Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\69baa3c9-3800-4c77-b9e8-7eb4ba6e8282\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2011-жылдын 11-ноябры № 725

Кыргыз Республикасынын Консулдук уставын бекитүү жөнүндө

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына, "Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги мекемелеринин консулдук ишин жөнгө салуу, ошондой эле консулдук иштин укуктук базасын өркүндөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Тиркелген: Кыргыз Республикасынын Консулдук уставы бекитилсин.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнө тапшырылсын.

 

Кыргыз Республикасынын

Биринчи вице-премьер-министри,

Премьер-министрдин милдетин аткаруучу

Ө.Бабанов

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 11-ноябрындагы
N 725 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын
КОНСУЛДУК УСТАВЫ

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 ,Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 15-мартындагы №139 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1-глава. Жалпы жоболор

Консулдук мекемелер (башкы консулдук, консулдук, вице-консулдук жана консулдук агенттик) - Кыргыз Республикасынын, анын жеке адамдарынын жана юридикалык жактарынын кызыкчылыктарын эл аралык укуктун чегинде коргогон Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттин аймагындагы мекемеси;

консул - консулдук мекеменин башчысы, чет мамлекетте Кыргыз Республикасынын, анын жеке адамдарынын жана юридикалык жактарынын кызыкчылыктарын эл аралык укуктун чегинде коргоо үчүн дайындалган мамлекеттик кызмат системасындагы кызмат адамы;

консулдук кызмат адамы - консулдук функцияларды аткаруучу бардык адамдар, анын ичинде консулдук мекеменин башчысы;

консулдук мекеменин кызматчысы - консулдук мекемеде администрациялык же техникалык милдеттерди аткаруучу адамдар;

консулдук округ - консул мекемесине консулдук милдеттерди аткаруу үчүн берилген аймак;

консулдук имараттар - менчик укугу кимге тиешелүү экенине карабастан, консулдук мекеменин керектөөсү үчүн гана пайдаланылуучу имараттар же алардын бөлүктөрү, ошондой эле аларга тиешелүү жер тилкелери;

кеме - Кыргыз Республикасынын желеги астында сүзүүчү, согуш кемелеринен башка кемелер;

аба кемеси - Кыргыз Республикасында каттоодон өткөрүлгөн, согуштук самолеттон башка бардык аба кемелери.

1. Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелери чет жактарда Кыргыз Республикасынын, Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана юридикалык жактарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын эл аралык укукта жол берилген чекте коргойт.

Консулдук мекемелер өздөрү турган мамлекеттер менен Кыргыз Республикасынын достук мамилесин өнүктүрүүгө, экономикалык, соодалык, илимий-техникалык, маданий жана башка байланыштарын, ошондой эле туризмди кеңейтүүгө көмөктөшүшөт.

2. Кыргыз Республикасы консулдук мекемелерди консулдук мамиле түзүлгөн мамлекеттерде ачат.

Консулдук мамиле түзүүгө тиешелүү макулдашуу болбогон учурларда дипломатиялык мамилени түзүү консулдук мамиле түзүү болуп саналат. Бирок, дипломатиялык мамилелердин бузулушу консулдук мамилени үзүү болуп эсептелбейт жана Кыргыз Республикасынын консулдук мекемесинин ишинин токтотулушун билдирбейт.

3. Консулдук мекемелер өз ишинде 1963-жылдагы Консулдук мамилелер жөнүндө Вена конвенциясына (Кыргыз Республикасы 1994-жылдын 12-январында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин N 1408-XII токтомуна ылайык кошулган), Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге, Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн актыларын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдоруна, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин буйруктарына, нускамаларына жана көрсөтмөлөрүнө, ушул Уставга, ошондой эле эл аралык каада-салттарга таянышат.

4. Консулдук мекемелер Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине баш ийишет жана мекеме жайгашкан мамлекеттеги Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн башчысынын жалпы жетекчилиги астында иштешет.

5. Консулдук мекемелерди консулдар жана консулдук кызмат адамдары башкарышат.

6. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү болбогон мамлекеттерде, келген мамлекеттин макулдугу менен консулга дипломатиялык милдеттер дагы жүктөлүшү мүмкүн.

7. Консулдук мекеменин жайгашкан орду, анын классы жана консулдук округу мекеме жайгашкан мамлекеттин макулдугу боюнча Кыргыз Республикасы тарабынан аныкталат.

8. Консулдук мекеме юридикалык жак болот, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн жана консулдук мекеменин аталышы мамлекеттик тилде жана англис тилинде же келген мамлекеттин тилинде жазылган жазылган мөөрү болот.

9. Консулдук мекеменин имаратында же анын аймагында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусу көтөрүлөт, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн жана аталышы кыргыз тилинде жана мекеме жайгашкан мамлекеттин тилинде жазылган такта орнотулат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикасы мекеме жайгашкан мамлекеттин протоколдук практикасын эске алуу менен колдонулат.

2-глава. Консулдук мекемелердин кызматкерлери жана консулду дайындоо тартиби

10. Кыргыз Республикасынын жараны гана консулдук кызмат адамы боло алат.

11. Консул кызматка дайындалаарда Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинен консулдук патент алат, анда анын консулдук округу көрсөтүлөт.

12. Консул ал бара турган мамлекеттин макулдугун (экзекватура) алгандан кийин өз милдеттерин аткарууга киришет. Анын дайындалганы тууралуу келген мамлекеттин бийлигине билдирилет.

Экзекватура берилгенче консулдук мекеменин башчысы өз милдеттерин аткарууга убактылуу киргизилиши мүмкүн. Мындай учурда консулдук мамилени жөнгө салуучу эл аралык келишимдин жоболору колдонулат.

13. Эгерде консул кандайдыр бир себептен улам өз милдеттерин аткара албаса же консулдун кызмат орду убактылуу бош болсо, консулдун милдетин аткаруу Кыргыз Республикасынын ошол же башка консулдук мекемесинин башка консулдук кызмат адамына жүктөлөт же ошол мамлекеттеги Кыргыз Республикасынын ошол мамлекеттеги дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн дипломатиялык персоналынын мүчөлөрүнүн бирине тапшырылат.

3-глава. Консулдук функцияларды аткаруу тартиби

14. Консул өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, башка ченемдик укуктук актыларына, Кыргыз Республикасы катышуучу болгон жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге, ошондой эле ушул Уставга таянат.

Консул эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана мекеме жайгашкан өлкөнүн мыйзамдарына каршы келбесе бул Уставда каралбаган башка милдеттерди да аткара алат.

15. Консул ага жүктөлгөн милдеттерди өзү аткарат же аларды аткарууну башка консулдук кызмат адамына тапшырат.

16. Консулдун башка мамлекеттин консулдук милдеттерин Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин өзгөчө көрсөтмөсү боюнча жана консулдук жайгашкан мамлекеттин макулдугу менен гана аткарышы мүмкүн.

17. Консул консулдук жайгашкан мамлекеттин бийлигине консулдук мекеменин ишине байланышкан бардык маселелер боюнча өз консулдук округунун чегинде кайрыла алат.

18. Консул тийиштүү консулдук аймактагы Кыргыз Республикасынын жарандары менен жолугушуу уюштуруу максатында өзүнүн консулдук округун жылына бир жолудан кем эмес кыдырып турууга милдеттүү.

19. Консулдук кызмат адамдарынын жана консулдук мекемелердин кызматкерлеринин иштери боюнча даттануулар баш ийүүсүнө жараша каралат: ылдыйкысын жогору турган кызматкер же жогору турган кызмат адамы карайт.

4-глава. Консулдун Кыргыз Республикасынын жарандарына жана юридикалык жактарына карата функциялары

20. Консул Кыргыз Республикасынын жарандары жана юридикалык жактары аларга консулдук жайгашкан мамлекеттин мыйзамдары жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон эл аралык келишимдер, ошондой эле эл аралык каада-салттар тарабынан берилген бардык укуктардан толук пайдалана алышы үчүн чара көрүүгө милдеттүү.

21. Консул Кыргыз Республикасынын юридикалык жактарынын жана жарандарынын бузулган укуктарын калыбына келтирүү үчүн чараларды көрүүгө милдеттүү.

22. Консул өзүнүн консулдук округунда туруктуу жашаган жана убактылуу келген Кыргыз Республикасынын жарандарынын эсебин алат.

23. Консул консулдук округдун чегинде жайгашкан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрүнө кызмат милдеттерин аткарууга көмөк көрсөтөт.

24. Консул өзүнүн консулдук округунда убактылуу жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарына келген мамлекеттин мыйзамдары жөнүндө, ошондой эле жергиликтүү салт жөнүндө маалымат берет.

25. Консул өзүнүн консулдук округунда жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн маданий-агартуучу иш-чараларды өткөрүүгө көмөктөшөт.

26. Консул келген мамлекеттин мекемелеринде ишеним катсыз эле Кыргыз Республикасынын жарандары өздөрү жок болгон жана иш жүргүзүүнү кайсы бир адамга табыштабаган учурларда же башка бир себептерден улам өз кызыкчылыктарын коргой албаган учурларда Кыргыз Республикасынын жарандарынын атынан чыгууга укуктуу. Мындай өкүл катары чыгуу жарандар өз ыйгарым укуктуу кишилерин дайындаганга же өз укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоону өз колуна алганга чейин улантылат.

5-глава. Консулдун Кыргыз Республикасынын тергөө органдарынын жана сотторунун тапшырмаларын аткаруу боюнча, ошондой эле Кыргыз Республикасынын камактагы, кармалган же башка формада эркинен ажыратылган же жазасын өтөп жаткан жарандарына карата функциялары

27. Консул жайгашкан өлкөнүн мыйзамдары тарабынан тыюу салынбаса, Кыргыз Республикасынын тергөө органдарынын же сотторунун Кыргыз Республикасынын жарандарына карата тапшырмаларын аткарат. Мындай тапшырмалар эл аралык келишимдерди сактоо менен аткарылат.

28. Консул кайтарыкка алынган (камалган) же кылмыш жасады деп шектелип кармалган, же эркинен ажыратуучу башка чараларга дуушар болгон, же эркинен ажыратуу түрүндө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан, ошондой эле соттук жана башка администрациялык таасир этүү чараларына дуушарланган Кыргыз Республикасынын жаранына карата ошол мамлекеттин мыйзамдары жана Кыргыз Республикасы катышкан эл аралык келишимдер так сакталышын көзөмөлдөөгө милдеттүү.

29. Консул кызыкдар тараптардын өтүнүчү жана өз демилгеси менен камакта кармалган Кыргыз Республикасынын жарандарын көрүүгө жана аларды кармоо шарттарын билүүгө милдеттүү. Консул мындай жарандардын гигиеналык жана санитардык талаптарга жооп берген шарттарда кармалышын, катаал жана адамдык наркты кемсинтүүчү мамилеге дуушар болбошун көзөмөлдөөгө милдеттүү.

6-глава. Консулдун бала асырап алууга, камкордукка жана көзөмөлгө алууга карата милдеттери

30. Консул Кыргыз Республикасынын жараны болгон жана Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары жашаган баланы асыроого алууну тариздөөгө үчүн керектүү документтерди тариздөөгө жардам берет.

31. Консул өзүнүн консулдук округунда турган, ата-энесинин камкордугусуз калган Кыргыз Республикасынын жашы жете элек жарандарына кам көрүү жана көзөмөлгө алуу үчүн чараларды көрөт. Консул ошондой эле ден соолугуна байланыштуу өз укуктарын жана милдеттерин өз алдынча ишке ашыра албаган Кыргыз Республикасынын жашы жеткен жарандарына кам көрүү жана көзөмөлгө алуу үчүн да чараларды көрөт.

7-глава. Консулдун Кыргыз Республикасынын жарандарына таандык мүлктөргө карата милдеттери

32. Консул мураска калган мүлктү Кыргыз Республикасындагы мураскорлорго берүү үчүн чара көрөт.

8-глава. Консулдун жарандык, паспорт, виза жана жарандык абал актыларын каттоодон өткөрүү маселелери боюнча милдеттери

33. Консул чет өлкөдө туруктуу жашаган адамдардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына тиешелүүлүгүн аныктайт, чет мамлекеттерде туруктуу жашаган адамдардын Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкондугун каттоодон өткөрөт, жарандыктан чыгууну тариздейт, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган адамдарга карата Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти чыгарган чечимдерди аткарат, Кыргыз Республикасынын жарандыгын өзгөртүү жөнүндө чечим кабыл алынган адамдарды каттоо ишин жүргүзөт.

34. Консул чет мамлекеттерде жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган адамдарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жалпы жарандык паспорт берүүгө жана аны алмаштырууга укуктуу.

Консул Кыргыз Республикасынын жарандарынын паспортторуна өзгөртүүлөрдү жана тиешелүү белгилерди киргизүүгө укуктуу (Кыргыз Республикасынын жарандарынын 1994-жылдагы үлгүдөгү паспорту).

35. Консул Кыргыз Республикасына кирүүгө, Кыргыз Республикасынан чыгууга жана Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу транзит өтүүгө визаларды берүүгө, узартууга, жабууга, ошондой эле берилген визаларга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укугу бар.

36. Консулдук кызмат адамы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана эл аралык келишимдерге ылайык:

а) жарандык абалдын актыларын мамлекеттик каттоодон өткөрөт, анын негизинде жарандык абалдын актысын мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктөрдү берет;

б) чет мамлекеттерде туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарынан өтүнүчтөрдү кабыл алат;

в) Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгөн жарандык абалдын актыларына оңдоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизет;

г) сактоодо турган жарандык абалдын актыларынын жазууларына оңдоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизет;

д) жарандардан фамилиясын, аты-жөнүн алмаштыруу жөнүндө өтүнүчтөрүн кабыл алат жана аларды Кыргыз Республикасынын компетенттүү органдарынын кароосуна жиберет.

37. Кыргыз Республикасынын деңиз же аба кемесинде адамдын төрөлүүсү же өлүмү жөнүндө маалымат түшкөндө консул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төрөлүү же өлгөндүгү тууралуу актыны каттоодон өткөрөт.

9-глава. Нотариустук иштер

38. Консулдук мекемелердин кызмат адамдарынын нотариустук иштерди аткаруусунун тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленет.

10-глава. Консулдук легалдаштыруу

39. Консул консулдук округдун бийликтеринин катышуусу менен, же ошол бийликтер чыгарган документтерди жана актыларды легалдаштырат.

Кыргыз Республикасынын органдары мындай документтерди жана актыларды кароого, эгерде Кыргыз Республикасы жана ошол турган өлкө катышуучусу болгон эл аралык келишимде башкача каралбаса жана консулдук легалдаштыруу болсо гана кабыл алышат. Консулдук легалдаштыруу кызматтык адамдын ошол документтердеги колунун аныктыгын ырастоодон гана турат. Консул легалдаштырылууга тийиш болгон документтердин мазмуну үчүн жоопкерчилик тартпайт.

Консулдук легалдаштыруу тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленет.

(КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 15-мартындагы № 139 токтомунун редакциясына ылайык)

40. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген, же мазмуну боюнча Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарына зыян келтире турган, же жарандардын аброюна шек келтирүүчү маалыматтарды камтыган документтер жана актылар легалдаштырылбайт.

11-глава. Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттар

(Главанын аталышы КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомунун редакциясына ылайык)

41. Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жана анын аймагында аткарылуучу консулдук иштер үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык каражаттар алынат.

(Абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомунун редакциясына ылайык)

42. Каражаттар: Кыргыз Республикасында - Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы менен, чет мамлекеттерде - АКШ доллары же консулдук жайгашкан өлкөнүн валютасы менен, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитүүчү Кыргыз Республикасынын Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттардын тарифине ылайык алынат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомунун редакциясына ылайык)

43. Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттардын тарифи Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык белгиленет.

(Абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

Кыргыз Республикасынын жаранынын негизделген жазуу жүзүндөгү арызы боюнча, эгерде катта көрсөтүлгөн себептер жүйөлүү болсо (оору, материалдык оор абал, кырсык ж.б.), анда Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин жетекчилери жана ТИМдин консулдук кызматы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитүүчү Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттар жөнүндө жобого ылайык консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттардын ставкасын азайтууга же төлөөдөн толук бошотууга укуктуу.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомунун редакциясына ылайык)

44. Консулдук каражаттар боюнча отчет берүү тартиби жана формасы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитүүчү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинде турган мекемелердин атайын каражаттары жана депозиттик суммалары жөнүндө жобо менен аныкталат.

(Абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомунун редакциясына ылайык)

45. Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттар төмөнкү учурларда алынбайт:

а) Кыргыз Республикасы менен чет мамлекеттин ортосунда консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражатты алуудан бирдей баш тартуу жөнүндө келишими болгон учурда;

б) Кыргыз Республикасы менен эл аралык же башка уюмдар ортосунда консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттан бошотуу жөнүндө келишими болгон учурда;

в) кыргыз жарандарын репатриациялоо иштери боюнча;

г) дипломатиялык жана кызматтык паспортторду берүү жана тариздөө үчүн;

д) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик, өкмөттүк жана парламенттик делегацияларынын расмий адамдарынын чыгышын тариздөө учурунда;

е) Кыргыз Республикасына чет мамлекеттердин мамлекеттик, өкмөттүк, парламенттик делегацияларынын кирүүсүн тариздөө учурунда;

ж) чет өлкөлөрдүн жарандарынын Кыргыз Республикасына экономикалык, гуманитардык же башка жардам көрсөтүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасына кирүүсүн тариздөө учурунда (документтер: келишимдер, уставдар ж.б. берилген учурларда гана);

з) Кыргыз Республикасынын экономикалык жөнгө салуу тармагындагы компетенттүү органы берген тастыктоо көрсөтүлгөндө инвесторлорго инвествизалар үчүн;

и) дипломатиялык жана кызматтык визаларды тариздөөдө, буга ушундай визаларга карата эки жак үчүн бирдей болгон шарттарда каражат алынбоочу учурлар кирбейт;

к) мамлекеттик бюджеттик уюмдардын кызматкерлеринин кызматтык иш боюнча чет мамлекеттерге чыгуусун тариздөө учурунда;

л) мамлекеттик бюджеттик уюмдардын арызы боюнча документтерди легалдаштырууда;

м) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомунун редакциясына ылайык)

12-глава. Консулдун аба кемелерине, деңиз жана дарыя флотунун кемелерине, автомобиль жана темир жол транспорт каражаттарына карата функциялары

46. Консул өзү турган мамлекетте өзүнүн консулдук округунун чегиндеги аэропорттордо Кыргыз Республикасынын аба кемесинин командирине, экипажына жана жүргүнчүлөрүнө ошол мамлекеттин мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасы менен ошол мамлекет катышуучулары болгон эл аралык келишимдерге ылайык толук көлөмдө укуктар жана иммунитет берилишин көзөмөлдөйт.

47. Консул Кыргыз Республикасынын жарандык аба кемесинин командирине, экипажына жана жүргүнчүлөрүнө ошол мамлекеттин бийлиги менен карым-катнашта көмөк көрсөтүүгө, ошондой эле, зарыл болсо аба кемесинин, анын экипажынын жана жүргүнчүлөрүнүн Кыргыз Республикасына кайра кетишине же учуусун андан ары улантышына чара көрүүгө тийиш.

48. Консул төмөнкүлөргө укуктуу:

а) аба кеменин аэропортко келишине, андан учуп чыгышына жана аэропортто токтоп туруусуна шарт түзүүгө;

б) аба кемеде болуп өткөн окуялардын жагдайларын тактоого, командирди, экипаж мүчөлөрүн жана жүргүнчүлөрүн сурамжылоого;

в) аба кеме тууралуу маалыматтарды алууга;

г) зарыл болсо аба кеменин экипажынын мүчөлөрүн жана жүргүнчүлөрүн дарылоону жана Кыргыз Республикасына жөнөтүүнү камсыздоо боюнча чараларды көрүүгө;

д) Кыргыз Республикасынын аэропортторуна бараткан Кыргыз Республикасынын аба кемелери менен Кыргыз Республикасынын жарандарын, почтаны жана жүктөрдү жөнөтүүгө;

е) Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон эл аралык келишимдерде же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган, аба кемелерине тиешелүү декларацияны же башка документти алууга, түзүүгө, күбөлөндүрүүгө.

49. Консулдук округ чегинде аба кеме кырсыкка учураган, аргасыз конгон же башка окуялар болгон учурда консул экипажга жана жүргүнчүлөргө зарыл болгон жардамды берет.

50. Аба кемесинде кылмыш жасалган учурларда консул аба кеменин командирине Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон эл аралык келишимдерден жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынан келип чыгуучу милдеттерди аткарууга көмөк көрсөтөт.

51. Эгерде консулдук кызмат адамынын колундагы маалыматтар боюнча Кыргыз Республикасынын кемесинин кайсы бир аэропортко кириши кооптуу болсо, кажетсиз же мүмкүн эмес болсо, консулдук кызмат адамы бул тууралуу Кыргыз Республикасынын компетенттүү органдарына билдирүүгө милдеттүү.

52. Деңиз жана дарыя флотунун кемелерине, авто жана темир жол транспорттун каражаттарына тиешелүү консулдук милдеттерди аткарууда консул ушул Уставдын 52-57-беренелеринин жоболорун жетекчиликке алат.

13-глава. Консулдун санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык коргоо боюнча функциялары

53. Консулдук мекеме жайгашкан мамлекеттин аймагында карантиндик оорулар чыккан учурларда консул бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тийиштүү мамлекеттик органдарына оору чыккан райондун аталышын, ооруга чалдыккандардын санын жана жергиликтүү бийликтер көрүп жаткан эпидемияга каршы чараларды атоо менен токтоосуз билдирет.

Консул Кыргыз Республикасына кирүүгө уруксат алган жарандарга Кыргыз Республикасына кирүү учурунда эмдөөлөр жөнүндө эл аралык сертификаттарды көрсөтүүнүн зарылдыгы тууралуу маалымдайт.

54. Консулдук округдун чегинде айыл чарба өсүмдүктөрүнүн коркунучтуу оорулары же зыянкечтери пайда болгон учурларда, ошондой эле мал жана канаттуулар массалык ооруган же адамдар жана мал үчүн бирдей оорулардын жайылуу коркунучу болгондо консул бул тууралуу Кыргыз Республикасынын компетенттүү органдарына токтоосуз билдирет.

55. Консул Кыргыз Республикасына кирүүгө уруксат алган жарандарга Кыргыз Республикасына кирүүдө жаныбарларга, сырьего жана жаныбарлардан алынуучу продуктуларга берилчү ветеринардык сертификаттарды көрсөтүүнүн зарылдыгын жана Кыргыз Республикасына уруктарды, тирүү өсүмдүктөрдү, отургузулчу материалдарды, жаңы мөмөлөрдү жана жашылчаларды алып кирүү эрежелери тууралуу маалымдайт.