Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2013-жылдын
24-июнундагы № 372
токтому
менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 20-майындагы № 262, 2015-жылдын 30-марты № 168, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2017-жылдын 13-октябрындагы № 666, 2018-жылдын 25-декабрындагы № 634, 2019-жылдын 30-июлундагы № 383, 2020-жылдын 10-сентябрындагы № 478 токтомдорунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

2. Максаты

3. Милдеттери

4. Функциялары

5. Укуктары

6. Ишти уюштуруу

7. Корутунду жоболор

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги (мындан ары Мамкурулуш) архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба чөйрөсүндө аткаруу бийлиги органынын функцияларын ишке ашыруучу административдик ведомствоболуп саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 20-майындагы № 262 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Мамкурулуш өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары менен буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, ушул Жобону, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышкан, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди жетекчиликке алат.

3. Мамкурулуш өзүнүн ишин түздөн-түз жана ведомстволук, аймактык бөлүмдөр аркылуу Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин башка органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук уюмдар жана башка уюмдар менен өз ара аракет жүргүзөт.

4. Мамкурулуш юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталышы жазылган мөөргө, Казына тутумунда жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын агент-банктарында алыш-бериш жана башка эсептерге, ошондой эле тиешелүү мөөрлөргө жана штамптарга ээ болот.

Мамкурулушту күтүүгө чыгымдарды каржылоо мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган каржылоонун башка булактарынан жүргүзүлөт.

5. Мамкурулуштун толук расмий аталышы:

мамлекеттик тилде: "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги".

расмий тилде: "Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики".

6. Мамкурулуштун юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Манас проспекти, 28.

 

2. Максаты

 

7. Мамкурулуштун максаты архитектуралык-шаар куруу ишин жана турак жай-коммуналдык чарбаны өнүктүрүү аркылуу Кыргыз Республикасынын жарандарынын жашоо турмушунун туруктуу чөйрөсүн түзүү болуп саналат.

 

3. Милдеттери

 

8. Мамкурулуштун милдеттери төмөнкүлөр:

- архитектуралык-шаар куруу иши жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

- мамлекеттик техникалык регламенттерди иштеп чыгуу, архитектуралык-шаар куруу иши, стандарттар, курулуштун бардык түрү үчүн жер участокторун тандоо, инженердик-геологиялык изилдөөлөр, долбоорлоо, архитектура жана шаар куруу, курулуш, курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары өнөр-жайы, жол-транспорт курулушу, коммуникациялар, турак жай-коммуналдык чарбаны реформалоо жаатында курулуш ченемдерин жана эрежелерин иштеп чыгуу жаатында тармактар аралык координациялоону жана жөнгө салууну ишке ашыруу;

- ниеттенген курулуш иштеринин бардык түрүн жүзөгө ашырууда архитектуралык-курулуш иши чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылардын жоболорун ишке ашыруу;

- архитектуралык-шаар куруу ишинде лицензиялоону ишке ашыруу жана сертификация тутумун өнүктүрүүнү камсыздоо.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 10-сентябрындагы № 478 токтомунун редакциясына ылайык)

 

4. Функциялары

 

9. Мамкурулуш төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

- курулуш, турак жай-коммуналдык чарба чөйрөсүндө ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга катышат жана архитектуралык-шаар куруу ишинде жана турак жай-коммуналдык чарба ишиндеги мамлекеттик саясатты ишке ашырат;

- архитектуралык-шаар куруу иши чөйрөсүндө техникалык регламенттерди өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизет;

- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

- архитектуралык-шаар куруу иши жаатындагы мамлекеттик программаларды ишке ашырат;

- техникалык регламенттерди, эрежелер топтомдорун, стандарттарды, жана башка ченемдик-техникалык документтерди, анын ичинде курулуш тармагындагы региондук жана эл аралык стандарттарды иштеп чыгууга катышат жана аларды аткарууну камсыздайт;

- архитектуралык-шаар куруу иши жаатында баа түзүү боюнча усулдук көрсөтмөлөрдү монополияга каршы жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган менен бирге иштеп чыгат;

- мамлекеттин менчигиндеги жаңы жана мурда болгон инфратүзүм объекттерин долбоорлоого, курууга, реконструкциялоого, калыбына келтирүүгө, капиталдык оңдоого подряддык тооруктарды жүргүзөт;

- бюджеттик жана башка каражаттардын эсебинен каржыланган курулушту бүткөрүү же курулуп бүтө элек объекттерди сатуу боюнча сунуштарды киргизет;

- мамлекеттик каражаттардын, гранттардын жана эл аралык долбоорлордун эсебинен каржыланган объекттерди куруу, реконструкциялоо жана капиталдык оңдоо боюнча "Бирдиктүү табыштамачы" функциясын аткарат;

- (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 634 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- долбоордук жана долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу, макулдашуу, экспертизалоо жана бекитүү тартибин аныктоо, ошондой эле кыймылсыз мүлк объекттеринин наркын эсептөө боюнча сунуштарды киргизет;

- архитектуралык-пландоочу жана инженердик-техникалык шарттарды жана башка долбоорлоо алдындагы документтерди иштеп чыгат;

- калктуу конуштарда жер участокторунун планын даярдоо жана тандоо боюнча жер участокторуна укуктарды берүү боюнча документтерди жүргүзөт;

- архитектуралык-шаар куруу документтерин иштеп чыгууну жана бекитүүнү уюштурат;

- долбоордук-сметалык документтерди экспертизалоону жана макулдашууну жүргүзөт;

- инженердик тарамдарды аткаруучу сүрөткө тартууну жүргүзөт;

- архитектуралык-шаар куруу иши жаатында мамлекеттик программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча мамлекеттик табыштамачынын функцияларын аткарат, бул программалардын илимий-техникалык жана тажрыйбалык-конструктордук иштери бөлүмдөрүнүн түзүлүшүнө жана ишке ашырышына жана мамлекеттик максаттагы курулуш, реконструкциялоо жана капиталдык оңдоо объекттерин түзүүгө катышат, алардын ишке ашырылышын контролдойт;

- имараттардын жана курулмалардын окторун жана чектерин, негизги магистралдык инженердик коммуникациялардын окторун, ошондой эле чектөөлөрдүн сызыктуу параметрлерин жеринде (натуралай көрсөтүлүшүн) белгилөөнү жүргүзөт;

- курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын сыноону жүргүзөт;

бирдиктүү шаар куруу кадастрдык тутумду жана кыймылсыз мүлктү баалоонун бир түргө келтирилген тутумун түзөт.

- курулуш жаатындагы долбоорлорду жана ойлоп табууларды иштеп чыгууга катышкан архитекторлордун, инженерлердин, дизайнерлердин жана башка адистердин автордук укугун коргойт;

- архитектуралык-шаар куруу тармагы жаатында документтерди иштеп чыгууга катышат жана аларды макулдашууну камсыздайт;

- Кыргыз Республикасынын аймактарын өнүктүрүүнүн башкы пландарынын долбоорлорун, схемаларын иштеп чыгууну камсыз кылат;

- мамлекеттик, регион аралык же мамлекет аралык (эл аралык) маанидеги объекттерди курууга (аймактарды курууга) шаар куруу, архитектуралык-курулуш жана башка долбоордук (долбоордук-сметалык) документтерди карайт жана макулдашат;

- мамлекеттик эмес эксперттик борборлорду аккредитациялоону жана архитектуралык-шаар куруу иши жаатындагы эксперттерди аттестациялоону жүргүзөт;

- (жыйырма жетинчи абзац КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 10-сентябрындагы № 478 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- эгер мыйзамдарда башка каралбаса, компетенциясына бул маселелер кирген башка аткаруу органдары менен макулдаштыкта курулуш жаатындагы мамлекеттик ченемдерди иштеп чыгуу, бекитүү, каттоо жана ишке киргизүү (ишин токтотуу, жокко чыгаруу) тартибин белгилейт;

- калктуу жерлерди, шаарларды куруу жана жерди пайдалануу эрежелерин иштеп чыгуу тартибин аныктайт;

- техникалык жана автордук көзөмөлдү уюштуруу жана жүргүзүү тартибин белгилейт;

- республикалык маанидеги шаарлардын, ошондой эле башка калктуу жерлердин чек ара (чектерин) долбоорлорун макулдашат;

- курулуштун бардык түрү үчүн жер участокторун тандайт жана жер участокторуна укуктарды берүүгө тийиштүү документтерди даярдайт;

- өндүрүштүк жана турак жай-жарандык багыттагы объекттерди куруу үчүн эксперименттик, типтүү жана базалык долбоордук чечимдерди иштеп чыгууну жана бекитүүнү уюштурат, курулуш максаты үчүн прогрессивдүү технологияларды, жабдыктарды, приборлорду, машиналарды, механизмдерди жана аспаптарды иштеп чыгуу боюнча сунуштарды даярдайт;

- архитектуралык-шаар куруу иши жаатындагы иштин түрлөрүнө квалификациялык талаптарды жана лицензиялоо эрежелерин иштеп чыгат;

- башка мамлекеттик органдар даярдаган ченемдик укуктук актылардын долбоорлору боюнча Мамкурулуштун компетенциясынын чегинде корутунду даярдайт;

- архитектуралык-шаар куруу иши жаатында долбоордук, изилдөө, илимий-изилдөө жана конструктордук иштерди уюштурат;

- турак жай-жарандык жана өндүрүштүк багыттагы имараттарды жана курулмаларды, ошондой эле инженердик-техникалык жана транспорттук түзүмдү изилдөө жаатында ченемдик-методикалык камсыздоону жүргүзөт;

- турак-жай коммуналдык чарба объектилеринин абалына мониторинг жүргүзөт;

- курулуштун наркын аныктоодо колдонулуучу баалардын өзгөрүү индексин иштеп чыгат;

- аналитикалык маалыматты жана турак жай-коммуналдык чарбаны өнүктүрүү боюнча сунуштарды даярдоо боюнча ишти уюштурат;

- жетектеген чөйрөлөрдө эмгек ресурстарына болгон керектөөнүн божомолун жүргүзөт;

- берилген сертификаттардын жана лицензиялардын реестрин жүргүзүү менен лицензиялоо жөнүндө мыйзамдарга ылайык архитектура жана курулуш ишин лицензиялоону, курулуш тармагынын адистерин квалификациялык сертификаттоону жүргүзөт;

- долбоордук документтердин жана кыймылсыз мүлк обьекттеринин нарктык эсеби боюнча (сметалык жана нарктын башка түрлөрү) документтердин долбоорлоо ченемдерине жана ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык белгиленген тартипте макулдашат жана экспертиза жүргүзөт;

- белгиленген тартипте объекттерге эксперттик техникалык-экономикалык баалоону жүргүзөт;

- (кырк бешинчи абзац КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 10-сентябрындагы № 478 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- шаар куруу документтеринин, курулуш жапа жер пайдалануу эрежелеринин негизинде шаарларда, калктуу конуштарда жана рекреациялык зоналарда курулушту жана жерди пайдаланууну жөнгө салат;

- тарыхый-маданий комплекстер жана өзгөчө жөнгө салуу зоналарынын аймактарында курулуш маселелерин жөнгө салат;

- шаар куруу иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын сакталышын камсыздайт;

- энергия үнөмдөө жана энергиялык натыйжалуулукту жогорулатуу жаатында программаларды, долбоорлорду жана иш-чараларды, анын ичинде максаттуу жана ведомстволук программаларды, ошондой эле энергия үнөмдөө жана энергиялык натыйжалуулукту жогорулатуу тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын ишке ашырууну камсыздоого багытталган башка иш-чараларды Мамкурулуштун белгиленген иш чөйрөсүнүн чегинде иштеп чыгууну жана ишке ашырууну уюштурат жана катышат;

- курулуш объекттеринин долбоордук документтерин жана долбоордук документтерди даярдоо үчүн аткарылуучу инженердик изилдөөлөрдүн жыйынтыктарына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда жана тартипте мамлекеттик экспертиза жүргүзөт;

- Мамкурулуштун компетенциясына кирген маселелер боюнча мыйзамдардын талаптарынын аткарылышына мониторинг жүргүзөт;

- архитектура жана шаар куруу жаатында илимий-изилдөө, долбоордук-конструктордук жана технологиялык иштерди жүргүзүүнү жана координациялоону камсыздайт;

- имараттардын энергиялык натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча ченемдерди аткарууну камсыздайт;

- мамлекеттик шаар куруу кадастрын түзүүнү, жүргүзүүнү жана контролдоону уюштурууну камсыздайт;

- лицензиялоо субъекттеринин лицензиялык талаптарды сактоосуна мониторинг жүргүзөт;

- архитектуралык-шаар куруу иши жаатында эл аралык кызматташтыкты ишке ашырат;

- Кыргыз Республикасынын региондорунда турак жай чөйрөсүнүн абалына мониторинг жана анализ жүргүзөт;

- турак жай курулушун өнүктүрүүгө өбөлгө түзүү программаларын ишке ашырууга мониторинг жүргүзөт жана координациялайт;

- Мамкурулуштун белгиленген иш чөйрөсүнүн алкагында мамлекеттик саясатты ишке ашырууга жана ченемдик-укуктук жөнгө салуунун натыйжалуулугуна мониторинг жана анализ жүргүзөт;

- иштин негизги багыттары боюнча маалымат банкын, маалыматтык базаны түзөт;

- архитектуралык-шаар куруу иши жаатында кадрлардын квалификациясын жогорулатат, адистерди кайра даярдайт, квалификациясын жогорулатат жана такшалтат;

- жумушчуларды социалдык коргоо боюнча чараларды көрөт;

- ведомстволук бөлүмдөрдүн жана аймактык органдардын кызматчыларын аттестациялоону жүргүзөт;

- ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдүн каржылык-чарба ишин сакташын, материалдык жана акча каражаттарын максаттуу пайдаланышын, Мамкурулуш бекиткен чыгаша сметасын аткарышын контролдоону камсыздайт жана жүргүзөт;

- ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдүн каржы-чарбалык жана экономикалык ишинин натыйжалуулугуна анализ жүргүзөт, алардын экономикалык көрсөткүчтөрүн бекитет;

- конструкциялардын техникалык абалы, реконструкция жана көлөмдүк-пландоочу чечимдердин өзгөрүү мүмкүндүгү жөнүндө тиешелүү корутунду берүү менен имараттарды жана курулмаларды, турак жай-жарандык, социалдык, маданий-тиричилик, өндүрүштүк багыттагы объекттерди, инженердик-техникалык жана транспорттук инфратүзүмдөрдү изилдөөнү уюштурат;

- курулуп жаткан жана пайдалануудагы имараттардын жана курулмалардын кыйроолорунун, урап калышынын себептерин изилдөө, өзгөчө кырдаалдар зоналарындагы авариялык калыбына келтирүү иштерин координациялоо боюнча комиссиялардын ишин уюштурууга катышат, изилдөөнүн натыйжалары боюнча корутунду берет;

- белгиленген тартипте аккредиттелген органдар аркылуу курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкциялардын шайкештигин тастыктоону уюштурат;

- Мамкурулуштун түзүмүнө кирбеген шайкештикти баалоо боюнча сертификатталган органдардын курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын сапатынын шайкештиги жөнүндө керектөөчүлөрдүн кайрылуулары боюнча корутунду берет;

- курулуш багытындагы жаңы продукциянын (курулуш материалдары, буюмдары жана конструкциялары) курулуш коопсуздугунун белгиленген талаптарына жарактуулугунун деңгээлин аныктайт;

- жарандарды кабыл алат, оозеки жана жазуу түрүндөгү кайрылууларды өз убагында жана толугу менен карайт, алар боюнча чечим кабыл алат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген мөөнөттө арыз ээсине жооп кайтарат;

- Мамкурулуштун иш процессинде пайда болгон архивдик документтерди топтойт, сактайт жана эсепке алат;

- Мамкурулуштун мобилизациялык даярдыгын, ошондой эле мобилизациялык даярдык боюнча анын карамагындагы уюмдардын ишин контролдоону жана координациялоону камсыздайт;

- архитектуралык-шаар куруу жана турак-жай коммуналдык чарбасынын иши чөйрөсүндө кызыкдар жактарга маалымат берет;

- Кыргыз Республикасынын турак жай мыйзамдарын колдонуу маселелери боюнча маалыматтык-методикалык жардам көрсөтөт.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2017-жылдын 13-октябрындагы № 666, 2018-жылдын 25-декабрындагы № 634, 2020-жылдын 10-сентябрындагы № 478 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

5. Укуктары

 

10. Мамкурулуш төмөнкүлөргө укуктуу:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими талап кылган, Мамкурулуштун белгиленген иш чөйрөсүнө таандык маселелер боюнча мыйзамдардын, ченемдик укуктук актылардын жана башка документтердин долбоорлорун иштеп чыгууга жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө берүүгө;

2) Мамкурулуштун белгиленген иш чөйрөсүндө чет элдик мамлекеттердин мамлекеттик бийлик органдары жана эл аралык уюмдар менен белгиленген тартипте өз ара аракеттенүүгө;

3) Мамкурулуштун белгиленген иш чөйрөсүндөгү мыйзамдарда жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган башка ыйгарым укуктарды ишке ашырууга;

4) Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин актыларынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актыларынын негизинде жана аларды аткаруу үчүн белгиленген иш чөйрөсүндөгү төмөнкү ченемдик укуктук актыларды өз алдынча кабыл алууга:

- жер участогунун шаар куруу планынын формасы;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 10-сентябрындагы № 478 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- долбоордук документтерге өзгөртүүлөр киргизүү тартиби;

- курулуштун коопсуздугуна таасири тийүүчү долбоордук документтерди даярдоо жана курулуш инженердик изилдөөлөр боюнча иштердин түрлөрүнүн тизмеси;

- курулуш объекттерине карата долбоордук документтерди иштеп чыгуу үчүн атайын техникалык шарттарды иштеп чыгуу жана макулдашуу тартиби;

- курулуш коопсуздугунун талаптарын сактоону камсыздаган эрежелер топтому жана башка ченемдик техникалык документтер;

- бюджеттик каражаттардын эсебинен каржыланган курулуш объекттеринин сметалык наркын аныктоодо колдонулуучу сметалык ченемдерди иштеп чыгуу тартиби;

- бюджеттик каражаттардын эсебинен каржыланган курулуш объекттеринин сметалык наркын аныктоодо колдонулуучу сметалык ченемдердин реестрин түзүү жана жүргүзүү тартиби;

- бюджеттик каражаттардын эсебинен каржыланган курулуш объекттеринин аныкталган сметалык наркынын ишенимдүүлүгүн текшерүү жөнүндө корутунду формасы, ошондой эле мындай корутундуну жол-жоболоштуруу тартиби;

- турак жайларды пайдалануу тартиби;

- турак жай фондунун мамлекеттик эсепке алуу тартиби;

- турак жайды кайра түзүү жана (же) кайра пландоо жөнүндө арыз формасы;

- турак жайды кайра түзүү жана (же) кайра пландоону макулдашуу же макулдашуудан баш тартуу тууралуу чечим кабыл алууну тастыктаган документтин формасы;

- турак жайды турак эмес жайга жана турак эмес жайды турак жайга өткөрүү же өткөрүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алууну тастыктаган документтин формасы;

- бардык жайлары мамлекеттин менчигинде болгон көп батирлүү үйдү башкаруу тартиби;

- ичүүчү суу менен камсыздоо жана суу берүү кызмат көрсөтүүлөрүнөн тышкары, коммуналдык комплекс уюмдарынын иш чөйрөсүндөгү тарифтердин жана үстөктөрдүн эсеби боюнча методикалык көрсөтмөлөр;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- имараттардын, курулуштардын жана курулмалардын энергиялык натыйжалуулугунун талаптары;

- көп батирлүү үйлөрдүн энергиялык натыйжалуулугунун классын аныктоо эрежелери;

- материалдардын мамлекеттик фондун жана инженердик изилдөөлөрдүн маалыматтарын түзүү жана жүргүзүү;

- Мамкурулуштун кызматкерлерин кесиптик даярдоого карата талаптар, аларды кайра даярдоо, квалификациясын жогорулатуу жана такшалтуу;

- Мамкурулуштун белгиленген иш чөйрөсүндө республикалык, максаттуу жана ведомстволук программаларды ишке ашыруу бөлүгүндө мамлекеттик табыштамачынын (координатордун) функцияларын белгилөө;

- Мамкурулуштун керектөөлөрүн жана Мамкурулуштун белгиленген иш чөйрөсүндөгү мамлекеттик керектөөлөрдү камсыз кылуу үчүн тапшырыктарды жайгаштыруу, мамлекеттик контракттарды түзүү, товарларды жеткизүү, жумуштарды аткаруу, кызматтарды көрсөтүү, илимий-изилдөө, тажрыйбалык-конструктордук жана технологиялык иштерди жүргүзүү боюнча келишимдер жана башка жарандык-укуктук келишимдерди түзүү тартиби;

- Мамкурулуштун ишин камсыздоо үчүн керек болгон мамлекеттик мүлк анын ичинде Мамкурулуштун ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүнө бекитилген мүлктөргө карата менчик ээсинин ыйгарым укугун белгилөө;

- Мамкурулуштун ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдүн ишинин экономикалык натыйжалуулугун талдоо жана алардын ишинин экономикалык көрсөткүчтөрүн бекитүү тартиби;

- Мамкурулуштун ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдүн финансылык-чарбалык ишин жана мүлктүк комплексин пайдалануусун текшерүүлөр тартиби;

- Мамкурулушту, ведомстволук жана аймактык бөлүктөрүн күтүүгө республикалык бюджеттен каралган каражаттардын башкы бөлүштүрүүчүсү жана алуучусунун функцияларын белгилөө жана Мамкурулушка жүктөлгөн функцияларды ишке ашыруу;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 10-сентябрындагы № 478 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- коюлган талаптар ченемдик документтерде толук же жарым жартылай регламенттелбеген, имараттардын жана курулмалардын коопсуздугу жана ишенимдүүлүгү көз каранды болгон, жаңы продукцияны курулушта пайдалануу үчүн жарактуулугун тастыктоо тартиби;

- долбоордук документтерди экспертизалоонун жана (же) инженердик изилдөөлөрдү экспертизалоонун корутундуларын даярдоо укугуна жеке жактарды аттестациялоо (кайра аттестациялоо) жүргүзүү тартиби;

- курулуш объекттеринин долбоордук документтерин иштеп чыгуу үчүн атайын техникалык шарттарды белгиленген тартипте макулдашуу эрежеси;

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383, 2020-жылдын 10-сентябрындагы № 478 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

11. Мамкурулуш белгиленген иш чөйрөсүндө, архитектуралык-курулуш көзөмөлүнөн башка ыйгарым укуктарды аткаруу максатында төмөнкүлөргө укуктуу:

- Мамкурулуштун белгиленген иш чөйрөсүнө таандык маселелер боюнча юридикалык жана жеке жактарга түшүндүрмө берүүгө;

- Мамкурулуштун белгиленген иш чөйрөсүндөгү маселелерди кайра иштетүү үчүн илимий жана башка уюмдарды, илимпоздорду жана адистерди, анын ичинде чет элдиктерди да белгиленген тартипте тартууга;

- кеңешме жана эксперттик органдарды түзүүгө (кеңештер, комиссиялар, топтор, коллегиялар);

- ведомстволук жана аймактык бөлүктөрдүн ишине мониторинг жүргүзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын субъекттеринин мамлекеттик бийлик органдарынын архитектуралык-курулуш көзөмөлүнөн башка Кыргыз Республикасыиын шаар куруу иши жөнүндө мыйзамдарын сактоосуна мамлекеттик контрол жүргүзүүнүн чегинде аткарууга;

- Кыргыз Республикасынын субъекттеринин мамлекеттик бийлик органдарынын жетекчилеринен жана башка кызмат жактарынан Мамкурулуштун компетенциясына таандык маселелерди чечүү үчүн керектүү документтерди, материалдарды жана маалыматтарды, ошондой эле адистерди бөлүштүрүүнү суроого;

- Кыргыз Республикасынын субъекттеринин мамлекеттик бийлик органдарынын жетекчилеринен жана башка кызматтык жактарынан Кыргыз Республикасынын шаар куруу иши жөнүндө мыйзамдарын бузуу далили боюнча түшүндүрмө алууга;

- Кыргыз Республикасынын субъекттеринин мамлекеттик бийлигинин тийиштүү органдарына аныкталган шаар куруу иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууларды жоюу тууралуу милдеттүү көрсөтмөлөрдү жөнөтүүгө жана мындай бузууларды жоюунун мөөнөттөрүн белгилөөгө;

- лицензиялык жана сертификаттык талаптарды бузуу фактылары боюнча лицензияларды жана квалификациялык сертификаттарды кайра алууга же колдонулушун токтото турууга;

- мыйзам бузуу фактылары жөнүндө маалыматтарды чара көрүү үчүн прокуратура органдарына жөнөтүүгө;

- белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын субъекттеринин, мамлекеттик бийлик органдарынын жетекчилерин жана башка кызмат жактарын жоокерчиликке тартуу үчүн зарыл болгон чараларды көрүүгө;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде ведомстволук актыларды кабыл алууга;

- курулуш комплексин өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоого жана ишке ашырууга;

- Мамкурулуштун ведомстволук жана аймактык бөлүктөрүнүн мыйзамдарга каршы келген чечимдерин жокко чыгарууга;

- келишимдик негизде жогорку квалификациялык адистерди (анын ичинде чет өлкөлүк) ишке тартууга;

- Мамкурулушка тиешелүү кирген маселелер боюнча эл аралык мамилелерде тарап катары катышууга;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде белгиленген тартипте эл аралык уюмдардын жана мекемелердин каражаттарын, донор-өлкөлөрдүн гранттарын тартууга;

- белгиленген тартипте товарларды, жумуштарды жана кызматтарды сатып алууга;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, ошондой эле менчигинин түрүнө карабай ишканалардан, уюмдардан жана мекемелерден Мамкурулуштун ишине таандык маселелер боюнча маалыматты суроого жана алууга;

- белгиленген тартипте Мамкурулуштун грамоталарын, төш белгилерин жана башка сыйлыктарын уюштурууга, мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө сунуш берүүгө;

- Мамкурулуштун иши чөйрөсүндө конгресс, конференция, семинар, көргөзмө жана башка бекитилген иш-чараларды уюштуруу;

- ченемдик укуктук актыларда каралган башка укуктарды ишке ашырууга.

 

6. Ишти уюштуруу

 

12. Мамкурулушту Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу директор жетектейт.

13. Агенттикте статс-катчынын жана директордун орун басарларынын кызматы каралган.

Статс-катчыны кызматка дайындоо, кызматтан бошотуу тартиби, анын функциялары жана ыйгарым укуктары мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдар менен аныкталат.

Директордун орун басарлары директордун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат, түздөп-түз директорго баш ийишет жана Мамкурулуштун ишин аларга жүктөлгөн милдеттердин чегинде уюштурушат.

14. Директор:

- Мамкурулуштун ишин жалпы жетектейт жана Мамкурулушка жүктөлгөн милдеттердин аткарылышына жеке жоопкерчиликте болот;

- статс-катчынын жана директордун Мамкурулуштун иш багыты боюнча орун басарларынын ишин координациялайт жана контролдойт;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ишканалары, мекемелери жана уюмдары менен болгон мамилелерде Мамкурулуштун атынан чыгат, өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана Мамкурулуштун компетенциясына кирген маселелер боюнча өз ара аракеттенүү жана кызматташуу жөнүндө келишимдерге (ведомстволук мүнөздөгү эл аралык келишимдерге) белгиленген тартипте кол коет;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине директордун орун басарларын дайындоого талапкерлерди сунуштайт;

- директордун орун басарларынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт;

- мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Мамкурулуштун компетенциясына кирген тийиштүү функционалдык милдеттерди аткарууну статс-катчыга жүктөйт;

- Мамкурулуштун борбордук аппаратынын, ведомстволук жана аймактык бөлүктөрүнүн түзүмүн бекитет, анын өзгөрүүсү Мамкурулуштун милдеттерин жана функцияларын өзгөртүү менен гана байланыштуу болушу мүмкүн. Мында директорду кызматка дайындоо Мамкурулуштун түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз боло албайт;

- Мамкурулуштун борбордук аппаратынын, аймактык бөлүмдөрүнүн чыгымдарынын сметасын, штаттык ырааттамасын белгиленген ченемдердин чегинде бекитет;

- Мамкурулуштун борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүктөрү, аймактык бөлүктөрү жөнүндө жоболорду бекитет;

- Мамкурулуштун ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилерин кызматка дайындайт жана бошотот (жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен макулдашуу боюнча), аларга сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулуш инспекторлорунун макамын ыйгарат;

- статс-катчынын сунушу боюнча Агенттиктин тутумундагы администрациялык мамлекеттик кызматтарды ээлеген кызматкерлерди кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, аларга сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

- Мамкурулуштун тутумундагы кызматкерлери милдеттүү түрдө аткара турган буйруктарды чыгарат;

- Мамкурулуштун тутумундагы кызматкерлердин өкүлчүлүктүү органы менен жамааттык келишимге кол коет;

- мыйзамдарда аныкталган чекте Агенттиктин каражаттарын жана мүлкүн башкарат, келишимдерди жана бүтүмдөрдү түзөт;

- колдонуудагы мыйзамдарга ылайык Мамкурулуштун борбордук аппаратынын кызматкерлерине класстык чиндерди, сый акы берет;

- Мамкурулуштун тутумундагы кызматкерлерге, ошондой эле Кыргыз Республикасынын курулуш комплексинин кызматкерлерине Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарын, ардак наамдарды берүүгө жана архитектура жана курулуш иши чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын алдында өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн ардак наамдарды берүүгө жана пенсия бөлүштүрүүгө белгиленген тартипте сунуштайт;

- кызматы боюнча Мамкурулуштун жарандык коргонуунун начальниги болуп саналат жана Мамкурулушта жарандык коргонууну жетектейт;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине ведомстволук бөлүктөрүнүн жетекчилерин дайындоого сунуш киргизет;

- Мамкурулуштун ведомстволук жана аймактык бөлүктөрүнө тапшырмаларды берет жана аларды аткарууну контролдойт;

- Мамкурулуштун ведомстволук жана аймактык бөлүктөрүнүн мыйзамдарга каршы келген чечимдерин жокко чыгарат, эгер чечимди жокко чыгаруунун башка тартиби мыйзамдарда белгиленбесе;

- эмгек тартибинин сакталышын контролдойт жана эмгектин шарттарын андан ары жакшыртуу жана ыңгайлаштыруу боюнча иш чараларды өткөрүүнү камсыздайт;

- Мамкурулуштун атынан ишеним каттарды берет, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Мамкурулуштун мүлкүн жана каражаттарын башкарат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды аткарат;

15. Статс-катчы жана директордун орун басарлары директор тарабынан алардын карамагына өткөрүлгөн маселелер боюнча өз алдынча чечим кабыл алышат, иштин жетектеген багыты боюнча ишти уюштурушат.

16. Мамкурулушта 7 адамдан турган коллегия түзүлөт. Коллегияга кызматы боюнча кирген директор (төрага), статс-катчы, директордун орун басарлары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү, Мамкурулуштун борбордук аппаратынын, башка мекемелердин, уюмдардын жана ишканалардын өкүлдөрү коллегия мүчөлөрү болот.

Мамкурулуштун коллегиясынын мүчөлөрүнүн жеке курамы директордун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет.

17. Мамкурулуштун ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 30-марты № 168 токтомдун редакциясына ылайык)

18. Мамкурулуштун алдында Шаар куруу жана Техникалык кеңештер түзүлөт. Бул кеңештердин жоболору жана курамы директор тарабынан бекитилет.

19. Ведомстволук жана аймактык бөлүктөр иштерин өз алдынча жүргүзүшөт жана Мамкурулушка түздөн-түз баш ийишет жана өз иштери жөнүндө отчет берет.

20. Мамкурулушта мамлекеттик кызматчылардын жүрүм-туруму боюнча комиссия иштейт.

21. Борбордук аппараттын, ведомстволук жана аймактык жана түзүмдүк бөлүктөрдүн ишин контролдоо Мамкурулуш тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

 

7. Корутунду жоболор

 

22. Мамкурулушту өзгөртүп түзүү же жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

23. Мамкурулуш жоюлган учурда документтер "Кыргыз Республикасынын улуттук архивдик фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат.