Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 15-февралындагы

№ 50 токтому менен

бекитилген

 

Көп квартиралуу турак үйдүн жанындагы жер участогунун чек араларын

Аныктоо жана тариздөө тартиби жөнүндө

УБАКТЫЛУУ ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 2-июнундагы № 340 токтомунун редакциясына ылайык)

 

1. Көп квартиралуу турак үйдүн жанындагы жер участогунун чек араларын аныктоо жана тариздөө тартиби жөнүндө убактылуу жобо Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, "Турак жайдын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө" жана "Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын башка нормативдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан жана көп квартиралуу турак үйдүн жанындагы жер участогунун чек арасын аныктоонун тартибин белгилейт.

2. Көп квартиралуу турак үйдүн жанындагы жер участогунун чек араларын аныктоо жана тариздөө тартиби жөнүндө убактылуу жобо (мындан ары - Убактылуу жобо) Кыргыз Республикасынын Жер кодекси колдонууга киргизилгенге чейин курулган көп квартиралуу турак үйлөрдүн жанындагы жер участокторунун чек араларын аныктоодо жана тариздөөдө колдонулат.

3. Кыргыз Республикасынын Жер кодекси колдонууга киргизилгенден кийин курулган турак үйүндө жайгашкан турак жана турак эмес жайлардын ээлерине көп квартиралуу турак үйдүн жанындагы жер участогун жалпы менчикке берүү жана тариздөө, чек араларын аныктоо мыйзамда белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

4. Кайрадан долбоорлонгон көп квартиралуу турак үйлөрдө үйдүн жанындагы жер участогунун аянты жана чек арасы белгиленген тартипте макулдашылуучу объекттин долбоордук документтеринин курамында аныкталат.

5. Көп квартиралуу турак үйлөрдүн жанындагы жер участокторунун чек аралары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Убактылуу жобого ылайык аныкталат.

6. Жер участогу ар бир өзүнчө турган көп квартиралуу турак үйгө таризделет.

7. Көп квартиралуу турак үйүнүн жанындагы жер участогунун чек арасына төмөнкүлөр кирбейт:

- жолдор, көчөлөр, өткөөлдөр - негизги, көчө боюндагы тротуарлар, аянттар, парктар, токой парктары, бульварлар, скверлер, көлмөлөр;

- магистралдык инженердик тармактарды өткөрүү үчүн пайдаланылуучу жер участоктору, бул тармактардын коргоо зоналарынын чек араларына чейин;

- көп квартиралуу көптөгөн турак үйлөрдү тейлеген инженердик курулмалар ээлеген жер участоктору;

- мурда белгиленген тартипте, нормативдик укуктук актыларга ылайык жеке жана юридикалык жактарга берилген жер участоктору;

- зыяндуу заттарды чыгаруусу адамдардын ден соолугуна коркунуч келтирүүчү өнөр жай ишканалардан жана объекттерден санитардык-коргоо зонасы катары аныкталган жер участоктору;

- табигый коркунучтуу процесстер (селдер, суу каптоолор жана башкалар) болуучу жер участоктору.

8. Көп квартиралуу турак үйдүн жанындагы жер участогунун аянтынан инженердик коммуникациялар ээлеген коридорлорду чыгарып салуу мүмкүн болбогон учурда алар үйдүн жанындагы жер участогунун аймагына киргизилет жана сервитут менен аныкталып бекитилет.

9. Көп квартиралуу бир кабаттуу турак үйдүн жанындагы жер участогу бөлүнүшү мүмкүн. Үйдүн жанындагы жер участогун өз алдынча бирдик катары бөлүктөргө бөлүү ушул үйдө жайгашкан турак жана турак эмес жайлардын ээлеринин 75 проценти макулдук берсе белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

10. Көп квартиралуу турак үйдүн жанындагы жер участогунда кандайдыр бир объекттерди, анын ичинде жеңилдетилген типтеги объекттерди жайгаштырууга өзгөчө учурларда гана жол берилет, объекттерди жайгаштыруу көп квартиралуу турак үйдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жалпы чогулушунун тиешелүү чечими боюнча шаар куруу нормаларына так ылайык жүргүзүлөт.

11. Үйдүн жанындагы жер участогун тариздөө көп квартиралуу турак үйдөгү квартиралардын жана (же) турак эмес жайлардын менчик ээлеринин же алар ыйгарым укук берген адамдардын арыздарынын негизинде, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын демилгеси боюнча жүргүзүлөт.

Арызга көп квартиралуу турак үйдөгү квартиралардын жана (же) турак эмес жайлардын менчик ээлеринин жалпы чогулушунун үйдүн жанындагы жер участогун жалпы менчикке тариздөө зарылдыгы жөнүндө протоколу тиркелет.

Арыз зарыл болгон документтер менен кошо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин аймактык органдарына берилет. Түшкөн арыздын негизинде ошол жер участогун районду, шаарды келечектүү өнүктүрүүдө пайдаланууну жөнгө салган шаар куруу документтери (Башкы план, деталдуу пландоонун долбоору, куруу долбоору) иликтенет жана көп квартиралуу турак үйдүн жанындагы жер участогунун чек араларынын долбоорлору даярдалат.

12. Көп квартиралуу турак үйдүн жанындагы жер участогунун чек араларынын долбоорлорун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын же көп квартиралуу үйдөгү жайлардын менчик ээлеринин заказы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин аймактык органдары иштеп чыгат.

13. Үйдүн жанындагы жер участогун тариздөө арыз ээсинин же демилгечинин өздүк каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

14. Көп квартиралуу турак үйдүн жанындагы жер участогунун аянтынын нормативдик өлчөмдөрүн аныктоо Убактылуу жобонун тиркемелерине ылайык жүргүзүлөт.

15. Үйдүн жанындагы жер участогунун аянтынын өлчөмдөрүн эсептөөдө:

- көп квартиралуу үйдөгү квартиралардын саны көп квартиралуу турак үйдү куруу жүргүзүлгөн баштапкы долбоордо каралган квартиралардын саны менен алынат (кийинки мезгилде аткарылган квартираларды бириктирүүлөр же бөлүштүрүүлөр, же турак эмес жай катары кайра ыңгайлаштыруулар эсепке алынбайт);

- көп квартиралуу турак үйдү куруу жүргүзүлгөн баштапкы долбоордо каралган турак эмес жайлар төмөнкү формула боюнча эсептелүүчү квартиралардын санына теңдештирилет:

 

К = П : Пср, мында:

 

К - турак эмес жайлар туура келген квартиранын саны;

П - көп квартиралуу турак үйдү куруу жүргүзүлгөн баштапкы долбо-

ордо каралган турак эмес жайлардын жалпы аянты;

Пср - көп квартиралуу турак үйдү куруу жүргүзүлгөн баштапкы долбо-

ор боюнча көп квартиралуу турак үйдөгү бир квартиранын орто-

чо аянты, бул аянт көп квартиралуу үйдөгү бардык квартира-

лардын жалпы аянтынын көп квартиралуу турак үйдү куруу

жүргүзүлгөн баштапкы долбоор боюнча ушул үйдөгү квартиралар-

дын жалпы санына карата катышы катары аныкталат.

16. Көп квартиралуу үйдү куруу үчүн берилген жер участогунун чек аралары жана аянттары жөнүндө маалыматтарды камтыган, өзүнчө тургузулган көп квартиралуу турак үйдүн баштапкы документтери (жер участогуна болгон укукту берүү жөнүндө, көп квартиралуу турак үйдү курууга уруксат берүү жөнүндө чечимдер жана башкалар) бар болсо жана үйдүн жанындагы жер участогунун курамына Убактылуу жобонун 7-пунктунда каралган жер участоктору кирбесе, үйдүн жанындагы жер участогунун чек аралары аталган баштапкы документтердин негизинде, шаар куруунун пайда болгон жагдайын эске алуу менен аныкталат.

17. Бул Жобонун 15-пунктунда каралган баштапкы документтер жок болсо, ошондой эле жер участогуна болгон укук үйлөрдүн тобуна берилсе, үйдүн жанындагы жер участогунун курамында Убактылуу жобонун 6-пунктунда каралган жер участоктору бар болсо, үйдүн жанындагы жер участогунун чек аралары үйдүн жанындагы жер участогунун чек араларынын долбоорунун негизинде, Убактылуу жободо белгиленген тартипте аныкталат.

18. Үйдүн жанындагы жер участогунун чек араларынын долбоору төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

- үйдүн жанындагы жер участогунун 1:500 масштабдагы топографиялык сүрөткө тартылган планы. Үйдүн жанындагы жер участогунун чек аралары өлчөмдүн линиялары боюнча үйгө байламта болууга тийиш;

- үйдүн жанындагы жер участогун пайдалануу укугун чектөөлөр (сервитуттар);

- үйдүн жанындагы жер участогунун нормативдик жана бекитип берилген аянттарын эсептөөнүн таблицасы;

- 1:500 масштабдагы топографиялык сүрөткө тартылган негизги планы, мында мурда ошол көп квартиралуу турак үйдүн жанындагы берилген участоктордун чек аралары киргизилип, жер пайдалануучулар жана/же жер ээлери, ошол участокторго болгон укуктарды белгилеген документтер көрсөтүлөт;

- тышкы инженердик тармактар жана курулмалар, ошол тармактарды жана курулмаларды пайдаланган юридикалык жактар менен макулдашылган сервитуттар.

19. Пайда болгон курулмада үйдүн жанындагы жер участогун ушул Жобого ылайык бир үйгө бөлүп берүү мүмкүн болбосо, көп квартиралуу үйлөрдүн тобу үчүн жер участогунун чек аралары аныкталат, мында шаар куруудагы жагдай эске алынып, андан соң ар бир көп квартиралуу үйдүн жанындагы жер участокторунун чек аралары ошол үйдөгү жайлардын ээлерине, ал эми көп квартиралуу эки же андан көп турак үйлөрдүн бирдиктүү короо мейкиндиги болуп эсептелген, жалпы тиричиликке ыңгайлаштырылган жана жашылдандыруу элементтери бар жер участоктору биргелешкен менчикке - үйлөрдүн ушул тобундагы турак жана турак эмес жайлардын ээлерине бекитип берилет.

20. Үйдүн жанындагы жер участогунун чек аралары планда түз (сынык) линиялар менен аткарылууга жана участоктогу бар болгон тиричиликке ыңгайлаштырылган элементтер менен такталууга тийиш.

21. Үйдүн жанындагы жер участогунун чек араларынын долбоору (мындан ары - ҮЖЖУ долбоору) жайлардын менчик ээлери билиши үчүн коомдук жерде (заказ берүүчүнүн тандоосу боюнча) заказ берүүчү тарабынан жайгаштырылат. Үйдүн жанындагы жер участокторунун чек араларынын долбоору жайлардын менчик ээлери билиши үчүн жайгаштырылган учурдан баштап бир айдын ичинде жайлардын менчик ээлери өздөрүнүн эскертүүлөрүн жана сунуштарын долбоорду иштеп чыгуучу органга берүүгө укуктуу.

22. Берилген эскертүүлөр жана сунуштар негиздүү болсо, долбоорго тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилет.

ҮЖЖУ долбоору жайлардын менчик ээлери билиши үчүн кайрадан жайгаштырылат.

23. Акыркы ҮЖЖУ долбоору заказ берүүчү менен (көп квартиралуу үйдөгү жайлардын менчик ээлеринин жалпы чогулушунун протоколу боюнча) макулдашылат жана шаардын башкы архитектору тарабынан белгиленген тартипте бекитилет.

24. Бекитилген ҮЖЖУ долбоорунун негизинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин аймактык органдары көп квартиралуу турак үйдүн жанындагы жер участогун турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлерине жалпы менчик укугунда берүү жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын токтомунун долбоорун жумушчу тартипте даярдайт.

25. Жер участогун көп квартиралуу турак үйдөгү турак жана (же) турак эмес жайлардын ээлерине жер участогун берүү жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын чечими Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын аймактык органдарына жер участогуна болгон укукту каттоо, чек араны натурага белгилөө (жердин шартына бекитүү) жана укукту белгилөөчү документтерди берүү үчүн негиз болуп эсептелет.

26. Укуктуу белгилөөчү катталган документтер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын аймактык органдарында жана көп квартиралуу турак үйдөгү турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлери ыйгарым укук берген адамдарда сакталат.

27. Үйдүн жанындагы жер участогуна болгон укукту берүү жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын чечими административдик иш жөнүндө мыйзамдарда аныкталган тартипте даттанылышы мүмкүн.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 2-июнундагы № 340 токтомунун редакциясына ылайык)

28. Макулдашылган жана бекитилген ҮЖЖУ долбоорлору көп квартиралуу турак үйдөгү жайлардын менчик ээлеринин арызы боюнча же сот тартибинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ошондой эле архитектура жана курулуш органдары тарабынан кайра каралышы мүмкүн.

 

 

Тиркеме

 

Үйдүн жанындагы жер участогунун аянтынын

нормативдик өлчөмдөрүн аныктоо

 

┌───┬─────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│ № │  Кабаты │Квартиралардын саны жана жайгашкан жери │   Аянттын    │

│   │  боюнча │       боюнча үйлөрдүн түрлөрү          │ нормативдик  │

│   │ үйлөрдүн│                                        │   өлчөмү     │

│   │  типтери│                                        │(1 квартирага │

│   │         │                                        │     кв.м)    │

├───┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ 1 │   1-2   │2-3 квартиралуу, айылдык калктуу        │Жеке турак жай│

│   │         │конуштарда, бакча курулмаларынын        │курулушунун   │

│   │         │зоналарында жана шаарчалардын четтеринде│нормалары     │

│   │         │жайгашкан үйлөр                         │боюнча        │

├───┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ 2 │   1-2   │4 жана андан көп квартиралуу, айылдык   │     200      │

│   │         │калктуу конуштарда жана чакан           │              │

│   │         │шаарлардын, шаарчалардын четтеринде     │              │

│   │         │жайгашкан үйлөр                         │              │

├───┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ 3 │   1-2   │2-12 квартиралуу, шаарларда жайгашкан   │     100      │

│   │         │үйлөр, буга ушул жобонун 1 жана         │              │

│   │         │2-пункттарында аталгандар кирбейт       │              │

├───┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ 4 │    2    │13 жана андан көп квартиралуу, шаарларда│      80      │

│   │         │жайгашкан үйлөр, буга ушул жобонун 1    │              │

│   │         │жана 2-пункттарында аталгандар кирбейт  │              │

├───┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ 5 │    3    │Шаарларда жайгашкан үйлөр               │      60      │

├───┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ 6 │   4-5   │Шаарларда жайгашкан үйлөр, буга ири жана│      45      │

│   │         │өтө ири шаарлардын борбордук бөлүгүндө  │              │

│   │         │жайгашкан үйлөр кирбейт                 │              │

├───┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ 7 │   4-5   │Ири жана өтө ири шаарлардын борбордук   │      30      │

│   │         │бөлүгүндө жайгашкан үйлөр               │              │

├───┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ 8 │   6-9   │Бардык шаарларда                        │      25      │

├───┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ 9 │9дан көп │Бардык шаарларда                        │      20      │

└───┴─────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┘

Эскертүү:

1. Ири жана өтө ири шаарлардагы курулуштун түзүлгөн жагдайына жараша үйдүн жанындагы жер участокторунун аянты турак жана турак эмес жайлардын ээлеринин макулдугу боюнча, шаар куруунун жагдайын эске алуу менен азайтылышы мүмкүн.

2. Жергиликтүү шарттарды эске алуу менен 1 жана 2-кабаттуу турак үйлөрдүн жанындагы жер участокторунун аянты шаар куруунун жагдайын эске алуу менен, турак жана турак эмес жайлардын ээлеринин макулдугу боюнча көбөйтүлүшү мүмкүн.

3. Убактылуу жобого ылайык чек аралары аныкталгандан кийин ушул чек араларга тикелей жакындыкта (ушул участок менен чектешкен), шаар куруу нормалары боюнча келечекте курулуш жүрбөй турган аймак пайда болгон учурда гана үйдүн жанындагы жер участокторунун аянты көбөйтүлүшү мүмкүн.