

│   │                     │Дигоксин-Тева,       │таблеткалар          │

│   │                     │Диголан, Ланикор,    │                     │

│   │                     │Диналацин            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│44 │Дименоксадол         │Эстоцин, Локарин,    │Порошок, таблеткалар,│

│   │гидрохлорид          │Пропалгил            │ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│45 │Диоксоний(**)        │                     │Порошок, ампулалар   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│46 │Дипин                │                     │Флакондор            │

│   │лиофжезировандуу(**) │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│47 │Диплацин дихлорид    │Диплацин             │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│48 │Дистигмин бромид     │Убретид              │Инъекция үчүн эритме,│

│   │                     │                     │таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│49 │Дифенилтропин        │Тропацин             │Порошок, таблеткалар │

│   │гидрохлорид          │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│50 │Доксорубицин         │Адриабластин,        │Порошок, Флакондор   │

│   │гидрохлорид          │Адриамицин,          │                     │

│   │                     │Аксидоксо, Доксолем, │                     │

│   │                     │Доксорубифер         │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│51 │Допан(**)            │Хлорэтиламиноурацил  │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│52 │"Дуплекс(**)"        │                     │Порошок, ампулалар   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│53 │Имифос               │Маркофан             │Порошок, ампулалар   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│54 │Индопан              │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│55 │Карбахол             │Карбахол, Дорил,     │Порошок              │

│   │                     │Карбамиотин          │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│56 │Карубицин            │Карминомицин         │Стандарт, порошок,   │

│   │                     │гидрохлорид          │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│57 │Квалидил(**)         │                     │Порошок, ампулалар   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│58 │Кетамин(*)           │Велонаркон, Калипсол,│Ампулалар            │

│   │                     │Кетамина гидрохлорид,│                     │

│   │                     │Кеталар              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│59 │Клонидин гидрохлорид │Клофелин             │Порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│60 │Кокаина              │                     │Порошок              │

│   │гидрохлорид(*)       │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│61 │Колхицин             │Колцин, Артрихин,    │Таблеткалар,         │

│   │                     │Колхизол,            │Таблеткалар п/о      │

│   │                     │Колхикум-дисперт     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│62 │Коргликон(**)        │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│63 │Кордигит             │Кордигит             │Аморфный порошок,    │

│   │                     │                     │таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│64 │Леокаин              │Леокаин эритмеси 0,3%│Порошок, көз тамчы   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│65 │Ликорин              │                     │Таблеткалар          │

│   │гидрохлорид(**)      │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│66 │Лобелин              │Лобелина гидрохлорид,│Порошок              │

│   │                     │Антисол, Лобидан,    │                     │

│   │                     │Лобетон              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│67 │Лобесил(**)          │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│68 │Лофенал(**)          │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│69 │Мазиндол             │Теренак, Теронак,    │Таблеткалар          │

│   │                     │Санорекс             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│70 │Мезокарб             │Сиднокарб            │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│71 │Мелликтин(**)        │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│72 │Мелфалан             │Алкеран, Сарколизин  │Порошок, инъекция    │

│   │                     │                     │үчүн эритме,         │

│   │                     │                     │таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│73 │Меридил              │Метилфенидат,        │Таблеткалар          │

│   │                     │Центедрин            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│74 │Меркаптопурин        │Пури-нетол, Лейкерин,│Таблеткалар          │

│   │                     │Леукерин, Леупурин,  │                     │

│   │                     │Пуринетол            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│75 │Метацина йодид       │Метацин              │Порошок, ампулалар   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│76 │Метилдигоксин        │Бемекор, Дигикор,    │Таблеткалар          │

│   │                     │Медилазид            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│77 │Мивакурий хлорид     │Мивакрон             │Инъекция үчүн эритме │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│78 │Митобронитол         │Миелобромол,         │Таблеткалар          │

│   │                     │Дибромманнит,        │                     │

│   │                     │Дибромоманнитол      │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│79 │Митоксантрон         │Новатрон,            │Флакондор            │

│   │гидрохлорид          │Митозантрон,         │                     │

│   │                     │Онкотроне,           │                     │

│   │                     │Митоксантрон АВД     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│80 │Митомицин            │Аметицин, Митамицин  │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│81 │Митомицин "С"        │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│82 │Мифепристон          │Мифегин, Пенкрофтон  │Порошок, таблеткалар │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│83 │Морфилонг(*)         │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│84 │Морфина              │                     │Таблеткалар,         │

│   │гидрохлорид(*)       │                     │ампулалар,           │

│   │                     │                     │шприц-тюбиктер       │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│85 │Мышьяктуу ангидрид   │Ак мышьяк, мышьяктуу │Порошок              │

│   │                     │кычкыл               │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│86 │Налоксон гидрохлорид │Наркан, Интренон     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│87 │Налорфин             │Анаркон, Наллин,     │Порошок, ампулалар   │

│   │гидрохлорид(*)       │Летидрон             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│88 │Жаңы токсидендрон    │                     │Флакондор            │

│   │жалбырагынын         │                     │                     │

│   │настойкасы(**)       │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│89 │Натрий арсенат жана  │Натрий мышьяктуу,    │                     │

│   │анын ар кандай       │Натрий арсенат       │                     │

│   │дозировкадагы дары   │кристаллдуу          │                     │

│   │формалары            │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│90 │Наяксин(**)          │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│91 │Неостигмин           │Прозерин, Эустигмин, │Порошок, ампулалар,  │

│   │метилсульфат         │Миостин              │таблеткалар,         │

│   │                     │                     │гранулдар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│92 │Нитрозометилмочевина │Метинур              │Порошок, Флакондор   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│93 │Оливомицин натрий    │                     │Флакондор            │

│   │тузу(**)             │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│94 │Омнопон(*) (**)      │                     │Порошок, ампулалар   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│95 │Панкурония бромид    │Павулон              │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│96 │Пафенцил(**)         │                     │Порошок, таблеткалар │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│97 │Пентазоцин(*)        │Лексир, Фортрал      │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│98 │Пипекуроний бромид   │Ардуан               │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│99 │Пиридостигмина бромид│Калимин,             │Порошок, ампулалар,  │

│   │                     │Калимин-форте,       │таблеткалар          │

│   │                     │Местинон             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│100│Пилокарпин           │Офтан пилокарпин,    │Порошок, мазь көздүк,│

│   │гидрохлорид          │Пилокар,             │тюбик-капельницлар,  │

│   │                     │Изопто-карпин        │Флакондор (көз тамчы)│

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│101│"Пиларен(**)"        │                     │Көз пленкалары       │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│102│Пиритрамид(*)        │Дипидолор, Пиридолан,│Ампулалар            │

│   │                     │Пириум               │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│103│Платин(**)           │                     │Лиофжезировандуу     │

│   │                     │                     │порошок, ампулалар   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│104│Платифиллин          │                     │Порошок, таблеткалар,│

│   │гидротартрат         │                     │ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│105│Подофиллин(**)       │                     │Порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│106│Прокарбазин          │Натулан, Малутан,    │Капсулалар           │

│   │                     │Натуналар            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│107│Пропантелин бромид   │Про-бантин           │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│108│Просидол(*) (**)     │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│109│"Псориазин(**)"      │                     │Мазь                 │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│110│Пумитена             │Фопурин              │Лиофжезированный     │

│   │                     │                     │порошок (Флакондор)  │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│111│Калий арсенит        │Фаулеров мышьяк      │Флакондордо эритмелер│

│   │эритмеси             │эритмеси             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│112│Рацемелфоланум       │Алкеран, Мелоралан,  │Порошоктор,          │

│   │                     │Сарколизин           │таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│113│Резерпин             │Рауседил, Алсерин    │Порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│114│Реумицин(**)         │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│115│Сымап дийодид        │                     │Порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│116│Сымап дихлорид       │Сулема, Ртуть        │Порошок, таблеткалар │

│   │                     │экихлористүү         │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│117│Сымап оксицианид     │Сымап оксицианисти,  │Порошок              │

│   │                     │Негизги сымап цианид │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│118│Руфокромомицин       │Брунеомицин          │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│119│Секуринина нитрат    │Секуринин            │Порошоктор,          │

│   │                     │                     │таблеткалар,         │

│   │                     │                     │ампулалар, Флакондор │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│120│Серебра нитрат       │Ляпис, Аргентум      │Мазь, эритме         │

│   │                     │нитрикум             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│121│Сидноглутон(**)      │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│122│Скополамин           │Скополамин, Гиосцина │Порошок              │

│   │гидробромид          │гидробромид          │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│123│Стрихнин нитрат      │Стрихнин             │Порошок, ампулалар   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│124│Строфантидин         │                     │Порошок, ампулалар,  │

│   │ацетат(**)           │                     │стандарт             │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│125│Строфантин           │Строфантин К,        │Порошок, ампулалар   │

│   │                     │Строфантин G         │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│126│Суксаметония бромид  │Дитжен,              │Субстанция, порошок  │

│   │                     │Дитжен-Дарница       │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│127│Суксаметоний йодид   │Дитжен,              │Субстанция-порошок,  │

│   │                     │Дитжен-дарница,      │инъекция үчүн эритме,│

│   │                     │Суксаметоний,        │ампулалар            │

│   │                     │Листенон, Миорелаксин│                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│128│Суксаметония хлорид  │Дитжен-А, Листенон   │Лиофжез. порошок,    │

│   │                     │                     │инъекция үчүн эритме,│

│   │                     │                     │субстанция           │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│129│Сульфарсфенамин      │Миарсенол,           │Ампулада порошок     │

│   │                     │Миосалварсан         │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│130│Тегафур              │Фторафур, Тегафур,   │Капсулалар,          │

│   │                     │Фторал               │ампулалар, мазь      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│131│Тепафжен(**)         │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│132│Теркуроний(**)       │                     │Порошок, ампулалар   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│133│Тетракаин гидрохлорид│Дикаин, Феликаин,    │Порошок, ампулалар,  │

│   │                     │Фонкаин              │пленки глазные       │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│134│Тилидин(*)           │Валорон, Тжефорт     │Флакондор,           │

│   │                     │                     │суппозитории,        │

│   │                     │                     │ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│135│Тиогуанин            │Ланвис, №SC-752      │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│136│Тиотепа              │Тиофосфамид, Тио ТЭФ │Порошок, таблеткалар,│

│   │                     │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│137│Трамадол гидрохлорид │Трамал, Мобран,      │Бардык формалар      │

│   │                     │Синтрадон, Трамагит, │                     │

│   │                     │Трамундин-ретард     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│138│Тригексифенидил      │Циклодол, Паркопан,  │Таблеткалар          │

│   │гидрохлорид          │Апаркан, Ромпаркин,  │                     │

│   │                     │Апо-трайгекс         │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│139│Тримеперидина        │Промедол             │Таблеткалар,         │

│   │гидрохлорид(*)       │                     │ампулалар,           │

│   │                     │                     │шприц-тюбиктер       │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│140│Трипериден           │Норакин              │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│141│Трихлорэтиламин      │"Антипсориатикум"    │Мазь                 │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│142│Тровентол            │Трувент              │Аэрозоль             │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│143│Тубокурарин-хлорид   │Курарин, Делакурарин,│Ампулалар            │

│   │                     │Амелизол, Тубадил,   │                     │

│   │                     │Тубарил              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│144│Фениндион            │Фенилинн, Атромбон,  │Порошок, таблеткалар │

│   │                     │Тромботил            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│145│Фенол                │Фенол                │Субст-суюктук        │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│146│Фептанил цитрат(*)   │Фентанил, Сентанил,  │Ампулалар            │

│   │                     │Лептанал             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│147│Фепромарон(**)       │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│148│Фепросиднин          │Сиднофен             │Таблеткалар          │

│   │гидрохлорид          │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│149│Физостигмин салицилат│Эзерина салицилат    │Порошок, Ампулалар   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│150│Фосфакол             │                     │Флакондор (көз тамчы)│

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│151│Фосфемид(**)         │Фосфазин             │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│152│Фторбензотеф(**)     │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│153│Фторурацил           │Флуороурацил,        │Ампулалар            │

│   │                     │Флурокс, Эфодис,     │                     │

│   │                     │Эфундекс, Эфурикс    │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│154│Хинотилин(**)        │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│155│Хлорамбуцил          │Хлорбутин, Лейкеран, │Таблеткалар          │

│   │                     │Эклорил Амбоклорин   │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│156│Хлорметин            │Эмбихин, Мустарген,  │Флакондор            │

│   │                     │Хлорметин, Кариолизин│                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│157│Хлорозил(**)         │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│158│Хлорфентерамина      │Дезопимон, Адеран    │Таблеткалар          │

│   │гидрохлрид           │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│159│Цианистүү калий      │                     │                     │

│   │(цианистүү           │                     │                     │

│   │кошулмалар)          │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│160│Циклобутоний         │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│161│Циклозил             │                     │Таблеткалар, порошок │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│162│Циклофосфамид        │Циклофосфан,         │Суспензия,           │

│   │                     │Цитоксан, Митоксан,  │Таблеткалар          │

│   │                     │Эндоксан             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│163│Цимарин              │                     │Стандарт             │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│164│Цисатракурия бесилат │Нимбекс              │Инъекциялар үчүн     │

│   │                     │                     │эритмелер            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│165│Цисплатин            │Бластолем, Платидиам,│Флакондор,           │

│   │                     │Онкоплатин, Платамин │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│166│Цитизин              │Табекс               │Порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│167│Чилибуха экстракты   │                     │Бардык формалар      │

│   │жана анын ар кандай  │                     │                     │

│   │дозировкадагы дары   │                     │                     │

│   │формалары(**)        │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│168│Эрготамин            │Эрготамин,           │Ампулалар, Флакондор,│

│   │гидротартрат         │Корнутамин, Гинофорт │Таблеткалар (драже)  │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│169│Эризимин(**)         │                     │Стандарт             │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│170│Эризимозид(**)       │                     │Стандарт             │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│171│Эстрамустин          │Эстрацит             │Инъекциялар үчүн     │

│   │                     │                     │Лиофжез. порошок,    │

│   │                     │                     │капсулалар           │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│172│Этопозид             │Вепезид, Ластет,     │Ампулалар            │

│   │                     │Этозид               │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│173│Этилбискоумацетат    │Неодикумарин,        │Таблеткалар          │

│   │                     │Пелентал, Тромбарин  │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│174│Этилморфина          │Дионин, Диолан,      │Порошок, Таблеткалар │

│   │гидрохлорид(*)       │Этилморфин           │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│175│Эфатин(**)           │                     │Аэрозоль             │

└───┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘

 

Б тизмеги

 

┌───┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐

│ № │    ДК эл аралык     │  Негизги синонимдер │    Чыгаруу формасы  │

│п/п│патентелбеген аталышы│                     │                     │

│   │ (ЭАПА жок ДКтардын  │                     │                     │

│   │   белгилүү соода    │                     │                     │

│   │ аталышы көрсөтүлдү) │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│1  │Адапромин(**)        │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│2  │Адельфан-эзидрекс(**)│Плесидрекс           │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│3  │Аденозин фосфат      │Аденокор, Фосфадин   │Инъекциялар үчүн     │

│   │                     │                     │эритме,              │

│   │                     │                     │субстанция-порошок   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│4  │Адифенин             │Спазмолитин, Дифацил,│Порошок              │

│   │                     │Тразентин            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│5  │Азаклорзин           │Нонахлозин           │Субстанция-порошок,  │

│   │                     │                     │раствор для приема   │

│   │                     │                     │внутрь, Таблеткалар  │

│   │                     │                     │п/о                  │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│6  │Азаметоний бромид    │Пентамин, Азаментонил│Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│7  │Азтреонам            │Азактам, Динабиотик  │Порошок, Флакондор   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│8  │Аймалин              │Гилуритмал, Аритмал, │Таблеткалар,         │

│   │                     │Ритмос               │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│9  │Акарбоза             │Глюкобай             │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│10 │Акти-5               │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│11 │Актовегин(**)        │                     │Драже, көз гели,     │

│   │                     │                     │желе, мазь, крем     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│12 │Аллапинин(**)        │                     │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│13 │Аллилэстренол        │Туринал              │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│14 │Аллоксим(**)         │                     │Лиофилдүү поралуу    │

│   │                     │                     │масса, флакондордогу │

│   │                     │                     │порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│15 │Аллопуринол          │Милурит, Принол      │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│16 │"Амазол(**)"         │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│17 │Амантадин гидрохлорид│Мидантан, Вирегит    │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│18 │Амилнитрит           │Изомилнитрит,        │Ампулалар            │

│   │                     │Пентамилон           │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│19 │Амилорид гидрохлорид │Амилорид, Амипразид, │Таблеткалар          │

│   │                     │Амилорид гидрохлорид │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│20 │Аминитразол          │Нитразол, Трихоцид,  │Таблеткалар,         │

│   │                     │Трихорал             │суспензия,           │

│   │                     │                     │суппозиторийлер,     │

│   │                     │                     │аэрозоль             │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│21 │Аминоакрихин(**)     │                     │Порошок, Таблеткалар │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│22 │Аминоглютетимид(*)   │Ноксирон, Мамомит,   │Таблеткалар          │

│   │                     │Ориметен             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│23 │Аминоплазмаль Е      │Аминоацид, Инфезол   │Флакондор, инфузия   │

│   │10%(**)              │                     │үчүн эритме          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│24 │Аминофеназон         │Амидопирин, Пирамидон│Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│25 │Аминофеназон +       │Таблеткалар          │Таблеткалар          │

│   │фенилбутазон         │Амидопирина и        │                     │

│   │                     │Бутадиона            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│26 │Аминофиллин          │Эуфиллин,            │Ампулалар,           │

│   │                     │Аминофиллин-демо,    │Таблеткалар          │

│   │                     │Диафжен, Теотард,    │                     │

│   │                     │Теофиллин            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│27 │Аминохинол**         │                     │Порошок, Таблеткалар │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│28 │Амиодарон            │Кордарон, Альдарон   │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│29 │Амиридин(**)         │                     │Ампулалар,           │

│   │                     │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│30 │Амитриптиллин        │Теперин, Триптизол,  │Капсулалар, драже,   │

│   │                     │Дамилена малеинат,   │Ампулалар,           │

│   │                     │Амизол, Максивалет   │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│31 │Аммифурин(**)        │                     │Таблеткалар, кызгылт │

│   │                     │                     │сары шише флакондордо│

│   │                     │                     │эритме               │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│32 │Амобарбитал          │Эстимал, Амитал      │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│33 │Амфоглюкамин(**)     │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│34 │Амфотерицин В        │Амфостат, Фунгжен,   │Порошок, Флакондор,  │

│   │                     │Фунгизон             │мазь                 │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│35 │Анабазин             │Анабазина            │Таблеткалар, пленка, │

│   │                     │гидрохлорид,         │сагыз                │

│   │                     │Гамибазин            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│36 │Ангиотензинамид      │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│37 │"Андипал(**)"        │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│38 │"Анестезол(**)"      │                     │Суппозитории         │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│39 │Антарес-120(**)      │Кава                 │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│40 │"Антастман(**)"      │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┤

│41 │Антибиотики                                                      │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │Бета-Лактамы:                                                    │

├───┼───────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤

│   │Пенициллин тобундагы препараттар           │Бардык формасы       │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│   │Цефалоспорин тобундагы препараттар         │Бардык формасы       │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│   │Цефамициндер                               │Бардык формасы       │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│   │Карбапенемдер                              │Бардык формасы       │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│   │Монобактамдар                              │Бардык формасы       │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│   │Аминогликозиддер                           │Бардык формасы       │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│   │Тетрациклиндер                             │Бардык формасы       │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│   │Макролиддер жана азалиддер                 │Бардык формасы       │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│   │Линкомициндер                              │Бардык формасы       │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│   │Левамицетин тобундагы препараттар          │Бардык формасы       │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│   │Полимиксиндер                              │Бардык формасы       │

├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│   │Ар кандай топтогу антибиотиктер            │Бардык формасы       │

├───┼─────────────────────┬─────────────────────┼─────────────────────┤

│42 │Антимонил-натрия     │Винно-               │Порошок              │

│   │тартрат              │сурмянонатриевий тузу│                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│43 │"Апифор(**)"         │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│44 │Апренол              │                     │Порошок, Таблеткалар │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│45 │Апрофен              │                     │Порошок, Таблеткалар,│

│   │                     │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│46 │Аралии настойка(**)  │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│47 │Арбидол(**)          │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│48 │Астемизол(**)        │Гисманал, Астезол,   │Таблеткалар,         │

│   │                     │Гисталонг, Мибирон   │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│49 │Атенолол             │Азектол, Бетакард,   │Таблеткалар          │

│   │                     │Апоатенол, Атенол    │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│50 │"Ауробин"(**)        │                     │Мазь                 │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│51 │Ацетилхолин          │Ацетилхолин хлорид   │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│52 │Ацикловир            │Зовиракс, Виролекс,  │Көздүк мазь, крем    │

│   │                     │Герпевир, Геавир,    │Таблеткалар,         │

│   │                     │Цитивир              │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│53 │Баклофен             │Баклон, Лиоресал,    │Таблеткалар          │

│   │                     │Габалон              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│54 │Баралгин(**)         │Триган, Спазган,     │Ампулалар, свечи,    │

│   │                     │Спазмалгон, Максиган │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│55 │Барбитал             │Веронал, Алвенол,    │Порошок              │

│   │                     │Барбитурал           │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│56 │Барбитал-натрий      │                     │Порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│57 │Батилол(**)          │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│58 │Батриден(**)         │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│59 │"Бекарбон(**)"       │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│60 │Бекламетазон         │"Беклат", Беклокорт, │Дозалуу аэрозоль     │

│   │дипропионат          │Беклокорт-форте,     │                     │

│   │                     │Альдецин, Бекотид,   │                     │

│   │                     │Бекломет             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│61 │Бекламид             │Хлоракон, Гибикон    │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│62 │"Беллалгин(**)"      │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│63 │"Белласпон(**)"      │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│64 │"Беластезин(**)"     │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│65 │"Беллатаминал(**)"   │                     │чел кабык менен      │

│   │                     │                     │капталган таблеткалар│

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│66 │Бемегрид             │Агипнон, Этимид,     │Ампулалар            │

│   │                     │Эукратон             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│67 │Бемитил(**)          │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│68 │"Бенальгин(**)"      │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│69 │Бендазол гидрохлорид │Дибазол,             │Ампулалар,           │

│   │                     │Дибазол-Дарница,     │субстанция - порошок │

│   │                     │Тромаседан           │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│70 │Бенетозон            │Трибузон             │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│71 │Бензобамил           │Бензобарбамил,       │Таблеткалар          │

│   │                     │Бензамин             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│72 │Бензобарбитал        │Бензонал             │Порошок, Таблеткалар │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│73 │Бензокаин            │Этиламинобензоат,    │Порошок, Таблеткалар │

│   │                     │Анестезин            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│74 │Бензоклидина         │Оксжедин             │Ампулалар, порошок,  │

│   │гидрохлорид          │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│75 │Бензофурокаин(**)    │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│76 │Бенперидол           │Бензперидол, Псикобен│Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│77 │Бенциклан            │Галидор, Ангиоциклан │Таблеткалар, драже,  │

│   │                     │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│78 │Берберин             │                     │Таблеткалар          │

│   │бисульфат(**)        │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│79 │"Бесалол(**)"        │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│80 │Бетагистин           │Бетасерк, Урутал     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│81 │Бетаметазон валериат │Целестодерм, Кутерид,│Мазь                 │

│   │                     │Флосперон, Дипроспан │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│82 │Бефений              │Алкопар, Нафтамон    │Таблеткалар          │

│   │гидроксинафтонат     │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│83 │Бефол(**)            │                     │Таблеткалар, мазь    │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│84 │Бийохинол(**)        │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│85 │"Биоженьшень"        │                     │Флакондор            │

│   │настойкасы(**)       │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│86 │Бисакодил            │Бисадил, Дульколакс  │Чел кабык менен      │

│   │                     │                     │капталган            │

│   │                     │                     │таблеткалар,         │

│   │                     │                     │суппозитории, драже  │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│87 │Бисмоверол(**)       │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│88 │Бонафтон(**)         │                     │Таблеткалар, мазь    │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│89 │Бопиндолол           │Сандонорм            │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│90 │Бретжеум тозилат     │Орнид                │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│91 │Бринердин(**)        │                     │Драже                │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│92 │Бромгексин           │Сольвин, Флегамин,   │Таблеткалар,         │

│   │                     │Бисольвон            │микстура, драже,     │

│   │                     │                     │сироп, эликсир       │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│93 │Бромизовал           │Бромурал, Абровал,   │Порошок, Таблеткалар │

│   │                     │Аллувал              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│94 │Бромокриптин         │Парлодел, Бромергон, │Таблеткалар          │

│   │                     │Бромокриптин-рихтер  │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│95 │Бронхолитин(**)      │                     │Сироп                │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│96 │Бумекаин гидрохлорид │Пиромекаин           │Ампулалар, мазь      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│97 │Буметанид            │Буфенокс             │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│98 │Бутироксан(**)       │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│99 │Буформин             │Глибутид, Адебит     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│100│Валокордин(**)       │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│101│Валокормид(**)       │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│102│Вальпроат натрия     │Депакин,             │Таблеткалар, сироп,  │

│   │                     │Депакин-хроно        │Капсулалар, суспензия│

│   │                     │Ацедипрол, Апилепсин,│                     │

│   │                     │Конвулекс, Вальпроат │                     │

│   │                     │натрия               │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│103│Верапамил гидрохлорид│Фаликард, Веракард,  │Чел кабык менен      │

│   │                     │Вепамил, Изоптин,    │капталган таблеткалар│

│   │                     │Лекоптин             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│104│Видехол(**)          │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│105│Винпоцетин           │Кавинтон, Инекс      │Ампулалар,           │

│   │                     │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│106│Вэй Тай(**)          │                     │Капсулалар, гранулы  │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│107│Галоперидол          │Галопер, Галофен,    │Ампулалар,           │

│   │                     │Галоперидол деканоат │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Флакондордо эритме   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│108│Галотан              │Фторотан, Наркотан,  │Флакондор            │

│   │                     │Флуотан              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│109│Ганглефен гидрохлорид│Ганглерон            │Ампулалар,           │

│   │                     │                     │Капсулалар           │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│110│Гексаметоний         │Бензогексоний        │Ампулалар            │

│   │бензосульфонат       │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│111│Гексестрол           │Синэстрол            │Ампулалар,           │

│   │                     │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│112│Гексобарбитал        │Гексенал, Новопан,   │Ампулалар            │

│   │содиум(*)            │Эндодорм             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│113│Гексобендин +        │Инстенон,            │Драже, Ампулалар     │

│   │Этамиван + Этофжен   │Инстенон-ретард      │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│114│Гексопреналин        │Ипрадол              │Аэрозоль,            │

│   │                     │                     │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Ампулалар, сироп     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│115│Гелиомицин           │                     │Мазь                 │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│116│Гепарин натрия       │Гепарин, Лиотон,     │Флакондор            │

│   │                     │Лиотон-1000          │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│117│Гидазепам(**)        │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│118│Гидралазин           │Апрессин, Апрелазин  │Порошок, Таблеткалар │

│   │гидрохлорид          │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│119│Гидрокортизон ацетат │Аббокорт, Кортибел,  │Флакондор            │

│   │                     │Кортодерм            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│120│Лиофжезировандуу     │Аркокорт, Корлан,    │Флакондор            │

│   │гидрокортизона       │Эфкорлин             │                     │

│   │гемисукцинат         │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│121│Гидроксидион натрий  │Предион, Виадрил     │Флакондор,           │

│   │сукцинат(*)          │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│122│Гидроксипрогестерон  │Оксипрогестерон      │Ампулалар            │

│   │капронат             │капронат, Гормофорт  │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│123│Гидроксихлорохин     │Плаквенил            │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│124│Гидрохлортиазид      │Гипотиазид,          │Таблеткалар          │

│   │                     │Дихлотиазид,         │                     │

│   │                     │Дигидрохлортиазид    │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│125│Гистамин             │                     │Порошок, Ампулалар   │

│   │дигидрохлорид        │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│126│Гифотоцин            │Питуитрин М          │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│127│Глауцин гидрохлорид  │Глаувент, Тасиглауцин│Драже, Таблеткалар   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│128│Глибенкламид         │Манинил, Глюкомид,   │Таблеткалар          │

│   │                     │Глибенкламид АВД,    │                     │

│   │                     │Гилемал              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│129│Гликвидон            │Глюренорм            │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│130│Глипизид             │Антидиаб, Глибенез,  │Таблеткалар          │

│   │                     │Минидиаб             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│131│Глицерил тринитрат   │Нитроглицерин,       │Капсулалар,          │

│   │                     │Минитран-10, Нитро   │Таблеткалар,         │

│   │                     │Мак ретард,          │Флакондор            │

│   │                     │Сустак-форте,        │                     │

│   │                     │Сустак-митте,        │                     │

│   │                     │Нитро-поль           │                     │

│   │                     │Нитроглицерол,       │                     │

│   │                     │Нитрангин            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│132│Глудантан(**)        │                     │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│133│"Глюферал(**)"       │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│134│Гризеофульвин        │Грицин, Фулцин,      │Таблеткалар,         │

│   │                     │Фульвистатин         │суспензия, линимент  │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│135│Даларгин(**)         │                     │Лиофжезированный     │

│   │                     │                     │порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│136│Дапсон               │Диафенилсульфон,     │Порошок, Таблеткалар │

│   │                     │Авлосульфон          │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│137│Дезипрамин           │Десметжемипрамин,    │Драже                │

│   │                     │Петжел, Депрексан    │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│138│Дезоксикортон        │ДОКСА, Декортен,     │Таблеткалар, масляный│

│   │                     │Дезоксикортикостерона│раствор в ампулах    │

│   │                     │ацетат               │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│139│Дезоксикортон        │Перкортен М          │Ампулада суспензия   │

│   │триметилацетат       │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│140│Дезоксипеганин       │                     │Таблеткалар,         │

│   │гидрохлорид(**)      │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│141│Дейтифорин(**)       │                     │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│142│Декаметоксин(**)     │                     │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Флакондордо тамчы    │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│143│Дексаметазон         │Дексазон, Дексан,    │Ампулалар,           │

│   │                     │Максидекс            │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│144│Демокситоцин         │Дезаминоокситоцин,   │Таблеткалар          │

│   │                     │Сандопарт            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│145│Десмопрессин         │Адиуретин СД         │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│146│Диазепам             │Плацидокс, Сибазон,  │Таблеткалар,         │

│   │                     │Реланиум, Седуксен,  │Ампулалар            │

│   │                     │Апаурин, Валиум,     │                     │

│   │                     │Фаустан              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│147│Дигален-нео(**)      │                     │Ампулалар, Флакондор │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│148│Дигидротахистерол    │Тахистин, Антитанил  │Майлуу Флакондордо   │

│   │                     │                     │эритме               │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│149│Дигидроэрготамин     │Дитамин,             │Ампулалар            │

│   │мезилат              │Дигидроэрготамина    │                     │

│   │                     │метансульфонат       │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│150│Диетазин гидрохлорид │Динезин, Антипар     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│151│Дикарбина            │Карбидин             │Таблеткалар,         │

│   │дигидрохлорид        │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│152│Диклофенак-натрий    │Наклофен, Реводина,  │Капсулалар,          │

│   │                     │Макси-75, Дикломелан,│Таблеткалар,         │

│   │                     │Диклоран, Ортофен,   │суппозитории,        │

│   │                     │Вольтарен, Бетарен,  │Ампулалар, гель      │

│   │                     │Фелоран, Верал,      │                     │

│   │                     │Пенсле, Диклоберл,   │                     │

│   │                     │Диклобрю             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│153│Димебон(**)          │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│154│Димеколин йодид      │Димеколин            │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│155│Дименгидринат        │Делалол, Дэлалол,    │Таблеткалар          │

│   │                     │Адразин              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│156│"Диметкарб(**)"      │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│157│Диметпрамид(**)      │                     │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│158│Диоксидин(**)        │                     │Ампулалар, мазь      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│159│Диоксиколь(**)       │                     │Мазь                 │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│160│Диоксипласт(**)      │                     │Аэрозоль             │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│161│Дипиридамол          │Курантил, Персантин  │Драже, Ампулалар     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│162│Дипрофен             │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│163│Дипрофиллин          │Аристофиллин, Дифжен │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Ампулалар,           │

│   │                     │                     │суппозитории         │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│164│Дисульфирам          │Эспераль, Тетурам,   │Таблеткалар          │

│   │                     │Антабус, Абстинил    │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│165│Дифенгидрамин        │Димедрол,            │Таблеткалар,         │

│   │гидрохлрорид         │Димедрол-Дарница     │Ампулалар, порошок,  │

│   │                     │                     │суспензия            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│166│Дифлунисал           │Делобид, Адомал,     │Таблеткалар          │

│   │                     │Алгобид              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│167│Диэтиксим(**)        │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│168│Диэтилкарбамазин     │Дитразина Цитрат,    │Порошок, Таблеткалар │

│   │цитрат               │Локсуран, Карбамазин │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│169│Диэтилстилбэстрол    │Агостилбен, Эстробем │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│170│Добутамин            │Добужект, Добутрекс  │Ампулалар, Флакондор │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│171│Домперидон           │Мотжеум, Домперон    │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│172│Допамин              │Дофамин, Допмин,     │Ампулалар            │

│   │                     │Допамин АВД          │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│173│Дроперидол           │Дегидробензперидол,  │Ампулалар            │

│   │                     │Дридол               │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│174│Дростанолона         │Медротестостерона    │Ампулалар            │

│   │пропионат            │пропионат, Мастерон  │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│175│Дротаверина          │Но-шпа, Носпан,      │Ампулалар,           │

│   │гидрохлорид          │Но-шпа форте         │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│176│Дэфедрин(**)         │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│177│Ибупрофен            │Бруфен, Долгит,      │Драже, Таблеткалар   │

│   │                     │Бонифен, Апифен,     │                     │

│   │                     │Ипрен                │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│178│Изафенин             │Ацеталакс, Дитин     │Порошок, Таблеткалар │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│179│Изониазид            │Нозива, Тубазид,     │Таблеткалар,         │

│   │                     │Андразид, Гидранизил,│Ампулалар,           │

│   │                     │Изозид, Римифон, I№H │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│180│Изонитрозин          │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│181│Изопреналин          │Изадрин Новодрин,    │Таблеткалар,         │

│   │гидрохлорид          │эуспиран             │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│182│Изосорбит динитрат   │Нитросорбит,         │Ампулалар,           │

│   │                     │Изодинит, Изокард,   │Таблеткалар,         │

│   │                     │Динит, Изо Мак       │Таблеткалар ретард   │

│   │                     │ретард, Седокард     │                     │

│   │                     │ретард               │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│183│Имехин(**)           │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│184│Имипрамин            │Имизин, Мелипрамин,  │Драже, Ампулалар     │

│   │                     │Прилойган            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│185│Индапамид            │Арифон, Лорвас,      │Драже                │

│   │                     │Индап, Индапсан      │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│186│Индометацин          │Метиндол, Индобене,  │Таблеткалар,         │

│   │                     │румацид, Артроцид,   │Таблеткалар ретард,  │

│   │                     │Апо-индометацин      │драже, Капсулалар,   │

│   │                     │                     │мазь                 │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│187│Инозин               │Рибоксин, Аторел,    │Таблеткалар,         │

│   │                     │Оксиамин             │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│188│Инсулиндер           │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│189│Интестопан(**)       │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│190│Интетрикс(**)        │                     │Капсулалар           │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│191│Ипратропиум бромид   │Атровент, Арутропид  │Дозалуу аэрозоль     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│192│Иод                  │Иод эритмеси         │Ампулалар, кызгылт   │

│   │                     │                     │сары шишедеги банкала│

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│193│Иоддуу натрий        │Бжемин, Белаптин     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│194│Иодовидон(**)        │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│195│Иодопирон(**)        │                     │Порошок, Флакондор   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│196│Калий аспарагинат +  │Панангин, Аспаркам   │Таблеткалар,         │

│   │Магний аспарагинат   │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│197│Кальцитрин(**)       │                     │Лиофжезировандуу     │

│   │                     │                     │порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│198│Кальция добезилат    │Доксиум, Доксилек    │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│199│Кальция фолинат      │Санфицинат           │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│200│Капли сердечные(**)  │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│201│Каптоприл            │Капотен, Лотензин    │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│202│Карбазохром          │Адроксон, Адедолон   │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│203│Карбамазепин         │Карбасан, Финлепсин, │Таблеткалар          │

│   │                     │Тегретол, Стазепин,  │                     │

│   │                     │Неозеп, Карбаксон    │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│204│Кардиовален(**)      │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│205│Кватерон(**)         │                     │Таблеткалар, порошок │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│206│Квифенадин           │Фенкарол             │Таблеткалар          │

│   │гидрохлорид          │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│207│Кетансерин           │Суфроксал, Серефрекс │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│208│Кетотифен            │Астафен, Задитен,    │Таблеткалар,         │

│   │                     │Бронитен             │Капсулалар, сироп    │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│209│Ацетилсалицил кычкылы│Эспирин, Аспирин,    │Таблеткалар          │

│   │                     │Анопирин, Ацесол     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│210│Мефенам кычкылы      │Понстел, Коспан      │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│211│Никотин кычкылы      │Витамин РР, Ниацин   │Порошок, Ампулалар   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│212│Нифлум кычкылы       │Доналгин, Нифлурил   │Капсулалар           │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│213│Клемастин            │Тавегил, Алагил      │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│214│Клобазам             │Фразиум, Кастжеум    │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│215│Клозапин             │Азалептин, Алемоксан │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│216│Кломипрамин          │Анафранил, Клофранил,│Драже, Ампулалар,    │

│   │                     │Гидифен, Гидифен-25  │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│217│Кломифен             │Кломифенцитрат,      │Таблеткалар          │

│   │                     │Клостильбегит, Кломид│                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│218│Клоназепам           │Антелепсин, Ривотрил,│Таблеткалар          │

│   │                     │Клонопин, Икторил    │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│219│Клонидин гидрохлорид │Клофелин, Гемитон,   │Таблеткалар,         │

│   │                     │Катапрессан          │Ампулалар,           │

│   │                     │                     │тюбик-капельницалар  │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│220│Клопамид             │Бринальдикс          │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│221│Кодеин(*)            │Метилморфин          │Порошок, Таблеткалар │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│222│Кодеина фосфат(*)    │                     │Порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│223│Кодтерпин(**)        │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│224│Колларгол(**)        │                     │Порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│225│Коргард              │Надолол, Анабет      │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│226│Кордигит(**)         │                     │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │суппозитории         │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│227│Корвалол(**)         │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│228│Кортикотропин        │АКТГ, Ацетрофан,     │Порошок              │

│   │                     │Кортрофин            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│229│Котарнин хлорид      │Стиптицин, Стиптоген │Таблеткалар, порошок │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│230│Кофеин               │Гуаранин             │Порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│231│Кофеин-бензоат натрий│                     │Порошок, Ампулалар,  │

│   │                     │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│232│"Кофетамин(**)"      │Кофергот, Эрогофеин  │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│233│Кризанол             │Ауротиопрол          │Ампулалар, масляный  │

│   │                     │                     │раствор              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│234│Кромоглиц кычкылы    │Кромогликат натрий,  │Капсулалар           │

│   │                     │Интал, Лекролин,     │                     │

│   │                     │Ломузол, Ифирал      │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│235│Кромолин натрий +    │Дитэк                │Дозалуу аэрозоль     │

│   │Фенотерол            │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│236│Ксантинол никотинат  │Компламин, Теоникол, │Ампулалар,           │

│   │                     │Ангиоамин            │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│237│Ксилометазолин       │Галазолин, Отривин,  │Флакондор            │

│   │гидрохлорид          │Незорил, Зайносин    │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│238│Лабеталол            │Альбетол, Амипресс   │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│239│Ланатозид-С          │Изоланид, Целанид,   │Таблеткалар,         │

│   │                     │Лантозид             │Флакондор,           │

│   │                     │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│240│L-аспарагиназа       │Краснитин, Лейназа   │Ампулалар, Флакондор │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│241│Левамизол гидрохлорид│Декарис, Аскаридил   │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│242│Левартеренол         │Норадреналин         │Ампулалар            │

│   │битартрат            │гидротартрат,        │                     │

│   │                     │Витартрас, Артеренол │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│243│Левовинизоль(**)     │                     │Аэрозоль             │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│244│Леводопа             │L-допа, Колдопа,     │Таблеткалар,         │

│   │                     │Допафлекс            │Капсулалар           │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│245│Левомепромазин       │Тизерцин, Нозинан    │Драже, Ампулалар     │

│   │гидрохлорид          │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│246│"Левосин(**)"        │                     │Мазь                 │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│247│Леворин(**)          │                     │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │флакондор (суспензия │

│   │                     │                     │үчүн порошок),       │

│   │                     │                     │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Таблеткалар, мазь    │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│248│Леворин натрий       │                     │Флакондор            │

│   │тузу(**)             │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│249│Левотироксин         │L-тироксин           │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│250│Лейкоген(**)         │                     │Порошок, Таблеткалар │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│251│Лидокаин гидрохлорид │Ксилокаин, Ксикаин,  │Ампулалар, порошок,  │

│   │                     │Лидокард             │аэрозоль             │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│252│Лизин ацетилсалицилат│Ацелизин             │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│253│Лизурид              │Лизенил, Лисенил     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│254│"Лимонтар(**)"       │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│255│Литий оксибутират(**)│                     │Ампулалар,           │

│   │                     │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│256│Литонит(**)          │                     │Раствор, Ампулалар   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│257│Лобелин гидрохлорид  │Лобелии, Антисал,    │Ампулалар            │

│   │                     │Лобетон              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│258│"Лобесил(**)"        │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│259│Ловастатин           │Мевакор, Мевинолин   │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│260│Лоперамид гидрохлорид│Имодиум, Лопедиум,   │Капсулалар, Флакондор│

│   │                     │Суперилоп            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│261│Мапротжен            │Людиомил, Ладиомил,  │Ампулалар, драже     │

│   │                     │Людионил             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│262│Мафенид              │Амбамид,             │Мазь                 │

│   │                     │Бенсульфамидин       │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│263│Мафенида ацетат      │Сульфамилона Ацетат, │Мазь                 │

│   │                     │Напалтан             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│264│Мебгидролина         │Диазолин, Омерил     │Порошок, драже       │

│   │нападизилат          │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│265│Мебендазол           │Вермокс, Гельмитокс, │Таблеткалар          │

│   │                     │Антиокс              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│266│Мебикар(**)          │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│267│Медазепам            │Мезапам, Нобриум,    │Таблеткалар          │

│   │                     │Медазепам АВД,       │                     │

│   │                     │Рутодель             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│268│Медамин(**)          │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│269│Меди сульфат         │Жез купоросу, жез    │Эритме               │

│   │                     │күкүрткычкыл         │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│270│Меклофеноксат        │Ацефен, Аналукс,     │Таблеткалар, порошок │

│   │гидрохлорид          │Церутил              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│271│Мексамин(**)         │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│272│Мексилетин           │Мекситил, Мекситек   │Капсулалар,          │

│   │гидрохлорид          │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│273│Менадион             │Викасол              │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│274│Ментол + Прокаин +   │"Меновазин"          │Флакондор            │

│   │Бензокаин(**)        │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│275│Мепакрин гидрохлорид │Акрихин, Квинакрил   │Порошок, Таблеткалар │

│   │                     │гидрохлорид          │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│276│Мепробамат           │Мепротан, Андаксин   │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│277│Метазид(**)          │                     │Порошок, Таблеткалар │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│278│Метаквалон(*)        │Дормоген, Дормотил,  │Таблеткалар          │

│   │                     │Мотолон              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│279│Метамизол натрия     │Анальгин, Дипирон,   │Порошок, Ампулалар,  │

│   │                     │Рональгин, Айнальгин │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│280│Метиаприл(**)        │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│281│Метилдопа            │Альдомет, Допегит,   │Таблеткалар          │

│   │                     │Метилдофа            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│282│Метилтестостерон     │Андрорал, Оравирон   │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│283│Метилурацил          │Метацил              │Мазь, Таблеткалар,   │

│   │                     │                     │порошок, суппозитории│

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│284│Метиндион(**)        │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│285│Метоксифлуран(*)     │Пентран, Ингалан     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│286│Метопролол           │Вазокардин, Корвитал,│Таблеткалар,         │

│   │                     │Спесикор, Беталок    │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│287│Метотрексат          │Трексан, Антифолан,  │Ампулалар, чел кабык │

│   │                     │МТХ-гексал           │менен капталган      │

│   │                     │                     │таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│288│Метрал индол         │Инказан              │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│289│Метронидазол         │Метрогил, Нидазол,   │Свечалар,            │

│   │                     │Эфлоран, метрид,     │Таблеткалар,         │

│   │                     │Метроксан, Флагил,   │Флакондор            │

│   │                     │Трихопол, Клион      │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│290│Мефенамин натрий     │                     │Порошок              │

│   │тузу(**)             │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│291│Микогептин(**)       │                     │Чел кабык менен      │

│   │                     │                     │капталган таблеткалар│

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│292│Мидодрин             │Гутрон, Алфамин      │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Ампулалар, Флакондор │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│293│Миколит(**)          │                     │Капсулалар           │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│294│Милдронат(**)        │                     │Капсулалар, Ампулалар│

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│295│Мономицин            │                     │Флакондор,           │

│   │                     │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│296│Морацизин гидрохлорид│Этмозин              │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│297│Надолол              │Коргард, Анабет,     │Таблеткалар          │

│   │                     │Бетадол              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│298│Налидикси икычкылы   │Невиграмон, Неграм   │Капсулалар,          │

│   │                     │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│299│Нандролон деканоат   │Ретаболил, Аболон    │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│300│Нандролон            │Феноболин            │Ампулалар            │

│   │фениллропионат       │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│301│Напроксен            │Напросин, Апрол,     │Таблеткалар          │

│   │                     │Данпрокс, Сонапрокс  │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│302│Аралии настойкасы(**)│                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│303│Чжебуха настойка(**) │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│304│Натрий нитрат        │                     │Порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│305│Натрий фторид        │Флуоссен, Кореберон  │Таблеткалар, драже,  │

│   │                     │                     │эритме               │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│306│Натрий уснинат(**)   │                     │Порошок, Флакондор   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│307│Нафазолин            │Нафтизин, Санорин    │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│308│Неробол              │Метандростенолон,    │Таблеткалар          │

│   │                     │Дианабол, Наболин    │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│309│Ниаламид             │Новадид, Нуредал     │Таблеткалар, драже   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│310│Никетамид            │Кордиамин, Анакардон,│Ампулалар, Флакондор │

│   │                     │Корвитол,            │                     │

│   │                     │Кордиамин-Дарница    │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│311│Никлозамид           │Фенасал, Атен,       │Таблеткалар          │

│   │                     │Иомезан              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│312│Никотинамид          │Амикотин, Беникот,   │Порошок, Таблеткалар,│

│   │                     │Никамид              │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│313│Нистатин             │Антикандин,          │Мазь,                │

│   │                     │Микостатин           │суппозиторийлер,     │

│   │                     │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│314│Нитразепам           │Берлидорм, Радедорм, │Таблеткалар          │

│   │                     │Радедорм-5 Нозепам,  │                     │

│   │                     │Эуноктин             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│315│Нитроксолин          │5-НОК, 5-Нитрокс     │Чел кабык менен      │

│   │                     │                     │капталган таблеткалар│

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│316│Нитрофурал           │Фурациллин, Акутол   │Таблеткалар, порошок,│

│   │                     │                     │мазь                 │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│317│Нитрофурантоин       │Фурадонин            │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│318│Нифедипин            │Нифадил, Нфекард,    │Ампулалар,           │

│   │                     │Санфидипин,          │Таблеткалар          │

│   │                     │Кордафлекс,          │                     │

│   │                     │Фенигидин, Адалат,   │                     │

│   │                     │Адалат лонг,         │                     │

│   │                     │Коринфар, Кордафен,  │                     │

│   │                     │Кордипин             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│319│Нифлумов кычкылы     │Дональгин, Артрицид, │Капсулалар           │

│   │                     │Нифлурил             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│320│Ницерголин           │Нилогрин, Сермион    │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│321│Новопманил           │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│322│Оксазепам            │Нозепам, Оксазепам,  │Таблеткалар          │

│   │                     │Тазепам              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│323│Оксатомид            │Тинсет, Фенседил     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│324│Окситоцин            │Синтоцинон           │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│325│Оксихолекальциферол  │Оксидевит            │Капсулалар           │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│326│Окспренолол          │Тразикор, Каптол,    │Таблеткалар          │

│   │                     │Коретал              │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│327│Оксолин              │                     │Мазь, порошок        │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│328│Оксолиниевая кычкылы │Грамурин, Диоксоцин  │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│329│Олазоль(**)          │                     │Аэрозоль             │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│330│Омепразол            │Омепрол, Зероцид,    │Капсулалар           │

│   │                     │Ортанол, Омез        │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│331│Опипрамол            │Инсидон, Прамолан,   │Драже                │

│   │                     │Динсидон             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│332│Орципреналин сульфат │Астмопент, Аупент    │Аэрозоль             │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│333│"От кашля(**)"       │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│334│"Павестезин(**)"     │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│335│Паглюферал(**)       │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│336│Папаверин гидрохлорид│                     │Ампулалар,           │

│   │                     │                     │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │суппозитории         │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│337│"Папазол(**)"        │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│338│Инъекция үчүн        │Паратиреокрин,       │Ампулалар            │

│   │Паратиреоидин        │Паратгормон          │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│339│Парацетамол          │Эффералган, Панадол, │Порошок, Таблеткалар,│

│   │                     │Опрадол, Ацемол,     │сироп,               │

│   │                     │Ценамол, Калпол,     │суппозиторийлер,     │

│   │                     │Колдрекс, Памол,     │микстура             │

│   │                     │Ацетаминофен, Панабол│                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│340│Пасомицин(**)        │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│341│Пахикарпин гидройодид│                     │Порошок, Таблеткалар │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│342│Пемпидин тозилат     │Пирилен              │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│343│Пеницилламин         │Купренил, Артамин    │Капсулалар           │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│344│Пентагастрин         │Гастродиагност       │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│345│"Пенталгин(**)"      │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│346│Пентобарбитал-       │Этаминал-натрий,     │Порошок              │

│   │натрий(*)            │Нембутал, Изобарб    │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│347│Пентоксил(**)        │                     │Порошок, Таблеткалар │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│348│Пентоксифиллин       │Агапурин, Трентал,   │Ампулалар, драже     │

│   │                     │Пентжен, Дартелин    │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│349│Пентаэритритил       │Эринит, Нитропентон  │Таблеткалар, драже,  │

│   │тетранитрат          │                     │Флакондор (тамчы)    │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│350│Перекись кычкылы     │Пергидроль           │Флакондордо эритме   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│351│Перметрин            │Ниттифор, Стомоксин  │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│352│Перфеназин           │Этаперазин,          │Чел кабык менен      │

│   │гидрохлорид          │Хлорпипразин         │капталган Таблеткалар│

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│353│Пизотифен            │Сандомигран, Литек   │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│354│Пикамилон(**)        │                     │Ампулалар, порошок,  │

│   │                     │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│355│Пинабин(**)          │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│356│Пиоцид(**)           │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│357│Пипемидиевая кычкылы │Палин, Пимидель,     │Капсулалар           │

│   │                     │Уропимид             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│358│Пипофезин            │Азафен, Пипофезин,   │Таблеткалар          │

│   │                     │Азаксазин, Дизафен   │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│359│Пирабутол(**)        │                     │Ампулалар,           │

│   │                     │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│360│Пиразинамид          │Пизина, Тизамид,     │Таблеткалар          │

│   │                     │Алдинамид,           │                     │

│   │                     │Пиразинабрю, Пирафат,│                     │

│   │                     │Монтозин 500         │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│361│"Пирамеин(**)"       │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│362│Пирантел             │Немоцид, Эмбовин,    │Таблеткалар,         │

│   │                     │Гельминтокс,         │суспензия во флаконах│

│   │                     │Комбантрин           │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│363│Пирацетам            │Ноотропил, Пирабене, │Ампулалар, гранулы,  │

│   │                     │Пирамем              │порошок, Таблеткалар │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│364│Пириметамин          │Хлоридин, Тиндурин   │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│365│Пирлиндол            │Пиразидол            │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│366│Пироксикам           │Роксикам, Фелден,    │Капсулалар, крем,    │

│   │                     │Ревмадор, Эразон     │свечалар             │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│367│Питуитрин(**)        │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│368│Пластырь             │                     │Пластырь             │

│   │эпженовый(**)        │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│369│Сульфапиридазин-     │                     │Көздүк пленкалар     │

│   │натрий менен көздүк  │                     │                     │

│   │пленкалар(**)        │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│370│Полиспонин(**)       │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│371│Предион для инъекций │Виадрин              │Флакондор, Ампулалар │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│372│Преднизолон          │Пренолон, Стеролон   │Ампулалар, көз тамчы │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│373│Преднизолон          │Лио-корт, Фарнизол   │Ампулалар            │

│   │гемисукцинат         │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│374│"Префузин"           │Фузидин              │Гель                 │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│375│Примахин дифосфат    │Примахин, Авлон      │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│376│Примидон             │Гексамидин, Леспирал,│Таблеткалар          │

│   │                     │лепимидин            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│377│Прогестерон          │Аголутин, Гестон     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│378│Прогуанил гидрохлорид│Бигумаль             │Таблеткалар, драже,  │

│   │                     │                     │порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│379│Прокаин гидрохлорид  │Новокаин, Амбокаин   │Ампулалар, порошок,  │

│   │                     │                     │мазь,                │

│   │                     │                     │суппозиторийлер,     │

│   │                     │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│380│Проксодолол(**)      │                     │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │көз тамчы,           │

│   │                     │                     │Таблеткалар-         │

│   │                     │                     │капельницалар        │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│381│Пролотестон(**)      │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│382│Промазин гидрохлорид │Пропазин, Ампазин    │Ампулалар, драже,    │

│   │                     │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│383│Прометазин           │Дипразин, Пипольфен, │Таблеткалар, драже,  │

│   │гидрохлорид          │Протазин             │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│384│Пропанидид(*)        │Сомбревин, Пропантал │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│385│Пропранолола         │Индерал, Обзидан,    │Таблеткалар,         │

│   │гидрохлорид          │Анапржен             │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│386│Пророксан гидрохлорид│Пирроксан            │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│387│Проспидин хлорид     │Проспидин            │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│388│Простенон            │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│389│Протилерин           │Рифатироин,          │Ампулалар            │

│   │                     │Тиролиберин          │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│390│Протионамид          │Тревентикс, Проницид │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│391│Прохлорперазин малеат│Метеразин,           │Таблеткалар          │

│   │                     │Хлорепразин          │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│392│Псоберан(**)         │                     │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│393│Псорален(**)         │                     │Порошок, Таблеткалар,│

│   │                     │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│394│Пувален              │Бероксан             │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│395│Пуфемид(**)          │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│396│Ранитидин(**)        │Зантак, Гистак,      │Таблеткалар,         │

│   │                     │Зоран, Курацид,      │Ампулалар            │

│   │                     │Ранисан, Ранитал     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│397│Рантарин(**)         │                     │Чел кабык менен      │

│   │                     │                     │капталган таблеткалар│

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│398│Раунатин(**)         │                     │Чел кабык менен      │

│   │                     │                     │капталган таблеткалар│

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│399│Реаферон(**)         │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│400│"Редергин(**)"       │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│401│Резерпин             │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│402│Ретинол              │Ретинол ацетат,      │Драже, Таблеткалар,  │

│   │                     │Ретинол пальмитат    │Капсулалар, Ампулалар│

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│403│Рибавирин            │Рибамидил, Виразол   │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│404│Римантадина          │Ремантадин, Полирем, │Таблеткалар          │

│   │гидрохлорид          │Флумадин             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3405 0│ 3Риодоксол(**) 0        │                     │Мазь в тубах         │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│406│Сымап амидохлориди   │Ак тунма сымап       │Порошок, мазь        │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│407│Сымап монохлориди    │Каломель, бирхлордуу │Порошок              │

│   │                     │сымап                │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│408│Сары кычкыл сымап(**)│Сары тунма сымап     │Порошок, мазь        │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│409│Салазодиметоксин(**) │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│410│Салазодин            │Салазопиридазин      │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │суспензия во         │

│   │                     │                     │флаконах,            │

│   │                     │                     │суппозитории         │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│411│Сальбутамол          │Алопрол, Вентолин,   │Аэрозоль, Таблеткалар│

│   │                     │Савентол, Брютамол,  │                     │

│   │                     │Вентодиск, Эйромир   │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│412│Салюзид              │Опиниазид            │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│413│Сангвиритрин         │                     │Таблеткалар,         │

│   │                     │                     │Флакондор            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│414│Сапарал(**)          │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│415│Астмага каршы        │Астмага каршы порошок│Порошок              │

│   │жыйын(**)            │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│416│Антисептикалык       │                     │Суппозиторийлер      │

│   │биологиялык          │                     │                     │

│   │свечалар(**)         │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│417│Коргошун ацетат      │                     │Бардык дары формалары│

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│418│"Седальгин(**)"      │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│419│Секвифенадин         │Бикарфен             │Таблеткалар          │

│   │гидрохлорид          │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│420│Серотонина           │                     │Порошок, Ампулалар   │

│   │адипинат(**)         │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│421│Сетастин             │Лодерикс, Лоридекс   │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│422│Сигетин(**)          │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│423│Сизомицин сульфат    │Экстрамицин,         │Ампулалар            │

│   │                     │Рикамицин            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│424│Силаболин(**)        │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│425│Сжебор(**)           │                     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│426│Соласульфон          │Солюсульфон, Цимидон │Порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│427│Солафур              │Фурагин, Фурамаг     │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│428│Солкосерил(**)       │                     │Драже, гель, желе,   │

│   │                     │                     │мазь, Ампулалар      │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│429│Солюсурмин(**)       │                     │Ампулалар            │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│430│Солютизон            │Тиоацетазон          │Порошок, Ампулалар   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│431│Спиронолактон        │Верошпирон, Альдактон│Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│432│Стеркулий            │                     │Флакондор            │

│   │настойкасы(**)       │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│433│Стефаглабринсуль-    │                     │Ампулалар            │

│   │фат(**)              │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│434│Сулиндак             │Клинорил, Афлодак    │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│435│Сульпирид            │Бетамак, Эглонил,    │Таблеткалар,         │

│   │                     │Догматил             │Капсулалар,          │

│   │                     │                     │Флакондордо эритме   │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│436│Сульфагуанидин       │Сульгин, Гуаницил,   │Таблеткалар          │

│   │                     │Абигуанил            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│437│Сульфадиметоксин     │Мадрибон, Депосул    │Таблеткалар          │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│438│Сульфадимидин        │Сульфадимезин,       │Порошок, Таблеткалар │

│   │                     │Диазол, Сулмет       │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│439│Сульфакарбамид       │Уросульфан, Эувернил,│Таблеткалар          │

│   │                     │Урамид               │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│440│Сульфален            │Келфигин,            │Таблеткалар          │

│   │                     │Сульфометоксиперозин │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│441│Сульфален-           │                     │Ампулалар            │

│   │меглюмин(**)         │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│442│Сульфаметоксазол +   │Котрайзол, Берлоцид, │Таблеткалар,         │

│   │Триметоприм          │Приматрен,           │суспензии,           │

│   │                     │Ко-тримоксазол,      │Ампулалар            │

│   │                     │Бисептол, Бактрим,   │                     │

│   │                     │Ориприм, Септрин     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│443│Сульфаметрол +       │Лидаприм             │Таблеткалар,         │

│   │Триметоприм          │                     │Таблеткалар-форте    │

│   │                     │                     │чел кабык менен      │

│   │                     │                     │капталган,           │

│   │                     │                     │флакондордо суспензия│

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│444│Сульфаметоксипирида- │Сульфапиридазин,     │Порошок, Таблеткалар │

│   │зин                  │Квиносептил, Кинекс  │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│445│Сульфамонометоксин   │Даиметон, Дуфадин    │Порошок, Таблеткалар │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│446│Сульфаниламид        │Стрептоцид,          │Порошок, Таблеткалар │

│   │                     │Стрептоцид белый,    │                     │

│   │                     │Стрептамин,          │                     │

│   │                     │Сульфамидил,         │                     │

│   │                     │Пронтамин            │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│447│Сульфапиридазин-     │                     │Порошок              │

│   │натрий(**)           │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│448│Сульфаргин           │Сульфаргин серебряная│Порошок              │

│   │                     │соль, Дермазин,      │                     │

│   │                     │Фламазин             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│449│"Сульфаргин(**)"     │                     │Мазь                 │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│450│Сульфасалазин        │Салазосульфапиридин, │Таблеткалар          │

│   │                     │Азопирин             │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│451│Сульфатиазол         │Норсульфазол,        │Порошок, Таблеткалар │

│   │                     │Амидотиазол, Сибазол │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│452│Сульфатиазол-натрий  │Норсульфазол-натрий  │Порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│453│Триметоприм +        │Сульфатон            │Таблеткалар          │

│   │Сульфамонометоксин   │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│454│Сульфацетамид-натрий │Сульфацил-натрий,    │Порошок, Ампулалар,  │

│   │                     │Альбуцид-натрий      │Флакондор,           │

│   │                     │                     │тюбик-капельницы     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│455│Сульфаэтидол         │Этазол, Глобуцид     │Таблеткалар, порошок │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│456│Сульфодекортем(**)   │                     │Мазь                 │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│457│"Сунорэф(**)"        │                     │Мазь                 │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│458│Сферофизин(**)       │                     │Порошок              │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│459│Таблеткалар          │                     │Таблеткалар          │

│   │желудочные с         │                     │                     │

│   │экстрактом           │                     │                     │

│   │красавки(**)         │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│460│Таблеткалар          │                     │Таблеткалар          │

│   │Радотера(**)         │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│461│Таблеткалар          │                     │Таблеткалар          │

│   │"Теобиолонг(**)"     │                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│462│Таблеткалар          │                     │Таблеткалар          │

│   │Фенилсалицилата,     │                     │                     │

│   │Висмут нитрат,       │                     │                     │

│   │Экстракт красавки(**)│                     │                     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│463│Талинолол            │Корданум             │Ампулалар, драже     │

├───┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│464│Темехин(**)          │                     │Таблетк