Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2014-жылдын
22-майындагы № 271 токтому
менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги жөнүндө
ЖОБО

 (КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 30-марты № 168 токтомдун редакциясына ылайык)

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги (мындан ары - Коргоо министрлиги) коргоо маселелерин тескеген, мамлекеттик аскердик саясатты ишке ашыруучу, аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы болуп эсептелет.

2. Коргоо министрлиги өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген Мыйзам менен белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Коргоо министрлиги юридикалык жак болуп саналат, өзүнүн символикасы, мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталыштары менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү бар. Коргоо министрлиги жарандык-укуктук мамилелерде өзүнүн атынан катыша алат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында жарандык-укуктук мамилелерде мамлекеттин атынан чыгууга укуктуу.

4. Коргоо министрлигин жана ага караштуу ведомстволук бөлүнүштөрдү каржылоо республикалык бюджеттин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактардын эсебинен ишке ашырылат. Коргоо министрлигинин Казына тутумунда атайын эсеби болот.

 

2. Коргоо министрлигинин милдеттери

 

5. Коргоо министрлигине төмөнкү милдеттер жүктөлөт:

1) мамлекеттик аскердик саясатты аныктоо жана коргоо жөнүндө мыйзамдарда жана ушул Жободо аныкталган Коргоо министрлигинин компетенциясынын чегинде мамлекеттик аскердик саясатты ишке ашыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

2) коргоо жөнүндө мыйзамдарда жана ушул Жободо аныкталган Коргоо министрлигинин компетенциясынын чегинде мамлекеттик аскердик саясатты ишке ашыруу үчүн жалпы жетекчиликти алып баруу;

3) куралданууну жана аскердик техниканы өнүктүрүү боюнча бирдиктүү саясатты жүргүзүү;

4) Коргоо министрлигинин компетенциясынын чегинде Коргоо министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын (мындан ары - Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабы) аскердик бөлүктөрүн жана мекемелерин ар тараптан камсыздоону уюштуруу;

5) аскер кызматчыларын, Куралдуу Күчтөрдүн жарандык персоналын, аскердик кызматтан бошотулган адамдардын, алардын үй-бүлө мүчөлөрүн жана курман болгон аскер кызматчыларынын үй-бүлөлөрүн социалдык жана укуктук коргоону камсыздоо.

 

3. Коргоо министрлигинин функциялары

 

6. Коргоо министрлиги, ага жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн төмөнкүдөй функцияларды ишке ашырат:

1) Улуттук коопсуздук концепциясынын, Аскердик доктринанын, Кыргыз Республикасынын экономикасынын мобилизациялык пландарынын долбоорлорун, ошондой эле коргоону камсыздоо боюнча мамлекеттик программалардын жана иш пландарынын долбоорлорун иштеп чыгууга жана берилген ыйгарым укуктардын чегинде аларды ишке ашырууга катышуу;

2) эл аралык аскердик жана аскердик-техникалык кызматташуу;

3) коргоо жаатындагы мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча ишти уюштуруу жана аларды Куралдуу Күчтөрдө жана башка аскердик түзүлүштөрдө ишке ашырууну камсыздоо;

4) Куралдуу Күчтөрдү куруунун (өнүктүрүүнүн) пландарын (программаларын) иштеп чыгуу жана коргоо жөнүндө мыйзамдарда жана ушул Жободо аныкталган Коргоо министрлигинин укуктарынын чегинде алардын ишке ашырылышын контролдоо;

5) төмөнкүлөрдүн ишке ашырылышын ар тараптан камсыздоо:

- Куралдуу Күчтөрдү куруунун (өнүктүрүүнүн), даярдоонун жана колдонуунун пландарын (программаларын);

- коргоо кызыкчылыгында мобилизациялык пландарды, мамлекеттин аймагын ыкчам жабдуу, аскерлерди жана аскердик объекттерди жайгаштыруу пландарын;

- Кыргыз Республикасынын аскердик коопсуздугун камсыздоо, Куралдуу Күчтөрдү колдонуу жана Аймактык коргонуу пландарын;

6) коргоо өндүрүшүн өнүктүрүүнүн мамлекеттик программаларын иштеп чыгууга жана аткарууга катышуу;

7) аймактык коргонууну камсыздоо, мамлекеттик чек араны коргоо, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттеринин алдын алуу жана жоюуну уюштуруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

8) бюджетти жана мамлекетти коргоо тапшырыгын түзүүдө мамлекеттин коргоо чыгымдары боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

9) Кыргыз Республикасынын жарандарын аскердик-патриоттук тарбиялоого катышуу;

10) Куралдуу Күчтөр үчүн кадрларды даярдоону жана аскердик илимди өнүктүрүү боюнча ишти уюштуруу;

11) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жарандарды аскердик кызматка даярдоону уюштуруу боюнча сунуштарды даярдоо жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүү;

12) аскердик кызматты өтөөнүн тартиби боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

13) Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын эсептөөлөрү боюнча Куралдуу Күчтөрдү финансылык жана ар тараптан камсыздоого билдирмелерди берүү, куралды, аскердик техниканы, мамлекетте материалдык каражаттардын башка запастарын түзүүнү жана топтоону уюштуруу;

14) куралды, аскердик техниканы жана мамлекетте материалдык каражаттардын башка запастарын түзүүгө жана топтоого катышуу;

15) коргоо, куралдарды жана аскердик техниканы, азык-түлүктү, буюм жана башка мүлктөрдү, материалдык жана башка ресурстарды сатып алуу, ошондой эле Куралдуу Күчтөрдүн муктаждыктары үчүн подряддык иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү жүргүзүү жаатындагы тапшырыктарды түзүү, илимий-изилдөө жана сыноо-конструктордук иштерди уюштуруу жана каржылоо;

16) аскердик багыттагы өндүрүм, анын ичинде курал, аскердик техника, ок-дарылар, аскердик-техникалык жана ооруктук мүлк менен экспорттук (сатуу), импорттук жана реэкспорттук операцияларды ишке ашыруу;

17) куралданууга, аскердик техникага жана аскердик багыттагы башка өндүрүмгө жана кызмат көрсөтүүгө, ошондой эле экологиялык жактан кооптуу материалдарга карата экспорттук контролдоону жүргүзүүгө катышуу;

18) аскердик багыттагы өндүрүмдү чыгаруучу Кыргыз Республикасынын ишканаларындагы аскердик өкүлчүлүктүн ишин уюштуруу жана контролдоо;

19) Коргоо министрлигинин карамагында турган мамлекеттик ишканалардын ишин башкаруу; аларды, ошондой эле аскердик өндүрүмдү чыгарган мамлекеттик ишканаларды түзүү, кайра профилдөө жана жоюу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

20) Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын билдирмелери боюнча Куралдуу Күчтөрдүн муктаждыктары үчүн жерлерди, токойлорду, сууларды жана башка жаратылыш ресурстарын берүү жана пайдалануу жөнүндө сунуштарды иштеп чыгуу;

21) аскер кызматчыларынын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн соода-тиричилигин уюштуруу жана камсыздоо;

22) аскер кызматчыларын, аскер кызматынан бошотулган адамдарды жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн социалдык камсыздоо боюнча иштерди уюштуруу;

23) Куралдуу Күчтөрдүн аскер форма кийими боюнча варианттарды жана аларды кийүү эрежелерин иштеп чыгуу;

24) Коргоо министрлигинде ички аудитти уюштуруу;

25) Коргоо министрлигинин жана Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын муктаждыктарын камсыздоого багытталган чарбалык жана башка иштерди уюштуруу жана жүргүзүү;

26) республикалык бюджетте каралбаган чыгымдарды жабуу максатында Коргоо министрлигинин карамагына берилген мүлктү, анын ичинде аскер бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин ишин ар тараптан камсыздоо үчүн зарыл болгон мүлктү башкаруу;

27) чет элдик аскердик ведомстволору жана мамлекеттик уюмдар, өнөр жай жана аскердик-өнөр жай комплекс ишканалары, эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар менен кызматташуу;

28) коргоо маселелери боюнча мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүү;

29) аскердик жана аскердик-техникалык кызматташтык жаатындагы эл аралык келишимдердин долбоорун иштеп чыгуу;

30) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте Кыргыз Республикасынын коргоо маселелери боюнча эл аралык келишимдерди ишке ашыруу;

31) Куралдуу Күчтөрдүн чет мамлекеттердеги аскердик өкүлчүлүктөрүнүн ишин уюштуруу жана камсыздоо;

32) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка функцияларды ишке ашыруу.

 

4. Коргоо министрлигинин ишин уюштуруу

 

7. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигин Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын начальнигинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти - Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысы (мындан ары - Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысы) тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу Кыргыз Республикасынын коргоо министри (мындан ары - министр) башкарат.

Министрдин кызматы мамлекеттик саясий кызмат болуп эсептелет жана жарандык адам тарабынан ээлениши мүмкүн.

8. Министр Коргоо министрлигинин ишине жалпы жетекчилик жүргүзөт.

Коргоо министри Коргоо министрлигинин өздүк курамынын тикелей начальниги болуп эсептелет, Коргоо министрлигине жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат жана өзүнүн ыйгарым укуктарын Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын начальнигинин чечимдерине жана ушул Жобого ылайык ишке ашырат.

9. Министр төмөнкүлөрдү кароого берет:

1) Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысына:

- аскердик-саясий маселелер боюнча сунуштарды;

- Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерине ылайык аскердик бөлүнүштөрдү аскерлердин коалициялык (жамааттык) топторунун жана тынчтыкты сактоо күчтөрүнүн курамына бөлүп берүү боюнча сунуштарды;

- коргоо чөйрөсүндө мыйзамдарды өнүктүрүү боюнча сунуштарды;

2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө:

- Кыргыз Республикасынын коргоо муктаждыктарына каражаттарды бөлүү жана аскердик саясатты каржылоо жөнүндө (Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын билдирмелерин эске алуу менен Коргоо кенешинин төрагасы карап чыккан);

- куралданууга (жабдуу, пайдалануу) куралдын, аскердик техниканын, жаңы, модернизацияланган үлгүлөрүн кабыл алуу, ошондой эле куралдануудан (жабдуу, пайдалануу) эскирген үлгүлөрүн алып салуу жөнүндө;

- Кыргыз Республикасынын мобилизациялык резервинде жана мамлекеттик төмөндөбөс запасында турган куралданууну, аскердик техниканы, ок-дарыларды жана материалдык-техникалык каражаттарды түзүү, топтоо жана чыгымдоо ченеми жөнүндө;

- коргоо жаатындагы укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун.

10. Министрдин ыйгарым укуктары:

1) Куралдуу Күчтөрдүн Башкы кол башчысына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө аскердик саясат маселелери боюнча сунуштарды даярдайт жана берет;

2) Коргоо министрлигинин жана Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын аскердик бөлүктөрүн жана мекемелерин ар тараптан камсыздоосун уюштурат жана ишке ашырат;

3) Коргоо министрлигинин ведомстволук түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн уюштуруу-штаттык түзүмүн бекитет;

4) Коргоо министрлигинин түзүмдүк бөлүнүштөрү жөнүндө жоболорду бекитет;

5) Коргоо министрлигинин аскердик бөлүгү жөнүндө типтүү жобону бекитет;

6) Коргоо министрлигинин карамагындагы билим берүү уюмдарынын түзүмүн жана уставын бекитет;

7) министрликтер, административдик ведомстволор жана мекемелер тарабынан коргонуу кызыкчылыгында аткарылган куралдын жана аскердик техниканын үлгүлөрүн өндүрүү жана өркүндөтүү боюнча илимий-изилдөө жана сыноо-конструктордук иштердин программаларын бекитет;

8) куралдын жана аскердик техниканын негизги түрлөрүнө, капиталдык салымдарга жана башка материалдык-техникалык каражаттарга тапшырыктардын көлөмдөрүн бөлүштүрөт;

9) куралдын, аскердик техниканын, ок-дарылардын жана материалдык-техникалык каражаттардын белгиленген запастарын түзүү, топтоо жана чыгымдоо ченемдери, кийим менен камсыз кылуунун жана кийүү мөөнөтүнүн ченемдери жөнүндө сунуштарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизет;

10) Коргоо министрлигинин казармалык-турак жай фондунун объекттерин капиталдык курууга жана капиталдык оңдоого жылдык титулдук тизмени бекитет;

11) коргоо министринин орун басарларынын жана Коргоо министрлигинин башка кызмат адамдарынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт;

12) Коргоо министрлигинде жана ага баш ийген мекемелерде кадрлар менен иштөөнү жетектейт, кызматка дайындайт, аскердик кызмат (жумуш) боюнча орун которуштуруу маселелерин чечет жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте аскердик кызматтан (жумуштан) бошотот;

13) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте Коргоо министрлигинин аскер кызматчыларына аскердик наамдарды жана мамлекеттик кызматчыларына класстык чендерди ыйгарат;

14) анын кол алдындагы кызматкерлерге жана мамлекеттик кызматчыларга карата - эмгек мыйзамдарында жана мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарында, ал эми аскер кызматчыларына карата - Куралдуу Күчтөрдүн Тартип уставы менен аныкталган көлөмдөгү ыйгарым укуктарды колдонот;

15) Коргоо министрлигине бөлүнгөн материалдык жана акчалай каражаттардын пайдаланышын контролдойт;

16) аскердик билим берүүчү жогорку (орто) кесиптик окуу уюмдарын түзүү, кайра профилдөө жана жоюу жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте киргизет;

17) Куралдуу Күчтөрдү комплекттөө үчүн аскер кадрларын даярдоо принциптерин жана уюштуруу негиздерин аныктайт;

18) Коргоо министрлигинин эл аралык аскердик жана аскердик-техникалык кызматташтык жаатындагы ишин жетектейт;

19) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аскердик жана аскердик-техникалык кызматташтык жаатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана эл аралык келишимдерге кол коет;

20) аскер кызматчыларын, ошондой эле жарандарды коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөөдөгү кошкон орчундуу салымы үчүн сыйлоо максатында ведомстволук сыйлыктарды, төш белгилерди, аскердик белгилерди уюштурат; ведомстволук сыйлыктар, төш белгилер жана сыйлоо белгилери жөнүндөгү жоболорду жана алардын сүрөттөлүшүн бекитет;

21) Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталган башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

11. Коргоо министри Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Коргоо министрлигинин компетенциясына таандык маселелер боюнча буйруктарды жана тескемелерди чыгарат. Коргоо министрлигинин компетенциясынын чегиндеги мамлекеттик аскердик саясатты ишке ашыруу, эл аралык аскердик жана аскердик-техникалык кызматташтык, аскердик кадрларды даярдоо, материалдык-техникалык камсыздоо боюнча коргоо министринин буйруктары Куралдуу Күчтөр үчүн милдеттүү болуп эсептелет.

12. Коргоо министрлигинде министрдин орун басарларынын, анын ичинде министрдин биринчи орун басарынын кызматтары каралган.

Коргоо министринин орун басарлары Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын начальнигинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

Министр жок болгон учурда анын милдеттерин орун басарларынын бири аткарат.

 

5. Коргоо министрлигинин коллегиясы

 

13. Коргоо министрлигинде 11 адамдан турган төмөнкүдөй курамдагы коллегия түзүлөт: министр (коллегиянын төрагасы), министрдин орун басарлары, Коргоо министрлигинин башка кызмат адамдары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү.

Министрден жана анын орун басарларынан тышкаркы, коллегиянын курамына кызмат орду боюнча кирген коллегиянын персоналдык курамы Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет.

Коргоо министрлигинин коллегиясы өзүнүн жыйындарында башкаруу органдарынын ишин өркүндөтүү, контролдоо жана аткаруу маселелерин карайт, кызмат адамдарынын отчетторун угат.

Коллегиянын иш тартиби министр бекитүүчү Коргоо министрлигинин коллегиясы тууралуу жобо менен аныкталат.

14. Коргоо министрлигинин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 30-марты № 168 токтомдун редакциясына ылайык)