Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 16-апрелиндеги
№242 токтому менен бекитилген

 

Элдин мыйзам чыгаруучу демилге көтөрүүгө укугун ишке ашыруу тартиби жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-мартындагы № 133 токтомунун редакциясына ылайык)

1-бап. Жалпы жоболор

1. Бул жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-беренесине, "Кыргыз Республикасындагы элдик мыйзам чыгаруу демилгеси жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыкты жана элдин мыйзам чыгаруу демилгесин ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде демилгечи топту жана мыйзам долбоорун каттоонун тартибин жөнгө салат.

2. Жарандардын элдик мыйзам чыгаруу демилгеси менен чыгуу укугу деп жарандардын мыйзам долбоорлорун белгиленген тартипте эркин жана ыктыярдуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизүүгө конституциялык укугу түшүнүлөт.

2-бап. Элдин мыйзам чыгаруучу демилге көтөрүүгө укугун ишке ашыруу боюнча демилгечи топту түзүү тартиби

3. Норма чыгаруу демилгесин ишке ашыруу боюнча демилгечи топ жарандардын эркинин негизинде түзүлөт.

Төмөнкү мүнөздөмөлөргө ээ Кыргыз Республикасынын жараны демилгечи топтун мүчөсү боло алат:

- жашы жеткен;

- аракетке жарамдуу;

- добуш берүү укугуна ээ;

- соттун өкүмү боюнча эркинен ажыратылган жерлерде кармалбаган;

- укук коргоо, салык, финансы органдарынын кызматкери эмес, аскер кызматчысы эмес.

4. Демилгечи топтун эң төмөнкү саны 10 адамдан турат.

5. Элдин мыйзам чыгаруучу демилге көтөрүүгө укугун ишке ашыруу үчүн демилгечи топ түзүү жөнүндө чечим жарандардын чогулушунда кабыл алынат. Мында демилгечи топтун мүчөлөрү уюштуруу маселелерин чечүү үчүн ачык добуш берүү менен жөнөкөй көпчүлүк добуш аркылуу өздөрүнүн ичинен төраганы жана анын эки орун басарын шайлашат. Демилгечи топ аны түзүү жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып түзүлдү деп эсептелет.

6. Жарандардын демилгеси менен чыккан топту түзүү жөнүндө чечим демилгечи топтун жыйынынын протоколу менен таризделет да, протоколго анын төрагасы кол коет.

3-бап. Элдик мыйзам чыгаруу демилгеси менен чыгуу укугу боюнча демилгечи топту каттоонун тартиби

7. Элдик мыйзам чыгаруу демилгеси менен чыгуу укугун ишке ашыруу максатында жарандардын демилгечи тобу Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине төмөнкү документтерди киргизет:

- демилгечи топту каттоо жөнүндө анын төрагасынын колу коюлган арызды жана мыйзамдын долбоорун. Арызда демилгечи топтун аталышы көрсөтүлүшү мүмкүн;

- демилгечи топтун аны түзүү жөнүндө чечим кабыл алынган жыйынынын протоколу;

- демилгечи топтун элдик мыйзам чыгаруу демилгеси менен чыгуу укугун ишке ашыруу аркылуу мыйзам долбооруна демилге көтөрүү жөнүндө чечим кабыл алынган чогулушунун протоколу;

- демилгечи топтун мүчөлөрүнүн тизмеси, фамилиясын, атын, атасынын атын, туулган күнүн, жашаган жерин (туруктуу же убактылуу) көрсөтүү менен;

- демилгечи топтун мүчөлөрүнүн паспортторунун көчүрмөлөрү;

- демилгечи топтун мүчөлөрүнүн иштеген жерлеринен маалымкатты же жумушсуздун статусун ырастаган документти;

- "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында айтылган, ченемдик укуктук актыларды тариздөөнүн талаптарына ылайык келген мыйзам долбоорунун тексти, ошондой эле анын электрондук версиясы;

- салыштырма таблица (эгерде ченемдик укуктук актыга өзгөртүүлөр жана (же) толуктоолор киргизилип жатса) же анын жаңы редакциясы;

- "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык таризделген мыйзам долбоорунун маалымкат-негиздемеси;

- жүргүзүлгөн атайын экспертизалардын натыйжасында даярдалган эксперттик корутундулар (зарыл болсо);

- жөнгө салуучу таасирине талдоо (зарыл болсо).

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-мартындагы № 133 токтомунун редакциясына ылайык)

8. Демилгечи топту каттоо, ошондой эле мыйзамдын долбооруна текшерүү жүргүзүү ушул Жобонун 7-пунктунда көрсөтүлгөн документтердин толук тизмеги Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине өткөрүлгөн күндөн тартып календарлык 30 күндүн ичинде ишке ашырылат.

9. Тапшырылган документтерди кароонун жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги төмөнкүдөй чечимдердин бирин кабыл алат:

- демилгечи топту жана мыйзам долбоорун каттоо жөнүндө;

- демилгечи топту жана мыйзам долбоорун каттоодон баш тартуу жөнүндө.

10. Жарандардын элдик мыйзам чыгаруу демилгеси менен чыккан тобун түзүүнүн санына жана түзүү тартибине карата, ошондой эле элдик мыйзам чыгаруу демилгеси менен чыгуу укугун ишке ашыруу катары киргизилчү мыйзамдын долбооруна тиркелчү документтердин тизмегине жана мазмунуна карата ушул Жободо коюлган талаптар бузулган учурда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги демилгечи топту жана мыйзам долбоорун каттоодон баш тартат.

Мыйзам долбоорун жана демилгечи топту каттоодон баш тартуу Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин жүйөөсү көрсөтүлгөн корутундусу менен жазуу жүзүндө таризделет жана беш күндүк мөөнөттө берилет.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин демилгечи топту жана мыйзамдын долбоорун каттоодон баш тартуусу жөнүндө беш күндүк мөөнөттүн эсеби Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин тиешелүү корутундусу катталган күндөн тартып санала баштайт.

Мыйзамдын долбоорун жана демилгечи топту каттоодон баш тартуу жөнүндө билдирүү демилгечи топтун төрагасынын же мүчөсүнүн өз колуна кол койдуруу менен тапшырылат же төраганын дарегине заказ кат менен жиберилет.

Демилгечи топту жана мыйзам долбоорун каттоодон баш тартылгандыгы боюнча колдонуудагы мыйзамдарда көрсөтүлгөн тартипте даттанууга болот.

11. Демилгечи топ жана мыйзам долбоору катталган учурда каттоо жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып беш күндүк мөөнөттө демилгечи топтун катталганы жөнүндө күбөлүк берилет.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги демилгечи топту каттоо жөнүндөгү күбөлүктү берген күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде мыйзам долбоорунун текстин негиздеме-маалымкаты менен, ошондой эле демилгечи топтун аталышы (эгер аталышы бар болсо) жана демилгечи топтун жана мыйзам долбоорунун катталган датасы жөнүндө маалыматты өзүнүн сайтына жарыялашы керек.

Демилгечи топтун жана мыйзам долбоорунун катталганы жөнүндө күбөлүк демилгечи топтун төрагасына же мүчөсүнө өз колуна, кол койдуруу менен тапшырылат жана Демилгечи топту жана мыйзамдын долбоорун каттоо жөнүндө күбөлүктөрдүн реестрине тийиштүү жазуу жазылат.

Демилгечи топту жана мыйзамдын долбоорун каттоо жөнүндө күбөлүктүн формасын Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги бекитет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-мартындагы № 133 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги демилгечи топту каттоо күнүнөн тартып беш күндүк мөөнөттө ал жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешине маалымат берет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-мартындагы № 133 токтомунун редакциясына ылайык)

13. Демилгечи топту жана мыйзам долбоорун каттоо боюнча документтер аларды каттоодон баш тартууга негиз болгон себептер жоюлгандан кийин кайрадан берилсе болот.

14. Мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк жоголгон (жараксыз болгон) учурда демилгечи топ Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине анын дубликатын алуу үчүн кайрылууга укуктуу. Мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк ыйгарым укуктуу адамдын арызынын негизинде Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан беш күндүк мөөнөттүн ичинде, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык акы төлөнүүчү негизде "дубликат" деген белги коюу менен берилет.

4-бап. Корутунду жоболор

15. Бул Жобо менен жөнгө салынбаган бардык маселелер колдонуудагы мыйзамдар аркылуу аныкталат.