Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 12-июлундагы
№384 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын дипломаттык жана кызматтык паспорттору жөнүндө
ЖОБО

 

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 21-октябрындагы № 575, 2013-жылдын 16-декабрындагы № 669, 2017-жылдын 13-ноябрындагы № 736  , 2019-жылдын 20-февралындагы № 75 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын дипломаттык жана кызматтык паспорту Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары чыгарда, Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары убактылуу болууда жана Кыргыз Республикасынын аймагына киргенде Кыргыз Республикасынын жарандыгын ырастоочу документ болуп саналат.

2. Дипломаттык жана кызматтык паспорт Кыргыз Республикасынын жеке менчиги болуп саналат, ал эми анын ээси Кыргыз Республикасынын коргоосунда болот.

3. Дипломаттык жана кызматтык паспорт мамлекеттик маанидеги документ болуп саналат.

4. Дипломаттык жана кызматтык паспортторду жекелештирүү үчүн Кыргыз Республикасынын жарандарынын документтерин кабыл алуу жана тариздөө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарына жекелештирилген дипломаттык жана кызматтык паспортторду берүү Кыргыз Республикасынын аймагында консулдук функцияларды ишке ашырган тышкы саясий иш чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы) тарабынан ишке ашырылат.

5. Дипломаттык жана кызматтык паспорттор 5 жылдык мөөнөткө берилет. Дипломаттык же кызматтык паспорттун мөөнөтү аяктаган мезгилде белгиленген тартипте жаңы дипломаттык же кызматтык паспорт бул Жобого ылайык таризделет.

6. Кыргыз Республикасынын аймагында дипломаттык жана кызматтык паспортту анын ээси жарандык-укуктук, нотариалдык бүтүмдөрдү жана банктык операцияларды жасоо үчүн колдоно албайт.

7. Дипломаттык жана кызматтык паспортторду күрөө үчүн кабыл алууга жана калтырууга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана бул Жободо каралган учурлардан башка мезгилдерде алып коюуга тыюу салынат.

8. Дипломаттык жана кызматтык паспорт Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары чыгарда жана аймакка кирерде гана колдонулат. Чет өлкөлөрдүн аймагына кирүүнүн жана анда болуунун тартиби тийиштүү чет мамлекеттин мыйзамына, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык жөнгө салынат.

9. Дипломаттык жана кызматтык паспортторду жекелештирүү үчүн берилген документтерди текшерүүнү ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы ишке ашырат.

10. Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары кызматтык командировка аяктаганда дипломаттык жана кызматтык паспорттун ээси он күндүн ичинде аны иштеген жеринин кадрлар бөлүмүнө тапшырат. Кыргыз Республикасынын жарандары республиканын аймагынан сырткары кызматтык командировкага үзгүлтүксүз чыккан мезгилде кадрлар бөлүмү командировка тууралуу тийиштүү тескөөчү документтин негизинде дипломаттык же кызматтык паспорт берет.

Ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы кызмат адамынан дипломаттык же кызматтык паспортун талап кылууга милдеттүү, эгерде анын ээси ага ээлик укугунан ажыраса. Дипломаттык же кызматтык паспорттун ээси Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында ишин токтоткон мезгилде иштеген жеринин кадрлар бөлүмү дипломаттык же кызматтык паспорттун ээсинин кызматынан бошотулуусу тууралуу тийиштүү тескөөчү документ чыккан күндөн баштап 5 иш күндүн ичинде анын ээси менен эмгек иши токтотулганын билдирип, паспортту ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматына жиберет.

11. Кыргыз Республикасынын дипломаттык же кызматтык паспортун берүү жөнүндө өтүнгөн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары дипломаттык же кызматтык паспорттун ээлеринин кызматтык максаттарда гана пайдалануусу үчүн жоопкерчиликте болушат.

Мамлекеттик органдан кызматтан бошотулган кызматкерлердин дипломаттык жана кызматтык паспорттору ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматында паспорттун ээси жаңы мамлекеттик кызматка дайындалганга чейин, паспорттун мөөнөтү өткөнчө сакталат.

12. Дипломаттык жана кызматтык паспорттордун жарактуулук мөөнөтү аяктаган мезгилде алар ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы аркылуу мамлекеттик жекелештирилген документтерди даярдоону, каттоону, эсепке алууну, сактоону жана жок кылууну камсыздаган мамлекеттик органга (мындан ары - калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган) жок кылуу үчүн жөнөтүлөт.

 

2. Дипломаттык жана кызматтык паспортко киргизилген маалыматтар жана белгилер

 

13. Дипломаттык жана кызматтык паспорттун тексти мамлекеттик, расмий жана англис тилинде толтурулат. Киргизилген маалыматтар англис тилинде басылат жана төмөнкү мазмунда болот:

- берген мамлекеттин аталышы;

- документтин аталышы;

- паспорттун түрү;

- өлкөнүн үч тамгалуу коду;

- фамилиясы, аты-жөнү;

- туулган күнү жана жери;

- жынысы;

- паспорт номери;

- идентификациялык жеке номери;

- жарандыгы;

- дипломаттык (кызматты) паспорт берген ыйгарым укуктуу органдын аталышы;

- берилген күнү жана жарактуулук мөөнөтү аяктаган күн;

- ээсинин колу;

- машинада окулуучу код.

14. Дипломаттык жана кызматтык паспортторго төмөнкү жазуулар жана белгилер киргизилет:

- чет мамлекеттин визасы;

- мамлекеттин чек арасынан өтүүсү тууралуу чекаралык контролдоочу-өткөрмө пункттун белгиси;

- чет мамлекетте аккредитациялоо тууралуу белги.

15. Паспорт ээсинин түстүү фото сүрөтү санариптик формага салынат жана дипломаттык жана кызматтык паспортко чыгарылат.

16. Бул Жободо каралбаган маалыматтарды, белгилерди жана жазууларды дипломаттык жана кызматтык паспортко киргизүүгө тыюу салынат.

Бул Жободо каралбаган маалыматтар, белгилер жана жазуулар киргизилген дипломаттык жана кызматтык паспорттор жараксыз деп табылат.

 

3. Дипломаттык жана кызматтык паспортту берүүнүн жана алмаштыруунун тартиби

 

17. Дипломаттык жана кызматтык паспорт берүүнү Кыргыз Республикасынын жараны кызматкери болуп саналган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын өтүнүчү боюнча ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы тарабынан жүргүзүлөт.

Дипломаттык жана кызматтык паспортторду жекелештирүү жана берилген дипломаттык жана кызматтык паспорттор жөнүндө маалыматтар базасын түзүүнү калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган камсыздайт.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 20-февралындагы № 75 токтомунун редакциясына ылайык)

18. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын дипломаттык жана кызматтык паспорт берүү жөнүндө өтүнүчүнүн негизинде ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы дипломаттык же кызматтык паспорт алуу үчүн керектүү документтерди чогултуу жана тариздөө боюнча иштерди жүргүзөт жана аларды калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга жөнөтөт.

19. Дипломаттык паспорт төмөнкүлөргө берилет:

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын тиешелүү мамлекеттик кызмат ордун же муниципалдык кызматтын тиешелүү муниципалдык кызмат ордун ээлеген адамдарга (1-тиркеме);

- Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын алар менен чет өлкөгө баруучу үй-бүлө мүчөлөрүнө (жубайы, жашы жете элек балдары);

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик күзөт кызматынын милдеттери жүктөлгөн ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлерине;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынан, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн эл аралык кызматташуу маселелерин жүргүзгөн кызматкерлерине;

- Кыргыз Республикасынын тышкы саясий иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын дипломаттык кызматта иштеген кызматкерлерине;

- Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдардагы өкүлчүлүктөрүнүн дипломаттык кызматына теңештирилген кызматтарды ээлеген кызматкерлерине жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө (жубайы, жашы жете элек балдары);

- Кыргыз Республикасынын аскердик атташесине;

- Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү дипломаттык өкүлчүлүктөрүнө жана консулдук мекемелерине же Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдардын алдындагы чет өлкөлүк өкүлчүлүктөрүнө иштөөгө командировкага жиберилген Кыргыз Республикасынын жарандары менен кошо кетип жаткан үй-бүлө мүчөлөрүнө (жубайы, жашы жете элек балдары);

- Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу элчиси дипломаттык рангына ээ адамдарга;

- "Кыргыз Республикасынын Баатыры" жогорку айырмалоо белгиси барларга, эки даражадагы "Манас" орденинин ээлерине.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 20-февралындагы № 75 токтомунун редакциясына ылайык)

20. Кызматтык паспорт берилет:

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын тиешелүү мамлекеттик кызмат ордун же муниципалдык кызматтын тиешелүү муниципалдык кызмат ордун ээлеген адамдарга (2-тиркеме);

- Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президентине;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук олимпиада комитетинин президентине;

- Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрүнүн администрациялык-техникалык кызматкерлерине жана алар менен бирге чет өлкөгө командировкага жиберилген үй-бүлө мүчөлөрүнө (жубайы, жашы жете элек балдары, жашы жеткен эмгекке жараксыз балдары);

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу жайларынын ректорлоруна;

- өзүнүн иши боюнча Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары чыккан Кыргыз Республикасынын авиакомпанияларынын командалык жана учуучу-техникалык курамына;

- мамлекеттик ишканалардын жана мамлекеттик акциялардын пакетине ээ акционердик коомдордун жетекчилерине.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 20-февралындагы № 75 токтомунун редакциясына ылайык)

21. Өлкөдөгү саясий кырдаалды же чет өлкөдөгү конкреттүү бир шарттарды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин же Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин тапшырмасы менен ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы мамлекеттик кызмат адамынын айрым категорияларына же коомдук ишмерлерге андан ары кайра каттоонун жол-жоболорун жыл сайын милдеттүү түрдө жүргүзүү менен дипломаттык же кызматтык паспорт берилиши мүмкүн.

22. Дипломаттык жана кызматтык паспортту алмаштыруу төмөнкү учурларда жүргүзүлөт:

- дипломаттык жана кызматтык паспорттун мөөнөтү бүткөндө;

- фамилиясын, атын өзгөрткөндө;

- паспорттогу айрым туура эмес жазуулар аныкталганда;

- пайдаланууда жараксыз болуп калууда (химиялык же механикалык зыянга учураганда);

- бардык визалык беттер пайдаланылып бүткөндө.

Фамилиясын, атын өзгөртүүдө жана паспорттогу айрым туура эмес жазуулар аныкталганда дипломаттык же кызматтык паспортту алмаштыруу бул кырдаалдарды далилдөөчү документтердин негизинде ишке ашырылат.

23. Дипломаттык же кызматтык паспортун жоготкон мезгилде анын ээси тез аранын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагында - Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарына жана ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматына; Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары болсо - келген өлкөнүн укук коргоо органдарына, Кыргыз Республикасынын дипломаттык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине, бул мекемелер жок болгон учурда Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, күчүнө кирген эл аралык макулдашууларга ылайык Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого ыйгарым укуктуу башка өлкөнүн дипломаттык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине маалымдоосу керек.

24. Кыргыз Республикасынын жараны Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары жерде дипломаттык жана кызматтык паспортун жоготкон учурунда Кыргыз Республикасынын аймагына кирүүгө укук берүүчү документ болуп Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү дипломаттык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси тарабынан берилген Кыргыз Республикасына кайтууга күбөлүк эсептелет.

Кыргыз Республикасынын дипломаттык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери чет өлкөдө жок болсо, күбөлүктү Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, күчүнө кирген эл аралык макулдашууларга ылайык Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого ыйгарым укуктуу башка өлкөнүн дипломаттык өкүлчүлүгү же консулдук мекемелери бере алат.

25. Жаңы дипломаттык жана кызматтык паспорт ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы мурун берилген дипломаттык же кызматтык паспорттун жарактуулук мөөнөтү бүткөнүн, жоголгонун же бузулганын текшергенден кийин берилет.

 

4. Дипломаттык жана кызматтык паспортторду тариздөөнүн жана каттоонун тартиби

 

26. Дипломаттык же кызматтык паспортту алуу (алмаштыруу) үчүн Кыргыз Республикасынын жараны жеке өзү же мамлекеттик органдын жазуу түрүндөгү ишеним каты боюнча өтүнүч берген органдын ыйгарым укуктуу кызматкери аркылуу консулдук кызматка кайрылат.

27. Дипломаттык же кызматтык паспортту тариздөө үчүн Кыргыз Республикасынын тышкы саясий иш чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин атына мамлекеттик органдын кызматкерине тийиштүү паспортту тариздөө үчүн кызматкердин ээлеген кызматы көрсөтүлгөн, органдын жетекчисинин же анын орун басарынын колу коюлган өтүнүч кат жөнөтүлүшү керек.

Ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматына кошумча түрдө төмөнкү документтердин тизмеси берилиши керек:

- Кыргыз Республикасынын компетенттүү органдарында атайын текшерүүнү жүргүзүү үчүн белгиленген үлгүдөгү 3x4 өлчөмүндөгү 3 нускадагы сүрөтү менен анкета (3-тиркеме).

Атайын текшерүү жол-жобосу болгондон кийин ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы паспорт алууга (алмаштырууга) арыздын бланкын жана дипломаттык же кызматтык паспорт берүү тууралуу карточканы (4-тиркеме) толтуруу үчүн берет;

- өтүнүч берген органдын кадрлар кызматында күбөлөндүрүлгөн кызматка дайындалуусу тууралуу документтин көчүрмөсү.

"Атайын жана Ыйгарым укуктуу элчи" дипломаттык рангына ээ адамдарга паспорт таризделген учурда - бул рангды берүү жөнүндө документтин көчүрмөсү.

"Кыргыз Республикасынын Баатыры" жогорку айырмалык белгисинин ээлерине, эки даражадагы "Манас" орденинин ээлерине паспорт тариздөөдө аталган наамдарды берүү тууралуу документтин көчүрмөсү;

- социалдык коргоонун күбөлүгүнүн көчүрмөсү - идентификациялык жеке номер;

- Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспортунун көчүрмөсү;

- арыз берүүчүнүн колу коюлган белгиленген формадагы толтурулган паспорт алуу (алмаштыруу) үчүн арыз (мындан ары - арыз);

- паспорт берүүнү өтүнгөн органдын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн дипломаттык же кызматтык паспорт берүү тууралуу толтурулган карточка;

- паспорттун бланкы жана паспорт даярдаган заводдун эсебине анкетанын бланкы үчүн алымдын төлөнгөнү тууралуу мекеменин квитанциясы;

- жубайына паспорт таризделген учурда нике күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бирге кетип жаткан учурда 16 жашка чыга элек балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү жана баланын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн нотариалдык жактан ырасталган өтүнүчү;

- белгиленген үлгүдөгү эки түстүү жалтырак фото-сүрөт (6-тиркеме).

28. Арыз бир нускада жеке арыз берүүчү же анын ишенимдүү адамы тарабынан арыз берүүчү берген документтер боюнча басма тамгалары менен мамлекеттик же расмий тилдерде арыз берүүчүнүн инсандыгын ырастоочу документтин маалыматтарына ылайык толтурулат. Арыз сыя менен же кара, көк же сыя көк түстөгү паста менен толтурулат. Арыз берүүчү көрсөткөн маалыматтар толук болушу керек жана оңдоосуз, булгоосуз, кыскартуусуз таза, так жазылышы керек.

29. Арызга толтурулган күнү жана арыз берүүчүнүн жеке колу коюлат. Жарандын колунун үлгүсү алкактын белгиленген чегинен чыкпоосу керек. Коюлган колдун үлгүсү алкактын белгиленген чегинен чыгып кетсе, арыз жараксыз деп эсептелет. Жарандын колунун үлгүсү сыя менен же кара, көк же сыя көк түстөгү паста менен коюлат.

30. 16 жашка чыга элек жарандардын дипломаттык же кызматтык паспорт алуусунда (алмаштырууда) арызда бул арызды толтурган мыйзамдуу өкүлүнүн колунун үлгүсү коюлат.

31. Берилген документтер жана маалыматтардын тууралыгы үчүн арыз берүүчү Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген тартипте жоопкерчилик тартат.

32. Арызды толтуруунун тартиби:

1-пункт "Аймактык бөлүм". Бул пунктта дипломаттык жана кызматтык паспорт берүүнү камсыздаган орган көрсөтүлөт.

2-пункт "Паспорт". Жаран дипломаттык же кызматтык паспортту биринчи жолу алып же алмаштырып жаткандыгын белгилейт.

3-пункт "Паспорттун түрү". Жаран керектүү паспорттун категориясын көрсөтөт: дипломаттык же кызматтык.

4-пункт "Шашылыш". Жаран дипломаттык же кызматтык паспортту алуу шашылыштык деңгээлин көрсөтөт. Шашылыштык деңгээли төмөнкүлөрдү камтыйт:

- кадимки - калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга арыз келип түшкөн күндөн тартып 5 (беш) календардык күндөн кем эмес убакытта паспорт жекелештирилет;

- шашылыш - калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга арыз келип түшкөн күндөн тартып 3 (үч) календардык күндөн кем эмес убакытта паспорт жекелештирилет;

- өзгөчө шашылыш - калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга арыз келип түшкөн күндөн тартып 1 (бир) календардык күндүн ичинде паспорт жекелештирилет.

5-пункт "Себептери". Жаран паспортту алуунун (алмаштыруунун) себептерин көрсөтөт. Себептер төмөнкүлөрдү камтыйт:

арызы боюнча - дипломаттык же кызматтык паспортту биринчи жолу алуусунда;

булгануусу - мурун алынган паспорттун мындан ары пайдаланууга мүмкүн эместигине байланыштуу (химиялык, механикалык же башка булгануулар) дипломаттык же кызматтык паспортту алууда (алмашууда);

жоголуу/уурдатуу - дипломаттык же кызматтык паспорттун жоголгонуна же уурдалганына байланыштуу алууда;

жазуулардагы так эместиктер - дипломаттык жана кызматтык паспортту жекелештирүүдө арыз берүүчүнүн инсандыгын ырастоочу негизги документте көрсөтүлгөн маалыматтар менен дал келбеген жазуулар болгону көрсөтүлөт;

жарактуулук мөөнөтүнүн бүтүшү - мурунку паспортунун жарактуулук мөөнөтүнүн бүткөнүнө байланыштуу дипломаттык жана кызматтык паспортту алууда көрсөтүлөт;

жеке адамдын маалыматтарынын өзгөрүүсү боюнча - белгиленген тартипте фамилиясы, аты, ошондой эле сырткы келбети (хирургиялык жол менен өзгөртүү) олуттуу өзгөрүүсүнө байланыштуу дипломаттык жана кызматтык паспортту алууда көрсөтүлөт.

6-пункт "Жеке маалыматтары". Жаран фамилиясын, атын (инсандыгын ырастоочу негизги документке, 16 жашка жете элек балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнө ылайык) жынысын, социалдык коргоонун жеке идентификациялык номерин көрсөтөт. Бул пунктка каалоосу боюнча фамилиясынын, атынын транслитерациясын жазууга болот.

7-пункт "Мурунку жеке маалыматтары". Жарандар тарабынан дипломаттык жана кызматтык паспорт алууда өзгөргөндүгүнө байланыштуу тийиштүү документтин негизинде белгиленген тартипте фамилиясы, аты толтурулат.

8-пункт "Туулган жери". Жаран туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн же паспорттун негизинде өлкөсүн, облусун, районун, шаарын (айылын) көрсөтөт.

9-пункт "Туулган күнү", Жаран туулган күнүн, айын, жылын көрсөтөт. Бул пункт туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнө же жалпы жарандык паспортуна ылайык толтурулат.

10-пункт "Жашаган жери". Жаран жашаган өлкөсүн, облусун, районун, шаарын (айылын), көчөсүн (кичи районун), үйүн, корпусун, батирин, телефонун көрсөтөт. Бул пункт жашаган жери боюнча каттоосуна ылайык толтурулат (толтуруп жаткан мезгилдеги).

11-пункт "Иши". Жаран арыз толтуруп жаткан күнгө карата ишин көрсөтөт (иштеген орду жана кызматы).

12-пункт "Аскердик кызматка тиешелүүлүгү". Аскердик билетке, офицердин инсандыгын ырастоочу күбөлүккө, каттоо күбөлүгүнө же аны алмаштыруучу документке ылайык толтурулат.

13-пункт "Үй-бүлөлүк абалы". Никеге туруу (ажырашуу) тууралуу күбөлүктүн, жубайынын бирөөсүнүн каза болгондугу тууралуу күбөлүктүн негизинде же Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортундагы белги боюнча толтурулат.

14-пункт "Билими". Билими тууралуу документке ылайык толтурулат.

15-пункт "Улуту". Жаран өз улутун көрсөтөт. Дипломаттык паспортко улуту тууралуу маалымат киргизилбейт.

16-пункт "Жарандыгы". Жарандыкты ырастоочу документтин негизинде толтурулат.

18-пункт "Кызмат адамы". Бул пунктта төмөндөгүлөр көрсөтүлөт: ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын паспортту даярдоо үчүн документтерди кабыл алган ыйгарым укуктуу кызматкеринин фамилиясы жана аты, анын жеке колу, ошондой эле ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын жетекчилеринин жана берилген маалыматтарды текшерүүдөн өткөргөн кызмат адамдарынын уруксат берүүчү колдору. Мөөр ордуна ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматына белгиленген үлгүдөгү мөөрү коюлат. Мөөрдүн жазуулары так жана даана окулушу керек.

19-пункт "Берилген паспорттун сериясы, номери". Ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын дипломаттык жана кызматтык паспортту берүүчү, алмаштыруучу ыйгарым укуктуу кызматкери тарабынан толтурулат. Бул пункт паспорт алынгандан кийин толтурулат. Мында дипломаттык жана кызматтык паспорттун сериясы жана номери, анын жаранга (мыйзамдуу өкүлүнө) берилген күнү, ошондой эле дипломаттык же кызматтык паспортту алгандыгы тууралуу жарандын же анын мыйзамдуу өкүлүнүн жеке колу коюлат.

20-пункт "Берилген документтердин тизмеси". 5-сап толтурулат жана Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортунун маалыматтары көрсөтүлөт.

21-пункт "Арызда берилген маалыматтарды ырастаймын". Жарандын (мыйзамдуу өкүлүнүн) жеке колу коюлат.

22-пункт "Арызды киргизүү тууралуу белги". Калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын паспорт алууга (алмаштырууга) арыз боюнча маалыматтарды киргизген ыйгарым укуктуу органдын ыйгарым укуктуу кызматкеринин жеке колу жекелештирилген документтердин реестрине коюлат.

33. Арыздын жогору жагындагы оң бурчуна арыз берүүчүнүн белгиленген талаптарга ылайык келген жеке фото сүрөтү чапталат.

34. Дипломаттык же кызматтык паспортту алууга (алмаштырууга) арыз ушул Жобонун 27-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер берилгенден кийин кароого кабыл алынат.

35. Ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын дипломаттык жана кызматтык паспортту берүү (алмаштыруу) үчүн ыйгарым укуктуу документтерди кабыл алуучу жана тариздөөчү кызматкери төмөндөгүлөргө милдеттүү:

- арыз берүүчүнүн келбети менен сүрөттү сырттан салыштырууга;

- жаран тапшырган документтер менен арызда жазылган маалыматтарды салыштырууга;

- арыздын туура толтурулушун текшерүүгө;

- арыз берүүчүнү фамилиясынын жана атынын транслитерациясы менен тааныштырууга;

- арызды толтурууга жана уруксат берүүчү колдорду коюуга.

36. Ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын арыздарды кабыл алуучу ыйгарым укуктуу кызматкери берилген документтерде жасалма жазууларды байкаса тез аранын ичинде ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын жетекчисине билдирет, үч нускада акт түзөт, анын бирөө жасалма документтер менен бирге Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарына жөнөтүлөт, экинчиси акт түзүлгөн жерде калат, ал эми үчүнчүсү берилген документтин ээсине берилет.

37. Ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын арыздарды кабыл алууга ыйгарым укуктуу кызматкери ал толтурулгандан кийин 3 (үч) жумушчу күндүн ичинде паспортту алууга (алмаштырууга) 4 паспортко заказдын реестри менен 2 нускада толтурулган арызды дипломаттык жана кызматтык паспортторду жекелештирүү үчүн калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга жөнөтөт.

38. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган белгиленген формада жазылган арыз келип түшкөндөн тартып 5 (беш) календардык күндөн кечиктирбей шашылыштык деңгээлине жараша дипломаттык жана кызматтык паспортту жекелештирүүнү камсыздайт жана жекелештирилген паспортторду ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматына жөнөтөт.

"Кадимки", "шашылыш", "өзгөчө шашылыш" деген шашылыштык деңгээлдери ушул жобонун 32-пунктунда көрсөтүлгөн.

39. Паспорт алууга (алмаштырууга) толтурулган арыздар дипломаттык жана кызматтык паспорттор жекелештирилгенден кийин калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органда сакталат, дипломаттык паспортту берүү жөнүндө карточка ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматында сакталат.

40. Дипломаттык жана кызматтык паспорт ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматында арыз берүүчүгө же анын ишенимдүү адамына же мыйзамдуу өкүлүнө берилет. Мында ишенимдүү адамы же мыйзамдуу өкүлү өздүгүн ырастоочу паспортун жана ишенимдүү адамы же мыйзамдуу өкүлү катары укугун ырастоочу документин көрсөтөт.

41. Дипломаттык же кызматтык паспортту арыз ээсине же ишенимдүү адамына же мыйзамдуу өкүлүнө тапшырууда ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын ыйгарым укуктуу кызматкери:

- дипломаттык же кызматтык паспорт атына даярдалган алуучу адамдын өзү экендигине же көрсөткөн документинин негизинде анын ишенимдүү адамы же мыйзамдуу өкүлү экенине ынануусу керек;

- дипломаттык же кызматтык паспорттун реквизиттеринин туура толтурулушун текшерет;

- жаранга дипломаттык же кызматтык паспортту берет жана ушул категориядагы документти пайдалануу эрежесин түшүндүрөт.

42. Дипломаттык жана кызматтык паспорт эгерде мурун берилген дипломаттык же кызматтык паспорттун мөөнөтү бүтүп алынса же эгерде аны ээси жоготуп жиберип дипломаттык жана кызматтык паспорт жараксыз деп табылса жекелештирилбейт.

43. Эгерде арыз берүүчүнүн кызматтык иши Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары тез-тез чыгуусу байланыштуу болсо мамлекеттик органдын жүйөөлүү себептер белгиленген өтүнүчү менен тышкы саясат мамилелер чөйрөсүндө мамлекеттик органдын жетекчисинин резолюциясы боюнча экинчи дипломаттык же кызматтык паспорт таризделиши жана берилиши мүмкүн, мында паспорттун жарактуулук мөөнөтү жазылган жерге мурун берилген дипломаттык же кызматтык паспорттун жарактуулук мөөнөтүнүн бүткөн күнү белгиленет.

Бул жагдайды ырастоо үчүн арыз берүүчү ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматына өзүндөгү дипломаттык же кызматтык паспортун көрсөтөт (паспорт алууга (алмаштырууга) жазылган арызга мурунку паспортунун тийиштүү барактары тиркелет).

44. Дипломаттык же кызматтык паспорттун бош барактары бүтүп калганына байланыштуу эски дипломаттык же кызматтык паспортту жаңы дипломаттык же кызматтык паспортко алмаштырууда арыз берүүчүнүн суранычы боюнча жарактуу дипломаттык же кызматтык паспортунда чет мамлекеттердин жарактуу визалары турса, визанын жарактуулук мөөнөтү аягына чыкканга чейин паспортту ээсинде калтырууга уруксат берилет.

 

5. Дипломаттык жана кызматтык паспортту алып коюу

 

45. Ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы мурун берилген дипломаттык жана кызматтык паспортторду кайра каттоо боюнча иштерди туруктуу жүргүзөт. Дипломаттык жана кызматтык паспортторго ээ Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын кызматкерлеринин ээлеген кызматы жөнүндө маалыматтар жок болсо, ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы Кыргыз Республикасынын чек ара органдарына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасынын өткөрмө пункттарында алып коюуга тиешелүү дипломаттык жана кызматтык паспорттор жөнүндө маалымат берүүгө укуктуу.

Кыргыз Республикасынын чек ара органдары алып койгон дипломаттык жана кызматтык паспорттор тийиштүү иштерди жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органынын консулдук кызматына жөнөтүлөт.

46. Дипломаттык жана кызматтык паспорттор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иликтөө органдары, тергөө органдары жана сот тарабынан алынышы мүмкүн. Алынган дипломаттык жана кызматтык паспорттор жөнүндө маалыматтар аталган органдар тарабынан ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматына жөнөтүлөт.

47. Алынган дипломаттык жана кызматтык паспортторду иликтөө органдары, тергөө органдары жана сот чечимдин көчүрмөсү менен бирге ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматына жөнөтөт. Тийиштүү жол-жоболор жасалгандан кийин ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы аларды калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга жок кылуу үчүн жиберет.

48. Дипломаттык жана кызматтык паспорттор ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан (ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы, тергөө органы, чек ара органы) төмөнкү учурларда алар чыгарган жүйөлүү себептердин негизинде алынып коюлат:

- дипломаттык же кызматтык паспорттордун жасалма экендиги аныкталса;

- дипломаттык же кызматтык паспортторду берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамын бузуу менен жалган документтердин негизинде берилгендиги тууралуу факты аныкталса;

- адам Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкон учурда;

- Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан учурда;

- дипломаттык же кызматтык паспорттун ээсинин тийиштүү кызматта иштөөнү токтотушу.

49. Дипломаттык же кызматтык паспорт жараксыз деп табылат, эгерде:

- паспорттун ээсинин инсандыгын идентификациялоого мүмкүн болбосо;

- дипломаттык же кызматтык паспорттордо бул Жободо каралган айрым жазуулар жок болсо;

- дипломаттык же кызматтык паспортторго чындыкка дал келбеген маалыматтар, бул Жободо каралбаган белгилер жана (же) жазуулар жазылса;

- дипломаттык же кызматтык паспорттордун жарактуулук мөөнөтү өтүп кетсе.

50. Дипломаттык жана кызматтык паспорттор жараксыз деп табылган учурда, ал ыйгарым укуктуу органдар тарабынан белгиленген тартипте үч нускада акты түзүү менен алып коюлат. Түзүлгөн актынын бирөө акт түзүлгөн жерде калат, экинчиси ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматына жөнөтүлөт, ал эми үчүнчүсү жараксыз дипломаттык жана кызматтык паспортторду тиркөө менен калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга жок кылуу үчүн жөнөтүлөт.

51. Табылган дипломаттык жана кызматтык паспорттор ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматына тапшырылат. Ээси келбеген, алмаштырууну талап кылган жана жарактуулук мөөнөтү өтүп кеткен, пайдаланууга жараксыз (химиялык жана механикалык зыянга учураган) дипломаттык жана кызматтык паспорттор ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы тарабынан калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга жок кылуу үчүн жөнөтүлөт.

 

6. Дипломаттык жана кызматтык паспортторду алууга (алмаштырууга) арыздардын бланктарын, ошондой эле дипломаттык жана кызматтык паспорттордун бланктарын каттоо жана сактоо

 

52. Дипломаттык жана кызматтык паспортторду алууга (алмаштырууга) арыздардын бланктары (мындан ары - арыздын бланкы), дипломаттык жана кызматтык паспорттордун бланктары бекем отчеттуулуктагы бланктар болуп саналат.

53. Дипломаттык жана кызматтык паспортторду алууга (алмаштырууга) арыздардын бланктарын алуу үчүн ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга тиешелүү түрдө күбөлөндүрүлгөн, калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдан арыздардын бланктарын алууга укугу бар кызмат адамдарынын колдорунун үлгүлөрүн берет.

54. Ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын арыз кабыл алуучу кызматкери калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга өтүнмө жана бир жылдык мөөнөткө арыз бланктарын алууга ишеним кат берет. Өтүнмөгө ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын жетекчиси жана арыздын бланкын кабыл алуучу ыйгарым укуктуу кызматкер кол коюшат. Коюлган колдор белгилүү үлгүдөгү мөөр менен күбөлөндүрүлөт.

55. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган өтүнмөнү алып, ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматына арыздын бланктарын жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алат.

56. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын кызматкери арыздардын бланкаларын берүүгө эки нускада накладной жазып берет жана арыздардын бланктарын накладной менен бирге ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматына жөнөтөт. Ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын ыйгарым укуктуу кызматкери дипломаттык же кызматтык паспорт алуу (алмаштыруу) үчүн арыздардын бланктарын алууда накладнойдо көрсөтүлгөн алынган бланктардын номерлери жана саны жиберилген арыздардын бланктарына туура келишин текшерет.

Салыштыруудан кийин ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын ыйгарым укуктуу кызматкери бекем отчеттуулук бланктарын каттоо журналында арыздардын бланктарын каттайт. Ушул эле журналдар боюнча арыздардын бланктарын чыгымдоо эсеби жүргүзүлөт. Каттоо журналдарына номер коюлуп, тигилип, мөөр басылып жана документти сактоого жоопкерчиликтүү адамдын колу коюлат. Журналдар так, булгоосуз толтурулат. Кетирилген каталар, туура эмес жазылган тамгаларды чийип, жаңысын жазуу менен оңдолот жана бул оңдоо тууралуу журнал толтурган адам тарабынан эскертме жазылат.

57. Ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын ыйгарым укуктуу кызматкери накладнойдун бардык нускаларына өзүнүн фамилиясын, аты-жөнүн жазып, колун, мөөр басат. Андан кийин накладнойдун биринчи нускасын өзүндө калтырат, экинчисин калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга кайтарып берет.

58. Арыздардын бланктарында жетишсиздиктер, ашыкчалар жана кемчиликтер табылган болсо, ошондой эле арыздардын бланктары бузулган болсо, ыйгарым укуктуу кызматкер эки нускада акт түзөт, кемчиликтери бар, ашыкча же бузулган арыздын бланктары актынын биринчи нускасы менен калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга жөнөтүлөт, экинчиси акты түзүлгөн жерде калат.

Жетишсиздиктери бар, бузулган арыздын бланктары калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органда жок кылынганга чейин сакталат.

59. Ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын арыздардын бланктарын сактоочу жайы:

- кургак жана атайын жабдылган, терезелери жана эшиктери ишенимдүү бекиткичтер, металл торчолор болушу керек;

- күзөтүүчү-өрттөн сактоочу кабарлоосу менен, ал кабарлоо кезмет кызмат бөлүмүнө чыгып жана борбордук күзөт пульту менен түздөн-түз байланышта болуусу керек.

60. Арыз бланктары сакталган жайда мөөр басып чапталып бекитилген күйбөс шкаф же сейф болуусу талапка ылайык.

61. Бланктар сакталуучу жайга кирүүгө арыздардын бланктарын каттоого жана сактоого ыйгарым укуктуу кызматкердин, бланктардын катталышын жана сакталышын текшерген ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин гана укугу болот.

62. Дипломаттык жана кызматтык паспорттордун бланктары атайын жабдылган жайда өзүнчө күйбөс сейфте сакталат.

63. Дипломаттык жана кызматтык паспорттордун бланктары номери боюнча электрондук булактарда, бекем отчеттуулук бланктарынын күнүмдүк кыймылы катталган журналда катталат жана калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органда баланстан сырткаркы эсептерде эске алынат.

64. Жекелештирилген дипломаттык же кызматтык паспорттор жарандарга берилгенге чейин ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын толук сакталышын камсыздоо боюнча өзүнчө сейфтерде сакталат.

 

7. Дипломаттык жана кызматтык паспортторду жок кылуу

 

65. Дипломаттык жана кызматтык паспорттор курамына калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлери кирген, калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси бекиткен комиссия тарабынан өрттөө жана кесүү жолу менен жок кылынат.

66. Жараксыз, бузулган, алмаштырылуучу дипломаттык жана кызматтык паспорттор ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы тарабынан тизмеси жана коштоочу каты менен калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга жок кылуу үчүн жөнөтүлөт. Ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы тарабынан калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга жок кылуу үчүн жөнөтүлгөн дипломаттык жана кызматтык паспорттор 3 (үч) ай сакталат.

 

8. Бул Жобону бузгандыгы үчүн жоопкерчилик

 

67. Бул Жобонун талаптарын бузган адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчилик тартат.

 

 

1-тиркеме

 

Дипломаттык паспортторду тариздөө үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматтарынын
N 1 ТИЗМЕСИ

 

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 21-октябрындагы № 575, 2013-жылдын 16-декабрындагы № 669 , 2019-жылдын 20-февралындагы № 75
 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты

Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жетекчиси

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жетекчисинин орун басары

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын жетекчиси

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын жетекчисинин орун басары

Кыргыз Республикасынын министри - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басары

Министр

Министрдин орун басары

Министрликтин статс-катчысы

Мамлекеттик комитеттин, кызматтын төрагасы

Мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары

Облустун мамлекеттик администрациясынын башчысы - губернатор

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасы

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы

Кыргыз Республикасынын башкы прокурору

Кыргыз Республикасынын Эсеп палатасынын төрагасы

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн иш башкаруучусу

Мамлекеттик агенттиктин директору

Бишкек шаарынын мэри

Ош шаарынын мэри

 

2-тиркеме

 

Кызматтык паспортторду тариздөө үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматтардын
N 2 ТИЗМЕСИ

 

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 21-октябрындагы № 575 2013-жылдын 16-декабрындагы № 669, 2017-жылдын 13-ноябрындагы № 736, 2019-жылдын 20-февралындагы № 75
 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты

Президенттин кеңешчиси

Президенттин жардамчысы

Кыргыз Республикасынын Президентинин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги ыйгарым укуктуу өкүлү

Кыргыз Республикасынын Президентинин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары

Бөлүм башчы

Бөлүм башчынын орун басары

Канцеляриянын башчысы

Канцеляриянын башчысынын орун басары

Кызмат жетекчиси

Кызмат жетекчисинин орун басары

Сектор башчысы

Президенттин Аппаратынын жетекчисинин кеңешчиси

Президенттин Аппаратынын жетекчисинин жардамчысы

Комиссиялардын жооптуу катчылары

Эксперт-консультант

Эксперт

Инспектор

Референт

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты

Төраганын кеңешчиси

Төраганын жардамчысы

Төраганын орун басарынын кеңешчиси

Жогорку Кеңештин иш башкаруучусу

Иш башкаруучунун орун басары

Башкармалыктын начальниги

Башкармалыктын начальнигинин орун басары

Бөлүм башчы

Бөлүм башчынын орун басары

Сектор башчысы

Депутаттын жардамчысы

Депутаттын консультанты

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты

Премьер-министрдин кеңешчиси

Премьер-министрдин жардамчысы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги туруктуу өкүлү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги туруктуу өкүлүнүн орун басары

Бөлүм башчы

Бөлүм башчынын орун басары

Сектор башчысы

Кызмат жетекчиси

Кызмат жетекчисинин орун басары

Топтун жетекчиси

Биринчи вице-премьер-министрдин кеңешчиси

Биринчи вице-премьер-министрдин жардамчысы

Вице-премьер-министрдин жардамчысы

Өкмөттүн Аппарат жетекчисинин жардамчысы

Эксперт

Инспектор

Референт

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы

Президенттин жана Өкмөттүн иш башкаруучусунун биринчи орун басары

Президенттин жана Өкмөттүн иш башкаруучусунун орун басары

Бөлүм башчы, бөлүм башчынын орун басары

Сектор башчысы

Министрликтер жана мамлекеттик комитеттер, кызматтар

Башкы башкармалыктын начальниги

Башкармалыктын начальниги

Өзүнчө бөлүмдүн башчысы

Өзүнчө бөлүмдүн (кызматтын) начальниги

Департаменттин директорунун орун басары

Башкы башкармалыктын начальнигинин орун басары

Башкармалыктын, кызматтын начальниги

Борбордук казыначылыктын директорунун орун басары

Мамлекеттик инспекциянын начальнигинин орун басары

Башкармалыктын, кызматтын начальнигинин орун басары

Бөлүм башчы

Башкармалыктын начальнигинин орун басары

Аймактык органдын, өкүлчүлүктүн жетекчиси

Аймактык органдын жетекчисинин орун басары

Аймактык башкармалыктын начальниги

Басма сөз кызматынын жетекчиси

Министрдин, мамлекеттик комитеттин төрагасынын кеңешчиси

Мамлекеттик комитеттин, кызматтын төрагасынын кеңешчиси

Улуттук коопсуздук кызматынын улук оперкызматкери

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу администрациялык ведомстволор

Мамлекеттик агенттиктердин директорунун орун басары

Мамлекеттик агенттиктердин статс-катчысы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө баш ийген аткаруу бийлигинин башка органдары

Улуттук комиссиянын төрагасы

Улуттук комиссиянын төрагасынын орун басары

Агенттиктин директору

Агенттиктин директорунун орун басары

Кыргыз Республикасынын сот бийлиги

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясы

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьясы

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун төрагасы

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун төрагасынын орун басары

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясы

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Аппаратынын жетекчиси

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Аппаратынын жетекчиси

Кыргыз Республикасынын Сот департаментинин директору

Кыргыз Республикасынын Сот департаментинин директорунун орун басары

Сот департаментинин башкармалыгынын начальниги

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлигинин борбордук органдары

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмен)

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) орун басары

Аппарат жетекчиси

Башкармалыктын начальниги

Бөлүм башчы, бөлүм башчынын орун басары

Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссия

Комиссия мүчөлөрү

Аппарат жетекчиси

Аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы

Бөлүм башчы

Бөлүм башчынын орун басары

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы

Башкы прокурордун орун басары

Башкы прокурордун орун басары - аскер прокурору

Башкы башкармалыктын начальниги

Башкы прокуратуранын башкармалыгынын начальниги (орун басары)

Башкы прокурордун улук жардамчысы

Башкы прокуратуранын бөлүм начальниги

Облустардын, Бишкек, Ош шаарларынын, шаарлардын, райондордун прокурору (орун басары)

Борбордун директору

Башкы прокурордун кеңешчиси

Башкы прокурордун жардамчысы

Сектордун, кызматтын начальниги

Басма сөз кызматынын жетекчиси

Башкы прокурордун алдындагы өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук тергөөчү

Башкы прокурордун алдындагы өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөөчү

Кыргыз Республикасынын Эсеп палатасы

Кыргыз Республикасынын Эсеп палатасынын аудитору

Кыргыз Республикасынын Эсеп палатасынын аппаратынын жетекчиси

Башкы башкармалыктын начальниги

Башкы мамлекеттик инспектор

Аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилери

Аймактык бөлүмдөрдүн башкы мамлекеттик инспектору

Бөлүм башчы, бөлүм башчынын орун басары

Сектор башчысы

Өзүнчө бөлүмдүн башчысы

Башкармалыктын бөлүм башчысы

Кыргыз Республикасынын министрликтерине, мамлекеттик комитеттерине ведомстволук караштуу мамлекеттик органдар

Министрликтин (мамлекеттик комитеттин) алдындагы мамлекеттик агенттиктердин, мамлекеттик инспекциянын директору

Башкы башкармалыктын, өзүнчө башкармалыктын начальниги (орун басарлары)

Министрликтин алдындагы департаменттердин, фонддордун, агенттиктердин, инспекциялардын директорлору (орун басарлары)

Бишкек, Ош шаарларынын региондук комитеттеринин, облустук бөлүмдөрдүн начальниктери (орун басарлары)

Кыргыз Республикасынын облустук (райондук) мамлекеттик администрациялары

Облустук мамлекеттик администрациялардын башчыларынын орун басарлары

Райондук мамлекеттик администрация башчысы - аким

Райондук мамлекеттик администрация башчысынын орун басары

Шаардык мамлекеттик администрациянын башчысы – мэр

Бишкек шаарынын мэриясы

Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри

Бишкек шаарынын вице-мэри

Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси

Ош шаарынын мэриясы

Ош шаарынын биринчи вице-мэри

Ош шаарынын вице-мэри

 

3-тиркеме

Кызмат иши боюнча чет өлкөгө чыгуучу адамдар үчүн
АНКЕТА

Begin_nocompare

   Аты-жөнү ___________________________________________________________________

                                  (эгерде аты-жөнү өзгөрсө, эмне себептен

 _____________________________________________________________________________

                             өзгөргөнү, күнү, мурунку аты-жөнү көрсөтүлөт)

Туулган күнү _________________________________________________________________

Туулган жери _________________________________________________________________

Акыркы жолу чет өлкөгө болгон сапары (качан, кайсыл жерге барганы) _____________

Сүрөт орду

Эмгек ишинин акыркы 5 жылда аткарган жумушу (окуу жайын жана аскер кызматын кошуу менен). Мекемесин, уюмун жана ишканасын ошол кезде аталгандай көрсөтүү зарыл, аскер кызматын кызмат орунун көрсөтүү менен жазуу керек.

Жылдары

Кызмат орду жана иштеген жери

Мекеменин, уюмдун ишкананын

Ишке кирген жылы

Иштен кеткен жылы

(мекеме, министрлик)

жайгашкан орду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баруучу өлкө ____________________ боло турган убактысы ___________ _______________

 дан ___________________ чейин _________________________

Болжолдуу жүрүү маршруту _________________________________________

Үй дареги, кызмат, үй телефону ___________________________________

Жарандык паспорту боюнча маалымат ________________________________

_______________________________________ серия, N, берилген күнү жана жери

Анкетада көрсөтүлгөн маалыматтар паспорт, аскер билети, эмгек китепчеси менен салыштырылды

_______________________________________________________________________

                         Уюмдун жетекчиси (кадрлар бөлүмүнүн начальниги)

М.О.

End_nocompare

 

4-тиркеме

Дипломаттык (кызматтык) паспорт берүү жөнүндө
КАРТОЧКА

Begin_nocompare

1. _______________________________________________________________

                                                          Аты-жөнү

2. ___________________________ 3. __________________________________

      Туулган жылы, айы, күнү                Туулган жери - айыл, поселок,

__________________________________________________________________

                             шаар, район, облус, республика

___________________________________ 4. ____________________________

                                                                                             улуту

5. _______________________________________________________________

               үй-бүлөлүк абалы - эгерде никеде турса анда жубайынын

__________________________________________________________________

аты-жөнүн, нике кайсы ЖААК органында жана качан катталганын,

__________________________________________________________________

                               ата-энесинин аты-жөнүн көрсөтүү керек

6. _______________________________________________________________

               Жашаган жери - шаардын, поселоктун, айылдын аталышы

_________________________________________________________________

                                  көчөнүн аталышы, үй N, корпус N, кв.N...

7. _______________________________________________________________

                                        Иштеген жери жана дареги

_________________________________________________________________

8. _______________________________________________________________

                                                      Кызматы

9. Дипломаттык (кызматтык) паспорту барбы (паспорттун сериясы жана берилген датасы) көрсөтүлөт

_________________________________________________________________

10. Жекече идентификациялык номери _______________________________

Сүрөт орду

себебин көрсөтүү керек _________________________________________ байланыштуу

                                         паспорт берүүнү (алмаштырууну) өтүнөм.

201_-ж."__"_________________ __________________________________

                                                              арыз ээсинин колу

Кызматкердин колун ________ күбөлөндүрөм ____________________

                                  аты-жөнү                    кадрлар бөлүмүнүн колу

Паспорт Кыргыз Республикасынын жарандык паспортунун негизинде берилет

    ___________________________________________________________________

                                      сериясы, номери, качан жана ким бергени

 

 

Мөөрдүн орду

Консулдук кызматтын жетекчиси ________________________

 

Колу

 

Дипломаттык (кызматтык) паспорт Жобонун (резолюциянын ___________)

                                                                                 (керектүүсүн чийилет)

негизинде толтурулган N _______________ арыз-анкета боюнча берилди

Паспорттун сериясы ____ N _____ Берилген датасы 20_-ж."__"________

Паспорт ээсинин Паспортту берген консулдук кызматтын

колу _______________________ кызматкеринин колу _________________

End_nocompare

 

5-тиркеме

Жарандын жеке фотосүрөтүнө коюлган
ТАЛАПТАР

Дипломаттык (кызматтык) паспортту тариздөө үчүн берилген жеке фотосүрөттөр төмөндөгү талаптарга жооп берүүсү керек.

1. Жеке сүрөт түстүү түрдө даярдалат.

2. Жеке сүрөттүн негизги параметрлери:

- өлчөмү - 40х60 мм;

- жалтырак кагазда;

- жүзү фронталдык абалда, көздөрү ачык (башкача айтканда, беттин фронталдуу жогор жагына жарыш жайгашып, элестетилген тегиздикке карата перпендикулярдуу чагылдырылган);

- толук жүздүн фронталдуу абалы төбөдөн баштап ээкке чейин, мурундан кулакка чейин даана жайгашышы керек;

- толук жүздүн даана чагылдырылышы үчүн тийиштүү жана бирдей жарык берилет;

- баштын сүрөтүнүн узундугу - 30-36 мм;

- сүрөттүн жогорку кырынан баштын төбөсүнө чейинки аралык - 5 мм;

- баштын сүрөтүнүн туурасы - 18-25 мм;

Баштын сүрөтүнүн туурасы ар бир кулактын жогорку жана төмөнкү бош жактары аркылуу өткөн жана кулак жайгашкан орду аркылуу өткөн эки вертикалдуу сызыктардын ортосундагы түз кеткен аралык катары аныкталат.

Баштын узундугу ээк менен төбөнүн ортосундагы вертикалдуу аралык катары аныкталат.

3. Адамдын отурган абалына карата талаптар:

- баштын фронталдык абалдан каалаган тарапка бурулуусуна жол берилбейт;

- жүздүн чагылдырылышы - жөнөкөй, каштар кадимки абалында, көздөр ачык, ооз жабык;

- ийиндер камерага карата түз абалда;

- фон эч кандай чийиги жок, ак түстө;

- жүз бирдей жарыкта;

- ээктен төбөгө чейинки жана кулактан кулакка чейинки беттин аралыгы так, даана берилүүгө тийиш;

- каштын алдында, көздүн алдында ар кандай кара тактар болбошу керек, көздүн каректери, каректин айланасы даана көрсөтүлүшү керек;

- дин талаптары боюнча баш кийимсиз башка адамдарга көрүнүүгө тыюу салынган диндеги жаран үчүн жүзү жашырылбаган баш кийимдерди кийип түшкөн сүрөтү жарактуу болот;

- ачык тактар болбошу керек;

- көздөрүнө тагылган боолорго медициналык себептер боюнча гана уруксат берилет;

- жүздүн терисинин ар бир бөлүгүнүн көрүнүшүн ачык даана чагылдырылышын камсыз кылууга тийиш;

- жүздүн чагылдырылышы мурундан кулакка чейин жана ээктен төбөгө чейин даана көрүнүшү керек. Дааналыктын тереңдиги жана объективдин фокусу жүздүн эки миллиметрден кем эмес көлөмдөгү эң кичине чекиттеринин көрүнүшүн камсыздоосу керек;

- сары, кызыл түстөгү жарык берилип тартылган сүрөт жарабайт. Жарык жүздүн табигый түсүн өзгөртпөөсү керек. "Кызыл көз" эффекти жарабайт;

- тышкы көрүнүштү жакшыртуу максатында түстүү сүрөттү оңдоп-түздөөгө жол берилбейт. Сүрөттө табигый түстүн бардык белгилери сакталышы керек;

- көз айнек тагынып сүрөткө түшүүгө жол берилбейт.

 

6-тиркеме

Begin_nocompare

Заказдын тизмеси

     Экз.

 

N _________

дата ____________

 

Жасатууга

 

 

(даярдоого)

Паспорттун
түрү

 

Жиберүүчү: ___

 

_____________________________________

 

коду

                  мекеменин аталышы

 

N

Ф.А.А.

Арыздын номери

Арыздын датасы

Өзгөчө белгилер (брак жана башка

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Жалпы арыз саны _____________

 

 

Консулдук кызматтын жетекчиси

__________________

колу

М.О.

 

           Ф.А.А.

 

 

Консулдук кызматтын кызматкери

_____________________

колу

 

 

           Ф.А.А.

 

 

 

Ф.А.А.

 

 

 

Тизмени кабыл алдым

201_-ж."_"_____

Кирүү жүргүзүлдү

201_-ж."_"________

__________________

М.О.

_________

__________________

_______________

Ф.А.А.

                     колу

          Ф.А.А.

         колу

Текшерүү жүргүзүлдү

201_-ж."_"_____

Документтерди
кабыл алдым

201_-ж."_"_________

 

дата

 

дата

__________________

_______________

__________________

_______________

Ф.А.А.

колу

Ф.А.А.

колу

 

Брак болуп калган арыздар жөнүндө маалымат

 

________

 

Маалыматы брак арыздар таризделди

Саны

(жазуу менен)

тизменин N _______ 201_-ж."___"____________

                     номер             дата

Тизмени түзгөн

 

________________________

_______

М.О.

___________

 

 

Фамилия

 

End_nocompare