Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2010-жылдын
24-декабрындагы № 338 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты жөнүндө
ЖОБО

 

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 15-октябрындагы № 717,
2013-жылдын 21-октябрындагы № 575, 2014-жылдын 25-августу № 482, 2014-жылдын 19-ноябры № 658, 2015-жылдын 16-июну № 364, 2015-жылдын 28-июлу № 537, 2016-жылдын 2-августундагы № 426, 2016-жылдын 4-ноябрындагы № 570, 2017-жылдын 26-январындагы № 49 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

I. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты (мындан ары Өкмөттүн Аппараты) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн (мындан ары Өкмөт) жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин (мындан ары Премьер-министр) ишин камсыздоо үчүн арналган мамлекеттик координациялачу орган болуп саналат.

2. Өкмөттүн Аппаратынын ишинин укуктук негизин Кыргыз Республикасынын Конституциясы, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары жана буйруктары, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдору, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору жана буйруктары, Кыргыз Республикасы катышкан жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер жана макулдашуулар, Өкмөттүн регламенти, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын регламенти жана ушул Жобо түзөт.

3. Өкмөттүн Аппараты юридикалык жактын статусуна ээ, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн жана өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү болот.

4. Өкмөттүн Аппараты жөнүндө жобо Өкмөттүн токтому менен бекитилет.

 

II. Өкмөттүн Аппаратынын максаты

 

5. Өкмөттүн Аппаратынын негизги максаты болуп аткаруучу бийликтин мамлекеттик органдарын координациялоо жана алардын өз ыйгарым укуктарын аткарышын мониторингдөө жолу менен Өкмөттүн ишин камсыздоо, ошондой эле Премьер-министрдин Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган ыйгарым укуктарын ишке ашырууну камсыздоо болуп эсептелет.

 

III. Өкмөттүн Аппаратынын милдеттери жана функциялары

 

6. Өкмөттүн Аппаратынын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- Өкмөттүн ишине тиешелүү маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын аткарууну камсыз кылууга карата Өкмөттүн ишин координациялоо, мониторинг жана талдоо жүргүзүү;

- төмөнкүлөр менен эриш-аркак иштөө:

Кыргыз Республикасынын Президенти менен;

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен;

Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту жана Кыргыз Республикасынын жергиликтүү соттору менен;

Өкмөттүн ыйгарым укуктарын ишке ашыруу маселелери боюнча мамлекеттик башка органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен;

Өкмөттүн жана аткаруу бийлигинин органдарынын ишине тиешелүү маселелер боюнча жарандар, ар кандай коомдук уюмдар жана мекемелер менен;

- Кыргыз Республикасынын ички жана тышкы саясаты маселелери боюнча Өкмөттүн ишин координациялоо;

- финансылык, баа, тарифтик, инвестициялык, бажылык жана салык саясатын жүргүзүүнү координациялоо;

- республикалык бюджетти иштеп чыгуу жана аны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуш кылуу, ошондой эле анын аткарылышын камсыз кылуу боюнча ишти координациялоо;

- Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетту Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине берүү;

- социалдык-экономикалык, отун-энергетикалык, агрардык, кайра иштетүү жана маданият чөйрөлөрүндө бирдиктүү мамлекеттик саясат жүргүзүүнү координациялоо;

- мыйзамдуулукту, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу, коомдук тартипти коргоо, кылмыштуулукка карыш күрөшүү боюнча ишти координациялоо;

- мамлекеттик эгемендикти, аймактык бүтүндүктү коргоо, конституциялык түзүлүштү, коомдук тартипти коргоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү, коррупциянын алдын-алуу боюнча чараларды, ошондой эле коргонуу жөндөмдүүлүгүн жана улуттук коопсуздукту чыңдоо боюнча чараларды ишке ашыруу боюнча аткаруу бийлигинин органдарынын ишин координациялоо;

- менчиктин бардык формаларын өнүктүрүүнүн жана аларды коргоонун бирдей шарттарын камсыз кылуу, мамлекеттик менчик объекттерин башкаруу боюнча ишти координациялоо;

- экономикалык, социалдык, илимий-техникалык жана маданий өнүктүрүүнүн жалпы мамлекеттик программаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча ишти координациялоо;

- тышкы экономикалык ишти жүргүзүүнү координациялоо;

- Өкмөттүн жарандык коом менен эриш-аркак иштөөсүн координациялоо;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Премьер-министринин ишин уюштуруучулук, талдоочулук, маалыматтык жана укуктук камсыздоо;

- аткаруу бийлигинин органдарынын системасын реформалоо жана мамлекеттик кызматтын маселелерин өркүндөтүү;

- белгиленген компетенциянын чегинде Өкмөттүн, ошондой эле аткаруу бийлигинин башка органдарынын түзүмдөрүн кайра түзүүнү жана алардын иштөөсүнүн маанисин өзгөртүүнү иштеп чыгууну, ишке ашырууну, контролдоону жана баалоону уюштуруу;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин координациялоо жана өркүндөтүү;

- электрондук документ жүгүртүүнү жана "электрондук өкмөттү" иштеп чыгуу жана киргизүү боюнча аткаруу бийлигинин органдарынын ишин координациялоо.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 16-июну № 364 токтомдун редакциясына ылайык)

7. Жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн Өкмөттүн Аппараты төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

- аткаруу бийлигинин органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Өкмөттүн токтомдорунун жана буйруктарынын, Кыргыз Республикасынын башка нормативдик-укуктук актыларынын аткарылышын координациялайт жана аларга мониторинг, талдоо жүргүзөт;

- Өкмөттүн регламентинин талаптарынын, Өкмөттүн токтомдорун жана буйруктарын, Премьер-министрдин буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизилгенде Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлорун, ошондой эле башка нормативдик укуктук актыларды жана документтерди даярдоонун жана тариздөөнүн стандарттарынын аткарылышын контролдойт;

- Өкмөттүн, Премьер-министрдин Кыргыз Республикасынын Президенти менен эриш-аркак иштөөсүн уюштурат;

- Өкмөттүн регламентине жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламентине ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде Өкмөттүн атынан чыгат;

- Өкмөттүн, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, вице-премьер-министрлеринин жана Өкмөттүн Аппаратынын жетекчилигинин башка мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен эриш-аркак иштөөсүн уюштурат жана камсыз кылат;

- Өкмөттүн, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, вице-премьер-министрлеринин коомдук жана башка уюмдар, мекемелер, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттары менен эриш-аркак иштөөсүн камсыз кылат;

- коомдук кеңештердин мүчөлөрүн тандап алуу боюнча комиссиянын Катчылыгынын функцияларын аткарат;

- эл аралык делегациялардын жана уюмдардын, коомдук жана диний уюмдардын өкүлдөрүн кабыл алууну уюштурат;

- Кыргыз Республикасынын ички жана тышкы саясатынын маселелери боюнча жагдайды координациялайт, талдайт жана сунуштарды иштеп чыгат;

- ЕврАзЭСте Өкмөттүн атынан чыгат;

- чек ара аймактарын делимитациялоо жана өнүктүрүү маселелери боюнча мамлекеттик органдардын ишин координациялайт, аларга мониторинг, талдоо жүргүзөт, сунуштарды иштеп чыгат;

- финансылык, баа, тарифтик, инвестициялык, бажылык жана салык саясатынын маселелери боюнча аткаруу бийлигинин органдарынын ишин координациялайт, аларга талдоо жүргүзөт жана сунуштарды иштеп чыгат;

- социалдык-экономикалык, отун-энергетикалык, агрардык, кайра иштетүү жана маданият чөйрөлөрүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу жана өркүндөтүү боюнча Өкмөттүн, ага баш ийген аткаруу бийлигинин органдарынын ишин координациялайт, аларга мониторинг, талдоо жүргүзөт жана сунуштарды иштеп чыгат;

- мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жүзөгө ашыруучу коррупцияга каршы чаралардын ишке ашырылышына мониторинг жүргүзөт жана баалайт.

- мамлекеттик эгемендикти, аймактык бүтүндүктү коргоо, конституциялык түзүлүштү, коомдук тартипти коргоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү, коррупциянын алдын-алуу боюнча чараларды, ошондой эле коргонуу жөндөмдүүлүгүн жана улуттук коопсуздукту чыңдоо боюнча чараларды ишке ашырууда Өкмөттүн жана аткаруу бийлигинин органдарынын ишин координациялайт;

- Өкмөттүн, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин жана вице-премьер-министрлеринин ишин уюштуруучулук, талдоочулук, маалыматтык жана укуктук камсыздоону жүргүзөт;

- Өкмөткө келип түшкөн нормативдик укуктук актылардын долбоорлоруна жана Өкмөттүн чечимин кабыл алуу талап кылынган башка документтерге эксперттик корутундуларды даярдайт;

- нормативдик укуктук актылардын долбоорлору жана башка документтер боюнча, ошондой эле аналитикалык жана маалымдама материалдарды Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине, вице-премьер-министрлерине, Өкмөттүн Аппаратынын жетекчилигине сунуштарды даярдайт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Өкмөттүн чечимдерин, Премьер-министрдин буйруктарын системалоону жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын бардык сот инстанцияларындагы сот жыйындарында өкмөттүн жана Премьер-министрдин кызыкчылыктарын билдирүүгө өкүлдүн ыйгарым укуктарын аныктоо менен ишеним каттарды берет;

- Өкмөттүн токтомдорунун жана буйруктарынын жоболорун расмий чечмелөө (түшүндүрүү) жөнүндө чечимдердин долбоорлорун даярдоону камсыз кылат;

- аткаруу бийлигинин органдарынын системасын реформалоо жана аткаруу бийлигинин органдарында мамлекеттик кызматтын маселелерин өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат, аларды ишке ашырууну контролдойт;

- министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын ишин өркүндөтүү жана алардын түзүмдөрүн оптималдаштыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- башкаруу ишин, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү стандартташтыруу жана маалыматташтыруу боюнча саясатты иштеп чыгууну жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн маалыматтык ресурстарын түзөт жана колдойт;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана өз алдынча башкаруу органдарынын ишин координациялайт жана аларга мониторинг жүргүзөт, алардын ишин өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- электрондук документ жүргүзүүнү жана "электрондук өкмөттү" иштеп чыгуу жана киргизүү боюнча министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администрациялык ведомстволордун ишине бирдиктүү координация жүргүзөт;

- Өкмөттүн жыйындарын уюштурат;

- Өкмөттүн токтомдорун жана чечимдерин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин буйруктарын жана жазуу жүзүндөгү тапшырмаларын, вице-премьер-министрлердин жана Өкмөттүн Аппаратынын жетекчилигинин тапшырмаларын кабыл алынган стандарттарга ылайык тариздейт, аларды аткаруучуларга жеткирүүнү камсыз кылат;

- Өкмөттүн чечимдеринин, Премьер-министрдин буйруктарынын министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, Өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана аткаруу бийлигинин башка органдары, ошондой эле берилген ыйгарым укуктары боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан аткарылышына мониторинг жүргүзөт, талдайт жана контролдойт;

- Өкмөттүн жана Премьер-министрдин иш кагаздарын жүргүзүүнү, ошондой эле жашырындуулук режимин, мамлекеттик сыр болуп эсептелген маалыматтарды жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен корголуучу башка маалыматтарды сактоону уюштурат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, стратегияларды жана программаларды, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын, буйруктарын ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө маалыматты Премьер-министрге даярдоону жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Президентинин, Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, жогорку сот органдарынын, аткаруу бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана башка мамлекеттик органдарынын ортосунда документтин жүгүртүлүшүн камсыз кылат;

- Өкмөттүн Аппаратына жүктөлгөн милдеттерге ылайык башка функцияларды аткарат.

 (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 25-августундагы № 482, 2015-жылдын 16-июну № 364, 2016-жылдын 2-августундагы № 426, 2016-жылдын 4-ноябрындагы № 570 токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

IV. Өкмөттүн Аппаратынын ыйгарым укуктары

 

8. Ушул Жобо менен каралган функцияларды ишке ашыруу үчүн Өкмөттүн Аппараты төмөнкүлөргө укуктуу:

- Өкмөттүн Регламентинде белгиленген тартипте аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдорунун, Өкмөттүн токтомдорунун жана чечимдеринин жана Кыргыз Республикасынын башка нормативдик укуктук актыларынын, ошондой эле Премьер-министрдин тапшырмаларынын аткарылышы жөнүндө маалыматты сурап алууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдорунун, Өкмөттүн токтомдорунун жана чечимдеринин жана Премьер-министрдин тапшырмаларынын аткарылышы жөнүндө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарынын аткарылышы тууралуу маселелерди кароо үчүн комиссияларды жана жумушчу топторду түзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдору, Өкмөттүн токтомдору жана чечимдери жана Премьер-министрдин тапшырмалары аткарылбаган же бузулган фактылары белгиленген учурда берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча аткаруу бийлигинин органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине карата тартиптик жаза көрүү, ошондой эле жогоруда аталган органдардын жетекчилерин аймактардын социалдык-экономикалык жактан өнүгүшүн жана Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актыларынын жана Өкмөттүн чечимдеринин ак ниеттүү аткарылышын камсыздоо боюнча сапаттуу иши үчүн сыйлоо жөнүндө сунуштарды Премьер-министрге белгиленген тартипте киргизүүгө.

 

V. Өкмөттүн Аппаратынын түзүмү

 

9. Өкмөттүн Аппаратынын түзүмү Өкмөттүн Аппаратынын жетекчилигин, өз алдынча бөлүмдөрүн жана башка бөлүмчөлөрүн камтыйт.

10. Өкмөттүн Аппаратынын түзүмү Премьер-министр тарабынан бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 15-октябрындагы № 717, 2015-жылдын 28-июлу № 537 токтомдорунун редакциясына ылайык)

11. Өз алдынча Өкмөттүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн курамына секторлор кириши мүмкүн. Өкмөттүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү өздөрүнүн иштерин өз ара тыгыз байланышта жүргүзүшөт.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 2-августундагы № 426 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Зарыл болгон учурда Өкмөттүн Аппаратынын башка түзүмдүк бөлүмдөрү түзүлүшү мүмкүн.

13. Өкмөттүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү жөнүндө жоболору (тейлөө чөйрөсүнүн негизги маселелери) Премьер-министр тарабынан бекитилет.

14. Өкмөттүн Аппаратынын кызматкерлери мамлекеттик жарандык кызматчылар болуп эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 2-августундагы № 426 токтомунун редакциясына ылайык)

15. Ушул Жобо жана Өкмөттүн Аппаратынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрү жөнүндө жоболор менен аныкталган компетенциясынын чектеринде Өкмөттүн Аппаратынын кызматкерлери бардык мамлекеттик жана башка органдар, ошондой эле жарандар менен түзүлгөн мамилелерде анын ыйгарым укуктуу өкүлү болуп эсептелет.

16. Өз иштеринин маселелери боюнча Өкмөттүн Аппаратынын кызматкерлери аткаруу бийлигинин органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилиги жана кызмат адамдары тарабынан токтоосуз кабыл алуу укугун, ошондой эле кызматтык күбөлүк боюнча бардык мамлекеттик органдарга, мамлекеттик ишканаларга, мекемелерге жана уюмдарга тоскоолсуз кирүү укугун пайдаланышат.

17. Өкмөттүн Аппаратынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өзүнүн укуктарын, милдеттерин аткарат жана жоопкерчилик тартышат.

 

VI. Өкмөттүн Аппаратынын ишин уюштуруу

 

18. Өкмөттүн Аппаратын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси - Кыргыз Республикасынын министри (мындан ары - Өкмөттүн Аппарат жетекчиси) башкарат, ал кызматка Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык дайындалат жана бошотулат.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 15-октябрындагы № 717 токтомунун редакциясына ылайык)

19. Өкмөттүн Аппаратынын жетекчиси ушул Жободо жана Кыргыз Республикасынын башка нормативдик укуктук актыларында белгиленген ыйгарым укуктарынын чектеринде аткаруучу, контролдоочу жана тескөөчү функцияларды аткарат.

20. Өкмөттүн Аппарат жетекчисинин орун басарлары, анын ичинде бир биринчи орун басары болот.

21. Өкмөттүн Аппарат жетекчисинин орун басарлары (анын ичинде биринчиси) Өкмөттүн Аппарат жетекчисинин сунушу боюнча өзгөчө тартипте (конкурстан тышкары) Премьер-министр тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 2-августундагы № 426 токтомунун редакциясына ылайык)

22. Өкмөттүн Аппарат жетекчисинин коомдук негиздеги кеңешчилери болушу мүмкүн.

23. Өкмөттүн Аппарат жетекчиси:

- Өкмөттүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин уюштурат жана координациялайт;

- Өкмөттүн Аппарат жетекчисинин орун басарларынын милдеттерин бөлүштүрөт;

- Премьер-министрдин номенклатурасына кирген Өкмөттүн Аппаратынын кызматкерлерин кызмат орунга дайындоо жана кызмат орундан бошотуу боюнча Премьер-министрге сунуштарды киргизет;

- Өкмөттүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн инспекторлорун, башкы эксперттерин, эксперттерин жана референттерин өзгөчө тартипте (конкурстан тышкары) кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Өкмөттүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерин сыйлоого жана тартиптик жаза чараларын берүүгө укуктуу;

- Өкмөттүн Аппаратынын кызматкерлерин сыйлайт жана тартиптик жазаларды берет, ошондой эле Өкмөттүн Аппаратынын кызматкерлерин, ошондой эле Өкмөттүн Аппаратынын милдеттерин аткарууга көмөк көрсөткөн жарандарды сыйлоо үчүн Өкмөттүн Аппаратынын ведомстволук сыйлыктарын белгиленген тартипте уюштурат;

- Өкмөттүн Аппаратынын ишине тиешелүү маселелер боюнча аткарылышы милдеттүү болгон буйруктарды чыгарат;

- финансылык каражаттарды Өкмөттүн Аппаратынын сарптоолор сметасынын чегинде тескейт;

- мамлекеттик мүлктү башкаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Өкмөттүн Аппаратынын балансында турган мүлктү мыйзамдарда белгиленген тартипте тескейт;

- Өкмөттүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү жөнүндө жоболорду Премьер-министрге бекитүүгө киргизет;

- Премьер-министрге Өкмөттүн Аппаратынын түзүмү жана штаттык расписаниеси жөнүндө сунуштарды киргизет;

- Өкмөттүн Аппаратынын бюджети боюнча сунуштарды иштеп чыгат жана белгиленген тартипте киргизет;

- (он үчүнчү абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 2-августундагы № 426 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге, администрациялык ведомстволорго жана аткаруу бийлигинин башка органдарына, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өз компетенциясына кирген маселелер боюнча тапшырмаларды берет, алардын аткарылышын контролдойт;

- Өкмөттүн токтомдору жана чечимдери жана Премьер-министр тарабынан берилген башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-ноябрындагы № 658, 2016-жылдын 2-августундагы № 426, 2017-жылдын 26-январындагы № 49 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

24. Өкмөттүн Аппаратынын өз алдынча түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчиси тийиштүү бөлүмдүн ишин жетектейт жана Өкмөттүн Аппаратынын өз алдынча жетекчилиги жана кызмат адамдары, башка мамлекеттик органдар жана кызмат адамдары менен болгон мамилелерде Өкмөттүн Аппаратынын өз алдынча регламентине ылайык ошол бөлүмдүн атынан чыгат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 2-августундагы № 426 токтомунун редакциясына ылайык)

25. Өкмөттүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери (бөлүмдөрдүн башчылары, жетекчилердин орун басарлары, секторлордун башчылары) Өкмөттүн Аппарат жетекчисинин сунушу боюнча жана Кыргыз Республикасынын тейлөөчү вице-премьер-министри менен макулдашуу боюнча Премьер-министр тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

Премьер-министрдин жана вице-премьер-министрлердин кеңешчилери, жардамчылары өзгөчө тартипте (конкурстан тышкары) Премьер-министр тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

Өкмөттүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн инспекторлору, башкы эксперттери, эксперттери жана референттери, Өкмөттүн Аппарат жетекчисинин кеңешчилери жана жардамчылары Өкмөттүн Аппарат жетекчиси тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 2-августундагы № 426 токтомунун редакциясына ылайык)

26. Өз алдынча түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси:

- тиешелүү түзүмдүк бөлүмдүн ишин жетектейт, ушул түзүмдүк бөлүмгө жүктөлгөн милдеттерди аткарууга жеке жоопкерчилик тартат, кызматкерлердин ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт, ишти уюштурууну жана тиешелүү эмгек тартибин камсыз кылат, бөлүмдөгү иш кагаздарын туура жүргүзүүгө жооп берет;

- бөлүмдүн компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча түзүмдүк бөлүмдүн кеңешмелерин өткөрөт;

- Өкмөттүн жыйындарына, Премьер-министрде, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринде жана Өкмөттүн Аппаратынын жетекчисинде же анын орун басарларында болгон кеңешмелерге катышат;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине, вице-премьер-министрлерине, ошондой эле Өкмөттүн Аппарат жетекчисине же анын орун басарларына түзүмдүк бөлүмдүн иш жүргүзүү чөйрөсүнө кирген маселелер боюнча материалдарды берет;

- министрликтерден, мамлекеттик комитеттерден, администрациялык ведомстволордон, аткаруу бийлигинин башка органдарынан, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, мамлекеттик ишканалардан жана уюмдардан Өкмөттө жана Өкмөттүн Аппаратында каралуучу маселелер боюнча иштер үчүн зарыл болгон материалдарды жана маалыматтарды сурап алат;

төмөнкүлөргө укуктуу:

- оперативдүү, техникалык же уюштуруу мүнөзүндөгү жумушчу маселелер боюнча министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге, администрациялык ведомстволорго, аткаруу бийлигинин башка органдарына көрсөтмөлөрдү берүүгө;

- байланыш жана коммуникациялардын мамлекеттик системасын пайдаланууга, мамлекеттик органдардын маалыматтарынын маалыматтык банкын пайдаланууга;

- тиешелүү түзүмдүк бөлүмдүн иш жүргүзүүсүнө кирген маселелер боюнча мамлекеттик органдар, алардын кызмат адамдары, коомдук уюмдар жана мекемелер менен кызматтык кат алышууларды жүргүзүүгө;

- Өкмөттүн, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, вице-премьер-министрлеринин, Өкмөттүн Аппарат жетекчисинин чечимдеринин жана тапшырмаларынын аткарылышы жөнүндө түзүмдүк бөлүмдүн жыйындарында жана кеңешмелеринде алардын компетенциясына кирген маселелер боюнча министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун, аткаруу бийлигинин башка органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтарын угууга;

- иш процессинде пайда болгон маселелерди чечүү үчүн зарыл болгондо министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилерин жана башка кызматкерлерди чакырууга;

- министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун, аткаруу бийлигинин башка органдарынын коллегия мүчөлөрү менен аңгемелешүү өткөрөт, дайындоо Өкмөт жана Премьер-министр тарабынан ишке ашырылуучу кызмат орундарынын номенклатурасына кирген кадрларды тандоо жана жайгаштыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине, вице-премьер-министрлерине, Өкмөттүн Аппарат жетекчисине жана анын орун басарларына сунуштарды даярдайт жана киргизет;

- Өкмөткө жана Өкмөттүн Аппаратына даректелген жарандардын жана юридикалык жактардын кайрылууларын карайт, аларды тиешелүү министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге, администрациялык ведомстволорго, Өкмөткө баш ийген башка мамлекеттик органдарга кароо жана чара көрүү үчүн жиберет;

- жетектөөчү түзүмдүк бөлүмдүн иш жүргүзүү чөйрөсүнө кирген жана Өкмөттүн чечимин кабыл алууну талап кылбаган маселелер боюнча жарандардын жана юридикалык жактардын кайрылууларына жооп берет;

- Өкмөттө, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринде, вице-премьер-министрлеринде, Өкмөттүн Аппарат жетекчисинде же анын орун басарларында каралууга тийиш болгон маселелерди даярдоого катышуу үчүн министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун, аткаруу бийлигинин башка органдарынын, мамлекеттик ишканалардын жана уюмдардын кызматкерлерин алардын жетекчилери менен макулдашуу боюнча зарыл болгондо ишке тартат, түзүмдүк бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча ушул кызматкерлердин билдирүүлөрүн угат;

- түзүмдүк бөлүмдүн иш жүргүзүү чөйрөсүнө кирген маселелер боюнча даярдалган материалдарга кол коет жана виза коет;

- түзүмдүк бөлүмдүн кадрларын тандоо жана жайгаштыруу боюнча, түзүмдүк бөлүмдүн кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу, сыйлоо жана аларга тартип жазаларын колдонуу жөнүндө сунуштарды Өкмөттүн Аппарат жетекчисине киргизет;

- түзүмдүк бөлүмдүн кызматкерлерин кызматтык жай, байланыш каражаттары, компьютердик техника, оргтехника жана башкалар менен камсыздоо жөнүндө сунуштарды киргизет;

- ушул Жободо, тиешелүү түзүмдүк бөлүм жөнүндөгү Жободо каралган башка ыйгарым укуктарды же Өкмөттүн Аппарат жетекчиси тарабынан ага жүктөлгөн ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

26-1. Өкмөттүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин ыйгарым укуктары тиешелүү түзүмдүк бөлүм жөнүндө жобо же түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси аларга тапшырган ыйгарым укуктар менен аныкталат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 2-августундагы № 426 токтомунун редакциясына ылайык)

 

VII. Башка жоболор

 

27. Өкмөттүн Аппаратынын, анын кызмат адамдарынын жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин финансылык, материалдык-техникалык камсыздоону Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы ишке ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 21-октябрындагы № 575 токтомунун редакциясына ылайык)

28. Өкмөттүн Аппаратын кайра уюштуруу же жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.