Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\dba52291-85d1-4162-990b-12516d7dba8b\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2014-жылдын 26-июну354

Аралыктан билим берүү технологиясын колдонууну жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндө

 

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 11-апрелиндеги № 197, 2018-жылдын 11-июнундагы № 279, 2019-жылдын 24-октябрындагы № 572, 2020-жылдын 20-майындагы № 262 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын билим берүү тутумунда аралыктан билим берүү технологияларын өнүктүрүү жана киргизүү үчүн шарттарды түзүү максатында, “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесине ылайык, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерин жетекчиликке алып Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- Билим берүү программаларын ишке ашырууда аралыктан билим берүү технологияларын колдонуунун тартиби 1-тиркемеге ылайык;

- Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан окуу түрүндө жана экстернат түрүндө алууга жол берилбеген кесиптердин жана адистиктердин тизмеги 2-тиркемеге ылайык.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Дж.К. Оторбаев

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2014-жылдын 26-июнундагы
354 токтомуна
1-тиркеме

Билим берүү программаларын ишке ашырууда аралыктан билим берүү технологияларын колдонуунун
ТАРТИБИ

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-октябрындагы № 572, 2020-жылдын 20-майындагы № 262 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Бул Билим берүү программаларын ишке ашырууда аралыктан билим берүү технологиясын колдонуунун тартиби (мындан ары - Тартип) "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыкты жана жогорку, орто жана кошумча билим берүүнүн кесиптик билим берүү программаларын (мындан ары - билим берүү программалары) ишке ашырууда аралыктан билим берүү технологияларын (мындан ары - аралыктан окутуу) колдонуунун тартибин аныктайт.

2. Аралыктан окутуу билим берүү технологияларынын жыйындысын колдонуу менен камсыз кылынат, мында окугандар менен окутуучунун максаттуу кыйыр же толук эмес кыйыр өз ара байланышы алардын турган жерине карабастан педагогикалык жактан уюштурулган маалыматтык технологиялардын негизинде, баарыдан мурда телекоммуникациялык технологиялар каражаттарын пайдалануу менен жүзөгө ашырылат.

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын кесиптик билим алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу үчүн аралыктан окутуу колдонулат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-октябрындагы № 572 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Аралыктан билим берүү технологияларынын негизги түрлөрү болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- кейс технологиясы, ал маалымат алып жүрүүчүлөрдүн ар кандай түрлөрүн пайдалануу менен өз алдынча үйрөнүүгө (кейстерди) арналган окуу-методикалык комплекстердин адистештирилген топтому түрүндөгү маалыматтык билим берүү ресурстарын окугандарга берүүгө негизделет. Окугандарга материалдарды жеткирүү окуу процессин уюштуруу үчүн ар кандай алгылыктуу ыкмалар менен ишке ашырылат;

- интернет-технология, ал окугандардын маалыматтык билим берүү ресурстарына жетүүсүн камсыз кылуу жана анын субъекттеринин турган жерине көз карандысыз окуу процессин ишке ашыруу жана башкаруунун методикалык, уюштуруу, техникалык жана программалык каражаттарынын жыйындысын түзүү үчүн камсыздоо боюнча глобалдык жана локалдык компьютердик тарамдарды пайдаланууга негизделет;

- телекоммуникациялык технология, ал окугандардын окутуучу менен өз ара байланышын, өздөрүнүн бири-бири менен байланышын жана санариптик китепкана, видеодарстар жана окутуунун башка каражаттары түрүндө берилген маалыматтык билим берүү ресурстарына окугандардын жетүүсүн камсыз кылуу үчүн маалыматты берүүнүн жана телекөрсөтүүнүн көбүнчө космостук жана спутниктик каражаттарын, ошондой эле глобалдык жана локалдык тармактарды пайдаланууга негизделет.

Билим берүү программаларын ишке ашырууда аралыктан билим берүү технологияларынын негизги түрлөрүн айкалыштырууда жол берилет. Окутуунун күндүзгү түрүндө билим берүү процессин ишке ашыруу үчүн башка аралыктан билим берүү технологияларын айкалыштыруу менен гана окутуунун кейс технологиясын толук өлчөмдө колдонууга мүмкүн болот.

4. Аралыктан билим берүү технологияларын пайдалануу менен билим берүү процесси билим берүү уюмдары тарабынан билим алуунун күндүзгү, күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан окуу түрүндө, экстернат түрүндө жүзөгө ашырылат.

5. Аралыктан билим берүү технологияларын пайдалануу менен окутуунун күндүзгү түрүндө билим берүү программаларын ишке ашырууда билим берүү уюму билим берүүнүн тиешелүү деңгээлдеги мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык толук көлөмдөгү аудитордук жүктөмдү камсыз кылууга милдеттүү.

Билим берүү уюмунун чечими боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окугандарга алардын жеке арызынын негизинде сабактарга эркин катышуу графиги берилет.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-октябрындагы № 572 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Окугандар окуу планындагы сааттардын көлөмүнүн 70 пайызынан кем эмесин аралыктан билим берүү технологиялары аркылуу өздөштүрүшсө билим берүү программалары толук көлөмдө аралыктан билим берүү технологияларын пайдалануу менен ишке ашырылат.

7. Сырттан окуу түрүндө жол берилбей турган даярдоонун адистиктери жана багыттары боюнча аралыктан билим берүү технологияларын толук көлөмдө пайдалануу менен билим берүү программаларын ишке ашырууга тыюу салынат.

Билим берүү уюмуна толук көлөмдө аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен ишке ашырылуучу билим берүү программалары боюнча окууга кирген адамдар бул шарт менен кол койдуруп тааныштырылышы керек.

8. Аралыктан окутуу процессин камсыз кылуу үчүн аралыктан окутуунун төмөнкү каражаттары пайдаланылат:

- мультимедиалык коштолуучу адистештирилген окуу китептери;

- электрондук окуу китептерин, окуу куралын, тренингдик компьютердик программаларды, компьютердик лабораториялык практикумдарды, контролдук-тестирлөөчү комплектилерди, окуу видеофильмдерин, аудиожазууларды камтыган электрондук окуу-методикалык комплекстер;

- байланыштын телекоммуникациялык каналдары боюнча берүү үчүн арналган башка материалдар.

9. Аралыктан билим берүү технологияларын колдонууда негизги маалыматтык ресурс болуп аралыктан окутуунун маалыматтык базасы эсептелет, ал өзүнүн көлөмү жана мазмуну боюнча белгилүү деңгээлдеги негизги билим берүү программалары үчүн мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына жана кошумча кесиптик билим берүү программаларынын мазмунунун талаптарына шайкеш келиши керек.

10. Аралыктан окутуунун маалыматтык базасы төмөнкүлөрдү камтыйт:

- негизги окуу жана окуу-методикалык адабияттардын фондун;

- кадрларды даярдоонун багыттарына ылайык келген тармактык басылмалар, маалымдама-библиографиялык, ошондой эле массалык борбордук жана жергиликтүү коомдук-саясий басылмалар менен толук комплекттелген мезгилдүү басылмалардын фондун;

- ар бир билим берүү программасынын багыттары боюнча монографиялар жана мезгилдүү илимий басылмалар түрүндөгү илимий адабияттар фондун.

11. Аралыктан окутууда билим берүү уюму ар бир окуганга тиешелүү билим берүү программасын же анын бөлүгүн өздөштүрүү үчүн зарыл болгон аралыктан окутуу каражаттарына жана окуу планындагы сааттардын көлөмүндө негизги маалыматтык ресурска жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылат.

Окугандардын аралыктан окутуунун маалымат базасына, аралыктан окутуунун башка каражаттарына жетүүсүн камсыз кылуу максатында билим берүү уюму телекоммуникация каражаттарын пайдаланат.

Окугандарда зарыл болгон аппараттык-программалык каражаттар жок болгон учурда билим берүү уюму ага ушул каражаттарды берет.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-октябрындагы № 572 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Билим берүү уюму ар бир окуганды окуу жылынын башында бүтүндөй окуу жылына зарыл болгон кагаз жана электрондук түрдөгү окуу-методикалык материалдардын комплектиси менен камсыздоого тийиш.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-октябрындагы № 572 токтомунун редакциясына ылайык)

13. Аралыктан окутууда билим берүү уюму телекоммуникация каражаттарын пайдалануу менен квалификациялуу окутуучулардын консультациялары аркылуу окугандарга илимий жана окуу-методикалык жардамды берет.

14. Телекоммуникация каналдарынын саны жана өткөрүү жөндөмдүүлүгү, билим берүү уюмунда окугандардын окуу процессинин адистештирилген жана лабораториялык жабдуулары (менчик, ошондой эле ижарага алынган), билим берүү каражаттары менен жабдылышы убакыттын реалдуу режиминде же жазууда аралыктан окутууну ишке ашыруу мүмкүндүгүн камсыз кылууга тийиш.

15. Билим берүү уюму окугандарды даярдоонун ар бир багыты, адистиктер боюнча телекөрсөтүү, компьютердик, тарамдык жана башка чөйрөлөрдө өткөрүү үчүн дидактикалык камсыздоого ээ сабактарды колдонуу менен аудитордук жүктөмдүн толук көлөмүн камсыз кылат.

Нөөмөттүүлүктү эске алуу менен бардык окугандар аралыктан окутуу үчүн жабдылган окуу-иш орду менен камсыздалышат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-октябрындагы № 572 токтомунун редакциясына ылайык)

16. Окуу планында каралган лабораториялык жана практикалык сабактарды өткөрүү үчүн билим берүү уюму окугандарга ушул сабактарга күндүз же аралыктан окутууну (виртуалдык лабораториялык иш, алыскы лабораториядагы иш) колдонуу менен катышууга мүмкүнчүлүк берет.

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окугандар үчүн билим берүү уюму аралыктан окутууну колдонуу менен лабораториялык жана практикалык сабактарга катышууга мүмкүндүк берүүгө милдеттүү.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-октябрындагы № 572 токтомунун редакциясына ылайык)

17. Кабыл алынган аралыктан окутуу технологияларына жараша билим берүү уюму мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык бардык сабактар боюнча билим берүү процессин жүргүзүүнү камсыздаган атайын жабдылган жайлардын топтомуна ээ болушу керек.

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окугандарды окутуу жеке окуу пландары боюнча атайын түзүлгөн коррекциялоочу группаларда же башка окугандар менен биргеликте инклюзивдик билим берүү аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-октябрындагы № 572 токтомунун редакциясына ылайык)

18. Билим берүү уюму окугандарга мамлекеттик билим берүү стандарттарында каралган окуу жана өндүрүштүк практикалардан өтүү мүмкүнчүлүгүн камсыздайт. Билим алуучулардын окуу жана өндүрүштүк практикалары (диплом алдындагыны кошуу менен) дайыма катышуу менен өтүлөт.

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окуганга жеке арызынын негизинде билим берүү уюмунун чечими боюнча окуу жана өндүрүштүк практикалардан (дипломдун алдындагыларды кошкондо) өтүүдө эркин катышуу графиги берилет.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-октябрындагы № 572 токтомунун редакциясына ылайык)

19. Билим берүү уюму жаңы маалыматтык-билим берүү чөйрөсүндө окутуу үчүн, ошондой эле ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окугандардын кызыкчылыктарын жана керектөөлөрүн эске алуу менен окутуучуларды жана окуу-жардамчы персоналды кесиптик кайра даярдоонун жана квалификациясын жогорулатууну уюштурат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-октябрындагы № 572 токтомунун редакциясына ылайык)

20. Билим берүү уюму тарабынан окугандарды аралыктык аттестациялоо жана бүтүрүүчүлөрдү милдеттүү жыйынтыктоочу аттестациялоо окугандын милдеттүү катышуусу менен жүзөгө ашырылат.

Өзгөчө кырдаал/өзгөчө абал режиминин шарттарында билим берүү уюму тарабынан аныкталган тартипте аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен онлайн режиминде билим алуучуларды орто аралык аттестациялоого жана бүтүрүүчүлөрдү жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоого жол берилет, буга төмөнкү бүтүрүүчүлөрдү жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо кирбейт:

- жашыруун режимин сактоону талап кылган, жеткиликтүүлүгү чектелген грифтеги сабактар боюнча;

- маданият жана искусство жаатындагы билим берүүчү уюмдарындагы атайын чыгармачылык сабактар боюнча.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-октябрындагы № 572, 2020-жылдын 20-майындагы № 262 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

21. Аралыктан окутууну уюштурууда окуу процессинин жыйынтыктарын каттоо жана ички иш кагаздарын жүргүзүү кагаз жана (же) электрондук түрдө жүргүзүлөт.

22. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окугандар үчүн учурдагы жана орто аралык аттестациялоо жүргүзүүнүн формалары, жетишүүсүн баалоо системасы билим берүү уюму тарабынан алардын ден соолугунун жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен белгиленет.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-октябрындагы № 572 токтомунун редакциясына ылайык)

23. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окугандын жазуу жүзүндөгү арызы боюнча билим берүү уюмунун чечими менен ага экзаменде жоопту даярдоо же мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациялоо этаптарынан өтүү үчүн убакыт (мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияны тапшыруу, бүтүрүүчү квалификациялык ишти жана магистрдик диссертацияны коргоо убактысы) узартылат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-октябрындагы № 572 токтомунун редакциясына ылайык)

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2014-жылдын 26-июнундагы
354 токтомуна
2-тиркеме

 

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан окуу түрүндө жана экстернат түрүндө алууга жол берилбеген кесиптердин жана адистиктердин
ТИЗМЕГИ

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 11-апрелиндеги № 197, 2018-жылдын 11-июнундагы № 279 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Бүтүрүүчүгө "бакалавр" жана "магистр" академиялык даражасын ыйгаруу менен ырасталуучу жогорку кесиптик билимге даярдоонун багыттары

Коду

Бакалаврларды, магистрлерди даярдоо багыттарынын аталышы

Жогорку кесиптик билим алууга жол берилбеген окутуунун формалары

бакалавр

магистр

Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика

510100

Математика

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

510200

Колдонмо математика жана информатика

Экстернат

Сырттан, экстернат

510300

Информациялык технологиялар

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

510400

Физика

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

510500

Радиофизика

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

510600

Фундаменталдык информатика жана информациялык технологиялар

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

510700

Информациялык тутумдарды математикалык камсыздоо жана администрациялоо

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

Табигый илимдер

520100

Химия

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

520200

Биология

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

520300

Геология

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

520400

География

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

520500

Картография жана геоинформатика

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

520600

Гидрометеорология

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

520700

Топурак изилдөө

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

экстернат

520800

Экология жана жаратылышты пайдалануу

Экстернат

Экстернат

520900

Биоэкология

Экстернат

Экстернат

Гуманитардык илимдер

530100

Философия

Экстернат

Сырттан, экстернат

530200

Политология

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

530300

Психология

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

530400

Тарых

Экстернат

Сырттан, экстернат

530500

Юриспруденция

Экстернат

Экстернат

530600

Журналистика

Экстернат

Экстернат

530700

Жарнама жана коомчулук менен байланыштар

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

530800

Эл аралык мамилелер

Күндүзгү- сырттан (кечки), сырттан, экстернат

Күндүзгү- сырттан (кечки), сырттан, экстернат

530900

Чыгыш таануу, африка таануу

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

531000

Филология

Экстернат

Экстернат

531100

Лингвистика

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

531200

Компьютердик лингвистика

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

531300

Маданият таануу

Экстернат

Экстернат

531400

Дин таануу

Экстернат

Сырттан, экстернат

531500

Регион таануу

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

531600

Теология

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

531700

Америка таануу

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

531800

Европа таануу

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

531900

Антропология

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

532000

Дене тарбия

Экстернат

Экстернат

532100

Рекреация жана спорттук-ден соолук чыңдоо туризми

Экстернат

Экстернат

532200

Укук коргоо иши

Экстернат

Экстернат

532300

Кытай таануу

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

532400

Эркин искусство жана илимдер

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

Социалдык илимдер

540100

Социология

Экстернат

540200

Социалдык иштер

Экстернат

540300

Жаштар менен иштөөнү уюштуруу

Экстернат

Экстернат

Педагогикалык билим берүү

550100

Табигый-илимий билим берүү

Экстернат

Экстернат

550200

Физика-математикалык билим берүү

Экстернат

Экстернат

550500

Технологиялык билим берүү

Экстернат

Экстернат

550700

Педагогика

Экстернат

Экстернат

550800

Кесиптик билим берүү

Экстернат

Экстернат

Саламаттык сактоо

560100

Коомдук саламаттык сактоо

Сырттан, экстернат

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

Маданият и искусство

570100

Искусствонун тарыхы жана теориясы

Экстернат

Экстернат

570200

Музыкалык искусство

Экстернат

Экстернат

570300

Театр искусствосу

Экстернат

Экстернат

570400

Дизайн

Экстернат

Экстернат

570500

Көркөм сүрөт искусствосу

Экстернат

Экстернат

570600

Китепкана таануу жана документ жүргүзүү

Экстернат

Экстернат

570700

Костюм жана текстиль искусствосу

сырттан, экстернат

сырттан, экстернат

570800

Басма иштери

Экстернат

Экстернат

570900

Реставрация

Экстернат

Экстернат

571000

Элдик көркөм маданият

Экстернат

Экстернат

571100

Телекөрсөтүү

Экстернат

Экстернат

571200

Музеология жана маданий, табигый мурастар объекттерин коргоо

Экстернат

Экстернат

Экономика жана башкаруу

580100

Экономика

экстернат

экстернат

580200

Менеджмент

экстернат

экстернат

580300

Коммерция

экстернат

экстернат

580400

Соода иши

экстернат

экстернат

580500

Бизнес-информатика

экстернат

экстернат

580800

Персоналды башкаруу

экстернат

экстернат

580900

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

экстернат

экстернат

Маалымат коопсуздугу

590100

Маалымат коопсуздугу

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

Тейлөө чөйрөсү

600100

Сервис

Экстернат

Экстернат

600200

Туризм

Экстернат

Экстернат

600300

Мейманкана иши

Экстернат

Экстернат

Айыл чарба

610100

Агрохимия жана агрокыртыш таануу

Экстернат

Экстернат

610200

Агрономия

Экстернат

Экстернат

610300

Агроинженерия

Экстернат

Экстернат

610400

Зоотехния

Экстернат

Экстернат

610500

Ветеринария

Экстернат

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

610600

Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы

Экстернат

Экстернат

610700

Балык чарба

Экстернат

Экстернат

Геодезия жана жерге жайгаштыруу

620100

Геодезия жана аралыктык байкаштыруу

Экстернат

Экстернат

620200

Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар

Экстернат

Экстернат

Геология, пайдалуу казылмалар кендерин чалгындоо жана иштетүү

630100

Колдонмо геология

Экстернат

Экстернат

630200

Геологиялык чалгындоо технологиясы

Экстернат

Экстернат

630300

Тоо-кен иштери

Экстернат

Экстернат

630400

Мунай-газ иштери

Экстернат

Экстернат

Энергетика жана электр энергетикасы

640100

Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы

Экстернат

Экстернат

640200

Электр энергетика жана электр техника

Экстернат

Экстернат

Материал таануу, металлургия жана машина куруу

650100

Материал таануу жана материалдар технологиясы

Экстернат

Экстернат

650200

Металлургия

Экстернат

Экстернат

650300

Машина куруу

Экстернат

Сырттан, экстернат

650400

Технологиялык машиналар жана жабдуулар

Экстернат

Сырттан, экстернат

650500

Колдонмо механика

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

Курал-жарак жана куралдануу тутуму

660100

Курал-жарак жана куралдануу тутуму

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

Транспорттук техника жана технология

670100

Жер бетиндеги транспорттук-технологиялык машиналар жана комплекстер

Экстернат

Экстернат

670200

Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди пайдалануу

Экстернат

Экстернат

670300

Транспорттук процесстер технологиясы

Экстернат

Экстернат

Прибор куруу

680100

Прибор куруу

Экстернат

Экстернат

680200

Биотехникалык тутумдар жана технологиялар

Экстернат

Экстернат

Электроника, радиотехника жана байланыш

690100

Электроника жана наноэлектроника

Экстернат

Сырттан, экстернат

690200

Радиотехника

Экстернат

Сырттан, экстернат

690300

Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш тутуму

Экстернат

Экстернат

690400

Электрондук каражаттарды конструкциялоо жана технологиясы

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

Автоматташтыруу жана башкаруу

700100

Тутумдук талдоо жана башкаруу

Сырттан, экстернат

экстернат

700200

Техникалык тутумдардагы башкаруу

Экстернат

Экстернат

700300

Технологиялык процесстерди жана өндүрүштү автоматташтыруу

Экстернат

Экстернат

700500

Мехатроника жана робот техникасы

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

700600

Стандартташтыруу, сапатты башкаруу жана метрология

Экстернат

Сырттан, экстернат

700700

Инноватика

Экстернат

Экстернат

700800

Техникалык физика

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

Эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар

710100

Информатика жана эсептөө техникасы

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

710200

Информациялык тутумдар жана технологиялар

Экстернат

Сырттан, экстернат

710300

Колдонмо информатика

Экстернат

Экстернат

710400

Программалык инженерия

Экстернат

Сырттан, экстернат

710500

Интернет-технологиялар жана башкаруу

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

Химиялык технология жана биотехнология

720100

Химиялык технология

Экстернат

Сырттан, экстернат

720200

Биотехнология

Экстернат

Сырттан, экстернат

720300

Химиялык технологияда, мунай химияда жана биотехнологияда энергия жана ресурс үнөмдөөчү процесстер

Экстернат

Сырттан, экстернат

Токой ресурстарын кайталап өндүрүү жана кайра иштетүү

730100

Токой иштери жана ландшафттык курулуш

Экстернат

Экстернат

730200

Жыгач даярдоо жана жыгачты кайра иштетүү өндүрүшүнүн технологиясы

Экстернат

Экстернат

Азык-түлүк жана керектелүүчү товарлардын технологиясы жана өндүрүшү

740100

Өсүмдүк чийки затынан алынуучу тамак-аш азыктарынын технологиясы жана өндүрүшү

Экстернат

Экстернат

740200

Жаныбарлардан алынуучу тамак-аш азыктарынын технологиясы жана өндүрүшү

Экстернат

Экстернат

740300

Продукциялар технологиясы жана коомдук тамактанууну уюштуруу

Экстернат

Экстернат

740400

Текстиль өнөр жайынын технологиясы жана буюмдарды долбоорлоо

Сырттан, экстернат

Экстернат

740500

Материалдарды көркөм иштетүү технологиясы

Сырттан, экстернат

Экстернат

740600

Полиграфиялык жана таңгактоо өндүрүшүнүн технологиясы

Экстернат

Экстернат

740700

Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы

Экстернат

Сырттан, экстернат

Архитектура жана курулуш

750100

Архитектура

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

750200

Архитектуралык чөйрөнүн дизайны

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

750300

Архитектуралык чөйрөнү реставрациялоо жана реконструкциялоо

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

750400

Шаар курулушу

Сырттан, экстернат

Сырттан, экстернат

750500

Курулуш

Экстернат

Экстернат

Техносфералык коопсуздук, жаратылышты абаттоо жана гидрометеорология

760100

Жаратылышты абаттоо жана суу пайдалануу

Экстернат

Экстернат

760200

Колдонмо гидрометеорология

Экстернат

Экстернат

760300

Техносфералык коопсуздук

Экстернат

Экстернат

Аскердик билим берүү

770100

Мотоаткыч аскерлердин командалык тактикасы

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

 

2. Бүтүрүүчүгө "адис" квалификациясын ыйгаруу менен ырасталуучу жогорку кесиптик билимге даярдоонун багыттары

 

Коду

Адистиктин аталышы

Кесиптик жогорку билим алууга жол берилбеген окутуунун формалары

Гуманитардык илимдер

530001

Клиникалык психология

Сырттан, экстернат

530002

Соттук экспертиза

Сырттан, экстернат

530003

Котормо жана котормо таануу

Сырттан, экстернат

530004

Бажы иши

Экстернат

Саламаттык сактоо

560001

Дарылоо иши

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

560002

Педиатрия

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

560003

Медициналык-алдын алуу

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

560004

Стоматология

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

560005

Фармация

Сырттан, экстернат

560006

Медициналык айым иши

Сырттан, экстернат

Маданият жана искусство

570001

Искусство таануу

Экстернат

570002

Театр таануу

Экстернат

570003

Хореография искусствонун тарыхы жана теориясы

Экстернат

570004

Музыка таануу

Экстернат

570005

Кино таануу

Экстернат

570006

Кинооператорлук

Сырттан, экстернат

570007

Көркөм сүрөт искусствосунун тарыхы жана теориясы

Экстернат

570008

Аспаптык аткаруучулук (аспаптардын түрлөрү боюнча)

Экстернат

570009

Вокалдык искусство (вокалдык искусствонун түрлөрү боюнча)

Экстернат

570010

Дирижерлук кылуу (аткаруучу коллективдердин түрлөрү боюнча)

Экстернат

570011

Композиция

Экстернат

570012

Музыкалык эстрада искусствосу (түрлөрү боюнча)

Экстернат

570013

Үн режиссурасы (колдонулуу багыттары боюнча)

Экстернат

570014

Актердук өнөр

Экстернат

570015

Режиссура (колдонулуу багыттары боюнча)

Экстернат

570016

Театралдык-декорациялык искусство

Экстернат

570017

Хореографиялык өнөр

Экстернат

570018

Хореография режиссурасы

Экстернат

570019

Хореография педагогикасы

Экстернат

570020

Дизайн

Сырттан, экстернат

570021

Интерьер жана жабдуулар

Сырттан, экстернат

570022

Декоративдик-колдонмо искусство жана элдик кол өнөрчүлүк

Сырттан, экстернат

570023

Монументалдык-декоративдик искусство

Сырттан, экстернат

570024

Живопись

Сырттан, экстернат

570025

Графика

Сырттан, экстернат

570026

Скульптура

Сырттан, экстернат

570027

Адабий чыгармачылык

Экстернат

570028

Элдик көркөм чыгармачылык

Сырттан, экстернат

570029

Социалдык-маданий иштер

Экстернат

570030

Китеп иштери

Экстернат

570031

Музей иши жана эстеликтерди коргоо

Экстернат

Маалымат коопсуздугу

590001

Маалымат коопсуздугу

Сырттан, экстернат

Айыл чарба

610001

Ветеринария

Экстернат

Геодезия жана жерге жайгаштыруу

620101

Колдонмо геодезия

Экстернат

Геология, пайдалуу казылмалар кендерин чалгындоо жана иштетүү

630001

Колдонмо геология

Экстернат

630002

Геологиялык чалгындоо технологиясы

Экстернат

630003

Тоо-кен иштери

Экстернат

630004

Тоо-кен же мунай газ өндүрүшүнүн физикалык процесстери

Күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан, экстернат

Архитектура жана курулуш

750001

Темир жолдун кыймылдуу бөлүгү

Экстернат

750002

Темир жолдорду, көпүрөлөрдү жана транспорттук тоннелдерди куруу

Экстернат

Техносфералык коопсуздук

760001

Өрт коопсуздугу

Экстернат