Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\bfe3f89e-81c0-4e74-a6d6-0cc267e9bff5\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2013-жылдын 6-майы № 240

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик
каттоо кызматынын компетенциялары өзгөртүлгөндүгүнө байланыштуу уюштуруу чаралары жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 5-мартындагы № 109 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдар тутумундагы функциялык жана түзүмдүк өзгөртүүлөр жөнүндө" токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 15-декабрындагы № 764 "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө жободо:

1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"1. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги (мындан ары - Юстиция министрлиги) берилген ыйгарым укуктардын чегинде ченемдик укуктук жөнгө салуу, соттук-эксперттик, адвокаттык жана нотариалдык иш, каттоону камсыз кылуу жаатындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу, ишке ашыруу боюнча функцияларды камсыз кылуучу жана берилген ыйгарым укуктардын чегинде маалыматташтыруу, архив иши, калкты жана автотранспорт каражаттарын жана алардын чиркегичтерин, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, ошондой эле кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуучу аткаруу бийлигинин органы болуп саналат.";

6-пунктунун "а" пунктчасы төмөнкү мазмундагы алтынчы-онунчу абзацтар менен толукталсын:

"- калкты жана жарандык абалдын актыларын, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү каттоонун жана мамлекеттик жер кадастрын жүргүзүүнүн бирдиктүү системасын өнүктүрүү жана анын натыйжалуу иштеши үчүн зарыл болгон ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат;

- мамлекеттик маалыматтык-каттоо ресурстарынын иштеши маселелери боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарынын долбоорлорун иштеп чыгат;

- жер ресурстарын башкаруу жана жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү, ошондой эле жоготуулардын ордун толтуруу ченемдерин, мамлекеттик жерлерди пайдалануу жана жерлерди бир категориядан башка категорияга которуу тартибин өркүндөтүү маселелерине карата бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу маселелери боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат;

- менчигинин түрүнө карабастан ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын иш кагаздарды жүргүзүүсүн уюштуруу жана архив жүргүзүү маселелери боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат;";

11-пунктунун сегизинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"- Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын, аймактык жана ведомстволук бөлүмдөрунүн өзгөрүүсү министрликтин милдеттеринин жана функцияларынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу гана болушу мүмкүн болгон түзүмдөрүн бекитет.

Мында юстиция министрин дайындоо Юстиция министрлигинин түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп эсептелбейт;

- Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын, аймактык жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн штаттык ырааттамасын, мыйзамдарда белгиленген эмгек акы фондунун жана министрликтин кызматкерлеринин чектик санын бекитет;".

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 128 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын маселелери жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы жөнүндө жободо:

5-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"5. Кызматтын максаты болуп мамлекеттик каттоо саясатын ишке ашыруу саналат.";

6-пункту төмөнкү мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:

"- Кызматтын компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өркүндөтүүгө карата абалды талдоо жана сунуштарды аларды кийин Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кароосуна киргизүүсү менен иштеп чыгуу;";

7-пунктунда:

"а" пунктчасында:

экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"- Кызматтын компетенциясына кирген маселелер боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча сунуштарды Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кароосуна киргизүү;";

он тогузунчу-жыйырма биринчи абзацтары күчүн жоготту деп табылсын;

"г" пунктчасында:

алтынчы абзацындагы "белгилейт жана", ", жоготуулардын ордун толтуруунун нормативдерин өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат" деген сөздөр алып салынсын;

төмөнкү мазмундагы жетинчи абзац менен толукталсын:

"- жер ресурстарын башкаруу жана жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү, анын ичинде жоготуулардын ордун толтуруу ченемдерин, мамлекеттик жерлерди пайдалануу жана жерлерди бир категориядан башкага категорияга которуу тартибин өркүндөтүү боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу маселелерине тиешелүү сунуштарды Юстиция министрлигинин кароосуна киргизет;";

12-пунктунда:

төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"- мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча статс-катчыга Кызматтын компетенциясына тиешелүү, мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык статс-катчынын компетенциясына кирбеген кошумча функционалдык милдеттерди аткарууну жүктөйт;";

сегизинчи жана тогузунчу абзацтары төмөнкү редакцияда берилсин:

"- Кызматтын борбордук аппаратынын, ведомстволук бөлүмдөрүнүн, мекемелеринин, уюмдарынын жана ишканаларынын өзгөрүүсү Кызматтын милдеттеринин жана функцияларынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу гана болушу мүмкүн болгон түзүмүн бекитет.

Мында төраганы дайындоо Кызматтын түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп эсептелбейт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кызматтын борбордук аппаратынын, ведомстволук бөлүмдөрүнүн, мекемелеринин, уюмдарынын жана ишканаларынын штаттык ырааттамасын бекитет;";

13-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"13. Кызматта 13 адамдан турган коллегия түзүлөт. Төрага, юстиция министри, статс-катчы, Кызматтын төрагасынын орун басарлары, ошондой эле Кызматтын компетенциясына кирген маселелер боюнча саясатты иштеп чыгуу маселелерин тейлеген министрдин орун басары коллегиянын курамына кызматтары боюнча киришет. Коллегиянын курамына Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлдөрү, Кызматтын ведомстволук жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери киришет.".

3. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы менен биргеликте белгиленген тартипте үч айлык мөөнөттө:

- өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын ведомстволук бөлүмдөрү жөнүндө жоболордун долборлорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бекитүүсүнө киргизсин.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

    

Премьер-министр

Ж.Сатыбалдиев