Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн

2012-жылдын 30-августундагы № 596 токтомуна ылайык

КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\b89f7f30-cadc-4e98-bbfc-88f467dc23c3\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

 

2012-жылдын 28-майы № 327

2012-2014-жылдарга коррупцияга каршы туруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 2-февралындагы № 26 "Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын Мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар жөнүндө" Жарлыгын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. 2012-2014-жылдарга коррупцияга каршы туруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чаралар планы (мындан ары - План) тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Министрликтер, мамлекеттик комитет, администрациялык ведомстволор жана аткаруу бийлигинин башка органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары:

- Планды белгиленген мөөнөттө сөзсүз түрдө аткаруу боюнча толук чараларды көрүшсүн;

- квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 25ине чейин ушул Планды жана коррупцияга каршы туруу боюнча иш-чаралардын ведомстволук пландарын аткаруу жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жана Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин катчылыгына берип турушсун;

- Планды ишке ашырууну Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинде каралган каражаттардын чегинде жүргүзүшсүн.

3. Планды ишке ашыруунун жүрүшү ар бир жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жыйындарында каралсын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрүнө жүктөлсүн.

5. Бул токтом жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Биринчи вице-премьер-министр

А.Карашев

 

 

Тиркеме

 

 

2012-2014-жылдарга коррупцияга каршы туруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

 

┌──┬────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────┐

│№ │       Иш-чаралар       │  Жооптуу   │  Ишке    │   Күтүлүүчү     │

│  │                        │аткаруучулар│ ашыруу   │   натыйжалар    │

│  │                        │            │мөөнөттөрү│                 │

├──┴────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────────┤

│1              2                 3            4             5        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│               1. Коррупция менен күрөшүүнүн чаралары                │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Максаты: кызмат адамдарын сатып алууну,  мамлекеттик мүлктү уурдоону,│

│кызмат адамдары тарабынан кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдала-│

│нууну,  мыйзамсыз баюуну,  кандайдыр бир мыйзамсыз артыкчылык берүүнү│

│жана убада кылууну же сунуштоону, ошондой эле опузалап пара талап кы-│

│лууну коррупция катарында таануу жана кылмыш-жаза жоопкерчилигин кол-│

│донуу.                                                               │

│Баалоонун ченелүүчү индикаторлору: мамлекеттик мүлктү уурдоо, корруп-│

│циянын натыйжасында алынган акчаларды адалдоо үчүн,  коррупциялык ак-│

│тынын натыйжасында билип туруп алынган мүлктү жашыруу үчүн, коррупция│

│жөнүндөгү иштер боюнча сот адилеттигине  тоскоолдук  кылуу,  опузалап│

│пара  талап кылуу,  кызмат адамдары тарабынан кызматтык абалынан кыя-│

│наттык менен пайдалануу үчүн кылмыш-жаза жоопкерчилигинин  натыйжалуу│

│чараларынын болушу                                                   │

├──┬────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────┤

│1 │            2           │     3      │     4    │        5        │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│1 │Кыргыз Республикасынын  │МУКК ККК,   │Дайыма    │Коррупциялык     │

│  │укук коргоо органдары   │ИИМ, МБК    │          │кылмыштарды      │

│  │тарабынан ачык жана     │ЭККМК       │          │профилактикалоодо│

│  │жашырын оперативдүү     │            │          │жана ачууда      │

│  │маалыматтар болгон      │            │          │натыйжалуулук.   │

│  │учурда коррупциялык ишке│            │          │Келип түшкөн     │

│  │тиешеси бар адамдардын  │            │          │маалыматты       │

│  │жана уюмдардын мыйзамсыз│            │          │функциялык       │

│  │аракеттерине бөгөт коюу │            │          │жоопкерчилигине  │

│  │боюнча биргелешкен      │            │          │жараша конкреттүү│

│  │максатка ылайыктуу      │            │          │укук коргоо      │

│  │оперативдүү-издөө       │            │          │органдары        │

│  │иш-чараларын өткөрүү    │            │          │тарабынан        │

│  │                        │            │          │текшерүү         │

│  │                        │            │          │процессинин      │

│  │                        │            │          │оперативдүүлүгү  │

│  │                        │            │          │жана ачыктыгы    │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│2 │Экономика, мамлекеттик  │Башпрокура- │Дайыма    │Козголгон кылмыш │

│  │башкаруу чөйрөсүндө,    │тура        │          │иштери боюнча    │

│  │ошондой эле мамлекеттин │(макулдашуу │          │далилдөөчү базаны│

│  │үлүшү бар ишканаларда   │боюнча),    │          │камсыз кылуу,    │

│  │жана мекемелерде        │МУКК ККК,   │          │териштирүүнүн    │

│  │коррупциялык            │ИИМ, МСК,   │          │процессин жана   │

│  │көрүнүштөрдүн алдын     │МБК, ЭККМК  │          │мөөнөттөрүн      │

│  │алуу, табуу жана бөгөт  │            │          │контролдоо       │

│  │коюу боюнча чаралардын  │            │          │                 │

│  │натыйжалуулугун         │            │          │                 │

│  │жогорулатуу максатында  │            │          │                 │

│  │Кыргыз Республикасынын  │            │          │                 │

│  │укук коргоо жана        │            │          │                 │

│  │фискалдык               │            │          │                 │

│  │органдарынын ортосунда  │            │          │                 │

│  │оперативдүү маалыматты  │            │          │                 │

│  │алмашуунун тартибин     │            │          │                 │

│  │иштеп чыгуу             │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│3 │Укук коргоо органдары   │Башпрокура- │Дайыма    │Укук коргоо      │

│  │тарабынан коррупцияга   │тура        │          │органдарынын     │

│  │каршы аракеттенүү боюнча│(макулдашуу │          │ишинин ачыктыгы, │

│  │чараларды ишке ашырууда │боюнча),    │          │коррупцияга каршы│

│  │жарандардын             │МУКК ККК,   │          │аракеттенүү жана │

│  │конституциялык          │ИИМ, МСК,   │          │аларды           │

│  │укуктарынын жана        │МБК, ЭККМК, │          │аткарылуусун     │

│  │эркиндиктеринин         │КИК         │          │контролдоо       │

│  │сакталышын контролдоо   │(макулдашуу │          │чараларына       │

│  │боюнча чараларды көрүү. │боюнча)     │          │жарандык         │

│  │Ушул максаттарда укук   │            │          │сектордун        │

│  │коргоо органдары менен  │            │          │көмөктөшүүсүнүн  │

│  │жарандык сектордун      │            │          │механизмин       │

│  │натыйжалуу өз ара       │            │          │жайылтуу         │

│  │аракеттерин аныктоо     │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│4 │Бул категориянын        │Башпрокура- │Дайыма    │Негизсиз         │

│  │кылмыштары жөнүндө      │тура        │          │кармоолордун,    │

│  │кылмыш-жаза иштери      │(макулдашуу │          │текшерүүлөрдүн   │

│  │боюнча тергөөнүн        │боюнча)     │          │жана башка       │

│  │сапатына жана           │            │          │көрүнүштөрдүн    │

│  │толуктугуна, алар боюнча│            │          │санын азайтуу    │

│  │кабыл алынган процесстик│            │          │жана кызматтык   │

│  │чечимдердин             │            │          │ыйгарым          │

│  │мыйзамдуулугуна жана    │            │          │укуктардан       │

│  │негиздүүлүгүнө өзгөчө   │            │          │кыянаттык менен  │

│  │көңүл буруп, коррупцияга│            │          │пайдалануу       │

│  │каршы аракеттенүү       │            │          │                 │

│  │жөнүндө мыйзамдардын    │            │          │                 │

│  │аткарылышын дайыма      │            │          │                 │

│  │көзөмөлдөө              │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│5 │"Күбөлөрдү,             │Башпрокура- │2012-жыл- │Кылмыш-жаза      │

│  │жабырлануучуларды, жана │тура        │дын       │иштери боюнча    │

│  │сот арачыларын жана     │(макулдашуу │3-кварталы│далилдерди камсыз│

│  │кылмыш-жаза процессинин │боюнча), ИИМ│          │кылуу,           │

│  │башка катышуучуларын    │МУКК, МБК,  │          │токтотулган      │

│  │коргоо жөнүндө" Кыргыз  │ЭККМК       │          │иштердин жана    │

│  │Республикасынын         │            │          │актоочу          │

│  │Мыйзамынын талаптарын   │            │          │өкүмдөрдүн санын │

│  │аткаруу боюнча чараларды│            │          │азайтуу          │

│  │камсыз кылуу            │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│6 │"Сот адилеттиги"        │Жогорку     │2012-жыл- │Соттук           │

│  │автоматташтырылган      │Соттун      │дын       │текшерүүнүн      │

│  │системасын бардык жерде │алдындагы   │3-кварталы│ачыктыгын жана   │

│  │жайылтууну улантуу жана │Сот         │          │айкындыгын камсыз│

│  │камсыз кылуу            │департаменти│          │кылуу, сот       │

│  │                        │(макулдашуу │          │адилеттигине     │

│  │                        │боюнча)     │          │жетүүнү камсыз   │

│  │                        │            │          │кылуу. Кабыл     │

│  │                        │            │          │алынган          │

│  │                        │            │          │чечимдердин жана │

│  │                        │            │          │соттордун        │

│  │                        │            │          │деңгээлинин      │

│  │                        │            │          │сапатын коомчулук│

│  │                        │            │          │тарабынан баалоо │

├──┴────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────────┤

│              2. Коррупциянын алдын алуу боюнча чаралар              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Максаты: коррупция менен күрөшүү - мамлекеттин милдети,  аны натыйжа-│

│луу аткаруу үчүн баарынан мурда коррупцияны профилактикалоого  жазык-│

│тык  куугунтуктоо чараларына гана алып келбөөсү керек болгон,  баарын│

│ичине камтыган жана дисциплина аралык  мамиле  зарыл.                │

│Баалоонун ченелүүчү  индикаторлору:  мамлекеттик  органдардын  ишинин│

│ачыктыгын жана айкындыгын,  мамлекеттик органдарга  кадрларды  тандап│

│алуунун ачыктыгын, мамлекеттик кызматчылар жана башка кызмат адамдары│

│үчүн жүрүм-турум кодекстерин кабыл алууну камсыз кылууга, мамлекеттик│

│сатып  алууларды  жүзөгө ашырууда ачыктыкты жана атаандаштыкты камсыз│

│кылууга,  коррупцияга каршы аракеттенүүдө негизги өнөктөш катары  жа-│

│рандык коомдун катышуусун камсыз кылууга, мамлекеттик органдардын иши│

│жөнүндө маалыматтардын толуктугун жана маалыматтарга  кирүүнү  камсыз│

│кылууга  багытталган  коррупциянын алдын алуу боюнча натыйжалуу чара-│

│лардын болушу                                                        │

├──┬────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────┤

│1 │            2           │     3      │     4    │        5        │

├──┴────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────────┤

│                       2.1. Мыйзам чыгаруучулук база                 │

├──┬────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────┤

│7 │Коррупцияга каршы       │МУКК ККК,   │2012-жыл- │Коррупцияга каршы│

│  │күрөшүү жөнүндө БУУнун  │ЮМ, ТИМ,    │дын       │күрөшүү жөнүндө  │

│  │Конвенциясына улуттук   │ИИМ,        │2-кварталы│БУУнун           │

│  │мыйзамды ылайык келтирүү│Башпрокура- │          │Конвенциясына    │

│  │максатында "Коррупцияга │тура        │          │ылайык           │

│  │каршы аракеттенүү       │(макулдашуу │          │коррупциялык     │

│  │жөнүндө" Кыргыз         │боюнча)     │          │кылмыштарды      │

│  │Республикасынын         │            │          │жасагандыгы үчүн │

│  │Мыйзамынын жана башка   │            │          │кылмыш-жаза      │

│  │Кыргыз Республикасынын  │            │          │жоопкерчилигин   │

│  │мыйзамдарынын           │            │          │күчөтүү.         │

│  │долбоорлорун иштеп чыгуу│            │          │Коррупция менен  │

│  │жана Жогорку Кеңешине   │            │          │күрөшүүнүн       │

│  │киргизүү                │            │          │укуктук жана     │

│  │                        │            │          │институциялык    │

│  │                        │            │          │базасын күчөтүү  │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│8 │Мыйзам чыгаруучулук     │Башпрюкура- │2012-жыл- │Коррупцияга каршы│

│  │базанын жоболорун       │тура        │дын       │аракеттенүүнүн   │

│  │күчөтүү жана коррупцияга│(макулдашуу │2-кварталы│мыйзам           │

│  │каршы аракеттенүүнүн    │боюнча), ЮМ,│жана андан│чыгаруучулук     │

│  │мыйзам чыгаруучулук     │МУКК ККК    │ары дайыма│негиздерин түзүү.│

│  │негиздерин түзүү        │            │          │Ченемдик укуктук │

│  │максатында, Кыргыз      │            │          │актылардагы,     │

│  │Республикасынын         │            │          │чечимдерди кабыл │

│  │Кылмыш-жаза кодексине,  │            │          │алууда           │

│  │Кыргыз Республикасынын  │            │          │чиновниктерге    │

│  │Жазык-процесстик        │            │          │вариациялык      │

│  │кодексине, Кыргыз       │            │          │мүмкүнчүлүктү,   │

│  │Республикасынын         │            │          │башкача айтканда │

│  │Администрациялык        │            │          │ашыкча           │

│  │жоопкерчилик жөнүндө    │            │          │администрациялык │

│  │кодексине, Кыргыз       │            │          │тоскоолдуктарды  │

│  │Республикасынын         │            │          │берген шилтеме   │

│  │Жазык-аткаруу           │            │          │жасалган,        │

│  │кодексине, Кыргыз       │            │          │альтернативдүү   │

│  │Республикасынын Эмгек   │            │          │ченемдерди жоюу  │

│  │кодексине, Кыргыз       │            │          │                 │

│  │Республикасынын "Изин   │            │          │                 │

│  │суутпай издөө иши       │            │          │                 │

│  │жөнүндө",               │            │          │                 │

│  │"Жазык-аткаруу          │            │          │                 │

│  │тутумунун органдарынын  │            │          │                 │

│  │жана мекемелеринин      │            │          │                 │

│  │катардагы жана жетекчи  │            │          │                 │

│  │курамынын кызмат өтөөсү │            │          │                 │

│  │жөнүндө", "Мамлекеттик  │            │          │                 │

│  │кызмат жөнүндө",        │            │          │                 │

│  │"Мамлекеттик материалдык│            │          │                 │

│  │резерв жөнүндө"         │            │          │                 │

│  │Мыйзамдарына жана Кыргыз│            │          │                 │

│  │Республикасынын башка   │            │          │                 │

│  │ченемдик укуктук        │            │          │                 │

│  │актыларына өзгөртүүлөрдү│            │          │                 │

│  │жана толуктоолорду      │            │          │                 │

│  │киргизүү жөнүндө        │            │          │                 │

│  │мыйзамдардын долбоорун  │            │          │                 │

│  │иштеп чыгуу жана        │            │          │                 │

│  │белгиленген тартипте    │            │          │                 │

│  │киргизүү                │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│9 │Азыркы иштеп жаткан     │ЮМ, МУКК    │2012-жыл- │Инвестицияларды  │

│  │мыйзамдардагы жана      │ККК,        │дын       │тартуу үчүн      │

│  │мыйзам актыларындагы,   │Мамлекеттик │3-кварталы│жагымдуу         │

│  │ошондой эле мамлекеттик │кадр кызматы│жана андан│шарттарды        │

│  │органдардын             │(макулдашуу │ары дайыма│түзүүгө тоскоол  │

│  │жоболорундагы           │боюнча)     │          │болгон           │

│  │коррупциялык факторлорду│            │          │коррупциялык     │

│  │табуу максатында Кыргыз │            │          │факторлорду жоюу │

│  │Республикасынын         │            │          │                 │

│  │мыйзамдарына талдоо     │            │          │                 │

│  │жүргүзүү. Талдоонун     │            │          │                 │

│  │жыйынтыгы боюнча ЧУАнын │            │          │                 │

│  │долбоорлорун иштеп чыгуу│            │          │                 │

│  │жана Жогорку Кеңештин,  │            │          │                 │

│  │Өкмөттүн жана           │            │          │                 │

│  │Президенттин кароосуна  │            │          │                 │

│  │киргизүү                │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│10│Талапкерлерди           │ЮМ,         │2012-жыл- │Коррупцияга каршы│

│  │мамлекеттик жана        │Мамлекеттик │дын       │аракеттенүүнүн   │

│  │муниципалдык кызмат     │кадр кызматы│2-кварта- │мыйзам           │

│  │орундарга дайындаганга  │(макулдашуу │лынын     │чыгаруучулук     │

│  │чейин (соттолгондугу,   │боюнча),    │аягына    │негиздерин түзүү │

│  │дискредиттөө жана башка │МУКК ККК    │чейин     │                 │

│  │жаман себептер боюнча   │            │          │                 │

│  │мамлекеттик жана        │            │          │                 │

│  │муниципалдык кызматтан  │            │          │                 │

│  │кетүүсү жөнүндө) аларды │            │          │                 │

│  │ыйгарым укуктуу         │            │          │                 │

│  │мамлекеттик органдар    │            │          │                 │

│  │тарабынан милдеттүү     │            │          │                 │

│  │текшерүүнүн механизмин  │            │          │                 │

│  │жайылтуу максатында     │            │          │                 │

│  │"Мамлекеттик кызмат     │            │          │                 │

│  │жөнүндө" Кыргыз         │            │          │                 │

│  │Республикасынын         │            │          │                 │

│  │Мыйзамына жана ченемдик │            │          │                 │

│  │укуктук актыларга       │            │          │                 │

│  │өзгөртүүлөрдү жана      │            │          │                 │

│  │толуктоолорду киргизүү  │            │          │                 │

│  │жөнүндө мыйзам          │            │          │                 │

│  │долбоорлорун иштеп чыгуу│            │          │                 │

│  │жана Жогорку Кеңештин   │            │          │                 │

│  │кароосуна киргизүү      │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│11│"Электрондук мамлекеттик│ФМ, ЭМСМ    │2012-жыл- │Чечимдерди       │

│  │сатып алуулар жөнүндө"  │            │дын       │мамлекеттик сатып│

│  │жана "Электрондук соода │            │2-кварта- │алуулардын       │

│  │жөнүндө" Кыргыз         │            │лынын     │ачык-айкын       │

│  │Республикасынын         │            │аягына    │системасын түзүү │

│  │мыйзамдарынын           │            │чейин     │                 │

│  │долбоорлорун иштеп чыгуу│            │          │                 │

│  │жана Жогорку Кеңешке    │            │          │                 │

│  │киргизүү                │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│12│Республиканын билим     │БИМ         │2012-жыл- │Билим берүү      │

│  │берүү жана илим         │            │дын ичинде│чөйрөсүндө       │

│  │мекемелеринде акча      │            │          │коррупцияга каршы│

│  │каражаттарын негизсиз   │            │          │аракеттенүүнүн   │

│  │жыйноого мүмкүндүк      │            │          │укуктук негизин  │

│  │берген шарттарды жоюу   │            │          │жакшыртуу        │

│  │максатында, Кыргыз      │            │          │                 │

│  │Республикасынын билим   │            │          │                 │

│  │берүү жана илим чөйрөсүн│            │          │                 │

│  │жөнгө салган азыркы     │            │          │                 │

│  │иштеп жаткан ченемдик   │            │          │                 │

│  │укуктук актыларга       │            │          │                 │

│  │өзгөртүүлөрдү жана      │            │          │                 │

│  │толуктоолорду иштеп     │            │          │                 │

│  │чыгуу жана киргизүү     │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│13│Жергиликтүү өз алдынча  │КРӨМА, ЖӨБО │2012-жыл- │Жергиликтүү өз   │

│  │башкаруу органдарынын   │(макулдашуу │дын ичинде│алдынча башкаруу │

│  │коомдук байкоочу        │боюнча)     │          │органдарында     │

│  │кеңештеринин ишин жөнгө │            │          │коррупцияга каршы│

│  │салуу боюнча ченемдик   │            │          │аракеттенүүнүн   │

│  │укуктук актыларды иштеп │            │          │укуктук негизин  │

│  │чыгуу                   │            │          │жакшыртуу        │

├──┴────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────────┤

│            2.2. Коррупцияга каршы саясаттын мамлекеттик             │

│               стратегиясын ишке ашыруу боюнча чаралар               │

├──┬────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────┤

│1 │            2           │     3      │     4    │        5        │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│14│Учурдагы пландын        │Өкмөттүн    │2012-жыл- │Пландын          │

│  │жоболорун эске алуу     │Аппаратынын │дын       │иш-чараларын     │

│  │менен коррупцияга каршы │координация-│2-кварталы│аткарууну камсыз │

│  │аракеттенүү боюнча ички │лоосунун    │          │кылуу.           │

│  │ведомстволук планды     │алдындагы   │          │                 │

│  │иштеп чыгуу жана        │мамлекеттик │          │                 │

│  │бекитүү. Коррупция      │органдар    │          │                 │

│  │менен күрөшүү боюнча    │            │          │                 │

│  │иш-чараларды уюштуруу   │            │          │                 │

│  │үчүн мамлекеттик        │            │          │                 │

│  │органдардын             │            │          │                 │

│  │жетекчилеринин          │            │          │                 │

│  │жоопкерчиликтүү боло    │            │          │                 │

│  │тургандыгын белгилөө    │            │          │                 │

│  │Курамына жарандык       │            │2012-жыл- │Башка            │

│  │сектордун жана КБКнын   │            │дын       │министрликтердин │

│  │өкүлдөрүн тартуу менен  │            │2-кварталы│жана             │

│  │ыктыярдуу жана          │            │          │ведомстволордун  │

│  │кайтарымсыз негизде     │            │          │укуктук колдонуу │

│  │коррупциянын алдын алуу │            │          │практикасын      │

│  │боюнча дайыма иштөөчү   │            │          │пайдалануу,      │

│  │комиссияны (жарандык    │            │          │коррупцияга каршы│

│  │контролдоо комитетин)   │            │          │моделдерди иштеп │

│  │түзүү                   │            │          │чыгуу, ошондой   │

│  │                        │            │          │эле жакшы        │

│  │                        │            │          │тажрыйбаларды    │

│  │                        │            │          │таратуу жана     │

│  │                        │            │          │табылган         │

│  │                        │            │          │проблемаларды    │

│  │                        │            │          │жоюу             │

│  │Коррупцияга каршы       │            │Дайыма    │Мамлекеттин      │

│  │аракеттенүү боюнча ички │            │          │коррупцияга каршы│

│  │ведомстволук пландарды  │            │          │саясатын алга    │

│  │ишке ашырууну коомдук   │            │          │жылдыруу үчүн    │

│  │пикирдин негизинде      │            │          │жоопкерчиликти   │

│  │иштелип чыккан КБКнын   │            │          │министрликтердин │

│  │сунуштарын эске алуу    │            │          │жана             │

│  │менен жүргүзүү          │            │          │ведомстволордун  │

│  │                        │            │          │жетекчилерине    │

│  │                        │            │          │жүктөө           │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│15│Аткаруу бийлигинин      │Өкмөттүн    │Дайыма    │Коррупция менен  │

│  │мамлекеттик органдарынын│Аппаратынын │          │күрөшүү боюнча   │

│  │жетекчилеринин жана     │координация-│          │министрликтердин │

│  │жарандык сектордун жана │лоосунун    │          │жана             │

│  │көз карандысыз          │алдындагы   │          │ведомстволордун  │

│  │эксперттердин           │мамлекеттик │          │ишинин           │

│  │өкүлдөрүнүн катышуусу   │органдар    │          │натыйжалуулугу   │

│  │менен төмөнкү маселелер │            │          │үчүн контролду   │

│  │боюнча кеңешмелерди     │            │          │камсыз кылуу.    │

│  │өткөрүү:                │            │          │Бул камсыздоо    │

│  │- коррупцияга каршы     │            │          │бардык           │

│  │аракеттенүү жана        │            │          │мамлекеттик      │

│  │коррупциялык жана башка │            │          │түзүмдөргө       │

│  │укук бузууларды         │            │          │жайылтуу үчүн    │

│  │профилактикалоо боюнча  │            │          │өзүнчө алынган   │

│  │өткөрүлүүчү иштин       │            │          │ведомстводо      │

│  │натыйжалуулугу;         │            │          │коррупция менен  │

│  │- Коррупцияга каршы     │            │          │күрөшүү боюнча   │

│  │саясаттын мамлекеттик   │            │          │мүнөздүү         │

│  │стратегиясын ишке       │            │          │каталарды табууга│

│  │ашыруу;                 │            │          │жана натыйжалуу  │

│  │ - Планды ишке ашыруу;  │            │          │методдорду       │

│  │- коррупция боюнча башка│            │          │жабдууга алууга  │

│  │маселелер               │            │          │мүмкүндүк берет  │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│16│Кыргыз Республикасынын  │Өкмөттүн    │Дайыма    │Мамлекеттин      │

│  │Өкмөтүнүн жыйындарында  │Аппараты,   │          │коррупцияга каршы│

│  │төмөнкү маселелерди     │МУКК ККК,   │          │саясатын         │

│  │кароону уюштуруу:       │ИИМ, ЮМ,    │          │конкреттүү этапта│

│  │- Кыргыз                │ЭМСМ, ТИМ,  │          │ишке ашыруу      │

│  │Республикасынын         │БИМ, МТМ,   │          │                 │

│  │кылмыш-жаза мыйзамдарын │Башпрокура- │          │                 │

│  │БУУнун Коррупция боюнча │тура        │          │                 │

│  │конвенциясына ылайык    │(макулдашуу │          │                 │

│  │келтирүү боюнча чаралар │боюнча)     │          │                 │

│  │жөнүндө;                │            │          │                 │

│  │- коомдо коррупцияга    │            │          │                 │

│  │карата жек көрүүчүлүк   │            │          │                 │

│  │мамилени түзүү боюнча   │            │          │                 │

│  │жана жарандар көп туш   │            │          │                 │

│  │болгон (турмуш-тиричилик│            │          │                 │

│  │коррупциясы)            │            │          │                 │

│  │коррупциялык кылмыштарды│            │          │                 │

│  │жасоого мүмкүндүк берген│            │          │                 │

│  │шарттарды жоюу боюнча   │            │          │                 │

│  │иштер жөнүндө;          │            │          │                 │

│  │- эл аралык коррупцияга │            │          │                 │

│  │каршы демилгелерге      │            │          │                 │

│  │Кыргыз Республикасынын  │            │          │                 │

│  │катышуусу жөнүндө;      │            │          │                 │

│  │- сот коомунун          │            │          │                 │

│  │органдарына жана Кыргыз │            │          │                 │

│  │Республикасынын         │            │          │                 │

│  │Сотторду тандоо боюнча  │            │          │                 │

│  │кеңешине                │            │          │                 │

│  │консультациялык жардам  │            │          │                 │

│  │көрсөтүү жөнүндө        │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│17│Мамлекеттик органдардын │Мамлекеттик │2012-жыл- │Коррупциянын     │

│  │кызматкерлеринин        │кадр кызматы│дын       │пайда болуу      │

│  │социалдык жактан        │(макулдашуу │2-кварта- │коркунучтарын    │

│  │корголуусун жакшыртуу,  │боюнча), ФМ,│лынын     │азайтуучу        │

│  │коррупцияга каршы       │СӨМ, ЖЭКИМ  │аягына    │шарттарды түзүү  │

│  │жүрүм-турумунун         │            │чейин     │                 │

│  │мотивациясын            │            │          │                 │

│  │жогорулатуу жана        │            │          │                 │

│  │мамлекеттик органдардын │            │          │                 │

│  │кызматкерлери үчүн      │            │          │                 │

│  │материалдык             │            │          │                 │

│  │стимулдаштыруунун       │            │          │                 │

│  │(айлык акыны көтөрүү)   │            │          │                 │

│  │кошумча чараларын ишке  │            │          │                 │

│  │ашыруу боюнча сунуштарды│            │          │                 │

│  │иштеп чыгуу             │            │          │                 │

├──┴────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────────┤

│          2.3. Коррупциялык схемаларды жоюу боюнча чаралар           │

├──┬────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────┤

│1 │            2           │     3      │     4    │        5        │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│18│Энергетикадагы, кен     │Өкмөттүн    │2012-жыл- │Коррупциялык     │

│  │байлыктарды             │Аппараты,   │дын       │схемаларды табуу │

│  │пайдалануудагы,         │ЭӨМ, МКК,   │15-авгус- │жана жоюу.       │

│  │трансформациялоодогу    │КРӨМА, СӨМ, │туна чейин│Мамлекеттик      │

│  │жана жер бөлүштүрүүдөгү,│ИИМ, ЭККМК, │          │органдар         │

│  │жер тилкелерин          │Башпрокура- │          │тарабынан        │

│  │сатуудагы, мамлекеттик  │тура        │          │өткөрүлгөн       │

│  │органдар жана           │(макулдашуу │          │иш-чаралардын    │

│  │жергиликтүү өз алдынча  │боюнча),    │          │ачыктыгын жана   │

│  │башкаруу органдары      │МУКК ККК    │          │айкындыгын       │

│  │тарабынан гуманитардык  │            │          │камсыз кылуу.    │

│  │жардамды бөлүштүрүүдөгү │            │          │Мамлекеттик      │

│  │коррупциялык            │            │          │органдардын ири  │

│  │көрүнүштөрдү азайтуу    │            │          │долбоорлору      │

│  │жана алдын алуу боюнча  │            │          │боюнча           │

│  │иш-чаралардын өкмөттүк  │            │          │иш-чараларды КБК │

│  │планын иштеп чыгуу      │            │          │менен макулдашуу │

│  │                        │            │          │жана өз ара      │

│  │                        │            │          │аракеттенүү.     │

│  │                        │            │          │Конкреттүү       │

│  │                        │            │          │чөйрөдөгү        │

│  │                        │            │          │коррупциялык     │

│  │                        │            │          │укук бузуулар    │

│  │                        │            │          │менен күрөшүүгө  │

│  │                        │            │          │жана азыркы болуп│

│  │                        │            │          │жаткан           │

│  │                        │            │          │коррупциялык     │

│  │                        │            │          │механизмдерди    │

│  │                        │            │          │жоюуга           │

│  │                        │            │          │багытталган      │

│  │                        │            │          │системалык жана  │

│  │                        │            │          │уюштуруучулук    │

│  │                        │            │          │мүнөздөгү        │

│  │                        │            │          │сунуштарды иштеп │

│  │                        │            │          │чыгуу            │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│19│Билим берүү,            │Өкмөттүн    │2012-жыл- │Коррупциялык     │

│  │саламаттыкты сактоо,    │Аппараты,   │дын       │коркунучтарды    │

│  │туризм, бажы жана салык │ЭМСМ, ЮМ,   │2-кварта- │аныктоо.         │

│  │чөйрөсүндөгү, миграция  │ФМ, ЖЭИКМ,  │лынын     │Мамлекеттик      │

│  │жана жумуш менен        │ССМ, КРӨМА, │аягына    │органдар         │

│  │камсыздоо, энергетика   │ЖАМК, МКК,  │чейин     │тарабынан        │

│  │системасында, калкты,   │ИИМ, МУКК   │          │өткөрүлгөн       │

│  │кыймылсыз мүлктү,       │ККК, ЖӨБО   │          │иш-чаралардын    │

│  │транспорттук            │(макулдашуу │          │ачыктыгын жана   │

│  │каражаттарды, ЖАСты,    │боюнча)     │          │айкындыгын       │

│  │ЖККББны                 │            │          │камсыз кылуу.    │

│  │паспорттоштуруу/каттоо, │            │          │Жумушчу          │

│  │шаар куруу жана башка   │            │          │топтордун        │

│  │чөйрөлөрдөгү            │            │          │отчетторун       │

│  │коррупциялык            │            │          │жарыялоо.        │

│  │коркунучтарды аныктоо   │            │          │Мамлекеттик      │

│  │үчүн мамлекеттик        │            │          │органдардын жана │

│  │органдардын жана        │            │          │кызмат           │

│  │жергиликтүү өз алдынча  │            │          │адамдарынын өтө  │

│  │башкаруу органдарынын   │            │          │коррупциялашкан  │

│  │коррупцияга каршы       │            │          │иш чөйрөлөрүн    │

│  │моделдерин түзүү жана   │            │          │табуу            │

│  │администрациялык        │            │          │                 │

│  │процедураларын талдоо   │            │          │                 │

│  │максатында жумушчу топ  │            │          │                 │

│  │түзүү                   │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│20│Кийинки сунуштарды      │Өкмөттүн    │Квартал   │Мамлекеттик      │

│  │киргизүү менен мүмкүн   │Аппараты,   │сайын     │органдар         │

│  │болгон коррупциялык     │мамлекеттик │          │тарабынан кабыл  │

│  │коркунучтарды табуу     │органдар    │          │алынган          │

│  │максатында, мамлекеттик │            │          │чечимдерди       │

│  │органдардын КБКлары     │            │          │коомдук жана     │

│  │менен бирдикте          │            │          │коррупцияга каршы│

│  │мамлекеттик органдардын │            │          │контролдоо       │

│  │ведомстволук актыларын  │            │          │                 │

│  │талдоо боюнча           │            │          │                 │

│  │иш-чараларын өткөрүү.   │            │          │                 │

│  │Алардын иш процессинде  │            │Дайыма    │                 │

│  │табылган коррупциялык   │            │          │                 │

│  │көрүнүштөрдү,           │            │          │                 │

│  │мамлекеттик жашыруун    │            │          │                 │

│  │сырды түзгөн            │            │          │                 │

│  │документтерден башкасын,│            │          │                 │

│  │ЖМКда чагылдыруу        │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│21│Ыктыярдуу жана          │КРӨМА, ЖӨБО │2012-жыл- │Жергиликтүү өз   │

│  │кайтарымсыз негизде     │(макулдашуу │дын       │алдынча башкаруу │

│  │курамына жарандык       │боюнча)     │2-кварта- │системасындагы   │

│  │сектордун жана КБКнын   │            │лынын     │коррупциялык     │

│  │өкүлдөрүн тартуу менен, │            │аягына    │схемаларды жоюуда│

│  │жергиликтүү өз алдынча  │            │чейин     │жарандык коомдун │

│  │башкаруу органдарына    │            │          │катышуусун камсыз│

│  │караштуу дайыма иштөөчү │            │          │кылуу            │

│  │коррупциянын алдын алуу │            │          │                 │

│  │боюнча комиссиясын      │            │          │                 │

│  │(жарандык контролдоо    │            │          │                 │

│  │комитеттерин) түзүү     │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│22│Милдеттүү лицензиялоого │ЭМСМ        │2012-жыл- │Лицензиялоо      │

│  │тийиштүү болгон иш      │кызыкдар    │дын       │ишинин түрлөрүнүн│

│  │түрлөрүнүн конкреттүү   │мамлекеттик │4-кварталы│тизмесин азайтуу,│

│  │тизмесин бир мыйзам     │органдар    │          │документтерди    │

│  │менен аныктоо, бир эле  │менен       │          │кароонун жана    │

│  │иштин түрүн эки ирет    │бирдикте эл │          │лицензияларды    │

│  │лицензиялоодон алыс     │аралык      │          │берүүнүн         │

│  │болуу, лицензиялоо      │эксперттер- │          │ачыктыгы, ашыкча │

│  │критерийлеринин так     │ди,         │          │милдеттүү        │

│  │эмес формулировкаларын  │бизнес-ассо-│          │талаптардан баш  │

│  │жоюу, так лицензиялоо   │циациялардын│          │тартуу,          │

│  │талаптарын аныктоо жана │өкүлдөрүн   │          │мамлекеттик      │

│  │лицензиялоо органдарынын│(макулдашуу │          │органдардын      │

│  │функцияларынын бир      │боюнча)     │          │ишкердик ишке    │

│  │бөлүгүн өзүн-өзү жөнгө  │тартуу      │          │кийлигишүүсүн    │

│  │салуучу уюмдарга берүү  │менен       │          │азайтуу          │

│  │максатында "Кыргыз      │            │          │                 │

│  │Республикасындагы       │            │          │                 │

│  │лицензиялоо системасы   │            │          │                 │

│  │жөнүндө" Кыргыз         │            │          │                 │

│  │Республикасынын         │            │          │                 │

│  │Мыйзамынын долбоорун    │            │          │                 │

│  │иштеп чыгуу жана Жогорку│            │          │                 │

│  │Кеңештин кароосуна      │            │          │                 │

│  │киргизүү                │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│23│Чечимдерди кабыл алууда │ФМ, ЭМСМ    │2012-жыл- │Мамлекеттик сатып│

│  │жана мамлекеттик сатып  │            │дын       │алууларды жүзөгө │

│  │алууларды жүргүзүүдө    │            │2-кварта- │ашырууда         │

│  │видео жазууну пайдалануу│            │лынын     │бюджеттик        │

│  │жана жайылтуу менен жана│            │аягына    │каражаттардын    │

│  │тийиштүү комиссиялардын │            │чейин     │ачыктыгын камсыз │

│  │курамына коррупциялык   │            │          │кылуу            │

│  │коркунучтарды азайтууга │            │          │                 │

│  │мүмкүнчүлүк берген      │            │          │                 │

│  │КБКнын мүчөлөрүн кошуп, │            │          │                 │

│  │ачыктык жана айкындык   │            │          │                 │

│  │шарттарды уюштуруу үчүн │            │          │                 │

│  │мамлекеттик сатып       │            │          │                 │

│  │алуулардын натыйжалуу   │            │          │                 │

│  │жана ачык-айкын         │            │          │                 │

│  │системасын иштеп чыгуу. │            │          │                 │

│  │Мамлекеттик сатып       │ФМ, ЭМСМ    │2012-жыл- │Кабыл алынган    │

│  │алууларды жүзөгө ашыруу │            │дын ичинде│чечимдерди жана  │

│  │боюнча бир органды      │            │          │шарттарды коомдук│

│  │аныктоо. Сатып алуулар  │            │          │чагылдыруу менен,│

│  │процедурасынын          │            │          │мамлекеттик сатып│

│  │ачык-айкындыгын         │            │          │алууларды жүзөгө │

│  │жогорулатуу үчүн        │            │          │ашыруу боюнча бир│

│  │мамлекеттик сатып       │            │          │орган аныкталат. │

│  │алууларды өткөрүүнүн    │            │          │Функцияларды бир │

│  │электрондук системасын  │            │          │кызматкерге      │

│  │жайылтуу. Мамлекеттик   │            │          │(сатып алуулар   │

│  │сатып алуулар жөнүндө   │            │          │алуулар боюнча   │

│  │бардык маалыматтар,     │            │          │сертификат       │

│  │мамлекеттик жашыруун    │            │          │берилген адис)   │

│  │сырды түзгөн            │            │          │жүктөө же сактоо │

│  │маалыматтардан башкасы, │            │          │менен мамлекеттик│

│  │коомчулук үчүн ыңгайлуу │            │          │органдарда болгон│

│  │болуусу зарыл           │            │          │мамлекеттик сатып│

│  │                        │            │          │алуулар боюнча   │

│  │                        │            │          │бөлүкчөлөр жоюлат│

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│24│Кесипкөйлүктүн жана     │Мамлекеттик │2012-жыл- │Мамлекеттик      │

│  │компетенттүүлүктүн      │кадр кызматы│дын ичинде│органдардын      │

│  │объективдүү текшерилген │(макулдашуу │          │кызматкерлеринин │

│  │критерийлеринин маанисин│боюнча)     │          │аппаратын түзүүдө│

│  │жогорулатуу жолу менен  │            │          │атаандаштык      │

│  │мамлекеттик органдардын │            │          │шарттарды камсыз │

│  │кызматкерлеринин        │            │          │кылуу            │

│  │кызматтык өсүүсүн камсыз│            │          │                 │

│  │кылуу жана жалдоо       │            │          │                 │

│  │системасын жакшыртуу    │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│25│Мамлекеттик             │Мамлекеттик │2012-жыл- │"Мамлекеттик     │

│  │администрациялык кызмат │кадр кызматы│дын       │кызмат жөнүндө"  │

│  │орундарга кеңешчилерди  │(макулдашуу │3-кварталы│Кыргыз           │

│  │жана жардамчыларды      │боюнча)     │          │Республикасынын  │

│  │дайындоонун тартибин    │            │          │Мыйзамына        │

│  │жөнгө салуу, аларга     │            │          │өзгөртүүлөрдү    │

│  │карата квалификациялык  │            │          │жана             │

│  │талаптарды иштеп чыгуу  │            │          │толуктоолорду    │

│  │                        │            │          │киргизүү         │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│26│Коррупциялык            │ЭМСМ, ЮМ    │Дайыма    │Ишкердиктин      │

│  │коркунучтарды жоюу      │            │          │өнүгүүсүнө терс  │

│  │максатында, ишкердик    │            │          │таасир берүүчү   │

│  │ишин жөнгө салган       │            │          │ЧУАнын кабыл     │

│  │ченемдик укуктук        │            │          │алынуусун алдын  │

│  │актылардын долбоорлорун │            │          │алуу             │

│  │иштеп чыгуу процессин   │            │          │                 │

│  │жакшыртуу. Ишкердик ишин│            │          │                 │

│  │жөнгө салуучу ЧУА РТА   │            │          │                 │

│  │Жаңы методикасын иштеп  │            │          │                 │

│  │чыгуу жана жайылтуу     │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│27│БУУнун Коррупцияга каршы│Башпрокура- │2012-жыл- │Кыргыз           │

│  │конвенциясынын жоболорун│тура        │дын ичинде│Республикасынын  │

│  │эске алуу менен         │(макулдашуу │          │Кылмыш-жаза      │

│  │конфискациялоого        │боюнча),    │          │кодексине, Кыргыз│

│  │тийиштүү болгон         │ФЧМК, ЭККМК,│          │Республикасынын  │

│  │кылмыштуу иштин         │ИИМ,        │          │Жазык-процесстик │

│  │кирешелерин аныктоого   │МУКК ККК    │          │кодексине жана   │

│  │байланышкан ченемдик    │            │          │"Терроризмди     │

│  │укуктук актыларга       │            │          │каржылоого жана  │

│  │өзгөртүүлөрдү жана      │            │          │кылмыш жолу менен│

│  │толуктоолорду киргизүү  │            │          │алынган          │

│  │                        │            │          │кирешелерди      │

│  │                        │            │          │легализациялоого │

│  │                        │            │          │(адалдоого) каршы│

│  │                        │            │          │аракеттенүү      │

│  │                        │            │          │жөнүндө" Кыргыз  │

│  │                        │            │          │Республикасынын  │

│  │                        │            │          │Мыйзамына        │

│  │                        │            │          │өзгөртүүлөрдү    │

│  │                        │            │          │жана             │

│  │                        │            │          │толуктоолорду    │

│  │                        │            │          │киргизүү         │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│28│Мамлекеттик             │Мамлекеттик │2012-жыл- │Мамлекеттик      │

│  │кызматчылардын          │кадр кызматы│дын ичинде│кызматчылардын   │

│  │декларацияларын         │(макулдашуу │          │кирешелерин жана │

│  │текшерүүнүн жана        │боюнча),    │          │чыгашаларын      │

│  │верификациялоонун       │Башпрокура- │          │контролдоонун    │

│  │механизмдерин иштеп     │тура        │          │иштиктүү         │

│  │чыгуу жана жайылтуу.    │(макулдашуу │          │механизмин түзүү │

│  │Туура эмес маалыматтарды│боюнча),    │          │                 │

│  │бергендиги үчүн         │МУКК ККК,   │          │                 │

│  │жоопкерчиликтин         │ЭККМК       │          │                 │

│  │конкреттүү чараларын    │            │          │                 │

│  │өркүндөтүү жана аныктоо │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│29│Жол кыймылынын          │ИИМ, ФМ     │2012-жыл- │Кыргыз           │

│  │эрежелерин бузууларды   │            │дын ичинде│Республикасынын  │

│  │автоматтык түрдө сүрөткө│            │этап      │ЖККББ            │

│  │алуу жана видео аркылуу │            │боюнча    │системасында     │

│  │белгилөөнү иштеп чыгуу  │            │          │коррупция        │

│  │жана жайылтуу. "Коопсуз │            │          │деңгээлин        │

│  │шаар" пилоттук          │            │          │төмөндөтүү.      │

│  │программасын ишке       │            │          │Төлөмдөрдүн      │

│  │ашырууну улантуу        │            │          │бюджетке         │

│  │                        │            │          │натыйжалуу       │

│  │                        │            │          │администрациялык │

│  │                        │            │          │практикалануусу  │

│  │                        │            │          │жана түшүүсү     │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│30│Кылмыштарды жана укук   │Башпрокура- │2012-жыл- │Кыргыз           │

│  │бузууларды эсепке       │тура        │дын ичинде│Республикасынын  │

│  │алуунун китептерин      │(макулдашуу │этап      │укук коргоо      │

│  │колдонуудан эсепке      │боюнча),    │боюнча    │органдарынын     │

│  │алуунун электрондук     │МУКК, БКМК, │          │бардык түзүмдүк  │

│  │системасына өтүү жолу   │ЭККМК, ЖАМК,│          │бөлүмдөрүндө     │

│  │менен тергөө            │МБК, ФМ     │          │жарандардын      │

│  │иш-чараларын жашыруу    │            │          │берген арыздарын,│

│  │жана сапатсыз аткаруу   │            │          │кайрылууларын    │

│  │фактыларына каршы       │            │          │жана             │

│  │аракеттенүү             │            │          │даттанууларын    │

│  │                        │            │          │эсепке алуу      │

│  │                        │            │          │процессин        │

│  │                        │            │          │оптималдаштыруу  │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│31│Экономикалык            │Өкмөттүн    │2012-2013-│Коррупция менен  │

│  │кызматташтык жана өнүгүү│Аппараты,   │жылдар    │күрөшүү боюнча   │

│  │уюмунун сунуштарын эске │Башпрокура- │          │мамлекеттик      │

│  │алуу менен, башка       │тура        │          │саясатты иштеп   │

│  │өлкөлөрдүн тажрыйбасын  │(макулдашуу │          │чыгуу, мониторинг│

│  │карап көрүп, коррупцияга│боюнча),    │          │жүргүзүү жана    │

│  │каршы ведомстволордун   │ИИМ,        │          │координациялоо   │

│  │кийинки                 │МУКК ККК    │          │үчүн             │

│  │консолидациясынын жана  │            │          │институциялык    │

│  │чыңдалышынын            │            │          │колдоону өткөрүү │

│  │мүмкүнчүлүгүн орточо    │            │          │боюнча ыйгарым   │

│  │тездиктеги перспективада│            │          │укуктуу органды  │

│  │кароо                   │            │          │түзүү            │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│32│Аларды кийин            │Өкмөттүн    │2012-жыл- │Укук коргоо      │

│  │адистештирүү жана       │Аппараты,   │дын       │органдарынын     │

│  │консолидациялоо         │Башпрокура- │3-кварталы│функцияларын     │

│  │максатында, коррупция   │тура        │          │оптималдаштыруу  │

│  │менен күрөшүүгө         │(макулдашуу │          │                 │

│  │тартылган укук коргоо   │боюнча),    │          │                 │

│  │органдарынын азыркы     │МУКК ККК,   │          │                 │

│  │функцияларын            │ИИМ, ЭККМК  │          │                 │

│  │инвентарлоо жана талдоо │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│33│Коррупция менен күрөшүү │ЮМ,         │2012-жыл- │Юридикалык       │

│  │жана кылмыштуу          │Башпрокура- │дын ичинде│тараптардын      │

│  │кирешелерди адалдоо     │тура        │          │жоопкерчилигинин │

│  │чөйрөсүндөгү эл аралык  │(макулдашуу │          │концепциясын     │

│  │укуктук инструменттерде │боюнча),    │          │колдонгон        │

│  │каралган чекте,         │ФЧМК,       │          │өлкөлөрдүн укук  │

│  │коррупциялык кылмыштык  │МУКК ККК,   │          │колдонуу         │

│  │укук бузуулар үчүн      │ЭККМК       │          │практикасын      │

│  │юридикалык тараптардын  │            │          │тажрыйбасын      │

│  │натыйжалуу жана         │            │          │пайдалануу       │

│  │таасирдүү жоопкерчилигин│            │          │                 │

│  │Кыргыз Республикасынын  │            │          │                 │

│  │укук системасына        │            │          │                 │

│  │киргизүү мүмкүнчүлүгүн  │            │          │                 │

│  │кароо                   │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│34│Эгер мындай маалыматтар │Башпрокура- │2012-жыл- │Коррупциялык     │

│  │тергөөгө чейинки        │тура        │дын ичинде│иштер боюнча     │

│  │текшерүүнү жана мүмкүн  │(макулдашуу │          │тергөөгө         │

│  │болгон кылмышты алдын   │боюнча),    │          │текшерүүнүн      │

│  │ала териштирүүнү        │ФЧМК, УБ    │          │чегинде          │

│  │жүргүзүү үчүн зарыл     │(макулдашуу │          │кылмыш-жаза иши  │

│  │болсо, ошондой эле      │боюнча) эл  │          │козголгонго чейин│

│  │мындай маалыматтарга    │аралык      │          │банктык          │

│  │кайрылуу мыйзамга ылайык│донорлор    │          │маалыматтарга    │

│  │санкцияланган болсо,    │жана        │          │кирүүнү камсыз   │

│  │укук коргоо органдары   │институттар │          │кылуу.           │

│  │тарабынан банктык       │менен       │          │Коррупциялык     │

│  │жашыруун сырды түзгөн   │бирдикте    │          │кылмыштарды      │

│  │маалыматтарга кирүүнү   │            │          │териштирүүнүн    │

│  │камсыз кылуу боюнча жана│            │          │натыйжалуулугун  │

│  │салык, бажы органдарында│            │          │жогорулатуу      │

│  │конкреттүү жеке жана    │            │          │                 │

│  │юридикалык тараптарга   │            │          │                 │

│  │карата эл аралык        │            │          │                 │

│  │тажрыйбаны талдоо жана  │            │          │                 │

│  │эл аралык мыйзамдардын  │            │          │                 │

│  │жана Кыргыз             │            │          │                 │

│  │Республикасынын         │            │          │                 │

│  │мыйзамдарынын жоболорун │            │          │                 │

│  │эске алуу менен укуктук │            │          │                 │

│  │ченемдердин жайылтуунун │            │          │                 │

│  │мүмкүнчүлүгүн  кароо    │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│35│Кыргыз Республикасынын  │Башпрокура- │2012-жыл- │Коррупциялык укук│

│  │мыйзамдарына ылайык     │тура        │дын ичинде│бузуулар үчүн    │

│  │иммунитетке ээ          │(макулдашуу │          │териштирүүнү     │

│  │коррупциялык укук       │боюнча),    │          │жүргүзүү жана    │

│  │бузууларга катышкан     │МУКК ККК    │          │жоопкерчиликке   │

│  │адамдарга карата        │            │          │тартуу боюнча    │

│  │кароонун жөнөкөйлөтүлгөн│            │          │тоскоолдуктарды  │

│  │тартибин жана           │            │          │жоюу             │

│  │териштирүүлөрдү         │            │          │                 │

│  │жүргүзүүнүн укуктук     │            │          │                 │

│  │механизмдерин иштеп     │            │          │                 │

│  │чыгуу                   │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│36│Өзүнчө партияларга жана │БШК         │Дайыма    │Саясий           │

│  │талапкерлерге карата    │(макулдашуу │          │партиялардын жана│

│  │дискриминациялоо        │боюнча), ЮМ,│          │талапкерлердин   │

│  │мүмкүнчүлүктөрү пайда   │Башпрокура- │          │каржылануусуна   │

│  │болбоосу үчүн саясий    │тура        │          │мониторинг       │

│  │партиялардын,           │(макулдашуу │          │жүргүзүү. Саясий │

│  │талапкерлердин жана     │боюнча),    │          │партиялардын     │

│  │шайлоо кампанияларынын  │МУКК ККК,   │          │отчеттуулугу жыл │

│  │каржылануусунун коомдук │ФЧМК        │          │сайын тийиштүү   │

│  │отчеттуулугун камсыз    │            │          │уюмдарга берилүү │

│  │кылуу, шайлоо фонддорун │            │          │менен гана       │

│  │түзүүдө жана            │            │          │чектелбестен,    │

│  │пайдаланууда            │            │          │жарыялануусу да  │

│  │ачык-айкындуулукка      │            │          │керек. Шайлоо    │

│  │кепилдик берүү.         │            │          │фонддорун        │

│  │Өзүлөрүнүн шайлоо       │            │          │пайдалануу       │

│  │алдындагы кампанияларын │            │          │жөнүндө          │

│  │каржылоо үчүн ошол      │            │          │отчетторду түзүү │

│  │талапкерлер тарабынан   │            │          │жана жарыялоо да │

│  │пайдаланылуучу          │            │          │зарыл            │

│  │"администрациялык       │            │          │                 │

│  │ресурс" түшүнүгүнө      │            │          │                 │

│  │аныктама берүү жана бул │            │          │                 │

│  │"администрациялык       │            │          │                 │

│  │ресурстарды"            │            │          │                 │

│  │пайдаланууга тыюу салуу │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│37│Экономикалык жана       │ЭМС МСК,    │2012-жыл- │Маалыматтык      │

│  │социалдык маанидеги     │СИУИ,       │дын ичинде│банктын иштөөсү  │

│  │маалыматтык массивдерди │Улутстатком │          │экономиканын     │

│  │түзүү процесстерин      │(макулдашуу │          │бардык           │

│  │автоматташтыруу,        │боюнча)     │          │секторлорунда    │

│  │экономикалык иш         │            │          │жана             │

│  │субъекттеринин каржылык │            │          │тармактарында    │

│  │көрсөткүчтөрүн талдоо   │            │          │товарларды       │

│  │жана мониторинг жасоо   │            │          │өндүрүүнүн жана  │

│  │үчүн маалыматтык банкты │            │          │тейлөөлөрдүн     │

│  │түзүү маселесин иштеп   │            │          │жашырын жана     │

│  │чыгуу                   │            │          │мыйзамсыз        │

│  │                        │            │          │көлөмдөрүн табуу │

│  │                        │            │          │жана баалоо      │

│  │                        │            │          │боюнча           │

│  │                        │            │          │уюштуруучулук    │

│  │                        │            │          │жана             │

│  │                        │            │          │методологиялык   │

│  │                        │            │          │чаралардын       │

│  │                        │            │          │комплексин иштеп │

│  │                        │            │          │чыгуу боюнча ишти│

│  │                        │            │          │жүргүзүүгө       │

│  │                        │            │          │мүмкүнчүлүк берет│

│  │                        │            │          │жана мамлекеттик │

│  │                        │            │          │органдардын өз   │

│  │                        │            │          │ара аракеттенүүсү│

│  │                        │            │          │боюнча ишти      │

│  │                        │            │          │уюштурууда       │

│  │                        │            │          │предметтүүлүктү  │

│  │                        │            │          │киргизет         │

├──┴────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────────┤

│                2.4. Калктын укуктук жактан жетилүүсү                │

├──┬────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────┤

│1 │            2           │     3      │     4    │        5        │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│38│Өкмөттүн коррупцияга    │Өкмөттүн    │2012-жыл- │Мамлекеттик      │

│  │каршы сайтына           │Аппараты    │дын       │органдардын жана │

│  │төмөнкүлөрдү            │Мамлекеттик │2-кварталы│кызмат           │

│  │жайгаштырууну камсыз    │кадр кызматы│          │адамдарынын      │

│  │кылуу:                  │менен       │          │ишинин           │

│  │- "Саясий жана башка    │бирдикте    │          │коррупцияга каршы│

│  │атайын мамлекеттик      │(макулдашуу │          │багыты жөнүндө   │

│  │кызматтарды ээлеп турган│боюнча)     │          │маалыматтарды    │

│  │адамдардын, ошондой эле │            │          │калктын калың    │

│  │алардын жакын           │            │          │катмарына        │

│  │туугандарынын           │            │          │киргизүүнү камсыз│

│  │кирешелери,             │            │          │кылуу            │

│  │милдеттенмелери менен   │            │          │                 │

│  │мүлкү жөнүндө           │            │          │                 │

│  │маалыматтарды           │            │          │                 │

│  │декларациялоо жана      │            │          │                 │

│  │жарыялоо тууралуу"      │            │          │                 │

│  │Кыргыз Республикасынын  │            │          │                 │

│  │Мыйзамына ылайык, саясий│            │          │                 │

│  │жана башка атайын       │            │          │                 │

│  │мамлекеттик кызмат      │            │          │                 │

│  │орундарды ээлеген       │            │          │                 │

│  │адамдардын, ошондой эле │            │          │                 │

│  │алардын жакын           │            │          │                 │

│  │туугандарынын           │            │          │                 │

│  │кирешелери,             │            │          │                 │

│  │милдеттенмелери жана    │            │          │                 │

│  │мүлкү жөнүндө жыйналган │            │          │                 │

│  │маалыматтарды;          │            │          │                 │

│  │- коррупцияга каршы     │Өкмөттүн    │Дайыма    │                 │

│  │тематика боюнча Кыргыз  │Аппараты    │          │                 │

│  │Республикасынын ченемдик│            │          │                 │

│  │укуктук актыларын       │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│39│Мамлекеттик органдардын │МУКК ККК,   │Квартал   │Мамлекеттик      │

│  │өткөрүлгөн коррупцияга  │ИИМ, ЭККМК, │сайын     │органдар менен өз│

│  │каршы иш-чаралар        │Башпрокура- │отчет     │ара аракеттенүүдө│

│  │жөнүндө, ошондой эле    │тура        │менен     │өз укуктары      │

│  │коррупциялык жана       │(макулдашуу │дайыма    │жөнүндө          │

│  │экономикалык кылмыштарга│боюнча),    │          │билимдерди       │

│  │байланыштуу жана кызмат │мамлекеттик │          │тереңдетүү       │

│  │адамдарына карата       │органдар,   │          │мүмкүндүгү жана  │

│  │козголгон кылмыш-жаза   │ЖМК         │          │коррупциялык     │

│  │иштерин териштирүүнүн   │(макулдашуу │          │элементтерди     │

│  │натыйжалары жөнүндө ЖМК │боюнча)     │          │азайтуу          │

│  │аркылуу коомчулукка     │            │          │                 │

│  │маалымат берүү.         │            │          │                 │

│  │Коррупцияга каршы       │БИМ         │Квартал   │                 │

│  │саясаттын мамлекеттик   │            │сайын     │                 │

│  │стратегиясын ишке ашыруу│            │отчет     │                 │

│  │максатында "Таза сессия"│            │менен     │                 │

│  │акциясын өткөрүү жана   │            │дайыма    │                 │

│  │ЖМКда жарыялоо.         │            │          │                 │

│  │Коррупцияга каршы       │            │          │                 │

│  │тематика боюнча жалпыга │            │          │                 │

│  │маалымдоо каражаттарына │            │          │                 │

│  │билдирүү, ошондой эле   │            │          │                 │

│  │жыйындарды, "тегерек    │            │          │                 │

│  │столдорду",             │            │          │                 │

│  │конференцияларды,       │            │          │                 │

│  │лекцияларды,            │            │          │                 │

│  │семинарларды,           │            │          │                 │

│  │брифингдерди өткөрүү    │            │          │                 │

│  │практикасын улантуу, аны│            │          │                 │

│  │менен бирге тренингдик  │            │          │                 │

│  │окуулардын жаңы         │            │          │                 │

│  │методдорун жана         │            │          │                 │

│  │формаларын пайдалануу   │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│40│Кыргыз Республикасынын  │ЮМ          │Дайыма    │Билим берүүнүн   │

│  │калкынын укуктук        │мамлекеттик │          │жана тарбиялоонун│

│  │маданиятын жогорулатуу  │органдар,   │          │ар түрдүү        │

│  │жана укуктук            │ЖӨБО        │          │проблемалары     │

│  │пропагандалоо боюнча    │(макулдашуу │          │боюнча           │

│  │иштин чегинде,          │боюнча),    │          │коомчулукка      │

│  │мамлекеттик органдар    │өкмөттүк    │          │маалымат берүү   │

│  │менен өз ара            │эмес уюмдар │          │                 │

│  │аракеттенүүдө алардын   │менен       │          │                 │

│  │укуктарын, ошондой эле  │бирдикте    │          │                 │

│  │мамлекеттик органдардын │            │          │                 │

│  │ишин жөнгө салуучу      │            │          │                 │

│  │Кыргыз Республикасынын  │            │          │                 │

│  │ченемдик укуктук        │            │          │                 │

│  │актыларынын негизги     │            │          │                 │

│  │жоболорун коомчулукка   │            │          │                 │

│  │түшүндүрүү боюнча       │            │          │                 │

│  │иш-чараларды уюштуруу.  │            │          │                 │

│  │Кыргыз Республикасынын  │БИМ         │2012-жыл- │                 │

│  │аймагында, окуу жана    │            │дын       │                 │

│  │квалификацияны          │            │3-кварталы│                 │

│  │жогорулатуу үчүн наркын │            │          │                 │

│  │көрсөтүү менен окутуу   │            │          │                 │

│  │тейлөөлөрүн көрсөтүүчү  │            │          │                 │

│  │билим берүү             │            │          │                 │

│  │мекемелеринин маалымат  │            │          │                 │

│  │базасын түзүү.          │            │          │                 │

│  │Мамлекеттик жана        │ЭМСМ        │2012-жыл- │                 │

│  │муниципалдык акы        │            │дын       │                 │

│  │төлөнүүчү тейлөөлөр жана│            │2-кварталы│                 │

│  │аларга белгиленген      │            │          │                 │

│  │тарифтер жөнүндө ЖМК    │            │          │                 │

│  │аркылуу коомчулукка     │            │          │                 │

│  │маалымат берүү. Аткаруу │            │          │                 │

│  │бийлигинин мамлекеттик  │            │          │                 │

│  │органдары жана          │            │          │                 │

│  │жергиликтүү өз алдынча  │            │          │                 │

│  │башкаруу органдары      │            │          │                 │

│  │тарабынан акы төлөнүүчү │            │          │                 │

│  │тейлөөлөрдүн тизмесин   │            │          │                 │

│  │жалпыга ыңгайлуу болгон │            │          │                 │

│  │жерлерге жайгаштыруу    │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│41│Мамлекеттик органдардын │Эсеп        │Дайыма    │Эсепке алуу жана │

│  │веб-сайттарына жана     │палатасы    │          │отчеттуулук      │

│  │ЖМКга мамлекеттик       │(макулдашуу │          │боюнча сапатын   │

│  │жашыруун сырды түзгөн   │боюнча),    │          │жогорулатуу.     │

│  │маалыматтардан башка,   │ФМ,         │          │                 │

│  │бардык деңгээлдеги      │мамлекеттик │          │                 │

│  │бюджеттердин жана       │органдар    │          │                 │

│  │инвестициялардын        │            │          │                 │

│  │долбоорлорунун          │            │          │                 │

│  │аткарылышы жөнүндө      │            │          │                 │

│  │отчетторду, ошондой эле │            │          │                 │

│  │Кыргыз Республикасынын  │            │          │                 │

│  │Эсеп палатасынын        │            │          │                 │

│  │аудитордук отчеттору    │            │          │                 │

│  │боюнча материалдарды    │            │          │                 │

│  │жарыялоо.               │            │          │                 │

│  │Бухгалтердик эсепке     │ФМ          │2012-жыл- │Эл аралык        │

│  │алуунун системасын жана │Мамфинкөзө- │дын       │стандарттардын   │

│  │мамлекеттик жашыруун    │мөл         │аягына    │талаптарына      │

│  │сырды түзгөн            │менен       │чейин     │ылайык каржылык  │

│  │маалыматтардан башка,   │бирдикте    │          │эсепке алуу жана │

│  │бюджеттик жана атайын   │            │          │отчеттуулук      │

│  │каражаттар боюнча       │            │          │системасын       │

│  │мамлекеттик органдардын │            │          │модернизациялоо  │

│  │борбордук аппараттарынын│            │          │                 │

│  │чыгашаларынын сметасын  │            │          │                 │

│  │аткарууну комплекстүү   │            │          │                 │

│  │автоматташтыруу         │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│42│Даректүү тасмаларды жана│Өкмөттүн    │Дайыма    │Коррупцияга каршы│

│  │башка                   │Аппараты эл │          │жүрүм-турум      │

│  │медиапродукцияларды     │аралык      │          │жөнүндө          │

│  │даярдоо менен           │донорлор,   │          │коомчулукка      │

│  │агартуучулук иштер      │өкмөттүк    │          │маалымат берүү   │

│  │аркылуу коррупцияга     │эмес уюмдар │          │                 │

│  │карата коомдун терс     │(макулдашуу │          │                 │

│  │мамилесин жаратуу. Калк │боюнча)     │          │                 │

│  │үчүн коррупциялык       │менен       │          │                 │

│  │коркунучтар, коррупцияга│бирдикте    │          │                 │

│  │каршы аракеттенүүнүн    │            │          │                 │

│  │жолдору жана коррупцияга│            │          │                 │

│  │каршы жүрүм-турум       │            │          │                 │

│  │жөнүндө атайын окутуучу │            │          │                 │

│  │программаларды ишке     │            │          │                 │

│  │ашыруу.                 │            │          │                 │

│  │Орто,                   │БИМ,        │2012-жыл- │                 │

│  │кесиптик-техникалык жана│Кесиптик-   │дын       │                 │

│  │жогорку окуу жайларда   │техникалык  │3-кварталы│                 │

│  │окугандар үчүн коррупция│билим берүү │          │                 │

│  │жана аны менен          │боюнча      │          │                 │

│  │күрөшүүнүн формалары    │агенттик    │          │                 │

│  │тууралуу окуу           │            │          │                 │

│  │курстарын/атайын        │            │          │                 │

│  │программаларды иштеп    │            │          │                 │

│  │чыгуу.                  │            │          │                 │

│  │Мектепке чейинки балдар │            │          │                 │

│  │мекемелеринин ата-энелер│            │          │                 │

│  │комитеттери (кеңештери) │            │          │                 │

│  │менен бирдикте          │            │          │                 │

│  │коррупциянын жагымсыз   │            │          │                 │

│  │таасири жөнүндө         │            │          │                 │

│  │тааныштыруу (таанып     │            │          │                 │

│  │билүү) иш-чарларын      │            │          │                 │

│  │дайыма өткөрүү          │            │          │                 │

├──┴────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────────┤

│          2.5. Социалдык изилдөөлөр, талдоо жана мониторинг          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Максаты:                                                             │

│1. Коррупцияга каршы саясаттын мамлекеттик стратегиясын ишке ашырууга│

│карата өкмөттүк эмес уюмдарды,  эл аралык жана эксперттик коомчулукту│

│милдеттүү  түрдө  тартуу менен үзгүлтүксүз мониторинг жасоо жана баа-│

│лоо;                                                                 │

│    2. Коррупциянын  деңгээли  жана  коррупциялык коркунучтар жөнүндө│

│маалыматтарды,  ошондой эле коррупциянын чыныгы масштабдары жана  бул│

│көрүнүштүн полиция,  сот,  мамлекеттик сатып алуулар боюнча органдар,│

│салык жана бажы кызматтары,  билим берүү жана саламаттык сактоо  ж.б.│

│системалар  сыяктуу  белгилүү  институттарга  таасир этүүсүнүн чыныгы│

│деңгээлин аныктоо жөнүндө так маалыматтарды алуу үчүн эл аралык стан-│

│дарттарга  ылайык  келген ачык-айкын методиканын негизинде кароолорду│

│жана тийиштүү изилдөөлөрдү жүргүзүү;                                 │

│    3. Коррупцияны,  коррупциянын  курмандыгы  болгон фокус-топтордун│

│жана адамдардын катышуусу менен сурамжылоону,  ошондой  эле  ченемдик│

│укуктук  базаны  жана мамлекеттик органдардын ички жоболорун баалоону│

│изилдөөлөрдө жарандык коомдун институттарынын кеңири катышуусун  кам-│

│сыз кылуу.                                                           │

│    Баалоонун ченелүүчү индикаторлору:  көз  карандысыз  изилдөөлөрдү│

│жүргүзүү; коррупциянын деңгээли жана мамлекеттик органдарда коррупци-│

│янын таасир этүүсүнүн деңгээли жөнүндө көз карандысыз отчетторду элге│

│жарыялоо;  коррупция  менен  күрөшүү  боюнча  мыйзамдын укук колдонуу│

│практикасы жөнүндө, ошондой эле Коррупцияга каршы саясаттын мамлекет-│

│тик стратегиясынын бүтүндөй жоболорун жана ошону менен катар аны ишке│

│ашыруу боюнча аракеттердин пландарын элге жарыялоо                   │

├──┬────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────┤

│1 │            2           │     3      │     4    │        5        │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│43│Калктын ар түрдүү       │КИК жана    │Бир       │Кабыл алынган    │

│  │топторун, мамлекеттик   │консалтинг  │кварталда │коррупцияга каршы│

│  │органдарды жана         │компаниялар │бир жолу  │чаралардын       │

│  │жергиликтүү өз алдынча  │(макулдашуу │изилдөө   │натыйжалуулугун  │

│  │башкаруу органдарын     │боюнча),    │          │баалоо           │

│  │сурамжылоо жолу менен   │ЖӨБО        │          │                 │

│  │Коррупцияга каршы       │(макулдашуу │          │                 │

│  │саясаттын мамлекеттик   │боюнча),    │          │                 │

│  │стратегиясынын          │МУКК ККК,   │          │                 │

│  │жетишкендиктеринин      │СИУИ,       │          │                 │

│  │(ийгиликсиздигинин)     │Улутстатком │          │                 │

│  │себептерин талдоо       │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча)     │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│44│Аймактарда коррупция    │КИК         │Бир жыл   │Алардын укуктары │

│  │менен күрөшүү           │(макулдашуу │ичинде    │менен            │

│  │проблемаларын жеринде   │боюнча)     │          │эркиндиктерин    │

│  │изилдөө максатында,     │эксперттер- │          │бузууга каршы    │

│  │ӨЭУнун, ЖМКнын          │ден         │          │күрөшүү боюнча   │

│  │активисттери менен,     │мобилдик    │          │чечкиндүү        │

│  │жергиликтүү кеңештердин │топторду    │          │аракеттерге      │

│  │депутаттары жана        │түзүү менен,│          │коомчулукту      │

│  │жергиликтүү өз алдынча  │КРӨАМ,      │          │активдештирүү    │

│  │башкаруу органдарынын   │ЖӨБО        │          │                 │

│  │кызматкерлери менен     │(макулдашуу │          │                 │

│  │төмөнкүдөй максаттарда  │боюнча)     │          │                 │

│  │жолугушууларды өткөрүү: │            │          │                 │

│  │- коррупция менен       │            │          │                 │

│  │натыйжалуу күрөшүүнү    │            │          │                 │

│  │жүргүзүүгө тоскоол      │            │          │                 │

│  │болгон себептерди жана  │            │          │                 │

│  │шарттарды табуу;        │            │          │                 │

│  │- аларды                │            │          │                 │

│  │классификациялоо жана   │            │          │                 │

│  │алар менен күрөшүүнүн   │            │          │                 │

│  │методун аныктоо;        │            │          │                 │

│  │- жыйынтыгы боюнча      │            │          │                 │

│  │мыйзам чыгаруучулук жана│            │          │                 │

│  │уюштуруучулук мүнөздөгү │            │          │                 │

│  │конкреттүү сунуштарды   │            │          │                 │

│  │даярдоо жана Өкмөткө    │            │          │                 │

│  │киргизүү;               │            │          │                 │

│  │- жеринде коррупциялык  │            │          │                 │

│  │көрүнүштөр менен күрөшүү│            │          │                 │

│  │борборун даярдоо        │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│45│"Коррупциянын           │КИК         │Бир жылда │Кабыл алынган    │

│  │деңгээлинин барометри"  │(макулдашуу │эки жолу  │коррупцияга каршы│

│  │он-лайн режиминде       │боюнча),    │изилдөө   │чаралардын       │

│  │мамлекеттик             │консалтинг  │          │натыйжалуулугун  │

│  │органдардагы, жеке      │компанияла- │          │баалоо           │

│  │сектордогу жана эл      │ры,         │          │                 │

│  │аралык компаниялардагы  │бизнес      │          │                 │

│  │коррупциянын деңгээлин  │коомчулук   │          │                 │

│  │көз карандысыз баалоо   │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча),    │          │                 │

│  │                        │КБК         │          │                 │

│  │                        │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча),    │          │                 │

│  │                        │МУКК ККК    │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│46│Ички иштер органдары,   │КИК         │Коррупция-│Кабыл алынган    │

│  │соттор, мамлекеттик     │(макулдашуу │нын       │коррупцияга каршы│

│  │сатып алуулар боюнча    │боюнча),    │деңгээли  │чаралардын       │

│  │органдар, салык жана    │консалтинг  │жогору    │натыйжалуулугун  │

│  │бажы кызматтары, билим  │компанияла- │болгон    │баалоо           │

│  │берүү жана саламаттык   │ры,         │мамлекет- │                 │

│  │сактоо ж.б. системалар  │бизнес      │тик       │                 │

│  │сыяктуу мамлекеттик     │коомчулук-  │органдарда│                 │

│  │органдарга коррупциянын │тар,        │бир жыл   │                 │

│  │таасир этүүсүнүн        │КБКнын      │ичинде бир│                 │

│  │деңгээлин жана          │биргелешкен │изилдөө   │                 │

│  │кесепеттерин талдоо     │тобу        │          │                 │

│  │                        │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча),    │          │                 │

│  │                        │МУКК ККК,   │          │                 │

│  │                        │ИИМ,        │          │                 │

│  │                        │ЭККМК,      │          │                 │

│  │                        │Башпрокура- │          │                 │

│  │                        │тура        │          │                 │

│  │                        │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча),    │          │                 │

│  │                        │Жогорку сот │          │                 │

│  │                        │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча)     │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│47│"Мамлекеттик органдардын│КБК         │Жылдын    │Кабыл алынган    │

│  │ишине карата калктын    │(макулдашуу │башында   │коррупцияга каршы│

│  │ишеним индексине" ылайык│боюнча),    │жана      │чаралардын       │

│  │мамлекеттик органдарга  │жарандык    │аягында   │натыйжалуулугун  │

│  │жана ЖӨБ органдарына    │коомдун     │          │баалоо           │

│  │калктын ишеним деңгээлин│институттары│          │                 │

│  │баалоо                  │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча),    │          │                 │

│  │                        │КРӨМА,      │          │                 │

│  │                        │Улутстатком │          │                 │

│  │                        │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча),    │          │                 │

│  │                        │СИУИ        │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│48│Саясий коррупцияны      │Башпрокура- │2012-жыл- │Кабыл алынган    │

│  │азайтуу үчүн мамлекеттик│тура        │дын       │коррупцияга каршы│

│  │чиновниктердин          │(макулдашуу │2-кварталы│чаралардын       │

│  │2011-жылдагы            │боюнча),    │          │натыйжалуулугун  │

│  │декларацияларына        │"Жарандар   │          │баалоо           │

│  │мониторинг жасоо жана   │коррупцияга │          │                 │

│  │талдоо                  │каршы" УБ   │          │                 │

│  │                        │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча),    │          │                 │

│  │                        │Мамлекеттик │          │                 │

│  │                        │кадр кызматы│          │                 │

│  │                        │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча)     │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│49│Коррупциянын рейтинги   │КИК         │Жылына бир│Кабыл алынган    │

│  │жогору болгон           │(макулдашуу │жолу      │коррупцияга каршы│

│  │мамлекеттик органдардын │боюнча),    │          │чаралардын       │

│  │түз байланыштарынын,    │КБК,        │          │натыйжалуулугун  │

│  │коомдук кабылдамаларынын│СИУИ        │          │баалоо           │

│  │жана "ишеним            │(макулдашуу │          │                 │

│  │телефондорунун" ишинин  │боюнча)     │          │                 │

│  │натыйжалуулугуна        │            │          │                 │

│  │мониторинг жүргүзүү жана│            │          │                 │

│  │баалоо                  │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│50│Бизнестин коррупцияга   │КИК         │Дайыма    │Кабыл алынган    │

│  │дуушар болуусун талдоо  │(макулдашуу │          │коррупцияга каршы│

│  │жана мониторинг жүргүзүү│боюнча),    │          │чаралардын       │

│  │аркылуу өлкөнүн         │бизнес      │          │натыйжалуулугун  │

│  │инвестиция тартуу       │коомчулук   │          │баалоо           │

│  │деңгээлин баалоо        │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча)     │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│51│Мамлекеттик органдардагы│КИК         │Дайыма    │Мамлекеттик      │

│  │мамлекеттик сатып       │(макулдашуу │          │бюджетти         │

│  │алуулардын системасынын │боюнча),    │          │натыйжалуу жана  │

│  │ачык-айкындыгын баалоо  │КБК         │          │максаттуу        │

│  │жана мониторинг жүргүзүү│(макулдашуу │          │пайдалануу үчүн  │

│  │                        │боюнча),    │          │ыйгарым укуктуу  │

│  │                        │жарандык    │          │мамлекеттик      │

│  │                        │коомдун     │          │органдын         │

│  │                        │институттары│          │мамлекеттик сатып│

│  │                        │(макулдашуу │          │алуу системасынын│

│  │                        │боюнча)     │          │ачык-айкындыгына,│

│  │                        │            │          │жеке             │

│  │                        │            │          │жоопкерчилигине  │

│  │                        │            │          │жана             │

│  │                        │            │          │отчеттуулугуна   │

│  │                        │            │          │жетишүү          │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│52│Мамлекеттик органдардын │КИК         │Дайыма    │Коомчулукка      │

│  │материалдарын,          │(макулдашуу │          │маалымат берүү   │

│  │отчетторун жана         │боюнча),    │          │                 │

│  │эксперттик коом         │КБК         │          │                 │

│  │тарабынан өткөрүлгөн    │(макулдашуу │          │                 │

│  │изилдөөлөрдүн           │боюнча),    │          │                 │

│  │натыйжаларын мамлекеттик│жарандык    │          │                 │

│  │жана расмий тилдерде    │коомдун     │          │                 │

│  │жарыялоо                │институттары│          │                 │

│  │                        │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча),    │          │                 │

│  │                        │СИУИ        │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│                      2.6. Окутуу жана кадрлар                       │

├──┬────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────┤

│1 │            2           │     3      │     4    │        5        │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│53│Коррупцияга каршы       │Кыргыз      │2012-жыл- │Коррупцияга каршы│

│  │турууга катышуу         │Республика- │дын       │туруу боюнча укук│

│  │кызматтык милдеттерине  │сынын       │3-кварталы│коргоо           │

│  │кирген мамлекеттик      │Президентине│          │органдарынын     │

│  │кызматкерлерди, укук    │караштуу    │          │ишинин           │

│  │коргоо органдарынын,    │Башкаруу    │          │натыйжалуулугун  │

│  │фискалдык органдардын   │академиясы  │          │камсыз кылуу     │

│  │жана атайын кызматтардын│(макулдашуу │          │                 │

│  │кызматкерлерин кайра    │боюнча),    │          │                 │

│  │даярдоо жана            │Башпрокура- │          │                 │

│  │квалификациясын         │тура        │          │                 │

│  │жогорулатуу программасын│(макулдашуу │          │                 │

│  │иштеп чыгуу             │боюнча),    │          │                 │

│  │                        │Мамлекеттик │          │                 │

│  │                        │кадр кызматы│          │                 │

│  │                        │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча),    │          │                 │

│  │                        │МУКК ККК,   │          │                 │

│  │                        │ИИМ,        │          │                 │

│  │                        │ЭККМК       │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│54│Коррупциянын абалын     │КИК         │2012-жыл- │Өкмөт тарабынан  │

│  │изилдөө боюнча          │(макулдашуу │дын       │жактырылган      │

│  │"Трансперенси           │боюнча),    │2-кварталы│методология      │

│  │Интернешнл"             │Кыргыз      │          │                 │

│  │методологиясынын        │Республика- │          │                 │

│  │негизинде коррупциянын  │сынын       │          │                 │

│  │деңгээлине баалоо       │Президентине│          │                 │

│  │барометрин эске алуу    │караштуу    │          │                 │

│  │менен иштеп чыгуу жана  │Башкаруу    │          │                 │

│  │Өкмөттүн бекитүүсүнө    │академиясы  │          │                 │

│  │киргизүү Методикалык    │(макулдашуу │          │                 │

│  │сунуштардын даярдалышын │боюнча),    │          │                 │

│  │(Европа союзун          │ЭМСМ,       │          │                 │

│  │сунуштарын колдонуу     │МУКК ККК,   │          │                 │

│  │менен) камсыз кылуу     │Мамлекеттик │          │                 │

│  │                        │кадр кызматы│          │                 │

│  │                        │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча),    │          │                 │

│  │                        │СИУИ        │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│55│Коррупциялык            │Мамлекеттик │Дайыма    │Орун алмаштыруу  │

│  │байланыштардын пайда    │кадр        │          │боюнча ички      │

│  │болуусун алдын алуу     │кызматы     │          │ведомстволук     │

│  │максатында кадрдык орун │(макулдашуу │          │пландар          │

│  │алмаштырууну жүргүзүүнү │боюнча)     │          │                 │

│  │колдонуу - кадрлардын   │кадрдык     │          │                 │

│  │орун алмаштыруусунун    │маселелерди │          │                 │

│  │ички ведомстволук планын│тейлеген    │          │                 │

│  │иштеп чыгуу аркылуу     │мамлекеттик │          │                 │

│  │коррупцияны алдын алуу  │органдардын │          │                 │

│  │боюнча ишти:            │статс-катчы-│          │                 │

│  │- орун алма             │лары        │          │                 │

│  │жол-жоболорунун         │жана/же     │          │                 │

│  │мыйзамдуулукка жана     │жетекчилер- │          │                 │

│  │ачыктыкка;              │дин         │          │                 │

│  │- мамлекеттик органдын  │орун        │          │                 │

│  │кадрдык курамын         │басарлары   │          │                 │

│  │талдоого;               │менен       │          │                 │

│  │- коррупциялык укук     │бирдикте    │          │                 │

│  │бузуулар пайда боло     │            │          │                 │

│  │турган мамлекеттик      │            │          │                 │

│  │кызматчылардын ишинин   │            │          │                 │

│  │участкаларын изилдөөгө; │            │          │                 │

│  │- мамлекеттик           │            │          │                 │

│  │кызматчыларга карата    │            │          │                 │

│  │түшкөн жарандардын      │            │          │                 │

│  │айыптарын жана          │            │          │                 │

│  │даттанууларын талдоого  │            │          │                 │

│  │негиздеп күчөтүү        │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│56│Коррупциялык укук       │Башпрокура- │2014-жылга│- өзүн каралаган │

│  │бузууларды жасагандыгы  │тура        │чейин     │адамдарды табуу  │

│  │үчүн укук коргоо        │(макулдашуу │          │жана кайра       │

│  │органдарынан бошотулган │боюнча),    │          │жетектөөчү кызмат│

│  │адамдар жөнүндө         │МУКК ККК,   │          │орундарга        │

│  │маалыматтарды топтоо    │ИИМ, ЖАМК,  │          │дайындалышына жол│

│  │үчүн маалымат базасын   │БКМК, МБК,  │          │бербөө;          │

│  │түзүү жана колдонуудагы │ЭККМК, ЮМ   │          │- кадрдык        │

│  │мыйзамдарга тийиштүү    │            │          │потенциалды      │

│  │толуктоолорду киргизүү  │            │          │жогорулатуу;     │

│  │                        │            │          │-                │

│  │                        │            │          │маалымат-аналити-│

│  │                        │            │          │калык            │

│  │                        │            │          │кызматтарды ыкчам│

│  │                        │            │          │көрсөтүү         │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│57│Түздөн-түз коррупцияга  │Башпрокура- │2012-жыл- │Кадрдык          │

│  │каршы туруу боюнча иштей│тура        │дын       │маселелерди      │

│  │турган укук коргоо      │(макулдашуу │2-кварта- │чечүүнүн         │

│  │органдарынын жана атайын│боюнча),    │лынын     │ачыктыгын камсыз │

│  │кызматтардын            │МУКК ККК,   │аягына    │кылуу, жеке      │

│  │кызматкерлеринин        │ИИМ, ЭККМК  │чейин     │берилгендик, бир │

│  │тандоосунун так         │            │          │биринин айыбын   │

│  │милдеттүү талаптарын    │            │          │жашыруучулук     │

│  │жана критерийлерин,     │            │          │принциби боюнча  │

│  │ошондой эле             │            │          │адамдарды        │

│  │психометрикалык         │            │          │кызматка алууну  │

│  │тестирлөөнү иштеп чыгуу │            │          │жокко чыгаруу    │

├──┴────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────────┤

│                       2.7. Электрондук өкмөт                        │

├──┬────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────┤

│1 │            2           │     3      │     4    │        5        │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│58│Мамлекеттик органдардын,│Өкмөттүн    │2014-жылга│- Коррупциянын   │

│  │жергиликтүү өз алдынча  │Аппараты,   │чейин     │деңгээлин        │

│  │башкаруу органдарынын   │ИКТ Кеңеши, │          │төмөндөтүү;      │

│  │жана коомчулуктун өз ара│ФМ          │          │- маморгандардын │

│  │аракеттеринин           │            │          │жана жергиликтүү │

│  │натыйжалуулугун арттыруу│            │          │өз алдынча       │

│  │максатында документ     │            │          │башкаруу         │

│  │жүгүртүүнүн электрондук │            │          │органдарынын     │

│  │системасын киргизүү     │            │          │калк, жеке сектор│

│  │                        │            │          │жана ӨЭУ үчүн    │

│  │                        │            │          │кызмат           │

│  │                        │            │          │көрсөтүүлөрүнүн  │

│  │                        │            │          │жеткиликтүүлүгүн │

│  │                        │            │          │маалыматтык-     │

│  │                        │            │          │коммуникациялар  │

│  │                        │            │          │технология (МКТ) │

│  │                        │            │          │каражаттары      │

│  │                        │            │          │аркылуу          │

│  │                        │            │          │камсыздоо;       │

│  │                        │            │          │- мамлекеттик    │

│  │                        │            │          │сатып алуу       │

│  │                        │            │          │системасынын     │

│  │                        │            │          │ачык-айкындыгы;  │

│  │                        │            │          │- маморгандардын │

│  │                        │            │          │өз ара           │

│  │                        │            │          │аракеттенүүсүнүн │

│  │                        │            │          │ыкчамдуулугу жана│

│  │                        │            │          │натыйжалуулугун  │

│  │                        │            │          │жогорулатуу;     │

│  │                        │            │          │- бюджеттик      │

│  │                        │            │          │каражаттарды     │

│  │                        │            │          │экономдоо;       │

│  │                        │            │          │- башкарууну     │

│  │                        │            │          │реформалоо       │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│59│Кабыл алынып жаткан     │Өкмөттүн    │2014-жылга│- калктын        │

│  │мыйзам жана ченемдик    │Аппараты,   │чейин     │кабардар болуусу;│

│  │укуктук актыларды       │ФМ          │          │- мыйзамдык жана │

│  │колдонуу жана           │            │          │ченемдик укуктук │

│  │объективдүүлүгү менен   │            │          │базаны           │

│  │ачыктыгын жогорулатуу   │            │          │өркүндөтүү;      │

│  │үчүн (маморгандардын,   │            │          │- ченемдик       │

│  │бизнес коомчулуктун,    │            │          │укуктук актыларды│

│  │ӨАБ органдарынын жана   │            │          │интерактивдүү    │

│  │жарандардын) ыкчам,     │            │          │талкуулоодо      │

│  │электрондук өз ара      │            │          │маалымат-        │

│  │аракеттенүүсүн камсыз   │            │          │коммуникациялык  │

│  │кылууга багытталган     │            │          │системаларды     │

│  │маалыматтык-коммуника-  │            │          │колдонуу         │

│  │циялык технологияларды  │            │          │                 │

│  │(МКТ-долбоорлорду)      │            │          │                 │

│  │каржылоо боюнча         │            │          │                 │

│  │сунуштарды киргизүү     │            │          │                 │

├──┴────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────────┤

│       2.8. Коррупциянын алдын алуу боюнча жарандык коом менен       │

│                         өз ара аракеттенүү                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Максаты:                                                             │

│1. Коррупцияга  каршы саясаттын мамлекеттик стратегиясын жана корруп-│

│цияга каршы туруу боюнча чараларды ишке ашырууда жарандык коомдун жи-│

│гердүү катышуусун камсыз кылуу;                                      │

│2. ӨЭУ менен кеңири коомчулуктун жана мамлекеттик  органдардын  орто-│

│сунда регулярдуу кызматташууну (формалдуу кеңештерди ж.б.) кеңейтүү; │

│3. Коомдук консультацияларды жана угууларды өткөрүү аркылуу коррупци-│

│яга  каршы  чараларды иштеп чыгууга жана ишке ашыруунун мониторингине│

│кеңири коомчулуктун тартылуусун камсыз кылган жол-жоболорду иштеп чы-│

│гуу.                                                                 │

│Баа берүүнүн  ченелүүчү  индикатору:  коомдук  консультацияларды жана│

│угууларды өткөрүү;  маморгандардын коомдук кеңештери жөнүндө мыйзамды│

│кабыл алуу;  коррупциянын жогорку деңгээли бар маморгандарды реформа-│

│лоонун альтернативдүү концепцияларын иштеп чыгуу,  талкуулоо жана ка-│

│был  алуу;  он-лайн  режиминде  мыйзамдарды  жарыялоо жана талкуулоо;│

│улуттук платформаны түзүү жана илгерилетүү.                          │

├──┬────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────┤

│1 │            2           │     3      │     4    │        5        │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│60│Бардык кызыктар болгон  │МУКК ККК,   │Ай сайын  │Коррупцияга каршы│

│  │тараптар: маморгандар,  │СИУИ,       │          │чараларды иштеп  │

│  │жарандык коомдун        │Башпрокура- │          │чыгуу жана ишке  │

│  │институттары,           │тура        │          │ашырууга кеңири  │

│  │бизнес-коомчулук, эл    │(макулдашуу │          │коомчулукту      │

│  │аралык донор уюмдар,    │боюнча),    │          │тартуу жана      │

│  │коомдук байкоочу        │КИК         │          │Планга           │

│  │кеңештер, изилдөө       │(макулдашуу │          │өзгөртүүлөрдү    │

│  │институттары, илимий    │боюнча),    │          │жана             │

│  │жана билим берүү        │мамлекеттик │          │толуктоолорду    │

│  │мекемелери менен коомдук│органдар    │          │киргизүү боюнча  │

│  │угуу форматында         │            │          │сунуштарды иштеп │

│  │Коррупцияга каршы       │            │          │чыгуу            │

│  │саясаттын мамлекеттик   │            │          │                 │

│  │стратегиясын ишке ашыруу│            │          │                 │

│  │планын талкуулоо        │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│61│Коррупцияга каршы       │КИК         │Графикке  │Жарандык коомго  │

│  │саясаттын мамлекеттик   │(макулдашуу │ылайык    │мамлекеттик      │

│  │стратегиясын ишке ашыруу│боюнча),    │          │органдардын      │

│  │боюнча "тегерек         │КБК         │          │отчеттуулугунун  │

│  │столдорду" жана коомдук │(макулдашуу │          │механизми        │

│  │угууларды өткөрүү менен │боюнча),    │          │                 │

│  │жарандык коомго         │жарандык    │          │                 │

│  │мамлекеттик башкаруу    │коомдун     │          │                 │

│  │органдарынын            │институттары│          │                 │

│  │отчеттуулугунун форматын│(макулдашуу │          │                 │

│  │түзүү                   │боюнча),    │          │                 │

│  │                        │мамлекеттик │          │                 │

│  │                        │органдар    │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│62│Кызыкдар тараптар менен │ИИМ,        │2012-жыл- │Ички иштер       │

│  │бирге Ички иштер        │ИИМдин      │дын       │органдарында     │

│  │органдарын реформалоонун│алдындагы   │II кварта-│коррупциянын     │

│  │альтернативдүү          │КБК         │лы        │деңгээлин        │

│  │концепциясын талкуулоо  │(макулдашуу │          │төмөндөтүү       │

│  │                        │боюнча),    │          │                 │

│  │                        │жарандык    │          │                 │

│  │                        │коомдун     │          │                 │

│  │                        │институттары│          │                 │

│  │                        │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча)     │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│63│ЖККББны реформалоонун   │ИИМ,        │2012-жыл- │Ички иштер       │

│  │концепциясынын          │КИК         │дын       │органдарында     │

│  │долбоорун, аны ишке     │(макулдашуу │биринчи   │коррупциянын     │

│  │ашыруу тийиштүү планы   │боюнча),    │декадасы  │деңгээлин        │

│  │менен бирге талкуулоо   │ИИМдин      │          │төмөндөтүү       │

│  │жана анын жыйынтыгы     │алдындагы   │          │                 │

│  │боюнча Өкмөттүн         │КБК         │          │                 │

│  │кароосуна киргизүү      │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча)     │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│64│Мамлекеттик-жеке        │Инвестиция- │2012-жыл- │Бизнесте ак      │

│  │өнөктөштүктүн жана      │лык "тегерек│дын       │ниеттүүлүк       │

│  │диалогдун чегинде       │стол",      │3-кварталы│принциптерин     │

│  │Коррупцияга дуушар      │КИК         │          │жайылтуу         │

│  │болууну кыскартуу боюнча│(макулдашуу │          │                 │

│  │концепцияны талкуулоо   │боюнча),    │          │                 │

│  │жана аны ишке ашыруу    │бизнес-     │          │                 │

│  │боюнча сунуштарды       │коомчулук   │          │                 │

│  │Өкмөткө киргизүү        │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча),    │          │                 │

│  │                        │ЭМСМ        │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│65│Маалыматтык-түшүндүрүү  │СИУИ,       │2012-жыл- │Универсалдуу     │

│  │кампанияларын өткөрүүнүн│жарандык    │дын       │иштелип чыккан   │

│  │комплекстүү             │коомдун     │3-кварталы│методология      │

│  │методологиясын иштеп    │институттары│          │                 │

│  │чыгуу                   │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча),    │          │                 │

│  │                        │эл аралык   │          │                 │

│  │                        │уюмдар      │          │                 │

│  │                        │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча)     │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│66│Мындай тренингдерди жана│СИУИ,       │2012-жыл- │Мамкызматчылардын│

│  │маалыматтык-түшүндүрүү  │жарандык    │дын       │жана жарандардын │

│  │кампанияларын өткөрүүгө │коомдун     │2-кварталы│потенциалын      │

│  │ЖКИни тартуу менен,     │институттары│жана андан│жогорулатуу      │

│  │кийинки 3 жылга         │(макулдашуу │ары       │                 │

│  │мамлекеттик             │боюнча),    │2014-жылга│                 │

│  │мекемелердин, укук      │эл аралык   │чейин     │                 │

│  │коргоо жана сот         │уюмдар      │          │                 │

│  │органдарынын            │(макулдашуу │          │                 │

│  │кызматкерлери,          │боюнча),    │          │                 │

│  │жергиликтүү өз алдынча  │Башпрокура- │          │                 │

│  │башкаруу органдарынын   │тура        │          │                 │

│  │жумушчулары жана жеке   │(макулдашуу │          │                 │

│  │сектордун өкүлдөрү үчүн │боюнча),    │          │                 │

│  │коррупция менен күрөшүү │Жогорку Сот │          │                 │

│  │боюнча окутуучу         │(макулдашуу │          │                 │

│  │иш-чаралардын (сарасity │боюнча),    │          │                 │

│  │buildi№g trai№i№gs)     │ЖӨБО        │          │                 │

│  │планын иштеп чыгуу жана │(макулдашуу │          │                 │

│  │талкуулоо               │боюнча)     │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│67│Коррупциянын булактарына│СИУИ,       │2012-жыл- │Маалыматтык-билим│

│  │жана кесепеттерине,     │жарандык    │дын       │берүү стандарты  │

│  │коррупция жана аны менен│коомдун     │2-кварталы│                 │

│  │күрөшүүнүн алдын алуунун│институттары│          │                 │

│  │инструменттерине        │(макулдашуу │          │                 │

│  │тиешелүү, ошондой эле   │боюнча),    │          │                 │

│  │мамлекеттик органдар    │эл аралык   │          │                 │

│  │менен өз ара            │уюмдар      │          │                 │

│  │аракеттенүүдө           │(макулдашуу │          │                 │

│  │жарандардын укуктары    │боюнча),    │          │                 │

│  │жөнүндө коомчулукка     │МУКК ККК,   │          │                 │

│  │маалымат берүүнү        │ИИМ, ЭККМК, │          │                 │

│  │жогорулатуу боюнча      │Башпрокура- │          │                 │

│  │кампаниянын стратегиясын│тура        │          │                 │

│  │жана планын иштеп чыгуу │(макулдашуу │          │                 │

│  │жана талкуулоо          │боюнча)     │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│68│"Кыргызстандын          │Башпрокура- │2012-жыл- │2012-2015-жылдар-│

│  │ачык-айкындыгы жана     │тура        │дын       │да               │

│  │өнүгүүсү үчүн" коррупция│(макулдашуу │июлу      │Кыргызстандын    │

│  │менен күрөшүү боюнча эл │боюнча),    │          │ачык-айкындуулу- │

│  │аралык конференцияны    │"Жарандар   │          │гунун            │

│  │уюштуруу жана өткөрүү   │коррупцияга │          │жана өнүгүүсүнүн │

│  │                        │каршы" БП   │          │стратегиясын     │

│  │                        │(макулдашуу │          │иштеп чыгуу жана │

│  │                        │боюнча),    │          │кабыл алуу       │

│  │                        │КИК         │          │                 │

│  │                        │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча),    │          │                 │

│  │                        │эл аралык   │          │                 │

│  │                        │уюмдар жана │          │                 │

│  │                        │донорлор    │          │                 │

│  │                        │(макулдашуу │          │                 │

│  │                        │боюнча)     │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│69│Мамлекеттик органдардын │Кызматташтык│Дайыма    │Коррупция менен  │

│  │жана жарандык коомдун   │жөнүндө     │          │күрөшүүнү алга   │

│  │катышуусу менен         │меморандум- │          │жылдыруу жана    │

│  │коррупцияга каршы       │дун         │          │мыйзамдын        │

│  │күрөшүү маселелерин     │негизинде   │          │үстөмдүгү үчүн   │

│  │талкуулоону жана        │мамлекеттик │          │дайыма аракетте  │

│  │дискуссиялоону өткөрүү  │органдар    │          │болгон           │

│  │үчүн аянт катары        │жана        │          │коммуникациялуу  │

│  │"Мыйзамдуулук, саясий   │жарандык    │          │аянт             │

│  │транспаренттүүлүк,      │коомчулуктун│          │                 │

│  │коомдук коопсуздук жана │институттары│          │                 │

│  │адам укуктары үчүн"     │            │          │                 │

│  │жалпы улуттук платформа │            │          │                 │

├──┴────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────────┤

│                3. Эл аралык коммерциялык мамилелерде                │

│                чет өлкөлүк коомдук кызмат адамдарын                 │

│                      сатып алуу менен күрөшүү                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Максаты: өзүнүн практикасында коррупциялык жосундарды пайдалангандыгы│

│үчүн чет мамлекеттердин, ошондой эле эл аралык коммерциялык компания-│

│лардын  кызмат  адамдарынын кылмыш-жаза жоопкерчилигин күчөтүү макса-│

│тында трансулуттук уюшкан кылмыштуулук жана коррупция боюнча чаралар-│

│ды мыйзамдуу түрдө бекитүү.                                          │

│Баалоонун ченелүүчү индикаторлору: пара берүү жана алуу, пара берүүнү│

│убада  кылуу  жана сунуштоо,  бардык мыйзамсыз ыраазылык түрүндө пара│

│берүүнү талап кылуу үчүн чет мамлекеттин кызмат адамдарына кылмыш-жа-│

│за  жоопкерчилигин колдонуу;  трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка жана│

│коррупцияга каршы аракеттенүү,  кылмыштуу жолдор менен алынган  кара-│

│жаттарды адалдоо боюнча натыйжалуу чараларды кабыл алуу жана пайдала-│

│нуу жөнүндө өзүнө милдеттенмелерди алуу.                             │

├──┬────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────┤

│1 │            2           │     3      │     4    │        5        │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│70│Пара берүүнү "убада     │Башпрокура- │2012-жыл- │Чет өлкөлүк      │

│  │кылуу жана сунуштоо"    │тура        │дын       │коомдук кызмат   │

│  │(the promise a№d        │(макулдашуу │2-кварталы│адамдарын сатып  │

│  │offeri№g), ошондой эле  │боюнча),    │          │алууга тыюу      │

│  │бардык "мыйзамсыз       │МУКК ККК    │          │салууну жана чет │

│  │ыраазылык" (a№y u№due   │башка укук  │          │өлкөлүк коомдук  │

│  │adva№tage) түрүндө пара │коргоо      │          │кызмат адамдарын │

│  │берүүнү көшөрүп талап   │органдары   │          │сатып алгандыгы  │

│  │кылуу үчүн чет          │менен       │          │үчүн кылмыш-жаза │

│  │мамлекеттин кызмат      │бирдикте    │          │жоопкерчилигин   │

│  │адамдарына кылмыш-жаза  │            │          │мыйзамдуу түрдө  │

│  │жоопкерчилигин колдонуу │            │          │бекитүү          │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│71│Кыргыз Республикасынын  │Башпрокура- │2012-жыл- │Мыйзам актыларына│

│  │саясий жактан           │тура        │дын       │өзгөртүүлөрдү    │

│  │кадыр-барктуу адамдарына│(макулдашуу │4-кварталы│жана             │

│  │(СКБА) карата мониторинг│боюнча),    │          │толуктоолорду    │

│  │жүргүзүү.               │ККК, ФЧМК   │          │киргизүү. Ээлеген│

│  │Чет өлкөлүк СКБА сыяктуу│            │          │кызмат           │

│  │эле, улуттук саясий     │            │          │постторунун күчү │

│  │ишмерлерге жана эл      │            │          │менен жогорку    │

│  │аралык уюмдарга карата, │            │          │коррупциялык     │

│  │ошондой эле СКБАнын     │            │          │коркунучтарды    │

│  │үй-бүлө мүчөлөрүнө жана │            │          │көрсөтө алган    │

│  │жакын байланыштарына    │            │          │СКБАга карата    │

│  │карата - кылмыштуу      │            │          │талаптарды       │

│  │кирешелерди адалдоо үчүн│            │          │күчөтүү          │

│  │коррупциялашкан         │            │          │                 │

│  │чиновниктер тарабынан   │            │          │                 │

│  │пайдаланылган методдорду│            │          │                 │

│  │чагылдыруу менен        │            │          │                 │

│  │текшерүүгө тийиштүү     │            │          │                 │

│  │болгон күчөтүлгөн       │            │          │                 │

│  │чараларды колдонуу      │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│72│Трансулуттук уюшкан     │ИИМдин      │Аткарууга │БУУнун           │

│  │кылмыштуулукту          │көмөгү менен│жараша    │Коррупцияга каршы│

│  │териштирүүдө бири бирине│Башпрокура- │          │конвенциясынын   │

│  │көмөк көрсөткөн         │тура        │          │4-главасына      │

│  │өлкөлөрдүн-             │(макулдашуу │          │ылайык,          │

│  │катышуучулардын         │боюнча)     │          │өлкөлөрдүн-      │

│  │ортосундагы             │            │          │катышуучулардын  │

│  │милдеттенмелерди БУУнун │            │          │ортосунда эки    │

│  │Конвенциясынын чегинде  │            │          │тараптуу         │

│  │мыйзамдуу түрдө бекитүү │            │          │макулдашууларды  │

│  │                        │            │          │бекитүү          │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│73│БУУнун Конвенциясынын   │ИИМдин      │Аткарууга │Укук бузуу үчүн  │

│  │чегинде, кылмышкерлерди │көмөгү менен│жараша    │милдеттүү жазалоо│

│  │өткөрүп берүүнү жана    │Башпрокура- │          │принциптерин     │

│  │аларды жарандыктын күчү │тура        │          │киргизүү         │

│  │менен башка өлкөгө      │(макулдашуу │          │                 │

│  │өткөрүп бере албаса,    │боюнча)     │          │                 │

│  │анда башка өлкөнүн      │            │          │                 │

│  │кызыкчылыктарына каршы  │            │          │                 │

│  │бирөөнүн аймагында      │            │          │                 │

│  │жасаган жосундары үчүн  │            │          │                 │

│  │аларды өз өлкөсүндө     │            │          │                 │

│  │соттоо зарылдыгын       │            │          │                 │

│  │мыйзамдуу түрдө бекитүү │            │          │                 │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│74│Коррупциялык ишке       │Башпрокура- │2012-жыл- │Коррупциялык иш  │

│  │катышкан менчиктин ар   │тура        │дын       │үчүн -           │

│  │кандай формаларындагы   │(макулдашуу │ичинде    │компанияны       │

│  │уюмдарга (ишкердиктин   │боюнча),    │          │мамлекеттик насыя│

│  │субъекттерине)          │ЭККМК       │          │берүүдөн,        │

│  │санкцияларды колдонуу   │            │          │лицензиялардан,  │

│  │каралган мыйзамдуу      │            │          │мамлекеттик      │

│  │чаралардын пакетин иштеп│            │          │жеткирүүлөр      │

│  │чыгуу                   │            │          │боюнча           │

│  │                        │            │          │контракттарды    │

│  │                        │            │          │бекитүүгө        │

│  │                        │            │          │мораторийлерден  │

│  │                        │            │          │ажыратуу үчүн    │

│  │                        │            │          │санкцияны        │

│  │                        │            │          │мыйзамдуу түрдө  │

│  │                        │            │          │бекитүү          │

├──┼────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤

│75│"Инсайдерлик бүтүмдөр"  │Башпрокура- │2012-жыл- │Кыргыз           │

│  │үчүн мыйзамдуу түрдө    │тура        │дын       │Республикасынын  │

│  │бекитүү жана            │(макулдашуу │ичинде    │Кылмыш-жаза      │

│  │жоопкерчиликке тартуу   │боюнча),    │          │кодексине        │

│  │                        │ФЧМК        │          │толуктоолорду    │

│  │                        │            │          │киргизүү         │

└──┴────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────────┘

 

Кыскартуулардын тизмеси

 

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│МУКК ККК                   │Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик       │

│                           │улуттук коопсуздук комитетинин           │

│                           │Коррупцияга каршы кызматы                │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Коррупцияга каршы саясаттын│Кыргыз Республикасынын Коррупцияга каршы │

│мамлекеттик стратегиясы    │саясатынын мамлекеттик стратегиясы       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ИИМ                        │Кыргыз Республикасынын Ички иштер        │

│                           │министрлиги                              │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│МБК                        │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу │

│                           │Мамлекеттик бажы кызматы                 │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ЭККМК                      │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу │

│                           │Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү│

│                           │мамлекеттик кызматы                      │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Башпрокуратура             │Кыргыз Республикасынын Башкы             │

│                           │прокуратурасы                            │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│МСК                        │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу │

│                           │Мамлекеттик салык кызматы                │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│КИК                        │Кыргыз Республикасынын Коррупцияга каршы │

│                           │ишкердик кеңеши                          │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ӨЭУ                        │Өкмөттүк эмес уюмдар                     │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ЖМК                        │Жалпыга маалымдоо каражаттары            │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ЧУА                        │Ченемдик укуктук актылар                 │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│СМА                        │Саясий маанилүү адамдар                  │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Жогорку Соттун алдындагы   │Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун   │

│Сот департаменти           │алдындагы Сот департаменти               │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Өкмөт                      │Кыргыз Республикасынын Өкмөтү            │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Президент                  │Кыргыз Республикасынын Президенти        │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Өкмөттүн Аппараты          │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты│

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ЮМ                         │Кыргыз Республикасынын Юстиция           │

│                           │министрлиги                              │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ТИМ                        │Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер       │

│                           │министрлиги                              │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Мамлекеттик кадр кызматы   │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу │

│                           │Мамлекеттик кадр кызматы                 │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ФМ                         │Кыргыз Республикасынын Финансы           │

│                           │министрлиги                              │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ЭМСМ                       │Кыргыз Республикасынын Экономика жана    │

│                           │монополияга каршы саясат министрлиги     │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│БИМ                        │Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана  │

│                           │илим министрлиги                         │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│КРӨМА                      │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу │

│                           │Курулуш жана региондук өнүктүрүү боюнча  │

│                           │мамлекеттик агенттик                     │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ЖӨБО                       │Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары│

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│КБК                        │Кыргыз Республикасынын мамлекеттик       │

│                           │органдарынын алдындагы Коомдук байкоочу  │

│                           │кеңештер                                 │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│МТМ                        │Кыргыз Республикасынын Маданият жана     │

│                           │туризм министрлиги                       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│СӨМ                        │Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү  │

│                           │министрлиги                              │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ЖЭИКМ                      │Кыргыз Республикасынын Жаштар, эмгек жана│

│                           │иш менен камсыз кылуу министрлиги        │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ЭӨМ                        │Кыргыз Республикасынын Энергетика жана   │

│                           │өнөр жай министрлиги                     │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ССМ                        │Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо │

│                           │министрлиги                              │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│МКК                        │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу │

│                           │Мамлекеттик каттоо кызматы               │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Кесиптик-техникалык билим  │Кыргыз Республикасынын Жаштар, эмгек жана│

│берүү боюнча агенттик      │иш менен камсыз кылуу министрлигинин     │

│                           │алдындагы Кесиптик-техникалык билим берүү│

│                           │боюнча агенттик                          │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ГМРМА                      │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу │

│                           │Геология жана минералдык ресурстар боюнча│

│                           │мамлекеттик агенттик                     │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ЖАМК                       │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу │

│                           │Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы    │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ФЧМК                       │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу │

│                           │Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│БКМК                       │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу │

│                           │Баңгизаттарды контролдоо боюнча          │

│                           │мамлекеттик кызмат                       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│УБ                         │Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы     │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│БШК                        │Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана       │

│                           │референдум өткөрүү боюнча борбордук      │

│                           │комиссиясы                               │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│СИУИ                       │Кыргыз Республикасынын Стратегиялык      │

│                           │изилдөөлөр улуттук институту             │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Улутстатком                │Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика│

│                           │комитети                                 │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Эсептөө палата             │Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы  │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Мамфинкөзөмөл              │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу │

│                           │Финансы рыногун жөнгө салуу жана         │

│                           │көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы           │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Жогорку Кеңеш              │Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши    │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ЖККББ                      │Кыргыз Республикасынын Ички иштер        │

│                           │министрлигинин Жол кыймылы коопсуздугу   │

│                           │башкы башкармалыгы                       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ЖОЖ                        │Кыргыз Республикасынын жогорку окуу      │

│                           │жайлары                                  │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│"Жарандар коррупцияга      │"Жарандар коррупцияга каршы" укук коргоо │

│каршы" УБ                  │борбору                                  │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ЖАС                        │Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу     │

│                           │системасы                                │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Президентке караштуу       │Кыргыз Республикасынын Президентине      │

│Башкаруу академиясы        │караштуу Башкаруу академиясы             │

└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘