Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2011-жылдын 23-сентябры № 603/46/10

2011-2014-жылдарга экономикалык жана финансылык саясат жөнүндө меморандумду (ЭФСМ) ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2011-жылдын 2-июнунда кол коюлган жана Эл аралык валюталык фонддун Аткаруучу кеңеши бекиткен 2011-2014-жылдарга экономикалык жана финансылык саясат жөнүндө меморандумду (ЭФСМ) ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын өз убагында аткаруу максатында

ТОКТОМ КЫЛАБЫЗ:

1. 2011-2014-жылдарга экономикалык жана финансылык саясат жөнүндө меморандумду (ЭФСМ) ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын тиркелген планы (мындан ары - Иш-чаралардын планы) бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын министрликтери, мамлекеттик комитеттери, администрациялык ведомстволору, Улуттук банкы, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана аталган Иш-чаралардын планын жүзөгө ашырууга тартылган башка органдар:

- Иш-чаралардын планына ылайык тейлеген багыттары боюнча иш-чараларды эки жумалык мөөнөттө иштеп чыгышсын жана белгиленген тартипте бекитишсин;

- отчеттук айдан кийинки айдын 10унан кечиктирбестен, ай сайын Иш-чаралардын планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине берип турушсун;

- Иш-чаралардын планын ишке ашырууда пайда болгон проблемалар жөнүндө маалыматты өз убагында берип турушсун жана аларды чечүү тууралуу тиешелүү сунуштарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине киргизишсин.

3. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги отчеттук айдан кийинки айдын 20сынан кечиктирбестен, квартал сайын Иш-чаралардын планынын аткарылышы жөнүндө бириктирилген маалыматты Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына берип турушсун.

4. Иш-чаралардын планынын сапаттуу жана өз убагында аткарылышы үчүн министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилеринин жеке жоопкерчилиги белгиленсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын финансылык жана кредиттик саясат бөлүмүнө жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына жүктөлсүн.

6. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

А.Атамбаев

 

Кыргыз Республикасынын

Улуттук банкынын төрагасы

З.Асанкожоева

 

 

 

Долбоор

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
жана Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын
2011-жылдын 23-сентябрындагы
№ 603/46/10 токтому менен
бекитилген

 

 

 

2011-2014-жылдарга экономикалык жана финансылык

саясат жөнүндө меморандумду (ЭФСМ) ишке

ашыруу боюнча иш-чаралардын

ПЛАНЫ

 

┌──┬────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐

│№ │        Иш-чаралардын мазмуну       │ Ишке ашыруу  │  Жооптуу     │

│  │                                    │   мөөнөтү    │аткаруучулар  │

│  │                                    │     жана     │              │

│  │                                    │   формасы    │              │

├──┴────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤

│                   Макроэкономикалык саясат                          │

├──┬────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┤

│1 │2011-2014-жылдары ИДПнын орточо     │2011-2014-жж. │ЭЖМ,          │

│  │реалдуу өсүшүн 6 пайыз деңгээлинде  │практикалык   │министрликтер,│

│  │камсыздоо                           │иш-аракет     │мамлекеттик   │

│  │                                    │              │комитеттер,   │

│  │                                    │              │административ-│

│  │                                    │              │дик           │

│  │                                    │              │ведомстволор, │

│  │                                    │              │жергиликтүү   │

│  │                                    │              │мамлекеттик   │

│  │                                    │              │администрация-│

│  │                                    │              │лар,          │

│  │                                    │              │жергиликтүү   │

│  │                                    │              │өз алдынча    │

│  │                                    │              │башкаруу      │

│  │                                    │              │органдары     │

│  │                                    │              │(макулдашуу   │

│  │                                    │              │боюнча)       │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2 │2011-жылы инфляцияны маанилүү       │2011-2014-жж.,│Улуттук  банк,│

│  │сандар деңгээлине чейин азайтуу,    │практикалык   │ЭЖМ, Финмин   │

│  │2013-2014-жылдарда болжол менен 7,5%│иш-аракет     │              │

│  │деңгээлге чейин азайтуу             │              │              │

├──┴────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤

│                     Салыктык-бюджеттик саясат                       │

├──┬────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┤

│3 │Кытай булактарынан каржылануучу     │2011-2014-жж.,│Финмин,       │

│  │инвестициялык долбоорлордон тышкары │практикалык   │Соцфонд       │

│  │мамлекеттик башкаруу органдарынын   │иш-аракет     │              │

│  │бюджеттик дефицитин 2011-жылы ИДПны │              │              │

│  │8%дан 2014-жылы ИДПны 4,4%га чейин  │              │              │

│  │жеткирүү                            │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4 │Мамлекеттик бюджетке салыктарды     │2011-2014-жж.,│МСК, МБК, ЭЖМ,│

│  │акчалай формада жыйноонун сандык    │практикалык   │Финмин        │

│  │көрсөткүчтөрүн камсыз кылуу         │иш-аракет     │              │

│  │(2011-2014-жылдарга экономикалык    │              │              │

│  │жана финансылык саясат жөнүндө      │              │              │

│  │меморандумдун (ЭФСМ)                │              │              │

│  │№ 2 таблицасына ылайык)             │              │              │

│  │(болжолдуу көрсөткүч)               │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│5 │Салык жана бажы кодекстерине        │2011-жылдын   │ЭЖМ,МСК,      │

│  │оңдоолорду КР Жогорку Кеңешине      │октябрынын    │МБК, Финмин   │

│  │берүү, ошондой эле төмөнкү жолдор   │аягы, салык   │              │

│  │менен кошумча кирешелерди тартуу    │жана бажы     │              │

│  │үчүн Өкмөттүн тийиштүү чечимдерин   │кодекстерине, │              │

│  │чыгарсын:                           │КРӨ токтомуна │              │

│  │(а) коммерциялык пайдалануучулар    │өзгөртүүлөр   │              │

│  │үчүн электр, жылуулук жана газ менен│киргизүү      │              │

│  │жабдууну сатуудан алынуучу салыктан │жөнүндө       │              │

│  │бошотууну жокко чыгаруу;            │мыйзамдардын  │              │

│  │(б) байланыш кызматын КНСтен бошотуу│долбоорлору   │              │

│  │(интернетке жана роумингге          │              │              │

│  │кирүүдөн;                           │              │              │

│  │(в) салык кодексине оңдоолорду      │              │              │

│  │киргизүү долбооруна ылайык тамекиге │              │              │

│  │жана алкоголго акциз салууну        │              │              │

│  │реформалоо;                         │              │              │

│  │(г) коомдук тамактануу чөйрөсүндө   │              │              │

│  │кызмат көрсөтүү үчүн контракттардын │              │              │

│  │негизинде салыктык режимге өтүү     │              │              │

│  │(түзүмдүк көрсөткүч)                │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│6 │Кеңейтилген кредиттик механизм      │2011-2014-жж.,│ЭЖМ, Финмин   │

│  │(ЕСФ) алкагында колдоого алынуучу   │контролдоо    │              │

│  │программалардын иш-аракетинин       │              │              │

│  │мөөнөтүн узартууга жаңы салыктык    │              │              │

│  │жеңилдиктерди киргизбөө             │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│7 │Төмөнкү жол менен салыктык тескөөнү │2001-жыл      │МСК           │

│  │бекемдөө:                           │сентябрдын    │              │

│  │(1) ири салык төлөөчүлөр менен иштөө│аягы,         │              │

│  │боюнча башкарууну төмөнкү жол менен │практикалык   │              │

│  │бекемдөө (УКН):                     │иш-аракет     │              │

│  │(а) ири салык төлөөчүлөрдү табууда  │              │              │

│  │колдонуудагы критерийлерин кайра    │              │              │

│  │карап чыгуу зарыл болгон учурда     │              │              │

│  │карап чыгуу зарылдыгын иликтөө;     │              │              │

│  │(б) ири салык төлөөчүлөрдүн УКН     │              │              │

│  │тартууну кеңейтүү; ал белгиленген   │              │              │

│  │критерийлерге ылайык келген салык   │              │              │

│  │төлөөчүлөрдүн 60 пайыздан кем эмес  │              │              │

│  │санына колдонууга тийиш;            │              │              │

│  │в) Кыргыз Республикасындагы ЭВФнын  │              │              │

│  │өкүлдөрүнүн УКНга милдеттүү         │              │              │

│  │катышууну камсыз кылуу;             │              │              │

│  │(г) уюштуруу структурасын өзгөртүү  │              │              │

│  │зарыл болгон учурда карап чыгуу.    │              │              │

│  │(2) салык төлөөчүлөрдү текшерүү     │              │              │

│  │аркылуу оптималдуу практиканы       │              │              │

│  │киргизүүнүн эсебинен аудиттерди     │              │              │

│  │өркүндөтүү жолун сактабагандар менен│              │              │

│  │күрөшүү:                            │              │              │

│  │(а) тобокелчиликти баалоонун        │              │              │

│  │автоматташтырылган системасын       │              │              │

│  │киргизүүнүн биринчи этабын аяктоо;  │              │              │

│  │(б) аудиттин көрсөткүчтөрүн баалоо  │              │              │

│  │жана кылдаттык менен мониторингдөө; │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  │(3) салык төлөөчүлөргө,             │              │              │

│  │персоналдарга жана башка кызыкдар   │              │              │

│  │жактарга маалыматтарды берүүнү      │              │              │

│  │төмөнкү жолдор менен өркүндөтүү:    │              │              │

│  │(а) болгон сунуштамалар жана салык  │              │              │

│  │органдарындагы салык салуу          │              │              │

│  │маселелери боюнча жардамдар жөнүндө │              │              │

│  │салык төлөөчүлөр үчүн маалыматтарды │              │              │

│  │жарыялоо;                           │              │              │

│  │(б) тармактык ассоциациялардын,     │              │              │

│  │салыктык бухгалтерлердин жана башка │              │              │

│  │үчүнчү жактардын үзгүлтүксүз        │              │              │

│  │брифингдери;                        │              │              │

│  │(в) маалыматтык иштер тууралуу      │              │              │

│  │коомчулук үчүн кварталдык отчетторду│              │              │

│  │даярдоо (түзүмдүк көрсөткүч)        │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│8 │Кыргыз Республикасынын Финансы      │2011-2012-жж. │КР Өкмөтүнүн  │

│  │министрлигине салыктык саясаттын    │              │Аппараты,     │

│  │функциясын кайтарып берүүнү талдоо  │              │Финмин, ЭЖМ   │

│  │жана карап чыгуу                    │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│9 │"Кыргызтелеком" ААКсын ачык жана    │2011-2012-жж.,│Маммүлк       │

│  │атаандаштык торукта менчиктештирүү  │практикалык   │министрлиги,  │

│  │                                    │иш-аракет     │"Кыргыз-      │

│  │                                    │              │телеком" ААК  │

│  │                                    │              │(макулдашуу   │

│  │                                    │              │боюнча)       │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│10│Бир айлык негизде кирешелердин      │2011-2014-жж.,│Финмин, МСК,  │

│  │көрсөткүчтөрүн жана кошумча салыктык│практикалык   │              │

│  │кирешелерди менчиктештирүүдөн       │иш-аракет     │              │

│  │түшүүлөрдү жана тышкы каржылоону    │              │МБК Маммүлк   │

│  │албаган учурда кылдаттык менен      │2011-ж.,      │министрлиги   │

│  │талдоону жүргүзүү:                  │мыйзам        │              │

│  │(1) түшпөй калуулар Меgасоm, ("Альфа│долбоор       │              │

│  │Телеком" ЖАК) уюлдук байл           │              │Финмин        │

│  │операторлорунун акцияларынын кошумча│              │              │

│  │мамлекетгик лакетин сатуунун        │              │              │

│  │эсебинен компенсациялоо;            │              │              │

│  │(2) корголгон беренелер боюнча      │              │              │

│  │чыгашаларды сактоо менен            │              │              │

│  │артыкчылыктуу эмес чыгашаларды      │              │              │

│  │кыскартуу жөнүндө сунуш менен Кыргыз│              │              │

│  │Республикасынын 2011-жылга          │              │              │

│  │республикалык бюджети жана          │              │              │

│  │2012-2013-жылдарга болжолу жөнүндө  │              │              │

│  │КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана     │              │              │

│  │толуктоолорду кечиктирбестен КР     │              │              │

│  │Жогорку Кеңешине киргизүү           │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│11│10 ири мамлекеттик ишкананын        │2011-ж.       │Маммүлк       │

│  │бюджетин кабыл алуу, бекитүү жана   │октябрдын     │министрлиги,  │

│  │монторингдөө жөнүндө КР Өкмөтүнүн   │аягы,         │Финмин,       │

│  │токтомун кабыл алуу (түзүмдүк       │КРӨ токтому   │тийиштүү МИ   │

│  │көрсөткүч)                          │              │жана АКлар    │

│  │                                    │              │(макулдашуу   │

│  │                                    │              │боюнча)       │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│12│Бардык мамлекеттик ишканаларга жана │2011-2014-жж.,│Маммүлк       │

│  │мамлекетке акциялардын контролдук   │КРӨ токтому   │министрлиги   │

│  │пакети таандык болгон акционердик   │              │тийиштүү МИ   │

│  │коомдорго бюджеттерди берүү, бекитүү│              │жана АКлар    │

│  │жана мониторингдөө боюнча талаптарды│              │(макулдашуу   │

│  │жайылтуу                            │              │боюнча)       │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│13│Мамлекеттик чыгашалардын            │2012-2014-жж.,│Финмин,       │

│  │натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн    │Ченемдик      │Министрликтер,│

│  │мамлекеттик финансыны башкаруу (МФБ)│укуктук       │мамлекеттик   │

│  │реформасын илгерилетүү              │актылар       │комитеттер,   │

│  │                                    │              │администра-   │

│  │                                    │              │тивдик        │

│  │                                    │              │ведомстволор  │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│14│2011-жылга республикалык бюджет жана│2011-ж.,      │Финмин,       │

│  │2012-2013-жылдарга болжолго ЭВФ     │практикалык   │Министрликтер,│

│  │менен макулдашылган суммадан ашыкча │иш-аракет     │мамлекеттик   │

│  │жыйынды мамлекеттик чыгашалардын    │              │комитеттер,   │

│  │өсүшүнө алын келген кандайдыр бир   │              │администра-   │

│  │өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду    │              │тивдик        │

│  │киргизбөө.                          │              │ведомстволор  │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│15│"Центерра Голд Инк." компаниясынан  │2011-ж.,      │КР Өкмөтүнүн  │

│  │алынган дивиденддерден жана         │контролдоо    │Аппараты,     │

│  │2011-жылдын бекитилген бюджетинде   │              │Финмин,       │

│  │каралган суммадан ашыкча каралбаган │              │Улуттук банк  │

│  │ар кандай кошумча түшүүлөрдөн 75    │              │              │

│  │пайызын сактоого КР Өкмөтү жана КР  │              │              │

│  │Улуттук банкы милдеттенет           │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│16│2012-жылы мамлекеттик сектордун     │2012-ж.,      │ЭИжММ,        │

│  │кызматкерлеринин номиналдык эмгек   │контролдоо    │Финмин        │

│  │акысын көтөрбөө                     │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│17│2012-жылдан баштап мамлекеттик      │2012-2014-жж. │ЭЖМ,          │

│  │кызмат көрсөтүүлөрдүн бөлүгү үчүн   │              │министрликтер,│

│  │берүүгө подряддардын жеке секторуна │              │мамлекеттик   │

│  │өткөрүп берүү                       │              │комитеттер,   │

│  │                                    │              │администра-   │

│  │                                    │              │тивдик        │

│  │                                    │              │ведомстволор  │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│18│Социалдык фонддун операцияларын     │2012-2014-жж.,│Финмин,       │

│  │Борбордук казыналыкка которуу менен │КРӨ токтому   │Соцфонд       │

│  │мамлекеттик бюджет системасына кошуу│              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│19│Бюджетти колдоого каражаттарды      │2011-ж.,      │Финмин,       │

│  │кошкондо валюталык резервдерди      │Өз ара        │Улуттук банк  │

│  │башкаруу тууралуу Финансы           │түшүнүшүү     │Мамлекеттик   │

│  │министрлиги менен Улуттук банктын   │жөнүндө       │карызды       │

│  │ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө│меморандумга  │башкаруу      │

│  │меморандумду жаңылоо                │өзгөртүү      │              │

│  │                                    │киргизүү      │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│20│Карызды башкаруунун орточо мөөнөттүү│2012-ж.       │Финмин        │

│  │стратегиясын иштеп чыгуу жана кабыл │марттын аягы, │              │

│  │алуу (түзүмдүк көрсөткүч)           │КРӨ токтому   │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│21│Мамлекеттик секторлор тарабынан     │Туруктуу,     │Фин           │

│  │тартылган жана кепилденген          │контролдоо    │Улуттук банк  │

│  │жеңилдетилбеген жаңы тышкы          │              │              │

│  │займдардын максималдуу деңгээлин(1) │              │              │

│  │450 млн. АКШ доллары өлчөмүнөн      │              │              │

│  │ашырбоо (туруктуу лимит) (сандык    │              │              │

│  │көрсөткүч)                          │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│22│Мөөнөтү өткөн жаңы тышкы карызга жол│Туруктуу,     │Финмин,       │

│  │бербөө (туруктуу лимит нөлгө        │контролдоо    │Улуттук банк  │

│  │барабар) (сандык көрсөткүч)         │              │              │

├──┴────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤

│                        Акча-кредиттик саясат                        │

├──┬────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┤

│23│Инфляциялык таасирди азайтуу үчүн   │2011-2014-жж.,│Финмин,       │

│  │салыктык-бюджеттик жана             │туруктуу,     │Улуттук банк, │

│  │акчалай-кредиттик операцияларды     │Финминдин жана│ЭЖМ           │

│  │координациялоону камсыз кылуу       │Улуттук       │              │

│  │                                    │банктын       │              │

│  │                                    │кеңешмеси     │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│24│Улуттук банктын таза эл аралык      │2011-2014-жж, │Улуттук банк, │

│  │резервдери жана таза ички активдери │Улуттук       │Финмин        │

│  │боюнча сандык көрсөткүчтү аткарууну │банктын жана  │              │

│  │камсыз кылуу (2011-2014-жылдарга    │Финминдин     │              │

│  │экономикалык жана финансылык саясат │макулдашылган │              │

│  │жөнүндө меморандумдун (ЭФСМ) № 2    │иш-аракети    │              │

│  │таблицасына ылайык) (сандык         │              │              │

│  │көрсөткүчтөр)                       │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│25│Резервдик акчаларды белгиленген     │Туруктуу,     │Улуттук банк  │

│  │деңгээлден ашырбоо                  │ачык рынокто  │              │

│  │(2011-2014-жылдарга экономикалык    │операцияларды │              │

│  │жана финансылык саясат жөнүндө      │жана валюталык│              │

│  │меморандумдун (ЭФСМ) № 2 таблицасына│интервекция-  │              │

│  │ылайык) (болжолдуу көрсөткүч)       │ларды жүргүзүү│              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│26│Алмашуу курсунун кыска мөөнөттүү тез│2011-2014-жж.,│Улуттук банк  │

│  │өзгөрүүсүн жумшартуу максатында     │валюталык     │              │

│  │валюта рыногунда операцияларды      │интервенциялар│              │

│  │жүргүзүү                            │(чет өлкөлүк  │              │

│  │                                    │валюталарды   │              │

│  │                                    │сатып алуу    │              │

│  │                                    │жана сатуу)   │              │

├──┴────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤

│                          Финансылык сектор                          │

├──┬────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┤

│27│"Залкар банк" ААКнын балансына      │2011-2012-жж. │"Залкар банк" │

│  │финансылык аудитин жүргүзүү жана    │              │ААК           │

│  │анын натыйжасын ЭВФга берүү         │              │(макулдашуу   │

│  │                                    │              │боюнча),      │

│  │                                    │              │Улуттук банк  │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│28│Аудиттин натыйжалары негизинде      │2012-ж.       │Банктарды     │

│  │"Залкар банк" ААКны санациялоону    │февралдын     │кайра түзүү   │

│  │төмөнкү жолдор менен жүргүзүү:      │аягы          │жана карыздар │

│  │1) Банктын төлөө мүмкүнчүлүгү       │              │кайра         │

│  │шартында:                           │              │структуралоо  │

│  │(а) жакшы репутациялуу банкка сатуу,│              │боюнча        │

│  │же                                  │              │агенттик      │

│  │(б) эгер сатып алуучу табылбаса,    │2012-ж.       │(ДЕБРА)       │

│  │кызыкдар инвесторлорго активдерди   │февралдын     │(макулдашуу   │

│  │жана милдеттенмелерди сатуу         │аягы          │боюнча),      │

│  │жол-жобосун баштоо;                 │              │"Залкар банк" │

│  │                                    │              │ААК           │

│  │                                    │              │(макулдашуу   │

│  │                                    │              │боюнча),      │

│  │                                    │              │Улуттук банк  │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  │2) Банктын төлөөгө жөндөмсүздүгү    │2011-ж.       │Улуттук банк, │

│  │учурунда жабуу жол-жобосун баштоо   │сентябрдын    │Банктарды     │

│  │жана банкты жоюу (түзүмдүк          │аягы          │кайра түзүү   │

│  │көрсөткүч)                          │              │жана          │

│  │                                    │              │карыздардык   │

│  │                                    │              │кайра         │

│  │                                    │              │структуралоо  │

│  │                                    │              │боюнча        │

│  │                                    │              │агенттик      │

│  │                                    │              │(ДЕБРА)       │

│  │                                    │              │(макулдашуу   │

│  │                                    │              │боюнча)       │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│29│"РСК-Банк" ААКынын анык өсүшүн      │2011-2014-жж.,│Улуттук банк, │

│  │чектөө боюнча кылдат мониторинг жана│мониторинг    │"РСК-Банк"    │

│  │көзөмөл иш-аракетин камсыз кылуу    │жана көзөмөлдү│ААКы          │

│  │жана анын туруктуулугун камсыз кылуу│ишке ашыруу   │(макулдашуу   │

│  │2010-жылдын июнь окуясынын учурунда │              │боюнча),      │

│  │зыян тарткан ишкерлерге кредиттерди │              │Финмин        │

│  │бериши үчүн зарыл болгон даражада   │              │              │

│  │гана капиталды берүүнү ишке ашыруу  │              │Маммүлк       │

│  │                                    │              │министрлиги,  │

│  │                                    │              │"РСК-Банк"    │

│  │                                    │              │ААКы          │

│  │                                    │              │(макулдашуу   │

│  │                                    │              │боюнча),      │

│  │                                    │              │Финмин        │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│30│"РСК-Банк" ААКнын сатуу стратегиясын│2012-ж.       │Маммүлк       │

│  │иштеп чыгуу (түзүмдүк көрсөткүч)    │апрелдин      │министрлиги,  │

│  │                                    │аягы          │"РСК-Банк"    │

│  │                                    │              │ААКы          │

│  │                                    │              │(макулдашуу   │

│  │                                    │              │боюнча),      │

│  │                                    │              │Улуттук банк  │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│31│КР Улуттук банкынын башкармалыгынын │2011-ж, май,  │Улуттук банк  │

│  │тийиштүү чечимин кабыл алуу жолу    │Улуттук       │              │

│  │менен банктарды кайра каржылоонун   │банктын       │              │

│  │адистештирилген фондун (БКАФ) жоюу  │Башкармасынын │              │

│  │жөнүндө жарыялоо (алдын ала         │токтому       │              │

│  │иш-чаралар)                         │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│32│КР Улуттук банкы жана КР Өкмөтү     │2011-ж,       │Улуттук банк  │

│  │тарабынан каржыланган суммаларды    │октябрдын     │Финмин        │

│  │банктарды кайра каржылоонун         │аягы          │              │

│  │адистештирилген фондун жоюу         │практикалык   │              │

│  │процессинде кайтарып берүү (түзүмдүк│иш-аракет     │              │

│  │көрсөткүч)                          │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│33│Өнүктүрүүнүн кандайдыр бир          │2011-2014-жж, │ЭЖМ, Улуттук  │

│  │шайманын/ЭВФ персоналы менен        │контролдоо    │банк          │

│  │болжолдуу консультацияларды өткөрбөй│              │              │

│  │туруп инвестициялык шаймандарды     │              │              │

│  │түзбөө                              │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│34│ЭВФнын техникалык жардам көрсөтүү   │2012-ж.,      │Улуттук банк  │

│  │сунуштамаларына ылайык Кыргыз       │апрелдин      │              │

│  │Республикасынын Банктык кодексин КР │аягы          │              │

│  │Жогорку Кеңешине берүү ("КР банктары│Банк кодекси  │              │

│  │жана банк иштери жөнүндө",          │жөнүндө       │              │

│  │"Банктардын консервациялоо, жоюу    │мыйзам        │              │

│  │жана банкроттуулугу жөнүндө", "КР   │долбоору      │              │

│  │Улуттук банк жөнүндө", "Банктын сыры│              │              │

│  │жөнүндө" КР мыйзамдарынын ченемдерин│              │              │

│  │камтыган):                          │              │              │

│  │(1) проблемалуу банктарды мурда     │              │              │

│  │реакция кылуунун жана санациялоонун │              │              │

│  │укуктук негиздерин чындоо;          │              │              │

│  │(2) КР Улуттук банкынын иштерин     │              │              │

│  │соттук кайра карап чыгуу            │              │              │

│  │мүмкүнчүлүгүн чектөө;               │              │              │

│  │(3) КР Улуттук банкынын             │              │              │

│  │кызматкерлерин жана агенттерди      │              │              │

│  │укуктук коргоону күчөтүү (түзүмдүк  │              │              │

│  │көрсөткүч)                          │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│35│Банктын акционерлеринин жана        │2012-ж,       │Улуттук банк  │

│  │кредиторлорунун укуктарын тийиштүү  │апрелдин      │              │

│  │коргоону, салымчыларды жана         │аягы          │              │

│  │финансылык туруктуулукту коргоо     │Банк          │              │

│  │жагында коомдук кызыкчылык менен    │кодексинин    │              │

│  │теңдештирүүнү камсыз кылуу          │долбоору      │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│36│Терроризмди каржылоо жана кылмыш    │2011-2012-жж, │Финансылык    │

│  │иштеринен түшкөн кирешелерди        │КР Өкмөтүнүн  │чалгындоо     │

│  │легалдаштыруу (акчанын изин жашыруу)│токтому       │мамлекеттик   │

│  │менен күрөшүү боюнча ведомстволор   │              │кызматы,      │

│  │аралык комиссияны калыбына келтирүү │              │Улуттук банк, │

│  │менен компетенттүү мамлекеттик      │              │Улуттук       │

│  │ведомстволор ортосунда Ведомстволор │              │коопсуздук    │

│  │аралык координацияны жакшыртуу      │              │мамлекеттик   │

│  │                                    │              │комитети,     │

│  │                                    │              │Башкы         │

│  │                                    │              │прокуратура   │

│  │                                    │              │(макулдашуу   │

│  │                                    │              │боюнча),      │

│  │                                    │              │Финансы       │

│  │                                    │              │рыногун       │

│  │                                    │              │жөнгө салуу   │

│  │                                    │              │жана          │

│  │                                    │              │көзөмөлдөө    │

│  │                                    │              │мамлекеттик   │

│  │                                    │              │кызматы       │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│37│Кылмыш иштеринен кирешелерди        │2011-ж.,      │Финансылык    │

│  │легалдаштыруу (акчанын изин жашыруу)│КР ӨА         │чалгындоо     │

│  │жана терроризмди (экстремизмди)     │сунуштар      │мамлекеттик   │

│  │каржылоо менен күрөшүү боюнча       │              │кызматы,      │

│  │улуттук системаны өнүктүрүүнүн      │              │Улуттук банк, │

│  │концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу│              │Улуттук       │

│  │жана ишке ашыруу боюнча сунуштарды  │              │коопсуздук    │

│  │даярдоо.                            │              │мамлекеттик   │

│  │Терроризмди (экстремизмди) каржылоо │              │комитети,     │

│  │жана кылмыш иштеринен түшкөн        │              │Башкы         │

│  │кирешелерди легалдаштыруу (акчанын  │              │прокуратура   │

│  │изин жашыруу) менен күрөшүү         │              │(макулдашуу   │

│  │чөйрөсүндө Акчаларды                │              │боюнча),      │

│  │мыйзамдаштырууга каршы күрөшүүнүн   │              │Финансы       │

│  │финансылык чараларын иштеп чыгуу    │              │рыногун       │

│  │тобунун (Fi№a№sial Actio№ Task Force│              │жөнгө салуу   │

│  │мындан ары - ФАТФ) сунуштарына туура│              │жана          │

│  │келген Кыргыз Республикасынын       │              │көзөмөлдөө    │

│  │Мыйзамынын жаңы редакциясынын       │              │мамлекеттик   │

│  │долбоорун иштеп чыгуу               │              │кызматы       │

├──┴────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤

│                         Ак ниеттүү башкаруу                         │

├──┬────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┤

│38│2011-2014-жылдарга экономикалык жана│2011-2014-жж.,│ЭЖМ, Финмин   │

│  │финансылык саясат жөнүндө           │контролдоо    │Соцфонд,      │

│  │меморандумдун (ЭФСМ) алкагында      │              │ММКФ          │

│  │келишимдик иш аракеттердин жүрүшүндө│              │              │

│  │кандайдыр бир бюджеттен тышкаркы    │              │              │

│  │фонддорду түзбөө                    │              │              │

├──┴────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤

│                        Энергетикалык сектор                         │

├──┬────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┤

│39│Сектордо жоготууларда азайтуу       │2011-2012-жж.,│Энергетика    │

│  │максатында энергетика секторун      │КРӨ токтом    │министрлиги   │

│  │реформалоо программасын иштеп чыгуу,│долбоору      │              │

│  │анын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн   │              │              │

│  │жогорулатуу жана чет өлкөлүк        │              │              │

│  │инвесторлорду тартуу                │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│40│Ашыкча энергетикалык ресурстарды    │2011-2014-жж.,│Энергетика    │

│  │жаңы рынокторго жай мезгилинде      │практикалык   │министрлиги   │

│  │экспорттоо                          │иш аракеттер  │              │

├──┴────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤

│                          Социалдык саясат                           │

├──┬────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┤

│41│Даректүү социалдык жардам           │2011-2014-жж.,│Финмин, Калкты│

│  │программасына мамлекеттик бюджеттин │практикалык   │социалдык     │

│  │чыгашаларынын сандык көрсөткүчүн    │иш аракеттер  │коргоо        │

│  │камсыз кылуу (2011-2014-жылдарга    │              │министрлиги   │

│  │экономикалык жана финансылык саясат │              │              │

│  │жөнүндө меморандумдун (ЭФСМ) № 2    │              │              │

│  │таблицасына ылайык) (болжолдуу      │              │              │

│  │көрсөткүч)                          │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│42│Кепилденген минималдык кирешенин    │2012-ж.КРӨ    │Калкты        │

│  │өлчөмүн 20 пайызга жакын жогорулатуу│токтому       │социалдык     │

│  │жана бир жолку ай сайын төлөнүүчү   │              │коргоо        │

│  │пособиеге (БАСТП) чыгашаларды жана  │              │министрлиги,  │

│  │ай сайын төлөнүүчү социалдык        │              │Финмин        │

│  │пособиени (АСТСП) жогорулатуу       │              │              │

├──┼────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│43│Орто мөөнөттү болжолдо даректүү     │2011-2014-жж.,│Калкты        │

│  │социалдык жардам программаларына    │практикалык   │социалдык     │

│  │чыгашаларды жогорулатууну улантуу   │иш аракеттер  │коргоо        │

│  │                                    │              │министрлиги,  │

│  │                                    │              │Финмин        │

└──┴────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘

(1) Грант элементи 35 пайыздан кем болгон кабыл алынган же кепилдик берилген тышкы карыз милдеттенмелери. Эсептөө 2010-жылдын декабрынын аягындагы жыйынтык боюнча жүргүзүлөт жана энергетика инфраструктуранын долбоорлоруна гана негизделет. Эгерде бул долбоорлор үчүн жалпы карыз алуулар 450 млн АКШ долларынан кем болсо, алынбаган казы башка долбоорлор үчүн карыз алууга алмаштырылуусу мүмкүн.