Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн
2012-жылдын 20-февралындагы №140 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: C:\Users\Венера\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\f756af1b-8352-40f0-b557-084a541e24b3\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2011-жылдын 11-январы № 10

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Балык чарба департаменти
 жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 6-сентябрындагы № 191 "Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинин айрым маселелери жөнүндө" токтомуна ылайык, балык уулоочулукту жана аквакультураны өнүктүрүү, балык запастарын сактоо жана көбөйтүү, аларды Кыргыз Республикасынын көлмө-сууларында натыйжалуу өстүрүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Тиркелген: Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Балык чарба департаменти жөнүндө жобо бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги бир айдын ичинде Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Балык чарба департаментинин уюштуруучулук, финансылык жана башка маселелерин 2010-жылдын республикалык бюджетинде каралган каражаттардын чегинде чечсин.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 8-декабрындагы № 750 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги жөнүндө" токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин башкаруу схемасына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

"Кыргыз балыгы" мамлекеттик ишканасы" деген позиция "Балык чарба департаменти" деген позицияга алмаштырылсын;

- "Ведомстволук балык инспекциясы" деген позиция алып салынсын.

4. Төмөндөгүлөр күчүн жоготту деп табылсын:

- Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-июнундагы № 70 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы "Кыргыз балыгы" мамлекеттик ишканасынын Уставын бекитүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 22-апрелиндеги № 161 "Кыргыз Республикасында балык тармагын өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө" токтомунун 1-пунктунун үчүнчү абзацы.

5. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

А.Атамбаев

 

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн
2011-жылдын 11-январындагы
№ 10 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Балык чарба департаменти жөнүндө ЖОБО

 

1. Жалпы жоболор

2. Департаменттин максаттары жана милдеттери

3. Департаменттин функциялары

4. Департаменттин укуктары

5. Департаменттин ишинин уюштурулушу

6. Департаменттин ишинин токтотулушу

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Балык чарба департаментинин (мындан ары - Департамент) ишин жөнгө салат, анын ролун, милдеттерин, аткаруучу иштерин жана ыйгарым укуктарын аныктайт.

2. Департамент балык чарбасын башкаруучу атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болот, ал Кыргыз Республикасынын табигый көлмө-сууларынын жана суу сактагычтарынын тизмесине кирген, Департаментке берилген Кыргыз Республикасынын табигый жана жасалма көлмө-сууларында балык чарбасын өнүктүрүү жана жүргүзүү, балыктын запастарынын абалын жана санын изилдөө, мониторингдөө, балыктын запасын көбөйтүү жана ведомстволук коргоого алуу, Кыргыз Республикасынын балык чарбалык жана башка табигый, жасалма көлмөлөрүндө балык кармоону ведомстволук контролдоо тармагында бирдиктүү саясатты жүргүзүү боюнча иштердин аткарылышын камсыздайт.

3. Департамент өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдоруна, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актыларына, Кыргыз Республикасынын башка нормативдик укуктук актыларына, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин приказдарына, нускамаларына жана башка жетектөөчү документтерине, Кыргыз Республикасы катышкан жана белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге, ошондой эле ушул Жобого таянат.

4. Департамент "мекеменин" уюштуруу-укуктук формасында иштеген юридикалык жак болот жана республикалык бюджеттин эсебинен каржыланат, өз алдынча балансы, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Казыналык системасында алыш-бериш жана башка эсептери, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү, штамптары, фирмалык бланктары жана юридикалык жактын башка атрибуттары болот.

5. Департаменттин борбордук аппараты жана карамагындагы бөлүмдөрү биргелешип республиканын бирдиктүү балык чарба системасын түзүшөт жана өз иштерин аткаруу бийлигинин башка мамлекеттик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук уюмдар жана башка жактар менен биргелешип иштешүү менен жүргүзүшөт.

6. Департаменттин юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, 720040, Бишкек шаары, Киев көчөсү, 96 А.

 

2. Департаменттин максаттары жана милдеттери

 

7. Департаменттин ишинин максаттары Кыргыз Республикасында балык запастарды сактоону жана көбөйтүүнү, балык уулоону жана аквакультураны өнүктүрүүнү көздөйт.

Аталган максаттарга жараша Департамент төмөнкүдөй негизги маселелерди чечет:

- көлмөлөрдүн балыктуулугун арттыруу, товардык жана башка балык продукция өндүрүүнү көбөйтүү;

- өндүрүлчү жана сатылчу балык азыктарынын сапатын жакшыртуу жана ассортиментин көбөйтүү;

- илимий-балык чарбалык жана ихтиологиялык изилдөөлөрдү, балык запастардын абалына жана санына мониторинг жана талдоо жүргүзүү жана балык кармоону ведомстволук жөнгө салуу;

- балык запастарын ведомстволук корууну камсыздоо жана браконьерликке, балыкты коргоо боюнча мыйзамдарды башкача бузууларга каршы иш-чараларды такай өткөрүү;

- балык чарбасын өнүктүрүү жана жүргүзүү тармагындагы эл аралык долбоорлорду жана программаларды иштеп чыгууга жана турмушка ашырууга катышуу.

 

3. Департаменттин функциялары

 

8. Департамент өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык жана мыйзамда белгиленген компетенцияларынын чегинде төмөнкүдөй милдеттерди аткарат:

а) тармактык саясатты иштеп чыгуу чөйрөсүндө:

- балык чарбасын өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктайт, балык чарбасын жүргүзүүнү өнүктүрүү жана өркүндөтүү стратегияларын иштеп чыгат;

- балык чарбасын комплекстүү башкаруунун мамлекеттик саясаты боюнча сунуштарды иштеп чыгат жана ишке ашырат;

- өзүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча ченемдик укуктук актылардын, тармак боюнча талаптардын, стандарттардын, нормативдердин, нормалардын, эрежелердин, жоболордун, тартиптердин жана нускамалардын долбоорлорун иштеп чыгат жана аларды Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинин кароосуна тийиштүү мамлекеттик органдарга берүү үчүн киргизет;

- республикада ышкыбоздук жана спорттук балык уулоонун, туризмдик балык уулоонун уюштурулган формаларын өнүктүрүүгө көмөктөшөт;

б) балык тармагын башкаруу чөйрөсүндө:

- мамлекеттик маанидеги көлмө-сууларда балык чарба ишин жана балык запастарды ведомстволук коргоону башкарат, мамлекеттик балык өстүрүүчү ишканалардын, балык заводдордун, жасалма көлмөлөрдөгү, садоктордогу жана көлдөгү товардык балык чарбалардын иштерин жалпы жетектейт жана координациялайт, юридикалык жактарга жана жеке жактарга селекциялык-асылдандыруу иштерин уюштурууга, товардык балыкты жана балыктын урук материалдарын өстүрүүгө жана өткөрүүгө көмөк көрсөтөт жана методикалык жардам берет;

- көлмө-сууларды, балык кармоочу тилкелерди жана жасалма көлмөлөрдү пайдаланууга белгиленген тартипте берет, аларды балык изилдөө, балык уулоо, балык өстүрүү жана балык запастарды көбөйтүү максатында юридикалык жана жеке жактарга бекитип берет, көлмө-суулардын жана алардагы балык запастардын сарамжалдуу пайдаланылышын камсыздайт;

- товардык балык продукцияны жана балыктын урук материалдарын өндүрүүнүн утурумдук жана келечек пландарынын долбоорлорун иштеп чыгууну уюштурат, илимий мекемелер менен макулдашуу боюнча товардык балыкты өстүрүү жана балык запастарды көбөйтүү боюнча ар жылдык божомол-тапшырмаларды белгилейт, чабактарды сууларга кое берүүнүн графиктерин бекитет;

- илимий мекемелердин сунуштары менен өнөр-жайлык балык запастарын көбөйтүү, аларды жасалма жол менен өстүрүү жана климатташтыруу, балык чарбалык мелиорация, чабактарды чыгаруу жана көлмөлөрдү балыктандыруу боюнча иштердин жүргүзүлүшүн уюштурат;

- балык тармагынын ишинин натыйжалуулугун арттыруу жана республиканын калкынын балык азыктарга болгон керектөөсүн канааттандыруу максатында балык чарба процессине прогрессивдүү технологияларды киргизүүнү камсыздайт;

- балык чарбаларга жана балык заводдорго товардык балык продукцияны өндүрүүдө жана чабактарды өстүрүүнүн ар кандай стадияларында практикалык жана усулдук жардам көрсөтөт, балыктын ылаңдарын аныктоо ыкмаларын өркүндөтүү жана суу объектилеринде, көлмө чарбаларда эпизоотияга каршы иш-чараларды жүргүзүү процессинде лабораториялык-оору аныктоочу изилдөөлөрдүн ыкмаларын киргизүү боюнча чараларды көрөт;

- рыноктун балык продукцияга болгон керектөөсүн изилдейт жана балык тармагынын товардык балык өндүрүүнү көбөйтүү мүмкүндүгүн аныктайт;

- көлмө-сууларда ышкыбоздук жана спорттук балык уулоону, туризмдик балык уулоону уюштурат жана жүргүзөт;

- балыктын урук материалын жана товардык балыкты өстүрүүнүн алдыңкы технологияларын изилдөө жана киргизүү, көлмө балыктарынын жогорку азыктуу жана жакшыртылган түрлөрүн алып келүү, ошондой эле уруктандырылган икраны же чабактарды экспорттоо жана импорттоо маселелери боюнча иш жүргүзөт;

- балык тармагын өнүктүрүү, балык өстүрүү, аны уулоо, иштетүү боюнча жана балык тоюттарын өндүрүү боюнча жаңы технологияларды жана жабдууларды алуу үчүн тышкы жана ички инвестицияларды тартууга көмөк көрсөтөт;

- чарбакер субъекттерге товардык балыкты жана балыктын урук материалын өндүрүүгө көмөктөшүү үчүн балык боюнча адистерди окутуу жана кайрадан даярдоо системасын уюштурат;

в) балык запастарды ведомстволук коруу жана көбөйтүү чөйрөсүндө:

- көлмөлөрдөгү балык запастарын сактоо, көбөйтүү жана калыбына келтирүү иш-чараларын иштеп чыгат жана ишке ашырат;

- көлмөлөрдөгү балык запастарын коргоону, пайдаланууну жана көбөйтүүнү ишке ашырат;

- балык уулоо эрежелери жана балык запастарын коргоо, пайдалануу жана көбөйтүү, балыктарды илимий изилдөө үчүн кармоо тармагындагы башка ченемдик укуктук актылар аткарылышына контролдойт.

- балык чарба субъектилерине белгиленген балык кармоо лимиттери жана квоталары пайдаланылышын, көлмөлөрдөн кармалган балыктардын, суудагы башка жем организмдердин кармалышын жана эсепке алынышын, өнөр-жайлык балыктардын икраларын камдалышын контролдойт;

- балык заводдордогу, көлмөлөрдөгү, көлдөрдөгү жана садок балык чарбалардагы селекция-асылдандыруу ишинин жүрүшүн, анын эсептик документтерин контролдойт;

- балык чарба ишканалары жана мекемелери тарабынан балыкты өстүрүү, иштетүү технологиялары сакталышын, өндүрүш кубаттуулуктары туура пайдаланылышын усулдук жактан жетектейт жана ведомстволук контроль жүргүзөт;

- балык уулоонун, балык изилдөөнүн, балык өстүрүүнүн илимий негизделген режимдерин жана көлмөлөрдүн балыктуулугун арттыруу, балык кармоонун жол берилчү көлөмдөрүн аныктоо боюнча комплекстүү иш-чараларды иштеп чыгат;

- илимий мекемелер менен биргеликте балык запастарын көбөйтүү, аларды жасалма жол менен өстүрүү, климатташтыруу, балык чарбалык мелиорация, чабактарды сууга кое берүү жана көлмөлөрдү балыктандыруу боюнча иш-чараларды жүргүзөт;

- тирүү балыкты, чабактарды, личинкаларды, уруктандырылган икраны жана суудагы омурткасыздарды республикага алып кирүүнү жана республикадан алып чыгууну текшерүүгө жана контролдоого, балыктардын жаңы түрлөрүн климатташтыруунун жана көлмө-сууларды балыктандыруунун, ошондой эле товардык балыкты, башка балык продукцияны камдоонун, сатып алуунун, иштетүүнүн жана сатып өткөрүүнүн белгиленген тартиби сакталышын текшерүүгө жана контролдоого белгиленген тартипте катышат;

- балык уулоонун эрежесин жана балык запастарды коруу жөнүндө жоболорду бузгандык фактылары боюнча актыларды, протоколдорду түзөт, аларды укук коргоочу жана сот органдарына өткөрөт;

- укук коргоочу жана жаратылышты коргоочу органдар менен биргеликте урук таштоого бараткан балыктарды коруу боюнча рейддерди жана айлыктарды, браконьерликке жана балыкты коруу мыйзамдарын башкача бузууларга каршы күрөшүү боюнча такай болуучу рейддерди уюштурат жана өткөрөт;

- балык чарбаларындагы балык өстүрүү процессинин бардык стадияларында балык продукциянын эсебин жана отчетун алууну уюштурат жана балык заводдордо, көлмөдөгү жана садоктогу балык чарбаларда эсептик документтердин жүргүзүлүшүн көзөмөлдөйт;

- балык кармоочу жерлерде өнөр жайлык кармоолорду, кармоо куралдарын, балык кармоого, балыкты жана икраларды кабыл алууга, сактоого, иштетүүгө жана сатып өткөрүүгө уруксат берүүчү жана башка документтерди эсепке алат, кармоо эрежесин бузгандардан мыйзамсыз кармалган балык продукцияны, мыйзамсыз кармоонун куралдарын жана сүзүүчү каражаттарды өз компетенциясынын чегинде алып коет;

- ветеринария кызматы менен бирдикте балыктын ылаңдарынын алдын алуу боюнча профилактикалык иштерди уюштурат жана өткөрөт, балык чарбалык субъекттерге сууларда жана көлмө чарбаларда эпизоотияга каршы иш-чараларды жүргүзүүнүн пландарын түзүүгө жана ишке ашырууга практикалык жардам көрсөтөт, өстүрүлгөн, алынып чыгуучу жана сатылчу балыктын, уруктандырылган икранын жана балыктын урук материалдарынын сапаты жөнүндө ихтиопатологиялык маалымкаттарды берет;

- ветеринардык жана санитардык кызматтар менен бирге базарларда жана дүкөндөрдө сатылчу балыктын пайдаланууга жарактуулугуна анализди уюштурат жана жүргүзөт, лабораториялык изилдөөлөрдү жүзөгө ашырат;

- республикадан алынып чыгуучу жана алынып келүүчү балыкты жана уруктандырылган икраны, ошондой эле суудагы биологиялык ресурстардын климатташуусун жана көлмө-сууларга кое берилишин, суулардын эпизоотиялык абалын ихтиопатологиялык контролдоого катышат;

- балык кармоочу буюмдарга, сүзүүчү жана кургак жердеги транспорт каражаттарга балык уулаган жерлерде, сактоочу, иштетилчү жана сатылчу жерлерде, анын ичинде ташуу убагында кароо жүргүзөт, документтерди, балык кармоонун каражаттарын жана ыкмаларын текшерет, балык уулоонун продукциясын текшерип карайт;

г) ихтиологиялык изилдөө, мониторинг жана жөнгө салуу чөйрөсүндө:

- илимий-балык чарбалык жана ихтиологиялык изилдөөлөрдү жүргүзөт, балык запастарын ведомстволук мониторингдейт, абалын жана запастарын изилдейт, көлмөлөрдөн балык кармоонун чектерин жана лимиттерин (квоталарын) белгилейт;

- башка ыйгарым укуктуу органдар менен бирдикте, өз компетенциясынын чегинде балык чарбалык көлмөлөрдүн, алардагы балык запастарынын эсебин алат жана балык чарба фонду жөнүндө маалыматтардын изилденишин, системага салынышын жана сакталышын камсыздайт;

- көлмөлөрдүн сырьелук базасынын абалын изилдөөнү уюштурат жана жүргүзөт, балык запастарды мониторингдөө жана эсебин алуу, жаңы көлмөлөрдү жана балык кармоо объекттерин өздөштүрүү максатында атайын балык кармоону жүзөгө ашырат;

- балыктын ылаңдарын алдын алуу максатында көлмө-суулардын санитардык-эпизоотиялык абалына мониторинг жүргүзүүнү уюштурат;

- өз компетенциясынын чегинде балык өнөр жайын жөнгө салат, балык уулоо режимдерин белгилейт жана балык кармоого ведомстволук документтерди берет;

- ышкыбоздук жана спорттук балыкчылыкты мыйзамга ылайык жөнгө салат, балык чарбалык жана Департаментке караштуу башка көлмө-сууларда ышкыбоздук балыкчылыкка балык уулоо белеттерин жана карточкаларын берет;

- көлмөлөрдүн сырьелук базаларына илимий жана ихтиологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарына ылайык, илимий мекемелер жана мамлекеттик жаратылыш коргоо органдары менен биргеликте, өз компетенциясынын чегинде балык кармоонун жол берилчү өлчөмдөрүн көлмөлөр жана балыктын түрлөрү боюнча аныктайт;

д) кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө:

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтөт.

е) балык чарбалык субъекттердин иштерине колдоо көрсөтүү чөйрөсүндө:

- республикадагы балык чарбанын туруктуу өнүгүшүн камсыздоо үчүн балык уулоо жана аквакультура, балык запастарды көбөйтүү, изилдөө, мониторингдөө жана пайдаланылышын контролдоо тармагына ивестицияларды жана технологияларды тартуу боюнча сунуштарды белгиленген тартипте берет;

- балык чарба тармагында маалыматтарды чогултууну жана алмашууну ишке ашырат, балык жана балык чарбасы жөнүндө билимдердин үгүттөлүшүн жана жайылтылышын уюштурат, балык уулоо жана аквакультура, балык ресурстарды коруу, көбөйтүү жана сарамжалдуу пайдалануу, балык чарбаны туруктуу өнүктүрүү проблемалары боюнча конкурстарды, көргөзмөлөрдү, конференцияларды, семинарларды өткөрөт.

 

4. Департаменттин укуктары

 

9. Департамент өз компетенциясынын чегинде белгиленген тартипте төмөнкүлөргө укуктуу:

- балык запастарды пайдалануу, коруу жана көбөйтүү жагында приказдарды, методикалык көрсөтмөлөрдү чыгарууга, нускамаларды жана балык өстүрүүчүлүк-биологиялык нормативдерди иштеп чыгууга, департаменттин ишине тиешелүү маселелер боюнча чечимдерди кабыл алууга;

- балык чарбалык субъекттерден өлкөнүн балык продуктулар боюнча азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жөнүндө маалыматтарды, жана балык кармоо, товардык балыкты жана балыктын урук материалдарын өстүрүү жана сатуу боюнча информацияны белгиленген тартипте суроого жана алууга;

- балык кармоо эрежелери жана балык запастарды коруу жөнүндө жоболор сакталышын ведомстволук контролдоо максатында балык чарба фондунун курамына кирген, балык запастардын абалына жана көбөйүшүнө, суулардагы корук участоктордун абалына таасир этүүчү гидротехникалык курулуштарды текшерүүгө аткаруу бийлигинин башка мамлекеттик органдары менен бирдикте катышууга;

- ведомстволук көлмө-сууларда балык запастардын корулушун уюштурууга, балык запастарды коруу боюнча штаттан тышкары кызматкерлер тармагын түзүүгө жана аларды балыкты коруу ишине багыттоого;

- сот органдарында доочу жана жоопкер катары чыгууга;

- адистерди окууга, кайра даярдоого, квалификациясын жогорулатууга жиберүүгө.

Департаменттин балык запастарды коруу кызматкерлери кызматтык милдеттерин аткарууда мамлекеттик бийликтин өкүлдөрү болуп эсептелишет жана мамлекеттин коргоосунда болушат, айырмалоо белгилери бар форма кийим кийүүгө, кызматтык, сигналдык тапанча жана атайын каражаттарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте алып жүрүүгө укуктуу.

Департаменттин балык запастарды коруу кызматкерлеринин балыкты коруу ишине эч бир формада кийлигишүүгө болбойт жана ал үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликке тартылат.

 

5. Департаменттин ишинин уюштурулушу

 

10. Департаментти кызматка Кыргыз Республикасынын айыл чарба министринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри дайындачу жана бошотуучу директор жетектейт.

11. Департаменттин директорунун бир орун басары болот, аны кызматка Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министри Департаменттин директорунун сунушу боюнча дайындайт.

Директор жок учурда директордун милдеттерин орун басары аткарат.

12. Директор департаментке жүктөлгөн тапшырмаларга ылайык:

- Департаменттин жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин жалпы жетектейт;

- департаментке жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы жана ал өз функцияларын ишке ашырышы үчүн жеке жоопкерчиликте болот, орун басар менен түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин арасында ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт, иштин тийиштүү багытын жетектөө үчүн алардын жоопкерчилик даражаларын белгилейт;

- кадрларды тандоону жана жайгаштырууну, Департаменттин кызматкерлеринин квалификациялык деңгээлин жогорулатууну мыйзамга ылайык жалпы жетектейт.

13. Департаменттин директору төмөнкүдөй укуктарга ээ:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык Департаменттин ишинин операциялык, кадрлык жана башка күндөлүк маселелери боюнча өз компетенциясынын чегинде буйруктарды чыгарууга;

- Департаменттин бөлүктөрү менен кызматтарынын жетекчилерине жана адистерине көрсөтмөлөрдү, тапшырмаларды берүүгө жана алардын аткарылышын текшерүүгө;

- мамлекеттик органдарда, балык чарбасынын маселелери боюнча Департаменттин кызыкчылыгын белгиленген тартипте коргоого, сотто доочу жана жооп берүүчү катары чыгууга, ишеним каттарды берүүгө, анын ичинде башкаларга өткөрүп берүү укугу менен же ансыз берүүгө;

- Департаменттин компетенциясына берилген маселелер боюнча эл аралык донор уюмдардын өкүлдөрү менен өз ыйгарым укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө жана өз ара байланышта иштешүү жөнүндө келишимдерге, контракттарга, макулдашууларга жана протоколдорго белгиленген тартипте кол коюуга;

- Департаменттин жана анын түзүмдүк бөлүктөрүнүн кызматкерлерин ардак наамдар жана ведомстволук сыйлыктар менен сыйлоого белгиленген тартипте көрсөтүүгө;

- келишимдерди түзүүгө, макулдашууларга, ишеним каттарга, Кыргыз Республикасынын банктарында жүргүзүлчү операциялар боюнча эсептик жана финансылык документтерге, ишеним каттарга кол коюуга. Аталган документтерге Департаменттин директору жок учурда атайын ишеним катсыз эле анын орун басары кол коет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Департаменттин борбордук аппаратынын жана анын түзүмдүк бөлүктөрүнүн анын номенклатурасына кирген кызматкерлерин кызматка дайындоого жана кызматтан бошотууга, аларга сыйлоо же тартиптик жаза чараларын колдонууга;

- Департаменттин карамагындагы түзүмдүк бөлүктөрдүн жетекчилеринин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген чечимдерин жокко чыгарууга.

14. Департаменттин кызматкерлеринин укуктары жана милдеттери Департаменттин директору же анын орун басары бекитүүчү Департаменттин түзүмдүк бөлүктөрү жөнүндө жоболор жана кызматтык нускамалар менен аныкталат.

15. Департаментте 5 адамдан турган техникалык кеңеш (мындан ары техникалык кеңеш) түзүлөт. Техникалык кеңештин курамына Департаменттин директору (техникалык кеңештин төрагасы), директордун орун басары жана Департаменттин башка кызматкерлери, зарыл болсо - башка мамлекеттик органдардын жана илимий уюмдардын өкүлдөрү кирет. Коллегиянын персоналдык курамын Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри бекитет. Техникалык кеңештин жыйындары зарылдыгына жараша, бирок бир жылда экиден кем эмес өткөрүлөт.

16. Техникалык кеңештин жыйынында балык тармагын өнүктүрүүнүн маселелери каралат, балык чарбасы боюнча илимий-өнөр жайлык кеңештин чечимдери бекитилет, Департаменттин бөлүктөрүнүн жана кызматтарынын жетекчилеринин иштин жүрүшү жана аларга жүктөлгөн милдеттер менен тапшырмалардын аткарылышы жөнүндө отчеттору угулат. Техникалык кеңештин чечимдери Департаменттин директорунун буйругу менен ишке ашырылат.

 

6. Департаменттин ишинин токтотулушу

 

17. Департаменттин иши өзгөртүп түзүү же жоюу жолу менен токтотулат.

18. Департаментти өзгөртүп түзүү же жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

20. Департаменттин ишинин процессинде пайда болуучу документтер "Кыргыз Республикасынын улуттук архивдик фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.