Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-августундагы № 409 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 30-ноябрындагы
№ 805 токтому менен бекитилген

"Эмерек продукциясынын коопсуздугу жөнүндө"
ТЕХНИКАЛЫК РЕГЛАМЕНТ

1-глава

Жалпы жоболор

 

1. Бул "Эмерек продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламент (мындан ары - Техникалык регламент) адамдын өмүрүн жана ден соолугун, мүлкүн коргоо, ошондой эле анын багыты жана коопсуздугу жагынан керектөөчүлөрдү (пайдалануучуларды) адашууга алып баруучу аракеттердин алдын алуу, алардын ортосундагы өз ара соодада негизсиз чектөөлөрдү четтетүү максатында эмерек продукциясына талаптарды белгилейт.

2. Техникалык регламентте камтылган эмерек продукциясына, сактоого, ташууга, сатып өткөрүүгө жана пайдаланууга, шайкештигин баалоо эрежелерине жана формаларына, идентификациялоо эрежелерине милдеттүү талаптар, терминологияга, таңгакка, маркалоого жана аны басуу эрежелерине талаптар толук болуп саналат жана ушул Техникалык регламентке өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу гана өзгөртүлүшү мүмкүн.

3. Бул Техникалык регламент Кыргыз Республикасынын аймагында жүгүртүүгө чыгарылган эмерек продукциясына - турмуш-тиричилик жана атайын эмеректин буюмдарына, топтомдоруна, гарнитурларына жайылтылат.

4. Техникалык жөнгө салуу объектине киргизилген, эксплуатациялык багыты боюнча эмеректин түрлөрүнүн тизмеси ушул Техникалык регламенттин 1-тиркемесинде келтирилген.

Бул Техникалык регламент төмөнкүлөргө жайылтылбайт:

- медициналык, хирургиялык, стоматологиялык жана ветеринардык эмерекке;

- аба, жер үстүндөгү жана жер астындагы транспортто пайдаланууга арналган эмерекке;

- табыштамачынын чиймелери жана талаптары боюнча өз муктаждыктары үчүн калктын жекече табыштамалары боюнча жасалган эмерекке;

- антиквардык эмерекке;

- мурда колдонулган жана оңдолгон эмерекке;

- көргөзмөлөрдө экспонат кылууга жана реклама кылууга арналган эмеректердин үлгүлөрүнө;

- фурнитурага.

5. Бул Техникалык регламентте "Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген терминдер жана аныктамалар, ошондой эле төмөнкүдөй терминдер менен аныктамалар колдонулат:

техникалык регламент менен өз ара байланышкан ченемдик документтер - ушул Техникалык регламенттин коопсуздук талаптарын ишке ашыруучу ченемдик документтер;

зыяндуу заттар - буюмду пайдалануу учурунда керектөөчүнүн ден-соолук абалында мындай заттардын жол берилген ченемдик санынан ашкан буюмдун материалында болгон учурда терс өзгөрүүлөрдү пайда кылышы мүмкүн болгон химиялык заттар;

пайдалануунун гарантиялык мөөнөтү - керектөөчүгө сатылган (берилген) датадан тартып ал аяктаганга чейинки календардык интервал, анын ичинде продукцияны базарга жайгаштырган жак продукциянын коопсуздугу (сапаты) үчүн жоопкерчилик тартат жана өндүрүштүк мүнөздөгү кемчиликтерди акысыз жоет;

эмеректин гарнитуру - имарат-жайдын айрым функциялык зонасын көркөмдөөгө (жасалгалоого) арналган көркөм-стилистикалык жана конструкциялык белгилер менен бириктирилген эмерек буюмдарынын тобу;

эмерек продукциясын идентификациялоо - конкреттүү продукциянын үлгүгө жана (же) анын сыпаттамасына ылайык келишин белгилөө;

жасап чыгаруучу - өзүнүн атынан эмерек продукциясын өндүргөн жана (же) сатып өткөргөн жана ал ушул Техникалык регламенттин коопсуздук талаптарына ылайык келиши үчүн жооптуу болгон юридикалык жак, анын ичинде чет өлкөлүк жак же жеке ишкер;

эмерек буюму - эмерек продукциясынын бирдиги;

маркалоо - жасап чыгаруучу түздөн-түз конкреттүү буюмга, идишке, этикеткага жаза турган маалымат;

эмерек - адам жүргөн турак-жай жана коомдук жайларды жана ар кандай зоналарды көркөмдөө (жасалгалоо) эмеректери, алар жашоо жана иштөө процессинде анын функционалдык суроо-талаптарын канааттандырууга арналган;

турмуш-тиричилик эмеректери - шаардагы, шаар чегиндеги же айылдык турак-жайда, анын ичинде ачык абада ар кандай жайларды көркөмдөө (жасалгалоо) үчүн эмеректер;

балдар эмеректери - балдарга арналган эмеректер, алардын өлчөмдөрү, формасы жана конструкциясы адамдын өсүп келаткан организминин курактык өзгөчөлүктөрүнө жана боюнун мүнөздөмөлөрүнө ылайык келет;

коомдук жайлар үчүн эмеректер - ишканаларды жана мекемелерди көркөмдөө (жасалгалоо) үчүн эмеректер, мында алардын ишинин жана функциялык процесстеринин спецификасы эске алынат;

окуу жайлар үчүн эмеректер - жалпы билим берүүчү мектептерди, кесиптик-техникалык окуу жайларды, атайын орто жана жогорку окуу жайларды көркөмдөө (жасалгалоо) үчүн эмеректер;

эмеректер топтому - өлчөмдөрү, конструкциясы, каптоосу жана жасалышы боюнча өз ара макулдашылган, бирдиктүү архитектуралык-көркөм жагдайда жасалган эмеректердин ар кандай багытта аткарылган эмеректердин тобу;

жасалгалоо - эмерек буюмдарынын бетинде коргоп туруучу-көркөм же коргоочу жабууларды түзүү;

аккредитациялоо боюнча орган - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аккредитациялоону жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу орган;

продукция - материалдык-буюм түрүндө сунуш кылынган жана чарбалык же башка максаттарда андан ары пайдаланууга арналган иштин натыйжасы;

жасап чыгаруучунун өндүрүштүк контролу - эмерек продукциясын өндүрүү процессинде жасап чыгаруучу тарабынан жүргүзүлүүчү жана документ менен таризделүүчү техникалык контролдоо;

жабуу - конструкциялык материалдардын бетине жабылган материалдык материалдардын бардык катмарлары, анын ичинде грунттар, боектор, эмалдар, полимерлер, кагаздар, жыгач шпону, катталган кагаз пластиги, пленкалар, кездемелер жана башка ушу сыяктуу заттар;

трансформациялануучу эмерек - конструкциясы анын багытын жана (же) өлчөмдөрүн өзгөртүүгө мүмкүн болгон эмерек;

ыйгарым укуктуу өкүл - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жасап чыгаруучу менен буюмдардын коопсуздугу үчүн, жоопкерчиликтүү болгон анын атынан буюмдар жагынан соода жүргүзүү укугуна келишим түзгөн юридикалык жак же жеке ишкер;

туруктуулук - буюмдун аны баштапкы абалынан чыгарууга, көңтөрүп салууга кудуреттүү күч-аракеттерге каршы турууга кудурети;

универсалдуу-чогултулуучу эмерек - бир түрдөгү тетиктерден турган корпустук эмерек, анын натыйжасында буюмдарды көп вариантта чогултууга болот;

урунууга бекемдиги (урунуу жагынан бекемдиги) - жогорку ылдамдыкта жүк келтирилгенде конструкциянын бекемдиги.

 

2-глава

Рынокто жүгүртүү эрежелери

 

6. Эмерек продукциясы ушул Техникалык регламентке шайкеш келген учурда рынокко жүгүртүүгө чыгарылат.

7. Жасап чыгаруучу, сатуучу, импорттоочу же ыйгарым укуктуу жасап чыгаруучу ыйгарым укук берген, эмеректи рынокко жайгаштырган жак төмөнкүлөргө милдеттүү:

эмерек продукциясынын коопсуздук талаптарынын ушул Техникалык регламентке шайкеш келишин камсыз кылууга;

жасап чыгаруучу белгилеген иштөө мөөнөтүнүн ичинде продукциянын коопсуздугун камсыз кылууга;

коштоочу документинде жана продукцияны маркалоо учурунда шайкештик сертификаты жана шайкештик декларациясы жөнүндө маалыматтарды көрсөтүүгө;

техникалык регламенттердин сакталышын мамлекеттик көзөмөлдөөчү органдарга, кызыкдар жактарга, анын ичинде бажы режимине продукцияны жайгаштырууда эмерек продукциясы ушул Техникалык регламенттин талаптарына (шайкештик жөнүндө декларацияга, шайкештик сертификатына жана алардын көчүрмөлөрүнө) шайкештигин ырастагандыгы жөнүндө тастыктаган документтерди берүүгө;

техникалык документтерге же сертификатталган эмерек продукциясын өндүрүүнүн технологиялык процесстерине киргизилүүчү өзгөртүүлөр жөнүндө сертификаттоо боюнча органга кабарлоого;

эгерде шайкештик сертификатынын же шайкештик жөнүндө декларациянын колдонулушунун мөөнөтү аяктаган болсо, же шайкештик сертификатынын же шайкештик жөнүндө декларациянын колдонулушу убактылуу токтотулган же токтотулган болсо, продукцияны сатып өткөрүүнү убактылуу токтотууга же токтотууга;

шайкештиги ырастоодон өткөн жана ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкеш келбеген эмерек продукциясын өндүрүүнү убактылуу токтотууга.

8. Ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештиги ырасталбаган эмерек продукциясын рынокто жүгүртүү үчүн чыгарууга жол берилбейт.

 

3-глава

Эмерек продукциясына коопсуздук талаптары

 

9. Эмерек продукциясы долбоорлоо (анын ичинде изилдөө), өндүрүү, куруу, монтаждоо, жөнгө салуу, сактоо, ташуу, сатып өткөрүү, пайдалануу жана утилдештирүү процессинде ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкеш келүүгө тийиш.

10. Эмеректер эмерек продукциясын пайдалануу шарттарын жана эрежелерин сактоо менен долбоорлонууга жана жасалууга тийиш жана төмөнкүлөрдү камсыз кылууга тийиш:

- механикалык коопсуздукту;

- химиялык коопсуздукту;

- радиациялык коопсуздукту;

- өрт коопсуздугун;

- электр коопсуздугун.

11. Эмерек продукциясынын механикалык коопсуздугу төмөнкүлөр менен камсыз кылынууга тийиш:

эмерек буюмдарынын туруктуулугунун, статистикалык жана урулгандагы бекемдигинин, катуулугунун, узакка чыдамдуулугунун зарыл деңгээли менен;

эмерек буюмдарын, анын ичинде трансформациялоо буюмдарын, эмеректин тартма жана эки жакка ачылуучу бөлүктөрүн пайдаланууда травмадан коргоонун зарыл деңгээли менен (элементтердин ишенимдүү бекитилиши, өз алдынча ачылып кетүүдөн коргоо, оркоюп чыгып турган бөлүктөрүнүн жана учтуу кырларынын жоктугу, столдордун, отургучтардын бурчтарын жана кырларын жана жөлөнгүчтөрүн, керебеттердин жөлөнгүчтөрүн, айрым тетиктерди, маңдайкы жана бекитүүчү фурнитураны, буюмдарды трансформациялоо механизмдерин жылмалоо);

айнектен жасалган буюмдарды пайдаланууда же айнекти металл, жыгач же полимер материалдар менен айкалыштырууда травмадан коргоонун зарыл деңгээли менен (айнектик атайын - бышытылган, кайратылган, арматура салынган жана көп каттуу түрлөрүн пайдалануу, айнектен жасалган буюмдардын четтерин жана кесилген жерлерин жылмалоо, фасканы алып салуу менен жылмалоо, фацетти жасоо аркылуу иштетүү, айнек ыктымалдуу сынган учурда анын ири сыныктарынын жоктугу);

жол берилбеген коркунучтардын, балдар керебеттеринен жана көп кабаттуу керебеттерден балдардын жыгылуу коркунучу келип чыгышынын, балдар керебеттерин жана көп кабаттуу керебеттерди пайдаланууда дененин бөлүктөрү кысылып калышынын жоктугу менен;

эмеректин, функциялык өлчөмдөрүн жана эргономика талаптары жана жарандардын антропометрикалык көрсөткүчтөрү сакталбаганда адамдын, өзгөчө балдар менен өспүрүмдөрдүн ден соолугун коргоонун зарыл деңгээли менен.

12. Эмерек продукциясынын химиялык коопсуздугу төмөнкүлөр менен камсыз кылынууга тийиш:

1) коркунуч келип чыкканда жол берилбеген тобокелдиктин жоктугу менен;

2) синтетикалык, полимердик, аралаш жана композициялык материалдарды пайдалануудан улам адам жашаган чөйрөдөгү абада зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышынын жол берилгистиги менен;

3) жыгач-була конструкциялык жыгач-күкүм плиталарына колдонулуучу лак-боек жана башка каптоочу каражаттардын адамдын ден соолугуна жана айлана-чөйрөгө зыяндуу кесепеттеринин жол берилгистиги менен;

4) зыяндуу заттар үчүн колдонуудагы гигиеналык ченемдердин негизинде берилген продукциянын коопсуздугун ырастаган документтердин болушу менен.

13. Табигый радионуклиддердин салыштырма натыйжалуу активдүүлүгүнүн курамы 370 Бк/кг дан ашууга тийиш эмес.

14. Эмеректерди ушул продукция үчүн каралган тартипте ырасталган орнотулуучу электр жарык приборлору, электр техникалык жабдуу жана электр зымдары менен комплекттөөдө электр коопсуздугунун жана изоляциялык коргоонун деңгээлин сактоо.

15. Отуруу жана жатуу үчүн эмеректердин жумшак элементтерин жасоодо колдонулуучу текстилдик жана тери материалдарынын өрт коопсуздугунун деңгээлин сактоо "Өрт коопсуздугу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын тиешелүү талаптары менен камсыз кылынат.

16. Эмерек продукциясынын коопсуздугунун, контролдоо ыкмаларынын, өлчөөнүн жана сыноонун, таңгактоонун, ташуунун талаптары ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкеш келиши, ошондой эле сыноого үлгүлөрдү тандоо эрежелери ушул Техникалык регламент менен өз ара байланышкан стандарттарда белгиленген.

17. Окуучулар столдору эки - бир орундуу же эки орундуу типте жасалат:

I - параметрлери туруктуу столдор;

II - параметрлери жөнгө салынуучу столдор.

18. Окуучулар столдору алты номерде жасалууга жана ушул Техникалык регламенттин 38-пунктуна ылайык түстүү маркасы болууга жана өлчөмдөрү ушул Техникалык регламенттин 3-тиркемесине шайкеш келүүгө тийиш.

19. Столдун капкагы горизонталдуу болууга же аны горизонталдуу жана 7 градустан 16 градуска чейин жантык орнотуу үчүн түзүлүштөрү болууга тийиш. Капкагын жантык абалга которууда столдун окуучуга караган кырынын бийиктиги 10 миллиметрден ашыкка азаюуга тийиш эмес.

20. Окуучулар столдорунда такталар болгон учурда таманынын бийиктиги 60 миллиметрден аз болууга тийиш эмес.

21. II типтеги столдор бийиктиги боюнча төмөнкүдөй жөнгө салынууга тийиш:

1-вариант - алты номерге 1-6;

2-вариант - үч номерге 1-3 жана 4-6.

Жумушчу бетинин бийиктиги h-1 жана полдон тартып столдун капкагынын кырынан анын чыгып турган элементтеринин төмөнкү кырына чейинки аралык (бул үчүн мейкиндиктин бийиктиги) h-2 2-таблицага ылайык өзгөртүлүүгө тийиш. Столдордун калган өлчөмдөрү төмөнкүлөргө шайкеш келүүгө тийиш:

№ 1-6 жана № 4-6 столдордо - ушул Техникалык регламенттин 3-тиркемесинин 2-таблицасындагы 6-номер үчүн өлчөмдөр;

№ 1-3 столдордо - ушул Техникалык регламенттин 3-тиркемесинин 2 таблицасындагы 3-номер үчүн өлчөмдөр.

22. Эки - горизонталдуу жана жантык абалда белгиленген капкактары бар столдордо калем жана карандаштар үчүн оюктар бар. Олтурган адам тарабынан капкактын кырынан тартып оюкка чейинки аралык кеминде 380 мм болууга тийиш.

Капкагы горизонталдуу столдорду калем жана карандаштар үчүн оюктар жок жасоого жол берилет.

23. Столдун капкактарынын бурчтары, ошондой эле отургучтун жана столдун жөлөнгүчүнүн бурчтары жонулууга (жылмаланууга) же тегерек болууга тийиш.

 

4-глава

Пайдалануу учурунда эмерек продукциясынын коопсуздугуна талаптар

 

24. Эркин жүгүртүү чөйрөсүнө чыгарылган, сатып алуучудагы (керектөөчүдөгү) эмерек продукциясы буюмдун маркалоосуна жана багытында көрсөтүлгөн шарттарга ылайык пайдаланылууга тийиш.

25. Эмерек продукциясын пайдалануу ушул Техникалык регламенттин 35-37-пункттарына ылайык жасап чыгаруучу көрсөткөн жол берилген чектеги жүктү эске алуу менен маркалоодо, чогултуу боюнча нускамада көрсөтүлгөн буюмдун багыты боюнча жүргүзүлөт.

26. Эмерек продукциясын пайдаланууда буюмдун полго тийип турган элементтерине суунун тийишин жокко чыгаруу зарыл. Ашкана, ванна бөлмөлөрү үчүн эмеректер, лабораториялык эмеректер үчүн эмерек буюмундагы жуунгучтарды, раковиналарды монтаждоодо эмерек буюмунун корпусунун бетине тийген жерлерде алардын гидроизоляциясы каралууга тийиш.

27. Пайдалануу учурунда керектөөчү буюмдарды түздөн түз ысытуучу жана жылытуучу приборлордун жанына орноткондо эмерек продукциясынын беттери ысып кетүүдөн корголууга тийиш.

 

5-глава

Эмерек продукциясын сактоо жана ташуу процессине талаптар

 

28. Эмерек продукциясынын жарактуулук мөөнөтү жана аларды сактоо шарттары сактоонун белгиленген шарттарына ылайык сактаган учурда эмерек продукциясы адамдын ден соолугу үчүн коркунучтуу касиеттерге ээ болбогудай түрдө жасап чыгаруучу тарабынан белгиленүүгө тийиш.

29. Эмерек продукциясын сактоого арналган жай сактоо шарттарына контролдук кылуу үчүн контролдоо-өлчөө приборлору менен жабдылууга тийиш.

30. Эмерек буюмдары жасап чыгаруучу белгилеген температурада жөнөтүүчүнүн (алуучунун) жабык жайларында сакталууга тийиш.

31. Эмеректер жүк ташуунун эрежелерине ылайык жабык транспорт каражаттары, ошондой эле контейнерлер менен ташылат.

Бир калктуу конуштун чегинде эмеректи бузулуудан, булгануудан жана атмосфералык жаан-чачындардан сактаган шартта аларды ачык автотранспорт менен ташууга жол берилет.

 

6-глава

Эмерек продукциясын сатуу жана утилдештирүү процессине талаптар

 

32. Эмерек продукциясынын ушул Техникалык регламенттин талаптарын ырастаган документи болгон шартта аны сатууга жол берилет.

33. Эмерек өндүрүшүнүн өзүнүн керектөө касиеттерин жоготкон продукциясы, аны өндүрүүнүн калдыктары зыянсыздандыруу, экинчи даражадагы чийки зат катары пайдалануу жана пайдалуу максаттарда пайдалануу аркылуу утилдештирилүүгө тийиш.

 

7-глава

Эмерек продукциясын маркалоого талаптар

 

34. Пайдалануучу үчүн маалымат маркалоо же чогултуу боюнча нускама түрүндө берилет.

35. Эмерек продукциясынын ар бир буюмунун Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана расмий тилдердеги маркалоосу болууга тийиш. Маркалоо чогултулган түрдө берилүүчү буюмга бекем бекитилген кагаз же кездеме негизиндеги этикеткада типографиялык, литографиялык же басылма ыкма менен аткарылууга тийиш. Маркалоону жуулуп кетпеген боек, штемпелдөө, күйгүзүү, басуу менен жазууга, ошондой эле штамп же мөөр ыкмасы менен айрым реквизиттерди коюуга жол берилет.

36. Маркалоо так болууга жана төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

- буюмдун функциялык багыты боюнча анын аталышын жана буюмдун белгилерин;

- жасап чыгарган өлкөнүн аталышын;

- жасап чыгарган фирманын аталышын;

- жасап чыгаруучунун, сатуучунун жана жасап чыгаруучу ыйгарым укук берген жактын, импорттоочунун юридикалык дарегин;

- чыгарылган датаны;

- ушул Техникалык регламенттин белгилерин;

- жасап чыгарган фирманын товардык белгисин (бар болсо) шайкеш келүү белгисин көрсөтүүнү;

- шайкеш келүү сертификаты же декларациясы жөнүндө маалыматтарды.

37. Балдар жана окуучулар стулдарын, столдорун, коомдук жайлар үчүн парталарды маркалоодо алымда - боюнун номери, бөлүүдө - балдардын орточо бою көрсөтүлүүгө тийиш.

38. Балдар жана окуучулар эмеректеринин столдорунун, парталарынын жана стулдарынын тышкы көрүнүп турган беттеринде 10 миллиметрден кем эмес диаметрдеги айлана түрүндө түстүү маркалоо же буюмдун боюнун номерлерине жараша төмөнкүдөй түстөгү кеминде 10x15 мм өлчөмүндөгү горизонталдык тилке коюлат:

0 - ак;

1 - кызгылт сары;

2 - кызгылт көк;

3 - сары;

4 - кызыл;

5 - жашыл;

6 - көк.

39. Түстүү маркалоону басуу ыкмасы анын узак сакталышын камсыз кылууга тийиш. Өзү чапталган негизи бар басма ыкмасы менен аткарылган түстүү маркалооону басууга жол берилет.

40. Продукция ушул Техникалык регламенттин коопсуздук талаптарына шайкеш келиши жөнүндө сатып алуучуга маалымдоо Техникалык регламентке шайкештик белгисинин маркалоосу бар этикетканын же сатуучуда сакталган шайкештик сертификаттарынын же шайкештик жөнүндө декларациянын көчүрмөлөрүнүн болушу менен жүргүзүлөт.

41. Коопсуздук талаптарына шайкеш келген жана ушул Техникалык регламенттин 55-пунктуна ылайык шайкештикти ырастоо жол-жобосунан өткөн эмерек продукциясынын шайкештик белгисинин маркалоосу болууга тийиш.

42. Шайкештик белгиси менен маркалоо эмерек продукциясы рынокко жүгүртүүгө чыгарылаар алдында жүргүзүлөт.

43. Шайкештик белгиси маркалоо этикеткасына басылат, ал эмеректин ар бир буюмунун чыгарылбай турган бөлүгүнө жайгаштырылат. Белгини ящиктердин, орду которулуучу такталардын жана алмаштырылышы мүмкүн болгон башка тетиктер менен комплекттөөчү буюмдардын бетине жазууга жол берилбейт. Шайкештик белгиси ошондой эле ага тиркелген коштоочу документтерге, товардык-транспорттук накладнойлорго басылат.

Шайкештик белгиси эмерек пайдаланылган бүткүл мөөнөттүн ичинде так жана айкын сүрөттү камсыз кыла турган ар кандай ыкма менен басылат.

44. Эгерде буюм бириндеген түрдө чогултулуучу-бириндетилүүчү же универсалдуу-чогултулуучу конструкцияда болсо, шайкештик белгисин таңгакка же ага тиркелүүчү коштоочу документтерге гана басууга жол берилет.

45. Эмерек бузулуудан жана булгануудан эмеректи сактоону камсыз кылуучу бир жолку же көп жолу жүгүртүлүүчү идишке таңгакталууга тийиш.

46. Эмерек продукциясын шайкештик белгиси менен маркалоо ал өзүнө жайылтылуучу жана шайкештик белгисин басууну караган бардык техникалык регламенттердин талаптарына шайкеш келе тургандыгы жөнүндө тастыктап турат.

47. Чогултулуучу-бириндетилүүчү эмеректин жана бириндеген түрдө берилүүчү универсалдуу эмеректин буюмдары чогултуу боюнча нускама, монтаждоо схемасы жана комплекттөөчү документ менен коштолууга тийиш.

48. Эмерек продукциясы пайдалануу боюнча нускама менен коштолот, ал коопсуз пайдалануу эрежелерин жана шарттарын белгилейт.

49. Идентификациялоо продукция ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин ырастоодо, рынокко жайгаштырууда жана ушул Техникалык регламенттин талаптары сакталышына мамлекеттик көзөмөлдүк кылууда жүргүзүлөт.

50. Ушул Техникалык регламент жайылтылган эмерек продукциясын идентификациялоо маркалоодо көрсөтүлгөн эмеректин буюмдарынын аталыштарын жана багытын шайкештик сертификатында же шайкештик жөнүндө декларацияда жана зарылчылык болгон учурда эмеректин буюмуна (топтомдору, гарнитуралары) техникалык сыпаттамада көрсөтүлгөн буюмдун аталышы менен салыштыруу аркылуу жүргүзүлөт.

51. Ушул Техникалык регламенттин иштөө чөйрөсүнө кирген эмерек продукциясын идентификациялоо Тышкы экономикалык иштин товардык номенклатурасынын (ТЭИ ТН) коддорун пайдалануу аркылуу белгиленет.

 

8-глава

Шайкештик презумпциясы

 

52. Эмерек продукциясынын ушул Техникалык регламентке шайкештиги түздөн-түз анын коопсуздук талаптарын аткаруу же ушул Техникалык регламент менен өз ара байланышкан стандарттардын талаптарын аткаруу менен камсыз кылынат.

53. Стандарттардын талаптарын ыктыярдуу негизде аткаруу ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештик презумпциясы жөнүндө тастыктап турат.

 

9-глава

Шайкештикти баалоо

 

54. Эмерек продукциясынын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин аныктоо үчүн шайкештикти баалоонун төмөнкүдөй формалары белгиленет:

шайкештикти ырастоо;

мамлекеттик көзөмөл.

55. Шайкештикти милдеттүү түрдө ырастоо шайкештик жөнүндө декларацияны (шайкештикти декларациялоо) кабыл алуу же милдеттүү сертификаттоо түрүндө жүргүзүлөт.

56. Шайкештикти ырастоо формасын табыштамачы тандайт.

57. Продукциянын коопсуздук талаптарына шайкештигин декларациялоо төмөнкүлөрдүн негизинде жүргүзүлөт:

- өз далилдеринин негизинде шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуунун;

- өз далилдеринин жана үчүнчү тараптын катышуусу менен алынган далилдердин негизинде шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуунун.

58. Өз далилдеринин негизинде шайкештикти декларациялоо учурунда табыштамачы далил материалдарын өз алдынча түзөт. Мындай материалдар катары техникалык документация, өз сыноолорунун жана өлчөөлөрүнүн натыйжалары жана/же башка материалдар колдонулат. Далил материалдарынын курамы жана декларациялоо схемалары ушул Техникалык регламенттин 2-тиркемесинде келтирилген.

59. Өз далилдеринин жана үчүнчү тараптын катышуусу менен алынган далилдердин негизинде шайкештикти декларациялоо учурунда табыштамачы өз далилдерине кошумча өз тандоосу боюнча төмөнкүлөрдү кошот:

аккредитацияланган сыноо лабораториясы жүргүзгөн сыноолордун жана өлчөөлөрдүн протоколдорун;

сапат системасынын сертификатын.

60. Шайкештик жөнүндө декларация Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана расмий тилдеринде жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган белгиленген үлгүдөгү бланктарда толтурулат.

61. Шайкештик жөнүндө декларациянын колдонулушунун мөөнөтү продукциянын жарактуулук мөөнөтүнөн көп болбойт.

62. Белгиленген эрежелер боюнча толтурулган шайкештик жөнүндө декларация Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган мамлекеттик көзөмөл боюнча атайын ыйгарым укуктуу органда катталууга тийиш.

63. Шайкештик жөнүндө декларация жана далил материалдарынын курамдары декларациянын колдонулушунун мөөнөтү аяктаган учурдан тартып 3 жыл бою табыштамачыда сакталат.

64. Декларациялоо схемасы (схемалары).

Декларациялоо схемасы табыштамачы аткаруучу төмөнкүдөй операцияларды камтыйт:

техникалык документациянын комплектин түзүү;

шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуу;

продукцияны Техникалык регламентке шайкештик белгиси менен маркалоо.

65. Техникалык документация продукциялардын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин баалоону жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүгө, техникалык шарттарды, эмерек продукциясын өндүрүү ыкмаларын жана аракетинин принцибин кароого, ошондой эле продукциянын ушул Техникалык регламентке шайкештигинин далилдерин камтууга тийиш.

66. Техникалык документациянын комплектинин милдеттүү курамы төмөнкүлөрдү камтыйт:

эмерек продукциясынын жалпы сыпаттамасын, алардын аракетинин принцибин;

долбоордук маалыматтарды, чиймелерди, схемаларды, техникалык шарттарды;

толук же жарым-жартылай колдонулуучу стандарттардын тизмесин жана Техникалык регламенттин талаптарына шайкештикти камсыз кылуу үчүн чечимдердин тизмесин;

долбоордук эсептердин, жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн натыйжаларын;

сыноолордун протоколдорун.

67. Милдеттүү сертификаттоо формасында шайкештикти ырастоо:

- сертификаттоо боюнча аккредиттелген орган милдеттүү сертификаттоону жүргүзөт;

- ушул Техникалык регламентте белгиленген сертификаттоо схемалары 3-тиркемеде каралган;

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жактан алынган продукциянын шайкештигин милдеттүү ырастоонун натыйжаларын таануу Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

68. Эмерек продукциясын милдеттүү сертификаттоону жүргүзүү үчүн табыштамачы:

сертификаттоо боюнча иштерди жүргүзүү үчүн сертификаттоо боюнча аккредитацияланган көзкарандысыз органга кайрылат;

ушул Техникалык регламентте каралган схемалардын ичинен сертификаттоо схемасын тандайт;

сертификаттоо боюнча органдын укукка жат аракеттерине даттануу менен (зарылчылык болгон учурда) аккредитациялоо боюнча органга кайрылат.

69. Сертификаттоо боюнча орган эмерек продукциясын сертификаттоодо:

- табыштаманы кабыл алат;

- табыштама жөнүндө билдирүүнү табыштамачыга жөнөтөт;

- табыштамачы сунуш кылган, продукциянын сапатын ырастаган ага документтерди талдайт;

- продукцияны карап чыгат;

- продукциянын үлгүлөрүн (зарылчылык болгон учурда) ылгоону жүргүзөт жана аларды сертификаттоо сыноолорун жүргүзүү үчүн аккредитацияланган лабораторияга жөнөтөт;

- өндүрүштүн абалын талдоону жүргүзөт;

- алынган натыйжаларды талдоону жүргүзөт жана сертификатты берүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө чечим кабыл алат;

- шайкештик сертификатын толтурууну, каттоону жана берүүнү жүргүзөт.

70. Милдеттүү сертификаттоо учурунда ушул Техникалык регламентинин 2-тиркемесинде каралган төмөнкүдөй схемалар колдонулат:

1) 1-4-схемалар жасап чыгаруучу сериялык түрдө чыгарган учурда продукцияны сертификаттоо үчүн колдонулат;

2) 5-схема продукциянын партияларын (бирин-серин буюмдарын) сертификаттоо учурунда колдонулат, мында продукцияны өндүрүү же сатып өткөрүү бир жолку мүнөздө болот.

Ушул Техникалык регламентинин 3-тиркемесинде каралган 1-3-схемалар төмөнкүдөй учурларда колдонулат:

- 1-схема сериялык түрдө чыгарылуучу импорттук жана ата-мекендик продукция үчүн - контрактта конкреттүү алуучуну (пайдалануучуну) жана кыска мөөнөттүү контракттарда (12 айдан ашык эмес) берилүүчү продукциянын белгилүү көлөмүн көрсөтүүдө колдонулат. Шайкештик сертификаты продукциянын үлгүсүн сыноо жүргүзүлгөндөн кийин бир жылга чейинки мөөнөткө берүү башталганга чейин берилет 1-схема продукцияны алуучу (пайдалануучу) сатып алып жаткан продукцияны контролдоо же келип түшкөн продукциянын сунуш кылынган, эмерек продукциясын берүүгө контрактта көрсөтүлүүгө тийиш болгон үлгүгө шайкештигин текшерүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон учурларда колдонулат;

- 2-схема импорттук продукция үчүн узак мөөнөттүү контракттардын (бир жылдан ашык) же үч жылга чейинки мөөнөткө шайкештик сертификатын берүү жана сатуучудан алынган продукциянын үлгүлөрүнө инспекциялык контролду аткаруу менен айрым контракттар боюнча сериялык продукцияны туруктуу берүү учурунда колдонулат.

Продукцияны берүү өндүрүүчү же өндүрүүчүнүн расмий өкүлү менен түздөн-түз жүргүзүлүүгө тийиш;

- 3-схема керектөөчүлөрдүн белгисиз чөйрөсүнө арналган сериялык түрдө чыгарылуучу продукция үчүн колдонулат. Жасап чыгаруучу продукцияны өндүрүү процессинин системалык контролунун, продукциянын ар бир партиясын кабыл алуу-тапшыруу сыноолорун жүргүзүүнүн жана продукциянын ар бир партиясынын коопсуздугун ырастаган документтер (паспорттор жана сапат сертификаттары) берилишинин далилдерин сунуш кылууга тийиш. Шайкештик сертификаты аракеттин натыйжалуулугун, даяр продукцияга контролду уюштуруу системасын, мурдагы сертификаттоо сыноолорунун жана инспекциялык контролдун натыйжаларын эске алуу менен, ошондой эле керектөөчүлөрдөн рекламациялар жок болгондо үч жылдык мөөнөткө берилет.

3а-схемасы эгерде табыштамачы сертификаттоо боюнча органга коопсуздук параметрлеринин стабилдүүлүгүн камсыз кылуучу продукцияны өндүрүү деңгээли жана абалы жөнүндө маалыматты бере албаса, колдонулат, мунун натыйжасында сертификаттоону жүргүзүү үчүн өндүрүштүн абалын талдоону жүргүзүү зарыл.

4-схема - продукцияга үч жылга шайкештик сертификатын берүү менен сапат системасы бар ишканада продукцияны сертификаттоо учурунда колдонулат.

5-схема - эмерек продукциясын өндүрүүдө, берүүдө же сатып өткөрүүдө, эгерде ал бир жолку мүнөздө (партия, бирин-серин продукция) болсо колдонулат, 5-схема боюнча партиядан алынган үлгүлөрдү (үлгүнү) сыноо жүргүзүлөт.

5-схема боюнча шайкештик сертификаты тиешелүү продукциянын жарактуулук мөөнөтүн, сактоо, пайдалануу шарттарын жана сатып өткөрүү мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен бир жылга чейинки мөөнөткө берилет.

5а - схемасы шайкештик сертификатын бергенден кийин партиядан алынган үлгүлөрдү сыноону жүргүзүү аркылуу сертификатталган продукцияны инспекциялык контролдоону карайт.

Продукцияны сертификаттоодо сертификаттоо боюнча орган менен пикир келишпестиктер келип чыккан учурда табыштамачы сертификаттоо боюнча органдын (мындан ары - СО) апелляциялык комиссиясына кайрылат, ал эми чечимге макул болбогон учурда аккредитацияланган СОлордун жана сыноо лабораторияларынын укукка жат аракеттерине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык даттануулар же апелляциялар менен сертификаттоо боюнча органга кайрылат.

Стандартташтыруу боюнча улуттук орган техникалык регламенттер күчүнө киргенге чейин эл аралык, ал эми жок учурда - региондук жана улуттук стандарттардын тизмесин бекитет, алар сыноо (өлчөө) эрежелерин жана ыкмаларын, анын ичинде ушул Техникалык регламентке шайкештикти баалоо жол-жоболорунда колдонулган сынактарды тандоо ыкмаларын бекитет.

 

10-глава

Ушул Техникалык регламенттин талаптары сакталышына мамлекеттик көзөмөл

 

71. Ушул Техникалык регламенттин талаптары сакталышына мамлекеттик көзөмөлдү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү атайын ыйгарым укук берген көзөмөл боюнча мамлекеттик органдар жүзөгө ашырат.

 

11-глава

Эмерек продукциясы ушул Техникалык регламенттин жоболоруна шайкеш келбегендиги үчүн жоопкерчилик

 

72. Ушул Техникалык регламенттин жоболорун бузгандыгы үчүн жасап чыгаруучу (сатуучу) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

73. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган мамлекеттик көзөмөл боюнча атайын ыйгарым укуктуу органдын өндүрүш процессин жүзөгө ашырууда, сактоодо, ташууда, сатып өткөрүүдө, утилдештирүүдө табылган техникалык регламенттердин жоболорун бузууларды жоюу жөнүндө милдеттендирүүчү каттарын аткарбаган учурда жасап чыгаруучу (сатуучу) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

74. Ушул Техникалык регламенттин жоболорун аткарбагандык менен байланышкан зыяндын ордун толтурууну Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жасап чыгаруучу (сатуучу) жүзөгө ашырат.

Жасап чыгаруучу (сатуучу) башка адамдарга, алардын мүлкүнө, айлана-чөйрөгө зыян келишине жол бербөө максатында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чараларды көрүүгө тийиш.

75. Жасап чыгаруучунун (сатуучунун) зыяндын ордун толтуруу боюнча милдеттери ордун толтуруу үчүн негиздер келип чыкканга чейин түзүлгөн келишимдер же бир тараптуу билдирүү менен чектелиши мүмкүн эмес.

Ордун толтурууга укуктары келип чыкканга чейин түзүлгөн жоопкерчиликти чектөө жөнүндө макулдашуулар же билдирүүлөр жокко эсе.

76. Кемчиликтерди жоюу, сапатсыз жана коркунучтуу продуктуларды утилдештирүү жана аларды кемчиликтерди жоюу жерине же утилдештирүү жерине ташуу жасап чыгаруучу (сатуучу) тарабынан жана анын эсебинен жүргүзүлөт.

 

12-глава

Корутунду жоболор

 

77. Ушул Техникалык регламенттин талаптарын аткаруу үчүн колдонулуучу стандартташтыруу боюнча документтер техникалык жөнгө салуу жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте эл аралык стандарттарга (документтерге) шайкеш келтирилүүгө тийиш.

 

 

"Эмерек продукциясынын
коопсуздугу жөнүндө"
Техникалык регламентке

1-тиркеме

 

Эмерек продукциясына техникалык жөнгө салуунун

ОБЪЕКТИ

 

┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Катар │                     Продукциянын аталышы                     │

│  №   │                                                              │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1     │Эмерек                                                        │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.1   │Турмуш-тиричилик эмереги:                                     │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.1.2 │Столдор                                                       │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.1.3 │Стулдар, креслолор, банкеткалар, табуреткалар, отургучтар     │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.1.4 │Дивандар, кушеткалар, такталар                                │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.1.5 │Кресло-керебеттер, диван-керебеттер, керебеттер, матрацтар    │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.1.6 │Шкафтар                                                       │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.1.7 │Гарнитурлар, эмерек буюмдарынын топтомдору                    │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.1.8 │Балдар эмереги                                                │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.1.9 │Ар түрдүү эмерек буюмдары                                     │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.2   │Атайын эмерек:                                                │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.2.1 │Окуу жайлары үчүн эмерек                                      │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1 2.2 │Мектепке чейинки мекемелер үчүн эмерек                        │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.2.3 │Соода, коомдук тамактануу жана турмуш-тиричилик жактан тейлөө │

│      │ишканалары үчүн эмерек                                        │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.2.4 │Мейманканалар жана ден соолукту чыңдоочу жайлар үчүн эмерек   │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.2.5 │Театр-оюн зоок ишканалары жана маданият мекемелери үчүн эмерек│

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.2.6 │Администрациялык жайлар үчүн эмерек                           │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.2.7 │Бекеттер, финансылык мекемелер жана байланыш ишканалары үчүн  │

│      │эмерек                                                        │

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.2.8 │Башка атайын эмеректер                                        │

└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

 

"Эмерек продукциясынын
коопсуздугу жөнүндө"
Техникалык регламентке

2-тиркеме

 

Эмерек продукциясын милдеттүү сертификаттоо

СХЕМАСЫ

 

┌────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│Сертифи-│  Схеманын мазмуну жана аны аткаруучулар  │  Табыштамачыны  │

│ каттоо │                                          │ эске алуу менен │

│схемасын│                                          │  схеманы тандоо │

│белгилөө│                                          │ боюнча сунуштар │

├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│1       │Табыштамачы сертификаттоону жүргүзүүгө    │Табыштамачы -    │

│        │продукцияны сертификаттоо боюнча органга  │жасап чыгаруучу, │

│        │табыштама берет.                          │импорттоочу,     │

│        │Аккредитацияланган сыноо лабораториясы    │сатуучу же жасап │

│        │сертификаттоо боюнча органдын тапшырмасы  │чыгаруучу ыйгарым│

│        │боюнча сериялык өндүрүүдөгү продукциянын  │укук берген адам │

│        │типтүү үлгүсүн сыноону жүргүзөт жана      │                 │

│        │сыноонун протоколун берет.                │                 │

│        │Үлгүнү (үлгүлөрдү) сертификаттоо боюнча   │                 │

│        │орган жасап чыгаруучудан же сатуучудан    │                 │

│        │алып коет.                                │                 │

│        │Продукцияны сертификаттоо боюнча          │                 │

│        │аккредитацияланган орган табыштамачыга    │                 │

│        │шайкештик сертификатын берет.             │                 │

│        │Табыштамачы сериялык өндүрүүдөгү          │                 │

│        │сертификатталган продукцияны шайкештик    │                 │

│        │белгиси менен маркалайт                   │                 │

├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│2       │Табыштамачы продукцияны сертификаттоо     │Табыштамачы -    │

│        │боюнча органга - сертификаттоону          │продукцияны жасап│

│        │жүргүзүүгө табыштаманы берет.             │чыгаруучу        │

│        │Аккредитацияланган сыноо лабораториясы    │                 │

│        │сертификаттоо боюнча органдын тапшырмасы  │                 │

│        │боюнча сертификаттоо боюнча орган жасап   │                 │

│        │чыгаруучудан алып койгон сериялык         │                 │

│        │өндүрүүдөгү продукциянын типтүү үлгүсүн   │                 │

│        │сыноону жүргүзөт жана сыноонун протоколун │                 │

│        │берет.                                    │                 │

│        │Продукцияны сертификаттоо боюнча          │                 │

│        │аккредитацияланган орган өндүрүштүн абалын│                 │

│        │талдоону жүргүзөт.                        │                 │

│        │Табыштамачыга шайкештик сертификатын      │                 │

│        │берет.                                    │                 │

│        │Табыштамачы сериялык өндүрүүдөгү          │                 │

│        │сертификатталган продукцияны шайкештик    │                 │

│        │белгиси менен маркалайт.                  │                 │

├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│3       │Табыштамачы продукцияны сертификаттоону   │Табыштамачы -    │

│        │жүргүзүүгө табыштаманы продукцияны        │ата-мекендик     │

│        │сертификаттоо боюнча органга берет.       │жасап чыгаруучу, │

│        │Аккредитацияланган сыноо лабораториясы    │сатуучу,         │

│        │сертификаттоо боюнча органдын тапшырмасы  │импорттоочу,     │

│        │боюнча сертификаттоо боюнча орган жасап   │жасап чыгаруучу  │

│        │чыгаруучудан, импорттоочудан же сатуучудан│ыйгарым укук     │

│        │алып койгон сериялык өндүрүүдөгү          │берген адам      │

│        │продукциянын типтүү үлгүсүн сыноону       │                 │

│        │жүргүзөт жана сыноонун протоколун берет.  │                 │

│        │Продукцияны сертификаттоо боюнча          │                 │

│        │аккредитацияланган орган табыштамачыга    │                 │

│        │шайкештик сертификатын берет.             │                 │

│        │Сертификатталган продукцияга инспекциялык │                 │

│        │контролдукту жүзөгө ашырат (продукциянын  │                 │

│        │үлгүлөрүн аккредитацияланган сыноо        │                 │

│        │лабораториясында сыноо)                   │                 │

│        │Табыштамачы сериялык өндүрүүдөгү          │                 │

│        │сертификатталган продукцияны шайкештик    │                 │

│        │белгиси менен маркалайт.                  │                 │

├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│3a      │Табыштамачы продукцияны сертификаттоону   │Табыштамачы -    │

│        │жүргүзүүгө табыштаманы продукцияны        │ата-мекендик     │

│        │сертификаттоо боюнча органга берет, талдоо│жасап чыгаруучу, │

│        │жүргүзөт.                                 │сатуучу,         │

│        │Аккредитацияланган сыноо лабораториясы    │импорттоочу,     │

│        │сертификаттоо боюнча органдын тапшырмасы  │жасап чыгаруучу  │

│        │боюнча сертификаттоо боюнча орган жасап   │ыйгарым укук     │

│        │чыгаруучудан, импорттоочудан же сатуучудан│берген адам      │

│        │алып койгон сериялык өндүрүүдөгү          │                 │

│        │продукциянын типтүү үлгүсүн сыноону       │                 │

│        │жүргүзөт жана сыноонун протоколун берет.  │                 │

│        │Продукцияны сертификаттоо боюнча          │                 │

│        │аккредитацияланган орган табыштамачыга    │                 │

│        │шайкештик сертификатын берет.             │                 │

│        │Сертификатталган продукцияга инспекциялык │                 │

│        │контролдукту жүзөгө ашырат (продукциянын  │                 │

│        │үлгүлөрүн аккредитацияланган сыноо        │                 │

│        │лабораториясында сыноо).                  │                 │

│        │Табыштамачы сериялык өндүрүүдөгү          │                 │

│        │сертификатталган продукцияны шайкештик    │                 │

│        │белгиси менен маркалайт.                  │                 │

├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│4       │Табыштамачы продукцияны сертификаттоо     │Табыштамачы -    │

│        │боюнча органга табыштаманы берет.         │продукцияны жасап│

│        │Аккредитацияланган сыноо лабораториясы    │чыгаруучу        │

│        │сертификаттоо боюнча органдын тапшырмасы  │(ата-мекендик,   │

│        │боюнча жасап чыгаруучудан сертификаттоо   │чет өлкөлүк)     │

│        │органы тарабынан алып коюлган сериялык    │                 │

│        │өндүрүүдөгү продукциянын типтүү үлгүсүн   │                 │

│        │сыноону жүргүзөт жана сыноонун протоколун │                 │

│        │берет.                                    │                 │

│        │Сапат системаларын сертификаттоо боюнча   │                 │

│        │аккредитацияланган орган сапаттын жана    │                 │

│        │өндүрүштүн менеджмент системаларын        │                 │

│        │сертификаттоону жүргүзөт. Сапаттын        │                 │

│        │(өндүрүштүн) системасына инспекциялык     │                 │

│        │контролду жүзөгө ашырат.                  │                 │

│        │Продукцияны сертификаттоо боюнча          │                 │

│        │аккредитацияланган орган табыштамачыга    │                 │

│        │шайкештик сертификатын берет.             │                 │

│        │Жасап чыгаруучудан же сатуучудан алып     │                 │

│        │коюлган продукциянын үлгүлөрүн            │                 │

│        │аккредитацияланган сыноо лабораториясында │                 │

│        │сыноо аркылуу сертификатталган продукцияга│                 │

│        │инспекциялык контролду жүзөгө ашырат.     │                 │

│        │Табыштамачы сериялык өндүрүүдөгү          │                 │

│        │сертификатталган продукцияны шайкештик    │                 │

│        │белгиси менен маркалайт.                  │                 │

├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│5       │Табыштамачы продукцияны сертификаттоо     │Табыштамачы -    │

│        │боюнча органга табыштаманы берет.         │импорттоочу,     │

│        │Аккредитацияланган сыноо лабораториясы    │сатуучу же       │

│        │продукцияны сертификаттоо боюнча органдын │продукцияны      │

│        │тапшырмасы боюнча импорттоочудан,         │ата-мекендик     │

│        │сатуучудан же ата-мекендик жасап          │жасап чыгаруучу  │

│        │чыгаруучудан алып коюлган продукциянын    │                 │

│        │партиясын сыноону жүргүзөт жана           │                 │

│        │сыноолордун протоколун берет.             │                 │

│        │Сертификаттоо боюнча аккредитацияланган   │                 │

│        │орган партиянын өлчөмүн көрсөтүү менен    │                 │

│        │продукциянын партиясына табыштамачыга     │                 │

│        │шайкештик сертификатын берет.             │                 │

│        │Табыштамачы продукциянын сертификатталган │                 │

│        │партиясын шайкештик белгиси менен         │                 │

│        │маркалайт.                                │                 │

├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│5а      │Табыштамачы продукцияны сертификаттоо     │Табыштамачы -    │

│        │боюнча органга продукцияны сертификаттоого│импорттоочу,     │

│        │табыштаманы берет.                        │сатуучу же       │

│        │Аккредитацияланган сыноо лабораториясы    │продукцияны      │

│        │продукцияны сертификаттоо боюнча органдын │ата-мекендик     │

│        │тапшырмасы боюнча импорттоочудан,         │жасап чыгаруучу  │

│        │сатуучудан ата-мекендик жасап чыгаруучудан│                 │

│        │алып коюлган продукциянын партиясынан     │                 │

│        │тандап алынгандарды сыноону жүргүзөт жана │                 │

│        │сыноолордун протоколун берет.             │                 │

│        │Сертификаттоо боюнча аккредитацияланган   │                 │

│        │орган табыштамачыга партияга шайкештик    │                 │

│        │сертификатын берет, сертификатталган      │                 │

│        │продукцияга инспекциялык контролду        │                 │

│        │жүргүзөт.                                 │                 │

│        │Табыштамачы продукциянын сертификатталган │                 │

│        │партиясын шайкештик белгиси менен         │                 │

│        │маркалайт.                                │                 │

└────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

 

 

"Эмерек продукциясынын
коопсуздугу жөнүндө"
Техникалык регламентке

3-тиркеме

 

 

1-таблица

 

Окуучулардын стулдарынын өлчөмдөрү, мм

 

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│      Өлчөмдүн       │               Маалымдоо өлчөмү                │

│      аталышы        ├───────┬───────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│                     │   0   │   1   │   2   │  3  │  4  │  5  │  6  │

│                     ├───────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                     │                     Түсү                      │

│                     ├───────┬───────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│                     │   Ак  │Кызгылт│Кызгылт│Сары │Кызыл│Жашыл│ Көк │

│                     │       │ сары  │  көк  │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Маалымдоо бою -      │  900  │ 1050  │ 1200  │1350 │1500 │1650 │1800 │

│денесинин орточо     │       │       │       │     │     │     │     │

│узундугу             │       │       │       │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Отургучтун таманына  │  220  │  260  │  300  │ 340 │ 380 │ 420 │ 460 │

│чейинки бийиктик,    │       │       │       │     │     │     │     │

│h5 (жол берүү +/- 10 │       │       │       │     │     │     │     │

│мм)(**)              │       │       │       │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Отургучтун пайдалуу  │   -   │  260  │  290  │ 330 │ 360 │ 380 │ 400 │

│тереңдиги, t4        │       │       │       │     │     │     │     │

│(жол берүү +/- 10 мм)│       │       │       │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Отургучтун туурасы,  │   -   │  250  │  270  │ 290 │ 320 │ 340 │ 360 │

│b(3)                 │       │       │       │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│(бета) карата        │   -   │  160  │  170  │ 190 │ 200 │ 210 │ 220 │

│маалымдоо чекити,    │       │       │       │     │     │     │     │

│w(*4)                │       │       │       │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Жөлөнгүчтүн төмөнкү  │   -   │  120  │  130  │ 150 │ 160 │ 170 │ 190 │

│четине чейинки       │       │       │       │     │     │     │     │

│бийиктик, h(5),      │       │       │       │     │     │     │     │

│макс(*5*6)           │       │       │       │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│Жөлөнгүчтүн жогорку  │                                               │

│четине чейинки       │                                               │

│бийиктик, h7(*6),    │                                               │

│макс                 │                                               │

├─────────────────────┼───────┬───────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│минималдуу           │   -   │  210  │  250  │ 280 │ 310 │ 330 │ 360 │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│максималдуу          │   -   │  250  │  280  │ 310 │ 330 │ 360 │ 400 │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Жөлөнгүчтүн туурасы, │   -   │  250  │  250  │ 250 │ 280 │ 300 │ 320 │

│Ь4(*7)               │       │       │       │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Отургучтун алдыңкы   │   -   │30-50  │30-50  │30-50│30-50│30-50│30-50│

│четинин тегерек      │       │       │       │     │     │     │     │

│жеринин радиусу,     │       │       │       │     │     │     │     │

│r1(*8)               │       │       │       │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Жөлөнгүчтүн радиусу, │   -   │  300  │  300  │ 300 │ 300 │ 300 │ 300 │

│r2(*9)               │       │       │       │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Отургучтун кыйшаюу   │   -   │0      │0      │0    │0    │0    │0    │

│бурчу, (дельта)(*10) │       │град.  │град.  │град.│град.│град.│град.│

│                     │       │- 4    │- 4    │- 4  │- 4  │- 4  │- 4  │

│                     │       │град.  │град.  │град.│град.│град.│град.│

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Отургуч менен        │   -   │95     │95     │95   │95   │95   │95   │

│жөлөнгүчтүн          │       │град.  │град.  │град.│град.│град.│град.│

│ортосундагы бурч,    │       │- 106  │- 106  │- 106│- 106│- 106│- 106│

│(бета)(*11)          │       │град.  │град.  │град.│град.│град.│град.│

└─────────────────────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

 

 

2-таблица

 

Окуучулардын столдорунун өлчөмдөрү, мм

 

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│      Өлчөмдүн       │               Маалымдоо өлчөмү                │

│      аталышы        ├───────┬───────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│                     │   0   │   1   │   2   │  3  │  4  │  5  │  6  │

│                     ├───────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                     │                    Түсү                       │

│                     ├───────┬───────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│                     │  Ак   │Кызгылт│Кызгылт│Сары │Кызыл│Жашыл│ Көк │

│                     │       │ сары  │  көк  │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Маалымдоо бою -      │  900  │ 1050  │ 1200  │1350 │1500 │1650 │1800 │

│денесинин орточо     │       │       │       │     │     │     │     │

│узундугу             │       │       │       │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Капкакка чейинки     │  400  │  460  │  520  │ 580 │ 640 │ 700 │ 760 │

│бийиктик, h(1)       │       │       │       │     │     │     │     │

│(жол берүү +/-       │       │       │       │     │     │     │     │

│10 мм)(*****)        │       │       │       │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Бут үчүн коңулдун    │   -   │  350  │  410  │ 470 │ 530 │ 590 │ 650 │

│бийиктиги, h(2),     │       │       │       │     │     │     │     │

│(***)                │       │       │       │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Тизесинен бүгүлгөн   │   -   │  350  │  350  │ 400 │ 400 │ 450 │ 500 │

│бут үчүн коңулдун    │       │       │       │     │     │     │     │

│бийиктиги, h(3)      │       │       │       │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Сунулган бут үчүн    │   -   │  250  │  250  │ 300 │ 300 │ 350 │ 350 │

│коңулдун бийиктиги,  │       │       │       │     │     │     │     │

│h(4)                 │       │       │       │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Столдун капкагынын   │   -   │  450  │  500  │ 500 │ 500 │ 500 │ 500 │

│туурасы, t1(*4)      │       │       │       │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│Столдун капкагынын   │                                               │

│минималдуу узундугу, │                                               │

│b1                   │                                               │

├─────────────────────┼───────┬───────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│Бир орундуу стол     │   -   │  600  │  600  │ 700 │ 700 │ 700 │ 700 │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Эки орундуу стол     │   -   │ 1200  │ 1200  │1300 │1300 │1300 │1300 │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Олтуруу үчүн коңулдун│   -   │  450  │  470  │ 470 │ 470 │ 470 │ 500 │

│туурасы, b2          │       │       │       │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Тизесин бүгүп олтуруу│   -   │  300  │  300  │ 300 │ 350 │ 400 │ 400 │

│үчүн коңулдун        │       │       │       │     │     │     │     │

│тереңдиги, t2        │       │       │       │     │     │     │     │

├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Бутун сунуп олтуруу  │   -   │  400  │  400  │ 400 │ 400 │ 450 │ 450 │

│үчүн коңулдун        │       │       │       │     │     │     │     │

│тереңдиги, t3        │       │       │       │     │     │     │     │

└─────────────────────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┘