Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2013-жылдын 30-декабрындагы
N 714 токтому менен бекитилди

Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрин түзүү, жүргүзүү, өзгөртүү жана толуктоо
ТАРТИБИ

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 13-октябрындагы № 542, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Бул Тартип мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрин (мындан ары - Реестр) түзүү, жүргүзүү, өзгөртүү жана толуктоо эрежелерин аныктайт.

2. Реестрди жүргүзүүнүн негизги максаты - мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдарды эсепке алууну уюштуруу.

2. Реестрди түзүү жана жүргүзүү тартиби

3. Реестрди түзүү жана жүргүзүү мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) тарабынан ишке ашырылат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 13-октябрындагы № 542 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Реестр ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотулган мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар (мындан ары - кызматчылар) жөнүндө маалыматты киргизүү аркылуу түзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 13-октябрындагы № 542 токтомунун редакциясына ылайык)

5. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотулган күндөн тартып жети иш күндүн ичинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга ушул Тартиптин 1-тиркемесине ылайык форма боюнча билдирүү жиберишет.

6. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган билдирүүнү алгандан кийин үч күндүн ичинде Реестрге ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотулган адамдар жөнүндө маалыматты ушул Тартиптин 2-тиркемесине ылайык форма боюнча киргизет.

7. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечимдин үстүнөн даттанууга укук берүүчү эки айлык мөөнөт өткөндөн кийин Реестрдеги адам жөнүндө маалыматтарды өзүнүн веб-сайтына жайгаштырат. Мындай маалымат ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын веб-сайтына жайгаштырылгандан кийин адамды терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарган орган андай маалыматты өзүнүн веб-еайтына жайгаштырат. Адам жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын веб-сайтына, ошондой эле тийиштүү мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын веб-сайтына жайгаштырылган маалыматтар ушул тартипте белгиленген мөөнөттөргө ылайык алып салынат.

8. Реестр эки форматта: кагаз түрүндө жана электрондук сактагычта түзүлөт.

9. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бош кызмат орундарды ээлөөгө конкурстук тандоо өткөрүшкөндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган алардын суроо-талабы боюнча Реестрдеги маалыматтарды жети күндүн ичинде берет.

Реестрдеги адамдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аппараттарынын суроо-талабы боюнча маалымат ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан үч жумуш күндүн ичинде берилет.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 13-октябрындагы № 542 токтомунун редакциясына ылайык)

10. Реестрдеги адамдар жөнүндө маалыматтар Кыргыз Республикасынын жарандарына, коомдук уюмдарга алар ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жазуу жүзүндө кайрылышкан учурда жети күндүн ичинде берилиши мүмкүн.

11. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери, персоналда башкаруу кызматтарынын жооптуу адистери Реестрди түзүү жана жүргүзүү үчүн маалыматты өз учурунда бербегени же туура эмес маалымат бергени үчүн мыйзамда белгиленген жоопкерчиликке тартылышат.

12. Реестрге мамлекеттик органдардагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы кызмат өтөөсү төмөнкү негиздер боюнча токтотулган адамдар жөнүндө маалыматтар киргизилүүгө тийиш:

1) кызматчы эмгек тартибин төмөнкүдөй одоно бузганда:

- ишке келбесе (жүйөлүү себептерсиз иш күндүн ичинде үч сааттан ашуун катары менен иште жок болсо);

- иштеген жеринде мүлктү уурдаса, жоготсо, аны атайылап жок кылса же бузса;

- ишке алкоголдук, баңги же башка ууландыруучу заттарга мас абалында келсе. Мындай абал медициналык корутунду, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү же мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан түзүлгөн акты менен ырасталат;

- кызматчыга өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууга байланыштуу белгилүү болгон, мыйзам менен корголуучу сырларды (мамлекеттик, кызматтык жана башка) ачыкка чыгарса;

- кызматчы өзүнө жүктөлгөн милдеттерди бир нече жолу аткарбаса же талаптагыдай аткарбаса, эгерде анын мурда жоюлбаган жана алынбаган тартиптик жазасы болсо;

- мыйзамда же кызматтык нускамаларда түздөн-түз каралган учурлардан тышкары, саясий партияларды, диний уюмдарды түзсө, алардын ишине кандайдыр бир формада катышса же көмөк көрсөтсө;

- иш таштоолорду, митингдерди, манифестацияларды же болбосо мамлекеттик органдардын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштешине тоскоолдук кылуучу башка иш-чараларды уюштурса же катышса;

2) "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 21 жана 22-беренелеринде каралган милдеттерди жана чектөөлөрдү сактабоо фактылары белгиленсе;

3) кызматчы мамлекеттик жарандык кызматка же муниципалдык кызматка кирүүдө жасалма документтерди же билип туруп жалган маалыматтарды берсе.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 13-октябрындагы № 542 токтомунун редакциясына ылайык)

13. (КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 13-октябрындагы № 542 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

3. Реестрде болуу мөөнөтү

14. Эгерде мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы же сот ушул Тартиптин 12-пунктунда саналган, алар боюнча адам мамлекеттик органдардагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы кызматын токтоткон негиздердин иш жүзүндө жок экендиги жөнүндө чечим кабыл алса, анда ал жөнүндө маалыматтар тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык Реестрден алып салынат.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мындай маалыматты алгандан кийин ал адам жөнүндө маалыматтарды Реестрден алып салат.

Мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы бул жөнүндө 7 күндүк мөөнөттө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кабарлоого милдеттүү.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 13-октябрындагы № 542 токтомунун редакциясына ылайык)

14-1. Эгерде ушул Тартиптин 14-пунктунда башкасы каралбаса, ушул Тартиптин 12-пунктунда каралган негиздер боюнча мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы кызматын токтоткон адамдар жөнүндө маалыматтар кызматчыларды ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде Реестрде камтылат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

15. (КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 13-октябрындагы № 542 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

16. (КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 13-октябрындагы № 542 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

4. Реестрге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

17. Мамлекеттик же муниципалдык органдын кызматчыны ушул Тартипте айтылган негиздер боюнча иштен бошотуу жөнүндө чечими соттун күчүнө кирген актысы менен жокко чыгарылса, же эгер ал соттун чечими менен акталып, мамлекеттик же муниципалдык кызматында калыбына келтирилсе мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жети күндүк мөөнөттө мамлекеттик кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга ушул Тартиптин 3-тиркемесине ылайык формада билдирүү жиберет.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган андай маалыматты алгандан кийин ал адамды Реестрден чыгарат.

18. Реестрдеги маалыматтарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү ушул Тартиптин 2 жана 3-тиркемелерине ылайык формада мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан алынган жазуу жүзүндөгү билдирүүнүн негизинде ишке ашырылат.

19. Реестрге киргизилген адам каза болгон учурда же ал соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими менен дайынсыз жоголгон деп таанылган же каза болгон деп жарыяланган учурда, ал жөнүндө маалыматтар соттун чечиминин көчүрмөсүн тиркөө менен, тийиштүү мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын билдирүүсүнө ылайык Реестрден алып салынат.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мындай маалыматты алгандан кийин ал адамды Реестрден чыгарат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 13-октябрындагы № 542 токтомунун редакциясына ылайык)

20. Соттуулугу жоюлгандан же алып салынгандан кийин, ошондой эле ушул Тартиптин 14-пунктунда каралган учурларда ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ал адамды Реестрден чыгарат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 13-октябрындагы № 542 токтомунун редакциясына ылайык)

21. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган адамды Реестрден чыгарган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде бул жөнүндө тийиштүү мамлекеттик органга же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына кабарлайт. Реестрдеги жана андан чыгарылган адамдар жөнүндө маалыматтар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте өткөрүлүп берилет, сакталат жана колдонулат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 13-октябрындагы № 542 токтомунун редакциясына ылайык)

22. Иштин айрым түрлөрүнөн жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралгандан башка учурларда Реестрде маалыматтардын болушу ишке кабыл албоо үчүн негиз боло албайт.

 

 

 

Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрин түзүү, жүргүзүү, өзгөртүү жана толуктоо тартибине 1-тиркеме

 

Форма

Мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын терс негиздер боюнча бошотулганы жөнүндө
БИЛДИРҮҮ

N

Аты-жөнү

Туулган жылы

Кызмат орду

Бошотуунун негизи

Буйруктун чыккан күнү жана N

Соттун айрым кызмат орундарында иштөө же иштин айрым түрлөрүн жүргүзүү укугунан ажыратуу мөөнөтү жөнүндө чечими

Эскертүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрин түзүү, жүргүзүү, өзгөртүү жана толуктоо тартибине 2-тиркеме

 

Форма

Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын
РЕЕСТРИ

N

Аты-жөнү

Туулган жылы

Кызмат орду

Бошотуунун негизи

Буйруктун чыккан күнү жана N

Соттун айрым кызмат орундарында иштеп же иштин айрым түрлөрүн жүргүзүү укугунан ажыратуу мөөнөтү жөнүндө чечими

Эскертүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрин түзүү, жүргүзүү, өзгөртүү жана толуктоо тартибине 3-тиркеме

Форма

Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдарды реестрден чыгаруу жөнүндө
БИЛДИРҮҮ

N

Аты-жөнү

Туулган

Кызмат

Алып салуунун негизи

Буйруктун чыккан күнү жана N

Эскертүү