Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2013-жылдын 6-февралы № 52

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

"Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, ошондой эле аскердик кызмат өтөөнү тартипке келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 18-майындагы № 306 "Кыргыз Республикасынын жарандарынын альтернативдик кызмат өтөөсүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жарандарынын альтернативдик кызмат өтөөсүнүн тартиби жөнүндө жободо:

- 7-пункттун экинчи абзацындагы "36" цифралары "18" цифраларына алмаштырылсын;

- 9-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"9. Альтернативдик кызмат өтөө альтернативдик кызмат өтөөчүлөр тарабынан чакырылган жери боюнча райондук (шаардык) аскер комиссариаттары аркылуу коргоо маселелерин тейлеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын атайын эсебине акчалай төгүмдүн төлөнүшүн карайт.

Альтернативдик кызматка чакырылгандар үчүн акчалай төгүмдүн өлчөмү альтернативдик кызматтын бардык убактысы үчүн 180 эсептик көрсөткүчтү түзөт. Алардын ичинен 20 пайызы атайын каражаттарга салык төлөгөндөн кийин мамлекеттик чек араны коргоо жана кайтаруу маселелерин тейлеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын атайын эсебине которулат. Ар бир кварталдын ичинде акчалай төгүмдүн жалпы өлчөмүнүн алтыдан бир бөлүгүнөн кем эмеси төлөнүүгө тийиш.";

- 10-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"10. Альтернативдик кызматка чакырылган жарандардан түшкөн акча каражаттары окуу жыйындарын өткөрүүгө, окуу-материалдык базаны өркүндөтүүгө, аскер кызматчыларын социалдык коргоону жогорулатууга, аскер кызматчыларын сыйлоого жана өкүлчүлүк чыгымдарды төлөөгө жумшалат.";

- 24-пункттун биринчи абзацындагы "коргоо министринин" деген сөздөр "коргоо маселелерин тейлеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 27-пунктта:

экинчи абзацы күчүн жоготту деп табылсын;

үчүнчү абзацындагы "майып" деген сөз "ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адам" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 29-пункттагы "майып" деген сөз "ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адам" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 10-августундагы № 509 "Аскерге милдеттүүлөрдү жана чакырылуучуларды аскердик каттоо жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Аскерге милдеттүүлөрдү жана чакырылуучуларды аскердик каттоо жүргүзүү тартиби жөнүндө жободо:

- бүткүл тексти боюнча ар түрдүү жөндөмөдөгү "Коргоо министрлиги" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө "коргоо маселелерин тейлеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 3-пункттун биринчи абзацындагы "Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги (мындан ары - Коргоо министрлиги)" деген сөздөр "Коргоо маселелерин тейлеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын; "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик күзөт органдары (мындан ары - мамлекеттик күзөт органдары)" деген сөздөр алып салынсын;

- 4-пунктта:

"а" пунктчасындагы "17" жана "27" цифралары "16" жана "25" цифраларына алмаштырылсын;

"б" пунктчасынын алтынчы абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"- алгачкы аскердик жыйындардан өткөндөр;";

"в" пунктчасы күчүн жоготту деп табылсын;

он экинчи абзацындагы ", мамлекеттик күзөт органдарынын" деген сөздөр алып салынсын;

он жетинчи абзацы күчүн жоготту деп табылсын;

жыйырма биринчи абзацындагы ", мамлекеттик күзөт органдарынын" деген сөздөр алып салынсын;

жыйырма экинчи абзацындагы "ченемдик-укуктук" деген сөздөр алып салынсын;

- 6-пункттун үчүнчү абзацындагы "чакырылуучу мобилизациялык резервдин кызматчылары," деген сөздөр алып салынсын;

- 11-пункттун "в" пунктчасындагы "чакырылуучу мобилизациялык резервде" деген сөздөр алып салынсын;

- 29-пункттун "а" пунктчасынын үчүнчү абзацындагы "27" цифралары "25" цифраларына алмаштырылсын;

- 33-пунктта:

"б" пунктчасынын үчүнчү абзацы күчүн жоготту деп табылсын;

"в" пунктчасындагы "27" цифралары "25" цифраларына алмаштырылсын;

- 37-пункттун экинчи жана үчүнчү абзацтары күчүн жоготту деп табылсын;

- 52-пункттагы "чакырылуучу мобилизациялык резервдин жана" деген сөздөр алып салынсын;

- 53-пункттагы "чакырылуучу мобилизациялык резервдин жана" деген сөздөр алып салынсын;

- 54-пунктта:

биринчи абзацындагы "чакырылуучу мобилизациялык резервдин жана" деген сөздөр алып салынсын;

"в" пунктчасы күчүн жоготту деп табылсын;

- 57-пунктта:

биринчи абзацындагы жана "а", "б", "г", "д" жана "ж" пунктчаларындагы "чакырылуучу мобилизациялык резервдин жана" деген сөздөр алып салынсын;

"е" пунктчасындагы "чакырылуучу мобилизациялык резервдин жана" деген сөздөр алып салынсын;

- 66-пункттун экинчи абзацындагы "чакырылуучу мобилизациялык резервдин кызматкерлеринин күбөлүктөрүн," деген сөздөр алып салынсын;

- 67-пункттун биринчи жана үчүнчү абзацтарындагы ", чакырылуучу мобилизациялык резервдин кызматкерлердин күбөлүктөрүн" деген сөздөр алып салынсын;

- 6-главанын аталышындагы "ички иштер" деген сөздөр "калкты каттоо" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 68-пункттун биринчи жана экинчи абзацтарындагы "ички иштер" деген сөздөр "калкты каттоо" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 69-пункттун "е" пунктчасындагы чакырылуучу мобилизациялык резервдин кызматчысынын күбөлүгүн" деген сөздөр алып салынсын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 18-декабрындагы № 770 "Кыргыз Республикасынын жарандарын чакырууга даярдоо жана өткөрүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жарандарын чакырууга даярдоо жана өткөрүү боюнча жободо:

- бүткүл тексти боюнча:

ар түрдүү жөндөмөдөгү "Коргоо министрлиги" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө "коргоо маселелерин тейлеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын;

"27 жашка" жана "25 жаш" деген цифралар жана сөздөр тиешелүү жөндөмөдө "25 жашка" жана "25 жаш" деген цифраларга жана сөздөргө алмаштырылсын;

- 4-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"4. Кыргыз Республикасынын коргоо, мамлекеттик чек араны коргоо жана кайтаруу маселелерин тейлеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарынын, башка аскердик түзүлүштөрүнүн жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын жетекчилери баш ийген аскердик бөлүктөрдү өздүк курам менен комплекттөө үчүн жоопкерчилик тартышат.";

- 5-пунктта:

4-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

"4) жарандарды алгачкы аскердик жыйындардан өтүү үчүн Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин (мындан ары - Коргоо министрлиги) окуу борборлоруна жиберүү пландарын иштеп чыгуу.";

- 7-пунктта:

биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"7. Кыргыз Республикасынын коргоо, мамлекеттик чек араны коргоо жана кайтаруу маселелерин тейлеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарынын, башка аскердик түзүлүштөрүнүн жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын аскердик бөлүктөрүнүн командирлерине (мекемелердин башчыларына) төмөнкүлөр жүктөлөт:";

төмөнкү мазмундагы 4-пунктча менен толукталсын:

"4) Аскердик кызматты үгүттөө жана кадыр-баркын жогорулатуу боюнча маалыматтык ишти жүргүзүү, жалпы орто билим берүү уюмдарында окугандар менен жолугушууларды жана алардын аскердик бөлүктөргө (мекемелерге) келүүлөрүн уюштуруу.";

- 24-пункттун биринчи абзацындагы "17" цифралары "16" цифраларына алмаштырылсын;

- 25-пунктта:

биринчи абзацындагы "райондук (шаардык) аскер комиссариаттары тарабынан" деген сөздөр "мамлекеттик бийлик органдары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан райондук (шаардык) аскер комиссариаттары аркылуу" деген сөздөргө алмаштырылсын;

экинчи абзацындагы "администрациянын" деген сөздөн кийин "же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын" деген сөздөр менен толукталсын;

- 28-пунктта:

экинчи абзацынын экинчи сүйлөмү алып салынсын;

үчүнчү абзацындагы "жок болгон учурда," деген сөздөрдөн кийин "ошондой эле ал келбеген учурда" деген сөздөр менен толукталсын;

"жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары" деген сөздөр "же ички иштер органдары" деген сөздөр менен толукталсын;

- 32-пункттун экинчи абзацындагы "I жана II топтун майыбы" деген сөздөр "бала кезинен майып, I, II жана III топтун майыптары" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 33-пункттун жетинчи абзацындагы "Ден-соолугунун абалы боюнча альтернативдик кызмат укугуна ээ болгон" деген сөздөр "Ден соолугунун абалы боюнча альтернативдик кызматка жарактуу" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 37-пункттун экинчи абзацындагы "жана медициналык-социалдык эксперттик комиссиянын маалымкатынын көчүрмөсү" деген сөздөр алып салынсын;

- 44-пункт төмөнкү мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"Биринчи жолу аскердик каттоого коюуда жарандар жөнүндө маалымат каттоо-алфавиттик китептерине жазылат, ал аскер комиссариаттарында сакталат. Жарандар 25 беш жашка чыкканда алфавиттик-каттоо китеби архивге сактоого берилет.";

- 46-пунктта:

үчүнчү абзацы күчүн жоготту деп табылсын;

төмөнкү мазмундагы онунчу абзац менен толукталсын:

"- аскердик каттоодон чыкпастан туруктуу жашаган жеринен тышкары кеткендер;";

- 47-пункттун "ж" пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

"ж) ден соолугунун абалы боюнча мурда аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында чектүү жарактуу деп табылган, бирок медициналык кайра күбөлөндүрүүдөн өткөндөн кийин аскердик кызматка жарактуу деп табылган болушса.";

- 48-пунктта:

"б" пунктчасынын экинчи абзацы күчүн жоготту деп табылсын;

"ж" пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

"ж) чакырылуучу курактагы, чакыруу комиссиялары тарабынан мурда аскердик кызматка жараксыз деп табылып, ал эми медициналык кайра күбөлөндүрүү боюнча комиссия тарабынан аскердик кызматка жарактуу деп табылган жарандар чакырылуучулардын аскердик каттоосуна турууга тийиш. Аларга кайрадан өздүк дело ачылат, ал эми алар жөнүндө маалыматтар каттоо-алфавиттик китепке жазылат. Өздүк делого медициналык кайра күбөлөндүрүү жүргүзүү жөнүндө протоколдордун көчүрмөлөрү тиркелет.";

- 49-пунктта:

"б" пунктчасы күчүн жоготту деп табылсын;

"о" пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

"о) Кыргыз Республикасынын жарандык жогорку окуу жайларынын аскер факультеттеринде жана кафедраларында окуп жатканда аскердик жыйындардан өткөндөн кийин;";

- 50-пунктта:

"б" пунктчасы күчүн жоготту деп табылсын;

"ж" пунктчасынын биринчи абзацындагы:

"паспорт столдон" деген сөздөр "калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдан" деген сөздөргө алмаштырылсын;

"райондун паспорт столунун башчысынын" деген сөздөр "райондун паспорт-визалык жана каттоо иши бөлүмүнүн башчысынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

"н" пунктчасында:

экинчи абзацындагы "аскердик каттоодон чыгарылган чакыруучунун" деген сөздөр "чакырылуучулардын аскердик каттоодон чыгуу укугун ырастаган" деген сөздөргө алмаштырылсын;

үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"- эгерде алардын чакыруу мөөнөтүн кийинкиге калтыруу укугу жок болсо, анда чакырылуучулардын каттоосунан чыгарылат жана алгачкы аскердик жыйындарга жиберилүүгө тийиш жарандардын каттоосуна берилет. Алфавиттик-каттоо тизмесине тийиштүү жазуу жазылат. Каттоодон чыгаруу үчүн негиз болуп аты-жөнү жазылган тизме эсептелет";

төртүнчү-жетинчи абзацтар күчүн жоготту деп табылсын;

"о" пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин;

"о) Кыргыз Республикасынын жарандык жогорку окуу жайларынын аскердик факультеттеринде жана кафедраларында окуп жатканда аскердик жыйындардан өткөн чакырылуучулар жөнүндө маалымат алфавиттик-каттоо китебине киргизилет, анда тийиштүү жазуу жазылат. Чакырылуучунун өздүк делосу Кыргыз Республикасынын архив иши жөнүндө мыйзамдарында белгиленген тартипте жок кылынат. Ырастоочу документ болуп Кыргыз Республикасынын жарандык жогорку окуу жайларынын аскердик факультеттерин жана кафедралары тарабынан берилген аскердик жыйындардан өткөндүгү жана ант бергендиги жөнүндө маалымкат эсептелет;";

- 52-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"52. Жашаган, окуган, иштеген жери алмашкан, үй-бүлөлүк абалы жана ден соолугунун абалы жөнүндө маалымат өзгөргөн учурда, жаран 7 календардык күндүн ичинде тиешелүү райондук (шаардык) аскер комиссариатына билдирүүгө милдеттүү.";

- төмөнкү мазмундагы 57-1-пункт менен толукталсын:

"57-1. Аскердик кафедралардын (факультеттердин) жетекчилери жыл сайын, 10-сентябрга карата райондук (шаардык) аскер комиссариаттарына аскердик кафедрага (факультетке) окуу үчүн киргизилген чакырылуучулардын, ошондой аскердик кафедрадан (факультеттен) чыгарылгандардын тизмесин жана аскердик кафедрада (факультетте) окууну аяктаган жарандардын тизмесин, аскердик жыйындардан өткөн мөөнөттөрдү жана аскердик ант берген күндү көрсөтүү менен берүүгө милдеттүү.";

- 59-пункттун үчүнчү абзацындагы "жана чакырылуучу мобилизациялык резервге киргизүү" деген сөздөр алып салынсын;

- 64-пункттун үчүнчү абзацы күчүн жоготту деп табылсын;

- 66-пункттун үчүнчү абзацы күчүн жоготту деп табылсын;

- 67-пунктта ", чакырылуучу мобилизациялык резервге кабыл алуу" деген сөздөр алып салынсын;

- 68-пунктта:

экинчи абзацындагы "Чакырылуучу мобилизациялык резервге жана альтернативдик кызматка алынуучу" деген сөздөр "Мөөнөттүү аскердик кызматка чакырылуучу" деген сөздөргө алмаштырылсын;

үчүнчү абзацындагы "ички иштер, өзгөчө кырдаалдар, улуттук коопсуздук органдарынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Чек ара кызматынын жетекчилери" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу, ички иштер жана жазык-аткаруу тутумунун маселелерин тейлеген мамлекеттик органдарынын жетекчилери" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 74-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"74. Аскердик жана альтернативдик кызматка чакырылууга тийиш жарандар Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы, райондук (шаардык) аскер комиссарынын аскердик жана альтернативдик кызматтарга чакыруу жөнүндө буйругу жарыяланганда же чакыруу кагазын алганда алар каттоодо турган чакыруу участогуна келүүгө милдеттүү. Чакыруу кагазы райондук (шаардык) аскер комиссариаттарынын кызмат адамдары тарабынан жарандын өзүнө же болбосо анын ата-энесине же жубайына кол койдуруп же иштеген (окуган) жери боюнча жетекчилерине, уюмдун аскердик-каттоо ишине жооптуу башка кызмат адамдарына (кызматкерлерине) тапшырылат.";

- 88-пунктта:

экинчи абзацы күчүн жоготту деп табылсын;

төмөнкү мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:

"- соттуулугу бардыгын;";

- 89-пункттагы "чакырылуучу мобилизациялык резервде аскердик кызмат өтөө ниети," деген сөздөр алып салынсын;

- 90-пунктта:

биринчи абзацындагы "чакырылуучу мобилизациялык резервде аскердик кызмат өтөө каалоосуна," деген сөздөр алып салынсын;

үчүнчү абзацы күчүн жоготту деп табылсын;

онунчу абзацындагы "I же II топтун майыптары" деген сөздөр "I, II жана III топтун майыптары" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 96-пункттагы "жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган башка негиздер боюнча" деген сөздөр алып салынсын;

- 99-пункт күчүн жоготту деп табылсын;

- 100-пункттагы "жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому боюнча" деген сөздөр алып салынсын;

- 102-пункттагы ", Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому боюнча" деген сөздөр алып салынсын;

- 103-пункттагы "кызматка чакырылат" деген сөздөр "аскердик же альтернативдик кызматка чакырылат" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 104-пунктта:

үчүнчү абзацы күчүн жоготту деп табылсын;

бешинчи абзацындагы ", Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому боюнча" деген сөздөр алып салынсын;

- 106-пункттун экинчи абзацындагы "жана чакырылуучу мобилизациялык резервге" деген сөздөр алып салынсын;

- 109-пункттун үчүнчү абзацындагы "чакырылуучу мобилизациялык резерв кызматына же" деген сөздөр алып салынсын;

- 115-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"115. Аскердик бөлүктөргө жиберилүүчү аскерге чакырылуучулардын паспорттору алынбайт.";

- 7-главанын 2-параграфы күчүн жоготту деп табылсын;

- 126-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"126. Альтернативдик кызмат - Кыргыз Республикасынын жарандарына алардын диний ишенимин, үй-бүлөлүк абалын, соттуулугунун болушун же ден соолугунун абалын эске алуу менен, мөөнөттүү аскердик кызматтын ордуна берилүүчү кызматтын түрү.";

- 128-пунктта:

биринчи абзацындагы "же чакыруу мобилизациялык резервде кызмат" деген сөздөр алып салынсын;

- он алтынчы абзацы күчүн жоготту деп табылсын;

- 130-пункттун биринчи абзацындагы ", жашын" деген сөз алып салынсын;

- 132-пункттагы "жарандарынын альтернативдик кызмат өтөө жөнүндө Жободо" деген сөздөр "Өкмөтү тарабынан" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 133-пункт күчүн жоготту деп табылсын.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "2011-жылдын 25-апрелиндеги № 185 "Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарында офицердик курамдын жана прапорщиктердин контракт боюнча аскердик кызматты өтөөсүнүн (запаста болуунун) тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарында офицердик курамдын жана прапорщиктердин контракт боюнча аскердик кызматты өтөөсүнүн (запаста болуунун) тартиби жөнүндө жободо:

- 1-пункт төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

"Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери болуп саналган аскер кызматчылары улуттук коопсуздук органдарынын ишин жөнгө салуучу атайын мыйзамдарда, ошондой эле аларга ылайык чыгарылган улуттук коопсуздук органынын жетекчисинин актыларында белгиленген өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен "Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана ушул Жобого ылайык кызмат өтөшөт.";

- 6-пункт төмөнкү мазмундагы 3-пунктча менен толукталсын:

"3) аскердик прокуратура органына - Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун буйруктары менен.";

- 22-пункттун 6-пунктчасындагы ", запаска бошотулгандан кийин акыркы иштеп жаткан орду боюнча жакшы мүнөздөмөсү болсо" деген сөздөр алып салынсын;

- 54-пункт төмөнкү мазмундагы үчүнчү-бешинчи абзацтар менен толукталсын:

"Кызматтык зарылчылыктын айрым учурларында, башка адамдар тарабынан милдеттерди аткаруу мүмкүн болбогондо, аскердик кызматта болуунун чектүү жашына жеткен офицерлер Офицердик жыйналыштын өтүнүчү боюнча аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдын коллегиясынын чечиминин негизинде 3 жылга чейинки мөөнөткө аскердик кызматка калтырылышы мүмкүн.

Бул максаттарда учурдагы жылы чектүү жашка жеткен жана Офицердик жыйналыштын өтүнүчү боюнча аскердик кызматка калтырууга пландалып жаткан офицерлердин тизмеси жылына бир жолу, күн мурунтан, коллегиянын кезектеги пландуу жыйынында учурдагы жылдын биринчи кварталында каралат.

Чектүү жаштан жогору 3 жылга чейинки мөөнөткө аскердик кызматта калтырылган офицерлер командачылыктын чечими боюнча же жеке өтүнүчүнүн негизинде, алар калтырылган мөөнөт аяктаганга чейин бошотулушу мүмкүн.";

- 61-пунктта:

3 жана 4-пунктчалары төмөнкү редакцияда берилсин:

"3) улуттук коопсуздук органында - улуттук коопсуздук органынын жетекчисинин буйруктары менен; зарыл болгондо улуттук коопсуздук органынын жетекчиси өзүнүн орун басарларына, түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрүнүн, ошондой эле ведомстволук мекемелеринин жетекчилерине офицерлерди кызматка (штаттык категориядан "подполковникке" чейин кошкондо) дайындоого жана аларды кызматтан бошотууга ыйгарым укук берүүгө укуктуу;

4) аскердик прокуратура органдарында:

- Аскер прокурорунун сунушу боюнча Аскер прокурорунун орун басарларын, улук жардамчыларын жана аскер прокуратурасынын бөлүмдөрүнүн башчыларын, аскер гарнизондорунун прокурорлорун - Башкы прокурордун буйруктары менен;

- прокурорлордун жардамчыларын, улук прокурорлорду жана бөлүмдөрдүн (бөлүкчөлөрдүн) прокурорлорун, прокурор-криминалисттерди, улук тергөөчүлөрдү жана тергөөчүлөрдү, ошондой эле башкы адистерди Аскер прокурорунун буйруктары менен;";

төмөнкү мазмундагы 5-7-пунктчалар менен толукталсын:

"5) жазык-аткаруу тутумунун органдарында - жазык-аткаруу тутумунун органынын жетекчисинин буйруктары менен; мында органдын жетекчиси өзүнүн орун басарларына кадр маселелери боюнча ыйгарым укуктарды берүүгө укуктуу;

6) өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу органдарында - өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу органынын жетекчисинин буйруктары менен;

7) аскердик сот органдарында - Аскер сотунун төрагасынын буйруктары менен.";

- 68-пунктта:

5-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

"5) офицердик курамдын аял аскер кызматчылары болгон иш тажрыйбасын жана аскердик-каттоо адистигин эске алуу менен дайындалат;"

6-пунктчасындагы ", анын жеке өтүнүчү боюнча которулуулары мүмкүн" деген сөздөр "которулууга тийиш" деген сөздөргө алмаштырылсын;

экинчи сүйлөм алып салынсын;

- 72-пунктта:

2-пунктчадагы "бир жылдан" деген сөздөр "алты айдан" деген сөздөргө алмаштырылсын;

төмөнкү мазмундагы 7-пунктча менен толукталсын:

"7) мамлекеттик органдын жетекчисинин чечими боюнча, офицердин жеке өтүнүчүнүн негизинде;";

сегизинчи абзацындагы "1 жана 3-пунктчаларында" деген сөздөр жана цифралар "1, 3 жана 7-пунктчаларында" деген сөздөргө жана цифраларга алмаштырылсын;

төмөнкү мазмундагы тогузунчу-он экинчи абзацтар менен толукталсын:

"Карамагындагы офицерлерге карата кылмыш иши козголгон жана тергөө жүргүзүлүп жаткан учурда, аларды карамагына киргизүү негизине карабастан, кылмыш иши боюнча акыркы чечим чыгарылганга чейин алар карамагында турат.

Кийинкиге калтырууга болбогон (Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Тартип уставында каралган) учурларда офицерлер аскердик бөлүктүн командиринен баштап жана андан жогорку түздөн-түз башчыларынын чечими боюнча ээлеген кызматтарынан убактылуу четтетилиши мүмкүн.

Баш ийген адамды кызматтан бошоткон командир (башчы), кызматтан кетирүүнүн себептерин жана шарттарын кеңири жазуу менен бул жөнүндө тезинен команда боюнча билдирүүгө милдеттүү.

Баш ийген адамды жетиштүү негиздери жок кызматтан бошоткон командир (башчы) жоопкерчилик тартат, ал эми кызматтан четтетүү жөнүндө чечим бул чечимди кабыл алган командир (башчы) же улук түздөн-түз башчы тарабынан жокко чыгарылат.";

- 85-пункттагы "ушул Жобонун 72-пунктунун 3-5-пунктчаларына ылайык убактылуу четтетилген" деген сөздөр "карамагында турган же убактылуу ээлеген кызматынан четтетилген (2-пунктчада көрсөтүлгөн адамдардан тышкары)" деген сөздөргө алмаштырылсын";

- 87-пункт төмөнкү мазмундагы тогузунчу абзац менен толукталсын:

"Генерал-майор" жогорку аскердик наамын ыйгаруу "Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгына ылайык жүргүзүлөт.";

- 89-пунктта:

биринчи абзацтагы "Аскердик окуу жайларда, адъюнктурада жана аскердик докторантурада окуп жаткан" деген сөздөр "Окууга же кызматтык иш сапарга жиберүүгө байланыштуу карамагында турган" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-пунктчадагы "чейин "полковник" штаттык категориясына ылайык кызматтарда эки жылдан кем эмес кызмат өтөсө" деген сөздөр "же кызматтык иш сапарга жибергенге чейин "подполковник-полковник" штаттык категориясынан төмөн эмес кызматтарды ээлешкен болсо." деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 90-пунктта:

3-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

"3) Мамлекеттик чек ара кызматында "полковникке" чейин кенже жана улук офицердик курамдын кезектеги аскердик наамы, мөөнөтүнөн эрте берилгендерди кошкондо - Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын буйруктары менен;

7-пунктчасы "буйруктары менен" деген сөздөн кийин ", ал эми улуттук коопсуздук органынын запастагы офицерлери үчүн улуттук коопсуздук органынын жетекчисинин буйругу менен" деген сөздөр менен толукталсын.";

- 91-пункт төмөнкү мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

"Күжүрмөн даярдыкта, аскердик тартипти бекемдөөдө, оор аскердик техниканы башкарууда жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен же тапшырылган участокто милдеттерин үлгүлүү аткарган офицерлерге анык аскердик кызмат өтөө мезгили үчүн бир жолудан көп эмес, ээлеген штаттык кызматы боюнча каралган аскердик наамдан бир баскычка жогору кезектеги аскердик наам мөөнөтүнөн мурда ыйгарылышы мүмкүн.";

- 97-пункт төмөнкү мазмундагы төртүнчү-бешинчи абзацтар менен толукталсын:

"Офицердик курамдын аскердик наамынын ар-намысына шек келтирүү жана офицердик курамга таандыгына туура келбеген жоруктарды жасаган офицерлердин аскердик наамы тийиштүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин чечими менен бир баскычка төмөндөтүлүшү мүмкүн.

Жогоруда көрсөтүлгөн офицерлерге кезектеги аскердик наамды ыйгаруу үчүн ыйгарылган наамдагы кызмат өтөө мөөнөтү аскердик наамынан төмөндөтүү жөнүндө буйрукка кол коюлган күндөн баштап эсептелет.";

- 108-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"108. Прапорщиктер алар аскердик кызматта болуунун чектүү жашына жеткенге чейин аскердик кызматта турушу мүмкүн, андан кийин ушул Жобонун 46-пунктунда белгиленген учурлардан тышкары аскердик кызматтан запаска бошотулууга тийиш.

Кызматтык зарылчылыктын айрым учурларында, башка адамдар тарабынан милдеттерди аткаруу мүмкүн болбогондо, аскердик кызматта болуунун чектүү жашына чыккан прапорщиктер жалпы жыйындын өтүнүчү боюнча, алар аскердик кызмат өтөп жаткан мамлекеттик органдын коллегиясынын чечиминин негизинде 3 жылга чейинки мөөнөткө аскердик кызматта калтырылышы мүмкүн.

Бул максаттарда учурдагы жылы чектүү жашка чыккан жана жалпы жыйындын өтүнүчү боюнча аскердик кызматка калтыруу пландалып жаткан прапорщиктердин тизмеси жылына бир жолу, күн мурунтан, коллегиянын кезектеги пландуу жыйынында учурдагы жылдын биринчи кварталында каралат.

Чектүү жаштан жогору 3 жылга чейинки мөөнөткө аскердик кызматта калтырылган прапорщиктер командачылыктын чечими боюнча же жеке өтүнүчүнүн негизинде алар калтырылган мөөнөт аяктаганга чейин бошотулушу мүмкүн";

- 111-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"111. Прапорщиктерди кызматка дайындоо жана кызматтан бошотуу төмөнкүдөй жүргүзүлөт:

1) коргоо органында - кошуундардын, аскердик бөлүктөрдүн командирлеринин жана мекемелердин башчыларынын буйруктары менен;

2) ички аскерлерде - ички аскерлердин командачысынын буйруктары менен;

3) Мамлекеттик чек ара кызматында - Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын буйруктары менен;

4) өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу органында - өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу органынын жетекчисинин буйруктары менен;

5) улуттук коопсуздук органында - улуттук коопсуздук органынын жетекчисинин чечими боюнча улуттук коопсуздук органынын жетекчисинин орун басарларынын, ошондой эле түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрүнүн жана ведомстволук мекемелеринин жетекчилеринин буйруктары менен;

6) жазык-аткаруу тутумунда - жазык-аткаруу системасындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын алдындагы Түзөтүү мекемелерин кайтаруу жана соттолгон, камакка алынган адамдарды конвоирлөө боюнча департаменттин башчысынын буйруктары менен;

7) Аскер прокуратурасында - Кыргыз Республикасынын аскер прокурорунун буйруктары менен;

8) Аскер сотунда - Кыргыз Республикасынын Аскер сотунун төрагасынын буйруктары менен.";

- 136-пункттун 2-пунктчасындагы "же чакырылуучу мобилизациялык резервде аскердик кызматты" деген сөздөр алып салынсын;

- 142-пункттун 2-пунктчасындагы чакырылуучу мобилизациялык резервде аскердик кызматты" деген сөздөр алып салынсын;

- 146-пункттун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"Аскердик кызматка колдонулуучу адистиги боюнча жогорку даярдыгы жана чоң иш тажрыйбасы менен запастагы офицерлерге аскердик кызматка аныктоодо (чакырууда) же согуш убагына дайындоодо, коргоо маселелерин тейлеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен өзгөчө тартипте ушул Жобонун 144-пунктунда каралган кызмат өтөө мөөнөттөрүнө карабастан кезектеги офицердик наам (полковникке чейин, аны кошкондо) ыйгарылышы мүмкүн.";

- 156-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Аскердик байкоочулар, кеңешчилер, адистер жана башка кызматчылар катары чет өлкөдө иштеп жүргөн аскер кызматчыларына кезектеги ар жылкы өргүүлөрдү чет өлкөдө жүргөн убакыт үчүн бириктирүүгө уруксат берилет. Алар тарабынан колдонулбаган өргүүлөр Кыргыз Республикасына кайтып келгенде берилет.";

- 186-пунктта:

5-пунктчасы "эске алуу менен" деген сөздөрдөн кийин ", ал эми улуттук коопсуздук органдарында иштин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен ошондой эле кызматтык иликтөөнүн корутундусунун негизинде улуттук коопсуздук органынын жетекчисинин чечими боюнча" деген сөздөр менен толукталсын;

6-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

"6) кадыр-баркын кетирүү боюнча - Куралдуу Күчтөрдүн беделин жана кадыр-баркын кетирген аракеттерди жасагандыгы же офицердин же прапорщиктин жогорку наамынын кадыр-баркын кетирген жоруктарды жасаганы үчүн, ошондой эле сот тарабынан жасалган кылмыш үчүн күнөөлүү деп табылган учурларда, бирок кылмыш жоопкерчилигинен жана жазадан бошотулганда (акталбаган негиздер боюнча) - тиешелүү түрдө офицерлердин же прапорщиктердин жолдоштук абийир сотунун пикирин эске алуу менен мамлекеттик органдардын жетекчилеринин чечими, ал эми улуттук коопсуздук органдарында иштин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен - ошондой эле кызматтык иликтөөнүн корутундусунун негизинде улуттук коопсуздук органынын жетекчисинин чечими боюнча;";

- 187-пункт төмөнкү мазмундагы 3-пунктча менен толукталсын:

"3) аскер кызматчысын, ал тарабынан жасалган кылмыш үчүн күнөөлүү деп табуу жөнүндө соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирүүсүнө байланыштуу.";

- 194-пункт төмөнкү мазмундагы үчүнчү-алтынчы абзацтар менен толукталсын:

"Запаска же отставкага бошотуу жөнүндө буйруктун көчүрмөлөрү аскердик бөлүккө келгенге чейин бошотуу жөнүндө буйрукка кол коюлган жыл үчүн өргүүнү колдонбогон аскер кызматчыларына, алар ишин жана кызматын тапшыргандан кийин гана, аскердик бөлүктүн өздүк курамынын тизмесинен кийин чыгаруу менен берилет.

Мында ар жылкы өргүү аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык болгон календардык иштеген жылдарына жараша берилет.

Бошотуу жөнүндө буйрукка кол коюлган жыл үчүн өргүүнү колдонгон, бирок кийинки жылы бошотулгандыгына байланыштуу өздүк курамдын тизмесинен чыгарылган аскер кызматчыларына ар жылкы өргүү келе жаткан жыл үчүн берилбейт.

Эгерде өргүүдө жүргөн офицер аскердик кызматтан запаска же отставкага бошотуу жөнүндө буйруктун көчүрмөсү аскердик бөлүккө келип түшкөндөн кийин ооруп калса, ар жылкы өргүү узартылбайт. Ошондой эле аскердик кызматтан бошотууга байланыштуу аскердик бөлүктүн өздүк курамынын тизмесинен аны кийин чыгаруу менен офицерге берилген кезектеги өргүү узартылбайт.";

- 197-пункттун биринчи абзацы:

"жасаган кылмыштары" деген сөздөрдөн мурда "Байкабастыктан" деген сөз менен толукталсын;

"эркинен ажыратууга байланышпаган" деген сөздөрдөн кийин ", анын ичинде шарттуу" деген сөздөр менен толукталсын.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 25-апрелиндеги № 186 "Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарында жоокердик, сержанттык жана старшиналык курамдарында контракт боюнча аскердик кызматты өтөөнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарында жоокердик, сержанттык жана старшиналык курамдары тарабынан контракт боюнча аскердик кызматты өтөөнүн тартиби жөнүндө жободо:

- 18-пункттун 3-пунктчасындагы "мөөнөттүү аскердик кызматты өтөгөн," деген сөздөрдөн кийин "альтернативдик кызматтан өткөн" деген сөздөр менен толукталсын;

- 64-пункттагы "ушул пункттун" деген сөздөр "ушул Жобонун 63-пунктунун" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 66-пункттун биринчи абзацындагы:

"жаңы контрактты түзүү менен" деген сөздөр алып салынсын;

- төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын:

"Мында көрсөтүлгөн аскер кызматчысы менен мурда түзүлгөн контракт өзүнүн мөөнөтү аяктаганга чейин күчүндө болот.";

- 115-пункттун 6-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

"6) кадыр-баркын кетирүү боюнча - Куралдуу Күчтөрдүн беделин жана кадыр-баркын кетирген аракеттерди жасагандыгы же аскер кызматчыларынын наамынын кадыр-баркын кетирген жоруктарды жасаганы үчүн, ошондой эле сот тарабынан жасалган кылмыш үчүн күнөөлүү деп табылган учурларда, бирок кылмыш жоопкерчилигинен жана жазадан бошотулганда (акталбаган негиздер боюнча) - аскер кызматчыларынын жолдоштук абийир сотунун өтүнүчү боюнча командачылыктын чечими менен;";

- 118-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын:

"Контракттык кызматтын аскер кызматчыларын бошотууга буйрук чыгаруу укугуна ээ аскердик бөлүктөрдүн командирлеринин (мекемелердин башчыларынын) аскердик кызматтарынын тизмеси тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан аныкталат.".

6. Министрликтер, мамлекеттик комитет жана администрациялык ведомстволор өздөрүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтиришсин.

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 13-апрелиндеги № 227 "Чакырылуучу мобилизациялык резервге Кыргыз Республикасынын жарандарын чакыруунун жана аскердик кызмат өтөөнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому күчүн жоготту деп табылсын.

8. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Премьер-министри

 

Ж.Сатыбалдиев