Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 5-октябрындагы
№ 616 токтому менен
бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Мамлекеттик ветеринария департаменти жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Мамлекеттик ветеринария департаменти (мындан ары - Департамент) мамлекеттик ветеринарияны башкаруучу республикалык ыйгарым укуктуу орган болот.

2. Департаменттин ишинин укуктук негизин Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдору, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору менен буйруктары, Кыргыз Республикасы катышкан жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер, ошондой эле ушул Жобо түзөт.

3. Департамент өз ишин өзүнүн аймактык органдары жана структуралык бөлүктөрү аркылуу аткаруу бийлигинин башка мамлекеттик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, Кыргыз Республикасынын коомдук бирикмелери жана башка уюмдары менен өз ара байланышта жүргүзөт.

4. Департаменти юридикалык жак болот, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн жана өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү, штамптары жана бланктары, өз алдынча балансы, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин казыналык системасында алыш-бериш эсептери болот.

5. Департаменттин расмий аталышы:

мамлекеттик тилде: "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Мамлекеттик ветеринария департаменти";

расмий тилде: "Департамент государственной ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики".

6. Департаменттин жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Буденный көчөсү, 247.

 

2. Департаменттин максаттары жана милдеттери

 

7. Департаментинин максаты - жаныбарлардын ылаңдары чыгышынын жана таралышынын алдын алуу боюнча ветеринардык-санитардык чараларды уюштуруу жана жүргүзүү.

8. Департаменттин негизги милдеттери төмөнкүдөй:

- Кыргыз Республикасында ветеринардык ишке жетекчилик кылуу жана аны өркүндөтүү;

- юридикалык жактардын, жеке ишкерлердин жана жарандардын жаныбарларды кармоодо жана пайдаланууда, жаныбарлардан алынчу азыктарды, тоюттарды, тоют кошулмаларын чыгарууда, аларды камдоодо, иштетүүдө, сактоодо, ташууда жана сатууда ветеринардык-санитардык талаптарды аткарышына мамлекеттик ветеринардык көзөмөлдү уюштуруу жана камсыздоо;

- жаныбарлардын жугуштуу ылаңдарынын пайда болушун жана таралышын болтурбоо боюнча ветеринардык-санитардык чараларды уюштуруу жана жүргүзүү;

- саламаттык сактоо органдары менен бирдикте жаныбарлар жана адамдар үчүн жалпы оорулардан калктын ден соолугун сактоону чогуу иштелип чыккан иш планга ылайык уюштуруу;

- Кыргыз Республикасынын аймагын чет мамлекеттерден же карантин коюлган зоналардан жаныбарлардын жугуштуу ылаңдарынын козгогучтары киришинен коргоо боюнча чараларды жүргүзүү, ветеринардык кызмат контролдоочу жүктөрдү импорттоодо жана экспорттоодо ветеринардык-санитардык талаптардын сакталышына көзөмөлдү жана контролду камсыздоо;

- жаныбарлардан алынчу азыктарды чыгарууда жана базарларда сатууда ветеринардык-санитардык экспертиза жүргүзүүнү уюштуруу жана көзөмөлдөө, ошондой эле базарларда, жармаңкелерде жана аукциондордо аларды сатуучу соода жайларынын абалын көзөмөлдөө;

- өзгөчө кырдаалдардын учурунда жаныбарларды коргоо боюнча иш чараларды жүргүзүү.

 

3. Департаменттин функциялары

 

9. Департамент ага жүктөлгөн милдеттердин аткарылышын камсыздоо максатында төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

- жаныбарлардын, куштардын, балыктын, аарынын ылаңдарынын, анын ичинен адам жана жаныбарлар үчүн жалпы оорулардын алдын алуу жана жоюу боюнча эпизоотияга каршы иш-чаралардын пландары аткарылышын көзөмөлдөө;

- жаныбарлардын өзгөчө коркунучтуу жугуштуу ылаңдарынын пайда болушунун алдын алуу жана жоюу боюнча мамлекеттик максаттуу программаларды иштеп чыгуу жана турмушка ашыруу;

- адам менен жаныбарлар үчүн жалпы оорулардын алдын алуу боюнча иш-чараларды саламаттык сактоо органдары менен бирдикте иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

- жаныбарлар жана адам үчүн жалпы ооруларды аныктоодо саламаттык сактоо органдары менен байланышта иштешүүнү камсыздоо;

- жаныбарларды ылаңдардан сактоочу биологиялык дары-дармектерге, керектүү жабдыктарга, аспаптарга, дарылоочу, дезинфекциялоочу жана башка каражаттарга керектөөнү аныктоо;

- статистикалык жана эсептик маалыматтардын, жаныбарлардын жугуштуу ылаңдарынын чыгуу жана таралуу опурталына илимий негизделген божомолдорду баалоонун негизинде жалпы республика боюнча эпизоотияга каршы иш-чаралардын планын түзүү жана аны аткарууну уюштуруу;

- ветеринардык практикага киргизүү үчүн ойлоп табуучулук жана рационализатордук сунуштарды, ошондой эле жаныбарлардын ылаңдарынын алдын алуунун, дартын аныктоонун жана дарылоонун жаңы технологиялык ыкмалары менен каражаттарын кароо жана кабыл алуу;

- мамлекеттик ветеринардык контролдун чек арадагы жана транспорттогу контролдоочу пункттары аркылуу жаныбарларды, жаныбарлардан алынчу продуктуларды жана сырьену, жемди, биологиялык, химиялык-фармацевттик препараттарды жана мамлекеттик ветеринардык контролго алынчу башка жүктөрдү импорттоого, экспорттоого, транзит менен жана республиканын ичинде ташууга ветеринардык контроль жүргүзүү;

- ветеринариялык багыттагы вакциналарды жана башка биопрепараттарды жасоо үчүн микроорганизмдердин туруктуу бекем касиеттери бар штаммдарын сактоого коюуну көзөмөлдөө;

- жаныбарлардын карантиндик жана өзгөчө коркунучтуу жугуштуу, чыгышын болтурбоо жана жоюу боюнча иштер республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлүүчү ылаңдарынын тизмесин аныктоо жана аны белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бекитүүсүнө киргизүү;

- республиканын аймагын жаныбарлардын өзгөчө жугуштуу ылаңдарынын козгогучтары башка мамлекеттерден киришинен сактоо боюнча чараларын иштеп чыгуу жана уюштуруу;

- керектүү учурларда эпизоотияны жоюу боюнча экспедицияларды уюштуруу, өзгөчө коркунучтуу инфекцияларга каршы күрөшүү үчүн керектүү биопрепараттардын, дезинфекциялоочу жана башка каражаттардын резервдерин түзүү;

- ветеринария маселеси боюнча нормативдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу;

- ветеринария боюнча илимий изилдөө иштеринин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо, ветеринар адистерди даярдоо боюнча программаларды иштеп чыгууга катышуу;

- чет мамлекеттердин ветеринардык кызматтары менен кызматташууда эл аралык уюмдарда берилген ыйгарым укуктардын чегинде мамлекеттин ветеринария жаатындагы кызыкчылыгынын атынан чыгуу;

- бюджеттик ассигнованиелердин эсебинен алынчу материалдык-техникалык ресурстарды мамлекеттик ветеринария ишканаларына, уюмдарына жана мекемелерине бөлүштүрүү;

- мамлекеттик ветеринариянын мекемелеринин кызматкерлерин кесиптик даярдоону жана алардын квалификациясын жогорулатууну уюштуруу;

- клиникалык, дарылоочу-алдын алуучу, ветеринардык-санитардык, эпизоотияга каршы, санитардык-гигиеналык иш-чараларды, анын ичинде эмдөө, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация иштерин жүргүзүү;

- этке, сүткө, сүт продуктуларга, балыкка, колбаса азыктарга жана жаныбарлардан жана өсүмдүктөрдөн алынчу продуктуларга ветеринардык-санитардык экспертиза жүргүзүү;

- асыл тукум жаныбарларды, канаттууларды, балыктарды, аарыларды сатууга жана ташууга байланыштуу маселелер боюнча кеңештерди берүү;

- жаныбарлардын ылаңынын чыгуу, өнүгүү жана таралуу себептерин жана мыйзам ченемдүүлүгүн мониторингдөө, контролдоо жана изилдөө, жаныбарлардын жугуштуу ылаңдарын такыр жок кылуу боюнча иш-чараларды жүргүзүү, алардын пайда болуу мүмкүндүгүн болжолдоо (опурталды баалоо), аларды алдын алуу пландарын, программаларын жана системаларын иштеп чыгуу;

- жаныбарлардын ылаңы чыккан учурда карантиндик режимдерди киргизүү;

- мамлекеттик ветеринардык контролдо болуучу жүктөрдү өндүрүүгө, сактоого жана сатууга мамлекеттик ветеринардык көзөмөл жүргүзүү;

- ветеринардык кызматтын контролунда турган жүктөрдү (жаныбарларды, сырьелорду ж.б.) ички ташууга, импорттоого жана экспорттоого, ошондой эле жаныбарлардан алынган сырье менен азык-түлүктөрдү даярдоого, иштетүүгө жана сактоого ветеринардык көзөмөлдү ишке ашыруу;

- мал чарба объекттерин, ветеринардык мекемелердин, жаныбарлардан алынчу сырье менен продуктуларды камдоочу жана иштетүүчү мекемелердин, мал жана айыл чарба продукцияларын сатуучу базарлардын имараттарын технологиялык долбоорлоо нормаларын иштеп чыгууга катышуу;

- ветеринардык кызмат көрсөтүү боюнча жекече ишкердик жүргүзүүгө лицензияларды берүү;

- мамлекеттик ветеринария мекемелерин уюштуруу боюнча сунуштарды киргизүү, мезгилдин талабын жана болгон жагдайга ылайык ветеринардык ишти өркүндөтүү боюнча иш-чараларды жүргүзүү;

- лабораториялык-диагностикалык ишти өркүндөтүү боюнча чара көрүү;

- диагностикалык изилдөөлөрдү жана профилактикалык эмдөөлөрдү жүргүзүү тапшырылган мамлекеттик ветеринария ишканаларын жана мекемелерин, ведомстволук, өндүрүштүк ветеринария кызматтарын, жеке иштеген ветеринар адистерди диагностикалык жана иммундук-биологиялык препараттар менен камсыздоону уюштуруу, ал иштердин сапатын контролдоо жана эсепке алуу;

- базарларда өсүмдүктөрдөн алынчу продуктуларга изилдөө жүргүзүүнүн тартибин (методдорун, методикаларын, эрежелерин) саламаттык сактоо органдары менен макулдашуу жана макулдашылган тартипке ылайык жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 16-мартындагы № 152 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Эпидемияга каршы жана эпизоотияга каршы республикалык өзгөчө комиссия жөнүндө жобонун негизинде продуктулардын коопсуздугуна контролду камсыздоо;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, калкка ветеринардык-санитардык кырдаал жана жаныбарлардын жугуштуу ылаңдарынын чыгышын болтурбоо жана жоюу үчүн ветеринардык органдар тарабынан көрүлүп жаткан чаралар, адам жана жаныбарлар үчүн жалпы оорулардан элди сактоо боюнча чаралар жөнүндө маалымдап туруу.

 

4. Департаменттин укуктары жана милдеттери

 

10. Департамент төмөнкүдөй укуктарга ээ:

- ветеринардык структуралардын кызмат адамдарынан алар тейлеген аймактагы эпизоотиялык жана ветеринардык-санитардык абал жана жаныбарлардын ылаңдарынын алдын алуу жана жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө документтерди жана маалыматтарды берүүнү талап кылууга;

- мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, юридикалык жактардан, жеке ишкерлерден жана жарандардан эпизоотиялык абалды, оорулардын чыгышынын себептерин аныктоо, ветеринардык-санитардык жана эпизоотияга каршы иштерди жүргүзүү үчүн керектүү маалыматтарды алууга.

11. Департамент төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жаныбарларды, жаныбарлардан алынган продуктуларды, тоюттарды жана ветеринардык кызматтын контролунда турган башка жүктөрдү республиканын ичинде ташууга, анын аймагына алып кирүүгө же аймагынан сыртка алып чыгууга тыюу салуу, ошондой эле коопсуздуктун талаптарына туура келбеген жаныбарларды камдоого, союуга, жаныбарлардан алынчу продуктуларды, тоюттарды, тоюттук кошундуларды, дары каражаттарды өндүрүүгө, пайдаланууга (сатууга) тыюу салууга;

- жугуштуу оорулардын таралышын болтурбоо максатында жаныбарлардан алынган продуктуларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алууга жана жок кылууга.

 

5. Департаменттин ишинин уюштурулушу

 

12. Департаментти башкы директор жетектейт, ал бир эле учурда Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик башкы ветеринардык инспектору болуп саналат, аны кызматка Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министринин сунушу менен дайындайт жана кызматтан бошотот.

13. Департаменттин башкы директорунун орун басары болот, ал бир эле учурда Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик башкы ветеринардык инспекторунун орун басары болот, кызматка Департаменттин башкы директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри тарабынан дайындалат жана кызматтан бошотулат.

14. Башкы директор Департаменттин ишин уюштурат жана жетектейт, Департаментке тапшырылган милдеттердин аткарылышы үчүн жеке жооптуу болот жана:

- Департаменттин кызматкерлеринин арасында милдеттерди бөлүштүрөт, алардын кызматтык милдеттерин жана Департаменттин структурасына кирген мекемелер жана ишканалар жөнүндө жоболорду бекитет;

- Департаменттин бардык ведомстволук мекемелери менен уюмдары жана ведомствого караштуу ветеринардык кызматтар аткарышы үчүн милдеттүү болгон приказдарды, буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү өз компетенциясынын чегинде чыгарат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Департаменттин кызматкерлерин сыйлайт, материалдык жардам берет жана ден соолугун чыңдоого пособие төлөө менен жыл сайынкы акы төлөнүүчү отпуска берет;

- эгер ал документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келсе бардык деңгээлдеги мамлекеттик ветеринардык инспекторлордун протоколдорун жана көрсөтмөлөрүн, ведомстволук ветеринардык мекемелердин жетекчилеринин буйруктарын жокко чыгарат;

- Департаменттин кызматкерлерин сыйлоо жана тартиптик жазалоо чарасын колдонуу маселесин чечет;

- Департаменттин ишинин уюштурулушун, стилин, иштөө ыкмасын жакшыртуу, кызматкерлердин аткаруучулук тартибинин жана квалификациясынын деңгээлин жогорулатуу боюнча иш-чараларды жүргүзөт, иш кагаздардын жүргүзүлүшүн камсыздайт;

- компетенциясына кирген маселелер боюнча бардык мамлекеттик жана коомдук мекемелерде, ишканаларда, уюмдарда, сот органдарында Департаменттин атынан өкүл катары чыгат;

- жаныбарлардын ылаңдарынан алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча иштерди жүргүзүүгө бөлүнгөн каражаттарды белгиленген тартипте бөлүштүрөт. Мамлекеттик ветеринария органдарын кармоого бөлүнгөн акча каражаттын чегинде ведомстволук структуралык подразделениелердин чыгымдоо сметаларын жана кызматкерлерин сыйлоо тартибин аныктайт.

 

6. Департаменттин мүлкү жана аны каржылоо

 

16. Департаменттин иши республикалык бюджеттин каражатынын эсебинен, ошондой эле мамлекеттик ветеринария мекемелери жана уюмдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ветеринардык кызматтарды көрсөткөнү үчүн алынчу атайын каражаттардын эсебинен каржыланат.

17. Департаменттин жана анын структуралык бөлүктөрүнүн имараттары, козголмо жана козголбос мүлкү мамлекеттик менчик болуп эсептелет.

 

7. Ветеринардык кеңеш

 

18. Кыргыз Республикасында ветеринардык ишти өнүктүрүүнүн кыйла актуалдуу жана көйгөйлүү маселелерин квалификациялуу деңгээлде чечүү максатында Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри Департаментке караштуу Ветеринардык кеңешти (мындан ары - Кеңеш) түзөт жана анын персоналдык курамын бекитет. Кеңешти Департаменттин башкы директору, ал жок болсо - Департаменттин башкы директорунун орун басары башкарат. Кеңеш 11 адамдан турат.

19. Кеңештин ыйгарым укугуна төмөнкүлөр кирет:

- коллегиялуу чечүү талап кылынган проблемалуу маселелерди Департаменттин ыйгарым укуктарынын чегинде кароо;

- мамлекеттик ветеринарияны өнүктүрүүнүн келечек жана күнүмдүк пландарынын, Кыргыз Республикасынын ветеринардык уюмдарынын структурасын жана номенклатурасын өркүндөтүүнүн жана аларды жабдуу нормативдерин өркүндөтүүнүн долбоорлорун кароо;

- Департаменттин, ошондой эле анын структурасына кирген мекемелердин иштери жөнүндө отчетторду, докладдарды жана башка маалыматтарды угуу;

- республиканын аймагын чет мамлекеттерден жаныбарлардын жугуштуу ылаңдарынын козгогучтарын алып кирүүдөн сактоону камсыздоо боюнча, ошондой эле республикада өндүрүлчү жана сырттан алынып келчү биологиялык препараттардын сапатына контролду камсыздоо боюнча маселелерди кароо;

- юридикалык жактардын, жеке ишкерлердин жана жарандардын жаныбарлардын ылаңынын алдын алуу жана жаныбарлардан алынчу продуктулардын ветеринардык-санитардык коопсуздугун камсыздоо боюнча ветеринардык-санитардык талаптарды аткаруусу жөнүндө маселелерди кароо;

- ветеринардык кызматты өркүндөтүү маселеси боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү жана эксперттик баалоолорду даярдоо үчүн мамлекеттик органдардын, илимий-изилдөөчү институттардын, окуу жайлардын, коомдук жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн, көз карандысыз эксперттерди, адистерди жана окумуштууларды тартуу менен жумушчу топторду жана комиссияларды түзүү;

- ветеринария тармагындагы илимий-изилдөө иштеринин, ветеринардык адистерди даярдоонун жана кайра даярдоонун пландарын кароо;

- ветеринардык эсепти жана отчетту өркүндөтүү.

Кеңештин жыйынынын күн тартибин Кеңештин төрагасы аныктайт.

Кеңештин жыйынынын регламенти анын Жобосу менен аныкталат жана Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри тарабынан бекитилет.

20. Кеңештин иши Кеңештин төрагасы бекиткен план боюнча жүргүзүлөт. Кеңештин жыйыны бир жылда эки жолудан кем эмес өткөрүлөт. Кеңештин чечимдери протокол менен таризделип, Департаменттин Башкы директорунун буйругу менен ишке ашырылат.

 

8. Өзгөртүп уюштуруу жана жоюу

 

21. Департаментти өзгөртүп уюштуруу жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.