Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2013-жылдын 9-сентябры № 493

"Керек-жарак кооперативи жөнүндө" жана "Кооперативдер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзам
долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 80-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 31-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Э.Б.Жумалиева, К.К.Исаев, К.Т.Туманов, Б.Э.Төрөбаев, А.Б.Баатырбеков, А.М.Режавалиев, Э.Б.Исаков, М.Б.Тиленчиева, У.А.Аманбаева тарабынан демилгеленген "Керек-жарак кооперативи жөнүндө" жана "Кооперативдер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген корутундусу жактырылсын.

2. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жиберилсин.

 

Премьер-министри

Ж.Сатыбалдиев

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2013-жылдын 9-сентябрындагы
№ 493 токтому менен жактырылган

"Керек-жарак кооперативи жөнүндө" жана "Кооперативдер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын
Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз
Республикасынын Мыйзам долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

КОРУТУНДУСУ

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Э.Б.Жумалиева, К.К.Исаев, К.Т.Туманов, Б.Э.Төрөбаев, А.Б.Баатырбеков, А.М.Режавалиев, Э.Б.Исаков, М.Б.Тиленчиева, У.А.Аманбаева тарабынан демилгеленген "Керек-жарак кооперативи жөнүндө" жана "Кооперативдер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлорун карап чыгып, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 80-беренесин жана "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 31-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү төмөнкү корутундуга келди.

1. Мыйзам долбоорлорунун мазмуну боюнча:

"Керек-жарак кооперативи жөнүндө" мыйзам долбоорунда керек-жарак кооперативдерин укуктук жөнгө салуу маселелерин регламенттөө сунушталууда. Мында "Керек-жарак кооперативи жөнүндө" Мыйзам долбоорунун 1-беренесине жана "Кооперативдер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорунун 1-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, керек-жарак кооперативи деп жеке жактардын же юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу мүчөлүгүнүн жана өз ара жардамдашуусунун негизинде жалпы жана жеке максаттарды, социалдык, маданий жана башка керектөөлөрдү канааттандырууга багытталган иштерди жүзөгө ашыруу үчүн демократиялык биригүүсүн түшүнүүгө болот.

Ушуга байланыштуу Граждандык кодекстин 152-беренесине ылайык кооператив бул жарандардын жана юридикалык жактардын мүчөлүгүнүн негизинде уставда каралган биргелешкен чарбалык жана башка ишти демократиялык башталышта уюштуруу жолу менен өздөрүнүн материалдык жана башка керектөөлөрүн канааттандыруу максатында ыктыярдуу биригүүсүн жана анын мүчөлөрү тарабынан пайлык мүчөлүк акыларды бириктирүүнү түшүндүрөөрүн белгилей кетүү керек.

Ушул себептүү биздин көз карашыбыз боюнча "Керек-жарак кооперативи жөнүндө" Мыйзам долбоорунун 1-беренесинде сунуш кылынган "керек-жарак кооперативи" термининин аныктамасы жогоруда аталган Кодекстин 152-беренесинде кайталанат жана белгиленген терминдин так аныктамасын бербейт.

Ошону менен бирге, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 28-январындагы № 31 "Юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү каттоо маселеси жөнүндө" токтомуна ылайык бардык кооперативдер юстиция органдарында коммерциялык же коммерциялык эмес кооперативдин уюштуруучулук-укуктук түрүндө катталат.

Андан ары, мыйзам долбоорунун 36-беренесине ылайык керек-жарак кооперативдерине салык салуу Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

"Керек-жарак кооперативи жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорунун 39-беренесинин 2-пунктунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө керек-жарак кооперативдерине салык салуу боюнча сунушту үч айлык мөөнөт ичинде киргизүү тапшырылган. Бул ченем Мыйзам долбоорунун 36-беренесине карама-каршы келет, андан тышкары ал керек-жарак кооперативдери үчүн салыктык преференцияларды жана жеңилдиктерди берүү мүмкүнчүлүгүн болжолдойт.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 13-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын аймагында бирдиктүү салык тутуму колдонулат, мында салыкты белгилөө укугу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине таандык. Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 5-беренесине ылайык белгиленген Кодексте каралган учурлардан тышкары Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдары болуп саналбаган, салык укугунун мамилелерин жөнгө салуу ченемдерин мыйзамдарга киргизүүгө тыюу салынат.

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 21-январындагы № 11 Жарлыгы менен бекитилген, 2013-2017-жылдардын мезгилинде Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиясында салыктык преференциялардын колдонуудагы тутумун оптималдаштыруу, негизсиз жеңилдиктерге жана бошотууларга тыюу салуу, ошондой эле салык салуудан четтеп кетүү мүмкүнчүлүктөрүн жоюу, салык тутумунун киреше потенциалын жогорулатуу жаатындагы саясаттын өзүнчө багыты болуп калат.

2. Мыйзам долбоорунун маани-маңызы боюнча:

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 152-беренесинде жана "Кооперативдер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинде каралгандай өздөрүнүн жүргүзгөн ишине жараша турак жай, турак жай-курулуш, финансы, айыл чарба кооперативдери түзүлүшү мүмкүн, мында алардын бири да кооперативдердин түрлөрү болуп саналышпайт.

Жалпысынан алганда "Керек-жарак кооперативи жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорунда керек-жарак кооперативин бөлүү жана керек-жарак кооперативин түзүүнүн укуктук, уюштуруучулук жана социалдык негиздерин жөнгө салуу болжолдонууда.

Бирок, керек-жарак кооперативдери жөнүндө маселелер Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин ченемдери жана "Кооперативдер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен регламенттелгендигин белгилей кетүү керек. Буга байланыштуу керек-жарак кооперативдери жөнүндө маселелерди колдонуудагы мыйзам актыларынын алкагында жөнгө салуу максатка ылайыксыз деп эсептейбиз.

Мындан тышкары, керек-жарак кооперативдеринин башка кооперативдерден принциптүү айырмачылыгы да так эмес.

Жогоруда айтылгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү керек-жарак кооперативдеринин ишин жөнгө салуучу, "Керек-жарак кооперативи жөнүндө" жана "Кооперативдер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлору сыяктуу өзүнчө ченемдик укуктук актыларды кабыл алууну максатка ылайыксыз деп эсептейт.