Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы № 644 токтому менен бекитилген

 Элдик мыйзам чыгаруу демилгесин ишке ашыруу үчүн кол коюу барагынын формасын толтуруунун, кол коюу барагындагы шайлоочулардын койгон колдорун ырастаган демилге тобунун мүчөсүнүн койгон колун ырастоонун
ТАРТИБИ

 

1. Жалпы жоболор

2. Кол коюу барагын толтуруу

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Бул Тартип жарандардын элдик мыйзам чыгаруу демилгесине укугун жүзөгө ашыруу максатында Элдик мыйзам чыгаруу демилгесин ишке ашыруу үчүн кол коюу барагынын формасын толтуруунун, кол коюу барагындагы шайлоочулардын койгон колдорун ырастаган демилге тобунун мүчөсүнүн койгон колун ырастоонун жол-жоболорун (мындан ары - Тартип) аныктайт.

2. Кол топтоо укугу демилге тобунун мүчөлөрүнө таандык. Демилге тобунун кол топтоону жүргүзгөн мүчөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизүү үчүн сунушталган мыйзам долбоорунун республикалык басылмаларда жарыяланган текстин же анын Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтында жайгаштырылганы жөнүндө маалыматты жарандарга таанышуу үчүн, ошондой эле жарандардын талабы боюнча демилге тобунун катталгандыгы жөнүндө күбөлүктү же анын белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн көрсөтүүгө милдеттүү.

3. Жарандардын колдорун топтоо жашаган, иштеген, кызмат өтөгөн кылган, окуган жери боюнча, ошондой эле башка жерлерде жүргүзүлүшү мүмкүн. Ошол эле мезгилде эмгек акысы берилген жерлерде кол топтоого жол берилбейт.

4. Кол коюу барагына төмөнкүдөй мүнөздөмөгө ээ Кыргыз Республикасынын жарандары кол коюуга укуктуу:

- жашы жеткендер;

- аракетке жарамдуулар;

- шайлоо укугуна ээлер;

- соттун өкүмү боюнча эркинен ажыратылган жерлерде кармалбагандар.

Эгерде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдын кол коюу барагына кол коюу ниети болсо, бирок аны өз алдынча жасоого жөндөмсүз болсо, анын ордуна башка адамдын кол коюшуна жол берилет жана ага ушул аракеттерди жасоого ыйгарым укук берген ишеним каттын көчүрмөсү кол коюу барагына кошо тиркелет.

5. Жаран Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине мыйзам долбоорун киргизүү жөнүндө сунушту колдоп, бир гана жолу кол коюуга укуктуу. Бир эле жарандын колунун бир нече коюлганы аныкталган учурда бир гана коюлган колу жарактуу деп эсептелет.

6. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине мыйзам долбоорун киргизүү жөнүндө сунушту колдоп кол койгон жарандар кол коюу барактары тапшырылганга чейин демилге тобуна арыз берүү аркылуу кол коюу барактарындагы коюлган колдорун кайра алууга укуктуу.

 

2. Кол коюу барагын толтуруу

 

7. Кол коюу барагынын формасы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2012-жылдын 30-майындагы № 1942-V "Кыргыз Республикасында элдик мыйзам чыгаруу демилгесин жүзөгө ашыруу үчүн кол коюу барагынын формасын аныктоо жөнүндө" токтому менен аныкталган.

8. Кол коюу барагынын формасынын "Демилге тобун каттоо жөнүндө күбөлүктүн номери" графасында элдик мыйзам чыгаруу демилгеси укугун жүзөгө ашыруу боюнча демилге тобун (мындан ары - демилге тобу) каттоо жөнүндө күбөлүктүн номери тууралуу маалыматтар көрсөтүлөт, күбөлүк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан берилет.

9. Кол коюу барагынын формасынын "Каттоо датасы" графасында демилге тобунун Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде катталган так датасы көрсөтүлөт.

10. Кол коюу барагынын формасынын "Каттоо жөнүндө күбөлүк берген органдын аталышы" графасында демилге тобун каттоо жөнүндө күбөлүктү берген мамлекеттик орган көрсөтүлөт.

11. Кол коюу барагынын формасынын "Демилге тобун каттоо жөнүндө күбөлүктүн номери", "Каттоо датасы", "Каттоо жөнүндө күбөлүк берген органдын аталышы" графалары толтурулгандан кийин мыйзам долбоорунун аталышы көрсөтүлөт, ал эми референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбоору киргизилген учурда референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбоорунун тексти жана референдумга чыгарылган суроонун долбоорунун тексти толтурулат жана жарыялоонун республикалык басылма булагынын аталышы, анын жарыкка чыккан номери жана чыгарылган датасы милдеттүү түрдө көрсөтүлөт.

12. Кол коюу барагынын формасынын "Катар №" графасында элдик мыйзам чыгаруу демилгеси укугун жүзөгө ашыруу алкагында иштелип чыккан мыйзам долбоорунун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизилишин колдогон жарандардын катар номерлери көрсөтүлөт.

13. Кол коюу барагынын формасынын "Фамилиясы, аты, атасынын аты" графасында элдик мыйзам чыгаруу демилгеси алкагында демилге кылынган мыйзам долбоорун колдогон жарандын фамилиясы, аты, атасынын аты, анын ким экендигин ырастаган документине же аны алмаштырган документине ылайык көрсөтүлөт.

14. Кол коюу барагынын формасынын "Жашаган жеринин дареги (область, шаар, район, көчө, үйдүн жана квартиранын номери)" графасында элдик мыйзам чыгаруу демилгеси алкагында демилге кылынган мыйзам долбоорун колдогон жарандын жашаган жеринин расмий маалыматтары көрсөтүлөт: областтын, шаардын, райондун, айылдын, көчөнүн аталышы, ошондой эле үйдүн жана квартиранын номери.

15. Кол коюу барагынын формасынын "Жарандын инсанын ырастоочу документтин же аны алмаштыруучу документтин аталышы, сериясы жана номери" графасында элдик мыйзам чыгаруу демилгеси алкагында демилге кылынган мыйзам долбоорун колдогон жарандын инсандыгын ырастаган документтин же аны алмаштырган документтин аталышы, сериясы жана номери көрсөтүлөт.

16. Кол коюу барагынын формасынын "Колу (*)" графасында элдик мыйзам чыгаруу демилгеси алкагында демилге кылынган мыйзам долбоорун колдогон жарандын колу коюлат.

17. Кол коюу барагынын формасынын "Кол коюу датасы" графасында элдик мыйзам чыгаруу демилгеси алкагында демилге кылынган мыйзам долбоорун колдогон жарандын колу коюлган күн көрсөтүлөт.

18. Кол коюу барагынын формасынын "Колду чакыртып алуу жөнүндө маалыматтар" графасында жарандын элдик мыйзам чыгаруу демилгесинин алкагында демилге кылынган, кол коюлган жана демилге тобунун дарегине жиберилген мыйзам долбоорун колдоо жөнүндө коюлган колун чакыртып алуу жөнүндө арызынын демилге тобу тарабынан кабыл алынган күнү көрсөтүлөт.

19. Кол коюу барагынын формасынын "Катар №", "Фамилиясы, аты, атасынын аты", "Жашаган жеринин дареги (область, шаар, район, көчө, үйдүн жана квартиранын номери)", "Жарандын инсанын ырастоочу документтин же аны алмаштыруучу документтин аталышы, сериясы жана номери", "Колу(*)", "Кол коюу датасы", "Колду чакыртып алуу жөнүндө маалыматтар" графалары толтурулгандан кийин кол коюу барагын күбөлөндүрүү үчүн кол топтогон демилге тобунун мүчөсүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган күнү, айы, жылы, анын жашаган жеринин дареги, анын инсандыгын ырастаган документтин же аны алмаштырган документтин сериясы жана номери ушул документти берген органдын аталышын көрсөтүү менен кол топтогон демилге тобунун мүчөсүнүн колу коюлуп, ал киргизилген күн милдеттүү түрдө көрсөтүлөт.

20. Кол коюу барагы кол топтогон демилге тобунун мүчөсү тарабынан ырасталгандан кийин кол коюу барагына демилге тобунун төрагасы кол коет жана колу коюлган күн көрсөтүлөт.