Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\62666f86-d5e1-41c5-9d60-6b45d095b30c\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2014-жылдын 03-февралы № 68

“Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу
Мамлекеттик сатып алуулар департаменти жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 90-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10, 17 жана 25-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар департаменти түзүлсүн.

2. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар департаменти жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

3. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар департаментинин кызматкерлеринин чектүү штаттык саны 20 бирдик өлчөмүндө белгиленсин (тейлөөчү жана техникалык персоналды эсепке албаганда).

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы № 473 “Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, административдик ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын чектүү штаттык саны жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- жогоруда аталган токтомдун 1-тиркемесинде:

2-пункттагы “1074”, “250”, “144” деген цифралар тиешесине жараша “1085”, “241” жана “164” деген цифралар менен алмаштырылсын.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 114 “Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин маселелери” жөнүндө токтомуна төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин башкаруу схемасы “Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар департаменти” деген сөздөр менен толукталсын.

6. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги:

- “Кыргыз Республикасынын 2014-жылга республикалык бюджети жана 2015-2016-жылдарга болжолу жөнүндө” Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгууда Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар департаментин күтүүгө каражаттарды белгиленген тартипте карасын;

- алты айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар департаментинин түзүлүшү менен байланышкан уюштуруу-техникалык маселелерди чечсин.

7. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Ж.Ж. Сатыбалдиев

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 03 февралындагы № 68 токтомуна тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине

 караштуу Мамлекеттик сатып алуулар департаменти жөнүндө

 жобо

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Мамлекеттик сатып алуулар департаменти (мындан ары – Департамент), мамлекеттик сатып алуулар тутумун жөнгө салууну камсыздоочу Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин ведомстволук бөлүмү болуп саналат.

2. Департамент өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Департамент өз алдынча юридикалык жак, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы жазылган мөөрү, башка мөөрлөрү, штамптары, белгиленген үлгүдөгү бланктары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык казыналык тутумунда алыш-бериш эсеби бар.

4. Департамент өзүнө бекитилген мүлккө карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ыкчам башкаруу укугун ишке ашырат.

5. Департамент мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, эл аралык финансылык институттар, өкмөттүк эмес жана коммерциялык эмес уюмдар менен ушул Жободо көрсөтүлгөн ыйгарым укуктардын алкагында өз ара аракеттенет.

 

2. Департаменттин максаттары жана милдеттери

 

6. Департаменттин максаты – мамлекеттик сатып алуулардын тутумун жөнгө салуу.

7. Департаменттин милдеттери:

- мамлекеттик сатып алуулардын максималдуу үнөмдүүлүгүн, натыйжалуулугун жана ачык-айкындуулугун камсыздоо;

- мамлекеттик сатып алууларды ишке ашыруу процессинде жеткирип берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) ортосундагы атаандаштыкты өнүктүрүү жана катышуусун кеңейтүү;

- бардык жеткирип берүүчүлөргө (подрядчыларга) карата адилет, тең жана калыс мамилени камсыздоо;

- сатып алуучу уюмдарга методологиялык жана консультативдик жардам көрсөтүү.

 

3. Департаменттин функциялары

 

8. Департамент өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөндөгү функцияларды аткарат:

- мамлекеттик сатып алуулар тутумун жакшыртуу боюнча, анын ичинде сатып алуулардын тартиби жана жол-жоболору, келишимдерди түзүү жана аларды төлөөлөр жөнүндө сунуштарды иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине (мындан ары- Министрлик) сунуш киргизүү;

- мамлекеттик каражаттардын эсебинен товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну ишке ашыруу боюнча сатып алуучу уюмдардын ишин координациялоо жана жөнгө салуу;

- персоналды сатып алуулардын жол-жоболоруна, мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталы (мындан ары – веб-портал) менен иштөөгө үйрөтүү жана мамлекеттик сатып алуулардын чөйрөсүндө консультативдик жардам көрсөтүү аркылуу товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну ишке ашырууда сатып алуучу уюмдарга көмөк көрсөтүү;

- ата мекендик жана чет өлкөлүк жеткирип берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) маалымат базасын жана ишенимсиз (ак ниет эмес) жеткирип берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) маалымат базасын түзүү;

- мамлекеттик сатып алуулар боюнча сатып алуучу уюмдардын айлык, кварталдык, жылдык отчеттук маалыматтарын топтоо жана талдоо, товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга багытталган мамлекеттик каражаттарды пайдаланууга квартал сайын, жыл сайын мониторинг жүргүзүүнү ишке ашыруу;

- мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө маалыматтарды топтоо жана веб-порталда жайылтуу;

- веб-порталдын функционалдуулугун коштоо, жакшыртуу жана өркүндөтүү;

- даттанууларды кароо, алар боюнча өзүнүн компетенциясынын чегинде, мамлекеттик сатып алуулар жагындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте корутундуларды чыгаруу;

- “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн тартибин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын ченемдеринин сакталышына мониторингди ишке ашыруу;

- мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсү маселелери боюнча сатып алуучу уюмдардын жана жеткирип берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) кайрылууларына расмий жоопторду берүү.

4. Департаменттин укуктары

 

9. Департамент төмөнкүлөргө укуктуу:

- мамлекет же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 50 пайыздан ашык акцияларына ээ болгон мамлекеттик же муниципалдык органдардан, кызматтардан, фонддордон жана ишканалардан, акционердик коомдордон анын компетенциясына кирген маселелер боюнча керектүү маалыматты суроого жана алууга;

- мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү процессин өркүндөтүү боюнча сунуштарды даярдоо үчүн убактылуу жумушчу топторун түзүүгө;

- тиешелүү министрликтердин, администрациялык ведомстволордун, мекемелердин жана уюмдардын өкүлдөрүн тартуу менен Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча белгиленген тартипте иш-чараларды (кеңешмелерди жана семинарларды) уюштурууга жана өткөрүүгө;

- мамлекеттик сатып алуулар жагындагы администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди кароого жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте алар боюнча чечимдерди кабыл алууга;

- сатып алуучу уюмдардын тендердик комиссияларынын кабыл алган чечимдерине макул болбогон жеткирип берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жазуу жүзүндөгү даттануулары боюнча чечимдерди кабыл алууга;

- адистерди кызматтык иш сапарларга жана такшалмаларга жиберүүгө;

- веб-портал менен иштөө боюнча тендердин катышуучуларына техникалык колдоо көрсөтүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка укуктарды ишке ашырууга.

 

5. Департаменттин ишин уюштуруу

 

10. Департаментке Кыргыз Республикасынын финансы министринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу директор жетекчилик кылат.

11. Директордун бир орун басары болот. Директордун орун басары Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын финансы министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

12. Департаменттин директору:

- Департаменттин ишин уюштурат;

- белгиленген чектүү штаттык сандын жана эмгек акы төлөө фондунун чегинде Департаменттин штаттык ырааттамасын жана түзүмүн Кыргыз Республикасынын финансы министрине бекитүүгө сунуштайт;

- мыйзамда белгиленген тартипте Департаменттин кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Департаменттин кызматтык нускамаларын жана кызматкерлердин милдеттерин бекитет;

- Департаментке жүктөлгөн милдеттер менен функциялардын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчиликти тартат;

- Департаменттин ар жылдык иш планын бекитет;

- Департаменттин кызматкерлерине карата тартип чараларын белгиленген тартипте көрөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматтык ыйгарым укуктарын кемчиликсиз жана ак ниет аткаргандыгы, өзгөчө маанилүү жана татаал тапшырмаларды аткаргандыгы үчүн Департаменттин кызматкерлерин сыйлайт;

- өз компетенциясынын чегинде Департаменттин кызматкерлеринин милдеттүү түрдө аткарышы үчүн буйруктарды чыгарат.

13. Департаменттин ишин каржылоо Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинде каралган каражаттардын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактардын эсебинен белгиленген тартипте ишке ашырылат.

 14. Департаменттин ишин кайра уюштуруу жана токтотуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

15. Департамент ишин токтоткондо анын ишинин жүрүшүндө пайда болгон документтер “Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фондусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.