Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын
15-июлундагы № 414 токтому
менен бекитилген

 

"Жыгач иштетүү продукцияларынын коопсуздугу"
ТЕХНИКАЛЫК РЕГЛАМЕНТИ

 

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 14-майы № 291, 2017-жылдын 15-мартындагы № 154 токтомдорунун редакциясына ылайык)

1-глава

Жалпы жоболор

 

1. Бул Техникалык регламенттин (мындан ары - Техникалык регламент) максаты болуп жарандардын өмүрүн же ден соолугун, жеке же юридикалык жактардын мүлкүн, мамлекеттик же муниципалдык мүлктү коргоону камсыз кылуу, айлана-чөйрөнү, жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү коргоо, жыгач иштетүү продукцияларын алуучуларды адаштырган аракеттердин алдын алуу саналат.

2. Техникалык регламенттин объекттери болуп ушул Техникалык регламенттин 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн жыгач иштетүү продукциялары жана аны өндүрүү, сактоо, ташуу, сатуу, пайдалануу жана утилдештирүү процесстери саналат.

3. Бул Техникалык регламентте төмөнкүдөй терминдер жана аныктамалар колдонулат:

жыгач терезе блогу - бул рамадан жана (же) эки жакка ачылуучу элементтерден турган жана имарат-жайга табигый жарыкты өткөрүүгө, аны желдетүүгө жана атмосфера жана ызы-чуу таасирлеринен коргоого арналган жарыкты өткөрүүчү конструкция;

балкон жыгач эшик блогу - бул кашектен, эшик полотносунан турган жана ички жайлардын балкон (лоджия) менен байланышын камсыз кылууга, имарат-жайга табигый жарыкты өткөрүүгө, аны желдетүүгө жана атмосфера жана ызы-чуу таасирлеринен коргоого арналган жарыкты өткөрүүчү конструкция;

жыгач эшик блогу - бул босогосу менен же ансыз, эки жакка ачылуучу, термелүүчү жана туурасынан ачылуучу рама конструкциясынан турган жана турак жай, коомдук, өндүрүштүк жана көмөкчү имараттар менен курулуштар үчүн ички, тышкы жана атайын багыттагы жайларга кирүүнү камсыз кылууга арналган жылчыксыз же жарыкты өткөрүүчү конструкция;

жарактуу жыгач - отунду кошпогондо, жумуру жана тилинген жыгач материалдары, ошондой эле технологиялык чамындылар;

формальдегид эмиссиясынын классы - жыгач такталарындагы же фанерадагы формальдегиддин курамы, толук кургак плитанын, фанеранын 100 граммына мг менен;

Е1 формальдегид эмиссиясынын классы - 8 мг чейин;

Е2 формальдегид эмиссиясынын классы - 8,0 миллиграммдан жогору 30,0 миллиграммга чейин;

тилинген продукция - жумуру жыгач материалын узатасынан бөлүүнүн натыйжасында ийне жалбырактуу жана жалбырактуу породалардагы жыгачтан алынган продукция;

жыгач материалдары - ийне жалбырактуу жана жалбырактуу породалардагы жыгачтар жоондугуна жараша (жогорку туурасынан кесилген жеринде) төмөнкүдөй үч топко бөлүнөт:

- майда - 8 сантиметрден 13 сантиметрге чейин, 1 сантиметр сайын градациялоо менен;

- орточо - 14 сантиметрден 24 сантиметрге чейин;

- ири - 26 см жана андан ашык (кийинки эки топ 2 сантиметр сайын градациялоо менен);

коопсуздук талаптары - адамдардын өмүрүнө же ден соолугуна, анын мүлкүнө жана (же) айлана-чөйрөгө зыян келтирүү мүмкүнчүлүгү менен байланышкан, жыгач иштетүү продукциялары жана аны өндүрүү процесстери менен байланышкан тобокелдикти жокко чыгаруучу талаптар;

жыгач таарынды тактасы - жыгач таарындыларынан жасалган, минералдык эмес тектеги байланыштыруучу заттар менен аралаштырылган жалпак материал;

жыгач кырынды тактасы - жыгачтын бөлүкчөлөрүнөн, басымдуу түрдө кырындыдан жасалган, минералдык эмес тектеги байланыштыруучу заттар менен аралаштырылган жалпак материал;

беттелген жыгач кырынды (жыгач була) тактасы - бир же эки катмары жасалгалоочу жалпак материалдар менен беттелген жыгач кырынды (жыгач таарынды) тактасы;

лак-боек менен капталган жыгач таарынды тактасы - кургак ыкма менен өндүрүлгөн жыгач таарынды тактасы, анын бир же эки катмары лак-боек материалдары менен капталган;

жыгач иштетүүнүн продукциялары - бул материалдык-буюм формасында берилген жана андан ары чарбалык жана башка максаттарда колдонууга арналган иштин натыйжасы, ага ушул Техникалык регламенттин талаптары жайылтылат;

фанера - басымдуу түрдө кабыгы сыйрылып, жумшартылган шпондун кайчылаш жайгашкан үч жана андан ашык катмарларын чаптоо менен алынган жалпак жыгач материалы;

шпон - жыгачтын кабыгын сыйруу, кыруу же аралоо жолу менен алынган зарыл калыңдыктагы жука такта;

фанера тактасы - жыгачтын жалбырактуу жана (же) ийне жалбырактуу породаларынын желим менен чапталган шпонунун жети жана андан ашык катмарларынан жасалган, шпондун ички катмарларынын буласынын багыты менен фанерадан айырмаланган катмарлуу жалпак материал.

 

2-глава

Жыгач иштетүү продукцияларынын коопсуздугуна талаптар

 

4. Жыгач иштетүү продукциялары аны колдонуу мөөнөтүнүн аралыгында коштогон документтерде көрсөтүлгөн бул продукцияны пайдалануунун шарттарын сактоо менен ушул Техникалык регламентте белгиленген коопсуздук талаптарына шайкеш келүүсү зарыл.

5. Токой фондунун аймактарынан жүгүртүүгө келип түшкөн, радиациялык булганууга дуушарланган жарактуу жыгачтарда радионуклиддердин курамынын жол берилген деңгээли ушул Техникалык регламенттин 2-тиркемесинде белгиленген мааниден ашпоого тийиш.

6. Жыгач терезе, эшик жана балкон блоктору ушул Техникалык регламенттин 3-тиркемесинде камтылган көрсөткүчтөргө ылайык келүүсү керек.

7. Жыгач кырынды такталары ушул Техникалык регламенттин 4-тиркемесинде камтылган көрсөткүчтөргө шайкеш келүүсү зарыл.

8. Катуу жана орто тыгыздыктагы, анын ичинде беттелген жана (же) лак-боек каптоосу бар жыгач таарынды такталары ушул Техникалык регламенттин 5-тиркемесинде камтылган көрсөткүчтөргө ылайык келүүгө тийиш.

9. Жыгач кырынды, жыгач таарынды такталарында жана фанерада, фанера такталарында формальдегиддин курамы төмөнкүдөн ашпоосу зарыл:

1) Е1 классындагы продукция үчүн - толук кургак тактанын же фанеранын 100 граммына 8,0 мг;

2) Е2 классындагы продукция үчүн - толук кургак тактанын же фанеранын 100 граммына 8,0 миллиграммдан 30,0 миллиграммга чейин.

10. Жыгач кырынды такталарын, жыгач таарынды такталарын, фанераларды, фанера такталарын жүгүртүү баскычында химиялык заттардын аба чөйрөсүнө таралышы төмөнкүдөй жол берилген топтолуунун орточо суткалык чегинен ашууга тийиш эмес:

формальдегид - абанын 0,003 мг/м куб;

фенол - абанын 0,003 мг/м куб;

аммиак - абанын 0,04 мг/м куб;

метанол - абанын 0,5 мг/м куб;

жыштыгынын учурунда сыноо камерасынын көлөмүндө 1 м кв. плитага же 1 м куб фанерага барабар.

11. Продукциянын пайдалануу нымдуулугу (жыгач иштетүү 12%) учурунда өрт коопсуздугунун мүнөздөмөлөрү төмөнкүлөргө ылайык келүүсү зарыл:

1) Д 2 тобу - түтүндү пайда кылуу коэффициенти - 50дөн 500 м^(2) x кг^(-1)ге чейинки өлчөмдө;

2) күйүүчү продуктулардын уулуулугу боюнча: Т 2 классы - экспозициянын 60 мүнөтүнүн убактысында 30дан 90 г x м^(-3)га чейинки параметрлери бар орточо коркунучтуу;

3) Жыгач иштетүү продукциялары үчүн оттон коргоочу курамдарды пайдалануу материалдардын өрт коопсуздугунун мүнөздөмөлөрү жөнүндө маалыматка ылайык жүргүзүлүүгө тийиш.

 

3-глава

Жыгач иштетүү продукцияларын өндүрүү процесстеринин коопсуздугуна жалпы талаптар

 

12. Жыгач иштетүү продукцияларын өндүрүү жана анын калдыктарын утилдештирүү учурунда айлана-чөйрөнү коргоого талаптар "Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасында экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча жалпы техникалык регламент" тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленет.

13. Жыгач иштетүү продукцияларын өндүрүүдө өрт коопсуздугунун талаптары "Өрт коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламент" тууралуу Кыргыз Республикасынын Мыйзамы тарабынан белгиленет.

14. Ишканалардын жана анда жайгашкан имараттардын аймагы "Имараттардын жана курулмалардын коопсуздугу" техникалык регламенти" тууралуу Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык келиши керек.

15. Жыгач иштетүү өнөр жайынын бардык түрлөрү үчүн ушул Техникалык регламентте аныкталган жабдуулар, машиналар жана механизмдер "Машиналарды жана жабдууларды коопсуз эксплуатациялоо жөнүндө" жалпы техникалык регламент", "Жерде жүрүүчү транспорт каражаттарынын коопсуздугу боюнча Кыргыз Республикасынын техникалык регламенти" тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 587 "Көтөрүүчү-транспорттук жабдуунун жана аны пайдалануу процессинин коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентти бекитүү тууралуу" токтомунда белгиленген коопсуздук талаптарына жооп берүүсү зарыл.

16. Жыгач иштетүү продукцияларын чыгаруу үчүн технологиялык процесстерди иштеп чыгууда, уюштурууда жана жүзөгө ашырууда, өндүрүштүк жабдууларды жана жумушчу шаймандарды конструкциялоодо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жумушчу зонанын абасында, калктуу конуштардын атмосфералык абасында жана сууда зыяндуу заттардын топтолушунун жол берилген чегин белгилөө, ошондой эле өндүрүштүк жайларда жылуулуктун жана нымдуулуктун минималдуу бөлүнүшүнүн санын белгилөө каралат.

17. Жыгач иштетүү продукцияларын өндүрүүдө адамдын ден соолугу жана өмүрү үчүн коопсуздук талаптарына жооп берүүгө тийиш болгон химиялык материалдар колдонулат.

18. Өндүрүштүк жана көмөкчү жайлар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган аба алмашууну, температураны камсыз кылган табигый жана (же) мажбурлап аба киргизүүчү-соруп чыгаруучу желдетүү менен жабдылууга тийиш.

19. Желдетүү системаларын жана абаны жылытуу, кондициялоо системаларын башкаруу аппаратурасы орнотулуучу жер тейлөө үчүн жеткиликтүү болушун камсыз кылууну эске алуу менен тандалып алынышы керек. Ар бир өндүрүштүк цехте жайгашкан желдетүүнү жана технологиялык жабдууну бир эле учурда иштетүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу зарыл.

20. Өндүрүштүк жана көмөкчү имараттар менен жайлардын суу түтүк жана канализация курулмаларын жана түйүндөрүн жайгаштыруу жана орнотуу штатта, ошондой эле авариялык шарттарда иштеп жаткандардын эмгегинин коопсуздугун камсыз кылууга жана Кыргыз Республикасынын "Имараттардын жана курулмалардын коопсуздугу" Техникалык регламенти" тууралуу Мыйзамынын талаптарына шайкеш келүүгө тийиш.

21. Саркынды сууларды технологиялык жабдуулардан канализацияга төгүүнү "Кыргыз Республикасында экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча жалпы техникалык регламент" тууралуу Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык коопсуз ыкма менен жүргүзүү зарыл.

22. Технологиялык процесстерди иштеп чыгууда, уюштурууда жана жүргүзүүдө айлана-чөйрөнү коргоо боюнча иш-чаралар, анын ичинде төмөнкүлөр каралууга тийиш:

- калдыксыз жана калдыгы аз технологияларды киргизүү;

- технологиялык жана желдетүү калдыктарын кармоо жана тазалоо;

- өнөр жай саркындыларын тазалоо жана зыянсыздандыруу;

- өндүрүштүн калдыктарын өз учурунда жок кылуу, зыянсыздандыруу жана утилдештирүү.

23. Эмгекти механикалаштыруу жана автоматташтыруу машиналарын, жабдууларын, транспорттук жана башка каражаттарын жайгаштыруу тейлөөнүн жана оңдоонун ыңгайлуу жана коопсуз шарттарын камсыз кылууга, технологиялык процесске шайкеш келүүгө тийиш жана чийки затты жана даяр продукцияны ташууда каршы учураган жана кайчы өтүүчү транспорттук агымдарды түзүүгө тийиш эмес.

24. Ызы-чууну пайда кылган бардык технологиялык процесстерди уюштурууда анын келип чыгуу булагында жана таралуу жолдорунда ызы-чуунун деңгээлин төмөндөткөн төмөнкүдөй каражаттар жана ыкмалар колдонулууга тийиш:

- ызы-чуусу аз процесстерди, машиналарды жана жабдууларды колдонуу;

- аралыктан башкарууну жана автоматтык контролдоону колдонуу;

- үндү басуучу каптамаларды жана ызы-чууну көлөмдүү сиңирип алуучуларды орнотуу;

- имараттардын, жайлардын, ошондой эле технологиялык жабдууну, машиналарды жайгаштыруунун жана жумуш орундарын уюштуруунун сарамжалдуу архитектуралык-пландаштыруу чечимдерин долбоордук документацияга ылайык колдонуу;

- ызы-чуудан жекече коргонуу каражаттарын колдонуу.

25. Иштеп жаткандарга термелүүнүн таасири тийүүчү участкаларда аны азайтуу боюнча иш-чаралар төмөнкүлөргө:

- термелүүнү пайда болгон булагында азайтууга;

- конструкциялык жана технологиялык ыкмаларга;

- жумуш ордунан же жумушчу зонадан тышкары жакта иштеп жаткандардын термелген жерлер менен байланышын жокко чыгарууга;

- тосмолорду, сигнализацияны, бөгөттөрдү орнотууга;

- машиналарды, жабдууларды, жолдордун бетин, имараттар менен курулмалардын конструкциясын кармап туруучу машиналарды которуучу жерлерге өз убагында пландуу жана учурдагы оңдоону жүргүзүүгө;

- имараттар менен курулмаларды кармап турган айрым пайдубалдарга стационардык жабдууну орнотууга багытталууга тийиш.

26. Технологиялык процесстерди иштеп чыгууда, киргизүүдө жана жүргүзүүдө, жабдууларды жана шаймандарды долбоорлоодо жана колдонууда коркунучтуу жана зыяндуу өндүрүштүк факторлордун аралаш таасирин эске алуу менен алардын иштеп жаткандарга мүмкүн болуучу таасирин четтетүүчү жекече жана жамааттык коргонуу каражаттарын кароо керек.

27. Өндүрүштүк жайларда дарыгер келгенге чейин алгачкы жардамды көрсөтүү үчүн дары-дармектер менен комплекттелген аптечкалар болууга тийиш.

Бардык өндүрүштүк жайлар өрт өчүрүү каражаттары менен камсыз болуусу керек.

28. Жыгач иштетүү өнөр жайынын ишканаларында иштеп жаткандар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте медициналык алдын алуучу текшерүүдөн өтүүгө тийиш.

29. Жылдын суук мезгилинде ачык абада жана жылытылбаган жайларда иштөө учурунда иштеп жаткандарды жылытуу үчүн тыныгуулар белгиленет же абанын температурасына жана шамалдын күчүнө жараша иштер токтотулат.

30. Ачык абада же жумуш ордунда абанын температурасы плюс 5 град. Цельсиядан төмөн болгон жайларда иштеп жаткандарга жылынуу үчүн жайлар жабдылууга тийиш.

31. Жыгач иштетүү өндүрүшүнүн процесстерин аткарууда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган көзөмөл боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган өндүрүштүн жагымсыз факторлоруна жана айлана-чөйрөнүн булганышына контролдук кылуусу зарыл.

 

4-глава

Жумуру жыгач материалдары менен иштөөдө коопсуздук талаптары

 

32. Жумуру жыгач материалдары менен иштөө учурунда коркунучтуу зоналар тыюу салуучу белгилер жана эскертүүчү жазуулар менен тосулууга тийиш.

33. Жыгачты моторлуу шайман менен механикалык иштетүү эстакадаларда жүргүзүлүшү керек, алардын түзүлүшү эмгектин коопсуз шарттарын камсыз кылууга тийиш.

34. Токой материалдарын сорттоо механикалаштырылууга, аралыктан башкарылуучу жабдуу менен жабдылууга тийиш.

35. Сактоо үчүн жумуру жыгач материалдарынын ирет жыйымдарынын (штабелдеринин) типтерин жана өлчөмдөрүн технологиялык процесстерге, колдо болгон жабдууларга ылайык, аларды жыгач тилүүчү жана башка цехтерге берүү ыкмаларына жана шарттарына ылайык тандоо керек.

36. Ирет жыйымдарды жана пакеттерди тизүү жана бириндетүү үчүн крандарды пайдаланууда иш көтөрүлүп турган жана жылдырылып жаткан жүктүн астында адамдар болбогондой кылып уюштурулушу керек.

37. Жумуру жыгач материалдарынын ирет жыйымдарын тизүүдө Кыргыз Республикасынын "Өрт коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламент" тууралуу Мыйзамында аныкталган өрткө каршы ченемдерди сактоо зарыл.

38. Жумуру жыгач материалдарынын жыйымдарын тизүү алардын капилет тоголонуп кетишинин алдын алгыдай болуп ишке ашырылышы керек.

 

5-глава

Жыгач кырынды жана жыгач таарынды такталарын өндүрүү процесстеринин коопсуздугуна талаптар

 

39. Жыгач чийки затын бөлүп-бөлүп тилүү.

Иштетүүгө берүүнүн алдында жыгач металл заттардын жоктугу боюнча автоматтык контролдон өтүүгө тийиш. Жыгач материалдарын конвейерден чечип алуу, металл заттарды жок кылуу жана жыгач материалдарын өндүрүшкө кайра кайтаруу үчүн механикалашкан участок контролдук түзүлүш менен жабдылууга тийиш.

Жыгачты тилүү үчүн аянтча бардык тарабынан тосулууга тийиш. Тосулган зонага кирүү эшиги станоктун аракетке келтирүүчү түзүлүшү менен бөгөттөлүшү керек.

Жыгачты станокко жылдыруу, ошондой эле калдыктарды станоктордон алып салуу жана ташуу механикалаштырылууга тийиш.

Жабдуулардын топтомунан чогултулган линияда жыгачты иштетүүнүн технологиялык чынжырчасынын ырааттуулугунда жабдууларды аракетке келтирүү каралууга тийиш.

40. Чамындыны даярдоо.

Кесүүчү машиналар, майдалагычтар, дезинтеграторлор өзүнчө жайларда орнотулууга же үндү басуучу тосмолор менен бөлүнүүгө тийиш.

Жабдууларга металл заттардын түшүшүн четтетүү үчүн материалды берүүчү конвейерлер металлды издегичтер менен жабдылууга тийиш.

Бункердин кабыл алуучу воронкасы кайра иштетилүүчү материалдын кесүүчү машинага кызматкердин кийлигишүүсүз эркин өтүшүн камсыз кылууга тийиш.

Жылып жүрүүчү жана өзү жүрүүчү кесүүчү машиналарды операцияны аткаруунун алдында түздөө жана алардын өз алдынча жылып кетишине каршы чараларды көрүү зарыл. Панелдер, капкактар, коргоочу тосмолор жабык болууга тийиш. Чамынды чыгышы үчүн машинанын түтүгүнүн оозу шамал келүүчү тарабында болушу керек. Жылып жүрүүчү же өзү жүрүүчү кесүүчү машинанын айланасында 20 метр радиустагы зона коркунучтуу деп эсептелет жана ал жерде аны тейлебеген адамдардын болушуна тыюу салынат.

Кампада чамындылардын ордун которууда же аларды жүктөөдө өз бетинче кулап калуусун болтурбоо үчүн чукул жантайманын пайда болушуна, салаңдап калуусуна жана үймөктөргө жол берилбейт.

Чамындылардын үймөгүн түзүү жана чачуу боюнча иштер механикалаштырылууга тийиш.

Кесүүчү машинага чийки затты берүүчү конвейерлер металл буюмдар түшүп калган учурда конвейерлерди автоматтык түрдө өчүрүүчү жана үн чыгарып сигнал берүүчү металл издөөчүлөр менен жабдылууга тийиш.

41. Жыгачты сүрүндүгө майдалоо.

Сүрүндү жасоочу станоктун конвейеринен жыгачтын кулашын четтетүү үчүн тосмолор каралууга тийиш.

Оператор жараксыз деп чыгарган жыгачты жок кылуу механикалаштырылууга тийиш. Кыруучу жана тилүүчү бычактарды чечүү, тууралоо жана орнотуу үчүн атайын түзүлүштөрдү пайдалануу зарыл.

Сүрүндүнү механикалык сорттоо зонасы тосулууга жана өндүрүштүк жайга чаңдын түшүшүнүн алдын алуу үчүн жергиликтүү соргучтар менен жабдылууга тийиш.

Майдаланган жыгач бөлүкчөлөрүнүн бункерлери жана бириндетүүнүн калыптандыруучу идиштери алардын толгондугу жөнүндө сигнал берүүчү билгизгичтер (датчиктер) менен жабдылат.

42. Чамындыны таарындыга майдалоо.

Иштеп жаткан учурда чамындыны дефибраторго жүктөө зонасы тейлөөчү персоналды буу уруп кетүүдөн сактоочу туташ тосмо менен жабылууга тийиш.

43. Байланыштыруучу затты даярдоо.

Өндүрүштө химикаттарды өлчөө, берүү жана идиштерге жүктөө зонасы механикалаштырылууга тийиш.

Ченегичтер, чогулткучтар жана мезгил-мезгили менен иштөөчү аралашмалар жана химикаттар менен толтурулуучу башка идиштер капкак менен жабылууга тийиш.

44. Жыгачтын майдаланган бөлүкчөлөрүн ташуу жана сактоо.

Чамындыны, сүрүндүлөрдү, чаңды жана жыгачтын майдаланган башка бөлүкчөлөрүн сактоо үчүн идиштер аларда сакталган материалдарды жүктөө жана тыгылып калуусун четтетүү үчүн түзүлүштөр менен жабдылууга тийиш.

Түтүктөр, циклондор жана бункерлер өздөрүнүн бардык жерлеринде карап чыгуу, тазалоо жана оңдоо үчүн жеткиликтүү болууга тийиш.

45. Жыгачтын бөлүкчөлөрүн кургатуу жана байланыштыруучу зат менен аралаштыруу.

Жыгачтын бөлүкчөлөрүн кургатуу процессин контролдоо жана жөнгө салуу кургатуучу түзүлүштүн кире беришинде жана чыга беришинде жүргүзүлүүгө тийиш.

Кургатуучу бөлүм келүүчү - оп тартуучу желдетүү менен жабдылууга тийиш.

Кургатуучу бөлүм жана чийки сүрүндүнүн же жыгач таарындысынын бункерлерин жайгаштыруу жарык-үн сигнализациясы менен байланыштуу болушу керек.

Аралаштыргычтардын капкактары аракетке келтирүүчү түзүлүш менен тосулууга тийиш.

46. Сүрүндү же жыгач таарынды төшөлгөсүн түзүү.

Туурасынан форматтык кесүү дискасынын ишинин зонасы пайдалануунун коопсуз шарттарын камсыз кылуу максатында тосулушу керек.

Жүктөө жайынан чаңды жок кылуу үчүн аны сордуруучу жабдуу орнотулууга тийиш.

Сүрүндү же жыгач таарынды төшөлгөсүн ныктоонун алдында металл туташтыргычтар жок кылынууга тийиш.

47. Жыгач кырынды жана (же) жыгач таарынды такталарын ныктоо.

Сүрүндү төшөлгөсү бар жана анысы жок транспорттук барактардын ордун которуу механикалаштырылышы керек.

Ысык ныктагыч жана этажерка үчүн ныктоо учурунда бөлүнүп чыккан чаңды, газды жана бууну жок кылууну камсыз кылган желдетүүчү системага кошулган калканч менен жабдылууга тийиш.

Ныктагычты башкаруу пультунда механизмдерди иштетүүнүн жана вентилдерди ачуунун ырааттуулугу көрсөтүлүүгө тийиш. Ныктагычтын агрегаттарынын аракетке келтирүүчү түзүлүштөрү аларды аракетке келтирүүдөгү каталар кырсыктын болушун же жаракат алуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаргыдай түрдө өз ара бөгөттөлүүгө тийиш.

Иштеп жаткандардын жаракат алышын четтетүү үчүн авариялык ажыратуу учурунда ныктагыч авариялык жана үн чыгаруучу сигнализация менен жабдылуусу зарыл.

Кат-кат жыгач пластиктерин өндүрүүдө гидравликалык ныктагычтарды толтуруучу идиштер "азот-май" жарылуу коркунучу бар иш чөйрөсүндө колдонулууга тийиш.

48. Такталарды форматтык кесүү.

Ишке жараксыз такталарды, ошондой эле такталардын кесиндилерин жана топонду жок кылуу механикалаштырылууга тийиш.

такталарды форматтык кесүү участкаларындагы кызматкерлер үндү тосуучу кабиналар же угуу органдарынын жекече коргоо каражаттары менен камсыз кылынууга тийиш.

49. Такталарды жылмалоо.

Жылмалоочу станоктордун алдында такталар металл заттардын жоктугуна сигнализация менен жабдылган жана сунуп туруучу түзүлүштөр менен жабдылган шаймандардын жардамы менен текшерилүүгө тийиш. Металл заттары бар такталарды жок кылуу механикалаштырылуусу керек.

Такталарды жылмалоочу линияга жүктөө, ошондой эле такталарды чечип алуу механикалаштырылуусу зарыл.

Жылмалоочу станоктон жергиликтүү соргучтардын системасы өндүрүштүк жайга чаңдын толушун четтетүүчү зарыл оп тартуу менен камсыз кылынууга тийиш.

Бункерлер, циклондор жана түтүктөр жарылууга жана өрткө каршы түзүлүштөр менен жабдылууга тийиш.

Такталарды жылмалоодо статикалык электрди алып салуу үчүн зарыл түзүлүштөр (нейтрализаторлор, жерге өткөргүчтөр) каралууга тийиш.

50. Такталарды лак-боек материалдары менен жасалгалоо.

Жасалгалоо цехтеринин жана участкаларынын жайлары - желдетүү жана өрткө каршы каражаттар менен, ал эми зыяндуу заттар бөлүнүп чыккан зоналардагы жабдуулар жергиликтүү сордургучтар менен жабдылышы зарыл. Желдетүү иштемейинче жабдууну аракетке келтирүү мүмкүн эмес.

Лак-боек материалдары даярдоо бөлүмүнөн жабдууга карай капкак же тыгын менен тыгыз жабылган оң абалдагы идиштер менен ташылуусу керек.

Жумуш орундарында лак-боек материалдарынын запасы сменалык муктаждыктан ашууга тийиш эмес.

Жасалгалоо материалдарын толтуруу, куюу үчүн, ошондой эле жабдууларды тазалоодо жана материалдардын калдыктарын төгүүдө иштеп жаткандар атайын кийим жана жекече коргонуу каражаттары менен камсыз кылынууга тийиш. Жумуш желдетүү күйгүзүлгөн учурда жүргүзүлүшү керек.

Калдыктарды чогултуу орду жана аларды тазалоонун мезгилдүүлүгү нускамалар жана көрсөткүчтөр менен аныкталууга тийиш.

51. Кагаз-чайыр пленкаларды өндүрүү жана такталарды каптоо (ламинаттоо жана каширлөө).

Кагаз-чайыр пленкаларды өндүрүү жана такталарды каптоо цехтери менен участкалары желдетүү менен, ал эми ичинде зыяндуу заттар пайда болгон технологиялык аппараттар жана машиналар жергиликтүү соргучтар менен жабдылууга тийиш. Жергиликтүү желдетүү иштеп турмайынча технологиялык жабдууну иштетүүгө болбойт.

Компоненттерди өлчөө жана идиштерге берүү, аралашмаларды аралаштыруу жана даяр аралашмаларды чыгымдоо идишине же сиңирүү түйүнүнүн ваннасына куюу механикалаштырылууга тийиш.

Идиштерди, түтүктөрдү жана аппаратураны жуугандан кийин суу же аралашма канализацияга агызылуунун алдында зыяндуу заттардан тазаланышы керек.

Кайра жандыруучу түзүлүш кагаздын түрмөгүн ишенимдүү орнотууну жана бекитүүнү камсыз кылууга тийиш.

Линияны аракетке келтирүү жарык-үн сигнализациясы менен коштолуусу зарыл.

52. Түрмөк пленкаларды өндүрүү.

Сиңирүүчү курамды даярдоо жайлары, участкалары, такталарды пленка менен каптоо цехтери желдетүү менен жабдылуусу керек. Желдетүү жабдуунун аракетке келтирүүчү түзүлүшү менен бөгөттөлүүсү зарыл.

Сиңирүүчү курамды даярдоо процесси жүрүүчү чогулткучтар, идиштер, чыгымдоочу ченегичтер жылчыксыз жабылууга тийиш.

Жумушчу аралашмаларын жабдуунун чыгымдоо идиштерине берүү механикалаштырылышы керек.

Линиялар аракетке келтирүү жөнүндө сигнализация менен жабдылууга тийиш.

 

6-глава

Фанера өндүрүү процесстеринин коопсуздугуна талаптар

 

53. Фанера чийки затын гидротермикалык тазалоо, жыгачтын кабыгын сыйруу.

Чийки затты гидротермикалык тазалоо жайларында жана түзүлүштөрүндө тумандын пайда болушун четтетүүчү жана иштерди жүргүзүү үчүн зарыл көрүнүп турууну камсыз кылуучу түзүлүштөр болууга тийиш.

Бассейндерде суунун температурасын контролдоо автоматтык түрдө жүргүзүлүшү керек.

Бассейндерге чийки затты жүктөө жана андан бошотуу механикалаштырылышы, ал эми механизмдерди башкаруу аралыктан жүргүзүлүүсү зарыл.

Бассейндерден же алардын секцияларынан капкактарды алып салуу механикалаштырылышы керек.

Оңдоо иштерин жүргүзүүнүн, бассейндерди тазалоонун алдында алардагы суу жок кылынууга, бассейндин дубалдары 45 град. Цельсиядан ашпаган температурага чейин муздатылууга, сууну жана бууну берүү түтүктөрүнүн вентилдери жабык болууга, вентилдерде тыюу салуучу белгилер илинүүгө тийиш.

Шпонду даярдоо үчүн станокторго жыгачты берүү механикалаштырылышы керек.

Кабыгын сыйрууга келип түшкөн жыгачта металл заттардын болбоосу зарыл.

54. Шпонду кургатуу.

Шпонду кургатуучу жай желдеткич менен жабдылышы зарыл.

Чыгырыктуу кургаткычтарга шпонду жүктөө жана түшүрүү механикалаштырылышы керек. Чыгырыктуу кургаткычтарга шпондун түйүлүп калган жерлерин жок кылуу үчүн атайын шаймандарды колдонуу керек.

Кургаткычтарды пайдалануу анын эшик секциялары жылчыксыз жабык учурда жүргүзүлүүгө тийиш.

Кургаткычтардын аба өткөргүчтөрүнүн аба топтолгон жерлери тор менен тосулуусу зарыл.

Ийне жалбырактуу шпонду кургатуунун иштетилген агентинин бардык газ жолдору жылуулук менен тосулууга тийиш.

Ийне жалбырактуу породадан алынган шпонду кургатууда кургаткычтарда газ-аба аралашмасынын рециркуляциясына жол берилбейт.

Жагылуучу газды кургаткычка күйүү камерасынын футеровкасы кызарып чыкканда багыттоо керек.

Кургаткычтарды жүктөө жана түшүрүү механизмдеринин чынжырлуу өткөргүчүнүн тосмосу аракетке келтирүүчү түзүлүш менен бөгөттөлүүсү зарыл.

Ар бир кургаткыч үчүн ишти материалдар жана температуралык режим менен жүктөөнүн жол берилген ченеминин чектери белгиленүүгө тийиш, кургатуучу камералардын иштешинин берилген температуралык режимин сактоо температураны автоматтык жөнгө салгычтар менен жүргүзүлүүгө тийиш.

Жыгач материалдарын кургаткычтарды өрт өчүрүүнүн стационардык түзүлүштөрү менен жабдуу зарыл.

Барабан кургаткыч жана кургак сүрүндүлөр менен чаң үчүн бункерлер өрттү автоматтык түрдө өчүрүүчү түзүлүштөр жана жарылууга каршы түзүлүштөр менен жабдылууга тийиш.

55. Шпонду оңдоо.

Шпонду оңдоо иштеп жаткан адамдын колдорун ишенимдүү коргогон тосмо болгондо гана жүргүзүлүүгө тийиш.

Тасманын, акыр-чикирдин калдыктарын станок электр тармагынан ажыратылган учурда гана, жүндүү щеткаларды, жыгач күрөктөрдү колдонуу менен тазалоого болот.

Шпондун такталарын станокко көтөрүүчү столго орнотулган шпондун таманы жактан берүү керек.

56. Шпонду чаптоо жана фанераны ныктоо.

Шпонду чаптоо жүргүзүлүп жаткан жай натыйжалуу иштеген желдеткич менен жабдылууга тийиш.

Чайырды желим жасалуучу бөлүмгө берүү механикалаштырылышы керек. Желимди станокторго жылчыксыз түтүктөр аркылуу берүү зарыл.

Желимди аралаштыргычка, желим шыбоочу станоктун жогорку жана төмөнкү вальцтарына ысык жана муздак суу жиберүү жана идиштерге - чогулткучтарга же тундургучтарга төгүүчү түтүктөр аркылуу саркынды сууларды агызгыч орнотуу керек.

Пакеттерди ныктагычтарга жүктөө жана аны түшүрүү механикалаштырылышы керек. Ныктагычтын этажеркаларын ордунан жылдыруу жарык-үн сигнализациясы менен эскертилүүгө тийиш.

Ныктагандан кийин фанераны желдеткич менен жабдылган камераларда же жайларда кеминде 24 саат кармоо керек.

Желимди буу менен же суу жылытуусу бар атайын электр приборлору менен жылытуу керек.

57. Фанераны кесүү.

Фанераны кесүү үчүн берүү, калдыктарды тазалоо, даяр продукцияны жылдыруу механикалаштырылышы керек.

Тегерек кылып кесүүчү станокторду аракетке келтирүү аракетке келтирүүчү түзүлүш менен бөгөттөлгөн пневмотранспорттук система иштетилгенден кийин жүргүзүлүшү керек.

Фанераны кесүү тилүүчү дискалар менен тосулган станоктордо жүргүзүлүүгө тийиш.

Станокту жана конвейерди башкаруу пультун кесүүчү араага тийбегидей кылып жайгаштыруу зарыл.

58. Фанераны жылмалоо.

Жылмалоочу станоктордон чыккан чаңды чогултуу үчүн бункерлер өндүрүштүк жайлардан тышкары жерде жайгашууга жана жарылууга каршы түзүлүштөр менен жабдылууга тийиш.

Фанераны станокко берүү механикалаштырылышы керек.

Жылмалоочу станоктордон фанеранын такталарын жылмалоо жылмалоочу тасманын вальцтары тосмо менен жабылган учурда жүргүзүлүүгө тийиш.

59. Фанераны сорттоо.

Фанераны кол менен сорттоого көтөрүүчү каражаттарды жана жабдууларды пайдаланганда гана жол берилет.

Фанераны механикалаштыруу менен сорттоодо фанера барактарынын бетин топондон жана чаңдан тазалоо желдеткичти пайдалануу менен автоматтык түрдө аткарылууга тийиш.

Сорттоочу секцияларды фанера такталары менен толтуруу жөнүндө контроль автоматтык болууга тийиш.

Фанераны таңгактоого берүү жана таңгакталган фанераны жылдыруу механикалаштырылышы керек.

 

7-глава

Жыгач терезе, эшик блокторун жана балкон эшиктерин өндүрүү процесстеринин коопсуздугуна талаптар

 

60. Бардык түзүлүштөрдө кесүүнүн калдыктарын, кесүүчү шаймандан чыккан жана конвейерлердин чынжырларынын ортосундагы төшөлгөлөрдөгү калдыктарды тазалоону механикалаштыруу каралууга тийиш.

61. Келип түшкөн такталарды кол менен жаткыруу жана оңдоо жүргүзүлгөн түзүлүштөрдүн топтогучтары такталар келип түшкөн зонада коопсуздукту камсыз кылган башкаруучу сактоочу түркүктөр менен жабдылышы зарыл.

62. Такталарды кесүү боюнча түзүлүштөрдө иштөө учурунда оператордун иш орду араага 0,7 метрден жакын болууга тийиш эмес.

63. Автоматтык сорттоочу, кырдоочу жана баштыкка салуучу түзүлүштөр аларды ар кандай жумуш ордунан токтотуучу түзүлүштөр менен жабдылууга тийиш.

64. Иштетилүүчү материал кол менен берилүүчү станоктордо иштеп жаткан адамдын колунун же денесинин башка бөлүктөрүнүн кесүүчү шайманга тийүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган материалды ишенимдүү кысууну жана багыттоону камсыз кылган шаймандар колдонулушу керек.

65. Көлөмү столдун жумушчу бөлүгүнүн узун-туурасынан чоң болгон тетиктер иштетилген фрезердик станоктор кошумча түркүктөр менен жабдылууга тийиш.

66. Көчүрүүчү жана көчүрүүчү-фрезердик станоктордо иштетилүүчү тетиктер иштетүү учурунда алардын жылып кетишине жол бербөө үчүн бекитилүүсү зарыл.

67. Фуговалдык станоктордо иштөө учурунда тетиктер жыгачтын катмарынын багыты боюнча иштетилүүгө тийиш.

68. Аралаш жыгач иштетүүчү станоктордо кесүүчү шаймандарда иштерди ырааттуу аткарууну камсыз кылуу зарыл.

69. Форматтык бычуу линиясынын берүүчү механизми механизмдин токтошу араанын токтошун пайда кылгыдай түрдө кесүүчү механизм менен тосулушу керек.

70. Форматтык бычуу линиялары аралыктан башкаруу, үндү тосуучу кабиналар, экрандар менен жабдылууга тийиш.

71. Жыгач иштетүү продукциялары аны коопсуз пайдаланууну жана утилдештирүүнү камсыз кылуу үчүн бүткүл зарыл маалымат менен коштолуусу керек.

72. Жыгач иштетүү продукциялары жөнүндө маалымат продукциянын маркалоосунда (жана/же) коштоо документтеринде келтирилүүгө тийиш.

73. Жыгач иштетүү продукциялары жөнүндө маалымат анын түрүнө жараша түздөн-түз конкреттүү продукцияга чапталуучу текст документтери түрүндө берилүүсү зарыл.

74. Жыгач иштетүү продукцияларынын табыштамадагы маалыматка шайкештиги жасап-чыгаруучу жана сатуучу үчүн милдеттүү талап болуп саналат.

 

8-глава

Жыгач иштетүү продукцияларын сактоодо коопсуздук талаптары

 

75. Жыгач иштетүү продукциялары ал тиешелүү түрдө таңгакталган, маркаланган, коопсуз сактоо боюнча сунуштар, ошондой эле товардык-коштоо документтери менен жабдылган шартта сактоого кабыл алынат.

76. Жыгач иштетүү продукцияларын сактоо үчүн кампалар жана участкалар Кыргыз Республикасынын "Өрт коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламент" тууралуу Мыйзамына ылайык өрткө каршы автоматтык сигнализация жана өрттү автоматтык өчүрүү түзүлүштөрү менен жабдылууга тийиш.

77. Жыгач иштетүү продукцияларын сактоо шарттары жана сактоо учурундагы иштерди уюштуруу төмөнкүлөрдү:

штабелдердин, пакеттердин, үкөктөрдүн туруктуулугун;

штабелди механикалык ажыратууну жана жүктөрдү көтөрүүнү;

жабык кампаларды табигый же жасалма желдетүү учурунда аба агымдарынын айлануусун;

электр берүү линияларынын кайтарылуучу зоналарына, инженердик коммуникациялардын жана энергия менен жабдуунун түйүндөрүнө талаптарды сактоону камсыз кылууга тийиш.

78. Бардык жүктөө-түшүрүү иштерин жүргүзүү үчүн алардын коопсуздугун камсыз кылуучу технологиялык карталар иштелип чыгуусу зарыл.

79. Жумуру жыгач материалдарын сактоодо жыгач материалдарынын чачылып кетишине жол бербеген шаймандар каралууга же ыкмалар колдонулууга тийиш.

80. Көтөрүү-транспорттук жабдууга көзөмөл, коопсуз пайдалануу жана алардын оң абалы "Көтөрүүчү-транспорттук жабдуунун жана аны пайдалануу процессинин коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентти бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 587 токтомуна ылайык уюштурулуусу зарыл.

 

9-глава

Жыгач иштетүү продукцияларын ташуу учурундагы коопсуздук талаптары

 

81. Жыгач иштетүү продукцияларын ташуу продукциянын керектөө касиеттеринин сакталышын жана анын коркунучтуу касиеттеринин адамга, айлана-чөйрөгө жана мүлккө таасиринен коргоону камсыз кылууга тийиш.

82. Жыгач иштетүү продукцияларын ташуу транспорттун тиешелүү түрүндө колдонулган жүк ташуу эрежелерине ылайык жана коргонуу чараларын сактоо менен жүргүзүлөт.

83. Жыгач иштетүү продукцияларын ташууда идиштин, таңгактын, пакеттердин, пачкалардын, ошондой эле транспорт каражаттарынын өзүнүн бүтүндүгүн, жылчыксыздыгын, бекемдигин сактоо боюнча чаралар көрүлүүгө тийиш.

84. Жыгач иштетүү продукцияларын ташууда алардын алып бараткан курамдан кулап кетишине же өз алдынча шыпырылып түшүшүнө жол бербеген түзүлүштөр жана шаймандар кабыл алынышы керек.

85. Жыгач иштетүү продукцияларын ташуу учурунда таңгак продукцияны анын коркунучтуу касиеттеринин адамга, айлана-чөйрөгө жана мүлккө тийгизүүчү таасиринен коргоону камсыз кылууга тийиш.

 

10-глава

Жыгач иштетүү продукцияларын сатуу жана пайдалануу учурундагы коопсуздук талаптары

 

86. Жыгач иштетүү продукцияларын ал ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайык таңгакталган, маркаланган, коопсуз сатуу жана сактоо боюнча сунуштар менен жабдылган шартта, ошондой эле товардык-коштоо документтери болгон учурда сатууга жол берилет.

87. Жыгач иштетүү продукцияларын сатуу жагындагы иштерде иштеген персоналдын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн коргонуунун жекече каражаттары жана ыкмалары колдонулууга тийиш.

88. Жыгач иштетүү продукцияларын пайдаланууда коопсуздук чаралары камсыз кылынат, алар төмөнкүлөр менен аныкталат:

аны колдонуу менен байланышкан коркунучту минимумга жеткирген технологияларды жана жабдууларды, эмгек ыкмаларын жана методдорун тандоо;

колдонуунун коопсуздугуна контролдук кылуунун техникалык каражаттарын пайдалануу;

эскертүүчү маркалоону пайдалануу.

89. Жыгач иштетүү продукцияларын өндүрүштүк процесстерде же чийки зат катары пайдаланууну керектүү квалификациясы бар, коопсуз иштөө чаралары боюнча окуган, коргонуунун зарыл чаралары менен камсыз кылынган персонал жүзөгө ашырууга тийиш.

 

11-глава

Жыгач иштетүү продукцияларын утилдештирүүдөгү коопсуздук талаптары

 

90. Өзүнүн керектөө касиеттерин жоготкон жыгачты иштетүүнүн продукциясы жана өндүрүүдөн кийинки анын калдыктары утилдештирилүүгө: зыянсыздандырылууга, экинчи чийки зат катары пайдаланылууга жатат.

91. Жыгач иштетүү продукцияларын утилдештирүүнүн коопсуздугу:

утилдештирүү технологияларын, жабдууларын жана ыкмасын тандоо менен;

утилдештирүүнү жүргүзүү үчүн атайын объекттерди, аянтчаларды, жумуш орундарын жабдуу жана уруксатсыз жеткиликтүүлүккө жол бербөө менен;

утилдештирүүнүн коопсуздугун контролдоонун техникалык каражаттары менен жабдуу жана авариялык кырдаалдарды четтетүү аркылуу камсыз кылынат.

92. Жыгач иштетүү продукцияларын утилдештирүүнү зарыл коргонуу каражаттары менен камсыз кылынган, жыгачты иштетүүнүн продукциясын коопсуз утилдештирүү чараларына үйрөтүлгөн персонал жүзөгө ашырат.

 

12-глава

Жыгач иштетүү продукцияларын маркалоо

 

93. Кыргыз Республикасынын аймагында жүгүртүүгө чыгарылып жаткан жыгач иштетүү продукциясы маркалоо менен - так, оңой окулуучу жана пайдалануучуга жеткиликтүү болгудай жабдылышы зарыл.

94. Маркалоо продукцияда жана (же) коштогон документтерде көрүнүктүү жерде жайгашууга тийиш.

95. Маркалоо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана расмий тилдеринде келтирилүүгө жана төмөнкүдөй маалыматтарды:

жасап-чыгаруучунун аталышын жана/же анын товардык белгисин;

жасап-чыгарган өлкөнүн аталышын;

продукциянын аталышын - марка, сорт, (ДВП жана ДСП үчүн - эмиссиянын классы);

бир таңгактагы продукциянын саны - таза салмагы (тонна, килограмм менен); саны (даана, миң даана, чарчы метр, куб метр);

техникалык регламенттерге шайкештик белгисин камтууга тийиш.

 

13-глава

Идентификациялоо эрежелери

 

96. Идентификациялоо продукциянын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин ырастоодо, рынокко жайгаштырууда жана ушул Техникалык регламенттин талаптары сакталышына көзөмөлдүк кылууда жүргүзүлөт.

97. Ушул Техникалык регламенттин күчү жайылтылган жыгачты иштетүүнүн продукциясын идентификациялоо маркировкада көрсөтүлгөн жыгачты иштетүүнүн продукциясынын буюмдарынын аталышын жана багытын шайкештик сертификатында же шайкештик сертификаты жөнүндө декларацияда жана зарылчылык болгон учурда, жыгач иштетүүнүн продукциясынын буюмунун (топтом, гарнитур) техникалык сыпаттамасында көрсөтүлгөн буюмдун аталышы менен салыштыруу аркылуу жүргүзүлөт.

98. Ушул Техникалык регламенттин күчүнүн чөйрөсүнө кирген жыгач иштетүү продукциясын идентификациялоо Евразия экономикалык союзундагы тышкы экономикалык иштин товардык номенклатурасы (ЕЭС ТЭИ ТН) коддорун пайдалануу жолу менен белгиленет.

 (КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 14-майы № 291 токтомдун редакциясына ылайык)

 

14-глава

Шайкештикти баалоо

 

99. Жыгач иштетүү продукцияларынын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин аныктоо үчүн шайкештикти баалоонун төмөнкүдөй формалары белгиленет:

шайкештикти ырастоо;

мамлекеттик көзөмөл.

100. Шайкештикти милдеттүү түрдө ырастоо шайкештик жөнүндө декларацияны (шайкештикти декларациялоо)/же милдеттүү сертификаттоону кабыл алуу түрүндө жүргүзүлөт.

101. Шайкештикти ырастоо түрүн тандоону табыштамачы жүргүзөт.

102. Продукциянын коопсуздук талаптарына шайкештигин декларациялоо төмөнкүлөрдүн:

- өз далилдеринин негизинде шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуунун;

- өз далилдеринин жана үчүнчү тараптын катышуусу менен алынган далилдердин негизинде шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуунун негизинде жүргүзүлөт.

103. Өз далилдеринин негизинде шайкештикти декларациялоодо табыштамачы далил материалдарын өз алдынча түзөт. Мындай материал катарында техникалык документация, өз сыноолорунун жана өлчөөлөрүнүн натыйжалары жана/же башка документтер колдонулат. Далил материалдарынын курамы жана милдеттүү сертификаттоо схемалары ушул Техникалык регламенттин 6-тиркемесинде көрсөтүлгөн.

104. Өз далилдеринин жана үчүнчү тараптын катышуусу менен алынган далилдердин негизинде шайкештикти декларациялоодо табыштамачы өз далилдерине кошумча түрдө өз тандоосу боюнча төмөнкүлөрдү:

аккредиттелген сыноо лабораториясында жүргүзүлгөн сыноолордун жана өлчөөлөрдүн протоколдорун;

сапат системасынын сертификатын кошот.

105. Шайкештик жөнүндө декларация Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана расмий тилдеринде жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган белгиленген үлгүдөгү бланктарда толтурулат.

106. Шайкештик жөнүндө декларациянын колдонулушунун мөөнөтү продукциянын жарактуулук мөөнөтүнөн ашык болушу мүмкүн эмес.

107. Белгиленген эрежелер боюнча толтурулган шайкештик жөнүндө декларация Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган мамлекеттик көзөмөл боюнча атайын ыйгарым укуктуу органда катталууга тийиш.

108. Шайкештик жөнүндө декларация жана далилди түзгөн материалдар декларациянын колдонулушунун мөөнөтү аяктаган учурдан тартып 3 жыл бою табыштамачыда сакталат.

109. Декларациялоо схемасы (схемалары).

Декларациялоо схемасы табыштамачы тарабынан аткарылуучу төмөнкүдөй операцияларды:

техникалык документациянын комплектин түзүүнү;

шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алууну;

продукцияны Техникалык регламентке шайкештик белгиси менен маркалоону камтыйт.

110. Техникалык документация продукциялардын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин баалоону жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүгө, жыгач иштетүү продукцияларын өндүрүү ыкмасын жана анын иштешинин принциптерин кароого, ошондой эле продукциянын ушул Техникалык регламентке шайкештигинин далилдерин камтууга тийиш.

111. Техникалык документациянын комплектинин милдеттүү курамы төмөнкүлөрдү:

жыгач иштетүү продукцияларынын жалпы сыпаттамасын;

долбоорлоо маалыматтарын, чиймелерди, схемаларды, техникалык шарттарды;

Техникалык регламенттин талаптарына шайкештикти камсыз кылуу үчүн толук же жарым-жартылай колдонулган стандарттардын тизмесин жана чечимдердин сыпаттамасын;

долбоордук эсептөөлөрдүн, жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн натыйжаларын;

сыноолордун протоколдорун камтыйт.

112. Милдеттүү сертификаттоо түрүндө шайкештикти ырастоо: сертификаттоо боюнча аккредиттелген орган милдеттүү сертификаттоону жүргүзөт;

- ушул Техникалык регламентте белгиленген сертификаттоо схемалары ушул Техникалык регламенттин 6-тиркемесинде каралган;

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жактан алынган продукциянын шайкештигин милдеттүү ырастоонун натыйжаларын таануу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 11-январындагы № 8 "Шайкештиги милдеттүү түрдө тастыкталууга тийиш болгон продукцияларды Кыргыз Республикасынын аймагына жүгүртүү үчүн алып келүүнүн тартиби жана Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары алынган продукциянын шайкештигин милдеттүү түрдө тастыктоонун натыйжаларын таануу жөнүндө" токтомуна ылайык жүргүзүлөт.

113. Табыштамачы жыгач иштетүү продукцияларын милдеттүү сертификаттоону жүргүзүү үчүн:

сертификаттоо боюнча иштерди жүргүзүү үчүн сертификаттоо боюнча аккредиттелген көзкарандысыз органга кайрылат;

ушул Техникалык регламентте каралган схемалардын ичинен сертификаттоо схемасын тандайт;

сертификаттоо боюнча органдын укуктук эмес аракеттерине даттануу менен аккредиттөө боюнча органга (зарылчылык болгон учурда) кайрылат.

114. Сертификаттоо боюнча орган жыгач иштетүү продукцияларын сертификаттоо учурунда:

- табыштаманы кабыл алат;

- табыштама боюнча табыштамачыга билдирүү жөнөтөт;

- табыштамачы тарабынан берилген продукциянын коопсуздугун ырастаган документтерди талдайт;

- продукцияны карап чыгат;

- продукциянын үлгүлөрүн тандоону жүргүзөт (зарылчылык болгон учурда) жана аларды сертификаттоо сыноолорун жүргүзүү үчүн аккредиттелген лабораторияга жөнөтөт;

- өндүрүштүн абалын талдоону жүргүзөт;

- алынган натыйжаларды талдоону жүргүзөт жана сертификат берүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө чечим кабыл алат;

- шайкештик сертификатын толтурат, каттайт жана берет.

115. Милдеттүү сертификаттоо учурунда ушул Техникалык регламенттин 6-тиркемесинде каралган төмөнкүдөй схемалар колдонулат:

1) 1-4-схемалар жасап-чыгаруучу сериялык түрдө чыгарган учурда продукцияны сертификаттоо үчүн колдонулат;

2) 5-схема продукцияны өндүрүү же сатуу бир жолку мүнөздө болгон учурда продукциянын (бир жолку буюмдардын) партияларын сертификаттоо учурунда колдонулат.

Ушул Техникалык регламенттин 2-тиркемесинде каралган 1-3-схемалар төмөнкүдөй учурларда колдонулат:

- 1-схема контрактта конкреттүү алуучу (пайдалануучу) жана кыска мөөнөттүү контракттарда (12 айдан ашык эмес) берилүүчү продукциянын айрым көлөмү көрсөтүлгөн учурда импорттук жана ата мекендик сериялык чыгарылуучу продукция үчүн колдонулат. Шайкештик сертификаты продукциянын үлгүсүн сыноо жүргүзүлгөндөн кийин берүү башталганга чейин бир жылга чейинки мөөнөткө берилет. 1-схема продукцияны алуучунун (пайдалануучунун) келип түшкөн продукцияны контролдоого же келип түшкөн продукциянын жыгач иштетүү продукцияларын берүүгө контрактта көрсөтүлүүгө тийиш болгон, сунуш кылынган үлгүгө шайкештигин текшерүүгө мүмкүнчүлүгү болгон учурларда колдонулууга тийиш;

- 2-схема узак мөөнөттүү (бир жылдан ашык) контракттардын же айрым контракттар боюнча сериялык продукцияны туруктуу берүүнүн учурунда импорттук продукция үчүн колдонулат, мында үч жылга чейинки мөөнөткө шайкештик сертификаты берилет жана сатуучудан алынган продукциянын үлгүлөрүндө инспекциялык контролдоо аткарылат.

Продукцияны берүү өндүрүүчү же өндүрүүчүнүн расмий өкүлү тарабынан түздөн-түз жүргүзүлүүгө тийиш.

- 3-схема керектөөчүлөрдүн белгисиз чөйрөсүнө арналган сериялык түрдө чыгарылуучу продукция үчүн колдонулат. Жасап-чыгаруучу продукцияны өндүрүү процесстерин дайыма контролдоонун, продукциянын ар бир партиясын кабыл алуу-тапшыруу сыноолорун жүргүзүүнүн жана продукциянын ар бир партиясынын коопсуздугун ырастаган документтерди (паспортторду же сапат сертификатын) берүүнүн далилдерин көрсөтүүгө тийиш. Шайкештик сертификаты аракеттин натыйжалуулугун, даяр продукцияны контролдоону уюштуруу системасын, мурдагы сертификаттоо сыноолорунун жана инспекциялык контролдоонун натыйжаларын эске алуу менен, ошондой эле керектөөчүлөрдөн рекламациялар жок учурда үч жылга чейинки мөөнөткө берилет.

3а-схемасы эгерде табыштамачы сертификаттоо боюнча органга коопсуздук параметрлеринин туруктуулугун камсыз кылган продукцияны өндүрүүнүн деңгээли жана абалы жөнүндө маалыматты бере албаса колдонулат, анын натыйжасында сертификаттоону жүргүзүү үчүн өндүрүштүн абалын талдоону жүзөгө ашыруу зарыл.

4-схема сапат системасы бар ишканада продукцияны сертификаттоодо колдонулат, мында продукцияга үч жылга шайкештик сертификаты берилет.

5-схема жыгач иштетүү продукцияларын өндүрүүдө, берүүдө же сатууда, эгерде алар бир жолку мүнөздө болсо (партия, бир жолку продукция) колдонулат. 5-схема боюнча партиядан алынган үлгүлөрдү (үлгүнү) сыноо жүргүзүлөт. 5-схема боюнча шайкештик сертификаты тиешелүү продукциянын жарактуулук мөөнөтүн, сактоо, пайдалануу шарттарын жана сатуу мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен бир жылга чейинки мөөнөткө берилет.

5а-схемасы шайкештик сертификатын бергенден кийин партиядан алынган үлгүлөргө сыноо жүргүзүү аркылуу сертификатталган продукцияны инспекциялык контролдоо жүргүзүүнү карайт.

Сертификаттоо учурунда сертификаттоо боюнча орган менен пикир келишпестиктер келип чыкканда, табыштамачы сертификаттоо боюнча органдын (мындан ары - СО) апелляциялык комиссиясына кайрылат, ал эми чечимге макул болбогон учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аккредиттелген СОнун жана сыноо лабораторияларынын укуктук эмес аракеттерине даттануу же апелляция менен СОнун аккредитациялоо боюнча органына кайрылат.

Бул Техникалык регламент күчүнө киргенге чейин стандартташтыруу боюнча улуттук орган эл аралык, ал эми ал жокто региондук жана улуттук стандарттардын тизмесин бекитет, алар сыноо (өлчөө) эрежелерин жана ыкмаларын, анын ичинде ушул Техникалык регламенттин шайкештикти баалоо жол-жоболорунда колдонулуучу сыноолорду тандоо ыкмаларын камтыйт.

 

15-глава

Ушул Техникалык регламенттин талаптарынын сакталышына мамлекеттик көзөмөл

 

116. Ушул Техникалык регламенттин талаптарынын сакталышына мамлекеттик көзөмөлдү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген көзөмөл боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жүзөгө ашырат.

117. Ушул Техникалык регламенттин талаптарынын сакталышына мамлекеттик көзөмөл жыгач иштетүү продукцияларына карата аны жүгүртүү баскычында жүргүзүлөт.

118. Жыгач иштетүү продукцияларынын шайкештик декларациясынын же шайкештик сертификатынын ишенимдүүлүгүн жана далил материалдарынын ишенимдүүлүгүн (келип чыгышын) текшерүүнү мамлекеттик көзөмөлдөө органы техникалык жөнгө салуу объекттеринин ушул Техникалык регламентте белгиленген милдеттүү талаптарга шайкеш эместигин тапкан учурда гана жүргүзөт.

119. Мамлекеттик көзөмөлдү жүргүзүү тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет.

 

16-глава

Жыгач иштетүү продукцияларынын ушул Техникалык регламенттин жоболоруна шайкеш келбегендиги үчүн жоопкерчилик

 

120. Ушул Техникалык регламенттин жоболорун бузгандыгы үчүн жасап-чыгаруучу (сатуучу) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

121. Өндүрүү, сактоо, ташуу, сатуу, утилдештирүү процесстерин жүзөгө ашыруу учурунда табылган ушул Техникалык регламенттин эрежелерин бузууларды жоюу жөнүндө көзөмөл боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жазуу жүзүндөгү буйругун аткарбаган учурда жасап-чыгаруучу (сатуучу) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

122. Ушул Техникалык регламенттин жоболорун аткарбагандык менен байланышкан зыяндын ордун толтурууну жасап-чыгаруучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырат. Жасап-чыгаруучу (сатуучу) башка адамдарга, алардын мүлкүнө, айлана-чөйрөгө зыян келтирилишине жол бербөө максатында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чараларды көрүүгө тийиш.

123. Зыяндын ордун толтуруу боюнча жасап-чыгаруучунун (сатуучунун) милдети ордун толтуруу үчүн негиздер келип чыкканга чейин түзүлгөн келишим же бир тараптуу билдирүү менен чектелиши мүмкүн эмес.

Ордун толтуруу укугу келип чыкканга чейин түзүлгөн жоопкерчиликти чектөө жөнүндө макулдашуулар же билдирүүлөр мааниге ээ эмес.

124. Кемчиликтерди жоюу, сапаты начар жана коркунучтуу продуктуларды утилдештирүү жана аларды кемчиликтерди жоюучу жерге же утилдештирүү жерине ташуу жасап-чыгаруучу (сатуучу) тарабынан жана анын эсебинен жүргүзүлөт.

 

17-глава

Корутунду жоболор

 

125. Бул Техникалык регламент күчүнө кирген күндөн тартып рынокто сатылып жаткан жана пайдаланууга киргизилип жаткан жыгач иштетүү продукцияларынын коопсуздугун камсыз кылуу анда белгиленген талаптарга ылайык жүргүзүлүүгө тийиш.

 

 

"Жыгач иштетүү
продукцияларынын коопсуздугу"
техникалык регламентинин
1-тиркемеси

 

"Жыгач иштетүү продукцияларынын коопсуздугу" техникалык регламенттин аракетине туш келген продукциянын түрлөрү жана алардын ЕЭБ ТЭИ ТН классификатору боюнча коддору

 (КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 14-майы № 291 , 2017-жылдын 15-мартындагы № 154  токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

Товардын аталышы

ЕЭБ ТЭИ ТН коду

1

Сөңгөктөн же башка жыгач материалдардан, чайыр же башка органикалык бириктирүүчү заттар сиңдирилген же сиңдирилбеген жыгач сүрүндүлөрүнөн жасалган плиталар жана буларга окшош плиталар, ориентирленген таарындыдан жасалган (OSB) плиталар жана окшош плиталар (мисалы, вафель плиталары)

4410

2

Орточо тыгыздыктагы сөңгөк булалуу плиталар (mdf):

 

 

калыңдыгы 5 мм ашуун, бирок 9 мм ашпаган

4411 13

 

калыңдыгы 9 мм ашуун

4411 14

3

Көп катмарлуу брусок жана жыгач устачылык рейка плиталар:

 

 

башкалар

4412 94 900 0

4

Плита, блок, төрт кырдуу түрүндө же профилденген формадагы пресстелген сөңгөк

4413 00 000 0

5

Терезелер, балкон эшиктери жана алардын рамалары:

 

 

ийне жалбырактуу жыгачтардан жасалгандар

4418 10 500 0

 

эшиктер жана алардын рамалары жана босогосу:

 

 

ийне жалбырактуу жыгачтардан

4418 20 500 0

 

башка жыгачтардан жасалгандар

4418 20 800 0

6

Жыйналма жыгач курулуш конструкциялары

9406 10 900 0

 

 

"Жыгач иштетүү продукцияларынын коопсуздугу"
техникалык регламентинин
2-тиркемеси

 

Жарактуу жыгачтагы радионуклиддердин курамынын жол берилген деңгээлинин
САНЫ

 

┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────┐

│Ка-│  Продукциянын аталышы  │          ДУ чоңдугу,        │ Эскертүү │

│тар│                        │        кБк/кг (ки/кг)       │          │

│ № │                        ├──────────────┬──────────────┤          │

│   │                        │  Цезий - 137 │Стронций - 90 │          │

├───┴────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┤

│        Өнөр жай багытындагы продукция үчүн тамырына чейинки         │

│                           өсүп турган бак                           │

├───┬────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┤

│1  │Тактайларды жана жасоого│     11,1     │      5,2     │кабыгын-  │

│   │даярдалгандарды, брусту,│  (3x10^(-7)) │ (1,4x10^(-7))│да(*)     │

│   │технологиялык чийки     │              │              │  137     │

│   │затты, жарым            │              │              │Сs    жана│

│   │фабрикаттарды жана ар   │              │              │  90      │

│   │кандай буюмдарды өндүрүү│              │              │Sr        │

│   │үчүн жумуру жыгач       │              │              │кармалышы │

│   │материалдары            │              │              │ченемделет│

├───┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤

│2  │1-пунктта көрсөтүлгөн   │      3,1     │      2,3     │          │

│   │продукцияны өндүрүү үчүн│ (8,5x10^(-8))│ (6,2x10^(-8))│          │

│   │тамыры кесилген жыгач   │              │              │          │

│   │материалдары            │              │              │          │

├───┴────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┤

│         Чарбалык жана маданий-турмуш-тиричилик багытындагы          │

│                        тамыры кыйыла эле бак                        │

├───┬────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┤

│3  │Машина куруу, айыл      │      3,1     │      2,3     │          │

│   │чарба, балта сап, балка │ (8,5x10^(-8))│ (6,2x10^(-8))│          │

│   │сап, кошумча рама,      │              │              │          │

│   │шаймандардын тетиктери  │              │              │          │

│   │жана өндүрүштүк жана    │              │              │          │

│   │турак эмес жайларда     │              │              │          │

│   │колдонулуучу жыгачтан   │              │              │          │

│   │жасалган башка буюмдар  │              │              │          │

│   │үчүн                    │              │              │          │

├───┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤

│4  │Эмеректерди, музыкалык  │      2,2     │      0,52    │          │

│   │аспаптарды, паркетти,   │ (6,0x10^(-8))│ (1,4х10^(-8))│          │

│   │кутучаларды жана        │              │              │          │

│   │турмуш-тиричиликте,     │              │              │          │

│   │турак жай жана коомдук  │              │              │          │

│   │жайларда колдонулуучу   │              │              │          │

│   │жыгачтан жасалган башка │              │              │          │

│   │буюмдарды жасоо үчүн    │              │              │          │

├───┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤

│5  │Отундук жыгач           │      1,4     │      0,37    │          │

│   │                        │ (4,0x10^(-8))│ (1,0x10^(-8))│          │

├───┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤

│6  │Турак-жайларды куруу    │      0,37    │      5,2     │          │

│   │үчүн жыгач: брустарды   │ (1,0x10^(-8))│ (1,4х10^(-7))│          │

│   │жана устундарды, полдун │              │              │          │

│   │жана шыптын тактайларын,│              │              │          │

│   │балкаларды,             │              │              │          │

│   │стропилаларды жана жабуу│              │              │          │

│   │устундарын, эшик жана   │              │              │          │

│   │терезе рамаларын жана   │              │              │          │

│   │башка буюмдарды жасоо   │              │              │          │

│   │үчүн                    │              │              │          │

├───┴────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┤

│                 Экинчи даражадагы жыгач ресурстары:                 │

├───┬────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┤

│7  │Өнөр жайлык багыттагы   │      3,1     │      2,3     │          │

│   │кызыл карагайдын,       │ (8,5x10^(-8))│ (6,2x10^(-8))│          │

│   │карагайдын, эмендин жана│              │              │          │

│   │мажүрүм талдын, кайыңдын│              │              │          │

│   │дүмүрү                  │              │              │          │

├───┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤

│8  │Маданий турмуш-тиричилик│      2,2     │     0,52     │          │

│   │багытындагы кайың       │ (6,0x10^(-8))│ (1,4x10^(-8))│          │

│   │буюмдары                │              │              │          │

├───┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤

│9  │Ийне жалбырак-витамин   │      0,6     │      0,1     │          │

│   │унун жана тоют          │ (1,6x10^(-8))│ (3,0x10^(-9))│          │

│   │кошумчаларын өндүрүү    │              │              │          │

│   │үчүн ийне жалбырактуулар│              │              │          │

│   │породасынын таманы      │              │              │          │

├───┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤

│10 │Ырасымдык максаттар үчүн│      3,1     │      2,3     │          │

│   │ийне жалбырактуулар     │(8,54х10^(-8))│ (6,2x10^(-8))│          │

│   │породасынын таманы      │              │              │          │

├───┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤

│11 │Бак жана бадал          │      7,4     │      2,3     │          │

│   │породаларынын көчөттөрүн│ (2,0x10^(-7))│ (7,0x10^(-8))│          │

│   │өстүрүү үчүн үрөн       │              │              │          │

└───┴────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┘

(*) Радионуклиддердин жол берилген деңгээлдеги курамынан ашкан учурда бакты токойдон алып чыгууга жол берилбейт.

 

 

"Жыгач иштетүү продукцияларынын коопсуздугу"
техникалык регламентинин
3-тиркемеси

 

Терезе, эшик жана балкон жыгач блокторунун физикалык-механикалык
КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

 

Жыгач терезе, эшик жана балкон блокторун жасоодо төмөнкүлөргө шайкеш келүүгө тийиш:

1) Терезенин капкагынын/полотнонун бетине тик статикалык жүккө каршылык кеминде 500/600 Н форточканын/терезенин капкагынын (тышкы эки жакка ачылма капкак)/полотнонун бетине кеминде 250/1000 (500)1200 Н.

2) Терезенин капкагынын/полотнонун бетине статикалык жүккө каршылык кеминде 1000/1200 Н.

3) Желим кошулмаларынын бекемдиги:

- эшик үчүн;

- калыңдыгы жана туурасы боюнча желимдөөдө булаларды бойлото жыгачты оюу - кеминде 4,0 МПа;

- бүктөлгөн жерге жана коробкалардын тетиктери үчүн тиштүү тикендерге узатасынан желимдөө кеминде 20 МПа, калган тетиктерге - кеминде 26,0 МПа.

Эскертүү:

(*) МПа - мегапаскаль (10^(6) Па) - басымды өлчөө чен бирдиги.

 

 

"Жыгач иштетүү продукцияларынын коопсуздугу"
техникалык регламентинин
4-тиркемеси

 

Жыгач кырынды такталарынын физикалык-механикалык
КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

 

Жыгач кырынды такталарын жасоодо төмөнкүлөргө шайкеш келүүгө тийиш.

1) Бүктөмдөгү бекемдиктин чеги төмөнкүдөн кем болууга тийиш эмес. калыңдык үчүн (мм):

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│      Тактанын калыңдыгы, (мм)      │  Бекемдиктин чеги кеминде МПа  │

│                                    ├────────────────────────────────┤

│                                    │         Бүктөлгөн жерде        │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│           3төн 4кө чейин;          │               13               │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│           5тен 6га чейин;          │               14               │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│           7ден 13кө чейин;         │               12,5             │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│          14төн 20га чейин;         │               11,5             │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│          21ден 25ке чейин;         │               10,0             │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│          26дан 32ге чейин;         │                8,5             │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│          33төн 40ка чейин;         │                7,0             │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│          40тан ашык                │                5,5             │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

2) Тактанын бетине тикесинен койгондо бекемдиктин чеги, калыңдык үчүн МПа, (мм):

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│       Тактанын калыңдыгы, (мм)     │  Бекемдиктин чеги кеминде МПа  │

│                                    ├────────────────────────────────┤

│                                    │     Тактанын катмарына тик     │

│                                    │         жайган учурда          │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│           3төн 13кө чейин;         │              0,31              │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│          14төн 20га чейин;         │              0,211             │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│          21ден 25ке чейин;         │              0,20              │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│          26дан 32ге чейин;         │              0,17              │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│          33төн 40ка чейин          │              0,14              │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

3) Каптоочу жыгач-кырынды плиталар төмөнкүдөй болууга тийиш:

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│       Тактанын калыңдыгы, (мм)     │  Бекемдиктин чеги кеминде МПа  │

│                                    ├───────────────┬────────────────┤

│                                    │бүктөлгөн жерде│ жайылган жерде │

├────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│           8ден 12ге чейин;         │     16,0      │       0,30     │

├────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│          13төн 19га чейин;         │     14,0      │       0,30     │

├────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│          20дан 30га чейин;         │     12,0      │       0,25     │

├────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│          31ден 38ге чейин          │     10,0      │       0,22     │

└────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┘

 

 

"Жыгач иштетүү
продукцияларынын коопсуздугу"
техникалык регламентинин
5-тиркемеси

 

Катуу жана орточо тыгыздыктагы, анын ичинде капталуучу жана (же) лак-боек шыбалган жыгач таарынды такталарынын физикалык-механикалык
КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

 

┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│     Көрсөткүчтүн аталышы    │       Такталар үчүн ченем кеминде     │

│                             ├────────────┬───────┬───────────┬──────┤

│                             │  өтө катуу │ катуу │жарым-жар- │жумшак│

│                             │            │       │тылай катуу│      │

├─────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────┤

│1. Бүктөлгөн жерде           │    40      │  33   │     15    │  0,4 │

│бекемдиктин чеги, МПа,       │            │       │           │      │

│төмөнкү чети.                │            │       │           │      │

├─────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────┤

│2. Катмарга тик жайганда     │     0,3    │   0,3 │     -     │   -  │

│бекемдиктин чеги, МПа,       │            │       │           │      │

│төмөнкү чети.                │            │       │           │      │

└─────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────────┴──────┘

Фанеранын жана фанера такталарынын көрсөткүчтөрү төмөнкүдөй болууга тийиш:

┌─────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────┐

│   Продукциянын түрү,    │Калыңдык│  Бекемдиктин чеги, МПа, кем эмес │

│   жыгачтын породасы     │   мм.  ├───────────┬──────────┬───────────┤

│                         │        │   тышкы   │  жайылып │ ссуда 24  │

│                         │        │катмарлар- │ турганда │саат ичинде│

│                         │        │    дын    │   жана   │нымдагандан│

│                         │        │ булаларын │ булаларды│кийин желим│

│                         │        │  бийлото  │  бойлото │  катмары  │

│                         │        │статистика-│          │  боюнча   │

│                         │        │    лык    │          │ажыратканда│

│                         │        │ бүктөмдө  │          │           │

├─────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Жалбырактуулар           │  7-30  │    25     │     30   │     0,6   │

│породасынын шпонунан     │        │           │          │           │

│жасалган фанера.         │        │           │          │           │

├─────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Ийне жалбырактуу         │  9-30  │    30     │     20   │     0,9   │

│породалардын шпонунан    │        │           │          │           │

│жасалган фанера.         │        │           │          │           │

├─────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Кооздук фанерасы:        │  3-12  │           │          │           │

├─────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│- кайың;                 │        │    25     │     30   │     1,2   │

├─────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│- альха, терек, липа, бай│        │    30     │     20   │     1,0   │

│терек, кызыл карагай,    │        │           │          │           │

│карагай, лиственница;    │        │           │          │           │

├─────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│Фанера плитасы           │        │           │          │           │

├─────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│- кайың;                 │  8-78  │    73,5   │     -    │     1,4   │

├─────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│- кызыл карагай, кайыңдын│  8-45  │    63,7   │          │    12     │

│кызыл карагай менен      │        │           │          │           │

│айкалышы;                │        │           │          │           │

├─────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│- липа, липанын кызыл    │ 12-45  │    53,9   │          │     1,0   │

│карагай менен айкалышы.  │        │           │          │           │

└─────────────────────────┴────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

 

 

"Жыгач иштетүү
продукцияларынын коопсуздугу"
техникалык регламентинин
6-тиркемеси

 

Жыгач иштетүү продукцияларын милдеттүү сертификаттоо
СХЕМАЛАРЫ

 

┌───────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│Серти- │   Схеманын маңызы жана аны аткаруучулар  │   Табыштамачыны  │

│фикат- │                                          │  эске алуу менен │

│  тоо  │                                          │  схеманы тандоо  │

│схема- │                                          │  боюнча сунуштар │

│ ларын │                                          │                  │

│белги- │                                          │                  │

│  лөө  │                                          │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│   1   │Табыштамачы сертификаттоону жүргүзүүгө    │Табыштамачы -     │

│       │продукцияны сертификаттоо боюнча органга  │жасап-чыгаруучу,  │

│       │табыштама берет.                          │импорттоочу,      │

│       │Аккредиттелген сыноо лабораториясы        │сатуучу, же       │

│       │сертификаттоо боюнча органдын тапшырмасы  │жасап-чыгаруучу   │

│       │боюнча сериялык өндүрүүдөгү продукциянын  │ыйгарым укук      │

│       │типтүү үлгүсүн сыноону жүргүзөт жана      │берген жак        │

│       │сыноонун протоколун берет                 │                  │

│       │Сертификаттоо боюнча орган үлгүнү         │                  │

│       │(үлгүлөрдү) жасап-чыгаруучудан же         │                  │

│       │сатуучудан ылгап алат.                    │                  │

│       │Продукцияны сертификаттоо боюнча          │                  │

│       │аккредиттелген орган табыштамачыга        │                  │

│       │шайкештик сертификатын берет.             │                  │

│       │Табыштамачы сериялык өндүрүштөгү          │                  │

│       │сертификатталган продукцияны шайкештик    │                  │

│       │белгиси менен маркалайт.                  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│   2   │Табыштамачы сертификаттоо боюнча органга  │Табыштамачы -     │

│       │сертификаттоону жүргүзүүгө табыштама      │продукцияны       │

│       │берет.                                    │жасап-чыгаруучу   │

│       │Аккредиттелген сыноо лабораториясы        │                  │

│       │сертификаттоо боюнча орган                │                  │

│       │жасап-чыгаруучудан ылгап алган сериялык   │                  │

│       │өндүрүштөгү продукциянын типтүү үлгүсүн   │                  │

│       │сертификаттоо боюнча органдын тапшырмасы  │                  │

│       │боюнча сыноону жүргүзөт жана сыноонун     │                  │

│       │протоколун берет.                         │                  │

│       │Продукцияны сертификаттоо боюнча          │                  │

│       │аккредиттелген орган өндүрүштүн абалын    │                  │

│       │талдоону жүргүзөт. Табыштамачыга шайкештик│                  │

│       │сертификатын берет.                       │                  │

│       │Табыштамачы сериялык өндүрүштөгү          │                  │

│       │сертификатталган продукцияны шайкештик    │                  │

│       │белгиси менен маркалайт.                  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│   3   │Табыштамачы продукцияны сертификаттоо     │Табыштамачы -     │

│       │боюнча органга сертификаттоону жүргүзүүгө │ата мекендик      │

│       │табыштама берет.                          │жасап-чыгаруучу,  │

│       │Аккредиттелген сыноо лабораториясы        │сатуучу,          │

│       │сертификаттоо боюнча орган                │импорттоочу,      │

│       │жаса-чыгаруучудан, импорттоочудан же      │жасап-чыгаруучу   │

│       │сатуучудан ылгап алган сериялык           │ыйгарым укук      │

│       │өндүрүштөгү продукциянын типтүү үлгүсүн   │берген жак        │

│       │сертификаттоо боюнча органдын тапшырмасы  │                  │

│       │боюнча сыноону жүргүзөт жана сыноонун     │                  │

│       │протоколун берет.                         │                  │

│       │Продукцияны сертификаттоо боюнча          │                  │

│       │аккредиттелген орган табыштамачыга        │                  │

│       │шайкештик сертификатын берет.             │                  │

│       │Аккредиттелген сыноо лабораториясында     │                  │

│       │сертификатталган продукцияга инспекциялык │                  │

│       │контролдукту жүргүзөт (продукциянын       │                  │

│       │үлгүлөрүн сыноо).                         │                  │

│       │Табыштамачы сериялык өндүрүштөгү          │                  │

│       │сертификатталган продукцияны шайкештик    │                  │

│       │белгиси менен маркалайт.                  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│   3а  │Табыштамачы продукцияны сертификаттоо     │Табыштамачы -     │

│       │боюнча органга сертификаттоону жүргүзүүгө │ата мекендик      │

│       │табыштама берет.                          │жасап-чыгаруучу,  │

│       │Аккредиттелген сыноо лабораториясы        │сатуучу,          │

│       │сертификаттоо боюнча орган                │импорттоочу,      │

│       │жасап-чыгаруучудан, импорттоочудан же     │жасап-чыгаруучу   │

│       │сатуучудан ылгап алган сериялык           │ыйгарым укук      │

│       │өндүрүштөгү продукциянын типтүү үлгүсүн   │берген жак        │

│       │сертификаттоо боюнча органдын тапшырмасы  │                  │

│       │боюнча сыноону жүргүзөт жана сыноонун     │                  │

│       │протоколун берет.                         │                  │

│       │Продукцияны сертификаттоо боюнча          │                  │

│       │аккредиттелген орган табыштамачыга        │                  │

│       │шайкештик сертификатын берет.             │                  │

│       │Сертификатталган продукцияга инспекциялык │                  │

│       │контролдукту жүргүзөт (аккредиттелген     │                  │

│       │сыноо лабораториясында продукциянын       │                  │

│       │үлгүлөрүн сыноо).                         │                  │

│       │Табыштамачы сериялык өндүрүштөгү          │                  │

│       │сертификатталган продукцияны шайкештик    │                  │

│       │белгиси менен маркалайт                   │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│   4   │Табыштамачы продукцияны сертификаттоо     │Табыштамачы -     │

│       │боюнча органга табыштама берет.           │продукцияны       │

│       │Аккредиттелген сыноо лабораториясы        │жасап-чыгаруучу   │

│       │сертификаттоо боюнча орган                │(ата мекендик,    │

│       │жасап-чыгаруучудан ылгап алган сериялык   │чет өлкөлүк)      │

│       │өндүрүштөгү продукциянын типтүү үлгүсүн   │                  │

│       │продукцияны сертификаттоо боюнча органдын │                  │

│       │тапшырмасы боюнча сыноону жүргүзөт жана   │                  │

│       │сыноонун протоколун берет.                │                  │

│       │Сапат системасын сертификаттоо боюнча     │                  │

│       │аккредиттелген орган сапат менеджментинин │                  │

│       │же өндүрүштүн системаларын сертификаттоону│                  │

│       │жүргүзөт. Сапат системасын (өндүрүштү)    │                  │

│       │инспекциялык контролдоону жүргүзөт.       │                  │

│       │Продукцияны сертификаттоо боюнча          │                  │

│       │аккредиттелген орган табыштамачыга        │                  │

│       │шайкештик сертификатын берет.             │                  │

│       │Жасап-чыгаруучудан же сатуучудан ылгап    │                  │

│       │алынган продукциянын үлгүсүн              │                  │

│       │аккредиттелген сыноо лабораториясында     │                  │

│       │сыноону жүргүзүү аркылуу сертификатталган │                  │

│       │продукцияга инспекциялык контролдук кылат.│                  │

│       │Табыштамачы сериялык өндүрүштөгү          │                  │

│       │сертификатталган продукцияны шайкештик    │                  │

│       │белгиси менен маркалайт                   │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│   5   │Табыштамачы продукцияны сертификаттоо     │Табыштамачы -     │

│       │боюнча органга продукцияны сертификаттоого│импорттоочу,      │

│       │табыштама берет.                          │сатуучу же        │

│       │Аккредиттелген сыноо лабораториясы        │продукцияны ата   │

│       │импорттоочудан, сатуучудан же ата мекендик│мекендик          │

│       │жасап-чыгаруучудан продукциянын жалпы     │жасап-чыгаруучу   │

│       │партиясынан ылгап алынган продукцияны     │                  │

│       │сертификаттоо боюнча органдын тапшырмасы  │                  │

│       │боюнча сыноону жүргүзөт жана сыноонун     │                  │

│       │протоколун берет.                         │                  │

│       │Сертификаттоо боюнча аккредиттелген орган │                  │

│       │партиянын өлчөмдөрүн көрсөтүү менен       │                  │

│       │продукциянын партиясына шайкештик         │                  │

│       │сертификатын табыштамачыга берет.         │                  │

│       │Табыштамачы продукциянын сертификатталган │                  │

│       │партиясын шайкештик белгиси менен         │                  │

│       │маркалайт                                 │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│   5а  │Табыштамачы продукцияны сертификаттоо     │Табыштамачы -     │

│       │боюнча органга продукцияны сертификаттоого│импорттоочу,      │

│       │табыштама берет.                          │сатуучу же        │

│       │Аккредиттелген сыноо лабораториясы        │продукцияны ата   │

│       │импорттоочудан, сатуучудан же ата мекендик│мекендик          │

│       │жасап-чыгаруучудан продукциянын жалпы     │жасап-чыгаруучу   │

│       │партиясынан ылгап алынган продукцияны     │                  │

│       │сертификаттоо боюнча органдын тапшырмасы  │                  │

│       │боюнча сыноону жүргүзөт жана сыноонун     │                  │

│       │протоколун берет.                         │                  │

│       │Сертификаттоо боюнча аккредиттелген орган │                  │

│       │партияга шайкештик сертификатын           │                  │

│       │табыштамачыга берет, сертификатталган     │                  │

│       │продукцияга инспекциялык контролдук кылат.│                  │

│       │Табыштамачы продукциянын сертификатталган │                  │

│       │партиясын шайкештик белгиси менен         │                  │

│       │маркалайт.                                │                  │

└───────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────┘