Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 17-июлундагы № 385 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa9f2318-d558-4f47-88ef-478c9b1d164f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2013-жылдын 22-майы № 278

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана төлөөнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546, 2017-жылдын 13-мартындагы № 147 токтомдорунун редакциясына ылайык)

Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана төлөөнүн механизмин жөнгө салуучу бирдиктүү тартипти белгилөө максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Тиркелген Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана төлөөнүн тартиби жөнүндө нускама бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана төлөөнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилишин караган мыйзам долбоорун эки айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизсин.

3. "Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөрдү каттоонун, аларды төлөөнүн жана эсепке алуунун тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 29-июнундагы № 136 токтому күчүн жоготту деп табылсын.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Ж.Сатыбалдиев

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2013-жылдын 22-майындагы

№ 278 токтому менен

бекитилген

 

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана төлөөнүн тартиби жөнүндө

НУСКАМА

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546, 2015-жылдын 14-декабрындагы № 856, 2017-жылдын 13-мартындагы № 147, 25 мая 2017 года № 305 2017-жылдын 24-августундагы № 527, 2017-жылдын 20-декабрындагы № 828, 17 марта 2020 года № 164 токтомдорунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Бул Нускама камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөрдү эсепке коюунун, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнүн, жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу органдарында каттоонун (эсепке коюунун), ошондой эле милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча отчетторду түзүүнүн тартибин аныктайт (мындан ары - Нускама).

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы № 147 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Бул Нускама "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө", "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө", "Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу максаттары үчүн Кыргыз Республикасынын жарандарын персонификациялык (жекече) эсепке алуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык даярдалган.

3. Бул Нускамада колдонулуучу негизги түшүнүктөр жана аныктамалар:

1) аккумуляциялык эсеп - ведомствонун ички эсептери боюнча которулган камсыздандыруу төгүмдөрү, айыптар жана туумдар, регресстик доолор, капиталдаштырылган суммалар, каражаттар түрүндө алынган акча каражаттарынын бардыгын жана анын кыймылын чагылдырган камсыздоочунун банктык эсеби;

2) камсыздандырылган адам - анын пайдасына мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жүргүзүлгөн жеке жак;

3) Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу же убактылуу жашаган чет өлкөлүк жаран - Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелбеген жана кайсыл бир чет мамлекеттин жарандыгына таандык экендигин тастыктай алган, калктын укуктарын каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген жашап туруу укугу бар Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган адам;

4) Кыргыз Республикасынын аймагында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран - Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелбеген жана кайсыл бир чет мамлекеттин жарандыгына таандык экендигин тастыктай алган, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте алынган күчүндө турган визанын негизинде Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөн адам;

5) капиталдаштырылган сумма - юридикалык жак өзгөртүп уюштурулганда же жоюлганда жана жеке ишкер ишин токтоткондо эмгектик мертинүү, кесиптик ооруларга чалдыгуу же башка ден-соолугуна зыян келтирүү боюнча зыяндын ордун толтуруу суммасы;

6) жекече камсыздандыруу эсеби - социалдык камсыздандыруу органы тарабынан камсыздандырылган адамдын эмгектик жана башка ишинин бүткүл мезгилинде топтолгон жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча пенсия жана башка төлөмдөрүн дайындоо (кайра эсептөө) жана өлчөмүн аныктоо үчүн зарыл болгон маалыматтардын толуктугун камсыз кылган камсыздандырылган адам жөнүндө маалыматтарды камтыган документ;

7) эл аралык уюм - мамлекет аралык, өкмөт аралык уюм, ошондой эле өзүнүн уставдык ишин (расмий өкүлчүлүктөрү же алар тарабынан уюштурулган уюмдары бар) кеминде эки мамлекеттин аймагында ишке ашырган өкмөттүк эмес, коммерциялык эмес уюм;

8) камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча негизги карыз - камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө мөөнөтү бүткөндөн кийинки күндөн тартып түзүлгөн карыздардын суммасы;

9) жекече эсепке алуу - мамлекеттик социалдык камсыздандыруу максатында ар бир адам жөнүндө маалыматтарды жекече эсепке алууну уюштуруу жана жүргүзүү;

10) жеке идентификациялык номер (ЖИН) - Кыргыз Республикасынын калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандарына, чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга бир жолу ыйгарылуучу жана күбөлөрдүн, жабырлануучулардын жана жазык сот өндүрүшүнүн башка катышуучуларынын укуктарын коргоо жөнүндө мыйзамдарда караган учурлардан тышкары, ошол адамдарда өмүр бою өзгөрүүсүз сакталуучу жеке номер;

11) мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр:

- уюштуруу - укуктук түрүнө жана менчиктик түрүнө карабастан юридикалык, анын ичинде чет өлкөлүк жактар, алардын өзүнчө турган бөлүмдөрү (филиалдары жана өкүлчүлүктөрү);

- юридикалык жак - менчигинде, чарба жүргүзүүсүндө же оперативдүү башкаруусунда өзгөчөлөнгөн мүлкү бар жана өзүнүн милдеттенмелери боюнча ал мүлкү менен жооп берген, өз атынан ушул мүлктүк жана мүлктүк эмес жеке укуктарга жана милдеттенмелерге ээ боло алуучу жана ишке ашыруучу, сотто доочу жана жоопкер катары да чыга алуучу уюм;

- дыйкан (фермер) чарбасы (мындан ары - дыйкан чарба) - юридикалык жактын статусуна ээ болгон же болбосо өзүнүн ишин юридикалык жакты түзбөстөн жүзөгө ашырган, иши басымдуу түрдө айыл чарба продукциясын өндүрүүнү чогуу жүргүзгөн бир үй-бүлөнүн мүчөлөрүнүн, тууган-туушкандардын жана башка адамдардын жеке эмгегине негизделген, дыйкан чарбасынын мүчөлөрүнө менчик укугунда таандык болгон же пайдаланууга (ижарага) алынган жер участогуна же башка мүлккө негизделген өз алдынча чарба жүргүзүүчү субъект;

- жеке ишкер - уюм түзбөстөн ишкердик ишин, анын ичинде патенттик негизде жүргүзгөн жеке адам;

- жеке жактар:

Кыргыз Республикасынын жараны;

Кыргыз Республикасынын аймагында такай же убактылуу жашаган чет өлкөлүк жаран;

жарандыгы жок адам - кандайдыр бир мамлекеттин жарандыгына (букаралыгына) таандыгынын далилдери жок адам;

(9-абзац КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы № 147 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

текстиль жана тигүү өндүрүшүнүн кызматкери - ишинин түрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген "Экономикалык иштин түрлөрү" Кыргыз Республикасынын мамлекеттик классификаторунун "СВ" секциячасынын 13, 14 жана 15-бөлүмдөрүнө ылайык келген кызматкерлер;

12) камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөрдүн айрым категориялары үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө үчүн колдонулган орточо айлык эмгек акынын өлчөмү - Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан белгиленген өткөн календардык жылда республиканын райондорунда жана шаарларында түзүлгөн орточо айлык эмгек акынын өлчөмү (мындан ары - ОАЭ);

13) Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду (мындан ары - камсыздоочу) - Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу тутумунун өз алдынча башкаруу принцибинде иштеген аткаруучу орган;

14) камсыздандыруу төгүмү - мамлекеттик социалдык камсыздандыруу үчүн акы, аны камсыздануучу камсыздандыруучуга төлөөгө милдеттүү;

15) камсыздандыруу учуру - болуп өткөн окуя, ал болгондон кийин камсыздандыруучунун камсыздандырылган адамга камсыздандыруу төлөмүн төлөө же анын чыгымдарын компенсациялоо милдети пайда болот;

16) камсыздандыруу стажы - камсыздандырылган адам (же ал үчүн) камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп келген эмгектик жана башка иш мезгилдеринин суммалык узактыгы;

17) камсыздандыруучу - жарандарды эмгек келишимдери (контракттар) боюнча жалдаган жарандар, юридикалык жактар (менчигинин түрүнө жана ишинин түрүнө карабастан ишканалар, уюмдар, мекемелер жана башка чарба жүргүзүүчү субъект) жана алардын өзүнчө турган бөлүмдөрү (филиалдары, өкүлчүлүктөрү), жеке адамдар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагында өзүнүн ишин жүзөгө ашырып жаткан чет өлкөлүк юридикалык жана жеке адамдар, ошондой эле эл аралык уюмдар, дипломаттык мекемелер жана өкүлчүлүктөр;

18) пенсиялык топтоо фонду боюнча эсеп - мамлекеттик пенсиялык топтоо фонду боюнча (мындан ары - МПТФ) камсыздандыруу төгүмдөрү түшө турган камсыздоочунун банк эсеби;

19) камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифи - бардык негиздер боюнча эсептелген эмгек акыга (кирешеге) карата камсыздандыруу төгүмдөрүнүн пайыздардагы өлчөмү же төлөөчүлөрдүн айрым категориялары үчүн туруктуу өлчөмдөрү;

20) Жер үлүшү - менчик укугу күбөлүк менен ырасталган Кыргыз Республикасынын жаранына жер агрардык реформасынын жүрүшүндө акысыз негизде менчикке берилген айыл чарба багытындагы (чарба жерлер боюнча) жер участогу;

21) айыл чарба кооперативи - кооперативдин мүчөлөрүнүн экономикалык жана башка керектөөлөрүн канааттандыруу максатында акчалай баага ээ болгон алардын мүлктүк үлүштүк мүчөлүк акыларын бириктирүүгө негизделген айыл чарба товарларын өндүрүүчүлөрдүн биргелешкен өндүрүштүк же башка чарбалык иш үчүн мүчөлүктүн негизиндеги ыктыярдуу бирикмеси;

22) кооперативдин мүчөсү - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана кооперативдин уставында каралган өзүнүн материалдык жана башка керектөөлөрүн канааттандыруу максатында кооперативге кирген жеке адам;

23) кооперативдин кызматкери - тийиштүү адистиги, квалификациясы же кызмат орду боюнча кооперативде иштөөгө тартылган жеке адам;

24) жер пайдалануучу - жер участогун пайдалануу укугу берилген, өткөрүлүп берилген же мөөнөтсүз (мөөнөтүн көргөзбөстөн) же мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга өткөн жеке же юридикалык жак;

25) иш берүүчү - кызматкер менен эмгектик мамиле түзгөн жеке жак же юридикалык жак (уюм);

26) кызматкер - иш берүүчү менен эмгектик мамиле түзгөн жеке адам;

27) кызматты/ишти табыштамачы - ишти аткарууга же кызмат көрсөтүүгө жеке жак же жеке ишкер менен келишим түзгөн, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык түзүлгөн уюм;

28) ишти/кызмат көрсөтүүнү аткаруучу - ишти/кызматты табыштамачы менен жарандык-укуктук келишим боюнча ишти аткаруучу же кызмат көрсөтүүчү жеке жак же жеке ишкердин өзү (жалданма эмгекти пайдаланбастан);

29) иштер жана кызматтар - Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине ылайык акылуу негизде аткарылган жана көрсөтүлгөн иштер жана кызматтар, анын ичинде бир жолку аткарылган жана көрсөтүлгөндөр;

30) ишке/кызматтарга акы төлөө - ишине/кызматына түзүлгөн келишимдин көлөмүндө аткаруу менен байланышкан чыгымдарды эсепке албастан аткарылган иш жана (же) көрсөтүлгөн кызмат үчүн акчалай акы;

31) кызмат акы (кызматкерге эмгек акы төлөө) - кызматкердин квалификациясына, аткарылган иштин татаалдыгына, санына, сапатына жана шарттарына жараша эмгек үчүн сый акы, ошондой эле компенсациялык төлөмдөр жана дем берүүчү төлөмдөр;

32) эмгек акы төлөө - иш берүүчү тарабынан кызматкерлерге мыйзамдарга, башка ченемдик укуктук актыларга, жамааттык келишимдерге, макулдашууларга, ички ченемдик актыларга жана эмгек келишимдерине ылайык алардын эмгеги үчүн акы төлөөлөрдү белгилешин жана жүргүзүшүн камсыз кылуу менен байланышкан мамилелердин системасы;

33) эмгек акы төлөө фонду (мындан ары - ЭАТФ) - дем берүүчү жана компенсациялоочу мүнөздөгү (анын ичинде бир жолку берилүүчү сый акылар) ар кандай төлөмдөрдү, ошондой эле көтөрмө келишимдери, тапшырмалар боюнча аткарылган иш үчүн төлөмдөрдү жана автордук гонорарларды камтыйт;

34) кошумча эмгек акы төлөө фонду - иш жүзүндө иштеген күндөрүнүн санына жараша өткөн календардык жылда республиканын райондорунда жана шаарларында белгиленген орточо айлык эмгек акынын 40 пайызына чейин кошумча эсептелген сумма;

35) камсыздандыруу полиси - жеке жак тарабынан белгилүү өлчөмдө жана белгилүү мезгил үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндүгү жөнүндө документ;

36) мамлекеттик социалдык камсыздандыруу органдарында каттоонун - мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун субъекттерин жеке жана юридикалык жактарды мамлекеттик каттоону жүргүзгөн мамлекеттик органдардын маалыматынын негизинде камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр катары мамлекеттик социалдык камсыздандыруу органдарында эсепке алуу.

 

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546, , 2015-жылдын 14-декабрындагы № 856, 2017-жылдын 13-мартындагы № 147 токтомдорунун редакциясына ылайык)

2. Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө тартиби

 

4. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу органдары төмөнкүлөрдү каттайт:

юридикалык жактарды - турган жери (юридикалык дареги) боюнча; юридикалык жактардын обочолонгон бөлүмдөрүн (филиалдар, өкүлчүлүктөр) - иш жүргүзгөн жери боюнча;

жеке адамдар - жашаган жери же экономикалык иш жүргүзгөн жери боюнча.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

5. Камсыздоочу төлөөчүгө ушул Нускаманын 1-тиркемесине ылайык форма боюнча маалымдоо берет, анда мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын маалым даректери, "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык тарифтик коюмдардын өлчөмдөрү, камсыздандыруу төгүмдөрүн которуу жана төлөө үчүн банк эсеби, куратордун коду көрсөтүлөт.

6. Жалданган эмгекти пайдалануучу юридикалык жактар, ошондой эле жеке жактар камсыздандыруу төгүмдөрүн 27,25 пайыз өлчөмүндө төлөшөт, анын ичинде:

а) иш берүүчүлөр:

- иш берүүчүнүн менчигинин түрүнө жана Кыргыз Республикасынын салык кызматы органдарында колдонулуучу салык режиминин түрүнө карабастан, туруктуу же убактылуу ишке кабыл алынган жалданган кызматкерлердин, анын ичинде Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 17,25 пайыз өлчөмүндө, алардын ичинен:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 2 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

- Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн же башка мамлекетте жашаган, бирок Кыргыз Республикасында катталган юридикалык жак менен эмгектик мамилелерде болгон чет өлкөлүк жарандарга же жарандыгы жок адамдарга эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - Пенсиялык фондго 3 пайыз;

б) иш берүүчүнүн менчигинин түрүнө жана Кыргыз Республикасынын салык кызматынын органдарында катталган түрүнө карабастан туруктуу же убактылуу ишке жалданган кызматкерлер, анын ичинде Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар каржылоонун булагына карабастан алардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын:

- 1964-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн эркектер жана 1969-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн аялдар - 10 пайыз өлчөмүндө, анын ичинен:

Пенсиялык фондго - 8 пайыз;

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондуна - 2 пайыз;

- 1964-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн эркектер жана 1969-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн аялдар - Пенсиялык фондго 10 пайыз өлчөмүндө;

- пенсионерлер - каржылоонун булагына карабастан алардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - Пенсиялык фондго 8 пайыз өлчөмүндө.

7. I жана II топтогу майып кызматкерлердин жалданма эмгегин пайдалануучу юридикалык жактар, алардын филиалдары менен өкүлчүлүктөрү жана жеке адамдар камсыздандыруу төгүмдөрүн 17,25 пайыз өлчөмүндө төлөшөт, анын ичинде:

- иш берүүчүлөр I жана II топтогу майып кызматкерлердин пайдасына эсептелген төлөөлөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - Пенсиялык фондго 15,25 пайыз өлчөмүндө;

- I жана II топтогу жалданган майып кызматкерлер (Улуу Ата-Мекендик согуштун (мындан ары - УАМС) майыптары жана аларга теңештирилген адамдардан тышкары) каржылоо булактарына карабастан алардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - Пенсиялык фондго 2 пайыз өлчөмүндө.

8. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдары, чет өлкөдөгү мекемелери, чет мамлекеттердеги жана эл аралык уюмдардын алдындагы дипломатиялык кызмат органдарынын системасына кирбеген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын өкүлчүлүктөрү камсыздандыруу төгүмдөрүн 25,25 пайыз өлчөмүндө төлөшөт, анын ичинде:

а) иш берүүчүлөр - тышкы иштер чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан чет өлкөгө узакка созулган командировкага жиберилген Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин кызматкерлеринин, чет өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын мекемелерине Кыргыз Республикасынын жарандарынын ичинен жалдоого алынган, ошондой эле чет мамлекеттердеги жана эл аралык уюмдардын алдындагы дипломатиялык кызмат органдарынын системасына кирбеген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын өкүлчүлүктөрүнүн башка кызматкерлеринин пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 15,25 пайыз өлчөмүндө, анын ичинде:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

- иш берүүчүлөр - чет өлкөлүк жарандардын жана Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн же башка мамлекетте жашаган, бирок Кыргыз Республикасында катталган юридикалык жак менен эмгектик мамиледе болгон жарандыгы жок адамдардын - кызматкерлердин пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын Пенсиялык фонддун тилектештик бөлүгүнө - 3 пайыз өлчөмүндө.

Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелери тарабынан барган мамлекетте жалданган чет өлкөлүк жарандардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн өлчөмү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин кызматкерлеринин эмгек акысынан улуттук валютада аныкталат;

б) Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын кызматкерлери жана тышкы иштер чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан чет өлкөгө узакка созулган командировкага жиберилген чет өлкөдөгү мекемелеринин кызматкерлери, чет өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын мекемелерине Кыргыз Республикасынын жарандарынын ичинен жалдоого алынган, ошондой эле чет мамлекеттердеги жана эл аралык уюмдардын алдындагы дипломатиялык кызмат органдарынын системасына кирбеген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын өкүлчүлүктөрүнүн башка кызматкерлери каржылоо булактарына карабастан алардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын:

- 1964-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн эркектер жана 1969-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн аялдар - 10 пайыз өлчөмүндө, анын ичинен:

Пенсиялык фондго - 8 пайыз;

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондго - 2 пайыз;

- 1964-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн эркектер жана 1969-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн аялдар - Пенсиялык фондго 10 пайыз өлчөмүндө;

- пенсионерлер - каржылоо булактарына карабастан алардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - Пенсиялык фондго 8 пайыз өлчөмүндө;

- I жана II топтогу майыптар (Улуу Ата-Мекендик согуштун майыптарынан жана ага теңештирилген адамдардан сырткары) - каржылоо булактарына карабастан алардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - Пенсиялык фондго 2 пайыз өлчөмүндө.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 20-декабрындагы № 828 токтомунун редакциясына ылайык)

8-1. Чет мамлекеттердеги жана эл аралык уюмдардын алдындагы дипломатиялык кызмат органдарынын системасына кирбеген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлеринен сырткары, дипломатиялык кызматтын кызматкерлеринин, тышкы иштер чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан чет өлкөгө узакка созулган командировкага жиберилген Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин кызматкерлеринин, чет өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын мекемелерине Кыргыз Республикасынын жарандарынын ичинен жалдоого алынган башка кызматкерлеринин социалдык камсыздандырууга чегерүүлөрү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан борборлоштурулган тартипте өздөрүнүн катталган жери боюнча Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун региондук башкармалыгында ишке ашырылат.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн өлчөмү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин борбордук аппаратынын кызматкерлеринин улуттук валютадагы эмгек акысынан, ал эми чет өлкөдөгү мекемелердин башчылары үчүн - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин орун басарынын эмгек акысынан аныкталат.

Чет мамлекеттердеги жана эл аралык уюмдардын алдындагы дипломатиялык кызмат органдарынын системасына кирбеген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлеринин социалдык камсыздандырууга чегерүүлөрү анын алдында өкүлчүлүк түзүлгөн мамлекеттик орган тарабынан Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун региондук башкармалыгында ишке ашырылат.

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын кызматкерлерин жана тышкы иштер чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан чет өлкөгө узакка созулган командировкага жиберилген чет өлкөдөгү мекемелеринин кызматкерлерин, чет өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын мекемелерине Кыргыз Республикасынын жарандарынын ичинен жалдоого алынган, ошондой эле чет мамлекеттердеги жана эл аралык уюмдардын алдындагы дипломатиялык кызмат органдарынын системасына кирбеген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын өкүлчүлүктөрүнүн башка кызматкерлерин медициналык камсыздандыруу барган өлкөсүндө республикалык бюджеттин каражаттарынан ишке ашырылат.

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын кызматкерлери жана тышкы иштер чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан чет өлкөгө узакка созулган командировкага жиберилген чет өлкөдөгү мекемелеринин кызматкерлери, чет өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын мекемелерине Кыргыз Республикасынын жарандарынын ичинен жалдоого алынган, ошондой эле чет мамлекеттердеги жана эл аралык уюмдардын алдындагы дипломатиялык кызмат органдарынын системасына кирбеген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын өкүлчүлүктөрүнүн башка кызматкерлери каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилүүчү жеке индентификациялык номерди ыйгаруу жөнүндө маалымкаттын негизинде Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунда персонификациялык эсепке алынууга тийиш.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 20-декабрындагы № 828 токтомунун редакциясына ылайык)

9. Белгиленген үлгүдөгү ырастоочу документтери бар Улуу Ата-Мекендик согуштун майыптары менен катышуучуларынын жана аларга теңештирилген адамдардын жалданма эмгегин пайдаланган юридикалык жактар, алардын өз алдынча түзүмдөрү (филиалдары жана өкүлчүлүктөрү) жана жеке жактар камсыздандыруу төгүмдөрүн төмөнкүдөй өлчөмдөрдө төлөшөт:

а) иш берүүчүлөр:

- белгиленген үлгүдөгү ырастоочу документтери бар I жана II топтогу Улуу Ата-Мекендик согуштун майып кызматкерлеринин жана аларга теңештирилгендердин пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 15,25 пайыз өлчөмүндө, анын ичинен:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

- белгиленген үлгүдөгү ырастоочу документтери бар Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучуларынын жана аларга теңештирилген адамдардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 17,25 пайыз өлчөмүндө, анын ичинен:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 2 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз.

10. Кызматкерлер - белгиленген үлгүдөгү ырастоочу документтери бар Улуу Ата-Мекендик согуштун майыптары менен катышуучулары жана аларга теңештирилген адамдар - камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүүдөн жана төлөөдөн бошотулат.

11. Кызматкерлер I жана II топтогу майыптар, Улуу Ата-Мекендик согуштун майыптары менен катышуучулары жана аларга теңештирилген адамдар жекече камсыздандыруу эсебине каражаттарды топтоо максатында эмгек акысынан (кирешесинен) каалаган өлчөмдө, бирок Пенсиялык фондго 8 пайыздан жана (же) Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондго 2 пайыздан кем эмес камсыздандыруу төгүмдөрүн ыктыярдуу төлөөгө укуктуу. Ыктыярдуу камсыздандыруу төгүмдөрү камсыздандыруу полисин өз алдынча сатып алуу жолу менен төлөнүшү мүмкүн.

12. Кыргызстандын азиздер жана дүлөйлөр коомунун ишканалары, мекемелери менен уюмдары жана алардын кызматкерлери (пенсионерлерден, майыптардан, белгиленген үлгүдөгү ырастоочу документтери бар Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучулары менен майыптарынан жана аларга теңештирилген адамдардан тышкары) камсыздандыруу төгүмдөрүн 26,75 пайыз өлчөмүндө төлөшөт, анын ичинде:

а) иш берүүчүлөр - кызматкерлердин, анын ичинде майыптардын жана пенсионерлердин пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 17,25 пайыз өлчөмүндө, анын ичинен:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 2 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

б) кызматкерлер - каржылоонун булагына карабастан алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын:

- 1964-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн эркектер жана 1969-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн аялдар - 9,5 пайыз өлчөмүндө, анын ичинен;

Пенсиялык фондго - 7,5 пайыз;

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондуна - 2 пайыз;

- 1964-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн эркектер жана 1969-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн аялдар - Пенсиялык фондго 9,5 пайыз өлчөмүндө;

- пенсионерлер - каржылоо булактарына карабастан алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - Пенсиялык фондго 7,5 пайыз өлчөмүндө.

13. Кыргызстандын азиздер жана дүлөйлөр коомунун майып жана пенсионер кызматкерлеринин жалданма эмгегин пайдаланган ишканалары, мекемелери менен уюмдары (белгиленген үлгүдөгү ырастоочу документтери бар Улуу Ата-Мекендик согуштун майыптары менен катышуучулары жана аларга теңештирилген адамдардан тышкары) камсыздандыруу төгүмдөрүн 19,25 пайыз өлчөмүндө төлөшөт, анын ичинде:

а) иш берүүчүлөр - майып жана пенсионер-кызматкерлердин пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 17,25 пайыз өлчөмүндө, анын ичинде:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 2 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

б) майып жана пенсионер кызматкерлер (белгиленген үлгүдөгү ырастоочу документтери бар Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучулары менен майыптары жана аларга теңештирилген адамдардан тышкары) каржылоонун булагына карабастан алардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - Пенсиялык фондго 2 пайыз өлчөмүндө.

14. Белгиленген үлгүдөгү ырастоочу документтери бар Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучулары менен майыптарынын жана аларга теңештирилген адамдардын жалданма эмгегин пайдалануучу Кыргызстандын азиздер жана дүлөйлөр коомунун ишканалары, мекемелери менен уюмдары камсыздандыруу төгүмдөрүн 15,25 пайыз өлчөмүндө төлөшөт, анын ичинен:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз.

Белгиленген үлгүдөгү ырастоочу документтери бар, Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучулары жана майып кызматкерлери жана аларга теңештирилген адамдардан болуп саналган Кыргызстандын азиздер жана дүлөйлөр коомунун ишканаларынын, мекемелери менен уюмдарынын кызматкерлери камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүүдөн жана төлөөдөн бошотулат.

15. Майып эмес кызматкерлердин, ошондой эле Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучулары менен майыптары жана аларга теңештирилген адамдардын жалданма эмгегин пайдалануучу коммерциялык эмес кооперативдер, коомдук фонддор, коомдук бирикмелер, турак жай менчик ээлеринин шериктиктери жана диний уюмдар камсыздандыруу төгүмдөрүн 27,25 пайыз өлчөмүндө төлөшөт, анын ичинде:

а) иш берүүчүлөр:

- жалданган кызматкерлердин, анын ичинде Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 17,25 пайыз өлчөмүндө, анын ичинде:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 2 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

б) кызматкерлер, анын ичинде Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар каржылоо булагына карабастан алардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын:

- 1964-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн эркектер жана 1969-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн аялдар - 10 пайыз өлчөмүндө, анын ичинде:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондго - 2 пайыз;

- 1964-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн эркектер жана 1969-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн аялдар - Пенсиялык фондго 10 пайыз өлчөмүндө;

- пенсионерлер - каржылоо булагына карабастан алардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - Пенсиялык фондго 8 пайыз өлчөмүндө.

16. Майып жана пенсионер кызматкерлердин (белгиленген үлгүдөгү ырастоочу документтери бар Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучулары менен майыптарынан жана аларга теңештирилген адамдардан тышкары) жалданма эмгегин пайдалануучу коммерциялык эмес кооперативдер, коомдук фонддор, коомдук бирикмелер, турак жай менчик ээлеринин шериктиктери жана диний уюмдар камсыздандыруу төгүмдөрүн төмөнкү өлчөмдөрдө төлөшөт, анын ичинде:

а) иш берүүчүлөр - майып жана пенсионер кызматкерлердин пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 13,25 пайыз өлчөмүндө, анын ичинде:

Пенсиялык фондго - 13 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

б) майып жана пенсионер кызматкерлер (Улуу Ата-Мекендик согуштун Майыптарынан жана аларга теңештирилген адамдардан жана Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучуларынан тышкары) каржылоо булагына карабастан алардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын Пенсиялык фондго 2 пайыз өлчөмүндө.

17. Белгиленген үлгүдөгү ырастоочу документтери бар Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучулары менен майыптарынын жана аларга теңештирилген адамдардын жалданма эмгегин пайдалануучу коммерциялык эмес кооперативдер, коомдук фонддор, коомдук бирикмелер, турак жай менчик ээлеринин шериктиктери жана диний уюмдар камсыздандыруу төгүмдөрүн төмөнкү өлчөмдөрдө төлөшөт:

а) иш берүүчүлөр - мындай кызматкерлердин пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын 13,25 пайыз өлчөмүндө, анын ичинде:

Пенсиялык фондго - 13 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

б) кызматкерлер - белгиленген үлгүдөгү ырастоочу документтери бар Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучулары менен майыптары жана аларга теңештирилген адамдар камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүүдөн жана төлөөдөн толук көлөмдө бошотулушат.

18. Юридикалык жакты түзүү менен өз ишин жүзөгө ашырып жаткан дыйкан (фермер) чарбалары камсыздандыруу төгүмдөрүн 27,25 пайыз өлчөмүндө төлөшөт, анын ичинде:

а) иш берүүчүлөр - иш берүүчүнүн менчигинин түрүнө жана Кыргыз Республикасынын салык кызматынын органдарында колдонулуучу салык режиминин түрүнө карабастан туруктуу же убактылуу ишке кабыл алынган жалданма кызматкерлердин, анын ичинде Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 17,25 пайыз өлчөмүндө, анын ичинде:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 2 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

б) иш берүүчүнүн менчигинин түрүнө жана Кыргыз Республикасынын салык кызматынын органдарында катталган түрүнө карабастан туруктуу же убактылуу ишке кабыл алынган кызматкерлер, анын ичинде Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар каржылоо булагына карабастан алардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын:

- 1964-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн эркектер жана 1969-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн аялдар - 10 пайыз өлчөмүндө, анын ичинде:

Пенсиялык фондго - 8 пайыз;

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондуна - 2 пайыз;

- 1964-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн эркектер жана 1969-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн аялдар - Пенсиялык фондго 10 пайыз өлчөмүндө;

- пенсионерлер - каржылоо булагына карабастан алардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - Пенсиялык фондго 8 пайыз өлчөмүндө.

19. Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын башчылары жана мүчөлөрү үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-статьясынын 2-пунктуна ылайык белгиленет.

Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын башчылары жана мүчөлөрү камсыздандыруу төгүмдөрүн жер үлүшүнүн иш жүзүндөгү аянтына жараша камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин базалык ставкасына пропорциялуу төлөйт.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөндөгүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

- Пенсиялык фондго - 89,75 пайыз;

- Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна -10 пайыз.

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз.

Жер мамилелери чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылар менен жөнгө салынган жер үлүштөрүнө укук белгилөөчү документтер юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбаларына камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү жана төлөө үчүн негиз болуп эсептелет.

Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын мүчөлөрүнүн камсыздандыруу төгүмдөрү дыйкан (фермердик) чарбанын башчысы тарабынан төгүлөт, ал төгүмдөр анын мүчөлөрүнүн жеке камсыздандыруу эсептерине укук күбөлөндүрүүчү документ менен белгиленген жер участогунун үлүштөрүнө пропорциялуу бөлүштүрүлөт ("Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-статьясында каралган адамдарды жана өлгөн жарандарды кошпогондо).

Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын башчылары жана мүчөлөрү үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери шаарларда жана калктуу конуштарда жакын турган административдик райондор үчүн колдонулуучу камсыздандыруу төгүмдөрүнүн базалык ставкалары боюнча белгиленет.

Калктуу конуштарда, жайгашкан жерине карабастан ошол калктуу конуш аймагында жайгашкан район үчүн белгиленген камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери колдонулат.

Бийик тоолуу шарттарда жана алыскы барууга кыйын зоналарда жайгашкан юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбаларынын башчыларына жана мүчөлөрүнө камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдө "Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 13-февралындагы № 55 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын алыскы жана барууга кыйын зоналарда жайгашкан калктуу конуштардын тизмегине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 3-майындагы № 235 токтому менен бекитилген Бийик тоолуу шарттарда жайгашкан, ал жерлерде иштөө жеңилдетилген пенсиялык камсыздоого укук берүүчү калктуу конуштардын тизмегине ылайык мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыгуу боюнча жеңилдиктер берилет.

Көлмөлөрдүн ээлери үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин базалык ставкалары тиешелүү райондун сугат айдоо жерлери үчүн колдонулуучу ставкалар боюнча "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-статьясынын 2-пунктунда белгиленген өлчөмдөрдө жана тартипте белгиленет.

Насостук станциялар менен сугарылуучу жерлердин ээлери үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин базалык ставкалары тиешелүү райондун кайрак айдоо жерлери үчүн колдонулуучу ставкалар боюнча "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-статьясынын 2-пунктунда белгиленген өлчөмдөрдө жана тартипте белгиленет.

Мисал:

1) Чүй облусунун Ысык-Ата районунда жашаган, 5 адамдан турган Алиевдердин үй-бүлөсүнүн дыйкан чарбасы (мындан ары - Алиевдердин үй-бүлөсү) 19,5 га жерге ээ.

"Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген тариф ставкалары боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммалары Алиевдердин үй-бүлөсү үчүн төмөнкүдөй эсептелет:

Дыйкан (фермердик) чарбанын мүчөлөрү

Сугат жерлер - 400 сом/га

Кайрак жерлер - 74,2 сом/га

Көп жылдык өсүмдүктөр - 213 сом/га

Чабынды/жайыт - 15 сом/га

Бардык га

Бардык чегерилген камсыздандыруу төгүмдөрү (сом)

га

Чегерилген камсыздандыруу төгүмдөрү (сом)

га

Чегерилген камсыздандыруу төгүмдөрү (сом)

га

Чегерилген камсыздандыруу төгүмдөрү (сом)

га

Чегерилген камсыздандыруу төгүмдөрү (сом)

1

Алиев А.А.

2,0

800,0

1,0

74,2

0,0

0,0

0,0

0

3,0

874,2

2

Алиева Б.Б.

0,5

200,0

0,0

0,0

10,0

2130,0

0,5

7,5

11,0

2337,5

3

Алиев К.А.

0,5

200,0

0,0

0,0

1,0

213,0

0,5

7,5

2,0

420,5

4

Алиева М.А.

1,0

400,0

0,5

37,1

0,0

0,0

0,0

0

1,5

437,1

5

Алиева Т.Т.

1,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

0

2,0

0,0

 

Бардыгы

5

1600

2

111,3

11

2343

1,5

15

19,5

4069,3

Алиевдердин үй-бүлөсүнүн чарба мүчөсү Алиева Т.Т. II топтогу майып, ушуга байланыштуу ал мыйзамдарга ылайык камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүүдөн жана төлөөдөн бошотулган.

Төлөөгө жыйынтык сумма 4069,3 сомду түзөт;

2) 2015-2016-жылдар үчүн юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын башчылары жана мүчөлөрү жана жер участогуна (үлүшүнө) ээ жеке жактар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен (2015-жылдын 19-мартындагы № 60 редакциясындагы) белгиленген тарифтердин ставкалары боюнча республиканын райондорунда жана шаарларында мурдагы календардык жылга түзүлгөн орточо бир айлык эмгек акыдан төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

- 2 гектарга чейин жер үлүшүнө ээ болгондор, - 2015-жылдын 1-январынан тартып 2016-жылдын 31-декабрына чейин ай сайын - 0,5 пайыз;

- 2 ден 10 гектарга чейин жер үлүшүнө ээ болгондор:

- 2015-жылдын 1-январынан тартып 2015-жылдын 31-декабрына чейин ай сайын - 1 пайыз;

- 2016-жылдын 1-январынан тартып 2016-жылдын 31-декабрына чейин ай сайын - 1,5 пайыз;

- 10 гектар жана андан ашык жер үлүшүнө ээ болгондор:

- 2015-жылдын 1-январынан тартып 2015-жылдын 31-декабрына чейин ай сайын - 2 пайыз;

- 2016-жылдын 1-январынан тартып 2016-жылдын 31-декабрына чейин ай сайын - 3 пайыз.

Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын башчылары жана мүчөлөрү тарабынан төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 90 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 10 пайыз.

Мисал:

19,5 га жерге ээ болгон Алиевдердин үй-бүлөсү үчүн 2016-жылдын биринчи жарым жылдыгына камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын эсептөө төмөнкүдөй жүргүзүлөт:

Дыйкан (фермердик) чарбаларынын мүчөлөрү

Сугат жерлер (га)

Кайрак жерлер (га)

Көп жылдык өсүмдүктөр (га)

Чабындылар/жайыттар (га)

Бардыгы (га)

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифинин ставкасы (сом)

2016-жылдын 1-жарым жылдыгы үчүн, 2014-жылдын орточо эмгек акысы (сом)

1-ай үчүн чегерилген камсыздандыруу төгүмдөрү (сом)

Айлардын саны

1-жарым жылдык үчүн чегерилген камсыздандыруу төгүмдөрү (сом)

1

Алиев А.А.

2,0

1,0

0,0

0,0

3,0

1,5

9640

144,6

6

867,6

2

Алиева Б.Б.

0,5

0,0

10,0

0,5

11,0

3,0

9640

289,2

6

1735,2

3

Алиев К.А.

0,5

0,0

1,0

0,5

2,0

1,5

9640

144,6

4

578,4

4

Алиева М.А.

1,0

0,5

0,0

0,0

1,5

0,5

9640

48,2

6

289,2

5

Алиева Т.Т.

1,0

0,5

0,0

0,5

2,0

1,5

9640

0

6

0,0

 

Бардыгы

5

2

11

1,5

19,5

 

 

626,6

 

3470,4

Алиевдердин үй-бүлөсүндө чарба мүчөсү Алиев К.А. 2016-жылдын мартында 16 жашка толду. Демек 2016-жылдын январь, февраль айларында ал мыйзамдарга ылайык камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүүдөн жана төлөөдөн бошотулган.

Ошондой эле Алиевдердин үй-бүлөсүндө чарба мүчөсү Алиева Т.Т. II топтогу майып, ал мыйзамдарга ылайык камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүүдөн жана төлөөдөн бошотулган.

2016-жылдын I жарым жылдыгы үчүн төлөөгө бардык сумма: 3470,4 сомду түзөт.

2015-2016-жылдар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын эсептөө ушул мисалга окшош жүргүзүлөт;

3) 2015-жылга чейин юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалар камсыздандыруу төгүмдөрүн салык мыйзамдарында белгиленген жер салыгынын базалык ставкасынын өлчөмүндө төлөшкөн.

Мисал:

19,5 га жерге ээ болгон Алиевдердин үй-бүлөсү үчүн 2014-жылга камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын эсептөө төмөнкүдөй жүргүзүлөт:

Жерлер

Аянт (га)

Ысык-Ата району боюнча жер салыгынын базалык ставкасы (сом/га)

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жалпы өлчөмү (сом)

Сугат жерлер

5

400

2000

Кайрак жерлер

2

74,2

148,4

Көп жылдык өсүмдүктөр

11

213

2343

Чабынды

0,5

29,7

14,85

Жайыт

1

10,8

10,8

Бардыгы:

19,5

 

4517,05

Мурдагы мезгилдерге камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасын эсептөө 2014-жыл үчүн эсептөөгө окшош жүргүзүлөт.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын бөлүштүрүү чарбанын эмгекке жарамдуу мүчөлөрүнө карата жүргүзүлөт ("Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-статьясында көрсөтүлгөн адамдарды жана өлгөн жарандарды кошпогондо).

Жер участогуна (үлүшүнө) менчик укугу жыл башынан алынбаган учурда камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү менчик укугун алган учурдан тартып жүргүзүлө баштайт. Камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө төмөнкүдөй жүргүзүлөт: жылдык чегерүү суммасы 12 айга бөлүнөт жана менчик укугу башталган учурдан тартып жылдын аягына чейинки айлардын санына көбөйтүлөт.

Жер үлүшүнө же анын бир бөлүгүнө ээ болгон, бирок дыйкан (фермердик) чарбасынын мүчөсү болуп саналбаган, же өзүнүн жер үлүшүн же анын бир бөлүгүн ижарага берүү менен киреше алган жеке жактар үчүн, ошондой эле дыйкан (фермердик) чарбаларынын жерлерин ижарага алган жеке жактар-ижарачылар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү жана төлөө ушул пунктка ылайык жүргүзүлөт.

Жер үлүшүнө же анын бир бөлүгүнө ээ болгон, бирок дыйкан (фермердик) чарбанын мүчөлөрү болуп саналбаган жеке жактар үчүн жер участогуна (үлүшүнө) жер мамилелеринин чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылар менен регламенттелген укукту күбөлөндүрүүчү документтер, ал эми жерлерди ижарага алган жеке жактар-ижарачылар үчүн жер участогун (үлүшүн) ижарага берүү жөнүндө келишим камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүүгө жана төлөөгө негиз болуп саналат.

Юридикалык жана жеке жактарга (айыл чарба продукцияларын өндүрүү (өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана мал чарбачылыгы боюнча айыл чарба кооперативдерин кошпогондо) Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун (жайыттарды кошпогондо) жерлерин, токой фондусунун участокторун ижарага берүүдө камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү жана төлөө ушул пунктка ылайык жерди, участокту ижарага алуучу тарабынан жүргүзүлөт.

Жеке жактарга Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун (жайыттарды кошпогондо) жерлерин, токой фондусунун участокторун ижарага берүүдө камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү жана төлөө жердин, участоктун ижарачысы тарабынан ушул пунктка ылайык жүргүзүлөт. Мында токой фондусунун участоктору үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн көп жылдык өсүмдүктөргө каралган жер салыгынын базалык ставкасына теңештирилет. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун ижарага алынган жерлери үчүн төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын бөлүштүрүү ушул пунктка ылайык жүргүзүлөт.

Токой фондунун ижарага берилген участоктору үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө жана төлөө үчүн негиз болуп Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 19-октябрындагы № 482 "Токой фондунун участокторун ижарага берүү жана пайдалануу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомуна ылайык токой чарбасынын мамлекеттик органдары менен түзүлгөн токой фондунун участокторун ижарага берүү жөнүндө типтүү келишим саналат.

Жеке жактарга жайыттарды пайдалануу укугу берилгенде камсыздандыруу төгүмдөрү ушул пунктта белгиленген өлчөмдөрдө жана тартипте жайыт пайдалануучулар тарабынан төлөнөт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-июнундагы № 386 "Жайыттар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу" токтомуна ылайык берилген жайыт билеттери жайыттарды пайдалангандыгы үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү жана төлөө үчүн негиз болуп саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305, 2017-жылдын 24-августундагы № 527 токтомдорунун редакциясына ылайык)

20. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин базалык ставкасы боюнча төлөө мөөнөтү төмөнкүдөй белгиленет: камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин базалык ставкалары жылдык суммасынан 50 пайыздан кем эмес өлчөмдө - үстүдөгү жылдын 15-июлуна чейин жана чегерилген сумманын калдыгы - кийинки жылдын 15-январына чейин.

Бийик тоолуу жана алыскы барууга кыйын аймактарда жайгашкан юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын башчылары жана мүчөлөрү, жер участогуна (үлүшүнө) ээ болгон жеке жактар үчүн кийинки жылдын 15-январына чейин камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин базалык ставкалары боюнча жеңилдетилген төлөө мөөнөтү белгиленет.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө банк мекемелеринде же төлөм терминалдары аркылуу камсыздандыруучунун алыш-бериш эсебине жүргүзүлөт.

Банк мекемелери жок калктуу конуштарда камсыздандыруу төгүмдөрү камсыздандыруучунун региондук органынын ыйгарым укуктуу адамына төлөнөт, ал юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын башчыларына жана мүчөлөрүнө жана жер участогуна (үлүшүнө) ээ жеке жактарга камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төлөнүшү тууралуу квитанция жазып берет.

Камсыздандыруучунун региондук органынын ыйгарым укуктуу адамы (жооптуу кызматкер) төлөөчүдөн алынган камсыздандыруу төгүмдөрүн 2 жумуш күнүнүн ичинде банк мекемелери аркылуу камсыздандыруучунун алыш-бериш эсебине которот.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасы ушул Нускаманын 2 жана 2-1-тиркемелерине ылайык камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияны берүү менен ар бир адамдын камсыздандыруу эсебине киргизилет.

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияны юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын башчыларына жана мүчөлөрүнө, жер участогуна (үлүшүнө) ээ жеке жактарга жазып берүү тартиби ушул Нускаманын 2-2-главасына ылайык жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

21. Дыйкан (фермер) чарбаларынын пенсионер мүчөлөрү тарабынан төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрү анын жекече камсыздандыруу эсебине киргизилет, бул ага Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте топтолгон камсыздандыруу төгүмдөрүнөн пенсиясын кайра эсептөөнү жүргүзүүгө укук берет.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомдун редакциясына ылайык)

22. Табигый кырсык (суу каптоо, сел жүрүү, жер титирөө, жер көчүү, мөндүр уруу, кургакчылык, үшүк) же башка өзгөчө кырдаалдар болгон учурда дыйкан (фермер) чарбалары камсыздоочу тарабынан жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү менен биргелешип түзүлгөн комиссия ырастаганда учурдагы жылдын камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн бошотулат.

19,5 га жерге ээ болгон Алиевдердин үй-бүлөсү үчүн мисал (анын ичинде: 5 га - сугат жер, 2 га - кайрак жер, 11 га - көп жылдык өсүмдүктөр, 0,5 га - чабындылар жана 1 га - жайыт). Табигый кырсыктан (суу ташкыны, сел жүрүү, жер титирөө, жер көчкү, мөндүр уруу, кургакчылык, үшүк ж.б.) улам 5,5 га жер жабыр тарткан, анын ичинен 2 га - сугат жер, 2 га - кайрак жер жана 0,5 га - чабынды. Табигый кырсыктан жабыр тарткан жердин аянты = 5,5 га / 19,5 га * 100% = 28,2%. Демек, эсептелген камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жалпы суммасынан 28,2% камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн бошотулат, алар чарба мүчөлөрүнүн ортосунда пропорциялуу бөлүштүрүлөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546, 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомдорунун редакциясына ылайык)

23. (КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомуна ылайык кγчγн жоготту)

24. Дыйкан (фермер) чарбанын мүчөсү пенсиялык куракка жеткен учурда же анын пенсиясынын экинчи камсыздандыруу бөлүгүнө (ЖЭ2) кайра эсептөө жүргүзүлгөндө камсыздандыруу төгүмдөрү пенсия дайындоо же кайра эсептөө жүргүзүлгөн учурга чейин төлөнөт. Камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнгөндүгү жөнүндө маалымат ушул Нускаманын 2-тиркемесине ылайык форма боюнча берилет.

25. (КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомуна ылайык кγчγн жоготту)

26. Айыл чарба кооперативдери камсыздандыруу төгүмдөрүн төмөнкүдөй өлчөмдө төлөшөт:

а) иш берүүчүлөр, иш берүүчүнүн менчигинин түрүнө жана Кыргыз Республикасынын салык кызматы органдарында катталган түрүнө карабастан, - туруктуу же убактылуу жумушка кабыл алынган кызматкерлердин пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын 2 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 1,75 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз.

б) туруктуу же убактылуу жумушка жалданган кызматкерлер, анын ичинде Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар каржылоо булактарына карабастан, алардын пайдасына эсептелген бардык төлөмдөрдүн түрлөрүнөн ай сайын:

- 1964-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн эркектер жана 1969-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн аялдар - 10 пайыз өлчөмүндө, алардын ичинен:

Пенсиялык фондго - 8 пайыз;

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондуна - 2 пайыз;

- 1964-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн эркектер жана 1969-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн аялдар - Пенсиялык фондго 10 пайыз өлчөмүндө;

- пенсионерлер - каржылоо булактарына карабастан алардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - Пенсиялык фондго 8 пайыз өлчөмүндө;

в) I жана II топтогу майып кызматкерлер (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынан жана аларга теңештирилген адамдардан сырткары) каржылоо булактарына карабастан, алардын пайдасына эсептелген бардык төлөмдөрдүн түрлөрүнөн ай сайын Пенсиялык фондго 2 пайыз өлчөмүндө.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546, 2017-жылдын 24-августундагы № 527 токтомдорунун редакциясына ылайык)

27. Жер үлүшүнө жана/же айыл чарба багытындагы жер участогуна же анын бир бөлүгүнө ээ, ошондой эле өздөрүнүн жер участокторун (үлүштөрүн) ижарага беришкен айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрү үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-статьясынын 2-пунктуна ылайык белгиленет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-августундагы № 527 токтомунун редакциясына ылайык)

28. Өздөрүнүн жер участокторун (үлүштөрүн) айыл чарба кооперативдерине ижарага беришкен жана ошол эле мезгилде алардын кызматкерлери болгон айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрү камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнү жүргүзүүнү бир негиз боюнча же төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын 12 пайыз өлчөмүндө же камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин базалык ставкасында тандоо укугуна ээ.

Тандоо укугу айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрүнөн жазуу жүзүндөгү арыздарын алуу жолу менен жылына бир жолу отчеттук жылдын башында, 31-декабрга чейинки мөөнөткө берилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-августундагы № 527 токтомунун редакциясына ылайык)

29. Жер үлүшүнө жана/же айыл чарба багытындагы жер участогуна же анын бир бөлүгүнө ээ, ошондой эле өздөрүнүн жер участокторун (үлүштөрүн) ижарага беришкен айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрү үчүн камсыздандыруу төгүмдөрү ижарачы тарабынан учурдагы жылдын 25-июлуна чейин бир жолу же 25-июлуна чейин жана 25-декабрына чейин бирдей үлүштөр менен төлөнөт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-августундагы № 527 токтомунун редакциясына ылайык)

30. Айыл чарба кооперативине ижарага берилген жер участоктору (үлүштөрү) үчүн төлөнгөн айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрүнүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасы ижарачы (айыл чарба кооперативи) тарабынан укук белгилөөчү документ менен белгиленген жер участогунун үлүштөрүнө карата пропорциялуу төгүлөт, ал ижарага берүүчүнүн (кооператив мүчөлөрүнүн) жеке камсыздандыруу эсептерине бөлүштүрүлөт.

Мисал.

Ош облусунун Араван районунда жашаган "Ашымов Максат" дыйкан чарбасы (ижарага берүүчү) "Келечек" (ижарачы) айыл чарба кооперативинин мүчөсү болуп саналат жана 10 гектар сугат жерин айыл чарба кооперативине ижарага берет.

Укук белгилөөчү документтерге ылайык жердин жалпы аянты - 10 га сугат жери Ашымов Максаттын үч үй-бүлө мүчөсүнө менчик укугунда катталган жана үй-бүлө мүчөлөрүнүн ортосунда төмөнкүдөй үлүштөрдө бөлүштүрүлөт:

- жердин жалпы өлчөмүнөн 4 га жер участогу (үлүштүн 40%) менчик укугунда Ашымов Максатка (үй-бүлө башчысы);

- жердин жалпы өлчөмүнөн 4 га жер участогу (үлүштүн 40%) Ашымова Миргүлгө (үй-бүлө башчысынын жубайы);

- жердин жалпы өлчөмүнөн 2 га жер участогу (үлүштүн 40%) Ашымова Гүлзатка (үй-бүлө башчысынын кызы) таандык.

Ижарачы - "Келечек" айыл чарба кооперативи ижарага берүүчүлөр (кооперативдин мүчөлөрү) үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн региондук органдын аккумуляциялык эсебине төлөйт. Тиешелүү түрдө, ижарачы ("Келечек" айыл чарба кооперативи) тарабынан төгүлгөн камсыздандыруу төгүмдөрү ижарага берүүчүнүн (жеке жак Ашымов Максаттын жана анын үй-бүлө мүчөлөрүнүн) жеке камсыздандыруу эсептерине жер үлүштөрүнө пропорциялуу киргизилет.

Айыл чарба кооперативи тарабынан жеке жак (ижарага берүүчү) үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнүн эсеби төмөнкүдөй жүргүзүлөт:

Айыл чарба кооперативинин мүчөлөрү (ижарага берүүчүлөр)

Сугат айдоо жер

Эсептелди (сом)

га

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин базалык ставкасы (сом)

1

Ашымов Максат

4

436

1744

2

Ашымова Миргүл

4

436

1744

3

Ашымова Гүлзат

2

436

872

 

Бардыгы

10

 

4360

Ижарачы (айыл чарба кооперативи) камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын ижарага берүүчүнүн үй-бүлө мүчөлөрүнүн ортосунда жер участогунун үлүшүнө пропорциялуу бөлүштүрөт, мында 4360 сом 10 га үчүн төлөнүүчү камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 100 пайызын түзөт, Ашымов Максатка 4 га үчүн үлүштүн 40 пайызы - 1744 сом, Ашымова Миргүлгө 4 га үчүн үлүштүн 40 пайызы - 1744 сом, Ашымова Гүлзатка 2 га үчүн үлүштүн 20 пайызы - 872 сом бөлүнөт жана 4360 сом суммасында камсыздандыруу төгүмдөрүн камсыздоочунун региондук органынын аккумуляциялык эсебине төгөт.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Ашымов Максат үчүн:

- Пенсиялык фондго - 89,75 пайыз, бул 1565,24 сомду түзөт;

- Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 10 пайыз, бул 174,4 сомду түзөт;

- Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз, бул 4,36 сомду түзөт.

Үй-бүлөнүн калган мүчөлөрү үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү ушундай эле түрдө жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-августундагы № 527 токтомунун редакциясына ылайык)

31. Айыл чарба кооперативи камсыздоочуга ушул Нускаманын 3-тиркемесине ылайык форма боюнча өздөрүнүн жер үлүштөрүн ижарага берген айыл чарба кооперативинин мүчөлөрү тарабынан камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндүгү жөнүндө тизмени банктык квитанцияларынын же чектеринин көчүрмөлөрүн же тизмеде көрсөтүлгөн айыл чарба кооперативинин ар бир мүчөсү үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тийиштүү суммасын төлөгөндүгү жөнүндө төлөм тапшырмасын тиркеп берет.

32. Айыл чарба кооперативинин мүчөлөрү тарабынан камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнгөндүгү жөнүндө тизменин негизинде камсыздоочунун аймактык органы ушул Нускаманын 4-тиркемесине ылайык форма боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция жазып берет.

33. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомуна ылайык күчүн жоготту).

34. Бирдиктүү салыктын же салык контрагынын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн тутуму боюнча милдеттүү патентти сатып алуу жолу менен жалпы салык режиминин жана/же атайын салык режиминин негизинде салык төлөөчү жеке ишкерлер камсыздандыруу төгүмдөрүн орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 10 пайыз өлчөмүндө төлөшөт, анын ичинен:

Пенсиялык фондго - 8,75 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 1 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 548, 2017-жылдын 24-августундагы № 527 токтомдорунун редакциясына ылайык)

35. Ыктыярдуу патент сатып алуу жолу менен атайын салык режиминин негизинде салык төлөөчү, анын ичинде контейнерлерде, павильондордо, күркөлөрдө товар сатуу жолу менен базарларда иштеген жеке ишкерлер үчүн (кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү ижарага берүүдөн киреше алуучу же лотоктордо, соода орундарында товар сатуу жолу менен базарларда иш жүргүзүүчү жеке ишкерлерди кошпогондо) камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери өткөн календардык жыл үчүн республиканын райондорунда жана шаарларында түзүлгөн орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн эсептелген 6 пайыздан кем өлчөмүндө ай сайын белгиленет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-августундагы № 527 токтомунун редакциясына ылайык)

35-1. Лотоктордо, соода орундарында товар сатуу жолу менен базарларда иш жүргүзүүчү жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери өткөн календардык жыл үчүн республиканын райондорунда жана шаарларында түзүлгөн орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн эсептелген 3 пайыздан кем эмес өлчөмүндө ай сайын белгиленет..

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-августундагы № 527токтомунун редакциясына ылайык)

352. Ушул Нускаманын 35 жана 351-пункттарында аталган төлөөчүлөрдөн түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммалары фонддор боюнча төмөнкүдөй өлчөмдөрдө бөлүштүрүлөт:

Пенсиялык фондго - 90 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 10 пайыз.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомдун редакциясына ылайык)

353. Жеке ишкердик менен алектенген, анын ичинде рыноктордо иштеген Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар камсыздандыруу төгүмдөрүн орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн ай сайын 3 пайыз өлчөмүндө Пенсиялык фонддун тилектештик бөлүгүнө төлөшөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомдун редакциясына ылайык)

354. Патенттин негизинде салыктарды төлөөчү жеке ишкерлерден тышкары, ушул Нускаманын 34, 35, 351 жана 353, 36, 361-пункттарында аталган төлөөчүлөр камсыздандыруу полистерин сатып алуу жолу менен камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөшөт. Патенттин негизинде салыктарды төлөөчү жеке ишкерлер тарабынан камсыздандыруу төгүмдөрү патент алууда төлөнөт.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 17-мартындагы № 164 токтомунун редакциясына ылайык)

35-5. Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөрдүн айрым категориялары үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөгө алынуучу орточо айлык эмгек акынын өлчөмү ("Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-статьясынын 2 жана 2-1-пункттарында каралган төлөөчүлөрдөн башкасы) - бул Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан белгиленген өткөн календардык жылда республиканын райондорунда жана шаарларында түзүлгөн орточо айлык эмгек акынын өлчөмү.

Ушул Нускаманын 35 жана 35-1-пункттарында каралган төлөөчүлөр үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөгө алынуучу орточо айлык эмгек акынын өлчөмү - бул Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан орточо айлык эмгек акысынын өлчөмү жалпысынан республика боюнча эмгек акынын орточо деңгээлинен 50 пайызга жогору болгон ишканалар жана уюмдар боюнча маалыматтарды эске албастан ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилген Кыргыз Республикасынын райондорунун жана шаарларынын арасындагы орточо айлык эмгек акынын өлчөмү.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жыл сайын учурдагы жылдын 1-декабрына чейинки мөөнөттө жалпыга маалымдоо каражаттарында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин расмий статистикалык маалыматтарынын негизинде өткөн календардык жылда республиканын райондорунда жана шаарларында түзүлгөн орточо айлык эмгек акынын өлчөмдөрү жөнүндө маалыматтарды жарыялайт.

Тарифтик ставкаларды эсептөө жыл сайын кийинки жылдын 1-январынан тартып жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-августундагы № 527 токтомунун редакциясына ылайык)

36. Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү ижарага берүүдөн (айыл чарбасына жарактуу жерлерден тышкары) киреше алган жеке ишкерлер жана жеке жактар камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнү орточо айлык эмгек акынын 10 пайыздан кем эмес өлчөмүндө жүргүзөт, анын ичинен:

Пенсиялык фондго - 8,75 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 1 пайыз;

Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз.

 (Тѳртγнчγ абзац КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомуна ылайык кγчγн жоготту)

(Бешинчи абзац КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомуна ылайык кγчγн жоготту)

 (КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546, 2017-жылдын 24-августундагы № 527, 2017-жылдын 20-декабрындагы № 828 токтомдорунун редакциясына ылайык)

36-1. Юридикалык жакты түзбөстөн иш жүргүзгөн, берилген лицензиянын негизинде иштеген, ошондой эле гонорар (сыйакы) алган жеке жактар алган гонорардын (сыйакынын) 10 пайызынан кем эмес өлчөмдө камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөшөт.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 90 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 10 пайыз.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-августундагы № 527 токтомунун редакциясына ылайык)

37. (КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомуна ылайык кγчγн жоготту)

38. Жалданган кызматкерлердин эмгегин пайдаланган жеке ишкерлер өз пайдасына камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнү жана төлөөнү ушул Нускаманын 34, 35 жана 35-1-пункттарына ылайык жүргүзө алышат, же текстиль жана тигүү өндүрүшүндө иштеген жалданган кызматкерлерден сырткары ушул Нускаманын 6-пунктуна ылайык өзүнө жана жалданган кызматкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын эсептөөнү, төлөөнү жана фонддор боюнча бөлүштүрүүнү ушул Нускаманын 7-тиркемесине ылайык формада Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча эсептешүү ведомостторун берүү аркылуу жүргүзө алышат. Тандоо укугу жеке ишкерлерден жазуу жүзүндө арыз алуу аркылуу отчеттук жылдын башында жылына бир жолу 31-январга чейинки мөөнөткө берилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-августундагы № 527 токтомунун редакциясына ылайык)

39. Текстиль жана тигүү өндүрүшүндө иштеген жалданган кызматкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрү төмөнкүдөй өлчөмдө белгиленген:

а) иш берүүчүлөр үчүн - ай сайын орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнүн 40 пайызынан эсептелген6 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммалары фонддор боюнча төмөнкүдөй өлчөмдөрдө бөлүштүрүлөт:

Пенсиялык фондго - 4,75 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 1 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

б) кызматкерлер үчүн, пенсионер-кызматкерлерди жана I, II топтогу майып-кызматкерлерди кошпогондо -ай сайын орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнүн 40 пайызынан эсептелген 6 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммалары фонддор боюнча төмөнкүдөй өлчөмдөрдө бөлүштүрүлөт:

Пенсиялык фондго - 4 пайыз;

Мамлекеттик топтоо фондуна - 2 пайыз;

в) пенсионер-кызматкерлер үчүн - орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнүн 40 пайызынан эсептелген - ай сайын Пенсиялык фондго 4 пайыз өлчөмүндө;

I жана II топтордогу майып-кызматкерлер үчүн (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынан жана аларга теңештирилген адамдардан тышкары) - каржылоо булактарына карабастан, алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын Пенсиялык фондго 2 пайыз өлчөмүндө;

- 1964-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн эркектер үчүн жана 1969-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн аялдар үчүн - Пенсиялык фондго 6 пайыз өлчөмүндө.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомдун редакциясына ылайык)

40. Жогорку технологиялар паркынын резиденттери жана жогорку технологиялар паркынын резиденттеринин жана анын дирекциясынын кызматкерлери - жеке жактар (имараттарды, жайларды, жер участокторун тейлеген жана кайтарган кызматкерлерден тышкары) камсыздандыруу төгүмдөрүн төмөнкү өлчөмдө төлөшөт:

- 1964-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн эркектер жана 1969-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн аялдар - 12 пайыз өлчөмүндө, алардын ичинен:

Пенсиялык фондго - 10 пайыз;

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондуна - 2 пайыз;

- 1964-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн эркектер жана 1969-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн аялдар - Пенсиялык фондго 12 пайыз өлчөмүндө;

пенсионерлер - алардын пайдасына эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - Пенсиялык фондго 10 пайыз өлчөмүндө.

I жана II топтордогу майып-кызматкерлер (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынан жана белгиленген үлгүдөгү күбөлөндүрүүчү документтери бар, аларга теңештирилген адамдардан жана Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларынан тышкары) - каржылоо булактарына карабастан, алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын  Пенсиялык фондго 2 пайыз өлчөмүндө.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомдун редакциясына ылайык)

41. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тариф коюмдары эмгек акы төлөө фондунан пайыздарында ушул Нускаманын 14-тиркемесине ылайык бөлүштүрүлөт.

 

21. Камсыздандыруу полистерин сатып алуунун жана эсепке алуунун тартиби

 

411. Ушул Нускаманын 15-тиркемесине ылайык форма боюнча камсыздандыруу полистери жеке ишкердин, жеке жактын жеке ишкердик жүргүзгөн жери же жашаган жери боюнча камсыздоочунун региондук органдарында патенттин колдонуу мөөнөтүнө алынат.

Патенттин колдонуу мөөнөтүнө алынган камсыздандыруу полисинин наркын эсептөө үчүн анын бир айлык суммасын 30 күнгө барабар айдагы күндөрдүн санына бөлүү аркылуу 1 күн үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасы эсептелет. Андан соң камсыздандыруу төгүмдөрүнүн бир күндүк суммасы патент берилген мөөнөттөгү күндөрдүн санына көбөйтүлөт.

Мисал.

Жеке ишкер Касымов Э. 2017-жылдын 27-29-июнунда Бишкек шаарында өтүп жаткан көргөзмө-сатууга катышты жана 3 күндүк мөөнөткө "Өзү жасаган кол өнөрчүлүк (элдик-көркөм кол өнөрчүлүк) продуктуларын сатуу" кызматынын түрү боюнча ыктыярдуу патент сатып алды. Ал үчүн тарифтин ар айлык ставкасы орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 6%нан кем эмес өлчөмүндө белгиленген. 3 күндө төлөнө турган камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасы төмөнкүчө эсептелет.

Орточо айлык эмгек акы жалпысынан республика боюнча эмгек акынын орточо деңгээлинен 50 пайызга жогору болгон ишканалар жана уюмдар боюнча маалыматтарды эске албаганда 2017-жылы камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө үчүн Бишкек шаары боюнча 2015-жылга 10720 сомду түзөт.

10720 сом х 6%/30 күн х 3 күн = 64,32 сом.

Эгерде жеке ишкер I жана II топтогу майып же пенсионер болсо "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-статьясынын 2-пунктуна ылайык камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн бошотулат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-августундагы № 527 токтомунун редакциясына ылайык)

412. Камсыздандыруу полиси төмөнкүдөй документтер көрсөтүлгөн учурда берилет:

-паспорт же инсандыгын күбөлөндүргөн башка документ;

- патент же юридикалык жакты түзбөгөн жеке ишкердик жүргүзгөн жаранды жеке ишкер катары мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүк;

- Ушул Нускаманын 16-тиркемесине ылайык форма боюнча текстиль жана тигүү өндүрүшүндө иштеген жалданган кызматкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө ведомосту;

- идентификациялык жеке номер (ИЖН);

- камсыздандыруу төгүмдөрүнүн керектүү суммасын төлөгөндүгү тууралуу квитанция, чек же төлөм тапшырыгы;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жумушка орношууга уруксат (чет өлкөлүк жаран же жарандыгы жок адам үчүн).

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомдун редакциясына ылайык)

413. Камсыздандыруу полиси камсыздоочунун региондук органынын жетекчисинин жана анын ыйгарым укуктуу адамынын мөөрү жана колу болгондо жарактуу деп эсептелет. Камсыздандыруу полисинин биринчи нускасы жеке ишкерге жана жеке жакка берилет, экинчиси - камсыздоочунун региондук органында калат.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомдун редакциясына ылайык)

414. Камсыздандыруу полисин же анын көчүрмөсүн ишкердик кылуу максатында башка адамга берүүгө тыюу салынат.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомдун редакциясына ылайык)

415. Камсыздандыруу полиси жоголгон учурда камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүгө камсыздоочунун региондук органдары камсыздандыруу төгүмдөрүн камсыздандыруу полисин сатып алуу жолу менен төлөгөндүгүн ырастаган маалымкат беришет.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомдун редакциясына ылайык)

416. Камсыздандыруу полистери үчүн төлөмдөр жеке жактар жана жеке ишкерлер тарабынан өзү үчүн жана жалданган кызматкерлер үчүн банк мекемелеринде же төлөм терминалдары аркылуу камсыздоочунун алыш-бериш эсебинде жүргүзүлөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомдун редакциясына ылайык)

417. Банк мекемелери болбогон калктуу конуштарда камсыздандыруу төгүмдөрү камсыздоочунун региондук органынын ыйгарым укуктуу адамына төлөнөт, ал камсыздандыруу полисин жазып берет. Мында, жеке ишкерден, жеке жактан алынган камсыздандыруу төгүмдөрү камсыздоочунун региондук органынын ыйгарым укуктуу адамы тарабынан банк мекемеси аркылуу 2 иш күндүн ичинде камсыздоочунун алыш-бериш эсебине которулат.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомдун редакциясына ылайык)

418. Камсыздоочунун региондук органдары күн сайын ушул Нускаманын17-тиркемесине ылайык форма боюнча сатылган камсыздандыруу полистеринин реестрин түзүшөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомдун редакциясына ылайык)

419. Камсыздандыруу полистеринин бланктары так отчеттуулук бланктары болуп саналат.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомдун редакциясына ылайык)

 

2-2. Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын башчылары жана мүчөлөрүнүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияны жана айыл чарба багытындагы жер участоктору (үлүштөрү) үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияны жазып берүү тартиби

(Глава КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

41-10. Ушул Нускаманын 2-тиркемесине ылайык форма боюнча Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын башчылары жана мүчөлөрү тарабынан камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндүгү жөнүндө квитанциялар жана 2-1-тиркемесине ылайык айыл чарба багытындагы жер участоктору (үлүштөрү) үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндүгү жөнүндө квитанциялар (мындан ары - квитанция) жер участогунун (үлүшүнүн) жайгашкан жери боюнча камсыздандыруучунун региондук органдарында алынат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

4-11. 2-тиркемеге ылайык форма боюнча квитанция календардык жылдын I жана II жарым жылдыгында 6 айдан ашпаган мөөнөткө ушул Нускаманын 19-пунктунун 2-пунктчасына ылайык төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнө жазылат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

41-12. 2-1-тиркемеге ылайык форма боюнча квитанция календардык жылдын 12 айынан ашык эмес мөөнөткө ушул Нускаманын 19-пунктунун 1 жана 3-пунктчаларына ылайык төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнө жазылат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

41-13. Квитанция төмөнкүдөй документтер көрсөтүлгөн учурда жазылат:

- паспорт же ким экендигин ырастаган башка документ;

- жер мамилелери чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылар менен регламенттелген жер участогуна (үлүшүнө) укук күбөлөндүрүүчү документ;

- камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тийиштүү суммасын төлөгөндүгү тууралуу квитанция, чек же төлөм тапшырыгы.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

41-14. Квитанция камсыздандыруучунун региондук органынын жетекчисинин жана анын жооптуу кызматкеринин мөөрү жана колу болгондо жарактуу деп эсептелет. Квитанциянын биринчи нускасы дыйкан (фермердик) чарбанын башчысына же мүчөсүнө жана жер участогуна (үлүшүнө) ээ болгон жеке жактарга берилет, экинчиси камсыздандыруучунун региондук органында калат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

41-15. Квитанцияны жазып берүүдө камсыздандыруучунун региондук органынын ыйгарым укуктуу адамы юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын ар бир мүчөсүнө жана жер участогуна (үлүшүнө) ээ жеке жактарга камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасын бөлүштүрөт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

41-16. Квитанция жоголгон учурда камсыздандыруучунун региондук органдары камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүгө камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндүгүн ырастаган маалымкат беришет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

41-17. Камсыздандыруучунун региондук органдары күн сайын айыл чарба багытындагы жер участоктору (үлүштөрү) үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндүгү жөнүндө берилген квитанциялардын реестрлерин ушул Нускаманын 18-тиркемесине ылайык форма боюнча түзүшөт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

41-18. Квитанциялардын бланктары так отчеттуулук бланктары болуп саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

 

3. Эл аралык макулдашууларга ылайык түзүлгөн уюмдар жана эл аралык долбоорлордо иштеген жеке жактар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнүн тартибин жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрү

 

42. Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык түзүлгөн уюмдарда жана эл аралык долбоорлордо иштеген адамдар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери төмөнкүдөй белгиленет:

1) иш берүүчүлөр жана жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү заказ берүүчүлөр үчүн:

а) эгерде эл аралык макулдашууларда камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана төлөөнүн башка эрежелери каралбаса, кызматкерлердин жана жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучулардын - Кыргыз Республикасынын жарандарынын, Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын пайдасына чегерилген акы төлөөнүн, жумуштарга/кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөрдүн бардык түрлөрүнөн - ай сайын 17,25 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммалары фонддор боюнча төмөнкүдөй өлчөмдөрдө бөлүштүрүлөт:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна - 2 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

б) I жана II топтордогу майып-кызматкерлердин пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын - 15,25 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммалары фонддор боюнча төмөнкүдөй өлчөмдөрдө бөлүштүрүлөт:

Пенсиялык фондго - 15 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна - 0,25 пайыз;

2) кызматкерлер жана жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучулар үчүн:

а) пенсионер-кызматкерлерди жана жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү пенсионер-аткаруучуларды кошпогондо, Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар, алардын пайдасына чегерилген эмгек акы төлөөнүн, жумуштарга/кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнүн бардык түрлөрүнөн - 10 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммалары фонддор боюнча төмөнкүдөй өлчөмдөрдө бөлүштүрүлөт:

Пенсиялык фондго - 8 пайыз;

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна - 2 пайыз;

б) пенсионер-кызматкерлер үчүн алардын пайдасына чегерилген акы төлөөнүн, жумуштарга/кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнүн бардык түрлөрүнөн - Пенсиялык фондго 8 пайыз өлчөмүндө;

в) 1964-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн эркек-кызматкерлер үчүн жана 1969-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн аял-кызматкерлер үчүн - Пенсиялык фондго 10 пайыз өлчөмүндө;

г) I жана II топтордогу майыптар үчүн (Улуу Ата Мекендик согуштун майыптарынан жана аларга теңештирилген адамдардан тышкары) - каржылоо булактарына карабастан, алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын Пенсиялык фондго 2 пайыз өлчөмүндө.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546, 2017-жылдын 13-мартындагы № 147 токтомдорунун редакциясына ылайык)

43. Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер менен каралган камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүүнүн жана төлөөнүн башка эрежелерин колдонуу камсыздоочунун органына ушул эл аралык келишим берилгенде жана ушул уюмга берилген эл аралык келишимдин күчү тааныла тургандыгы жөнүндө компетенттүү органдардын ырастоосу берилгенде ишке ашырылат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы № 147 токтомунун редакциясына ылайык)

 

4. Камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү үчүн жарандардын

эмгек акысын, кирешесин эсептөөнүн тартиби

 

44. Камсыздандыруу төгүмдөрү эмгек акынын (кирешенин) бардык түрлөрүнө, дем берүүчү жана компенсациялоочу мүнөздөгү (анын ичинде бир жолку сый акыларга) төлөмдөргө, ошондой эле көтөрмөгө алуу келишимдери, акы төлөп кызмат көрсөтүүлөр, тапшырмалар боюнча эмгек акы төлөөгө жана аткарылган иш үчүн төлөнгөн автордук гонорарларга чегерилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы № 147 токтомунун редакциясына ылайык)

45. Иш берүүчү тарабынан ар бир кызматкер үчүн төлөнүүчү камсыздандыруу төгүмдөрүнүн бир айлык өлчөмү уюштуруу-укуктук менчигинин түрүнө жана менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактар, алардын өзүнчө бөлүмчөлөрү (филиалдары жана өкүлчүлүктөрү), ошондой эле аларда иштеген жеке адамдар үчүн, Кыргызстандын азиздер жана дүлөйлөр коомунун мекемелери жана уюмдары жана анын кызматкерлери үчүн, коммерциялык эмес кооперативдер, коомдук уюмдар, коомдук бирикмелер, турак жай менчик ээлеринин шериктештиктери, диний уюмдар жана алардын кызматкерлери үчүн, юридикалык жакты түзүү менен ишкердик жүргүзгөн дыйкан (фермер) чарбалары үчүн, жалданма кызматкерлердин эмгегин пайдалануучу жеке ишкерлер үчүн, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык түзүлгөн уюмдар үчүн жана эл аралык долбоорлордо иштеген адамдар үчүн, ошондой эле жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү табыштамачылардын жумушун/кызматын аткаруучулары үчүн ушул Нускаманын 42-пунктуна ылайык мурдагы календардык жылда райондо же шаарда калыптанган орточо эмгек акынын 40 пайызынан эсептелген суммадан аз болушу мүмкүн эмес.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы № 147 токтомунун редакциясына ылайык)

46. Жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучулар үчүн белгиленген камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү жана кармап калуу Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык түзүлгөн уюмдар үчүн жана эл аралык долбоорлордо иштеген адамдар үчүн жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү табыштамачылар тарабынан жумушту/кызмат көрсөтүү иш жүзүндөгү белгиленген эмгек акы төлөөнүн өлчөмүнөн жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 31-июлундагы № 548 токтомунун редакциясына ылайык)

47. Ушул Нускаманын 45, 46-пункттарынын колдонулушу уюштуруучулук-укуктук түрүнө жана менчигинин түрүнө карабастан, юридикалык жактардын кенже тейлөө кызматкерлерине, ошондой эле төмөнкү ишканаларга жана уюмдарга таркатылбайт:

1) каржылоонун көлөмүнө карабастан, мамлекеттик бюджеттен каржыланган уюмдар;

2) мамлекеттик ишканалар, уюмдар жана мекемелер;

3) мамлекеттикокуужайларжанаюридикалыкжакстатусунаээболгоналартарабынантүзүлгөнөзалдынчаокуубөлүмдөрүжанафилиалдар;

4) социалдык камсыздандыруу каражаттарынан каржыланган уюмдар;

5) Кыргызстандын азиздер жана дүлөйлөр коомунун ишканалары, мекемелери жана уюмдары;

6) коммерциялык эмес кооперативдер, коомдук фонддор, коомдук бирикмелер, турак жай ээлеринин шериктиктери (анын ичинде үй башкармалыктары), диний уюмдар;

7) эмгек акы төлөө фондунан камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөн айылдык товар өндүрүүчүлөр.

1-мисал.

 Эгерде иш жүзүндө иштеген күндөрдүн саны отчеттук айдагы календардык иш күндөрүнүн санына тең болсо, камсыздандыруу төгүмдөрү төмөнкүдөй эсептелет:

иш жүзүндөгү эмгек акы 2500 сомду түзөт, Бишкек шаары боюнча орточо айлык эмгек акы 2013-жылы 13875 сомду түздү, белгиленген эмгек акы 5550 сом, иш берүүчү тарабынан чегериле турган камсыздандыруу төгүмдөрү орточо айлык эмгек акынын 40% түзөт, 2500 сом 5550 сомдон аз болгондуктан, Кош. ЭТФ төмөнкүчө эсептелет:

 

ЭТФ

Күндөр/ иш жүз. күндөр

Кош. ЭТФ

Иш берүүчү

Кызматкер

Категор.

2500

22/22

3050

957,38

250

001

 

Кош ЭТФ   5550-2500=3050 сом

Иш берүүчү:                                             Кызматкер:

5550 х 17,25%=  957,38 сом                    2500 х 10 %= 250 сом

2-мисал.

Эгерде иш жүзүндө иштеген күндөр отчеттук айдагы календардык иш күнүнөн аз болсо, камсыздандыруу төгүмдөрү төмөнкүдөй эсептелет:

 

ЭТФ

Күндөр/ иш жүз. күндөр

Кош. ЭТФ

Иш берүүчү

Кызматкер

Кате-гория

2500

22/14

1031,82

609.24

250

001

 

Иш жүзүндөгү бир күндүк эмгек акы эсептелет: Бишкек шаары боюнча түзүлгөн орточо айлык эмгек акыдан 40%ды бир айдагы күндөрдүн санына бөлүү   5550 : 22=252,27 сом;

Кош.ЭТФ эсептелет: бир күндүк эмгек акы иш жүзүндөгү күндөрдүн санына көбөйтүлөт, иш жүзүндөгү ЭТФ кемитилет:

(252,27 х 14) – 2500=1031,82 сом

Иш берүүчү:                                                Кызматкер:

 (2500+1031,82)*17,25%=609,24 сом       2500 х 10%=250 сом

3-мисал.

Жаран Иванов Д.«А»фирмасында (Нарын шаары) эмгек келишими боюнча 0,5 коюмга иштейт жана айына 2800 сом алат. Ишберүүчүтарабынанкайсыэмгекакыданкамсыздандыруутөгүмдөрү (17,25%) чегерилетургандыгынаныктооүчүнтөмөнкүлөрдүаныктоо зарыл:

- толук коюм: 2800 сом х 2 = 5600 сом, демек, толуккоюм 5600 сомдутүзөт;

- өткөн календардык жылда Нарын шаарында түзүлгөн орточо айлык эмгекакынын 40 пайызынынминималдыксалынуучусуммасынтолуккоюмдунөлчөмүмененсалыштыруу зарыл. 2013-жылы ал 13074сомдутүзгөн, 13074сом х 40% = 5229,6  сом  5600 сомдон аз. Демек, мындайучурдаишберүүчүтарабынанкамсыздандыруутөгүмдөрүишжүзүндөгүчегерилгенсуммаданэсептелет:

2800 сом х 17,25% = 483 сом + (2800 х 10% = 280) = 763 сом.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомдун редакциясына ылайык)

48. Камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө үчүн эмгек акы (киреше) ар бир иштеген жери боюнча өз алдынча эсептелет.

49. Камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү жана кармап калуу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурлардан тышкары төлөп берүү булагында жүргүзүлөт.

50. Толук эмес иш күндөрү (өргүү, ооруп калуу, жумуштан бошоо же жумушка кабыл алуу ж.б.у.с. учурларда) орточо бир күндүк кызмат акыны ошол айдагы иш күндөрүнө көбөйтүү жолу менен эсептелет.

51. Жалданма кызматкерлердин кирешесине камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүүдө эмгек акы төлөө фондунун жана эмгек акы төлөөнүн кошумча фондунун көрсөткүчтөрү колдонулат, алар эсептик ведомостто чагылдырылат.

Мисал:

Жаран Т.Асанов 17000 сом эмгек акы менен "А" фирмасында (Жалал-Абад шаары) жана ошол эле мезгилде 4000 сом эмгек акы менен "Б" фирмасында иштейт. Жаран Т.Асановдун эмгек акысына камсыздандыруу төгүмдөрү төмөнкүчө чегерилет:

"А" фирмасы - 17000 сом х 27,25% = 4633 сом;

"Б" фирмасы - 4000 сом х 27,25% = 1090 сом (8746 х 40% = 3498, мында 8746 - бир айлык орточо эмгек акынын өлчөмү, 3498 сом 4000 сомдон аз, демек, камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө 4000 сомдон жүргүзүлөт.

52. Бир эле мезгилде бир нече төлөөчүлөрдүн категориясына кирген камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүүнү жана төлөөнү ар бир негиз боюнча жүргүзүшөт.

Мисал.

К.Имановдун эмгек акысы «А» фирмасында негизги иштеген жери боюнча 7000 сом өлчөмүндө белгиленген. Андан сырткары, жаран К.Имановдун менчигинде Сокулук районунда3 га сугат жери бар, ошондой эле Бишкек шаарындагы имаратты кампаларга ижарага берет.

К.Имановдун камсыздандыруу төгүмдөрү төмөнкүчө чегерилет:

1) «А» фирмасындагы эмгек акысы боюнча: 7000 сом х 27,25% = 1908 сом;

2) 19-пункттун «б» пунктчасына ылайык жеручастогунаээликкылгандыгыүчүн Сокулук району боюнча орточо айлык эмгек акыдан 1%:

 

 

I жарым жылдык

II жарым жылдык

 

2015-ж. I жарым жылдыгын эсептөө үчүн 2013-жылга орточо айлык эмгек акы (сом)

Бир айга камсыз-данды-руу төгүмдө-рү, сом

  I жарым жылдык үчүн камсыз-данды-руу төгүм-дөрү, (сом)

2015-ж. II жарым жылды-гын эсептөө үчүн 2014-жылга орточо айлык эмгек акы (сом)

Бир айга камсыздан-дыруу төгүмдөрү, сом

  II жарым жылдыгы үчүн камсыздан-дыруу төгүмдөрү, (сом)

Иманов К.

8764

87,6

525,6

8920

89,2

535,2

3) кыймылсызмүлктүижарагабергендигиүчүн: өткөн календарлык жыл үчүн Бишкек шаары боюнча түзүлгөн орточо айлык эмгек акы, ал 2013-жылы 13875 сом х 10% =1387,50 сомду түздү.

Мында «А» фирмасынан жана кыймылдуу мүлктү ижарага берүүдөн алынган кирешелерден камсыздандыруу төгүмдөрү (1908 сом жана 1387,5 сом) ай сайын төлөнөт, ал эми жерге ээлик кылгандыгы үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасы I жарым жылдык үчүн ушул жылдын 15-июлуна чейин жана II жарым жылдык үчүн кийинки жылдын 15-январына чейин жүзөгө ашырылат.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомдун редакциясына ылайык)

53. (КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомуна ылайык кγчγн жоготту)

 

5. Камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү менен төлөөнү жана каражаттарды чыгымдоону контролдоо

 

54. Камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана толук чегерилиши менен төлөнүшүн контролдоону Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык камсыздоочу төмөнкү жол менен жүзөгө ашырат:

1) уюштуруу-укуктук түрүнө жана менчигинин түрүнө карабастан Кыргыз Республикасынын аймагында ишти жүзөгө ашыруучу юридикалык жана жеке жактардын (чет өлкөлүктөрдү кошуп алганда) ишин белгиленген тартипте иликтөө, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун каражаттарын чыгымдоо маселелери боюнча зарыл болгон документтер менен маалыматтарды алуу;

2) юридикалык жактын кызмат адамдарынан, жеке адамдардан камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууларын четтетүүнү талап кылуу;

3) экспертиза жүргүзүүгө контролдоочу органдардан, башка уюмдардан, мекемелер менен ишканалардан квалификациялуу адистерди тартуу;

4) камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө, камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө менен төлөөгө байланыштуу документтерди ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамдарына бербөөсү боюнча табылган укук бузууларды четтетүү жөнүндө талаптар аткарылбаган учурларда камсыздоочунун банк мекемелериндеги жана башка каржы-насыя мекемелериндеги эсептери боюнча операцияларын мыйзамда белгиленген тартипте токтотуп туруу;

5) мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн мыйзам менен белгиленген тартипте администрациялык айыптарды салуу;

6) милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн качкан жана камсыздоочунун талаптарын аткарбаган адамдарга карата укук коргоо органдарына материалдарды берүү;

7) төлөө талаптарын коюу, ошондой эле "Күрөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинде белгиленген тартипте юридикалык жана жеке жактардын мүлкүнөн өндүрүү жолу менен мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган камсыздандыруу төгүмдөрү, каржы санкциялары боюнча белгиленген мөөнөттө төлөнбөгөн суммаларды камсыздоочунун бюджетине өндүрүү.

 

6. Социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча эсеп жана отчеттуулук

 

55. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

56. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

56-1. Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздарынын жоктугу жөнүндө маалымкат төлөөчүгө арыз берилген күнгө карата берилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

57. Төлөөчү өткөн ай үчүн камсыздандыруу төгүмдөрү эсептелген айдан кийинки айдын 15-күнүнө чейин ай сайын камсыздандыруу төгүмдөрүн которот (анын ичинде кызматкерлер үчүн).

58. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы № 147 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

59. Төгүмдөрдү которуу жөнүндө төлөм тапшырмалары жана накталай төлөмгө жарыялоолор бөлчөк бөлүгү экинчи белгисине чейин көрсөтүлгөн сандык маалыматтардан турушу керек. Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө фонддор боюнча бөлүштүрүлбөстөн жалпы суммада жүргүзүлөт. Чегерилген камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төлөмдөрү (МПТФ тышкары), МПТФ чегерилген камсыздандыруу төгүмдөрү, финансылык санкциялар, туумдар жана айыптар ушул Нускаманын 6-тиркемесине ылайык төлөм тапшырмасынын формасы боюнча өз алдынча үч төлөм тапшырмасы менен төлөнөт. Төлөм тапшырмасын толтурууда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан бекитилүүчү төлөм жүгүртүүнүн мамлекеттик классификатору боюнча төлөм дайындоо кодун көрсөтүү зарыл.

60. Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр ай сайын милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча эсептешүү ведомосторун ушул Нускаманын 7-тиркемесине ылайык форма боюнча эки нускада түзүшөт.

61. Эсептешүү ведомосттору камсыздоочунун аймактык органына отчеттук мезгилден кийинки айдын 20-күнүнө чейин тапшырылат.

Мисалы, юридикалык жакты түзгөн төлөөчүлөрдүн март айы үчүн эсептешүү ведомостторун тапшыруу мөөнөтү 20-апрелде бүтөт. Эгерде төлөөчү көрсөтүлгөн мезгилге эсептешүү ведомостун тапшырбаса, камсыздоочу 21-апрелден баштап төлөөчүгө өткөн отчеттук мезгил үчүн түзүлгөн төлөмдөрүнөн 25 пайыз өлчөмүндө айып чегерет. Төлөөчү тарабынан иш жүзүндө отчет берилгенден кийин иш жүзүндөгү төлөм суммасына кайра эсептөө жүргүзүлөт.

 (КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546, 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомдорунун редакциясына ылайык)

62. Электрондук түрдөгү милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча эсептешүү ведомосту (мындан ары - эсептешүү ведомосту) отчеттон кийинки айдын 20-күнүнө чейин берилет:

а) электрондук санариптик кол тамга менен тастыкталган отчеттуулукту электрондук түрдө берүү боюнча кызматтарды көрсөткөн сервистик борборлор аркылуу;

б) камсыздоочунун региондук органына эсептешүү ведомостун милдеттүү түрдө берүү менен флешкартада жана кагаз жүзүндө берүү.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомдун редакциясына ылайык)

63. Электрондук отчеттуулук формасына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө тыюу салынат (саптарды алып салуу же которуу, орундарын алып салуу, алмаштыруу, мурда каралбаган жаңы барактарды кошуу, көрсөткүчтөрдү алмаштыруу, маалыматтарды берүүнүн форматын өзгөртүү), жашыруун саптарды же тилкелерди пайдаланууга, ячейкаларды, тыныш белгилерин (чекиттерди, үтүрлөрдү, тирелерди жана ашыкча тамгаларды) бириктирүүгө, терс маанидеги суммаларды киргизүүгө жол берилбейт. Кемитилген суммалар ушул Нускаманын 8-тиркемесине ылайык форма боюнча акт менен оңдолот.

64. Ячейкаларды көчүрмө ыкмасы менен толтуруу жактырылбайт. Көчүрмөнү пайдаланууда формаларды толтуруу үчүн ячейкадагы сунушталган маалыматтар форматына толук ылайыктыгына байкоо жүргүзүү керек. Бардык ячейкалар толтурулууга тийиш.

65. Эмгек акы жөнүндө ячейкалар эмгек акыны эсептебестен эсептешүү ведомостун тапшырганда толтурулбайт.

66. Сандык көрсөткүчтөрдү көрсөтүү талап кылынган сап ичинде ченөө бирдигин көрсөтпөстөн сандарды гана көрсөтүү зарыл.

67. Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр тарабынан маалым даректерди толтурууда төмөнкү талаптар сакталууга тийиш:

1) отчеттук мезгил - эсептешүү ведомосту берилген эсептешүү мезгили көрсөтүлөт;

2) эсептешүү ведомосту берилген дата - эсептешүү ведомостунун берилген күнү көрсөтүлөт, дата форматында (КК.АА.ЖЖЖЖ.) милдеттүү түрдө көрсөтүлөт (мисал: 03.03.2013);

3) төлөөчүнүн аталышы - тамгалардан турган уюмдун (ишкананын) аталышы көрсөтүлөт;

4) салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (мындан ары - СТИН), салык кызматы тарабынан ыйгарылат, жана так 14 сандан турат. СТИН алдында, ортосунда, аягында чекиттерди коюуга тыюу салынат;

5) Социалдык фонддогу төлөөчүнүн каттоо номери - камсыздоочунун органында катталган төлөөчүнүн толук сандардан турган каттоо номери көрсөтүлөт;

6) ишканалар менен уюмдардын жалпы республикалык классификаторунун коду (мындан ары - ИУЖК) - мамлекеттик статистика органы тарабынан ыйгарылган төлөөчүнүн 8 сандан турган ИУЖК коду көрсөтүлөт;

7) Социалдык фонд башкармалыгы - тамгалардан турган камсыздоочунун региондук органынын аталышы;

8) юридикалык дарек - тамгалардан жана сандардан турган төлөөчүнүн юридикалык дареги;

9) банк (аталышы) - банктын тамгалардан турган маалым даректери;

10) эсептешүү эсеби - сандардан гана турган төлөөчүнүн банктагы эсептешүү эсеби көрсөтүлөт;

11) ишинин түрү - ишкананын тамгалардан турган экономикалык ишинин түрү көрсөтүлөт;

12) иш менен камсыз болуу жана эмгек акы жөнүндө кабарлоодо төмөнкүлөр көрсөтүлөт: кызматкердин идентификациялык номери - 14 сандан турган жарандын жеке идентификациялык номери көрсөтүлөт;

13) кызматкердин аты-жөнү - тамгалардан турат жана ортолору кеңетмелер менен ажыратылат. Мисалы: Асанов Асан Алиевич;

14) бийик тоолуу шарттарда жана алыскы райондордо иштеген кызматкерлердин коду - төмөндө көрсөтүлгөн классификаторго ылайык так 3 сандан турат:

500 - бийик тоо коэффициенти;

501 - алыскы райондор коэффициенти;

Эгерде кызматкер бийик тоолуу шарттарда жана алыскы райондордо иштеген кызматкерлерге кирбесе - код көрсөтүлбөйт, б.а. талаанын мааниси бош калат;

15) иш башталган дата - КК.АА.ЖЖЖЖ. форматында көрсөтүлөт.

Мисалы: 01.01.2013;

16) иш аякталган дата - КК.АА.ЖЖЖЖ. форматында көрсөтүлөт.

Мисалы: 31.01.2013;

17) күндөр - сандардан турган бир айдын ичиндеги иш күндөрүнүн саны көрсөтүлөт, алар 31 санынан ашык болбойт;

18) иш жүзүндөгү күндөр - сандардан турган бир айдын ичиндеги иш жүзүндө иштеген күндөр.

Мисалы:

 

Күндөр/иш жүзүндөгү күндөр

 

бир айда 22 22

жарым коюмдарда 22 11

бир жолку төлөмдөр 22 1

ижара 22 22

өргүү 22 36

 

күндөрдүн нөлдүк маанисине иш жүзүндө жол берилбейт;

19) эмгек акы төлөө фонду - камсыздандыруу төгүмдөрү чегерилген иш жүзүндөгү киреше, сандык маалыматтардан турат, экинчи мааниге чейинки толук жана бөлчөк бөлүгү үтүр менен ажыратылат.

Мисалы: 1150,36 - бир миң бир жүз элүү бүтүн, жүздөн отуз алты. Эмгек акы төлөө фонду нөлдүк мааниси отчеттук мезгилде өргүүдө жүргөн кызматкерлерге карата коюлса болот;

20) кошумча эмгек акы төлөө фонду - эгерде киреше, орточо айлык эмгек акынын 40 пайызынан кем болгондо гана көрсөтүлөт, сандык маалыматтарынан турат, экинчи мааниге чейинки толук жана бөлчөк бөлүгү үтүр менен ажыратылат.

Мисалы: 1150,36 - бир миң бир жүз элүү бүтүн, жүздөн отуз алты;

21) чегерилген камсыздандыруу төгүмдөрү - сандык маалыматтардан турган, экинчи мааниге чейинки толук жана бөлчөк бөлүгү үтүр менен ажыратылган мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонду кошулбаган камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жалпы суммасы.

Мисалы: 4500,53 - төрт миң беш жүз бүтүн, жүздөн элүү үч;

22) мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонду боюнча чегерилген камсыздандыруу төгүмдөрү - сандык маалыматтарынан турат, экинчи мааниге чейинки толук жана бөлчөк бөлүгү үтүр менен ажыратылат.

Мисалы: 1150,36 - бир миң бир жүз элүү бүтүн, жүздөн отуз алты;

23) кызматкердин категориясы - классификаторго ылайык так 3 сандан турат:

- 001 - негизги кызматкер;

- 100 - 1-2-топтогу майыптар;

- 010 - чет өлкөлүк жаран;

- 101 - УАМС катышуучусу/майыбы;

- 102 - УАМС катышуучусуна теңештирилген адамдар;

- 003 - пенсионер;

- 103 - жеке ишкер;

- 104 - ижарага берүүчү;

- 105 - гонорарлар, сый акылар;

- 106 - кенже тейлөө кызматкери (мындан ары - КТК);

- 107 - КТК пенсионерлери;

24) № 1 же № 2 жеңилдетилген тизмелердин коду - классификаторго ылайык так 3 сандан турат:

- 007 - № 1 тизме;

- 006 - № 2 тизме.

Эгерде кызматкер № 1 же № 2 тизмеге кирбесе код көрсөтүлбөйт, б.а. талаанын мааниси бош калтырылат;

25) категориялар боюнча эмгек акы төлөө фонду - бириктирилген кызматкердин категориялары жана эмгек акылары көрсөтүлөт;

26) отчеттук мезгили үчүн эмгек акы төлөө фондунун 40 пайыз графасында - эмгек акысы орточо айлык эмгек акынын 40 пайызынан кем болгон кызматкерлердин сандык маалыматтардан турган ЭТФ көрсөтүлөт, экинчи мааниге чейинки толук жана бөлчөк бөлүгү үтүр менен ажыратылат.

Мисалы: 1150,36 - бир миң бир жүз элүү бүтүн, жүздөн отуз алты;

27) отчеттук мезгил үчүн эмгек акы төлөө фондунун ЭТФ > 40% графасында - эмгек акысы бир айлык эмгек акынын 40 пайызынан ашык болгон кызматкерлердин сандык маалыматтардан турган ЭТФ көрсөтүлөт, экинчи мааниге чейинки толук жана бөлчөк бөлүгү үтүр менен ажыратылат.

Мисалы: 1150,36 - бир миң бир жүз элүү бүтүн, жүздөн отуз алты;

28) төлөөчүнүн милдеттенмелери жана отчет берүү датасына милдеттенмелердин калдыгы: МПТФдан башка камсыздандыруу төгүмдөрү - эсептешүү ведомостун берилген күнүнө карай милдеттенмелердин (карыздардын) калдыгы.

Мисалы, эгерде төлөөчү апрель айы үчүн эсептешүү ведомостун 2015-жылдын 20-майында берсе, анда милдеттенмелердин (карыздардын) калдыгында камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммалары 2015-жылдын 15-майына чейин жүргүзүлгөн төлөмдөрдөн кемитүү менен көрсөтүлүшү керек;

29) МПТФ боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү - эсептешүү ведомосту тапшырылган күнүнө карай мамлекеттик пенсиялык топтоо фонду боюнча милдеттенмелердин (карыздардын) калдыгы;

30) туумдар жана айыптар - Эсептешүү ведомосту тапшырылган күнүнө карай туумдар жана айыптар боюнча милдеттенмелердин (карыздардын) калдыгы;

31) МПТФдан башка мөөнөтү узартылган камсыздандыруу төгүмдөрү камсыздоочу менен төлөөчүнүн ортосунда түзүлгөн төлөмдөрдүн мөөнөтүн узартуу (бөлүштүрүп төлөөлөр) жөнүндө келишимге ылайык отчет тапшырылган күнүнө пенсиялык топтоо фонддон башка камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча милдеттенмелердин (карыздардын) калдыгы көрсөтүлөт;

32) мөөнөтү узартылган камсыздандыруу төгүмдөрү - пенсиялык топтоо фонду - камсыздоочу менен төлөөчүнүн ортосунда түзүлгөн төлөмдөрдүн мөөнөтүн узартуу (бөлүштүрүп төлөөлөр) жөнүндө келишимге ылайык отчет тапшырылган күнүнө мамлекеттик пенсиялык топтоо фонду боюнча милдеттенмелердин (карыздардын) калдыгы көрсөтүлөт;

33) мөөнөтү узартылган туумдар жана айыптар - камсыздоочу менен төлөөчүнүн ортосунда түзүлгөн төлөмдөрдүн мөөнөтүн узартуу (бөлүштүрүп төлөөлөр) жөнүндө келишимге ылайык отчет тапшырылган күнүнө карай туумдар жана айыптар боюнча милдеттенмелердин (карыздардын) калдыгы көрсөтүлөт;

34) камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча мурастык карыздар - укук мурастоо боюнча же карызды которуу келишимине ылайык башка төлөөчү тарабынан кабыл алынган/берилген МПТФдан башка камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздардын суммасы көрсөтүлөт;

35) камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча мурастык карыздар - пенсиялык топтоо фонду - укук мурастоо боюнча же карыздарды которуу келишимине ылайык башка төлөөчү тарабынан кабыл алынган/берилген мамлекеттик пенсиялык топтоо фонду боюнча карыздардын суммасы көрсөтүлөт;

36) мөөнөтүн узартуу үчүн пайыздар - камсыздоочу менен төлөөчүнүн ортосунда түзүлгөн, төлөмдөрдүн мөөнөтүн узартуу (бөлүштүрүп төлөөлөр) жөнүндө келишимге ылайык отчет тапшырылган күнгө карай мөөнөттүн узартып берилгендиги үчүн чегерилген пайыздар боюнча милдеттенмелердин (карыздардын) калдыгы көрсөтүлөт;

37) эсептешүү ведомостуна ишкананын жетекчиси жана башкы бухгалтери кол коет, алардын кол тамгасынын үлгүлөрү бул ишкананын (уюмдун) эсептешүү эсеби ачылган банктарда болот жана мөөр басылып күбөлөндүрүлөт;

38) камсыздоочу эсептешүү ведомостунун кабыл алынганын ырастаган эн баскы коет;

39) камсыздоочу тарабынан күбөлөндүрүлгөн эсептешүү ведомостунун бир нускасы төлөөчүгө кайтарылат;

40) камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөдө келтирилүүчү каталыктар сап боюнча 0,5 сом, жыйынтыгында - 1 сомду түзөт;

41) эмгек акынын суммасынын ишенимсиз маалыматтарын, төлөөчүлөрдүн категориясын, иш жүзүндө иштеген күндөрүн оңдоп түзөө үчүн камсыздоочу камсыздоочунун региондук органына оңдолгон маалыматтар киргизилген эсептешүү ведомостун, ырастоочу документтери бар катын же арызын (бейтап барагы, жумуштан бошогондугу жөнүндө буйрук ж.б.) берүүсү керек.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546, 2017-жылдын 24-августундагы № 527  токтомдорунун редакциясына ылайык)

68. Төлөөчүнүн иши токтотулган учурда камсыздандыруучунун региондук органы тарабынан камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча эсептердин туура жана өз убагында жүргүзүлүшүн текшерүүгө арызды берген күндөн баштап 15 календарлык күндүн ичинде текшерүү жүргүзүлөт жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздарынын жоктугу жөнүндө маалымкат берүү менен ушул Нускаманын 8-тиркемесине ылайык форма боюнча акт түзүлөт. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча төлөөчү тарабынан ушул Нускаманын 7-тиркемесине ылайык форма боюнча мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттарынын акыркы эсептешүү ведомосту түзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

68-1. Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр чегерилген жана төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүн, белгилүү мезгил үчүн карыздардын калдыгын (ашык төлөөнү) тактоо үчүн ушул Нускаманын 19-тиркемесине ылайык форма боюнча эки нускада милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу каражаттары боюнча салыштырып текшерүү актыларын түзүшөт.

Эсептешүү ведомостторун электрондук-санариптик кол тамганы (ЭСК) колдонуу менен электрондук түрдө берген төлөөчүлөр үчүн салыштырып текшерүү актылары ЭСК менен күбөлөндүрүлөт жана электрондук түрдө берилет.

Эсептешүү ведомостторун кагаз түрүндө берген төлөөчүлөр үчүн салыштырып текшерүү актылары мөөр менен күбөлөндүрүлөт жана кагаз түрүндө берилет.

Салыштырып текшерүү актылары отчеттук кварталдан кийинки айдын 20сына чейин берилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

69. Эмгектик мертинүү, кесиптик ооруу жана/же баккан адамынан айрылгандыгы боюнча (зыяндын ордун толтуруу боюнча төлөм жана пенсия түрүндө) зыяндын ордун толтурууга жооптуу төлөөчү жоюлганда, ошондой эле пенсия алып жатышкан же Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен № 2 тизме боюнча өндүрүштө белгилүү бир стажды аткарган адамдарга, текстиль өндүрүшүнүн жана авиация кызматкерлерине төлөөчү ушул Нускаманын 9-тиркемесиндеги формасына ылайык камсыздоочуга ордун толтурулуучу суммалар жөнүндө маалымат берүүгө милдеттүү.

70. Төлөм жаңылыш дайындалганда камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчү катталган жери боюнча камсыздоочунун региондук органына төмөнкү документтерди берүүсү зарыл:

а) мындай төлөмдүн суммасын башка (туура) багытка которуу жөнүндө өтүнүч каты;

б) төлөм тапшырмасынын көчүрмөсү.

71. Камсыздоочунун региондук органы жаңылыш чегерилген сумма жөнүндө маалыматты ырастайт жана документтерди камсыздоочунун борбордук аппаратына өткөрүп берет.

72. Жаңылыш төлөмдун суммасы биринчи кезекте төлөөчүнүн карызын жоюуга жумшалат. Эгерде жаңылыш көрсөтүлүп дайындалган төлөмдүн суммасы бул багыттагы карыздардын суммасынан ашпаса - мындай төлөмдүн суммасы башка багытка которулбайт.

73. Жаңылыш көрсөтүлгөн дайындоо боюнча төлөөчүнүн ошол учурдагы ашыкча төлөөлөрү болсо, жаңылыш төлөмдүн суммасы башка дайындоого багытталат, ал эки сумманын эң төмөнкүсү катары аныкталат:

- жаңылыш көрсөтүлгөн дайындоо боюнча төлөмдүн суммасы;

- учурдагы мезгилде жаңылыш көрсөтүлгөн дайындоо боюнча ашыкча төлөөлөрдүн суммасы.

74. Башка уюм үчүн дайындалган камсыздоочунун эсебине жаңылыш түшкөн төлөмдөрдү оңдоо үчүн төлөөчү камсыздоочунун региондук органына төмөнкү документтерди берүүсү зарыл:

- мындай төлөмдүн суммасын кайтаруу өтүнүч каты;

- камсыздоочунун алдында камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздары жок экендиги жөнүндө камсыздоочунун региондук органынан маалым каты;

- отчеттук мезгил үчүн салыштырма актысы.

75. Жаңылыш төлөмдө камсыздоочунун төлөмдөрүнө тиешеси жок дайындоо көрсөтүлсө, жаңылыш төлөмдүн бардык суммасы, банктын кызматын кошпогондо, кайтарылууга жатат.

76. Камсыздоочунун региондук органы берген жана ырастаган документтердин негизинде камсыздоочунун борбордук аппараты тарабынан камсыздоочунун тиешелүү эсептешүү эсебине жаңылыш суммаларды которуу үчүн банкка төлөм тапшырмасы даярдалат. Жаңылыш чегерилген төлөмдөр дайындоону оңдоо жөнүндө маалымдоого киргизилет. Анын бир нускасы камсыздоочунун региондук органына отчеттордо чагылдыруу үчүн берилет, экинчи нускасы камсыздоочунун борбордук аппаратында калат.

 

7. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн туура чегерилиши, өз убагында

төлөнүшү жана которулушу боюнча жоопкерчиликтер

 

77. Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр камсыздандыруу төгүмдөрүнүн туура чегерилгендиги, толук көлөмдө өз убагында төлөнгөндүгү боюнча, ошондой эле администрациялык жоопкерчилик жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамдарга ылайык, социалдык камсыздандыруу каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылуучу төлөмдөрү үчүн жоопкерчиликтүү болот.

78. Толук же туура эмес маалыматтар болуп төмөнкүлөр эсептелет: ишкананын (юридикалык дареги, анын катталгандыгы жөнүндө маалыматтар) маалым даректеринин, эмгек акы төлөө фондунун, төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларынын жоктугу же камсыздандырылган адамдын жеке идентификациялык номери жөнүндө маалыматтардын анык эместиги (анын каталыгы же башка камсыздандырылган адамдын номерин көрсөтүү), эмгек акысынын суммаларынын жана камсыздандыруу стажы мезгилинин дал келишпестиги, эмгек акы төлөө фонду менен отчеттук маалыматтардын дал келишпестиги.

79. Төлөөчүнүн карыздары пайда болгондо же тартип бузуулары табылганда камсыздоочу тарабынан мындай төлөөчүгө ушул Нускаманын 10-тиркемесине ылайык форма боюнча табылган тартип бузуулар жөнүндө маалымдоо жиберилет.

80. Төлөөчүнүн карыздары пайда болгондо, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жана финансылык санкцияларынын келип түшкөн суммалары карыздардын пайда болгон учурунан баштап жоюуга багытталат.

81. Мыйзамдарда белгиленген төлөө мөөнөттөрү дем алыш (майрам) күндөрүнө туура келсе, майрам күнүнөн кийинки күн төлөө мөөнөтү деп эсептелет.

82. Төлөм күнү болуп төмөнкүлөр эсептелет:

а) которууда - камсыздоочунун эсептешүү эсебине суммалар киргизилген күн;

б) накталай төлөнгөндө - камсыздоочунун эсептешүү эсебине (кассасына) каражаттар төгүлгөн күн.

83. Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнүн белгиленген мөөнөтү бүткөндөн кийинки күндөн баштап төлөм жүргүзүлгөн (кошо эсептегенде) күнгө чейин өткөн мезгилде эсептелген айып санкцияларын жана туумдарды эске албастан камсыздоочу тарабынан камсыздандыруу төгүмдөрүнүн карыздарынын калдыгына туумдар эсептеле баштайт.

Мисалы: эгерде төлөө мөөнөтү 15-июнда болсо, төлөм 25-июнда төлөнсө, туумдар 10 күнгө (16-25 июнга (кошуп эсептегенде) чейин) эсептелет.

84. Ар бир төлөөчү боюнча туумдун суммаларын эсептөө автоматтык түрдө же ар бир мөөнөтү өткөн ай үчүн ушул Нускаманын 11-тиркемесине ылайык форма боюнча туум өзүнчө эсептөө жолу менен жүргүзүлөт.

85. Отчеттук ай үчүн чегерилген туумдун жалпы суммасы мурдагы отчеттук ай үчүн бардык фонддор боюнча чегерилген суммадан ашык болушу мүмкүн эмес.

86. "Эмгек акы" жана "Социалдык фондго чегерүүлөр" беренелери боюнча республикалык бюджеттен өз убагында эмес жана толук эмес каржыланган учурда камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн туумдар уюмдарга жана мекемелерге эсептелбейт.

87. Администрациялык укук бузууларга жол берген адамдарга камсыздоочу органы тарабынан ушул Нускаманын 12-тиркемесине ылайык форма боюнча мамлекеттик камсыздандыруу мыйзамдарын администрациялык укук бузуулар жөнүндө протокол түзүлөт жана камсыздоочу органынын жетекчиси тарабынан ушул Нускаманын 13-тиркемесине ылайык форма боюнча администрациялык айып салуулар тууралуу токтом чыгарылат.

88. Социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдарда администрациялык укук бузуу жөнүндө протоколго аны түзгөн камсыздоочу органдын кызматкери, укук бузуучу жана күбө тарабынан колдору коюлат.

89. Чегерилген туумдарды эсептөөнүн, административдик укук бузуу жөнүндө протоколдун жана административдик айып салуу жөнүндө токтомдун бир нускасы төлөөчүгө кол койдуруп берилет же тапшыргандыгы жөнүндө билдирүү менен почта аркылуу жиберилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

 

 

 

Мамлекеттик социалдык

камсыздандыруу боюнча

камсыздандыруу төгүмдөрүн

эсептөө жана төлөө тартиби

жөнүндөгү нускамага карата

1-тиркеме

 

 

 

Форма

ТӨЛӨӨЧҮГӨ КАБАРЛОО

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

1. _______________________________________________________________

(Юридикалык жактын аталышы, ал эми жеке адамдар үчүн аты-жөнү)

2. _______________________________________________________________

(Социалдык фонд башкармалыгынын аталышы жана жайгашкан жери)

3. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча эсептерге тийиштүү бардык документтерде көрсөтүлө турган Сиздин Социалдык фонддогу каттоо номериңиз N ______.

4. Камсыздандыруу төгүмдөрүн "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 24-беренесинде каралган мөөнөттө, өткөн ай үчүн, камсыздандыруу төлөмдөрүн Социалдык фонддун __ _______________________________________________________ башкармалыгынын

(Социалдык фонддун аймактык башкармалыгынын аталышы)

____________________________________ эсептешүү эсебине которуу керек.

(Банктын аталышы, аккумуляциялык эсеп жана МТПФ эсеби боюнча эсептешүү эсеби)

5. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык жактардын кызмат адамдары, ошондой эле өз алдынча экономикалык иш жүргүзгөн жеке адамдар камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фонд органдарына отчет тапшырбагандыгы (же өз убагында тапшырбагандыгы) үчүн финансылык жана администрациялык жоопкерчилик тартышат.

6. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин өлчөмү жыл сайын "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленет.

Камсыздоочунун региондук

органынын башчысы _____________ _________________________

                                             (Колу)                         (Аты-жөнү)

М.О.

20__-жылдын "__" __________

 

 

20__-жылдын "__" __________

 

Мамлекеттик социалдык

камсыздандыруу боюнча

камсыздандыруу төгүмдөрүн

эсептөө жана төлөө тартиби

жөнүндөгү нускамага карата

2-тиркеме

 

 

Форма

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду

Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбаларынын башчылары жана мүчөлөрү тарабынан төлөнүүчү камсыздандыруу төгүмдөрүнүн КВИТАНЦИЯСЫ

Серия КХ-XV ________ __________

 

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 31-июлу № 546 токтомдун редакциясына ылайык)

 

 

Төлөөчүнүн каттоо номери ________________________________

Дареги (ишти жүзөгө ашыруу орду)  _________________________

_______________________________________________________________________

Жерге укук белгилөөчү документ боюнча айыл чарба жерлеринин жалпы аянты_______га.

_______________________________________________________________________

    Эмгекке жарамдуу мүчөлөрдүн саны__________________________адам

 

Чарбанын башчысы

Фамилиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Атасынын аты                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификациялык номер                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Район (шаар) боюнча өткөн жылы калыптанган ОЭА

 

 

 

 

 

 

                                   ОЭА сом    %     

 

 

 

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн бир айлык суммасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция берилген дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

(күнү, айы, жылы)    

Төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жалпы суммасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сом

 

(суммасы жазуу жүзүндө)  ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   

Туум

 

 

 

 

 

 

 

сом

 

 (суммасы жазуу жүзүндө)  ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   

Дыйкан (фермер) чарбасынын башчысы жана мүчөлөрү тарабынан төлөнгөн камсыздандыруу

төгүмдөрү :

1. Дыйкан (фермердик) чарбасынын башчысы

 

                                                                      Сумма (сом.)                              Эскертүү

    Аты-жөнү ______________________________  _____________  _______________

     ИЖН ______________________________  _____________  _______________

   

 Дыйкан (фермердик) чарбасынын мүчөлөрү:

     2. Аты-жөнү ___________________________  _____________  _______________

     ИЖН ______________________________  _____________  _______________

     3. Аты-жөнү ___________________________  _____________  _______________

     ИЖН ______________________________  _____________  _______________

     4. Аты-жөнү ___________________________  _____________  _______________

     ИЖН ______________________________  _____________  _______________

     5. Аты-жөнү ___________________________  _____________  _______________

     ИЖН ______________________________  _____________  _______________

     6. Аты-жөнү ___________________________  _____________  _______________

     ИЖН ______________________________  _____________  _______________

     7. Аты-жөнү ___________________________  _____________  _______________

     ИЖН ______________________________  _____________  _______________

     8. Аты-жөнү ___________________________  _____________  _______________

     ИЖН ______________________________  _____________  _______________

     9. Аты-жөнү ___________________________  _____________  _______________

     ИЖН ______________________________  _____________  _______________

     10. Аты-жөнү __________________________  _____________  _______________

     ИЖН ______________________________  _____________  _______________

     11. Аты-жөнү __________________________  _____________  _______________

     ИЖН ______________________________  _____________  _______________

    Социалдык фонддун башкармалыгынын аталышы ____________________________

    

    Төлөмдү тариздеди ____________________________________________  М.О.

                    (Аты-жөнү, кызматы, колу)    

    Дыйкан (фермердик) чарбасынын башчысынын колу ______________ »

 

 

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу

төгүмдөрүн эсептөөнүн жана төлөөнүн тартиби жөнүндө нускамага
2-1-тиркеме

Форма

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду

Айыл чарба багытындагы жер участогу (үлүшү) үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төлөнүшү жөнүндө
КВИТАНЦИЯ

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

Серия __________ № ___________

Төлөөчүнүн каттоо номери: _____________________________________________________________________________

Дареги (жер участогу (үлүш) жайгашкан жер: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Төлөөчү: _____________________________________________________________________________________________

Түрлөрү боюнча жердин саны (Эскертүүнү кара) га: 1. ______________________________________________________

2. _____________________ 3. _____________________ 4. _______________________ 5. __________________________

Чарбанын эмгекке жарамдуу мүчөлөрүнүн саны: __________________________________________________________

Төлөөчү (чарбанын башчысы же жеке адам)

Фамилиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атасынын аты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификациялык номери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорту берилген дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(жылы, айы, күнү)

 

Документ берген орган

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камсыздандыруу төгүмүнүн ставкасы (сом.) 1. __________ 2___________ 3. ____________ 4. ____________ 5. ____________

 

Квитанция берилген дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(жылы, айы, күнү)

 

Камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнгөн мезгил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(жылы, айы, күнү)

 

Төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жалпы суммасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(сом)

 

 

ПФ

ММКФ

 

Анын ичинде фонддор боюнча

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасын чарбанын мүчөлөрүнө бөлүштүрүү:

 

1. Чарбанын башчысы:

 

 

 

 

Сумма (сом)

Эскертүү

 

Ф.А.А. __________________________________

_______________________

_______________________

 

ЖИН ___________________________________

_______________________

_______________________

 

Чарба мүчөлөрү:

 

 

 

2. Ф.А.А ________________________________

_______________________

_______________________

 

ЖИН ___________________________________

_______________________

_______________________

 

3. Ф.А.А. ________________________________

_______________________

_______________________

 

ЖИН ___________________________________

_______________________

_______________________

 

4. Ф.А.А. ________________________________

_______________________

_______________________

 

ЖИН ___________________________________

_______________________

_______________________

 

5. Ф.А.А. ________________________________

_______________________

_______________________

 

ЖИН ____________________________________

_______________________

_______________________

 

6. Ф.А.А. _________________________________

_______________________

_______________________

 

ЖИН ____________________________________

_______________________

_______________________

 

7. Ф.А.А. ________________________________

_______________________

_______________________

 

ЖИН ____________________________________

_______________________

_______________________

 

8. Ф.А.А. ________________________________

_______________________

_______________________

 

ЖИН ____________________________________

_______________________

_______________________

 

9. Ф.А.А. ________________________________

_______________________

_______________________

 

ЖИН ____________________________________

_______________________

_______________________

 

10. Ф.А.А. ________________________________

_______________________

_______________________

 

ЖИН ____________________________________

_______________________

_______________________

 

11. Ф.А.А. ________________________________

_______________________

_______________________

 

ЖИН - ___________________________________

_______________________

_______________________

 

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун башкармалыгынын аталышы:

_____________________________________________________________________________________________________

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун региондук органынын жетекчиси

(жетекчинин колу) _________________________________________________________________________________М.О.

(Ф.А.А., кызматы, колу)

Жооптуу кызматкер: ___________________________________________________________________________________

(Ф.А.А., кызматы, колу)

Төлөөчүнүн колу (чарбанын башчысы же жеке адам): ______________________________________________________

 

Эскертүү; 1. Сугат жер. 2. Кайрак жер. 3. Көп жылдык өсүмдүктөр. 4. Чабынды. 5. Жайыт.

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик социалдык

камсыздандыруу боюнча

камсыздандыруу төгүмдөрүн

эсептөө жана төлөө тартиби

жөнүндөгү нускамага карата

3-тиркеме

 

 

Форма

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(Областтын, райондун, айыл аймагынын, айылдын аталышы)

жер үлүшүн ижарага берген, _________________________________

(Айыл чарба кооперативдеринин

__________________ айыл чарба кооператив мүчөлөрүнүн

аталышы)

"__" ______ 201_-жылдан "__" _____ 201_-жылга чейинки

мезгилде камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча

РЕЕСТРИ

 

201_-ж. "__" _______ ___________ ш. (а.)

 

┌───┬────────┬──────┬─────────────────────┬──────────────────┬────────┐

│№  │  ИУЖК  │ ЖИН  │Айыл чарба кооператив│Банк квитанциялары│Суммасы │

│   │  коду  │      │ мүчөсүнүн аты-жөнү  ├────────┬─────────┤ (сом.) │

│   │        │      │                     │   №    │Датасы   │        │

├───┼────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│1  │        │      │                     │        │         │        │

├───┼────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│2  │        │      │                     │        │         │        │

├───┼────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│3  │        │      │                     │        │         │        │

├───┼────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│4  │        │      │                     │        │         │        │

├───┼────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤

│...│        │      │Жыйынтыгы:           │        │         │        │

└───┴────────┴──────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴────────┘

____________________________ сом суммасында ______________________

(Суммасы жазуу түрүндө)

_____________________________________________ айыл чарба кооперативинин

(Айыл чарба кооперативинин аталышы)

мүчөлөрү тарабынан камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөнгөндүгү жөнүндө _____ даана банк квитанцияларынын түп нускасы тиркелет.

 

Реестрди түзгөн:

Айыл чарба кооперативинин

башкы бухгалтери ______________ _________________________

(Колу) (Аты-жөнү)

Реестрди текшерген:

Киреше бөлүмүнүн адиси - куратор _________________________________

(Аймактык органдын аталышы)

_____________ ___________________

(Колу) (Аты-жөнү)

 

Эскертүү:

ИУЖК коду жер үлүшүн айыл чарба кооперативине ижарага берген, дыйкан (фермер) чарбанын башчысы үчүн гана толтурулат.

 

 

Мамлекеттик социалдык

камсыздандыруу боюнча

камсыздандыруу төгүмдөрүн

эсептөө жана төлөө тартиби

жөнүндөгү нускамага карата

4-тиркеме

 

 

Форма

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду

 

Жер үлүштөрүн ижарага берген, айыл чарба кооперативинин

мүчөлөрүнүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө

КВИТАНЦИЯСЫ

Сериясы _____ № ____

 

Айыл чарба кооперативинин аталышы жана каттоо номери _____________ _________________ ИУЖК коду ______________, СТИН ______________________ Дареги (иш жүргүзүлгөн жер) ___________________________________________ _______________________________________________________________________

Дыйкан (фермер) чарбанын аталышы _________________________________

Эмгекке жарамдуу мүчөлөрдүн саны _________________________________

 

Чарбанын башчысы

                             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     Фамилиясы               │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     Аты                     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     Атасынын аты            │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     Идентификациялык номер  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     Паспорт №                           │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

                                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                                             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     Паспорт берилген дата                   │ │ │ │ │ │ │ │ │

                                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

(күнү, айы, жылы)

                                             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     Паспорт берген мекеме                   │ │ │ │ │ │ │ │ │

                                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                                             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     Квитанция берилген дата                 │ │ │ │ │ │ │ │ │

                                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

(күнү, айы, жылы)

 

     Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     төлөнгөн мезгили:                       │ │ │ │ │ │ │ │ │ баштап

                                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                                             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

                                             │ │ │ │ │ │ │ │ │ чейин

                                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

(күнү, айы, жылы)

     Төлөнгөн камсыздандыруу                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     төгүмдөрүнүн жалпы суммасы              │ │ │ │ │ │ │ │ │

                                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

(сом.)

(суммасы жазуу түрүндө) __________________________________________

                                             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     Туум                                    │ │ │ │ │ │ │ │ │

                                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

(сом.)

(суммасы жазуу түрүндө) __________________________________________

ПФ МКФ

                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     Ошонун ичинен фонддор боюнча │ │ │ │ │ │ │ │ │   │ │ │ │ │ │ │ │ │

                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

Чарбанын мүчөлөрүнө камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасын бөлүштүрүү:

1. Дыйкан (фермер) чарбасынын башчысы: Суммасы (сом.) Эскертүү

Аты-жөнү _______________________________ _______________ _________

ЖИН ____________________________________ _______________ _________

Дыйкан (фермер) чарбасынын мүчөлөрү:

2. Аты-жөнү ____________________________ _______________ _________

ЖИН ____________________________________ _______________ _________

3. Аты-жөнү ____________________________ _______________ _________

ЖИН ____________________________________ _______________ _________

4. Аты-жөнү ____________________________ _______________ _________

ЖИН ____________________________________ _______________ _________

5. Аты-жөнү ____________________________ _______________ _________

ЖИН ____________________________________ _______________ _________

6. Аты-жөнү ____________________________ _______________ _________

ЖИН ____________________________________ _______________ _________

7. Аты-жөнү ____________________________ _______________ _________

ЖИН ____________________________________ _______________ _________

8. Аты-жөнү ____________________________ _______________ _________

ЖИН ____________________________________ _______________ _________

9. Аты-жөнү ____________________________ _______________ _________

ЖИН ____________________________________ _______________ _________

10. Аты-жөнү ___________________________ _______________ _________

ЖИН ____________________________________ _______________ _________

11. Аты-жөнү ___________________________ _______________ _________

ЖИН ____________________________________ _______________ _________

 

Социалдык фонддун региондук органынын аталышы ____________________

 

Төлөмдү тариздеген ______________________________________ М.О.

(Аты-жөнү, кызматы, колу)

Дыйкан (фермер) чарбасынын башчысынын колу _______________________

 

Айыл чарба кооперативинин

башкы бухгалтеринин колу, аты-жөнү _______________________________

__________________________________________________________________

 

 

Мамлекеттик социалдык

камсыздандыруу боюнча

камсыздандыруу төгүмдөрүн

эсептөө жана төлөө тартиби

жөнүндөгү нускамага карата

5-тиркеме

 

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

 

Мамлекеттик социалдык

камсыздандыруу боюнча

камсыздандыруу төгүмдөрүн

эсептөө жана төлөө тартиби

жөнүндөгү нускамага карата

6-тиркеме

 

 

Форма

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ТӨЛӨМ ТАПШЫРМАСЫ            Жөнөтүү ыкмасы               Форма коду  │

│ПЛАТЕЖНОЕ                       Способ                   Код формы   │

│0401060                                                              │

│ПОРУЧЕНИЕ №                   отправления                            │

├───────────┬──────────┬──────────────────────┬────────┬──────────────┤

│ИУЖК       │          │  Төлөөчү Плательщик  │Счет №  │              │

│ОКПО       │          │                      │        │              │

├───────────┼──────────┤                      └────────┴──────────────┤

│СТИН       │          │                                              │

│ИНН        │          │                                              │

├───────────┼──────────┤                                              │

│КР СФ      │          │                                              │

│кат. №     │          │                                              │

│Регистр.   │          │                                              │

│№ СФ КР    │          │                                              │

├───────────┼──────────┤                                              │

│БИК (МФО)  │          │Төлөөчүнүн банкы                              │

│           │          │Банк плательщика                              │

├───────────┴──────────┴──────────────────────┬────────┬──────────────┤

│Алуучу                                       │Насыя   │              │

│Получатель                                   │Эсеп №  │              │

│                                             ├────────┤              │

│                                             │Эсеп №  │              │

├───────────┬──────────┐                      └────────┴──────────────┤

│БИК (МФО)  │          │Алуучунун банкы                               │

│           │          │Банк получателя                               │

├───────────┴──────────┴──────────────────────┬────────┬──────────────┤

│                                             │Сумма   │              │

│Суммасы жазуу жүзүндө                        │        │              │

│Сумма прописью                               │        │              │

│                                             │        │              │

├───────────┬──────────┬──────────────────────┴────────┴──────────────┤

│Төлөм коду │          │Төлөмдүн багыты                               │

│Код платежа│          │Назначение платежа                            │

├───────────┴──────────┘                                              │

│   М.О.                                                              │

│   М.П.                Кол тамгасы         Төлөөчү банктын белгиси   │

│                       Подписи             Отметки банка-плательщика │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

 

Мамлекеттик социалдык

камсыздандыруу боюнча

камсыздандыруу төгүмдөрүн

эсептөө жана төлөө тартиби

жөнүндөгү нускамага карата

7-тиркеме

 

 

Форма

 

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча

ЭСЕПТЕШҮҮ ВЕДОМОСТУ

 

Отчеттук мезгил _____________________ 201_-ж.

Отчет берүүнүн датасы "__" ________ 201_-ж.

 

┌───────────────────────┬───┬───┬───┬───┬─────────────────────┬───┬───┐

│Төлөөчүнүн аталышы     │   │   │   │   │СФ башкармасы        │   │   │

├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────────────────────┼───┼───┤

│СТИН                   │   │   │   │   │Юридикалык дареги    │   │   │

├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────────────────────┼───┼───┤

│СФ төлөөчүнүн каттоо № │   │   │   │   │Телефону             │   │   │

├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────────────────────┼───┼───┤

│ИУЖК коду              │   │   │   │   │Банк (аталышы)       │   │   │

├───────────────────────┴───┼───┼───┼───┼─────────────────────┼───┼───┤

│                           │   │   │   │Эсептешүү эсеби      │   │   │

├───────────────────────────┼───┼───┼───┼─────────────────────┼───┼───┤

│                           │   │   │   │Ишинин түрү          │   │   │

└───────────────────────────┴───┴───┴───┴─────────────────────┴───┴───┘

 

Жумуштуулук жана эмгек акы тууралуу билдирүү

 

┌───┬──────────┬────────────┬──────────────┬───────┬──────┬────┬──────┐

│ № │ Идентифи-│  Аты-жөнү  │ Бийик тоолуу │  Иш   │  Иш  │Күн-│  Иш  │

│   │ кациялык │            │ жана алыскы  │баштал-│аякта-│дөр │жүзүн-│

│   │   номер  │            │ райондордун  │  ган  │ ган  │    │ дөгү │

│   │          │            │ коэффициенти │ дата  │ дата │    │күндөр│

├───┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────┼──────┤

│ 1 │    2     │     3      │      4       │   5   │   6  │ 7  │  8   │

├───┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────┼──────┤

│1  │          │            │              │       │      │    │      │

├───┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────┼──────┤

│2  │          │            │              │       │      │    │      │

├───┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────┼──────┤

│3  │          │            │              │       │      │    │      │

├───┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────┼──────┤

│...│          │            │              │       │      │    │      │

├───┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────┼──────┤

│...│          │            │              │       │      │    │      │

├───┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────┼──────┤

│...│          │            │              │       │      │    │      │

├───┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────┼──────┤

│№  │          │            │              │       │      │    │      │

└───┴──────────┴────────────┴──────────────┴───────┴──────┼────┴──────┤

                                                          │Жыйынтыгы: │

                                                          └───────────┘

┌────────────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬─────────┐

│Камсыздандыруу төгүмдөрү│Чегерилген│ПТФ боюнча │ Кызматкер-│№ 1 жана │

│   чегерилген киреше    │камсыздан-│чегерилген │   лердин  │  № 2    │

├──────────┬─────────────┤  дыруу   │ төгүмдөр  │категориясы│тизменин │

│    ЭТФ   │ Кошумча ЭТФ │төгүмдөрү │           │           │  коду   │

├──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│     9    │     10      │    11    │    12     │    13     │   14    │

├──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│          │             │          │           │           │         │

├──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│          │             │          │           │           │         │

├──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│          │             │          │           │           │         │

├──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│          │             │          │           │           │         │

├──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│          │             │          │           │           │         │

├──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│          │             │          │           │           │         │

├──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│          │             │          │           │           │         │

├──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┴─────────┘

│00,0      │00,0         │00,0      │00,0       │

└──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┘

 

Категориялар боюнча эмгек акы төлөө фонду

 

┌──┬───────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬─────────┐

│№ │Кызматкерлердин│ Кызматкерлердин │Отчеттук мезгил ичинде│Жыйынтыгы│

│  │  категориясы  │      саны       ├─────────────┬────────┤         │

│  │               │                 │    ЭАТФ     │Кошумча │         │

│  │               │                 ├──────┬──────┤  ЭТФ   │         │

│  │               │                 │ < 40%│ > 40%│        │         │

├──┼───────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤

│ 1│       2       │        3        │  4   │  5   │   6    │    7    │

├──┼───────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤

│1 │               │                 │      │      │        │         │

├──┼───────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤

│2 │               │                 │      │      │        │         │

├──┼───────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤

│3 │               │                 │      │      │        │         │

├──┼───────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤

│  │Жалпы          │                 │ 0,00 │ 0,00 │  0,00  │  0,00   │

└──┴───────────────┴─────────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────┘

Кызматкерлердин категориясы:

001 - негизги кызматкер;

100 - 1-2-топтогу майып;

010 - чет өлкө жараны;

101 - Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу/майыбы;

102 - Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусуна теңештирилген адам;

003 - пенсионер;

103 - жеке ишкер;

104 - ижарага берүүчү;

105 - гонорарлар, сый акылар;

106 - кичи тейлөө персоналы;

107 - кичи тейлөө персоналынын - пенсионерлери.

Тизме коду:

007 - № 1 тизме;

006 - № 2 тизме.

Эгерде кызматкерлер № 1 же № 2 тизмеге кирбесе - код көрсөтүлбөйт.

Бийик тоолуу жана алыскы райондордун коду:

500 - бийик тоолуу;

501 - алыскы райондор.

 

Эсептешүү ведомосту

 

┌──┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│№ │      Төлөөчүнүн милдеттенмелери      │ Отчет тапшыруу датасындагы│

│  │                                      │ милдеттенмелердин суммасы │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│1 │                  2                   │             3             │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│1 │Камсыздандыруу төгүмдөрү (ПТФдан      │                           │

│  │тышкары)                              │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2 │Топтоочу пенсиялык фонд               │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│3 │Туум жана айыптар                     │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│4 │Мөөнөтү узартылган камсыздандыруу     │                           │

│  │төгүмдөрү (ПТФдан тышкары)            │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│5 │Мөөнөтү узартылган камсыздандыруу     │                           │

│  │төгүмдөрү - топтоочу пенсиялык фонд   │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│6 │Мөөнөтү узартылган туумдар жана       │                           │

│  │айыптар                               │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│7 │Төгүмдөр боюнча мурастык карыздар     │                           │

│  │(ПТФдан тышкары)                      │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│8 │Төгүмдөр боюнча мурастык карыздар -   │                           │

│  │пенсиялык топтоочу фонд               │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│9 │Туумдар жана айыптар боюнча мурастык  │                           │

│  │карыздар                              │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│10│Мөөнөтүн узартуу боюнча пайыздар      │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│  │Милдеттенмелер боюнча жыйынтык:       │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│11│Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча ашыкча│                           │

│  │төгүмдөр (ПТФдан тышкары)             │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│12│Санкциялар боюнча ашыкча төлөө        │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│13│ПТФ боюнча ашыкча төлөө               │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│  │Ашыкча төлөө боюнча жыйынтык:         │                           │

└──┴──────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

 

Ишкананын (мекеменин)

жетекчиси _________________________ ________________

(Аты-жөнү) (Колу)

Башкы бухгалтер _________________________ ________________

(Аты-жөнү) (Колу)

М.О.

 

Отчет кабыл алынган датасы "__" ________ 201_-ж.

 

 

Мамлекеттик социалдык

камсыздандыруу боюнча

камсыздандыруу төгүмдөрүн

эсептөө жана төлөө тартиби

жөнүндөгү нускамага карата

8-тиркеме

 

 

Форма

 

АКТ

 

201_-жылдын "__" ______ _________ шаары (айылы)

 

___________________________________

(Региондук органдын аталышы)

___________________________________

(Төлөөчүнүн аталышы)

___________________________________

(Төлөөчүнүн эсептешүү эсеби, банкы)

___________________________________

(СТИН, Социалдык фонддун каттоо

номери)

 

Мен (биз) ________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

(Текшерүүчүнүн(лөрдүн) кызматтык ырастамасынын номери, аты-жөнү,

_______________________________________________________________________

ээлеген кызматы)

201_-жылдын "__" _______ № _____ текшерүү тапшырмасынын негизинде, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 201_-жылдын "__" ______ № ____ токтому менен бекитилген нускаманы жетекчиликке алып, Социалдык фонддун бюджетине өз убагында төгүмдөрдүн которулушу, Социалдык фонддун каражаттарын туура чектөө жана чыгымдоосу, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсепке алынуусу жана өндүрүүсү боюнча ___________ текшерүү жүргүзүлдү.

(Текшерүүнүн түрү)

Мурдагы текшерүүлөр жөнүндө маалыматтар:

__________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

(Күнү жана номери)

Текшерүү 201_-жылдын "__" ______ тартып, 201_-жылдын "__" _______ чейинки мезгили үчүн __________________________________________________

(Төлөөчүнүн, анын өкүлүнүн аты-жөнү,

________________________ катышуусунда жүргүзүлдү, текшерүүнүн жүрүшүндө

ээлеген кызматы)

төмөнкүлөр аныкталды:

┌──┬───────────────────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┐

│№ │Эмгек акы фонду жана которулган│  Отчет   │Иш жүзүндө │  Чектен   │

│  │   камсыздандыруу төгүмдөрү    │  боюнча  │           │ чыгуулар  │

├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│1 │Жалпы эмгек акы фонду          │          │           │           │

├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│2 │Камсыздандыруу төгүмдөрү       │          │           │           │

│  │(пенсиялык топтоо фондунан     │          │           │           │

│  │тышкары)                       │          │           │           │

├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│3 │Мамлекеттик пенсиялык топтоо   │          │           │           │

│  │фонду                          │          │           │           │

└──┴───────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┘

Чектен чыгуунун себеби: __________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Кошумча чегерилген камсыздандыруу төгүмдөрү ______ сом. өлчөмүндө.

Эмгек акы суммасын төмөндөткөнү (жашыргандыгы) үчүн айып _________ сом. өлчөмүндө.

Эсептешүү ведомостун бербегендиги (кечиктиргендиги) үчүн айып ____ _______ сом. өлчөмүндө.

Өз учурунда каттабагандыгы үчүн айып ____________ сом. өлчөмүндө.

Мөөнөтү өткөн карыздарга чегерилген туум __________ сом. өлчөмүндө (эсептөө тиркелет).

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздардын суммасы ______________ сом. жана _________________ сом. суммада чегерилген финансы санкциялары 201_-жылдын "__" _________ чейинки мөөнөттө ___________________________ _____________________________________________________ эсептешүү эсебине

(Эсептешүү эсеби, банктын аталышы)

_____________________________________________________________ которсун. (Кыргыз Республикасынын Социалдык фонд башкармалыгынын аталышы)

Төлөөчү 201_-жыл "__" ______ үчүн отчет түзгөндө кошумча эсептелген камсыздандыруу төгүмдөрү __________ сом., туум _________ сом., айып ________ сом., эсептешүү ведомостунда чагылдырылсын.

Иш менен камсыз кылуу жана эмгек акы жөнүндө бир айлык билдирүү тууралуу маалыматтар: _________________________________________________ _______________________________________________________________________

Акт _____ нускада түзүлдү.

 

Ишкананын жетекчиси ______________ _______________________________

(Колу) (Аты-жөнү)

М.О.

 

Ишкананын

башкы бухгалтери _______________ _______________________________

(Колу) (Аты-жөнү)

Текшерүүчү(лөр) _______________ _______________________________

(Колу) (Аты-жөнү)

_______________ _______________________________

(Колу) (Аты-жөнү)

 

 

Мамлекеттик социалдык

камсыздандыруу боюнча

камсыздандыруу төгүмдөрүн

эсептөө жана төлөө тартиби

жөнүндөгү нускамага карата

9-тиркеме

 

 

 

Форма

 

Өндүрүлгөн суммалар боюнча

МААЛЫМАТ

 

Ишкананын аталышы ________________________________________________

Катталган № ______________________________________________________

ИУЖК _____________________________________________________________

Ишкананын СТИН ___________________________________________________

 

┌──┬─────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐

│№ │    Кызматкердин     │       Аты-жөнү      │  Капиталдаштырылган  │

│  │жеке идентификациялык│                     │         сумма        │

│  │       номери        │                     │  (өндүрүлүүчү сумма) │

├──┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│1 │                     │                     │                      │

├──┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│2 │                     │                     │                      │

├──┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│3 │                     │                     │                      │

├──┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│4 │                     │                     │                      │

├──┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│5 │                     │                     │                      │

├──┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│6 │                     │                     │                      │

├──┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│7 │                     │                     │                      │

└──┴─────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘

 

Жетекчи _______________ ______________________________

(Колу) (Аты-жөнү)

Башкы бухгалтер _______________ ______________________________

(Колу) (Аты-жөнү)

М.О.

 

Датасы "__" _________ 201_-ж.

 

 

Мамлекеттик социалдык

камсыздандыруу боюнча

камсыздандыруу төгүмдөрүн

эсептөө жана төлөө тартиби

жөнүндөгү нускамага карата

10-тиркеме

 

 

Форма

 

201_-ж. "__" ________ __________ ш. (а.)

 

________________________________

(төлөөчүнүн аталышы)

____________________ жетекчисине

Каттоо № _______________________

________________________________

(аты-жөнү)

Дареги: ________________________

СТИН ___________________________

 

МААЛЫМДОО № ______

 

Социалдык фондунун _______________________________________________

(Социалдык фонддун региондук органынын аталышы) башкармалыгы "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 23- жана 24-беренелеринин талаптары Сиз тараптан бузулуп жатканын билдирет.

"Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 26-беренесине ылайык:

1. Камсыздандыруучулар камсыздандыруу төгүмдөрүнүн туура эсептелиши жана өз убагында төлөнүшү үчүн жоопкерчилик тартышат.

2. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун бюджетине камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жана башка төлөмдөрдүн өз убагында же толук төлөбөгөндүгү үчүн камсыздандыруучуларга айыптар жана туумдар эсептелет.

Жогоруда айтылгандардын негизинде ________________________________

(Социалдык фонддун органынын аталышы) Социалдык фонд башкармалыгы Сизге: _____________________ сом суммасында кошумча камсыздандыруу төгүмдөрү; ________________ сом суммасында айып; _________________ сом суммасында туум эсептелгенин кабарлайт.

Карыздар 201_-жылдын "__" _______ чейинки мөөнөттө:

камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча _______ сом.

____________________________________ а/б эсебине; каржы санкциялар

(Эсептешүү эсеби, банктын аталышы)

боюнча _______ сом.

______________________________________ а/б эсебине; туумдар боюнча

(Эсептешүү эсеби, банктын аталышы)

_______ сом.

____________________________________ а/б эсебине төлөнбөсө камсыз-

(Эсептешүү эсеби, банктын аталышы)

дандыручулар Администрациялык жоопкерчилик тууралуу Кыргыз Республикасынын кодексинин 81-84-беренелерине жана Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 212-214-беренелерине ылайык жоопкерчилик тартышат.

 

Региондук камсыздоочу

органынын башчысы _____________ _____________________________

(Колу) (Аты-жөнү)

Аткаруучунун аты-жөнү

тел. ____________________________________________________

 

 

Мамлекеттик социалдык

камсыздандыруу боюнча

камсыздандыруу төгүмдөрүн

эсептөө жана төлөө тартиби

жөнүндөгү нускамага карата

11-тиркеме

 

 

Форма

 

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча мөөнөтү өткөн

карыздарга туум чегерүүнүн

ЭСЕБИ

 

____________________ Каттоо № _____ Төлөө мөөнөтү ________

(Төлөөчүнүн аталышы)

 

Текшерүүнүн башында камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча төлөөчүнүн карызынын калдыгы ________ сом.

Текшерүүнүн башында айыптар жана туумдар боюнча төлөөчүнүн карызынын калдыгы _______ сом.

 

(сом.)

┌───────────────────┬──────────┬───────┬─────┬─────────┬────┬────┬────┐

│  Камсыздандыруу   │Чегерилген│Бардык │Төлө-│Төлөгөнү │Мөө-│Мөө-│Туум│

│     төгүмдөрү     │камсыздан-│чеге-  │нүүгө├────┬────┤нөтү│нөтү│сум-│

│ чегерилген киреше │  дыруу   │рилген │тийиш│Тө- │Сум-│өт- │өт- │масы│

├─────┬─────────────┤төгүмдөрү │камсыз-│(5-6)│лөө │масы│көн │көн │    │

│ Иш  │Орточо айлык ├────┬─────┤данды- │     │да- │    │тө- │күн-│    │

│ жү- │эмгек акынын │ Иш │Кыз- │руу    │     │тасы│    │лөм-│дөр-│    │

│зүн- │40%нан төмөн │ бе-│мат- │төгүм- │     │    │    │дөр-│дүн │    │

│дөгү │ эмгек акы   │рүү-│кер  │дөрү   │     │    │    │дүн │саны│    │

│эмгек│   алган     │ чү │     │(3+4)  │     │    │    │сум-│    │    │

│ акы │ кызматкер   │    │     │       │     │    │    │масы│    │    │

│төлөө│  үчүн иш    │    │     │       │     │    │    │    │    │    │

│фонду│  берүүчү    │    │     │       │     │    │    │    │    │    │

│     │  төлөгөн    │    │     │       │     │    │    │    │    │    │

│     │камсызданды- │    │     │       │     │    │    │    │    │    │

│     │    руу      │    │     │       │     │    │    │    │    │    │

│     │төгүмдөрүнө  │    │     │       │     │    │    │    │    │    │

│     │чегерилүүчү  │    │     │       │     │    │    │    │    │    │

│     │кошумча ЭТФ  │    │     │       │     │    │    │    │    │    │

├─────┼─────────────┼────┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│  1  │      2      │ 3  │  4  │   5   │  6  │ 7  │ 8  │ 9  │ 10 │ 11 │

├─────┼─────────────┼────┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤

├─────┼─────────────┼────┼─────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤

└─────┴─────────────┴────┴─────┴───────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┘

 

Текшерүүчүнүн(лөрдүн), аты-жөнү, колу __________________________

__________________________

__________________________

 

 

Мамлекеттик социалдык

камсыздандыруу боюнча

камсыздандыруу төгүмдөрүн

эсептөө жана төлөө тартиби

жөнүндөгү нускамага карата

12-тиркеме

 

 

 

Форма

 

Социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдардагы администрациялык укук бузуулар жөнүндө
N ______ протокол

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305 токтомунун редакциясына ылайык)

201_-ж. "__" ________ _________ ш. (а.)

__________________________________________________________________

(Протокол түзгөн адамдын аты-жөнү, иштеген жери, кызматы)

башка тараптан укук бузуулар табылганда _____________________________

(Укук бузуучунун аты-жөнү, иштеген жери)

___________________________________________________________________

(Кызматы, жашаган дареги, эмгек акысынын өлчөмү)

төмөнкүлөр аныкталды

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Укук бузуунун толук курамы, убагы, мезгили,

___________________________________________________________________

тартип бузуу болгон дарек)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Укук бузулган ченемдик актылардын аталышы

___________________________________________________________________

жана пункттарынын номери)

Аталган тартип бузууларга жол берген _____________________________

(Кызматы, аты-жөнү)

___________________________________________________________________

(Укук бузуучунун иштеген жери, эмгек акысынын өлчөмү,

___________________________________________________________________

жашаган жери, дареги)

Укук бузуучуга, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинде каралган укуктары жана милдеттери түшүндүрүлдү.

___________________________________________________________________

_________________ (Протокол түзүүчүнүн ээлеген кызматы) (Аты-жөнү, колу)

___________________________________________________________________

(Укук бузуучунун ээлеген кызматы) (Аты-жөнү, колу)

___________________________________________________________________

(күбөнүн аты-жөнү, паспорттун же өзүн (колу) күбөлөндүргөн башка документтердин маалыматтары)

Протоколдун экинчи көчүрмөсүн алдым ______________________________

___________________________________________________________________

(Кызматкери тартип бузган юридикалык жактын жетекчисинин аты-жөнү, анын колу)

Эскертүү. Укук бузган адам протоколго кол коюудан баш тарткан учурда, анда ал тууралуу күбөлөрдүн катышуусунда протоколго жазышат. Протоколго кол коюудан баш тартуу иш боюнча өндүрүштү токтотуу үчүн негиз болуп эсептелбейт. Тартип бузган адам протоколдун мазмуну боюнча каршылык жана түшүндүрмө берүүгө ошондой эле, кол коюудан өзүнүн баш тарткандыгынын себебин билдирсе болот (бул документтер протоколдун ар бир нускасына тиркелет).

___________________________________________________________________

(Укук бузуучуну администрациялык жоопкерчиликке тартуу боюнча кабыл алынган чечим тууралуу белги)

 

 

 

 

Мамлекеттик социалдык

камсыздандыруу боюнча

камсыздандыруу төгүмдөрүн

эсептөө жана төлөө тартиби

жөнүндөгү нускамага карата

13-тиркеме

 

 

Форма

 

Администрациялык айып салуу тууралуу

№ _____ ТОКТОМ

 

201_-ж "__" ________ ________ ш. (а.)

 

__________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

(Токтом чыгаруучунун аты-жөнү, кызматы, иштеген жери)

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

(Укук бузуучунун аты-жөнү, иштеген жери, кызматы,

_______________________________________________________________________

жашаган жери, эмгек акысы)

жасагандыгы, тартип бузгандыгы тууралуу материалдарды (текшерүү актысы, протокол, башка документтер) карап чыкты жана аныктады ________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

(Укук бузуунун жагдайы жана негизи)

Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик тууралуу кодексинин 81-84-беренелерин жетекчиликке алып, токтом кылат:

__________________________________________________________________

(Укук бузуучунун аты-жөнү)

_______________________________________________________________________

(Бузулган мыйзамдардын жана башка ченемдик документтердин

__________________________________________________ бузгандыгы үчүн айып

беренелери, пункттары)

___________________________________________ өлчөмүндө чегерилсин.

(Сумма санарип жана жазуу менен)

Айып токтом тапшырылгандан кийин 30 күндөн кечиктирбестен ________ ______________________________________________________ төлөнүүгө тийиш. (Республикалык бюджеттин маалым даректери көрсөтүлсүн)

Айып көрсөтүлгөн мөөнөттө төлөнбөгөн учурда, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик тууралуу кодексинин 614-беренесине ылайык, администрациялык айып салуу жөнүндөгү токтом укук бузуучунун жашаган жери боюнча соттун сот аткаруучуларына тапшырылат жана "Кыргыз Республикасынын аткаруу өндүрүшү жана соттук аткаруучулардын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык аткарылат.

Социалдык фонддун жогорку органдарына же сот органдарына ушул токтом чыгарылган күндөн тартып 10 күндүн ичинде бул токтомго каршы доо-арыз берүүгө болот.

 

Социалдык фонд органынын жетекчиси ___________ ___________________

(Колу) (Аты-жөнү)

Токтомдун көчүрмөсүн алдым _______________________________________

(Айып салынган адамдын колу, аты-жөнү)

 

 

Мамлекеттик социалдык

камсыздандыруу боюнча

камсыздандыруу төгүмдөрүн

эсептөө жана төлөө тартиби

жөнүндөгү нускамага карата

14-тиркеме

 

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин
СТАВКАСЫ
(эмгек акы төлөө фондунун суммасынан пайыз менен)

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 25-майындагы № 305, 2017-жылдын 24-августундагы № 527 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Код

Категориялардын аталышы

Фонддор

Кошумча ЭТФ суммасын аныктоо үчүн ОАЭнин өлчөмү

Пенсиялык фонд

ММКФ

ЭДЧФ

МПТФ

Иш берүүчү

Кызматкер

Иш берүүчү

Кызматкер

Иш берүүчү

Кызматкер

Кызматкер

1. Тариф - негизги (юридикалык жактар үчүн)

1

001

Негизги кызматкер

15

8

2

0

0,25

0

2

ОЭАдан 40%

2

001-64/69

Негизги кызматкер

15

10

2

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

3

003

Пенсионер

15

8

2

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

4

010

Чет өлкөлүк жаран

3

0

0

0

0

0

0

ОЭАдан 40%

5

100

1-2-топтогу майыптар

15

2

0

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

6

101

УАСтын 1-2-топтогу майыптары жана аларга теңештирилген адамдар

15

0

0

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

7

102

УАСтын катышуучулары жана аларга теңештирилген адамдар

15

0

2

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

8

106

КТП

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

106-64/69

КТП

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

107

Пенсионер КТП

15

8

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

2. Мамлекеттик ишканалар, уюмдар же мекемелер, мамлекеттик бюджеттен каржыланган уюмдар үчүн тарифтер

1

001

Негизги кызматкер

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

2

001-64/69

Негизги кызматкер

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

3

003

Пенсионер

15

8

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

4

010

Чет өлкөлүк жаран

3

0

0

0

0

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

5

100

1-2-топтогу майыптар

15

2

0

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

6

101

УАСтын катышуучусу/майыбы

15

0

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

7

102

УАСтын катышуучуларына теңештирилген адамдар

15

0

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8

106

КТП

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

106-64/69

КТП

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

107

Пенсионер КТП

15

8

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

3. Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коому үчүн тарифтер

1

001

Негизги кызматкер

15

7,5

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

2

101-64/69

Негизги кызматкер

15

9,5

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

3

003

Пенсионер

15

2

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

4

100

1-2-топтогу майыптар

15

2

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

5

101

УАСтын катышуучусу/майыбы

15

0

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

6

102

УАСтын катышуучуларына теңештирилген адамдар

15

0

2

0

0,25

0