Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2014-жылдын
2014-жылдын 22-майындагы
№ 268 токтому менен бекитилген

 

«Тоюттардын жана тоют кошумчаларынын коопсуздугу жөнүндө»  Техникалык регламент

 

1 - глава. Жалпы жоболор

 

1. «Тоюттардын жана тоют кошумчаларынын коопсуздугу жөнүндө» бул Техникалык регламент (мындан ары – Техникалык регламент) “Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыккан жана жаныбарлардын, адамдардын өмүрүн жана ден соолугун камсыздоо, керектөөчүлөрдү адаштыруучу иштердин алдын алуу, айлана-чөйрөнү коргоо максатында колдонулат.

Техникалык регламент продукцияга, аны өндүрүү, сактоо, ташуу, сатуу жана жок кылуу процесстерине карата колдонулушу, аткарылышы милдеттүү болгон талаптарды белгилейт.

2. Бул Техникалык регламенттин күчү Кыргыз Республикасынын аймагында жүгүртүүдө болгон тоюттарга жана тоют кошумчаларына карата колдонулат.

Бул Техникалык жөнгө салуу объекттери болуп төмөнкүлөр саналат:

тоюттар: өсүмдүктөрдөн, жаныбарлардан, минералдык заттардан, микробиологиялык синтезден алынуучу тоюттар, тоюттук аралашмалар, толук рациондогу комбинацияланган тоюттар, тоюттук концентраттар, тоюттун концентраттары;

тоют кошумчалары: белок-витамин-минералдык кошумчалар, амидо-витамин-минералдык кошумчалар, премикстер, даамдык кошумчалар, боёгучтар, стабилизаторлор, эмульгаторлор, көптүргүчтөр, консерванттар, антиоксиданттар, ароматизаторлор, коюлткучтар, антибиотиктер, кычкылданткычтар, аминокислоталар, белок эмес азот кошумчалары.

Бул Техникалык регламент үйдө жасалган, сатууга арналбаган тоюттарга жана тоют кошумчаларына колдонулбайт.

3. Бул Техникалык регламентте төмөнкүдөй негизги түшүнүктөр пайдаланылат:

антиоксиданттар – тоюттардын май курамынын кычкылдануу процессин басаңдатуу аркылуу тоюттардын жарактуулук мөөнөтүн көбөйтүүгө арналган заттар;

ароматизаторлор – тоюттарга жыт жана даам касиеттерин берүүгө же аларды оңдоого жана тоютту керектөөнү стимулдаштырууга арналган заттар;

амидо-витамин-минералдык кошумча (АВМК) – минералдык, витаминдик жана башка биологиялык активдүү заттарды камтыган белок, буларда белоктун бир бөлүгү белок эмес азоттуу заттар менен алмаштырылган;

аминокислоталар – белок молекулаларын ажыратуу аркылуу микробиологиялык, химиялык синтез менен алынган алмашылгыс аминокислоталардан турган тоют кошумчалары;

белок-витамин-минералдык кошумчалар (БВМК) – минералдык, витаминдик жана башка биологиялык активдүү заттарды камтыган белок;

тоюттардын жана тоют кошумчаларынын коопсуздугу – тоютту демейки шарттарда пайдаланган учурда ал зыяндуу болбойт, жаныбарлардын ден соолугуна коркунуч жаратпайт жана жаныбарлардан  алынган продукциянын сапатына терс таасир этпейт деген тыянакка негизделген ишеничтүү абал;

биологиялык активдүү кошумча – тоюттун курамына кошууга арналган табигый (табигыйга окшош) биологиялык активдүү зат (витамин, минералдык зат, белок жана анын туундусу, белок эмес азоттуу зат);

кесек тоют – 1 кг кургак затка 22%дан ашпаган нымды жана 0,65 тоют бирдигин камтыган тоют;

генетикалык өзгөртүлгөн организмдер – тукум кууган материалды кайрадан жаратууга же өткөрүп берүүгө кудуреттүү болгон, табигый организмдерден айырмаланган, гендик инженерия ыкмаларын колдонуу менен алынган же гендик-инженериялык материалды, анын ичинде генди, анын фрагменттерин же гендин комбинациясын камтыган организм же бир нече организм, ар кандай клеткасыз, бир клеткалуу же көп клеткалуу түзүм;

тоютту жана тоют кошумчаларын идентификациялоо – тоюттардын жана тоют кошумчаларынын алардын органолептикалык жана физикалык-химиялык мүнөздөмөлөрүнө окшоштугун аныктоо;

тоют – өсүмдүктөн, жаныбарлардан алынган, сиңимдүү формада аш болумдуу заттарды камтыган, жаныбарларды тоюттандыруу үчүн колдонулган жана жаныбарлардын ден соолугуна зыяндуу таасир тийгизбеген продуктулар;

тоют кошумчалары – органикалык, минералдык, микробиологиялык жана синтетикалык негиздеги, малдын рационунда жетишпеген аш болумдуу, минералдык заттардын жана витаминдердин булагы катары колдонулуучу заттар;

комбинацияланган тоют – кошулмалардан тазаланган жана зарыл өлчөмгө чейин майдаланган, жаныбарлардын айрым түрүн, тибин толук тоюттандыруучу жана азыктуулугун камсыз кылуучу ар кандай тоюттардын жана тоют кошумчаларынын аралашмасы;

жаныбарлардан алынган тоют – сүттү, этти, канаттууларды жана балыкты кайра иштетүү өнөр жайынын продукциясы жана кошумча продуктулары;

минералдык негиздеги тоюттар – табигый же жасалма негиздеги продуктулар, алар минералдык курам боюнча жаныбарлардын рационун балансташтыруу үчүн тоют кошумчалары катары колдонулат;

микробиологиялык синтез тоюту – төмөн автотрофтук организмдердин жардамы менен өнөр жайлык биосинтез аркылуу алынган продуктулар;

тоют концентраты – айрым аш болумдуу заттардын жогорку курамы бар, толук рациондуу тоютту алуу максатында кийин башка тоюттар менен аралаштырууга арналган тоют;

маркалоо – тоюттук кошумчалар жөнүндө керектөө таңгагына, транспорттук тарага жазуулар, сүрөттөр, белгилер, символдор, башка белгилер жана (же) алардын комбинациялары түрүндө түшүрүлгөн маалымат же таңгакка, тарага бекитилген же болбосо таңгакка, тарага салынган, же болбосо таңгакка, тарага тиркелген башка түрдөгү маалымат сактагычтын түрү;

тоютту жана тоют кошумчаларын кайра иштетүү – аш болумдуу касиетин жана (же) жаныбарларга сиңимдүүлүгүн арттыруу максатында тоютка физикалык, химиялык жана механикалык таасир этүү аркылуу тоютту жана тоют кошумчаларын даярдоо;

тобокелдик – тоюттардын жана тоют кошумчаларынын жаныбарлардын ден соолугуна жагымсыз таасиринин, бул таасирдин жаныбарлардын жашоосу жана ден соолугу жана малдан алынган продукцияны керектөө үчүн коркунучтун пайда болушуна алып келүүчү кесепеттеринин ыктымалдуулугу;

чийки зат – өсүмдүктөн, жаныбарлардан, микробиологиялык, химиялык жана минералдык заттардан алынган, тоютту жана тоют кошумчаларын өндүрүү (жасоо) үчүн колдонулган объекттер;

айыл чарба жаныбарлары – жаныбарлардан алынуучу продукцияны өндүрүүгө арналган жаныбарлар;

жарактуулук мөөнөтү – өндүрүүчү сактоонун айрым шарттарын кармануу менен белгилеген мезгил, ал мезгил өткөндөн кийин тоют жана тоют кошумчалары арналышы боюнча пайдаланууга жараксыз деп эсептелет;

токсиндүүлүк – тоюттардын жана тоют кошумчаларынын касиети, бул жаныбарлардын оорусун же өлүмүн пайда кылышы мүмкүн болгон токсиндүү заттардын бар экендиги же жол берилүүчү деңгээлден жогору экендиги менен мүнөздөлөт;

технологиялык нускама – технологиялык процессти аткаруу тартибин белгилеген, технологиялык операциялардын тизмесин жана аларды аткаруунун ырааттуулугун, чийки затты иштетүүнүн мөөнөттөрүн жана коопсуз продукцияны чыгарууну камсыз кылуучу технологиялык параметрлердин тобокелдигинин контролдук чекиттеринин илимий жактан негизделген сандык маанилерин камтыган документ;

өндүрүштүк контроль – бул санитардык эрежелерди жана гигиеналык ченемдерди сактоо боюнча жеке жана юридикалык жактар жүзөгө ашырган чаралардын комплекси, ошондой эле продукциянын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган алдын алуучу иш-чараларды аткаруу жана өндүрүлүп жаткан продукциянын булгануу тобокелдигин азайтуу;

өсүмдүктөрдөн алынган тоюттар -             өсүмдүк продукциялары жана аларды иштетүүнүн кошумча продуктулары;

зыяндуу өсүмдүктөр – уулуу заттарды камтыбаган жана ал тургай азыктуу деп эсептелген, бирок аларды жегенде мал-чарба продукциясынын продуктуулугунун (эттин, жүндүн, сүттүн) азайышына же бузулушуна алып келиши, жаныбарлардын ден соолугун зыянга учуратышы кээде ал тургай аларды өлүмгө да дуушарлантышы мүмкүн болгон өсүмдүктөр;

уулуу өсүмдүктөр – уулуу заттарды камтыган, адамдын жана жаныбарлардын ден соолугуна потенциалдуу коркунучу олуттуу өсүмдүктөр. Уулуу өсүмдүктөр химиялык касиеттерине жараша бир нече топко бөлүнөт (мисалы, алкалоиддерди, гликозоиддерди, фитотоксиндерди, фотосенсибилдөөчү пигменттерди, сапониндерди бөлүп чыгаруучулар, минералдык уулар жана башкалар).

тоюттарды жана тоют кошумчаларын утилдештирүү - ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайык келбеген тоюттарды, тоют кошумчаларын аларды ар кандай пайдаланууга жана колдонууга болбоочу жана адамга, жаныбарларга, өсүмдүктөргө, айлана-чөйрөгө жагымсыз таасир этишин жокко чыгаруучу абалга келтирүү.

 

2-глава

Тоюттарды жана тоют кошумчаларын идентификациялоо

 

4. Тоюттарды жана тоют кошумчаларын идентификациялоо төмөнкүдөй максаттарда жүргүзүлөт:

1) продукция жөнүндө ишенимдүү маалыматты эске алып, керектөөчүлөрдүн аны негиздүү тандоо укуктарын камсыз кылуу;

2) керектөөчүнү алдамчы өндүрүүчүдөн (сатуучудан) коргоо;

3) продукциянын жана анын аталышынын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин аныктоо;

4) продукциянын өндүрүүчү (сатуучу) көрсөткөн маалыматтарга шайкештигин ырастоо.

5. Тоюттарды жана тоют кошумчаларын идентификациялоо төмөнкү учурларда жүргүзүлөт:

- тоюттардын жана тоют кошумчаларынын техникалык жөнгө салуу объекттерине таандык экенин белгилөө. Идентификациялоо ушул Техникалык регламенттин 3-пунктунда жана тиешелүү стандарттарда берилген аныктамаларда ачып көрсөтүлгөн белгилерди эске алуу менен керектөө таңгагында же коштогон документтерде көрсөтүлгөн маалыматтарды карап салыштыруу аркылуу жүргүзүлөт;

- продукцияны идентификациялоо үчүн маалыматтар жетишсиз же ишенимсиз болгон учурда.

 

3-глава

Тоюттардын жана тоют кошумчаларынын

коопсуздугуна карата талаптар

 

6. Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуучу тоюттар жана тоют кошумчалары ушул Техникалык регламенттин 1-тиркемесине ылайык бул Техникалык регламенттин талаптарына шайкеш келүүгө тийиш.

7. Тоюттарды жана тоют кошумчаларын өндүрүү үчүн колдонулуучу чийки заттар,  төмөнкүдөй тыюу салуучу талаптарга шайкеш келүүгө тийиш, алар:

1) ушул Техникалык регламенттин 2-тиркемесинде берилген жаныбарлардын өзгөчө коркунучтуу илдеттеринин тизмесине ылайык, жаныбарлардын жана канаттуулардын өзгөчө коркунучтуу илдеттери боюнча жайсыз аймактардан алынган чийки затты, тоюттарды жана тоют кошумчаларын пайдаланбоо;

2) жаныбарлардан алынган идентификацияланбаган ткандардан (аларды пайдалануу менен) өндүрбөө;

3) генетикалык өзгөртүлгөн организмдерди кошпоо.

Жайсыз аймактарды ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук тармагындагы мамлекеттик көзөмөл боюнча ыйгарым укуктуу органы аныктайт.

8. Тоюттарды жана тоют кошумчаларын өндүрүү үчүн чийки затты камдоо, сактоо жана ташуу шарттары төмөнкүдөй талаптарга шайкеш келүүгө тийиш:

1) чыктуу тоюттар (жашыл чөп, сенаж, силос) бүкүлү же иштетилген түрдөгү тоют жана толук рациондуу тоюттардын жана тоют кошумчаларынын курамындагы чийки зат катары колдонулат;

Тоюттарда көк басуунун белгилери, уулуу жана зыяндуу өсүмдүктөр жана башкача жыттар болбошу керек;

2) кесек тоют (чөп, саман) таза түрдө жана гранул тоютту жасоо (даярдоо) үчүн тоют аралашмаларынын курамындагы чийки зат катары колдонулат. Кесек тоютта көгөрүп кеткен жерлери, уулуу өсүмдүктөр (жапалак кекирең, кубулган вязель, жалбырак куйрук софора), башкача (ачып кеткен, көгөргөн, чириген) жыт, патогендүү козу карындар жана микроорганизмдер болууга тийиш эмес;

3) чийки зат - дан, аралаш тоютту өндүрүү үчүн тоюттук максатта берилүүчү дан (буудай, арпа, сулу, кара буудай, жүгөрү, таруу, жер жаңгак, күн караманын үрөнү, тритикале) жана дан-буурчак тоют өсүмдүктөрү (жемдик жер буурчак, кой буурчак, тоют буурчагы, жасмык, тоют люпини, соя, буурчак) күйүктөрдү, чычаланы, зыянкечтерди, микотоксиндерди жана башка аралашкандарды камтууга тийиш эмес. Чийки зат катары колдонулуучу дан коопсуз болууга тийиш;

4) чийки зат - тамыры мөмө жана бакча (тоют) өсүмдүктөрүнүн көк басуу белгилери болбоого тийиш керек жана коркунучтуу уулуу заттарды камтуунун белгиленген ченемдеринен ашпашы керек;

5) чийки зат, жабдуулар, таңгактоочу жана көмөкчү материалдар (мындан ары – материалдар) даяр продуктунун (тоюттардын жана тоют кошумчаларынын)  коопсуздугун камсыз кылган, алардын булгануусун жокко чыгарган шарттарда сакталууга тийиш;

6) консервалоочу ачыткылардын, ферменттердин, пробиотик өсүмдүктөрдүн, сүттүн жана сары суунун (сыворотканын) (кургак) коопсуздугуна карата талаптардын аткарылышын аларды жасап-чыгаруучулар камсыздашат. Тоюттарды жана тоют кошумчаларын жасоого арналган бул продукциянын ар бир партиясы алардын коопсуздугун ырастаган документ менен коштолууга тийиш.

 

4-глава

Тоюттарды жана тоют кошумчаларын өндүрүүдө алардын

коопсуздугуна талаптар

 

9. Өндүрүүчү өндүрүштүк имараттарды жана курулмаларды, жабдууларды жана аймактарды пайдаланууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Техникалык регламенттин талаптарына ылайык өрт коопсуздугун, санитардык-эпидемиологиялык жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылууга тийиш.

10. Тоюттарды жана тоют кошумчаларын өндүрүү боюнча объекттер жаныбарлардын жана канаттуулардын инфекциялык оорулары боюнча бейпил аймакта жайгашууга тийиш.

11. Тоюттарды жана тоют кошумчаларын өндүрүүчү «Тамак-аш азыктарын өндүрүү гигиенасы» техникалык регламенти» жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын аткарууга тийиш.

12. Өндүрүүчү имараттарда жана өндүрүштүк курулмаларда төмөнкүлөрдү камсыз кылууга тийиш:

1) чийки затты жана даяр продукцияны өндүрүү, сактоо үчүн жабдуунун технологиялык линиясын жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн;

2) булганышын болтурбоо үчүн чийки затты камдоо, тоюттарды жана тоют кошумчаларын өндүрүү жана сактоо үчүн жайларды тосмолор менен бөлүүнү жана (же) өзүнчө жайгаштырууну;

3) өндүрүштүк, көмөкчү жана тиричилик жайларды жана экрандоо талап кылынган жайларды желдетүүнү же канаттуулардын, жаныбарлардын жана курт-кумурскалардын киришинен коргоонун башка чараларын.

13. Өндүрүштүк ачыткыларды жана (же) пробиотик өсүмдүктөрдү даярдоо атайын бөлүнгөн жана тиешелүү түрдө уюштурулган, төмөнкүдөй талаптарга жооп берген ачытуу бөлүмүндө жүргүзүлөт:

1) негизги цехтери бар бир өндүрүштүк корпуста, өзүнчө бөлүнгөн жайда жайгаштырылат;

2) өзүнчө жайлардын болушу, аларда ачыткыларды жана өсүмдүктөрдү микроорганизмдерден, бактериофагдардан жана башка булгагычтардан коргоону камсыз кылган шарттар түзүлөт жана сакталат;

3) үйлөөчү-оп тартуучу желдетүүнүн жана абаны тазалоонун жана иштетүүнүн натыйжалуу тутумунун болушу.

Өндүрүштүк ачыткыларды жана активдешкен бакконцентраттарды даярдоодо ачыткылардын жана (же) пробиотик өсүмдүктөрдүн сапатын контролдоо өндүрүштүк контроль аркылуу өндүрүштүк циклдин баардык этаптарында өндүрүүчү тарабынан жүргүзүлөт.

14. Тоюттарды жана тоют кошумчаларын өндүрүүдө колдонулуучу суу «Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндө» Техникалык регламент» тууралуу Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына шайкеш келүүгө тийиш.

15. Тоюттар жана тоют кошумчалары жагынан технологиялык процесстер (консервалоочу заттарды, технологиялык кошумчаларды кургатуу, майдалоо, гранулдоо, экструдирлөө, экспандирлөө, аралаштыруу, кошуу, ачытуу, буулоо, пастеризациялоо, стерилдөө жана башкалар) жана алардын коопсуздугу жасап-чыгаруучу тарабынан алардын сакталышын өндүрүштүк контролдоо аркылуу кепилденет.

16. Тоюттарды жана тоют кошумчаларын даярдоодо төмөнкүдөй талаптарды аткаруу зарыл:

1) азык берүүчү кепшөөчү жаныбарлар үчүн тоюттун курамында ар кандай жаныбарлардан алынган компоненттер болууга тийиш эмес, буга балыктарды жана сүт эмүүчүлөргө кирбеген гидробионтторду кошпогондо, сүт компоненттери кирбейт;

2) азык берүүчү канаттуулар үчүн тоюттун курамында кепшөөчү жаныбарлардын, жырткыч жаныбарлардын, ошондой эле канаттуулардын компоненттери болууга тийиш эмес;

3) азык берүүчү чочко үчүн тоюттун курамында кепшөөчү жаныбарлардын, жырткыч жаныбарлардын жана чочконун компоненттери болууга тийиш эмес;

4) бодо малдын губка түрүндөгү энцефалопатиясы боюнча жайсыз өлкөлөрдөн чыккан азык берүүчү жаныбарлар үчүн тоюттун курамында ар кандай жаныбарлардан алынган компоненттер болууга тийиш эмес, буга балыктар жана сүт эмүүчүлөргө кирбеген гидробионттор кирбейт.

17. Консерваланган тоюттар коопсуз болууга жана өнөр жайлык стерилдүүлүк шартында өндүрүлүүгө тийиш.

18. Тоюттар жана тоют кошумчалары ушул Техникалык регламенттин 1-тиркемесине ылайык коопсуздук көрсөткүчтөрүнүн ченемдерине шайкеш келүүгө тийиш.

19. Сыноолорду (өлчөөлөрдү) жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте метрологиялык аттестациялоодон жана текшерүүдөн өткөн бекитилген типтеги өлчөө каражаттары колдонулууга тийиш.

 

5-глава

Сактоо, ташуу, таңгактоо, маркалоо жана сатуу учурунда тоюттардын жана тоют кошумчаларынын коопсуздугуна талаптар

 

20. Тоюттар жана тоют кошумчалары өндүрүүчү белгилеген сактоо шарттары сакталганда жарактуулук мөөнөтүнүн ичинде коопсуздукту камсыздоочу шарттагы атайын кампа жайларда сакталууга тийиш.

21. Чийки заттарды жана даяр продукцияны сактоодо башкалардан мурда келип түшкөн чийки затты жана даяр продукцияны кампадан биринчи кезекте чыгарууну караштырган алмаштыруу тутуму пайдаланылууга тийиш.

22. Тоюттарды жана тоют кошумчаларын күйүүчү-майлоочу материалдар жана өзгөчө жыты бар тамак-аш азыктары менен бирге сактоого жана ташууга болбойт.

23. Өндүрүүчү өндүрүүнүн түрүнө жана ыкмасына жараша тоюттардын жана тоют кошумчаларынын жарактуулук мөөнөтүн, сактоо жана ташуу шарттарын белгилейт.

24. Тоюттарды жана тоют кошумчаларын сактоо шарттары ар кандай булгануу же бузулуу мүмкүндүгүн жокко чыгарууга тийиш.

25. Тоют кошумчалары продукциянын тиешелүү түрү үчүн Кыргыз Республикасында колдонууга уруксат берилген материалдардан жасалган жана жарактуулук мөөнөтүнүн ичинде продукциянын керектелүүчү касиеттеринин жана коопсуздугунун сакталышын камсыздоого мүмкүндүк берген тарага же таңгакка бөлүштүрүлүп салынууга жана таңгакталууга тийиш.

26. Тоюттардын жана тоют кошумчаларынын маркаланышы: мамлекеттик жана расмий тилдерде баяндалып, туура болууга тийиш, адаштырбоого, тоюттардын жана тоют кошумчаларынын касиеттери жөнүндө жаңылыш түшүнүктү жаратууга тийиш эмес.

Тоюттардын маркаланышы төмөнкүдөй маалыматтарды камтууга тийиш:

тоюттун аталышы;

тоюттун курамы (тоютту даярдоо учуруна карата ингредиенттердин массалык үлүшүнүн азаюу тартибинде);

тоюттун аш болумдуулук баалуулугу;

жасап-чыгаруучунун (уюмдун, импорттоочунун) дареги (турган жери), фирмалык аталышы;

нетто салмагы;

тоютту даярдоо датасы;

сактоо шарттары;

жарактуулук мөөнөтү;

тоюттун арналышы жана аны колдонуу боюнча сунуштар;

шайкештигин ырастоо жөнүндө маалымат;

эгерде тоютта ГМОнун саны анын ондон тогуз пайыздан ашыгын түзсө, тоютта ГМОнун бар экендиги жөнүндө маалымат;

продукциянын даярдалышына негиз болгон документ;

ушул Техникалык регламентке шайкештик белгиси.

Тоют кошумчаларынын маркаланышы төмөнкүдөй маалыматтарды камтууга тийиш:

1) тоют кошумчасынын аталышын;

2) тоют кошумчасынын негизги керектөө касиеттери жөнүндө маалыматтарды;

3) тоют кошумчасынын курамын (тоютту даярдоо учуруна карата ингредиенттердин массалык үлүшүнүн азаюу тартибинде);

4) тоют кошумчасынын аш болумдуулук баалуулугу;

5) жасап-чыгаруучунун (импорттоочунун) дареги (турган жери), фирмалык аталышы;

6) нетто салмагы же көлөмү;

7) тоют кошумчасын жасоо датасы;

8) жарактуулук мөөнөтү;

9) сактоо шарттары;

10) тоют кошумчасынын арналышы жана аны колдонуу боюнча сунуштар;

11) шайкештикти ырастоо жөнүндө маалымат;

12) тоют кошумчасында ГМОнун саны анын ондон тогуз пайызынан ашыкты түзсө, анда ГМОнун бар экендиги жөнүндө маалымат;

13) тоют кошумчасын колдонуудагы терс таасирлер (бар болсо);

14) колдонуу учурундагы этияттык чаралары (зарыл болсо);

15) продукциянын даярдалышына негиз болгон документ;

16) ушул Техникалык регламентке шайкештик белгиси.

27. Тоюттарды жана тоют кошумчаларын маркалоо жөнүндө маалымат таңгакка, этикеткага, жарлыкка же кошумча баракка жазуу же колдонуу боюнча нускамада көрсөтүү менен берилүүгө тийиш.

28. Эндей тоюттар жана тоют кошумчалары үчүн маалымат колдонуу боюнча нускамада же кошумча баракта жазылууга тийиш.

29. Этикеткалык жана маркалоо материалдары алар менен контактта болгон химиялык заттардын продукцияга өтүшүн болтурбагыдай тандалууга тийиш.

Этикетка үчүн материалды жана анын өлчөмүнүн формасын тандоону өндүрүүчү продукцияны сактоо шарттарына жараша аныктайт.

30. Этикетка төмөнкүдөй болууга тийиш:

1) керектөө таңгагынын окууга ыңгайлуу болгон бир же бир нече жеринде жайгашууга;

2) жакшы көрүнүп жана окулгудай түрдө бекитилүүгө;

3) ар кандай тышкы таасирлердин учурунда сакталууга тийиш.

31. Төмөнкүдөй тоюттарды жана тоют кошумчаларын керектөөгө чыгарууга жол берилбейт:

1) жарактуулук мөөнөтү өткөн;

2) бузулуусунун анык белгилери бар;

3) чыгарылган жерин ырастаган документтери жок же аларга карата маалымат болбогон;

4) көрсөтүлгөн документтерде чагылдырылган маалыматка шайкеш келбеген;

5) ушул Техникалык регламентте каралган маалыматтарды көрсөтүү менен маркалоосу болбогон.

32. Тоюттарды жана тоют кошумчаларын берүү жана колдонуу учурунда тоюттарды жана тоют кошумчаларын кабыл алуу, контролдоо, идентификациялоо жана сактоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган жайлар жана шарттар зарыл.

33. Продукцияны ташуу үчүн транспорт кургак жана таза, тоют запастарынын зыянкечтери менен булганбаган болууга тийиш. Тоюттарды жана тоют кошумчаларын ташуу учурунда анын керектөө касиеттерин сактоо үчүн  тиешелүү температуралык режим камсыз кылынууга тийиш.

34. Тоюттарды жана тоют кошумчаларын кабыл алууда, сактоодо жана сатууда сатуучу продукциянын керектөө касиеттеринин сакталышын жана коопсуздугун камсыз кылган шарттарды камсыздоого тийиш.

 

6-глава

Тоюттардын жана тоют кошумчаларынын шайкештигин баалоо

 

35. Кыргыз Республикасында жасалуучу жана анын аймагына алынып келүүчү тоюттарды жана тоют кошумчаларын алар ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкеш келген учурда ички рынокто жайгаштырууга жол берилет.

36. Тоюттардын жана тоют кошумчаларынын шайкештигин баалоо төмөнкүдөй формаларда жүргүзүлөт:

1) өндүрүштүк контролдоо;

2) каттоо;

3) шайкештикти декларациялоо;

4) мамлекеттик көзөмөл.

37. Өндүрүштүк контролдоо ушул Техникалык регламенттин талаптарын сактоо менен өндүрүүчү иштеп чыккан жана бекиткен өндүрүштүк контроль программасына ылайык жүргүзүлөт.

38. Продукцияны өндүрүүчү (сатуучу) коркунучтуу тобокелдерди жана опурталдуу контролдук нокотторду талдоо тутумунун же сапаттын жана (же) коопсуздук менеджмент тутумунун негизинде өндүрүштүк-технологиялык процесстин ар бир этабында ушул Техникалык регламенттин талаптарын сактоо үчүн өндүрүштүк контролдоону уюштурат.

Тандалган тутум белгиленген тартипте тастыкталууга тийиш.

39. Өндүрүштүк контролдоо программасы төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

1) продукцияны өндүрүүнүн, сактоонун жана сатуунун бардык этаптарында өндүрүштүк контролдоо боюнча иш-чаралардын тизмесин жана аларды аткаруу мөөнөттөрүн;

2) чийки заттын, тышкы чөйрөнүн жана даяр продукциянын объекттерин мезгилдүү лабораториялык контролдоону;

3) өндүрүү процесстеринин контролдонуучу этаптарын;

4) технологиялык жабдууларды техникалык тейлөө графиктерин жана режимдерин;

5) продукцияны иштетүүгө кайра жиберүү тартибин;

6) жетекчилик тарабынан өндүрүштүк контролдун ички аудитин;

7) өндүрүү процесстерин жүзөгө ашырууда укук бузуулардын алдын алуу жана аныктоо боюнча коррекциялоочу иш-чараларды жүргүзүүнү;

8) жарандардын өмүрүнө жана ден соолугуна, айлана-чөйрөгө зыян келишин болтурбоо боюнча иш-чараларды жүргүзүү тартибин;

өндүрүштүк контролдун схемасын аткаруу үчүн жеке жооп бере турган кызмат адамдарынын тизмесин.

40. Өндүрүштүк контролдоо программасына өзгөртүүлөрдү ишкананын жетекчиси, жеке ишкер же анын ыйгарым укуктуу адамы өндүрүштүн технологиялык процессинде инженердик жана техникалык өзгөртүүлөр жүргүзүлгөн учурларда киргизет.

41. Өндүрүштүк контролдоо сыноолорду жүргүзүү менен коштолууга тийиш. Табыштамачы тиешелүү түрдө идентификациялаган продукциянын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин сыноо менчигинин түрүнө карабастан аккредитацияланган сыноо лабораториясында (борборунда) жүргүзүлөт.

42. Азык берүүчү жаныбарлар үчүн тоют кошумчалары мамлекеттик каттоого алынууга тийиш:

1) Кыргыз Республикасынын аймагына биринчи жолу алынып келгендер;

2) өндүрүшкө биринчи жолу киргизилип жаткандар.

43. Азык берүүчү жаныбарлар үчүн тоют кошумчаларынын бир канча түрүн бир аталыш менен каттоого жана  бир эле түрдөгү тоют кошумчасын кайталап каттоого же башкача аталыш менен каттоого жол берилбейт.

44. Мамлекеттик каттоого алынбоочу тоют кошумчалары:

1) улуттук стандарттарга шайкеш чыгарылчулар;

2) мурда белгиленген тартипте катталгандар;

3) азык бербөөчү жаныбарлар үчүн.

45. 42-пунктта көрсөтүлгөн айрым тоют кошумчаларын  мамлекеттик каттоо алардагы зыяндуу заттар, жаныбарлардан алынган айрым компоненттер боюнча жаныбарлар үчүн тоют кошумчаларынын коопсуздугун баалоонун жана ветеринардык-санитардык талаптарды сактоонун негизинде жүргүзүлөт.

46. Тоют кошумчаларын мамлекеттик каттоо учурунда аккредиттелген лабораторияларда тоют кошумчаларынын коопсуздугу боюнча сыноо жүргүзүлөт, алар төмөнкүлөрдү камтыйт:

1) тоют кошумчаларынын коопсуздугун аныктоону;

2) сыналуучу тоют кошумчаларынын жаныбарларга коркунучун баалоону;

3) сыноонун натыйжаларын талдоону.

47. Тоют кошумчаларын өндүрүүчү же импорттоочу юридикалык жак жана жеке адам (мындан ары – табыштамачы) тоют кошумчаларын мамлекеттик каттоо үчүн төмөнкү документтерди тапшырат:

1) ушул Техникалык регламенттин 3-тиркемесине ылайык мамлекеттик каттоо жөнүндө арыз;

2) табыштамачынын аты-жөнү, дареги, турган жери;

3) продукциянын чыгарылышы тууралуу документтер, мамлекеттик каттоонун объектисинин касиетин мүнөздөгөн сүрөттөө;

4) продукциянын чет өлкөлөрдө катталганы жана колдонулушу тууралуу маалымат;

5) аккредиттелген сыноо лабораториясында жүргүзүлгөн жаңы түрүнүн үлгүсүн изилдөөнүн (сыноонун) натыйжалары;

6) тоютту же тоют кошумчасын колдонуу боюнча нускаманы;

7) коопсуздукту жана сапатты контролдоо методу боюнча ченемдик документтерди.

48. Тоют кошумчаларын мамлекеттик каттоо төмөнкүлөрдү камтыйт:

1) табыштамачы тапшырган, тоют кошумчаларынын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин ырастоочу документтерди экспертизалоо;

2) бул Техникалык регламенттин 2-пунктунда көрсөтүлгөн тоют кошумчаларын ушул Техникалык регламенттин 4-тиркемесине ылайык каттоо;

3) тоют кошумчаларын каттоо номурун берүү менен Кыргыз Республикасынын аймагында жүгүртүүгө уруксат берилген тоюттук кошумчалардын мамлекеттик реестрине киргизүү.

49. Тоют кошумчаларын мамлекеттик каттоону ветеринария боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жүргүзөт.

50. Кыргыз Республикасынын аймагында жүгүртүүгө уруксат берилген тоют кошумчаларын мамлекеттик каттоо тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

51. Тоют кошумчаларын мамлекеттик каттоо мезгилсиз мүнөздө жүргүзүлөт.

52. Тоют кошумчаларын Кыргыз Республикасынын аймагында жүгүртүү алардын коопсуздугун тастыктаган документтер менен коштолушу керек.

53. Продукциянын шайкештигин декларациялоону табыштамачы өз далилдеринин негизинде жана (же) үчүнчү тараптын катышуусу менен алынган далилдердин негизинде декларацияны кабыл алуу жолу менен жүргүзөт.

54. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 30-декабрындагы № 639 «Продукциянын шайкештигин милдеттүү түрдө тастыктоо жөнүндө» токтомуна ылайык табыштамачы продукциянын белгиленген милдеттүү талаптарга шайкештигин ырастаган документтердин негизинде шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алат.

Табыштамачы декларациялоону төмөнкүдөй схемалардын бири боюнча жүргүзүүгө укуктуу:

1) Д 1 схемасы – өз далилдеринин негизинде азыктардын шайкештиги жөнүндө декларацияны кабыл алуу учурунда колдонууга сунушталат. Мында декларацияны кабыл алып жаткан табыштамачы продукциянын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин ырастоо максатында далилдик базаны өз алдынча түзөт;

2) Д 2 схемасы – Д 1 схемасындай эле шарттарда колдонуу сунушталат, бирок табыштамачы өз далилдерине кошумча, техникалык документтердин комплектине аккредитацияланган сыноо лабораторияларында үчүнчү тарап жүргүзгөн декларацияланган продукцияны сыноонун протоколдорун кошот;

3) Д 2а схема – Д 2 схемасындай эле шарттарда колдонуу сунушталат, бирок табыштамачы өз далилдерине кошумча, өзү өндүргөн продукциянын же анын курамдык бөлүктөрүнүн сапат жана (же) коопсуздук менеджментинин тутумуна тастыктаманы көрсөтөт.

55. Сапат жана (же) коопсуздук менеджмент тутумунун тастыктамасы продукциянын шайкештигин декларациялоонун ар кандай схемасынын далилинин базасынын курамында колдонулушу мүмкүн.

56. Далил базасы ушул Техникалык регламенттин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткарууну ырастаган сыноолордун натыйжаларын камтууга тийиш. Изилдөөлөр (сыноолор) менчигинин түрүнө карабастан аккредитацияланган сыноо лабораториясында (борборунда) жүргүзүлүшү мүмкүн.

57. Далил базасы катары төмөнкүлөр да колдонулушу мүмкүн:

1) техникалык документтер;

2) өзүнүн сыноолорунун жана өлчөөлөрүнүн натыйжалары;

3) чийки заттын жана компоненттердин шайкештик тастыкмалары же сыноолордун протоколдору;

4) ченемдик укуктук актыларда каралган жана буга ыйгарым укуктуу органдар менен уюмдар берген документтер (гигиеналык корутундулар, өрт коопсуздугунун корутундулары ж.б.);

5) декларацияланып жаткан продукциянын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештиги жөнүндө билдирүү үчүн негиз болгон башка документтер.

58. Шайкештик жөнүндө декларация продукцияны чыгаруунун пландаштырылган мезгилине же аларды сатып өткөрүү мөөнөтүнө таянуу менен табыштамачы тарабынан белгиленген, бирок жарактуулук же сактоо мөөнөтүнөн ашпаган мөөнөткө кабыл алынат.

59. Шайкештик жөнүндө декларация бир даярдоочу чыгарган жана ушул Техникалык регламенттин коопсуздук талаптары боюнча декларациялануучу конкреттүү продукцияга карата кабыл алынат. Мында бир түрдөгү топтогу продукцияга шайкештик жөнүндө декларацияга тиркеме таризделет, ал тиркеме анын күчү жайылтылган продукциянын тизмесин жана (же) шайкештик жөнүндө декларацияга кирбеген кошумча маалыматтарды камтыйт.

60. Продукциянын ушул Техникалык регламенттин талаптарына шайкештиги жөнүндө кабыл алынган декларация Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгиленген тартипте аныктоочу атайын ыйгарым укуктуу орган тарабынан үч күндүн ичинде катталууга тийиш.

61. Продукцияны өндүргөн (саткан) өндүрүүчү (сатуучу) аны өндүрүүдө (сатууда) сапаттын жана (же) коопсуздук менеджмент тутумун киргизүүнү камсыз кылат.

62. Жасап-чыгаруучу (сатуучу) сапат жана (же) коопсуздук менеджментинин натыйжалуу тутумун түзүүгө, документтештирүүгө, киргизүүгө жана иштөө абалында сактоого, ошондой эле коркунучтуу тобокелдиктерди жана опурталдуу контролдук чекиттерди талдоо тутумунун же сапат жана (же) коопсуздук менеджмент тутумунун негизинде өндүрүштүк-технологиялык процесстин ар бир этабында өндүрүштүк контролду жүргүзүүгө жана тандалган тутумду белгиленген тартипте тастыктоого милдеттүү.

63. Бул Техникалык регламенттин жоболорунун сакталышына мамлекеттик көзөмөл продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү стадиясында жүргүзүлөт.

64. Бул Техникалык регламенттин талаптарынын сакталышына мамлекеттик көзөмөлдү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныктоочу, аткаруучу бийликтин мамлекеттик көзөмөл боюнча атайын ыйгарым укуктуу органы жүргүзөт.

65. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жактан алынган шайкештикти баалоо жөнүндө документтер, шайкештик белгилери, продукцияны сыноолордун протоколдору Кыргыз Республикасы катышкан жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык таанылууга тийиш.

66. Бул Техникалык регламенттин талаптарына шайкеш келбеген тоюттар жана тоют кошумчалары пайдалануудан алып салынууга тийиш.

67. Жараксыз болуп калган, жарактуулук мөөнөтү өткөн, жасалмаланган, сапатсыз жана колдонуудан алып салынган тоюттар жана тоют кошумчалары жок кылынууга тийиш.

Жок кылынууга тийиш болгон тоюттар жана тоют кошумчалары сатууга уруксат берилген тоюттардан жана тоют кошумчаларынан бөлөк жерде, жаныбарлардын ушундай тоюттарды жеп алуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруучу шартта сакталууга тийиш.

68. Сапатсыз продукциянын кемчиликтерин жоюу, жок кылуу, аны кемчиликтерди жоюучу же жок кылуучу жерге ташуу жасап-чыгаруучу (сатуучу) тарабынан жана анын эсебинен жүргүзүлөт.

69. Бул Техникалык регламентке шайкеш келбеген тоюттарды жана тоют кошумчаларын жок кылууну жасап-чыгаруучу (сатуучу) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1997-жылдын 9-июлундагы № 407 «Сатууга жараксыз деп табылган продукцияны (товарларды) жок кылуунун (кайра иштетүү) тартиби жөнүндө» токтомуна ылайык жасап чыгаруучу (сатуучу) ишке ашырат.

 

7-глава

Бул Техникалык регламенттин талаптарын

бузгандык үчүн жоопкерчилик

 

70. Бул Техникалык регламенттин талаптарын бузгандыгы үчүн жасап-чыгаруучу (сатуучу) Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине ылайык администрациялык жоопкерчилик тартат.

71. Бул Техникалык регламенттин жоболорун аткарбоо менен байланышкан зыяндын ордун өндүрүүчү (сатуучу) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толтурат.

Мында өндүрүүчү (сатуучу) башка адамдарга, алардын мүлкүнө, айлана-чөйрөгө зыян келишине жол бербөө максатында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чараларды көрүүгө тийиш.

72. Зыяндын ордун толтуруу боюнча өндүрүүчүнүн (сатуучунун) милдети ордун толтуруу үчүн негиздер келип чыкканга чейин түзүлгөн келишим же бир тараптуу билдирүү менен чектелиши мүмкүн эмес.

 

8-глава

Корутунду жана өткөөл жоболор

 

73. Бул Техникалык регламент күчүнө киргенге чейин тоюттардын жана тоют кошумчаларынын шайкештигин ырастоо жөнүндө алынган документтер алардын мөөнөтү аяктаганга чейин жарактуу деп эсептелет.

74. Бул Техникалык регламент күчүнө кирген күндөн тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тоюттардын жана тоют кошумчаларынын коопсуздугу, аларды өндүрүү, ташуу, сактоо, сатуу процесстеринин чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуучу чечимдери ушул Техникалык регламентке карама-каршы келбеген учурда колдонулат. 

 

 

«Тоюттардын жана тоют
кошумчаларынын коопсуздугу
жөнүндө» Техникалык регламентке
1-тиркеме

 

Тоюттардын жана тоют кошумчаларынын

коопсуздук көрсөткүчтөрүнүн ченемдери

 

1. Өсүмдүктөн алынган тоюттар

1.1. Чыктуу тоюттар

1.1.1. Жаңы чабылган тоюттар

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Зыяндуу жана уу өсүмдүктөрдүн болушу

Жол берилбейт

Бозомук триходесма болушу

Жол берилбейт

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- гексахлорциклогексан (ГХЦГ), (изомерлердин суммасы)  

0,05

- дихлордифеннилтрихлорэтан (ДДТ), (метаболиттердин суммасы) 

0,05

Фосфоорганикалык пестициддердин курамы, мг/кг, ашык эмес:

 

- антио

2,0

- диазинон (базудин)

2,0

- карбофос (малатион)  

2,0

2,4-Д тобундагы гербициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,1

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

  - сымап 

0,05

   - кадмий

0,1(0,07)

   - коргошун

0,6 (0,3)

  - мышьяк

0,5

Нитраттардын болушу, мг/кг, ашык эмес:

500,0

Нитриттердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

2,0

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери,

нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,35

 

Маркердик полихлор бифенилдери, мг/кг, ашык эмес:

0,2

* Диоксиндердин болушу (полихлор дибензоп-диоксиндердин (ПХДД) жана полихлор дибензофурандардын суммасы (ПХДФ)), нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,25

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

   - стронций-90

50

   - цезий-137

100

 

Эскертүү: * диоксиндердин жол берилген деңгээлдери ДССУ шкаласы боюнча 2, 3, 7, 8-ПХДДга эсептегенде токсиндүүлүк эквивалентинин факторлорунда (ТЭФ) келтирилген.

 

1.1.2.Жаңы чабылган чөптөн жасалган силос

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Консистенция (жабышкаак, илээшкек) 

Жол берилбейт

Уу өсүмдүктөрдүн болушу

Жол берилбейт

Май кислотасынын курамы, %, ашык эмес:

0,3

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 -  ГХЦГ (изомерлердин суммасы) 

0,05

 -  ДДТ   (метаболиттердин суммасы)

0,05

2,4-Д тобундагы гербициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,1

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 -  сымап 

0,05

 - кадмий

0,3

 -  коргошун

0,8

 -  мышьяк

0,5

Нитраттардын болушу, мг/кг, ашык эмес:

500,0

Нитриттердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

2,0

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- патулин

0,5

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

 

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери,

нг ВОЗ -ТЭФ/кг ашык эмес

0,35

 

Маркердик полихлор бифенилдери мг/кг ашык эмес

0,2

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

0,25

  - стронций-90

150

  - цезий-137

80

 

1.1.3.Сенаж

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан, чириген) 

Жол берилбейт

Консистенция (шыбалуучу, илээшкек) 

Жол берилбейт

Уу өсүмдүктөрдүн болушу

Жол берилбейт

Май кислотасынын болушу, %, ашык эмес:

0,2

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

-   ГХЦГ (изомерлердин суммасы) 

0,05

-  ДДТ   (метаболиттердин суммасы) 

0,05

2,4-Д тобундагы гербициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,1

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 -  сымап 

0,05

 -  кадмий

0,3

 -  коргошун

5,0

 -  мышьяк

0,5

Нитраттардын болушу, мг/кг, ашык эмес:

500,0

Нитриттердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

10,0

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- патулин

0,5

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,34

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Маркердик полихлор бифенилдери, мг/кг, ашык эмес

0,2

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

 - стронций-90

150

 - цезий-137

80

 

1.2.Колго кургатылган тоют

 

1.2.1. Колго кургатылган чөп тоюттар,

1.2.2.Бак-дарактын жаш бутактарынан жасалган витаминдүү ун

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (күйгөн, бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Биосынамдагы токсиндүүлүк

Жол берилбейт

Нитраттардын болушу, мг/кг, ашык эмес:

2000,0

Нитриттердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

10,0

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 -  ГХЦГ (изомерлердин суммасы)

0,2

 -  ДДТ   (метаболиттердин суммасы)

0,05

2,4-Д тобундагы гербициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,6

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

-   сымап

0,1

-   кадмий

0,5

-   коргошун

5,0

-   мышьяк

2,0

 Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 -  Т-2 токсин

0,1

Козу карындардын жалпы саны (мындан ары – КЖС), КОЕ/г, ашык эмес:

5х103

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ - ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,75

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери

нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Маркердик полихлор бифенилдери мг/кг, ашык эмес

0,2

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

 -  стронций-90

100

 -  цезий-137

600

 

1.2.3. Балырдан жасалган тоюттук ун жана акшак

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан)

Жол берилбейт

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 -  ГХЦГ (изомерлердин суммасы) 

0,2

 -  ДДТ   (метаболиттердин суммасы)

0,05

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

-   сымап

0,1

 -  кадмий

0,5

 -  коргошун

10,0

 -  мышьяк

10,0

Козу карындардын жалпы саны (мындан ары – КЖС), КОЕ/г, ашык эмес:

5х103

Жалпы микробдук сан (мындан ары – ЖМС), КОЕ/г, ашык эмес:

5х105

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

 -  50,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

 -  50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

 - E. coliв 0,1 г.

Жол берилбейт

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ - ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,75

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери ,

нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

Маркердик полихлор бифенил,  мг/кг, ашык эмес

0,2

Радионуклиддердин курамы, Бк/кг, ашык эмес:

 

 -  стронций-90

100

 -  цезий-137

600

 

1.3. Кесек тоют

1.3.1. Чөп

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөргөн катмарлардын, участоктордун болушу

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Уу өсүмдүктөрдүн болушу

Жол берилбейт

Зыяндуу өсүмдүктөрдүн болушу   

Жол берилбейт

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 -  ГХЦГ (изомерлердин суммасы) 

0,2

 -  ДДТ   (метаболиттердин суммасы) 

0,05

2,4-Д тобундагы гербициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,6

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 -  сымап    

0,1

 -  кадмий

0,25

 -  коргошун

2,0

 -  мышьяк

0,5

Нитраттардын болушу, мг/кг, ашык эмес:

1000,0

Нитриттердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

5,0

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 -  Т-2 токсин

0,1

- роридин А

0,1

Stachybotryschartarum козу карыны менен бузулуу (= S.atra, S.alternans) 

Жол берилбейт

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

- патогендүү иерсениялар 50,0 г

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг

0,75

Маркердик полихлор бифенилдердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери

нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90

180

- цезий-137

250

 

1.3.2.Саман

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөргөн катмарлардын, участоктордун болушу

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Уу өсүмдүктөрдүн болушу

Жол берилбейт

Зыяндуу өсүмдүктөрдүн болушу   

Жол берилбейт

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 -  ГХЦГ (изомерлердин суммасы) 

0,2

 -  ДДТ   (метаболиттердин суммасы)

0,05

2,4-Д тобундагы гербициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,6

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

-   сымап

0,1

-   кадмий

0,25

-   коргошун

2,0

-   мышьяк

0,5

Нитраттардын болушу, мг/кг, ашык эмес:

1000,0

Нитриттердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

5,0

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

-  Т-2 токсин

0,1

- дезоксиниваленол (вомитоксин)

1,0

- роридин  А

0,1

Stachybotryschartarum козу карыны менен бузулуу (= S.atra, S.alternans)

Жол берилбейт

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

- 50,0 граммдагы патогендүү иерсиниялар

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ - ТЭФ/кг

0,75

Маркердик полихлор бифенилдин курамы, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90

180

- цезий-137

250

 

1.4.Дан тоюту. Тоют максаттарына жана аралаш тоютту иштеп чыгуу үчүн берилүүчү дан (буудай, арпа, сулу, кара буудай, жүгөрү, таруу, чирче, жер жаңгак, чемичке, тритикале)

 

 

Аталышы

 

Көрсөткүчтөр

Жол берилген деңгээл,

мг/кг, ашык эмес

 

Эскертүү

Дан

өсүмдүктөрү

(буудай,

арпа, сулу,

кара буудай,

тритикале,

таруу, чирче,

жүгөрү)

Токсиндүү элементтер:

Сымап

0,1

 

Кадмий

0,5

 

Коргошун

5,0

 

Мышьяк

2,0

 

Микотоксиндер:

Охратоксин А

0,05

 

Т-2токсин

0,1

 

Дезоксиниваленол

1,0

 

Зеараленон

1,0

 

Фумонизин

5,0

Жүгөрү

 В1,В2, G1, G2 афлатоксиндердин суммасы

0,02

 

Диоксиндер,

дибензфурандар*

0,4

Нанограмм/кг

Диоксин сыяктуу

полихлор бифенилдер*

0,2

Нанограмм/кг

Пестициддер:

Гексахлорциклогексан

(альфа-, бета-, гамма-изомеры)

0,02

0,01

0,2

 Альфа-изомер

 Бета-изомер

 Гамма-изомер

ДДТ жана анын метаболиттери

0,05

 

2,4-Д кислота, анын тузу, эфирлер

0,6

 

Зыянкечтер менен бузулуу**

Жол берилбейт, буга кене менен 20экз./кг ашык эмес бузулуу кирбейт

 

Дан буурчак

(буурчак, люпин,

тоюттук

буурчак,

жер буурчак,

кой буурчак, жасмык,

чина)

Токсиндүү элементтер:

Сымап

0,1

 

Кадмий

0,5

 

Коргошун

5,0

 

Мышьяк

2,0

 

Микотоксиндер:

Афлатоксин В1

1

0,02

 

Охратоксин А

0,05

 

Т-2токсин

0,1

 

Дезоксиниваленол

1,0

 

Зеараленон

1,0

 

В1, В2, G1, G2афлотоксиндердин суммасы

 

0,02

 

Диоксиндер,

дибензфурандар*

0,4

Нанограмм/кг

Диоксин сыяктуу

полихлор бифенилдер*

0,2

Нанограмм/кг

Пестициддер:

Гексахлорциклогексан

(альфа-, бета-, гамма-изомерлер)

0,02

0,01

0,2

 Альфа-изомер

 Бета-изомер

 Гамма-изомер

 

ДДТ жана анын метаболиттери

0,05

 

2,4-Д кислота, анын туздары, эфирлер

0,6

 

Зыянкечтер менен булгануу**

Жол берилбейт, буга кене менен 20экз./кг, ашык эмес бузулуу кирбейт

 

Май өсүмдүктөрү

(соя, рапс,

күнкарама)

Токсиндүү элементтер:

Сымап

0,1

 

Кадмий

0,5

 

Коргошун

5,0

 

Мышьяк

2,0

 

Микотоксиндер:

Афлатоксин В1

1

0,02

 

Охратоксин А

0,05

 

Т-2токсин

0,1

 

Дезоксиниваленол

1,0

 

Зеараленон

1,0

 

 Уреазанын активдүүлүгү

0,2

 

 Нитраттардын болушу

450

 

 Нитриттердин болушу

10

 

Пестициддер:

 Гексахлорциклогександын

 (альфа-, бета-, гамма-

 изомери)

0,02

0,01

0,2

 Альфа-изомер

 Бета-изомер

 Гамма-изомер

 

 ДДТ жана анын метаболиттери

0,05

 

 2,4-Д кислотасы, анын тузу, эфирлер

0,6

 

Цезий – 137 180 Бк/кг көп эмес, стронций-90 *** - 100 Бк/кг көп эмес.

 

Эскертүү:

* - диоксиндин болушун контролдоо аварияга, табигый жана техногендик кырсыктарга байланыштуу диоксиндер пайда болуп жана айлана-чөйрөгө таралып экологиялык абал начарлаган учурда гана, о.ө. дандын ичинде анын мүмкүн болуусу жөнүндө негиздүү шектенүүлөр болгон учурда (сатуучу, импортоочу) жана (же) мамлекеттик ыйгарым укуктуу көзөмөлдөөчү органдар тарабынан жүргүзүлөт;

** - зыянкеч курт-кумурскалар эгиндин кенеси;

*** - стронций–90 бар экенин контролдоо радиациялык абалы жакшы эмес аймактардан алып келген учурда өндүрүүчү (сатуучу, импортоочу) жана (же) мамлекеттик ыйгарым укуктуу көзөмөлдөөчү органдар тарабынан жүргүзүлөт.

 

1.4.1. Тоют максатында берилүүчү данда зыяндуу аралашмалардын

болушунун жол берилген чектик деңгээлдери

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл, %, ашык эмес

Дандын аталышы

Карамык

0,5

Буудай, арпа, сулу, кара буудай, таруу, сорго, тритикале

Кара көсөө жана чычала

(бирге алганда)

0,1

Буудай, арпа, сулу, кара буудай, таруу, сорго, тритикале

0,15

Жүгөрү

Жапалак кекирең, кубулган вязель (бирге алганда)*

0,1

Буудай, арпа, кара буудай, жүгөрү, тритикале

Жапалак кекирең, жалбырак куйрук софора, кубулган вязель (бирге алганда)*

0,04

Таруу, чирче, сулу

Кара көсөө (кара көсөө жуккан) дан

10,0

Буудай, тритикале

Мөмөсү ылдый гелиотроп

жана буурул триходесма

Жол берилбейт

Буудай, арпа, сулу, кара буудай, жүгөрү, таруу, чирче, тритикале, вика,  люпин, чина, жасмык, тоюттук буурчак

Фузариоздук дан

1,0

Буудай, арпа, кара буудай, тритикале

Зыяндуу аралашма

0,2

Вика, кой буурчак, люпин, чина, жасмык, тоюттук буурчак

 

1.5. Тамыры мөмө жана бакча өсүмдүктөрү (тоюттук)

1.5.1. Тоюттук кызылча жана сабиз, турнепс

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

   ГХЦГ (изомерлердин суммасы) 

0,5

   ДДТ (метаболиттердин суммасы)

0,1

Нитраттардын болушу, мг/кг, ашык эмес:

1500,0   

Нитриттердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

3,0

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 -  сымап

0,05

 -  кадмий

0,1

 -  коргошун

0,6

 -  мышьяк

0,5

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

 -  50,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

 -  50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

 -  50,0 граммдагы патогендүү иерсениялар

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ - ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,2

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ - ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

 -   стронций-90

80

 -  цезий-137

60

 

1.5.2. Картошка

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Хлорорганикалык пестициддердин курамы, мг/кг, ашык эмес:

 

 - ГХЦГ (изомерлердин суммасы) 

0,2

 - ДДТ (метаболиттердин суммасы)

0,05

Нитраттардын болушу, мг/кг, ашык эмес:

500,0

Нитриттердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

5,0

Токсиндүү элементтердин курамы, мг/кг, ашык эмес:

 

 - сымап

0,05

 - кадмий

0,1

 - мышьяк

0,5

 - коргошун

0,6

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

- 25,0 граммдагы сальмонеллдер,

Жол берилбейт

- 50,0 граммдагы энтеропатогендүү эшерихия

Жол берилбейт

- 50,0 граммдагы патонендик иерсениялар

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ - ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,2

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

 -  стронций-90

80

 -  цезий-137

60

 

1.5.3 Бакча өсүмдүктөрү

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 -  ГХЦГ (изомерлердин суммасы)

0,2

 -  ДДТ (метаболиттердин суммасы)

0,05

Нитраттардын болушу, мг/кг, ашык эмес:

500,0

Нитриттердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

5,0

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

- 50,0 граммдагы энтеропатонендик иерсениялар

Жол берилбейт

- 25,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

Гельминттердин жумурткаларынын болушу

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ - ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,2

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

-  стронций-90

80

- цезий-137

60

 

2. Жаныбарлардан алынган тоюттар жана тоют кошумчалары

2.1. Эт жана канаттуулар өнөр жайынын тоют продукциясы

2.1.1. Эттен, эт-сөөктөн, кандан, сөөктөн, гидролизделген канаттуу жүнүнөн алынган ун

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (чириген, бүкшүгөн)

Жол берилбейт

Кепшөөчү жаныбарлардын ткандарынын болушу

Жол берилбейт

Биосынамдагы токсиндүүлүк

Жол берилбейт

Токсиндүү элементтердин курамы, мг/кг, ашык эмес:

 

 - сымап

0,2

 - кадмий

0,3

 - коргошун

5,0

 - мышьяк

1,0

 - фтор

100,0

Кычкылдын саны (Ѕ O), ммоль/кг, ашык эмес:

0,3

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

1х103

ЖМС, КОЕ/г, ашык эмес:

5х105

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

 - 25 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

 - 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

 -  E. Coli 0,1 г

Жол берилбейт

Диоксиндердин курамы, нг ВОЗ - ТЭФ/кг, ашык эмес:

1

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

2,0

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,5

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

200

- цезий-137

600

 

Эскертүү:

1) * Ммоль/кг Ѕ 0 кычкыл санын % иодду билдирген кычкыл санына кайра эсептөө төмөнкүдөй формула боюнча жүргүзүлөт:

2) Х= Х1/78,7,  мында Х- % иодду билдирген кычкыл саны;  Х1- ммоль/кг Ѕ О билдирген кычкыл саны;

3) ЖМС - Жалпы микробдук сан;

4) КЖС – Козу карындардын жалпы саны.

 

2.1.2.Сөөк полуфабрикаты

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (чириген, бүкшүгөн)

Жол берилбейт

Кепшөөчү жаныбарлардын ткандарынын болушу

Жол берилбейт

Биосынамдагы токсиндүүлүк

Жол берилбейт

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 -  сымап

0,2

 -  кадмий

2,0

 -  коргошун

20,0

 -  мышьяк

10,0

 -  фтор

500,0

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

3х103

ЖМС, КОЕ/г, ашык эмес:

5х105

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

 -  25,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

 -  50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

1,0

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

2,0

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,5

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

 - стронций-90 

200

 - цезий-137

600

 

2.1.3.Малдын тоюттук тоң майы

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Кепшөөчү жаныбарлардын ткандарынын болушу

Жол берилбейт

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- альдрин (жалгыз же дильдрин менен бирге) 

0,2

- гексахлорбензол

0,2

- гептахлор (гептахлорэпоксид менен бирге)

0,2

-   ГХЦГ (изомерлердин суммасы)

2,0

 -  ДДТ (метаболиттердин суммасы)   

1,0

- хлордан (изомерлердин суммасы)

0,05

- эндрин

0,05

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 - сымап

0,1

 - кадмий

0,3

 - коргошун

3,0

 - мышьяк

2,0

Кислоталык сан, мг КОН/г

20,0 ашык эмес

Кычкыл сан (Ѕ O), ммоль/кг

23,6 ашык эмес

ЖМС, КОЕ/г, ашык эмес:

5х105

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

 -  25,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

 -  50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ - ТЭФ/кг, ашык эмес:

1,0

Маркердик полихлор бифенилдин курамы, мг/кг, ашык эмес:

2,0

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,75

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

200

- цезий-137

600

 

2.2. Балык өнөр жайынын тоют продукциясы

 

2.2.1. Балыктан, деңиз сүт эмүүчүлөрүнөн, чаян сыяктуулардан жана омурткасыздардан алынган тоюттук ун

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (чириген, көк баскан, бүкшүгөн)

Жол берилбейт

Кепшөөчү жаныбарлардын ткандарынын болушу

Жол берилбейт

Тооктун жана чочконун ткандарынын болушу

Жол берилбейт

Биосынамдагы токсиндүүлүк

Жол берилбейт

Токсиндүү элементтердин курамы, мг/кг, ашык эмес:

 

- сымап

0,5

- кадмий

0,3

- коргошун

5,0

- мышьяк

2,0

- фтор

150,0

- ГЦХГ (изомерлердин суммасы) 

0,2 мг/кг ашык эмес

- ДДТ (метаболиттердин сумма) 

0,4 мг/кг ашык эмес

Гептохлор

Жол берилбейт

Хлордуу натрийдин болушу, %, ашык эмес:

5,0

Кислоталык сан, мг КОН в 1 г ашык эмес: 

30,0

Кычкыл сан (Ѕ O), ммоль/кг, ашык эмес:

23,6

КЖС, КОЕ/ г, ашык эмес:

1х103

ЖМС, КОЕ/ г, ашык эмес:

5х105

Патогендүү микроорганизмдердин болушу: 

 

 -  25,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

 -  25,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Кепшөөчү жаныбарлардын ткандарынын болушу

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ - ТЭФ/кг, ашык эмес:

1,25

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес

2,0

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ - ТЭФ/кг, ашык эмес

2,5

 

Радионуклиддердин курамы, Бк/кг, ашык эмес:

 

 -  стронций-90 

200

 -  цезий-137

600

 

2.3. Сүт өнөр жайынын тоют продукциясы

2.3.1. Майсыздандырылган кургак сүт (көк сүт), кургак сыворотка

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Токсиндүү элементтердин курамы, мг/кг, ашык эмес:

 

 - сымап

0,05

 - кадмий

0,2

 - коргошун

2,0

 - мышьяк

0,5

Нитраттар, мг/кг, ашык эмес

500

Нитриттер, мг/кг, ашык эмес

5

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- ГХЦГ

 

- α

0,02

- β

0,01

- γ

0,1

- ДДТ (метаболиттердин суммасы)

0,05

- альдрин, гептохлор

Жол берилбейт

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

1х103

ЖМС, КОЕ/г, ашык эмес:

2х105

Патогендүү микроорганизмдердин болушу: 

 

 -  25,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

 -  0,1 граммда ичеги таякчалар тобундагы бактериялар

Жол берилбейт

 -  0,1 граммда патогендүү стафилококтор

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,75

Маркердик полихлор бифенилдин курамы, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ - ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

 - стронций-90 

200

 - цезий-137

800

 

2.3.2. Нак сүттү алмаштыргыч, кургак (ЗЦМ)

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Токсиндүү элементтердин курамы, мг/кг, ашык эмес:

 

 -  сымап

0,1

 -  кадмий

0,5

 -  коргошун

5,0

 -  мышьяк

2,0

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

1х103

ЖМС, КОЕ/г, ашык эмес:

1х104

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

 -  25,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

 -  0,1 граммда ичеги таякчалар тобундагы бактериялар

Жол берилбейт

 -  0,1 граммда патогендүү стафилококтор

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ - ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,75

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ - ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

 -  стронций-90 

200

 -  цезий-137

800

Пестициддер: мг/кг

 

ГЦХЦ

α

β

γ

 

0,02

0,01

0,1

ДДТ (метаболиттердин суммасы)

0,05

Нитраттардын болушу, мг/кг ашык эмес

500

Нитриттердин болушу, мг/кг ашык эмес

5,0

 

2.4. Микробиологиялык өнөр жайдын продукциясы (тоюттук)

2.4.1. Тоюттук ачыткылар

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Биосынамдагы токсиндүүлүк

Жол берилбейт

Продуценттин жандуу клеткаларынын болушу

Жол берилбейт

Токсиндүү элементтердин курамы, мг/кг, ашык эмес:

 

 -  сымап

0,1

 -  кадмий

0,4

 -  коргошун

5,0

 -  мышьяк

2,0

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

1х103

Патогендүү микроорганизмдердин болушу: 

 

 - 50,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

 - E. coli в 0,1 г.

Жол берилбейт

 - 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,75

Маркердик полихлор бифенилдин курамы, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

 - стронций-90 

150

 - цезий-137

750

 

2.5. Аралаш тоют өнөр жайынын продукциясы

 

2.5.1. Толук рациондуу аралаш тоют

2.5.1.1. Азык берүүчү канаттуулар үчүн (тоок, өрдөк, каз, үндүк, кыргоол, бөдөнө, төө куш, цесарка)

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Дан запастарынын зыянкечтери менен бузулушу,

1 килограммдагы баш, ашык эмес:

5,0

Кара көсөөнүн жана чычала козу карындын спораларынын болушу, %, ашык эмес:

0,1

Металломагниттик аралашманын курамы,  мг/кг,  ашык эмес:

 

- 2 мм чейинки (кошуу менен) өлчөмдөгү бөлүкчөлөр 

 

- балапандар үчүн

20,0

- чоңойгон канаттуулар үчүн

30,0

Биосынамдагы токсиндүүлүк

Жол берилбейт

Хлордуу натрийдин болушу, %, ашык эмес:

0,3 (5 күндөн 10 күнгө чейинки балапандар)

0,6 (60 күн жана андан ашык)

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- альдрин (жалгыз же дильдрин менен бирге)

0,01

- гексахлорбензол

0,01

- гептахлор (гептахлорэпоксид менен бирге)

0,01

- ГХЦГ (изомерлердин суммасы)

0,1

- ДДТ (метаболиттердин суммасы) 

0,05

- полихлоркамфен (токсафен)

0,1

- тиодан (эндосульфан)

0,1

- хлордан (изомерлердин суммасы)

0,02

- эндрин

0,01

2,4-Д тобундагы гербициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,6

 

(0,1*)

ТМТД (тирам), мг/кг     

0,01

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- сымап

0,1

- кадмий

0,4

- коргошун

5,0

- мышьяк

2,0

- фтор

150,0

- селен

1,0

Госсиполдун болушу, %, ашык эмес:

10,0

Жалпы кислоталуулук, °, ашык эмес:

5,0

Гидрокычкылдын болушу (1/2 О ), ммоль/кг, ашык эмес: 

23,6

Пероксиддин болушу (1/2 О), ммоль/кг, ашык эмес:

8,7

Альдегиддин болушу, мг күрөң альдегид/100г, ашык эмес:

4,5 (бройлерлер)

7,0 (жумуртка берүүчү тооктор)

Оксикислотанын болушу, г/100г, ашык эмес:

3,5 (бройлерлер)

5,0 (жумуртка берүүчү тооктор)

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- афлатоксин В1

0,02(0,01*)

- охратоксин А

0,05(0,01*)

- стеригматоцистин

0,1(0,05*)

- Т-2 токсин

0,1(0,05*)

- дезоксиниваленол (вомитоксин) 

2,0(1,0*)

- зеараленон

2,0

- фумонизин В1

5,0

Aspergillusfumigatus козу карынынын болушу, пропагул/г, ашык эмес:

1х103 (балапандар)

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

5х104

ЖМС, КОЕ/г, ашык эмес: 

5х105

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

- 50,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

- 1,0 граммадагы E. coli

Жол берилбейт

- 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,75

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

140

- цезий-137

200

 

Эскертүү:

* 90 күнгө чейинки балапан, 30 күнгө чейинки бройлер, өрдөктүн 55 күнгө чейинки балапандары, каздын 65 күнгө чейинки балапандары, үндүктүн 60 күнгө чейинки балапандары жана жумуртка берүүчү тооктор.

 

2.5.1.2. Чочко үчүн (чочкону беконго семиртүү үчүн толук рациондуу аралаш тоют, чочкону контролдук бордоп семиртүү үчүн аралаш тоют, чочко үчүн толук рациондуу аралаш тоют)

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Металломагниттик аралашманын болушу,  мг/кг,  ашык эмес:

 

 - 2 мм чейинки (кошуу менен) өлчөмдөгү бөлүкчөлөр

 

- 9 суткадан 104 суткага чейинки жаштагы торопойлор үчүн

10,0

- ремонттук чочко, каман, кысыр жана бооз мегелжин, эмизген чочко, айгыр каман, I жана II мезгилдеги бордоп семиртүүдөгү чочко

25,0

- бекондук бордоп семиртүүдөгү чочко

30,0

-  кыры курч 2 мм ашык өлчөмдөгү бөлүкчөлөр

Жол берилбейт

Дан запастарынын зыянкечтери менен бузулушу, 1 килограммдагы баш, ашык эмес:

 

5,0

Биосынамдагы токсиндүүлүк

Жол берилбейт

Хлордуу натрийдин курамы, %, ашык эмес:

 

- эмчек эмген торопойлор

0,3

- бөлүнгөн торопойлор

0,5

- чоң чочко жана 4 айдан ашкан жаш төл

0,6

Кара көсөөнүн жана чычала козу карындын спораларынын болушу, %, ашык эмес:

 

- мегежин, каман, 4 айга чейинки торопойлор үчүн

Жол берилбейт

- бордоп семиртилүүчү жаш төл

0,03

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- альдрин (жалгыз же дильдрин менен бирге)

0,01

- гексахлорбензол

0,01

- гептахлор (гептахлорэпоксид менен бирге)

0,01

- ГХЦГ (изомерлердин суммасы)

0,2

- ДДТ (метаболиттердин суммасы) 

0,05

- полихлоркамфен (токсафен)

0,1

- тиодан (эндосульфан)

0,1

- хлордан (изомерлердин суммасы)

0,02

- эндрин

0,01

2,4-Д тобундагы гербициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес

0,6

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

-   сымап

0,1

-   кадмий

0,4

-   коргошун

5,0

-   мышьяк

1,0

-   фтор

50,0

Эркин госсиполдун болушу, мг/кг, ашык эмес:

10,0

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- афлатоксин В1

0,05 (0,01*)

- охратоксин А

0,05 (0,01*)

- стеригматоцистин

0,1 (0,05*)

- Т-2 токсин

0,1 (0,05*)

- дезоксиниваленол (вомитоксин) мк/кг, ашык эмес:   

 

- ургаачы чочко, каман, 4 айга чейинки торопойлор үчүн

0,5

- калган жетилген топтор үчүн

1,0

- зеараленон

1,0 (0,02*)

- фумонизин В1

5,0

Нитриттердин болушу, мк/г, ашык эмес

500,0

Нитраттардын болушу, мк/г, ашык эмес

5,0

КЖС, КОЕ г, ашык эмес:

5х104

ЖМС, КОЕ/г, ашык эмес:

5х105

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

-   50,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

-   50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,75

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

-  стронций-90 

140

-  цезий-137

200

 

2.5.1.3.Аңчылык айбанаттар (түлкү, ак түлкү, киш, норка) коён жана нутрий үчүн

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Эт жей турган жаныбарлардын ткандарынын болушу

Жол берилбейт

Кепшөөчү жаныбарлардын ткандарынын болушу

Жол берилбейт

Эт жей турган жаныбарлардын ткандарынын болушу

Жол берилбейт

Металломагниттик аралашманын курамы,  мг/кг,  ашык эмес:

 

 - 2 мм чейинки (кошуу менен) өлчөмдөгү бөлүкчөлөр

 

- жаш төл жана бооз жана эмизүү мезгилинде чоң жаныбарлар үчүн

15,0

- бордоп семиртүү мезгилинде

20,0

- кыры курч 2 мм ашык өлчөмдөгү бөлүкчөлөр

Жол берилбейт

Дан запастарынын зыянкечтери менен бузулушу,
1 килограммдагы саны, ашык эмес: 

5,0

Биосынамдагы токсиндүүлүк

Жол берилбейт

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- альдрин (жалгыз же дильдрин менен бирге)

0,01

- гексахлорбензол

0,01

- гептахлор (гептахлорэпоксид менен бирге)

0,01

- ГХЦГ (изомерлердин суммасы)

0,2

- ДДТ (метаболиттердин суммасы) 

0,05

- полихлоркамфен (токсафен)

0,1

- тиодан (эндосульфан)

0,1

- хлордан (изомерлердин суммасы)

0,02

- эндрин

0,01

2,4-Д тобундагы гербициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес: 

0,6

ТМТД (тирам), мг/кг, ашык эмес:

0,01

Нитраттар мг/кг, ашык эмес: 

500,0 (коён, нутрий үчүн)

Нитриттер мг/кг, ашык эмес:

5,0 (коён, нутрий үчүн)

Токсиндүү элементтердин курамы, мг/кг, ашык эмес:

 

 -  сымап

0,2

 -  кадмий

0,5

 -  коргошун

5,0

 -  мышьяк

2,0

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- афлатоксин В1

0,02  

- охратоксин А

0,05 (0,01*)

- стеригматоцистин

0,1 (0,05*)

- Т-2 токсин

0,1 (0,05*)

- дезоксиниваленол (вомитоксин)   

2,0 (1,0*)

- зеараленон

1,0 (0,02*) 

ЖМС, КОЕ/г, ашык эмес:

1х106

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

5х104 

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

 -  50,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

 -  50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,75

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

140

- цезий-137

200

 

Эскертүү:  * жаш жаныбарларга жана жетилген айбанаттар үчүн бооз жана эмизген мезгилинде

 

2.5.1.4.Балыктар үчүн

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Кепшөөчү жаныбарлардын ткандарынын болушу

Жол берилбейт

Дан запастарынын зыянкечтери менен бузулушу

Жол берилбейт

Зыяндуу аралашманын болушу (кара көсөө)

Жол берилбейт

Металломагниттүү аралашманын болушу, мг/кг, ашык эмес: 

    2 мм чейинки өлчөмдөгү бөлүкчөлөр (дагы кошо)

 

- эки жаштагылар жана үч жаштагылар үчүн

15,0

- ошол жылкы төл, асыл тукум жаш мал, эркеги

30,0

Биосынамдагы токсиндүүлүк

Жол берилбейт

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- альдрин (жалгыз же дильдрин менен бирге)

0,01

- гексахлорбензол

0,01

- гептахлор (гептахлорэпоксид менен бирге)

0,01

- ГХЦГ (изомерлердин суммасы)

0,05

- ДДТ (метаболиттердин суммасы) 

0,05

- полихлоркамфен (токсафен)

0,01

-  тиодан (эндосульфан)

0,005

-  хлордан (изомерлердин суммасы)

0,02

-  эндрин

0,01

2,4-Д тобундагы гербициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес: 

0,1

ТМТД (тирам)

0,01

Токсиндүү элементтердин курамы, мг/кг, ашык эмес:

 

-   сымап

0,1

-   кадмий

0,4

-   коргошун

5,0

-   мышьяк

2,0

-   фтор

20,0

Кислоталык сан, мг КОН/г, ашык эмес: 

30 (20*)

Гидрокычкылдын болушу (1/2 О ), ммоль/кг, ашык эмес:

23,6 (15,7*)

Пероксиддин болушу (1/2О), ммоль/кг, ашык эмес:

55,1 (47,2*)

Альдегиддин болушу, г/100мл, ашык эмес:

1,0 (0,7*)

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- афлатоксин В1

0,005 (форель үчүн)

- Т-2 токсин

0,5 (карп балыгы үчүн)

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

5х104

ЖМС, КОЕ/г, ашык эмес:

5х105

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

- 25,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

- 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

1,75

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери,  нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

3.5

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

140

- цезий-137

200

 

2.5.1.5.Азык бербей турган айбанаттар (ит жана мышык, кооз куштар, аквариумдук балыктар жана кемирүүчүлөр) үчүн кургак жана консерваланган

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл*

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (көк баскан, чириген, бүкшүгөн)

Жол берилбейт

Дан запастарынын зыянкечтери менен бузулушу

Жол берилбейт

Биосынамдагы токсиндүүлүк

Жол берилбейт

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- альдрин (жалгыз же дильдрин менен бирге)

0,01

- гексахлорбензол

0,01

- гептахлор (гептахлорэпоксид менен бирге)

0,01

- ГХЦГ (изомерлердин суммасы)

0,2

- ДДТ (метаболиттердин суммасы) 

0,05

- полихлоркамфен (токсафен)

0,01

- тиодан (эндосульфан)

 

- баардык тоюттар, буга аквариум балыгы үчүн тоют кирбейт

0,1

- аквариум балыктары үчүн тоют

0,005

- хлордан (изомерлердин суммасы)

0,02

- эндрин

0,01

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- сымап

0,1 (0,4)**

- кадмий

0,5 (1,0)**

- коргошун

5,0

- мышьяк

2,0 (4,0)***

Нитриттердин болушу (консерваланган тоюттар), мг/кг, ашык эмес:

100,0

ЖМС (кургак тоюттар), КОЕ/г, ашык эмес:

5х105

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

- 25,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

- 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

- 1,0 граммда токсинди пайда кылуучу анаэробдор

Жол берилбейт

- энтеробактериялар, КОЕ/г, ашык эмес:

300

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

1,75

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг ашык эмес

3,5

 

Маркердик полихлор бифенил,  мг/кг,ашык эмес

0,2

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90

100

- цезий-137

600

 

Эскертүү:

* баардык көрсөткүчтөрдүн жол берилген деңгээлдери, буга микробиологиялык көрсөткүчтөр кирбейт, тоюттун бул тобу үчүн 12% нымдуулукка кайра эсептөө менен келтирилген; микробиологиялык көрсөткүчтөр тоюттарда алардын табигый нымдуулугунун учурунда белгиленген; консерваланган тоюттар А тобундагы консервалар үчүн өнөр жайлык стерилдүүлүк талаптарына ылайык болууга тийиш;

**  мышыктар менен иттер үчүн тоюттарда;

*** аквариум балыктары үчүн тоюттарда.

 

2.5.2. Концентрат аралаш тоюттар

 

2.5.2.1. Чочколор үчүн (эмчек эмген торопойлор үчүн концентрат аралаш тоюттар, чочкону контролдук семиртүү үчүн концентрат аралаш тоюттар) 2.5.1.2-пункт боюнча

 

2.5.2.2.Бодо мал үчүн

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (көк баскан, бүкшүгөн, чириген)

Жол берилбейт

Нандык дандын зыянкечтер менен булганышы, 1 килограммдагы баш, ашык эмес:

5,0

Биосынамдагы токсиндүүлүк

Жол берилбейт

Хлорорганикалык пестициддердин курамы, мг/кг, ашык эмес:

 

- альдрин (жалгыз же дильдрин менен бирге)

0,01

- гексахлорбензол

0,01

- гептахлор (гептахлорэпоксид менен бирге)

0,01

- ГХЦГ (изомерлердин суммасы)

0,2 (0,05 – саан уй, 4 айга чейинки музоо)

- ДДТ (метаболиттердин суммасы)

0,05

- полихлоркамфен (токсафен)

0,1

- тиодан (эндосульфан)

0,1

- хлордан (изомерлердин суммасы)

0,02

- эндрин

0,01

2,4-Д тобундагы гербициддердин курамы, мг/кг, ашык эмес:

0,6 (0,1 - саан уй, 4 айга чейинки музоо)

ТМТД (тирам)

0,01

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 - сымап

0,1

 - кадмий

0,5

 - коргошун

5,0

 - мышьяк

2,0

 - фтор

30,0

Госсиполдун болушу, мг\кг, ашык эмес:

10,0

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- афлатоксин В1

0,02 

- охратоксин А

0,1 (0,05*)

- стеригматоцистин

0,1 (0,05*)

-  Т-2 токсин

0,1

- дезоксиниваленол (вомитоксин)   

2,0 (1,0*)

- зеараленон

2,0

Карбамиддин болушу, %, ашык эмес:

2,5

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

5х104

ЖМС, КОЕ/г, ашык эмес:

5х105

Патогендүү микроорганизмдердин болушу: 

 

- 25,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

- 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Кепшөөчү жаныбарлардын ткандарынын болушу

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,75

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг , ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

140

- цезий-137

200

 

Эскертүү:   * саан уйлар, 4 айга чейинки музоолор.

 

2.5.2.3.Кой-эчки үчүн

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (көк баскан, бүкшүгөн, чириген)

Жол берилбейт

Дан запастарынын зыянкечтери менен бузулушу, 1 килограммдагы саны, ашык эмес:

 

5,0

Металломагниттик аралашманын болушу,  мг/кг,  ашык эмес:

 

2 мм чейинки (кошуу менен) өлчөмдөгү бөлүкчөлөр 

 

- 4 айга чейинки козу үчүн

15,0

- 4 айдан өткөн жаш мал үчүн

20,0

- бооз жана козулуу кой, кочкор

30,0

2 мм ашык өлчөмдөгү бөлүкчөлөр

Жол берилбейт

Зыяндуу аралашманын болушу, %, ашык эмес:

 

- кара көсөө

0,03

 

Жол берилбейт (4 айга чейинки козу жана кочкор)

Биосынамдагы токсиндүүлүк

Жол берилбейт

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- альдрин (жалгыз же дильдрин менен бирге)

0,01

- гексахлорбензол

0,01

- гептахлор (гептахлорэпоксид менен бирге)

0,01

- ГХЦГ (изомерлердин суммасы)

0,2

- ДДТ (метаболиттердин суммасы) 

0,05

- полихлоркамфен (токсафен)

0,25

- тиодан (эндосульфан)

0,1

- хлордан (изомерлердин суммасы)

0,02

- эндрин

0,01

2,4-Д тобундагы гербициддердин курамы, мг/кг, ашык эмес:

0,6

   ТМТД (тирам)

0,01

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

-   сымап 

0,1

-   кадмий

0,5

-   коргошун

5,0

-   жез

15,0

-   фтор

30,0

-   мышьяк

2,0

-   селен

1,0

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- афлатоксин В1

0,02

- охратоксин А

0,05

- стеригматоцистин

0,05

- Т-2 токсин

0,1

- дезоксиниваленол (вомитоксин) 

2,0

- зеараленон

1,0

Карбамиддин болушу, %, ашык эмес:

2,5

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

5х104

ЖМС, КОЕ/г, ашык эмес:

5х105

Патогендүү микроорганизмдердин болушу: 

 

- 25,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

- 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Кепшөөчү жаныбарлардын ткандарынын болушу

Жол берилбейт

Госсиполдун болушу, мг/кг, ашык эмес:

10,0

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,75

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

140

- цезий-137

200

 

2.5.2.4.  Жылкы үчүн (ат үчүн концентрат аралаш тоюттар, асыл тукум бээлер үчүн гранулданган концентрат аралаш тоюттар, тапталуучу жана спорттук жылкы үчүн гранулданган концентрат аралаш тоюттар, бордоп семиртилип жаткан жылкы үчүн гранулданган концентрат аралаш тоюттар, эт берүүчү жаш жылкыны өстүрүү жана семиртүү үчүн концентрат аралаш тоюттар, саан бээ үчүн концентрат аралаш тоюттар)

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Дан запастарынын зыянкечтери менен бузулушу, 1 килограммдагы баш, ашык эмес:

 

5,0

Металломагниттик аралашманын болушу,  мг/кг,  ашык эмес:

 

 - 2 мм чейинки (кошуу менен) өлчөмдөгү бөлүкчөлөр  

25,0

 - кырлары курч 2 мм ашык өлчөмдөгү бөлүкчөлөр

Жол берилбейт

Зыяндуу аралашманын болушу (кара көсөө, чычала, горчак, карамык, ачуу отоо чөп, вязель, буурул триходесма, жалбырагы ылдый гелиотроп)

Жол берилбейт

Биосынамдагы токсиндүүлүк

Жол берилбейт

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- альдрин (жалгыз же дильдрин менен бирге)

0,01

- гексахлорбензол

0,01

- гептахлор (гептахлорэпоксид менен бирге)

0,01

- ГХЦГ (изомерлердин суммасы)

0,2

- ДДТ (метаболиттердин суммасы) 

0,05

- полихлоркамфен (токсафен)

0,25

- тиодан (эндосульфан)

0,1

- хлордан (изомерлердин суммасы)

0,02

- эндрин

0,01

2,4-Д тобундагы гербициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,6

ТМТД (тирам)

0,01

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- сымап

0,1

- кадмий

0,5

- коргошун

5,0

- фтор

150,0

- мышьяк

2,0

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- афлатоксин В1

0,02

- охратоксин А

0,05

- стеригматоцистин

0,05

- Т-2 токсин

0,1

- дезоксиниваленол (вомитоксин) 

2,0

- зеараленон

1,0

- фумонизин В1

2,0

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

5х104

ЖМС, КОЕ/г, ашык эмес:

5х105

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

- 25,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

- 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,75

Маркердик полихлор бифенилдин курамы, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

140

- цезий-137

200

 

2.5.3. Премикстер

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Дан запастарынын зыянкечтери менен бузулушу, 1 килограммда баш, ашык эмес:

 

5,0

Металломагниттик аралашманын болушу,  мг/кг,  ашык эмес:

 

- 2 мм чейинки өлчөмдөгү бөлүкчөлөр 

100,0

- кырлары курч 2 мм ашык өлчөмдөгү бөлүкчөлөр 

Жол берилбейт

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:*

 

 - сымап 

0,2

 - кадмий

5,0

 - коргошун

15,0

 - фтор**

2000,0

 - мышьяк

12,0

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

- 25,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

- 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

1,0

Полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

2,0

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

150

- цезий-137

750

 

Эскертүү:

* токсиндүү элементтер үчүн максимум жол берилүүчү деңгээл 1% премикстер үчүн келтирилген. Баардык башка учурларда ченемдерди 1% премикске кайра эсептөө керек;

** фтор минералдык толтургучтар менен иштелип чыгуучу премикстерде аныкталат.

 

2.5.4. Аралаш тоют өнөр жайынын тоют кошумчалары

2.5.4.1. Белок-витаминдик жана амидо-витаминдик кошумчалар

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Дан запастарынын зыянкечтери менен бузулушу,

1 килограммдагы баш, ашык эмес:

 

5,0

Металломагниттик аралашманын болушу,  мг/кг,  ашык эмес:

 

- 2 мм чейинки өлчөмдөгү бөлүкчөлөр

30,0

- кырлары курч 2 мм ашык өлчөмдөгү бөлүкчөлөр

Жол берилбейт

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- альдрин (жалгыз же дильдрин менен бирге)

0,01

- гексахлорбензол

0,01

- гептахлор (гептахлорэпоксид менен бирге)

0,01

- ГХЦГ (изомерлердин суммасы)

0,2

- ДДТ (метаболиттердин суммасы) 

0,05

- полихлоркамфен (токсафен)

0,25

- тиодан (эндосульфан)

0,1

- хлордан (изомерлердин суммасы)

0,02

- эндрин

0,01

Токсиндүү элементтердин курамы, мг/кг, ашык эмес:

 

- сымап  

0,1

- кадмий

1,0

- коргошун

10,0

- фтор

150,0

- мышьяк

4,0

Карбамиддин болушу, %, ашык эмес (АВД)

 

15,0 (бодо мал жана кой-эчки)

Гидрокычкылдын болушу (1/2 О ), ммоль/кг, ашык эмес: 

2.5.1.1-пункт боюнча айыл чарба канаттуулары үчүн БВМКда

Пероксиддин болушу (1/2 О), ммоль/кг, ашык эмес:

2.5.1.1-пункт боюнча айыл чарба канаттуулары үчүн БВМКда

2.5.1.4-пункт боюнча көлмө балыктары үчүн БВМКда

Альдегиддин болушу, мг күрөң альдегид/100г, ашык эмес:

2.5.1.1-пункт боюнча айыл чарба канаттуулары үчүн БВМКда

Оксикислотанын курамы, г/100г, ашык эмес

2.5.1.1-пункт боюнча айыл чарба канаттуулары үчүн БВМКда

Кислоталык сан, мг КОН/г, ашык эмес: 

40,0

Альдегиддин болушу, г/100мл, ашык эмес:

2.4.1.4-пункт боюнча көлмө балыктары үчүн БВМКда

Кепшөөчү жаныбарлардын ткандарынын болушу

Жол берилбейт

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

5х104

ЖМС, КОЕ/г, ашык эмес:

1х106

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

- E. coli в 0,1 г.

Жол берилбейт

- 25,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

- 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Биосынамдагы токсиндүүлүк

Жол берилбейт

Флавофосфолипол (флавомицин), мг/кг, ашык эмес:

 

Бацитрацин, мг/кг, ашык эмес:

Аралаштырууну эске алуу менен даяр аралаш тоют үчүн ченемдер боюнча.

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,75

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

2,0

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг ашык эмес

0,5

 

Радионуклиддердин курамы, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

150

- цезий-137

750

 

2.6. Тоюттарды жана тоют кошумчаларын өндүрүү үчүн чийки зат

2.6.1. Ун-акшак өнөр жайынын тоют продукциясы

2.6.1.1. Кебектер, тоюттук ун

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Металломагниттик аралашманын болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- 2 мм чейинки өлчөмдөгү бөлүкчөлөр 

5,0

- кыры курч 2 мм ашык өлчөмдөгү бөлүкчөлөр

Жол берилбейт

Зыянкечтер менен бузулуу жана булгануу

Жол берилбейт

Биосынамдагы токсиндүүлүк

Жол берилбейт

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- альдрин (жалгыз же дильдрин менен бирге)

0,01

- гептахлор (гептахлорэпоксид менен бирге)

0,01

- ГХЦГ (изомерлердин суммасы)

0,5

- ДДТ (метаболиттердин суммасы) 

0,05

- полихлоркамфен (токсафен)

0,1

- хлордан (изомерлердин суммасы)

0,02

- эндрин

0,01

2,4-Д тобундагы гербициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,6

ТМТД (тирам)

0,01

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- сымап 

0,1

- кадмий

0,5

- коргошун

5,0

- мышьяк

2,0

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- афлатоксин В1

0,05

- охратоксин А

0,05

- Т-2 токсин

0,1

- Дезоксиниваленол (вомитоксин) 

2,0

- зеараленон

1,0

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

5х104

Кислоталык сан, мгКОН, ашык эмес

70,0

кычкылдын саны, % 12, ашык эмес

0,2

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

- E. coli в 0,1 г.

Жол берилбейт

- 50,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

- 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,75

Полихлор бифенилдин курамы, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

140

- цезий-137

200

 

2.6.2. Май өнөр жайынын тоют продукциясы

2.6.2.1. Күнжара: соя, жер жаңгак, күн карама, пахта, зыгыр, рапс, кара куурай, кычы майы, күнжүт (сезамдык). Шроттор: соя, жер жаңгак, күн карама, пахта, зыгыр, рапс, кара куурай, кене күнжүт, жүгөрү

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Зыянкечтер менен бузулуу же бузулуунун издеринин болушу

Жол берилбейт

Бөтөн кошулмалардын болушу (таш, айнек, топурак)

Жол берилбейт

Металломагниттик аралашманын курамы,  мг/кг,  ашык эмес:

 

- 2 мм чейинки өлчөмдөгү бөлүкчөлөр 

0,01

- кыры курч 2 мм ашык өлчөмдөгү бөлүкчөлөр

Жол берилбейт

Биосынамдагы токсиндүүлүк

Жол берилбейт

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- альдрин (жалгыз же дильдрин менен бирге)

0,01

- гексахлорбензол

0,01

- гептахлор (гептахлорэпоксид менен бирге)

0,01

- ГХЦГ (изомерлердин суммасы)

0,1

- ДДТ (метаболиттердин суммасы) 

0,05

- полихлоркамфен (токсафен)

0,1

- хлордан (изомерлердин суммасы)

0,02

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- сымап  

0,02

- кадмий

0,4

- коргошун

0,5

- мышьяк

0,5

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- афлатоксин В1

0,05

- охратоксин А

0,05

- Т-2 токсин

0,1

- дезоксиниваленол (вомитоксин) 

1,0

- зеараленон

1,0

Кислоталык сан, мгКОН, ашык эмес

70,0

кычкылдын саны, % 12, ашык эмес

0,2

- фумонизин В1

2,5 (күнжара жана жүгөрү шрот, жүгөрү ун)

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

1х104

Уреазанын активдүүлүгү (30 мүнөттө рН өзгөрүшү)

0,1-0,2 (соя шроту); 0,1-0,3 (соя күнжарасы)

Госсиполдун болушу, %, ашык эмес:

0,02 (пахта күнжарасы, пахта шроту)

Изотиоцианаттын болушу, %, ашык эмес:

0,8 (рапс күнжарасы,

рапс шроту)

Көгөрткүч кислотанын болушу

Жол берилбейт (зыгыр күнжара жана шрот).

Рицинге реакция

Жоктугу

(кене күнжүт шроту)

Патогендүү микроорганизмдердин болушу: 

 

- 50,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

- 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,75

Маркердик полихлор бифенилдин курамы, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг,  ашык эмес:

0,35

 

Суммалык бета-активдүүлүк, Бк/кг

600

Нитраттардын курамы, ашык эмес; мг/кг

200

Нитриттердин курамы, ашык эмес; мг/кг

10

 

2.6.2.2. Тоюттук жүгөрүнүн гидрат тундурмасы

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (ачыган, бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Механикалык аралашмалардын болушу

Жол берилбейт

Эркин минералдык кислоталардын болушу

Жол берилбейт

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- альдрин (жалгыз же дильдрин менен бирге)

0,01

- гексахлорбензол

0,2

- гептахлор (гептахлорэпоксид менен бирге)

0,01

- ГХЦГ (изомерлердин суммасы)

0,2

- ДДТ (метаболиттердин суммасы) 

1,0

- хлордан (изомерлердин суммасы)

0,05

- эндрин

0,05

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 -  сымап  

0,1

 -  кадмий

0,3

 -  коргошун

3,0

 -  мышьяк

1,0

Гидрат тундурмадан бөлүнүп чыккан майдын кислоталык саны,  мг КОН/г, ашык эмес: 

20,0

Майдын кычкыл саны (1/2 О), ммоль/кг,  ашык эмес:

23,6

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

2.5.2.1-пункт боюнча

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

 - 50,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

 - 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/к, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

200

- цезий-137

600

 

2.6.3. Сыра өнөр жайынын тоюттук продукциясы

Арпа угуту, сыра бытырасы, өнгөн угут

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Биосынамдагы токсиндүүлүк

Жол берилбейт (өнгөн угут)

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- охратоксин А

0,05

- стеригматоцистин

0,05

- Т-2 токсин

0,1

- патулин

0,5

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

1х103

Патогендүү микроорганизмдердин болушу: 

 

- 50,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

- 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдеринг, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,35

 

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

120

- цезий-137

65

 

2.6.4. Спирт өндүрүшүнүн тоют продукциясы

Дан-картошка бардасы, меласса бардасы

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Нитраттардын болушу, мг/кг, ашык эмес:

1500,0

Нитриттердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

5,0

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- Т-2 токсин

0,01

- охратоксин А

0,05

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

1х103

Патогендүү микроорганизмдердин болушу: 

 

 - 50,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

- 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдеринг, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,35

 

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

120

- цезий-137

65

 

2.6.5. Кант өнөр жайынын тоют продукциясы

2.6.5.1. Кызылчанын жому

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Нитраттардын болушу, мг/кг, ашык эмес:

800,0

Нитриттердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

10,0

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- стеригматоцистин

0,05

- патулин

0,5

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

1х103

Патогендүү микроорганизмдердин болушу: 

 

 - 50,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

 - 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

120

- цезий-137

65

 

2.6.5.2.Патока, меласса

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Нитраттардын курамы, мг/кг, ашык эмес:

2000,0

Нитриттердин курамы, мг/кг, ашык эмес:

5,0

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

 - 50,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

 - 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

120

- цезий-137

65

 

2.6.6. Крахмал-патока өнөр жайынын тоют продукциясы

 

2.6.6.1. Жүгөрү тоют, буудай тоют, жүгөрү глютен

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

 

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

 

Көпкө жатып калган, катуу кесектер

Жол берилбейт

 

Бөтөн жыт (бүкшүгөн, көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

 

Бөтөн кошулманын болушу (таш, айнек, топурак)

Жол берилбейт

 

Металломагниттик аралашманын болушу,  мг/кг,  ашык эмес:

 

 

- 2 мм чейинки өлчөмдөгү бөлүкчөлөр  

0,01

 

- кыры курч 2 мм ашык өлчөмдөгү бөлүкчөлөр

Жол берилбейт

 

Биосынамдагы токсиндүүлүк

Жол берилбейт

 

Хлорорганикалык пестициддердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 

- альдрин (жалгыз же дильдрин менен бирге)

0,01

 

- гексахлорбензол

0,01

 

- гептахлор (гептахлорэпоксид менен бирге)

0,01

 

- ГХЦГ (изомерлердин суммасы)

0,2

 

- ДДТ (метаболиттердин суммасы)

0,05

 

- полихлоркамфен (токсафен)

0,1

 

- хлордан (изомерлердин суммасы)

0,02

 

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 

- сымап

0,1

 

- кадмий

0,5

 

- коргошун

5,0

 

- мышьяк

0,5

 

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 

- афлатоксин В1

0,05 

 

- охратоксин А

0,05

 

- Т-2 токсин

0,1

 

- дезоксиниваленол (вомитоксин)

1,0

 

- зеараленон

1,0

 

- фумонизин В1

5,0 (жүгөрү тоют, жүгөрү глютен)

 

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

5х103

 

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

 

- 50,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

 

- 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

 

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

 

 

2.6.6.2.Дандын, жүгөрүнүн, буудайдын, арпанын, кара буудайдын, картошканын мезгасы

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Биосынамдагы токсиндүүлүк (өнгөн угут) 

Жол берилбейт

Нитраттардын курамы, мг/кг, ашык эмес:

300,0 (картошка мезгасы)

Нитриттердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

10,0 (картошка мезгасы)

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- охратоксин А

0,05

- стеригматоцистин

0,05

- Т-2 токсин

0,1

- патулин

0,5

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

1х103

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

- 50,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

- 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

140

- цезий-137

200

 

2.6.7. Консерва жана жашылчаны кургатуу өнөр жайынын тоют продукциясы

2.6.7.1. Сыгылган мөмө, жемиш жана жашылча

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Бөтөн жыт (көк баскан, чириген)

Жол берилбейт

Микотоксиндердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- стеригматоцистин

0,05

- патулин

0,5

Синиль кислотасынын болушу

Жол берилбейт

КЖС, КОЕ/г, ашык эмес:

1х103

Патогендүү микроорганизмдердин болушу:

 

- 50,0 граммдагы сальмонеллдер

Жол берилбейт

- 50,0 граммдагы патогендүү эшерихиялар

Жол берилбейт

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдеринг, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

- стронций-90;

- цезий-137.

 

120

65

 

2.6.8.  Минерал тектүү тоют кошумчалары

2.6.8.1. Акиташ уну (аралаш тоютту өндүрүү жана азык берүүчү жаныбарлар менен канаттууларды тоюттандыруу үчүн акиташ уну, үлүл кабыгы)

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Токсиндүү элементтердин курамы, мг/кг, ашык эмес:

 

- сымап 

0,2

- кадмий

5,0

- коргошун

15,0

- мышьяк

10,0

- фтор

2000,0

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

1,0

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

0,2

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

150

- цезий-137

750

 

2.6.8.2.Тоюттук кальций фосфаты

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Токсиндүү элементтердин курамы, мг/кг, ашык эмес:

 

- сымап 

0,2

- кадмий

5,0

- коргошун

30,0

- мышьяк

12,0

- фтор

2000,0

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

1,0

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

2,0

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90  

150

- цезий-137

750

 

2.6.8.3.Цеолиттер

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Көгөрүп кетүү белгилеринин болушу

Жол берилбейт

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

- сымап 

0,2

- кадмий

5,0

- коргошун

30,0

- мышьяк

12,0

- фтор

2000,0

Диоксиндердин болушу, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес:

1,0

Маркердик полихлор бифенилдин болушу, мг/кг, ашык эмес:

2,0

Диоксин сыяктуу полихлор бифенилдери, нг ВОЗ-ТЭФ/кг, ашык эмес

0,35

 

Радионуклиддердин болушу, Бк/кг, ашык эмес:

 

- стронций-90 

150

- цезий-137

750

 

2.6.9. Органикалык синтездин продукциясы

2.6.9.1. Тоюттук метионин

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Жол берилген деңгээл

Цианистик кошулмалардын болушу, мг/кг, ашык эмес: 

2,0

Токсиндүү элементтердин болушу, мг/кг, ашык эмес:

 

 - сымап  

0,1

 -  кадмий

0,3

 -  коргошун

5,0

 -  мышьяк

2,0

 -  фтор

100,0