Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн
2014-жылдын 22-майындагы № 271 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\e7cd35c4-1eb9-4fa2-99a7-0d91b986b2de\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2012-жылдын 26-майы № 321

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги жана Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-августундагы № 538 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 90-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги жөнүндө жобо 1-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы штабы жөнүндө жобо 2-тиркемеге ылайык.

- Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин башкаруу схемасын 3-тиркемеге ылайык.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-августундагы № 538 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин аймактык командачылыктары (Күчтөрү), кошуундары, аскердик бөлүктөрү жана мекемелери юридикалык жактын укуктарына ээ болоору белгиленсин.

3. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин.

4. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Ө.Бабанов

 

 

 

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2012-жылдын 26-майындагы

№ 321 токтому менен

бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги жөнүндө
ЖОБО

 

 (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-январындагы № 32 токтомунун редакциясына ылайык)

 

1-глава. Жалпы жоболор

2-глава. Коргоо министрлигинин негизги милдеттери

3-глава. Коргоо министрлигинин негизги функциялары

4-глава. Коргоо министрлигинин ишмердүүлүгүн уюштуруу

5-глава. Коргоо министрлигинин коллегиясы

 

1-глава

Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги (мындан ары - Коргоо министрлиги) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн жана башка аскердик түзүлүштөрүн (мындан ары - Куралдуу Күчтөр) түздөн-түз жетектеген аткаруу бийлигинин борбордук органы болуп эсептелет, Кыргыз Республикасын куралдуу коргоо боюнча тапшырмаларды аткарууда Коргоо министрлигинин аскердик башкаруу органдарынын жана аскерлеринин күжүрмөн жөндөмдүүлүгү жана даярдыгы үчүн жоопкерчилик тартат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Коргоо министрлиги Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн, конституциялык тартибин, коомчулукту жана жарандарды ишенимдүү коргонуу камсыздоо жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы алардын катышуучусу болуп эсептелген эл аралык келишимдерге ылайык милдеттерин аткаруу үчүн дайындалган.

2. Коргоо министрлиги өзүнүн ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка нормативдик укуктук актыларын, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген эл аралык келишимдерди, ошондой эле Жобону жетекчиликке алат.

3. Коргоо министрлиги өзүнүн символикасы, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн мөөрү жана мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталышы бар юридикалык жак болуп эсептелет. Министрлик жарандык-укуктук мамилелерде өз атынан чыгат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде мамлекеттин атынан жарандык-укуктук мамилелердин тарабы болуп чыгуу укугуна ээ.

4. Коргоо министрлигин жана ведомстволук бөлүмдөрүн каржылоо республикалык бюджеттин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган каржылоонун башка булактарынын эсебинен жүргүзүлөт. Министрликтин Казыначылык системасында өзүнүн атайын эсеби болот.

 

2-глава

Коргоо министрлигинин негизги милдеттери

 

5. Коргоо министрлигине төмөнкү милдеттер жүктөлөт:

1) мамлекетти куралдуу коргоо кызыкчылыгында Кыргыз Республикасынын Президентинин жетекчилиги алдында биргелешип аракеттенүү үчүн штабдарды, мамлекеттик органдарды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын даярдоо;

2) Куралдуу Күчтөр, коргоого тартылган Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдары үчүн күжүрмөн жана мобилизациялык даярдыктын бирдиктүү системасын уюштуруу;

3) Коргоо министрлигинин аскердик башкаруу органдарынын жана аскерлеринин күжүрмөн жөндөмдүүлүгүн камсыздоо;

4) аскердик кызматты өтүүнү, аскер кадрларын даярдоону жана аскердик илимди өнүктүрүүнү уюштуруу;

5) Куралдуу Күчтөрдү куруунун (өнүктүрүүнүн), даярдоонун жана колдонуунун стратегиялык пландаштыруусуна жетекчилик кылуу;

6) Кыргыз Республикасынын аба мейкиндигинин коргоосун уюштуруу жана маанилүү мамлекеттик, аскердик жана чарбачылык объекттерди абадан кол салуудан коргоо;

7) Коргоо министрлигин ар тараптан камсыздоону уюштуруу жана жетекчилик кылуу;

8) Коргоо министрлигинин өздүк курамын күжүрмөн даярдоону жана моралдык-психологиялык тарбия берүүнү жетектөө;

9) курал-жарактарды жана аскердик техниканы өркүндөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын бирдиктүү аскердик-техникалык саясатын жүргүзүү.

 

3-глава

Коргоо министрлигинин негизги функциялары

 

6. Жүктөлгөн тапшырмаларды аткаруу үчүн Коргоо министрлиги төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

1) Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздугунун концепциясын, Аскердик доктринасынын, Кыргыз Республикасынын экономикасынын мобилизациялык пландарынын долбоорлорун, ошондой эле коргонууну камсыздоо боюнча мамлекеттик программаларды жана иш пландарынын долбоорлорун иштеп чыгууга катышуу;

2) Куралдуу Күчтөрдү даярдоо, колдонуу жана куруу (өнүктүрүү) пландарын; мобилизациялык пландарды; коргонуу кызыкчылыгында мамлекеттин аймагын ыкчам жабдуу пландарын, аскерлердин жана аскердик объектилердин жайгашуусун, Аймактык коргонуу жобосун жана планын, Кыргыз Республикасынын Аскердик коопсуздугун камсыздоо планын иштеп чыгууну, камсыздоону жана ишке ашырууну жетектөө;

3) Коргоо министрлигин ыкчам, күжүрмөн жана мобилизациялык даярдоону жетектөө, ошондой эле мобилизациялоону уюштуруу жана жетектөө;

4) аскердик убактагы аткаруу бийлигинин органдары менен эриш-аркак иштеп аскердик абалдын режимин кармап турууга катышуу;

5) Кыргыз Республикасын коргонууга даярдоо жаатында мамлекеттик саясатты өнүктүрүүгө жана ишке ашырууга катышуу;

6) аскердик кадрларды даярдоону уюштуруу жана камсыздоо;

7) аскердик атташелердин жана Куралдуу Күчтөрдүн башка өкүлдөрүнүн чет өлкөлөрдөгү ишмердүүлүгүн уюштуруу жана камсыз кылуу;

8) мамлекеттин коргонуусуна кеткен чыгымдар боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана аларды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө көрсөтүү;

9) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аймактык коргонууну уюштуруу, мамлекеттик чек араны калкалоо жана жарандык коргонуу системасында кээ бир тапшырмаларды аткаруу;

10) Куралдуу Күчтөрдүн муктаждыктарын аныктоо, тынч жана согуш убагында Куралдуу Күчтөрдү финансылык жана бардык тараптан камсыздоого Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө табыштама берүү, мамлекетте жана аскерлерде куралдардын, аскердик техниканын жана башка материалдык каражаттардын запастарын түзүүгө жана чогултууга катышуу;

11) чет мамлекеттердин аскердик ведомстволору, эл аралык уюмдар менен жамааттык коргонуу маселелери боюнча кызматташуу;

12) берилген укуктардын чегинде башка мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттешип терроризмге каршы жана антитеррордук операцияларга катышуу;

13) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуга катышуу;

14) радиациялык, химиялык жана биологиялык коргоо чараларын иштеп чыгуу жана камсыздоо;

15) Коргоо министрлигинин кошуундарындагы, бөлүктөрүндөгү жана мекемелериндеги күжүрмөн даярдыкты уюштуруу жана абалын текшерүү;

16) окуу-материалдык базаны курууну жана өркүндөтүүнү жетектөө, аскерлерди күжүрмөн даярдоонун материалдык каражаттары, окуу жана көрсөтмө куралдары менен камсыз кылууну уюштуруу;

17) Коргоо министрлигинин кошуундарында, бөлүктөрүндө жана мекемелеринде спорттук-массалык иштерди уюштуруу;

18) Коргоо министрлигинде мамлекеттик жана аскердик сырды сактоо боюнча иштерди уюштуруу;

19) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жана бул максаттар үчүн бөлүнгөн каражаттардын чегинде Коргоо министрлигинин муктаждыктары үчүн коргонуу жаатындагы илимий-изилдөө жана тажрыйба-конструктордук иштерге, куралды жана аскердик техниканы, азык-түлүктү, буюм жана башка мүлктү, материалдык жана башка ресурстарды өндүрүүгө жана сатып алууга, ошондой эле келишим менен иштелүүчү иштерге жана тейлөөлөргө табыштама түзүү, уюштуруу жана аларды келишимдик негизде каржылоо;

20) бирдиктүү аскер кийим формасын кийүүнүн эрежелерин иштеп чыгуу;

21) эл аралык аскердик жана аскердик-техникалык кызматташтыктын пландарын (программаларын) иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

22) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аскердик багыттагы продукция менен, анын ичинде курал, аскердик техника, ок-дарылар, аскердик-техникалык жана ооруктук мүлк менен, экспорттук (сатуу), импорттук жана реэкспорттук операцияларды жүргүзүү;

23) мобилизациялык резервге жана мамлекеттик азайбас запаска материалдык каражаттарды түзүүгө жана жыйноого катышуу;

24) курал-жарактарга, аскердик техникага жана башка продукцияга жана аскердик дайындалыштагы тейлөөлөргө, ошондой эле экологиялык коркунучтуу материалдарга экспорттук контролду жүргүзүүгө катышуу;

25) Кыргыз Республикасынын аскердик дайындалыштагы продукция чыгарган ишканаларындагы аскердик өкүлчүлүктөрдүн ишмердүүлүгүн уюштуруу жана контролдоо;

26) Коргоо министрлигинин кошуундарында, бөлүктөрүндө жана мекемелеринде тарбия иштерин, моралдык-психологиялык жана маалыматтык камсыз кылууну уюштуруу;

27) Коргоо министрлигинин аскер кызматчыларын, жарандык персоналды, аскер кызматынан бошотулган адамдарды жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн; курман болгон (каза болгон) аскер кызматчылардын үй-бүлө мүчөлөрүн социалдык-укуктук жактан коргоону камсыз кылуу боюнча иштерге жетекчилик кылуу;

28) Коргоо министрлигинин кошуундарын, аскердик бөлүктөрүн жана мекемелерин турак жай-пайдалануу жактан камсыз кылууну, аскерлерди жайгаштырууну, капиталдык курууну, Коргоо министрлигинин казармалык-турак жай объекттеринин фондун капиталдык жана күнүмдүк оңдоону уюштуруу жана пландоо;

29) кол алдындагы кошуундарды, аскердик бөлүктөрдү жана мекемелерди финансылык, техникалык жана ооруктук камсыз кылууну жүргүзүү, материалдык каражаттардын белгиленген аскердик запасын түзүү;

30) кол алдындагы кошуундардын, аскердик бөлүктөрдүн жана мекемелердин ички контролдоо системасын өркүндөтүү жана өнүктүрүү үчүн ички аудит боюнча ишмердүүлүктү жүргүзүү;

31) аскер кызматчыларын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн соода-турмуштук, санаториялык-курорттук жана медициналык жактан камсыз кылууну жүргүзүү;

32) Кыргыз Республикасынын жарандарына аскердик-патриоттук тарбия берүүгө катышуу;

33) Коргоо министрлигинин жана анын кол алдындагы кошуундардын, аскердик бөлүктөрдүн жана мекемелердин муктаждыктарын камсыз кылууга багытталган чарбалык жана башка ишмердүүлүктү уюштуруу жана жүргүзүү;

34) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн кызыкчылыгында Коргоо министрлигинин мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу боюнча сунуштарды киргизүү;

35) Коргоо министрлигинин карамагындагы курал-жарактардын, аскердик техниканын, ок дарылардын жана башка мамлекеттик менчиктин сакталышын, кармалышын жана бар болуусун камсыз кылуу;

36) Коргоо министрлигинин карамагына өткөрүлүп берилген, ошонун ичинде республикалык бюджетте каралбаган чыгымдарды жабуу максатында Коргоо министрлигинин жана анын кол алдындагы кошуундардын, аскердик бөлүктөрдүн жана мекемелердин ишмердүүлүгүн бардык тараптан камсыздоо үчүн керектүү мүлктү башкаруу;

37) Коргоо министрлигине караштуу мамлекеттик ишканалардын ишмердүүлүгүн башкаруу;

38) аскердик илимди өнүктүрүү;

39) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аскердик жана альтернативдик кызматтарды өтөөнү уюштуруу жана контролдоо;

40) күжүрмөн уставдарды, Куралдуу Күчтөрдүн аскерлеринин түрлөрүн колдонуу боюнча колдонмолорду жана башка окуу-методикалык адабияттарды иштеп чыгуу жана бекитүү;

41) Куралдуу Күчтөр үчүн аскердик-каттоо адистиги боюнча жарандарды даярдаган билим берүү уюмдарын келишимдик негизде окуу-материалдык база менен камсыз кылуу;

42) аскердик адабияттарды жана колдонмолорду басып чыгаруу;

43) Коргоо министрлигинин ишмердүүлүгүн маалыматтык-аналитикалык жактан камсыз кылуу;

44) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке жана юридикалык жактардын сурамдары боюнча маалыматтарды (мамлекеттик жашыруун сырлардан жана жашыруун маалыматтардан башкасын) берүү;

45) коргонуу жаатындагы Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актыларын өркүндөтүүгө жана аларды Куралдуу Күчтөрдө ишке ашырууга катышуу;

46) өзүнүн укугунун чегинде аскердик жана аскердик-техникалык кызматташтык жаатында эл аралык келишимдерди иштеп чыгуу;

47) Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген башка ыйгарым укуктарды аткаруу.

 

4-глава

Коргоо министрлигинин ишмердүүлүгүн уюштуруу

 

7. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигин Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу Кыргыз Республикасынын коргоо министри жетектейт (мындан ары - коргоо министри).

8. Коргоо министри Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы аркылуу Куралдуу Күчтөрдү жалпы башкарууну жүргүзөт.

Коргоо министри Коргоо министрлигинин жана ага баш ийген кошундардын, аскердик бөлүктөрдүн жана мекемелердин бардык өздүк курамынын түздөн-түз башчысы болуп эсептелет, Коргоо министрлигине жүктөлгөн тапшырмалардын аткарылышы үчүн жеке өзү жоопкерчилик тартат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдерине жана ушул Жобого ылайык жеке башкаруучулук негизде өзүнүн ыйгарым укуктарын жүргүзөт.

9. Коргоо министри кароого жана бекитүүгө төмөнкүлөрдү көрсөтөт:

1) Президентке - Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысына:

а) Куралдуу Күчтөрдү куруунун (өнүктүрүүнүн), колдонуунун, мобилизациялык жайылтуунун схемасын; коргонуу кызыкчылыгында мамлекеттин аймагын ыкчам жабдуу планын, аскерлердин жана аскердик объекттердин жайгашуусун, Кыргыз Республикасынын аймактык коргонуусунун, Кыргыз Республикасынын аскердик коопсуздугун камсыз кылуунун пландарын, Коргоо министрлигинин башкаруу органдарын, кошуундарын, аскердик бөлүктөрүн жана мекемелерин мобилизациялоого жана күжүрмөн даярдыкка келтирүүгө коргоо министринин чечимдерин жана Аймактык коргонуу жөнүндө жобону;

б) жогорку офицердик курамдагы адамдар ээлеген аскердик кызмат орундардын санын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттемелерине ылайык аскерлердин коалициялык (жамааттык) топторунун жана тынчтыкты сактоочу күчтөрдүн курамына аскердик контингенттерди бөлүп берүү боюнча сунуштарды;

в) коргонуу жаатындагы ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун.

2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө:

а) төмөнкүдөй сунуштарды:

- Кыргыз Республикасынын коргонуу муктаждыктары жана аскердик программаларды каржылоо үчүн акча каражаттар жөнүндө;

- жаңы, модернизация болгон курал-жарактардын, аскердик техниканын үлгүлөрүн куралданууга алуу (жабдуу, эксплуатациялоо) жөнүндө, ошондой эле эски үлгүдөгү куралдарды куралдануудан (жабдуудан, эксплуатациялоодон) чыгаруу жөнүндө;

- аймактык командачылыктарды (Күчтөрдү), кошуундары, аскердик бөлүктөрдү жана мекемелерди түзүү, кайра түзүү жана жоюу боюнча;

- жогорку кесиптик билим берүүчү уюмдарга караштуу аскер кафедраларын түзүү, кайра түзүү жана жоюу, аскердик-каттоо адистиктери боюнча жарандарды жана офицердик кадрларды даярдоонун тартиби жөнүндө;

- Кыргыз Республикасынын мобилизациялык резервинде жана мамлекеттик азайтылгыс запасында болгон курал-жарактардын, аскердик техниканын, ок-дарылардын жана материалдык-техникалык каражаттардын запасын түзүү, жыйноо жана чыгымдоо ченемдер жөнүндө;

- Коргоо министрлигинин аскер кызматчыларынын жана жарандык персоналынын чектүү штаттык санын жана башкаруу схемасын бекитүү жөнүндө;

б) коргонуу жаатындагы ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун.

10. Коргоо министринин ыйгарым укуктары:

1) Президенттин - Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысынын чечими боюнча пландуу тартипте, ошондой эле Кыргыз Республикасына куралдуу күтүүсүз кол салуу болгон учурда Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы аркылуу (Кыргыз Республикасынын Президентине тез арада билдирип) Куралдуу Күчтөрдү күжүрмөн даярдыктын ар кандай деңгээлдерине келтирет, Куралдуу Күчтөрдү мобилизациялык жайылтуунун планын жана колдонуунун планын колдонууга киргизет, Куралдуу Күчтөрдүн өзүнчө кошуундарын, бөлүктөрүн жана аскердик бөлүкчөлөрүн колдонууга буйрук берет;

2) Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун негизинде Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн катарынан кызмат өтөөнүн белгиленген мөөнөтүн өтөп бүткөн альтернативдик кызматтын жана чакыруу боюнча кызматтын аскер кызматчыларын бошотуу жөнүндө, жарандарды аскердик жана альтернативдик кызматка чакыруу жөнүндө буйрук чыгарат;

3) Президент - Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысына коргонуу маселелери боюнча маалыматтык-аналитикалык материалдарды даярдайт жана көрсөтөт;

4) коргонуу маселелери боюнча аскердик башкаруу органдары менен мамлекеттик бийлик органдарынын өз ара аракеттенүүсүн уюштурат жана жүзөгө ашырат;

5) төмөнкүлөрдү бекитет:

а) Коргоо министрлигинин Борбордук аппаратынын жана Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын, кошундардын, аскердик бөлүктөрдүн, мекемелердин, аскер комиссариаттарынын уюштуруу-штаттык түзүмүн;

б) Коргоо министрлигинин Борбордук аппаратынын башкы башкармалыктары, башкармалыктары жана өзүнчө бөлүмдөрү, Коргоо министрлигинин аймактык командачылыктары (күчтөрү) жана мекемелери жөнүндө жоболорун;

в) Коргоо министрлигинин аскердик бөлүгү жөнүндө типтүү жобону;

г) жогорку (орто) кесиптик билим берүүчү аскердик билим берүүчү уюмдардын жана башка билим берүүчү уюмдардын (мекемелердин) уставдарын;

д) Коргоо министрлигинин кызыкчылыгында министрликтер, административдик ведомстволор жана мекемелер тарабынан аткарылып жаткан курал-жарактардын жана аскердик техниканын үлгүлөрүн чыгаруу жана өркүндөтүү боюнча илимий-изилдөө жана тажрыйба-конструктордук иштердин программасын;

е) курал-жарактардын жана аскердик техниканын негизги түрлөрүнө, капиталдык салымдарга жана башка материалдык-техникалык каражаттарга болгон табыштамалардын көлөмүн бөлүштүрүүнү бекитет;

ж) курал-жарактардын, аскердик техниканын, ок-дарылардын жана башка материалдык-техникалык каражаттардын белгиленген запастарын түзүү, топтоо жана чыгымдоо нормаларын, жабдуунун убактылуу нормаларын жана кийим-мүлктү колдонуу мөөнөтүн;

з) медициналык, ооруктук жана техникалык камсыздоонун пландарын, Коргоо министрлигинин казармалык-турак жай фондусунун объекттерин капиталдык куруунун, капиталдык жана күнүмдүк оңдоонун жылдык титулдук тизмелерин;

6) коргоо министринин орун басарлары жана Коргоо министрлигинин башка кызмат адамдарынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт;

7) (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-январындагы № 32 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

8) Коргоо министрлигинде жана ага баш ийген кошуундарда, аскердик бөлүктөрдө жана мекемелерде кадрдык иштерди жетектейт, кызматка дайындайт, кызматтык которулуулар боюнча маселелерди чечет, полковникке чейинки жана аны кошуп аскердик наамды ыйгарат жана офицердик курамдагы адамдарды жана прапорщиктерди аскер кызматынан бошотот;

9) аскер кызматчыларынын аскердик-каттоо адистиктеринин тизмесин аныктайт;

10) анын кол алдындагы аскер кызматчыларына карата Куралдуу Күчтөрдүн Тартип уставында көрсөтүлгөн укуктарды толук көлөмдө колдонот;

11) Коргоо министрлигинин жарандык персоналынын тынчтык жана согуш убагында иштөө тартибин аныктайт;

12) Коргоо министрлигине бөлүнгөн акча каражаттардын колдонуусу үчүн контроль жүргүзөт;

13) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аскердик жана альтернативдик кызматтарды өтөөнү жана Коргоо министрлигинин аскер кызматчыларын, аскер кызматынан бошотулган адамдарды жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн, курман болгон (каза болгон) аскер кызматчыларынын үй-бүлөлөрүн жана жарандык персоналды социалдык жана укуктук жактан коргоону камсыз кылууну контролдоону жетектейт;

14) жогорку (орто) кесиптик билим берүүчү аскердик билим берүүчү уюмдарды түзүү, кайра түзүү жана жоюу жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте киргизет;

15) Коргоо министрлигин комплектөө үчүн аскер кадрларын даярдоонун принциптерин жана уюштуруу негиздерин аныктайт;

16) эл аралык аскердик жана аскердик-техникалык кызматташтык жаатында Коргоо министрлигинин ишмердүүлүгүн жетектейт;

17) күжүрмөн даярдыктагы эң жакшы жетишкендиктери жана үлгүлүү аскердик тартиби үчүн Куралдуу Күчтөрдүн аскер кызматчыларын, ошондой эле коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөөдө кошкон зор салымы үчүн жарандарды сыйлоо үчүн ведомстволук сыйлыктарды, төш белгилерин жана аскердик белгилерди түзөт; ведомстволук сыйлыктар, төш белгилер жана сыйлоо белгилери жөнүндө жобону, алардын баяндалышын бекитет;

18) Коргоо министрлигинин аскердик башкаруу органдарына, кошуундарына, аскердик бөлүктөрүнө жана мекемелерине тынчтык жана согуш убагына анык жана шарттуу аталыштарды жана Куралдуу Күчтөрдүн, башка аскердик түзүлүштөрдүн жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдардын аскердик башкаруу органдарына, кошуундарына, аскердик бөлүктөрүнө жана мекемелерине аскер убагына шарттуу аталыштарын ыйгарат;

19) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте аскердик жана аскердик-техникалык кызматташтык жаатындагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана эл аралык келишимдерге кол коет.

11. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коргоо министри Коргоо министрлигинин жана баш ийген аскерлердин кызматтык ишмердүүлүгүнүн бардык маселелери боюнча буйруктарды, директиваларды жана тескемелерди чыгарат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында берилген башка ыйгарым укуктарды аткарат.

12. Коргоо министринин төрт орун басары, анын ичинде экөө биринчи орун басары болот, алардын бирөөсү Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы штабынын башчысы болуп эсептелет.

Коргоо министринин орун басарларын Кыргыз Республикасынын Президенти кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот.

Коргоо министри жок болгон учурда анын милдеттерин коргоо министринин орун басарларынын бири аткарат.

13. Коргоо министринин орун басарлары коргоо министрине баш ийет. Алар берилген тармактагы ишмердүүлүктөгү тапшырмаларды чечүүгө, аларга түздөн-түз баш ийген кошуундардын, аскердик бөлүктөрдүн жана мекемелердин жана аскердик башкаруу органдарынын күжүрмөн жана мобилизациялык даярдыгына жана ишмердүүлүгүн уюштурууга жоопкерчиликти тартышат.

Коргоо министринин орун басарлары аларга жүктөлгөн милдеттердин чегинде буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү беришет.

 

5-глава

Коргоо министрлигинин коллегиясы

 

14. Коргоо министрлигинде курамы 11 адамдан: коргоо министринен (коллегиянын төрагасы), анын орун басарларынан, Коргоо министрлигинин башка кызмат адамдарынан жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлүнөн турган коллегия түзүлөт. Коллегиянын персоналдык курамы, кызмат орду боюнча анын курамына кирген коргоо министрин жана анын орун басарларын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет.

Коргоо министрлигинин коллегиясы өзүнүн жыйындарында аскердик башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүн өркүндөтүүнүн, контролдоонун жана аткаруунун маселелерин карайт, кызмат адамдарынын отчетун угат.

Коллегиянын иштөө тартиби коргоо министри тарабынан бекитилүүчү Коргоо министрлигинин коллегиясы жөнүндө жобо менен аныкталат.

15. Коомчулук менен макулдашып эриш-аркак иштөө максатында Коргоо министрлигинде коомдук байкоочу кеңеш түзүлөт.

Бул кеңештин ишмердүүлүгү Мамлекеттик органдагы коомдук байкоочу кеңеш жөнүндө типтүү жобого ылайык ишке ашырылат.

 

 

 

2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2012-жылдын 26-майындагы

№ 321 токтому менен

бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы штабы жөнүндө

ЖОБО

 

1-глава. Жалпы жоболор

2-глава. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын негизги милдеттери

3-глава. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын негизги функциялары

4-глава. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын жетекчилиги

 

1-глава

Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы штабы (мындан ары - Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы) Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин (мындан ары - Коргоо министрлиги) алкагында жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн (мындан ары - Куралдуу Күчтөр) масштабында аскердик башкаруунун жетектөөчү органы болуп саналат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы Куралдуу Күчтөрдү жана башка аскердик түзүлүштөрдү даярдоого жалпы жетекчиликти ишке ашыруу үчүн дайындалган.

Тынч убакта Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы Президенттин - Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысынын, Кыргыз Республикасынын коргоо министринин (мындан ары - коргоо министри) чечимдеринин негизинде коргонууга тартылып жаткан Куралдуу Күчтөрдүн жана мамлекеттик органдардын курулушунун, даярдалышынын, колдонуусунун стратегиялык пландаштыруусун уюштурат жана өткөрөт, Кыргыз Республикасын коргоону пландаштырууга жана даярдоого катышат.

Кыргыз Республикасын коргоону уюштуруу, Куралдуу Күчтөрдү жана башка аскердик түзүлүштөрдү стратегиялык пландоо жана башкаруу маселелери боюнча Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы коргонууга тартылып жаткан мамлекеттик органдардын башкы штабдарына жана штабдарына карата улук болуп эсептелет.

Коркунуч мезгилинде жана согуш убакта Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы Президентке - Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысына мобилизациялоодо, ыкчам жайылтууда жана согуш аракеттеринин жүрүшүндө Куралдуу Күчтөргө жана башка аскердик түзүлүштөргө жетекчилик кылуусун камсыз кылат.

Аскердик абалдын киргизилиши менен Куралдуу Күчтөрдү жана башка аскердик түзүлүштөрдү жетектөө жана Кыргыз Республикасынын коргонуусун уюштуруу боюнча Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин жумушчу органы болот.

2. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы башкы башкармалыктардан, башкармалыктардан жана өзүнчө бөлүмдөрдөн турат.

3. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы өзүнүн ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Президент - Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдерин, коргоо министринин буйруктарын жана директиваларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

4. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн мөөргө, бурчтук штамптарына жана Куралдуу Күчтөрдүн символикасы түшүрүлгөн бланкына жана өзүнүн аталыштарына, анын ишине зарыл болгон башка реквизиттерге ээ.

 

2-глава

Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын негизги милдеттери

 

5. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабына төмөнкү милдеттер жүктөлөт:

1) Куралдуу Күчтөрдүн жана Кыргыз Республикасын коргоого тартылып жаткан башка аскердик түзүлүштөрдүн күжүрмөн жана мобилизациялык даярдыгынын бирдиктүү системасын уюштуруу, алардын мобилизациялык, ыкчам жайылуу даярдыгын жана коюлган күжүрмөн тапшырмаларды аткаруусун камсыздоо;

2) коргонуунун кызыкчылыгында чалгындоо ишмердүүлүгүн жүргүзүү, аскердик-саясий жана аскердик-стратегиялык абалды анализдөө жана баа берүү, Кыргыз Республикасынын коргонуусун уюштуруу боюнча сунуштарды даярдоо;

3) Куралдуу Күчтөрдүн курууну, даярдоону жана колдонууну пландоо жана уюштуруу;

4) Кыргыз Республикасынын аймактык коргонуусун уюштуруу;

5) Куралдуу Күчтөрдү жана аймактык коргонуу күчтөрүн тынчтык абалдан аскердик абалга которууну уюштуруу жана камсыздоо;

6) Куралдуу Күчтөрдүн башкаруу органдарын жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын мобилизациялык даярдоо, аскердик-окуп үйрөнгөн резервди даярдоо, материалдык каражаттардын аскердик запасын түзүүнү жана чогултууну жетектөө;

7) өлкөнүн экономикасын мобилизациялык даярдоону пландаштырууга катышуу жана мамлекетте материалдык-техникалык каражаттардын запастарын түзүү;

8) Кыргыз Республикасынын аба мейкиндигинин коргоону уюштуруу жана камсыздоо жана мамлекеттик чек араны коргоону күчөтүү;

9) Куралдуу Күчтөрдүн башкаруу органдарын жана аскерлерин жана коргоого тартылып жаткан мамлекеттик органдардын ыкчам (күжүрмөн) дайындалышын эсепке алуу менен даярдыгын уюштуруу жана жетекчилик кылуу;

10) Куралдуу Күчтөрдүн башкаруу жана байланыш системасын уюштуруу, тынч жана согуш убагында аскерлерди туруктуу башкарууну камсыздоо, аскердик абалдын киргизилиши менен Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысынын жана Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин ишин камсыздоо үчүн Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабын жана башкаруу пункттарын даярдоо;

11) мамлекеттик жана аскердик сырды коргоону, аскерлерди жашыруун башкарууну жана байланыштын коопсуздугун камсыздоо, жашырын жана жашырын эмес иш кагаздарын жүргүзүүнү уюштуруу, Куралдуу Күчтөрдүн кызыкчылыгында радиожыштыктарды бөлүштүрүүгө катышуу;

12) Куралдуу Күчтөрдүн башкаруу органдарында жана аскерлеринде аскерлер кызматын жана аскер кызматынын коопсуздугун, күжүрмөн нөөмөтүн жана күжүрмөн кызматын уюштуруу;

13) аскердик ташуулардын баардык түрлөрүн пландоо, башкаруу жана аткарылышын контролдоо;

14) Куралдуу Күчтөр менен башка мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн эриш-аркак иштөөсүн уюштуруу, жамааттык коргонууну бирдиктүү ыкчам пландаштыруу, аскерлерди даярдоо жана камсыздоо маселелеринде эл аралык аскердик кызматташтыктарга катышуу;

15) Куралдуу Күчтөрдү кайра уюштуруу жана реформалоо боюнча уюштуруу-штаттык иш-чараларды пландаштыруу жана камсыз кылуу;

16) тынч жана согуш убагында Куралдуу Күчтөрдү өздүк курам, курал-жарактар жана аскердик техникалар, ок-дарылар жана башка материалдык-техникалык каражаттар менен комплектөөнү уюштуруу жана камсыздоо;

17) башкаруу органдары жана аскерлер тарабынан коюлган тапшырмалардын аткарылышын контролдоо.

 

3-глава

Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын

негизги функциялары

 

6. Коюлган тапшырмаларды аткаруу үчүн Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы төмөнкү функцияларды аткарат:

1) Кыргыз Республикасынын коопсуздугуна мүмкүн боло турган аскердик коркунучтардын, түздөн-түз жана потенциалдуу коркунучтарды жоюу боюнча Куралдуу Күчтөрүнүн курамын, комплекттелгенин, түзүмүн, жайгашуусун жана мүмкүнчүлүктөрүн анализдөө жана баа берүү;

2) аскердик коркунучка шайкеш келген жана Кыргыз Республикасынын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен Куралдуу Күчтөрдүн курамы, түзүмү, саны, жайгашуусу, тапшырмалары боюнча сунуштарды даярдоо;

3) мамлекетти куралдуу коргоого Куралдуу Күчтөрдү даярдоону стратегиялык пландоонун төмөнкү документтеринин долбоорлорун иштеп чыгуу:

а) ыкчам документтердин комплекти (картадагы ой-пикир, ыкчам жайылтуунун, өз ара аракеттенүүнүн, ар тараптуу камсыздоонун, башкаруунун, байланыштын жана башка пландары) менен Куралдуу Күчтөрдү колдонуунун планын;

б) Куралдуу Күчтөрдү куруу (өнүктүрүү) планын;

в) Куралдуу Күчтөрдү даярдоо планын;

г) Кыргыз Республикасынын аймактык коргонуу жобосун жана планын;

д) Мобилизациялык жайылтуунун жана мобилизациялык пландын схемасын;

е) Аскердик коопсуздукту камсыздоо планын;

4) Куралдуу Күчтөрдүн күжүрмөн жана мобилизациялык даярдыгынын бирдиктүү системасын уюштуруу боюнча директиваларды иштеп чыгуу жана аларды башкаруу органдарына чейин жеткирүү, ушул системасынын иштешин контролдоо;

5) Куралдуу Күчтөрдүн күжүрмөн даярдыгынын материалдык базасын түзүүнү жана өркүндөтүүнү жетектөө жана контролдоо;

6) Куралдуу Күчтөрдү колдонуу планына ылайык коюлган тапшырмаларды аткарууда күжүрмөн жана мобилизациялык даярдоодо Куралдуу Күчтөрдүн башкаруу органдарына жана аскерлерине көмөк көрсөтүү;

7) Коргоо министрлигинин аскердик башкаруу органдарын жана аскерлерин мобилизациялоо жана күжүрмөн даярдыкка келтирүү пландарын иштеп чыгаруу, алардын ишке ашуусун контролдоо;

8) Куралдуу Күчтөрдүн башкаруу, байланыш жана кабарлоонун бирдей системасын түзүүдө жана өркүндөтүүдө жетекчилик кылуу, Куралдуу Күчтөрдүн кызыкчылыгында радиожыштыктарды бөлүштүрүү боюнча сунуштарды киргизүү;

9) тынч жана согуш убакта Куралдуу Күчтөрдүн туруктуу башкаруусун камсыз кылуу;

10) Куралдуу Күчтөрдө күжүрмөн нөөмөттү жана нөөмөтчүлөр кызматын уюштуруу;

11) Куралдуу Күчтөрдүн аскердик башкаруу органдарынын, аскерлеринин жана мамлекеттик органдардын ыкчам жана мобилизациялык даярдоосун, алардын ыкчам жана күжүрмөн дайындалышын эсепке алуу менен уюштуруу жана жетектөө;

12) тынч жана согуш убагында мобилизациялык жана ыкчам жайылтууну, Куралдуу Күчтөр менен күжүрмөн аракеттерди жүргүзүүнү эсепке алуу менен Куралдуу Күчтөрдүн финансылык жана материалдык-техникалык каражаттарга болгон муктаждыктарын эсептөө жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө табыштамаларды берүү;

13) аскердик, ыкчам запастарда жана мамлекеттик материалдык резервде материалдык-техникалык каражаттарды уюштурууга, түзүүгө жана чогултууга катышуу;

14) согуш убагындагы Куралдуу Күчтөр үчүн аскердик-окуп үйрөтүлгөн резервди даярдоону жана чогултууну, мобилизациялык жайылтуунун базасын өркүндөтүүнү уюштуруу жана жетектөө;

15) Куралдуу Күчтөрдү тынч мезгилден аскердик абалга которуу, ыкчам жайылтуу жана согуш аракеттерин жүргүзүү шарттарында алардын туруктуу иштөөсү үчүн аскердик башкаруу органдарын жана башкаруу пункттарын даярдоо;

16) аскердик абалдын киргизилиши менен Президентке - Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысына жана Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешине коргонууну жетектөө боюнча ишти камсыздоо үчүн Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын негизги ыкчам курамын жана башкаруу пункттарын даярдоо;

17) Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу планын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу;

18) коргонууну уюштуруу маселелери боюнча Куралдуу Күчтөр менен аткаруу бийлигинин органдарынын өз ара аракеттенүүсүн камсыздоо;

19) калкты, өлкөнүн экономикасын мобилизациялык даярдоо жана Куралдуу Күчтөрдү аскердик-экономикалык камсыздоо маселелери боюнча сунуштарды иштеп чыгууга катышуу;

20) мамлекетти тынч абалдан аскердик абалга которгон шарттарда Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин башкаруу органдарынын шайкеш келген жана макулдашылган аракеттерге даярдыгын координациялоо;

21) Коргоо министрлигинин аскердик башкаруу органдарынын жана аскерлеринин уюштуруу-штаттык түзүмүн ыкчам (күжүрмөн) дайындалышына ылайык, аларды курал-жарактар жана аскердик техника менен жабдуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

22) Коргоо министрлигинин аскердик башкаруу органдарынын жана аскерлеринин штаттарын, штаттардын табелдерин түзүү жана киргизүү;

23) Коргоо министрлигинин кошуундары, бөлүктөрү жана мекемелерине өздүк курамды, курал-жарактарды, аскердик техниканы, ок-дарыларды жана башка материалдык-техникалык каражаттарды бөлүштүрүү;

24) Коргоо министрлигинин аскердик башкаруу органдарында жана аскерлеринде уюштуруу-штаттык иш-чараларды өткөрүүнү уюштуруу жана контролдоо;

25) аскердик кызматты өтөөнү, кадрларды даярдоону, тынч жана согуш убагына Куралдуу Күчтөрдү комплектөө тартибин уюштуруу боюнча сунуштарды даярдоо;

26) Куралдуу Күчтөрдү комплектөөнү уюштуруу жана Куралдуу Күчтөрдүн күжүрмөн жана сандык курамын каттоону жүргүзүү;

27) аскер комиссариаттарынын жалпы кызматтык иш аракеттерин, аскердик каттоону, жарандарды аскердик кызматка даярдоону, Кыргыз Республикасынын жарандарын аскердик, альтернативдик кызматка, аскердик (мобилизациялык) жыйындарга жана мобилизация боюнча чакырууну уюштуруу жана камсыздоо, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик администрациялары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирге аракеттенүү менен аскердик-каттоо адистиктери боюнча аскердик-окуп үйрөтүлгөн резервди түзүү жана чогултуу;

28) аймактык коргонуунун тапшырмаларын даярдоодо жана аткарууда Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн жана мамлекеттик бийлик органдарынын күчтөрүнүн жана каражаттарынын бирдиктүү аракеттерин пландоо, уюштуруу жана жетектөө;

29) аймактык коргонуунун күчтөрү менен кайтарууга жана коргоого тийиш болгон Маанилүү мамлекеттик, чарбалык жана аскердик объекттердин тизмеси боюнча сунуштарды даярдоо;

30) аскердик абалдын режимин пландоого жана кармап турууга катышуу;

31) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ыйгарым укуктарга ылайык терроризмге каршы операцияларды пландоого жана өткөрүүгө катышуу;

32) террордук актыларды жасоо үчүн колдонулуп жаткан, же террористтер тарабынан колго түшүрүлгөн аба кемелеринин учууларын болтурбоо боюнча операцияларды уюштурууга жана өткөрүүгө катышуу;

33) Кыргыз Республикасынын чек арасын коргоо маселелерин караган мамлекеттик орган менен өз ара аракеттенип, мамлекеттик чек араны кайтарууну (коргоону) пландоого жана уюштурууга катышуу;

34) Кыргыз Республикасынын коргоо жаатындагы, анын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагында башка мамлекеттердин коалициялык топторунун аракеттенүүсүн уюштуруу боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларынын долбоорлорун иштеп чыгууга катышуу;

35) коалициялык куруу, коалициялык күчтөрдү колдонуунун ыкчам пландоо, өз ара аракеттенүүнү уюштуруу, ар тараптуу камсыздоо жана башкаруу маселелери боюнча эл аралык аскердик кызматташтыкты уюштурууга катышуу;

36) Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары тынчтыкты сактоочу операцияларда Куралдуу Күчтөрдүн контингентинин катышуусуна сунуштарды даярдоо жана пландоо;

37) өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу боюнча аскердик башкаруу органдарынын жана аскерлеринин аракеттерин пландоо жана уюштуруу;

38) маалыматтык коопсуздукту, мамлекеттик жана аскердик сырды коргоону жана чет өлкөлүк чалгынчылардын техникалык каражаттарына каршы аракеттерди камсыз кылуу;

39) башкаруунун стационардык, жүрүүчү пункттарын өркүндөтүү жана аларды аскерлерди башкарууну жайылтууга жана башкарууга даярдыкта кармап турууга;

40) Куралдуу Күчтөрдү топографиялык жактан камсыз кылууну уюштуруу;

41) шифрдик байланышты уюштуруу, Коргоо министрлигинин шифрлөөчү кызматын жана маалыматтын коопсуздугунун талаптары боюнча маалыматты коргоо каражаттарынын сертификациялоо системасын жетектөө;

42) тынч жана аскер убагына Коргоо министрлигинин аскердик башкаруу органдарынын, кошуундарынын, аскердик бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин жана согуш убагына Куралдуу Күчтөрдүн анык жана шарттуу аталыштарын колдонуу жана каттоону жүргүзүү тартибин аныктоо;

43) аскердик (мамлекеттик) авиациянын аба кемелеринин учууларын уюштуруу, камсыз кылуу жана аткаруу боюнча талаптарды аткаруу;

44) башка мамлекеттердин аба кыймылын тейлөө борборлору жана республиканын аба кыймылын башкаруунун ведомстволук органдары менен өз ара аракеттенүүнү камсыздоо;

45) авиациялык кырсыктардын алдын алуу, аскердик (мамлекеттик) авиациянын аба кемелеринин учууларынын коопсуздугун жогорулатуу жана камсыз кылуу, Кыргыз Республикасынын аймагында жана чет өлкөдө аскердик (мамлекеттик) авиациянын аба кемелери менен болгон авиациялык окуяларды жана авиациялык кырсыктарды изилдөөгө катышуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу, билдирүү жана аткарылышын контролдоо; авиациялык кырсыктарды жана авиациялык окуяларды изилдөөнү уюштуруу, өткөрүү маселелери боюнча кызыкчылыгы бар мамлекеттик органдар жана уюмдар менен ыкчам өз ара аракеттенүү;

46) аскерлердин кызматын уюштуруу, анын абалын контролдоо жана Куралдуу Күчтөрдө аскердик тартипти бекемдөө, аскердик кызматтын коопсуздугун камсыз кылуу, уставдык тартипти кармоо менен байланышкан иш-чараларды өткөрүү;

47) аскердик ташуулардын (аскердик каттамдардын) бардык түрлөрүн уюштуруу жана жетектөө;

48) аскердик номердик белгилерди, техникалык талондорду каттоону жана берүүнү жүргүзүү, транспорттук каражаттарды каттоо, Куралдуу Күчтөрдүн транспорттук каражаттарын техникалык жактан кароону уюштуруу жана өткөрүү;

49) Куралдуу Күчтөрдө жол-транспорттук кырсыктардын алдын алуу боюнча иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү;

50) гарнизондордо жана аскердик башкаруу органдарынын, кошуундардын, аскердик бөлүктөрдүн жана мекемелердин транспорттук каражаттары иштеген башка жерлерде транспорттук каражаттарды колдонуу тартибин жана техникалык абалын текшерүүнү уюштуруу жана өткөрүү;

51) согуш убагында Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин ишмердүүлүгүн уюштуруу-техникалык жана маалыматтык камсыздоону ишке ашыруу;

53) Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана башка нормативдик укуктук актылары менен каралган башка функцияларды ишке ашыруу.

 

4-глава

Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын жетекчилиги

 

7. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы штабынын башчысы - коргоо министринин биринчи орун басары (мындан ары Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын башчысы) жетектейт.

8. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын башчысы коргоо министрине баш ийет, Коргоо министрлигинин бүткүл өздүк курамы үчүн түздөн-түз башчы болуп эсептелет.

Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын башчысы:

1) Коргоо министрлигинин кошуундарынын, аскердик бөлүктөрүнүн жана мекемелеринен күжүрмөн жана мобилизациялык даярдыгы, аларды башкаруу үчүн, ошондой эле Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабына жүктөлгөн тапшырмалардын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчиликте болот;

2) өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын буйруктарын жана директиваларын чыгарат, алардын аткарылышын уюштурат жана контролдойт.

9. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын башчысынын эки орун басары болот, алардан бири биринчи болуп эсептелет.

Биринчи орун басарынын жана орун басарларынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрүүнү Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын башчысы жүргүзөт.

10. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын башчысы:

1) Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын жана аскердик башкаруунун кол алдындагы органдарынын ишин уюштурат;

2) Куралдуу Күчтөрдү даярдоону жана колдонууну курууну (өнүктүрүүнү) стратегиялык пландоону жана аймактык коргонууну жетектейт;

3) Куралдуу Күчтөрдү ыкчам башкарууну жүргүзөт;

4) аскердик башкаруу органдарынын жана коргоого тартылып жаткан мамлекеттик органдардын ыкчам даярдоосун уюштурат;

5) Куралдуу Күчтөрдүн күжүрмөн жана мобилизациялык даярдыгынын текшерүүнү уюштурат;

6) коргоо министринин көрсөтмөсү боюнча аскерлерди күжүрмөн даярдыктын жогорку деңгээлине келтирүүнү жана Куралдуу Күчтөрдү колдонуу планын колдонууга киргизүүнү жетектейт;

7) аскердик маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин түзүү жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте киргизет;

8) Коргоо министрлигиндеги жогорку офицерлер дайындала турган аскердик кызмат орундар боюнча сунуштарды коргоо министринин кароосуна киргизет;

9) Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын башкы башкармалыктары, башкармалыктары жана өзүнчө бөлүмдөрү жөнүндө жоболорду бекитет, ошондой эле Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын кызмат адамдарынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт;

10) Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын финансы-чарба ишмердүүлүгүн контролдоону уюштурат жана жүргүзөт;

11) коргоо министринин чечимдерин жүзөгө ашырууну камсыз кылуу максатында коргоо министрине баш ийген кызмат адамдарына анын атынан тескемелерди (буйруктарды) берүүгө укуктуу.

Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын башчысы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана башка нормативдик укуктук актыларына, Президенттин Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысынын буйруктарына, директиваларына жана чечимдерине ылайык башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

 

3-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын

Коргоо министрлигинин башкаруу

СХЕМАСЫ

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-августундагы № 538 токтомунун редакциясына ылайык)

 

┌─────────────────────────────────────────┐

│  Кыргыз Республикасынын Коргоо министри │

└───────────────────┬─────────────────────┘

v

┌──────────────────────────────────────────┐

│                                          │

v v

┌───────────────────┐                ┌────────────────────────────┐

│ Борбордук аппараты│                │   Кыргыз Республикасынын   │

│                   │                │     Куралдуу Күчтөрүнүн    │

└────────┬──────────┘                │         Башкы штабы        │

│                           └──────────────┬─────────────┘

│                                          │

v─────────────────────┬────────────────────v

v

┌────────────────────────────────────────────────────────┐

│                       ┌────────────────────────────┐   │

v                       │  Советтер Союзунун Баатыры │   │

┌────────────────────────────┐       │      генерал-лейтенант     │   │

│ Региондук командачылыктар  │       │    К.Үсөнбеков атындагы    │<──┤

│         (Күчтөр)           │       │   Кыргыз Республикасынын   │   │

└────────────┬───────────────┘       │  Куралдуу Күчтөрүнүн Аскер │   │

│                       │          институту         │   │

│                       └────────────────────────────┘   │

v                       ┌────────────────────────────┐   │

┌────────────────────────────┐       │   Борбордук баш ийүүдөгү   │<──┤

│  Региондук командачылыктын │       │      аскердик бөлүктөр     │   │

│    (Күчтөрдүн) курамына    │       │         (мекемелер)        │   │

│  кирүүчү аскердик бөлүктөр │       └────────────────────────────┘   │

│         (мекемелер)        │       ┌────────────────────────────┐   │

└────────────────────────────┘       │  Советтер Союзунун Баатыры │   │

│        генерал-майор       │   │

│    Асанов Дайыр Асанович   │<──┤

│   атындагы Кыргыз улуттук  │   │

│        аскер лицейи        │   │

└────────────────────────────┘   │

┌──────────────────────────────────────────┐   │

│Кыргыз Республикасынын                    │   │

│Коргоо министрлигинин мамлекеттик         │   │

│ишканалары:                               │   │

│- Кыргыз Республикасынын                  │   │

│Коргоо министрлигине караштуу             │   │

│"Кыргызкурал";                            │<──┘

│- Кыргыз Республикасынын                  │

│Коргоо министрлигинин Аскердик соода      │

│башкармалыгы;                             │

│- Кыргыз Республикасы                     │

│Коргоо министрлигинин "Семетей"           │

│мейманканасы;                             │

│- Кыргыз Республикасынын                  │

│Коргоо министрлигинин Бишкек              │

│аскердик-көмөкчү чарбасы                  │

└──────────────────────────────────────────┘