Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 25-ноябрындагы № 632 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 4-ноябрындагы
№ 699 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары чыккан Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук эсепке алууну жана каттоо эсебинен чыгарууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 9-октябрындагы № 698, 2015-жылдын 10-августу № 565, 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомдорунун редакциясына ылайык)

I. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердин аймагында убактылуу же туруктуу жашап жаткан жарандарын консулдук эсепке алуунун тартибин, ошондой эле чет өлкөгө туруктуу жашоо максатында кетишине байланыштуу Кыргыз Республикасынын жарандарын Кыргыз Республикасынын аймагындагы катталган эсептен чыгаруу боюнча жол жоболорду жөнгө салат.

2. Консулдук эсепке алуу Кыргыз Республикасынын жарандарын натыйжалуу консулдук тейлөөнү уюштуруу, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерлерде алардын укуктарын жана мыйзам тарабынан корголгон таламдарын коргоо максатында жүзөгө ашырылат.

3. Кыргыз Республикасынын ошол мамлекетте аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери Кыргыз Республикасынын жарандарын чет мамлекетте каттоо (консулдук эсепке алуу) үчүн жооптуу органдар болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерлерге туруктуу жашоого кетип жаткан жарандарды жарандык каттоо эсебинен чыгаруу үчүн жооптуу органдар Кыргыз Республикасынын калкты каттоо боюнча тиешелүү мамлекеттик ыйгарым укуктуу органы жана Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары болуп саналат.

4. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерлерге үч айдан ашык мөөнөткө кетип жаткан, Кыргыз Республикасынын жарандары он беш күндүн ичинде алар жүргөн мамлекеттеги Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүндө же консулдук мекемесинде катталат (консулдук эсепке алынат).

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерлерге туруктуу жашоо үчүн кетип жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргыз Республикасынын аймагындагы жашаган жери боюнча каттоо эсебинен чыгууга тийиш.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 9-октябрындагы № 698 токтомунун редакциясына ылайык)

5. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин консулдук кызмат адамы (мындан ары - консул) өзүнүн консулдук округу боюнча Кыргыз Республикасынын төмөндөгү жарандарын каттоого жана консулдук эсепке алат:

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерге туруктуу жашоого кеткен жарандарды;

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерге окуу, иштөө же башка максаттар менен үч айдан ашык мөөнөткө кеткен жарандарды;

- чет өлкөлүк жарандар же жарандыгы жок адамдар асырап алган жашы жете элек балдарды;

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерде төрөлгөн жана Кыргыз Республикасынын жарандары болуп саналган, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүндө же консулдук мекемесинде туулгандыгы тууралуу күбөлүк тиешелүү түрдө толтурулган жашы жете элек балдарды;

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жерин алмаштырган жарандарды.

6. Кыргыз Республикасынын жарандары, эгерде алар Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерге туруктуу жашоо үчүн кетип жаткандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын калкты каттоо боюнча тиешелүү мамлекеттик ыйгарым укуктуу органында жана Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы каттоо эсебинен чыгарылса жана өзү жүргөн мамлекеттин органынын туруктуу жашоо үчүн берилген тиешелүү уруксаты бар болсо, чет өлкөдө туруктуу жашайт деп эсептелет.

Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган жери боюнча каттоо эсебинен чыгаруу Кыргыз Республикасынын калкты каттоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдарынын тиешелүү бөлүмчөсү же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү Кыргыз Республикасынын жарандарын каттоо жана жашаган жана келген жери боюнча каттоодон чыгаруунун эрежелери жөнүндө Жобонун нормаларына ылайык жол-жоболоштурулат.

7. Кыргыз Республикасынын жашы жете элек жарандарын консулдук эсепке алуу үчүн баланын ата-энеси же камкорчусу (көзөмөлдөөчүсү) ушул Жобого карата 1-тиркемеге ылайык белгиленген үлгүдөгү арызды толтурууга тийиш.

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери баланы ал жүргөн өлкөнүн аймагында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандар же жарандыгы жок адамдар тарабынан асырап алуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын компетенттүү органынын чечиминин негизинде Кыргыз Республикасынын жашы жете элек жарандарын консулдук эсепке алууну жүзөгө ашырат.

8. Ата-эненин (асырап алуучунун, камкорчунун же көзөмөлдөөчүнүн) паспортунда жазылган жашы жете элек балдар жөнүндө маалыматтар ошол адамдын карточкасына жазылат.

Баланын паспорту болгон учурда, ага өзүнчө каттоо карточкасы толтурулат.

 

II. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерге туруктуу жашоого кетип жаткан Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук эсепке алуунун жана аларды

мурдагы жашаган жериндеги катталган эсебинен чыгаруунун тартиби

 

9. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерге туруктуу жашоо үчүн кетип жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары өздөрү жүргөн өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине туруктуу консулдук эсепке алуу жөнүндө төмөнкүлөрдү берет:

а) белгиленген формадагы толтурулган каттоо карточкасын (2-тиркеме);

б) Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортун, "Каттоо эсебинен чыгарылды" деген штампы менен жана чет мамлекеттин аймагында жашоого укук берген уруксат документи бар чыгып кетүү даректик барагын, алардын ксеркөчүрмөлөрүн тиркөө менен;

в) 3x4 өлчөмүндөгү 2 сүрөтүн берет.

10. Эгерде жаран Кыргыз Республикасындагы жашаган жери боюнча каттоо эсебинен чыкпаса, анда өзү жүргөн өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине туруктуу консулдук эсепке алуу жөнүндө кайрылганда, төмөндөгү документтер берилет:

а) Кыргыз Республикасында жашаган жеринин так дарегин көрсөтүү менен Кыргыз Республикасындагы жашаган жери боюнча каттоо эсебинен чыгаруу арыз (3-тиркеме) берилет (үй-бүлөнүн ар бир 16 жашка толгон мүчөсү үчүн өзүнчө толтурулат). Аты-жөнү өзгөргөн учурда орус жана кыргыз тилдерине котормосу күбөлөндүрүлгөн тиешелүү документтер тиркелүүгө тийиш;

б) белгиленген формадагы толтурулган каттоо карточкасынын эки нускасы;

в) Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту, (өзүндө болсо) анын ксеркөчүрмөсүн тиркөө менен;

г) 3x4 өлчөмүндөгү 2 сүрөт берилет.

Жашаган жериндеги каттоо эсебинен чыгаруу жөнүндө жарандын арызындагы колу консул тарабынан күбөлөндүрүлөт.

11. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси арызды, каттоо карточкасынын бир нускасын, паспорттун жазуу жазылган жана мөөр басылган бардык барактарынын ксеркөчүрмөсүн Кыргыз Республикасынын тышкы иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы аркылуу Кыргыз Республикасынын калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органына же Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жиберет.

12. Кыргыз Республикасынын тышкы иштери чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органынан сунуш-талап алынган учурдан тартып бир айдан ашпаган мөөнөттүн ичинде Кыргыз Республикасынын калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары арыз берүүчүнү каттоо эсебинен чыгарат жана кетүүнүн даректик барактарын жана кетүү барагына карата статистикалык эсепке алуу талондорун толтурат.

Кетүүнүн даректик барагынын бир нускасы Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук кызматы аркылуу Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине жиберилет.

13. Кыргыз Республикасынын калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жарандын каттоо эсебинен чыгарылгандыгы жөнүндө документтер Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине келип түшүп, ушул Жобонун 9-пунктунда көрсөтүлгөн бардык документтер берилгенден кийин консул Кыргыз Республикасынын жаранын каттайт жана "туруктуу жашаган жеринде эсепке алынды" (Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин аталышы, датасы, колу) деген штампты, "катталган эсептен чыгарылды" деген штампты жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин гербдүү мөөрүн басуу аркылуу консулдук эсепке алуу жөнүндө чет өлкөлүк паспортко белги коет.

14. Консулдук эсепке алуудан баш тартуу үчүн төмөнкүлөр негиз болуп саналат:

- Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспортунун же аны алмаштырган документинин (Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринин негизинде белгиленген) жок болушу;

- жарандын мыйзамдуу кетишинин жана чет мамлекеттин аймагында жүрүшүнүн далилинин жок болушу;

- ушул Жободо белгиленген кандайдыр-бир документтин жок болушу же туура эмес толтурулушу.

 

III. Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук эсептен чыгаруунун тартиби

 

15. Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөдөгү консулдук эсептен чыгаруу төмөндөгү учурларда жүзөгө ашырылат:

- жаран Кыргыз Республикасына туруктуу жашоо үчүн кеткенде;

- жаран башка чет мамлекетке жашоо үчүн кеткенде;

- жаран бир мамлекеттин чегинде жашаган жерин өзгөрткөндө, башка консулдук мекеменин консулдук округунун аймагына көчкөндө;

- адам жарандыктан чыккан же жарандуулугун жоготкон учурда, адам Кыргыз Республикасынын жарандыгын токтотуусу;

- жаран дүйнөдөн кайтканда.

16. Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөдөгү консулдук эсептен чыгаруу жарандардын арыздары (4-тиркеме) боюнча Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси тарабынан жарандардын чет өлкөлүк паспортторуна "Консулдук эсептен чыгарылды ... (дипломатиялык өкүлчүлүктүн же консулдук мекеменин аталышы, датасы, колу, мөөрү)" деген штампты консул тарабынан басуу аркылуу жүзөгө ашырылат.

17. Консулдук эсептен чыкпаган жана Кыргыз Республикасына шашылыш тартипте кайтып келген Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүндө же консулдук мекемесинде эсептен чыгарылбагандыгынын себебин көрсөтүү менен эки нускада жазылган арыз (5-тиркеме) менен кайрылган өзгөчө учурларда (оору, кырсыкка учуроо, депортация, кыйын материалдык абалы ж.б.), Кыргыз Республикасынын тышкы иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы эсептен чыгарышы мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине арыздын көчүрмөсү тиешелүү сунуш-талап жиберет.

Консулдук эсептен чыгаруу жөнүндө оң жооп алынгандан кийин Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортуна консулдук эсептен чыгарылгандыгы жөнүндө белги коет.

Эгерде Кыргыз Республикасынын жаранынын 1994-жылдын үлгүсүндөгү паспорту жана Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспорту белгисиз себептер менен мөөнөтү өтүп кетсе жана алмаштырганга тапшырылбаса, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси же болбосо Кыргыз Республикасынын тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органынын консулдук кызматы арыз берүүчүгө ушул Жобонун 7-тиркемесине ылайык формада консулдук эсептен чыгаруу жөнүндө белгиленген үлгүдөгү маалымкат берет.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 19-августундагы № 466 токтомунун редакциясына ылайык)

18. Чет мамлекеттердеги жашаган жерин алмаштырган жана мурда жашаган жериндеги консулдук эсептен (консулдук округдан) чыкпаган жарандар өздөрү барган өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине 9-пунктта көрсөтүлгөн документтерди берүү менен мурдагы жашаган жери боюнча (6-тиркеме) эсептен чыгаруу жөнүндө арыз менен кайрылат.

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси эсептен чыгаруу жөнүндө арызды Кыргыз Республикасынын тиешелүү дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине жиберет жана мурдагы жашаган жери боюнча эсептен чыгарылгандыгы тууралуу ырастоо алынгандан кийин, консулдук эсепке алуунун мурдагы штампына "Жокко чыгарылды" деген штампты жана консулдук эсепке алуунун жаңы штампын басуу менен, консулдук эсепке алуу боюнча документтерди жол-жоболоштурат.

19. Кыргыз Республикасынын жараны консулдук эсептен чыгарылган учурда консул Кыргыз Республикасынын каттоо карточкасына маалыматтарды киргизет жана аны консулдук эсепте турган адамдар жөнүндө маалымдамалар базасынан чыгарып салат.

 

IV. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө убактылуу жүргөн жарандарын консулдук эсепке алуунун тартиби

 

20. Кыргыз Республикасына белгилүү бир мезгилге Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерлерге чыккан Кыргыз Республикасынын жарандары чет өлкөдө убактылуу жүргөндөр деп эсептелет.

Жарандардын мындай категориясына өзү барган өлкөнүн окууда, дарыланууда жүргөн, эмгек келишими (контракт) боюнча иштеген же ишкердик жүргүзгөн, ошондой эле туугандарына жана тааныштарына барган жарандар кирет.

21. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерлерде үч айдан ашык мөөнөттө убактылуу болгон, бирок туруктуу жашабаган Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук эсепке алуу дипломатиялык өкүлчүлүк же консулдук мекеме тарабынан жашаган жериндеги каттоо эсебинен чыгарбастан жүзөгө ашырылат.

22. Кыргыз Республикасынын жарандары убактылуу негизде консулдук эсепке алуу жөнүндө кайрылууда төмөнкүлөрдү берет:

а) белгиленген үлгүдөгү эки нускада толтурулган каттоо карточкасын;

б) Кыргыз Республикасынын жаранынын чет мамлекеттин аймагында болууга чет мамлекеттин уруксаты бар паспорту (жалпы жарандык паспортко кошулушу/чапталышы мүмкүн), алардын ксеркөчүрмөлөрүн тиркөө менен берет;

в) 3x4 өлчөмүндөгү 2 сүрөтүн.

Жашаган жериндеги каттоо эсебинен чыгаруу жөнүндө жарандардын арыздары жана кетүүнүн даректүү барактары талап кылынбайт.

23. Ушул Жобонун 22-пунктунда көрсөтүлгөн бардык документтер берилгенден кийин консул жарандарды белгилүү бир мезгилге консулдук эсепке алууну жүзөгө ашырат, бул мөөнөт аяктагандан кийин консулдук эсепке алуу автоматтык түрдө жокко чыгарылды деп эсептелет.

24. Консулдук эсепке алуунун мөөнөтү аяктагандан кийин өзү жүргөн өлкөдө калган Кыргыз Республикасынын кызыкдар жарандары кайрылган учурда ушул Жобонун эрежелерине ылайык - консулдук эсепке алуу башка мезгилге же туруктуу жашаган жер боюнча узартылышы мүмкүн.

 

V. Корутунду жоболор

25. Консул каттоо карточкасындагы суроолорго берилген жооптордун тууралыгын жана тактыгын текшерет. Арыз берүүчүнүн колу жана анын сүрөтү консул тарабынан күбөлөндүрүлөт. Карточкада көрсөтүлгөн маалымдамалардын тууралыгы үчүн арыз берүүчү жоопкерчиликтүү болот.

26. Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук эсепке алуу жана Кыргыз Республикасынын аймагындагы мурда жашаган жериндеги каттоо эсебинен чыгаруу үчүн Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актыларына ылайык каражаттар алынат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомунун редакциясына ылайык)

27. Консул Кыргыз Республикасынын консулдук эсепте турган жарандарынын ар дайым жаңыланып турган маалыматтар базасын кагаз жүзүндө жана электрондук түрдө жүргүзүп турат.

Каттоо карточкалары консулдук мекемелердеги атайын бөлүнгөн жайларда сакталат.

28. Жаран консулдук эсепке алынгандан кийин келип чыккан бардык өзгөрүүлөр (жашаган жеринин даректери, үй-бүлөлүк абалы ж.б.), анын ичинде жарандын аты-жөнүнүн өзгөрүшү арыз берүүчүнүн аты-жөнүнүн өзгөрүшүн ырастаган тиешелүү документтерди тиркөө менен каттоо карточкаларына жазылат. Мында карточкадагы мурдагы жазуулар сызылып гана коюлат. Эгерде каттоо карточкасынын бланкында кошумча жазуу үчүн орун жок болсо, анда эски каттоо карточкасына жаңы карточка кошулат.

29. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгууну жол-жоболоштурган адамды консулдук эсептен чыгарууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте консул бул адамдын чет өлкө паспортун алат.

30. Чет мамлекетте Кыргыз Республикасынын аккредитацияланган дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери жок болгон учурда, Кыргыз Республикасынын тиешелүү эл аралык келишимдеринин негизинде консулдук эсепке алууну чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери жүзөгө ашырышы мүмкүн.

31. Өзгөчө учурларда, Кыргыз Республикасынын жаранынын Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине барышы кыйын болгон учурларда каттоо байланыштын электрондук же факсимилдик каражаттары аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн.

Туруктуу консулдук эсепке алуу өтүнүчү менен Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине кайрылган жарандар заказдык почта аркылуу Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун (жалпы жарандык паспортту) жиберишет. Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун (жалпы жарандык паспортту) почта аркылуу жибербестен эле убактылуу консулдук эсепке алуу өтүнүчү менен кайрылган жарандарга Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси консулдук эсепке алуу жөнүндө каттоо карточкасын жибериши мүмкүн.

Чет мамлекеттин аймагында убактылуу жана туруктуу жашаган, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө же консулдук мекемелеринде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын жарандары эгерде, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин жетекчилери Кыргыз Республикасынын калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына добуш берүү күнүнө чейин 55 календардык күндөн кечиктирбей шайлоочулардын тизмесин берген шартта консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттарды албастан консулдук эсепке алынды деп саналат.

Чет мамлекеттин аймагында убактылуу жана туруктуу жашаган, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө же консулдук мекемелеринде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын жарандары добуш берүүгө Кыргыз Республикасынын аймагында катышуу ниетин билдирген учурда добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирбей ырастоочу документтердин көчүрмөлөрүн тиркөө менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген форма боюнча шайлоо дарегин өзгөртүү ниети жөнүндө арызы менен тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына - Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине кайрылууга милдеттүү.

 (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-августу № 565, 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

1-тиркеме

 

Баланы консулдук эсепке алуу жөнүндө
АРЫЗ

 

Кыргыз Республикасынын ___________________________________________

(өлкөнүн аталышы)

Элчилигинин консулдук бөлүмүнө (Башкы консулдугуна, Консулдугуна ______ _______________________________________________________________________

(аты-жөнү, жарандыгы)

Тел.: ___________ Социалдык камсыздандыруу номери: _______________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

(өлкө, дареги, чет тилинде)

кетүүгө байланыштуу ________________________________________ шаарындагы ЖААКтын бөлүмү тарабынан берилген ______ сериядагы, № _______ туулгандыгы тууралуу/асырап алуу жөнүндө күбөлүктүн негизинде Кыргыз Республикасынын жараны болгон менин уулумду, кызымды консулдук эсепке алууну өтүнөмүн.

 

Бала жөнүндө маалымат

 

__________________________________________________________________

(аты-жөнү, туулган күнү жана жери)

_______________________________________________________________________ паспорттун сериясы ______ № _______ ___________________________________

(ким тарабынан жана качан)

тарабынан берилген.

Кыргыз Республикасында ___________________________________________ _____________________________________________________________ дарегинде

(облус, район, шаар, айыл, көчө, үй ж.б.)

жашаган жана уруксаты _________________________________________________

(документтин аталышы, ким тарабынан жана

____________________________________________ бар.

качан берилген)

Кыргыз Республикасында баланын төмөндөгү бир туугандары жашайт деп билдиремин:

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

(аты-жөнү, жашаган жеринин дареги)

 

___________________________

(арыз берүүчүнүн колу)

"__" _________ 20__-ж.

 

 

2-тиркеме

 

┌───────────┐

Кыргыз Республикасынын ____________________________  │           │

___________________________________________________  │   Сүрөт   │

Элчилигинин консулдук бөлүмү (Башкы консулдугу,      │   орду    │

Консулдугу)                                          │           │

(Дипломатиялык өкүлчүлүктүн же консулдук мекеменин   │           │

мөөрү менен күбөлөндүрүлөт)                          └───────────┘

 

Кыргыз Республикасынын жаранынын консулдук эсепке алуу жөнүндө
КАТТОО КАРТОЧКАСЫ

 

(Басма тамгалар менен кол менен жазылат же машинкада басылат)

 

┌──┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│1 │Аты-жөнү (мурда аты-жөнү │                                        │

│  │башка болсо, көрсөтүлөт) │                                        │

├──┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│2 │Туулган күнү жана туулган│                                        │

│  │жери (өлкө, край, облус, │                                        │

│  │калктуу конуш)           │                                        │

├──┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│3 │Жалпы жарандык паспорттун│                                        │

│  │сериясы жана номери, ким │                                        │

│  │тарабынан жана качан     │                                        │

│  │берилген                 │                                        │

├──┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│4 │Улуту                    │                                        │

├──┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│5 │Чет өлкөгө кетердин      │                                        │

│  │алдында Кыргызстанда     │                                        │

│  │жашаган жери (катталган  │                                        │

│  │жери)                    │                                        │

├──┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│6 │Бара турган өлкөдө жашоо │                                        │

│  │(болуу) үчүн жергиликтүү │                                        │

│  │бийликтин уруксаты       │                                        │

│  │(аталышы, №, датасы жана │                                        │

│  │мөөнөтү, документтин     │                                        │

│  │көчүрмөсүн тиркөө менен) │                                        │

├──┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│7 │Үй-бүлөлүк абалы (арыз   │                                        │

│  │берүүчү менен бирге      │                                        │

│  │болгон 18 жашка чейинки  │                                        │

│  │балдарынын, анын ичинде  │                                        │

│  │арыз берүүчүнүн чет      │                                        │

│  │өлкөлүк паспортуна       │                                        │

│  │киргизилген жана чет     │                                        │

│  │өлкөдө төрөлгөн          │                                        │

│  │балдарынын аты-жөнү,     │                                        │

│  │ошондой эле жубайы жана  │                                        │

│  │өзү жүргөн өлкөдөгү жакын│                                        │

│  │туугандары(1))           │                                        │

├──┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│8 │Иштеген жери, кызматы же │                                        │

│  │окуган жери (окуу жайын  │                                        │

│  │же бөлүмүн көрсөтүү      │                                        │

│  │менен)                   │                                        │

├──┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│9 │а) өзү жүргөн өлкөдөгү   │                                        │

│  │жашаган дареги (чет      │                                        │

│  │тилде)                   │                                        │

│  │б) телефон номери        │                                        │

│  │(уюлдуу, үйдүкү,         │                                        │

│  │жумуштуку)               │                                        │

│  │в) электрондук дареги    │                                        │

├──┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│10│Кыргызстандагы жубайы    │                                        │

│  │жана жакын туугандары    │                                        │

│  │(аты-жөнү, дареги)       │                                        │

├──┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│11│Консулдук эсепке алуунун │(Кереги жогун чийип салыңыз)            │

│  │мөөнөтү                  │A. Туруктуу жашоо үчүн                  │

│  │                         │Б. 1 жылга                              │

│  │                         │B. Башка мөөнөткө (көрсөтүңүз)          │

├──┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│12│Консулдук эсепке алуу же │                                        │

│  │эсептен чыгаруу жөнүндө  │                                        │

│  │белги                    │                                        │

└──┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

(1) Балдары, атасы, энеси, ага-инилери, эже-карындаштары.

 

Каттоо карточкасында көрсөтүлгөн бардык маалымдамалар туура деп билдиремин. Мени балдарым менен (колумдагы адамдар менен) бирге _______ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _____________________________________ консулдук эсепке алууну өтүнөмүн.

 

"__"________ 20__-ж. Жарандын колу __________

 

Каттоо карточкасын текшердим _____________________________________ _______________________________________________________________________

(консулдун аты-жөнү, кызматы)

 

"__" __________ 20__-ж.

 

 

3-тиркеме

 

Кыргыз Республикасында жашаган жери боюнча каттоо эсебинен чыгаруу жөнүндө
АРЫЗ

 

Кыргыз Республикасынын ___________________________________________

(өлкөнүн аталышы)

Элчилигинин консулдук бөлүмүнө (Башкы консулдугуна, Консулдугуна ______ _______________________________________________________________________

(аты-жөнү, жарандыгы)

Тел.: ____________ Социалдык камсыздандыруу номери: ______________

__________________________________________________________________

(өлкө, дареги, чет тилинде)

туруктуу жашоо үчүн кетип жаткандыгыма байланыштуу Кыргыз Республикасында жашаган жерим боюнча каттоо эсебинен чыгарып коюуну өтүнөмүн.

Кыргыз Республикасында төмөндөгү дарек боюнча жашагам/катталгам: _ ______________________________________________________________________.

(облус, район, шаар, айыл, көчө, үй ж.б.)

Паспорттун каттоо штампы коюлган барактарынын же ички паспорттун ксеркөчүрмөсү тиркелди.

 

____________________________

(арыз берүүчүнүн колу)

"__" __________ 20__-ж.

 

 

4-тиркеме

 

Консулдук каттоодон чыгаруу жөнүндө
АРЫЗ

 

Кыргыз Республикасынын ___________________________________________

(өлкөнүн аталышы)

Элчилигинин консулдук бөлүмүнө (Башкы консулдугуна, Консулдугуна ______ _______________________________________________________________________

(аты-жөнү, жарандыгы)

Тел.: ____________ Социалдык камсыздандыруу номери: ______________

Мени, ____________________________________________________________

(аты-жөнү)

_______________________________________________________________________

(себебин көрсөтүңүз)

байланыштуу консулдук каттоодон чыгарууну суранам.

 

______________________________

(арыз берүүчүнүн колу)

"__" __________ 20__-ж.

 

 

5-тиркеме

 

Кыргыз Республикасындагы консулдук каттоодон чыгарууга
АРЫЗ

 

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер

министрлигинин Консулдук кызмат

департаментинин директору

 

__________________________________

(кызматкердин аты-жөнү)

__________________________________

(арыз берүүчүнүн аты-жөнү,

__________________________________

жарандыгы, жашаган жеринин дареги)

Тел.: ____________________________

Социалдык камсыздандыруу номери:

 

__________________________________

 

Мени, ____________________________________________________________

(аты-жөнү)

_______________________________________________________________________

(себебин көрсөтүңүз)

байланыштуу ___________________________________________________________

(чет өлкөдөгү, мекемедеги)

консулдук каттоодон чыгарууну суранам.

 

___________________________

(арыз берүүчүнүн колу)

"__" __________ 20__-ж.

 

 

6-тиркеме

 

Консулдук каттоодон чыгаруу жөнүндө
АРЫЗ

 

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 19-августундагы № 466 токтомунун редакциясына ылайык)

 

Бул маалымкат менен Кыргыз Республикасынын жараны ________________

(жалпы

______________________________________________________________________,

жарандык паспорттун ээсинин аты-жөнү)

______________________________________________________________________,

(сериясы, номери, датасы, документ берген

______________________________________________________________________,

мамлекеттик органдын аталышы)

_____________________________________________________________ тарабынан (Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги мекемесинин аталышы)

консулдук эсептен чыгарылганы ырасталат.

 

Маалымкат берилген: ______________________________________________

(кызмат орду, ыйгарым укуктуу

______________________________________________________________________.

кызмат адамынын аты-жөнү)

 

                                                                               М.О. ________________________________

                                                                                                              (колу)

 

                                                                                              201__-ж. "__" __________________