Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-августундагы № 409 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 19-апрелиндеги
№172 токтому менен бекитилген

 

"Ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын коопсуздугу жөнүндө"
ТЕХНИКАЛЫК РЕГЛАМЕНТ

 

1-глава
Жалпы жоболор

 

1. Бул Техникалык регламент төмөнкүлөрдү белгилейт:

а) Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулган ширелерге, нектарларга жана мөмө-жемиш жана (же) жашылчалардан алынган ширелүү суусундуктарга, анын ичинде ушул сыяктуу импорттук продукцияга карата милдеттүү талаптарды;

б) ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды өндүрүү, сактоо, ташуу, сатып-өткөрүү жана утилдештирүү процесстерине карата милдеттүү талаптарды;

в) ушул Техникалык регламентти колдонуу максаты үчүн ширелерди, нектарларды жана ширелүү суусундуктарды идентификациялоо эрежелерин;

г) ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын бул Техникалык регламентте белгиленген талаптарга ылайык келишине баа берүү формаларын;

д) ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды маркалоого карата талаптарды.

2. Бул Техникалык регламентти колдонууда Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде, ушул Техникалык регламентте, Кыргыз Республикасынын башка Техникалык регламенттеринде, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунда тамак-аш продуктуларын өндүрүү үчүн тамак-аш продуктуларына жана азык-түлүк чийки заттарына, анын ичинде компоненттерге, физиологиялык функциялуу тамак-аш компоненттерине, тамак-аш кошундуларына, технологиялык материалдарга, тамак-аш продуктуларын маркалоого, упаковкалык материалдарга жана жабдууларга карата белгиленген милдеттүү талаптар эске алынат.

3. Бул Техникалык регламент жарандардын өмүрүн жана саламаттыгын сактоо жана ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды керектөөчүлөрдү адаштыруучу иш-аракеттерден алдын алуу максатында кабыл алынган.

4. Бул Техникалык регламенттин техникалык жөнгө салуучу объекттерине ушул Техникалык регламенттин 6-пунктунда көрсөтүлгөн ширелер, нектарлар жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктар кирет.

5. Бул Техникалык регламенттин талаптары үй шартында даярдалган жана сатууга арналбаган ширелерге, нектарларга жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарга таралбайт.

6. Бул Техникалык регламент төмөнкүдөй негизги түшүнүктөрдү белгилейт:

ароматизатор - табигый же жасалма тамак-аш ароматизаторлорун өндүрүү үчүн арналган мүнөздүү жыты бар зат;

арыз берүүчү - жеке жана юридикалык жак (ширелерди, нектарларды жана жемиштерден жана (же) жашылчалардан ширелүү суусундуктарды даярдоочу жана (же) Кыргыз Республикасында белгиленген тартипте катталган чет өлкөлүк даярдоочунун өкүлү), ал шайкештикти тастыктоо үчүн шайкештик жөнүндө декларация кабыл алат же шайкештик сертификатын алууга кайрылат;

цитрус жемиштеринин клеткалары - ширелүү же ширесиз, цитрус жемиштеринин жей турган ички сегменттерин түзгөн жана цитрус жемиштеринин эпидермис жана субэпидермистик клеткаларынан түзүлгөн көлөмдүк көптөгөн челдүү түзүлүш.

Цитрус жемиштеринин клеткалары алардан жасалган ширелерге, жемиш жана (же) жашылча нектарларына, цитрус жемиштеринин ширелерин пайдалануу менен жасалган жемиш жана (же) жашылча ширелүү суусундуктарга кошумчаланышы мүмкүн;

ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды консервалоо - ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды ысытып иштетүү процесстери жана аларды андан ары продукциянын микробиологиялык туруктуулугун жана аны сактоодо коопсуздугун камсыз кылуучу жылчыксыз бекитилүүчү идиштерде жайгаштыруу;

контролдоо - тийиштүү сыноолор жана чен-өлчөмдөр менен коштолгон байкоо жүргүзүү жана тыянак чыгаруу жолу менен жүргүзүлүүчү шайкештикке баа берүү формасы;

концентрацияланган табигый аромат жаратуучу жемиш же жашылча заттары - суюк азык-түлүктөр, аларда тийиштүү жемиштерден же жашылчалардан физикалык ыкмаларды пайдалануу менен даярдалган табигый жыпар жыт жаратуучу жемиш же жашылча заттары бар жана (же) жемиштердеги же жашылчалардагы алардын табигый өлчөмүнөн ашып түшкөн сандагы же алардан алынган ширелердеги алардан кеминде төрт эсе ашык болгон заттар.

Концентрацияланган табигый аромат жаратуучу жемиш же жашылча заттары жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелердин даамын жана жытын калыбына келтирүү, ошондой эле жемиштерден жана (же) жашылчалардан нектарларды жана ширелүү суусундуктарды өндүрүү үчүн арналат;

морс - ширеден жана (же) ичүүчү суу, кант кошуп механикалык иштетүү жолу менен мөмөдөн жана (же) канттан, жана (же) балдан алынган пюреден чыгарылган суюк азык, андагы ширенин жана (же) пюренин минималдуу көлөмдүк үлүшү 15 проценттен аз болбоого тийиш. Морс алууда шире жана (же) пюре ошол эле мөмөлөрдүн сыгындыларынын суу экстракты менен аралаштырылышы мүмкүн. Морс концентрацияланган ширелерден жана (же) мөмө пюрелеринен алынышы мүмкүн жана аны консервациялоо иондоштуруучу нурлануу менен иштетүүнү кошпогондо физикалык ыкмаларды пайдалануу менен гана жүзөгө ашырылышы мүмкүн. Аралаш морсту чыгаруу бир жана андан ашык ширелерди жана (же) ар кандай мөмөлөрдүн пюрелерин пайдалануу менен жүзөгө ашырылат;

концентрацияланган морс - мөмөдөн жана полуфабрикаттан алынган ширенин жана (же) пюренин аралашмасына физикалык таасир этүү аркылуу даярдалган, ошондой мөмөлөрдүн сыгындыларынын суу экстракты мындай аралашмадан баштапкы продуктуга карата эки эседен кем эмес эритилүүчү кургак заттарды көбөйтүү максатында суусун алып салуу жолу менен алынган тамак-аш азыгы;

жемиш жана (же) жашылча эти - кайра иштетүүнүн жүрүшүндө жемиштердин жана жашылчалардын бузулган өсүмдүк тканынын эрибеген майда бөлүкчөлөрүнөн турган аралашма. Цитрус мөмөлөрүнүн этинде цитрус мөмөлөрүнүн клеткалары болушу мүмкүн.

жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундук ачытылбаган, бирок ачытууга жарамдуу, ширени же ширелерди жана (же) жемиш жана (же) жашылча пюресин же концентрацияланган жемиш жана (же) жашылча пюресин ичүүчү сууга аралаштыруу жолу менен даярдалган суюк азык, мында ширенин жана (же) жемиш жана (же) жашылча пюресинин минимум көлөмдүк үлүшү 10 проценттен кем болбойт, же эгерде мындай азык көрсөтүлгөн ыкма менен лимондун же лайманын ширесинен жасалса, кеминде 5 процентти түзөт. Жемиш жана (же) жашылчанын ширелүү суусундугун консервалоо иондоштуруучу нурлануу менен иштетүүнү кошпогондо, физикалык ыкмаларды пайдалануу менен гана ишке ашырылышы мүмкүн;

табигый аромат чыгаруучу жемиш же жашылча заттары - табигый учуп кетүүчү же учуп кетпеген бирикмелердин аралашмасы, ал жемиштердин же жашылчалардын же алардын ширелеринин табигый даамын жана жытын чыгарат жана тийиштүү жемиштерден же жашылчалардан жана (же) алардын ширелеринен физикалык ыкмаларды пайдалануу менен алынышы мүмкүн;

жемиштердин жана (же) жашылчалардын нектарлары ачытылбаган, бирок ачытууга жарамдуу, ширени жана (же) жемиш жана (же) жашылча пюресин аралаштыруу жана (же) концентрацияланган жемиш жана (же) жашылча пюресин кант жана (же) кумшекер жана (же) балды, татымалдарды же аларды кошпостон ичүүчү сууга аралаштыруу жолу менен жасалган суюк азык.

Жемиш жана (же) жашылча нектарында ширенин жана (же) жемиш жана (же) жашылча пюресинин минимум көлөмдүк үлүшү бул Техникалык регламенттин 3-тиркемесинде белгиленген деңгээлден төмөн болбоого тийиш. Мындай нектарга жемиш жана (же) жашылча эти жана (же) цитрус жемиштеринин клеткалары, концентрацияланган табигый ошондой жемиштердин жыпар жыттуу заттары жана (же) ошондой эле жашылчалардын жыпар жыттуу концентрацияланган табигый заттары кошумчаланышы мүмкүн. Жемиш жана (же) жашылча нектарын консервациялоо иондоштуруучу нурлануу менен иштетүүнү кошпогондо, физикалык ыкмаларды пайдалануу менен гана ишке ашырылышы мүмкүн.

Жемиштин жана (же) жашылчанын аралаш нектары жемиштердин жана (же) жашылчалардын ар кандай түрлөрүнөн даярдалган эки же андан көп ширени же жемиш жана (же) жашылча пюресин же концентрацияланган жемиш жана (же) жашылча пюресин аралаштыруу жолу менен чыгарылат;

байытылган ширелер, нектарлар жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктар - жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган продукция, анын курамына физиологиялык функциялуу тамак-аш компоненттери кирет;

жемиш жана (же) жашылча пюреси - ачытылбаган, бирок ачытууга жарактуу, механикалык иштетүү - майдалоо жана (же) жаңы же жаңы бойдон сакталган жемиштердин жана (же) жашылчалардын жегиликтүү бөлүктөрүн эзип алуу жолу менен жасалган, ширеси жемиш жана (же) жашылча этинен ажыратылбаган азык.

Жемиш жана (же) жашылча пюресин консервалоо иондоштуруучу нурлануу менен иштетүүнү кошпогондо, физикалык ыкмалар менен гана жүргүзүлүшү мүмкүн.

Аралаш жемиш жана (же) жашылча пюреси жемиштердин жана (же) жашылчалардын эки же андан ашык түрлөрүнөн даярдалган жемиш жана (же) жашылча пюрелерин аралаштыруу жолу менен чыгарылышы мүмкүн.

Мындай пюре жемиш жана (же) жашылча ширелерин нектарларды, ширелүү суусундуктарды жана морсторду даярдоодо сырье катары пайдаланылат;

концентрацияланган жемиш жана (же) жашылча пюреси - жемиш жана (же) жашылча пюресине физикалык таасир берүү жана андан эритилүүчү кургак заттарды баштапкы продуктуга карата кеминде эки эсеге көбөйтүү максатында суусун чыгаруу менен даярдалган тамак-аш. Концентрацияланган жемиш жана (же) жашылча пюресине ушундай аталыштагы жемиштердин жана (же) жашылчалардын концентрацияланган табигый жыпар жыт чыгаруучу заттары кошулушу мүмкүн;

шире - ачытылбаган, бирок ачытууга жарактуу, сапаттуу, бышкан, жаңы же жаңы боюнча сакталган же болбосо физикалык таасир берүү жолу менен кургатылган жемиштердин жана (же) жашылчалардын жегиликтүү бөлүктөрүнөн алынган жана аны алуунун ыкмаларынын өзгөчөлүктөрүнө ылайык бирдей аттагы шире үчүн жемиштердин жана (же) жашылчалардын азыктык сапаттары, физикалык-химиялык жана органолептикалык касиеттери сакталып калган суюк азык. Шире тунукталышы мүмкүн. Ширеге концентрацияланган табигый жыпар жыттуу жемиш жана (же) жашылча заттары, жемиш жана (же) жашылча эти жана (же) мөмө жана (же) жашылча пюреси, жана (же) ошол жемиштерден жана (же) жашылчалардан аларга физикалык таасир берүү жолу менен чыгарылган цитрус жемиштеринин клеткалары кошулушу мүмкүн.

Аралаш шире эки же андан ашык ширени жана жемиш жана (же) жашылча пюрелерин аралаштыруу жолу менен чыгарылат.

Ширени консервалоо иондоштуруучу нурлануу менен иштетүүнү кошпогондо, физикалык ыкмаларды пайдалануу менен гана жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

Ширелер аларды чыгаруунун жана жемиштерди жана (же) жашылчаларды иштетүүнүн ыкмаларына жараша төмөнкү түрлөргө бөлүнөт:

түздөн-түз сыгып алынуучу шире - механикалык иштетүү жолу менен түздөн-түз жаңы же жаңы бойдон сакталган жемиштерден жана (же) жашылчалардан алынган шире;

жаңы сыгып алынган шире - жаңы же жаңы бойдон сакталган жемиштерден жана (же) жашылчалардан керектөөчүлөрдүн катышуусу алдында чыгарылган жана консервациялоого алынбаган түздөн-түз сыгып алынган шире;

калыбына келтирилген шире - концентрацияланган ширеден же концентрацияланган ширеден жана түздөн-түз сыгып алынган ширеден жана ичүүчү суудан даярдалган шире.

Калыбына келтирилген томат ширеси да томат пастасын жана (же) томат пюресин калыбына келтирүү жолу менен даярдалышы мүмкүн;

концентрацияланган шире - түздөн-түз сыгып алынган ширеден андагы эритилүүчү кургак заттарды түздөн-түз сыгып алынган баштапкы ширеге карата кеминде эки эсе көбөйтүү максатында суусу физикалык түрдө алынып даярдалган шире. Концентрацияланган ширени чыгарууда шире алдын ала бөлүнүп алынган, майдаланылган жемиштердин жана (же) жашылчалардын партиясынын кургак заттарын экстракциялоо процесси, мындай экстракциянын продукциясына бир технологиялык процесстин ичинде концентрациялоо этабына чейинки баштапкы шире ичүүчү суу менен кошулган шартта жүргүзүлүшү мүмкүн. Концентрацияланган ширеге ушул аталыштагы ширеден же ушул аталыштагы мөмө же жемиштерден алынган концентрацияланган табигый жыпар жыт чыгаруучу заттар кошулушу мүмкүн;

диффузиялык шире - ичүүчү суунун жардамы менен жаңы жемиштерден жана (же) жашылчалардан экстракттык заттары алынган же кургатылган бир түрдөгү жемиштерден жана (же) жашылчалардан алынган шире, алардан алынчу шире механикалык иштетүү жолу менен алынышы мүмкүн эмес.

Диффузиялык шире концентрацияланышы, андан кийин калыбына келтирилиши мүмкүн.

Диффузиялык ширедеги эрүүчү кургак заттар калыбына келтирилген ширелер үчүн белгиленген деңгээлден төмөн болбоого тийиш;

технологиялык материалдар - заттар же каражаттар, же алардан чыгарылгандар (жабдуулардан, идиш-аяктардан жана таңгактоочу материалдардан башка), алар сырьену, ширелерди, нектарларды жана жемиштерден жана (же) жашылчалардан ширелүү суусундуктарды чыгарууда белгилүү бир технологиялык максаттарга колдонулат жана аларга жетишкенден кийин сырьедон жана продукциядан чыгарылып салынат, алардын калдыктары даяр продукцияга технологиялык таасир көрсөтүшпөйт.

 

2-глава
Сырьенун, ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын коопсуздугуна карата талаптар

 

7. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалчу ширелүү суусундуктарды чыгарууда пайдаланылуучу сырье тийиштүү Техникалык регламентте белгиленген анын коопсуздугуна карата талаптарга ылайык келүүгө жана товардык-коштоочу документтери болууга тийиш.

8. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды чыгаруу үчүн өсүмдүк сырьесун пайдаланууда тийиштүү өсүмдүктөрдү өстүрүүдөгү пестициддерди колдонулушу, мындай сырьену сактоо үчүн зыянкечтерден жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн илдеттеринен коргоо максатында өндүрүштүк жайлардын жана таранын фумигацияланышы жөнүндө маалыматтын милдеттүү түрдө болушу зарыл.

9. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан ширелүү суусундуктарды чыгарууда пайдаланылуучу сырьелорду жана компоненттерди сактоо мындай сырьенун жана компоненттердин бузулушуна жол бербөөнү жана зыянкечтерден жана булганыч заттардан коргоону камсыз кылган талаптагыдай шарттарда ишке ашырылууга тийиш.

10. Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуучу ширелер, нектарлар жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктар жарандардын өмүрүнө жана саламаттыгына зыян келтирбөөгө жана бул Техникалык регламенттин 1-тиркемесинде белгиленген ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын гигиеналык жана микробиологиялык көрсөткүчтөрүнө карата талаптарга ылайык келүүгө тийиш. Аралаш ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын коопсуздугунун көрсөткүчтөрү алардын өзүнчө компоненттеринин массалык үлүштөрүнүн катышына жараша бул массалык үлүштөрдү, ошондой эле тийиштүү Техникалык регламентте белгиленген реалдуу заттардын жол берилген деңгээлдеринин нормативдерин эске алуу менен аныкталат.

11. Ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелердин, нектарлардын жана ширелүү суусундуктардын упаковкасы мындай продукцияны ташуунун жана сактоонун белгиленген шарттары сакталганда аны колдонуунун бардык этаптарында коопсуздукту камсыз кылууга тийиш.

12. Упаковкалык тара жасалган жана ширелер, нектарлар жана мөмөжемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктар куюла турган материалдар упаковкалардын коопсуздугу жагындагы тийиштүү Техникалык регламенттерде белгиленген талаптарга ылайык келүүгө тийиш.

13. Ширелерде, нектарларда жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарда патогендик микроорганизмдердин жана мите ооруларды козгоочулардын, алардын жугуштуу же мите ооруларды пайда кылуучу жана адам жана (же) жаныбарлар үчүн коркунучтуу токсиндеринин болушуна жол берилбейт.

14. Упаковкадагы ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды маркалоо тамак-аш азыктарын маркалоо жагындагы техникалык регламентте белгиленген талаптарга жана ушул Техникалык регламентте белгиленген кошумча талаптарга ылайык келүүгө тийиш.

15. Ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын аталыштары мындай продукцияны чыгаруу үчүн пайдаланылган жемиштердин жана (же) жашылчалардын аталыштарын же мындай аталыштардын ырааттуулугуна карабастан алардын туунду сөздөрүн камтууга тийиш. Жемиштердин жана жашылчалардын аталыштары ушул Техникалык регламенттин 3-тиркемесине ылайык көрсөтүлөт.

Көрсөтүлгөн аталыштар же алардын туунду сөздөрү "жемиштер", "мөмөлөр", "жашылчалар" же "жемиш", "мөмө", "жашылча" деген сөздөрдүн ордуна ширелердин, нектарлардын жана ширелүү суусундуктардын аталыштарына киргизилиши керек:

1) жемиш ширеси, мөмө ширеси, жашылча ширеси же жемиштен жасалган шире, мөмөдөн жасалган шире, жашылчадан жасалган шире;

2) концентрацияланган жемиш ширеси, концентрацияланган мөмө ширеси, коцентрацияланган жашылча ширеси же жемиштен жасалган концентрацияланган шире, мөмөдөн жасалган концентрацияланган шире, жашылчалардан жасалган концентрацияланган шире;

3) диффузиялык жемиш ширеси, диффузиялык мөмө ширеси, диффузиялык жашылча ширеси же жемиштерден жасалган диффузиялык шире, мөмөлөрдөн жасалган диффузиялык шире, жашылчалардан жасалган диффузиялык шире;

4) жемиш нектары, мөмө нектары, жашылча нектары же жемиштерден жасалган нектар, мөмөдөн жасалган нектар, жашылчалардан жасалган нектар;

5) ширелүү жемиш суусундугу, ширелүү мөмө суусундугу, ширелүү жашылча суусундугу же жемиштерден жасалган ширелүү суусундук, мөмөдөн жасалган ширелүү суусундук, жашылчадан жасалган ширелүү суусундук;

6) мөмө морсу же мөмөдөн жасалган морс;

7) жемиш пюреси, мөмө пюреси, жашылча пюреси же жемиштерден жасалган пюре, мөмөлөрдөн жасалган пюре, жашылча пюреси, жашылчадан жасалган пюре;

8) концентрацияланган жемиш пюреси, концентрацияланган мөмө пюреси, концентрацияланган жашылча пюреси, жемиштерден жасалган концентрацияланган пюре, мөмөлөрдөн жасалган концентрацияланган пюре, жашылчадан жасалган концентрацияланган пюре.

16. Жемиштердин жана (же) жашылчалардын эки же андан көп түрлөрүнөн чыгарылган ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын аталыштары мындай продукциянын курамына кирген ширелердин жана (же) жемиш жана (же) жашылча пюрелеринин атын камтууга жана тийиштүү ширенин жана (же) пюренин көлөмдүк үлүштөгү аздыгына жараша көрсөтүлүүгө тийиш.

Мөмө-жемиштердин жана (же) жашылчалардын үч же андан ашык түрлөрүнөн жасалган ширелердин, нектарлардын жана жана ширелүү ичимдиктердин аталыштарында "мөмө жана (же) жемиш жана (же) жашылча аралаш", "мөмөлөрдүн жана (же) жемиштердин жана (же) жашылчалардын аралашмасынан", же "мультижемиштерден" же "мультимөмөлөрдөн", же "мультижашылчалардан" деген сөздөр болушу же мөмөлөрдүн жана (же) жашылчалардын тобунун аталышы болушу мүмкүн.

17. Түздөн-түз сыгылып алынган ширенин аталышында же мындай аталышка жакын жерде "түздөн-түз сыгып алынган" деген сөздөр болууга тийиш.

18. Калыбына келтирилген ширенин аталышында же мындай аталышка жакын жерде концентрацияланган ширеден жана (же) жемиш жана (же) жашылча пюресинен даярдалган же "калыбына келтирилген" деген сөз көрсөтүлүшү керек.

19. Кант жана (же) канттар жана (же) алардын аралашмалары жана (же) алардын сироптору кошулган ширелердин аталыштары "кант менен" же "канттар менен" деген сөздөр менен толукталууга тийиш.

20. Жемиш жана (же) жашылча нектарын же ширелүү суусундукту чыгарууда татымалдар пайдаланылса, мындай нектардын же ширелүү суусундуктун аталыштары "татымал менен" же "татымалдар менен" деген сөздөр менен кошумчаланууга тийиш. Эгерде жемиш жана (же) жашылча нектарында же ширелүү суусундукта аспартам бар болсо упаковкасында: "Фенилалианин булагын камтыйт" деген жазуу жазылууга тийиш.

21. Аш же деңиз тузу кошумчаланып жасалган ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган суусундуктардын упаковкасында мындай продукциянын аталышы менен катар: "Туздуу" деген жазууну жазууга жол берилет.

22. Ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын аталыштарын башка белгилерди жана (же) аларды даярдоонун жана иштетүүнүн ыкмаларын көрсөткөн сөздөр менен толуктоо милдеттүү эмес.

23. Бал кошулган ширелер үчүн: "Бал кошулган" деген сөз жазылууга тийиш.

24. Эгерде концентрацияланган шире же концентрацияланган морс керектөөчүлөргө сатуу үчүн арналса жана керектөөнүн алдында калыбына келтирилүүгө тийиш болсо, мындай продукциянын упаковкасында аны калыбына келтирүүнүн эрежелери көрсөтүлүүгө тийиш.

25. Жемиш жана (же) жашылча нектарларынын, морстордун, ширелүү суусундуктардын упаковкаларында ширенин жана (же) жемиштин жана (же) жашылчанын пюресинин минимум көлөмдүк үлүшү жөнүндө маалымат болууга тийиш.

26. "Жемиш эти менен" деген жазууну цитрус жемиштеринин клеткаларын жана жемиш жана (же) жашылча нектарларынын клеткаларын камтыган ширелердин (анын ичинде, цитрус жемиштеринен жасалган ширелердин) керектөө таңгактарында, ошондой эле цитрус жемиштеринин клеткаларын камтыган жемиш жана (же) жашылча нектарларында жайгаштыруу, даяр продукциядагы тийиштүү жемиш этинин үлүшү 8 проценттен ашкан учурда гана болот.

27. Ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган суусундуктардын упаковкаларында: "Тунукталган" деген жазууну чөбөгөсүнүн массалык үлүшү 0,3 проценттен ашпаган учурда гана жазууга болот.

28. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган суусундуктарды чыгарууда аскорбин кислотасы пайдаланылганы жөнүндө маалымат, эгерде даяр продукциядагы аскорбин кислотасынын калдык саны анын табигый деңгээлинен ашпаса, мындай продукциянын курамы жөнүндө маалыматта көрсөтүлбөшү мүмкүн. Аскорбин кислотасын кычкылданууга каршы пайдалануу: "С витамини менен" деген жазууну продукциянын упаковкасына жазуу үчүн негиз болбойт.

29. Байытылган ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын упаковкасындагы продукциянын аталышында же ага жакын жерде "байытылган" деген сөз көрсөтүлүүгө тийиш.

Мындай продукциянын курамына кирген физиологиялык функциялуу тамак-аш компоненттеринин аталыштарын, ошондой эле мындай компоненттерди камтыган тамак-аш азыктарынын аталыштарын же мындай компоненттердин тобунун аталышын кошумча көрсөтүүгө жол берилет.

30. Жемиштердин жана жашылчалардын аталыштары жана ошол аталыштардан келип чыккан сөздөр мындай жемиштерден жана жашылчалардан жасалган продукциялардын упаковкаларында өзүнчө да, ошондой эле тийиштүү сөз айкалыштарында, эгерде мындай аталыштар же сөз айкалыштары керектөөчүлөрдү адаштырбаса гана көрсөтүлүшү мүмкүн.

31. Жемиштердин жана (же) жашылчалардын сүрөттөрү, эгерде аларды чыгарууда пайдаланылбаса, ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын упаковкасында көрсөтүлбөөгө тийиш.

32. Татымалдар жана (же) экстракттар кошулуп жасалган ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын упаковкаларында: "Татымалдары менен" деген сөздөр камтылууга жана (же) тийиштүү татымалдардын аталыштары көрсөтүлүүгө тийиш.

33. Ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын курамы упаковкасында төмөнкүдөй ыраатта көрсөтүлүүгө тийиш:

1) ширенин жана (же) жемиш жана (же) жашылча пюресинин аталыштары, мындай продукциянын курамына кирген компоненттердин жана тамак-аш кошундуларынын (колдонулган учурда) - ширеге карата аталыштары;

2) ширенин жана (же) жемиш жана (же) жашылча пюресинин аталыштары, мындай продукциянын курамына кирген компоненттердин жана тамак-аш кошундуларынын аталыштары жана эң акыркы болуп - жемиш жана (же) жашылча нектарына, морско, жемиш жана (же) жашылча ширелүү суусундуктарга карата суу көрсөтүлөт.

34. Компоненттер же тамак-аш кошундулары пайдаланылбаган ширелердин курамын упаковкада көрсөтпөсө болот.

35. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды чыгарууда концентрацияланган ширелер жана (же) концентрацияланган жана (же) жашылча пюрелери пайдаланылган учурда мындай продукциянын курамында тийиштүү ширелердин жана (же) жемиш жана (же) жашылча пюрелеринин аталыштары азайышына жараша көрсөтүлөт жана мындай курамды көрсөтүүгө жакын жерде: "Концентрацияланган ширелерден даярдалган", "Концентрацияланган пюреден жасалган" же "Концентрацияланган ширелерден жана пюрелерден даярдалган" деген жазуу жазылат.

36. Аралаш ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын курамында бардык пайдаланылган ширелер жана (же) жемиш жана (же) жашылча пюрелери азаюу тартибинде көрсөтүлүүгө тийиш.

37. Мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган байытылган ширелердин, нектарлардын жана ширелүү суусундуктардын курамында ушул курамга кирген бардык физиологиялык жактан функциялуу тамак-аш компоненттери аталат.

38. Ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын даамын жана жытын калыбына келтирүү үчүн пайдаланылган концентрацияланган табигый аромат жаратуучу жемиш же жашылча заттары жана аны калыбына келтирүү үчүн пайдаланылган ичүүчү суу даяр продукциянын курамында көрсөтүлбөйт.

39. Ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган суусундуктардын упаковкасында мындай продукцияны ачкандан кийинки сактоонун шарттары жөнүндө сунуштар көрсөтүлөт.

40. Керектөөчүлөр үчүн арналган транспорт тарасында жана ширелер, нектарлар жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктар салынган тарада төмөнкүдөй маалымат болууга тийиш:

продуктунун аталышы;

даярдоочунун аталышы жана турган орду жана (же) чет өлкөлүк даярдоочунун милдетин аткаруучу жак жөнүндө маалымат, даярдоочунун атын жана турган ордун көрсөтүү менен (дареги, анын ичинде өлкө жана (же) мындай продукция чыгарылган жер) маалымат;

партиянын номери;

жасалган дата;

продукциянын саны;

продукциянын жарактуулук мөөнөтү;

продукцияны сактоо жана ташуу шарттары.

Цистерналарга куюп жеткирилчү продукция үчүн мындай маалымат коштоо документтеринде көрсөтүлөт.

41. Партиянын номери же ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды жасоонун датасы, даярдоочунун аталышы жана турган жери жана (же) чет өлкөлүк даярдоочунун милдетин аткаруучу жак (дареги, анын ичинде өлкө жана (же) мындай продукция чыгарылган жер) жөнүндө маалымат мындай продукциянын транспорттук тарасында идентификациялык код менен алмаштырылышы мүмкүн.

Мындай код коштоочу документтерде так көрсөтүлүүгө тийиш.

42. Эгерде коцентрацияланган ширелерде жана концентрацияланган жемиш жана (же) жашылча пюрелеринде казеинаттын жана (же) натрий казеинатынын калдыктары бар болсо, мындай продукциянын транспорттук тарасында жана коштоочу документтеринде "калий казеинаты бар" жана (же) "натрий казеинаты бар" деген сөздөр жазылууга тийиш.

43. Жемиштерден жана (же) жашылчалардан ширелерди жана нектарларды чыгарууда ушул главада жана бул Техникалык регламенттин 2-тиркемесинде аттары, курамы жана технологиялык багыттары көрсөтүлгөн компоненттер жана тамак-аш кошундулары пайдаланылышы мүмкүн.

Компоненттердин жана тамак-аш кошундуларынын курамы концентрацияланбаган продукция үчүн келтирилет.

Көрсөтүлгөн концентрацияланган ширелер, морстор жана пюре үчүн көрсөтүлгөн компоненттердин жана тамак-аш кошундуларынын курамы бирдей аталыштагы калыбына келтирилген ширеде же жемиш жана (же) жашылча пюресинде ушул Техникалык регламенттин 3-тиркемесинде белгиленген талаптарга ылайык эритилчү кургак заттардын минимум курамынын негизинде эсептелинет.

44. Жемиш жана (же) жашылча ширеси бар ширелүү суусундуктарды чыгарууда ушул Техникалык регламентте көрсөтүлгөн компоненттер жана тамак-аш кошундулары менен катар тийиштүү Техникалык регламенттердин талаптарына жооп берген башка компоненттерди жана тамак-аш кошундуларын пайдаланууга жол берилет.

45. Ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын курамына кирген суу Ичүүчү суунун коопсуздугу боюнча техникалык регламенттерде коюлган талаптарга жооп берүүгө тийиш.

Ширелерди калыбына келтирүү үчүн ичүүчү суунун 1 литринде нитраттар 25 мг ашык эмес, 1 литрде натрий 50 мг ашык эмес болууга тийиш.

46. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган суусундуктарды байытуу үчүн аталыштары ушул Техникалык регламенттин 50-пунктунда көрсөтүлгөн физиологиялык функциялуу тамак-аш компоненттерин пайдаланууга жол берилет. Ширелер, нектарлар жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктар, эгерде мындай продукциянын 300 миллилитринде жок дегенде бир физиологиялык функциялуу тамак-аш компоненти 15 проценттен кем эмес болсо жана көрсөтүлгөн компоненттерде сунуш кылынган тамак-аш кошундуларынын коопсуздугу боюнча техникалык регламентте белгиленгенден 50 проценттен ашпаса байытылган деп эсептелет.

47. Байытылган ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды чыгарууда физиологиялык функциялуу тамак-аш компоненттери катары тамак-аш өнөр жайында пайдалануу үчүн белгиленген тартипте уруксат берилген витаминдер, витамин сыяктуу заттар, каратиноиддер, минералдык заттар, органикалык кислоталар, тамак-аш булалары, жарым-жартылай май кислоталары, кант сымалдар, жарым фенолдук кислоталар, пребиотоктор, фитостериндер, флавоноиддер, фосфолипиддер пайдаланылышы мүмкүн. Дан, буурчак өсүмдүктөрүнүн, жаңгактардын экстракттары жана белгиленген тартипте тамак-аш өнөр жайында пайдалануу үчүн уруксат берилген башка өсүмдүк экстракттары физиологиялык функциялык тамак-аш компоненттеринин булактары болушу мүмкүн. Байытылган ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган суусундуктардын бир түрдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн аларга лецитин тамак-аш кошундусун кошууга жол берилет. Ширеге эрүүчү кургак заттарды алмаштыруу максатында көрсөтүлгөн компоненттерди кошууга жол берилбейт.

48. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган суусундуктарды чыгарууда пайдаланылчу концентрацияланган табигый жыпар жыттуу жемиш же жашылча заттары концентрацияланган ширени чыгаруу процессинде суюк дистиллят, ошондой эле физикалык ыкмаларды колдонуу менен жемиштерди жана (же) жашылчаларды суюк экстракттар түрүндө кайра иштетүү же сууну, көмүр кычкыл газын же тамак-аш этил спиртин пайдалануу менен ачытмаларды кайра иштетүүдө алышат, алар концентрацияланган табигый ароматтуу жемиш же жашылча заттарында эритүүчүлөр катары иштешет жана жемиштердин же жашылчалардын жана (же) алардын ширелеринин ароматынын курамдык бөлүгү катары бөлүнүшпөйт. Айрым учурларда концентрацияланган табигый аромат жаратуучу жемиш же жашылча заттарында технологиялык материал катары пропиленгликоль пайдаланылышы мүмкүн. Концентрацияланган жыпар жыт жаратуучу жемиш же жашылча заттары ароматизаторлорго да, тамак-аш кошундуларына да кирбейт.

49. Жаңыдан сыгып алынган ширелерге концентрацияланган табигый жыпар жыт жаратуучу жемиш жана жашылча заттарын кошууга болбойт.

Ширелерди, нектарларды, пюрелерди, концентрацияланган ширелерди жана концентрацияланган жемиш жана (же) жашылча пюрелерин чыгарууда ароматизаторлорду, анын ичинде табигый ароматизаторлорго окшош табигый жана жасалма ароматизаторлорду пайдаланууга болбойт.

50. Ширелүү жемиш жана (же) жашылча суусундуктарын чыгарууда концентрацияланган табигый жыпар жыттуу жана (же) жашылча заттарын жана (же) табигый, жасалма ароматизаторлорду, табигый ароматизаторлорго окшош ароматизаторлорду жана (же) боекторду жана (же) тамак-аш кошундуларынын коопсуздугу боюнча тийиштүү техникалык регламенттерде белгиленген талаптарга жооп берген башка компоненттерди кошумчалоого болот.

51. Морсторду чыгарууда концентрацияланган табигый ароматтуу жемиш же жашылча заттарын жана (же) табигый ароматизаторлорду пайдаланууга болот.

52. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды чыгарууда даамын буруу максатында өзүнчө же ар кандай айкалышта кант жана (же) канттар жана (же) алардын аралашмалары жана (же) алардын сироптору (сахароза, суусуз декстроза, глюкоза, фруктоза) даяр продукциянын массасынын 1,5 процентинен ашпаган санда пайдаланылышы мүмкүн.

Кантты жана (же) канттарды жана (же) алардын аралашмаларын жана сиропторун кошумчалоо ширенин эритинди кургак заттарын алмаштыруу максатында болушу мүмкүн эмес. Түздөн-түз сыгылып алынган ширелерге канттын жана (же) канттардын аралашмаларын жана (же) сиропторун кошууга болбойт.

53. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды чыгарууда бал пайдаланылышы мүмкүн. Ширеге бал кошууда анын саны даяр продукциянын массасынан 5 процентинен ашпоого жана мындай кошумчалоо ширенин эритинди кургак заттарын алмаштыруу максатында жүргүзүлбөөгө тийиш.

54. Бир эле ширеге бир учурда кантты жана (же) канттарды жана ширенин кычкылдуулугун жөнгө салуучуларды кошууга болбойт.

55. Аш тузу, деңиз тузу, татымалдар же өсүмдүк экстракттары жемиштердин ширелеринен башка ширелерге, нектарларга жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган суусундуктарга кошумчаланышы мүмкүн.

Бул компоненттерди ширелерге, нектарларга жана ширелүү суусундуктарга ширенин эритинди кургак заттарын алмаштыруу максатында кошууга болбойт.

56. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды, аларга кошумчаланган компоненттерди маркалоо ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайык упаковкасына жүргүзүлөт.

57. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды чыгарууда аталыштары жана жол берилген калдык сандары ушул Техникалык регламенттин 2-тиркемесинде белгиленген технологиялык материалдар гана пайдаланылууга тийиш.

 

3-глава
Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды жасоо жана колдонуу процесстерине карата талаптар

 

58. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды чыгаруучу жеке жана юридикалык жактар аларды чыгаруу жана колдонуу процесстерин бул продукция ушул Техникалык регламентте ага карата белгиленген талаптарга жооп бергидей түрдө ишке ашырууга милдеттүү.

59. Ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын аларды чыгаруудагы жана колдонуудагы коопсуздугун камсыз кылуу төмөнкүдөй принциптерге негизделет:

1) ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды чыгаруу технологияларын иштеп чыгууда өндүрүш процесстеринин контролдонуучу этаптарын (критикалык контролдоо жерлерин) аныктоо продукциянын коопсуздугуна терс таасир тийгизиши мүмкүн болгон технологиялык эреже бузууларды табуу максатында коркунучтарга талдоо жүргүзүүнүн негизинде ишке ашырылат;

2) продукцияны сактоо жана ташуу шарттарын аткаруу;

3) продукциянын коопсуздугуна контролду мындай контролдоонун зарыл болгон аныктыгын жана толуктугун камсыз кылган каражаттар аркылуу жүргүзүү;

4) продукцияны өндүрүү боюнча технологиялык операциялар жөнүндө маалыматты документтештирүүнү жана продукцияны даярдоочу бекиткен техникалык документтерде, өндүрүштүк контролдун программаларында ага контролду камсыздоо;

5) продукцияны өндүрүүдө пайдаланылчу сырьего, технологиялык жана кошумча материалдарга, ошондой эле продукцияны өндүрүүдө технологиялык процесстин этаптарында ага жана даяр продукцияга контроль жүргүзүү, анын ичинде мындай продукциянын органолептикалык көрсөткүчтөрүн баалоо үчүн өндүрүштүк дегустацияларды өткөрүү;

6) технологиялык жабдуулардын иштөөсүн контролдоо;

7) документтерди кагаз жана электрондук сактагычтарда жүргүзүү жана сактоо;

8) коопсуздугун камсыз кылуу максатында продукцияны өндүрүүнүн ар бир этабында жана (же) технологиялык процесстин участогунда кызматкерлер жеке гигиенанын эрежелерин сакташын камсыздоо;

9) өндүрүштүк жайларды жыйнап жууп тазалоо, дезинфекциялоо, дезинсекциялоо жана дератизациялоо графиктерин жана режимдерин тандоо;

10) продукцияны утилдештирүүнү жана мындай продукцияны талаптагыдай ыкмада упаковкалоо.

60. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды чыгарууда пайдаланылчу суу ичүүчү суунун коопсуздугу жагындагы Техникалык регламентте белгиленген талаптарга шайкеш келүүгө тийиш.

61. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган суусундуктарды чыгарууда пайдаланылуучу суу Ичүүчү суунун коопсуздугу жагындагы техникалык регламентте белгиленген талаптарга ылайык келүүгө тийиш.

62. Сырье жана продукция менен түздөн-түз байланышта пайдаланылчу буу сырьенун жана продукциянын булгабоого, коркунучтуу жана (же) зыяндуу заттарды камтыбоого тийиш.

63. Тийиштүү жабдууну пайдалануу менен сырьену жана продукцияны жылчыксыз бекитилген идиштерде буулантууда ал идиштерди жана жабдууларды муздатууда пайдаланылчу суунун сырьену жана продукцияны булгашына жол бербөөчү шарттар камсыздалууга тийиш.

64. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды өндүрүү жана сактоо процессинде пайдаланылчу өндүрүштүк жайлар таза жана оң абалда кармалууга тийиш.

65. Өндүрүштүк жайлардын планировкасы, алардын конструкциясы, жайгаштырылышы жана өлчөмү төмөнкүлөрдү камсыз кылууга тийиш:

1) ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды чыгаруунун удаалаш технологиялык процесстерди жүргүзүү мүмкүнчүлүгү, мында эгерде ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды коркунучтуу жана (же) зыяндуу заттар менен булгашы мүмкүн болсо, сырьенун, полуфабрикаттар жана даяр продукциянын каршы агымынын болбошу, булганган же таза шаймандардын болбошу камсыз кылынат;

2) технологиялык жабдууларды зарыл болгон техникалык тейлөөгө жана утурумдук ремонттоого, мындай жабдууларды жана өндүрүштүк жайларды жууп-тазалоого жана (же) дезинфекциялоого мүмкүнчүлүгү;

3) өндүрүштүк жайлардын абасында химиялык, биологиялык заттардын жана микроорганизмдердин жол берилген чектүү коцентрацияларынын (деңгээлдеринин) жогорулашынын натыйжасында ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын булганышынын мүмкүндүгүнүн алдын алуу жана минималдаштыруу;

4) өндүрүштүк жайларды жаныбарлардын, анын ичинде кемирүүчүлөрдүн жана курт-кумурскалардын кирүүсүнөн коргоо;

5) технологиялык операцияларды аткаруу үчүн зарыл болгон мейкиндик;

6) кир басуудан, уулуу материалдардын аралашуусунан, чыгарылып жаткан продукцияга ыпыр-сыпырдын түшүүсүнөн жана конденсаттын пайда болушунан, өндүрүштүк жайларды көгөрүүдөн сактоо;

7) сырьену жана даяр продукцияны сактоонун шарттары.

66. Ширелер, нектарлар жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалчу ширелүү суусундуктар жасалчу өндүрүштүк жайлардын бөлүктөрү төмөнкүдөй талаптарга жооп берүүгө тийиш:

1) астананын үстү жууганга жана зарыл болгон учурда дезинфекциялоого, ошондой эле керектүү дренаж жүргүзүү үчүн мүмкүндүк бергендей болууга тийиш;

2) дубалдардын бети бүтүн, суу өткөрбөөчү, ным тартпоочу, жуулуучу жана уулуу эмес материалдардан жасалууга тийиш;

3) шып же ал жок болсо чатырдын ичи жана жер үстүндөгү конструкциялар кирдөөгө, көктүн пайда болушуна жана шыптардын урап-түшүүсүнө болтурбоону камсыз кылууга же мындай үстүңкү беттер же жер үстүндөгү конструкциялар нымдуулук конденсациясын азайтууга көмөк берүүгө тийиш;

4) терезелердин, фрамугалардын конструкциялары кирлердин топтолбошун камсыз кылууга тийиш. Өндүрүштүк жайлардын бардык тышкы терезелери ачылууга тийиш, курт-кумуркалардан сактоочу торчолор тазалоо үчүн оңой чыгарылгыдай орнотулууга тийиш;

5) өндүрүштүк жайлардын эшиктери жылмакай жана ным тартпаган материалдардан жасалууга тийиш;

6) технологиялык жабдуулардын иштетилүүчү үстү ным тартпаган жылмакай материалдардан жасалууга тийиш.

67. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды чыгаруучу ишканалар төмөнкүлөргө ээ болууга тийиш:

1) канализациянын жалпы системасына бириктирилген, суусу канализациянын ички системасына агып кетүүчү, жуулуп туруучу унитаздар менен жабдылган жана эшиктери өндүрүштүк жайларга чыкпаган дааратканалары болууга тийиш;

2) кол жууш үчүн ысык жана муздак суусу бар, тийиштүү түрдө жайгаштырылган, конструкцияланган жана колду жууп жана аарчуу-кургатуу үчүн каражаттар менен жабдылган жуунгучтар;

3) конструкциялык сапаттары продукциянын булганышына мүмкүндүк бербеген, ошондой эле мындай системалардын тазалоого же алмаштырууга муктаж болгон бөлүктөрүнө жетүүнү камсыз кылган желдетүү системасы, кондициялоо системасы;

4) тийиштүү техникалык регламенттердин талаптарына жооп берген табигый жана (же) жасалма жарык бергичтер;

5) өндүрүштүк жайлардан тышкары жайгаштырылган жана кызматкерлердин кийимдерин жана жумушчу кийимдерин бөлөк сактоо үчүн жабдылган кийинип-чечинүүчү жайлар;

6) өндүрүштүк жайларга жайгаштырылган жана продукциянын булгануу коркунучун болтурбоого мүмкүндүк берген конструкциялык сапаттары бар канализациялык жабдуу.

Дренаждык каналдарды толук же толук эмес ачкан учурда конструкциялык элементтер калдыктардын булганган зонадан продукция турган зонага түшүүсүнөн коргоону камсыз кылууга тийиш.

68. Өндүрүштүк жайларда продукция өндүрүү үчүн пайдаланылбаган заттарды жана материалдарды, анын ичинде жууп-тазалоочу жана дезинфекциялоочу каражаттарды сактоого болбойт.

69. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды чыгаруу боюнча ишти жүргүзүүчү жеке жана юридикалык жактар өндүрүштүн зыяндуу факторлорунун иштегендерге тийгизген таасири жол берилген эн чоң концентрациядан жана жол берилген эң чоң деңгээлден ашпагыдай эмгек шарттарын түзүүгө тийиш.

70. Ширелер, нектарлар жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктар менен иштөөдө колдонулуучу технологиялык жабдуулар жана шаймандар:

1) ушул Техникалык регламентте жана Кыргыз Республикасы катышкан эл аралык келишимдерде белгиленген талаптарга ылайыктуу продукциянын өндүрүлүшүн камсыздоочу конструкциялык жана эксплуатациялык касиеттерге ээ болууга тийиш;

2) жакшылап жуушка жана (же) тазалоого жана зарыл учурда дезинфекцияланууга тийиш, аларды жүргүзүү продукциянын булгануу коркунучуна жол бербөөгө тийиш;

3) тамак-аш азыктары менен иштөөгө жарактуу материалдардан жасалууга тийиш;

4) аларды жууш жана (же) тазалоочу, зарыл учурда дезинфекциялоочу конструкциялык сапаттарга ээ болууга;

5) санитардык тазалоого жана өндүрүш жайларын жана башка жумушчу зоналарды жыйнап-тазалоого мүмкүндүк бергидей орнотулууга.

71. Зарыл учурда технологиялык жабдуу тиешелүү контролдук-ченөөчү жабдуулар менен камсыздалышы керек.

72. Өндүрүштөн чыккан калдыктар жана таштандылар өндүрүш жайларынан такай тазаланып турушу керек.

73. Калдыктар жана таштандылар маркаланган, оң абалдагы, калдыктар менен таштандыларды чогултуу жана сактоо үчүн гана колдонулуучу капкагы бар контейнерлерге салынышы керек.

74. Контейнерлердин конструкциялык сапаттары аларды жууп-тазалоо мүмкүнчүлүгүн жана аларга жаныбарлардын кирип кетпешин камсыздашы керек.

75. Өндүрүш жайларынан калдыктарды тазалоо жана жок кылуу белгиленген тартипте жүргүзүлөт жана продукциянын, айлана-чөйрөнүн булганышына алып келбеши жана адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч туудурбашы керек.

76. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды сактоо мөөнөтү, сактоо шарттары өндүрүүчү тарабынан белгиленген тартипте аныкталат.

77. Продукцияны өндүрүүчү тарабынан белгиленген сактоо жана ташуу шарттары продукциянын ушул Техникалык регламентте белгиленген талаптарга шайкештигин анын бүткүл жарактуулук мөөнөтүнүн ичинде камсыздоого тийиш.

78. Продукция транспорт каражаттары менен, продукцияны өндүрүүчү белгилеген ташуу шарттарына ылайык ташылат.

79. Ширелер, нектарлар жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктар менен бирге башка тамак-аш продуктуларын же башка жүктү ташуу үчүн транспорт каражаттарын жана (же) контейнерлерди пайдаланууда алардын бири бирине тийишүүсүн жана булганышын болтурбоочу шарттарды камсыздоо зарыл. Транспорт каражаты башка тамак-аш продуктуларын же жүктөрдү ташуу үчүн пайдаланылган учурда ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды ташууда алардын булганып калуу опурталын болтурбоо максатында ошол транспорт каражатын жакшы тазалоо керек.

80. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды ташуу үчүн пайдаланылчу транспорт каражаттары жана (же) контейнерлер же башка идиштер продукцияны зарыл температурада кармап туруу үчүн тиешелүү түрдө жабдылышы керек.

81. Продукцияны сактоо үчүн арналган транспорт каражаттарынын жана жайлардын конструкциялык сапаттары жана эксплуатациялык өзгөчөлүктөрү аларда тийиштүү тазалоо, дезинфекциялоо жана дератизациялоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камсыздашы керек.

82. Продукцияны сактоого арналган транспорттук каражаттар жана жайлар механикалык тазаланып, жуулуп жана зарыл учурда деинфекцияланып турушу керек. Жууганга колдонулчу суу Ичүүчү суунун коопсуздугу жагындагы техникалык регламенттин талаптарына ылайык келиши керек. Мындай транспорт каражаттарын жана жайларды санитардык тазалоодо тамак-аш азыктарын чыгаруунун гигиенасын камсыздоо жагындагы техникалык регламентте белгиленген талаптарга ылайык келген жуугуч жана дезинфекциялоочу каражаттар пайдаланышы керек.

83. Транспорт каражатынын жана аны жабдуу үчүн пайдаланылчу жабдыктардын түрүн, ал жабдуулардын иштөө режимин жүк жөнөтүүчүлөр продукциянын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин камсыздоо максатында метеорологиялык шарттарга жараша тандашат.

84. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды сатуучуда сактоо жана аларды сатып өткөрүү продукцияны өндүрүүчү белгилеген шарттарды аныкталган тартипте сактоо менен жүргүзүлүшү керек.

Ширелер, нектарлар жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктар алардын коопсуздугун камсыздоочу шартта, тиешелүү параметрлерди сактоо менен (нымдуулук жана температура), желдеткичи бар, таза жана жабык, белгиленген талаптарга ылайык жабдылган атайын бөлүнгөн жайларда сакталышы керек.

85. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды сатып өткөрүүдө ушул продукция жөнүндө маалыматтын бөлүгү аталган продукциянын упаковкасына тиркелчү баракчаларга жайгаштырылган учурда сатуучу ал маалыматты сатып алуучуларга жеткириши керек.

86. Жараксыз продукцияны жана анын упаковкаларын утилдештирүү Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

 

4-глава
Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды идентификациялоо

87. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды идентификациялоо бул Техникалык регламент колдонула турган техникалык жөнгө салуу объекттерине кирерин аныктоо максатында жүргүзүлөт.

Идентификация зарыл болсо мамлекеттик көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу органдар тарабынан изилдөөлөрдү (сыноолорду) жүргүзбөстөн, ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын упаковкасына же товардык-коштоочу документтерде көрсөтүлгөн аталыштарын ушул Техникалык регламенттин 6-беренесинде каралган мындай продукциялардын түрлөрүнүн аталыштарына салыштыруу жолу менен жүргүзүлөт.

88. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды жасалмалоону жана алардын өз аталыштарына ылайык эместигин аныктоо максатында идентификациялоо ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын физикалык-химиялык, органолептикалык жана башка көрсөткүчтөрүнө чогуу баа берүү жолу менен жүзөгө ашырылат, аларга ушул Техникалык регламенттин 6-беренесинде көрсөтүлгөн мындай продукциянын түрлөрүнүн белгилери, ошондой эле колдонуудагы эл аралык, улуттук стандарттардагы жана технологиялык документтерде көрсөтүлгөн ушундай продукцияга карата көрсөткүчтөр кирет (ширелердеги кургак заттардын эритилүүчү массалык үлүшү, нектарлардагы, морстордогу, ширелүү суусундуктардагы ширенин жана (же) пюренин минимум көлөмдүк үлүшү; ширелерди, нектарларды жана жемиштерди жана (же) жашылчалардын ширелүү суусундуктарын чыгаруу үчүн колдонулчу жемиштердин жана (же) жашылчалардын аттары; ширелердин жана жемиштердин жана (же) жашылча пюрелеринин химиялык курамынын мүмкүн болгон табигый касиеттери жөнүндө, алар үчүн мүнөздүү болгон сорттук, географиялык жана климаттык факторлорду эске алган маалыматтар).

 

5-глава
Ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын шайкештигин баалоо

 

89. Кыргыз Республикасында даярдалган жана анын аймагына алынып келген ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды ушул Техникалык регламентте белгиленген талаптарга ылайык шартта гана ички базарларга чыгарууга жол берилет.

90. Ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын шайкештигин баалоо төмөнкүдөй формаларда жүргүзүлөт:

1) өндүрүштүк контролдоо;

2) шайкештигин декларациялоо;

3) мамлекеттик көзөмөлдөө.

91. Ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан ширелүү суусундуктарды чыгаруучу жеке жана юридикалык жактар опурталдарды жана өзгөчө контролдонуучу жерлерди талдоо системасынын же тамак-аш азыктарынын коопсуздугунун менеджменти системасынын негизинде өндүрүш-технология процессинин ар бир этабында ушул Техникалык регламенттин талаптарын сакталышы үчүн өндүрүштүк контроль уюштурат.

92. Өндүрүштүк контролдоо уюмдун жетекчиси, жеке ишкер же ыйгарым укуктуу орган белгиленген тартипте бекиткен программага ылайык жүргүзүлөт.

93. Өндүрүштүк контролдоо программасы төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

1) технологиялык процесстердин контролдонуучу параметрлерин;

2) ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан ширелүү суусундуктарды жасоодо пайдаланылчу чийки заттын, көмөкчү материалдардын, башка компоненттердин жана даяр продукциянын ушул Техникалык регламентте белгиленген коопсуздук талаптарына шайкештигин контролдоонун белгиленген мезгилдүүлүгүн;

3) өндүрүштүк жайларды, кампаларды, технологиялык жабдууларды, өткөргүч түтүктөрдү, шаймандарды жууп-тазалоонун, санитардык иштетүүнүн, жыйноонун, дезинфекциялоонун графиктерин жана режимдерин;

4) өндүрүш процессин уюштурууда жана жүргүзүүдө эреже бузууларды болтурбоо жана аныктоо боюнча иш-чаралардын тизмесин;

5) продукциянын коопсуздугуна таасир этүүчү опурталдуу учурлардын тизмесин;

6) продукцияны кайра алуунун, толуктап иштеп чыгуунун жана кайра иштетүүнүн жолдорун;

7) өндүрүштүн жана персоналдын гигиенасын камсыздоо боюнча иш-чараларды;

7) потенциалдуу булганууларды контролдоо пункттарын (өзгөчө контролдонуучу жерлер);

8) продукцияны жүгүртүүдөн алуу жол-жоболорун;

9) адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна, жеке жана юридикалык жактардын мүлкүнө, мамлекеттик жана муниципалдык мүлккө, курчап турган чөйрөгө, жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн өмүрүнө жана ден соолугуна зыян келтирбөө боюнча иш-чаралардын тизмесин;

10) өндүрүштүк контролдоо программалары аткарылышы үчүн жеке жоопкерчиликтүү кызмат адамдарынын тизмесин;

11) продукциянын коопсуздугун камсыздоого таасир берүүчү башка иш-чаралардын тизмесин.

94. Өндүрүштүк контролдоо программасына өзгөртүүлөр уюмдун жетекчиси, жекече ишкер же анын ыйгарым укук берилген адамы тарабынан өндүрүш шарттары, технологиялык процесстер уюштуруучулук, инженердик же техникалык жактан өзгөртүлгөн учурларда же даярдалуучу продукцияны сатып өткөрүү шарттары өзгөртүлгөн учурларда киргизилет.

95. Өндүрүштүк контролдоо ширелердин, нектарлардын жана жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин сыноо менен коштолууга тийиш. Сыноо менчигинин түрүнө карабастан аккредиттелген сыноо лабораториясында (борбордо) жүргүзүлөт.

96. Сыноолордун жыйынтыгы боюнча аккредиттелген сыноо лабораториясы (борбору) сыноолордун белгиленген формадагы протоколун берет.

97. Ширелердин, нектарлардын жана жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарынын шайкештигин декларациялоо арыз ээси тарабынан өзүнүн далилдеринин негизинде жана (же) үчүнчү жактын катышуусунда алынган далилдердин негизинде шайкештик жөнүндө декларация кабыл алуу аркылуу ишке ашырылат.

98. Арыз ээси шайкештикти декларациялоону төмөнкү схемалардын бири боюнча жүргүзүүгө акылуу:

1) Д 1 схемасы - ширелердин, нектарлардын жана жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын шайкештиги жөнүндө декларация өзүнүн далилдеринин негизинде кабыл алууда колдонуу сунушталат. Мында декларацияны кабыл алуучу арыз ээси ширелердин, нектарлардын жана жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин ырастоо максатында далилдик базасын өз алдынча түзөт;

2) Д 2 схемасы - ширелердин, нектарлардын жана жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын шайкештиги жөнүндө декларацияны өзүнүн далилдеринин негизинде жана үчүнчү тараптын катышуусу менен алынган талаптардын негизинде кабыл алууда сунушталат. Мында арыз ээси өзүнүн далилдерине кошумча техникалык документтер комплектерине аккредиттелген сыноо лабораторияларында үчүнчү тарап жүргүзгөн ширелердин, нектарлардын жана жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын декларацияланган сыноолорунун протоколдорун киргизет;

3) Д 2а схемасы - Д 2 схемасындай эле шарттарда кабыл алуу сунушталат, бирок арыз ээси өзүнүн далилдерине ширелерди, нектарларды жана жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды өзү өндүргөндөгү сапат менеджменти системасынын сертификатын кошумча берет.

99. Сапат менеджменти системасынын сертификатын ширелердин, нектарлардын жана жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын шайкештигин декларациялоонун кандай схемасына карата болсо да далилдик базанын курамында пайдаланууга болот.

100. Далилдик база тамак-аш продукциясынын коопсуздугу чөйрөсүндө бул Техникалык регламенттин жана башка техникалык регламенттердин жоболору аткарылганын ырастаган сыноолордун натыйжаларын камтууга тийиш. Сыноолор менчигинин формасына карабастан аккредиттелген сыноо лабораториясында (борборунда) жүргүзүлөт.

101. Далилдик база катары төмөнкүлөр пайдаланылышы мүмкүн:

1) техникалык документтер;

2) өзүнүн сыноолорунун жана өлчөмдөрүнүн натыйжалары;

3) шайкештик сертификаттары же чийки затты, материалдарды, комплектөөчү буюмдарды сыноолордун протоколдору;

4) ширелер, нектарлар, жана жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктар үчүн каралган, нормативдик укуктук актылар жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар берген документтер (гигиеналык корутундулар, өрт коопсуздугу жөнүндө корутундулар ж.б.);

5) декларациялануучу ширелер, нектарлар, жана жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын бул Техникалык регламенттин жоболоруна шайкештиги жөнүндө арыз берүүгө негиз болгон башка документтер.

102. Шайкештик жөнүндө декларация арыз ээси тарабынан ширелерди, нектарларды, жана жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды чыгаруунун же алардын партияларын сатып өткөрүү мөөнөттөрүн пландаштыруу мезгилине жараша кабыл алынат, бирок ал 3 жылдан ашпайт.

103. Шайкештик жөнүндө декларация ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын конкреттүү түрүнө же бир даярдоочу чыгарган алардын түрлөрүнүн бир өңчөй топторуна жана бул Техникалык регламенттин коопсуздук талаптары боюнча декларациялангандарга карата кабыл алынат. Мында бир өңчөй продукциянын топторуна карата шайкештик жөнүндө декларацияга анын күчү колдонулган продукциялардын тизмесин камтыган же шайкештик жөнүндө декларацияга кирбеген кошумча маалыматтарды камтыган тиркеме таризделет.

104. Ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын бул Техникалык регламенттин жоболоруна шайкештиги жөнүндө кабыл алынган декларация Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгиленген тартипте аныктаган мамлекеттик көзөмөл боюнча атайын ыйгарым укуктуу орган тарабынан үч күндүн ичинде катталууга тийиш.

105. Сыноолордун (өлчөөлөрдүн) эрежелери жана методдору, анын ичинде ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын ушул Техникалык регламенттин жоболоруна шайкештигине баа берүү жол-жоболорунда колдонулгандар Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулчу улуттук, региондук стандарттардын, уюмдардын стандарттарына, технологиялык жана башка документтердин талаптарына шайкеш келүүгө тийиш.

Сыноолорду (өлчөөлөрдү) жүргүзүүдө метрологиялык аттестациядан жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте текшерүүдөн өткөн, бекитилген типтеги өлчөө каражаттары колдонулууга тийиш.

Кыргыз Республикасынын стандарттарынын, региондук стандарттардын, уюмдардын стандарттарынын, үлгүлөрдү тандап алуу, сыноолордун (өлчөмдөрдүн) эрежелери жана методдору боюнча технологиялык жана башка документтердин жоболору бул Техникалык регламенттин жоболоруна каршы келбөөгө тийиш.

106. Шайкештиги бул Техникалык регламенттин талаптары менен ырасталган ширелер, нектарлар жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктар ушул Техникалык регламентке шайкештик белгиси менен маркаланат.

107. Шайкештик белгисинин сүрөтү коштоочу документтерге жана (же) транспорттук таңгакчага түшүрүлөт.

108. Бул Техникалык регламенттин жоболорунун сакталышына мамлекеттик көзөмөл Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды өндүрүү жана колдонуу стадиясында жүргүзүлөт.

109. Мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленет.

110. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары алынган шайкештикти баалоо жөнүндө документтер, шайкештик белгилери, алынып келген ширелерди, нектарларды жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктарды сыноонун протоколдору Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге жана мамлекеттер аралык макулдашууларга ылайык таанылат.

 

6-глава
Ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын бул Техникалык регламенттин жоболоруна шайкеш келбегендиги үчүн жоопкерчилик

 

111. Бул Техникалык регламенттин жоболорун бузгандыгы үчүн өндүрүүчү (сатуучу) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

112. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктоочу мамлекеттик көзөмөл боюнча атайын ыйгарым укуктуу органдын өндүрүү, сактоо, ташуу, сатып өткөрүү, утилдештирүү процесстерин жүзөгө ашырууда табылган укук бузууларды жоюу жөнүндө көрсөтмөлөрү аткарылбаган учурда даярдоочу (сатуучу) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

113. Ушул Техникалык регламенттин жоболорун аткарбоого байланышкан зыяндын ордун толтуруу өндүрүүчү (сатуучу) тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат. Мында өндүрүүчү (сатуучу) башка адамдарга, алардын мүлкүнө, айлана-чөйрөгө зыян келтирүүгө жол бербөө максатында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чара көрүүгө тийиш.

114. Өндүрүүчүнүн (сатуучунун) зыянды төлөө боюнча милдети ордун толтуруу үчүн негиз пайда болгонго чейин түзүлгөн келишим же бир жактуу арыз менен чектелиши мүмкүн эмес.

Ордун толтуруу укугу пайда болгонго чейин түзүлгөн жоопкерчиликти чектөө жөнүндө макулдашуулар же арыздар эч нерсеге жарабайт.

115. Кемчиликтерди жоюу, сапаты жаман жана коркунучтуу продуктуларды утилге чыгаруу жана кемчиликтерди жоюучу же утилдөөчү жерге ташуу өндүрүүчү (сатуучу) тарабынан анын эсебинен ишке ашырылат.

 

7-глава
Корутунду жоболор

 

116. Бул Техникалык регламент күчүнө киргенге чейин Кыргыз Республикасынын аймагында чыгарылуучу жана Кыргыз Республикасына импорттолуучу ширелер, нектарлар жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарына шайкеш келиши керек.

117. Бул Техникалык регламент күчүнө киргенге чейин алынган шайкештигин тастыктоочу документтер алардын колдонуу мөөнөтүнүн аягына чейин жарактуу болуп эсептелет.

118. Бул Техникалык регламент күчүнө кирген күндөн тартып ширелердин, нектарлардын жана мөмө-жемиштерден жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын коопсуздугу, аларды чыгаруу процесси, сактоо, ташуу, сатуу жана утилдештирүү жагындагы Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдери, эгерде ушул Техникалык регламентке каршы келбесе колдонууга алынат.

 

1-тиркеме

1-таблица

 

Ширелердин, нектарлардын, мөмөлөрдөн жана (же) жашылчалардан жасалган ширелүү суусундуктардын, анын ичинде концентрацияланган ширелердин жана концентрацияланган пюрелердин коопсуздугуна гигиеналык талаптар

 

┌───────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────┐

│    Көрсөткүчтөр       │Жол берилчү│              Эскертүү           │

│                       │денгээлдер,│                                 │

│                       │   мг/кг,  │                                 │

│                       │ ашык эмес │                                 │

├───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┤

│Уулуу элементтер:      │           │Продукция:                       │

│- коргошун;            │    0,5    │- жашылчадан;                    │

│                       │    0,4    │- мөмөлөрдөн;                    │

│- мышьяк;              │    0,2    │                                 │

│- кадмий;              │    0,03   │                                 │

│- сымап;               │    0,02   │                                 │

│- калай;               │  200,0    │- курама каңылтыр тарада;        │

│- хром                 │    0,5    │                                 │

│                       │           │- хромдолгон тарада              │

├───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┤

│Микотоксиндер:         │           │- алмадан, томаттан жана         │

│- патулин;             │    0,05   │чычырканактан;                   │

├───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┤

│Нитраттар:             │  250      │- картошкадан;                   │

│                       │  900      │- эрте бышчу ак капустадан       │

│                       │           │(1-сентябрга чейин);             │

│                       │  500      │- кеч бышчу ак капустадан;       │

│                       │  400      │- эрте бышчу сабизден            │

│                       │           │(1-сентябрга чейин);             │

│                       │  250      │- кеч бышчу сабизден;            │

│                       │  150      │- томаттардан;                   │

│                       │  300      │- корголгон кыртыштагы           │

│                       │           │томаттардан;                     │

│                       │  150      │- бадыраңдан;                    │

│                       │  400      │- корголгон кыртыштагы           │

│                       │           │бадыраңдан;                      │

│                       │ 1400      │- ашкана кызылчадан;             │

│                       │ 2000      │- жалбырак жашылчаларда;         │

├───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┤

│                       │  200      │- таттуу калемпирден (паприктер);│

│                       │  400      │- корголгон кыртыштагы таттуу    │

│                       │           │  калемпирден;                   │

│                       │  400      │- кабачоктордон;                 │

│                       │   60      │- дарбыздан;                     │

│                       │   90      │- коондон                        │

├───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┤

│Пестициддер:           │    0,5    │- жашылчалардан жана бакча       │

│- Гексахлорциклогексан │    0,5    │өсүмдүктөрдөн;                   │

│((альфа), (бетта),     │           │- мөмөлөрдөн;                    │

│(гамма) - изомеры)     │           │                                 │

│- ДДТ жана анын        │    0,1    │                                 │

│метаболиттери          │           │                                 │

├───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┤

│Радионуклиддер, Бк/кг: │  120      │                                 │

│- жашылчалардан;       │           │                                 │

│- цезий - 137;         │   40      │- мөмөлөрдөн;                    │

│                       │  160      │- жапайы мөмөлөрдөн;             │

│                       │   40      │- жашылчалардан;                 │

│- стронций-90          │   30      │- мөмөлөрдөн;                    │

│                       │   60      │- жапайы мөмөлөрдөн.             │

└───────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────┘

Эскертүү: Мөмөлөрдөн жана (же) жашылчалардан жасалган концентрацияланган ширелер, концентрацияланган морстор жана концентрацияланган пюрелер үчүн көрсөткүчтөрдү эсептөө берилген нормаларды жана концентрация даражасын (эритилчү кургак заттардын саны боюнча) эске алуу менен жүргүзүлөт.

 

2-таблица

 

А жана Б топтогу консервалар үчүн мөмөлөрдөн жана (же) жашылчалардан жасалган ширелердин, консерваланган нектарлардын жана ширелүү суусундуктардын микробиологиялык көрсөткүчтөрү (өнөр жайлык стерилдүүлүккө талаптар)

 

┌─┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│N│   Консерваларда аныкталган   │            Консервалар             │

│ │      микроорганизмдер        │                                    │

├─┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│1│           2                  │                  3                 │

├─┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│1│В.Subtilis тобундагы спора    │Өнөр жайлык стерилдүүлүк талаптарына│

│ │жаратуучу мезофиль аэробдуу   │жооп беришет. Бул                   │

│ │жана факультативдүү-анаэробдуу│микроорганизмдердин саны аныкталган │

│ │микроорганизмдер              │учурда ал 1 г (куб.см) продуктуда 11│

│ │                              │клеткадан ашык болбоого тийиш       │

├─┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│2│В. сеrеus жана (же) В.        │Өнөр жайлык стерилдүүлүк талаптарына│

│ │роlymyха тобундагы спора      │жооп беришпейт                      │

│ │жаратуучу мезофиль аэробдуу   │                                    │

│ │жана факультативдүү-анаэробдуу│                                    │

│ │микроорганизмдер              │                                    │

├─┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│3│Мезофильдүү клостридийлер     │Эгер аныкталган мезофильдүү         │

│ │                              │клостридийлер С.bоtulinum жана (же) │

│ │                              │С.Реrfringеns-ге кирбесе өнөр жайлык│

│ │                              │стерилдүүлүк талаптарына жооп       │

│ │                              │беришет. Мезофильдүү клостридийлер  │

│ │                              │бар болсо алардын саны 1 г (куб.см) │

│ │                              │продуктуда 1 клеткадан ашпоого тийиш│

├─┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│4│Спора жаратпачу               │Өнөр жайлык стерилдүүлүк талаптарына│

│ │микроорганизмдер жана (же)    │жооп беришпейт                      │

│ │бубак грибдер жана (же)       │                                    │

│ │ачыткылар                     │                                    │

├─┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│5│Бубак грибдер, ачыткылар, сүт │Өнөр жайлык стерилдүүлүк талаптарына│

│ │кычкылдуу микроорганизмдер (ал│жооп беришпейт                      │

│ │группаларга сепкенде)         │                                    │

├─┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│6│Спора жаратчу термофильдүү    │Өнөр жайлык стерилдүүлүк талаптарына│

│ │анаэроб, аэроб жана           │жооп беришет, бирок сактоо          │

│ │факультативдүү-анаэробдук     │температурасы 20 (градус Цельсиядан)│

│ │микроорганизмдер              │ашпоого тийиш                       │

└─┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

 

 

3-таблица

В жана Г топтогу консервалар үчүн мөмөлөрдөн жана (же) жашылчалардан жасалган ширелердин, нектарлардын жана ширелүү суусундуктардын микробиологиялык көрсөткүчтөрү (өнөр жайлык стерилдүүлүк)

 

┌─┬────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────┐

│N│ Консерваларда аныкталган   │          В топ           │   Г топ   │

│ │    микроорганизмдер        │                          │           │

├─┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤

│1│            2               │            3             │     4     │

├─┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤

│1│В.роlymyха тобундагы газ    │Өнөр жайлык стерилдүүлүк  │Аныкталбайт│

│ │жаратчу спора түзүүчү       │талаптарына жооп беришпейт│           │

│ │мезофильдүү аэробдуу жана   │                          │           │

│ │факультативдүү-анаэробдуу   │                          │           │

│ │микроорганизмдер            │                          │           │

├─┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤

│2│Газ жаратпачу спора түзүүчү │Бул микроорганизмдер 1 г  │           │

│ │мезофильдүү аэробдуу жана   │(куб.см) продуктуда 90 КОЕ│           │

│ │факультативдүү-анаэробдуу   │ашык эмес аныкталса өнөр  │           │

│ │микроорганизмдер            │жайлык стерилдүүлүк       │           │

│ │                            │талаптарына жооп беришет  │           │

├─┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤

│3│Мезофильдүү клостридийлер   │Эгер аныкталган           │           │

│ │                            │мезофильдүү клостриийлер  │           │

│ │                            │С.bоtulinum жана (же)     │           │

│ │                            │С.Реrfringеns-ге кирбесе  │           │

│ │                            │өнөр жайлык стерилдүүлүк  │           │

│ │                            │талаптарына жооп беришет. │           │

│ │                            │Мезофильдүү клостридийлер │           │

│ │                            │аныкталган учурда алардын │           │

│ │                            │саны 1 г (куб.см)         │           │

│ │                            │продуктуда 1 клеткадан    │           │

│ │                            │ашпоого тийиш             │           │

├─┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤

│4│Спора жаратпачу             │Өнөр жайлык стерилдүүлүк т│лаптарына  │

│ │микроорганизмдер жана (же)  │жооп беришпейт            │           │

│ │бубак грибдер, жана (же)    │                          │           │

│ │ачыткылар                   │                          │           │

└─┴────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────┘

 

4-таблица

 

Жаңы сыгылган ширелердин микробиологиялык көрсөткүчтөрү

 

┌───────┬────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┐

│ Гель- │Ичегиде-│КМАФАиМ, │Жаңы сыгылган ширелердин саны (г (куб.см),│

│минттин│   ги   │  КОЕ/г  │    аларда төмөнкүлөргө жол берилбейт     │

│жумурт-│патоген-│(куб.см),├──────┬────────┬──────┬────────┬──────────┤

│калары │ дүү эң │ андан   │ БГКП │Патоген-│Е.coli│S.aureus│L.moncyto-│

│       │жөнөкөй │ашык эмес│(коли-│  дүү   │      │        │   genes  │

│       │  орга- │         │форма-│микроор-│      │        │          │

│       │низмдер-│         │ лар) │ ганизм-│      │        │          │

│       │  дин   │         │      │дер анын│      │        │          │

│       │цисттери│         │      │ ичинде │      │        │          │

│       │        │         │      │ сальмо-│      │        │          │

│       │        │         │      │неллалар│      │        │          │

├───────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤

│Жол    │Жол     │1x10^(3) │ 1,0  │   25   │  1,0 │   1,0  │    25    │

│берил- │берил-  │         │      │        │      │        │          │

│бейт   │бейт    │         │      │        │      │        │          │

└───────┴────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴──────────┘

2 жана 3-таблицаларга эскертүү.

А топтогу консервалар - мөмөлөрдөн жана (же) жашылчалардан жасалган, рН 4,2 жана андан ашык ширелер, нектарлар жана ширелүү суусундуктар, ошондой эле абрикостон, шабдалыдан жана алмуруттан жасалган ушундай эле продукция;

Б топтогу консервалар - концентрацияланган жана концентрацияланбаган томат продуктулар;

В топтогу консервалар - мөмөлөрдөн жана (же) жашылчалардан жасалган, рН 3,7-4,2 бар ширелер, нектарлар жана ширелүү суусундуктар;

Г топтогу консервалар - жашылчадан жасалган рН 3,7 ден аз; абрикостон, шабдалыдан жана алмуруттан жасалган, рН 3,8 ден аз ширелер, нектарлар жана ширелүү суусундуктар; мөмөдөн жасалган, канттуу, кантсыз, эти менен, концентрацияланган, пастерленген ширелер, нектарлар жана ширелүү суусундуктар.

 

2-тиркеме

1-таблица

 

Мөмөлөрдөн жана (же) жашылчалардан продукция жасоодо пайдаланууга уруксат берилген тамак-ашка кошундулардын жана технологиялык материалдардын
ТИЗМЕСИ

 

Кычкылдыкты жөнгө салуучулар

 

┌──────────────┬──────┬─────────┬─────────────────────────────────────┐

│   Тамакка    │Номери│Дозировка│    Колдонууга уруксат берилген      │

│   кошунду    │ INS  │  2 г/л, │                                     │

│              │(Е) 1 │дан ашык │                                     │

│              │      │  эмес   │                                     │

├──────────────┼──────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤

│Лимон         │ 330  │    3    │рН 4,2ден ашык эмес, мөмөлөрдөн жана │

│кислотасы     │      │         │(же) жашылчалардан жасалган калыбына │

│              │      │         │келтирилген ширелерде, диффузиялык   │

│              │      │         │ширелерде, концентрацияланган        │

│              │      │         │ширелерде, концентрацияланган        │

│              │      │         │пюрелерде, түз сыгылган ширелерде    │

│              │      │         │жана пюрелерде                       │

├──────────────┼──────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤

│Лимон         │ 330  │    5    │Мөмөлөрдөн жана (же) жашылчалардан   │

│кислотасы     │      │         │алынган нектарларда                  │

├──────────────┼──────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤

│Лимон         │ 330  │Шилтеме 3│Мөмөлөрдөн жана (же) жашылчалардан   │

│кислотасы     │      │         │алынган ширелүү суусундуктарда       │

├──────────────┼──────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤

│Алма кислотасы│ 296  │    3    │Калыбына келтирилген ананас ширеде,  │

│              │      │         │концентрацияланган ананас ширеде,    │

│              │      │         │нектарларда, мөмөлөрдөн жана (же)    │

│              │      │         │жашылчалардан алынган ширелүү        │

│              │      │         │суусундуктарда                       │

├──────────────┼──────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤

│Шарап         │ 334  │    4    │Калыбына келтирилген жүзүм ширеде    │

│кислотасы     │      │         │(кызыл жана ак), концентрацияланган  │

│              │      │         │жүзүм ширеде (кызыл жана ак),        │

│              │      │         │нектарларда, мөмөлөрдөн жана (же)    │

│              │      │         │жашылчалардан алынган ширелүү        │

│              │      │         │суусундуктарда                       │

├──────────────┼──────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤

│Натрийдин     │ 335  │Шилтеме 3│Мөмөлөрдөн жана (же) жашылчалардан   │

│тартраты      │      │         │ширелүү суусундуктарда               │

├──────────────┼──────┤         │                                     │

│Калийдин      │ 336  │         │                                     │

│тартраты      │      │         │                                     │

├──────────────┼──────┤         │                                     │

│Натрийдин     │ 337  │         │                                     │

│тартраты      │      │         │                                     │

├──────────────┼──────┤         │                                     │

│Натрийдин     │ 331  │         │                                     │

│тартраты      │      │         │                                     │

├──────────────┼──────┤         │                                     │

│Калийдин      │ 332  │         │                                     │

│тартраты      │      │         │                                     │

├──────────────┼──────┤         │                                     │

│Кальцийдин    │ 333  │         │                                     │

│цитраттары    │      │         │                                     │

├──────────────┼──────┼─────────┼─────────────────────────────────────┤

│Сүт кислотасы │ 270  │Шилтеме 3│Жашылчалардан алынган ширелерде,     │

│              │      │         │нектарларда, ширелүү суусундуктарда  │

│              │      │         │(сүт-кычкыл ачытылгандан башка       │

│              │      │         │продуктуларда)                       │

└──────────────┴──────┴─────────┴─────────────────────────────────────┘

Эскертүү:

(1) INS (Е) - Тамак-ашка кошундулардын кодификациясынын эл аралык цифралык системасы, Е - Европа союзунун тамак-ашка кошундулардын кодификациясынын системасы.

(2) Керектөөгө арналган даяр продукцияга кошулчу кошундунун дозасы.

(3) Тамакка кошундуну өндүрүүчү ошол кошундуну пайдалангандагы максатка жетүү үчүн керектүү минимум дозада пайдаланылууга тийиш.

 

2-таблица

 

Анти-кычкылдар

 

┌──────────────┬───────┬─────────┬────────────────────────────────────┐

│   Тамакка    │ Номери│Дозировка│     Колдонууга уруксат берилген    │

│   кошунду    │  INS  │ 2 г/л,  │                                    │

│              │ (Е) 1 │  андан  │                                    │

│              │       │ашык эмес│                                    │

├──────────────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────┤

│Аскорбин      │300-303│Шилтеме 3│Мөмөлөрдөн жана (же) жашылчалардан  │

│кислотасы жана│       │         │алынган түз сыгылган ширелерде,     │

│анын туздары  │       │         │калыбына келтирилген ширелерде,     │

│              │       │         │диффузиялык ширелерде, пюрелерде,   │

│              │       │         │концентрацияланган ширелерде,       │

│              │       │         │концентрацияланган пюрелерде,       │

│              │       │         │нектарларда, ширелүү суусундуктарда,│

│              │       │         │морстордо                           │

├──────────────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────┤

│Лицетин       │  322  │Шилтеме 3│Мөмөлөрдөн жана (же) жашылчалардан  │

│              │       │         │алынган байытылган ширелерде,       │

│              │       │         │нектарларда жана ширелүү            │

│              │       │         │суусундуктарда                      │

└──────────────┴───────┴─────────┴────────────────────────────────────┘

Эскертүү:

(1) INS (Е) - Тамак-ашка кошундулардын кодификациясынын эл аралык цифралык системасы, Е - Европа союзунун тамак-ашка кошундулардын кодификациясынын системасы.

(2) Керектөөгө арналган даяр продукцияга кошулчу кошундунун дозасы.

(3) Тамакка кошундуну өндүрүүчү ошол кошундуну пайдалангандагы максатка жетүү үчүн керектүү минимум дозада пайдаланылууга тийиш.

 

3-таблица

 

Стабилизаторлор жана коюлткучтар

 

┌──────────────┬───────┬─────────┬────────────────────────────────────┐

│   Тамакка    │ Номери│Дозировка│     Колдонууга уруксат берилген    │

│   кошунду    │  INS  │ 2 г/л,  │                                    │

│              │ (Е) 1 │  андан  │                                    │

│              │       │ашык эмес│                                    │

├──────────────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────┤

│Пектиндер     │  440  │Шилтеме 3│Түз сыгылган, эти менен ширелерде,  │

│              │       │         │калыбына келтирилген ширелерде, эти │

│              │       │         │менен диффузиялык ширелерде, эти    │

│              │       │         │менен нектарларда, ширелүү          │

│              │       │         │суусундуктарда, мөмөлөрдөн жана (же)│

│              │       │         │жашылчалардан жасалган морстордо    │

├──────────────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────┤

│Сахарозанын   │  444  │    0,3  │Мөмөлөрдөн жана (же) жашылчалардан  │

│ацетат-изобу- │       │         │жасалган ширелүү суусундуктарда     │

│тираты        │       │         │                                    │

├──────────────┼───────┼─────────┤                                    │

│Глицериндин   │  445  │    0,1  │                                    │

│жана чайыр    │       │         │                                    │

│кислоталардын │       │         │                                    │

│эфирлери      │       │         │                                    │

├──────────────┼───────┼─────────┤                                    │

│Гуммиарабик   │  414  │Шилтеме 3│                                    │

├──────────────┼───────┤         │                                    │

│Мүйүз дарактын│  410  │         │                                    │

│камеди        │       │         │                                    │

│(дабыркайы)   │       │         │                                    │

├──────────────┼───────┤         │                                    │

│Гуар камедь   │  412  │         │                                    │

├──────────────┼───────┤         │                                    │

│Ксантан камедь│  415  │         │                                    │

├──────────────┼───────┤         │                                    │

│Крахмалдар    │1400-  │         │                                    │

│              │1451   │         │                                    │

├──────────────┼───────┤         │                                    │

│Карбоксиметил-│  466  │         │                                    │

│целлюза       │       │         │                                    │

├──────────────┼───────┤         │                                    │

│Гхатти камедь │  419  │         │                                    │

└──────────────┴───────┴─────────┴────────────────────────────────────┘

Эскертүү:

(1) INS (Е) - Тамак-ашка кошундулардын кодификациясынын эл аралык цифралык системасы, Е - Европа союзунун тамак-ашка кошундулардын кодификациясынын системасы.

(2) Керектөөгө арналган даяр продукцияга кошулчу кошундунун дозасы.

(3) Тамакка кошундуну өндүрүүчү ошол кошундуну пайдалангандагы максатка жетүү үчүн керектүү минимум дозада пайдаланылууга тийиш.

 

4-таблица

 

Таттуу даам берчүлөр

 

┌──────────────────┬───────┬────────────┬─────────────────────────────┐

│ Тамакка  кошунду │Номери │ Дозировка  │ Колдонууга уруксат берилген │

│                  │  INS  │2 г/л, андан│                             │

│                  │ (Е) 1 │ ашык эмес  │                             │

├──────────────────┼───────┼────────────┼─────────────────────────────┤

│Кальцийдин        │  950  │   0,35     │Мөмөлөрдөн жана (же)         │

│ацесульфамы       │       │            │жашылчалардан алынган        │

├──────────────────┼───────┼────────────┤нектарларда, ширелүү         │

│Аспартам          │  951  │   0,6      │суусундуктарда               │

├──────────────────┼───────┼────────────┤                             │

│Сахарин жана анын │  954  │0,08        │                             │

│туздары           │       │(сахарин    │                             │

│                  │       │боюнча      │                             │

│                  │       │эсептегенде)│                             │

├──────────────────┼───────┼────────────┤                             │

│Сукралоза         │  955  │   0,3      │                             │

│(трихлоргалактоса-│       │            │                             │

│хароза)           │       │            │                             │

├──────────────────┼───────┼────────────┤                             │

│Неогесперидин     │  959  │   0,03     │                             │

│дигидрохалкон     │       │            │                             │

├──────────────────┼───────┼────────────┤                             │

│Стевиазид         │  960  │Шилтеме 3   │                             │

└──────────────────┴───────┴────────────┴─────────────────────────────┘

Эскертүү:

(1) INS (Е) - Тамак-ашка кошундулардын кодификациясынын эл аралык цифралык системасы, Е - Европа союзунун тамак-ашка кошундулардын кодификациясынын системасы.

(2) Керектөөгө арналган даяр продукцияга кошулчу кошундунун дозасы.

(3) Тамакка кошундуну өндүрүүчү ошол кошундуну пайдалангандагы максатка жетүү үчүн керектүү минимум дозада пайдаланылууга тийиш.

 

5-таблица

Технологиялык каражаттар

 

┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│      Арналышы          │         Технологиялык каражаттар           │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│Көбүк баскычтар         │Полидиметил/силоксан(1)                     │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│Агарткычтар,            │Адсорбция каражаттары (агарткычтар, табигый │

│кычкылданууга каршы жана│же активдештирилген топурактар)             │

│чыпкалачу каражаттар,   │                                            │

│флокулянттар жана       │                                            │

│сорбенттер              │                                            │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│                        │- чайыр-сорбенттер:                         │

│                        │- активдештирилгенм көмүр (өсүмдүктөрдөн    │

│                        │гана) ;                                     │

│                        │- бентонит;                                 │

│                        │- кальцийдин гидроксиди(2);                 │

│                        │- целлюлоза;                                │

│                        │- хитозан;                                  │

│                        │- коллоиддүү кремнезем;                     │

│                        │- диатомит;                                 │

│                        │- желатин (теринин коллагенинен);           │

│                        │- ионду алмаштырчу чайырлар (катион жана    │

│                        │анион алмаштыргычтар):                      │

│                        │- каолин;                                   │

│                        │- перлит;                                   │

│                        │- поливинилполипирролидон;                  │

│                        │- суюк кремнезем;                           │

│                        │- танин;                                    │

│                        │- калийдин тартраты(2);                     │

│                        │- кальцийдин тундурулган карбонаты(2);      │

│                        │- күкүрттүн диоксиди(2, 3);                 │

│                        │- кизельгур;                                │

│                        │- пропиленгликоль;                          │

│                        │- калийдин жана натрийдин казеинаттары(4);  │

│                        │- балык клей(4);                            │

│                        │- күрүчтүн кабыгы;                          │

│                        │- токоферол(5)                              │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│Фермент препараттар     │Пектиназдар (пектиндин гидролизи үчүн),     │

│(өзүнчө же              │протеаздар (белоктордун гидролизи үчүн),    │

│комбинацияда)(6)        │амилаздар (крахмалдын гидролизи үчүн) жана  │

│                        │целлюлаздар (клеткалардын капталдары        │

│                        │бузулушун оңойлотуу максатында чектелүү     │

│                        │колдонуу үчүн)                              │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│Упаковкалык газдар(7)   │Азот. Көмүртектин диоксиди                  │

└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

Эскертүү:

1. Даяр продукциядагы максимум калдык сан - 10 мг/л.

2. Жүзүмдүн ширесин жасаганда гана.

3. Даяр продукциядагы максимум калдык сан - 10 мг/л (жалпы SО(2)ге карата эсепте).

4. Бул технологиялык материалдарды пайдаланганда алардын потенциалдуу аллергендигин эске алуу зарыл.

Эгер бул технологиялык материалдардагы калдык сандар мөмөлөрдөн жана (же) жашылчалардан жасалган керектөөгө арналган продукцияда бар болсо, ал продукция ушул Техникалык регламенттин 9-беренесинде каралган тартипте маркаланууга тийиш .

5. Даяр продукциядагы максимум калдык сан - 8 мг/кг.

6. Фермент препараттар эгер аларды пайдаланганда сырье толугу менен суюлуп кетпесе жана иштетилчү мөмөлөрдө жана жашылчаларда целлюлозанын санына таасир этпесе анан технологиялык материал катары колдонулса болот.

7. Убактылуу консервалоо үчүн пайдаланса болот.