Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-августундагы № 409 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 2-апрелиндеги № 165 токтомуна тиркеме

Турмуш-тиричилик электр приборлорунун коопсуздугу жөнүндө
ТЕХНИКАЛЫК РЕГЛАМЕНТ

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 14-майы № 291, 2017-жылдын 15-мартындагы № 154 токтомдорунун редакциясына ылайык)

1-глава

Жалпы жоболор

1. Бул "Турмуш-тиричилик электр приборлорунун коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламент (мындан ары - Техникалык регламент) адамдардын өмүрүн жана саламаттыгын сактоо, айлана-чөйрөнү коргоо боюнча коопсуздукту камсыз кылуу жана керектөөчүлөрдү адаштырган аракеттердин алдын алуу максатында иштелип чыккан.

2. Бул Техникалык регламенттин аракети техникалык жөнгө салуу объекттерине - турмуш-тиричилик электр приборлоруна (мындан ары - приборлор): 42 Вдан 250 Вга чейинки өзгөрмө жана туруктуу ток менен иштеген ташыма приборлор үчүн; бардык башка приборлор үчүн 42 Вдан 440 Вга чейинки номиналдык чыңалууда пайдаланууга арналган; ушул Техникалык регламенттин 1-тиркемесине ылайык турмуш-тиричиликте колдонуу үчүн электр, электр механикалык, электр жылытуу приборлоруна жана магниттик кыймылга келтиргичи бар приборлорго, ошондой эле аларды долбоорлоо, өндүрүү, сактоо, ташуу, сатуу, пайдалануу жана утилдештирүү процесстерине таралат.

3. Бул Техникалык регламент төмөнкүлөрдү белгилейт:

1) техникалык жөнгө салуу объекттерин;

2) приборлорду долбоорлоо, өндүрүү, сактоо, ташуу, пайдалануу жана утилдештирүү процесстеринде аларга карата коопсуздуктун олуттуу (жалпы) талаптарын;

3) техникалык жөнгө салуу объекттерине карата минималдуу зарыл милдеттүү талаптарды;

4) керектөөчүлөрдү адаштырган аракеттердин алдын алуу үчүн маалыматка карата талаптарды;

5) ушул Техникалык регламентти колдонуу максаттары үчүн техникалык жөнгө салуу объекттерин идентификациялоо эрежелерин;

6) техникалык жөнгө салуу объекттеринин ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин баалоо эрежелерин жана формаларын.

4. Бул Техникалык регламентте төмөнкүдөй аныктамалар колдонулат:

пайдаланууга киргизүү - прибордун арналышы боюнча колдонууга даярдыгын белгилеген, документ түрүндө таризделген окуя;

компонент - приборлордун коопсуз иштеши үчүн зарыл болгон ар кандай буюм;

номиналдык чыңалуу - прибор үчүн даярдоочу белгилеген чыңалуу;

турмуш-тиричилик электр приборлорунун рынокто колдонулушу - прибордун даярдоочудан керектөөчүгө (пайдалануучуга) чейинки кыймылы, ал аны өндүрүү аяктагандан кийин приборлор басып өткөн бардык процесстерди камтыйт;

арналышы боюнча колдонуу - приборлорду даярдоочунун нускамасына ылайык пайдалануу;

даярдоочунун өндүрүштүк контролу - приборлорду өндүрүү процессинде даярдоочу жүргүзүүчү жана документ түрүндө таризделүүчү техникалык контроль;

турмуш-тиричилик электр приборлорун рынокко жайгаштыруу - колдонууга чыгаруу үчүн даярдоочунун (ыйгарым укуктуу өкүл, импорттоочу) приборлорду бериши;

турмуш-тиричилик электр приборлорунун курамдык бөлүгү - приборго кураштырууга арналган, конструкциялык жактан бүткөрүлгөн чогултулуучу бирдик.

5. Приборлор ушул Техникалык регламентке, ошондой эле колдонулушу аларга таралган башка техникалык регламенттерге шайкеш келген учурда алар рынокто колдонулат же пайдаланууга киргизилет.

Ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештиги ырасталбаган приборлор Техникалык регламентке шайкештик белгиси менен маркаланууга тийиш эмес жана аларды рынокто жайгаштырууга же пайдаланууга киргизүүгө жол берилбейт.

6. Приборлор төмөнкүдөй максаттарда идентификацияланууга тийиш:

1) алардын ушул Техникалык регламенттин колдонулушу чөйрөсүнө таандык экенин белгилөө;

2) керектөөчүлөрдү адаштыруучу аракеттердин алдын алуу;

3) номиналдык маалыматтарды жана/же негизги метрологиялык мүнөздөмөлөрдү ушул Техникалык регламентте каралган шайкештикти баалоонун каалаган формаларынын бирин жүзөгө ашыруунун, анын ичинде лабораториялык сыноолордун учурунда алынган иш жүзүндөгү маалыматтар менен салыштыруу.

Ушул Техникалык регламенттин колдонулуу чөйрөсүнө таандык экенин белгилөө үчүн приборлорду идентификациялоо прибордун негизги мүнөздөмөлөрүн анын ченемдик-техникалык документтерде көрсөтүлгөн аталышын, тибин, моделин, модификациясын буюмдарда жана/же коштоочу документтерде көрсөтүлгөн мүнөздөмөлөрүнө салыштыруу аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн.

Приборлорду идентификациялоодо приборго жазылган жана аны коштогон (товардык-коштоо документтериндеги) маалымат ушул Техникалык регламентте каралган маалыматка шайкеш келишине ынануу зарыл.

Приборлорду идентификациялоо Евразия экономикалык союзундагы тышкы экономикалык иштин товардык номенклатурасынын (ЕЭС ТЭИ ТН) коддордун пайдалануу аркылуу, жыйынтыгында таануу үчүн жетиштүү болгон маркалоосу жана коштоочу документтер, параметрлер, көрсөткүчтөр жана талаптар боюнча жүргүзүлөт.

Приборлорду идентификациялоону төмөнкүлөр жүргүзүүгө тийиш:

1) шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алган адам (шайкештикти декларациялоо учурунда);

2) электр жабдууларын эксплуатациялоо боюнча ченемдердин жана талаптардын сакталышына көзөмөлдүк кылуу боюнча атайын ыйгарым укуктуу орган;

3) белгиленген тартипте аккредитацияланган сертификациялоо боюнча орган.

Сыноо лабораториясы жана сертификациялоо боюнча орган ушул Техникалык регламентте баяндалган приборлордун шайкештигин ырастоону жүргүзүү эрежелерине ылайык аракеттенүүгө тийиш.

Таасын приборду идентификациялоого мүмкүндүк берген маалымат шайкештик жөнүндө декларацияда же шайкештик сертификатында көрсөтүлүүгө тийиш.

 

2-глава
Приборлорду долбоорлоо, өндүрүү, сактоо, ташуу, сатуу, пайдалануу жана утилдештирүү процессинде аларга карата
коопсуздуктун олуттуу (жалпы) талаптары

 

7. Долбоорлоочу приборлор колдонулуучу климаттык, механикалык жана электромагниттик шарттарды, азыктандыруу булактарын жана анын мүнөздөмөлөрүнө таасир эткен башка чоңдуктарды, ченемдик-техникалык документтерде каралган талаптарды эске алуу менен аныктоого тийиш.

Приборлорду долбоорлоо аларды пайдалануу учурунда алардын кырсыктуу кырдаалдарынын ыктымалдуулугун жана потенциалдуу зыянды азайтуу боюнча чаралар комплексин камсыз кылууну эске алуу менен жүргүзүлүүгө тийиш.

Приборлорду даярдоо алардын конструктордук жана ченемдик-техникалык документтерине ылайык так жүргүзүлүүгө тийиш.

8. Приборлор пайдалануу мөөнөтүнүн ичинде аларды багыты боюнча колдонууда жана техникалык жактан тейлөөгө талаптарды аткарууда алар төмөнкүдөй коопсуздуктун зарыл деңгээлин камсыз кылгандай түрдө долбоорлонууга жана даярдалууга тийиш:

1) адамдын өмүрүн жана саламаттыгын электр тогунун тикелей же кыйыр таасиринен сактоо;

2) адамдын өмүрүн жана саламаттыгын, мүлкүн приборду колдонуу учурунда келип чыккан электрдик эмес коркунучтардан сактоо;

3) изоляциялык коргоо;

4) айлана-чөйрөнүн тиешелүү климаттык шарттарынын учурунда тышкы таасир этүүчү факторлорго, анын ичинде механикалык эмес мүнөздөгү факторлорго байымдуулук;

5) жарылуудан коргоо;

6) айлана-чөйрөнүн таасиринен келип чыгуучу ашыкча күч келүүдө жол берилбеген тобокелдиктин жоктугу;

7) кошуу жана/же монтаждоо (демонтаждоо) учурунда жол берилбеген тобокелдиктин жоктугу;

8) иштеп жаткан ар кандай приборлор чыгаруучу ызы-чуунун деңгээли боюнча.

9. Приборлор жабык жайларда даярдоочу заводдордун таңгагында текчелерде сакталууга тийиш. Климаттык факторлордун таасири жагында сактоо шарттары электр приборлорунун таасын түрлөрүнө карата стандарттардын талаптарына шайкеш келүүгө тийиш.

Приборлор сакталып турган жайлардагы абада чаң, кислоталардын буулары жана жегичтер, агрессивдүү газдар жана дат басууну пайда кылуучу башка зыяндуу аралашмалар болууга тийиш эмес.

10. Приборлор ар кандай типтеги жабык транспорт каражаттарында транспорттун ар бир түрүндө колдонулган эрежелерге ылайык ташылууга тийиш. Климаттык факторлордун таасири жагында ташуу шарттары приборлордун таасын түрлөрүнө карата стандарттардын талаптарына шайкеш келүүгө тийиш.

11. Ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкеш келгенде гана приборлорду сатууга жол берилет.

12. Приборлорду пайдалануу приборлордун таасын түрлөрүнө карата эксплуатациялоо документтерине ылайык жүргүзүлүүгө тийиш.

13. Пайдаланууга жараксыз приборлор адистештирилген пункттарда утилдештирилүүгө тийиш.

Утилдештирүү жок кылуу ыкмасы менен, анын ичинде кайра иштетүү жолу менен жүзөгө ашырылууга тийиш.

Жок кылуу утилдештирүүнүн ыкмасы болуп саналат, анын натыйжасында алар долбоорлоочу жана/же даярдоочу аныктаган кандайдыр-бир касиеттери жана белгилери сакталбастан жок кылынат.

Приборлорду кайра иштетүү чийки зат же материалдарды (запастык бөлүктөрдү) алуу менен аларды жок кылуу ыкмасы болуп саналат.

14. Приборлорго жана/же коштоочу документтерге түшүрүлгөн маалыматтар төмөнкү талаптарды канааттандырууга тийиш:

1) маркалоо даярдоочу тарабынан же анын жоопкерчилиги алдында түшүрүлүүгө тийиш. Маркалоо приборго аны өндүрүү процессинде кызмат кылуунун бүткүл мөөнөтүнүн ичинде анын сакталышын камсыз кыла турган ыкма менен түшүрүлүүгө тийиш;

2) приборлорго керектөөчүлөрдү адаштыруучу маркалоо түшүрүүгө тыюу салынат;

3) шайкештик белгиси Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн приборлорго коюлат;

4) шайкештик белгиси Кыргыз Республикасынын аймагында таанылган приборду Техникалык регламенттин шайкештик белгиси менен кошумча маркалоо талап кылынбайт;

5) республикада өндүрүлүп жаткан приборлор үчүн маалымат жана маркалоо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана расмий тилдеринде аткарылууга тийиш.

15. Маркалоо төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

1) буюмдун аталышын, тибин, моделин, модификациясын, соодадагы аталышын;

2) даярдоочунун же жооптуу берүүчүнүн аталышын (соода маркасын, соода белгисин);

3) даярдоочу өлкөнүн аталышын;

4) техникалык регламенттерге шайкештик белгисин;

5) кабыкча менен камсыз кылынган коргоо даражасын;

6) буюм ага ылайык чыгарылган ченемдик документтин белгиленишин;

7) электр тогуна урунуудан сактоонун даражасын;

8) электр тогунун номиналдык чыңалуусун же номиналдык чыңалуунун диапазонун;

9) электр тогунун жыштыгын;

10) эгерде номиналдык жыштык көрсөтүлбөсө, токтун түрүнүн шарттуу белгиленишин;

11) электр тогуна урунуудан сактоо классынын шарттуу белгиленишин;

12) салмагын.

16. Таасын прибордун коштоочу документтериндеги кардар үчүн маалымат төмөнкү негизги маалыматтарды камтууга тийиш:

1) Ушул Техникалык регламенттин 16-пунктунда саналган маалыматтарды;

2) анын арналышы боюнча маалыматты;

3) негизги керектөө касиеттерин;

4) бул прибордун бузуктугу табылган учурда көрүлүшү зарыл болгон чаралар жөнүндө маалыматты;

5) даярдоочунун турган жерин, аны менен байланышуу үчүн маалыматты;

6) даярдоочунун, импорттоочунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аталышын жана турган жерин, аны менен байланышуу үчүн маалыматты;

7) даярдалган датасын, кепилдик мөөнөтүн;

8) шайкештигин ырастоо жөнүндө маалыматты;

9) коопсуз пайдалануу, эксплуатациялоо, сактоо, ташуу, оңдоо, калыбына келтирүү, утилдештирүү эрежелерин жана шарттарын.

17. Прибордун түрүнө жана техникалык татаалдыгына жараша керектөөчү үчүн маалымат таасын приборго чапталуучу тексттик документ (паспорт, формуляр, пайдалануу боюнча колдонмо) түрүндө, айрым учурларда приборго ченемдик документтин белгиленишин (эл аралык стандарт, мамлекеттик стандарт, уюмдун стандарты) көрсөтүү менен маркировка түрүндө берилиши мүмкүн.

18. Приборлорду маркалоо так жазылууга, оңой окулууга жана кызмат өтөө мөөнөтүнүн ичинде анын сакталышын камсыз кылуучу ыкма менен карап чыгуу үчүн мүмкүн болгондой прибордун бетине түшүрүлүүгө тийиш.

19. Техникалык жана пайдалануу документтери, ошондой эле маркалоо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана расмий тилдеринде аткарылат.

Импорттолуучу приборлордо мамлекеттик жана/же расмий тилдерде тиешелүү маалымат жок болгон учурда, бул маалымат импорттоочунун эсебинен которулууга тийиш.

20. Приборлорду кошууда, пайдаланууда, ташууда, сактоодо коопсуздуктун атайын чараларын сактоо зарыл болгон учурда даярдоочу тиешелүү нускамаларды берүүгө милдеттүү.

21. Кардар үчүн маалымат ишенимдүү болууга тийиш. Прибордун айтылган документтерге шайкеш келиши даярдоочу жана сатуучу үчүн милдеттүү талап болуп саналат.

 

3-глава

Шайкештик презумпциясы

 

22. Приборлордун ушул Техникалык регламентке шайкештиги анын олуттуу (жалпы) талаптарын түздөн түз аткаруу же эл аралык, региондук жана улуттук стандарттардын талаптарын аткаруу менен камсыз кылынат.

Эл аралык, региондук жана улуттук стандарттарды ыктыярдуу негизде колдонуу ушул Техникалык регламенттин талаптарын сактоонун жетиштүү шарты болуп саналат.

 

4-глава

Шайкештикти баалоо

 

23. Приборлордун ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин аныктоо үчүн шайкештикти баалоонун төмөнкүдөй түрлөрү белгиленет:

шайкештикти ырастоо;

мамлекеттик көзөмөл.

24. Шайкештикти милдеттүү түрдө ырастоо шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуу (шайкештикти декларациялоо) же сертификаттоо формаларында жүргүзүлөт.

25. Шайкештикти ырастоонун формаларын тандоону табыштамачы жүргүзөт.

 

5-глава

Шайкештикти декларациялоо

 

26. Шайкештик жөнүндө декларацияны ата мекендик жана чет өлкөлүк даярдоочулар же дилерлер - белгиленген тартипте Кыргыз Республикасында катталган чет өлкөлүк даярдоочулардын өкүлдөрү кабыл алууга укуктуу.

27. Шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуу продукцияны өндүрүүчүнүн же дилердин өз далилдеринин негизинде же болбосо өз далилдеринин же үчүнчү тараптын катышуусу менен алынган далилдердин негизинде жүргүзүлөт.

28. Өндүрүүчү (даярдоочу) же дилер төмөнкү схемалардын ичинен декларациялоо схемасын тандайт:

Д 1 схемасы - өз далилдеринин негизинде продукциянын шайкештиги жөнүндө декларацияны кабыл алууда колдонулат. Мында декларацияны кабыл алып жаткан жак продукциянын коопсуздуктун милдеттүү талаптарына шайкештигин ырастоо максатында далил базасын өз алдынча түзөт.

Далилдер катарында төмөнкүлөр колдонулушу мүмкүн: техникалык документтер; өз сыноолорунун жана ченөөлөрүнүн натыйжалары; шайкештик сертификаты же чийки затты, материалдарды, буюмдарды жана конструкцияларды сыноолордун протоколдору; ченемдик укуктук актыларда тиешелүү продукция үчүн каралган жана буга ыйгарым укуктуу органдар менен уюмдар берген документтер (гигиеналык корутундулар, өрт коопсуздугунун сертификаттары (сыноолордун протоколдору)); декларацияланып жаткан продукциянын милдеттүү талаптарга шайкештиги жөнүндө билдирүү үчүн негиз болуп саналган башка документтер.

Шайкештик жөнүндө декларация тиешелүү продукцияны чыгаруунун пландаштырылган мөөнөтүнө же партияны сатып өткөрүүнүн мөөнөтүнө таянуу менен, бирок 3 жылдан ашпаган мөөнөткө кабыл алынат;

Д 2 схемасы - өндүрүүчү (даярдоочу) же дилер өз далилдеринин жана үчүнчү тараптын катышуусу менен алынган далилдердин негизинде приборлордун шайкештиги жөнүндө декларацияны кабыл алган учурда колдонулат. Мында өзүнүн далилдерине кошумча түрдө техникалык документтер комплектине үчүнчү тарап (аккредитацияланган көз карандысыз сыноо лабораторияларында) жүргүзгөн декларацияланып жаткан продукцияны сыноонун протоколу киргизилет;

Д 3 схемасы - продукцияны өндүрүүгө сапат менеджмент системасынын болушунун негизинде декларациялоо.

Табыштамачы Д 1 схемасында каралган тартипте түзүлгөн өзүнүн далил материалдарын келтирет, аккредитацияланган сыноо лабораториясынын (борборунун) далил материалдарын келтирет, тиешелүү сертификатты берген сертификациялоо боюнча органдын сертификаттоо объектине инспекциялык контроль каралган сапат системасынын сертификатын берет. Шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуучу продукцияны базарда жүгүртүү белгиси менен маркалайт.

29. Шайкештик жөнүндө декларациянын формасын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилейт.

 

6-глава

Милдеттүү сертификаттоо

 

30. Приборлорду милдеттүү сертификаттоону прибордун бул түрүн сертификаттоону жүргүзүү укугу белгиленген тартипте аккредитацияланган сертификаттоо боюнча органдар милдеттүү сертификаттоо жүргүзүүгө арыз ээсинин табыштамасынын негизинде жүргүзүшөт.

31. Милдеттүү сертификаттоонун объектти төмөнкү приборлор болуп саналат:

1) приборлордун Тизмегинде (ушул Техникалык регламенттин 1-тиркемеси) көрсөтүлгөн талаптарга карата гана Кыргыз Республикасынын аймагында колдонууга келип түшкөн, шайкештиги милдеттүү түрдө ырасталууга тийиш болгон;

2) Евразия экономикалык союзундагы тышкы экономикалык иштин товардык номенклатурасынын (ЕЭС ТЭИ ТН) коду, ал 10 белгинин деңгээлинде шайкештиги милдеттүү түрдө ырасталууга тийиш болгон приборлордун Тизмегинде келтирилген кодго дал келет.

32. Приборлорду милдеттүү сертификаттоо ушул Техникалык регламенттин 2-тиркемесинде келтирилген схемалардын бири боюнча жүргүзүлөт.

33. Өндүрүүчү (даярдоочу) сериялык түрдө чыгарган приборлорду сертификаттоодо сертификаттоо схемалары төмөнкүдөй учурларда колдонулат:

1) 1-схема - импорттук жана ата-мекендик сериялык түрдө чыгарылган продукция үчүн кыска мөөнөттүү контракттарда (12 айдан ашык эмес) таасын алуучуну (пайдалануучуну) жана берилүүчү продукциянын таасын көлөмүн көрсөтүү учурунда. Жеткирип берүү башталганга чейин продукциянын үлгүсүн сыноо жүргүзүлгөндөн кийин сертификат бир жылга чейинки мөөнөткө берилет. Бул схема продукцияны алуучу (пайдалануучу) келип түшкөн продукцияга контролдук кылуу же келип түшкөн продукциянын сунуш кылынган үлгүгө шайкештигин текшерүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондо колдонулат, бул жеткирип берүү контрактында көрсөтүлөт.

2) 2-схема - импорттук продукция үчүн узак мөөнөттүү (бир жылдан ашык) контракттардын же сериялык продукцияны дайыма жеткирип берүү учурунда айрым контракттар боюнча үч жылга чейинки мөөнөткө шайкештик сертификатын берүү жана сатуучудан алынган продукциянын үлгүлөрүнө инспекциялык контролду аткаруу менен. Продукцияны жеткирип берүүнү түздөн-түз өндүрүүчү же өндүрүүчүнүн расмий өкүлү жүзөгө ашырат;

3) 3-схема - сериялык түрдө чыгарылышынын туруктуулугу шектенүүнү пайда кылбаган продукция үчүн. Өндүрүүчү (даярдоочу) продукцияны өндүрүү процесстерине туруктуу контролдун, продукциянын ар бир партиясын кабыл алуу-тапшыруу сыноолорун жүргүзүүнүн жана продукциянын ар бир партиясынын коопсуздугун ырастаган документтерди (паспортторду же сапат сертификатын) берүүнүн далилдерин келтирет. Шайкештик сертификаты даяр продукцияны контролдоо системасынын аракетинин натыйжалуулугун, мурдагы сертификаттоо сыноолорунун жана инспекциялык контролдун натыйжаларын, керектөөчүлөрдөн рекламациялардын жоктугун эске алуу менен 3 жылга чейинки мөөнөткө берилет;

4) 4-схема - продукцияга 3 жылга шайкештик сертификатын берүү менен сапат системасы бар ишканада продукцияны сертификаттоодо;

5) 5-схема бул продукцияны өндүрүү, берүү же сатуу бир жолку мүнөздө болгондо (партия, бир жолку продукция) колдонулат.

5-схема боюнча партиядан алынган үлгүлөрдү (үлгүнү) сыноо жүргүзүлөт.

5-схема боюнча шайкештик сертификаты бул продукциянын жарактуулук мөөнөтүн, сактоо, пайдалануу шарттарын жана сатып өткөрүү мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен бир жылга чейинки мөөнөткө берилет.

34. Эгерде табыштамачы сертификаттоо боюнча органга коопсуздук параметрлеринин стабилдүүлүгүн камсыз кылуучу продукцияны өндүрүүнүн деңгээли жана абалы жөнүндө маалыматты бере албаса, анын натыйжасында сертификаттоону жүргүзүү үчүн өндүрүштүн абалына талдоо жүргүзүү зарыл болсо, тиешелүү 2 жана 3-схемалардын ордуна 2а жана 3а-схемалары колдонулат.

35. 2-тиркемеде келтирилгендердин ичинен милдеттүү сертификаттоо схемалары приборлорду сертификаттоо жол-жоболорунда сертификаттоо боюнча органдары приборлордун, аларды өндүрүүнүн, жүгүртүүнүн жана пайдалануунун өзгөчөлүгүн эске алуу менен колдонулат.

36. Бул приборго шайкештик сертификаты колдонулган мезгилде чыгарылган жана берүүчүдө (сатуучуда) сатып өткөрүүдө турган сериялык өндүрүш приборлору үчүн колдонулушунун мөөнөтү өткөн (даярдоочуга сериялык өндүрүүгө берилген) шайкештик сертификаттары приборлорду сактоонун кепилдик кылынган мөөнөтү аяктаганга чейин анык деп эсептелет.

 

7-глава
Ушул Техникалык регламенттин талаптарынын сакталышын мамлекеттик көзөмөлдөө

 

37. Ушул Техникалык регламенттин талаптарынын сакталышына мамлекеттик көзөмөлдү электр жабдууларын эксплуатациялоо боюнча ченемдердин жана талаптардын сакталышына көзөмөлдүк кылуу боюнча атайын ыйгарым укуктуу орган жүзөгө ашырат.

 

8-глава
Приборлордун ушул Техникалык регламенттин жоболоруна шайкеш эместиги үчүн жоопкерчилик

 

38. Өндүрүштүк жана башка иштин субъектти ушул Техникалык регламентте белгиленген приборлордун коопсуздугуна карата талаптарды бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган учурларда жана тартипте жоопкерчилик тартат.

39. Өндүрүштүк жана башка иштин процесстеринин ушул Техникалык регламентте белгиленген приборлордун коопсуздугунун талаптарына шайкештигин баалоону жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу кызмат адамдары ушул Техникалык регламент менен жөнгө салынуучу объекттердин шайкештигин баалоо эрежелерин жана формаларын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликке тартылат.

 

 

"Турмуш-тиричилик электр

приборлорунун коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламенттин 1-тиркемеси

 

"Турмуш-тиричилик электр приборлорунун коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламенттин таасирине туш келүүчү продукциялардын түрлөрү жана ЕЭБ ТЭИ ТН классификатору боюнча алардын коддору

 (КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 14-майы № 291, 2017-жылдын 15-мартындагы № 154 токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

Товардын аталышы

ЕЭБ ТЭИ ТН коду

Электр буюмдары

1

Муздаткычтар, тоңдургучтар жана электр жана башка түрдөгү муздатуучу жана тоңдуруучу жабдуулар; 8415 товардык позициядагы абаны кондициялоо үчүн орнотмолордон башка жылуулук насостору:

 

 

өзүнчө сырткы эшиктери бар бириктирилген муздаткычтар-тоңдургучтар тиричиликтеги

8418 10

 

колдонулуучу муздаткычтар:

 

 

компрессиондук

8418 21

 

башкалар

8418 29 000 0

 

"ун салгыч үкөк" түрүндөгү тоңдургучтар, сыйымдуулугу 800 л. ашык эмес

8418 30

 

вертикалдуу түрдөгү тоңдургуч шкафтар, сыйымдуулугу 900 л. ашык эмес

8418 40

2

Инерциясыз же аккумуляциялык электр суу ысыткычтары, чөмүлүүчү электр ысыткычтары; мейкиндикти жана топуракты ысыткыч электр жабдуусу, чачка кам көрүү үчүн электр термикалык аппараттар (мисалы, чачты кургаткыч, бигуди, ысык тармалдоо үчүн кыпчыгычтар) жана колду кургаткычтар; электр үтүктөрү; тиричиликтеги башка электр ысытуучу аспаптар: 8545 товардык позициясында көрсөтүлгөндөн башка электр ысытуу каршылыктары:

 

 

инерциясыз же аккумуляциялык электр суу ысыткычтары жана чөмүлүүчү электр ысыткычтары

8516 10

 

инерциясыз суу ысыткычтар

8516 10 110 0

 

жылуулукту жыйноочу радиаторлор

8516 21 000 0

 

башкалар

8516 29

 

чачты кургаткычтар

8516 31 000 0

 

чачка кам көрүү үчүн аппараттар, башка;

8516 32 000 0

 

колду кургаткычтар

8516 33 000 0

 

электр үтүктөрү

8516 40 000 0

 

кофе жана чайды даярдоо үчүн

8516 71 000 0

 

башка мештер; электр плиталары, электр плиткалары, бышыруучу электр казандары

8516 60

 

грилдер жана ростерлер

8516 60 700 0

 

тостерлер

8516 72 000 0

 

фритюрницалар

8516 79 200 0

 

башкалар

8516 79 700 0

 

микро толкундуу мештер

8516 50 000 0

Ашкана жумуштарын механикалаштыруу үчүн машиналар жана приборлор

3

8508 товардык позициясындагы чаң соргучтардан башка, кыналган электр кыймылдаткычтары бар тиричиликтеги электр механикалык машиналар:

 

 

тамак-аш азыктарын майдалагычтар жана миксерлер; мөмөлөр жана жашылчалар үчүн шире сыгуучулар

8509 40 000 0

 

башка приборлор

8509 80 000 0

4

Идиш жуучу машиналар: тиричиликте колдонулуучу

8422 11 000 0

Микроклимат жана жагымдуу жылуулук приборлору

5

Аба же вакуумдук насостор, аба же газ компрессорлору жана желдеткичтер; вентиляциялык же рециркуляциялык соргуч капкактар же чыпкалуу же чыпкасыз желдеткичи бар шкафтар:

башкалар

8414 51 000 0

6

Кыймылдаткычы бар желдеткич жана температураны жана абанын нымдуулугун өзгөртүү үчүн аспаптар менен жабдылган абаны кондиционерлөөчү орнотмолор, нымдуулук өзүнчө жөнгө салынбай турган кондиционерлерди кошкондо:

 

 

терезеге же дубалга орнотулуучу, бирдиктүү корпустагы же "сплит-системасындагы"

8415 10

7

8508 товардык позициясындагы чаң соргучтардан башка, кыналган электр кыймылдаткычтары бар тиричиликтеги электр механикалык машиналар:

 

 

башка приборлор

8509 80 000 0

8

Даяр текстиль буюмдары, башкалар:

 

 

электр жууркандары

6301 10 000 0

9

Матрацтык негиздер; төшөк буюмдары жана эмеректин окшош буюмдары (мисалы, матрацтар, кабылган жууркандар, кабылган мамык жууркандар, диван жаздыкчалары, жумшак жапыз отургучтар жана жаздыктар) серпилгичтери бар же ар түрдүү материалдар менен толтурулган же майда тешиктүү резинадан же пластмассадан турган, капталган же капталбаган

9404

Санитардык-гигиеналык приборлор

10

Колпактар же соргуч шкафтар, алардын эң чоң горизонталдык өлчөмү 120 см ашык эмес

8414 60 000

11

Үтүктөөчү машиналар жана пресстер (материалдарды термофиксациялоо үчүн пресстерди кошкондо):

 

 

электр кубаттуулугу менен:

2500 Вт ашык эмес

8451 30 100 0

12

Кир жуучу тиричилик машиналары же кир жуучу жайларда колдонулуучу, сыгуучу түзүлүшү менен жабдылган машиналар

8450

13

Центрифугалар, борборчет кургаткычтарды кошкондо:

 

 

ич кийимдерди кургаткычтар

8421 12 000 0

14

Кургаткыч машиналар:

 

 

сыйымдуулугу 10 кг кургак кирден ашпаган

8451 21 000

15

Чаң соргучтар

8508

16

Электр устаралар, чач кыркуу үчүн машинкалар жана кыналган электр кыймылдаткычы бар чач алып салуу үчүн шаймандар:

 

 

электр устаралар

8510 10 000 0

 

чач кыркуу үчүн машинкалар

8510 20 000 0

 

чач алып салуу үчүн шаймандар

8510 30 000 0

Орнотулган электр кыймылдаткычы бар электр механикалык кол шайманы

17

Бардык түрдөгү бургулар.

8467 21

 

Араалар

8467 22

Башка турмуш-тиричилик электр приборлору

18

Тиричилик тигүү машиналары

8452 10

19

Тегерек токуучу машиналар:

 

 

диаметри 165 мм ашпаган цилиндрлүү

8447 11 000

 

диаметри 165 мм цилиндрлүү

8447 12 000

 

түзтокуучу машиналар, токуучу-тигүүчү машиналар

8447 20

20

Кесүү операцияларынын аткара алышына же аткара албашына карабастан электрдик (анын ичинде газды электрдик ысытуу менен), лазердик же башка жарык же фотон, ультраүндүү, электрондук-нурлуу, магниттик-импульстуу же плазма-жаалуу төмөн температуралуу каңдоо, жогорку температуралуу каңдоо же ширетүү үчүн машиналар жана аппараттар; металлдарды же металл керамикасын ысык чаңдатуу үчүн электрдик машиналар жана аппараттар

8515

21

Сарп кылууну ченөөчүлөрү бар же алары жок суюктук насостору; суюктуктарды көтөргүчтөр

8413

22

Аккумуляторлорду заряддоо үчүн түзүлүштөр:

башкалар

8504 40 550 0

23

8508 товардык позициясындагы чаң соргучтардан башка, кыналган электр кыймылдаткычтары бар тиричиликтеги электр механикалык машиналар:

 

 

башка приборлор

8509 80 000 0

24

11 А жогору эмес ток күчүнө электр механикалык

 

 

комнаталык өчүргүч

8536 50 070 0

 

башкалар

8536 50 800 0

25

Коммутация же электр тизмегин коргоо үчүн же электр тизмегине бириктирүү үчүн же электр тизмегинде чыңалуусу 1000 В жогору эмес электр аппараттары (мисалы, өчүргүчтөр, жандыруучу переключателдер жана токту башка жакка жибергичтер, үзгүчтөр, реле, эригич бекиткичтер, чыңалууну чектегичтер, штепсель вилкалары жана розеткалар, электр лампалары үчүн патрондор жана башка бириктиргичтер, бириктирүүчү коробкалар); оптикалык булалар, булалуу-оптикалык жгуттар же кабелдер үчүн бириктиргичтер:

 

 

башкалар

8536 69

 

башка түзүлүштөр

8536 90

26

Изоляцияланган электр зымдары (эмалданган же анноддолгон), кабелдер (коаксиалдууларды кошкондо) жана башка изоляцияланган электр өткөргүчтөрү бириктирүүчү ылайыкташтыргычтары менен же аларсыз; булалык-оптикалык кабелдер, булалардан түзүлгөн өзүнчө кыртышы менен, алардын электр өткөргүчтөр менен же бириктирүүчү ылайыкташтырылгычтар менен бирге экендигине же бирге эместигине карабастан:

 

- 1000 В жогору эмес чыңалуудагы электр өткөргүчтөр, башкалар:

8544 42

- бириктирүүчү ылайыкташтыргычтар менен жабдылгандар башкалар

8544 42 900 0

27

Жыгачты, жыгач кабыгын, сөөктү, эбонитти, катуу пластмассаны же окшош катуу материалдарды иштетүү үчүн станоктор (мыктардын, скобалардын, клейдин жардамы менен же башка жолдор менен жыйноочу машиналар менен кошо):

 

 

бул операциялардын ортосунда аспапты алмаштыруусуз механикалык иштетүү боюнча ар түрдүү операцияларды аткарууга жарамдуу станоктор

8465 10

 

механикалык араалар

8465 91

 

сүргүч, фрезердик же сүргүч-ысыткыч станоктор

8465 92 000 0

 

башкалар

8465 99 000 0

28

Кесүү операцияларынын аткара алышына же аткара албашына карабастан электрдик (анын ичинде газды электрдик ысытуу менен), лазердик же башка жарык же фотон, ультраүндүү, электрондук-нурлуу, магниттик-импульстуу же плазма-жаалуу төмөн температуралуу каңдоо, жогорку температуралуу каңдоо же ширетүү үчүн машиналар жана аппараттар; металлдарды же металл керамикасын ысык чаңдатуу үчүн электрдик машиналар жана аппараттар:

ширетүү же кесүү үчүн шаймандар менен комплекттелген жана төмөнкүлөр менен кошо жеткирилүүчү:

 

 

трансформаторлор менен

8515 39 130 0

 

генераторлор же айлануучу өзгөргүчтөр менен же статистикалык өзгөрткүчтөр, түздөгүчтөр же түздөөчү түзүлүштөр менен

8515 39 180 0

 

башкалар

8515 39 900 0

29

Учкундуу күйгүзүү менен ичинен күймө поршендүү кыймылдаткычы бар электр генератордук түзүлүштөрү:

 

 

кубаттуулугу 7,5 кВа ашпаган,

8502 20 200 0

 

кубаттуулугу 7,5 кВа ашык, бирок 375 кВа ашпаган

8502 20 400 0

Лампалар

30

Ультракөгүлтүр же инфракызыл нурлуу лампаларды кошпогондо:

 

 

 

 

200 Вт кубаттуулуктагы жана чыңалуусу 100 В ашуун кызытма лампалар

8539 22

 

башкалар

8539 29

 

термокатоддуу муздак жарыктуу

8539 31

 

сымап же натрий лампалары; металл-галогендик лампалар

8539 32

Шам-чырактар

31

Башка жерде аталбаган же киргизилбеген прожекторлор, кууш багытталган жарыктын лампалары, фаралар жана алардын бөлүктөрү менен кошо лампалар жана жарык кылуучу жабдуу; башка жерде аталбаган же киргизилбеген аты же аталышы же дареги бар, жарык көрнөктөр, жарык табличкалар жана кошо курулган жарык булагы бар окшош буюмдар жана алардын бөлүктөрү:

 

 

ачык коомдук жерлерди же транспорт магистралдарын жарык кылуу үчүн колдонулуучу типтеги жарык кылуучу жабдуудан тышкары, люстралар жана илинүүчү же дубалга илинүүчү электрдик жарык кылуучу башка жабдуулар

9405 10

 

столго коюлуучу, полго коюлуучу же керебетке жакын коюлуучу электр лампалар

9405 20

 

жаңы жылдык балатыларды кооздоо үчүн пайдаланылуучу типтеги жарык кылуучу жабдуулардын тобу

9405 30 000 0

Ысытуучу жана жылытуучу аппараттар

32

Газ менен гана же газ менен же башка отундун түрлөрү менен тамак-аш даярдоо жана жылытуу үчүн орнотмолор

7321 11

33

Башка мештер; электр плиталары, электр плиткалары, бышыруучу электр казандары; грилдер жана ростерлер

8516 60

Өзгөрүлмө ток таркамынан азыктануучу электр жана электрондук сааттар

34

Тагынып же алып жүрүү үчүн арналбаган сааттар, тагып же алып жүрүүгө арналган, 9104 товардык позициясындагы сааттардан бөлөк саат механизмдери бар сааттар:

электр менен иштөөчүлөр

9103 10 000 0

35

Тагынып же алып жүрүүгө арналбаган сааттар, башкалары:

ойготкуч сааттар:

 

 

электрдин таасири менен иштөөчүлөр

9105 11 000 0

 

дубалга илинүүчү сааттар:

 

 

электрдин таасири менен иштөөчүлөр

9105 21 000 0

 

башкалары:

 

 

электрдин таасири менен иштөөчүлөр

9105 91 000 0

 

 

"Турмуш-тиричилик электр

приборлорунун коопсуздугу жөнүндө"

Техникалык регламенттин

2-тиркемеси

 

Турмуш-тиричилик электр приборлорун

милдеттүү сертификаттоо

СХЕМАЛАРЫ

 

┌─────┬──────────────┬────────────────────┬───────────────────────────┐

│ Схе-│ Шайкештикти  │  Сертификаттоонун  │     Сертификатталган      │

│манын│   ырастоо    │  башка стадиялары  │       продукцияга         │

│  №  │  шарттары    │                    │   инспекциялык контроль   │

├─────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤

│1    │Типти сыноо(*)│                    │                           │

├─────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤

│2    │Типти сыноо   │                    │Сатуучудан алынган         │

│     │              │                    │үлгүлөрдү сыноо            │

├─────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤

│2а   │Типти сыноо   │Өндүрүштүн абалын   │Сатуучудан алынган         │

│     │              │талдоо              │үлгүлөрдү сыноо.           │

│     │              │                    │Өндүрүштүн абалын талдоо   │

├─────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤

│3    │Типти сыноо   │                    │Даярдоочудан алынган       │

│     │              │                    │үлгүлөрдү сыноо            │

├─────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤

│3а   │Типти сыноо   │Өндүрүштүн абалын   │Даярдоочудан алынган       │

│     │              │талдоо              │үлгүлөрдү сыноо.           │

│     │              │                    │Өндүрүштүн абалын талдоо   │

├─────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤

│4    │Типти сыноо   │Сапат системасын    │Даярдоочудан жана (же)     │

│     │              │сертификаттоо,      │сатуучудан алынган         │

│     │              │сертификатталган    │үлгүлөрдү сыноо            │

│     │              │сапат системасынын  │                           │

│     │              │болушу              │                           │

├─────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤

│5    │Типти сыноо   │                    │                           │

└─────┴──────────────┴────────────────────┴───────────────────────────┘

Эскертүү. (*) Продукциянын типтүү өкүлдөрү болуп саналган үлгүлөрдү баалоонун негизинде аны сыноо. Үлгүлөрдүн саны сертификациялануучу продукциянын түрүнө ченемдик укуктук актыларда жана/же стандарттарда белгиленген санга шайкеш келүүгө тийиш.