Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 5-апрелиндеги № 175 токтому менен бекитилген

Табигый монополиялар субъекттеринин товарларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алуу
ЭРЕЖЕЛЕРИ

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 23-июну № 403, 2016-жылдын 10-мартындагы № 115, 2016-жылдын 5-августундагы № 434  токтомдун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

 

1-1. Бул Эрежелер Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди аткарууда иштеген табигый монополиялардын субъекттеринин товарларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алуусуна байланыштуу мамилелерге карата колдонулбайт.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 10-мартындагы № 115 токтомунун редакциясына ылайык)

1-2. Ушул Эрежелерде "Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинде аныкталган түшүнүктөр, ошондой эле төмөнкүдөй түшүнүктөр колдонулат:

тендер - ушул Эрежеде каралган тартипте товарларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) жеткирип берүүгө жеңүүчүлөр аныктала турган конкурс;

талапкер - табигый монополиялар субъекти өткөргөн тендерде сатып алуулар жөнүндө келишим түзүүгө талапкерлигин билдирген юридикалык жак же жеке ишкер;

жеткирип берүүчү (подрядчы) - сатып алуулар жөнүндө келишим түзгөн юридикалык жак же жеке ишкер.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 5-августундагы № 434 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Ушул Эрежелердин максаты сатып алуулардын максимум үнөмдүүлүгүн жана натыйжалуулугун камсыз кылуу, табигый  монополиялар субъекттеринин тарифтерди (бааларды) түзүүдө чыгымдары эске алынган товарларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алууга бөлүнгөн каражаттарынын сарпталышын контролдоо болуп эсептелет.

 

2. Табигый  монополиялар

субъекттеринин тендер өткөрүү тартиби

 

3. Табигый  монополиялар субъекти жөнгө салынуучу товарларга (иштерге, кызмат көрсөтүүлөргө) бааларда (тарифтерде) чыгымдары эске алынган товарларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алууну тендердик негизде ишке ашырат. Мында тендер төмөнкү принциптерди сактоо менен өткөрүлөт:

1) тендердик жол-жоболорду өткөрүүнүн ачыктыгы жана айкындыгы;

2) бардык потенциалдуу жеткирүүчүлөргө тендерге катышуу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктү камсыз кылуу;

3) потенциалдуу жеткирүүчүлөр арасында ак ниеттүү атаандаштык.

4. Мамлекет же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 50 пайыздан көп акцияларына ээ болгон табигый  монополиялар субъекттери жөнгө салынуучу товарлардын (иштердин, кызмат көрсөтүүлөрдүн) бааларында (тарифтерде) чыгымдары эске алынган товарларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алууну Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдарына ылайык ишке ашырат.

5. Мамлекеттик мүлк үлүшү болбогон же үлүшү 50 пайыздан ашпаган табигый  монополиялар субъекттери ошондой эле жөнгө салынуучу товарлардын (иштердин, кызмат көрсөтүүлөрдүн) бааларында (тарифтерде) чыгымдары эске алынган товарларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алууну, товарларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алуунун суммасы 10 млн. сомдон жогору болгон учурда тендер өткөрүү жолу аркылуу ишке ашырат.

6. Тендер табигый монополия субъектинин сатып алуу иштерин жөнгө салуучу документтерде каралган методдор менен кагаз жүзүндө же электрондук форматта ачык конкурс аркылуу өткөрүлөт.

(Экинчи абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 5-августундагы № 434 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

Товарларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) электрондук форматта сатып алуулар реалдуу убакыт режиминде товарларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алууну камсыз кылган маалыматтык тутумдарды жана электрондук маалыматтык ресурстарды пайдалануу менен ишке ашырылат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 5-августундагы № 434 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Жеткирүүчүнү (подрядчыны) тандоодо негизги критерий болуп төмөндөгүлөр эсептелет:

1) табигый монополиянын субъекти белгиленген талаптарга (техникалык жана сапаттык мүнөздөмөлөр) жооп берген жеткирүүчүнүн (подрядчынын) сунушу;

2) товарга (ишке, кызмат көрсөтүүгө) сурамдын же өздүк чыгымдарынын деңгээлинен эмес, биринчи кезекте атаандаштар коюшу мүмкүн болгон бааларга жараша аныкталган баа;

3) жеткирилүүчү товарлардын (иштердин, кызмат көрсөтүүлөрдүн) сапаты.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 23-июну № 403 токтомдун редакциясына ылайык)

8. Сатып алууларды жүргүзүү үчүн табигый  монополиялар субъекти төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) жыл сайын, сатып алуулар планын жетекчи бекиткенден кийин он күндүк мөөнөттө монополияга каршы мамлекеттик органга жана анын аймактык органдарына (мындан ары - монополияга каршы орган) сатып алуу ыкмаларын көрсөтүү менен кезектеги финансылык жылга накталай (сандык) жана нарктык (акчалай) туюнтмада сатып алуу планын берүүгө;

2) кагаз жүзүндө берилген сатып алуу планы тигилип жана номерленип, акыркы барагы биринчи жетекчинин же анын милдетин аткарган адамдын колу коюлуп жана мөөр басылып бекемделүүгө тийиш.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 23-июну № 403 токтомдун редакциясына ылайык)

9. Табигый  монополиялар субъекти бир жылдын ичинде өндүрүштүн керектөөсүнө жараша сатып алуулар планына оңдоп-түзөтүүлөрдү киргизүүгө укуктуу, түзөтүүлөр алар кабыл алынган күндөн кийин 5 күндөн кечиктирилбестен монополияга каршы органга берилет.

10. Табигый монополиянын субъекти тендер өткөрүүдө монополияга каршы органга тендер өткөрүү тууралуу чечим кабыл алынган күндөн тартып 10 иш күндөн кечиктирбестен кабарлоо жиберет.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 23-июну № 403 токтомдун редакциясына ылайык)

11. Монополияга каршы мамлекеттик органдын өкүлү табигый  монополиялар субъекттеринин тендерине катыша алат.

12. Табигый  монополиялар субъекти тендер өткөргөндөн кийин монополияга каршы мамлекеттик органга 3 иш күндүн ичинде төмөнкүлөрдү камтыган маалыматты жиберет:

1) көлөмүн, баасын жана жыйынтык суммасын көрсөтүү менен сатып алынган товарлар (иштер, кызмат көрсөтүүлөр) жөнүндө маалыматты;

2) сунушталган бааларды, ошондой эле талапкерлер тарабынан сунушталуучу товарлардын (иштердин, кызмат көрсөтүүлөрдү) техникалык жана сапаттык мүнөздөмөсүн көрсөтүү менен талапкерлердин тизмесин;

3) сатып алуу жол-жобосунун протоколун;

4) тендерди утуп алган жеткирүүчүнүн (подрядчынын) аталышы жана жайгашкан орду, жеткирүүнүн баасы жана көлөмү тууралуу маалыматты.

13. Монополияга каршы орган ушул Эрежелердин 12-пунктуна ылайык берилген маалыматты кароодо тендерге катышуучулардын баа сунуштарында урунттуу айырмаларды тапкан учурда, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдерин сактоону текшерүү үчүн табигый  монополиялар субъектинен сатып алуу жол-жобосуна тиешелүү болгон тендердик документтерди суратып алууга укуктуу.

Табигый  монополиялар субъекти тендердик документтерди жана жеткирүүчүнү (подрядчыны) тандоодо жетекчиликке алган негиздемесин берүүгө милдеттүү.

14. Табигый монополиялар субъектинин аффилирленген адамдары (адамдар тобу) тендерге катышууга укуксуз.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-июну № 403, 2016-жылдын 5-августундагы № 434 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

15. Табигый монополиялар субъектинин товарларын (иштерин, кызмат көрсөтүүлөрүн) сатып алууга тендердин катышуучулары табигый  монополиялар субъектинин тендер өткөрүүдөгү мыйзамсыз иш-аракеттерине арыз менен монополияга каршы органга кайрылууга укуктуу.

16. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген, тендер өткөрүү жөнүндөгү талаптарды бузуулар табылган учурда, монополияга каршы орган бааларды (тарифтерди) бекитүүдө табигый  монополиялар субъектинин билдирмесин четке кагууга милдеттүү.

Баш тартуу жүйөлүү болууга тийиш, табигый  монополиялар субъектине баш тартуу жөнүндө тиешелүү чечим кабыл алынган күндөн тартып 3 иш күнүнүн ичинде берилиши керек.

 

3. Эрежелерди бузуу үчүн жоопкерчилик

 

17. Ушул Эрежелерди бузууга жол берген табигый  монополиялар субъекттери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.