Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2013-жылдын 23-сентябры № 520

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Экологиялык жана техникалык коопсуздук чөйрөсүндө көзөмөлдөө жана контролдоо жүргүзүүнүн механизмин өркүндөтүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10, 11 жана 17-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 136 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция жөнүндө" токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция жөнүндө жободо:

7-пунктта:

1-пунктчасында:

үчүнчү абзацтагы "эмгекти коргоо маселелери боюнча" деген сөздөр "эмгектик укуктун ченемдерин камтыган" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

төмөнкүдөй мазмундагы он сегизинчи жана он тогузунчу абзацтар менен толукталсын:

"- ишканаларды, имараттарды, курулмаларды долбоорлоодо долбоорлоочу уюмдар тарабынан өрт коопсуздугунун талаптарынын аткарылышын;

- өрткө каршы курулуш конструкцияларын, жабдууларды жана шаймандарды, ошондой эле өрттөн сактануу системасынын техникалык түзүлүштөрүн жасоодо, курууда, кайра конструкциялоодо, куроодо, жөнгө салуу-иштетүүдө, оңдоодо жана пайдаланууда өрт коопсуздугунун талаптарын;";

төмөнкүдөй мазмундагы жыйырма үчүнчү-жыйырма алтынчы абзацтар менен толукталсын:

"- менчигинин формасына жана ведомстволук таандыктыгына карабастан ишканалар, мекемелер жана уюмдар, ошондой эле кызмат адамдары жана жеке адамдар тарабынан өрт коопсуздугунун ченемдеринин жана эрежелеринин талаптары аткарылышын;

- өрттөн сактануу системалары жана каражаттары, анын ичинде өрт өчүрүүнүн баштапкы каражаттары оң абалда кармалышын;

- өрттөн сактоочу бөлүнүштөрдүн кызматтык милдеттерин аткарууда объекттердин, курулмалардын аймактарына кирүүсү камсыздалышын (келүүгө жолдордун, бурулууга аянтчалардын болуусун);

- өрт өчүрүүчү уюмдардын, ыктыярдуу өрт өчүргүч кошуундардын болуусун жана алардын өрт өчүрүүгө даярдыгын;";

кырк экинчи абзацта "электр түзүлүштөрүн" деген сөздөр "электр жана жылуулук түзүлүштөрүн" деген сөздөр менен алмаштырылсын, "укуктук документтердин ченемдерине" деген сөздөр "ченемдик укуктук актыларга" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2-пунктчада:

онунчу абзацтагы "коопсуздук жана энергиялык коопсуздук маселелери боюнча" деген сөздөр "өнөр жай, өрт жана энергиялык коопсуздук жаатындагы маселелер боюнча" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

он биринчи абзац "бөөдө кырсыктардын" деген сөздөрдөн кийин "жана өрттөрдүн" деген сөздөр менен толукталсын;

- 8-пункт:

төмөнкүдөй мазмундагы экинчи жана үчүнчү абзацтар менен толукталсын:

"- менчигинин формасына жана уюштуруу-укуктук формасына карабастан баардык уюмдарда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык текшерүүлөрдү жүргүзүүгө;

- менчигинин формасына карабастан жеке жана юридикалык жактарга курчап турган чөйрөнү булгоонун жана жаратылыш ресурстарын сарамжалсыз пайдалануунун натыйжасында келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча талаптарды (дооматтарды) коюуга;";

онунчу абзац "жөнүндө" деген сөздөн кийин ", ошондой эле жерди пайдалануу жана коргоо боюнча" деген сөздөр менен толукталсын;

төмөнкүдөй мазмундагы жыйырма бешинчи жана жыйырма алтынчы абзацтар менен толукталсын:

"- зыяндуу заттарды бөлүп чыгарышы белгиленген ченемдерден ашыкча болгон транспорттук каражаттарды жана башка жылып жүрүүчү түзүлүштөрдү, объекттерди пайдаланууну токтотууга же тыюу салууга;

- юридикалык жана жеке жактар табигый ресурстарды, анын ичинде жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүн коргоо, пайдалануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуунун натыйжасында келтиришкен зыяндын ордун толтуруусу жөнүндө сотко доолорду коюуга;";

- 13-пунктта:

бешинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"- Мамэкотехинспекциянын борбордук аппаратынын жана региондук бөлүмдөрүнүн түзүмүн бекитет, ал Мамэкотехинспекциянын милдеттери жана функциялары өзгөргөндүгүнө байланыштуу гана өзгөртүлүшү мүмкүн. Мында директордун дайындалышы Мамэкотехинспекциянын түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп эсептелбейт;";

төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:

"- Мамэкотехинспекциянын эмгек акы төлөө фондусунун жана кызматкерлердин штаттык санынын белгиленген ченемдеринин чегинде Мамэкотехинспекциянын борбордук аппаратынын жана региондук бөлүмдөрүнүн штаттык ырааттамасын бекитет;".

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 87 "Кыргыз Республикасынын аткаруучу бийлик органдарын реформалоого байланыштуу уюштуруу чаралары жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- 4-пункттун бешинчи абзацындагы ", эмгекти коргоо боюнча функциялары жагы" деген сөздөр алып салынсын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция:

- өрт коопсуздугунун, экология жана эмгек саясатынын маселелерин тейлеген тиешелүү мамлекеттик органдар менен бирдикте алты айлык мөөнөттө ченемдик укуктук актыларды, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик башкаруунун жана мамлекеттик органдардын ортосунда функцияларды бөлүштүрүүнүн маселелерин чечүүдөгү ыйгарым укуктары бөлүгүндө, Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык келтирүү боюнча сунуштарды иштеп чыксын;

- ушул токтомдон келип чыккан зарыл чараларды көрсүн;

- өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министри

Ж.Сатыбалдиев